Help Print this page 

Document 21994A1231(22)

Title and reference
Sporazum v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in Romunijo o infrastrukturi notranjega prometa
  • In force
OJ L 357, 31.12.1994, p. 184–185 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 11 Volume 035 P. 186 - OP_DATPRO
Special edition in Swedish: Chapter 11 Volume 035 P. 186 - OP_DATPRO
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 021 P. 530 - 531
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 021 P. 530 - 531
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 021 P. 518 - 519
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 021 P. 530 - 531
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 021 P. 530 - 531
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 021 P. 530 - 531
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 021 P. 530 - 531
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 021 P. 530 - 531
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 021 P. 530 - 531
Multilingual display
Dates
  • Date of document: 19/12/1994
  • Date of effect: 01/02/1995; začetek veljavnosti glej 294A1231(20)
  • Date of signature: 01/02/1993; Bruselj
  • Date of end of validity: 31/12/9999
Miscellaneous information
  • Author: Evropska skupnost, Romunija
  • Form: Mednarodni sporazum
  • INDEX.CM: dvostranski sporazum
Relationship between documents
Text

21994A1231(22)Uradni list L 357 , 31/12/1994 str. 0184 - 0185
finska posebna izdaja: poglavje 11 zvezek 35 str. 0186
švedska posebna izdaja: poglavje 11 zvezek 35 str. 0186


Sporazum

v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in Romunijo o infrastrukturi notranjega prometa

A. Pismo Skupnosti

Spoštovani!

V čast mi je potrditi, da se Skupnost, v skladu s pogajanji za Evropski sporazum med Skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani in Romunijo na drugi strani, v celoti zaveda infrastrukturnih in okoljskih problemov, s katerimi se sooča Romunija v prometnem sektorju in bo zagotovila, kot je ustrezno, po finančnih dogovorih, financiranje za nadgradnjo infrastrukture notranjega prometa, vključno s cestami, železnicami, notranjimi vodnimi potmi in kombinirano prometno infrastrukturo.

Upoštevam dejstvo, da je Romunija izrazila nujno potrebo po finančni pomoči za prilagoditev infrastrukture za povečan obseg notranjega prometa, ki prečka njeno ozemlje.

Pogodbenici se strinjata, da si bosta prizadevali, sprva na podlagi obstoječega sporazuma o trgovini in sodelovanju, da najdeta sredstva, ki jima omogočijo, da prispevata k nadgradnji obstoječe infrastrukture, predvsem projekte v zvezi s tranzitom preko romunskega ozemlja, kot so izboljšanje mejnih prehodov, gradnja izvennivojskih križišč, obnova viadukotv in povečanje kapacitete cest med romunsko zahodno obmejno regijo in točke prečkanja reke Donave na meji z Bolgarijo, brez poseganja v ocenjevanje projektov v skladu z veljavnimi postopki.

Hvaležen bi Vam bil, če bi potrdili, da se Vaša vlada strinja z navedenim.

Prejmite, prosim, zagotovilo mojega globokega spoštovanja.

Za Skupnost

B. Pismo iz Romunije

Spoštovani!

V čast mi je potrditi prejem Vašega pisma z današnjim datumom, v katerem je zapisano:

"V čast mi je potrditi, da se Skupnost, v skladu s pogajanji za Evropski sporazum med Skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani in Romunijo na drugi strani, v celoti zaveda infrastrukturnih in okoljskih problemov, s katerimi se sooča Romunija v prometnem sektorju in bo zagotovila, kot je ustrezno, po finančnih dogovorih, financiranje za nadgradnjo infrastrukture notranjega prometa, vključno s cestami, železnicami, notranjimi vodnimi potmi in kombinirano prometno infrastrukturo.

Upoštevam dejstvo, da je Romunija izrazila nujno potrebo po finančni pomoči za prilagoditev infrastrukture za povečan obseg notranjega prometa, ki prečka njeno ozemlje.

Pogodbenici se strinjata, da si bosta prizadevali, sprva na podlagi obstoječega sporazuma o trgovini in sodelovanju, da najdeta sredstva, ki jima omogočijo, da prispevata k nadgradnji obstoječe infrastrukture, predvsem projekte v zvezi s tranzitom preko romunskega ozemlja, kot so izboljšanje mejnih prehodov, gradnja izvennivojskih križišč, obnova viadukotv in povečanje kapacitete cest med romunsko zahodno obmejno regijo in točke prečkanja reke Donave na meji z Bolgarijo, brez poseganja v ocenjevanje projektov v skladu z veljavnimi postopki.

Hvaležen bi Vam bil, če bi potrdili, da se Vaša vlada strinja z navedenim."

V čast mi je potrditi, da se vlada Romunije strinja z vsebino Vašega pisma.

Prejmite, prosim, zagotovilo mojega globokega spoštovanja.

Za Vlado Romunije

--------------------------------------------------

Top