EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021D1396

Sklep Evropske centralne banke (EU) 2021/1396 z dne 13. avgusta 2021 o spremembi Sklepa ECB/2014/29 o zagotavljanju nadzorniških podatkov, ki jih nadzorovani subjekti poročajo pristojnim nacionalnim organom na podlagi izvedbenih uredb Komisije (EU) št. 680/2014 in (EU) 2016/2070, Evropski centralni banki (ECB/2021/39)

OJ L 300, 24.8.2021, p. 74–77 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2021/1396/oj

24.8.2021   

SL

Uradni list Evropske unije

L 300/74


SKLEP EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2021/1396

z dne 13. avgusta 2021

o spremembi Sklepa ECB/2014/29 o zagotavljanju nadzorniških podatkov, ki jih nadzorovani subjekti poročajo pristojnim nacionalnim organom na podlagi izvedbenih uredb Komisije (EU) št. 680/2014 in (EU) 2016/2070, Evropski centralni banki (ECB/2021/39)

SVET EVROPSKE CENTRALNE BANKE JE –

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU) št. 1024/2013 z dne 15. oktobra 2013 o prenosu posebnih nalog, ki se nanašajo na politike bonitetnega nadzora kreditnih institucij, na Evropsko centralno banko (1) in zlasti člena 6(2) Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 468/2014 Evropske centralne banke z dne 16. aprila 2014 o vzpostavitvi okvira za sodelovanje znotraj enotnega mehanizma nadzora med Evropsko centralno banko in pristojnimi nacionalnimi organi ter z imenovanimi nacionalnimi organi (okvirna uredba o EMN) (ECB/2014/17) (2) ter zlasti člena 21 in člena 140(4) Uredbe,

ob upoštevanju predloga Nadzornega odbora,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Sklep ECB/2014/29 (3) določa postopke v zvezi s predložitvijo podatkov, ki jih nadzorovani subjekti poročajo pristojnim nacionalnim organom na podlagi Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 680/2014 (4) in Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2016/2070 (5), Evropski centralni banki (ECB).

(2)

Evropska komisija je 17. decembra 2020 sprejela Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2021/451 (6), ki razveljavlja in nadomešča Izvedbeno uredbo (EU) št. 680/2014 ter določa nove standarde v zvezi z nadzorniškim poročanjem, ki se uporabljajo od 28. junija 2021.

(3)

Komisija je 15. marca 2021 sprejela Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2021/453 (7), ki podrobneje določa nove standarde v zvezi s posebnimi zahtevami glede poročanja za tržno tveganje.

(4)

Sklep ECB/2014/29 določa zbiranje in pregled kakovosti podatkov, ki jih nadzorovani subjekti poročajo pristojnim nacionalnim organom v skladu z upoštevnim pravom Unije. Zato mora Sklep ECB/2014/29 določiti zbiranje in pregled kakovosti podatkov, ki jih nadzorovani subjekti poročajo pristojnim nacionalnim organom na podlagi Izvedbene uredbe (EU) 2016/2070, Izvedbene uredbe (EU) 2021/451 in Izvedbene uredbe (EU) 2021/453. Sklep ECB/2014/29 je treba torej posodobiti, da bo upošteval sprejetje Izvedbene uredbe (EU) 2021/451 in Izvedbene uredbe (EU) 2021/453, ter tako zagotoviti, da bodo pristojni nacionalni organi ECB predložili ustrezne podatke.

(5)

Poleg tega je Evropski bančni organ (EBA) razveljavil in nadomestil Sklep EBA z dne 23. septembra 2015 o poročanju pristojnih organov EBA (EBA/DC/2015/130) (8) s Sklepom EBA z dne 5. junija 2020 o nadzorniškem poročanju pristojnih organov organu EBA (EBA/DC/2020/334) (9). Navedeni sklep zahteva, da pristojni organi, vključno z ECB, organu EBA med drugim predložijo podatke iz nadzorniškega in finančnega poročanja. V ta namen Sklep EBA EBA/DC/2020/334 določa, do kdaj morajo pristojni organi te podatke predložiti organu EBA.

(6)

Organ EBA je prav tako razveljavil in nadomestil Sklep EBA z dne 31. maja 2016 o podatkih za nadzorniško primerjanje (EBA/DC/2016/156) (10) s Sklepom EBA z dne 5. junija 2020 o podatkih za nadzorniško primerjanje (EBA/DC/2020/337) (11). Navedeni sklep zahteva, da pristojni organi, vključno z ECB, organu EBA predložijo podatke za nadzorniško primerjanje. V ta namen Sklep EBA EBA/DC/2020/337 določa, do kdaj morajo pristojni organi te podatke predložiti organu EBA.

(7)

Sklep ECB/2014/29 je treba torej posodobiti tudi zato, da se zagotovi, da bo ECB od pristojnih nacionalnih organov pravočasno prejela podatke, ki jih nato predloži organu EBA v skladu s sklepoma organa EBA EBA/DC/2020/334 in EBA/DC/2020/337.

(8)

Zato je treba Sklep ECB/2014/29 ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Spremembe

Sklep ECB/2014/29 se spremeni:

1.

naslov se nadomesti z naslednjim:

„Sklep Evropske centralne banke z dne 2. julija 2014 o zagotavljanju nadzorniških podatkov, ki jih nadzorovani subjekti poročajo pristojnim nacionalnim organom, Evropski centralni banki (ECB/2014/29)“;

2.

člen 1 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 1

Področje uporabe

Ta sklep v skladu s členom 21 okvirne uredbe o EMN določa postopke v zvezi s predložitvijo podatkov, ki jih nadzorovani subjekti poročajo pristojnim nacionalnim organom na podlagi Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2016/2070 (*1), Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2021/451 (*2) in Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2021/453 (*3), Evropski centralni banki.

(*1)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/451 z dne 17. decembra 2020 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov za uporabo Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z nadzorniškim poročanjem institucij in razveljavitvi Izvedbene uredbe (EU) št. 680/2014 (UL L 97, 19.3.2021, str. 1)."

(*2)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/2070 z dne 14. septembra 2016 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov za predloge, opredelitve in rešitve s področja informacijske tehnologije, ki jih institucije uporabljajo za poročanje Evropskemu bančnemu organu in pristojnim organom v skladu s členom 78(2) Direktive 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 328, 2.12.2016, str. 1)."

(*3)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/453 z dne 15. marca 2021 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov za uporabo Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s posebnimi zahtevami glede poročanja za tržno tveganje (UL L 89, 16.3.2021, str. 3).“;"

3.

člen 3 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 3

Datumi predložitve

1.   Pristojni nacionalni organi predložijo ECB podatke iz Izvedbene uredbe (EU) 2021/451 in Izvedbene uredbe (EU) 2021/453, ki jim jih poročajo nadzorovani subjekti, v skladu z naslednjim:

(a)

pristojni nacionalni organi predložijo ECB podatke v zvezi z naslednjimi subjekti do 12.00 po srednjeevropskem času (*4)na deseti delovni dan po ustreznih datumih predložitve iz člena 3 in člena 20(3) Izvedbene uredbe (EU) 2021/451 in ustreznih datumih poročanja iz člena 1(2) Izvedbene uredbe (EU) 2021/453:

(i)

pomembnimi nadzorovanimi subjekti, ki poročajo na najvišji ravni konsolidacije v sodelujočih državah članicah;

(ii)

pomembnimi nadzorovanimi subjekti, ki niso del nadzorovane skupine;

(iii)

nadzorovanimi subjekti, ki so razvrščeni kot pomembni v skladu z merilom treh najpomembnejših kreditnih institucij v njihovi državi članici in ki poročajo na konsolidirani podlagi ali na posamični podlagi, če niso zavezani poročati na konsolidirani podlagi;

(iv)

drugimi nadzorovanimi subjekti, ki poročajo na konsolidirani podlagi ali na posamični podlagi, če niso zavezani poročati na konsolidirani podlagi, in so ‚največje institucije v državi članici‘, kakor je opredeljeno v členu 2(3) Sklepa EBA z dne 5. junija 2020 o nadzorniškem poročanju pristojnih organov organu EBA (EBA/DC/2020/334) (*5);

(b)

kadar se ne uporablja točka (a), predložijo pristojni nacionalni organi ECB podatke v zvezi z naslednjimi subjekti do 12.00 po srednjeevropskem času na 25. delovni dan po ustreznih datumih predložitve iz člena 3 Izvedbene uredbe (EU) 2021/451 in ustreznih datumih poročanja iz člena 1(2) Izvedbene uredbe (EU) 2021/453:

(i)

pomembnimi nadzorovanimi subjekti;

(ii)

manj pomembnimi nadzorovanimi subjekti.

2.   Pristojni nacionalni organi poročajo ECB podatke iz Izvedbene uredbe (EU) 2016/2070 v skladu z naslednjim:

(a)

pristojni nacionalni organi poročajo ECB podatke v zvezi z naslednjimi subjekti do 12.00 po srednjeevropskem času na deseti delovni dan po ustreznih datumih predložitve iz ustrezne določbe za vsako postavko podatkov v Izvedbeni uredbi (EU) 2016/2070:

(i)

pomembnimi nadzorovanimi subjekti, ki poročajo na najvišji ravni konsolidacije v sodelujočih državah članicah;

(ii)

pomembnimi nadzorovanimi subjekti, ki niso del nadzorovane skupine;

(iii)

nadzorovanimi subjekti, ki so razvrščeni kot pomembni v skladu z merilom treh najpomembnejših kreditnih institucij v njihovi državi članici in ki poročajo na konsolidirani podlagi ali na posamični podlagi, če niso zavezani poročati na konsolidirani podlagi;

(iv)

manj pomembnimi nadzorovanimi subjekti, ki poročajo na najvišji ravni konsolidacije v sodelujočih državah članicah, če predstavljajo najvišjo raven konsolidacije v Uniji, in manj pomembnimi nadzorovanimi subjekti, ki poročajo na posamični podlagi, če niso del nadzorovane skupine, v skladu s členom 1(2) Sklepa EBA/DC/2020/337 EBA;

(b)

kadar se ne uporablja točka (a), poročajo pristojni nacionalni organi ECB podatke v zvezi z naslednjimi subjekti do zaključka delovnega dne na 25. delovni dan po ustreznih datumih predložitve iz ustrezne določbe za vsako postavko podatkov v Izvedbeni uredbi (EU) 2016/2070:

(i)

pomembnimi nadzorovanimi subjekti;

(ii)

manj pomembnimi nadzorovanimi subjekti.

(*4)  Srednjeevropski čas upošteva spremembo na srednjeevropski poletni čas."

(*5)  Dostopno na spletni strani EBA.“"

4.

vstavi se naslednji člen 7b:

„Člen 7b

Prvo poročanje po začetku učinkovanja Sklepa Evropske centralne banke (EU) 2021/1396 (ECB/2021/39)

Pristojni nacionalni organi prvič predložijo podatke, ki se jim poročajo na podlagi Izvedbene uredbe (EU) 2016/2070, Izvedbene uredbe (EU) 2021/451 in Izvedbene uredbe (EU) 2021/453, v skladu s Sklepom Evropske centralne banke (EU) 2021/1396 (ECB/2021/39) (*) na prve veljavne datume predložitve ali poročanja po začetku učinkovanja navedenega sklepa.

(*)  Sklep Evropske centralne banke (EU) 2021/1396 z dne 13. avgusta 2021 o spremembi Sklepa ECB/2014/29 o zagotavljanju nadzorniških podatkov, ki jih nadzorovani subjekti poročajo pristojnim nacionalnim organom na podlagi Izvedbenih uredb Komisije (EU) št. 680/2014 in (EU) 2016/2070, Evropski centralni banki (ECB/2021/39) (UL L 300, 24.8.2021, p.74).“."

Člen 2

Začetek učinkovanja

Ta sklep začne učinkovati na dan, ko so o njem uradno obveščeni naslovniki.

Člen 3

Naslovniki

Ta sklep je naslovljen na pristojne nacionalne organe sodelujočih držav članic.

V Frankfurtu na Majni, 13. avgusta 2021

Predsednica ECB

Christine LAGARDE


(1)  UL L 287, 29.10.2013, str. 63.

(2)  UL L 141, 14.5.2014, str. 1.

(3)  Sklep ECB/2014/29 z dne 2. julija 2014 o zagotavljanju nadzorniških podatkov, ki jih nadzorovani subjekti poročajo pristojnim nacionalnim organom na podlagi izvedbenih uredb Komisije (EU) št. 680/2014 in (EU) 2016/2070, Evropski centralni banki (UL L 214, 19.7.2014, str. 34).

(4)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 680/2014 z dne 16. aprila 2014 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi z nadzorniškim poročanjem institucij v skladu z Uredbo (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 191, 28.6.2014, str. 1).

(5)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/2070 z dne 14. septembra 2016 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov za predloge, opredelitve in rešitve s področja informacijske tehnologije, ki jih institucije uporabljajo za poročanje Evropskemu bančnemu organu in pristojnim organom v skladu s členom 78(2) Direktive 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 328, 2.12.2016, str. 1).

(6)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/451 z dne 17. decembra 2020 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov za uporabo Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z nadzorniškim poročanjem institucij in razveljavitvi Izvedbene uredbe (EU) št. 680/2014 (UL L 97, 19.3.2021, str. 1).

(7)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/453 z dne 15. marca 2021 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov za uporabo Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s posebnimi zahtevami glede poročanja za tržno tveganje (UL L 89, 16.3.2021, str. 3).

(8)  Dostopno na spletni strani EBA.

(9)  Dostopno na spletni strani EBA.

(10)  Dostopno na spletni strani EBA.

(11)  Dostopno na spletni strani EBA.


Top