EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 21990A1212(01)

Protokol o obnovitvi Sporazuma o sodelovanju med Kraljevino Tajsko in Evropsko gospodarsko skupnostjo o pridelavi, trženju in trgovini z manioko

OJ L 347, 12.12.1990, p. 24–25 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 017 P. 175 - 176
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 017 P. 175 - 176
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 017 P. 175 - 176
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 017 P. 175 - 176
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 017 P. 175 - 176
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 017 P. 175 - 176
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 017 P. 175 - 176
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 017 P. 175 - 176
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 017 P. 175 - 176
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 006 P. 117 - 118
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 006 P. 117 - 118
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 057 P. 12 - 13

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/prot/1990/637/oj

Related Council decision

21990A1212(01)Uradni list L 347 , 12/12/1990 str. 0024 - 0025


Protokol

o obnovitvi Sporazuma o sodelovanju med Kraljevino Tajsko in Evropsko gospodarsko skupnostjo o pridelavi, trženju in trgovini z manioko

SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI, na eni strani,

VLADA KRALJEVINE TAJSKE, na drugi strani, STA SE

OB UPOŠTEVANJU posvetovanj, ki jih je zahtevala Vlada Kraljevine Tajske po členu 1 Protokola, podpisanega 23. maja 1986 v zvezi z obnovitvijo Sporazuma o sodelovanju med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Kraljevino Tajsko o pridelavi, trženju in trgovini z manioko, v nadaljevanju "Sporazum o sodelovanju",

OB UPOŠTEVANJU dejstva, da je od začetka veljavnosti Sporazuma o sodelovanju Kraljevina Tajska postala pogodbenica Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (GATT),

OB PRIZNAVANJU, da se Sporazum o sodelovanju pravilno uporablja,

OB UPOŠTEVANJU, da vsi cilji razvoja in razširitve kmetijstva na Tajskem niso mogli biti uresničeni v okviru začetnega devetletnega obdobja ter je zato treba v skladu s tem slediti prizadevanjem in, po potrebi, preučitvi na ministrski ravni,

POTRJUJOČ svojo pripravljenost za nadaljevanje Sporazuma o sodelovanju,

ODLOČILI obnoviti Sporazum o sodelovanju, kot je dopolnjen in spremenjen s tem protokolom v zvezi z ustreznimi določbami njegovih členov 1, 3, 6 in 9 Sporazuma ter v ta namen imenovali pooblaščence:

SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI,

VLADO KRALJEVINE TAJSKE,

KI so se po izmenjavi pooblastil v pravilni in predpisani obliki

DOGOVORILI NASLEDNJE:

Člen 1

Sporazum o sodelovanju se podaljša za nadaljnje štiriletno obdobje, ki se začne 1. januarja 1991.

Še naprej se uporablja za naslednja štiriletna obdobja na osnovi količin, določenih za štiriletno obdobje od 1. januarja 1991 do 31. decembra 1994, razen v primeru odpovedi ene od pogodbenic najkasneje eno leto pred iztekom začetnega ali katerega koli naslednjega štiriletnega obdobja. Odpoved bo začela veljati ob koncu štiriletnega obdobja, v katerem je bila druga pogodbenica uradno obveščena.

Vendar naj se pogodbenici pred uradnim obvestilom o odpovedi Sporazuma posvetujeta med seboj z namenom, da poiščeta vzajemno sprejemljive rešitev ali pa se dogovorita o spremembah, ki bi omogočile ohranjanje veljavnega Sporazuma o sodelovanju.

Člen 2

1. Za štiriletno obdobje od 1. januarja 1991 do 31. decembra 1994 in za vsako naslednje štiriletno obdobje znaša skupna izvozna količina 21 milijonov ton za vsako obdobje. Vendar izvoz ne sme preseči skupno 5750000 ton v katerem koli enoletnem obdobju.

2. Za stalno zagotavljanje oskrbe z manioko med letoma 1990 in 1991 ter med naslednjimi podaljšanji z začetkom v letu 1995 in ob upoštevanju največje letne količine, določene v prvem odstavku, lahko Kraljevina Tajska za izvoz izdaja izvozna potrdila, ki pokrivajo dodatno količino do 750000 ton za zadnjih šest mesecev leta 1990 in do 650000 ton za zadnjih šest mesecev leta 1994 ter za zadnje leto katerega koli naslednjega štiriletnega obdobja.

Ta količina se bo upoštevala pri izvoznih količinah, določenih za naslednje štiriletno obdobje.

Člen 3

1. Skupnost bo za dogovorjene količine uporabljala največ 6 % uvozne dajatve ad valorem za korene in proizvode iz manioke, trenutno uvožene v okviru Sporazuma o sodelovanju, ki vključuje tudi tiste trde pelete, ki nastanejo v postopku predelave korenov manioke v moko/zdrob pred peletizacijo. Poznano je, da bi morala skupna delovna skupina, določena s členom 7 Sporazuma o sodelovanju, redno preverjati tehnološke izboljšave pri predelavi manioke, da se olajša prevoz manioke in/ali reševanje okoljskih težav.

2. Začetek veljavnosti novega harmoniziranega sistema tarifnega uvrščanja ne bo posegal v določbe iz odstavka 1.

3. Vendar pa določbe, vključene v ta člen, ne vplivajo ali posegajo v bodoče opredeljevanje:

(a) proizvodov, zajetih v obveznostih GATT, ki jih je Skupnosti prvotno sprejela in so začasno ukinjene ali

(b) tistih proizvodov, zajetih v trenutni ureditvi GATT, ki vsebuje začasno ukinitev obveznosti GATT za Skupnost, nadomeščenih s tarifno kvoto.

4. Kakršno koli opredeljevanje in tolmačenje obveznosti GATT za Skupnost ali trenutna ureditev, določena v tretjem odstavku, ne vplivajo na Sporazum o sodelovanju.

Člen 4

Skupnost potrjuje, da se bo pomoč, predvidena v skladu s členom 6 Sporazuma o sodelovanju, nadaljevala.

Člen 5

Ta protokol je sestavljen v dveh izvodih v danskem, nizozemskem, angleškem, francoskem, nemškem, grškem, italijanskem, portugalskem, španskem in tajskem jeziku, pri čemer je vsako od teh besedil enako verodostojno.

V imenu

Sveta Evropskih skupnosti

Ray Mac Sharry

Za Vlado

Kraljevine Tajske

Amaret Sila-On

--------------------------------------------------

Top