Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 21976A0624(01)

Dodatni protokol k Evropskemu sporazumu o izmenjavi reagentov za tipizacijo tkiv

OJ L 295, 18.11.1977, p. 15–15 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 11 Volume 027 P. 10 - 15
Spanish special edition: Chapter 02 Volume 004 P. 167 - OP_DATPRO
Portuguese special edition: Chapter 02 Volume 004 P. 167 - OP_DATPRO
Special edition in Finnish: Chapter 02 Volume 002 P. 95 - 95
Special edition in Swedish: Chapter 02 Volume 002 P. 95 - 95
Special edition in Czech: Chapter 02 Volume 001 P. 169 - 169
Special edition in Estonian: Chapter 02 Volume 001 P. 169 - 169
Special edition in Latvian: Chapter 02 Volume 001 P. 169 - 169
Special edition in Lithuanian: Chapter 02 Volume 001 P. 169 - 169
Special edition in Hungarian Chapter 02 Volume 001 P. 169 - 169
Special edition in Maltese: Chapter 02 Volume 001 P. 169 - 169
Special edition in Polish: Chapter 02 Volume 001 P. 169 - 169
Special edition in Slovak: Chapter 02 Volume 001 P. 169 - 169
Special edition in Slovene: Chapter 02 Volume 001 P. 169 - 169
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 001 P. 158 - 158
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 001 P. 158 - 158
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 011 P. 20 - 20

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/prot/1977/715/oj

21976A0624(01)Uradni list L 295 , 18/11/1977 str. 0015 - 0015
finska posebna izdaja: poglavje 2 zvezek 2 str. 0095
švedska posebna izdaja: poglavje 2 zvezek 2 str. 0095
grška posebna izdaja: poglavje 11 zvezek 27 str. 0010
španska posebna izdaja: poglavje 02 zvezek 4 str. 0167
portugalska posebna izdaja poglavje 02 zvezek 4 str. 0167


Dodatni protokol k Evropskemu sporazumu o izmenjavi reagentov za tipizacijo tkiv

DRŽAVE PODPISNICE EVROPSKEGA SPORAZUMA O IZMENJAVI REAGENTOV ZA TIPIZACIJO TKIV,

ob upoštevanju določb člena 5(1) Sporazuma, po katerem pogodbenice ukrenejo vse potrebno, da so reagenti za tipizacijo tkiv, ki jim jih dajo na voljo druge pogodbenice, oproščeni vseh uvoznih dajatev,

ker je za odobritev te oprostitve državam članicam Evropske gospodarske skupnosti pristojna Skupnost, ki je za to pooblaščena na podlagi pogodbe, s katero je bila ustanovljena;

ker je za izvajanje člena 5(1) Sporazuma potrebno, da Evropska gospodarska skupnost lahko postane pogodbenica Sporazuma,

SO SE DOGOVORILE O NASLEDNJEM:

Člen 1

Evropska gospodarska skupnost lahko postane pogodbenica Sporazuma, tako da ga podpiše.

Člen 2

Ta dodatni protokol je na voljo za podpis državam podpisnicam Sporazuma, ki lahko postanejo pogodbenice Dodatnega protokola v skladu s postopkom, določenim v členu 7 Sporazuma.

Člen 3

Nobena država ne more postati pogodbenica Sporazuma, ne da bi hkrati postala pogodbenica tega dodatnega protokola, ki je sestavni del Sporazuma.

Člen 4

Ta dodatni protokol začne veljati istega dne kot Sporazum.

Člen 5

Generalni sekretar Sveta Evrope uradno obvesti države članice Sveta in Evropsko gospodarsko skupnost o:

(a) vsakem podpisu tega dodatnega protokola;

(b) deponiranju vsake listine o ratifikaciji ali sprejetju;

(c) datumu začetka veljavnosti tega dodatnega protokola.

--------------------------------------------------

Top