Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0482

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 482/2013 z dne 24. maja 2013 o spremembi Uredbe (EU) št. 206/2010 o seznamih tretjih držav, njihovih ozemelj ali delov, iz katerih se odobri vnos nekaterih živali in svežega mesa v Evropsko unijo, ter o zahtevah za izdajo veterinarskih spričeval Besedilo velja za EGP

OJ L 139, 25.5.2013, p. 6–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 070 P. 259 - 260

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/482/oj

25.5.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 139/6


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 482/2013

z dne 24. maja 2013

o spremembi Uredbe (EU) št. 206/2010 o seznamih tretjih držav, njihovih ozemelj ali delov, iz katerih se odobri vnos nekaterih živali in svežega mesa v Evropsko unijo, ter o zahtevah za izdajo veterinarskih spričeval

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2002/99/ES z dne 16. decembra 2002 o predpisih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki urejajo proizvodnjo, predelavo, distribucijo in uvoz proizvodov živalskega izvora, namenjenih prehrani ljudi (1), ter zlasti uvodnega stavka člena 8, prvega pododstavka člena 8(1) in člena 8(4) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (EU) št. 206/2010 (2) določa zahteve za izdajo veterinarskih spričeval za vnos nekaterih pošiljk živih živali ali svežega mesa v Unijo. Določa tudi sezname tretjih držav, njihovih ozemelj ali delov, iz katerih je dovoljen vnos navedenih pošiljk v Unijo.

(2)

Uredba (EU) št. 206/2010 določa, da se pošiljke svežega mesa, namenjenega za prehrano ljudi, v Unijo lahko uvozijo le, če prihajajo iz tretjih držav, njihovih ozemelj ali delov iz dela 1 Priloge II k navedeni uredbi, za katere v navedenem delu obstaja vzorec veterinarskega spričevala, ki ustreza zadevni pošiljki.

(3)

V delu 1 Priloge II k Uredbi (EU) št. 206/2010 so štirje deli ozemlja Bocvane navedeni kot regije, iz katerih je dovoljen uvoz nekaterih vrst svežega mesa v Unijo. Navedene regije sestavlja vrsta območij z boleznimi pod veterinarskim nadzorom.

(4)

Komisija je marca 2013 v Bocvani opravila revizijo, da bi ocenila obstoječi sistem za nadzor zdravja živali, zlasti kar zadeva nadzor nad slinavko in parkljevko. Revizija je pokazala, da tveganje vnosa virusa slinavke in parkljevke na območji z boleznimi pod veterinarskim nadzorom št. 6 in 4a ozemlja navedene tretje države ni zanemarljivo.

(5)

Pri nadzoru je bila ugotovljena prisotnost virusa slinavke in parkljevke pri kozah in divjadi na območju intenzivnega nadzora v okviru območja z boleznimi pod veterinarskim nadzorom št. 6. Izvoz svežega mesa iz navedenega območja intenzivnega nadzora v Unijo ni dovoljen. Vendar bližina tega območja in območja z boleznimi pod veterinarskim nadzorom št. 6, iz katerega je izvoz dovoljen, pomeni tveganje.

(6)

Območje z boleznimi pod veterinarskim nadzorom št. 4a meji na druga območja Bocvane, s katerih uvoz svežega mesa v Unijo ni dovoljen. Pri reviziji Komisije so bile najdene pomanjkljivosti pri nadzoru nad zdravjem živali na navedenem območju. Poleg tega je bila najdena vrsta pomanjkljivosti glede razmejitve med navedenim območjem in območji, s katerih uvoz svežega mesa v Unijo ni dovoljen. Te pomanjkljivosti pomenijo nezanemarljivo tveganje za slinavko in parkljevko.

(7)

Revizija je prav tako pokazala, da je na preostalem območju Bocvane sistem preverjanja učinkovitosti uradnega nadzora dobro organiziran in da se je stanje glede na prejšnjo revizijo iz leta 2011 izboljšalo.

(8)

Glede na tveganje vnosa slinavke in parkljevke z uvozom svežega mesa vrst, dovzetnih za navedeno bolezen, iz območij Bocvane z boleznimi pod veterinarskim nadzorom št. 6 in 4a v Unijo bi morali dovoljenje za izvoz takšnega svežega mesa iz navedenih območij začasno preklicati.

(9)

Uredbo (EU) št. 206/2010 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(10)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Vnos za Bocvano v delu 1 Priloge II k Uredbi (EU) št. 206/2010 se nadomesti z naslednjim:

„BW – Bocvana

BW-0

Celotno ozemlje države

EQU, EQW

 

 

 

 

BW-1

Območja z boleznimi pod veterinarskim nadzorom št. 3c, 4b, 5, 8, 9 in 18

BOV, OVI, RUF, RUW

F

1

11. maja 2011

26. junija 2012

BW-2

Območja z boleznimi pod veterinarskim nadzorom št. 10, 11, 13 in 14

BOV, OVI, RUF, RUW

F

1

 

7. marca 2002

BW-3

Območje z boleznimi pod veterinarskim nadzorom št. 12

BOV, OVI, RUF, RUW

F

1

20. oktobra 2008

20. januarja 2009

BW-4

Območje z boleznimi pod veterinarskim nadzorom št. 4a, razen zaščitnega območja intenzivnega nadzora širine 10 km ob meji z območjem, kjer se opravlja cepljenje proti slinavki in parkljevki, ter z območji upravljanja prostoživečih živali

BOV

F

1

28. maja 2013

18. februarja 2011

BW-5

Območje z boleznimi pod veterinarskim nadzorom št. 6, razen območja intenzivnega nadzora na območju št. 6 med mejo z Zimbabvejem in avtocesto A1

BOV, OVI, RUF, RUW

F

1

28. maja 2013

26. junija 2012“

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 24. maja 2013

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 18, 23.1.2003, str. 11.

(2)  UL L 73, 20.3.2010, str. 1.


Top