Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 21993A0501(05)

Sporazum v obliki izmenjave pisem med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Republiko Islandijo o začasni uporabi Sporazuma o nekaterih dogovorih v kmetijstvu

OJ L 109, 1.5.1993, p. 32–35 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Czech: Chapter 02 Volume 004 P. 435 - 438
Special edition in Estonian: Chapter 02 Volume 004 P. 435 - 438
Special edition in Latvian: Chapter 02 Volume 004 P. 435 - 438
Special edition in Lithuanian: Chapter 02 Volume 004 P. 435 - 438
Special edition in Hungarian Chapter 02 Volume 004 P. 435 - 438
Special edition in Maltese: Chapter 02 Volume 004 P. 435 - 438
Special edition in Polish: Chapter 02 Volume 004 P. 435 - 438
Special edition in Slovak: Chapter 02 Volume 004 P. 435 - 438
Special edition in Slovene: Chapter 02 Volume 004 P. 435 - 438
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 005 P. 186 - 189
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 005 P. 186 - 189
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 019 P. 18 - 21

In force

21993A0501(05)Uradni list L 109 , 01/05/1993 str. 0032 - 0035


Sporazum

v obliki izmenjave pisem med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Republiko Islandijo o začasni uporabi Sporazuma o nekaterih dogovorih v kmetijstvu

Pismo št. 1

Bruselj, 17. marec 1993

Spoštovani,

v čast mi je sklicevati se na razprave v zvezi z začasno uporabo Sporazuma o nekaterih dogovorih v kmetijstvu med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Islandijo, podpisanega v Portu 2. maja 1992, ki so potekale v okviru razprav o protokolu, ki prilagaja Sporazum o Evropskem gospodarskem prostoru.

Podpisani potrjujem, da so te razprave pripeljale do dogovora med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Islandijo, katerega besedilo je naslednje:

"Dogovor med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Republiko Islandijo v kmetijstvu

1. Ob upoštevanju odločitve pogodbenic Sporazuma EGP, da začne navedeni sporazum veljati pred 1. julijem 1993, in ob sklicevanju na člen 15 Sporazuma o prosti trgovini med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Republiko Islandijo, se Evropska gospodarska skupnost in Republika Islandija strinjata, da se Sporazum v obliki izmenjave pisem med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Republiko Islandijo o nekaterih dogovorih v kmetijstvu, podpisan v Portu 2. maja 1992, začasno uporablja od 15. aprila 1993 dalje. Če Sporazum EGP 1. januarja 1994 še ne začne veljati, ta dogovor preneha veljati, razen če se pogodbenici ne odločita drugače.

2. Za namen zgoraj navedene začasne uporabe in do začetka veljavnosti Sporazuma EGP se določbe iz točk 3.2, 4 in 5 Priloge VI, ki se nanaša na pravila o poreklu, k sporazumu, podpisanemu v Portu 2. maja 1992, nadomestijo z naslednjimi:

"3.2 Dokaz, da so pogoji iz točke 3.1 izpolnjeni, se predloži carinskim organom države uvoznice v skladu s členom 12(6) Protokola št. 3 k Sporazumu o prosti trgovini med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Republiko Islandijo, ki se nanaša na opredelitev pojma izdelki s poreklom in načine upravnega sodelovanja.

4. Za izdelke s poreklom v smislu priloge pri uvozu v Skupnost ali Islandijo veljajo ugodnosti tega sporazuma ob predložitvi dokazila o poreklu, izdanega ali sestavljenega v skladu z določbami iz naslova II Protokola št. 3 k Sporazumu o prosti trgovini.

5. Uporabljajo se določbe Protokola št. 3 k Sporazumu o prosti trgovini, ki se nanašajo na povračilo carine, dokazilo o poreklu in dogovore o upravnem sodelovanju. Glede določbe, ki se nanaša na povračilo carine, se razume, da prepoved povračila carine velja samo za tiste materiale, za katere velja Sporazum o prosti trgovini.""

To izmenjavo pisem odobrijo pogodbenice v skladu s svojimi postopki.

Hvaležen vam bom, če boste potrdili, da se vlada Republike Islandije strinja z vsebino tega pisma.

Sprejmite, prosim, spoštovani gospod, izraze mojega odličnega spoštovanja.

V imenu Sveta Evropskih skupnosti

+++++ TIFF +++++

Pismo št. 2

Bruselj, 17. marec 1993

Spoštovani,

V čast mi je potrditi prejem vašega pisma z današnjim datumom, ki se glasi:

"V čast mi je sklicevati se na razprave v zvezi z začasno uporabo Sporazuma o nekaterih dogovorih v kmetijstvu med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Islandijo, podpisanega v Portu 2. maja 1992, ki so potekale v okviru razprav o protokolu, ki prilagaja Sporazum o evropskem gospodarskem prostoru.

Podpisani potrjujem, da so te razprave pripeljale do dogovora med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Islandijo, katerega besedilo je naslednje:

"Dogovor med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Republiko Islandijo v kmetijstvu

1. Ob upoštevanju odločitve pogodbenic Sporazuma EGP, da začne navedeni sporazum veljati pred 1. julijem 1993, in ob sklicevanju na člen 15 Sporazuma o prosti trgovini med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Republiko Islandijo, se Evropska gospodarska skupnost in Republika Islandija strinjata, da se Sporazum v obliki izmenjave pisem med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Republiko Islandijo o nekaterih dogovorih v kmetijstvu, podpisan v Portu 2. maja 1992, začasno uporablja od 15. aprila 1993 dalje. Če Sporazum EGP 1. januarja 1994 še ne začne veljati, ta dogovor preneha veljati, razen če se pogodbenici ne odločita drugače.

2. Za namen zgoraj navedene začasne uporabe in do začetka veljavnosti Sporazuma EGP se določbe iz točk 3.2, 4 in 5 Priloge VI, ki se nanaša na pravila o poreklu, k sporazumu, podpisanemu v Portu 2. maja 1992, nadomestijo z naslednjimi:

"3.2. Dokaz, da so pogoji iz točke 3.1 izpolnjeni, se predloži carinskim organom države uvoznice v skladu s členom 12(6) Protokola 3 k Sporazumu o prosti trgovini med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Republiko Islandijo, ki se nanaša na opredelitev pojma izdelki s poreklom in načine upravnega sodelovanja.

4. Za izdelke s poreklom v smislu te priloge pri uvozu v Skupnost ali Islandijo veljajo ugodnosti tega sporazuma ob predložitvi dokazila o poreklu, izdanega ali sestavljenega v skladu z določbami iz naslova II Protokola 3 k Sporazumu o prosti trgovini.

5. Uporabljajo se določbe Protokola 3 k Sporazumu o prosti trgovini, ki se nanašajo na povračilo carine, dokazilo o poreklu in dogovore o upravnem sodelovanju. Glede določbe, ki se nanaša na povračilo carine, se razume, da prepoved povračila carine velja samo za tiste materiale, za katere velja Sporazum o prosti trgovini.""

To izmenjavo pisem odobrijo pogodbenice v skladu s svojimi postopki.

Hvaležen vam bom, če boste potrdili, da se vlada Republike Islandije strinja z vsebino tega pisma."

V čast mi je potrditi, da se moja vlada strinja z vsebino tega pisma.

Sprejmite, prosim, spoštovani gospod, izraze mojega odličnega spoštovanja.

Za vlado Republike Islandije

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

Top