EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 21980A1114(01)

Sporazum v obliki izmenjave pisem med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Avstralijo o trgovini z ovčetino, jagnjetino in kozjim mesom

OJ L 275, 18.10.1980, p. 20–27 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 11 Volume 022 P. 10 - 17
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 012 P. 154 - 161
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 012 P. 154 - 161
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 004 P. 228 - 235
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 004 P. 228 - 235
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 004 P. 228 - 235
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 004 P. 228 - 235
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 004 P. 228 - 235
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 004 P. 228 - 235
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 004 P. 228 - 235
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 004 P. 228 - 235
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 004 P. 228 - 235

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/1980/982(4)/oj

Related Council decision

21980A1114(01)Uradni list L 275 , 18/10/1980 str. 0020 - 0027
finska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 12 str. 0154
švedska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 12 str. 0154
grška posebna izdaja: poglavje 11 zvezek 22 str. 0010


Sporazum

v obliki izmenjave pisem med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Avstralijo o trgovini z ovčetino, jagnjetino in kozjim mesom

Pismo št. 1

Spoštovani!

Delegaciji Evropske gospodarske skupnosti in Avstralije sta se sestali na pogajanjih, da bi pripravili določbe glede uvoza ovčetine in jagnjetine ter kozjega mesa iz Avstralije v Skupnost in v zvezi z izvajanjem uredbe o skupni ureditvi trga za ovčetino, jagnjetino in kozje meso. Obe pogodbenici se zavedata, da se je treba izogniti vsem dejanjem, ki bi motila ali posegala v mednarodno trgovino z ovčjim mesom. Tako sta se dogovorili:

Določba 1 Vključeni proizvodi

Ta sporazum velja za:

- svežo ali ohlajeno ovčetino, jagnjetino in kozje meso (02.01 A IV a)),

- zamrznjeno ovčetino, jagnjetino in kozje meso (02.01 A IV b)).

Določba 2 Dostop in količina

Za zagotovitev pravilnega izvajanja sporazuma Avstralija in Skupnost z ustreznimi postopki zagotovita, da v skladu s določbo 9 spodaj dejansko izvožena letna količina ne presega dogovorjene količine oziroma da je uvoz dovoljen le do te količine. Ta količina znaša 15000 ton, izraženo v masi trupov [1].

Ohlajeni proizvodi

Zgoraj določene količine se izvažajo v skladu s tradicionalno obliko predstavitve (zamrznjeno ali ohlajeno). Če spremembe v tehnologiji in trgovini omogočijo spremenjeno obliko predstavitve proizvoda, se pogodbenici z namenom, da poiščeta ustrezno rešitev, pred vsakim takim spreminjanjem medsebojno posvetujeta v odboru, ki ga navaja določba 10.

Določba 3 Zaščitna klavzula

Če Skupnost uporabi zaščitno klavzulo, se zaveže, da to ne bo vplivalo na dostop Avstralije na trg Skupnosti, kakor ga predvideva ta sporazum.

Določba 4 Preseganje omejitve

Če uvoz iz Avstralije v katerem koli letu presega dogovorjeno količino, si Skupnost pridržuje pravico, da do konca tistega leta prekine uvoz iz Avstralije. Presežena količina se poravna z dovoljeno količino avstralskega izvoza za naslednje leto.

Določba 5 Tarifa

Skupnost se zaveže, da višina prelevmana pri uvozu proizvodov, ki jih zajema ta sporazum, ne bo presegla 10 % ad valorem.

Določba 6 Pristop novih članic

Ob pristopu novih držav članic Skupnost po posvetovanju z Avstralijo spremeni količine iz določbe 2 v skladu z blagovno menjavo med Avstralijo in posamezno novo državo članico.

Dajatve pri uvozu se za te nove države članice določijo v skladu s pravili iz pristopne pogodbe; pri tem se upošteva najvišji znesek prelevmana iz določbe 5 tega sporazuma.

Z dnem pristopa Grčije k Skupnosti znaša celotna količina, ki jo navaja določba 2 zgoraj, 17500 ton v masi trupov.

Določba 7 Prodaja intervencijskih zalog

Skupnost si prizadeva izogibati se vsem tržnim gibanjem, ki bi lahko škodovala normalni prodaji avstralske ovčetine in jagnjetine na trgu Skupnosti v mejah dogovorjenih količin. Skupnost z ukrepi zagotovi zlasti, da prodaja intervencijskih zalog v obliki zamrznjenih proizvodov, ki izhaja iz izvajanja uredbe, ne spodkoplje prodaje avstralske ovčetine in jagnjetine.

Določba 8 Izvozna nadomestila

Ob upoštevanju ciljev in določb tega sporazuma Skupnost privoli, da se vsako dejansko izvajanje nadomestil ali kake druge oblike pomoči v zvezi z izvozom ovčetine, jagnjetine ter živih ovc in jagnjet, namenjenih za zakol, uporablja samo pri cenah in pod pogoji, ki so v skladu z obstoječimi mednarodnimi obveznostmi, in glede na tradicionalni delež Skupnosti v svetovni izvozni trgovini s temi proizvodi. Te navedbe se razlagajo v skladu s členom XVI sporazuma GATT in zlasti s členom 10(2)(c) Sporazuma o razlagi in uporabi členov VI, XVI in XXIII Splošnega sporazuma o carinah in trgovini.

Določba 9 Izvozna in uvozna dovoljenja

Avstralija zagotovi upoštevanje tega sporazuma zlasti tako, da izvozna dovoljenja za proizvode iz določbe 1 izdaja samo za količine, ki jih navaja ta sporazum.

Skupnost se po drugi strani zaveže sprejeti vse potrebne določbe, da se uvozna dovoljenja za zgoraj navedene proizvode s poreklom iz Avstralije izdajo samo ob predložitvi izvoznega dovoljenja pristojnega organa, ki ga določi avstralska vlada.

Podrobna pravila za uporabo tega sistema se opredelijo tako, da za izdajo uvoznih dovoljenj za zadevne proizvode ni treba položiti varščine.

Ta podrobna pravila o uporabi tudi določijo, da pristojni avstralski organ redno sporoča pristojnemu organu Skupnosti, za kolikšne količine je izdal izvozna dovoljenja, ki so, kadar je to primerno, razčlenjena glede na destinacijo.

Določba 10 Posvetovalni odbor

Ustanovi se posvetovalni odbor, ki ga sestavljajo predstavniki Skupnosti in Avstralije. Odbor zagotovi pravilno uporabo in nemoteno delovanje sporazuma.

Odbor redno preučuje gibanje na trgih ovčetine, jagnjetine in kozjega mesa obeh pogodbenic in gibanje na mednarodnem trgu kakor tudi prodajne razmere na teh trgih, vključno s tistimi, ki so pomembne za cilje iz določbe 7 tega sporazuma.

Odbor zagotovi, da na pravilno uporabo tega sporazuma ne vpliva izvoz v Skupnost proizvodov iz ovčetine, jagnjetine in kozjega mesa iz tarifnih številk, ki jih ta sporazum ne navaja.

Odbor razpravlja o vseh vprašanjih, ki izhajajo iz uporabe tega sporazuma, in pristojnim organom priporoči ustrezne rešitve.

Določba 11 Obveznosti po sporazumu GATT

Določbe tega sporazuma so dogovorjene brez poseganja v pravice in obveznosti, ki jih imata pogodbenici po sporazumu GATT.

Določba 12 Trajanje veljavnosti

Letna količina, opredeljena v določbi 2, velja za obdobje od 1. januarja do 31. decembra. Količina, ki se uporablja od dne, ko se ta sporazum začne izvajati, pa do 1. januarja naslednjega leta, se določi v razmerju glede na celotno letno količino, ob upoštevanju sezonske narave te blagovne menjave.

Določba 13

Ta sporazum se uporablja na eni strani na ozemljih, na katerih se uporablja Pogodba o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti, in pod pogoji, ki jih določa ta pogodba, ter na drugi strani na ozemlju Avstralije.

Določba 14 Začetek veljavnosti in pregled

Sporazum začne veljati 20. oktobra 1980. Velja do 31. marca 1984, po tem datumu pa ima vsaka pogodbenica pravico, da sporazum prekine s pisnim obvestilom leto dni vnaprej. Vsekakor pogodbenici pregledata določbe tega sporazuma pred 1. aprilom 1984 in jih po potrebi popravita, če se tako sporazumeta.

Če je zgoraj navedeno sprejemljivo za vašo vlado, mi je v čast predlagati, da to pismo skupaj z vašim potrdilnim odgovorom tvori in dokazuje sporazum med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Avstralijo o tej zadevi.

Sprejmite, prosim, izraze mojega najglobljega spoštovanja.

Za Svet Evropskih skupnosti

Pismo št. 2

Spoštovani!

V čast mi je potrditi prejem vašega pisma z današnjim datumom, ki se glasi:

"Delegaciji Evropske gospodarske skupnosti in Avstralije sta se sestali na pogajanjih, da bi pripravili določbe glede uvoza ovčetine in jagnjetine ter kozjega mesa iz Avstralije v Skupnost in v zvezi z izvajanjem uredbe o skupni ureditvi trga za ovčetino, jagnjetino in kozje meso. Obe pogodbenici se zavedata, da se je treba izogniti vsem dejanjem, ki bi motila ali posegala v mednarodno trgovino z ovčjim mesom. Tako sta se dogovorili:

Določba 1 Vključeni proizvodi

Ta sporazum velja za:

- svežo ali ohlajeno ovčetino, jagnjetino in kozje meso (02.01 A IV a)),

- zamrznjeno ovčetino, jagnjetino in kozje meso (02.01 A IV b)).

Določba 2 Dostop in količina

Za zagotovitev pravilnega izvajanja sporazuma Avstralija in Skupnost z ustreznimi postopki zagotovita, da v skladu s določbo 9 spodaj dejansko izvožena letna količina ne presega dogovorjene količine oziroma da je uvoz dovoljen le do te količine. Ta količina znaša 15000 ton, izraženo v masi trupov [2].

Ohlajeni proizvodi

Zgoraj določene količine se izvažajo v skladu s tradicionalno obliko predstavitve (zamrznjeno ali ohlajeno). Če spremembe v tehnologiji in trgovini omogočijo spremenjeno obliko predstavitve proizvoda, se pogodbenici z namenom, da poiščeta ustrezno rešitev, pred vsakim takim spreminjanjem medsebojno posvetujeta v odboru, ki ga navaja določba 10.

Določba 3 Zaščitna klavzula

Če Skupnost uporabi zaščitno klavzulo, se zaveže, da to ne bo vplivalo na dostop Avstralije na trg Skupnosti, kakor ga predvideva ta sporazum.

Določba 4 Preseganje omejitve

Če uvoz iz Avstralije v katerem koli letu presega dogovorjeno količino, si Skupnost pridržuje pravico, da do konca tistega leta prekine uvoz iz Avstralije. Presežena količina se poravna z dovoljeno količino avstralskega izvoza za naslednje leto.

Določba 5 Tarifa

Skupnost se zaveže, da višina prelevmana pri uvozu proizvodov, ki jih zajema ta sporazum, ne bo presegla 10 % ad valorem.

Določba 6 Pristop novih članic

Ob pristopu novih držav članic Skupnost po posvetovanju z Avstralijo spremeni količine iz določbe 2 v skladu z blagovno menjavo med Avstralijo in posamezno novo državo članico.

Dajatve pri uvozu se za te nove države članice določijo v skladu s pravili iz pristopne pogodbe; pri tem se upošteva najvišji znesek prelevmana iz določbe 5 tega sporazuma.

Z dnem pristopa Grčije k Skupnosti znaša celotna količina, ki jo navaja določba 2 zgoraj, 17500 ton v masi trupov.

Določba 7 Prodaja intervencijskih zalog

Skupnost si prizadeva izogibati se vsem tržnim gibanjem, ki bi lahko škodovala normalni prodaji avstralske ovčetine in jagnjetine na trgu Skupnosti v mejah dogovorjenih količin. Skupnost z ukrepi zagotovi zlasti, da prodaja intervencijskih zalog v obliki zamrznjenih proizvodov, ki izhaja iz izvajanja uredbe, ne spodkoplje prodaje avstralske ovčetine in jagnjetine.

Določba 8 Izvozna nadomestila

Ob upoštevanju ciljev in določb tega sporazuma Skupnost privoli, da se vsako dejansko izvajanje nadomestil ali kake druge oblike pomoči v zvezi z izvozom ovčetine, jagnjetine ter živih ovc in jagnjet, namenjenih za zakol, uporablja samo pri cenah in pod pogoji, ki so v skladu z obstoječimi mednarodnimi obveznostmi, in glede na tradicionalni delež Skupnosti v svetovni izvozni trgovini s temi proizvodi. Te navedbe se razlagajo v skladu s členom XVI sporazuma GATT in zlasti s členom 10(2)(c) Sporazuma o razlagi in uporabi členov VI, XVI in XXIII Splošnega sporazuma o carinah in trgovini.

Določba 9 Izvozna in uvozna dovoljenja

Avstralija zagotovi upoštevanje tega sporazuma zlasti tako, da izvozna dovoljenja za proizvode iz določbe 1 izdaja samo za količine, ki jih navaja ta sporazum.

Skupnost se po drugi strani zaveže sprejeti vse potrebne določbe, da se uvozna dovoljenja za zgoraj navedene proizvode s poreklom iz Avstralije izdajo samo ob predložitvi izvoznega dovoljenja pristojnega organa, ki ga določi avstralska vlada.

Podrobna pravila za uporabo tega sistema se opredelijo tako, da za izdajo uvoznih dovoljenj za zadevne proizvode ni treba položiti varščine.

Ta podrobna pravila o uporabi tudi določijo, da pristojni avstralski organ redno sporoča pristojnemu organu Skupnosti, za kolikšne količine je izdal izvozna dovoljenja, ki so, kadar je to primerno, razčlenjena glede na destinacijo.

Določba 10 Posvetovalni odbor

Ustanovi se posvetovalni odbor, ki ga sestavljajo predstavniki Skupnosti in Avstralije. Odbor zagotovi pravilno uporabo in nemoteno delovanje sporazuma.

Odbor redno preučuje gibanje na trgih ovčetine, jagnjetine in kozjega mesa obeh pogodbenic in gibanje na mednarodnem trgu kakor tudi prodajne razmere na teh trgih, vključno s tistimi, ki so pomembne za cilje iz določbe 7 tega sporazuma.

Odbor zagotovi, da na pravilno uporabo tega sporazuma ne vpliva izvoz v Skupnost proizvodov iz ovčetine, jagnjetine in kozjega mesa iz tarifnih številk, ki jih ta sporazum ne navaja.

Odbor razpravlja o vseh vprašanjih, ki izhajajo iz uporabe tega sporazuma, in pristojnim organom priporoči ustrezne rešitve.

Določba 11 Obveznosti po sporazumu GATT

Določbe tega sporazuma so dogovorjene brez poseganja v pravice in obveznosti, ki jih imata pogodbenici po sporazumu GATT.

Določba 12 Trajanje veljavnosti

Letna količina, opredeljena v določbi 2, velja za obdobje od 1. januarja do 31. decembra. Količina, ki se uporablja od dne, ko se ta sporazum začne izvajati, pa do 1. januarja naslednjega leta, se določi v razmerju glede na celotno letno količino, ob upoštevanju sezonske narave te blagovne menjave.

Določba 13

Ta sporazum se uporablja na eni strani na ozemljih, na katerih se uporablja Pogodba o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti, in pod pogoji, ki jih določa ta pogodba, ter na drugi strani na ozemlju Avstralije.

Določba 14 Začetek veljavnosti in pregled

Sporazum začne veljati 20. oktobra 1980. Velja do 31. marca 1984, po tem datumu pa ima vsaka pogodbenica pravico, da sporazum prekine s pisnim obvestilom leto dni vnaprej. Vsekakor pogodbenici pregledata določbe tega sporazuma pred 1. aprilom 1984 in jih po potrebi popravita, če se tako sporazumeta.

Če je zgoraj navedeno sprejemljivo za vašo vlado, mi je v čast predlagati, da to pismo skupaj z vašim potrdilnim odgovorom tvori in dokazuje sporazum med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Avstralijo o tej zadevi."

V čast mi je potrditi, da je zgoraj navedeno sprejemljivo za mojo vlado in da v skladu z vašim predlogom vaše pismo skupaj s tem odgovorom tvori in dokazuje sporazum.

Sprejmite, prosim, izraze mojega najglobljega spoštovanja.

Za Vlado Avstralije

[1] Masa trupov (enakovredna masi neizkoščenega mesa). Ta izraz označuje maso neizkoščenega mesa kakor tudi maso izkoščenega mesa, ki je s koeficientom pretvorjena v maso neizkoščenega mesa. V ta namen 55 kg izkoščene ovčetine ustreza 100 kg neizkoščene ovčetine in 60 kg izkoščene jagnjetine ustreza 100 kg neizkoščene jagnjetine.

[2] Masa trupov (enakovredna masi neizkoščenega mesa). Ta izraz označuje maso neizkoščenega mesa kakor tudi maso izkoščenega mesa, ki je s koeficientom pretvorjena v maso neizkoščenega mesa. V ta namen 55 kg izkoščene ovčetine ustreza 100 kg neizkoščene ovčetine in 60 kg izkoščene jagnjetine ustreza 100 kg neizkoščene jagnjetine.

--------------------------------------------------

Top