EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 21981A0515(01)

Dogovor v obliki izmenjave pisem med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Republiko Islandijo o trgovini z ovčjim in kozjim mesom

OJ L 137, 23.5.1981, p. 8–12 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 005 P. 36 - 40
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 005 P. 36 - 40
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 005 P. 36 - 40
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 005 P. 36 - 40
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 005 P. 36 - 40
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 005 P. 36 - 40
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 005 P. 36 - 40
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 005 P. 36 - 40
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 005 P. 36 - 40
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 004 P. 39 - 43
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 004 P. 39 - 43
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 041 P. 9 - 13

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/arrang/1981/359/oj

Related Council decision

21981A0515(01)Uradni list L 137 , 23/05/1981 str. 0008 - 0012


Dogovor

v obliki izmenjave pisem med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Republiko Islandijo o trgovini z ovčjim in kozjim mesom

Pismo št. 1

Spoštovani!

Čast imam sklicevati se na pogajanja, ki so pred kratkim potekala med našima delegacijama zaradi sestave določb v zvezi z uvozom ovčjega, jagnječjega in kozjega mesa ter živih ovc in koz, razen čistopasemskih plemenskih živali v Skupnost iz Islandije, v zvezi z izvajanjem skupne ureditve trga za ovčje in kozje meso Skupnosti.

Med temi pogajanji sta se stranki sporazumeli o naslednjem:

1. Ta dogovor se nanaša na:

- sveže ali ohlajeno ovčje, jagnječje in kozje meso (podštevilka 02.01 A IV(a) skupne carinske tarife),

- zamrznjeno ovčje, jagnječje in kozje meso (podštevilka 02.01 A IV(b) skupne carinske tarife).

2. V okviru pogojev tega dogovora se Republika Islandija zavezuje zagotoviti, da izvoz proizvodov iz določbe 1 v Skupnost ne presega naslednjih letnih količin:

- 600 ton, izraženo v masi klavnega trupa [1], od katerega je lahko največ 10 % svežega ali ohlajenega mesa.

V ta namen pristojni organi Republike Islandije izvajajo ustrezne postopke.

3. Pod pogojem, da izvoz Republike Islandije ne presega dogovorjenih količin, Skupnost ne uporablja količinske omejitve ali ukrepa z enakim učinkom.

Če Skupnost uveljavlja zaščitno klavzulo, se zavezuje, da to ne bo vplivalo na določbe tega dogovora.

4. Če uvoz v katerem koli letu preseže dogovorjeno količino, si Skupnost pridržuje pravico, da začasno ustavi uvoz iz Islandije za preostanek tega leta. Preveč dobavljena količina se kompenzira s pravico Islandije za izvoz za naslednje leto.

5. Skupnost se zavezuje, da bo omejila prelevman, ki se uporablja za uvoz proizvodov, zajetih v ta dogovor do največjega zneska 10 % ad valorem.

6. Ob pristopu novih držav članic bo Skupnost po posvetovanju z Islandijo spremenila količino, določeno v določbi 2, v skladu s trgovino Islandije z vsako novo državo članico.

Dajatve, ki se uporabljajo za uvoz za navedene nove države članice, se določijo v skladu s pravili v Pristopni pogodbi, upošteva se najvišja raven prelevmana, določena v določbi 5.

7. Republika Islandija zagotovi, da se ta dogovor spoštuje zlasti z izdajanjem izvoznih dovoljenj, ki zajemajo proizvode iz določbe 1 v mejah količin, zajetih s tem dogovorom.

Skupnost se zavezuje sprejeti vse potrebne določbe, da bo za izdajo uvoznega dovoljenja za zgoraj navedene proizvode s poreklom iz Islandije zahtevala izvozno dovoljenje, ki ga izda pristojni organ, ki ga določi Vlada Islandije.

Podrobna pravila za uporabo tega sistema se določijo tako, da za izdajo uvoznega dovoljenja glede zadevnih proizvodov ni treba položiti varščine.

Taka podrobna pravila za uporabo predvidijo tudi, da pristojni organ Islandije pristojnemu organu Skupnosti redno sporoča količine, za katere se izdajajo izvozna dovoljenja, če je to primerno, razdeljeno po namembnih krajih.

8. Pogodbenici se dogovorita, da je treba storiti vse potrebno za zagotovitev Republike Islandije, da na nemoteno delovanje dogovora ne vplivajo dobave proizvodov iz ovčjega, jagnječjega in kozjega mesa, ki spadajo pod carinske tarifne številke, ki jih ta dogovor ne zadeva.

9. Da bi zagotovili nemoteno uporabo dogovora, se Pogodbenici sporazumeta, da bosta ostali v tesnem stiku in da se bosta v zvezi z zadevami, ki se nanašajo na izvajanje dogovora, pripravljeni posvetovati. Navedena posvetovanja se začnejo v 14 dneh po zahtevi ene od pogodbenic.

10. Letna količina, določena v določbi 2, se nanaša na obdobje od 1. januarja do 31. decembra.

Količina, ki se uporablja v obdobju od začetka veljavnosti tega dogovora in 1. januarjem naslednjega leta, se določi sorazmerno glede na celotno letno količino.

11. Ta dogovor se po eni strani uporablja za ozemlja, na katerih se uporablja Pogodba o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti, in pod pogoji, določenimi v tej pogodbi, ter po drugi strani za ozemlje Republike Islandije.

12. Ta dogovor začne veljati 1. januarja 1981. Velja do 31. marca 1984 in od takrat ostane v veljavi, pri čemer ima vsaka pogodbenica pravico, da ga odpove z enoletnim odpovednim rokom v pisni obliki. Vsekakor pogodbenici določila tega dogovora pregledata do 1. aprila 1984, da opravita prilagoditve, za katere soglašata, da so potrebne.

Bil bi vam hvaležen, če bi potrdili, da vaša vlada soglaša z zgoraj navedenim.

Sprejmite, prosim, izraze mojega najglobljega spoštovanja.

Za Svet Evropskih skupnosti

Pismo št. 2

Spoštovani!

Čast imam potrditi prejem vašega pisma z današnjim datumom, ki se glasi:

"Čast imam sklicevati se na pogajanja, ki so pred kratkim potekala med našima delegacijama zaradi sestave določb v zvezi z uvozom ovčjega, jagnječjega in kozjega mesa ter živih ovc in koz, razen čistopasemskih plemenskih živali v Skupnost iz Islandije, v zvezi z izvajanjem skupne ureditve trga za ovčje in kozje meso Skupnosti.

Med temi pogajanji sta se stranki sporazumeli o naslednjem:

1. Ta dogovor se nanaša na:

- sveže ali ohlajeno ovčje, jagnječje in kozje meso (podštevilka 02.01 A IV(a) skupne carinske tarife),

- zamrznjeno ovčje, jagnječje in kozje meso (podštevilka 02.01 A IV(b) skupne carinske tarife).

2. V okviru pogojev tega dogovora se Republika Islandija zavezuje zagotoviti, da izvoz proizvodov iz določbe 1 v Skupnost ne presega naslednjih letnih količin:

- 600 ton, izraženo v masi klavnega trupa [2], od katerega je lahko največ 10 % svežega ali ohlajenega mesa.

V ta namen pristojni organi Republike Islandije izvajajo ustrezne postopke.

3. Pod pogojem, da izvoz Republike Islandije ne presega dogovorjenih količin, Skupnost ne uporablja količinske omejitve ali ukrepa z enakim učinkom.

Če Skupnost uveljavlja zaščitno klavzulo, se zavezuje, da to ne bo vplivalo na določbe tega dogovora.

4. Če uvoz v katerem koli letu preseže dogovorjeno količino, si Skupnost pridržuje pravico, da začasno ustavi uvoz iz Islandije za preostanek tega leta. Preveč dobavljena količina se kompenzira s pravico Islandije za izvoz za naslednje leto.

5. Skupnost se zavezuje, da bo omejila prelevman, ki se uporablja za uvoz proizvodov, zajetih v ta dogovor do največjega zneska 10 % ad valorem.

6. Ob pristopu novih držav članic bo Skupnost po posvetovanju z Islandijo spremenila količino, določeno v določbi 2, v skladu s trgovino Islandije z vsako novo državo članico.

Dajatve, ki se uporabljajo za uvoz za navedene nove države članice, se določijo v skladu s pravili v Pristopni pogodbi, upošteva se najvišja raven prelevmana, določena v določbi 5.

7. Republika Islandija zagotovi, da se ta dogovor spoštuje zlasti z izdajanjem izvoznih dovoljenj, ki zajemajo proizvode iz določbe 1 v mejah količin, zajetih s tem dogovorom.

Skupnost se zavezuje sprejeti vse potrebne določbe, da bo za izdajo uvoznega dovoljenja za zgoraj navedene proizvode s poreklom iz Islandije zahtevala izvozno dovoljenje, ki ga izda pristojni organ, ki ga določi Vlada Islandije.

Podrobna pravila za uporabo tega sistema se določijo tako, da za izdajo uvoznega dovoljenja glede zadevnih proizvodov ni treba položiti varščine.

Taka podrobna pravila za uporabo predvidijo tudi, da pristojni organ Islandije pristojnemu organu Skupnosti redno sporoča količine, za katere se izdajajo izvozna dovoljenja, če je to primerno, razdeljeno po namembnih krajih.

8. Pogodbenici se dogovorita, da je treba storiti vse potrebno za zagotovitev Republike Islandije, da na nemoteno delovanje dogovora ne vplivajo dobave proizvodov iz ovčjega, jagnječjega in kozjega mesa, ki spadajo pod carinske tarifne številke, ki jih ta dogovor ne zadeva.

9. Da bi zagotovili nemoteno uporabo dogovora, se Pogodbenici sporazumeta, da bosta ostali v tesnem stiku in da se bosta v zvezi z zadevami, ki se nanašajo na izvajanje dogovora, pripravljeni posvetovati. Navedena posvetovanja se začnejo v 14 dneh po zahtevi ene od pogodbenic.

10. Letna količina, določena v določbi 2, se nanaša na obdobje od 1. januarja do 31. decembra.

Količina, ki se uporablja v obdobju od začetka veljavnosti tega dogovora in 1. januarjem naslednjega leta, se določi sorazmerno glede na celotno letno količino.

11. Ta dogovor se po eni strani uporablja za ozemlja, na katerih se uporablja Pogodba o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti, in pod pogoji, določenimi v tej pogodbi, ter po drugi strani za ozemlje Republike Islandije.

12. Ta dogovor začne veljati 1. januarja 1981. Velja do 31. marca 1984 in od takrat ostane v veljavi, pri čemer ima vsaka pogodbenica pravico, da ga odpove z enoletnim odpovednim rokom v pisni obliki. Vsekakor pogodbenici določila tega dogovora pregledata do 1. aprila 1984, da opravita prilagoditve, za katere soglašata, da so potrebne.

Bil bi vam hvaležen, če bi potrdili, da vaša vlada soglaša z zgoraj navedenim."

Čast imam potrditi, da moja vlada soglaša z vsebino vašega pisma.

Sprejmite, prosim, izraze mojega najglobljega spoštovanja.

Za Vlado Republike Islandije

[1] Masa klavnega trupa (enakovredna masi s kostmi). Ta izraz pomeni maso mesa s kostmi, pripravljeno kot tako, pa tudi odkoščeno meso, ki se s koeficientom pretvori v maso s kostmi. Za ta namen 55 kilogramov odkoščenega ovčjega mesa ustreza 100 kilogramom ovčjega mesa s kostmi in 60 kilogramov odkoščenega jagnječjega mesa ustreza 100 kilogramom jagnječjega mesa s kostmi.

[2] Masa klavnega trupa (enakovredna masi s kostmi). Ta izraz pomeni maso mesa s kostmi, pripravljeno kot tako, pa tudi odkoščeno meso, ki se s koeficientom pretvori v maso s kostmi. Za ta namen 55 kilogramov odkoščenega ovčjega mesa ustreza 100 kilogramom ovčjega mesa s kostmi in 60 kilogramov odkoščenega jagnječjega mesa ustreza 100 kilogramom jagnječjega mesa s kostmi.

--------------------------------------------------

Izmenjava Pisem,

pomembnih za določbo 2 dogovora v obliki izmenjave pisem med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Republiko Islandijo o trgovini z ovčjim in kozjim mesom

Pismo št. 1

Spoštovani!

Čast imam sklicevati se na dogovor v obliki izmenjave pisem med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Republiko Islandijo o trgovini z ovčjim in kozjim mesom.

Po izmenjavi pisem in na vašo prošnjo bi vas rad seznanil, da bodo pristojni organi Republike Islandije zagotovili, da v obdobju od 1. januarja 1981 do 31. marca 1984 ne bo nobene spremembe v tradicionalnih trgovinskih tokovih ovčjega, jagnječjega in kozjega mesa iz Islandije na prodajnih območjih v Skupnosti, ki so določena kot občutljiva.

V ta namen bodo pristojni organi Republike Islandije sprejeli potrebne ukrepe, pri čemer se razume, da to ne bo vplivalo na količine, določene v dogovoru.

Bil bi vam hvaležen, če bi potrdili prejem tega pisma.

Sprejmite, prosim, izraze mojega najglobljega spoštovanja.

Za Vlado Republike Islandije

Pismo št. 2

Spoštovani!

Čast imam potrditi prejem vašega pisma z današnjim datumom, ki se glasi:

"Čast imam sklicevati se na dogovor v obliki izmenjave pisem med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Republiko Islandijo o trgovini z ovčjim in kozjim mesom.

Po izmenjavi pisem in na vašo prošnjo bi vas rad seznanil, da bodo pristojni organi Republike Islandije zagotovili, da v obdobju od 1. januarja 1981 do 31. marca 1984 ne bo nobene spremembe v tradicionalnih trgovinskih tokovih ovčjega, jagnječjega in kozjega mesa iz Islandije na prodajnih območjih v Skupnosti, ki so določena kot občutljiva.

V ta namen bodo pristojni organi Republike Islandije sprejeli potrebne ukrepe, pri čemer se razume, da to ne bo vplivalo na količine, določene v dogovoru.

Bil bi vam hvaležen, če bi potrdili prejem tega pisma."

Sprejmite, prosim, izraze mojega najglobljega spoštovanja.

Za Svet Evropskih skupnosti

--------------------------------------------------

Top