ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 267

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 65
13. októbra 2022


Obsah

 

III   Iné akty

Strana

 

 

EURÓPSKY HOSPODÁRSKY PRIESTOR

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 165/2022 z 10. júna 2022, ktorým sa mení príloha I (Veterinárne a fytosanitárne záležitosti) k Dohode o EHP [2022/1865]

1

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 166/2022 z 10. júna 2022, ktorým sa mení príloha I (Veterinárne a fytosanitárne záležitosti) k Dohode o EHP [2022/1866]

3

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 167/2022 z 10. júna 2022, ktorým sa mení príloha I (Veterinárne a fytosanitárne záležitosti) k Dohode o EHP [2022/1867]

5

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 168/2022 z 10. júna 2022, ktorým sa mení príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a certifikácia) k Dohode o EHP [2022/1868]

7

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 169/2022 z 10. júna 2022, ktorým sa mení príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a certifikácia) k Dohode o EHP [2022/1869]

8

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 170/2022 z 10. júna 2022, ktorým sa mení príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a certifikácia) k Dohode o EHP [2022/1870]

11

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 171/2022 z 10. júna 2022, ktorým sa mení príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a certifikácia) k Dohode o EHP [2022/1871]

12

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 172/2022 z 10. júna 2022, ktorým sa mení príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a certifikácia) k Dohode o EHP [2022/1872]

13

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 173/2022 z 10. júna 2022, ktorým sa mení príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a certifikácia) k Dohode o EHP [2022/1873]

14

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 174/2022 z 10. júna 2022, ktorým sa mení príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a certifikácia) k Dohode o EHP [2022/1874]

16

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 175/2022 z 10. júna 2022, ktorým sa mení príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a certifikácia) k Dohode o EHP [2022/1875]

18

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 176/2022 z 10. júna 2022, ktorým sa mení príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a certifikácia) a príloha XX (Životné prostredie) k Dohode o EHP [2022/1876]

19

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 177/2022 z 10. júna 2022, ktorým sa mení príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a certifikácia) k Dohode o EHP [2022/1877]

21

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 178/2022 z 10. júna 2022, ktorým sa mení príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a certifikácia) a príloha IV (Energetika) k Dohode o EHP [2022/1878]

22

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 179/2022 z 10. júna 2022, ktorým sa mení príloha V (Voľný pohyb pracovníkov) a príloha VIII (Právo usadiť sa) k Dohode o EHP [2022/1879]

24

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 180/2022 z 10. júna 2022, ktorým sa mení príloha VI (Sociálne zabezpečenie) k Dohode o EHP [2022/1880]

26

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 181/2022 z 10. júna 2022, ktorým sa mení príloha IX (Finančné služby) k Dohode o EHP [2022/1881]

27

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 182/2022 z 10. júna 2022, ktorým sa mení príloha IX (Finančné služby) k Dohode o EHP [2022/1882]

28

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 183/2022 z 10. júna 2022, ktorým sa mení príloha IX (Finančné služby) k Dohode o EHP [2022/1883]

30

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 184/2022 z 10. júna 2022, ktorým sa mení príloha IX (Finančné služby) k Dohode o EHP [2022/1884]

32

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 185/2022 z 10. júna 2022, ktorým sa mení príloha IX (Finančné služby) k Dohode o EHP [2022/1885]

34

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 186/2022 z 10. júna 2022, ktorým sa mení príloha IX (Finančné služby) k Dohode o EHP [2022/1886]

35

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 187/2022 z 10. júna 2022, ktorým sa mení príloha IX (Finančné služby) k Dohode o EHP [2022/1887]

36

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 188/2022 z 10. júna 2022, ktorým sa mení a dopĺňa príloha X (Služby vo všeobecnosti) a príloha XIII (Doprava) k Dohode o EHP [2022/1888]

38

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 189/2022 z 10. júna 2022, ktorým sa mení príloha XI (Elektronická komunikácia, audiovizuálne služby a informačná spoločnosť) k Dohode o EHP [2022/1889]

40

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 190/2022 z 10. júna 2022, ktorým sa mení príloha XI (Elektronická komunikácia, audiovizuálne služby a informačná spoločnosť) k Dohode o EHP [2022/1890]

42

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 191/2022 z 10. júna 2022, ktorým sa mení príloha XIII (Doprava) k Dohode o EHP [2022/1891]

43

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 192/2022 z 10. júna 2022, ktorým sa mení príloha XIII (Doprava) k Dohode o EHP [2022/1892]

45

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 193/2022 z 10. júna 2022, ktorým sa mení príloha XIII (Doprava) k Dohode o EHP [2022/1893]

46

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 194/2022 z 10. júna 2022, ktorým sa mení príloha XIII (Doprava) k Dohode o EHP [2022/1894]

47

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 195/2022 z 10. júna 2022, ktorým sa mení príloha XIII (Doprava) k Dohode o EHP [2022/1895]

48

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 196/2022 z 10. júna 2022, ktorým sa mení príloha XV (Štátna pomoc) k Dohode o EHP [2022/1896]

49

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 197/2022 z 10. júna 2022, ktorým sa mení príloha XVII (Duševné vlastníctvo) k Dohode o EHP [2022/1897]

50

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 198/2022 z 10. júna 2022, ktorým sa mení príloha XX (Životné prostredie) k Dohode o EHP [2022/1898]

52

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 199/2022 z 10. júna 2022, ktorým sa mení príloha XXI (Štatistika) k Dohode o EHP [2022/1899]

54

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 200/2022 z 10. júna 2022, ktorým sa mení príloha XXII (Právo obchodných spoločností) k Dohode o EHP [2022/1900]

55

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


III Iné akty

EURÓPSKY HOSPODÁRSKY PRIESTOR

13.10.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 267/1


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP č. 165/2022

z 10. júna 2022,

ktorým sa mení príloha I (Veterinárne a fytosanitárne záležitosti) k Dohode o EHP [2022/1865]

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „Dohoda o EHP“), a najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2021/2168 z 21. septembra 2021, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2019/2035, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/429, pokiaľ ide o pravidlá týkajúce sa zariadení, ktoré držia suchozemské zvieratá, a liahní a vysledovateľnosti určitých držaných suchozemských zvierat a násadových vajec (1), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(2)

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2022/54 z 21. októbra 2021, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2020/692, pokiaľ ide o dodatočné požiadavky na vstup do Únie v prípade určitých kopytníkov, ktoré pochádzajú z Únie, premiestňujú sa do tretej krajiny alebo na územie na účely účasti na podujatiach, výstavách, prehliadkach a potom sa premiestňujú späť do Únie (2), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(3)

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/1911 z 27. októbra 2021, ktorým sa mení príloha II k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2021/620, pokiaľ ide o štatút bez výskytu infekcie baktériami skupiny Mycobacterium tuberculosis complex v autonómnej oblasti Galícia a v autonómnej oblasti Astúrske kniežatstvo v Španielsku, ktorým sa mení príloha VIII k uvedenému nariadeniu, pokiaľ ide o štatút bez výskytu infekcie vírusom katarálnej horúčky oviec v autonómnej oblasti Baleárske ostrovy, provinciách Huelva a Sevilla a regiónoch Azuaga, Badajoz, Mérida, Jerez de los Caballeros a Zafra v provincii Badajoz v Španielsku a v regióne Alentejo a okrese Santarém v regióne Lisboa e Vale do Tejo v Portugalsku, ktorým sa mení príloha IX k uvedenému nariadeniu, pokiaľ ide o štatút bez zamorenia parazitom Varroa spp. na Alandoch vo Fínsku, a ktorým sa mení príloha XIII k uvedenému nariadeniu, pokiaľ ide o štatút bez výskytu infekčnej hematopoetickej nekrózy v Dánsku a vo Fínsku (3), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(4)

Toto rozhodnutie sa okrem iného týka právnych predpisov o živých zvieratách okrem rýb a živočíchov akvakultúry. Právne predpisy o týchto záležitostiach sa neuplatňujú na Island, ako sa uvádza v odseku 2 úvodnej časti kapitoly I prílohy I k Dohode o EHP.

(5)

Toto rozhodnutie sa týka právnych predpisov o veterinárnych záležitostiach. Právne predpisy o veterinárnych záležitostiach sa na Lichtenštajnsko neuplatňujú, pokiaľ sa naň vzťahuje Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o obchode s poľnohospodárskymi výrobkami, ako je uvedené v sektorových úpravách v prílohe I k Dohode o EHP. Toto rozhodnutie sa preto neuplatňuje na Lichtenštajnsko.

(6)

Príloha I k Dohode o EHP by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Kapitola I časť 1.1 prílohy I k Dohode o EHP sa mení takto:

1.

V bode 13f [delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2020/692] sa dopĺňa táto zarážka:

„–

32022 R 0054: delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2022/54 z 21. októbra 2021 (Ú. v. EÚ L 10, 17.1.2022, s. 1).“

2.

V bode 13g [delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/2035] sa dopĺňa táto zarážka:

„–

32021 R 2168: delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2021/2168 z 21. septembra 2021 (Ú. v. EÚ L 438, 8.12.2021, s. 38).“

3.

V bode 13r [vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/620] sa dopĺňa táto zarážka:

„–

32021 R 1911: vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/1911 z 27. októbra 2021 (Ú. v. EÚ L 389, 4.11.2021, s. 2).“

Článok 2

Znenie delegovaného nariadenia (EÚ) 2021/2168 a vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2021/1911 v islandskom a nórskom jazyku a delegovaného nariadenia (EÚ) 2022/54 v nórskom jazyku, ktoré sa uverejní v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, je autentické.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 11. júna 2022 pod podmienkou, že Spoločnému výboru EHP boli doručené všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 Dohody o EHP (*).

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 10. júna 2022

Za Spoločný výbor EHP

predseda

Nicolas VON LINGEN


(1)  Ú. v. EÚ L 438, 8.12.2021, s. 38.

(2)  Ú. v. EÚ L 10, 17.1.2022, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 389, 4.11.2021, s. 2.

(*)  Ústavné požiadavky neboli oznámené.


13.10.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 267/3


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP č. 166/2022

z 10. júna 2022,

ktorým sa mení príloha I (Veterinárne a fytosanitárne záležitosti) k Dohode o EHP [2022/1866]

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „Dohoda o EHP“), a najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/300 z 19. februára 2019, ktorým sa stanovuje všeobecný plán krízového riadenia v oblasti bezpečnosti potravín a krmív (1), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(2)

Vykonávacím rozhodnutím (EÚ) 2019/300 sa zrušuje rozhodnutie Komisie 2004/478/ES (2), ktoré je začlenené do Dohody o EHP, a preto je potrebné odkaz naň v rámci Dohody o EHP vypustiť.

(3)

Toto rozhodnutie sa týka právnych predpisov o veterinárnych záležitostiach a krmivách. Právne predpisy o veterinárnych záležitostiach a krmivách sa na Lichtenštajnsko neuplatňujú, pokiaľ sa naň vzťahuje Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o obchode s poľnohospodárskymi výrobkami, ako je uvedené v sektorových úpravách v prílohe I k Dohode o EHP. Toto rozhodnutie sa preto neuplatňuje na Lichtenštajnsko.

(4)

Príloha I k Dohode o EHP by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Príloha I k Dohode o EHP sa mení takto:

1.

V kapitole I časti 7.2 sa za bod 59 vkladá tento text:

„60.

32019 D 0300: vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/300 z 19. februára 2019, ktorým sa stanovuje všeobecný plán krízového riadenia v oblasti bezpečnosti potravín a krmív (Ú. v. EÚ L 50, 21.2.2019, s. 55).

Ustanovenia rozhodnutia sa na účely tejto dohody vykladajú s touto úpravou:

Ak Komisia zistí, že nastala situácia uvedená v článku 56 ods. 1 nariadenia (ES) č. 178/2002, ktorá sa priamo dotýka štátu EZVO, a zostaví krízovú jednotku v súlade s článkom 56 ods. 2 nariadenia (ES) č. 178/2002, na činnosti krízovej jednotky sa priamo zúčastňuje krízový koordinátor vymenovaný štátom EZVO, ktorého sa táto situácia priamo dotýka, ako aj krízový koordinátor vymenovaný Dozorným úradom EZVO.“

2.

V kapitole II sa za bod 47a vkladá tento text:

„47b.

32019 D 0300: vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/300 z 19. februára 2019, ktorým sa stanovuje všeobecný plán krízového riadenia v oblasti bezpečnosti potravín a krmív (Ú. v. EÚ L 50, 21.2.2019, s. 55).

Ustanovenia rozhodnutia sa na účely tejto dohody vykladajú s touto úpravou:

Ak Komisia zistí, že nastala situácia uvedená v článku 56 ods. 1 nariadenia (ES) č. 178/2002, ktorá sa priamo dotýka štátu EZVO, a zostaví krízovú jednotku v súlade s článkom 56 ods. 2 nariadenia (ES) č. 178/2002, na činnosti krízovej jednotky sa priamo zúčastňuje krízový koordinátor vymenovaný štátom EZVO, ktorého sa táto situácia priamo dotýka, ako aj krízový koordinátor vymenovaný Dozorným úradom EZVO.“

3.

Text bodu 31 (rozhodnutie Komisie 2004/478/ES) v kapitole I časti 7.2 a bodu 43 (rozhodnutie Komisie 2004/478/ES) v kapitole II sa vypúšťa.

Článok 2

Znenie vykonávacieho rozhodnutia (EÚ) 2019/300 v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sa uverejní v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, je autentické.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 11. júna 2022 pod podmienkou, že boli doručené všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 Dohody o EHP (*).

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 10. júna 2022

Za Spoločný výbor EHP

predseda

Nicolas VON LINGEN


(1)  Ú. v. EÚ L 50, 21.2.2019, s. 55.

(2)  Ú. v. EÚ L 160, 30.4.2004, s. 98.

(*)  Ústavné požiadavky neboli oznámené.


13.10.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 267/5


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP č. 167/2022

z 10. júna 2022,

ktorým sa mení príloha I (Veterinárne a fytosanitárne záležitosti) k Dohode o EHP [2022/1867]

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „Dohoda o EHP“), a najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/2051 z 24. novembra 2021 o povolení prípravku s obsahom baktérií Bacillus velezensis PTA-6507, Bacillus velezensis NRRL B-50013 a Bacillus velezensis NRRL B-50104 ako kŕmnej doplnkovej látky pre morky vo výkrme (držiteľ povolenia: spoločnosť Danisco Animal Nutrition zastúpená spoločnosťou Genencor International B.V.) (1) sa má začleniť do Dohody o EHP.

(2)

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/2080 z 26. novembra 2021 o povolení monohydrátu monohydrochloridu L-histidínu získaného fermentáciou s použitím baktérie Escherichia coli NITE SD 00268 ako kŕmnej doplnkovej látky pre všetky druhy zvierat okrem rýb (2) sa má začleniť do Dohody o EHP.

(3)

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/2090 z 25. novembra 2021 o zamietnutí povolenia oxidu titaničitého ako kŕmnej doplnkovej látky pre všetky druhy zvierat (3) sa má začleniť do Dohody o EHP.

(4)

Toto rozhodnutie sa týka právnych predpisov o krmivách. Právne predpisy o krmivách sa na Lichtenštajnsko neuplatňujú, pokiaľ sa naň vzťahuje Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o obchode s poľnohospodárskymi výrobkami, ako je uvedené v sektorových úpravách v prílohe I k Dohode o EHP. Toto rozhodnutie sa preto neuplatňuje na Lichtenštajnsko.

(5)

Príloha I k Dohode o EHP by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V kapitole II prílohy I k Dohode o EHP sa za bod 435 [vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/2094] vkladajú tieto body:

„436.

32021 R 2051: vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/2051 z 24. novembra 2021 o povolení prípravku s obsahom baktérií Bacillus velezensis PTA-6507, Bacillus velezensis NRRL B-50013 a Bacillus velezensis NRRL B-50104 ako kŕmnej doplnkovej látky pre morky vo výkrme (držiteľ povolenia: spoločnosť Danisco Animal Nutrition zastúpená spoločnosťou Genencor International B.V.) (Ú. v. EÚ L 420, 25.11.2021, s. 19).

437.

32021 R 2080: vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/2080 z 26. novembra 2021 o povolení monohydrátu monohydrochloridu L-histidínu získaného fermentáciou s použitím baktérie Escherichia coli NITE SD 00268 ako kŕmnej doplnkovej látky pre všetky druhy zvierat (Ú. v. EÚ L 426, 29.11.2021, s. 23).

438.

32021 R 2090: vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/2090 z 25. novembra 2021 o zamietnutí povolenia oxidu titaničitého ako kŕmnej doplnkovej látky pre všetky druhy zvierat (Ú. v. EÚ L 427, 30.11.2021, s. 160).“

Článok 2

Znenie vykonávacích nariadení (EÚ) 2021/2051, (EÚ) 2021/2080 a (EÚ) 2021/2090 v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sa uverejnia v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, je autentické.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 11. júna 2022 pod podmienkou, že Spoločnému výboru EHP boli doručené všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 Dohody o EHP (*).

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 10. júna 2022

Za Spoločný výbor EHP

predseda

Nicolas VON LINGEN


(1)  Ú. v. EÚ L 420, 25.11.2021, s. 19.

(2)  Ú. v. EÚ L 426, 29.11.2021, s. 23.

(3)  Ú. v. EÚ L 427, 30.11.2021, s. 160.

(*)  Ústavné požiadavky neboli oznámené.


13.10.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 267/7


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP č. 168/2022

z 10. júna 2022,

ktorým sa mení príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a certifikácia) k Dohode o EHP [2022/1868]

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „Dohoda o EHP“), a najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2021/1760 z 26. mája 2021, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/6 stanovením kritérií na určovanie antimikrobík, ktoré majú byť vyhradené na liečbu určitých infekcií u ľudí (1), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(2)

Príloha II k Dohode o EHP by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V kapitole XIII prílohy II k Dohode o EHP sa za bod 22f [vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/1280] vkladá tento bod:

„22g.

32021 R 1760: delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2021/1760 z 26. mája 2021, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/6 stanovením kritérií na určovanie antimikrobík, ktoré majú byť vyhradené na liečbu určitých infekcií u ľudí (Ú. v. EÚ L 353, 6.10.2021, p. 1).“

Článok 2

Znenie delegovaného nariadenia (EÚ) 2021/1760 v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sa uverejní v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, je autentické.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 11. júna 2022 pod podmienkou, že Spoločnému výboru EHP boli doručené všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 Dohody o EHP (*), alebo dňom nadobudnutia účinnosti rozhodnutia Spoločného výboru EHP č. 371/2021 z 10. decembra 2021 (2), podľa toho, čo nastane neskôr.

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 10. júna 2022

Za Spoločný výbor EHP

predseda

Nicolas VON LINGEN


(1)  Ú. v. EÚ L 353, 6.10.2021, s. 1.

(*)  Ústavné požiadavky neboli oznámené.

(2)  Ú. v. EÚ L 175, 30.6.2022, s. 48.


13.10.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 267/8


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP č. 169/2022

z 10. júna 2022,

ktorým sa mení príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a certifikácia) k Dohode o EHP [2022/1869]

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „Dohoda o EHP“), a najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Delegovaná smernica Komisie (EÚ) 2022/274 z 13. decembra 2021, ktorou sa na účely prispôsobenia vedeckému a technickému pokroku mení príloha III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ, pokiaľ ide o výnimku pre používanie ortuti v žiarivkách so studenou katódou a žiarivkách s externou elektródou na osobitné účely (1), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(2)

Delegovaná smernica Komisie (EÚ) 2022/275 z 13. decembra 2021, ktorou sa na účely prispôsobenia technickému a vedeckému pokroku mení príloha III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ, pokiaľ ide o výnimku na používanie ortuti v iných vysokotlakových sodíkových výbojkách na všeobecné účely osvetlenia (2), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(3)

Delegovaná smernica Komisie (EÚ) 2022/276 z 13. decembra 2021, ktorou sa na účely prispôsobenia technickému a vedeckému pokroku mení príloha III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ, pokiaľ ide o výnimku na používanie ortuti v jednopäticových (kompaktných) žiarivkách na všeobecné účely osvetlenia (3), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(4)

Delegovaná smernica Komisie (EÚ) 2022/277 z 13. decembra 2021, ktorou sa na účely prispôsobenia technickému a vedeckému pokroku mení príloha III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ, pokiaľ ide o výnimku na používanie ortuti v jednopäticových (kompaktných) žiarivkách na všeobecné účely osvetlenia s výkonom < 30 W a so životnosťou najmenej 20 000 h (4), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(5)

Delegovaná smernica Komisie (EÚ) 2022/278 z 13. decembra 2021, ktorou sa na účely prispôsobenia technickému a vedeckému pokroku mení príloha III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ, pokiaľ ide o výnimku na používanie ortuti v halogenidových výbojkách (5), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(6)

Delegovaná smernica Komisie (EÚ) 2022/279 z 13. decembra 2021, ktorou sa na účely prispôsobenia technickému a vedeckému pokroku mení príloha III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ, pokiaľ ide o výnimku na používanie ortuti v iných výbojkách na osobitné účely (6), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(7)

Delegovaná smernica Komisie (EÚ) 2022/280 z 13. decembra 2021, ktorou sa na účely prispôsobenia technickému a vedeckému pokroku mení príloha III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ, pokiaľ ide o výnimku pre používanie ortuti v iných nízkotlakových výbojkách (7), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(8)

Delegovaná smernica Komisie (EÚ) 2022/281 z 13. decembra 2021, ktorou sa na účely prispôsobenia technickému a vedeckému pokroku mení príloha III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ, pokiaľ ide o výnimku na používanie ortuti v jednopäticových (kompaktných) žiarivkách na osobitné účely (8), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(9)

Delegovaná smernica Komisie (EÚ) 2022/282 z 13. decembra 2021, ktorou sa na účely prispôsobenia technickému a vedeckému pokroku mení príloha III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ, pokiaľ ide o výnimku pre používanie ortuti v nelineárnych trojpásmových žiarivkách (9), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(10)

Delegovaná smernica Komisie (EÚ) 2022/283 z 13. decembra 2021, ktorou sa na účely prispôsobenia technickému a vedeckému pokroku mení príloha III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ, pokiaľ ide o výnimku na používanie ortuti vo vysokotlakových sodíkových výbojkách so zlepšeným indexom podania farieb na všeobecné účely osvetlenia (10), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(11)

Delegovaná smernica Komisie (EÚ) 2022/284 zo 16. decembra 2021, ktorou sa na účely prispôsobenia technickému a vedeckému pokroku mení príloha III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ, pokiaľ ide o výnimku pre používanie ortuti v dvojpäticových lineárnych žiarivkách na všeobecné účely osvetlenia (11), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(12)

Delegovaná smernica Komisie (EÚ) 2022/287 z 13. decembra 2021, ktorou sa na účely prispôsobenia technickému a vedeckému pokroku mení príloha III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ, pokiaľ ide o výnimku pre ortuť v žiarivkách na iné všeobecné účely osvetlenia a iné osobitné účely (12), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(13)

Príloha II k Dohode o EHP by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V kapitole XV prílohy II k Dohode o EHP sa v bode 12q (smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ) dopĺňajú tieto zarážky:

„–

32022 L 0274: delegovaná smernica Komisie (EÚ) 2022/274 z 13. decembra 2021 (Ú. v. EÚ L 43, 24.2.2022, s. 25),

32022 L 0275: delegovaná smernica Komisie (EÚ) 2022/275 z 13. decembra 2021 (Ú. v. EÚ L 43, 24.2.2022, s. 29),

32022 L 0276: delegovaná smernica Komisie (EÚ) 2022/276 z 13. decembra 2021 (Ú. v. EÚ L 43, 24.2.2022, s. 32),

32022 L 0277: delegovaná smernica Komisie (EÚ) 2022/277 z 13. decembra 2021 (Ú. v. EÚ L 43, 24.2.2022, s. 35),

32022 L 0278: delegovaná smernica Komisie (EÚ) 2022/278 z 13. decembra 2021 (Ú. v. EÚ L 43, 24.2.2022, s. 38),

32022 L 0279: delegovaná smernica Komisie (EÚ) 2022/279 z 13. decembra 2021 (Ú. v. EÚ L 43, 24.2.2022, s. 41),

32022 L 0280: delegovaná smernica Komisie (EÚ) 2022/280 z 13. decembra 2021 (Ú. v. EÚ L 43, 24.2.2022, s. 44),

32022 L 0281: delegovaná smernica Komisie (EÚ) 2022/281 z 13. decembra 2021 (Ú. v. EÚ L 43, 24.2.2022, s. 47),

32022 L 0282: delegovaná smernica Komisie (EÚ) 2022/282 z 13. decembra 2021 (Ú. v. EÚ L 43, 24.2.2022, s. 51),

32022 L 0283: delegovaná smernica Komisie (EÚ) 2022/283 z 13. decembra 2021 (Ú. v. EÚ L 43, 24.2.2022, s. 54),

32022 L 0284: delegovaná smernica Komisie (EÚ) 2022/284 zo 16. decembra 2021 (Ú. v. EÚ L 43, 24.2.2022, s. 57),

32022 L 0287: delegovaná smernica Komisie (EÚ) 2022/287 z 13. decembra 2021 (Ú. v. EÚ L 43, 24.2.2022, s. 64).“

Článok 2

Znenie delegovaných smerníc (EÚ) 2022/274, (EÚ) 2022/275, (EÚ) 2022/276, (EÚ) 2022/277, (EÚ) 2022/278, (EÚ) 2022/279, (EÚ) 2022/280, (EÚ) 2022/281, (EÚ) 2022/282, (EÚ) 2022/283, (EÚ) 2022/284 a (EÚ) 2022/287 v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sa uverejní v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, je autentické.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 11. júna 2022 pod podmienkou, že Spoločnému výboru EHP boli doručené všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 Dohody o EHP (*).

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 10. júna 2022

Za Spoločný výbor EHP

predseda

Nicolas VON LINGEN


(1)  Ú. v. EÚ L 43, 24.2.2022, s. 25.

(2)  Ú. v. EÚ L 43, 24.2.2022, s. 29.

(3)  Ú. v. EÚ L 43, 24.2.2022, s. 32.

(4)  Ú. v. EÚ L 43, 24.2.2022, s. 35.

(5)  Ú. v. EÚ L 43, 24.2.2022, s. 38.

(6)  Ú. v. EÚ L 43, 24.2.2022, s. 41.

(7)  Ú. v. EÚ L 43, 24.2.2022, s. 44.

(8)  Ú. v. EÚ L 43, 24.2.2022, s. 47.

(9)  Ú. v. EÚ L 43, 24.2.2022, s. 51.

(10)  Ú. v. EÚ L 43, 24.2.2022, s. 54.

(11)  Ú. v. EÚ L 43, 24.2.2022, s. 57.

(12)  Ú. v. EÚ L 43, 24.2.2022, s. 64.

(*)  Ústavné požiadavky neboli oznámené.


13.10.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 267/11


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP č. 170/2022

z 10. júna 2022,

ktorým sa mení príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a certifikácia) k Dohode o EHP [2022/1870]

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „Dohoda o EHP“), a najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Nariadenie Komisie (EÚ) 2021/2204 z 13. decembra 2021, ktorým sa mení príloha XVII k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH), pokiaľ ide o karcinogénne, mutagénne a reprodukčne toxické látky (1), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(2)

Príloha II k Dohode o EHP by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V kapitole XV bode 12zc [nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006] prílohy II k Dohode o EHP sa dopĺňa táto zarážka:

„–

32021 R 2204: nariadenie Komisie (EÚ) 2021/2204 z 13. decembra 2021 (Ú. v. EÚ L 446, 14.12.2021, s. 34).“

Článok 2

Znenie nariadenia (EÚ) 2021/2204 v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sa uverejní v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, je autentické.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 11. júna 2022 pod podmienkou, že boli doručené všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 Dohody o EHP (*).

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 10. júna 2022

Za Spoločný výbor EHP

predseda

Nicolas VON LINGEN


(1)  Ú. v. EÚ L 446, 14.12.2021, s. 34.

(*)  Ústavné požiadavky neboli oznámené.


13.10.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 267/12


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP č. 171/2022

z 10. júna 2022,

ktorým sa mení príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a certifikácia) k Dohode o EHP [2022/1871]

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „Dohoda o EHP“), a najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2021/2166 z 3. decembra 2021 o nevyriešených námietkach týkajúcich sa podmienok udelenia autorizácie biocídneho výrobku Teknol Aqua 1411-01 v súlade s článkom 36 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 (1), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(2)

Príloha II k Dohode o EHP by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V prílohe II k Dohode o EHP sa za bod 12zzzzzzzt [vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2021/2174] vkladá tento bod:

„12zzzzzzzu.

32021 D 2166: vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2021/2166 z 3. decembra 2021 o nevyriešených námietkach týkajúcich sa podmienok udelenia autorizácie biocídneho výrobku Teknol Aqua 1411-01 v súlade s článkom 36 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 (Ú. v. EÚ L 437, 7.12.2021, s. 10).“

Článok 2

Znenie vykonávacieho rozhodnutia (EÚ) 2021/2166 v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sa uverejní v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, je autentické.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 11. júna 2022 pod podmienkou, že boli doručené všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 Dohody o EHP (*).

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 10. júna 2022

Za Spoločný výbor EHP

predseda

Nicolas VON LINGEN


(1)  Ú. v. EÚ L 437, 7.12.2021, s. 10.

(*)  Ústavné požiadavky neboli oznámené.


13.10.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 267/13


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP č. 172/2022

z 10. júna 2022,

ktorým sa mení príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a certifikácia) k Dohode o EHP [2022/1872]

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „Dohoda o EHP“), a najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2022/146 z 1. februára 2022, ktorým sa podľa článku 3 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 určuje, či výrobok obsahujúci alkyl (C12-16)benzyldimetylamónium-chlorid je biocídnym výrobkom (1), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(2)

Príloha II k Dohode o EHP by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V kapitole XV prílohy II k Dohode o EHP sa za bod 12zzzzzzzu [vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2021/2166] vkladá tento bod:

„12zzzzzzzv.

32022 D 0146: vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2022/146 z 1. februára 2022, ktorým sa podľa článku 3 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 určuje, či výrobok obsahujúci alkyl (C12-16)benzyldimetylamónium-chlorid je biocídnym výrobkom (Ú. v. EÚ L 24, 3.2.2022, s. 133).“

Článok 2

Znenie vykonávacieho rozhodnutia (EÚ) 2022/146 v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sa uverejní v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, je autentické.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 11. júna 2022 pod podmienkou, že boli doručené všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 Dohody o EHP (*).

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 10. júna 2022

Za Spoločný výbor EHP

predseda

Nicolas VON LINGEN


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 3.2.2022, s. 133.

(*)  Ústavné požiadavky neboli oznámené.


13.10.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 267/14


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP č. 173/2022

z 10. júna 2022,

ktorým sa mení príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a certifikácia) k Dohode o EHP [2022/1873]

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „Dohoda o EHP“), a najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/665 zo 17. apríla 2019, ktorým sa mení rozhodnutie Komisie 2005/270/ES stanovujúce formáty, ktoré sa vzťahujú na databázový systém podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/62/ES o obaloch a odpadoch z obalov (1), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(2)

Príloha II k Dohode o EHP by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V kapitole XVII prílohy II k Dohode o EHP sa v bode 7e (rozhodnutie Komisie 2005/270/ES) dopĺňa tento text:

„–

32019 D 0665: vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/665 zo 17. apríla 2019 (Ú. v. EÚ L 112, 26.4.2019, s. 26).

Ustanovenia rozhodnutia sa na účely tejto dohody vykladajú s touto úpravou:

Lichtenštajnsko použije na účely článku 6c a prílohy II rovnocennú metódu na určenie hmotnosti recyklovaného komunálneho odpadu.“

Článok 2

Znenie vykonávacieho rozhodnutia (EÚ) 2019/665 v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sa uverejní v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, je autentické.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 11. júna 2022 pod podmienkou, že boli doručené všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 Dohody o EHP (*).

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 10. júna 2022

Za Spoločný výbor EHP

predseda

Nicolas VON LINGEN


(1)  Ú. v. EÚ L 112, 26.4.2019, s. 26.

(*)  Ústavné požiadavky neboli oznámené.


13.10.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 267/16


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP č. 174/2022

z 10. júna 2022,

ktorým sa mení príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a certifikácia) k Dohode o EHP [2022/1874]

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „Dohoda o EHP“), a najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2021/958 z 31. mája 2021, ktorým sa stanovuje formát nahlasovania údajov a informácií o rybárskom výstroji uvedenom na trh a o odpadovom rybárskom výstroji zozbieranom v členských štátoch a formát správy o kontrole kvality v súlade s článkom 13 ods. 1 písm. d) a článkom 13 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/904 (1), v znení korigenda uverejneného v Ú. v. EÚ L 34, 16.2.2022, s. 52, sa má začleniť do Dohody o EHP.

(2)

Príloha II k Dohode o EHP by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V kapitole XVII prílohy II k Dohode o EHP sa za bod 9d [smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/904] vkladá tento bod:

„9da.

32021 D 0958: vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2021/958 z 31. mája 2021, ktorým sa stanovuje formát nahlasovania údajov a informácií o rybárskom výstroji uvedenom na trh a o odpadovom rybárskom výstroji zozbieranom v členských štátoch a formát správy o kontrole kvality v súlade s článkom 13 ods. 1 písm. d) a článkom 13 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/904 (Ú. v. EÚ L 211, 15.6.2021, s. 51), v znení korigenda uverejneného v Ú. v. EÚ L 34, 16.2.2022, s. 52.“

Článok 2

Znenie vykonávacieho rozhodnutia (EÚ) 2021/958 v znení korigenda uverejneného v Ú. v. EÚ L 34, 16.2.2022, s. 52 v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sa uverejní v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, je autentické.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 11. júna 2022 pod podmienkou, že boli doručené všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 Dohody o EHP (*).

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 10. júna 2022

Za Spoločný výbor EHP

predseda

Nicolas VON LINGEN


(1)  Ú. v. EÚ L 211, 15.6.2021, s. 51.

(*)  Ústavné požiadavky neboli oznámené.


13.10.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 267/18


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP č. 175/2022

z 10. júna 2022,

ktorým sa mení príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a certifikácia) k Dohode o EHP [2022/1875]

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „Dohoda o EHP“), a najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2021/1752 z 1. októbra 2021, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/904, pokiaľ ide o výpočet, overovanie a nahlasovanie údajov o triedenom zbere jednorazových plastových nápojových fliaš (1) sa má začleniť do Dohody o EHP.

(2)

Príloha II k Dohode o EHP by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V kapitole XVII prílohy II k Dohode o EHP sa za bod 9da [vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2021/958] vkladá tento bod:

„9daa

32021 D 1752: vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2021/1752 z 1. októbra 2021, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/904, pokiaľ ide o výpočet, overovanie a nahlasovanie údajov o triedenom zbere jednorazových plastových nápojových fliaš (Ú. v. EÚ L 349, 4.10.2021, s. 19).“

Článok 2

Znenie vykonávacieho rozhodnutia (EÚ) 2021/1752 v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sa uverejní v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, je autentické.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 11. júna 2022 pod podmienkou, že boli doručené všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 Dohody o EHP (*).

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli, 10. júna 2022

Za Spoločný výbor EHP

predseda

Nicolas VON LINGEN


(1)  Ú. v. EÚ L 349, 4.10.2021, s. 19.

(*)  Ústavné požiadavky neboli oznámené.


13.10.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 267/19


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP č. 176/2022

z 10. júna 2022,

ktorým sa mení príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a certifikácia) a príloha XX (Životné prostredie) k Dohode o EHP [2022/1876]

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „Dohoda o EHP“), a najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/699 z 18. apríla 2017, ktorým sa stanovuje spoločná metodika výpočtu hmotnosti elektrických a elektronických zariadení (EEZ) uvádzaných na trh každého členského štátu a spoločná metodika výpočtu hmotnostného množstva odpadu z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ), ktorý bol vyprodukovaný v každom členskom štáte (1), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(2)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/19/EÚ (2) bola začlenená do prílohy XX Dohody o EHP rozhodnutím Spoločného výboru EHP č. 195/2015 z 10. júla 2015 (3).

(3)

Keďže Lichtenštajnsko je integrované do švajčiarskeho systému pre odpad z elektrických a elektronických zariadení, neexistujú žiadne lichtenštajnské špecifické údaje týkajúce sa odpadu z elektrických a elektronických zariadení. Lichtenštajnsko by preto malo byť vyňaté z článkov 7, 11 a 16 smernice 2012/19/EÚ a prílohy II a XX k Dohode by sa mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(4)

Na základe vyňatia Lichtenštajnska z článku 7 smernice 2012/19/EÚ by sa vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/699 na Lichtenštajnsko nemalo uplatňovať.

(5)

Prílohy II a XX k Dohode o EHP by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V kapitole XVII prílohy II k Dohode o EHP sa za bod 9daa [vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2021/1752] vkladá tento text:

„9e.

32012 L 0019: smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/19/EÚ zo 4. júla 2012 o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) (Ú. v. EÚ L 197, 24.7.2012, s. 38).

Ustanovenia smernice sa na účely tejto dohody vykladajú s touto úpravou:

Články 7, 11 a 16 sa nevzťahujú na Lichtenštajnsko.

9ea.

32017 R 0699: vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/699 z 18. apríla 2017, ktorým sa stanovuje spoločná metodika výpočtu hmotnosti elektrických a elektronických zariadení (EEZ) uvádzaných na trh každého členského štátu a spoločná metodika výpočtu hmotnostného množstva odpadu z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ), ktorý bol vyprodukovaný v každom členskom štáte (Ú. v. EÚ L 103, 19.4.2017, s. 17).

Ustanovenia nariadenia sa na účely tejto dohody vykladajú s touto úpravou:

Toto nariadenie sa nevzťahuje na Lichtenštajnsko.“

Článok 2

Príloha XX k Dohode o EHP sa mení takto:

1.

Text bodu 32fa (smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/19/EÚ) sa nahrádza takto:

„32fa.

32012 L 0019: smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/19/EÚ zo 4. júla 2012 o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) (Ú. v. EÚ L 197, 24.7.2012, s. 38).

Ustanovenia smernice sa na účely tejto dohody vykladajú s touto úpravou:

Články 7, 11 a 16 sa nevzťahujú na Lichtenštajnsko.“

2.

Za bod 32fa (smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/19/EÚ) sa vkladá tento bod:

„32faa.

32017 R 0699: vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/699 z 18. apríla 2017, ktorým sa stanovuje spoločná metodika výpočtu hmotnosti elektrických a elektronických zariadení (EEZ) uvádzaných na trh každého členského štátu a spoločná metodika výpočtu hmotnostného množstva odpadu z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ), ktorý bol vyprodukovaný v každom členskom štáte (Ú. v. EÚ L 103, 19.4.2017, s. 17).

Ustanovenia nariadenia sa na účely tejto dohody vykladajú s touto úpravou:

Toto nariadenie sa nevzťahuje na Lichtenštajnsko.“

Článok 3

Znenie vykonávacie nariadenia (EÚ) 2017/699 v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sa uverejní v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, je autentické.

Článok 4

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 11. júna 2022 pod podmienkou, že boli doručené všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 Dohody o EHP (*).

Článok 5

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 10. júna 2022

Za Spoločný výbor EHP

predseda

Nicolas VON LINGEN


(1)  Ú. v. EÚ L 103, 19.4.2017, s. 17.

(2)  Ú. v. EÚ L 197, 24.7.2012, s. 38.

(3)  Ú. v. EÚ L 8, 12.1.2017, s. 32.

(*)  Ústavné požiadavky neboli oznámené.


13.10.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 267/21


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP č. 177/2022

z 10. júna 2022,

ktorým sa mení príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a certifikácia) k Dohode o EHP [2022/1877]

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „Dohoda o EHP“), a najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2022/112 z 25. januára 2022, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2017/746, pokiaľ ide o prechodné ustanovenia pre určité diagnostické zdravotnícke pomôcky in vitro a odklad uplatňovania podmienok na interné pomôcky (1), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(2)

Príloha II k Dohode o EHP by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V kapitole XXX bode 12 [nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/746] prílohy II k Dohode o EHP sa dopĺňa táto zarážka:

„ , zmenené týmto právnym predpisom:

32022 R 0112: nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2022/112 z 25. januára 2022 (Ú. v. EÚ L 19, 28.1.2022, s. 3).“

Článok 2

Znenie nariadenia (EÚ) 2022/112 v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sa uverejní v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, je autentické.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 11. júna 2022 pod podmienkou, že boli doručené všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 Dohody o EHP (*).

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 10. júna 2022

Za Spoločný výbor EHP

predseda

Nicolas VON LINGEN


(1)  Ú. v. EÚ L 19, 28.1.2022, s. 3.

(*)  Ústavné požiadavky neboli oznámené.


13.10.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 267/22


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP č. 178/2022

z 10. júna 2022,

ktorým sa mení príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a certifikácia) a príloha IV (Energetika) k Dohode o EHP [2022/1878]

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „Dohoda o EHP“), a najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/740 z 25. mája 2020 o označovaní pneumatík vzhľadom na palivovú úspornosť a iné parametre, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2017/1369 a zrušuje nariadenie (ES) č. 1222/2009 (1) v znení korigenda uverejneného v Ú. v. EÚ L 241, 27.7.2020, s. 46Ú. v. EÚ L 147, 30.4.2021, s. 23, sa má začleniť do Dohody o EHP.

(2)

Prílohy II a IV k Dohode o EHP by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V kapitole IV bode 4 [nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1369] prílohy II k Dohode o EHP sa dopĺňa táto zarážka:

 

„, zmenené týmto právnym predpisom:

32020 R 0740: nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/740 z 25. mája 2020 (Ú. v. EÚ L 177, 5.6.2020, s. 1) v znení korigenda uverejneného v Ú. v. EÚ L 241, 27.7.2020, s. 46 a v Ú. v. EÚ L 147, 30.4.2021, s. 23.“

Článok 2

Príloha IV k Dohode o EHP sa mení takto:

1.

V bode 11 [nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1369] sa dopĺňa tento text:

 

„, zmenené týmto právnym predpisom:

32020 R 0740: nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/740 z 25. mája 2020 (Ú. v. EÚ L 177, 5.6.2020, s. 1) v znení korigenda uverejneného v Ú. v. EÚ L 241, 27.7.2020, s. 46 a v Ú. v. EÚ L 147, 30.4.2021, s. 23.“

2.

Za bod 52 [nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2195] sa vkladá tento bod:

„53.

32020 R 0740: Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/740 z 25. mája 2020 o označovaní pneumatík vzhľadom na palivovú úspornosť a iné parametre, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2017/1369 a zrušuje nariadenie (ES) č. 1222/2009 (Ú. v. EÚ L 177, 5.6.2020, s. 1) v znení korigenda uverejneného v Ú. v. EÚ L 241, 27.7.2020, s. 46Ú. v. EÚ L 147, 30.4.2021, s. 23.“

3.

Text bodu 43 [nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1222/2009] sa vypúšťa.

Článok 3

Znenie nariadenia (EÚ) 2020/740 v znení korigenda uverejneného v Ú. v. EÚ L 241, 27.7.2020, s. 46 a v Ú. v. EÚ L 147, 30.4.2021, s. 23 v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sa uverejní v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, je autentické.

Článok 4

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 11. júna 2022 pod podmienkou, že boli doručené všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 Dohody o EHP (*).

Článok 5

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli, 10. júna 2022

Za Spoločný výbor EHP

predseda

Nicolas VON LINGEN


(1)  Ú. v. EÚ L 177, 5.6.2020, s. 1.

(*)  Ústavné požiadavky neboli oznámené.


13.10.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 267/24


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP č. 179/2022

z 10. júna 2022,

ktorým sa mení príloha V (Voľný pohyb pracovníkov) a príloha VIII (Právo usadiť sa) k Dohode o EHP [2022/1879]

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „Dohoda o EHP“), a najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2022/533 z 1. apríla 2022, ktorým sa na účely uľahčenia práva na voľný pohyb v rámci Únie stanovuje rovnocennosť potvrdení súvisiacich s ochorením COVID-19 vydaných Kolumbijskou republikou s potvrdeniami vydanými v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/953 (1), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(2)

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2022/534 z 1. apríla 2022, ktorým sa na účely uľahčenia práva na voľný pohyb v rámci Únie stanovuje rovnocennosť potvrdení súvisiacich s ochorením COVID-19 vydaných Malajziou s potvrdeniami vydanými v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/953 (2), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(3)

Prílohy V a VIII k Dohode o EHP by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V prílohe V k Dohode o EHP sa za bod 10zg [vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2022/207] vkladajú tieto body:

„10zh.

32022 D 0533: vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2022/533 z 1. apríla 2022, ktorým sa na účely uľahčenia práva na voľný pohyb v rámci Únie stanovuje rovnocennosť potvrdení súvisiacich s ochorením COVID-19 vydaných Kolumbijskou republikou s potvrdeniami vydanými v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/953 (Ú. v. EÚ L 105, 4.4.2022, s. 60).

10zi.

32022 D 0534: vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2022/534 z 1. apríla 2022, ktorým sa na účely uľahčenia práva na voľný pohyb v rámci Únie stanovuje rovnocennosť potvrdení súvisiacich s ochorením COVID-19 vydaných Malajziou s potvrdeniami vydanými v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/953 (Ú. v. EÚ L 105, 4.4.2022, s. 63).“

Článok 2

V prílohe VIII k Dohode o EHP sa za bod 11zg [vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2022/207] vkladajú tieto body:

„11zh.

32022 D 0533: vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2022/533 z 1. apríla 2022, ktorým sa na účely uľahčenia práva na voľný pohyb v rámci Únie stanovuje rovnocennosť potvrdení súvisiacich s ochorením COVID-19 vydaných Kolumbijskou republikou s potvrdeniami vydanými v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/953 (Ú. v. EÚ L 105, 4.4.2022, s. 60).

11zi.

32022 D 0534: vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2022/534 z 1. apríla 2022, ktorým sa na účely uľahčenia práva na voľný pohyb v rámci Únie stanovuje rovnocennosť potvrdení súvisiacich s ochorením COVID-19 vydaných Malajziou s potvrdeniami vydanými v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/953 (Ú. v. EÚ L 105, 4.4.2022, s. 63).“

Článok 3

Znenie vykonávacích rozhodnutí (EÚ) 2022/533 a (EÚ) 2022/534 v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sa uverejní v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, je autentické.

Článok 4

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 11. júna 2022 pod podmienkou, že boli doručené všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 Dohody o EHP (*).

Článok 5

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 10. júna 2022

Za Spoločný výbor EHP

predseda

Nicolas VON LINGEN


(1)  Ú. v. EÚ L 105, 4.4.2022, s. 60.

(2)  Ú. v. EÚ L 105, 4.4.2022, s. 63.

(*)  Ústavné požiadavky neboli oznámené.


13.10.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 267/26


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP č. 180/2022

z 10. júna 2022,

ktorým sa mení príloha VI (Sociálne zabezpečenie) k Dohode o EHP [2022/1880]

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „Dohoda o EHP“), a najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Rozhodnutie č. S11 z 9. decembra 2020 o postupoch náhrady prostriedkov na účely vykonávania článkov 35 a 41 nariadenia (ES) č. 883/2004 (1) sa má začleniť do Dohody o EHP.

(2)

Rozhodnutím č. S11 sa nahrádza rozhodnutie č. S9 (2) začlenené do Dohody o EHP, a preto je potrebné odkaz naň v rámci dohody vypustiť.

(3)

Príloha VI k Dohode o EHP by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Príloha VI k Dohode o EHP sa mení takto:

1.

Za bod 3.S10 (rozhodnutie č. S10) sa vkladá tento bod:

„3.S11

32021 D 0618(01): Rozhodnutie č. S11 z 9. decembra 2020 o postupoch náhrady prostriedkov na účely vykonávania článkov 35 a 41 nariadenia (ES) č. 883/2004 (Ú. v. EÚ C 236, 18.6.2021, s. 4).“

2.

Text bodu 3.S9 (rozhodnutie č. S9) sa vypúšťa.

Článok 2

Znenie rozhodnutia č. S11 v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sa uverejní v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, je autentické.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 11. júna 2022 pod podmienkou, že boli doručené všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 Dohody o EHP (*).

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 10. júna 2022

Za Spoločný výbor EHP

predseda

Nicolas VON LINGEN


(1)  Ú. v. EÚ C 236, 18.6.2021, s. 4.

(2)  Ú. v. EÚ C 279, 27.9.2013, s. 8.

(*)  Ústavné požiadavky neboli oznámené.


13.10.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 267/27


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP č. 181/2022

z 10. júna 2022,

ktorým sa mení príloha IX (Finančné služby) k Dohode o EHP [2022/1881]

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „Dohoda o EHP“), a najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2022/185 z 10. februára 2022, ktorým sa opravujú niektoré jazykové znenia vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2021/451, ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy na uplatňovanie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o vykazovanie inštitúciami na účely dohľadu, a ktorým sa zrušuje vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 680/2014 (1), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(2)

Príloha IX k Dohode o EHP by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V bode 14ab [vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/451] prílohy IX k Dohode o EHP sa dopĺňa tento text:

„, zmenené týmto právnym predpisom:

32022 R 0185: vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2022/185 z 10. februára 2022 (Ú. v. EÚ L 30, 11.2.2022, s. 5).“

Článok 2

Znenie vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2022/185 v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sa uverejní v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, je autentické.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 11. júna 2022 pod podmienkou, že boli doručené všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 Dohody o EHP (*).

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 10. júna 2022

Za Spoločný výbor EHP

predseda

Nicolas VON LINGEN


(1)  Ú. v. EÚ L 30, 11.2.2022, s. 5.

(*)  Ústavné požiadavky neboli oznámené.


13.10.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 267/28


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP č. 182/2022

z 10. júna 2022,

ktorým sa mení príloha IX (Finančné služby) k Dohode o EHP [2022/1882]

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „Dohoda o EHP“), a najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1620 z 13. júla 2018, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2015/61, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o požiadavku na krytie likvidity pre úverové inštitúcie (1), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(2)

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2022/786 z 10. februára 2022. ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2015/61, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o požiadavku na krytie likvidity pre úverové inštitúcie (2), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(3)

Príloha IX k Dohode o EHP by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Bod 14ac [delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/61] prílohy IX k Dohode o EHP sa mení takto:

1.

Dopĺňa sa tento text:

 

„, zmenené týmto právnym predpisom:

32018 R 1620: delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1620 z 13. júla 2018 (Ú. v. EÚ L 271, 30.10.2018, s. 10).

32022 R 0786: delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2022/786 z 10. februára 2022 (Ú. v. EÚ L 141, 20.5.2022, s. 1).“

2.

Za úpravu b) sa vkladá táto úprava:

„c)

Do článku 28 ods. 8 dopĺňa toto písmeno:

„d)

centrálna banka tretej krajiny, s ktorou domovský členský štát úverovej inštitúcie tvorí menovú oblasť, ak majú tieto úverové inštitúcie rovnaký prístup k likvidite centrálnej banky, a to aj počas stresových období, ako úverové inštitúcie zapísané v obchodnom registri v tejto tretej krajine.““

Článok 2

Znenie delegovaných nariadení (EÚ) 2018/1620 a (EÚ) 2022/786 v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sa uverejní v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, je autentické.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 11. júna 2022 pod podmienkou, že Spoločnému výboru EHP boli doručené všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 Dohody o EHP (*), alebo dňom nadobudnutia účinnosti rozhodnutia Spoločného výboru EHP č. 76/2022 z 18. marca 2022 (3), podľa toho, čo nastane neskôr.

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 10. júna 2022

Za Spoločný výbor EHP

predseda

Nicolas VON LINGEN


(1)  Ú. v. EÚ L 271, 30.10.2018, s. 10.

(2)  Ú. v. EÚ L 141, 20.5.2022, s. 1.

(*)  Ústavné požiadavky neboli oznámené.

(3)  Ú. v. EÚ L 182, 7.7.2022, s. 61.


13.10.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 267/30


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP č. 183/2022

z 10. júna 2022,

ktorým sa mení príloha IX (Finančné služby) k Dohode o EHP [2022/1883]

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „Dohoda o EHP“), a najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/1751 z 1. októbra 2021, ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy na uplatňovanie smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/59/EÚ, pokiaľ ide o jednotné formáty a vzory oznámení o konštatovaní neuskutočniteľnosti zahrnutia zmluvného uznania právomocí odpísať a vykonať konverziu (1), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(2)

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2022/365 z 3. marca 2022, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2018/1624, ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy, pokiaľ ide o postupy, štandardné formy a vzory na poskytovanie informácií na účely plánov riešenia krízových situácií pre úverové inštitúcie a investičné spoločnosti podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/59/EÚ (2), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(3)

Príloha IX k Dohode o EHP by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Príloha IX k Dohode o EHP sa mení takto:

1.

V bode 19bo [vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1624] sa dopĺňa tento text:

„zmenené týmto právnym predpisom:

32022 R 0365: vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2022/365 z 3. marca 2022 (Ú. v. EÚ L 69, 4.3.2022, s. 60).“

2.

Za bod 19bp [delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/348] sa vkladá tento bod:

„19bs.

32021 R 1751: vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/1751 z 1. októbra 2021, ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy na uplatňovanie smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/59/EÚ, pokiaľ ide o jednotné formáty a vzory oznámení o konštatovaní neuskutočniteľnosti zahrnutia zmluvného uznania právomocí odpísať a vykonať konverziu (Ú. v. EÚ L 349, 4.10.2021, s. 5).“

Článok 2

Znenie vykonávacích nariadení (EÚ) 2021/1751 a (EÚ) 2022/365 v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sa uverejní v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, je autentické.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 11. júna 2022 pod podmienkou, že Spoločnému výboru EHP boli doručené všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 Dohody o EHP (*), alebo dňom nadobudnutia účinnosti rozhodnutia Spoločného výboru EHP č. 80/2020 z 12. júna 2020 (3), alebo dňom nadobudnutia účinnosti rozhodnutia Spoločného výboru EHP č. 145/2022 z 29. apríla 2022 (4), podľa toho, čo nastane neskôr.

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 10. júna 2022

Za Spoločný výbor EHP

predseda

Nicolas VON LINGEN


(1)  Ú. v. EÚ L 349, 4.10.2021, s. 5.

(2)  Ú. v. EÚ L 69, 4.3.2022, s. 60.

(*)  Ústavné požiadavky neboli oznámené.

(3)  Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.

(4)  Ú. v. EÚ L 246, 22.9.2022, s. 104.


13.10.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 267/32


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP č. 184/2022

z 10. júna 2022,

ktorým sa mení príloha IX (Finančné služby) k Dohode o EHP [2022/1884]

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „Dohoda o EHP“), a najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/337 zo 16. februára 2021, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2017/1129, pokiaľ ide o prospekt obnovy EÚ a cielené úpravy týkajúce sa finančných sprostredkovateľov, a smernica 2004/109/ES, pokiaľ ide o používanie jednotného elektronického formátu vykazovania ročných finančných správ, v záujme podpory pri obnove po kríze spôsobenej ochorením COVID-19 (1), ktoré bolo začlenené do Dohody o EHP rozhodnutím Spoločného výboru EHP č. 384/2021 z 10. decembra 2021 (2), sa má takisto doplniť ako pozmeňujúci akt k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2004/109/ES v prílohe IX k Dohode o EHP.

(2)

Príloha IX k Dohode o EHP by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Bod 29d (smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/109/ES) prílohy IX k Dohode o EHP sa mení takto:

1.

Dopĺňa sa táto zarážka:

„–

32021 R 0337: nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/337 zo 16. februára 2021 (Ú. v. EÚ L 68, 26.2.2021, s. 1).“

2.

Úpravy b) a c) sa označujú ako úpravy c) a d).

3.

Za úpravu a) sa vkladá táto úprava:

„b)

Pokiaľ ide o štáty EZVO, v článku 4 ods. 7 sa pod výrazom „19. marca 2021“ rozumie „jedného mesiaca od dátumu nadobudnutia účinnosti rozhodnutia Spoločného výboru EHP č. 184/2022 z 10. júna 2022“.“

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 11. júna 2022 pod podmienkou, že Spoločnému výboru EHP boli doručené všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 Dohody o EHP (*), alebo dňom nadobudnutia účinnosti rozhodnutia Spoločného výboru EHP č. 81/2020 z 12. júna 2020 (3), podľa toho, čo nastane neskôr.

Článok 3

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 10. júna 2022

Za Spoločný výbor EHP

predseda

Nicolas VON LINGEN


(1)  Ú. v. EÚ L 68, 26.2.2021, s. 1.

(2)  Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.

(*)  Ústavné požiadavky neboli oznámené.

(3)  Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.


13.10.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 267/34


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP č. 185/2022

z 10. júna 2022,

ktorým sa mení príloha IX (Finančné služby) k Dohode o EHP [2022/1885]

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „Dohoda o EHP“), a najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1989 zo 6. novembra 2020, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2019/815, pokiaľ ide o aktualizáciu taxonómie za rok 2020, ktorá je stanovená v regulačných technických predpisoch pre jednotný elektronický formát vykazovania (1), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(2)

Príloha IX k Dohode o EHP by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V prílohe IX k Dohode o EHP sa v bode 29dd [delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/815] dopĺňa táto zarážka:

„—

32020 R 1989: delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1989 zo 6. novembra 2020 (Ú. v. EÚ L 429, 18.12.2020, s. 1).“

Článok 2

Znenie delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/1989 v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sa uverejní v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, je autentické.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 11. júna 2022 pod podmienkou, že Spoločnému výboru EHP boli doručené všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 Dohody o EHP (*), alebo dňom nadobudnutia účinnosti rozhodnutia Spoločného výboru EHP č. 82/2020 z 12. júna 2020 (2), podľa toho, čo nastane neskôr.

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 10. júna 2022

Za Spoločný výbor EHP

predseda

Nicolas VON LINGEN


(1)  Ú. v. EÚ L 429, 18.12.2020, s. 1.

(*)  Ústavné požiadavky neboli oznámené.

(2)  Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.


13.10.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 267/35


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP č. 186/2022

z 10. júna 2022,

ktorým sa mení príloha IX (Finančné služby) k Dohode o EHP [2022/1886]

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „Dohoda o EHP“), a najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2022/352 z 29. novembra 2021, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2019/815, pokiaľ ide o aktualizáciu taxonómie za rok 2021, ktorá je stanovená v regulačných technických predpisoch o jednotnom elektronickom formáte vykazovania (1), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(2)

Príloha IX k Dohode o EHP by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V prílohe IX k Dohode o EHP sa v bode 29dd [delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/815] dopĺňa táto zarážka:

„–

32022 R 0352: delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2022/352 z 29. novembra 2021 (Ú. v. EÚ L 77, 7.3.2022, s. 1).“

Článok 2

Znenie delegovaného nariadenia (EÚ) 2022/352 v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sa uverejní v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, je autentické.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 11. júna 2022 pod podmienkou, že Spoločnému výboru EHP boli doručené všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 Dohody o EHP (*), alebo dňom nadobudnutia účinnosti rozhodnutia Spoločného výboru EHP č. 82/2020 z 12. júna 2020 (2), podľa toho, čo nastane neskôr.

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli, 10. júna 2022

Za Spoločný výbor EHP

predseda

Nicolas VON LINGEN


(1)  Ú. v. EÚ L 77, 7.3.2022, s. 1.

(*)  Ústavné požiadavky neboli oznámené.

(2)  Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.


13.10.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 267/36


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP č. 187/2022

z 10. júna 2022,

ktorým sa mení príloha IX (Finančné služby) k Dohode o EHP [2022/1887]

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „Dohoda o EHP“), a najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/955 z 27. mája 2021, ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy na uplatňovanie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1156, pokiaľ ide o formuláre, vzory, postupy a technické opatrenia na uverejňovanie a oznamovanie pravidiel uvádzania na trh, poplatkov a platieb, a ktorým sa bližšie určujú informácie, ktoré sa majú oznamovať na účely vytvorenia a vedenia centrálnej databázy o cezhraničnom uvádzaní AIF a PKIPCP na trh, ako aj formuláre, vzory a postupy na oznamovanie takýchto informácií (1), v znení korigenda uverejneného v Ú. v. EÚ L 398, 11.11.2021, s. 49, sa má začleniť do Dohody o EHP.

(2)

Príloha IX k Dohode o EHP by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V prílohe IX k Dohode o EHP sa za bod 31bi [nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1156] vkladá tento bod:

„31bia.

32021 R 0955: vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/955 z 27. mája 2021, ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy na uplatňovanie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1156, pokiaľ ide o formuláre, vzory, postupy a technické opatrenia na uverejňovanie a oznamovanie pravidiel uvádzania na trh, poplatkov a platieb, a ktorým sa bližšie určujú informácie, ktoré sa majú oznamovať na účely vytvorenia a vedenia centrálnej databázy o cezhraničnom uvádzaní AIF a PKIPCP na trh, ako aj formuláre, vzory a postupy na oznamovanie takýchto informácií, (Ú. v. EÚ L 211, 15.6.2021, s. 30), v znení korigenda uverejneného v Ú. v. EÚ L 398, 11.11.2021, s. 49.“

Článok 2

Znenie vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2021/955 v znení korigenda uverejneného v Ú. v. EÚ L 398, 11.11.2021, s. 49 v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sa uverejní v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, je autentické.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 11. júna 2022 pod podmienkou, že Spoločnému výboru EHP boli doručené všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 Dohody o EHP (*), alebo dňom nadobudnutia účinnosti rozhodnutia Spoločného výboru EHP č. 53/2021 z 5. februára 2021 (2), podľa toho, čo nastane neskôr.

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 10. júna 2022

Za Spoločný výbor EHP

predseda

Nicolas VON LINGEN


(1)  Ú. v. EÚ L 211, 15.6.2021, s. 30.

(*)  Ústavné požiadavky neboli oznámené.

(2)  Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.


13.10.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 267/38


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP č. 188/2022

z 10. júna 2022,

ktorým sa mení a dopĺňa príloha X (Služby vo všeobecnosti) a príloha XIII (Doprava) k Dohode o EHP [2022/1888]

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „Dohoda o EHP“), a najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1057 z 15. júla 2020, ktorou sa stanovujú špecifické pravidlá vo vzťahu k smernici 96/71/ES a smernici 2014/67/EÚ pre vysielanie vodičov v odvetví cestnej dopravy a ktorou sa mení smernica 2006/22/ES, pokiaľ ide o požiadavky týkajúce sa dodržiavania predpisov, a nariadenie (EÚ) č. 1024/2012 (1) sa má začleniť do Dohody o EHP.

(2)

Prílohy X a XIII k Dohode o EHP by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V prílohe X k Dohode o EHP sa v bode 3 [nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1024/2012] dopĺňa táto zarážka:

„–

32020 L 1057: smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1057 z 15. júla 2020 (Ú. v. EÚ L 249, 31.7.2020, s. 49).“

Článok 2

Príloha XIII k Dohode o EHP sa mení takto:

1.

V bode 21a (smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/22/ES) sa dopĺňa táto zarážka:

„–

32020 L 1057: smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1057 z 15. júla 2020 (Ú. v. EÚ L 249, 31.7.2020, s. 49).“

2.

Za bod 24fb [rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/1945] sa vkladá tento bod:

„24g.

32020 L 1057: Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1057 z 15. júla 2020, ktorou sa stanovujú špecifické pravidlá vo vzťahu k smernici 96/71/ES a smernici 2014/67/EÚ pre vysielanie vodičov v odvetví cestnej dopravy a ktorou sa mení smernica 2006/22/ES, pokiaľ ide o požiadavky týkajúce sa dodržiavania predpisov, a nariadenie (EÚ) č. 1024/2012 (Ú. v. EÚ L 249, 31.7.2020, s. 49).“

Článok 3

Znenie smernice (EÚ) 2020/1057 v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sa uverejní v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, je autentické.

Článok 4

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 11. júna 2022 alebo dňom nasledujúcim po doručení posledného oznámenia Spoločnému výboru EHP podľa článku 103 ods. 1 Dohody o EHP (*), podľa toho, čo nastane neskôr.

Článok 5

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli, 10. júna 2022

Za Spoločný výbor EHP

predseda

Nicolas VON LINGEN


(1)  Ú. v. EÚ L 249, 31.7.2020, s. 49.

(*)  Ústavné požiadavky boli oznámené.


13.10.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 267/40


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP č. 189/2022

z 10. júna 2022,

ktorým sa mení príloha XI (Elektronická komunikácia, audiovizuálne služby a informačná spoločnosť) k Dohode o EHP [2022/1889]

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „Dohoda o EHP“), a najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2022/612 zo 6. apríla 2022 o roamingu vo verejných mobilných komunikačných sieťach v rámci Únie (prepracované znenie) (1) sa má začleniť do Dohody o EHP.

(2)

Nariadením (EÚ) 2022/612 sa s účinnosťou od 1. júla 2022 zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 531/2012 (2), začlenené do Dohody o EHP, a preto je potrebné odkaz na ňu v rámci Dohody o EHP s účinnosťou od 1. júla 2022 vypustiť.

(3)

Príloha XI k Dohode o EHP by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Text bodu 5cu [nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 531/2012)] v prílohe XI k Dohode o EHP sa s účinnosťou od 1. júla 2022 nahrádza takto:

32022 R 0612: nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2022/612 zo 6. apríla 2022 o roamingu vo verejných mobilných komunikačných sieťach v rámci Únie (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 115, 13.4.2022, s. 1).“

Článok 2

Znenie nariadenia (EÚ) 2022/612 v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sa uverejní v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, je autentické.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 11. júna 2022 alebo dňom nasledujúcim po poslednom oznámení Spoločnému výboru EHP podľa článku 103 ods. 1 Dohody o EHP (*), podľa toho, čo nastane neskôr.

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 10. júna 2022

Za Spoločný výbor EHP

predseda

Nicolas VON LINGEN


(1)  Ú. v. EÚ L 115, 13.4.2022, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 172, 30.6.2012, s. 10.

(*)  Ústavné požiadavky boli oznámené.


13.10.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 267/42


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP č. 190/2022

z 10. júna 2022,

ktorým sa mení príloha XI (Elektronická komunikácia, audiovizuálne služby a informačná spoločnosť) k Dohode o EHP [2022/1890]

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „Dohoda o EHP“), a najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1024 z 20. júna 2019 o otvorených dátach a opakovanom použití informácií verejného sektora (1) sa má začleniť do Dohody o EHP.

(2)

Smernicou (EÚ) 2019/1024 sa zrušuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/98/ES (2) začlenená do Dohody o EHP, a preto je potrebné odkaz na ňu v rámci Dohody o EHP vypustiť.

(3)

Príloha XI k Dohode o EHP by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Text bodu 5k (smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/98/ES) v prílohe XI k Dohode o EHP sa nahrádza takto:

32019 L 1024: smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1024 z 20. júna 2019 o otvorených dátach a opakovanom použití informácií verejného sektora (Ú. v. EÚ L 172, 26.6.2019, s. 56).“

Článok 2

Znenie smernice (EÚ) 2019/1024 v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sa uverejní v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, je autentické.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 11. júna 2022 pod podmienkou, že boli doručené všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 Dohody o EHP (*).

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 10. júna 2022

Za Spoločný výbor EHP

predseda

Nicolas VON LINGEN


(1)  Ú. v. EÚ L 172, 26.6.2019, s. 56.

(2)  Ú. v. EÚ L 345, 31.12.2003, s. 90.

(*)  Ústavné požiadavky boli oznámené.


13.10.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 267/43


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP č. 191/2022

z 10. júna 2022,

ktorým sa mení príloha XIII (Doprava) k Dohode o EHP [2022/1891]

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „Dohoda o EHP“), a najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/883 zo 17. apríla 2019 o prístavných zberných zariadeniach na vykladanie odpadu z lodí, ktorou sa mení smernica 2010/65/EÚ a zrušuje smernica 2000/59/ES (1), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(2)

Smernicou (EÚ) 2019/883 sa zrušuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/59/ES (2) začlenená do Dohody o EHP, a preto je potrebné odkaz na ňu v rámci Dohody o EHP vypustiť.

(3)

Príloha XIII k Dohode o EHP by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Príloha XIII k dohode o EHP sa mení takto:

1.

Text bodu 56i (smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/59/ES) sa nahrádza takto:

32019 L 0883: smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/883 zo 17. apríla 2019 o prístavných zberných zariadeniach na vykladanie odpadu z lodí, ktorou sa mení smernica 2010/65/EÚ a zrušuje smernica 2000/59/ES (Ú. v. EÚ L 151, 7.6.2019, s. 116).“

2.

V bode 56l (smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/65/EÚ) sa dopĺňa táto zarážka:

„–

32019 L 0883: smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/883 zo 17. apríla 2019 (Ú. v. EÚ L 151, 7.6.2019, s. 116).“

Článok 2

Znenie smernice (EÚ) 2019/883 v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sa uverejní v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, je autentické.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 11. júna 2022 pod podmienkou, že Spoločnému výboru EHP boli doručené všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 Dohody o EHP (*), alebo dňom nadobudnutia účinnosti rozhodnutia Spoločného výboru EHP č. 128/2019 zo 8. mája 2019 (3), podľa toho, čo nastane neskôr.

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 10. júna 2022

Za Spoločný výbor EHP

predseda

Nicolas VON LINGEN


(1)  Ú. v. EÚ L 151, 7.6.2019, s. 116.

(2)  Ú. v. EÚ L 332, 28.12.2000, s. 81.

(*)  Ústavné požiadavky boli oznámené.

(3)  Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.


13.10.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 267/45


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP č. 192/2022

z 10. júna 2022,

ktorým sa mení príloha XIII (Doprava) k Dohode o EHP [2022/1892]

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „Dohoda o EHP“), a najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Rozhodnutie Komisie (EÚ) 2021/2147 z 3. decembra 2021 o schvaľovaní zariadení bezpečnostnej ochrany civilného letectva s označením „známka EÚ“ (1) sa má začleniť do Dohody o EHP.

(2)

Príloha XIII k Dohode o EHP by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V prílohe XIII k Dohode o EHP sa za bod 66hf [vykonávacie rozhodnutie Komisie C(2015) 8005] vkladá tento bod:

„66hg.

32021 D 2147: rozhodnutie Komisie (EÚ) 2021/2147 z 3. decembra 2021 o schvaľovaní zariadení bezpečnostnej ochrany civilného letectva s označením „známka EÚ“ (Ú. v. EÚ L 433, 6.12.2021, s. 25).“

Článok 2

Znenie rozhodnutia (EÚ) 2021/2147 v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sa uverejní v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, je autentické.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 11. júna 2022 pod podmienkou, že boli doručené všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 Dohody o EHP (*).

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 10. júna 2022

Za Spoločný výbor EHP

predseda

Nicolas VON LINGEN


(1)  Ú. v. EÚ L 433, 6.12.2021, s. 25.

(*)  Ústavné požiadavky neboli oznámené.


13.10.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 267/46


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP č. 193/2022

z 10. júna 2022,

ktorým sa mení príloha XIII (Doprava) k Dohode o EHP [2022/1893]

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „Dohoda o EHP“), a najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2022/2 zo 4. januára 2022, ktorým sa opravuje francúzske znenie vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 1207/2011, ktorým sa ustanovujú požiadavky na výkonnosť a interoperabilitu sledovania pre jednotné európske nebo (1), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(2)

Príloha XIII k Dohode o EHP by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V prílohe XIII k Dohode o EHP sa v bode 66wl [vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1207/2011] dopĺňa táto zarážka:

„–

32022 R 0002: vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2022/2 zo 4. januára 2022 (Ú. v. EÚ L 1, 5.1.2022, s. 1).“

Článok 2

Znenie vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2022/2 v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sa uverejní v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, je autentické.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 11. júna 2022 pod podmienkou, že boli doručené všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 Dohody o EHP (*).

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 10. júna 2022

Za Spoločný výbor EHP

predseda

Nicolas VON LINGEN


(1)  Ú. v. EÚ L 1, 5.1.2022, s. 1.

(*)  Ústavné požiadavky neboli oznámené.


13.10.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 267/47


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP č. 194/2022

z 10. júna 2022,

ktorým sa mení príloha XIII (Doprava) k Dohode o EHP [2022/1894]

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „Dohoda o EHP“), a najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/1880 z 26. októbra 2021, ktorým sa opravuje poľské znenie vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2019/317, ktorým sa stanovuje systém výkonnosti a spoplatňovania v jednotnom európskom nebi (1), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(2)

Príloha XIII k Dohode o EHP by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V bode 66xk [vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/317] prílohy XIII k Dohode o EHP sa dopĺňa tento text:

„, zmenené týmto právnym predpisom:

32021 R 1880: vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/1880 z 26. októbra 2021 (Ú. v. EÚ L 380, 27.10.2021, s. 1).“

Článok 2

Znenie vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2021/1880 v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sa uverejní v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, je autentické.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 11. júna 2022 pod podmienkou, že boli doručené všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 Dohody o EHP (*).

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 10. júna 2022

Za Spoločný výbor EHP

predseda

Nicolas VON LINGEN


(1)  Ú. v. EÚ L 380, 27.10.2021, s. 1.

(*)  Ústavné požiadavky neboli oznámené.


13.10.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 267/48


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP č. 195/2022

z 10. júna 2022,

ktorým sa mení príloha XIII (Doprava) k Dohode o EHP [2022/1895]

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „Dohoda o EHP“), a najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/2070 z 25. novembra 2021, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 474/2006, pokiaľ ide o zoznam leteckých dopravcov podliehajúcich zákazu vykonávania leteckej dopravy alebo prevádzkovým obmedzeniam v rámci Únie (1), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(2)

Príloha XIII k Dohode o EHP by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V prílohe XIII k Dohode o EHP sa v bode 66zab [nariadenie Komisie (ES) č. 474/2006] dopĺňa táto zarážka:

„–

32021 R 2070: vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/2070 z 25. novembra 2021 (Ú. v. EÚ L 421, 26.11.2021, s. 31).“

Článok 2

Znenie vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2021/2070 v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sa uverejní v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, je autentické.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 11. júna 2022 pod podmienkou, že boli doručené všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 Dohody o EHP (*).

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 10. júna 2022

Za Spoločný výbor EHP

predseda

Nicolas VON LINGEN


(1)  Ú. v. EÚ L 421, 26.11.2021, s. 31.

(*)  Ústavné požiadavky neboli oznámené.


13.10.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 267/49


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP č. 196/2022

z 10. júna 2022,

ktorým sa mení príloha XV (Štátna pomoc) k Dohode o EHP [2022/1896]

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „Dohoda o EHP“), a najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Nariadenie Komisie (EÚ) 2021/1237 z 23. júla 2021, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 651/2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy (1) sa má začleniť do Dohody o EHP.

(2)

Príloha XV k Dohode o EHP by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Bod 1j [nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014] prílohy XV k Dohode o EHP sa mení takto:

1.

Dopĺňa sa táto zarážka:

„–

32021 R 1237: nariadenie Komisie (EÚ) 2021/1237 z 23. júla 2021 (Ú. v. EÚ L 270, 29.7.2021, s. 39).“

2.

Úpravy a) až n) sa označujú ako úpravy b) až o).

3.

Pred úpravu b) sa vkladá táto úprava:

„a)

Pod výrazom ‚článok 106 ods. 2 zmluvy‘ sa rozumie ‚článok 59 ods. 2 Dohody o EHP‘;“

Článok 2

Znenie nariadenia (EÚ) 2021/1237 v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sa uverejní v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, je autentické.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 11. júna 2022 pod podmienkou, že boli doručené všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 Dohody o EHP (*).

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 10. júna 2022

Za Spoločný výbor EHP

predseda

Nicolas VON LINGEN


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 29.7.2021, s. 39.

(*)  Ústavné požiadavky neboli oznámené.


13.10.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 267/50


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP č. 197/2022

z 10. júna 2022,

ktorým sa mení príloha XVII (Duševné vlastníctvo) k Dohode o EHP [2022/1897]

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „Dohoda o EHP“), a najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/933 z 20. mája 2019, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 469/2009 o dodatkovom ochrannom osvedčení pre liečivá (1) sa má začleniť do Dohody o EHP.

(2)

Na základe rozhodnutia Spoločného výboru EHP č. 92/2017 z 5. mája 2017 (2) Lichtenštajnsko nevydáva žiadne dodatkové ochranné osvedčenia pre liečivá, ako sa stanovuje v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 469/2009 (3). Nariadenie (EÚ) 2019/933 sa preto na Lichtenštajnsko neuplatňuje.

(3)

Príloha XVII k Dohode o EHP by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Bod 6 [nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 469/2009] prílohy XVII k Dohode o EHP sa mení takto:

1.

Dopĺňa sa tento text:

„, zmenené týmto právnym predpisom

32019 R 0933: nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/933 z 20. mája 2019 (Ú. v. EÚ L 153, 11.6.2019, s. 1).“

2.

Úpravy a) až c) sa označujú ako úpravy b) až d).

3.

pred úpravu b) sa vkladá táto úprava:

„a)

V článku 5 ods. 10, pokiaľ ide o štáty EZVO, sa slovami „1. júla 2019“ rozumie „dátumu nadobudnutia účinnosti rozhodnutia Spoločného výboru EHP č. 197/2022 z 10. júna 2022“.“

4.

za úpravu d) sa vkladá táto úprava:

„e)

Pokiaľ ide o štáty EZVO, príloha I znie takto:

Logo

Toto logo sa uvedie v čiernej farbe a v takej veľkosti, aby bolo dostatočne viditeľné.

Image 1
“.“

Článok 2

Znenie nariadenia (EÚ) 2019/933 v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sa uverejní v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, je autentické.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 11. júna 2022 pod podmienkou, že boli doručené všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 Dohody o EHP (*).

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 10. júna 2022

Za Spoločný výbor EHP

predseda

Nicolas VON LINGEN


(1)  Ú. v. EÚ L 153, 11.6.2019, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 36, 07.2.2019, s. 41.

(3)  Ú. v. EÚ L 152, 16.6.2009, s. 1.

(*)  Ústavné požiadavky boli oznámené.


13.10.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 267/52


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP č. 198/2022

z 10. júna 2022,

ktorým sa mení príloha XX (Životné prostredie) k Dohode o EHP [2022/1898]

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „Dohoda o EHP“), a najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1859 zo 6. novembra 2019, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania článku 10 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1242, pokiaľ ide o zber určitých údajov (1), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(2)

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2022/96 z 25. januára 2022, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2019/1859, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania článku 10 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1242, pokiaľ ide o zber určitých údajov (2), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(3)

Na základe rozhodnutia Spoločného výboru EHP č. 398/2021 z 10. decembra 2021 (3) sa vykonávacie nariadenia Komisie (EÚ) 2019/1859 a (EÚ) 2022/96 neuplatňujú na Lichtenštajnsko.

(4)

Príloha XX k Dohode o EHP by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V prílohe XX k Dohode o EHP sa za bod 21azkaa [vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2021/781] vkladá tento bod:

„21azkaaa.

32019 R 1859: Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1859 zo 6. novembra 2019, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania článku 10 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1242, pokiaľ ide o zber určitých údajov (Ú. v. EÚ L 286, 7.11.2019, s. 10), zmenené týmto právnym predpisom:

32022 R 0096: Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2022/96 z 25. januára 2022 (Ú. v. EÚ L 17, 26.1.2022, s. 1).“

Článok 2

Znenie vykonávacích nariadení (EÚ) 2019/1859 a (EÚ) 2022/96 v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sa uverejní v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, je autentické.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 11. júna 2022 pod podmienkou, že Spoločnému výboru EHP boli doručené všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 Dohody o EHP (*), alebo dňom nadobudnutia účinnosti rozhodnutia Spoločného výboru EHP č. 398/2021, podľa toho, čo nastane neskôr.

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 10. júna 2022

Za Spoločný výbor EHP

predseda

Nicolas VON LINGEN


(1)  Ú. v. EÚ L 286, 7.11.2019, s. 10.

(2)  Ú. v. EÚ L 17, 26.1.2022, s. 1.

(3)  Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.

(*)  Ústavné požiadavky neboli oznámené.


13.10.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 267/54


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP č. 199/2022

z 10. júna 2022,

ktorým sa mení príloha XXI (Štatistika) k Dohode o EHP [2022/1899]

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „Dohoda o EHP“), a najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Nariadenie Komisie (EÚ) 2019/414 zo 14. marca 2019, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1177/2003 o štatistike Spoločenstva o príjmoch a životných podmienkach (EU-SILC), pokiaľ ide o zoznam cieľových sekundárnych premenných na rok 2020, ktoré sa týkajú nadmernej zadlženosti, spotreby a majetku, ako aj práce (1), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(2)

Príloha XXI k Dohode o EHP by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V prílohe XXI k Dohode o EHP sa za bod 18ih [nariadenie Komisie (EÚ) 2017/310] vkladá tento bod:

„18ii

32019 R 0414: nariadenie Komisie (EÚ) 2019/414 zo 14. marca 2019, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1177/2003 o štatistike Spoločenstva o príjmoch a životných podmienkach (EU-SILC), pokiaľ ide o zoznam cieľových sekundárnych premenných na rok 2020, ktoré sa týkajú nadmernej zadlženosti, spotreby a majetku, ako aj práce (Ú. v. EÚ L 73, 15.3.2019, s. 105).“

Článok 2

Znenie nariadenia (EÚ) 2019/414 v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sa uverejní v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, je autentické.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 11. júna 2022 pod podmienkou, že boli doručené všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 Dohody o EHP (*).

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 10. júna 2022

Za Spoločný výbor EHP

predseda

Nicolas VON LINGEN


(1)  Ú. v. EÚ L 73, 15.3.2019, s. 105.

(*)  Ústavné požiadavky neboli oznámené.


13.10.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 267/55


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP č. 200/2022

z 10. júna 2022,

ktorým sa mení príloha XXII (Právo obchodných spoločností) k Dohode o EHP [2022/1900]

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „Dohoda o EHP“), a najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Nariadenie Komisie (EÚ) 2022/357 z 2. marca 2022, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy, pokiaľ ide o medzinárodné účtovné štandardy 1 a 8 (1), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(2)

Príloha XXII k Dohode o EHP by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V prílohe XXII k Dohode o EHP sa v bode 10ba [nariadenie Komisie (ES) č. 1126/2008] dopĺňa táto zarážka:

„–

32022 R 0357: nariadenie Komisie (EÚ) 2022/357 z 2. marca 2022 (Ú. v. EÚ L 68, 3.3.2022, s. 1).“

Článok 2

Znenie nariadenia (EÚ) 2022/357 v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sa uverejní v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, je autentické.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 11. júna 2022 pod podmienkou, že boli doručené všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 Dohody o EHP (*).

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 10. júna 2022

Za Spoločný výbor EHP

predseda

Nicolas VON LINGEN


(1)  Ú. v. EÚ L 68, 3.3.2022, s. 1.

(*)  Ústavné požiadavky neboli oznámené.