Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 21972A0722(05)

Sporazum med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Republiko Islandijo

OJ L 301, 31.12.1972, p. 2–161 (DE, FR, IT, NL)
Danish special edition: Series I Volume 1972(31.12)L301 P. 4 - 163
English special edition: Series I Volume 1972(31.12)L301 P. 4 - 163
Greek special edition: Chapter 11 Volume 004 P. 4 - 163
Spanish special edition: Chapter 11 Volume 003 P. 6 - OP_DATPRO
Portuguese special edition: Chapter 11 Volume 003 P. 6 - OP_DATPRO
Special edition in Finnish: Chapter 02 Volume 001 P. 95 - 95
Special edition in Swedish: Chapter 02 Volume 001 P. 95 - 95
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 011 P. 202 - 285
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 011 P. 202 - 285
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 011 P. 202 - 285
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 011 P. 202 - 285
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 011 P. 202 - 285
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 011 P. 202 - 285
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 011 P. 202 - 285
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 011 P. 202 - 285
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 011 P. 202 - 285
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 001 P. 137 - 220
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 001 P. 137 - 220
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 018 P. 3 - 86

In force

21972A0722(05)Uradni list L 301 , 31/12/1972 str. 0002 - 0085
finska posebna izdaja: poglavje 2 zvezek 1 str. 0133
švedska posebna izdaja: poglavje 2 zvezek 1 str. 0133
danska posebna izdaja: serija I poglavje 1972(31.12)L301 str. 0004
angleška posebna izdaja: serija I poglavje 1972(31.12)L301 str. 0004
grška posebna izdaja: poglavje 11 zvezek 4 str. 0004
španska posebna izdaja: poglavje 11 zvezek 3 str. 0006
portugalska posebna izdaja poglavje 11 zvezek 3 str. 0006


Sporazum

med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Republiko Islandijo

EVROPSKA GOSPODARSKA SKUPNOST, na eni strani, in

REPUBLIKA ISLANDIJA, na drugi strani, STA SE

V ŽELJI utrditi in razširiti, po razširitvi Evropske gospodarske skupnosti, gospodarske odnose, ki obstajajo med Skupnostjo in Islandijo, in zagotoviti, z vsem spoštovanjem poštenih pogojev konkurence, skladen razvoj njene trgovine z namenom prispevati k izgradnji Evrope,

ODLOČENI s tem namenom, da postopoma odstranita ovire pri pretežnem delu svoje trgovine, skladno z določbami Splošnega sporazuma o carinah in trgovini v zvezi z ustanovitvijo območij proste trgovine,

RAZGLAŠAJOČ svojo pripravljenost, da glede na katerikoli pomemben dejavnik in predvsem glede na napredek, dosežen v Skupnosti, preučita možnost razvijanja in poglabljanja njunih odnosov, kjer se zdi, da bi bilo to koristno in v interesu njunih gospodarstev, da jih razširita na področja, ki jih ne zajema ta sporazum,

ODLOČILI, da, z namenom slediti tem ciljem in ob upoštevanju, da se nobena določba v tem sporazumu ne more razlagati, kot da izvzema pogodbenici iz njunih obveznosti, ki jih imata po drugih mednarodnih sporazumih,

SKLENETA NASLEDNJI SPORAZUM:

Člen 1

Cilj tega sporazuma je:

(a) z razširitvijo medsebojne trgovine spodbujati usklajen razvoj gospodarskih odnosov med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Republiko Islandijo in tako pospeševati v Skupnosti in v Islandiji napredek gospodarskih dejavnosti, izboljšati življenjske in delovne razmere ter povečati produktivnost in finančno stabilnost,

(b) zagotoviti poštene pogoje konkurence za razvoj trgovine med pogodbenicama,

(c) prispevati na ta način, z odstranjevanjem trgovinskih ovir, k skladnemu razvoju in širitvi svetovne trgovine.

Člen 2

Sporazum se nanaša na izdelke s poreklom iz Skupnosti ali Islandije, ki:

(i) se uvrščajo v poglavja 25 do 99 Bruseljske nomenklature, razen izdelkov, naštetih v Prilogi I;

(ii) so navedeni v Protokolih št. 2 in 6, ob upoštevanju dogovorov iz teh protokolov.

Člen 3

1. V trgovino med Skupnostjo in Islandijo se ne uvedejo nobene nove carine pri uvozu.

2. Skupnost, kot je bila prvotno ustanovljena, in Islandija postopoma odpravljata carine pri uvozu po naslednjem časovnem razporedu:

(a) 1. aprila 1973 se vse dajatve znižajo na 80 % osnovne dajatve,

(b) štiri naslednja znižanja, vsako po 20 %, se opravijo:

1. januarja 1974

1. januarja 1975

1. januarja 1976

1. julija 1977.

3. Osnovna dajatev, na katero se nanašajo zaporedna zniževanja, opredeljena v tem členu ter v Protokolu št. 1, je za vsak izdelek dajatev, ki se je dejansko uporabljala 1. januarja 1972.

Če začnejo po 1. januarju 1972 veljati katera koli tarifna znižanja, ki izhajajo iz tarifnih sporazumov, sklenjenih kot rezultat Trgovinske konference, ki je potekala v Ženevi od leta 1964 do 1967, morajo take znižane dajatve nadomestiti osnovne dajatve, navedene v prejšnjem pododstavku.

4. Uporabijo se znižane dajatve, izračunane v skladu s tem členom in Protokolom št. 1, zaokrožene na prvo decimalko.

Skladno z uporabo člena 39(5) "Akta o pogojih pristopa in prilagoditvah Pogodbam" v Skupnosti, sestavljenega in sprejetega na Konferenci med Evropskimi skupnostmi in Kraljevino Dansko, Irsko, Kraljevino Norveško in Združenim kraljestvom Velike Britanije in Severne Irske, v zvezi s posebnimi dajatvami ali posebnim delom mešanih dajatev v Irski carinski tarifi, se uporablja ta člen in Protokol št. 1, z zaokroženjem na četrto decimalno mesto.

Člen 4

1. Na navedene datume Islandija zniža carine pri uvozu iz Skupnosti, kot je bila prvotno ustanovljena, ter iz Irske, na raven različnih osnovnih dajatev, ki se uporabljajo s 1. marcem 1970 in so spodaj prikazane.

Osnovne dajatve | 2 | 4 | 5 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 90 | 100 |

1. april 1973 | 2 | 4 | 4 | 7 | 8 | 11 | 14 | 18 | 21 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 55 | 65 | 70 |

1. januar 1974 | 0 | 3 | 3 | 6 | 7 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 30 | 35 | 40 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |

1. januar 1975 | 0 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 | 10 | 13 | 15 | 17 | 20 | 25 | 30 | 30 | 35 | 35 | 40 | 45 | 50 |

1. januar 1976 | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 | 25 | 30 | 30 | 30 | 35 | 40 |

1. januar 1977 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 21 | 22 | 25 | 25 | 30 |

1. januar 1978 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 |

1. januar 1979 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 |

1. januar 1980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2. Po 1. januarju 1974 Islandija nadaljuje z zniževanjem carin v zvezi z Dansko, Norveško in Združenim kraljestvom v skladu s časovnim razporedom iz odstavka 1.

Člen 5

1. Določbe, ki se nanašajo na postopno odpravo carin pri uvozu, se uporabljajo tudi za carine fiskalne narave.

Pogodbenici lahko nadomestita carino fiskalne narave ali fiskalni element carin z notranjo dajatvijo.

2. Islandija lahko začasno ohrani, ob primernem upoštevanju pogojev iz člena 19, carine fiskalne narave za izdelke, naštete v Prilogi II.

Ko se začne v Islandiji proizvodnja izdelka podobne vrste kot so izdelki, našteti v Prilogi II, je treba dajatev, ki velja za ta izdelek, znižati na raven, ki bi bila dosežena, če bi bila ta dajatev znižana v skladu s časovnim razporedom, iz člena 4(1), od začetka veljavnosti Sporazuma. Če je v zvezi s tretjimi državami uvedena nižja carina, kot je dajatev fiskalne narave, je tarifna znižanja treba opraviti na osnovi prejšnje dajatve.

Nadaljnja zniževanja je treba opraviti v skladu s časovnim razporedom, določenim v členu 4(1).

3. Danska, Irska, Norveška in Združeno kraljestvo lahko do 1. januarja 1976 ohranijo carino fiskalne narave ali fiskalni element carin na podlagi uporabe člena 38 "Akta o pogojih pristopa in prilagoditvah Pogodbam", pripravljenega in sprejetega na Konferenci med Evropskimi skupnostmi in Kraljevino Dansko, Irsko, Kraljevino Norveško ter Združenim kraljestvom Velike Britanije in Severne Irske.

Člen 6

1. V trgovino med Skupnostjo in Islandijo se ne uvedejo nove dajatve z enakim učinkom kot ga imajo carine pri uvozu.

2. Dajatve z učinkom, ki je enak carinam pri uvozu, uvedene v trgovino med Skupnostjo in Islandijo s 1. januarjem 1972 ali pozneje, se odpravijo z začetkom veljavnosti Sporazuma.

Katero koli dajatev z učinkom, ki je enak carinam pri uvozu, katerih stopnja je 31. decembra 1972 višja od dejansko uporabljene stopnje 1. januarja 1972, je treba zmanjšati na to slednjo stopnjo po uveljavitvi tega sporazuma.

3. Dajatve z učinkom, ki je enak carinam pri uvozu, se postopoma odpravijo v skladu z naslednjim časovnim razporedom:

(a) najpozneje s 1. januarjem 1974 se vsaka dajatev zniža na 60 % stopnje, ki se uporablja 1. januarja 1972,

(b) naslednja tri znižanja, vsako po 20 %, je treba opraviti:

1. januarja 1975

1. januarja 1976

1. julija 1977.

Člen 7

1. V trgovino med Skupnostjo in Islandijo se ne uvedejo carine pri izvozu ali dajatve z enakim učinkom.

Carine pri izvozu in dajatve z enakim učinkom se odpravijo najpozneje 1. januarja 1974.

2. Islandija lahko ohrani sistem izvoznih dajatev za ribje izdelke, ki se je uporabljal 1. januarja 1972, in ki je določen v Prilogi III.

Katere koli spremembe ne smejo spremeniti lastnosti ali ciljev sistema. Skupni odbor je treba predhodno uradno obvestiti o vseh spremembah.

Člen 8

Protokol št. 1 določa tarifno obravnavo in ureditve, ki se uporabljajo za nekatere izdelke.

Člen 9

Protokol št. 2 določa tarifno obravnavo in ureditve, ki se uporabljajo za nekatero blago, dobljeno s predelavo kmetijskih proizvodov.

Člen 10

1. V primeru, ko se oblikujejo posebna pravila kot posledica izvajanja njene kmetijske politike ali katere koli spremembe veljavnih pravil, lahko zadevna pogodbenica prilagodi ureditve, ki izhajajo iz tega sporazuma v zvezi z izdelki, za katere veljajo ta pravila ali spremembe.

2. V takih primerih zadevna pogodbenica ustrezno upošteva interese druge pogodbenice. V ta namen se lahko pogodbenici posvetujeta med seboj v Skupnem odboru, opredeljenem v členu 30.

Člen 11

Protokol št. 3 določa pravila o poreklu blaga.

Člen 12

Pogodbenica, ki razmišlja o zmanjšanju dejanske ravni svojih carin ali dajatev z enakim učinkom, ki se uporabljajo do tretjih državah, upravičene do obravnave po načelu največjih ugodnosti, ali ki razmišlja o njihovi opustitvi, o tem, če je to možno, uradno obvesti Skupni odbor najmanj trideset dni pred takim zmanjšanjem ali začetkom veljavnosti take opustitve. Upošteva vse navedbe druge pogodbenice glede odstopanj, ki so lahko posledica tega.

Člen 13

1. V trgovino med Skupnostjo in Islandijo se ne uvede nobena nova količinska omejitev pri uvozu ali ukrepi z enakim učinkom.

2. Skupnost odpravi količinske omejitve pri uvozu 1. januarja 1973 ter vse ukrepe z enakim učinkom za količinske omejitve pri uvozu najpozneje s 1. januarjem 1975.

Islandija odpravi količinske omejitve pri uvozu ter vse ukrepe z učinkom, enakim količinskim omejitvam pri uvozu, najpozneje s 1. januarjem 1975.

Člen 14

1. Skupnost si pridrži pravico do spremembe ureditev, ki se uporabljajo za naftne proizvode iz tarifnih številk 27.10, 27.11, 27.12, ex 27.13 (parafinski vosek, mikrokristalni vosek ali bituminozni skrilavec ter drugi mineralni voski), ter 27.14 Bruseljske nomenklature po sprejetju skupne opredelitve o poreklu za naftne proizvode, po sprejetju sklepov v skladu s skupno trgovinsko politiko za zadevne izdelke, ali po uvedbi skupne energetske politike.

V tem primeru naj Skupnost dovolj upošteva interese Islandije; v ta namen naj obvesti Skupni odbor, ki se naj sestane v skladu s pogoji, določenimi v členu 32.

2. Islandija si pridrži pravico, da sprejme podoben ukrep, kadar se sooča s podobnimi položaji.

3. V skladu z odstavkoma 1 in 2 Sporazum ne vpliva na netarifna pravila, ki se uporabljajo za uvoz naftnih proizvodov.

Člen 15

1. Pogodbenici izražata svojo pripravljenost za spodbujanje, v kolikor to dovoljujeta njuni kmetijski politiki, skladnega razvoja trgovine s kmetijskimi proizvodi, za katere se sporazum ne uporablja.

2. Pogodbenici na nediskriminacijski način uporabljata svoja pravila v veterinarskih zadevah, sanitarnih zadevah in zadevah zdravstvenega varstva rastlin in ne uvajata novih ukrepov, ki po nepotrebnem ovirajo trgovino.

3. Pogodbenici v skladu s pogoji, določenimi v členu 33, preučita vse težave, ki se utegnejo pojaviti v njuni trgovini s kmetijskimi proizvodi, in skušata najti primerne rešitve.

Člen 16

Izdelki s poreklom iz Islandije od 1. julija 1977 ne smejo biti deležni ugodnejše obravnave, kadar se uvažajo v Skupnost, od obravnave, ki jo uporabljajo države članice Skupnosti med seboj.

Člen 17

Protokol št. 6 predpisuje posebne določbe, ki se uporabljajo za uvoz nekaterih ribjih izdelkov v Skupnost.

Člen 18

Sporazum ne preprečuje ohranjanja ali ustanavljanja carinskih unij, območij proste trgovine ali dogovorov o obmejnem prometu, če ne vplivajo na spremembe trgovinskih režimov iz tega sporazuma, zlasti na določbe, ki se nanašajo na pravila o poreklu.

Člen 19

Pogodbenici se vzdržita katerega koli ukrepa ali ustaljenega ravnanja notranje fiskalne narave, ki neposredno ali posredno ustvarja diskriminacijo med izdelki s poreklom iz ene pogodbenice in podobnimi izdelki, ki so po poreklu iz ozemlja druge pogodbenice.

Za izdelke, ki se izvažajo na ozemlje ene pogodbenice, ni mogoče uveljavljati povračila notranjih davkov, katerih znesek je višji od zneska neposrednih ali posrednih davkov, ki so zanje predpisane.

Člen 20

Za plačila v zvezi z blagovno menjavo in prenosom teh plačil v državo članico Skupnosti, kjer je stalno prebivališče upnika, ali v Islandijo, ni nikakršnih omejitev.

Člen 21

Ta sporazum ne izključuje prepovedi ali omejitev pri uvozu, izvozu ali za blago v tranzitu, ki so upravičene z javno moralo, javnim redom ali javno varnostjo, z varovanjem življenja in zdravja ljudi, živali ali rastlin, z varstvom narodnega bogastva umetniške, zgodovinske ali arheološke vrednosti, z varstvom industrijske in poslovne lastnine ali s pravili, ki se nanašajo na zlato ali srebro. Take prepovedi ali omejitve pa ne smejo biti način za samovoljno diskriminacijo ali prikrito omejevanje trgovine med pogodbenicama.

Člen 22

Nič v tem sporazumu ne preprečuje pogodbenici, da sprejme katere koli ukrepe, ki:

(a) so po njenem mnenju potrebni za preprečevanje razkrivanja informacij, ki so v nasprotju z njenimi temeljnimi varnostnimi interesi;

(b) se nanašajo na trgovino z orožjem, strelivom ali vojaško opremo, ali na raziskave, razvoj ali proizvodnjo, ki je nujno potrebna v varnostne namene, če ti ukrepi ne poslabšujejo pogojev konkurence izdelkov, ki nimajo izrecno vojaškega namena;

(c) se ji zdijo nujno potrebni za lastno varnost v času vojne ali resne mednarodni napetosti.

Člen 23

1. Pogodbenici se vzdržita katerih koli ukrepov, ki bi lahko ogrozili izpolnjevanje ciljev tega sporazuma.

2. Pogodbenici sprejmeta katere koli splošne ali posebne ukrepe, ki so potrebni za izpolnjevanje njunih obveznosti po tem sporazumu.

Če ena pogodbenica meni, da druga ni izpolnila katere od obveznosti po tem sporazumu, lahko sprejme primerne ukrepe pod pogoji in v skladu s postopki, predpisanimi v členu 28.

Člen 24

1. Naslednje ni združljivo s pravilnim izvajanjem tega sporazuma, če utegne vplivati na trgovino med Skupnostjo in Islandijo:

(i) vsi sporazumi med podjetji, sklepi združenj podjetij, ter usklajena ravnanja med podjetji, katerih cilj ali učinek je preprečevanje, omejevanje ali izkrivljanje konkurence, kar zadeva proizvodnjo ali blagovno menjavo;

(ii) zloraba prevladujočega položaja enega ali več podjetij na celotnem ali pretežnem delu ozemlja pogodbenic;

(iii) vsaka državna pomoč, ki izkrivlja ali grozi, da bo izkrivila konkurenco z dajanjem prednosti nekaterim podjetjem ali proizvodnji nekaterih izdelkov.

2. Če pogodbenica meni, da določeno ravnanje ni združljivo s tem členom, lahko sprejme ustrezne ukrepe pod pogoji in v skladu s postopki, predpisanimi v členu 28.

Člen 25

Kadar je ali bi povečanje uvoza določenega izdelka lahko povzročilo večjo škodo katerikoli proizvodni dejavnosti, ki poteka na ozemlju ene od pogodbenic, in kjer je to povečanje posledica:

i) delnega ali popolnega zmanjšanja v pogodbenici uvoznici, kot je določeno v tem sporazumu, carin in dajatev z enakim učinkom, ki se obračunavajo na zadevni izdelek, in

ii) dejstva, da so carine ali dajatve z enakim učinkom, ki jih je obračunala pogodbenica izvoznica za uvoz surovin ali vmesnih izdelkov, ki se uporabljajo v proizvodnji zadevnega izdelka, znatno nižje od ustreznih carin ali dajatev, ki jih obračunava pogodbenica uvoznica,

lahko zadevna pogodbenica sprejme ustrezne ukrepe po pogojih in v skladu s postopki, predpisanimi v členu 28.

Člen 26

Če pogodbenica ugotovi, da prihaja v trgovini z drugo pogodbenico do dampinga, lahko sprejme ustrezne ukrepe proti takemu ravnanju v skladu s Sporazumom o izvajanju člena 6 Splošnega sporazuma o carinah in trgovini, pod pogoji in v skladu s postopki, predpisanimi v členu 28.

Člen 27

Kadar nastopijo hude motnje v katerikoli panogi gospodarstva ali težave, ki bi lahko povzročile resno poslabšanje gospodarskega položaja v regiji, lahko zadevna pogodbenica sprejme ustrezne ukrepe pod pogoji in v skladu s postopki, predpisanimi v členu 28.

Člen 28

1. Kadar pogodbenica, ki za uvoz izdelkov, ki lahko povzročijo težave, navedene v členih 25 in 27, uvede upravni postopek, katerega namen je zagotoviti hitre informacije o gibanju trgovinskih tokov, o tem obvesti drugo pogodbenico.

2. V primerih, opisanih v členih 23 do 27, pred sprejetjem ukrepov, določenih v teh členih, ali v primerih, na katere se nanaša odstavek 3(d), zadevna pogodbenica, brž ko je mogoče, priskrbi Skupnemu odboru vse ustrezne informacije, ki se zahtevajo za temeljito preučitev položaja, z namenom najti za pogodbenici sprejemljivo rešitev.

Pri izbiri ukrepov je treba dati prednost tistim, ki najmanj ovirajo izvajanje Sporazuma.

Skupni odbor je treba takoj uradno obvestiti o sprejetih zaščitnih ukrepih in se o njih občasno posvetovati v odboru, zlasti z namenom, da bi jih odpravili, brž ko razmere to omogočajo.

3. Za izvajanje drugega odstavka veljajo naslednje določbe:

(a) kar zadeva člen 24, lahko vsaka pogodbenica predloži zadevo Skupnemu odboru, če meni, da določeno ustaljeno ravnanje ni združljivo s pravilnim delovanjem Sporazuma v smislu člena 24(1).

Pogodbenici zagotovita Skupnemu odboru vse ustrezne informacije in mu ponudita pomoč, ki jo zahteva, da bi preučil primer in, kjer je potrebno, odpravil sporno ravnanje.

Če zadevna pogodbenica ne odpravi spornega ravnanja v roku, ki ga določi Skupni odbor, ali če v Skupnem odboru ni doseženo soglasje v treh mesecih od predložitve zadeve Odboru, lahko pogodbenica sprejme katere koli zaščitne ukrepe, za katere meni, da so potrebni za obvladovanje resnih težav, ki so posledica zadevnih ravnanj; predvsem lahko umakne tarifne koncesije.

(b) V zvezi s členom 25 je treba težave, ki so posledica stanja, omenjenega v tem členu, posredovati v proučitev Skupnemu odboru, ki lahko sprejme katero koli potrebno odločitev za odpravo teh težav.

Če Skupni odbor ali pogodbenica izvoznica ni sprejela odločitve, s katero bi odpravila težave v tridesetih dneh od predložitve zadeve, ima pogodbenica uvoznica pravico, da obračuna kompenzacijsko dajatev na uvoženi izdelek.

Kompenzacijsko dajatev je treba izračunati glede na učinek tarifnih nesorazmerij na vrednost blaga, kar zadeva surovine ali vmesne izdelke, ki so njegov sestavni del.

(c) V zvezi s členom 26 je treba opraviti posvetovanje v Skupnem odboru, preden zadevna pogodbenica sprejme ustrezne ukrepe.

(d) Kjer zaradi izrednih razmer, ki zahtevajo takojšnje ukrepanje, zadeve ni mogoče predhodno proučiti, lahko zadevna pogodbenica v primerih, opisanih v členih 25, 26 in 27 ter tudi v primeru izvoznih pomoči, ki imajo neposreden in takojšen učinek na trgovino, takoj uporabi previdnostne ukrepe, ki so nujno potrebni za ureditev razmer.

Člen 29

Kadar je ena ali več držav članic Skupnosti ali Islandije v težavah, ali ji grozijo resne plačilno bilančne težave, sme pogodbenica sprejeti potrebne zaščitne ukrepe. O njihovi uvedbi takoj obvesti drugo pogodbenico.

Člen 30

1. Ustanovi se Skupni odbor, ki je odgovoren za upravljanje tega sporazuma in zagotovi njegovo pravilno izvajanje. V ta namen daje priporočila in sprejema odločitve v primerih, ki jih določa ta sporazum. Te odločitve pogodbenici izvajata v skladu s svojimi pravili.

2. Za pravilno izvajanje sporazuma si pogodbenici izmenjujeta informacije in se na zahtevo katere koli od njiju posvetujeta v Skupnem odboru.

3. Skupni odbor sprejme svoj poslovnik.

Člen 31

1. Skupni odbor je sestavljen iz predstavnikov Skupnosti na eni strani, ter iz predstavnikov Islandije na drugi.

2. Skupni odbor deluje na podlagi medsebojnega skupnega dogovora.

Člen 32

1. Vsaka pogodbenica izmenoma predseduje Skupnemu odboru v skladu z dogovori, predpisanimi v njegovem poslovniku.

2. Predsednik sklicuje sestanke Skupnega odbora najmanj enkrat letno, da bi ocenil splošno izvajanje sporazuma.

Poleg tega se Skupni odbor sestane vsakič, ko to zahtevajo posebne okoliščine, na zahtevo katere koli od pogodbenic v skladu s pogoji, ki jih predpiše Odbor v svojem poslovniku.

3. Skupni odbor se lahko odloči, da ustanovi katero koli delovno skupino, ki mu lahko pomaga pri izvajanju njegovih nalog.

Člen 33

1. Če pogodbenica meni, da bi bilo v skupnem interesu obeh pogodbenic koristno razvijati odnose, vzpostavljene s tem sporazumom, z razširitvijo na področja, ki jih ta sporazum ne zajema, predloži drugi pogodbenici utemeljen predlog.

Pogodbenici lahko dasta navodila Skupnemu odboru, da prouči ta predlog in jima da priporočila, kjer je to primerno, zlasti zato, da se začnejo pogajanja.

2. Sporazume, ki izhajajo iz pogajanj iz prvega odstavka, bosta pogodbenici ratificirali ali potrdili v skladu s svojimi postopki.

Člen 34

Priloge in protokoli k temu sporazumu so njegov sestavni del.

Člen 35

Vsaka pogodbenica lahko odpove ta sporazum z uradnim obvestilom drugi pogodbenici. Sporazum preneha veljati dvanajst mesecev po datumu takega uradnega obvestila.

Člen 36

Sporazum na eni strani velja na ozemljih, za katera se uporablja Pogodba o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti, v skladu s pogoji, določenimi v tej pogodbi, in za ozemlje Republike Islandije, po drugi strani.

Člen 37

Ta sporazum je sestavljen v dveh izvodih v angleškem, danskem, francoskem, italijanskem, islandskem, nemškem, nizozemskem in norveškem jeziku, pri čemer sta obe besedili enako verodostojni.

Ta sporazum potrdita obe pogodbenici v skladu s svojimi postopki.

Sporazum začne veljati 1. januarja 1973 pod pogojem, da se pogodbenici pred tem datumom medsebojno uradno obvestita, da so bili končani postopki, potrebni v ta namen.

Po tem datumu začne ta sporazum veljati prvi dan drugega meseca po tem uradnem obvestilu. Končni datum za takšno uradno obvestilo je 30. november 1973.

Določbe, ki veljajo 1. aprila 1973, je treba uporabiti po začetku veljavnosti tega sporazuma, če začne sporazum veljati po tem datumu.

Udfærdiget i Bruxelles, den toogtyvende juli nitten hundrede og tooghalvfjerds.Geschehen zu Brüssel am zweiundzwanzigsten Juli neunzehnhundertzweiundsiebzig.Done at Brussels on this twenty-second day of July in the year one thousand nine hundred and seventy-two.Fait à Bruxelles, le vingt-deux juillet mil neuf cent soixante-douze.Fatto a Bruxelles, il ventidue lulgio millenovecentosettantadue.Gedaan te Brussel, de tweeëntwintigste juli negentienhonderdtweeënzeventig.Utferdiget i Brussel, tjueandre juli nitten hundre og syttito.Gjört i Bruxelles, tuttugasta og annan dag júlímánaðar nítjánhundruð sjötíu og tvö.

På Rådet for De europæiske Fællesskabers vegneIm Namen des Rates der Europäischen GemeinschaftenIn the name of the Council of the European CommunitiesAu nom du Conseil des Communautés européennesA nome del Consiglio delle Comunità EuropeeNamens de Raad van de Europese GemeenschappenFor Rådet for De Europeiske Fellesskap

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

Fyrir hönd Lýðveldisins Íslands

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PRILOGA 1

Seznam izdelkov, naveden v členu 2 Sporazuma

Tarifna št. bruseljske nomenklature | Poimenovanje |

35.02 | Albumini, albuminati in drugi albuminski derivati: A.Albumini:II.drugo:(a)Jajčni in mlečni albumin:1.posušen (na primer v lističih, luskah, kosmičih, prahu)2.drugo |

45.01 | Pluta, naravna, neobdelana, zdrobljena, granulirana ali zmleta; odpadki plute |

54.01 | Lan, surov ali predelan, a nepreden: laneno predivo in odpadki (vključno z raztrganimi ali razvlaknjenimi krpami) |

57.01 | Prava konoplja ("Cannabis sativa"), surova ali predelana, a nepredena; predivo in odpadki prave konoplje (vključno z raztrganimi ali razvlaknjenimi krpami ali vrvmi) |

--------------------------------------------------

PRILOGA II

Carine fiskalne narave, določene 1. aprila 1972

Islandska carinska tarifna št. | Poimenovanje | Carinska stopnja - % |

| |

25.01 | Navadna sol (vključno kamena sol, morska sol in jedilna sol); čisti natrijev klorid; slanice; morska voda: |

01 | Navadna sol (kamena sol, morska sol in jedilna sol) v maloprodajni embalaži za 5 kg ali manj | 5 |

09 | Drugo | 1000 kg | 1 Ikr |

25.02.00 | Železovi piriti, nepraženi | 10 |

25.03.00 | Žveplo vseh vrst, razen sublimiranega, usedlinskega in koloidnega žvepla | 10 |

25.04.00 | Grafit, naravni | 20 |

25.05.00 | Pesek, naravni, vseh vrst, barvan ali nebarvan, razen kovinonosnega peska, ki se uvršča pod tar. št. 26.01 | 15 |

25.06.00 | Kremen (razen naravnega peska); kvarcit, vključno kvarcit, ki ni drugače obdelan kot grobo razklan, grobo razrezan ali razžagan v štirioglate oblike | 20 |

25.07.00 | Glina (npr.: kaolin in bentonit), andaluzit, kianit in silimanit, žgani ali nežgani, razen ekspandiranih glin iz tar. št. 68.07; mulit; šamot in zemljine dinas | 15 |

25.08.00 | Kreda | 20 |

25.09.00 | Zemeljske barve, pečene ali nepečene ali med seboj pomešane; naravni sljudni železovi oksidi | 20 |

25.10 | Naravni kalcijevi fosfati, naravni aluminijevi kalcijevi fosfati, apatit in fosfatna kreda | |

09 | Drugo | 20 |

25.11.00 | Naravni barijev sulfat (bariti); naravni barijev karbonat (viterit), žgan ali nežgan, razen barijevega oksida | 20 |

25.12 | Infuzorijske zemljine, silikatna fosilna moka in podobna silikatna moka in podobne silikatne zemljine (npr.: kremenka, tripolit ali diatomit), žgane ali nežgane, navidezne specifične teže 1 ali manjše | |

09 | Druge | 20 |

25.13.00 | Plovec, smirek, naravni korund, naravni granat in druge naravne snovi za brušenje, termično obdelane ali neobdelane | 20 |

25.14.00 | Skrilavec, vključno skrilavec, ki ni drugače obdelan kot grobo razklan, grobo razrezan ali razžagan v štirioglate oblike | 20 |

25.15.00 | Marmor, travertin, ekozin in drug apnenčev kamen za spomenike ali gradbeništvo, navidezne specifične teže 2,5 ali večje, in alabaster, vključno tak kamen, ki ni drugače obdelan kot grobo razklan, grobo razrezan ali razžagan v štirioglate oblike | 20 |

25.16.00 | Granit, porfir, bazalt, peščenec in drug kamen za spomenike ali gradbeništvo, vključno tak kamen, ki ni drugače obdelan kot grobo razklan, grobo razrezan ali razžagan v štirioglate oblike | 20 |

25.17.00 | Prodniki, lomljen ali drobljen kamen (termično obdelan ali ne), gramoz, makadam in termakadam, ki se navadno uporabljajo kot agregati za beton, za nasipanje cest in železniških prog ter za druga nasipanja, debeli gramoz, termično obdelani ali ne; drobljenec in odlomki (termično obdelani ali ne) in prah iz kamna iz tar. št. 25.15 ali 25.16 | 20 |

25.18.00 | Dolomit, žgan ali nežgan, vključno dolomit, ki ni drugače obdelan kot grobo razklan, grobo razrezan ali razžagan v štirioglate oblike; aglomeriran dolomit (vključno tardolomit) | 20 |

25.19.00 | Naravni magnezijev karbonat (magnezit), žgan ali nežgan, razen magnezijevega oksida | 20 |

25.20 | Surova sadra; anhidrid sadre; žgana sadra in žgana sadra iz kalcijevega sulfata, barvana ali nebarvana, vendar brez žgane sadre, posebej pripravljene za uporabo v zobozdravstvu: | |

01 | Surova sadra, neobdelana, mleta ali nemleta | 10 |

09 | Drugo | 20 |

25.21 | Apnenčev kamen, ki se uporablja kot talilo, in apnenčaste kamenine, ki se uporabljajo za proizvodnjo apna in cementa: | |

09 | Drugo | 20 |

25.22.00 | Živo apno, gašeno apno in hidrirano apno, razen kalcijevega oksida in hidroksida | 20 |

25.24.00 | Azbest | 20 |

25.25.00 | Morska pena (v poliranih ali nepoliranih kosih) in jantar; aglomerirana morska pena in aglomerirani jantar, v ploščah, palicah, paličicah in podobnih oblikah, neobdelanih po oblikovanju; gagat; | 20 |

25.26.00 | Sljuda, tudi v cepih; sljudni odpadki | 20 |

25.27.00 | Naravni steatit, vključno naravni steatit, ki ni drugače obdelan kot grobo razklan, grobo razrezan ali razžagan v štirioglate oblike; lojevec | 20 |

25.28.00 | Naravni kriolit in naravni kiolit | 20 |

25.29.00 | Naravni arzenovi sulfidi | 20 |

25.30.00 | Surovi naravni borati in njihovi koncentrati (žgani ali nežgani), razen boratov, izločenih iz naravne slane vode; surova naravna borova kislina, ki vsebuje največ 85 % H3BO3, računano na suhi izdelek | 20 |

25.31.00 | Glinenec; levcit; nefelin in nefelin sienit; fluorit | 20 |

25.32.00 | Stroncianit (žgan ali nežgan), razen stroncijevega oksida; mineralne snovi, ki niso navedene in ne zajete na drugem mestu; odlomki in odpadki lončarskih izdelkov | 20 |

26.01 | Kovinske rude in koncentrati, vključno praženi železovi piriti: | |

81 | Železove rude in koncentrati (razen praženih železovih piritov) | 10 |

82 | Praženi železovi piriti | 10 |

83 | Bakrove rude in koncentrati | 10 |

84 | Nikljeve rude in koncentrati | 10 |

85 | Boksit in koncentrati | 10 |

86 | Svinčeve rude in koncentrati | 10 |

87 | Cinkove rude in koncentrati | 10 |

88 | Kositrove rude in koncentrati | 10 |

89 | Manganove rude in koncentrati | 10 |

91 | Kromove rude in koncentrati | 10 |

92 | Volframove rude in koncentrati | 10 |

93 | Titanove, vanadijeve, molibdenove, tantalove in cirkonijeve rude in koncentrati | 10 |

94 | Rude in koncentrati navadnih kovin (razen tistih iz št. od 26.01.81 do 26.01.93 in št. 26.01.96) | 10 |

95 | Rude in koncentrati srebra, platine in drugih kovin platinske skupine | 10 |

96 | Uranove in torijeve rude in koncentrati | 10 |

97 | Zlata ruda | 10 |

26.02.00 | Žlindra, škaja in podobni odpadki pri pridobivanju železa in jekla | 10 |

26.03.00 | Pepel in ostanki (razen tistih od proizvodnje železa in jekla), ki vsebujejo kovine ali njihove spojine | 10 |

26.04.00 | Druge žlindre in pepeli, vključno pepel morskih alg | 10 |

27.01 | Črni premog; briketi raznih oblik in podobna trda goriva iz črnega premoga: | |

10 | Črni premog | 1000 kg | 2 Ikr |

20 | Briketi iz črnega premoga in podobna trda goriva iz črnega premoga | 1000 kg | 2 Ikr |

27.02.00 | Rjavi premog (lignit), aglomeriran ali neaglomeriran | 1000 kg | 2 Ikr |

27.03.00 | Šota (vključno šotna slama), neaglomerirana ali aglomerirana | 1000 kg | 2 Ikr |

27.04.00 | Koks in polkoks iz črnega premoga, rjavega premoga, lignita ali šote | 1000 kg | 2 Ikr |

27.05.00 | Retortno oglje | 1000 kg | 2 Ikr |

27.06 | Katran, dobljen z destilacijo črnega premoga, rjavega premoga, lignita ali šote, in drugi mineralni katrani, vključno deloma destilirani katrani in mešanice smole s kerozotnimi olji ali z drugimi proizvodi, dobljenimi pri destilaciji katrana iz črnega premoga: | |

01 | Katran za mreže in podobni proizvodi za izdelovanje mrež, če so v skladu z opredelitvijo in predpisi Ministrstva za finance | 2 |

09 | Drugo | 20 |

27.07.00 | Olja in drugi proizvodi, dobljeni z destilacijo katrana iz črnega premoga pri visoki temperaturi; druga olja in proizvodi, opredeljeni v Opombi 2 k temu poglavju | 15 |

27.08 | Smola in smolni koks, dobljena iz katrana črnega premoga ali iz drugih mineralnih katranov: | |

10 | Smolni koks | 20 |

20 | Smola | 20 |

27.09.00 | Olja, dobljena iz nafte, in olja, dobljena iz bituminoznih mineralov, surova | 100 kg | 35 au. |

27.10 | Olja, dobljena iz nafte, in olja, dobljena iz bituminoznih mineralov, razen surovih; proizvodi, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu, ki vsebujejo najmanj 70 tež.% olj iz nafte ali olj, dobljenih iz bituminoznih mineralov, če so ta olja osnovne sestavine teh proizvodov: | |

10 | Delno rafinirana nafta, vključno ostanek atmosferske destilacije surove nafte | 100 kg | 35 au. |

| Motorni bencin: | |

21 | Letalski bencin | 15 |

29 | Drug motorni bencin | 50 |

27.10 | Kerozin (vključno reaktivno letalsko gorivo) in beli špirit: | |

31 | Kerozin, rafiniran, kot gorivo za svetilke | 15 |

32 | Reaktivno letalsko gorivo | 15 |

33 | Beli špirit | 15 |

39 | Drug | 15 |

40 | Plinsko olje, kurilno olje za gospodinjstva, lahko kurilno olje | 100 kg | 35 au. |

50 | Težka kurilna olja | 100 kg | 35 au. |

60 | Mazalna olja in masti | 2 |

| Drugo: | |

71 | Impregnacijska sredstva za ribolovno orodje | 2 |

72 | Sredstva za preprečevanje rjavenja in olja proti rji | 20 |

79 | Drugo | 10 |

27.11 | Naftni plini in drugi plinasti ogljikovodiki: | |

01 | Plini, ki se uporabljajo kot gorivo in za svetilke | 2 |

09 | Drugo | 20 |

27.12.00 | Vazelin | 20 |

27.13.00 | Parafinski vosek, mikrokristalni vosek, stiskani parafini, ozokerit, vosek iz rjavega premoga ali lignita, vosek iz šote in drugi mineralni voski, pobarvani ali nepobarvani | 15 |

27.14 | Naftni bitumen, naftni koks in drugi ostanki iz nafte ali olj iz bituminoznih mineralov | |

10 | Naftni koks | 20 |

20 | Drugo | 20 |

27.15.00 | Bitumen in asfalt, naravni; bituminozni skrilavci, asfaltna kamnina in katranski pesek | 35 |

27.16.00 | Bitumenske mešanice na osnovi naravnega asfalta, naravnega bitumna, bitumna iz nafte, mineralnega katrana ali mineralne katranske smole (npr.: bituminozni kit, "cutback") | 35 |

27.17.00 | Električni tok | 2 |

28.01 | Halogeni (fluor, klor, brom in jod): | |

10 | Klor | 18 |

20 | Drugo | 18 |

28.02.00 | Žveplo, sublimirano ali oborjeno; koloidno žveplo | 18 |

28.03.00 | Ogljik, vključno ogljene saje, antracenske saje, karbidne saje in oglje za žarnice | 18 |

24.04 | Vodik, žlahtni plini in druge nekovine: | |

20 | Dušik | 18 |

30 | Vodik in žlahtni plini | 7 |

40 | Drugo | 18 |

28.05 | Alkalijske, zemeljsko-alkalijske in redke zemeljske kovine; itrij in skandij; živo srebro: | |

10 | Živo srebro | 18 |

20 | Drugo | 18 |

28.06.00 | Klorovodikova kislina in klorsulfonska kislina | 18 |

28.07.00 | Žveplov dioksid | 18 |

28.08.00 | Žveplova kislina; oleum | 10 |

28.09.00 | Solitrna kislina; sulfonitritne kisline | 18 |

28.10.00 | Fosforjev pentoksid in fosforjeve kisline (meta-, orto- in piro-) | 18 |

28.11.00 | Arzenov trioksid, arzenov pentoksid in areznove kisline | 18 |

28.12.00 | Borov oksid in borova kislina | 18 |

28.13 | Druge anorganske kisline in kisikove spojine nekovin (razen vode): | |

01 | Ogljikov dioksid | 18 |

09 | Druge | 18 |

28.14.00 | Halogenidi, oksihalogenidi in druge halogenske spojine nekovin | 18 |

28.15.00 | Sulfidi nekovin; fosforjev trisulfid | 18 |

28.16.00 | Amoniak, brezvodni ali v vodni raztopini | 18 |

28.17 | Natrijev hidroksid (kavstična soda); kalijev hidroksid (kavstična pepelika); natrijevi ali kalijevi peroksidi: | |

10 | Natrijev hidroksid (kavstična soda) | 10 |

| Drugo: | |

21 | Kalijev hidroksid | 10 |

29 | Natrijevi ali kalijevi peroksidi | 18 |

28.18.00 | Oksidi, hidroksidi in peroksidi stroncija, barija ali magnezija | 18 |

28.19.00 | Cinkov oksid; cinkov peroksid | 18 |

28.20 | Aluminijev oksid in hidroksid, umetni korund: | |

10 | Aluminijev oksid in hidroksid | 18 |

20 | Umetni korund | 18 |

28.21.00 | Kromovi oksidi in hidroksidi | 18 |

28.22.00 | Manganovi oksidi | 18 |

28.23.00 | Železovi oksidi in hidroksidi; zemeljske barve, ki vsebujejo 70 tež. % ali več vezanega železa, preračunanega kot Fe2O3 | 18 |

28.24.00 | Kobaltovi oksidi in hidroksidi | 18 |

28.25.00 | Titanovi oksidi | 15 |

28.26.00 | Kositrovi oksidi (kositrov(II) oksid in kositrov(IV) oksid) | 18 |

28.27.00 | Svinčevi oksidi; minij in oranžni svinčev oksid | 18 |

28.28.00 | Hidrazin in hidroksilamin in njune anorganske soli; druge anorganske baze in kovinski oksidi, hidroksidi in peroksidi | 18 |

28.29.00 | Fluoridi; fluorosilikati, fluoroborati in druge kompleksne fluorove soli | 18 |

28.30 | Kloridi in oksikloridi: | |

01 | Kalcijev klorid | 10 |

09 | Drugi | 14 |

28.31.00 | Kloriti in hipokloriti | 18 |

28.32.00 | Klorati in perklorati | 18 |

28.33.00 | Bromidi, oksibromidi, bromati in perbromati ter hipobromiti | 18 |

28.34.00 | Jodidi, oksijodidi, jodati in perjodati | 18 |

28.35.00 | Sulfidi; polisulfidi | 18 |

28.36.00 | Ditioniti, vključno tisti, stabilizirani z organskimi snovmi, sulfoksilati | 18 |

28.37.00 | Sulfiti in tiosulfati | 18 |

28.38.00 | Sulfati (vključno galuni) in persulfati | 18 |

28.39 | Nitriti in nitrati: | |

01 | Natrijev nitrat | 10 |

09 | Drugi | 18 |

28.40.00 | Fosfiti, hipofosfiti in fosfati | 18 |

28.41.00 | Arzeniti in arzenati | 18 |

28.42 | Karbonati in perkarbonati; komercialni amonijev karbonat, ki vsebuje amonijev karbamat: | |

10 | Natrijev karbonat, nevtralni | 10 |

20 | Drugi | 18 |

28.43.00 | Cianidi in kompleksni cianidi | 18 |

28.44.00 | Fulminati, cianati in tiocianati | 18 |

28.45.00 | Silikati; komercialni silikati natrija in kalija | 18 |

28.46.00 | Borati in perborati | 18 |

28.47.00 | Soli kovinskih kislin (npr.: kromati, permanganati, kositrove soli) | 18 |

28.48.00 | Druge soli in peroksi soli anorganskih kislin, vendar ne azidi | 18 |

28.49.00 | Plemenite kovine v koloidnem stanju; amalgami plemenitih kovin; soli in druge anorganske ali organske spojine plemenitih kovin, vključno albuminati, proteinati, tanati in podobne spojine, kemično določene ali nedoločene | 18 |

28.50.00 | Fisijski kemični elementi in izotopi; drugi radioaktivni kemični elementi in radioaktivni izotopi; anorganske ali organske spojine takih elementov ali izotopov, kemično določene ali nedoločene; zlitine, disperzije in kermete, ki vsebujejo kateregakoli od teh elementov, izotopov ali spojin | 18 |

28.51.00 | Izotopi in njihove anorganske ali organske spojine, kemično določene ali nedoločene, razen izotopov in spojin iz tar. št. 28.50 | 18 |

28.52.00 | Anorganske ali organske spojine torija, urana, osiromašenega z U 235, redkih zemeljskih kovin, itrija in skandija, v zmesi ali ne | 18 |

28.53.00 | Tekoči zrak (z odstranjenimi ali neodstranjenimi žlahtnimi plini); stisnjeni zrak | 18 |

28.54.00 | Vodikov peroksid, vključno trdni vodikov peroksid | 18 |

28.55.00 | Fosfidi | 18 |

28.56 | Karbidi (npr.: silicijev karbid, borov karbid, kovinski karbidi): | |

10 | Kalcijev karbid | 18 |

20 | Drugi | 18 |

28.57.00 | Hidridi, nitridi in azidi, silicidi in boridi | 18 |

28.58.00 | Druge anorganske spojine (vključno destilirana ali elektroneprevodna voda in voda podobne čistoče); amalgami, razen amalgamov plemenitih kovin | 18 |

29.10 | Ogljikovodiki: | |

10 | Stiren | 18 |

| Drugi: | |

22 | Aromatični ogljikovodiki, razen stirena, če so v skladu z opredelitvijo in predpisi Ministrstva za finance | 15 |

29 | Drugi | 18 |

29.02.00 | Halogenski derivati ogljikovodikov | 18 |

29.03.00 | Sulfo-, nitro- ali nitrozo- derivati ogljikovodikov | 18 |

29.04 | Aciklični alkoholi in njihovi halogenski, sulfo-, nitro- ali nitrozo- derivati: | |

10 | Metanol (metilalkohol) | 18 |

| Drugi: | |

21 | Etilenglikol (sredstvo proti zmrzovanju) | 35 |

29 | Drugo | 18 |

29.05.00 | Ciklični alkoholi in njihovi halogenski, sulfo-, nitro- ali nitrozo- derivati | 18 |

29.06.00 | Fenoli in fenolni alkoholi | 18 |

29.07.00 | Halogenski, sulfo-, nitro- ali nitrozo- derivati fenolov ali fenol alkoholov | 18 |

29.08.00 | Etri, eter-alkoholi, eter-fenoli, eter-alkohol-fenoli, peroksidi alkoholov in peroksidi etrov ter njihovi halogenski, sulfo-, nitro- ali nitrozo- derivati | 18 |

29.09.00 | Epoksidi, epoksialkoholi, epoksifenoli in epoksietri s tričlenskim ali štiričlenskim obročem in njihovi halogenski, sulfo-, nitro- ali nitrozo- derivati | 14 |

29.10.00 | Acetali in polacetali ter acetali in polacetali z eno ali več kisikovimi funkcijami in halogenski, sulfo-, nitro- ali nitrozo- derivati | 18 |

29.11 | Aldehidi, aldehid-alkoholi, aldehid-etri, aldehid-fenoli in drugi aldehidi z eno ali več kisikovimi funkcijami: | |

01 | Formaldehid in formalin | 10 |

09 | Drugi | 18 |

29.12.00 | Halogenski, sulfo-, nitro- ali nitrozo- derivati proizvodov iz tar. št. 29.11 | 18 |

29.13.00 | Ketoni, ketonski alkoholi, ketonski fenoli, ketonski aldehidi, kinoni, kinonski alkoholi, kinonski fenoli, kinonski aldehidi in drugi ketoni in kinoni z eno ali več kisikovimi funkcijami ter njihovi halogenski, sulfo-, nitro- ali nitrozo- derivati | 18 |

29.14 | Monokarboksilne kisline in njihovi anhidridi, kislinski halogenidi, peroksidi in peroksikisline, njihovi halogenski, sulfo-, nitro- ali nitrozo derivati: | |

01 | Ocetna kislina in njene soli; anhidrid ocetne kisline: | 18 |

09 | Druge | 18 |

29.15.00 | Polikarboksilne kisline in njihovi anhidridi, kislinski halogenidi, peroksidi in peroksikisline, njihovi halogenski, sulfo-, nitro- ali nitrozo derivati | 18 |

29.16.00 | Alkoholne kisline, aldehidne kisline, ketonske kisline, fenolne kisline in druge kisline z eno ali več kisikovimi funkcijami ter njihovi anhidridi, kislinski halogenidi, peroksidi in peroksikisline, njihovi halogenski, sulfo-, nitro- ali nitrozo derivati | 18 |

29.17.00 | Estri žveplove kisline in njihove soli, njihovi halogenski, sulfo-, nitro- ali nitrozo- derivati | 18 |

29.18.00 | Estri dušikove(III) kisline in dušikove(V) kisline in njihovi halogenski, sulfo-, nitro- ali nitrozo- derivati | 18 |

29.19.00 | Estri fosforne kisline in njihove soli, vključno laktofosfati; njihovi halogenski, sulfo-, nitro ali nitrozo- derivati | 18 |

29.20.00 | Estri ogljikove kisline ter njihove soli, njihovi halogenski, sulfo-, nitro- ali nitrozo- derivati | 18 |

29.21.00 | Drugi estri mineralnih kislin (razen halogenidov) in njihove soli; njihovi halogenski, sulfo-, nitro- ali nitrozo- derivati | 18 |

29.22.00 | Spojine z amino funkcijo | 18 |

29.23.00 | Aminospojine z eno ali več kisikovimi funkcijami | 18 |

29.24.00 | Kvarterne amonijeve soli in hidroksidi; lecitini in drugi fosfoaminolipidi | 18 |

29.25.00 | Spojine z amidno funkcijo | 18 |

29.26.00 | Spojine z imidno funkcijo in spojine z imino funkcijo | 18 |

29.27.00 | Spojine z nitrilno funkcijo | 18 |

29.28.00 | Diazo-, azo- ali azoksi spojine | 18 |

29.29.00 | Organski derivati hidrazina ali hidroksilamina | 18 |

29.30.00 | Spojine z drugimi dušikovimi funkcijami | 18 |

29.31.00 | Organske žveplove spojine | 18 |

29.32.00 | Organske arzenove spojine | 18 |

29.33.00 | Organske živosrebrove spojine | 18 |

29.34.00 | Druge organsko-anorganske spojine | 18 |

29.35.00 | Heterociklične spojine; nukleinske kisline | 18 |

29.36.00 | Sulfonamidi | 18 |

29.37.00 | Sultoni in sultami | 18 |

29.38.00 | Provitamini in vitamini, naravni ali sintetični (vključno naravni koncentrati), njihovi derivati, ki se uporabljajo predvsem kot vitamini, in medsebojne mešanice navedenih proizvodov, tudi tiste, ki so v kakršnem koli topilu | 18 |

29.39.00 | Hormoni, naravni ali sintetični, in njihovi derivati in strukturno podobne snovi, ki se uporabljajo predvsem kot hormoni; drugi steroidi, ki se uporabljajo predvsem kot hormoni | 18 |

29.40 | Encimi: | |

01 | Sirilo | 10 |

09 | Drugi | 18 |

29.41.00 | Glikozidi, naravni ali sintetični, in njihove soli, etri, estri in drugi derivati | 18 |

29.42.00 | Rastlinski alkaloidi, naravni ali sintetični, njihove soli, etri, estri in drugi derivati | 18 |

29.43.00 | Sladkorji, kemično čisti, razen saharoze, glukoze in laktoze; sladkorni etri in sladkorni estri ter njihove soli, razen proizvodov iz tar. št. 29.39, 29.41 in 29.42 | 18 |

29.44.00 | Antibiotiki | 10 |

29.45.00 | Druge organske spojine | 18 |

30.01.00 | Žleze in drugi organi za organoterapevtske namene, sušeni, tudi v prahu; ekstrakti iz žlez in drugih organov ali njihovih izločkov za organoterapevtske namene; druge živalske snovi, pripravljene za terapevtske ali profilaktične namene, ki niso navedene in ne zajete na drugem mestu | 15 |

30.02.00 | Antiserumi; mikrobna cepiva, toksini, mikrobne kulture (vključno fermenti, toda brez kvasovk) in podobni proizvodi | 15 |

30.03 | Zdravila (vključno veterinarska zdravila): | |

01 | Medicirane sladkarije | 70 |

09 | Druga | 15 |

30.04.00 | Vata, gaza, obveze in podobni proizvodi (npr. obliži, obkladki), impregnirani, premazani ali prevlečeni s farmacevtskimi snovmi ali pripravljeni v oblikah ali pakiranjih za prodajo na drobno, za medicinske ali kirurške namene, razen blaga iz opombe 3 k temu poglavju | 35 |

30.05.00 | Drugo farmacevtsko blago | 35 |

31.05 | Druga gnojila; proizvodi iz tega poglavja v tabletah ali podobnih oblikah ali pakiranjih do vključno 10 kg bruto teže | |

02 | Gnojila v pakiranjih za prodajo na drobno do vključno 10 kg in gnojila v tabletah in podobnih oblikah | 40 |

32.04 | Barvila rastlinskega izvora (vključno barvni ekstrakt iz lesa in drugi rastlinski barvni ekstrakti, vendar brez indiga), ali živalskega izvora: | |

01 | Črna akacija in podobno za barvanje ribiškega orodja | 2 |

09 | Druga | 15 |

32.05.00 | Sintetična organska barvila (vključno pigmentna barvila); sintetični organski proizvodi, ki se uporabljajo kot luminofori; proizvodi vrst, ki se uporabljajo kot optična belilna sredstva za barvanje vlaken; naravni indigo | 15 |

32.06.00 | Lak barve | 15 |

32.07.00 | Druga barvila; anorganski proizvodi, ki se uporabljajo kot luminofori | 15 |

32.08.00 | Pripravljeni pigmenti, pripravljena sredstva za motnjenje in pripravljene barve, steklasti emajli in glazure, tekoči keramični laki in podobni proizvodi, ki se uporabljajo v keramični, emajlni in steklarski industriji; glineni lošči; steklena frita in drugo steklo, v prahu, zrnih ali luskah | 15 |

32.09 | Premazna sredstva in laki; vodne barve; pigmenti, pripravljeni v vodi, ki se uporabljajo za dodelavo usnja; barve; pigmenti v lanenem olju, belem špiritu, terpentinu, laku ali drugem barvnem sredstvu; tiskarske folije, barvila in druge snovi v oblikah ali pakiranjih za prodajo na drobno: | |

02 | Tiskarske folije | 30 |

32.10.00 | Barve za umetniško slikarstvo, pouk ali za črkoslikarstvo, barve za niansiranje, barve in podobno za razvedrilo in zabavo, v tabletah, tubah, kozarčkih, stekleničkah, skodelicah ali podobnih oblikah ali pakiranjih, vključno take barve v kompletih ali na podlogah, tudi s čopiči, paletami ali drugim priborom | 35 |

32.13 | Tuši in črnila za pisanje, tiskarska črnila in barve ter druga črnila: | |

10 | Tiskarska črnila in barve | 10 |

20 | Druge | 50 |

33.01.00 | Eterična olja (brez terpenov ali s terpeni), zgoščena (trda) olja (concretes) in čista olja; rezinoidi | 30 |

33.02.00 | Terpenski stranski produkti deterpenizacije eteričnih olj | 30 |

33.03.00 | Koncentrati eteričnih olj v masteh, neeteričnih oljih, ali voskih ali podobnem, dobljeni z ekstrakcijo eteričnih olj z mastjo ali maceracijo | 30 |

33.04 | Mešanice dveh ali več dišav (naravnih ali umetnih) in mešanice (vključno alkoholne raztopine) na osnovi ene ali več teh snovi, ki se uporabljajo kot surovine v proizvodnji parfumov, živil, pijač in v drugih industrijah: | |

01 | Snovi za izboljšanje okusa za industrijsko rabo | 20 |

02 | Dišave za industrijsko rabo | 20 |

09 | Druge | 20 |

33.05.00 | Vodni destilati in vodne raztopine eteričnih olj, primerne za medicinsko rabo | 40 |

33.06 | Parfumerijski, kozmetični in toaletni izdelki: | |

02 | Pudri za obraz | 100 |

04 | Parfumi | 100 |

05 | Preparati za nego nohtov | 100 |

06 | Kreme za britje | 100 |

07 | Preparati za nego zob | 50 |

08 | Ličila za ustnice | 100 |

09 | Drugo | 100 |

34.03.00 | Mazalni preparati ter preparati, ki se uporabljajo za pooljitev in maščenje tekstila, usnja, krzna ali drugih materialov, toda brez preparatov, ki vsebujejo 70 tež. % ali več naftnega olja ali olj, dobljenih iz bituminoznih mineralov | 2 |

34.04.00 | Umetni voski (vključno vodotopni); pripravljeni voski, neemulgirani in brez vsebnosti topil | 20 |

34.05 | Loščila in kreme za obutev, pohištvo ali tla, loščila za kovine, praški za čiščenje in podobni preparati, razen pripravljenih voskov iz tar. št. 34.04: | |

03 | Loščila za obutev in usnje | 80 |

04 | Loščila za kovine | 20 |

09 | Druga | 80 |

34.07.00 | Mase za modeliranje (tudi pripravljene za otroško igro in kompleti mas za modeliranje); preparati, kot so "zobarski voski" ali "zmesi za zobne odtise" v ploščicah, podkvicah, paličicah in podobno; | 35 |

ex .35.01.00 | Kazeinska lepila | 30 |

35.02.00 | Albumini, albuminati in drugi albuminski derivati | 25 |

35.03 | Želatina (vključno želatina v kvadratnih in pravokotnih listih; tudi površinsko obdelana ali barvana) in njeni derivati; lepilo, pridobljeno iz kosti, kože, živčevja, kit in podobnih proizvodov, ribje lepilo; želatina iz ribjih mehurjev: | |

09 | Druga | 70 |

35.04.00 | Peptoni in druge proteinske snovi ter njihovi derivati; prah iz kože ali usnja, vključno tudi prah iz kromovo strojenega usnja | 25 |

35.05.00 | Dekstrini in dekstrinska lepila; topni ali praženi škrob; škrobna lepila | 25 |

36.01.00 | Smodniki | 18 |

36.02.00 | Pripravljena razstreliva, razen smodnika | 35 |

36.03.00 | Rudarske, detonirne in počasi goreče vžigalne vrvice | 35 |

36.04.00 | Udarne in razstrelilne kapice; vžigalniki; detonatorji | 35 |

36.06.00 | Vžigalice (razen bengalskih vžigalic) | 100 |

36.07.00 | Ferocerij in druge piroforne zlitine v vseh oblikah | 100 |

36.08.00 | Drugi vnetljivi preparati in proizvodi | 80 |

37.01 | Fotografske plošče in plan filmi, občutljivi za svetlobo, neosvetljeni, iz kakršnega koli materiala, razen iz papirja, kartona ali tekstila: | |

01 | Rentgenski filmi in plošče, neosvetljeni | 30 |

09 | Drugo | 35 |

37.02 | Filmi v zvitkih, občutljivi na svetlobo, neosvetljeni, tudi perforirani: | |

01 | Rentgenski filmi | 30 |

02 | Kinematografski filmi | 35 |

09 | Drugi | 35 |

37.03.00 | Svetlobno občutljiv papir, karton in tekstil, neosvetljen ali osvetljen, toda nerazvit | 35 |

37.04.00 | Svetlobno občutljive plošče in filmi, osvetljeni toda nerazviti, negativi ali pozitivi | 35 |

37.05 | Plošče, neperforirani in perforirani filmi (razen kinematografskih filmov), osvetljeni in razviti, negativi ali pozitivi: | |

09 | Drugo | 35 |

37.06.00 | Kinematografski filmi, osvetljeni in razviti, s posnetim zvočnim zapisom, negativi ali pozitivi | 35 |

37.07.00 | Drugi kinematografski filmi, osvetljeni in razviti, s posnetim zvočnim zapisom ali brez njega, negativi ali pozitivi | 1 kg | 50.IKR |

37.08.00 | Kemični proizvodi in bliskovni material vrste in oblike, primerne za uporabo pri fotografiranju | 35 |

38.01.00 | Umetni grafit; koloidni grafit, razen oljnih suspenzij | 25 |

38.02.00 | Živalsko oglje (npr.: kostno oglje in slonokoščeno oglje), vključno rabljeno živalsko oglje | 25 |

38.03.00 | Aktivno oglje (za razbarvanje, za depolarizacijo ali vpojno); aktivni diatomit, aktivna glina, aktivni boksit in drugi aktivni naravni mineralni proizvodi | 25 |

38.04.00 | Amonijakalne tekočine in izrabljeni oksid, ki nastanejo pri čiščenju svetilnega plina | 25 |

38.05.00 | Talovo olje | 25 |

38.06.00 | Koncentrirana sulfitna lužnica | 25 |

38.07.00 | Terpentinovo olje (smolni ali sulfatni lesni terpentin) ter druga terpentinova olja, dobljena z destilacijo ali po drugačnem postopku iz lesa iglavcev; surovi dipenten; sulfitni terpentin; borovo olje (razen "borovih olj", ki niso bogata s terpineolom) | 25 |

38.08.00 | Smola in smolne kisline ter njihovi derivati, razen smolnih estrov iz tar. št. 39.05; smolni špirit in smolna olja | 25 |

38.09 | Lesni katran; olja iz lesnega katrana (razen sestavljenih topil in razredčil iz tar. št. 38.18); lesni kreozot; lesna nafta; acetonsko olje: | |

01 | Metilalkohol, neprečiščen | 25 |

02 | Acetonsko olje | 25 |

09 | Drugo | 25 |

38.10.00 | Rastlinske smole vseh vrst; pivovarska smola in podobni preparati na osnovi kolofonije ali rastlinskih smol; vezivna sredstva za livarska jedra na osnovi naravnih smol | 25 |

38.11 | Dezinfektanti, insekticidi, fungicidi, sredstva proti plevelu, sredstva proti klitju, strup za podgane in podobni proizvodi, pripravljeni v oblikah ali pakiranjih za prodajo na drobno ali kot preparati ali proizvodi (npr.: žveplani trakovi, stenji in sveče, muholovke): | |

01 | Protiparazitne kopeli, če so v skladu s podrobnejšo opredelitvijo in predpisi Ministrstva za finance | 20 |

02 | Proizvodi proti klitju in sredstva proti plevelu; proizvodi za zdravje rastlin | 20 |

09 | Drugo | 25 |

38.12.00 | Pripravljena loščila, pripravljena sredstva za apreturo in jedkanje, ki se uporabljajo v tekstilni, papirni, usnjarski in podobni industriji | 25 |

38.13 | Preparati za dekapiranje kovinskih površin; talila in drugi pomožni preparati za spajkanje in varjenje; praški in paste za spajkanje in varjenje, ki so sestavljeni iz kovin in drugih materialov; preparati, ki se uporabljajo kot jedra ali obloge za varilne palice in elektrode: | |

01 | Material za spajkanje in varjenje | 14 |

09 | Drugo | 25 |

38.14.00 | Preparati zoper detonacijo, antioksidanti, preparati za preprečevanje kopičenja smole, za zboljšanje viskoznosti, preparati za preprečevanje korozije in drugi pripravljeni aditivi, za mineralna olja | 25 |

38.15.00 | Pripravljeni pospeševalci vulkanizacije za gumo | 25 |

38.16.00 | Pripravljene podlage za razvoj mikroorganizmov | 25 |

38.17.00 | Preparati in polnila za aparate za gašenje požara; napolnjene granate za gašenje požara | 25 |

38.19 | Kemični proizvodi in preparati kemijske industrije in sorodnih industrij (vključno tudi tisti, ki so sestavljeni iz mešanic naravnih proizvodov), ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu; ostanki iz proizvodnje kemijske industrije ali sorodnih industrij, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu: | |

| Kemični proizvodi in preparati, razen tistih iz tarifne podstevilke 20: | |

11 | Zavorne tekočine in preparati proti zmrzovanju | 35 |

12 | Mineralni preparati za cestne označbe | 20 |

13 | Proizvodi za vodoodpornost betona | 35 |

14 | Oglje za izdelavo ogljenih ščetk | 21 |

15 | Reagenti; taljivi keramični proizvodi za določanje temperature v pečeh | 25 |

16 | Katalizatorji za industrijsko proizvodnjo | 25 |

17 | Nafteni | 25 |

19 | Drugo | 50 |

20 | Ognjevarni cementi ali malte | 25 |

39.01 | Proizvodi kondenzacije, polikondenzacije in poliadicije, ki so modificirani ali nemodificirani oziroma polimerizirani ali nepolimerizirani ter linearni ali nelinearni (npr.: fenoplasti, aminoplasti, alkidi, polialilestri in drugi nenasičeni poliestri, silikoni): | |

01 | Veziva za proizvodnjo ribiškega orodja, če so v skladu s podrobnejšo opredelitvijo in predpisi Ministrstva za finance | 2 |

02 | Neobdelane raztopine, prah, bloki, kepe in odpadki | 15 |

03 | Profili, cevi in monofili | 25 |

04 | Plošče, očitno narejene posebej za proizvodnjo podplatov za čevlje | 15 |

05 | Listi, folije, plošče, čreva in podobno, nebarvani (prozorni) brez vzorca in nepotiskani ali označeni, debeline največ 0,4 mm | 15 |

06 | Lepljivi trak | 25 |

08 | Listi, folije, plošče, čreva in podobno, nepotiskani, prozorni ali neprozorni, debeline več kot 0,4 mm do vključno 1,0 mm | 20 |

09 | Drugo | 30 |

39.02 | Polimeri in kopolimeri (npr.: polietilen, politetrahaloetileni, poliizobutilen, polistiren, polivinilklorid, polivinilacetat, polivinilkloracetat in drugi derivati polivinila, poliakrila in polimetakrila, smole kumaron-inden): | |

| Raztopine, emulzije, prah, bloki, kepe in odpadki: | |

77 | Polietilen | 10 |

78 | Polistiren | 21 |

79 | Drugo | 15 |

83 | Profili, cevi in monofili | 25 |

84 | Plošče z oznako, da so narejene posebej za izdelavo podplatov za čevlje | 15 |

85 | Listi, folije, plošče, čreva in podobno, nebarvani (prozorni) brez vzorca in nepotiskani ali označeni, debeline največ 0,4 mm | 15 |

86 | Trakovi | 25 |

87 | Talne obloge in plošče | 35 |

88 | Plošče za izdelavo fotogravur | 7 |

92 | Valovite plošče | 15 |

99 | Drugo | 40 |

39.03 | Regenerirana celuloza, nitrati celuloze, celulozni acetati in drugi celulozni estri, celulozni etri in drugi kemični derivati celuloze, mehčani ali nemehčani (npr.: kolodije in celuloid); vulkanizirana vlakna: | |

10 | Vulkanizirana vlakna | 21 |

| Drugo: | |

21 | Veziva za proizvodnjo ribiškega orodja, če so v skladu s podrobnejšo opredelitvijo in predpisi Ministrstva za finance | 2 |

22 | Neobdelane raztopine, prah, bloki, kepe in odpadki | 15 |

23 | Profili, cevi in monofili | 25 |

24 | Plošče, očitno narejene posebej za proizvodnjo podplatov za čevlje | 15 |

25 | Listi, folije, plošče, čreva in podobno, nebarvani (prozorni) brez vzorca in nepotiskani ali označeni, debeline največ 0,4 mm | 15 |

26 | Lepljivi trak | 25 |

29 | Drugo | 30 |

39.04 | Strjene beljakovine (npr.: strjen kazein in strjena želatina): | |

01 | Neobdelane raztopine, prah, bloki, kepe in odpadki | 15 |

02 | Profili, cevi in monofili | 25 |

03 | Listi, folije, plošče, čreva in podobno, nebarvani (prozorni) brez vzorca in nepotiskani ali označeni, debeline največ 0,4 mm | 15 |

09 | Drugo | 30 |

39.05 | Naravne smole spremenjene s fuzijo (tekoče smole); umetne smole pridobljene z estrifikacijo naravnih smol ali smolnih kislin (smolni estri); kemični derivati naravnega kavčuka (npr.: klorirani kavčuk, kavčukov klorhidrat, oksidirani kavčuk, ciklirani kavčuk): | |

01 | Neobdelane raztopine, prah, bloki, kepe in odpadki | 15 |

02 | Profili, cevi in monofili | 25 |

03 | Listi, folije, plošče, čreva in podobno, nebarvani (prozorni) brez vzorca in nepotiskani ali označeni, debeline največ 0,4 mm | 15 |

04 | Lepljivi trak | 25 |

09 | Drugo | 30 |

39.06 | Drugi višji polimeri, umetne smole in umetni plastični materiali, vključno alginska kislina, njene soli in estri; linoksin: | |

01 | Neobdelane raztopine, prah, bloki, kepe in odpadki | 15 |

02 | Profili, cevi in monofili | 25 |

03 | Listi, folije, plošče, čreva in podobno, nebarvani (prozorni) brez vzorca in nepotiskani ali označeni, debeline največ 0,4 mm | 15 |

09 | Drugo | 30 |

39.07 | Izdelki iz materialov take vrste, kot so opisani v tarifnih številkah 39.01 do 39.06: | |

34 | Proizvodi za nego in zdravstvene namene | 35 |

36 | Kangle za mleko za 10 litrov ali več | 10 |

37 | Pribor ter tesnila za cevi in motorje ter podobni drobni deli za motorje | 25 |

38 | Vijaki, matice, podložke in podobni izdelki | 25 |

39 (nadaljevanje) | Hidravlični stroj za sušenje perila | 35 |

41 | Cisterne, sodi in podobne velike posode s prostornino nad 300 l | 35 |

43 | Svetilke, senčila in naprave za razsvetljavo | 35 |

51 | Izdelki, namenjeni posebej za ladje, če so v skladu z opredelitvijo in predpisi Ministrstva za finance | 25 |

52 | Orodje, ki ni navedeno na drugem mestu | 25 |

54 | Higienski izdelki | 80 |

62 | Montažne hiše in konstrukcije ter deli hiš, če so v skladu z opredelitvijo in predpisi Ministrstva za finance | 40 |

63 | Stenske tablice, vlite v kalup | 40 |

64 | Stekla in zapestnice za ročne ure | 50 |

65 | Okenska stekla | 50 |

66 | Narezane umetne vabe za morski ribolov z vrvico | 4 |

67 | Posode za mleko, če so v skladu z opredelitvijo in predpisi Ministrstva za finance | 20 |

71 | Stebri za ograje | 10 |

72 | Ohišja in stekla za navigacijske luči in svetlobne boje | 25 |

73 | Dekorativni izdelki | 100 |

74 | Držala za ščetke iz plastičnega materiala | 35 |

75 | Talni odsevniki za označevanje prehodov za pešce | 35 |

76 | Ročaji za torbe | 30 |

89 | Drugo | 70 |

40.01 | Lateks iz naravnega kavčuka, tudi z dodanim lateksom iz sintetičnega kavčuka; predvulkanizirani lateks iz naravnega kavčuka; naravni kavčuk, balata, gutaperča in podobne naravne gume: | |

01 | Lateks, tekoči, v prahu ali pasti, tudi stabilizirani | 21 |

02 | Plošče, očitno narejene posebej za proizvodnjo podplatov za čevlje | 10 |

09 | Drugo | 21 |

40.02 | Lateks iz sintetičnega kavčuka; predvulkanizirani lateks iz sintetičnega kavčuka; sintetični kavčuk; faktis, dobljen iz olja: | |

01 | Sintetični lateks, tekoči ali v prahu, tudi stabilizirani | 21 |

09 | Drugo | 21 |

40.03.00 | Regenerirana guma | 25 |

40.04.00 | Odpadki in ostružki netrjene gume; ostanki netrjene gume, primerni samo za ponovno pridobivanje gume; prah, dobljen iz odpadkov in ostankov netrjene gume | 21 |

40.05 | Plošče, listi in trakovi iz nevulkaniziranega naravnega ali sintetičnega kavčuka, razen dimljenega kavčuka v obliki listov in krep listov iz tar. št. 40.01 ali 40.02; nevulkanizirani naravni ali sintetični kavčuk v zrnih, pomešan in pripravljen za vulkanizacijo; nevulkanizirani naravni ali sintetični kavčuk, pomešan pred koagulacijo ali po njej s sajami (z dodatkom mineralnih olj ali brez) ali silicijevim dioksidom (z dodatkom mineralnih olj ali brez) v kakršnikoli obliki, poznani kot masterbači: | |

01 | Za proizvodnjo čevljev, če so očitno narejeni posebej za tako rabo | 7 |

09 | Drugo | 21 |

40.06.00 | Nevulkanizirani naravni ali sintetični kavčuk, vključno lateks iz kavčuka, v drugih oblikah ali stanjih (npr.: palice, cevi in profili ter raztopine in disperzije); proizvodi iz nevulkaniziranega naravnega ali sintetičnega kavčuka (npr. prevlečene ali impregnirane tekstilne niti; koluti in obroči) | 21 |

40.08 | Plošče, listi, trakovi, palice in profili iz netrjenega vulkaniziranega kavčuka (gume): | |

01 | Iz penaste gume za proizvodnjo čevljev, če je očitno narejena posebej za tako rabo | 15 |

03 | Talne obloge | 35 |

04 | Palice, profili in trakovi | 25 |

09 | Drugo | 35 |

40.09 | Cevi iz netrjenega vulkaniziranega kavčuka: | |

01 | Cevi za visokotlačne napeljave, ki zdržijo 20 kg/cm2 ali več pritiska | 7 |

09 | Drugo | 25 |

40.10.10 | Transmisijski, tekoči in dvižni trakovi in jermeni iz vukaniziranega kavčuka (gume) | 25 |

40.11 | Pnevmatične gume, etuiji za pnevmatike, zamenljivi protektorji (plasti), zračnice in ščitniki iz vulkaniziranega kavčuka (gume) za vse vrste koles: | |

01 | Pnevmatike za osebne avtomobile in motorna kolesa, nove | 40 |

02 | Pnevmatike vseh vrst, rabljene | 35 |

09 | Drugo | 40 |

40.12.00 | Higienski in farmacevtski izdelki (vključno cuclji), iz netrjenega vulkaniziranega kavčuka (gume), s priborom iz trde gume ali brez njega | 35 |

40.13 | Oblačila in oblačilni dodatki (vključno rokavice) za vse vrste namenov, iz netrjenega vulkaniziranega kavčuka (gume): | |

01 | Potapljaške obleke | 20 |

03 | Rentgenska oblačila s svinčeno podlogo | 35 |

40.14 | Drugi proizvodi iz netrjenega vulkaniziranega kavčuka (gume): | |

01 | Tuljave | 2 |

03 | Držala za ščetke | 35 |

04 | Tesnila za stroje in okenski tesnilni trakovi | 25 |

05 | Proizvodi za tehnično rabo, obroči za konzervne škatle in ročno orodje | 25 |

06 | Narezane umetne vabe za morski ribolov z vrvico | 4 |

07 | Izdelki, namenjeni posebej za ladje | 25 |

08 | Vrata | 30 |

09 | Drugo | 70 |

40.15 | Trdi kavčuk (guma) (ebonit in vulkanit) v razsutem stanju, ploščah, listih, trakovih, palicah profilih ali ceveh; ostanki, odpadki in prah trdega kavčuka | |

01 | Za proizvodnjo čevljev, če so očitno narejeni posebej za tako rabo | 15 |

09 | Drugo | 25 |

40.16 | Izdelki iz trde gume (ebonita in vulkanita): | |

01 | Sanitarni in higienski izdelki | 35 |

09 | Drugo | 70 |

41.01 | Surove kože (sveže, nasoljene, sušene, piklane ali lužene), cepljene ali necepljene, vključno ovčje kože z volno: | |

| Kože govedi in kopitarjev, razen telečjih kož: | |

11 | Kože govedi za proizvodnjo ribiških mrež, neobdelane, vendar soljene in/ali obdelane z bakrovim sulfatom | 4 |

19 | Drugo | 14 |

20 | Telečje kože | 14 |

30 | Kozje ali kozličje kože | 14 |

40 | Ovčje in jagnječje kože z volno | 14 |

50 | Ovčje in jagnječje kože brez volne | 14 |

60 | Druge | 14 |

41.02 | Goveje usnje (vključno bizonje) in usnje kopitarjev, razen usnja, ki se uvršča pod tar. št. 41.06, 41.07 ali 41.08: | |

| Drugo: | |

21 | Za podplate in vložke, če so očitno narejeni za tako rabo | 10 |

29 | Drugo | 14 |

41.03.00 | Ovčje in jagnječje usnje, razen usnja, ki se uvršča v tar. št. 41.06, 41.07 ali 41.08 | 14 |

41.04.00 | Kozje ali kozličje usnje, razen usnja, ki se uvršča v tar. št. 41.06, 41.07 ali 41.08 | 14 |

41.05 | Druge vrste usnja, razen usnja, ki se uvršča v tar. št. 41.06, 41.07 ali 41.08: | |

01 | Svinjsko usnje | 14 |

09 | Usnje, ki ni navedeno drugje (vključno ribje usnje) | 14 |

41.06.00 | Semiš usnje | 14 |

41.07.00 | Pergamentno obdelano usnje | 14 |

41.08.00 | Lakasto usnje in imitacija lakastega usnja; metalizirano usnje | 14 |

41.09.00 | Obrezki in drugi ostanki usnja ali umetnega usnja ali pergamentno obdelanega usnja, neprimerni za proizvodnjo usnjenih izdelkov; prah in moka iz usnja | 14 |

41.10.00 | Umetno usnje na osnovi usnja ali usnjenih vlaken v ploščah, listih ali v zvitkih | 14 |

42.03 | Oblačila in oblačilni dodatki iz usnja in umetnega usnja: | |

03 | Zapestnice za ročne ure | 50 |

04 | Rentgenske rokavice | 35 |

05 | Varilske rokavice, zaščitni predpasnik in rokava, iz usnja | 7 |

42.05 | Drugi izdelki iz usnja ali umetnega usnja: | |

01 | Usnjene obrobe za proizvodnjo čevljev, če je taka posebna raba navedena | 10 |

02 | Ročaji za torbe | 30 |

03 | Proizvodi za medicinsko uporabo | 35 |

09 | Drugo | 65 |

42.06.00 | Izdelki iz črev, pozlatarskih open, mehurjev ali kit | 65 |

43.04 | Umetno krzno in proizvodi iz umetnega krzna; | |

01 | Umetno krzno | 30 |

44.01.00 | Les za ogrevanje v okroglicah, cepanicah, vejah ali v butarah, lesni odpadki, vključno žagovina | 30 |

44.02.00 | Lesno oglje (vključno oglje iz lusk), aglomerirano ali neaglomerirano | 30 |

44.03 | Les, neobdelan, z lubjem ali brez lubja, ali samo grobo obdelan (razčetverjen) | |

10 | Celulozni les | 25 |

20 | Hlodi za žaganje in za furnir iz vrst iglavcev | 25 |

30 | Hlodi za žaganje in za furnir iz vrst neiglavcev | 25 |

40 | Jamski les | 25 |

| Drugo: | |

51 | Drogovi in letve za oder za sušenje rib, če je v skladu z opredelitvijo in predpisi Ministrstva za finance | 2 |

52 | Stebri za ograje | 10 |

53 | Drogovi za telegrafske in električne vode | 25 |

59 | Drugo | 25 |

44.04 | Les, grobo razčetverjen ali razpolovljen, vendar ne nadalje obdelan | |

10 | Iz vrst iglavcev | 25 |

20 | Drugo | 25 |

44.05 | Les, vzdolžno žagan, cepljen ali luščen, vendar ne nadalje pripravljen, debeline nad 5 mm: | |

| Iz vrst iglavcev | |

11 | Ladijski pod iz bora oregon, smolikavega bora ali jelke douglas, velikosti 3 "× 5" ali več | 15 |

19 | Drugo | 25 |

| Drugo: | |

21 | Hrastov | 15 |

22 | Bukov | 20 |

23 | Brezov ali javorjev | 20 |

24 | Mahagonijev | 20 |

25 | Tikov | 20 |

29 | Drugi | 20 |

44.06.00 | Leseni bloki za tlakovanje | 25 |

44.07.00 | Leseni železniški ali tramvajski pragovi | 25 |

44.09 | Les za obroče; klani količi; količi, planke, letve in stebri za lesene ograje, zašiljeni, toda ne žagani po dolžini; iveri; celulozni les v obliki iverja ali delcev; skobljenci, primerni za uporabo v proizvodnji kisa ali za bistrenje tekočin: | |

09 | Drugo | 25 |

44.10.00 | Lesene palice, grobo skrajšane, toda ne stružene, neupognjene ali drugače obdelane, primerne za izdelavo sprehajalnih palic, bičev, ročajev za palice za golf, za dežnike, za orodje ali podobne proizvode | 25 |

44.11.00 | Trske, paličice za vžigalice, leseni zatiči in žebljički za obutev | 30 |

44.12.00 | Lesna volna in lesna moka | 25 |

44.13 | Les (vključno bloki, lamele in frize za parket ali tlakovanje z bloki, nesestavljene), skobljan, profiliran s peresom in utorom, utorjen ali podobno obdelan, vendar ne nadalje obdelan: | |

| Iz vrst iglavcev | |

11 | Ladijski pod iz bora oregon, smolikavega bora ali jelke douglas, velikosti 3 "× 5" ali več | 15 |

19 | Drugo | 25 |

29 | Drugo: | 30 |

44.14.00 | Les, vzdolžno žagan, cepljen ali luščen, vendar ne nadalje pripravljen, debeline največ 5 mm; listi za furniranje in za vezan les, debeline največ 5 mm | 18 |

44.15.00 | Vezane lesene plošče in druge večplastne lesene plošče (vključno furnirane plošče in listi); intarziran les in lesena marketerija | 30 |

44.16.00 | Celičaste plošče, prevlečene z navadno kovino ali neprevlečene | 30 |

44.17.00 | "Izboljšan" les v listih, blokih in podobnih oblikah | 30 |

44.18 | Predelan les iz skobljencev, iverja, žagovine, lesne moke in drugih lesnatih (ligninskih) odpadkov, aglomeriranih z naravnimi ali umetnimi smolami ali drugimi organskimi vezivi, v listih, blokih ali podobnih oblikah: | |

01 | Listi furnirja debelejši od 15 mm | 20 |

09 | Drugo | 30 |

44.22 | Sodi, kadi, vedra in drugi sodarski proizvodi in njihovi deli, iz lesa, razen dog iz tar. št. 44.08: | |

09 | Drugo | 25 |

44.25 | Leseno orodje, škatle za orodje, držaji za orodje in lesena držala za metle in ščetke; lesena kopita za obutev: | |

02 | Čevljarska kopita | 7 |

09 | Drugo | 25 |

44.26.00 | Motki, kopsi, tuljave, vretenca za sukanec in podobne podlage iz struženega lesa | 7 |

44.28 | Drugi leseni izdelki: | |

85 | Volani | 25 |

86 | Okviri za sedla in komati | 35 |

91 | Mizarske mize | 7 |

92 | Ročaji za omare in vrata | 30 |

93 | Leseni žebljički | 35 |

99 | Drugo | 70 |

45.01.00 | Pluta, naravna, neobdelana; zdrobljena, drobljena ali zmleta pluta; odpadki plute; | 21 |

45.02.00 | Pluta naravna, v obliki blokov, plošč, listov ali trakov (vključno kocke, narezane na velikost za čepe in zamaške) | 21 |

45.03 | Izdelki iz naravne plute: | |

01 | Plovci iz plute za ribiške mreže | 2 |

03 | Plutasti zamaški | 35 |

09 | Drugo | 40 |

45.04 | Aglomerirana pluta (z vezivi ali brez njih) in izdelki iz aglomerirane plute: | |

01 | Izdelki iz plute za proizvodnjo čevljev, če so v skladu s podrobnejšo opredelitvijo in predpisi Ministrstva za finance | 21 |

02 | Izolirna pluta | 25 |

03 | Tesnila za stroje, cevi in podobno, iz plute | 25 |

04 | Plutasti parket | 50 |

05 | Pluta za pokrovčke za steklenice | 35 |

09 | Drugo | 60 |

46.01.00 | Pletenice in podobni izdelki iz pletarskega materiala za vsako rabo, povezani v trakove ali ne | 25 |

46.02 | Pletarski material, povezan v vzporedne pramene ali tkan, v obliki listov, vključno pregrinjala, podstavki in zastirala; slamnati ovoji za steklenice | |

01 | Embalažni podstavki, če so v skladu s podrobnejšo opredelitvijo in predpisi Ministrstva za finance | 20 |

03 | Senčniki | 90 |

09 | Drugo | 60 |

46.03 | Košarski, pletarski in podobni izdelki iz pletarskega materiala, izdelani neposredno v oblike, izdelki iz blaga, ki se uvršča v tar. št. 46.01 ali 46.02; proizvodi iz plute: | |

02 | Pasovi iz pletarskih materialov za ročne torbice | 30 |

09 | Drugo | 100 |

47.01 | Celuloza, dobljena mehansko ali kemično iz katerega koli vlaknastega rastlinskega materiala: | |

10 | Mehanična lesna celuloza (lesovina) | 14 |

20 | Celuloza, razen lesne celuloze | 14 |

30 | Topljiva kemična lesna celuloza | 14 |

40 | Kavstična lesna celuloza in sulfatna lesna celuloza, nebeljena | 14 |

50 | Kavstična lesna celuloza in sulfatna lesna celuloza, beljena (razen topljivih) | 14 |

60 | Sulfitna lesna celuloza, nebeljena | 14 |

70 | Sulfitna lesna celuloza, beljena (razen topljivih) | 14 |

80 | Polkemična lesna celuloza | 14 |

47.02.00 | Odpadni papir in karton; stari izdelki iz papirja in kartona, uporabni samo v proizvodnji papirja | 14 |

48.01 | Strojno izdelana papir in karton (vključno celulozna vata), v zvitkih ali listih: | |

40 | Cigaretni papir | 70 |

| Drugo: | |

53 | Stenski in talni karton | 21 |

48.05.00 | Papir in karton, valovita (z ravnimi površinskimi listi ali brez njih), krep, plisirana, reliefna ali luknjana, v zvitkih ali listih | 20 |

48.06.00 | Papir in karton, črtana, z vodoravnimi črtami ali karo vzorcem, vendar ne drugače potiskana, v zvitkih ali listih | 7 |

48.07 | Papir in karton, impregnirana, premazana, površinsko barvania površinsko okrašena ali tiskana, (ki nista samo črtana, z vodoravnimi črtami ali karo vzorcem, in nista tiskovine iz Poglavja 49) v zvitkih ali listih: | |

10 | Tiskarski in pisalni papir | 7 |

| Drugo: | |

85 | Lepljiv papir | 7 |

86 | Stenske tapete | 35 |

87 | Izolirni karton | 30 |

92 | Lepenka za matrice | 7 |

93 | Material za tesnila za stroje | 25 |

94 | Valovita strešna klobučevina | 15 |

99 | Drugo | 20 |

48.08.00 | Filter bloki in plošče iz papirne mase | 25 |

48.09 | Gradbeni karton iz lesne celuloze ali iz rastlinskih vlaken, aglomerirane ali neaglomerirane z naravnimi ali umetnimi smolami ali podobnimi vezivi: | |

01 | Gradbeni karton debeline več kot 15 mm | 20 |

09 | Drugo | 30 |

48.10.00 | Cigaretni papir, razrezan v velikosti, tudi v obliki knjižic ali cevk | 70 |

48.11.00 | Zidne tapete in pralne stenske obloge iz papirja; prozorni papir za okna | 35 |

48.12.00 | Talne obloge na podlagi iz papirja ali kartona, nerazrezane ali razrezane v velikosti, tudi prevlečene s slojem linoleja | 35 |

48.13.00 | Karbon papir in drug papir za kopiranje (vključno matrice za razmnoževanje) in prenašanje, razrezan v velikosti, tudi v škatlah | 7 |

48.14 | Bloki pisalnega papirja, pisemski ovitki, pisemske kartice, dopisnice in karte za dopisovanje brez slike; kompleti za dopisovanje v škatlah, vrečkah, notesih in podobnih pakiranjih iz papirja ali karton: | |

01 | Pisemski ovitki, nepotiskani | 30 |

02 | Pisemski ovitki, potiskani | 50 |

03 | Pisemski papir v škatlah, notesih in podobnem | 50 |

09 | Drugo | 35 |

48.15 | Drug papir in karton, narezan na velikosti in oblike: | |

01 | Lepilni trak | 4 |

02 | Zvitki za računske stroje, telegrafe in podobno | 35 |

03 | Pisalni papir, matrice za ciklostil in risalni papir, nepotiskani | 7 |

05 | Filtrirni papir, razrezan | 25 |

05 | Papirnati tulci | 25 |

09 | Drugo | 30 |

48.20.00 | Tuljave, motki, kopsi in podobne podlage, iz papirne mase, papirja ali kartona (tudi luknjani ali ojačeni) | 7 |

48.21 | Drugi izdelki iz papirne mase, papirja, kartona ali celulozne vate: | |

01 | Tesnila za stroje in podobni izdelki za stroje, tudi modni kroji za oblačila | 25 |

02 | Kartice za statistične stroje, kartice za naprave za registriranje ter listi in zvitki za samoregistrirne naprave | 15 |

04 | Serviete, brisače, namizni prti, pladnji in podobno | 70 |

05 | Papir za globinomere | 4 |

09 | Drugo | 70 |

50.01.00 | Zapredki sviloprejk, primerni za odvijanje | 14 |

50.02.00 | Surova svila (nepredena) | 14 |

50.03.00 | Svilni odpadki (vključno zapredki, neprimerni za odvijanje, svilni buret in raztrgane tkanine) | 21 |

53.08.00 | Preja iz fine živalske dlake (mikana ali česana), nepripravljena za prodajo na drobno | 20 |

54.05 | Tkanine iz lanu ali ramije: | |

01 | Platno za jadra in ponjave | 15 |

55.03 | Bombažni odpadki (vključno raztrgane tkanine) nemikani in nečesani: | |

01 | Bombažni odpadki (za brisanje) | 25 |

55.06 | Bombažna preja, pripravljena za prodajo na drobno: | |

01 | Sukanec | 15 |

09 | Drugo | 15 |

55.09 | Druge bombažne tkanine: | |

| Nebeljene, nemercerizirane: | |

11 | Platno za jadra in ponjave s težo nad 500 g/m2 | 15 |

12 | Platno za jadra in ponjave s težo od 300 do 500 g/m2 | 20 |

| Drugo: | |

21 | Platno za jadra in ponjave s težo nad 500 g/m2 | 15 |

22 | Platno za jadra in ponjave s težo od 300 do 500 g/m2 | 20 |

56.07 | Tkanine iz umetnih ali sintetičnih vlaken (rezanih ali odpadnih): | |

| Iz sintetičnih vlaken: | |

11 | Platno za jadra in ponjave | 15 |

| Iz regeneriranih vlaken: | |

21 | Platno za jadra in ponjave | 15 |

57.04 | Druga rastlinska tekstilna vlakna, surova ali predelana, toda nepredena; odpadki teh vlaken (vključno raztrgane tkanine ali vrvi): | |

| Drugo: | |

21 | Polnila v listih za oblazinjeno pohištvo | 25 |

57.07 | Preja drugih rastlinskih tekstilnih vlaken | |

02 | Preja za izdelavo mrež, če je v skladu s podrobnejšo opredelitvijo in predpisi Ministrstva za finance | 2 |

57.08.00 | Papirna preja | 5 |

57.09 | Tkanine iz prave konoplje: | |

01 | Ovojne tkanine | 2 |

02 | Platno za jadra in ponjave | 15 |

03 | Tkanine, enobarvne in brez vzorca, v celoti izdelane iz konoplje ali iz konoplje, mešane z drugimi naravnimi rastlinskimi tekstilnimi vlakni | 20 |

09 | Drugo | 20 |

57.10 | Tkanine iz jute ali drugih tekstilnih ličnatih vlaken iz tar. št. 57.03: | |

01 | Ovojne tkanine | 2 |

02 | Platno za jadra in ponjave | 15 |

03 | Tkanine, enobarvne in brez vzorca, v celoti izdelane iz jute ali iz jute, mešane z drugimi naravnimi rastlinskimi tekstilnimi vlakni | 20 |

09 | Drugo | 20 |

57.11.00 | Tkanine iz drugih rastlinskih tekstilnih vlaken | 20 |

57.12.00 | Tkanine iz papirne preje | 20 |

59.01 | Vata in proizvodi iz vate; tekstilni kosmiči, prah in nopki: | |

09 | Drugo | 25 |

59.02 | Klobučevina in izdelki iz klobučevine, tudi impregnirani ali premazani: | |

01 | Klobučevina | 25 |

04 | Strešna klobučevina | 35 |

59.06 | Drugi izdelki iz preje, iz dvonitne vrvi, vrvja, motvoza, konopca ali kabla, razen tekstilnih materialov in izdelkov iz takih materialov: | |

02 | Vezalke | 30 |

09 | Drugo | 35 |

59.07 | Tekstilni materiali, prevlečeni z lepilom ali škrobnimi snovmi, ki se uporabljajo za zunanjo vezavo knjig in podobne namene; tkanine za prerisovanje; pripravljeno slikarsko platno; škrobljeno platno in podobne tkanine za izdelavo klobukov: | |

01 | Knjigoveška tkanina, slikarsko platno, platno in podobni izdelki za proizvodnjo čevljev, prevlečeni z lepilom ali škrobnimi snovmi in podobnim, če so v skladu s podrobnejšo opredelitvijo in predpisi Ministrstva za finance | 15 |

59.08 | Tekstilni materiali, impregnirani, premazani, prevlečeni oz. prekriti ali laminirani s pripravki iz celuloznih derivatov ali iz drugih umetnih plastičnih materialov: | |

01 | Platno za ponjave | 15 |

02 | Knjigoveška tkanina, če je v skladu s podrobnejšo opredelitvijo in predpisi Ministrstva za finance | 15 |

03 | Izolirni in ovojni lepilni trak | 25 |

59.09 | Tekstilni materiali, premazani ali impregnirani z oljem ali s pripravki na osnovi sušečih olj: | |

01 | Platno za ponjave | 15 |

02 | Izolirni trak | 25 |

59.10.00 | Linolej in materiali, ki so podobno kot linolej izdelani na tekstilni osnovi, tudi razrezani v oblike ali tudi take vrste, ki se uporabljajo kot talna prekrivala; talna prekrivala s premazom na tekstilni podlagi, tudi razrezani v oblike | 35 |

59.11 | Gumirani tekstilni materiali, razen gumiranih pletenih ali kvačkanih materialov: | |

01 | Platno za ponjave | 15 |

02 | Prekrivala | 35 |

03 | Izdelki, očitno narejeni posebej za proizvodnjo čevljev | 25 |

04 | Izolirni trak | 25 |

09 | Drugo | 20 |

59.12 | Tekstilni materiali, drugače impregnirani, premazani, platna, slikana za odrske kulise, tkanine za ateljeje in podobne namene: | |

01 | Platno za ponjave | 15 |

59.13.00 | Elastične tkanine in okraski (razen pletenih ali kvačkanih materialov) ki so sestavljeni iz tekstilnih materialov, kombiniranih z gumenimi nitmi | 20 |

59.14.00 | Stenji iz tkanih, prepletenih ali pletenih tekstilnih materialov za svetilke, peči, vžigalnike, sveče ipd.; cevasto pleteni materiali za plinske svetilke in žarilne mrežice za plinske svetilke | 18 |

59.15 | Tekstilne cevi za črpalke in podobne cevi, tudi obložene in armirane, s priborom iz drugega materiala ali brez njega: | |

01 | Gasilske cevi | 30 |

09 | Druge | 35 |

59.16.00 | Trakovi in jermeni iz tekstilnih materialov za transmisijo, transport ali dvigovanje, tudi ojačeni s kovino ali drugim materialom | 25 |

59.17.00 | Tekstilni materiali in tekstilni izdelki, ki se navadno uporabljajo za tehnične namene | 25 |

60.05 | Zunanja oblačila in drugi izdelki, pleteni ali kvačkani, neelastični in negumirani: | |

01 | Vrečke za meso | 2 |

62.03 | Vreče in vrečke za pakiranje blaga: | |

01 | Vrečke za meso iz tekstilnih materialov | 2 |

02 | Vreče in vrečke iz jute | 2 |

09 | Drugo | 2 |

62.04 | Ponjave, jadra, platnene strehe in zunanje platnene navojnice (tende), šotori in izdelki za taborjenje: | |

01 | Ponjave in jadra | 35 |

62.05 | Drugi gotovi tekstilni izdelki (vključno modni kroji za oblačila): | |

01 | Vezalke | 30 |

03 | Varnostni pasovi | 20 |

04 | Zapestnice | 50 |

05 | Tesnila za okenska stekla | 35 |

06 | Stenske obloge | 40 |

07 | Cisterne s prostornino nad 300 litrov | 35 |

08 | Tekstilne cevi za pakiranje | 35 |

63.01.00 | Oblačila in oblačilni dodatki, potovalne odeje in odeje, gospodinjsko perilo in izdelki za notranjo opremo (razen izdelkov iz tar. št. 58.01, 58.02 ali 58.03) iz tekstilnih materialov, obutev in pokrivala iz katerega koli materiala, ki imajo vidne znake rabljenosti in so uvoženi v razsutem stanju ali v balah, vrečah ali podobni embalaži | 40 |

63.02.00 | Rabljene ali nove dvonitne vrvi, motvozi, vrvi, konopci ali kabli in izrabljene dvonitne vrvi, motvozi, vrvi, konopci ali kabli | 35 |

64.01 | Obutev s podplati in gornjiki iz gume ali umetnega plastičnega materiala: | |

01 | Škornji z nizko peto (niso namenjeni za nošenje preko drugih čevljev), če so v skladu s podrobnejšo opredelitvijo in predpisi Ministrstva za finance | 25 |

09 | Drugo | 50 |

64.05 | Deli obutve (vključno gornjiki, notranjiki in pete) iz katerega koli materiala razen kovine: | |

01 | Gornjiki, razen opetnikov in kapic | 45 |

09 | Drugo | 11 |

64.06.00 | Gamaše, dokolenice, povoji, ščitniki za goleni in podobni izdelki ter njihovi deli | 65 |

65.01.00 | Tulci, stožci in podobni izdelki iz klobučevine, neoblikovani in brez oboda; krogi in cilindri (vključno rezani cilindri) iz klobučevine | 30 |

65.02.00 | Tulci, stožci in podobni izdelki, prepleteni ali izdelani iz pletenih ali drugih trakov iz katerega koli materiala, neoblikovani in brez oboda | 30 |

65.03.00 | Klobuki in druga pokrivala iz klobučevine, izdelani iz stožcev in krogov iz tar. št. 65.01, tudi podloženi ali okrašeni | 65 |

65.04.00 | Klobuki in druga pokrivala, prepleteni ali izdelani iz pletenih ali drugih trakov iz katerega koli materiala, tudi podloženi ali okrašeni | 65 |

65.05.00 | Klobuki in druga pokrivala (vključno mrežice za lase), pleteni ali kvačkani ali izdelani iz čipke, klobučevine ali drugih tekstilnih metražnih materialov (razen iz trakov), tudi podloženi ali okrašeni | 65 |

65.06 | Druga pokrivala, vključno podložena ali okrašena: | |

01 | Zaščitne čelade | 7 |

09 | Drugo | 65 |

65.07.00 | Trakovi za notranje obrobljanje; podloge, prevleke, osnove in ogrodja (vključno vzmetni mehanizmi za zložljive klobuke), ščitniki za oči in podbradniki, za pokrivala | 30 |

66.01.00 | Dežniki in sončniki (vključno palice-dežniki, šotori iglu, vrtni dežniki in podobni) | 45 |

66.02.00 | Sprehajalne palice (vključno planinske palice in palice-stolčki), šibe, biči, korobači ipd. | 25 |

66.03.00 | Deli, pribor, okraski in dodatki za izdelke iz tar. št. 66.01 ali 66.02 | 25 |

67.01.00 | Kože in drugi deli ptic z njihovim perjem ali puhom, perje, deli perja, puh in iz njih narejeni izdelki (razen izdelkov iz tar. št. 05.07 in obdelanih peresnih tulcev iz perja) | 100 |

67.02.00 | Umetno cvetje, listje in sadeži in njihovi deli; izdelki, izdelani iz umetnega cvetja, listja ali sadežev | 100 |

67.03.00 | Človeški lasje, urejeni, stanjšani, beljeni ali drugače obdelani; volna ali druga živalska dlaka, pripravljena za uporabo pri izdelavi lasulj in podobnih izdelkov | 70 |

67.04.00 | Lasulje, umetne brade, lasni vložki, kodri, kite ipd. iz človeških las ali živalske dlake ali iz tekstila; drugi izdelki iz človeških las (vključno mrežice za lase) | 100 |

67.05.00 | Pahljače in loparčki, nemehanski, iz katerega koli materiala, okvirji in ročaji zanje ter deli takih okvirjev in ročajev, iz katerega koli materiala | 100 |

68.03.00 | Skrilavec, obdelan, izdelki iz skrilavca, vključno izdelki iz aglomeriranega skrilavca | 35 |

68.04.00 | Mlinski kamni, brusi, brusilne plošče in podobno (vključno plošče, glave, koluti in konice za brušenje, ostrenje, poliranje, izravnavanje ali rezanje) iz naravnega kamna (tudi aglomeriranega), iz aglomeriranega naravnega ali umetnega abrazivnega materiala ali iz lončenine, tudi z jedri, vreteni, prirobnicami, gredmi in podobnim iz drugih materialov, vendar brez okvirov; segmenti in drugi deli takih kamnov in plošč iz naravnega kamna (tudi aglomeriranega), iz aglomeriranega naravnega ali umetnega abrazivnega materiala ali iz keramike | 7 |

68.05.00 | Brusi za ročno poliranje, osle, brusni kamni in podobno, iz naravnega kamna, iz aglomeriranega naravnega ali umetnega abrazivnega materiala ali iz lončenine | 7 |

68.06.00 | Naravni ali umetni abrazivni materiali v prahu ali zrnu, na podlagi iz tekstila, papirja, kartona ali drugih materialov, vključno tudi razrezane v oblike, prešite ali kako drugače sestavljene | 25 |

68.08.00 | Izdelki iz bitumna ali iz podobnih materialov (npr. iz bitumna iz nafte ali iz premogove katranske smole) | 35 |

68.09.00 | Plošče, deske, bloki ipd. iz rastlinskih vlaken, iz lesnih vlaken, slame, lesnih skobljencev ali lesnih odpadkov (vključno žagovine), aglomerirani s cementom, sadro ali drugimi mineralnimi vezivi | 35 |

68.10 | Izdelki iz sadre: | |

01 | Za zgradbe, če so v skladu s podrobnejšo opredelitvijo in predpisi Ministrstva za finance | 35 |

09 | Drugo | 80 |

68.11 | Izdelki iz cementa (vključno žlindranega cementa), betona ali umetnega kamna (vključno granuliranega marmorja aglomeriranega s cementom), armirani ali nearmirani: | |

01 | Za zgradbe, če so v skladu s podrobnejšo opredelitvijo in predpisi Ministrstva za finance | 35 |

09 | Drugo | 80 |

68.12 | Azbestnocementni izdelki, izdelki iz cementa s celuloznimi vlakni ipd.: | |

01 | Za zgradbe, če so v skladu s podrobnejšo opredelitvijo in predpisi Ministrstva za finance | 35 |

02 | Valovite strešne plošče | 15 |

09 | Drugo | 80 |

68.13 | Predelani azbest in izdelki iz njega (na primer azbestne plošče, niti, tkanina, azbestna oblačila, azbestna tesnila), ojačeni ali neojačeni, razen blaga iz tar. št. 68.14; mešanice na osnovi azbesta ali na osnovi azbesta in magnezijevega karbonata ter izdelki iz teh mešanic: | |

01 | Tesnila za stroje iz predelanega azbesta ali iz mešanic: na osnovi azbesta in podobnega | 25 |

09 | Drugo | 25 |

68.14.00 | Frikcijski material (segmenti, koluti, podstavki, trakovi, listi, plošče, valji in podobno), primeren za zavore, sklopke ali podobno, na osnovi azbesta, drugih mineralnih materialov ali celuloze, pa tudi kombinirani s tekstilom ali drugimi materiali | 25 |

68.16 | Izdelki iz kamna ali drugih mineralnih materialov (vključno izdelki iz šote), ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu: | |

01 | Gospodinjske potrebščine | 100 |

03 | Lončki za potaknjence (ki se v zemlji razpustijo) | 20 |

09 | Drugo | 80 |

69.01.00 | Toplotno-izolacijska opeka, bloki, ploščice in drugo toplotno-izolacijsko blago iz silikatne fosilne moke ali iz podobnih silikatnih zemljin (npr. iz kremenčeve sige, tripolita ali diatomita) | 14 |

69.02.00 | Ognjevarna opeka, bloki, ploščice in podobni ognjevarni gradbeni izdelki razen blaga iz tar. št. 69.01 | 14 |

69.03.00 | Drugi ognjevarni izdelki (npr.: retorte, talilni lonci, ponve, brizgalne šobe-izlivalniki, čepi, podloge, kadi, cevi, obloge in palice), razen izdelkov iz tar. št. 69.01 | 14 |

69.04.00 | Zidarske opeke (vključno bloki za pode, nosilni bloki in podobno) | 35 |

69.05.00 | Strešniki, zaključni dimniški nastavki, dimniške kape, dimniške tuljave, štukature in drugi izdelki za gradbeništvo, vključno arhitektonski okraski | 35 |

69.07.00 | Neglazirane kocke, tlakovci in ploščice za tlakovanje in oblaganje | 35 |

69.08.00 | Glazirane kocke, tlakovci in ploščice za tlakovanje in oblaganje | 35 |

69.09.00 | Izdelki za laboratorijsko, kemično in industrijsko rabo; korita in podobne posode, ki se uporabljajo v kmetijstvu; lonci, kozarci in podobni izdelki, ki se navadno uporabljajo za prevoz ali pakiranje blaga | 35 |

69.10.00 | Pomivalna korita, umivalniki, bideji, straniščne školjke, pisoarji, kadi, in podobni sanitarni izdelki | 80 |

69.11.00 | Namizna posoda in drugi predmeti, ki se navadno uporabljajo v gospodinjstvu ali za toaleto, iz porcelana ali kitajskega porcelana (vključno enkrat žganega porcelana in parskega porcelana) | 100 |

69.12.00 | Namizna posoda in drugi predmeti, ki se navadno uporabljajo v gospodinjstvu ali za toaleto, iz drugih vrst lončenine | 100 |

69.13 | Kipci in drugi okraski ter predmeti za osebni okras; izdelki za notranjo opremo: | |

09 | Drugo | 100 |

69.14.00 | Drugi izdelki | 70 |

70.01.00 | Stekleni odpadki (razbito steklo), steklo v masi (razen optičnega stekla) | 18 |

70.02.00 | Steklo, znano pod imenom "emajlirano steklo", v masi, palicah in ceveh | 18 |

70.03.00 | Steklo v obliki krogel, palic ali cevi, neobdelano, (ki ni optično steklo) | 18 |

70.04.00 | Neobdelano lito ali valjano steklo (vključno plakirano ali armirano steklo), z vzorci ali brez, v pravokotnih oblikah | 18 |

70.05.00 | Neobdelano (vključno plakirano steklo), v pravokotnih oblikah | 18 |

70.06.00 | Lito, valjano, vlečeno ali pihano steklo (vključno plakirano ali armirano steklo), v pravokotnih oblikah, površinsko brušeno ali polirano, toda drugače neobdelano | 18 |

70.07 | Lito, valjano, vlečeno ali pihano steklo (vključno plakirano ali armirano steklo), razrezano v različne oblike razen pravokotnih, ali upognjeno ali drugače obdelano (na primer z obdelanimi robovi, gravirano), tudi površinsko brušeno ali polirano; večplastno izolacijsko steklo; vitraji in podobno: | |

09 | Drugo | 50 |

70.08.00 | Varnostno steklo iz kaljenega ali plastnega stekla, oblikovano ali neoblikovano | 50 |

70.10 | Baloni, steklenice, kozarci, lonci, cevaste posode in podobne posode iz stekla, ki se navadno uporabljajo za prevoz ali pakiranje blaga; čepi in druga zapirala, iz stekla: | |

01 | Steklenice za mleko | 14 |

70.17.00 | Stekleni izdelki za laboratorijske, higienske ali farmacevtske namene, graduirani ali negraduirani, umerjeni ali neumerjeni; steklene ampule | 35 |

70.18.00 | Optično steklo in optični deli iz stekla, razen optično obdelanih delov; surove korektivne leče za očala | 50 |

70.19.00 | Stekleni biseri, imitacije biserov, imitacije dragih ali poldragih kamnov, delcev in odlomkov ter podobno modno ali okrasno drobno stekleno blago ter predmeti iz teh izdelkov; steklene kocke in steklene ploščice, na podlagi ali brez podlage, za mozaike ali podobne okrasne namene; umetne steklene oči, vključno za igrače, vendar ne proteze za ljudi; okraski in drugi modni izdelki, izdelani na pihalnikih; steklena zrna | 100 |

70.20 | Steklena vlakna (vključno volna), preja, tkanina in predmeti iz teh izdelkov: | |

10 | Preje | 20 |

20 | Tkanine | 30 |

30 | Drugo | 35 |

70.21 | Drugi stekleni izdelki: | |

01 | Plovci za ribiške mreže | 2 |

09 | Drugo | 70 |

71.01.00 | Biseri, neobdelani ali obdelani, toda nemontirani, nevdelani ali nenanizani (razen nesortiranih biserov, začasno nanizanih zaradi lažjega transporta) | 20 |

71.02 | Dragi in poldragi kamni, neobdelani, rezani ali drugače obdelani, toda nemontirani, nevdelani ali nenanizani (razen nesortiranih kamnov, začasno nanizanih zaradi lažjega transporta): | |

10 | Industrijski diamanti | 20 |

20 | Neindustrijski diamanti | 20 |

30 | Drugo | 20 |

71.03.00 | Sintetični ali rekonstruirani dragi ali poldragi kamni, neobdelani, rezani ali drugače obdelani, toda nemontirani, nevdelani ali nenanizani (razen nesortiranih kamnov, začasno nanizanih zaradi lažjega transporta) | 20 |

71.04.00 | Prah iz naravnih ali sintetičnih dragih ali poldragih kamnov | 20 |

71.05.00 | Srebro, vključno srebro, galvansko ali kemično prevlečeno z zlatom ali platino, surovo ali v obliki polizdelkov | 20 |

71.06.00 | Valjano srebro, neobdelano ali v obliki polizdelkov | 20 |

71.07 | Zlato, vključno zlato, galvansko ali kemično prevlečeno s platino, surovo ali v obliki polizdelkov: | 20 |

10 | Zlato v palicah | 20 |

20 | Drugo | 20 |

71.08.00 | Valjano zlato na navadni kovini ali srebru, neobdelano ali v obliki polizdelkov | 20 |

71.09.00 | Platina in druge kovine iz platinske skupine, surove ali v obliki polizdelkov | 20 |

71.10.00 | Valjana platina ali druge kovine iz platinske skupine na navadni kovini ali žlahtni kovini, neobdelane ali v obliki polizdelkov | 20 |

71.11 | Zlatarski, srebrarski in draguljarski odpadki, ostanki in odlomki žlahtnih kovin: | |

10 | Srebra, ali platine ali drugih kovin iz platinske skupine | 20 |

20 | Zlata | 20 |

71.13 | Zlatarski ali srebrarski predmeti in njihovi deli, iz plemenitih kovin ali valjanih plemenitih kovin, razen blaga iz tar. št. 71.12: | |

01 | Noži, žlice, vilice in podobno iz srebra ali iz valjanega srebra | 60 |

09 | Drugo | 60 |

71.14 | Drugi izdelki iz žlahtnih kovin ali valjanih žlahtnih kovin: | |

01 | Za tehnične namene, če so v skladu s podrobnejšo opredelitvijo in predpisi Ministrstva za finance | 35 |

09 | Drugo | 60 |

71.15.00 | Izdelki, ki so sestavljeni iz biserov, dragih ali poldragih kamnov (naravnih, sintetičnih ali rekonstruiranih), ali jih vsebujejo | 60 |

73.01 | Grodelj, lito železo in zrcalovina, v štrucah, blokih, kosih ali podobnih oblikah: | |

10 | Zrcalovina | 2 |

20 | Drugo | 2 |

73.02 | Fero-zlitine: | |

10 | Fero-mangan | 2 |

20 | Drugo | 2 |

73.03.00 | Odpadki in ostanki železa ali jekla (ESPJ) | 2 |

73.04.00 | Okrogla in oglata zrna iz železa ali jekla, tudi sortirana, žični peleti iz železa ali jekla | 2 |

73.05 | Železov ali jekleni prah; železna ali jeklena pena: | |

10 | Železov ali jekleni prah | 2 |

20 | Železna ali jeklena pena | 2 |

73.06 | Palice pudlanega železa in snopi; ingoti, bloki, kosi in podobne oblike iz železa in jekla | |

10 | Palice pudlanega železa in snopi; ingoti, bloki, kosi in podobne oblike | 2 |

20 | Ingoti | 2 |

73.07.00 | Klade, gredice, plošče in listi (vključno pokositrena pločevina), iz železa ali jekla; predkovani kosi iz železa ali jekla | 2 |

73.08.00 | Železo ali jeklo v kolobarjih za prevaljanje | 2 |

73.09.00 | Velike plošče iz železa ali jekla (ESPJ) | 2 |

73.10 | Palice (vključno valjana žica) iz železa ali jekla, toplo valjane, kovane, iztiskane, hladno oblikovane ali hladno dodelane (vključno precizne); jeklo za votle palice za svedre: | |

| Valjana žica: | |

11 | Valjana žica za proizvodnjo žebljev, če so v skladu s podrobnejšo opredelitvijo in predpisi Ministrstva za finance | 7 |

12 | Palice za armiranje s prerezom manj kot 13 cm | 35 |

13 | Iztiskana žica debeline do vključno 6 mm | 25 |

19 | Drugo | 2 |

21 | Železo za armiranje betona | 35 |

23 | Jeklo za votle palice za svedre | 25 |

29 | Drugo | 2 |

73.11 | Kotniki in drugi profili iz železa ali jekla, toplo valjani, kovani, iztiskani, hladno oblikovani ali hladno dodelani; iz železa ali jekla, vključno vrtani, prebiti ali izdelani iz sestavljenih elementov: | |

10 | Kotniki in drugi profili, 80 mm ali več; piloti | 2 |

20 | Drugo | 2 |

73.12.00 | Obroči in trakovi iz železa ali jekla, vroče valjani ali hladno valjani | 2 |

73.13 | Listi in plošče iz železa ali jekla, vroče valjani ali hladno valjani: | |

10 | Listi in plošče debelejši od 4,74 mm, razen pokositrenih ali valovitih plošč in listov | 2 |

20 | Listi in plošče debeline 3 do 4,74 mm, razen pokositrenih ali valovitih plošč in listov | 2 |

30 | Listi in plošče tanjši od 3 mm, neprevlečeni, nepremazani ali nenavaljani | 2 |

40 | Pokositrene plošče in listi | 0 |

51 | Valovite plošče (strešne ) | 15 |

59 | Drugo | 7 |

73.14 | Železna ali jeklena žica, tudi premazana, vendar ne izolirana: | |

01 | Varilna žica | 7 |

09 | Drugo | 18 |

73.15 | Legirano jeklo in visokoogljično jeklo v oblikah iz tar. št. 73.06 do 73.14: | |

61 | Ingoti iz visokoogljičnega jekla | 2 |

62 | Ingoti iz legiranega jekla | 2 |

63 | Klade, gredice, plošče, listi in predkovani kosi iz visokoogljičnega jekla | 2 |

64 | Klade, gredice, plošče, listi in predkovani kosi iz legiranega jekla | 2 |

65 | Visokoogljično jeklo v kolobarjih, za prevaljanje | 2 |

66 | Legirano jeklo v kolobarjih, za prevaljanje | 2 |

67 | Valjana žica iz visokoogljičnega jekla | 2 |

68 | Valjana žica iz legiranega jekla | 2 |

69 | Palice (razen valjane žice) in jeklo za votle palice za svedre, iz visokoogljičnega jekla | 2 |

71 | Palice (razen valjane žice) in jeklo za votle palice za svedre, iz legiranega jekla | 2 |

72 | Kotniki in drugi profili, 80 mm ali več, ter piloti, iz visokoogljičnega jekla | 2 |

73 | Kotniki in drugi profili, 80 mm ali več, ter piloti, iz legiranega jekla | 2 |

74 | Kotniki in drugi profili, manj kot 80 mm, iz visokoogljičnega jekla | 2 |

75 | Kotniki in drugi profili, manj kot 80 mm, iz legiranega jekla | 2 |

76 | Listi in plošče debelejši od 4,75 mm, ter velike plošče, iz visokoogljičnega jekla | 2 |

77 | Listi in plošče debelejši od 4,75 mm, ter velike plošče, iz legiranega jekla | 2 |

78 | Listi in plošče debeline 3 mm ali več, toda ne več kot 4,75 mm, iz visokoogljičnega jekla | 2 |

79 | Listi in plošče debeline 3 mm ali več, toda ne več kot 4,75 mm, iz legiranega jekla | 2 |

81 | Listi in plošče tanjši od 3 mm, neprevlečeni, nepremazani ali nenavaljani, iz visokoogljičnega jekla | 2 |

82 | Listi in plošče tanjši od 3 mm, neprevlečeni, nepremazani ali nenavaljani, iz legiranega jekla | 2 |

83 | Listi in plošče tanjši od 3 mm, prevlečeni, premazani ali navaljani, iz visokoogljičnega jekla | 2 |

84 | Listi in plošče tanjši od 3 mm, prevlečeni, premazani ali navaljani, iz legiranega jekla | 2 |

85 | Obroči in trakovi iz visokoogljičnega jekla | 2 |

86 | Obroči in trakovi iz legiranega jekla | 2 |

87 | Žica iz visokoogljičnega jekla | 2 |

88 | Žica iz legiranega jekla | 2 |

73.16 | Deli za železniške in tramvajske tire, iz železa ali jekla; tirnice, vodila, kretniški jezički, križišča, spojne palice, zobate tirnice, pragovi, tirne vezice, tirna ležišča, klini za tirna ležišča, podložne plošče, pričvrščevalne ploščice, distančne palice, drugi deli, posebej konstruirani za postavljanje, spajanje in pritrjevanje tirnic: | |

10 | Tirnice | 10 |

20 | Drugo | 10 |

73.17.00 | Cevi, litoželezne | 35 |

73.18 | Cevi in surovci zanje, iz železa (razen litoželeznih) ali jekla, razen visokotlačnih vodov za hidroelektrarne: | |

10 | Surovci za cevi | 25 |

| "Brezšivne" cevi: | |

21 | Votle jeklene gredi za nadaljnjo obdelavo, v skladu s podrobnejšo opredelitvijo in predpisi Ministrstva za finance | 2 |

29 | Drugo | 35 |

| Drugo: | |

31 | Profilne cevi za nadaljnjo obdelavo, v skladu s podrobnejšo opredelitvijo in predpisi Ministrstva za finance | 2 |

32 | Vodi za električno napeljavo | 25 |

39 | Drugo | 35 |

73.19.00 | Visokotlačni vodi za hidroelektrarne, tudi ojačeni | 35 |

73.20.00 | Pribor (fitingi) za cevi (na primer spojke, kolena, obojke in prirobnice), iz železa ali jekla | 25 |

73.21 | Konstrukcije in deli konstrukcij (na primer, hangarji in druge zgradbe, mostovi in mostne sekcije, vrata za zapornice, stolpi, predalčni stebri, strehe, strešna ogrodja, okviri za vrata in okna, pragovi za vrata, roloji, ograje in stebri), iz železa in jekla; pločevine, trakovi, palice, kotniki, profili, cevi in podobno, pripravljeni za uporabo v konstrukcijah, iz železa ali jekla: | |

01 | Pomoli in mostovi, nekompletni ali kompletni, sestavljeni; pločevine, trakovi, palice, kotniki, profili, cevi in podobno; pripravljeni za uporabo pri pomolih in mostovih | 35 |

73.23 | Sodi, bobni, pločevinke, škatle in podobni kontejnerji iz železne ali jeklene pločevine, take vrste, ki se navadno uporablja za prevoz ali pakiranje blaga | |

02 | Kangle za mleko za 10 litrov ali več | 10 |

73.24.00 | Kontejnerji iz železa ali jekla za komprimirane ali utekočinjene pline | 25 |

73.25 | Vpredena žica, kabli, vrvi, pletenice, petlje ipd., iz železne ali jeklene žice, vendar ne izolirani električni kabli: | |

01 | Žične vrvi premera 0,5 cm ali manj | 20 |

02 | Žične vrvi premera več kot 0,5 cm | 2 |

09 | Drugo | 35 |

73.26.00 | Bodeča žica iz železa ali jekla; spiralno zaviti obroči ali enojna ploščata žica, tudi bodeča, in rahlo zavita dvojna žica, kakršna se uporablja za ograje, iz železa ali jekla | 15 |

73.27 | Gaza, tkanine, rešetke, mreže, ograje, ojačitveni tekstilni materiali in podobni materiali iz železne ali jeklene žice: | |

01 | Ojačitveni tekstilni materiali za armiranje betona | 35 |

02 | Mreže za ograje (tudi prevlečene s plastično maso) iz žice debeline 2 mm ali več | 10 |

09 | Drugo | 20 |

73.28.00 | Rešetke iz železa ali jekla, dobljene z razrezovanjem in raztegovanjem kosa pločevine ali traku | 14 |

73.29 | Verige in njihovi deli, iz železa ali jekla: | |

01 | Veriga s prečnim prerezom členkov 10 mm ali več | 4 |

02 | Verige zoper drsenje in njihovi deli, za motorna in druga vozila, s prečnim prerezom členkov od 4 - 10 mm | 35 |

03 | Verige za prenos | 25 |

09 | Druge | 25 |

73.30.00 | Sidra in kljuke ter njihovi deli, iz železa ali jekla | 4 |

73.32.00 | Vijaki in matice (vključno stebla), tudi z vrezanim ali narezanim navojem, ter vijaki brez matic (vključno vijaki s kavljem in očesni vijaki), iz železa ali jekla; kovice, klini za natezanje, razcepke, podložke, vzmetne podložke, iz železa ali jekla | 25 |

73.33.00 | Igle za ročno šivanje (vključno vezenje), igle za ročno izdelavo preprog in pletilke, tope igle, kvačke in podobni izdelki, in šila za vezenje, iz železa ali jekla | 50 |

73.34.00 | Zaponke (razen zaponk za klobuke in drugih okrasnih zaponk ter risalnih žebljičkov), lasnice in sponke za kodre, iz železa ali jekla | 50 |

73.35.00 | Vzmeti in peresa, iz železa ali jekla | 35 |

73.36 | Peči za ogrevanje prostorov (vključno peči s pomožnim kotlom za centralno ogrevanje), štedilniki, kuhinjske peči, rešetkasta ognjišča, kaloriferji in drugi grelniki prostorov, plinski kuhalniki, grelniki krožnikov z gorilniki, bojlerji z rešetkami ali drugimi grelci, in podobni neelektrični gospodinjski aparati in njihovi deli, iz železa ali jekla | |

01 | Štedilniki in peči za ogrevanje prostorov, na premog in druga trda goriva, in njihovi deli | 35 |

02 | Štedilniki in peči za ogrevanje prostorov, na tekoča goriva, in njihovi deli | 35 |

03 | Plinske peči, plinski štedilniki, in njihovi deli | 35 |

09 | Drugi | 35 |

73.38 | Izdelki, ki se navadno uporabljajo v gospodinjstvu, sanitarni izdelki za notranjo uporabo ter deli takih izdelkov, iz železa ali jekla: | |

| Izdelki za gospodinjstvo in njihovi deli: | |

11 | Iz nerjavnega jekla | 100 |

19 | Drugo | 100 |

| Sanitarni izdelki za notranjo uporabo ter njihovi deli: | |

21 | Korita iz nerjavnega jekla, štancana za proizvodnjo kuhinjskih korit, toda neizdelana | 50 |

23 | Izdelki za bolniško nego in medicinske namene | 35 |

29 | Drugo | 80 |

73.39 | Železna ali jeklena volna; gobe za čiščenje posode in blazinice za čiščenje in poliranje, rokavice ipd., iz železa ali jekla: | |

01 | Železna in jeklena volna | 25 |

09 | Drugo | 100 |

73.40 | Drugi železni ali jekleni izdelki: | |

10 | Litoželezni izdelki, surovi | 7 |

20 | Izdelki iz jeklene litine, surovi | 7 |

30 | Izdelki iz kovanega jekla in železa (vključno padalno kovani), surovi | 7 |

| Drugo: | |

43 | Stebri za ograje | 10 |

45 | Zapestnice za ročne ure | 50 |

46 | Izdelki, namenjeni posebej za ladje, če so v skladu s podrobnejšo opredelitvijo in predpisi Ministrstva za finance | 25 |

48 | Razdelilne omarice za zemeljske kable in za električne žice | 25 |

51 | Dimne cevi kotla, vbočene zaporne plošče za kotle in druge tlačne posode | 7 |

59 | Drugo | 70 |

74.01 | Bakrov kamen; surovi baker (tudi rafiniran); bakrovi odpadki in ostanki: | |

10 | Bakrov kamen | 4 |

20 | Bakrovi odpadki in ostanki | 4 |

30 | Nerafiniran baker | 4 |

40 | Rafiniran baker | 4 |

74.02.00 | Predzlitine | 4 |

74.03 | Kovane palice, kotniki in profili, iz bakra; bakrena žica: | |

01 | Palice, kotniki in profili | 4 |

02 | Žica | 15 |

03 | Varilna žica | 7 |

74.04.00 | Kovane plošče, pločevine in trakovi, iz bakra | 4 |

74.05 | Bakrene folije (tudi reliefne, razrezane v velikosti, luknjane, premazane, potiskane ali s podlago iz papirja ali podobnega ojačitvenega materiala), debeline do vključno 0,15 mm (brez vštete podlage): | |

01 | Folija za radiatorske cevi in materiali za tiskana vezja | 7 |

09 | Drugo | 25 |

74.06.00 | Prah in luskine, iz bakra | 4 |

74.07 | Cevi in surovci zanje, iz bakra; votle palice iz bakra: | |

01 | Prevlečene s fosforjevim bronom, neobdelane | 4 |

09 | Drugo | 25 |

74.08.00 | Pribor (fitingi) za cevi (na primer spojke, kolena, obojke in prirobnice), iz bakra | 25 |

74.10.00 | Vpredena žica, kabli, vrvi, pletenice ipd., iz bakrene žice, vendar ne izolirane električne žice in kabli | 35 |

74.11.00 | Gaza, tkanine, rešetke, mreže, ograje, ojačitveni tekstilni materiali in podobni materiali (vključno brezkončni trakovi), iz bakrene žice | 20 |

74.12.00 | Rešetke iz bakra, dobljene z razrezovanjem in raztegovanjem kosa pločevine ali traku | 14 |

74.13.00 | Verige in njihovi deli, iz bakra | 60 |

74.15.00 | Vijaki in matice (vključno stebla), tudi z vrezanim ali narezanim navojem, ter vijaki brez matic (vključno vijaki s kavljem in očesni vijaki), iz bakra; kovice, klini za natezanje, razcepke, podložke, vzmetne podložke, iz bakra | 25 |

74.16.00 | Vzmeti iz bakra | 25 |

74.17.00 | Neelektrični aparati za kuhanje in gretje, ki se uporabljajo v gospodinjstvu, in njihovi deli, iz bakra | 70 |

74.18 | Drugi izdelki, ki se navadno uporabljajo v gospodinjstvu, sanitarni izdelki za notranjo uporabo ter deli takih izdelkov, iz bakra: | |

01 | Sanitarni izdelki za notranjo uporabo ter deli takih izdelkov | 80 |

09 | Drugi | 100 |

74.19 | Drugi bakreni izdelki: | |

01 | Ribiška zapirala, vrtilke, obroči za krožne mreže in podobni izdelki za ribiško orodje, v skladu s podrobnejšo opredelitvijo in predpisi Ministrstva za finance | 2 |

02 | Izdelki, posebej namenjeni za uporabo na ladjah, v skladu s podrobnejšo opredelitvijo in predpisi Ministrstva za finance | 25 |

03 | Električne razdelilne omarice | 25 |

04 | Izdelki iz bakra ali bakrovih zlitin, samo grobo oblikovani | 7 |

09 | Drugo | 70 |

75.01 | Nikljev kamen, nikljeva špajza in drugi vmesni proizvodi metalurgije niklja; surovi nikelj (razen anod za elektro galvanizacijo); nikljasti odpadki in ostanki: | |

10 | Nikljev kamen, nikljeva špajza in drugi vmesni proizvodi metalurgije niklja | 4 |

20 | Nikljasti odpadki in ostanki | 4 |

30 | Surovi nikelj | 4 |

75.02 | Kovane palice, kotniki in profili, iz niklja; nikljeva žica: | |

01 | Palice, kotniki in profili | 4 |

02 | Žica | 15 |

75.03.00 | Kovane plošče, pločevine in trakovi, iz niklja; nikljeva folija; nikljev prah in luskine | 4 |

75.04.00 | Cevi in surovci zanje, iz niklja; votle palice ter cevi in fitingi (na primer spojnice, kolena, obojke, prirobnice) iz niklja | 25 |

75.05.00 | Anode za elektro galvanizacijo, iz niklja, obdelane ali surove, vključno tiste, ki so izdelane z elektrolizo | 4 |

75.06 | Drugi nikljevi izdelki: | |

02 | Sanitarna oprema | 80 |

03 | Izdelki za gospodinjstvo | 100 |

09 | Drugo | 70 |

76.01 | Aluminij, surov; aluminijasti odpadki in ostanki: | |

10 | Aluminijasti odpadki in ostanki | 4 |

20 | Aluminij, surov | 4 |

76.02 | Kovane palice, kotniki in profili, iz aluminija; aluminijasta žica: | |

01 | Palice, kotniki in profili | 4 |

02 | Varilna žica | 7 |

09 | Drugo | 15 |

76.03 | Kovane plošče, pločevina in trakovi iz aluminija: | |

01 | Valovite ali oblikovane plošče za zgradbe | 15 |

76.04 | Aluminijaste folije (tudi reliefne, razrezane v velikosti, luknjane, premazane, potiskane ali s podlago iz papirja ali podobnih ojačitvenih materialov), debeline do vključno 0,20 mm (brez vštete podlage): | |

01 | Material za pokrovčke za steklenice za mleko | 14 |

09 | Drugo | 25 |

76.05.00 | Aluminijasti prah in luskine | 4 |

76.06 | Cevi in surovci zanje, iz aluminija; votle palice iz aluminija: | |

01 | Profilne cevi za nadaljnjo obdelavo, v skladu s podrobnejšo opredelitvijo in predpisi Ministrstva za finance | 4 |

09 | Drugo | 25 |

76.07.00 | Pribor (fitingi) za cevi (na primer spojke, kolena, obojke in prirobnice), iz aluminija | 25 |

76.08.00 | Konstrukcije in deli konstrukcij (na primer, hangarji in druge zgradbe, mostovi in mostne sekcije, stolpi, predalčni stebri, strehe, strešna ogrodja, okviri za vrata in okna, pragovi za vrata, roloji, ograje in stebri), iz aluminija; pločevine, palice, kotniki, profili, cevi in podobno, pripravljeni za uporabo v konstrukcijah, iz aluminija: | 40 |

76.10 | Sodi, bobni, pločevinke, škatle in podobni kontejnerji (vključno togi in zložljivi cevasti kontejnerji) iz aluminija, take vrste, ki se navadno uporablja za prevoz ali pakiranje blaga | |

01 | Kangle za mleko za 10 litrov ali več | 10 |

04 | Zložljive cevi | 25 |

76.11.00 | Aluminijasti kontejnerji za komprimirane ali utekočinjene pline | 25 |

76.12.00 | Vpredena žica, kabli, vrvi, pletenice ipd., iz aluminijaste žice, vendar ne izolirane električne žice in kabli | 35 |

76.13 | Gaza, tkanine, rešetke, mreže, ojačitveni tekstilni materiali in podobni materiali iz aluminijaste žice: | |

01 | Ojačitveni tekstilni materiali za armiranje betona | 35 |

02 | Žične ograje debeline najmanj 2 mm | 20 |

09 | Drugi | 35 |

76.14.00 | Rešetke iz aluminija, dobljene z razrezovanjem in raztegovanjem kosa pločevine ali traku | 14 |

76.15 | Izdelki, ki se navadno uporabljajo v gospodinjstvu, sanitarni izdelki za notranjo uporabo ter deli takih izdelkov, iz aluminija: | |

01 | Sanitarna oprema | 80 |

02 | Izdelki za gospodinjstvo | 100 |

76.16 | Drugi izdelki iz aluminija: | |

01 | Plovci za mreže | 2 |

03 | Žičniki, žeblji, vijaki in podobno | 25 |

04 | Izdelki, namenjeni posebej za ladje, v skladu s podrobnejšo opredelitvijo in predpisi Ministrstva za finance | 25 |

06 | Izolirne plošče | 4 |

07 | Kabelske glave in talni cestni odsevniki | 25 |

08 | Izdelki iz aluminija, samo gorbo oblikovani | 7 |

09 | Drugo | 70 |

77.01 | Surovi magnezij; magnezijevi odpadki (razen ostružkov enotne velikosti) in ostanki: | |

10 | Magnezijevi odpadki in ostanki | 11 |

20 | Surovi magnezij | 11 |

77.02.00 | Kovane palice, kotniki in profili iz magnezija, magnezijeva žica; kovane plošče, trakovi in ploščati izdelki iz magnezija; magnezijeva folija; ostružki in opilki enotne velikosti, magnezijev prah in luskine; cevi in podlage za njih iz magnezija; votle palice iz magnezija | 25 |

77.03.00 | Drugi magnezijevi izdelki | 35 |

77.04.00 | Berilij, surov ali obdelan, in izdelki iz berilija | 35 |

78.01 | Surovi svinec (vključno srebrov svinec); svinčeni odpadki in ostanki | |

10 | Svinčeni odpadki in ostanki | 4 |

20 | Surovi svinec | 4 |

78.02 | Kovane palice, kotniki in profili iz svinca; žica iz svinca: | |

01 | Palice, kotniki in profili | 4 |

02 | Žica | 15 |

78.03.00 | Kovane plošče, pločevina in trakovi iz svinca | 4 |

78.04 | Folija iz svinca (reliefna ali ne, razrezana v oblike ali ne, perforirana, premazana, potiskana ali s podlago iz papirja ali drugega ojačitvenega materiala), s težo (v katero ni vključena morebitna podlaga) največ 1700 gramov na kvadratni meter; svinčev prah in luskine: | |

01 | Prah | 4 |

09 | Drugo | 25 |

78.05.00 | Cevi in podlage za njih, iz svinca; votle palice ter cevi in fitingi (na primeri spojnice, kolena, oglavki, prirobnice) iz svinca | 25 |

78.06 | Drugi svinčeni izdelki: | |

01 | Svinčena obtežila za ribiške mreže, mreže s plovci in podobno, če so v skladu s podrobnejšo opredelitvijo in predpisi Ministrstva za finance | 2 |

02 | Izdelki, namenjeni posebej za ladje, če so v skladu s podrobnejšo opredelitvijo in predpisi Ministrstva za finance | 25 |

03 | Zložljive cevi | 25 |

09 | Drugo | 35 |

79.01 | Cink, surov; cinkovi odpadki in ostanki: | |

10 | Cinkovi odpadki in ostanki | 4 |

20 | Cink, surov | 4 |

79.02 | Kovane palice, kotniki in profili iz cinka, žica iz cinka: | |

01 | Palice, kotniki in profili | 4 |

02 | Žica | 7 |

79.03 | Kovane plošče, trakovi in ploščati izdelki iz cinka; cinkova folija; cinkov prah in luskine: | |

10 | Cinkov prah | 4 |

20 | Drugo | 4 |

79.04.00 | Cevi in podlage za njih, iz cinka; votle palice ter cevi in fitingi (na primeri spojnice, kolena, oglavki, prirobnice) iz cinka | 25 |

79.05.00 | Žlebovi in strešne kritine, okviri za strešna okna in drugi montažni gradbeni elementi iz cinka | 60 |

79.06 | Drugi cinkovi izdelki: | |

01 | Žičniki, žeblji, vijaki in podobno | 35 |

02 | Sanitarna oprema | 80 |

03 | Izdelki za gospodinjstvo | 100 |

04 | Zložljive cevi | 25 |

05 | Anode | 4 |

09 | Drugo | 35 |

80.01 | Kositer, surov; kositrni odpadki in ostanki: | |

10 | Kositrni odpadki in ostanki | 4 |

20 | Kositer, surov | 4 |

80.02 | Kovane palice, kotniki in profili iz kositra, žica iz kositra: | |

01 | Palice (vključno varilne palice), kotniki in profili | 4 |

02 | Žica | 15 |

80.03.00 | Kovane plošče, pločevina in trakovi iz kositra s težo več kot 1 kg | 4 |

80.04.00 | Folija iz kositra (reliefna ali ne, razrezana v oblike ali ne, perforirana, premazana, potiskana ali s podlago iz papirja ali drugega ojačitvenega materiala), s težo (v katero ni vključena morebitna podlaga) največ 1 kg na kvadratni meter; kositrni prah in luskine | 4 |

80.05.00 | Cevi in podlage za njih, iz kositra; votle palice ter cevi in fitingi (na primeri spojnice, kolena, oglavki, prirobnice) iz kositra | 25 |

80.06 | Drugi kositrni izdelki | |

01 | Zložljive cevi | 25 |

02 | Izdelki za gospodinjstvo | 100 |

09 | Drugo | 35 |

81.01.00 | Volfram, surov ali obdelan, in volframovi izdelki | 11 |

81.02.00 | Molibden, surov, in molibdenovi izdelki | 11 |

81.03.00 | Tantal, surov ali obdelan, in tantalovi izdelki | 11 |

81.04 | Druge navadne kovine, surove ali obdelane, in izdelki iz njih; kermeti: | |

10 | Uran in torij | 11 |

20 | Drugo | 11 |

82.01 | Ročno orodje: rezače, lopate, kopače, motike, vile, grablje; sekire, vinjeki in podobno rezilno orodje; kose, srpi, kline za travo, škarje za živo mejo, klini za klanje debel in drugo orodje, ki se uporablja v kmetijstvu, hortikulturi ali gozdarstvu: | |

01 | Kose in rezila zanje | 14 |

09 | Drugo | 25 |

82.02.00 | Žage (nemehanske) in rezila za ročne ali motorne žage (vključno rezila za žage z nezobatim rezilom) | 7 |

82.03.00 | Ročno orodje: klešče (vključno klešče za rezanje), pincete, sekala za cevi, sekala za svornike in podobno; klešče za prebijanje; sekala za cevi; navadni in francoski ključi za vijake, (razen momentnih ključev); pile in rašple | 7 |

82.04.00 | Ročno orodje, vključno stekloreški diamanti, ki niso zajeti na drugem mestu v tem poglavju; spajkalne plamenke; nakovala; primeži in vpenjala, razen pribora in delov za obdelovalne stroje; prenosne kovačnice; brusi s stojali (na ročni ali nožni pogon) | 7 |

82.05.00 | Izmenljiva orodja za ročne obdelovalne priprave na mehanični pogon ali brez njega ali za obdelovalne stroje (npr.: za stiskanje, kovanje, vtiskovanje, prerezovanje, narezovanje in vrezovanje navojev, vrtanje, povečevanje odprtine s struganjem, prevlačenje, rezkanje), vključno matrice za izvlačenje ali iztiskanje kovine, in orodja za vrtanje kamna | 7 |

82.06.00 | Noži in rezila za stroje ali mehanične priprave | 7 |

82.07.00 | Ploščice, paličice, vrhovi in podobni deli, nemontirani, iz sintranih kovinskih karbidov (npr. volframovega, molibdenovega ali vanadijevega karbida) | 7 |

82.08.00 | Mlinčki za kavo, mlinčki za meso, sokovniki in druge mehanične priprave, katerih teža ne presega 10 kg in ki se uporabljajo v gospodinjstvu za pripravo, serviranje ali obdelavo hrane ali pijače | 70 |

82.09 | Noži z rezili, nazobljenimi ali nenazobljenimi (vključno vrtnarski noži), razen nožev iz tar. št. 82.06: | |

01 | Namizni noži | 100 |

09 | Drugo | 100 |

82.10.00 | Rezila za nože | 25 |

82.11 | Britve in britvice (vključno nedokončana rezila, v trakovih ali ne): | |

01 | Britve | 25 |

09 | Drugo | 100 |

82.12 | Škarje (vključno krojaške in podobne škarje) in rezila zanje: | |

01 | Škarje za striženje ovc, škarje za slede in rezila zanje | 25 |

09 | Drugo | 70 |

82.13 | Drugi nožarski izdelki (npr. vrtnarske škarje, škarje za striženje las, mesarske škarje, noži za papir), garniture in priprave za manikiranja in pedikiranje (vključno pilice za nohte) | |

01 | Rezila in česalniki za škarje za volno | 25 |

09 | Drugo | 70 |

82.14.00 | Žlice, vilice, noži za ribe, noži za maslo, zajemalke in podoben namizni pribor | 100 |

82.15.00 | Ročaji iz navadne kovine za izdelke iz tar. št. 82.09, 82.13 ali 82.14 | 25 |

83.01.00 | Ključavnice in obešanke (na ključ, šifro ali električne) ter deli zanje, iz navadnih kovin; okovja s ključavnico za ročne torbice, kovčke in podobno ali deli zanje, iz navadnih kovin; ključi za katerega koli od navedenih izdelkov iz navadnih kovin | 30 |

83.02.00 | Okovje, pribor (fitingi) in podobni izdelki iz navadnih kovin, za pohištvo, vrata, stopnišča, okna, rolete, karoserije, sedlarsko blago, kovčke, skrinje, škatle in podobno (vključno mehanizmi za samodejno zapiranje vrat); obešalniki in kljuke za klobuke, konzole ipd. iz navadnih kovin | 30 |

83.03 | Sefi, blagajne, ojačeni trezorji, vrata in pregraje za trezorje, prenosne varnostne kasete za denar ali dokumente in podobno, iz navadnih kovin: | |

01 | Varnostna vrata, s podboji ali brez, za vgradnjo v stavbah | 40 |

09 | Drugo | 100 |

83.04.00 | Arhivske omare, police, škatle za sortiranje dokumentov, stojala za papir in podobna pisarniška oprema iz navadnih kovin, razen pisarniškega pohištva, ki sodi v tar. št. 94.03 | 100 |

83.05.00 | Mehanizmi za mape z nepovezanimi listi, za arhive ali za fascikle iz navadnih kovin; sponke za papir in pisma, sponke za spenjače, kartotečni jezdeci in podobni pisarniški predmeti, iz navadnih kovin | 30 |

83.06.00 | Kipi in drugi okraski, za uporabo v zaprtih prostorih, iz navadnih kovin | 100 |

83.07 | Svetilke in pribor za njih, iz navadnih kovin, ter njihovi deli (razen stikal, nosilcev električnih svetilk, električnih svetilk za vozila, baterijskih svetilk in drugih izdelkov, ki sodijo v Poglavje 85, razen tar. št. 85.22): | |

01 | Luči za boje in njihovi deli | 11 |

02 | Ladijske luči, oljne svetilke, plinske svetilke in njihovi deli | 25 |

03 | Operacijske svetilke | 35 |

83.08.00 | Upogljive cevi iz navadne kovine | 25 |

83.09.00 | Zapirala, okovje z zapirali za ročne torbice in podobno, zaponke, zapirala z zaponkami, kljukice, očesca in podobno, iz navadne kovine, za obleko, ročne torbice, potovalne predmete in druge tekstilne ali usnjene izdelke; cevaste ali razcepne kovice iz navadnih kovin | 10 |

83.10.00 | Biseri in bleščice, iz navadnih kovin | 50 |

83.11.00 | Zvonci in gongi, neelektrični, iz navadnih kovin, in njihovi deli, iz navadnih kovin | 80 |

83.13 | Zamaški, kronska zapirala, čepi za steklenice, pokrovi iz pločevine, tesnila in zalivke, varovala za kote in drug pribor za pakiranje, iz navadne kovine | |

01 | Pokrovi iz pločevine (z navojem ali brez), iz navadne kovine | 21 |

04 | Pokrovi za steklenice za mleko in pokrovi za embalažo "skyr" | 14 |

09 | Drugo | 50 |

83.15.00 | Žice, palice, cevi, plošče, elektrode in podobni izdelki, iz navadnih kovin ali kovinskih karbidov, obloženi ali izpolnjeni s talilom, ki se uporabljajo za mehko spajkanje, trdo spajkanje, varjenje ali nanašanje kovine ali kovinskega karbida; žice in palice, aglomerirane iz prahu navadnih kovin, za metalizacijo z brizganjem | 7 |

84.01.00 | Kotli za pridobivanje vodne in druge pare (razen toplovodnih kotlov za centralno ogrevanje, ki lahko proizvajajo tudi paro z nizkim tlakom); kotli za pregreto paro | 18 |

84.02.00 | Pomožne naprave za kotle iz tar. št. 84.01 (npr. ekonomizerji, pregrevalci, odstranjevalniki saj, lovilniki plina in podobno); kondenzatorji za energetske enote na vodno ali drugo paro): | 18 |

84.03.00 | Generatorji za generatorski ali vodni plin, s čistilniki ali brez; acetilenski generatorji (moker postopek) in podobni generatorji plina, s čistilniki ali brez | 7 |

84.04.00 | Parni stroji (vključno mobilni stroji, toda brez parnih traktorjev iz tar. št. 87.01 ali cestnih valjarjev brez lastnega pogona) z vgrajenimi kotli | 7 |

84.05.00 | Energetske enote na vodno ali drugo paro, brez kotla | 7 |

84.06 | Batni motor z notranjim zgorevanjem: | |

| Drugo | |

21 | Bencinski motorji in drugi motorji na prisilni vžig | 25 |

23 | Dieselski motorji in drugi motorji na vžig s kompresijo, do 300 konjskih moči | 25 |

24 | Deli motorjev iz tar. št. 84.06, razen delov za letalske motorje | 25 |

29 | Drugo | 25 |

84.07.00 | Hidravlični pogonski stroji in motorji (vključno vodna kolesai in vodne turbine) | 25 |

84.08 | Drugi pogonski stroji in motorji: | |

| Plinske turbine, razen za zrakoplove | |

21 | Plinske turbine za avtomobile | 25 |

29 | Drugo | 25 |

31 | Pogonski stroji in motorji za avtomobile, ki niso specificirani drugje | 25 |

39 | Drugo | 25 |

84.09.00 | Cestni valjarji brez lastnega pogona | 25 |

84.10 | Črpalke (vključno motorne črpalke in turbinske črpalke) za tekočine, z merilnimi napravami ali brez njih; elevatorji za tekočine črpalnega bata, verig, vijakov, jermenov in podobno | |

01 | Črpalke za slede, v skladu s podrobnejšo opredelitvijo in predpisi Ministrstva za finance | 4 |

09 | Drugo | 35 |

84.11 | Zračne črpalke, vakumske črpalke in zračni ali plinski kompresorji (vključno motorne in turbo črpalke in kompresorji ter generatorji z nevpetimi bati za plinske turbine); ventilatorji, pihalniki in podobno: | |

02 | Komprsorji za naprave za zamrzovanje vseh velikosti, in bloki zračnih kompresorjev z delovnim tlakom do 2 m3 na minuto, oboji brez motorjev | 7 |

09 | Drugo | 35 |

84.12.00 | Klimatizacijske naprave, samostojne, z ventilatorjem na motorni pogon in elementi za spreminjanje temperature in vlažnosti zraka | 25 |

84.13 | Gorilniki za kurišča na tekoče gorivo (razpršilniki), na trdno gorivo v prahu ali na plin; mehanske naprave za kurjenje, mehanske rešetke, mehanskimi odstranjevalniki pepela in podobnimi napravami: | |

01 | Gorilniki za kurišča na mazut | 7 |

09 | Drugo | 25 |

84.14.00 | Industrijske ali laboratorijske peči, neelektrične | 7 |

84.15 | Hladilniki in hladilna oprema (električni in drugi): | |

| Hladilniki in hladilna oprema, razen hladilnikov za gospodinjstvo: | |

11 | Pulti in vitrine za trgovine in njihovi deli | 35 |

19 | Deli opreme za hlajenje, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu | 7 |

20 | Hladilniki, specializirani za rabo v gospodinjstvu, neelektrični | 80 |

| Hladilniki, specializirani za rabo v gospodinjstvu, električni | |

31 | Hladilniki | 80 |

39 | Deli hladilnikov (vendar ne pribor), v skladu s podrobnejšo opredelitvijo in predpisi Ministrstva za finance | 50 |

84.16.00 | Kalandri in podobni stroji za valjanje (razen strojev za obdelavo in valjanje kovin in obdelavo stekla), in valji zanje | 7 |

84.17 | Stroji, naprave in podobna laboratorijska oprema, električno ogrevani ali ne, za obdelavo materiala s spremembo temperature, kot je ogrevanje, kuhanje, žganje, destilacija, rektifikacija, sterilizacija, pasterizacija, parjenje, sušenje, izhlapevanje, vplinjevanje, kondenzacija ali hlajenje, razen gospodinjskih strojev in naprav; pretočni in akumulacijski grelniki za vodo, neelektrični: | |

| Stroji, naprave in oprema (razen iz podštevilke 20): | |

11 | Izparilniki in kondenzatorji za hladilne naprave | 11 |

12 | Stroji za ribiško industrijo in industrijo lova na kite | 7 |

13 | Mlekarski stroji (razen izločevalnikov smetane) | 7 |

14 | Avtomati za kavo in drugi podobni aparati, ki se uporabljajo v restavracijah in barih | 25 |

15 | Druga oprema, ki se uporablja v restavracijah in barih | 7 |

19 | Drugo | 7 |

20 | Pretočni in akumulacijski grelniki za vodo, neelektrični | 35 |

84.18 | Centrifuge; stroji in aparati za filtriranje in čiščenje (razen lijev za filtriranje, cedil za mleko in podobnega), za tekočine ali pline: | |

10 | Izločevalniki smetane | 7 |

| Drugo: | |

21 | Centrifugalni sušilniki za perilo, zlasti za rabo v gospodinjstvu | 80 |

22 | Drugi centrifugalni sušilniki za perilo | 35 |

23 | Centrifuge za ribje olje in olje morskih sesalcev | 7 |

24 | Deli (brez pribora) za stroje in opremo pod tarifnimi št. 84.18.21 in 84.18.25 v skladu s podrobnejšo opredelitvijo in predpisi ministrstva za finance | 50 |

25 | Čistilne naprave za zrak za gospodinjstva | 80 |

29 | Drugo | 25 |

84.19 | Stroji za čiščenje in sušenje steklenic in drugih posod; Stroji za polnjenje, zapiranje, tesnjenje, kapsuliranje ali etiketiranje steklenic, konzerv, škatel, vreč ali druge posode; drugi stroji za pakiranje in zavijanje; stroji za gaziranje pijač; pomivalni stroji za posodo: | |

01 | Pomivalni stroji, pretežno za gospodinjstva | 80 |

02 | Drugi pomivalni stroji | 35 |

03 | Deli (brez pribora) za pomivalne stroje v skladu s podrobnejšo opredelitvijo in predpisi Ministrstva za finance | 50 |

09 | Drugo | 7 |

84.20.00 | Tehtnice (brez tehtnic, ki zaznavajo cenitgrame ali bolje), vključno stroji za štetje in kontrolo na podlagi teže; vse vrste uteži za tehtnice | 7 |

84.21.00 | Strojne naprave (ročno upravljane ali ne) za zaščito, dispergiranje ali pršenje tekočin ali prahu; gasilni aparati (napolnjenih ali ne); pršilne pištole in podobne naprave; parni stroji in stroji za peskanje ter podobni stroji za brizganje | 7 |

84.22 | Stroji za dviganje, obdelavo, nakladanje ali razkladanje, žičnice in transporterji (na primer dvigala, vitla, žerjavi, transportni žerjavi, škripci, vodila, tekoči trakovi in kabinske žičnice), ki ne spadajo pod tarifno št. 84.23: | |

01 | Pogonski sklopi za ribiške ladje v skladu s podrobnejšo opredelitvijo in predpisi Ministrstva za finance | 4 |

02 | Vitla, predvsem za ladje, ki niso opredeljena drugje | 7 |

03 | Žerjavi | 18 |

04 | Tovorna in osebna dvigala | 40 |

09 | Drugo | 35 |

84.23 | Nepremični ali premični stroji za izkopavanje, izravnavanje, teptanje, vrtanje in ekstrakcijo zemlje, rudnin ali rud (na primer mehanske žlice, rezalniki premoga, bagri, skreperji, izravnalniki in buldožerji); zabijala za pilote; snežni plugi brez lastnega pogona (vključno priključki za snežne pluge): | |

01 | Bagri in mehanske žlice | 25 |

02 | Buldožerji | 25 |

03 | Cestni skreperji | 25 |

04 | Nakladalniki za navadne traktorje s kolesi v skladu s podrobnejšo opredelitvijo in predpisi Ministrstva za finance | 7 |

09 | Drugo | 25 |

84.24 | Kmetijski in sadjarsko-vrtnarski stroji za pripravo ali obdelavo zemlje (na primer plugi, brane, kultivatorji, sejalniki in stroji za gnojenje); valjarji za trate in športna igrišča: | |

01 | Plugi | 7 |

02 | Brane | 7 |

03 | Stroji za gnojenje z umetnimi gnojili in gnojem | 7 |

09 | Drugo | 7 |

84.25 | Stroji za žetev in mlačev; stiskalnice za slamo in krmo; kosilnice za seno in vrtne kosilnice; vejalniki in podobni čistilni stroji za seme, žita ali stročnice ter klasificiranje jajc ter drugi stroji za klasificiranje kmetijskih pridelkov (razen tistih, ki se uporabljajo v industriji mletja žita za kruh pod tarifno št. 84.29): | |

01 | Vrtne kosilnice (vključno ročne) | 35 |

02 | Druge kosilnice | 7 |

03 | Izkopavalniki za krompir in drugo zelenjavo | 7 |

04 | Grablje in obračalniki | 7 |

05 | Sortirni stroji | 7 |

09 | Drugo | 7 |

84.26 | Mlekarski stroji (vključno molzni stroji) | |

01 | Molzni stroji | 7 |

02 | Stroji za predelavo mleka | 7 |

09 | Drugo | 7 |

84.27.00 | Preše, drobilniki in drugi stroji za uporabo pri izdelavi vina, mošta, sadnih sokov in podobno | 7 |

84.28.00 | Drugi kmetijski in sadjarsko-vrtnarski stroji, stroji za perutninarstvo in čebelarstvo; naprave za kalitev z mehansko ali termično opremo; inkubatorji za perutnino in valilnice | 7 |

84.29.00 | Stroji za industrijo mletja žita za kruh in drugi stroji (razen kmetijskih strojev) za obdelavo žit in posušenih stročnic | 7 |

84.30 | Stroji, ki ne spadajo pod nobeno drugo tarifno številko tega poglavja, za uporabo v naslednjih vejah industrije hrane in pijač; pekarski, slaščičarski, izdelavi čokolade, izdelavi makaronov, raviolov ali podobne hrane iz žit, pripravi mesa, rib, sadja ali zelenjave (vključno sekljalniki in stroji za narezovanje), izdelavi sladkorja ali pivovarstvu: | |

01 | Stroji za pekarsko in keksarsko industrijo | 7 |

02 | Stroji za industrijo čokoladnih in sladkornih proizvodov | 7 |

03 | Stroji za pripravo mesa | 7 |

04 | Stroji za industrijo pijač | 7 |

05 | Stroji za rezanje in filiranje rib, stroji za nasoljevanje slanikov, stroji za odstranjevanje ribje kože in glav za predelavo rib | 7 |

09 | Drugo | 7 |

84.31.00 | Stroji za proizvodnjo in dodelavo celulozne kaše, papirja ali kartona | 7 |

84.32.00 | Knjigovezniški stroji, vključno stroji za šivanje knjig | 7 |

84.33.00 | Stroji za rezanje papirja in kartona vseh vrst; drugi stroji za izdelavo celulozne kaše, papirja ali kartona | 7 |

84.34 | Stroji, aparati in pribor za vlivanje in stavljenje tiskarskih znakov; stroji, razen strojnega orodja pod tarifnimi št. 84.45, 84.46 ali 84.47, za pripravo ali obdelavo tiskarskih klišejev, plošč ali cilindrov; tiskarske črke; vtisnjene papirne matrice in matričniki, klišeji, plošče in cilindri; klišeji, plošče, cilindri in litografski kamni, pripravljeni za tisk (na primer zglajeni, zrnati ali polirani): | |

01 | Stroji za stavljenje ter pripravo in obdelavo tiskarskih klišejev, plošč in cilindrov ter podobno | 7 |

02 | Tiskarske črke, matrice in pribor | 7 |

03 | Tiskarski klišeji, plošče in cilindri ter podobno | 7 |

04 | Litografski kamni, plošče in cilindri, pripravljeni za tisk | 7 |

09 | Drugo | 7 |

84.35.00 | Drugi tiskarski stroji; pomožni tiskarski stroji | 7 |

84.36.00 | Stroji za ekstrudiranje umetni tekstil; stroji za predelavo naravnih ali umetnih tekstilnih vlaken; stroji za prejo in sukanje tekstila; stroji za zgibanje, sukanje in motanje tekstila (vključno votkanje) | 7 |

84.37 | Tkalski in pletilni stroji ter stroji za izdelavo posukane preje, tila, čipk, vezenin, pozamenterije, trakov ali mrežastih tkanin; stroji za pripravo preje za uporabo na teh strojih, vključno stroji za izdelavo in določanjem velikosti osnove: | |

01 | Pletilni stroji | 7 |

09 | Drugo | 7 |

84.38.00 | Pomožni stroji za uporabo s stroji pod tarifno št. 84.37 (na primer listovke za statve, žakarske statve, pogoni za avtomatsko zaustavljanje in mehanizmi za zamenjavo čolničkov); deli in pribor, ki so primerni za uporabo izključno ali pretežno s stroji iz te tarifne številke ali iz tar. št. 84.36 ali 84.37 (npr.: vretena in krila za vretena, garniture za mikalnike, glavniki, ekstruzijske šobe, čolnički, nicalnice, listi za nicalnice in igle) | 7 |

84.39.00 | Stroji za izdelavo ali dodelavo klobučevine v komadih ali modelih, vključno stroji za izdelavo klobučevinastih klobukov in kalupov za izdelavo klobukov | 7 |

84.40 | Stroji za pranje, čiščenje, sušenje, beljenje, barvanje, apretiranje, dodelavo ali prevlačenje tekstilne preje, blaga ali gotovih tekstilnih proizvodov (vključno stroji za pralnice in čistilnice), stroji za zlaganje, navijanje ali rezanje blaga, stroji, ki se uporabljajo pri izdelavi linoleja ali drugih talnih oblog za nanašanje paste na osnovno tkanino ali drugo podlago, stroji za tisk ponavljajočega se vzorca, ponavljajočih se besed ali celotne barve na tekstil, usnje, tapete, papir za zavijanje, linolej ali druge materiale, ter gravirane ali jedkane plošče, klišeji ali valji zanje: | |

| Stroji, razen tistih iz tarifne podštevilke 84.40.20: | |

11 | Pralni stroji za oblačila (vključno stroji za čiščenje oblačil), razen za gospodinjstva | 35 |

12 | Likalni stroji, v glavnem za gospodinjstva | 80 |

13 | Drugi likalni stroji | 7 |

14 | Deli (razen pribora) za stroje iz tarifne št. 84.40.12 | 50 |

15 | Stroji za dodelavo preje in blaga | 7 |

| Drugo | |

19 | Gospodinjski pralni stroji | 25 |

21 | Pralni stroji za oblačila | 80 |

29 | Deli za te stroje | 50 |

84.41 | Šivalni stroji; pohištvo, namenjeno posebej za šivalne stroje, igle za šivalne stroje: | |

01 | Šivalni stroji za gospodinjstva | 7 |

02 | Šivalni stroji za industrijo | 7 |

09 | Drugo | 7 |

84.42.00 | Stroji (razen šivalnih strojev) za pripravo, strojenje ali obdelavo strojenih ali surovih kož ali usnja (vključno stroji za škornje in čevlje) | 7 |

84.43.00 | Konverterji, livarski lonci, forme za ingote in livarski stroji, ki se uporabljajo v metalurgiji in livarnah kovin: | 7 |

84.44.00 | Valjarniška ogrodja in proge; | 7 |

84.45.00 | Strojna orodja za obdelavo kovin in kovinskih karbidov, ki ne spadajo pod tarifno št. 84.49 ali 84.50 | 7 |

84.46.00 | Strojna orodja za obdelavo kamna, keramike, betona, azbestnega cementa in podobnih mineralnih materialov ali za hladno obdelavo stekla, razen strojev iz tarifne št. 84.49 | 7 |

84.47 | Strojna orodja za obdelavo lesa, plute, kosti, ebonita (vulkanita), trdih umetnih plastičnih materialov ali drugih trdih materialov za rezljanje, razen strojev iz tarifne št. 84.49: | |

01 | Stroji za obdelavo lesa | 7 |

09 | Drugo | 7 |

84.48.00 | Pribor in deli, primerni za uporabo samo ali v glavnem s stroji iz tarifnih postavk št. 84.45, 84.46 ali 84.47, vključno držala za obdelovance in orodje, samoodpiralnimi glavami za rezanje navojev, razdelilnimi glavami in drugimi napravami za strojna orodja, držala za orodja za vse vrste orodij ali strojnih orodij, ki se pri delu držijo v roki | 7 |

84.49.00 | Ročno orodje, pnevmatsko, hidravlično ali z vdelanim neelektričnim motorjem: | 7 |

84.50.00 | Naprave za varjenje, spajkanje, rezanje in površinsko kaljenje, na plin | 7 |

84.51 | Pisalni stroji, razen pisalnih strojev z vgrajenimi računskimi mehanizmi, stroji za pisanje čekov: | |

01 | Prenosni pisalni stroji | 35 |

09 | Drugo | 35 |

84.52 | Računski stroji, knjigovodski stroji, registrirne blagajne, frankirni stroji, stroji za izdajanje kart in podobni stroji z vdelanimi računskimi napravami: | |

01 | Knjigovodski stroji | 35 |

02 | Računski stroji | 35 |

03 | Registrirne blagajne | 35 |

09 | Drugo | 35 |

84.53.00 | Stroji za avtomatsko obdelavo podatkov in njihovi sklopi, magnetni ali optični čitalniki, stroji za prepisovanje podatkov na nosilce podatkov v kodirani obliki in stroji za obdelavo takih podatkov, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu | 7 |

84.54 | Drugi pisarniški stroji (npr. razmnoževalni stroji - hektografski ali na matrice, stroji za naslavljanje, stroji za sortiranje, štetje in zavijanje kovancev, stroji za šiljenje svinčnikov, stroji za perforiranje ali spajanje z žičnimi sponkami): | |

01 | Stroji za naslavljanje in razmnoževalni stroji | 35 |

09 | Drugo | 35 |

84.55 | Deli in pribor (razen pokrovov, kovčkov za stroje ipd.), ki so izključno ali v glavnem primerni za uporabo s stroji iz tar. št. 84.51, 84.52, 84.53 ali 84.54: | |

01 | Za pisalne stroje | 35 |

02 | Za stroje za obdelavo podatkov iz tarifne št. 84.53 | 7 |

09 | Drugo | 35 |

84.56 | Stroji za sortiranje, sejanje, separacijo, pranje, drobljenje, mletje ali mešanje zemlje, kamna, rud ali drugih mineralnih snovi v trdni obliki (vključno prah in pasta), stroji za aglomeracijo, modeliranje ali oblikovanje trdih mineralnih goriv, keramične paste, neutrjenega cementa, sadre ali drugih mineralnih proizvodov v prahu ali pasti, stroji za oblikovanje peščenih livarskih kalupov: | |

01 | Mešalniki za beton | 25 |

09 | Drugo | 25 |

84.57.00 | Stroji za obdelavo stekla (razen strojev za hladno obdelavo stekla), stroji za montažo žarnic z žarilno nitko in fluorescentnih žarnic ter elektronskih in podobnih cevi in ventilov | 7 |

84.58.00 | Prodajni avtomati (na primer za znamke, cigarete, čokolado in hrano), ki niso igralni avtomati ali avtomati za igre na srečo | 40 |

84.59 | Stroji in mehanske naprave s posebnimi funkcijami, ki se ne uvrščajo pod nobeno drugo tarifno št. v tem poglavju | |

10 | Jedrski reaktorji | 7 |

| Drugo: | |

21 | Za prehrambno industrijo, ki niso navedeni na drugem mestu | 7 |

22 | Za kemijsko industrijo, ki niso navedeni na drugem mestu | 7 |

23 | Za železarsko in drugo metalurško industrijo, ki niso navedeni na drugem mestu | 7 |

24 | Za gradbene namene, ki niso navedeni na drugem mestu | 25 |

25 | Za industrijo plastičnih mas | 7 |

26 | Sanitarna oprema | 80 |

28 | Krmilni stroji za ladje | 4 |

29 | Drugo | 25 |

84.60.00 | Livarski okvirji za livarne kovin, kalupi za kovino (razen kalupov za ingote), kovinske karbide, steklo, mineralne materiale (npr. keramične paste, beton ali cement) ali za gumo ali umetne plastične materiale | 7 |

84.61 | Pipe, ventili in podobne naprave za cevovode, kotle, rezervoarje, velike posode in podobno, vključno redukcijski ventili in termostatsko krmiljeni ventili: | |

01 | Ventili iz nerjavnega jekla | 7 |

09 | Drugo | 35 |

84.62.00 | Kroglični, valjčni in iglično-valjčni ležaji | 14 |

84.63 | Prenosne gredi in ročice, ohišja za ležaje in drsni ležaji, zobniki in zobniški prenosi (vključno frikcijski prenosi in menjalniška ohišja in drugi menjalniki hitrosti), vztrajniki, jermenice in vrvenice, sklopke in gredne vezi: | |

02 | Propelerske gredi, cevi za propelerske gredi, obloge za cevi za propelerske gredi, kompletna oprema za plovila in povratni propelerski sklopi za ladijske motorje, če so očitno namenjeni za to uporabo | 4 |

03 | Ohišja za ležaje | 14 |

09 | Drugo | 25 |

84.64.00 | Tesnila iz kovinskih listov, kombinirana z drugim materialom (npr. azbestom, klobučevino in kartonom) ali laminirane kovinske folije, garniture tesnil, različne po sestavi materiala, za motorje, cevi in podobno v vrečkah, ovitkih ali podobnih pakiranjih | 25 |

84.65 | Deli strojev, ki ne vsebujejo električnih priključkov, izolatorjev, tuljav, kontaktov ali drugih električnih delov, ki niso zajeti pod drugo tarifno št. v tem poglavju; | |

01 | Ladijski vijaki | 4 |

09 | Drugo | 25 |

85.01 | Električno blago z naslednjim opisom: generatorji, motorji, pretvorniki (rotacijski ali statični), transformatorji, usmerjevalniki in usmerjevalni aparati, induktorji: | |

01 | Balasti | 10 |

09 | Drugo | 35 |

85.02.00 | Elektromagneti, trajni magneti in izdelki iz posebnih materialov za trajne magnete, ki so blanketi takih magnetov, natezalne podloge, vpenjala, primeži in podobna držala za obdelovance z elektromagnetom in trajnim magnetom, elektromagnetne sklopke in gredne vezi; elektromagnetne zavore; elektromagnetne dvižne glave | 25 |

85.03 | Primarne celice in primarne baterije: | |

01 | Živosrebrne baterije za slušne aparate | 15 |

09 | Drugo | 40 |

85.04 | Električni akumulatorji | |

01 | Material za električne akumulatorje | 10 |

85.05.00 | Ročno orodje z vdelanim električnim motorjem | 7 |

85.06 | Elektromehanski gospodinjski aparati z vdelanim električnim motorjem: | |

01 | Sesalci za prah | 80 |

02 | Mešalniki za hrano | 80 |

03 | Drugi električni kuhinjski aparati | 80 |

04 | Rezervni deli (razen pribora) za aparate iz te tarifne št. | 50 |

09 | Drugo | 80 |

85.07 | Aparati za britje in striženje z vdelanim elektromotorjem: | |

01 | Škarje za striženje ovac | 25 |

02 | Brivski aparati vdelanim električnim motorjem | 80 |

03 | Deli (razen pribora) za električne brivske aparate | 50 |

04 | Aparati za striženje in deli zanje | 25 |

09 | Drugo | 80 |

85.08.00 | Električna oprema za vžiganje in zaganjanje motorjev z notranjim izgorevanjem (vžigalni magneti, dinamomagneti, vžigalne tuljave, električni zaganjalniki, vžigalne svečke in ogrevalne svečke); generatorji (diname in alternatorji) in njihova stikala | 35 |

85.09.00 | Električna oprema za razsvetljavo in signalizacijo in vetrobranski brisalci, naprave za odmrznitev in naprave za razmeglitev, za dvokolesa in motorna vozila | 35 |

85.10 | Prenosne električne svetilke in elektromagneti, razen opreme za razsvetljavo iz tar. št. 85.09: | |

01 | Luči za boje | 11 |

09 | Drugo | 90 |

85.11.00 | Industrijske in laboratorijske električne peči, peči in pečice, ki delujejo na principu indukcije in dielektrične izgube; električni stroji za varjenje, mehko in trdi spajkanje in naprave in podobni električni stroji in naprave za rezanje | 7 |

85.12 | Električni pretočni ali akumulacijski grelniki vode in potopni grelniki; električni aparati za ogrevanje prostorov in električne naprave za ogrevanje tal; električni aparati za urejanje las (npr. aparati za sušenje las, aparati za kodranje las, glavniki za oblikovanje pričeske) in električni likalniki, druge gospodinjske elektrotermične naprave; električni grelni upori, razen iz oglja: | |

02 | Električne pečice in druge gospodinjske električne grelne naprave | 35 |

03 | Električne kuhalne plošče, predvsem za gospodinjsko uporabo, ki niso drugje navedene | 80 |

04 | Električni likalniki | 80 |

05 | Električni aparati za urejanje las | 80 |

06 | Električni grelniki vode | 35 |

07 | Deli (razen pribora) za stroje iz tar. št. 85.12 | 35 |

09 | Drugo | 80 |

85.13.00 | Električni aparati za žično telefonijo in telegrafijo (vključno aparati za žične sisteme z nosilnim tokom) | 40 |

85.14.00 | Mikrofoni in njihova stojala; avdiofrekvenčni električni ojačevalniki | 40 |

85.15 | Oddajniki in sprejemniki za radiotelegrafijo in radiotelefonijo; radiodifuzni in televizijski sprejemniki in oddajniki (vključno sprejemniki z vgrajenim aparatom za sprejemanje ali reprodukcijo zvoka) in televizijske kamere; naprave za radionavigacijo, radarji in aparati za radijsko daljinsko krmiljenje: | |

11 | Televizijski sprejemniki, tudi kombinirani v istem ohišju z aparati za reprodukcijo zvoka in/ali radijskimi sprejemniki | 75 |

12 | Televizijske antene | 35 |

21 | Radijski sprejemniki, tudi kombinirani v istem ohišju z aparati za reprodukcijo zvoka | 75 |

22 | Antene za radijske sprejemnike | 35 |

| Drugo: | |

31 | Radarji in naprave za radionavigacijo | 4 |

32 | Oddajniki in sprejemniki za telegrafske postaje in oddajnike/prejemnike, oddajniki za radiodifuzijo in televizijo | 35 |

33 | Radijski oddajniki in sprejemniki za stisko na morju za uporabo v rešilnih čolnih, ki jih odobri State Ship Inspection Office | 4 |

39 | Drugo | 35 |

85.16.00 | Električna oprema za nadzor prometa po železniških progah, cesta ali notranjih vodnih poteh in oprema za podobno uporabo v lukah ali letališčih | 35 |

85.17 | Električni aparati za zvočno ali vizualno signalizacijo (npr. zvonci, sirene, indikatorske table, alarmni aparati priti tatvini ali požaru); razen tistih iz tar. št. 85.09 ali 85.16: | |

01 | Alarmni aparati proti tatvini ali požaru in deli zanje | 7 |

09 | Drugo | 35 |

85.18 | Električni kondenzatorji, konstantni ali spremenljivi: | |

01 | Električni kondenzatorji mase 1 kg ali manj | 7 |

09 | Drugo | 35 |

85.19 | Električni aparati za vklapljanje in izklapljanje električnih krogotokov, za zaščito električnih krogotokov ali za povezavo z električnimi tokokrogi ali znotraj njih (npr.: stikala, releji, varovalke, dušilni elementi za strelo, prenapetostni odvodniki, vtiči, okovi žarnic in razdelilne omarice); upori, stalni ali zamenljivi (vključno potenciometri), razen grelnih uporov; tiskana vezja, razdelilne naprave (razen telefonskih central) in upravljalne plošče: | |

01 | Stikala 0-5 A in 30-200 A, za napetost do 500 V | 7 |

02 | Upori in potenciometri | 7 |

03 | Okovi žarnic | 7 |

04 | Releji za tokove do vključno 5 A | 35 |

05 | Varovalke za tokove do vključno 5 A | 35 |

06 | Vezni in kontakni elementi za tokove do vključno 5 A | 35 |

07 | Vrtljiva stikala | 35 |

09 | Drugo | 35 |

85.20.00 | Električne žarnice z nitko in električne žarnice na razelektrenje (vključno infrardeče in ultravijolične žarnice), obločnice; električne fotografske bliskovne žarnice | 40 |

85.21.00 | Žarilnokatodne, hladnokatodne in fotokatodne elektronke in cevi (vključno: vakuumske elektronke in cevi, napolnjene s paro ali plinom, katodne cevi, slikovne cevi za televizijske kamere in živosrebrove usmerjevalke); fotocelice; montirani piezoelektrični kristali; diode, tranzistorji in podobni polprevodniški elementi, elektronska mikrovezja | 35 |

85.22 | Električni stroji in aparati s posebnimi funkcijami, ki niso navedeni ne zajeti na drugem mestu v tem poglavju | |

10 | Pospeševalniki delcev | 7 |

20 | Drugo | 35 |

85.23 | Izolirana električna žica (vključno lakirana žica ali elektrolitsko oksidirana žica), kabli, palice, trakovi in podobno (vključno koaksialni kabli), opremljeni s konektorji ali ne: | |

01 | Podzemni in podvodni kabli | 35 |

09 | Drugo | 35 |

85.24.00 | Oglene ščetke, oglje za žarnice, oglje za baterije, oglene elektrode in drugi izdelki iz oglja, za električne namene | 25 |

85.25.00 | Izolatorji iz kakršnegakoli materiala | 25 |

85.26.00 | Izolirni deli za električne stroje, naprave ali opremo, ki so v celoti izdelani iz izolirnega materiala ali samo z manjšimi kovinskimi komponentami , vdelanimi med stiskanjem izključno zaradi vezave, razen izolatorjev iz tar. št. 85.25 | 25 |

85.27.00 | Cevi za električne vodnike in spojke zanje, iz navadnih kovin, obložene z izolirnim materialom | 25 |

85.28.00 | Električni deli strojev in aparatov, ki niso navedeni ne zajeti na drugem mestu v tem poglavju | 35 |

86.01.00 | Parne tirne lokomotive in lokomotive z zalogovnikom | 10 |

86.02.00 | Tirne lokomotive, napajane iz električnega akumulatorja ali iz zunanjega vira električne energije | 10 |

86.03.00 | Druge tirne lokomotive | 10 |

86.04.00 | Samovozna železniška in tramvajska vozila in vagoni ter samovozna progovna inšpekcijska vozila | 10 |

86.05.00 | Železniški in tramvajski potniški in prtljažni vagoni, nesamovozni; bolnišnični, zaporniški, preskusni, poštni vagoni in drugi vagoni za specialne namene | 10 |

86.06.00 | Železniški in tramvajski vrtljivi podstavki: vagoni-delavnice, vagoni-dvigala in druga servisna vozila | 10 |

86.07.00 | Železniški in tramvajski tovorni vagoni | 10 |

86.08.00 | Zabojniki, specialno konstruirani in opremljeni za enega ali več načinov prevoza | 7 |

86.09.00 | Deli železniških in tramvajskih lokomotiv in vrtljivih podstavkov | 10 |

86.10.00 | Železniški in tramvajski tirni sklopi in pribor; mehanska oprema, ki ni električno napajana, za signalizacijo ali upravljanje vozil v železniškem, tramvajskem in cestnem prometu, ladij ali letal, njihovi deli, pribor ali oprema | 10 |

87.01 | Traktorji (razen traktorjev iz tar. št. 87.07 z električnimi priključki, vitli ali škripci ali brez njih | |

| Traktorji, razen tistih iz tar. št. 87.01.20: | |

11 | Navadni traktorji, če so v skladu s podrobnejšo opredelitvijo in predpisi Ministrstva za finance | 7 |

12 | Motorni snežni skuterji in motorne snežne sani | 40 |

19 | Drugo | |

20 | Cestni vlačilci za polpriklopnike | 25 |

87.02 | Motorna vozila za prevoz potnikov, blaga ali materiala (vključno športna vozila, razen tistih iz tar. št. 87.09): | |

| Motorna vozila razen vozil za javni prevoz | |

11 | Nova | 90 |

12 | Rabljena | 90 |

20 | Motorna vozila za javni prevoz potnikov (npr. mestni avtobusi, medmestni avtobusi) | 30 |

| Drugo: | |

31 | Rešilni avtomobili in motorne sani | 15 |

32 | Motorni snežni skuterji in motorne snežne sani | 40 |

33 | Tovornjaki, diesel, nosilnosti nad 3 t | 30 |

34 | Tovornjaki, razen diesel, nosilnosti nad 3 t | 30 |

35 | Tovornjaki nosilnosti do 3 t, če so v skladu s podrobnejšo opredelitvijo in predpisi Ministrstva za finance | 40 |

36 | Dostavni kombiji, če so v skladu s podrobnejšo opredelitvijo in predpisi Ministrstva za finance | 40 |

37 | Avtomobili vrste "jeep" | 40 |

38 | Rešilni avtomobili, namenjeni tudi za druge posebne namene, v skladu s podrobnejšo opredelitvijo in predpisi Ministrstva za finance | 40 |

39 | Drugo | 90 |

87.03 | Motorna vozila za posebne namene (npr.: vozila za prevoz vozil z okvarami, gasilka vozila, vozila za pometanje cest, snežni plugi, vozila za škropljenje ali posipavanje, vozila z dvigali, mobilne delavnice in mobilne radiološke enote), razen motornih vozil iz tar. št. 87.02: | |

01 | Gasilska vozila | 15 |

02 | Snežni plugi | 15 |

09 | Drugo | 30 |

87.04 | Šasije z vdelanimi motorji, za motorna vozila iz tar. št. 87.01, 87.02 ali 87.03: | |

10 | Šasije za vozila iz tar. št. 87.02 | 90 |

| Drugo: | |

21 | Za rešilne avtomobile, gasilska vozila in snežne pluge | 15 |

22 | Za tovornjake, avtomobile tipa "jeep" (tar. št. 87.02.37) in vozila za javni prevoz | 30 |

29 | Drugo | 90 |

87.06.00 | Deli in pribor za motorna vozila iz tar. št. 87.01, 87.02 ali 87.03 | 35 |

87.07.00 | Samovozni delovni vozički, ki se uporabljajo v tovarnah, skladiščih, lukah ali na letališčih za prevoz blaga na kratkih razdaljah ali za manipuliranje (npr. peronski vozički, viličarji in luška dvigala); vlečna vozila, ki se uporabljajo na peronih železniških postaj; njihovi deli | 18 |

87.08.00 | Tanki in druga oklepna bojna motorna vozila, vključno tista, ki so opremljena z oborožitvenimi sredstvi, in njihovi deli | 45 |

87.09.00 | Motorna kolesa, kolesa in podobna vozila s pomožnim motorjem, z bočno prikolico ali brez nje; bočne prikolice; | 80 |

87.10.00 | Kolesa (tudi dostavni tricikli), brez motornega pogona | 80 |

87.12 | Deli in pribor vozil iz tar. št. 87.09, 87.10 ali 87.11: | |

10 | Primerni samo za uporabo z vozili iz tar. št. 87.09 | 80 |

20 | Drugo | 80 |

87.13 | Otroški vozički in invalidski vozički (brez motornega ali drugačnega mehanskega pogona) in njihovi deli | |

02 | Otroški vozički (brez motornega ali drugačnega mehanskega pogona) in njihovi deli | 50 |

87.14 | Druga vozila (vključno priklopniki) brez mehanskega pogona, in njihovi deli | |

01 | Samokolnice in ročni vozički, priklopniki, posebej namenjeni prevozu blaga, in njihovi deli, ki niso navedeni na drugem mestu | 30 |

02 | Vozovi za seno in oprema za nakladanje in razkladanje | 7 |

09 | Drugo | 40 |

90.01 | Leče, prizme, zrcala in drugi optični elementi, iz kakršnega koli materiala, nemontirani, razen takih optično neobdelanih steklenih elementov; listi in plošče iz polarizirajočega materiala: | |

01 | Leče za očala | 20 |

09 | Drugo | 35 |

90.02 | Leče, prizme, zrcala in drugi optični elementi, iz katerega koli materiala, montirani, ki so deli ali pribor instrumentov ali aparatov, razen takih optično neobdelanih steklenih elementov: | |

01 | Leče za svetilnike | 35 |

09 | Drugo | 50 |

90.03.00 | Okviri in njihovi deli za očala, pince-nez, lornjone, naočnike in podobno | 50 |

90.04 | Očala, naočniki in podobni izdelki, korektivni, zaščitni ali drugi: | |

01 | Očala za varilce in zaščitna očala | 7 |

09 | Drugo | 50 |

90.05.00 | Refrakcijski teleskopi (z enim ali dvema objektivoma), s prizmo ali brez nje | 80 |

90.06.00 | Astronomski instrumenti (npr. reflekcijski teleskopi, tranzitni instrumenti in ekvatorialni teleskopi) in njihova stojala, razen instrumentov za radio astronomijo | 35 |

90.07 | Fotografski aparati; fotografski bliskovni aparati: | |

01 | Fotografski aparati za medicinske raziskave | 15 |

09 | Drugo | 50 |

90.08.00 | Kinematografske kamere, projektorji, aparati za snemanje in reprodukcijo zvoka; vse kombinacije teh naprav | 50 |

90.09.00 | Projektorji slik (razen kinematografskih); fotografski aparati (razen kinematografskih) za povečevanje in pomanjševanje | 50 |

90.10.00 | Aparati in oprema za fotografske ali kinematografske laboratorije, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu v tem poglavju; aparati za fotokopiranje (z vdelanim optičnim sistemom ali za kontaktno kopiranje) in aparati za termično kopiranje; zasloni za projekcije | 50 |

90.11.00 | Mikroskopi in difrakcijski aparati, elektronski in protonski | 35 |

90.12.00 | Optični mikroskopi, tudi tisti za mikrofotografijo ali mikroprojekcijo | 35 |

90.13.00 | Optične naprave in instrumenti (brez svetilnih naprav razen žarometov ali reflektorjev), ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu v tem poglavju | 40 |

90.14 | Geodetski (vključno fotogrametrijski), hidrografski, navigacijski, meteorološki, hidrološki in geofizikalni instrumenti; kompasi, daljinomeri: | |

01 | Kompasi in druga navigacijska oprema | 4 |

09 | Drugo | 35 |

90.15.00 | Tehtnice z občutljivostjo 5 cg ali več, z utežmi ali brez njih | 7 |

90.16.00 | Instrumenti za risanje, označevanje ali matematično računanje, risalni aparati, pantografi, logaritemska računala, diskasta računala ipd.; merilni instrumenti, naprave in stroji, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu v tem poglavju (npr. mikrometrska merila, merila z nonijem, merilniki, merilne palice, kalibrska merila); projektorji profilov | 7 |

90.17 | Medicinski, zobozdravniški, kirurški in veterinarski instrumenti in aparati (vključno elektromedicinski aparati in aparati za preiskavo vida): | |

10 | Elektormedicinski aparati | 35 |

20 | Drugo | 35 |

90.18.00 | Aparati za mehanoterapijo; aparati za masažo; aparati za psihološka testiranja; aparati za umetno dihanje, ozonoterapijo, kisikoterapijo, aerosolno terapijo ali podobni, terapevtski dihalni aparati (vključno plinske maske in podobne dihalne naprave) | 35 |

90.19 | Ortopedske priprave, kirurški pasovi, kilni pasovi in podobno; umetne okončine, očesa, zobje in drugi umetni deli telesa; aparati za izboljšanje sluha in druge naprave, ki se nosijo na telesu ali vdelajo v telo, da bi odpravile hibo ali invalidnost | |

10 | Aparati za izboljšanje sluha | 15 |

20 | Drugo | 15 |

90.20.00 | Rentgenski aparati ali aparati z žarki iz radioaktivnih snovi (vključno aparati za radiografijo in radioterapijo); generatorji rentgenskih žarkov; rentgenske cevi; rentgenski zasloni; visokonapetostni generatorji; rentgenske komandne plošče in mize; rentgenske mize, stoli in podobno za preiskovanje in zdravljenje | 15 |

90.21.00 | Instrumenti, aparati in modeli, namenjeni za demonstriranje (npr: pri pouku ali na razstavah), ki niso primerni za kaj drugega | 35 |

90.22.00 | Stroji in aparati za mehansko preskušanje trdote, natezne tlačne trdnosti, stisljivosti, elastičnosti ali drugih mehanskih lastnosti industrijskih materialov (npr. kovin, lesa, tekstilnega materiala, papirja ali plastične mase) | 7 |

90.23 | Hidrometri in podobni merilniki, termometri, pirometri, barometri, higrometri (vlagomeri) in psihometri, tudi kombinacije teh instrumentov, z možnostjo registriranja ali brez nje; kakršna koli kombinacija teh instrumentov: | |

01 | Klinični termometri | 35 |

02 | Drugi termometri | 35 |

03 | Barometri | 35 |

04 | Pirometri, hidrometri in higrometri (vlagomeri) | 7 |

09 | Drugo | 35 |

90.24 | Instrumenti in aparati za merjenje, preverjanje ali avtomatično kontrolo pretoka, globine, tlaka ali drugih spremenljivk pri tekočinah ali plinih, ali za avtomatično nadzorovanje temperature (na primer, tlačni merilniki, termostati, kazalniki nivoja, merilniki pretoka, merilniki količine toplote vtomatični regulatorji vleka peči), ki niso izdelki, ki sodijo v tar. št. 90.14: | |

01 | Termostati | 35 |

09 | Drugo | 7 |

90.25.00 | Instrumenti in aparati za fizikalne ali kemične analize (kot so polarimetri, refraktometri, spektrometri, aparati za analizo plina); instrumenti in aparati za merjenje in kontrolo viskoznosti, poroznosti, raztezanja, površinske napetosti in podobno (kot so merilci viskoznosti, poroznosti, raztezanja); instrumenti in aparati za merjenje ali kontroliranje toplote, svetlobe ali zvoka (kot so svetlomeri (vključno ekspozimetri), kalorimetri), mikrotomi | 7 |

90.26 | Merilniki porabe ali proizvodnje plinov, tekočin ali električne energije, merilniki za njihovo umerjanje: | |

10 | Merilniki porabe električne energije | 35 |

21 | Merilniki za umerjanje instrumentov, ki sodijo v tar. št . 90.26 | 7 |

29 | Drugo | 35 |

90.27 | Števci vrtljajev, števci proizvodnje, taksimetri, kilometrski števci, števci korakov in podobno, kazalniki hitrosti (vključno magnetni kazalniki hitrosti) in tahometri (razen izdelkov, ki sodijo v tar. št. 90.14); stroboskopi: | |

01 | Števci vrtljajev in proizvodnje, tahometri, magnetni kazalniki hitrosti, stroboskopi | 7 |

09 | Drugo | 25 |

90.28 | Instrumenti in aparati za električno merjenje, preverjanje, analiziranje ali avtomatično nadzorovanje: | |

01 | Globinomeri, priprave za odkrivanje podmornic in takšni drugi električni in elektronski globinomeri in detektorji rib | 4 |

09 | Drugo | 7 |

90.29 | Deli ali pribor, primerni za uporabo izključno in predvsem z enim ali več izdelki iz tar. št. 90.23, 90.24, 90.26, 90.27 ali 90.28: | |

01 | Za instrumente in aparate, ki sodijo v tar. št. 90.28.01 | 4 |

09 | Drugo | 7 |

91.01.00 | Žepne, ročne in druge ure, vključno štoparice | 50 |

91.02.00 | Ure z urnimi mehanizmi (razen ur iz tar. št. 91.03) | 50 |

91.03.00 | Ure na armaturnih ploščah in podobni tipi ur, za vozila, letala ali plovila | 50 |

91.04.00 | Druge ure | 50 |

91.05.00 | Aparati za kontrolo in merjenje časa; aparati z urnim mehanizmom (vključno sekundarnim mehanizmom) ali s sinhronskim motorjem, za merjenje, zapisovanje ali drugačno označevanje časovnih intervalov | 50 |

91.06.00 | Časovna prekinjala z urnim mehanizmom (vključno sekundarnim mehanizmom) ali sinhronskim motorjem | 50 |

91.07.00 | Urni mehanizmi (vključno mehanizmi za štoparice), sestavljeni | 50 |

91.08.00 | Drugi urni mehanizmi, sestavljeni | 50 |

91.09.00 | Ohišja za osebne ure in deli ohišij | 50 |

91.10.00 | Ohišja za hišne, pisarniške in podobne ure in ohišja podobne vrste za druge proizvode iz tega poglavja, deli ohišij | 50 |

91.11.00 | Druge ure in deli ur | 50 |

92.01.00 | Klavirji, vključno avtomatski klavirji, s klaviaturo ali brez); čembala, vendar brez zračnih harf | 30 |

92.02.00 | Druga glasbila s strunami | 50 |

92.03 | Orgle in orgle s kovinskimi piščalmi, vključno harmoniji in podobno: | |

09 | Drugo | 30 |

92.04 | Harmonike in kromatične harmonike ter podobna glasbila; orglice: | |

01 | Orglice | 50 |

09 | Drugo | 50 |

92.05.00 | Druga pihala | 50 |

92.06.00 | Tolkala (npr. bobni, ksilofoni, cimbale, kastanjete) | 50 |

92.07 | Elektromagnetna, elektrostatična, elektronska in podobna glasbila (npr. klavirji, orgle, harmonike): | |

01 | Klavirji in orgle | 30 |

09 | Drugo | 50 |

92.08.00 | Glasbila, ki ne sodijo v nobeno drugo tar. št. iz tega poglavja (npr. lajne, mehanske cestne orgle, glasbene skrinjice, glasbene žage); mehanski ptice pevke, predmeti in učinki za privabljanje in klicanje vseh vrst; ustni signalni instrumenti (npr. piščalke in piščalke poveljnika palube) | 50 |

92.09.00 | Strune za glasbila | 50 |

92.10.00 | Deli in pribor glasbil (razen strun), vključno luknjičasti glasbeni valji in mehanizmi za glasbene skrinjice, metronomi, vilice za uglaševanje in piščalke za intoniranje vseh vrst | 50 |

92.11 | Gramofoni, diktirni aparati in druge naprave za snemanje in predvajanje zvoka, vključno gramofoni za predvajanje plošč in magnetofoni, z zvočnimi glavami ali brez; snemalniki in predvajalniki televizijske slike in zvoka, magnetni: | |

01 | Gramofoni | 75 |

02 | Snemalniki in predvajalniki zvoka in magnetofoni | 35 |

09 | Drugo | 75 |

92.12 | Gramofonske plošče in drugi posnetki zvoka ali podobno; matrike za predvajanje plošč, pripravljene neposnete plošče, film za mehansko snemanje zvoka, pripravljeni trakovi, žice, listi in podobni tovrstni izdelki, ki se na splošno uporabljajo za snemanje zvoka in podobno: | |

01 | Gramofonske plošče z islandsko glasbo in besedili | 20 |

03 | Trakovi za elektronske računalnike, če so v skladu s podrobnejšo opredelitvijo in predpisi Ministrstva za finance | 25 |

09 | Drugo | 75 |

92.13.00 | Drugi deli in pribor za aparate, ki sodijo v tar. št. 92.11 | 75 |

93.01.00 | Hladno orožje (npr. meči, kratki zakrivljeni meči in bajoneti) in njihovi deli ter nožnice in toki zanje | 60 |

93.02.00 | Revolverji in pištole, ki so strelno orožje | 60 |

93.03.00 | Artilerijsko orožje, strojnice, lahke avtomatske ali polavtomatske puške in drugo vojaško strelno orožje in naprave za izstreljevanje (razen revolverjev in pištol) | 60 |

93.04 | Drugo strelno orožje, vključno zelo lahke pištole, pištole in revolverji izključno za izstreljevanje manevrskega streliva, metalci vrvi in podobno | |

01 | Metalci vrvi | 20 |

02 | Puške za izstreljevanje harpun za lov na kite | 20 |

03 | Pištole s privezanim klinom za ovce | 20 |

09 | Drugo | 60 |

93.05.00 | Orožje z drugačnim poimenovanjem, vključno zračne, an vzmet in podobne pištole, puške in topovi | 60 |

93.06 | Deli orožja, vključno surovci za cevi pušk, vendar brez delov hladnega orožja: | |

10 | Deli orožja, ki sodijo v tar. št. 93.04 ali 93.05 | 60 |

20 | Drugo | 60 |

93.07 | Bombe, granate, torpedi, mine, vodeno orožje in izstrelki in podobna vojna oprema in njihovi deli, strelivo in njegovi deli, vključno mašila za naboje; svinčene krogle, pripravljene za strelivo: | |

10 | Strelivo za športno orožje | 35 |

| Drugo: | |

21 | Harpune in strelivo za puške za izstreljevanje harpun za lov na kite in za metalce vrvi | 4 |

22 | Kasete za pištole s privezanim klinom za ovce | 20 |

29 | Drugo | 35 |

94.01 | Stoli in drugi sedeži (razen tistih iz tar. št. 94.02), vključno tisti, ki se lahko spremenijo v ležišča, in njihovi deli: | |

01 | Traktorski sedeži | 7 |

94.02.00 | Medicinsko, kirurško, zobozdravniško in veterinarsko pohištvo (npr. operacijske mize, bolniške postelje z mehaničnimi napravami); zobozdravniški in podobni stoli, ki se lahko dvigajo, vrtijo ali nagibajo; deli navedenih izdelkov | 35 |

95.01.00 | Obdelana želvovina in izdelki iz želvovine | 100 |

95.02.00 | Obdelana biserna matica in izdelki iz biserne matice | 100 |

95.03.00 | Obdelana slonova kost in izdelki iz slonove kosti | 100 |

95.04.00 | Obdelana kost (razen kitove kosti) in izdelki iz kosti (razen kitove kosti) | 100 |

95.05.00 | Obdelani rogovi, korale (naravni ali aglomerirani) in drugi materiali živalskega izvora za rezljanje in izdelki iz rogov, koral (naravnih ali aglomeriranih) ali iz drugih materialov živalskega porekla | > 100 |

95.06.00 | Obdelani materiali rastlinskega izvora za rezljanje (npr. koroza) in izdelki iz materialov rastlinskega izvora | 100 |

95.07.00 | Obdelan gagat (in mineralni nadomestki za gagat), jantar, morska pena, aglomerirani jantar in aglomerirana morska pena ter izdelki iz teh snovi | 100 |

95.08 | Oblikovani ali rezljani izdelki iz voska, stearina, naravnih gumijev ali naravnih smol (npr. kopala ali kolofonije) ali iz mas za modeliranje ter drugi oblikovani ali rezljani izdelki, ki niso navedeni ali vključeni drugje; obdelana, nestrjena želatina (razen želatine, ki sodi v tar. št. 35.03) in izdelki iz nestrjene želatine: | |

01 | Želatinske kapsule, namenjen uporabi kot embalaža za zdravila | 15 |

09 | Drugo | 100 |

96.02 | Druge metle in ščetke (vključno ščetke vseh vrst, ki se uporabljajo kot deli strojev); valji za barvanje; brisalniki za pod, okna ipd (razen brisalnikov z valjem) in omela: | |

02 | Slikarski čopiči, v skladu s podrobnejšo opredelitvijo in predpisi Ministrstva za finance | 35 |

03 | Metle in ščetke, ki se uporabljajo kot deli strojev | 25 |

04 | Zobne ščetke | 50 |

96.03.00 | Pripravljeni šopi in snopi za metle in ščetke | 35 |

96.04.00 | Pernata omela | 100 |

96.05.00 | Blazinice za pudranje in blazinice za nanašanje kozmetičnih ali toaletnih preparatov, iz kakršnega koli materiala | 100 |

96.06.00 | Ročna sita in ročna rešeta, iz kakršnega koli materiala | 80 |

97.01.00 | Igrače na koleščkih, namenjene jahanju (na primer, otroška dvokoles in tricikli ter avtomobili na pedale); otroški vozički za punčke in športni vozički za punčke | 90 |

97.04 | Oprema za družabne, namizne in sejemske igre za odrasle ali otroke (vključno mize za biljard in fliperji in priborom za namizni tenis): | |

01 | Šahovnice in šahovske figure | 50 |

02 | Igralne karte | 90 |

09 | Drugo | 90 |

97.05.00 | Karnevalski izdelki; izdelki za razvedrilo (npr. čarovniški triki in podobno); okraski za božična drevesca in podobni izdelki za božične praznike (npr. umetna božična drevesca, darilne nogavice, imitacija božičnih panjačev, jaslic in figure zanje) | 100 |

97.06 | Naprave, aparati, pribor in rekviziti za telovadbo ali atletiko, ali za šport in igre na prostem (razen atletike, ki sodi v tar. št. 97.04): | |

01 | Smuči in njihovi deli in smučarske palice | 50 |

02 | Drsalke (vključno kotalke) | 50 |

09 | Drugo | 50 |

97.07 | Trnki, ribiške palice in pribor; mreže za zajemanje ulovljenih rib in mreže za metulje; umetne ptice za vabo, zrcala za vabo in podobni rekviziti za lov in strelstvo: | |

01 | Navadni trnki, če so v skladu s podrobnejšo opredelitvijo in predpisi Ministrstva za finance | 4 |

03 | Deli ribiških palic, muhe ali vaba | 35 |

97.08.00 | Vrtiljaki, gugalnice, strelišča in drugi sejemski predmeti za razvedrilo, potujoči cirkusi in potujoči zverinjaki in potujoča gledališča | 100 |

98.01.00 | Gumbi in gumbi, ki se še oblačijo (prekrijejo), okrasni gumbi, manšetni gumbi in gumbi pritiskači, vključno zaklopni gumbi in gumbi za srajce; nedokončani gumbi in deli za takšne izdelke | 10 |

98.02 | Zadrge in njihovi deli: | |

01 | Kovinski deli za izdelavo zadrg | 14 |

98.03.00 | Nalivna peresa in podobna peresa ter svinčniki (vključno kemični svinčniki in svinčniki) in druga peresa, držala za peresa, držala za svinčnike in podobna držala, patentni svinčniki in peresniki; deli zanje, razen tistih, ki sodijo v tar. št. 98.04 ali 98.05 | 50 |

98.04.00 | Peresa in njihove konice | 50 |

98.05.00 | Svinčniki (razen svinčnikov iz tar. št. 98.03), mine za svinčnike, pisala iz skrila, pasteli, risalno oglje in pisalna ali risalna kreda; krojaška in biljardna kreda | 50 |

98.06 | Tablice in table, za pisanje ali risanje, z okvirji ali brez okvirjev | |

01 | Šolske table | 35 |

09 | Drugo | 80 |

98.08.00 | Trakovi za pisalne stroje in podobni trakovi, na kolesih ali ne; blazinice za žige, s škatlo ali brez nje | 80 |

98.09.00 | Tesnilni voski (vključno vosek za tesnjenje steklenic) v paličicah, kolutih ali podobnih oblikah; paste za kopiranje na osnovi želatine, s podlogo iz papirja ali tekstila ali brez nje | 80 |

98.10.00 | Mehanski vžigalniki in podobni vžigalniki, vključno kemični in električni vžigalniki in njihovi deli, razen kremenov in stenjev | 80 |

98.11.00 | Pipe za tobak; glave za pipe, cevke in drugi deli pip za tobak (vključno grobo oblikovani kosi lesa ali korenin); ustniki za cigare in cigarete in njihovi deli | 80 |

98.12.00 | Glavniki, sponke za lase in podobno | 100 |

98.13.00 | Ribje kosti za steznike in podobne opore za oblačilne izdelke ali oblačilne dodatke | 30 |

98.14.00 | Pršila za dišave in podobna toaletna pršila in naprave in glave zanje | 100 |

98.15.00 | Termovke in druge vakuumske posode, skupaj s toki; deli zanje razen vložkov | 100 |

98.16.00 | Krojaške lutke in druge lutke s premičnimi udi; avtomati in drugi takšni animirani prikazovalniki, ki se uporabljajo pri aranžiranju izložb | 45 |

99.06.00 | Starine, stare več kot 100 let | 20 |

--------------------------------------------------

PRILOGA III

Sistem izvozne dajatve za ribje izdelke, ki ga Islandija lahko ohrani

Islandski zakon št. 4 z dne 28. februarja 1966, kot je bil spremenjen z zakoni št. 79 z dne 31. decembra 1968, št. 73 z dne 1. junija 1970, št. 4 z dne 30. marca 1971 in št. 17 z dne 4. maja 1972, v zvezi z izvozno dajatvijo za ribje izdelke

Člen 1

Za izvoz islandskih ribjih izdelkov se uporabi dajatev, določena v tem zakonu.

Ribe, ki jih ujamejo ribiška plovila, registrirana v Islandiji, se štejejo za islandske izdelke, čeprav je ulov teh rib izven islandskih ribolovnih meja in niso predelane na obali.

Člen 2

V skladu s tem zakonom se za ribje izdelke uporablja izvozna dajatev, kot je prikazano spodaj:

1. uporabi se dajatev 2300 islandskih kron za tono izvoženih zmrznjenih ribjih filetov, zmrznjenih ribjih iker, soljenih belih rib, soljenih ribjih filetov, trebušnih delov soljenih trsk, soljenih ribjih iker, ki niso drugje navedene, soljenih kosov rib, soljenih in zmrznjenih ribjih jezikov, posušenih trsk, posušenih ribjih glav, lupinarjev in konzerviranih ribjih izdelkov v hermetičnih vsebnikih.

Če dajatev, ki se uporablja po tem členu, presega 4,5 % f.o.b. (franko ladja) vrednosti zadevnih ribjih izdelkov, se lahko Ministrstvo za ribištvo odloči, da odpravi presežni del dajatve.

2. 3 % dajatev od vrednosti f.o.b. se uporabi za izvoz celih zmrznjenih rib, zmrznjenih ostankov rib, zmrznjenih škampov, zmrznjenih rakcev, zmrznjenih kapelinov, kapelinove moke, kapelinovega olja ter hidrogeniranih olj in masti rib ali morskih sesalcev.

3. Za izvoz kitovih izdelkov, razen izdelkov, konzerviranih v hermetičnih vsebnikih, se uporabi 5 % dajatev od vrednosti f.o.b..

4. Za izvoz ribje moke, moke rdečih okunov, moke škampov, moke rakcev, jetrne moke, olja polenovke, olja rdečih okunov, celih zmrznjenih sledi, zmrznjenih filetov sledi, soljenih sledi, soljenih filetov sledi, soljenih iker morskega okuna ter drugih ribjih izdelkov, ki niso navedeni v tem členu, se uporabi 6 % dajatev od vrednosti f.o.b..

Od vrednosti f.o.b. se lahko odšteje 500 islandskih kron na 100 kg vsebnosti soljenih iker sledi in soljenih iker morskega okuna za kritje stroškov pakiranja.

5. Za izvoz svežih in hlajenih rib se uporabi 7 % dajatev od vrednosti f.o.b..

Ministrstvo za ribištvo se lahko odloči, da je dajatev za sveže ali ohlajene sledi enaka dajatvi, ki bi se uporabila, če bi bile sledi predelane v Islandiji z uporabo enakega postopka, kot se bo uporabljal v tujini (glej točki 4 in 6 v tem členu).

6. Za izvoz moke sledi, topljivih delov sledi in olja sledi se uporabi 8 % dajatev od vrednosti f.o.b..

7. Za tjulnje izdelke izvozne dajatve ne veljajo.

Za namene točke 1 pripravljeni, surovi konzervirani izdelki v hermetičnih vsebnikih pomenijo gotove surove konzervirane izdelke v hermetičnih vsebnikih po 10 kg neto ali manj. Popolnoma predelani surovi izdelki v večjih vsebnikih se prav tako štejejo za surove konzervirane izdelke v hermetičnih vsebnikih, če izvoznik predloži dokaz, da je vrednost nepredelanega izdelka manj kot tretjina vrednosti izvoza izvoženih izdelkov.

Kjer islandske ladje prodajajo v tujih pristaniščih sveže ali predelane izdelke iz rib, ki so jih ulovile same ali druge ladje, in za katere se uporablja ta dajatev, se omenjena dajatev uporablja za bruto vrednost tovrstne prodaje minus carine in druge dajatve za raztovarjanje in prodajo, v skladu s predpisi, ki jih izda Ministrstvo za ribištvo.

Člen 3

Ministrstvo za finance pobira izvozno dajatev v skladu z določbami v členu 2 in razdeli prejemke, kot sledi:

1. | za plačilo zavarovalnih premij za ribiške ladje v skladu s predpisi, ki jih je izdalo Ministrstvo za ribištvo | 82,0 % |

2. | Ribiškemu posojilnemu skladu Islandije | 11,4 % |

3. | Ribiškemu skladu | 3,1 % |

4. | za izgradnjo ladij za raziskave oceanov in ribištva | 1,8 % |

5. | za izgradnjo raziskovalnih inštitutov za ribištvo | 0,7 % |

6. | Zvezi lastnikov islandskih ribiških ladij | 0,5 % |

7. | sindikatom pomorščakov v skladu s predpisi, ki jih je izdalo Ministrstvo za ribištvo | 0,5 % |

Za plačilo zavarovalnih premij za ribiške ladje iz točke 1 se lahko uporablja pogoj, da je zadevna zavarovalnica članica Združenja pozavarovalnic in da se od nje zahteva, da uporablja nekatera pravila v zvezi z izračunom zavarovalne premije, zavarovalnih pogojev in kasko zavarovalne vrednosti ladij.

(Ladje) kitolovke so lahko izvzete iz teh pogojev in imajo v tem primeru pravico do povračila svojega prispevka v Zavarovalniški sklad ribiških ladij namesto vračila zavarovalnih premij.

Člen 4

Dajatev, predpisana v členu 2, točke 2, 3 in 4, se nanaša na prodajno ceno izdelkov, vključno s pakiranjem, franko ladja, v prvem vmesnem pristanišču postanka ladje. Stroške zavarovanja in prevoza (CIF vrednost) prodanih izdelkov ali izdelkov, prodanih pod drugimi pogoji, je treba prilagoditi vrednosti f.o.b. v skladu s pravili, ki jih izda Ministrstvo za trgovino.

Kadar se neprodani izdelki izvozijo, se izvozna dajatev, predpisana v členu 2, točke 2, 3 in 4, izračuna na podlagi najnižje izvozne cene, določene v izvoznem dovoljenju.

Če izvoznik v 6 mesecih od datuma, navedenega na nakladnici, predloži dokaz, da je cena neprodanega ribjega izdelka, ki jo je določil pristojni organ, višja od veljavne prodajne cene, Ministrstvo za finance povrne razliko, skladno s potrditvijo Ministrstva za trgovino, da je bila odobrena prodaja po nižji ceni.

Dajatev, predpisana v členu 2(1) se uporabi za neto maso prodanega izdelka, ki mora biti navedena v izvoznih dokumentih.

Člen 5

Izvozna dajatev zapade takoj, ko je ladja ocarinjena za plovbo ali pred pristankom, če se carinjenje ne zahteva. Ministrstvo za ribištvo lahko dovoli vkrcevalcu, da plača takse, ko prejme tujo valuto, pod pogojem, da se transakcija opravi preko islandske banke in da predloži carinskim organom zadolžnico, ki predstavlja menjalno vrednost dolžnega zneska.

Člen 6

Vkrcevalci izdelkov, zajetih v določbah tega zakona, predložijo pristojnemu organu, preden je ladja ocarinjena za plovbo, ali preden pristane, dvojnik ali potrjeni izvod nakladnice ali drugih odpremnih listin, izvozno deklaracijo, račun in po potrebi potrdilo o pregledu, skupaj z izvoznim dovoljenjem. Če ni bila izdana nobena izvozna listina, vkrcevalec napiše izjavo o odpremljeni količini.

Določbe v tem členu v zvezi z vkrcevalcem se uporabljajo tudi za kapitana ladje v primeru odsotnosti ali malomarnosti vkrcevalca ter za ladijske agente.

Dajatev se uporabi na podlagi informacij, vsebovanih v listinah, omenjenih v tem členu.

Člen 7

Ladja in njen tovor predstavljata poroka za plačilo izvozne dajatve.

Člen 8

Pristojni organi pripravijo izjavo o izvoznih dajatvah, pobranih v skladu z določbami tega zakona, skladno z navodili, ki jih je dalo Ministrstvo za finance, ter s pravili v zvezi z računi za sredstva javne porabe.

Člen 9

Za katero koli kršitev tega zakona je predpisana denarna kazen, razen če drug zakon ne predpisuje strožje kazni. Poleg tega pa vsak vkrcevalec, kapitan ladje ali ladijski agent, ki je spoznan za krivega, da daje netočne informacije o ladijskem tovoru, plača trojno izvozno dajatev, v zvezi s katero je prišlo do poskusa goljufije.

Denarne kazni se plačujejo v državno blagajno.

Če pristojni organi sumijo, da listine iz člena 6 niso točne, morajo pregledati ladijski tovor pred odpremo ali pristankom, ali kako drugače pridobiti potrebne listine za ta namen.

Člen 10

Kršitve tega zakona se ugotavljajo v skladu z določbami zakona o kazenskem postopku.

Člen 11

Vlada dobi dovoljenje, da uporabi dajatve na neto maso izdelkov, opisanih v členu 2, točka 1 tega zakona, v skladu s členom 9 zakona št. 77 z dne 28. aprila 1962 o Skladu za izravnavo ulova rib in členom 9 zakona št. 42 z dne 9. junija 1960 o pregledu svežih rib.

Člen 12

Ministrstvo za ribištvo lahko izda uredbo, ki predpisuje nadaljnje napotke za uporabo tega zakona.

--------------------------------------------------

Top