EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31993L0045

Direktiva Komisije 93/45/EGS z dne 17. junija 1993 o pridobivanju nektarja brez dodatka sladkorja ali medu

OJ L 159, 1.7.1993, p. 133–133 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 13 Volume 024 P. 79 - 79
Special edition in Swedish: Chapter 13 Volume 024 P. 79 - 79
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 012 P. 81 - 81
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 012 P. 81 - 81
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 012 P. 81 - 81
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 012 P. 81 - 81
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 012 P. 81 - 81
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 012 P. 81 - 81
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 012 P. 81 - 81
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 012 P. 81 - 81
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 012 P. 81 - 81
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 011 P. 243 - 243
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 011 P. 243 - 243
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 038 P. 25 - 25

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1993/45/oj

31993L0045Official Journal L 159 , 01/07/1993 P. 0133 - 0133
Finnish special edition: Chapter 13 Volume 24 P. 0079
Swedish special edition: Chapter 13 Volume 24 P. 0079


Direktiva Komisije 93/45/EGS

z dne 17. junija 1993

o pridobivanju nektarja brez dodatka sladkorja ali medu

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 75/726/EGS z dne 17. novembra 1975 o približevanju zakonodaje držav članic o sadnih sokovih in nekaterih podobnih izdelkih [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 89/394/EGS [2], in zlasti člena 1(7)(b) Direktive, ki predvideva, da se nektar iz nekaterih vrst sadja, katerega sok ima visoko naravno vsebnost sladkorja, lahko proizvaja brez dodatka sladkorja,

ker ima lahko sadje, navedeno v točkah II in III Priloge k Direktivi 75/726/EGS, in marelice naravno visoko vsebnost sladkorja in se zato uvrščajo v to kategorijo;

ker je zato, kadar so izpolnjeni pogoji, ustrezno dovoliti proizvodnjo nektarja brez dodatka sladkorja ali medu;

ker glede na obseg in učinek predvidenega ukrepa, ukrepi Skupnosti iz te direktive niso le potrebni, temveč nujni za dosego zastavljenih ciljev; ker teh ciljev države članice ne morejo doseči posamezno; ker so poleg tega taki cilji na ravni Skupnosti že določeni v Direktivi 75/726/EGS;

ker je seznam, predviden s to direktivo, v skladu z mnenjem Stalnega odbora za živila,

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Sadje, navedeno v točkah II in III Priloge k Direktivi 75/726/EGS, in marelice se lahko uporabijo, posamezno ali mešano, za pridobivanje nektarja brez dodatka sladkorja ali medu, če to upravičuje njihova naravno visoka vsebnost sladkorja.

Člen 2

1. Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje do 31. decembra 1993.

O tem takoj obvestijo Komisijo.

2. Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

Člen 3

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 17. junija 1993

Za Komisijo

Martin Bangemann

Član Komisije

[1] UL L 311, 1.12.1975, str. 40.

[2] UL L 186, 30.6.1989, str.

14.

Top