Help Print this page 

Document 32007R1231

Title and reference
Uredba Komisije (ES) št. 1231/2007 z dne 19. oktobra 2007 o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo
  • In force
OJ L 279, 23.10.2007, p. 3–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 012 P. 258 - 262

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1231/oj
Multilingual display
Dates
  • Date of document: 19/10/2007
  • Date of effect: 12/11/2007; začetek veljavnosti datum objave + 20 glej člen 3
  • Date of end of validity: 31/12/9999
Miscellaneous information
  • Author: Evropska komisija
  • Form: Uredba
Text

23.10.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 279/3


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1231/2007

z dne 19. oktobra 2007

o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (1) in zlasti člena 9(1)(a) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Da bi se zagotovila enotna uporaba kombinirane nomenklature, priložene Uredbi (EGS) št. 2658/87, je treba sprejeti ukrepe v zvezi z uvrščanjem blaga, navedenega v Prilogi k tej uredbi.

(2)

Uredba (EGS) št. 2658/87 je določila splošna pravila za razlago kombinirane nomenklature. Navedena pravila se uporabljajo tudi za vsako drugo nomenklaturo, ki v celoti ali delno temelji na kombinirani nomenklaturi ali dodaja kombinirani nomenklaturi dodatne pododdelke in je določena s posebnimi določbami Skupnosti, z namenom uporabe tarifnih in drugih ukrepov v zvezi z blagovno menjavo.

(3)

V skladu z navedenimi splošnimi pravili je treba blago, opisano v stolpcu 1 preglednice iz Priloge, uvrstiti pod oznako KN, navedeno v stolpcu 2, zaradi utemeljitev, navedenih v stolpcu 3.

(4)

Primerno je zagotoviti, da se po določbah iz člena 12(6) Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 z dne 12. oktobra 1992 o Carinskem zakoniku Skupnosti (2) imetnik lahko za obdobje treh mesecev še naprej sklicuje na zavezujoče tarifne informacije, ki jih izdajo carinski organi držav članic v zvezi z uvrstitvijo blaga v kombinirano nomenklaturo in ki niso v skladu z določbami te uredbe.

(5)

Ukrepi, predvideni v tej uredbi, so v skladu z mnenjem Odbora za carinski zakonik –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Blago, opisano v stolpcu 1 preglednice iz Priloge, se uvršča v kombinirano nomenklaturo pod oznako KN iz stolpca 2 preglednice.

Člen 2

Na podlagi člena 12(6) Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 se je za obdobje treh mesecev mogoče še naprej sklicevati na zavezujoče tarifne informacije, ki jih izdajo carinski organi držav članic in ki niso v skladu s to uredbo.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 19. oktobra 2007

Za Komisijo

László KOVÁCS

Član Komisije


(1)  UL L 256, 7.9.1987, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 733/2007 (UL L 169, 29.6.2007, str. 1).

(2)  UL L 302, 19.10.1992, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1791/2006 (UL L 363, 20.12.2006, str. 1).


PRILOGA

Opis blaga

Uvrstitev

(oznaka KN)

Utemeljitev

(1)

(2)

(3)

1.

Infrardeča domača savna, namenjena za vgradnjo v zgradbo in oblikovana za največ dva človeka, sestavljena iz:

šestih montažnih panojev, „pripravljenih za sestavo“,

klopi,

prezračevalne naprave,

ionizatorja zraka.

Nekateri panoji so opremljeni:

z vrati z okencem,

s keramičnim dolgovalovnim infrardečim grelcem,

z digitalnimi krmilniki ali

zvočniki.

Valovna dolžina sevanja keramičnega infrardečega grelca je 5,6–15 μm.

V izdelku so kombinirane funkcije savne in naprave za infrardečo toplotno terapijo. Naprava deluje razvedrilno in sprostilno.

8516 79 70

Uvrstitev opredeljujejo splošna pravila 1, 2(a), 3(b) in 6 za razlago kombinirane nomenklature, opomba 3 k oddelku XVI in besedilo oznak KN 8516, 8516 79 in 8516 79 70.

Bistven značaj celoti dajeta strojna in električna oprema. Uvrstitev pod tar. št. 4421 kot drugi leseni izdelki je zato izključena. Izdelek nima nobenega medicinskega delovanja, zato je uvrstitev pod tar. št. 9018 kot medicinski instrument ali naprava izključena.

Uvrstitev pod tar. št. 9406 je izključena, ker izdelek ni „samostojna“ popolna ali nepopolna montažna zgradba.

Ker je keramični infrardeči grelec, ki predstavlja osnovno funkcijo izdelka, elektrotermična naprava, katere funkcija je navedena drugje v poglavju 85 (tarifna številka 8516), je uvrstitev pod tarifno številko 8543 izključena.

Ker je keramični infrardeči grelec namenjen predvsem ogrevanju telesa in ne samo površinskemu ogrevanju, je izdelek izključen iz tarifne podštevilke 8516 29 kot električna naprava za ogrevanje prostorov. Zato se izdelek uvrsti pod tarifno podštevilko KN 8516 79.

2.

Samostojna naprava za zapisovanje digitalne kode slik iz video snemalne kamere na digitalni vsestranski disk (DVD).

Naprava je opremljena z vmesnikom USB za povezavo z video snemalno kamero ali napravo za avtomatsko obdelavo podatkov.

Če je naprava povezana z video snemalno kamero, ta upravlja video snemanje in je zapis samo v obliki videa.

Naprava se lahko uporablja tudi kot naprava za shranjevanje podatkov na DVD, kadar deluje v povezavi z napravo za avtomatsko obdelavo podatkov.

8521 90 00

Uvrstitev opredeljujeta splošni pravili 1 in 6 za razlago kombinirane nomenklature, opomba 5(E) k poglavju 84 in besedilo oznak KN 8521 in 8521 90 00.

Ker ima naprava posebno funkcijo video snemanja iz video kamere, se izključi uvrstitev kot pomnilna enota pod tar. podšt. 8471 70 (glej opombo 5(E) k poglavju 84).

Ker je naprava navedena pod tar. št. 8521 (kot aparat za snemanje slike), se izključi uvrstitev kot naprava za prepisovanje podatkov pod tar. št. 8471 (tar. podšt. 8471 90).

Ker ima naprava funkcijo, ki je navedena drugje v poglavju 85 (tar. št. 8521), se izključi uvrstitev pod tar. št. 8543.

3.

Digitalni fotoaparat za snemanje in shranjevanje slik na notranjo napravo za shranjevanje z zmogljivostjo 22 MB ali na spominsko kartico z zmogljivostjo največ 1 GB.

Fotoaparat je opremljen s senzorjem CCD s 6 milijoni točk in napravo s tekočimi kristali LCD z diagonalno mero 6,35 cm (2,5 palca), ki se lahko uporabi za prikaz slike pri fotografiranju ali kot zaslon za pregledovanje že shranjenih slik.

Najvišja ločljivost slike je 3 680 × 2 760 točk.

Ob uporabi najvišje ločljivosti in spominske kartice velikosti 1 GB je mogoče posneti približno 290 slik. Ob uporabi ločljivosti 640 × 480 točk in spominske kartice velikosti 1 GB je mogoče posneti približno 7 550 slik.

Najvišja ločljivost video posnetkov je 640 × 480 točk.

Ob uporabi najvišje ločljivosti in spominske kartice velikosti 1 GB je mogoče posneti približno 11-minutni video posnetek pri 30 slikah na sekundo.

Fotoaparat pri snemanju video posnetkov ne omogoča funkcije zuma.

8525 80 30

Uvrstitev opredeljujeta splošni pravili 1 in 6 za razlago kombinirane nomenklature, opomba 3 k oddelku XVI in besedilo oznak KN 8525, 8525 80 in 8525 80 30.

Fotoaparat se ne more uvrstiti pod tarifno podštevilko 8525 80 11 ali 8525 80 19 kot televizijska kamera, ker je z njim mogoče snemati fotografije in video posnetke.

Z izdelkom je mogoče posneti in shraniti večje število fotografij visoke kakovosti.

Vendar je z izdelkom mogoče snemati in shranjevati video posnetke kakovosti, nižje od 800 × 600 točk, pri snemanju video posnetkov pa izdelek ne omogoča funkcije zuma (glej pojasnjevalne opombe KN k podštevilki 8525 80 30).

V skladu z opombo 3 k oddelku XVI je glavni namen izdelka snemanje in shranjevanje fotografij, snemanje in shranjevanje video posnetkov pa je drugotnega namena, zato se fotoaparat uvrsti pod tarifno podštevilko 8525 80 30 kot digitalni fotoaparat.

4.

Digitalni fotoaparat za snemanje in shranjevanje slik na spominsko kartico z zmogljivostjo največ 1 GB.

Fotoaparat je opremljen s senzorjem CCD s 6 milijoni točk in s pregibnim iskalom iz prikazovalnika s tekočimi kristali (LCD) z diagonalno mero 5,08 cm (2,0 palca), ki se lahko uporabi kot iskalo pri fotografiranju ali kot zaslon za pregledovanje že shranjenih slik.

Najvišja ločljivost slike je 3 680 × 2 760 točk.

Ob uporabi najvišje ločljivosti in spominske kartice velikosti 1 GB je mogoče posneti približno 300 slik. Ob uporabi ločljivosti 640 × 480 točk in spominske kartice velikosti 1 GB je mogoče posneti 7 750 slik.

Najvišja ločljivost video posnetkov je 640 × 480 točk.

Ob uporabi najvišje ločljivosti in spominske kartice velikosti 1 GB je mogoče posneti približno 42-minutni video posnetek pri 30 posnetkih na sekundo.

Fotoaparat omogoča pri snemanju video posnetkov funkcijo zuma.

8525 80 30

Uvrstitev opredeljujeta splošni pravili 1 in 6 za razlago kombinirane nomenklature, opomba 3 k oddelku XVI in besedilo k oznakam KN 8525, 8525 80 in 8525 80 30.

Fotoaparat se ne more uvrstiti pod tarifno podštevilko 8525 80 11 ali 8525 80 19 kot televizijska kamera, ker je z njim mogoče shranjevati mirujoče slike in video posnetke.

Z izdelkom je mogoče posneti in shraniti mirujoče slike visoke kakovosti.

Čeprav je izdelek oblikovan kot video snemalna kamera, pri snemanju video posnetkov omogoča funkcijo zuma in snemanje približno 42-minutnih video posnetkov z ločljivostjo 640 × 480 točk, ostaja snemanje video posnetkov drugotni namen izdelka, saj lahko posname in shrani video posnetke kakovosti, nižje od 800 × 600 točk (glej pojasnjevalne opombe KN k podštevilki 8525 80 30).

V skladu z opombo 3 k oddelku XVI je glavni namen izdelka snemanje in shranjevanje mirujočih slik, snemanje in shranjevanje video posnetkov pa je njegov drugotni namen, zato se fotoaparat uvrsti pod tarifno podštevilko 8525 80 30 kot digitalni fotoaparat.

5.

Digitalna video snemalna kamera za snemanje in shranjevanje slik na spominsko kartico z zmogljivostjo največ 2 GB.

Kamera je opremljena s senzorjem CCD s 5 milijoni točk in s pregibnim iskalom iz prikazovalnika z organskimi svetlečimi diodami (OLED) z diagonalno mero 5,59 cm (2,2 palca), ki se lahko uporabi kot iskalo pri snemanju ali kot zaslon za pregledovanje posnetih slik.

Opremljena je z vhodom za mikrofon in avdio-video izhodom.

Najvišja ločljivost video posnetkov je 1 280 × 720 točk.

Ob uporabi najvišje ločljivosti in spominske kartice velikosti 2 GB je z njo mogoče posneti približno 42 minut video posnetkov pri 30 posnetkih na minuto. Ob uporabi ločljivosti 640 × 480 točk in spominske kartice velikosti 2 GB je z njo mogoče posneti več kot 2 uri video posnetkov pri 30 posnetkih na minuto.

Najvišja ločljivost mirujočih slik je 3 680 × 2 760 točk.

Ob uporabi najvišje ločljivosti in spominske kartice velikosti 2 GB je z njo mogoče posneti približno 600 mirujočih slik. Ob uporabi ločljivosti 640 × 480 točk in spominske kartice velikosti 2 GB je z njo mogoče posneti približno 15 500 mirujočih slik.

Kamera omogoča pri snemanju video posnetkov funkcijo zuma.

8525 80 91

Uvrstitev opredeljujeta splošni pravili 1 in 6 za razlago kombinirane nomenklature, opomba 3 k oddelku XVI in besedilo k oznakam KN 8525, 8525 80 in 8525 80 91.

Kamera se ne more uvrstiti pod tarifno podštevilko 8525 80 11 ali 8525 80 19 kot televizijska kamera, ker je z njo mogoče shranjevati mirujoče slike in video posnetke.

V skladu z opombo 3 k oddelku XVI je glavna funkcija snemanje in shranjevanje video posnetkov, saj omogoča snemanje video posnetkov kakovosti, višje od 800 × 600 točk, približno 42 minut, z ločljivostjo 1 280 × 720 točk pri 30 posnetkih na minuto. Poleg tega omogoča med snemanjem video posnetka uporabo optičnega zuma (glej pojasnjevalne opombe KN k podštevilkama 8525 80 91 in 8525 80 99).

Izdelek, ki omogoča le snemanje zvoka in slike, posnete s televizijsko kamero, se uvrsti kot video snemalna kamera pod tarifno podštevilko 8525 80 91.

6.

Prenosna naprava, sestavljena iz sprejemnika globalnega sistema za določanje položaja (GPS – Global Positioning System), z vgrajeno anteno in osebnim digitalnim pomočnikom (PDA, Personal Digital Assistant) z operacijskim sistemom v istem ohišju.

Dimenzije celotne naprave so: 11,2 (dolžina) × 6,9 (širina) × 1,6 (višina) cm.

Opremljena je:

z režo za priključitev spominske kartice,

z barvnim zaslonom LCD, občutljivim na dotik, velikosti 8,9 cm (3,5 palca),

osvetlitev ozadja z LED-diodami,

z bliskovnim spominom z 32 MB,

z vgrajenim modulom GPS z ločeno anteno,

s snemalnikom zvoka,

s predvajalnikom MP3 z vgrajenim zvočnikom,

z vmesniki za slušalko, USB, priklopno postajo itd. in

z gumbi za dostop do nalog, koledarja, zapiskov, kontaktnih podatkov.

8526 91 20

Uvrstitev opredeljujejo splošna pravila 1, 3(c) in 6 za razlago kombinirane nomenklature in besedilo k oznakam KN 8526, 8526 91 in 8526 91 20.

Naprava je sestavljena iz dveh delov: samodejnega stroja za obdelavo podatkov iz tarifne številke 8471 in sprejemnika GPS iz tarifne številke 8526.

Niti obdelava podatkov niti sprejem signalov GPS se ne more šteti kot bistvena funkcija.

Zato je napravo na podlagi splošnega pravila za razlago 3(c) treba uvrstiti pod tarifno številko 8526.

7.

Štirikolesno vozilo, opremljeno z dizelskim motorjem z zmogljivostjo 132 kW in najvišjo hitrostjo 40 km/h.

Vozilo ima popolnoma avtomatski menjalnik, štiri prestave za vožnjo naprej in eno vzvratno prestavo ter kabino s sedežem samo za voznika.

Šasija je opremljena s „petim kolesom“. Peto kolo ima dvižno višino 60 cm in največjo nosilnost 32 000 kg. Namenjena je pripenjanju priklopnika.

Vozilo je posebej oblikovano za rabo v distribucijskih centrih za priklopnike.

8701 90 90

Uvrstitev opredeljujeta splošni pravili 1 in 6 za razlago kombinirane nomenklature ter besedilo k oznakam KN 8701, 8701 90 in 8701 90 90.

Vozilo se ne more uvrstiti pod tar. št. 8709, ker samo ni namenjeno za prevoz blaga in ni primerno za uporabo na peronih železniških postaj.

Evropsko sodišče je v zadevi C-495/03 (1) odločilo, da je treba to vrsto vozil uvrstiti pod tar. št. 8701.

Ni ga mogoče uvrstiti kot cestni vlačilec za polpriklopnike pod tar. podšt. 8701 20, ker glede na zgradbo in najvišjo hitrost ni oblikovan in namenjen vožnji v javnem cestnem omrežju.

Zato se vozilo uvrsti kot traktor pod tarifno podštevilko 8701 90 90.


(1)  [2005] ECR I-8151.


Top