EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 21988A0714(02)

Predlog Mednarodne Komisije za zaščito Rena pred onesnaževanjem, namenjen dopolnitvi PRILOGE IV Konvencije o zaščiti Rena pred kemičnim onesnaževanjem, podpisane v Bonnu 3. decembra 1976

OJ L 183, 14.7.1988, p. 31–33 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 11 Volume 014 P. 95 - OP_DATPRO
Special edition in Swedish: Chapter 11 Volume 014 P. 95 - OP_DATPRO
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 016 P. 201 - 203
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 016 P. 201 - 203
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 016 P. 201 - 203
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 016 P. 201 - 203
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 016 P. 201 - 203
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 016 P. 201 - 203
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 016 P. 201 - 203
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 016 P. 201 - 203
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 016 P. 201 - 203
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 005 P. 81 - 83
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 005 P. 81 - 83
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 108 P. 72 - 74

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2002; implicitno zavrnjeno 22000A1116(01)

21988A0714(02)Uradni list L 183 , 14/07/1988 str. 0031 - 0033
finska posebna izdaja: poglavje 11 zvezek 14 str. 0095
švedska posebna izdaja: poglavje 11 zvezek 14 str. 0095


Predlog Mednarodne Komisije za zaščito Rena pred onesnaževanjem, namenjen dopolnitvi PRILOGE IV Konvencije o zaščiti Rena pred kemičnim onesnaževanjem, podpisane v Bonnu 3. decembra 1976

MEDNARODNA KOMISIJA ZA ZAŠČITO RENA PRED ONESNAŽEVANJEM,

ob upoštevanju Konvencije o zaščiti Rena pred kemičnim onesnaževanjem, podpisane v Bonnu 3. decembra 1976,

ob upoštevanju zlasti členov 3, 4, 5 in 14 Konvencije,

ob upoštevanju predloga z dne 28. junija 1979, vloženega v Badnu v Švici in namenjenega, da se Prilogi IV h gornji konvenciji dodajo mejne vrednosti za izpuste živega srebra iz obratov kloralkalne elektrolize,

PREDLAGA POGODBENICAM KONVENCIJE,

da se v zvezi z živim srebrom Priloga IV h Konvenciji z dne 3. decembra 1976 dopolni, kot sledi:

Snov ali skupina snovi | Izvor | Mejna vrednost, izražena kot maksimalna koncentracija snovi | Mejna vrednost, izražena kot emisijski faktor | Rok za obstoječe izpuste | Opombe |

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Živo srebro | 1.Kemična industrija, pri kateri se uporablja živosrebrove katalizatorje | | | | ,,, |

1.1Pri proizvodnji vinilklorida | 0,05 miligrama živega srebra na liter odpadne vode | 0,1 grama živega srebra na tono proizvodne zmogljivosti vinilklorida | 1. julij 1989 | |

Za obstoječe izpuste se uporablja začasna mejna vrednost 0,1 miligrama živega srebra na liter odpadne vode | Za obstoječe izpuste se uporablja začasna mejna vrednost 0,2 miligrama živega srebra na tono proizvodne zmogljivosti vinilklorida | 1. julij 1986 | |

1.2Pri drugih proizvodnih postopkih | 0,05 miligrama živega srebra na liter odpadne vode | 5 gramov živega srebra na kilogram predelanega živega srebra | 1. julij 1989 | ,,, |

Za obstoječe izpuste se uporablja začasna mejna vrednost 0,1 miligrama živega srebra na liter odpadne vode | Za obstoječe izpuste se uporablja začasna mejna vrednost 10 gramov živega srebra na kilogram predelanega | 1. julij 1986 | |

2.Proizvodnja živosrebrovih katalizatorjev uporabnih pri proizvodnji vinilklorida | 0,05 miligrama živega srebra na liter odpadne vode | 0,7 grama živega srebra na kilogram predelanega živega srebra | 1. julij 1989 | |

Za obstoječe izpuste se uporablja začasna mejna vrednost 0,1 miligrama živega srebra na liter odpadne vode | Za obstoječe izpuste se uporablja začasna mejna vrednost 1,4 grama živega srebra na kilogram predelanega. | 1. julij 1986 | |

3.Proizvodnja organskih in anorganskih živosrebrovih spojin (razen proizvodov, omenjenih v točki 2) | 0,05 miligrama živega srebra na liter odpadne vode | 0,05 grama živega srebra na kilogram predelanega živega srebra | 1. julij 1989 | |

Za obstoječe izpuste se uporablja začasna mejna vrednost 0,1 miligrama živega srebra na liter odpadne vode | Za obstoječe izpuste se uporablja začasna mejna vrednost 0,1 grama živega srebra na kilogram predelanega | 1. julij 1986 | |

4.Proizvodnja primarnih baterij, ki vsebujejo živo srebro | 0,05 miligrama živega srebra na liter odpadne vode | 0,03 grama živega srebra na kilogram predelanega živega srebra | 1. julij 1989 | ,,, |

Za obstoječe izpuste se uporablja začasna mejna vrednost 0,1 miligrama živega srebra na liter odpadne vode | Za obstoječe izpuste se uporablja začasna mejna vrednost 0,05 grama živega srebra na kilogram predelanega | 1. julij 1986 | |

5.Proizvodnja neželeznih kovin | | | | ,,,, |

5.1Naprave za regeneracijo živega srebra | 0,05 miligrama živega srebra na liter odpadne vode | | 1. julij 1989 | |

Za obstoječe izpuste se uporablja začasna mejna vrednost 0,1 miligrama na liter odpadne vode | | 1. julij 1986 | |

5.2Pridobivanje in rafinacija neželeznih kovin | 0,05 miligrama živega srebra na liter odpadne vode | | 1. julij 1989 | |

Za obstoječe izpuste se uporablja začasna mejna vrednost 0,1 miligrama živega srebra na liter odpadne vode | | 1. julij 1986 | |

6.Obrati za obdelavo strupenih odpadkov, ki vsebujejo živo srebro | 0,05 miligrama živega srebra na liter odpadne vode | | 1. julij 1989 | ,,, |

Za obstoječe izpuste se uporablja začasna mejna vrednost 0,1 miligrama živega srebra na liter odpadne vode. | | 1. julij 1986 | |

Mejne vrednosti za druge industrijske panoge, kot so papirna in jeklarska industrija ali termoelektrarne na premog, bo Mednarodna komisija, če bo potrebno, predlagala kasneje. Vlade bodo medtem v okviru svojih pristojnosti po členih 3 in 4 Konvencije določile emisijske standarde za živo srebro. Ti standardi morajo upoštevati najboljša razpoložljiva sredstva in ne smejo biti manj strogi od najbolj primerljivih mejnih vrednosti v Prilogi IV.

V skladu s členoma 14 in 19 Konvencije bodo te določbe začele veljati potem, ko jih pogodbenice Konvencije soglasno sprejmejo.

Države pogodbenice notificirajo njihovo sprejetje vladi Švicarske konfederacije, ki potrdi prejem notifikacije.

--------------------------------------------------

Top