EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013L0045

Izvedbena direktiva Komisije 2013/45/EU z dne 7. avgusta 2013 o spremembi direktiv Sveta 2002/55/ES in 2008/72/ES ter Direktive Komisije 2009/145/ES glede botaničnega imena paradižnika Besedilo velja za EGP

OJ L 213, 8.8.2013, p. 20–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_impl/2013/45/oj

8.8.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 213/20


IZVEDBENA DIREKTIVA KOMISIJE 2013/45/EU

z dne 7. avgusta 2013

o spremembi direktiv Sveta 2002/55/ES in 2008/72/ES ter Direktive Komisije 2009/145/ES glede botaničnega imena paradižnika

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2002/55/ES z dne 13. junija 2002 o trženju semena zelenjadnic (1) ter zlasti člena 2(2), člena 44(2), člena 45 in člena 48(1)(b) Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2008/72/ES z dne 15. julija 2008 o trženju razmnoževalnega in sadilnega materiala zelenjadnic, razen semena (2), in zlasti člena 1(3) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Zaradi novih znanstvenih dognanj je bil Mednarodni kodeks botanične nomenklature (ICBN) popravljen, zlasti glede botaničnega imena vrste paradižnik.

(2)

Da bi upoštevali navedene spremembe, bi bilo treba direktivi 2002/55/ES in 2008/72/ES ter Direktivo Komisije 2009/145/ES z dne 26. novembra 2009 o določitvi nekaterih odstopanj za sprejetje domačih sort in sort zelenjadnic, ki se tradicionalno gojijo v posebnih krajih in regijah in so ogrožene zaradi genske erozije, in sort zelenjadnic, ki nimajo resnične vrednosti za komercialno pridelavo, ampak so se razvile za pridelavo v posebnih pogojih ter za trženje semena navedenih domačih sort in sort zelenjadnic (3), ustrezno spremeniti.

(3)

Ukrepi iz te direktive so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za semenski material za poljedelstvo, vrtnarstvo in gozdarstvo –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Spremembe Direktive 2002/55/ES

Direktiva 2002/55/ES se spremeni:

1.

v členu 2(1)(b) se besede „Lycopersicon esculentum Mill.“ nadomestijo z besedami „Solanum lycopersicum L.“;

2.

v razpredelnici v točki 3(a) Priloge II se besedi „Lycopersicon esculentum“ nadomestita z besedami „Solanum lycopersicum L.“;

3.

v razpredelnici v točki 2 Priloge III se besedi „Lycopersicon esculentum“ nadomestita z besedami „Solanum lycopersicum L.“.

Člen 2

Spremembe Direktive 2008/72/ES

V razpredelnici v Prilogi II k Direktivi 2008/72/ES se besede „Lycopersicon esculentum Mill.“ nadomestijo z besedami „Solanum lycopersicum L.“.

Člen 3

Spremembe Direktive 2009/145/ES

Direktiva 2009/145/ES se spremeni:

1.

v razpredelnici v Prilogi I se besede „Lycopersicon esculentum Mill.“ nadomestijo z besedami „Solanum lycopersicum L.“;

2.

v razpredelnici v Prilogi II se besede „Lycopersicon esculentum Mill.“ nadomestijo z besedami „Solanum lycopersicum L.“.

Člen 4

Prenos

1.   Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje do 31. marca 2014. Komisiji takoj sporočijo besedilo navedenih predpisov.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

2.   Države članice Komisiji sporočijo besedilo temeljnih predpisov nacionalne zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 5

Začetek veljavnosti

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 6

Naslovniki

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 7. avgusta 2013

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 193, 20.7.2002, str. 33.

(2)  UL L 205, 1.8.2008, str. 28.

(3)  UL L 312, 27.11.2009, str. 44.


Top