EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R1251

Uredba Komisije (EU) št. 1251/2011 z dne 30. novembra 2011 o spremembi direktiv 2004/17/ES, 2004/18/ES in 2009/81/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede njihovih pragov uporabe za postopke za oddajo naročil Besedilo velja za EGP

UL L 319, 2.12.2011, p. 43–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Dokument je bil objavljen v posebni izdaji. (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/1251/oj

2.12.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 319/43


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1251/2011

z dne 30. novembra 2011

o spremembi direktiv 2004/17/ES, 2004/18/ES in 2009/81/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede njihovih pragov uporabe za postopke za oddajo naročil

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive 2004/17/ES Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o usklajevanju postopkov za oddajo naročil v vodnem, energetskem in transportnem sektorju ter sektorju poštnih storitev (1) in zlasti člena 69 Direktive,

ob upoštevanju Direktive 2004/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o usklajevanju postopkov za oddajo javnih naročil gradenj, blaga in storitev (2) in zlasti člena 78 Direktive,

ob upoštevanju Direktive 2009/81/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o usklajevanju postopkov za oddajo nekaterih naročil gradenj, blaga in storitev, ki jih oddajo naročniki na področju obrambe in varnosti, ter spremembi direktiv 2004/17/ES in 2004/18/ES (3), ter zlasti člena 68 Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je s Sklepom 94/800/ES z dne 22. decembra 1994 o sklenitvi sporazumov, doseženih v urugvajskem krogu večstranskih pogajanj (1986–1994) (4), v imenu Evropske skupnosti, v zvezi z zadevami, ki so v njeni pristojnosti, sklenil Sporazum o vladnih naročilih (v nadaljnjem besedilu: Sporazum). Sporazum je treba uporabljati za vsa naročila z vrednostjo, ki dosega ali presega zneske (v nadaljnjem besedilu: pragovi), določene v Sporazumu in izražene v posebnih pravicah črpanja.

(2)

Eden od ciljev direktiv 2004/17/ES in 2004/18/ES je, da se naročnikom, podjetjem ali državnim organom, ki ju uporabljajo, omogoči, da hkrati spoštujejo obveznosti iz Sporazuma. V ta namen je treba pragove, ki jih navedeni direktivi določata za javna naročila in ki so zajeti tudi v Sporazumu, prilagoditi, da ustrezajo protivrednostim pragov iz Sporazuma, ki so izražene v eurih in zaokrožene navzdol na najbližjo tisočico.

(3)

Zaradi skladnosti je treba prilagoditi tudi pragove iz direktiv 2004/17/ES in 2004/18/ES, ki niso zajeti v Sporazumu. Hkrati je treba prilagoditi pragove iz Direktive 2009/81/ES, da ustrezajo popravljenim pragovom iz člena 16 Direktive 2004/17/ES.

(4)

Direktive 2004/17/ES, 2004/18/ES in 2009/81/ES je zato treba ustrezno spremeniti.

(5)

Ukrepi, ki jih določa ta uredba, so v skladu z mnenjem Svetovalnega odbora za javna naročila –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Direktiva 2004/17/ES se spremeni:

1.

Člen 16 se spremeni:

(a)

v točki (a) se znesek „387 000 EUR“ nadomesti s „400 000 EUR“;

(b)

v točki (b) se znesek „4 845 000 EUR“ nadomesti s „5 000 000 EUR“.

2.

Člen 61 se spremeni:

(a)

v odstavku 1 se znesek „387 000 EUR“ nadomesti s „400 000 EUR“;

(b)

v odstavku 2 se znesek „387 000 EUR“ nadomesti s „400 000 EUR“.

Člen 2

Direktiva 2004/18/ES se spremeni:

1.

Člen 7 se spremeni:

(a)

v točki (a) se znesek „125 000 EUR“ nadomesti s „130 000 EUR“;

(b)

v točki (b) se znesek „193 000 EUR“ nadomesti z „200 000 EUR“;

(c)

v točki (c) se znesek „4 845 000 EUR“ nadomesti s „5 000 000 EUR“.

2.

Prvi odstavek člena 8 se spremeni:

(a)

v točki (a) se znesek „4 845 000 EUR“ nadomesti s „5 000 000 EUR“;

(b)

v točki (b) se znesek „193 000 EUR“ nadomesti z „200 000 EUR“.

3.

V členu 56 se znesek „4 845 000 EUR“ nadomesti s „5 000 000 EUR“.

4.

V prvem pododstavku člena 63(1) se znesek „4 845 000 EUR“ nadomesti s „5 000 000 EUR“.

5.

Člen 67(1) se spremeni:

(a)

v točki (a) se znesek „125 000 EUR“ nadomesti s „130 000 EUR“;

(b)

v točki (b) se znesek „193 000 EUR“ nadomesti z „200 000 EUR“;

(c)

v točki (c) se znesek „193 000 EUR“ nadomesti z „200 000 EUR“.

Člen 3

Člen 8 Direktive 2009/81/ES se spremeni:

1.

V točki (a) se znesek „387 000 EUR“ nadomesti s „400 000 EUR“.

2.

V točki (b) se znesek „4 845 000 EUR“ nadomesti s „5 000 000 EUR“.

Člen 4

Ta uredba začne veljati 1. januarja 2012.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 30. novembra 2011

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 134, 30.4.2004, str. 1.

(2)  UL L 134, 30.4.2004, str. 114.

(3)  UL L 216, 20.8.2009, str. 76.

(4)  UL L 336, 23.12.1994, str. 1.


Top