ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 297

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 61
22. novembra 2018


Obsah

 

III   Iné akty

Strana

 

 

EURÓPSKY HOSPODÁRSKY PRIESTOR

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 1/2017 z 3. februára 2017, ktorým sa mení príloha I (Veterinárne a fytosanitárne záležitosti) k Dohode o EHP [2018/1735]

1

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 2/2017 z 3. februára 2017, ktorým sa mení príloha I (Veterinárne a fytosanitárne záležitosti) k Dohode o EHP [2018/1736]

3

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 3/2017 z 3. februára 2017, ktorým sa mení príloha I (Veterinárne a fytosanitárne záležitosti) k Dohode o EHP [2018/1737]

4

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 4/2017 z 3. februára 2017, ktorým sa mení príloha I (Veterinárne a fytosanitárne záležitosti) k Dohode o EHP [2018/1738]

5

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 5/2017 z 3. februára 2017, ktorým sa mení príloha I (Veterinárne a fytosanitárne záležitosti) k Dohode o EHP [2018/1739]

6

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 6/2017 z 3. februára 2017, ktorým sa mení príloha I (Veterinárne a fytosanitárne záležitosti) k Dohode o EHP [2018/1740]

7

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 7/2017 z 3. februára 2017, ktorým sa mení príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a certifikácia) k Dohode o EHP [2018/1741]

9

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 8/2017 z 3. februára 2017, ktorým sa mení príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a certifikácia) k Dohode o EHP [2018/1742]

10

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 9/2017 z 3. februára 2017, ktorým sa mení príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a certifikácia) k Dohode o EHP [2018/1743]

11

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 10/2017 z 3. februára 2017, ktorým sa mení príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a certifikácia) k Dohode o EHP [2018/1744]

12

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 11/2017 z 3. februára 2017, ktorým sa mení príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a certifikácia) k Dohode o EHP [2018/1745]

14

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 12/2017 z 3. februára 2017, ktorým sa mení príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a certifikácia) k Dohode o EHP [2018/1746]

15

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 13/2017 z 3. februára 2017, ktorým sa mení príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a certifikácia) k Dohode o EHP [2018/1747]

16

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 14/2017 z 3. februára 2017, ktorým sa mení príloha I (Veterinárne a fytosanitárne záležitosti) a príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a certifikácia) k Dohode o EHP [2018/1748]

17

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 15/2017 z 3. februára 2017, ktorým sa mení príloha I (Veterinárne a fytosanitárne záležitosti) a príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a certifikácia) k Dohode o EHP [2018/1749]

18

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 16/2017 z 3. februára 2017, ktorým sa mení príloha I (Veterinárne a fytosanitárne záležitosti) a príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a certifikácia) k Dohode o EHP [2018/1750]

20

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 17/2017 z 3. februára 2017, ktorým sa mení príloha I (Veterinárne a fytosanitárne záležitosti) a príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a certifikácia) k Dohode o EHP [2018/1751]

21

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 18/2017 z 3. februára 2017, ktorým sa mení príloha I (Veterinárne a fytosanitárne záležitosti) a príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a certifikácia) k Dohode o EHP [2018/1752]

22

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 19/2017 z 3. februára 2017, ktorým sa mení príloha I (Veterinárne a fytosanitárne záležitosti) a príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a certifikácia) k Dohode o EHP [2018/1753]

24

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 20/2017 z 3. februára 2017, ktorým sa mení príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a certifikácia) k Dohode o EHP [2018/1754]

25

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 21/2017 z 3. februára 2017, ktorým sa mení príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a certifikácia) k Dohode o EHP [2018/1755]

26

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 22/2017 z 3. februára 2017, ktorým sa mení príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a certifikácia) k Dohode o EHP [2018/1756]

28

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 23/2017 z 3. februára 2017, ktorým sa mení príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a certifikácia) k Dohode o EHP [2018/1757]

29

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 24/2017 z 3. februára 2017, ktorým sa mení príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a certifikácia) k Dohode o EHP [2018/1758]

30

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 25/2017 z 3. februára 2017, ktorým sa mení príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a certifikácia) k Dohode o EHP [2018/1759]

31

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 26/2017 z 3. februára 2017, ktorým sa mení príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a certifikácia) k Dohode o EHP [2018/1760]

32

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 27/2017 z 3. februára 2017, ktorým sa mení príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a certifikácia) k Dohode o EHP [2018/1761]

33

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 28/2017 z 3. februára 2017, ktorým sa mení príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a certifikácia) k Dohode o EHP [2018/1762]

34

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 29/2017 z 3. februára 2017, ktorým sa mení príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a certifikácia) k Dohode o EHP [2018/1763]

35

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 30/2017 z 3. februára 2017, ktorým sa mení príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a certifikácia) k Dohode o EHP [2018/1764]

38

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 31/2017 z 3. februára 2017, ktorým sa mení príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a certifikácia) k Dohode o EHP [2018/1765]

40

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 32/2017 z 3. februára 2017, ktorým sa mení príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a certifikácia) k Dohode o EHP [2018/1766]

41

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 33/2017 z 3. februára 2017, ktorým sa mení príloha VI (Sociálne zabezpečenie) k Dohode o EHP [2018/1767]

42

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 34/2017 z 3. februára 2017, ktorým sa mení príloha VI (Sociálne zabezpečenie) k Dohode o EHP [2018/1768]

43

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 35/2017 z 3. februára 2017, ktorým sa mení príloha IX (Finančné služby) k Dohode o EHP [2018/1769]

44

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 36/2017 z 3. februára 2017, ktorým sa mení príloha XIII (Doprava) k Dohode o EHP [2018/1770]

47

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 37/2017 z 3. februára 2017, ktorým sa mení príloha XIII (Doprava) k Dohode o EHP [2018/1771]

48

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 38/2017 z 3. februára 2017, ktorým sa mení príloha XIII (Doprava) k Dohode o EHP [2018/1772]

49

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 39/2017 z 3. februára 2017, ktorým sa mení príloha XIII (Doprava) k Dohode o EHP [2018/1773]

50

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 40/2017 z 3. februára 2017, ktorým sa mení príloha XIII (Doprava) a protokol 37 (obsahujúci zoznam podľa článku 101) k Dohode o EHP [2018/1774]

51

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 41/2017 z 3. februára 2017, ktorým sa mení príloha XVI (Obstarávanie) k Dohode o EHP [2018/1775]

52

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 42/2017 z 3. februára 2017, ktorým sa mení príloha XX (Životné prostredie) k Dohode o EHP [2018/1776]

53

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 43/2017 z 3. februára 2017, ktorým sa mení príloha XX (Životné prostredie) k Dohode o EHP [2018/1777]

54

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 44/2017 z 3. februára 2017, ktorým sa mení príloha XXI (Štatistika) k Dohode o EHP [2018/1778]

55

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 45/2017 z 3. februára 2017, ktorým sa mení príloha XXI (Štatistika) k Dohode o EHP [2018/1779]

56

 

*

Poznámka pre čitateľa

57

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


III Iné akty

EURÓPSKY HOSPODÁRSKY PRIESTOR

22.11.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 297/1


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP

č. 1/2017

z 3. februára 2017

ktorým sa mení príloha I (Veterinárne a fytosanitárne záležitosti) k Dohode o EHP [2018/1735]

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „Dohoda o EHP“), a najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 359/2014 z 9. apríla 2014, ktorým sa mení príloha V k nariadeniu (ES) č. 136/2004, pokiaľ ide o zoznam krajín podľa jeho článku 9 (1), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(2)

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 494/2014 z 13. mája 2014, ktorým sa mení príloha V k nariadeniu (ES) č. 136/2004, pokiaľ ide o dovozné podmienky a zoznam krajín podľa článku 9 uvedeného nariadenia (2), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(3)

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 636/2014 z 13. júna 2014 o vzorovom osvedčení pre obchod s nestiahnutou veľkou voľne žijúcou zverou (3), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(4)

Toto rozhodnutie sa týka právnych predpisov o veterinárnych záležitostiach. Právne predpisy o veterinárnych záležitostiach sa na Lichtenštajnsko neuplatňujú, pokiaľ sa naň vzťahuje Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o obchode s poľnohospodárskymi výrobkami, ako je uvedené v sektorových úpravách v prílohe I k Dohode o EHP. Toto rozhodnutie sa neuplatňuje na Lichtenštajnsko.

(5)

Príloha I k Dohode o EHP by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Kapitola I prílohy I k Dohode o EHP sa mení takto:

1.

V bode 115 [rozhodnutie Komisie (ES) č. 136/2004] v časti 1.2 sa dopĺňajú tieto zarážky:

„—

32014 R 0359: vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 359/2014 z 9. apríla 2014 (Ú. v. EÚ L 107, 10.4.2014, s. 10),

32014 R 0494: vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 494/2014 z 13. mája 2014 (Ú. v. EÚ L 139, 14.5.2014, s. 11).“

2.

Za bod 150 [vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 702/2013] v časti 1.2 sa vkladá tento bod:

„151.

32014 R 0636: vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 636/2014 z 13. júna 2014 o vzorovom osvedčení pre obchod s nestiahnutou veľkou voľne žijúcou zverou (Ú. v. EÚ L 175, 14.6.2014, s. 16).“

Článok 2

Znenie vykonávacích nariadení (EÚ) č. 359/2014, (EÚ) č. 494/2014 a (EÚ) č. 636/2014 v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sa uverejní v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, je autentické.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 4. februára 2017 pod podmienkou, že boli doručené všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 Dohody o EHP (*1).

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 3. februára 2017

Za Spoločný výbor EHP

predseda

Claude MAERTEN


(1)  Ú. v. EÚ L 107, 10.4.2014, s. 10.

(2)  Ú. v. EÚ L 139, 14.5.2014, s. 11.

(3)  Ú. v. EÚ L 175, 14.6.2014, s. 16.

(*1)  [Ústavné požiadavky neboli oznámené.] [Ústavné požiadavky boli oznámené.]


22.11.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 297/3


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP

č. 2/2017

z 3. februára 2017

ktorým sa mení príloha I (Veterinárne a fytosanitárne záležitosti) k Dohode o EHP [2018/1736]

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „Dohoda o EHP“), a najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/1196 z 20. júla 2016, ktorým sa menia prílohy k rozhodnutiu 2007/275/ES o zoznamoch zvierat a výrobkov, na ktoré sa vzťahujú kontroly na miestach hraničnej kontroly podľa smerníc Rady 91/496/EHS a 97/78/ES (1), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(2)

Toto rozhodnutie sa týka právnych predpisov o veterinárnych záležitostiach. Právne predpisy o veterinárnych záležitostiach sa na Lichtenštajnsko neuplatňujú, pokiaľ sa naň vzťahuje Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o obchode s poľnohospodárskymi výrobkami, ako je uvedené v sektorových úpravách v prílohe I k dohode. Toto rozhodnutie sa preto neuplatňuje na Lichtenštajnsko.

(3)

Príloha I k Dohode o EHP by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V bode 137 (rozhodnutie Komisie 2007/275/ES) v časti 1.2. kapitoly I prílohy I k Dohode o EHP sa dopĺňa táto zarážka:

„—

32016 D 1196: vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/1196 z 20. júla 2016 (Ú. v. EÚ L 197, 22.7.2016, s. 10).“

Článok 2

Znenie vykonávacieho rozhodnutia (EÚ) 2016/1196 v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sa uverejní v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, je autentické.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 4. februára 2017 pod podmienkou, že boli doručené všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 Dohody o EHP (*1).

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 3. februára 2017

Za Spoločný výbor EHP

predseda

Claude MAERTEN


(1)  Ú. v. EÚ L 197, 22.7.2016, s. 10.

(*1)  [Ústavné požiadavky neboli oznámené.] [Ústavné požiadavky boli oznámené.]


22.11.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 297/4


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP

č. 3/2017

z 3. februára 2017

ktorým sa mení príloha I (Veterinárne a fytosanitárne záležitosti) k Dohode o EHP [2018/1737]

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „Dohoda o EHP“), a najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/1811 z 11. októbra 2016, ktorým sa mení príloha II k rozhodnutiu 93/52/EHS, pokiaľ ide o úradné uznanie provincie Brindisi v regióne Apúlia v Taliansku za oblasť bez výskytu brucelózy (B. Melitensis(1), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(2)

Toto rozhodnutie sa týka právnych predpisov o živých zvieratách okrem rýb a živočíchov akvakultúry. Právne predpisy o týchto záležitostiach sa neuplatňujú na Island, ako sa uvádza v kapitole I úvodnej časti odseku 2 prílohy I k Dohode o EHP. Toto rozhodnutie sa preto neuplatňuje na Island.

(3)

Toto rozhodnutie sa týka právnych predpisov o veterinárnych záležitostiach. Právne predpisy o veterinárnych záležitostiach sa na Lichtenštajnsko neuplatňujú, pokiaľ sa naň vzťahuje Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o obchode s poľnohospodárskymi výrobkami, ako je uvedené v sektorových úpravách v prílohe I k dohode. Toto rozhodnutie sa preto neuplatňuje na Lichtenštajnsko.

(4)

Príloha I k Dohode o EHP by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V kapitole I časti 4.2 bode 14 (rozhodnutie Komisie 93/52/EHS) prílohy I k Dohode o EHP sa dopĺňa táto zarážka:

„—

32016 D 1811: vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/1811 z 11. októbra 2016 (Ú. v. EÚ L 276, 13.10.2016, s. 11).“

Článok 2

Znenie rozhodnutia (EÚ) 2016/1811 v nórskom jazyku, ktoré sa uverejní v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, je autentické.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 4. februára 2017 pod podmienkou, že boli doručené všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 Dohody o EHP (*1).

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 3. februára 2017

Za Spoločný výbor EHP

predseda

Claude MAERTEN


(1)  Ú. v. EÚ L 276, 30.10.2016, s. 11.

(*1)  [Ústavné požiadavky neboli oznámené.] [Ústavné požiadavky boli oznámené.]


22.11.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 297/5


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP

č. 4/2017

z 3. februára 2017

ktorým sa mení príloha I (Veterinárne a fytosanitárne záležitosti) k Dohode o EHP [2018/1738]

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „Dohoda o EHP“), a najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1096 zo 6. júla 2016, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1251/2008, pokiaľ ide o uvádzanie na trh zásielok určitých druhov rýb určených do členských štátov alebo ich častí, v ktorých platia vnútroštátne opatrenia týkajúce sa alfavírusu lososovitých rýb (SAV) schválené rozhodnutím 2010/221/EÚ (1), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(2)

Toto rozhodnutie sa týka právnych predpisov o veterinárnych záležitostiach. Právne predpisy o veterinárnych záležitostiach sa na Lichtenštajnsko neuplatňujú, pokiaľ sa naň vzťahuje Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o obchode s poľnohospodárskymi výrobkami, ako je uvedené v sektorových úpravách v prílohe I k dohode. Toto rozhodnutie sa preto neuplatňuje na Lichtenštajnsko.

(3)

Príloha I k Dohode o EHP by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V kapitole I časti 4.2 prílohy I k Dohode o EHP sa v bode 86 [nariadenie Komisie (ES) č. 1251/2008] dopĺňa táto zarážka:

„—

32016 R 1096: vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1096 zo 6. júla 2016 (Ú. v. EÚ L 182, 7.7.2016, s. 28).“

Článok 2

Znenie vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2016/1096 v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sa uverejní v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, je autentické.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 4. februára 2017 pod podmienkou, že boli doručené všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 Dohody o EHP (*1).

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 3. februára 2017

Za Spoločný výbor EHP

predseda

Claude MAERTEN


(1)  Ú. v. EÚ L 182, 7.7.2016, s. 28.

(*1)  [Ústavné požiadavky neboli oznámené.] [Ústavné požiadavky boli oznámené.]


22.11.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 297/6


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP

č. 5/2017

z 3. februára 2017

ktorým sa mení príloha I (Veterinárne a fytosanitárne záležitosti) k Dohode o EHP [2018/1739]

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „Dohoda o EHP“), a najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Nariadenie Komisie (EÚ) 2016/27 z 13. januára 2016, ktorým sa menia prílohy III a IV k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, ktorým sa stanovujú pravidlá prevencie, kontroly a eradikácie niektorých prenosných spongiformných encefalopatií (1), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(2)

Toto rozhodnutie sa týka právnych predpisov o veterinárnych záležitostiach. Právne predpisy o veterinárnych záležitostiach sa na Lichtenštajnsko neuplatňujú, pokiaľ sa naň vzťahuje Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o obchode s poľnohospodárskymi výrobkami, ako je uvedené v sektorových úpravách v prílohe I k dohode. Toto rozhodnutie sa preto neuplatňuje na Lichtenštajnsko.

(3)

Príloha I k Dohode o EHP by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V kapitole I časti 7.1 prílohy I k Dohode o EHP sa v bode 12 [nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001] dopĺňa táto zarážka:

„—

32016 R 0027: nariadenie Komisie (EÚ) 2016/27 z 13. januára 2016 (Ú. v. EÚ L 9, 14.1.2016, s. 4).“

Článok 2

Znenie nariadenia (EÚ) 2016/27 v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sa uverejní v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, je autentické.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 4. februára 2017 pod podmienkou, že boli doručené všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 Dohody o EHP (*1).

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 3. februára 2017

Za Spoločný výbor EHP

predseda

Claude MAERTEN


(1)  Ú. v. EÚ L 9, 14.1.2016, s. 4.

(*1)  [Ústavné požiadavky neboli oznámené.] [Ústavné požiadavky boli oznámené.]


22.11.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 297/7


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP

č. 6/2017

z 3. februára 2017

ktorým sa mení príloha I (Veterinárne a fytosanitárne záležitosti) k Dohode o EHP [2018/1740]

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „Dohoda o EHP“), a najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1768 zo 4. októbra 2016 o povolení kyseliny guanidinooctovej ako kŕmnej doplnkovej látky pre kurčatá na výkrm, odstavené prasiatka a ošípané na výkrm a o zrušení nariadenia (ES) č. 904/2009 (1), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(2)

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1833 zo 17. októbra 2016 o povolení prípravku z lektínov z fazule záhradnej (lektíny z Phaseolus vulgaris) ako kŕmnej doplnkovej látky pre ciciaky (držiteľ povolenia Biolek Sp. z o. o.) (2), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(3)

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1881 z 24. októbra 2016, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 837/2012, pokiaľ ide o minimálnu aktivitu 6-fytázy produkovanej Aspergillus oryzae (DSM 22594) ako kŕmnej doplnkovej látky pre prasnice (držiteľ povolenia DSM Nutritional Products Ltd.) (3), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(4)

Vykonávacím nariadením (EÚ) 2016/1768 sa zrušuje nariadenie Komisie (ES) č. 904/2009 (4) začlenené do Dohody o EHP, a preto je potrebné odkaz naň v rámci Dohody o EHP vypustiť.

(5)

Toto rozhodnutie sa týka právnych predpisov o krmivách. Právne predpisy o krmivách sa na Lichtenštajnsko neuplatňujú, pokiaľ sa naň vzťahuje Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o obchode s poľnohospodárskymi výrobkami, ako je uvedené v sektorových úpravách v prílohe I k Dohode o EHP. Toto rozhodnutie sa neuplatňuje na Lichtenštajnsko.

(6)

Príloha I k Dohode o EHP by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Kapitola II prílohy I k Dohode o EHP sa mení takto:

1.

V bode 55 [vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 837/2012] sa dopĺňa táto zarážka:

„—

32016 R 1881: Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1881 z 24. októbra 2016 (Ú. v. EÚ L 289, 25.10.2016, s. 15).“

2.

Za bod 174 [vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1220] sa vkladajú tieto body:

„175.

32016 R 1768: Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1768 zo 4. októbra 2016 o povolení kyseliny guanidinooctovej ako kŕmnej doplnkovej látky pre kurčatá na výkrm, odstavené prasiatka a ošípané na výkrm a o zrušení nariadenia (ES) č. 904/2009 (Ú. v. EÚ L 270, 15.10.2016, s. 4).

176.

32016 R 1833: vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1833 zo 17. októbra 2016 o povolení prípravku z lektínov z fazule záhradnej (lektíny z Phaseolus vulgaris) ako kŕmnej doplnkovej látky pre ciciaky (držiteľ povolenia Biolek Sp. z o. o.) (Ú. v. EÚ L 280, 18.10.2016, s. 19).“

3.

Text bodu 1zzzzzo [nariadenie Komisie (ES) č. 904/2009] sa vypúšťa.

Článok 2

Znenie vykonávacích nariadení (EÚ) 2016/1768, (EÚ) 2016/1833 a (EÚ) 2016/1881 v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sa uverejní v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, je autentické.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 4. februára 2017 pod podmienkou, že boli doručené všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 Dohody o EHP (*1).

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 3. februára 2017

Za Spoločný výbor EHP

predseda

Claude MAERTEN


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 15.10.2016, s. 4.

(2)  Ú. v. EÚ L 280, 18.10.2016, s. 19.

(3)  Ú. v. EÚ L 289, 25.10.2016, s. 15.

(4)  Ú. v. EÚ L 256, 29.9.2009, s. 28.

(*1)  [Ústavné požiadavky neboli oznámené.] [Ústavné požiadavky boli oznámené.]


22.11.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 297/9


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP

č. 7/2017

z 3. februára 2017

ktorým sa mení príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a certifikácia) k Dohode o EHP [2018/1741]

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „Dohoda o EHP“), a najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Nariadenie Komisie (EÚ) 2016/646 z 20. apríla 2016, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 692/2008, pokiaľ ide o emisie ľahkých osobných a úžitkových vozidiel (Euro 6) (1), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(2)

Príloha II k Dohode o EHP by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V bode 45zu [nariadenie Komisie (ES) č. 692/2008] kapitoly I prílohy II k Dohode o EHP sa dopĺňa táto zarážka:

„—

32016 R 0646: nariadenie Komisie (EÚ) 2016/646 z 20. apríla 2016 (Ú. v. EÚ L 109, 26.4.2016, s. 1).“

Článok 2

Znenie nariadenia (EÚ) 2016/646 v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sa uverejní v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, je autentické.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 4. februára 2017 pod podmienkou, že boli doručené všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 Dohody o EHP (*1).

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP, Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 3. februára 2017

Za Spoločný výbor EHP

predseda

Claude MAERTEN


(1)  Ú. v. EÚ L 109, 26.4.2016, s. 1.

(*1)  Ústavné požiadavky neboli oznámené.


22.11.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 297/10


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP

č. 8/2017

z 3. februára 2017

ktorým sa mení príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a certifikácia) k Dohode o EHP [2018/1742]

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „Dohoda o EHP“), a najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1824 zo 14. júla 2016, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) č. 3/2014, pokiaľ ide o požiadavky na funkčnú bezpečnosť, delegované nariadenie (EÚ) č. 44/2014, pokiaľ ide o konštrukciu vozidla a všeobecné požiadavky, a delegované nariadenie (EÚ) č. 134/2014, pokiaľ ide o požiadavky na environmentálne vlastnosti a výkon pohonnej jednotky (1),sa má začleniť do Dohody o EHP.

(2)

Príloha II k Dohode o EHP by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Kapitola I prílohy II k Dohode o EHP sa mení takto:

1.

V bode 46 a [delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 3/2014] sa dopĺňa tento text:

„zmenené týmto právnym predpisom:

32016 R 1824: delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1824 zo 14. júla 2016 (Ú. v. EÚ L 279, 15.10.2016, s. 1).“

2.

V bode 46 b [delegované nariadenie Komisie (EÚ) 44/2014] sa dopĺňa tento text:

„zmenené týmto právnym predpisom:

32016 R 1824: delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1824 zo 14. júla 2016 (Ú. v. EÚ L 279, 15.10.2016, s. 1).“

3.

V bode 46 d [delegované nariadenie Komisie (EÚ) 134/2014] sa dopĺňa tento text:

„zmenené týmto právnym predpisom:

32016 R 1824: delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1824 zo 14. júla 2016 (Ú. v. EÚ L 279, 15.10.2016, s. 1).“

Článok 2

Znenie delegovaného nariadenia (EÚ) 2016/1824 v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sa uverejní v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, je autentické.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 4. februára 2017 pod podmienkou, že boli doručené všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 Dohody o EHP (*1).

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 3. februára 2017

Za Spoločný výbor EHP

predseda

Claude MAERTEN


(1)  Ú. v. EÚ L 279, 15.10.2016, s. 1.

(*1)  Ústavné požiadavky neboli oznámené.


22.11.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 297/11


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP

č. 9/2017

z 3. februára 2017

ktorým sa mení príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a certifikácia) k Dohode o EHP [2018/1743]

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „Dohoda o EHP“), a najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1825 zo 6. septembra 2016, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 901/2014, pokiaľ ide o administratívne požiadavky týkajúce sa schvaľovania a dohľadu nad trhom dvoj- alebo trojkolesových vozidiel a štvorkoliek (1), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(2)

Príloha II k Dohode o EHP by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V kapitole I bode 46c [vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 901/2014] prílohy II k Dohode o EHP sa dopĺňa tento text:

„, zmenené týmto právnym predpisom:

32016 R 1825: vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1825 zo 6. septembra 2016 (Ú. v. EÚ L 279, 15.10.2016, s. 47).“

Článok 2

Znenie vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2016/1825 v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sa uverejní v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, je autentické.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 4. februára 2017 pod podmienkou, že boli doručené všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 Dohody o EHP (*1).

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 3. februára 2017

Za Spoločný výbor EHP

predseda

Claude MAERTEN


(1)  Ú. v. EÚ L 279, 15.10.2016, s. 47.

(*1)  Ústavné požiadavky neboli oznámené


22.11.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 297/12


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP

č. 10/2017

z 3. februára 2017

ktorým sa mení príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a certifikácia) k Dohode o EHP [2018/1744]

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „Dohoda o EHP“), a najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1788 zo 14. júla 2016, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 167/2013, pokiaľ ide o zoznam požiadaviek na typové schválenie EÚ vozidiel, a ktorým sa mení a opravuje delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1322/2014, (EÚ) 2015/96, (EÚ) 2015/68 a (EÚ) 2015/208 s ohľadom na požiadavky na konštrukciu vozidiel a všeobecné požiadavky, požiadavky na environmentálne vlastnosti a výkon pohonnej jednotky, požiadavky na brzdenie vozidiel a požiadavky na funkčnú bezpečnosť vozidiel (1), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(2)

Príloha II k Dohode o EHP by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Kapitola II prílohy II k Dohode o EHP sa mení takto:

1.

V bode 40 [nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 167/2013] sa dopĺňa táto zarážka:

„—

32016 R 1788: delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1788 zo 14. júla 2016 (Ú. v. EÚ L 277, 13.10.2016, s. 1).“

2.

V bode 40a [delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1322/2014] sa dopĺňa tento text:

„, zmenené týmto právnym predpisom:

32016 R 1788: delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1788 zo 14. júla 2016 (Ú. v. EÚ L 277, 13.10.2016, s. 1).“

3.

V bode 40b [delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/68] sa dopĺňa tento text:

„, zmenené týmto právnym predpisom:

32016 R 1788: delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1788 zo 14. júla 2016 (Ú. v. EÚ L 277, 13.10.2016, s. 1).“

4.

V bode 40c [delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/96] sa dopĺňa tento text:

„, zmenené týmto právnym predpisom:

32016 R 1788: delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1788 zo 14. júla 2016 (Ú. v. EÚ L 277, 13.10.2016, s. 1).“

5.

V bode 41 [delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/208] sa dopĺňa tento text:

„, zmenené týmto právnym predpisom:

32016 R 1788: delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1788 zo 14. júla 2016 (Ú. v. EÚ L 277, 13.10.2016, s. 1).“

Článok 2

Znenie delegovaného nariadenia (EÚ) 2016/1788 v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sa uverejní v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, je autentické.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 4. februára 2017 pod podmienkou, že boli doručené všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 Dohody o EHP (*1).

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 3. februára 2017

Za Spoločný výbor EHP

predseda

Claude MAERTEN


(1)  Ú. v. EÚ L 277, 13.10.2016, s. 1.

(*1)  Ústavné požiadavky neboli oznámené.


22.11.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 297/14


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP

č. 11/2017

z 3. februára 2017

ktorým sa mení príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a certifikácia) k Dohode o EHP [2018/1745]

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „Dohoda o EHP“), a najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1789 zo 7. septembra 2016, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 2015/504, pokiaľ ide o administratívne požiadavky na účely typového schválenia poľnohospodárskych a lesných vozidiel a dohľadu nad trhom s týmito vozidlami (1), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(2)

Príloha II k Dohode o EHP by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V kapitole II bode 40d [vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/504] prílohy II k Dohode o EHP sa dopĺňa tento text:

„, zmenené týmto právnym predpisom:

32016 R 1789: vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1789 zo 7. septembra 2016 (Ú. v. EÚ L 277, 13.10.2016, s. 60).“

Článok 2

Znenie vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2016/1789 v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sa uverejní v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, je autentické.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 4. februára 2017 pod podmienkou, že boli doručené všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 Dohody o EHP (*1).

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 3. februára 2017

Za Spoločný výbor EHP

predseda

Claude MAERTEN


(1)  Ú. v. EÚ L 277, 13.10.2016, s. 60.

(*1)  Ústavné požiadavky neboli oznámené.


22.11.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 297/15


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP

č. 12/2017

z 3. februára 2017

ktorým sa mení príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a certifikácia) k Dohode o EHP [2018/1746]

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „Dohoda o EHP“), a najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1125 z 10. júla 2015, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1881/2006, pokiaľ ide o maximálne hodnoty obsahu polycyklických aromatických uhľovodíkov v potravinách v Katsuobushi (sušených pelamídach) a určitých údených baltických sleďoch (1), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(2)

Toto rozhodnutie sa týka právnych predpisov o potravinách. Právne predpisy o potravinách sa na Lichtenštajnsko neuplatňujú, pokiaľ sa naň vzťahuje Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o obchode s poľnohospodárskymi výrobkami, ako je uvedené v úvode ku kapitole XII prílohy II k Dohode o EHP. Toto rozhodnutie sa preto neuplatňuje na Lichtenštajnsko.

(3)

Príloha II k Dohode o EHP by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V kapitole XII bode 54zzzz [nariadenie Komisie (ES) č. 1881/2006] prílohy II k Dohode o EHP sa dopĺňa táto zarážka:

„—

32015 R 1125: nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1125 z 10. júla 2015 (Ú. v. EÚ L 184, 11.7.2015, s. 7).“

Článok 2

Znenie nariadenia (EÚ) 2015/1125 v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sa uverejní v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, je autentické.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 4. februára 2017 pod podmienkou, že boli doručené všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 Dohody o EHP (*1).

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 3. februára 2017

Za Spoločný výbor EHP

predseda

Claude MAERTEN


(1)  Ú. v. EÚ L 184, 11.7.2015, s. 7.

(*1)  Ústavné požiadavky neboli oznámené.


22.11.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 297/16


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP

č. 13/2017

z 3. februára 2017

ktorým sa mení príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a certifikácia) k Dohode o EHP [2018/1747]

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „Dohoda o EHP“), a najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Smernica Komisie (EÚ) 2016/1855 z 19. októbra 2016, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/32/ES o aproximácii právnych predpisov členských štátov o extrakčných rozpúšťadlách používaných pri výrobe potravín a zložiek potravín (1), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(2)

Toto rozhodnutie sa týka právnych predpisov o potravinách. Právne predpisy o potravinách sa na Lichtenštajnsko neuplatňujú, pokiaľ sa naň vzťahuje Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o obchode s poľnohospodárskymi výrobkami, ako je uvedené v úvode ku kapitole XII prílohy II k Dohode o EHP. Toto rozhodnutie sa preto neuplatňuje na Lichtenštajnsko.

(3)

Príloha II k Dohode o EHP by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V kapitole XII bode 54zzzzi (smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/32/ES) prílohy II k Dohode o EHP sa dopĺňa táto zarážka:

„—

32016 L 1855: smernica Komisie (EÚ) 2016/1855 z 19. októbra 2016 (Ú. v. EÚ L 284, 20.10.2016, s. 19).“

Článok 2

Znenie smernice (EÚ) 2016/1855 v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sa uverejní v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, je autentické.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 4. februára 2017 pod podmienkou, že boli doručené všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 Dohody o EHP (*1).

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 3. februára 2017

Za Spoločný výbor EHP

predseda

Claude MAERTEN


(1)  Ú. v. EÚ L 284, 20.10.2016, s. 19.

(*1)  Ústavné požiadavky neboli oznámené.


22.11.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 297/17


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP

č. 14/2017

z 3. februára 2017

ktorým sa mení príloha I (Veterinárne a fytosanitárne záležitosti) a príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a certifikácia) k Dohode o EHP [2018/1748]

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „Dohoda o EHP“), a najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Nariadenie Komisie (EÚ) 2016/156 z 18. januára 2016, ktorým sa menia prílohy II a III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí boskalidu, klotianidínu, tiametoxámu, folpetu a tolklofosmetylu v určitých produktoch alebo na nich (1), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(2)

Toto rozhodnutie sa týka právnych predpisov o krmivách a potravinách. Právne predpisy o krmivách a potravinách sa na Lichtenštajnsko neuplatňujú, pokiaľ sa naň vzťahuje Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o obchode s poľnohospodárskymi výrobkami, ako je uvedené v sektorových úpravách v prílohe I a v úvode ku kapitole XII prílohy II k Dohode o EHP. Toto rozhodnutie sa preto neuplatňuje na Lichtenštajnsko.

(3)

Prílohy I a II k Dohode o EHP by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V kapitole II bode 40 [nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005] prílohy I k Dohode o EHP sa dopĺňa táto zarážka:

„—

32016 R 0156: nariadenie Komisie (EÚ) 2016/156 z 18. januára 2016 (Ú. v. EÚ L 31, 6.2.2016, s. 1).“

Článok 2

V kapitole XII bode 54zzy [nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005] prílohy II k Dohode o EHP sa dopĺňa táto zarážka:

„—

32016 R 0156: nariadenie Komisie (EÚ) 2016/156 z 18. januára 2016 (Ú. v. EÚ L 31, 6.2.2016, s. 1).“

Článok 3

Znenie nariadenia (EÚ) 2016/156 v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sa uverejní v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, je autentické.

Článok 4

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 4. februára 2017 pod podmienkou, že boli doručené všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 Dohody o EHP (*1).

Článok 5

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 3. februára 2017

Za Spoločný výbor EHP

predseda

Claude MAERTEN


(1)  Ú. v. EÚ L 31, 6.2.2016, s. 1.

(*1)  Ústavné požiadavky neboli oznámené.


22.11.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 297/18


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP

č. 15/2017

z 3. februára 2017

ktorým sa mení príloha I (Veterinárne a fytosanitárne záležitosti) a príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a certifikácia) k Dohode o EHP [2018/1749]

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „Dohoda o EHP“), a najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Nariadenie Komisie (EÚ) 2016/439 z 23. marca 2016, ktorým sa mení príloha IV k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o Cydia pomonella granulovírus (CpGV), acetylid vápenatý, jodid draselný, hydrogénuhličitan sodný, reskalur, Beauveria bassiana kmeň ATCC 74040 a Beauveria bassiana kmeň GHA (1), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(2)

Nariadenie Komisie (EÚ) 2016/440 z 23. marca 2016, ktorým sa menia prílohy II, III a V k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí atrazínu v alebo na určitých výrobkoch (2), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(3)

Nariadenie Komisie (EÚ) 2016/452 z 29. marca 2016, ktorým sa menia prílohy II a III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí kaptánu, propikonazolu a spiroxamínu v určitých produktoch alebo na nich (3), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(4)

Nariadenie Komisie (EÚ) 2016/486 z 29. marca 2016, ktorým sa menia prílohy II a III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí cyazofamidu, cykloxydimu, kyseliny difluóroctovej, fenoxykarbu, flumetralínu, fluopikolidu, flupyradifurónu, fluxapyroxadu, krezoxím-metylu, mandestrobínu, mepanipyrimu, metalaxylu-M, pendimetalínu a teflutrínu v určitých produktoch alebo na nich (4), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(5)

Toto rozhodnutie sa týka právnych predpisov o krmivách a potravinách. Právne predpisy o krmivách a potravinách sa na Lichtenštajnsko neuplatňujú, pokiaľ sa naň vzťahuje Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o obchode s poľnohospodárskymi výrobkami, ako je uvedené v sektorových úpravách v prílohe I a v úvode ku kapitole XII prílohy II k Dohode o EHP. Toto rozhodnutie sa preto neuplatňuje na Lichtenštajnsko.

(6)

Prílohy I a II k Dohode o EHP by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V kapitole II bode 40 [nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005] prílohy I k Dohode o EHP sa dopĺňajú tieto zarážky:

„—

32016 R 0439: nariadenie Komisie (EÚ) 2016/439 z 23. marca 2016 (Ú. v. EÚ L 78, 24.3.2016, s. 31),

32016 R 0440: nariadenie Komisie (EÚ) 2016/440 z 23. marca 2016 (Ú. v. EÚ L 78, 24.3.2016, s. 34),

32016 R 0452: nariadenie Komisie (EÚ) 2016/452 z 29. marca 2016 (Ú. v. EÚ L 79, 30.3.2016, s. 10),

32016 R 0486: nariadenie Komisie (EÚ) 2016/486 z 29. marca 2016 (Ú. v. EÚ L 90, 6.4.2016, s. 1).“

Článok 2

V kapitole XII bode 54zzy [nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005] prílohy II k Dohode o EHP sa dopĺňajú tieto zarážky:

„—

32016 R 0439: nariadenie Komisie (EÚ) 2016/439 z 23. marca 2016 (Ú. v. EÚ L 78, 24.3.2016, s. 31),

32016 R 0440: nariadenie Komisie (EÚ) 2016/440 z 23. marca 2016 (Ú. v. EÚ L 78, 24.3.2016, s. 34),

32016 R 0452: nariadenie Komisie (EÚ) 2016/452 z 29. marca 2016 (Ú. v. EÚ L 79, 30.3.2016, s. 10),

32016 R 0486: nariadenie Komisie (EÚ) 2016/486 z 29. marca 2016 (Ú. v. EÚ L 90, 6.4.2016, s. 1).“

Článok 3

Znenie nariadení (EÚ) 2016/439, (EÚ) 2016/440, (EÚ) 2016/452 a (EÚ) 2016/486 v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sa uverejní v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, je autentické.

Článok 4

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 4. februára 2017 pod podmienkou, že boli doručené všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 Dohody o EHP (*1).

Článok 5

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 3. februára 2017

Za Spoločný výbor EHP

predseda

Claude MAERTEN


(1)  Ú. v. EÚ L 78, 24.3.2016, s. 31.

(2)  Ú. v. EÚ L 78, 24.3.2016, s. 34.

(3)  Ú. v. EÚ L 79, 30.3.2016, s. 10.

(4)  Ú. v. EÚ L 90, 6.4.2016, s. 1.

(*1)  Ústavné požiadavky neboli oznámené.


22.11.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 297/20


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP

č. 16/2017

z 3. februára 2017

ktorým sa mení príloha I (Veterinárne a fytosanitárne záležitosti) a príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a certifikácia) k Dohode o EHP [2018/1750]

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „Dohoda o EHP“), a najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Nariadenie Komisie (EÚ) 2016/567 zo 6. apríla 2016, ktorým sa menia prílohy II a III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí chlorantraniliprolu, cyflumetofénu, cyprodinilu, dimetomorfu, ditiokarbamátov, fenamidónu, fluopyramu, flutolanilu, imazamoxu, metrafenónu, myklobutanilu, propikonazolu, sedaxánu a spirodiklofénu v určitých produktoch alebo na nich (1), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(2)

Toto rozhodnutie sa týka právnych predpisov o krmivách a potravinách. Právne predpisy o krmivách a potravinách sa na Lichtenštajnsko neuplatňujú, pokiaľ sa naň vzťahuje Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o obchode s poľnohospodárskymi výrobkami, ako je uvedené v sektorových úpravách v prílohe I a v úvode ku kapitole XII prílohy II k Dohode o EHP. Toto rozhodnutie sa preto neuplatňuje na Lichtenštajnsko.

(3)

Prílohy I a II k Dohode o EHP by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V bode 40 [nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005] kapitoly II prílohy I k Dohode o EHP sa dopĺňa táto zarážka:

„—

32016 R 0567: nariadenie Komisie (EÚ) 2016/567 zo 6. apríla 2016 (Ú. v. EÚ L 100, 15.4.2016, s. 1).“

Článok 2

V bode 54zzy [nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005] kapitoly XII prílohy II k Dohode o EHP sa dopĺňa táto zarážka:

„—

32016 R 0567: nariadenie Komisie (EÚ) 2016/567 zo 6. apríla 2016 (Ú. v. EÚ L 100, 15.4.2016, s. 1).“

Článok 3

Znenie nariadenia (EÚ) 2016/567 v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sa uverejní v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, je autentické.

Článok 4

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 4. februára 2017 pod podmienkou, že boli doručené všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 Dohody o EHP (*1).

Článok 5

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 3. februára 2017

Za Spoločný výbor EHP

predseda

Claude MAERTEN


(1)  Ú. v. EÚ L 100, 15.4.2016, s. 1.

(*1)  Ústavné požiadavky neboli oznámené.


22.11.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 297/21


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP

č. 17/2017

z 3. februára 2017

ktorým sa mení príloha I (Veterinárne a fytosanitárne záležitosti) a príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a certifikácia) k Dohode o EHP [2018/1751]

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „Dohoda o EHP“), a najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Nariadenie Komisie (EÚ) 2016/805 z 20. mája 2016, ktorým sa mení príloha IV k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o Streptomyces K61 (predtým S. griseoviridis), Candida oleophila, kmeň O, FEN 560 (tiež nazývanú senovka grécka alebo prášok zo semien senovky gréckej), metyl-dekanoát (CAS č. 110-42-9), metyl-oktanoát (CAS č. 111-11-5) a terpenoidnú zmes QRD 460 (1) sa má začleniť do Dohody o EHP.

(2)

Toto rozhodnutie sa týka právnych predpisov o krmivách a potravinách. Právne predpisy o krmivách a potravinách sa na Lichtenštajnsko neuplatňujú, pokiaľ sa naň vzťahuje Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o obchode s poľnohospodárskymi výrobkami, ako je uvedené v sektorových úpravách v prílohe I a v úvode ku kapitole XII prílohy II k Dohode o EHP. Toto rozhodnutie sa preto neuplatňuje na Lichtenštajnsko.

(3)

Prílohy I a II k Dohode o EHP by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V bode 40 [nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005] kapitoly II prílohy I k Dohode o EHP sa dopĺňa táto zarážka:

„—

32016 R 0805: nariadenie Komisie (EÚ) 2016/805 z 20. mája 2016 (Ú. v. EÚ L 132, 21.5.2016, s. 95).“

Článok 2

V bode 54zzy [nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005] kapitoly XII prílohy II k Dohode o EHP sa dopĺňa táto zarážka:

„—

32016 R 0805: nariadenie Komisie (EÚ) 2016/805 z 20. mája 2016 (Ú. v. EÚ L 132, 21.5.2016, s. 95).“

Článok 3

Znenie nariadenia (EÚ) 2016/805 v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sa uverejní v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, je autentické.

Článok 4

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 4. februára 2017 pod podmienkou, že boli doručené všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 Dohody o EHP (*1).

Článok 5

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 3. februára 2017

Za Spoločný výbor EHP

predseda

Claude MAERTEN


(1)  Ú. v. EÚ L 132, 21.5.2016, s. 95.

(*1)  Ústavné požiadavky neboli oznámené.


22.11.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 297/22


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP

č. 18/2017

z 3. februára 2017

ktorým sa mení príloha I (Veterinárne a fytosanitárne záležitosti) a príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a certifikácia) k Dohode o EHP [2018/1752]

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „Dohoda o EHP“), a najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1002 zo 17. júna 2016, ktorým sa menia prílohy II, III a V k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí AMTT, dikvatu, dodínu, glufozinátu a tritosulfuronu v určitých produktoch alebo na nich (1), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(2)

Nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1003 zo 17. júna 2016, ktorým sa menia prílohy II a III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí abamektínu, acechinocylu, acetamipridu, benzovindiflupyru, bromoxynilu, fludioxonylu, fluopicolidu, fosetylu, mepikvátu, prochinazidu, propamokarbu, prohexadiónu a tebukonazolu v určitých produktoch alebo na nich (2), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(3)

Nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1015 zo 17. júna 2016, ktorým sa menia prílohy II a III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí 1-naftylacetamidu, kyseliny 1-naftyloctovej, chloridazónu, fluazifopu-P, fuberidazolu, mepikvátu a tralkoxydímu v určitých produktoch alebo na nich (3), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(4)

Nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1016 zo 17. júna 2016, ktorým sa menia prílohy II a III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí etofumezátu, etoxazolu, fenamidonu, fluoxastrobínu a flurtamónu v určitých produktoch alebo na nich (4), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(5)

Toto rozhodnutie sa týka právnych predpisov o krmivách a potravinách. Právne predpisy o krmivách a potravinách sa na Lichtenštajnsko neuplatňujú, pokiaľ sa naň vzťahuje Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o obchode s poľnohospodárskymi výrobkami, ako je uvedené v sektorových úpravách v prílohe I a v úvode ku kapitole XII prílohy II k Dohode o EHP. Toto rozhodnutie sa preto neuplatňuje na Lichtenštajnsko.

(6)

Prílohy I a II k Dohode o EHP by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V bode 40 [nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005] kapitoly II prílohy I k Dohode o EHP sa dopĺňajú tieto zarážky:

„—

32016 R 1002: nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1002 zo 17. júna 2016 (Ú. v. EÚ L 167, 24.6.2016, s. 1),

32016 R 1003: nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1003 zo 17. júna 2016 (Ú. v. EÚ L 167, 24.6.2016, s. 46),

32016 R 1015: nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1015 zo 17. júna 2016 (Ú. v. EÚ L 172, 29.6.2016, s. 1),

32016 R 1016: nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1016 zo 17. júna 2016 (Ú. v. EÚ L 172, 29.6.2016, s. 22).“

Článok 2

V bode 54zzy [nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005] kapitoly XII prílohy II k Dohode o EHP sa dopĺňajú tieto zarážky:

„—

32016 R 1002: nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1002 zo 17. júna 2016 (Ú. v. EÚ L 167, 24.6.2016, s. 1),

32016 R 1003: nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1003 zo 17. júna 2016 (Ú. v. EÚ L 167, 24.6.2016, s. 46),

32016 R 1015: nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1015 zo 17. júna 2016 (Ú. v. EÚ L 172, 29.6.2016, s. 1),

32016 R 1016: nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1016 zo 17. júna 2016 (Ú. v. EÚ L 172, 29.6.2016, s. 22).“

Článok 3

Znenie nariadení (EÚ) 2016/1002, (EÚ) 2016/1003, (EÚ) 2016/1015 a (EÚ) 2016/1016 v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sa uverejní v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, je autentické.

Článok 4

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 4. februára 2017 pod podmienkou, že boli doručené všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 Dohody o EHP (*1).

Článok 5

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 3. februára 2017

Za Spoločný výbor EHP

predseda

Claude MAERTEN


(1)  Ú. v. EÚ L 167, 24.6.2016, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 167, 24.6.2016, s. 46.

(3)  Ú. v. EÚ L 172, 29.6.2016, s. 1.

(4)  Ú. v. EÚ L 172, 29.6.2016, s. 22.

(*1)  Ústavné požiadavky neboli oznámené.


22.11.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 297/24


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP

č. 19/2017

z 3. februára 2017

ktorým sa mení príloha I (Veterinárne a fytosanitárne záležitosti) a príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a certifikácia) k Dohode o EHP [2018/1753]

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „Dohoda o EHP“), a najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1355 z 9. augusta 2016, ktorým sa mení príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o tiakloprid (1), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(2)

Toto rozhodnutie sa týka právnych predpisov o krmivách a potravinách. Právne predpisy o krmivách a potravinách sa na Lichtenštajnsko neuplatňujú, pokiaľ sa naň vzťahuje Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o obchode s poľnohospodárskymi výrobkami, ako je uvedené v sektorových úpravách v prílohe I a v úvode ku kapitole XII prílohy II k Dohode o EHP. Toto rozhodnutie sa preto neuplatňuje na Lichtenštajnsko.

(3)

Prílohy I a II k Dohode o EHP by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V bode 40 [nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005] kapitoly II prílohy I k Dohode o EHP sa dopĺňa táto zarážka:

„—

32016 R 1355: nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1355 z 9. augusta 2016 (Ú. v. EÚ L 215, 10.8.2016, s. 4).“

Článok 2

V bode 54zzy [nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005] kapitoly XII prílohy II k Dohode o EHP sa dopĺňa táto zarážka:

„—

32016 R 1355: nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1355 z 9. augusta 2016 (Ú. v. EÚ L 215, 10.8.2016, s. 4).“

Článok 3

Znenie nariadenia (EÚ) 2016/1355 v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sa uverejní v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, je autentické.

Článok 4

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 4. februára 2017 pod podmienkou, že boli doručené všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 Dohody o EHP (*1).

Článok 5

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 3. februára 2017

Za Spoločný výbor EHP

predseda

Claude MAERTEN


(1)  Ú. v. EÚ L 215, 10.8.2016, s. 4.

(*1)  Ústavné požiadavky neboli oznámené.


22.11.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 297/25


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP

č. 20/2017

z 3. februára 2017

ktorým sa mení príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a certifikácia) k Dohode o EHP [2018/1754]

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „Dohoda o EHP“), a najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1814 z 13. októbra 2016, ktorým sa mení príloha k nariadeniu (EÚ) č. 231/2012, ktorým sa ustanovujú špecifikácie prídavných látok uvedených v prílohách II a III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokiaľ ide o špecifikácie glykozidov steviolu (E 960) (1), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(2)

Toto rozhodnutie sa týka právnych predpisov o potravinách. Právne predpisy týkajúce sa potravín sa neuplatňujú na Lichtenštajnsko, pokým platnosť Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o obchode s poľnohospodárskymi výrobkami zahŕňa aj Lichtenštajnsko, ako je uvedené v úvode ku kapitole XII prílohy II k Dohode o EHP. Toto rozhodnutie sa preto neuplatňuje na Lichtenštajnsko.

(3)

Príloha II k Dohode o EHP by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V kapitole XII prílohy II k Dohode o EHP sa v bode 69 [nariadenie Komisie (EÚ) č. 231/2012] dopĺňa táto zarážka:

„—

32016 R 1814: nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1814 z 13. októbra 2016 (Ú. v. EÚ L 278, 14.10.2016, s. 37).“

Článok 2

Znenie nariadenia (EÚ) 2016/1814 v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sa uverejní v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, je autentické.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 4. februára 2017 pod podmienkou, že boli doručené všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 Dohody o EHP (*1).

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 3. februára 2017

Za Spoločný výbor EHP

predseda

Claude MAERTEN


(1)  Ú. v. EÚ L 278, 14.10.2016, s. 37.

(*1)  Ústavné požiadavky neboli oznámené.


22.11.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 297/26


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP

č. 21/2017

z 3. februára 2017

ktorým sa mení príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a certifikácia) k Dohode o EHP [2018/1755]

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „Dohoda o EHP“), a najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1411 z 24. augusta 2016, ktorým sa zamieta povolenie určitých zdravotných tvrdení o potravinách, iných ako tvrdení, ktoré odkazujú na zníženie rizika ochorenia a na vývoj a zdravie detí (1), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(2)

Nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1412 z 24. augusta 2016, ktorým sa zamieta povolenie zdravotného tvrdenia o potravinách, ktoré odkazuje na zníženie rizika ochorenia (2), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(3)

Nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1413 z 24. augusta 2016, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EÚ) č. 432/2012, ktorým sa vytvára zoznam povolených iných zdravotných tvrdení o potravinách, ako sú tvrdenia, ktoré odkazujú na zníženie rizika ochorenia a na vývoj a zdravie detí (3), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(4)

Nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1416 z 24. augusta 2016, ktorým sa mení a opravuje nariadenie (EÚ) č. 10/2011 o plastových materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami (4), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(5)

Toto rozhodnutie sa týka právnych predpisov o potravinách. Právne predpisy týkajúce sa potravín sa neuplatňujú na Lichtenštajnsko, pokiaľ sa naň vzťahuje Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o obchode s poľnohospodárskymi výrobkami, ako je uvedené v úvode ku kapitole XII prílohy II k Dohode o EHP. Toto rozhodnutie sa preto neuplatňuje na Lichtenštajnsko.

(6)

Príloha II k Dohode o EHP by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Kapitola XII prílohy II k Dohode o EHP sa mení takto:

1.

V bode 54zzzzzp [nariadenie Komisie (EÚ) 432/2012] sa dopĺňa táto zarážka:

„—

32016 R 1413: nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1413 z 24. augusta 2016 (Ú. v. EÚ L 230, 25.8.2016, s. 8).“

2.

V bode 55 [nariadenie Komisie (EÚ) č. 10/2011] sa dopĺňa táto zarážka:

„—

32016 R 1416: nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1416 z 24. augusta 2016 (Ú. v. EÚ L 230, 25.8.2016, s. 22).“

3.

Za bod 118 [nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1390] sa vkladajú tieto body:

„119.

32016 R 1411: nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1411 z 24. augusta 2016, ktorým sa zamieta povolenie určitých zdravotných tvrdení o potravinách, iných ako tie, ktoré odkazujú na zníženie rizika ochorenia a na vývoj a zdravie detí (Ú. v. EÚ L 230, 25.8.2016, s. 1).

120.

32016 R 1412: nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1412 z 24. augusta 2016, ktorým sa zamieta povolenie zdravotného tvrdenia o potravinách, ktoré odkazuje na zníženie rizika ochorenia (Ú. v. EÚ L 230, 25.8.2016, s. 6.).“

Článok 2

Znenie nariadení (EÚ) 2016/1411, (EÚ) 2016/1412, (EÚ) 2016/1413 a (EÚ) 2016/1416 v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sa uverejní v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, je autentické.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 4. februára 2017 pod podmienkou, že boli doručené všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 Dohody o EHP (*1).

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 3. februára 2017

Za Spoločný výbor EHP

predseda

Claude MAERTEN


(1)  Ú. v. EÚ L 230, 25.8.2016, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 230, 25.8.2016, s. 6.

(3)  Ú. v. EÚ L 230, 25.8.2016, s. 8.

(4)  Ú. v. EÚ L 230, 25.8.2016, s. 22.

(*1)  Ústavné požiadavky neboli oznámené.


22.11.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 297/28


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP

č. 22/2017

z 3. februára 2017

ktorým sa mení príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a certifikácia) k Dohode o EHP [2018/1756]

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „Dohoda o EHP“), a najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/576 zo 14. apríla 2016, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 37/2010, pokiaľ ide o látku „rafoxanid“ (1), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(2)

Príloha II k Dohode o EHP by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V kapitole XIII prílohy II k Dohode o EHP sa v bode 13 [nariadenie Komisie (EÚ) č. 37/2010] dopĺňa táto zarážka:

„—

32016 R 0576: vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/576 zo 14. apríla 2016 (Ú. v. EÚ L 99, 15.4.2016, s. 1).“

Článok 2

Znenie vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2016/576 v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sa uverejní v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, je autentické.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 4. februára 2017 pod podmienkou, že boli doručené všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 Dohody o EHP (*1).

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 3. februára 2017

Za Spoločný výbor EHP

predseda

Claude MAERTEN


(1)  Ú. v. EÚ L 99, 15.4.2016, s. 1.

(*1)  Ústavné požiadavky neboli oznámené.


22.11.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 297/29


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP

č. 23/2017

z 3. februára 2017

ktorým sa mení príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a certifikácia) k Dohode o EHP [2018/1757]

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „Dohoda o EHP“), a najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/710 z 12. mája 2016, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 37/2010, pokiaľ ide o látku „uhličitan meďnatý“ (1), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(2)

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/885 z 3. júna 2016, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 37/2010, pokiaľ ide o látku „eprinomektín“ (2), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(3)

Príloha II k Dohode o EHP by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V kapitole XIII prílohy II k Dohode o EHP sa v bode 13 [nariadenie Komisie (EÚ) č. 37/2010] dopĺňajú tieto zarážky:

„—

32016 R 0710: vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/710 z 12. mája 2016 (Ú. v. EÚ L 125, 13.5.2016, s. 6),

32016 R 0885: vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/885 z 3. júna 2016 (Ú. v. EÚ L 148, 4.6.2016, s. 1).“

Článok 2

Znenie vykonávacích nariadení (EÚ) 2016/710 a (EÚ) 2016/885 v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sa uverejní v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, je autentické.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 4. februára 2017 pod podmienkou, že boli doručené všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 Dohody o EHP (*1).

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 3. februára 2017

Za Spoločný výbor EHP

predseda

Claude MAERTEN


(1)  Ú. v. EÚ L 125, 13.5.2016, s. 6.

(2)  Ú. v. EÚ L 148, 4.6.2016, s. 1.

(*1)  Ústavné požiadavky neboli oznámené.


22.11.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 297/30


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP

č. 24/2017

z 3. februára 2017

ktorým sa mení príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a certifikácia) k Dohode o EHP [2018/1758]

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „Dohoda o EHP“), a najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1444 z 31. augusta 2016, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 37/2010, pokiaľ ide o látku hydrokortizón aceponát (1), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(2)

Príloha II k Dohode o EHP by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V kapitole XIII prílohy II k Dohode o EHP sa v bode 13 [nariadenie Komisie (EÚ) č. 37/2010] dopĺňa táto zarážka:

„—

32016 R 1444: vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1444 z 31. augusta 2016 (Ú. v. EÚ L 235, 1.9.2016, s. 8).“

Článok 2

Znenie vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2016/1444 v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sa uverejní v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, je autentické.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 4. februára 2017 pod podmienkou, že boli doručené všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 Dohody o EHP (*1).

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 3. februára 2017

Za Spoločný výbor EHP

predseda

Claude MAERTEN


(1)  Ú. v. EÚ L 235, 1.9.2016, s. 8.

(*1)  Ústavné požiadavky neboli oznámené.


22.11.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 297/31


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP

č. 25/2017

z 3. februára 2017

ktorým sa mení príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a certifikácia) k Dohode o EHP [2018/1759]

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „Dohoda o EHP“), a najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Smernica Komisie (EÚ) 2016/1214 z 25. júla 2016, ktorou sa mení smernica 2005/62/ES, pokiaľ ide o normy a špecifikácie systému kvality v transfúznych zariadeniach (1), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(2)

Príloha II k Dohode o EHP by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V bode 15vb (smernica Komisie 2005/62/ES) kapitoly XIII prílohy II k Dohode o EHP sa dopĺňa tento text:

„, zmenené týmto právnym predpisom:

32016 L 1214: smernica Komisie (EÚ) 2016/1214 z 25. júla 2016 (Ú. v. EÚ L 199, 26.7.2016, s. 14).“

Článok 2

Znenie smernice (EÚ) 2016/1214 v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sa uverejní v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, je autentické.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 4. februára 2017 pod podmienkou, že boli doručené všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 Dohody o EHP (*1).

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 3. februára 2017

Za Spoločný výbor EHP

predseda

Claude MAERTEN


(1)  Ú. v. EÚ L 199, 26.7.2016, s. 14.

(*1)  Ústavné požiadavky neboli oznámené.


22.11.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 297/32


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP

č. 26/2017

z 3. februára 2017,

ktorým sa mení príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a certifikácia) k Dohode o EHP [2018/1760]

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „Dohoda o EHP“), a najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1618 z 8. septembra 2016, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2003/2003 o hnojivách na účely prispôsobenia príloh I a IV (1), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(2)

Príloha II k Dohode o EHP by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V kapitole XIV prílohy II k Dohode o EHP sa v bode 1 [nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2003/2003] dopĺňa táto zarážka:

„—

32016 R 1618: nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1618 z 8. septembra 2016 (Ú. v. EÚ L 242, 9.9.2016, s. 24).“

Článok 2

Znenie nariadenia (EÚ) 2016/1618 v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sa uverejní v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, je autentické.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 4. februára 2017 pod podmienkou, že boli doručené všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 Dohody o EHP (*1).

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 3. februára 2017

Za Spoločný výbor EHP

predseda

Claude MAERTEN


(1)  Ú. v. EÚ L 242, 9.9.2016, s. 24.

(*1)  Ústavné požiadavky neboli oznámené.


22.11.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 297/33


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP

č. 27/2017

z 3. februára 2017

ktorým sa mení príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a certifikácia) k Dohode o EHP [2018/1761]

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „Dohoda o EHP“), a najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Nariadenie Komisie (EÚ) 2016/2235 z 12. decembra 2016, ktorým sa mení príloha XVII k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií („REACH“), pokiaľ ide o bisfenol A (1), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(2)

Príloha II k Dohode o EHP by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V bode 12zc [nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006] kapitoly XV prílohy II k Dohode o EHP sa dopĺňa táto zarážka:

„—

32016 R 2235: nariadenie Komisie (EÚ) 2016/2235 z 12. decembra 2016 (Ú. v. EÚ L 337, 13.12.2016, s. 3).“

Článok 2

Znenie nariadenia (EÚ) 2016/2235 v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sa uverejní v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, je autentické.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 4. februára 2017 pod podmienkou, že boli doručené všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 Dohody o EHP (*1).

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 3. februára 2017

Za Spoločný výbor EHP

predseda

Claude MAERTEN


(1)  Ú. v. EÚ L 337, 13.12.2016, s. 3.

(*1)  Ústavné požiadavky neboli oznámené.


22.11.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 297/34


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP

č. 28/2017

z 3. februára 2017

ktorým sa mení príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a certifikácia) k Dohode o EHP [2018/1762]

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „Dohoda o EHP“), a najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1802 z 11. októbra 2016, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 414/2013, ktorým sa spresňuje postup autorizácie rovnakých biocídnych výrobkov v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 (1), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(2)

Príloha II k Dohode o EHP by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V bode 12zzp [vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 414/2013] kapitoly XV prílohy II k Dohode o EHP sa dopĺňa tento text:

„, zmenené týmto právnym predpisom:

32016 R 1802: vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1802 z 11. októbra 2016 (Ú. v. EÚ L 275, 12.10.2016, s. 34).“

Článok 2

Znenie vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2016/1802 v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sa uverejní v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, je autentické.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 4. februára 2017 pod podmienkou, že boli doručené všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 Dohody o EHP (*1).

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 3. februára 2017

Za Spoločný výbor EHP

predseda

Claude MAERTEN


(1)  Ú. v. EÚ L 275, 12.10.2016, s. 34.

(*1)  Ústavné požiadavky neboli oznámené.


22.11.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 297/35


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP

č. 29/2017

z 3. februára 2017

ktorým sa mení príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a certifikácia) k Dohode o EHP [2018/1763]

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „Dohoda o EHP“), a najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1929 zo 4. novembra 2016, ktorým sa schvaľuje Bacillus thuringiensis poddruh kurstaki, sérotyp 3a3b, kmeň ABTS-351 ako účinná látka na použitie v biocídnych výrobkoch typu 18 (1), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(2)

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1930 zo 4. novembra 2016, ktorým sa schvaľuje chlórkrezol ako existujúca účinná látka na použitie v biocídnych výrobkoch typu 1, 2, 3, 6 a 9 (2), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(3)

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1931 zo 4. novembra 2016, ktorým sa schvaľuje chlórkrezol ako existujúca účinná látka na použitie v biocídnych výrobkoch typu 13 (3), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(4)

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1932 zo 4. novembra 2016, ktorým sa schvaľuje oxid horečnato-vápenatý (pálené dolomitické vápno) ako existujúca účinná látka na použitie v biocídnych výrobkoch typu 2 a 3 (4), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(5)

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1933 zo 4. novembra 2016, ktorým sa schvaľuje tetrahydroxid horečnato-vápenatý (hasené dolomitické vápno) ako existujúca účinná látka na použitie v biocídnych výrobkoch typu 2 a 3 (5), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(6)

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1934 zo 4. novembra 2016, ktorým sa schvaľuje chlorid alkyltrimetylamónny, kde alkyl je z kokosového oleja (ATMAC/TMAC), ako existujúca účinná látka na použitie v biocídnych výrobkoch typu 8 (6), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(7)

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1935 zo 4. novembra 2016, ktorým sa schvaľuje hydroxid vápenatý (hasené vápno) ako existujúca účinná látka na použitie v biocídnych výrobkoch typu 2 a 3 (7), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(8)

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1937 zo 4. novembra 2016, ktorým sa schvaľuje cyflutrín ako existujúca účinná látka na použitie v biocídnych výrobkoch typu 18 (8), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(9)

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1938 zo 4. novembra 2016, ktorým sa schvaľuje kyselina citrónová ako existujúca účinná látka na použitie v biocídnych výrobkoch typu 2 (9), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(10)

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/1943 zo 4. novembra 2016 na základe článku 3 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 o použití parafínového oleja na povrchovú úpravu vajec s cieľom regulovať veľkosť populácie hniezdiaceho vtáctva (10) sa má začleniť do Dohody o EHP.

(11)

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/1950 zo 4. novembra 2016 o neschválení určitých biocídnych účinných látok podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 (11) sa má začleniť do Dohody o EHP.

(12)

Príloha II k Dohode o EHP by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V kapitole XV prílohy II k Dohode o EHP sa za bod 12zzzv [vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1094] vkladajú tieto body:

„12zzzw.

32016 R 1929: vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1929 zo 4. novembra 2016, ktorým sa schvaľuje Bacillus thuringiensis poddruh kurstaki, sérotyp 3a3b, kmeň ABTS-351 ako účinná látka na použitie v biocídnych výrobkoch typu 18 (Ú. v. EÚ L 299, 5.11.2016, s. 26).

12zzzx.

32016 R 1930: vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1930 zo 4. novembra 2016, ktorým sa schvaľuje chlórkrezol ako existujúca účinná látka na použitie v biocídnych výrobkoch typu 1, 2, 3, 6 a 9 (Ú. v. EÚ L 299, 5.11.2016, s. 29).

12zzzy.

32016 R 1931: vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1931 zo 4. novembra 2016, ktorým sa schvaľuje chlórkrezol ako existujúca účinná látka na použitie v biocídnych výrobkoch typu 13 (Ú. v. EÚ L 299, 5.11.2016, s. 33).

12zzzz.

32016 R 1932: vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1932 zo 4. novembra 2016, ktorým sa schvaľuje oxid horečnato-vápenatý (pálené dolomitické vápno) ako existujúca účinná látka na použitie v biocídnych výrobkoch typu 2 a 3 (Ú. v. EÚ L 299, 5.11.2016, s. 36).

12zzzza.

32016 R 1933: vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1933 zo 4. novembra 2016, ktorým sa schvaľuje tetrahydroxid horečnato-vápenatý (hasené dolomitické vápno) ako existujúca účinná látka na použitie v biocídnych výrobkoch typu 2 a 3 (Ú. v. EÚ L 299, 5.11.2016, s. 39).

12zzzzb.

32016 R 1934: vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1934 zo 4. novembra 2016, ktorým sa schvaľuje chlorid alkyltrimetylamónny, kde alkyl je z kokosového oleja (ATMAC/TMAC), ako existujúca účinná látka na použitie v biocídnych výrobkoch typu 8 (Ú. v. EÚ L 299, 5.11.2016, s. 42).

12zzzzc.

32016 R 1935: vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1935 zo 4. novembra 2016, ktorým sa schvaľuje hydroxid vápenatý (hasené vápno) ako existujúca účinná látka na použitie v biocídnych výrobkoch typu 2 a 3 (Ú. v. EÚ L 299, 5.11.2016, s. 45).

12zzzzd.

32016 R 1937: vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1937 zo 4. novembra 2016, ktorým sa schvaľuje cyflutrín ako existujúca účinná látka na použitie v biocídnych výrobkoch typu 18 (Ú. v. EÚ L 299, 5.11.2016, s. 51).

12zzzze.

32016 R 1938: vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1938 zo 4. novembra 2016, ktorým sa schvaľuje kyselina citrónová ako existujúca účinná látka na použitie v biocídnych výrobkoch typu 2 (Ú. v. EÚ L 299, 5.11.2016, s. 54).

12zzzzf.

32016 D 1943: vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/1943 zo 4. novembra 2016 na základe článku 3 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 o použití parafínového oleja na povrchovú úpravu vajec s cieľom regulovať veľkosť populácie hniezdiaceho vtáctva (Ú. v. EÚ L 299, 5.11.2016, s. 90).

12zzzzg

32016 D 1950: Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/1950 zo 4. novembra 2016 o neschválení určitých biocídnych účinných látok podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 (Ú. v. EÚ L 300, 8.11.2016, s. 14).“

Článok 2

Znenie vykonávacích nariadení (EÚ) 2016/1929, (EÚ) 2016/1930, (EÚ) 2016/1931, (EÚ) 2016/1932, (EÚ) 2016/1933, (EÚ) 2016/1934, (EÚ) 2016/1935, (EÚ) 2016/1937 a (EÚ) 2016/1938 a vykonávacích rozhodnutí (EÚ) 2016/1943 a (EÚ) 2016/1950 v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sa uverejní v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, je autentické.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 4. februára 2017 pod podmienkou, že boli doručené všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 Dohody o EHP (*1).

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 3. februára 2017

Za Spoločný výbor EHP

predseda

Claude MAERTEN


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 5.11.2016, s. 26.

(2)  Ú. v. EÚ L 299, 5.11.2016, s. 29.

(3)  Ú. v. EÚ L 299, 5.11.2016, s. 33.

(4)  Ú. v. EÚ L 299, 5.11.2016, s. 36.

(5)  Ú. v. EÚ L 299, 5.11.2016, s. 39.

(6)  Ú. v. EÚ L 299, 5.11.2016, s. 42.

(7)  Ú. v. EÚ L 299, 5.11.2016, s. 45.

(8)  Ú. v. EÚ L 299, 5.11.2016, s. 51.

(9)  Ú. v. EÚ L 299, 5.11.2016, s. 54.

(10)  Ú. v. EÚ L 299, 5.11.2016, s. 90.

(11)  Ú. v. EÚ L 300, 8.11.2016, s. 14.

(*1)  Ústavné požiadavky neboli oznámené.


22.11.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 297/38


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP

č. 30/2017

z 3. februára 2017

ktorým sa mení príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a certifikácia) k Dohode o EHP [2018/1764]

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „Dohoda o EHP“), a najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1056 z 29. júna 2016, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 540/2011, pokiaľ ide o predĺženie obdobia schválenia účinnej látky glyfozát (1), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(2)

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1313 z 1. augusta 2016, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 540/2011, pokiaľ ide o podmienky schválenia účinnej látky glyfozát (2), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(3)

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1414 z 24. augusta 2016, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh schvaľuje účinná látka cyantraniliprol a ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 540/2011 (3), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(4)

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1423 z 25. augusta 2016, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh obnovuje schválenie účinnej látky pikolinafén a ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 540/2011 (4), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(5)

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1425 z 25. augusta 2016, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh schvaľuje účinná látka izofetamid a ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 540/2011 (5), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(6)

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1426 z 25. augusta 2016, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh obnovuje schválenie účinnej látky etofumezát a ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 540/2011 (6), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(7)

Príloha II k Dohode o EHP by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Kapitola XV prílohy II k Dohode o EHP sa mení takto:

1.

Do bodu 13a [vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 540/2011] sa dopĺňajú tieto zarážky:

„—

32016 R 1056: vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1056 z 29. júna 2016 (Ú. v. EÚ L 173, 30.6.2016, s. 52),

32016 R 1313: vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1313 z 1. augusta 2016 (Ú. v. EÚ L 208, 2.8.2016, s. 1),

32016 R 1414: vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1414 z 24. augusta 2016 (Ú. v. EÚ L 230, 25.8.2016, s. 16),

32016 R 1423: vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1423 z 25. augusta 2016 (Ú. v. EÚ L 231, 26.8.2016, s. 20),

32016 R 1425: vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1425 z 25. augusta 2016 (Ú. v. EÚ L 231, 26.8.2016, s. 30),

32016 R 1426: vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1426 z 25. augusta 2016 (Ú. v. EÚ L 231, 26.8.2016, s. 34).“

2.

Za bod 13zzzzzzj [vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/951] sa vkladajú tieto body:

„13zzzzzzk.

32016 R 1414: vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1414 z 24. augusta 2016, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh schvaľuje účinná látka cyantraniliprol a ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 540/2011 (Ú. v. EÚ L 230, 25.8.2016, s. 16).

13zzzzzzl.

32016 R 1423: vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1423 z 25. augusta 2016, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh obnovuje schválenie účinnej látky pikolinafén a ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 540/2011 (Ú. v. EÚ L 231, 26.8.2016, s. 20).

13zzzzzzm.

32016 R 1425: vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1425 z 25. augusta 2016, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh schvaľuje účinná látka izofetamid a ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 540/2011 (Ú. v. EÚ L 231, 26.8.2016, s. 30).

13zzzzzzn.

32016 R 1426: vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1426 z 25. augusta 2016, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh obnovuje schválenie účinnej látky etofumezát a ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 540/2011 (Ú. v. EÚ L 231, 26.8.2016, s. 34).“

Článok 2

Znenie vykonávacích nariadení (EÚ) 2016/1056, (EÚ) 2016/1313, (EÚ) 2016/1414, (EÚ) 2016/1423, (EÚ) 2016/1425 a (EÚ) 2016/1426 v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sa uverejnia v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, je autentické.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 4. februára 2017 pod podmienkou, že boli doručené všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 Dohody o EHP (*1).

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 3. februára 2017

Za Spoločný výbor EHP

predseda

Claude MAERTEN


(1)  Ú. v. EÚ L 173, 30.6.2016, s. 52.

(2)  Ú. v. EÚ L 208, 2.8.2016, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 230, 25.8.2016, s. 16.

(4)  Ú. v. EÚ L 231, 26.8.2016, s. 20.

(5)  Ú. v. EÚ L 231, 26.8.2016, s. 30.

(6)  Ú. v. EÚ L 231, 26.8.2016, s. 34.

(*1)  Ústavné požiadavky neboli oznámené.


22.11.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 297/40


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP

č. 31/2017

z 3. februára 2017

ktorým sa mení príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a certifikácia) k Dohode o EHP [2018/1765]

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „Dohoda o EHP“), a najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/1361 z 9. augusta 2016 o uznaní systému s názvom „International Sustainability & Carbon Certification system“ na preukazovanie súladu s kritériami trvalej udržateľnosti podľa smerníc Európskeho parlamentu a Rady 98/70/ES a 2009/28/ES (1), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(2)

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/1362 z 9. augusta 2016 o uznaní systému s názvom Roundtable on Sustainable Biomaterials EU RED na preukazovanie súladu s kritériami trvalej udržateľnosti podľa smerníc Európskeho parlamentu a Rady 98/70/ES a 2009/28/ES (2), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(3)

Príloha II k Dohode o EHP by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V kapitole XVII prílohy II k Dohode o EHP sa za bod 6as [vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2015/887] vkladajú tieto body:

„6at.

32016 D 1361: vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/1361 z 9. augusta 2016 o uznaní systému s názvom ‚International Sustainability & Carbon Certification system‘ na preukazovanie súladu s kritériami trvalej udržateľnosti podľa smerníc Európskeho parlamentu a Rady 98/70/ES a 2009/28/ES (Ú. v. EÚ L 215, 10.8.2016, s. 33).

6au.

32016 D 1362: vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/1362 z 9. augusta 2016 o uznaní systému s názvom Roundtable on Sustainable Biomaterials EU RED na preukazovanie súladu s kritériami trvalej udržateľnosti podľa smerníc Európskeho parlamentu a Rady 98/70/ES a 2009/28/ES (Ú. v. EÚ L 215, 10.8.2016, s. 35).“

Článok 2

Znenie vykonávacích rozhodnutí (EÚ) 2016/1361 a (EÚ) 2016/1362 v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sa uverejní v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, je autentické.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 4. februára 2017 pod podmienkou, že boli doručené všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 Dohody o EHP (*1).

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 3. februára 2017

Za Spoločný výbor EHP

predseda

Claude MAERTEN


(1)  Ú. v. EÚ L 215, 10.8.2016, s. 33.

(2)  Ú. v. EÚ L 215, 10.8.2016, s. 35.

(*1)  Ústavné požiadavky neboli oznámené.


22.11.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 297/41


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP

č. 32/2017

z 3. februára 2017

ktorým sa mení príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a certifikácia) k Dohode o EHP [2018/1766]

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „Dohoda o EHP“), a najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/1433 z 26. augusta 2016 o uznaní systému s názvom „Biomass Biofuels Sustainability voluntary scheme“ na preukazovanie súladu s kritériami trvalej udržateľnosti podľa smerníc Európskeho parlamentu a Rady 98/70/ES a 2009/28/ES (1), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(2)

Príloha II k Dohode o EHP by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V kapitole XVII prílohy II k Dohode o EHP sa za bod 6au [vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2015/1362] vkladá tento bod:

„6av.

32016 D 1433: vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/1433 z 26. augusta 2016 o uznaní systému s názvom ‚Biomass Biofuels Sustainability voluntary scheme‘ na preukazovanie súladu s kritériami trvalej udržateľnosti podľa smerníc Európskeho parlamentu a Rady 98/70/ES a 2009/28/ES (Ú. v. EÚ L 232, 27.8.2016, s. 13).“

Článok 2

Znenie vykonávacieho rozhodnutia (EÚ) 2016/1433 v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sa uverejní v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, je autentické.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 4. februára 2017 pod podmienkou, že boli doručené všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 Dohody o EHP (*1).

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 3. februára 2017

Za Spoločný výbor EHP

predseda

Claude MAERTEN


(1)  Ú. v. EÚ L 232, 27.8.2016, s. 13.

(*1)  [Ústavné požiadavky neboli oznámené.] [Ústavné požiadavky boli oznámené.]


22.11.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 297/42


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP

č. 33/2017

z 3. februára 2017

ktorým sa mení príloha VI (Sociálne zabezpečenie) k Dohode o EHP [2018/1767]

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „Dohoda o EHP“), a najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Rozhodnutie č. F2 z 23. júna 2015 o výmene údajov medzi inštitúciami na účely priznania rodinných dávok (1) sa má začleniť do Dohody o EHP.

(2)

Príloha VI k Dohode o EHP by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V prílohe VI k Dohode o EHP sa za bod 3.F1 (rozhodnutie č. F1) vkladá tento bod:

„3.F2

32016 D 0211(05): Rozhodnutie č. F2 z 23. júna 2015 o výmene údajov medzi inštitúciami na účely priznania rodinných dávok (Ú. v. EÚ C 52, 11.2.2016, s. 11).“

Článok 2

Znenie rozhodnutia č. F2 v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sa uverejní v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, je autentické.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 4. februára 2017 pod podmienkou, že boli doručené všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 Dohody o EHP (*1).

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 3. februára 2017

Za Spoločný výbor EHP

predseda

Claude MAERTEN


(1)  Ú. v. EÚ C 52, 11.2.2016, s. 11.

(*1)  Ústavné požiadavky neboli oznámené.


22.11.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 297/43


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP

č. 34/2017

z 3. februára 2017

ktorým sa mení príloha VI (Sociálne zabezpečenie) k Dohode o EHP [2018/1768]

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „Dohoda o EHP“), a najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Rozhodnutie č. H7 z 25. júna 2015 o revízii rozhodnutia č. H3 o dátume, ktorý sa má vziať do úvahy pri určovaní výmenných kurzov uvedených v článku 90 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 (1), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(2)

Príloha VI k Dohode o EHP by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V prílohe VI k Dohode o EHP sa v bode 3.H3 (rozhodnutie č. H3) vkladá tento bod:

„, zmenené týmto právnym predpisom:

32016 D 0211(06): rozhodnutie č. H7 z 25. júna 2015 (Ú. v. EÚ C 52, 11.2.2016, s. 13).“

Článok 2

Znenie rozhodnutia č. H7 v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sa uverejní v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, je autentické.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 4. februára 2017 pod podmienkou, že boli doručené všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 Dohody o EHP (*1).

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 3. februára 2017

Za Spoločný výbor EHP

predseda

Claude MAERTEN


(1)  Ú. v. EÚ C 52, 11.2.2016, s. 13.

(*1)  Ústavné požiadavky neboli oznámené.


22.11.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 297/44


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP

č. 35/2017

z 3. februára 2017

ktorým sa mení príloha IX (Finančné služby) k Dohode o EHP [2018/1769]

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „Dohoda o EHP“), a najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Vykonávacie rozhodnutie Komisie 2014/752/EÚ z 30. októbra 2014 o rovnocennosti regulačného rámca Japonska pre centrálne protistrany s požiadavkami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 o mimoburzových derivátoch, centrálnych protistranách a archívoch obchodných údajov (1), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(2)

Vykonávacie rozhodnutie Komisie 2014/753/EÚ z 30. októbra 2014 o rovnocennosti regulačného rámca Singapuru pre centrálne protistrany s požiadavkami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 o mimoburzových derivátoch, centrálnych protistranách a archívoch obchodných údajov (2), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(3)

Vykonávacie rozhodnutie Komisie 2014/754/EÚ z 30. októbra 2014 o rovnocennosti regulačného rámca Hongkongu pre centrálne protistrany s požiadavkami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 o mimoburzových derivátoch, centrálnych protistranách a archívoch obchodných údajov (3), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(4)

Vykonávacie rozhodnutie Komisie 2014/755/EÚ z 30. októbra 2014 o rovnocennosti regulačného rámca Austrálie pre centrálne protistrany s požiadavkami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 o mimoburzových derivátoch, centrálnych protistranách a archívoch obchodných údajov (4), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(5)

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2015/2038 z 13. novembra 2015 o rovnocennosti regulačného rámca Kórejskej republiky pre centrálne protistrany s požiadavkami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 o mimoburzových derivátoch, centrálnych protistranách a archívoch obchodných údajov (5), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(6)

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2015/2039 z 13. novembra 2015 o rovnocennosti regulačného rámca Južnej Afriky pre centrálne protistrany s požiadavkami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 o mimoburzových derivátoch, centrálnych protistranách a archívoch obchodných údajov (6), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(7)

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2015/2040 z 13. novembra 2015 o rovnocennosti regulačného rámca niektorých provincií Kanady pre centrálne protistrany s požiadavkami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 o mimoburzových derivátoch, centrálnych protistranách a archívoch obchodných údajov (7), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(8)

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2015/2041 z 13. novembra 2015 o rovnocennosti regulačného rámca Mexika pre centrálne protistrany s požiadavkami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 o mimoburzových derivátoch, centrálnych protistranách a archívoch obchodných údajov (8), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(9)

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2015/2042 z 13. novembra 2015 o rovnocennosti regulačného rámca Švajčiarska pre centrálne protistrany s požiadavkami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 o mimoburzových derivátoch, centrálnych protistranách a archívoch obchodných údajov (9), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(10)

Príloha IX k Dohode o EHP by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V prílohe IX k Dohode o EHP sa za bod 31bc [nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012] vkladajú tieto body:

„31bcaa.

32014 D 0752: vykonávacie rozhodnutie Komisie z 30. októbra 2014 o rovnocennosti regulačného rámca Japonska pre centrálne protistrany s požiadavkami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 o mimoburzových derivátoch, centrálnych protistranách a archívoch obchodných údajov (Ú. v. EÚ L 311, 31.10.2014, s. 55).

31bcab.

32014 D 0753: vykonávacie rozhodnutie Komisie z 30. októbra 2014 o rovnocennosti regulačného rámca Singapuru pre centrálne protistrany s požiadavkami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 o mimoburzových derivátoch, centrálnych protistranách a archívoch obchodných údajov (Ú. v. EÚ L 311, 31.10.2014, s. 58).

31bcac.

32014 D 0754: vykonávacie rozhodnutie Komisie z 30. októbra 2014 o rovnocennosti regulačného rámca Hongkongu pre centrálne protistrany s požiadavkami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 o mimoburzových derivátoch, centrálnych protistranách a archívoch obchodných údajov (Ú. v. EÚ L 311, 31.10.2014, s. 62).

31bcad.

32014 D 0755: vykonávacie rozhodnutie Komisie z 30. októbra 2014 o rovnocennosti regulačného rámca Austrálie pre centrálne protistrany s požiadavkami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 o mimoburzových derivátoch, centrálnych protistranách a archívoch obchodných údajov (Ú. v. EÚ L 311, 31.10.2014, s. 66).

31bcae.

32015 D 2038: vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2015/2038 z 13. novembra 2015 o rovnocennosti regulačného rámca Kórejskej republiky pre centrálne protistrany s požiadavkami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 o mimoburzových derivátoch, centrálnych protistranách a archívoch obchodných údajov (Ú. v. EÚ L 298, 14.11.2015, s. 25).

31bcaf.

32015 D 2039: vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2015/2039 z 13. novembra 2015 o rovnocennosti regulačného rámca Južnej Afriky pre centrálne protistrany s požiadavkami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 o mimoburzových derivátoch, centrálnych protistranách a archívoch obchodných údajov (Ú. v. EÚ L 298, 14.11.2015, s. 29).

31bcag.

32015 D 2040: vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2015/2040 z 13. novembra 2015 o rovnocennosti regulačného rámca niektorých provincií Kanady pre centrálne protistrany s požiadavkami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 o mimoburzových derivátoch, centrálnych protistranách a archívoch obchodných údajov (Ú. v. EÚ L 298, 14.11.2015, s. 32).

31bcah.

32015 D 2041: vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2015/2041 z 13. novembra 2015 o rovnocennosti regulačného rámca Mexika pre centrálne protistrany s požiadavkami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 o mimoburzových derivátoch, centrálnych protistranách a archívoch obchodných údajov (Ú. v. EÚ L 298, 14.11.2015, s. 38).

31bcai.

32015 D 2042: vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2015/2042 z 13. novembra 2015 o rovnocennosti regulačného rámca Švajčiarska pre centrálne protistrany s požiadavkami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 o mimoburzových derivátoch, centrálnych protistranách a archívoch obchodných údajov (Ú. v. EÚ L 298, 14.11.2015, s. 42).“

Článok 2

Znenie vykonávacích rozhodnutí 2014/752/EÚ, 2014/753/EÚ, 2014/754/EÚ, 2014/755/EÚ, (EÚ) 2015/2038, (EÚ) 2015/2039, (EÚ) 2015/2040, (EÚ) 2015/2041 a (EÚ) 2015/2042 v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sa uverejní v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, je autentické.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 4. februára 2017 pod podmienkou, že Spoločnému výboru EHP boli doručené všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 Dohody o EHP (*1), alebo dňom nadobudnutia účinnosti rozhodnutia Spoločného výboru EHP č. 206/2016 z 30. septembra 2016 (10), podľa toho, čo nastane neskôr.

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 3. februára 2017

Za Spoločný výbor EHP

predseda

Claude MAERTEN


(1)  Ú. v. EÚ L 311, 31.10.2014, s. 55.

(2)  Ú. v. EÚ L 311, 31.10.2014, s. 58.

(3)  Ú. v. EÚ L 311, 31.10.2014, s. 62.

(4)  Ú. v. EÚ L 311, 31.10.2014, s. 66.

(5)  Ú. v. EÚ L 298, 14.11.2015, s. 25.

(6)  Ú. v. EÚ L 298, 14.11.2015, s. 29.

(7)  Ú. v. EÚ L 298, 14.11.2015, s. 32.

(8)  Ú. v. EÚ L 298, 14.11.2015, s. 38.

(9)  Ú. v. EÚ L 298, 14.11.2015, s. 42.

(*1)  Ústavné požiadavky neboli oznámené.

(10)  Ú. v. EÚ L 46, 23.2.2017, s. 53.


22.11.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 297/47


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP

č. 36/2017

z 3. februára 2017

ktorým sa mení príloha XIII (Doprava) k Dohode o EHP [2018/1770]

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „Dohoda o EHP“), a najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Nariadenie Komisie (EÚ) 2016/912 z 9. júna 2016, ktorým sa opravuje nariadenie Komisie (EÚ) č. 1303/2014 o technickej špecifikácii interoperability týkajúcej sa „bezpečnosti v železničných tuneloch“ železničného systému Európskej únie (1), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(2)

Príloha XIII k Dohode o EHP by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V bode 37dba [nariadenie Komisie (EÚ) č. 1303/2014] prílohy XIII k Dohode o EHP sa dopĺňa tento text:

„, zmenené týmto právnym predpisom:

32016 R 0912: nariadenie Komisie (EÚ) 2016/912 z 9. júna 2016 (Ú. v. EÚ L 153, 10.6.2016, s. 28).“

Článok 2

Znenie nariadenia (EÚ) 2016/912 v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sa uverejní v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, je autentické.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 4. februára 2017 pod podmienkou, že boli doručené všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 Dohody o EHP (*1).

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 3. februára 2017

Za Spoločný výbor EHP

predseda

Claude MAERTEN


(1)  Ú. v. EÚ L 153, 10.6.2016, s. 28.

(*1)  Ústavné požiadavky neboli oznámené.


22.11.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 297/48


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP

č. 37/2017

z 3. februára 2017

ktorým sa mení príloha XIII (Doprava) k Dohode o EHP [2018/1771]

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „Dohoda o EHP“), a najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Smernica Komisie 2014/88/EÚ z 9. júla 2014, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/49/ES, pokiaľ ide o spoločné bezpečnostné indikátory a spoločné metódy na výpočet nákladov v prípade nehôd (1), sa má začleniť do Dohody o EHP,

(2)

Príloha XIII k Dohode o EHP by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V prílohe XIII k Dohode o EHP sa v bode 42e (smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/49/ES) dopĺňa táto zarážka:

„—

32014 L 0088: smernica Komisie 2014/88/EÚ z 9. júla 2014 (Ú. v. EÚ L 201, 10.7.2014, s. 9).“

Článok 2

Znenie smernice 2014/88/EÚ v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sa uverejní v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, je autentické.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 4. februára 2017 pod podmienkou, že boli doručené všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 Dohody o EHP (*1).

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 3. februára 2017

Za Spoločný výbor EHP

predseda

Claude MAERTEN


(1)  Ú. v. EÚ L 201, 10.7.2014, s. 9.

(*1)  Ústavné požiadavky boli oznámené.


22.11.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 297/49


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP

č. 38/2017

z 3. februára 2017

ktorým sa mení príloha XIII (Doprava) k Dohode o EHP [2018/1772]

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „Dohoda o EHP“), a najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Smernica Komisie (EÚ) 2016/882 z 1. júna 2016, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/59/ES, pokiaľ ide o jazykové požiadavky (1), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(2)

Príloha XIII k Dohode o EHP by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V bode 42 g (smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/59/ES) prílohy XIII k Dohode o EHP sa dopĺňa tento text:

„, zmenená týmto právnym predpisom:

32016 L 0882: smernica Komisie (EÚ) 2016/882 z 1. júna 2016 (Ú. v. EÚ L 146, 3.6.2016, s. 22).“

Článok 2

Znenie smernice (EÚ) 2016/882 v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sa uverejní v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, je autentické.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 4. februára 2017 pod podmienkou, že boli doručené všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 Dohody o EHP (*1).

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 3. februára 2017

Za Spoločný výbor EHP

predseda

Claude MAERTEN


(1)  Ú. v. EÚ L 146, 3.6.2016, s. 22.

(*1)  Ústavné požiadavky neboli oznámené.


22.11.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 297/50


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP

č. 39/2017

z 3. februára 2017

ktorým sa mení príloha XIII (Doprava) k Dohode o EHP [2018/1773]

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „Dohoda o EHP“), a najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Smernica Komisie 2014/82/EÚ z 24. júna 2014, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/59/ES, pokiaľ ide o všeobecné odborné znalosti, zdravotné požiadavky a požiadavky súvisiace s preukazmi (1), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(2)

Príloha XIII k Dohode o EHP by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V prílohe XIII k Dohode o EHP sa v bode 42 g (smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/59/ES) dopĺňa táto zarážka:

„—

32014 L 0082: smernica Komisie 2014/82/EÚ z 24. júna 2014 (Ú. v. EÚ L 184, 25.6.2014, s. 11).“

Článok 2

Znenie smernice 2014/82/EÚ v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sa uverejní v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, je autentické.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 4. februára 2017 pod podmienkou, že boli doručené všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 Dohody o EHP (*1).

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 3. februára 2017

Za Spoločný výbor EHP

predseda

Claude MAERTEN


(1)  Ú. v. EÚ L 184, 25.6.2014, s. 11.

(*1)  Ústavné požiadavky boli oznámené.


22.11.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 297/51


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP

č. 40/2017

z 3. februára 2017

ktorým sa mení príloha XIII (Doprava) a protokol 37 (obsahujúci zoznam podľa článku 101) k Dohode o EHP [2018/1774]

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „Dohoda o EHP“), a najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/566 z 11. apríla 2016 o ustanovení riadiacej skupiny na vysokej úrovni pre riadenie digitálneho námorného systému a služieb a o zrušení rozhodnutia 2009/584/ES (1) sa má začleniť do Dohody o EHP.

(2)

V záujme riadneho fungovania Dohody o EHP treba zmeniť protokol 37 k Dohode o EHP tak, aby zahŕňal riadiacu skupinu na vysokej úrovni pre riadenie digitálneho námorného systému a služieb zriadenú rozhodnutím Komisie (EÚ) 2016/566, a zmeniť prílohu XIII s cieľom určiť postupy zapojenia sa do tejto skupiny.

(3)

Príloha XIII a protokol 37 k Dohode o EHP by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Text bodu 55ab (rozhodnutie Komisie 2009/584/ES) prílohy XIII k Dohode o EHP sa nahrádza takto:

32016 D 0566: Rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/566 z 11. apríla 2016 o ustanovení riadiacej skupiny na vysokej úrovni pre riadenie digitálneho námorného systému a služieb a o zrušení rozhodnutia 2009/584/ES (Ú. v. EÚ L 96, 12.4.2016, s. 46).

Spôsoby zapojenia štátov EZVO v súlade s článkom 101 dohody:

Každý štát EZVO môže v súlade s článkom 4 rozhodnutia Komisie (EÚ) 2016/566 vymenovať osobu, ktorá sa bude ako pozorovateľ zúčastňovať na zasadnutiach riadiacej skupiny na vysokej úrovni pre riadenie digitálneho námorného systému a služieb.“

Článok 2

Text bodu 34 (Riadiaca skupina na vysokej úrovni pre SafeSeaNet) protokolu 37 k Dohode o EHP sa nahrádza takto:

„Riadiaca skupina na vysokej úrovni pre riadenie digitálneho námorného systému a služieb [rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/566].“

Článok 3

Znenie rozhodnutia (EÚ) 2016/566 v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sa uverejní v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, je autentické.

Článok 4

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 4. februára 2017 pod podmienkou, že boli doručené všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 Dohody o EHP (*1).

Článok 5

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 3. februára 2017

Za Spoločný výbor EHP

predseda

Claude MAERTEN


(1)  Ú. v. EÚ L 96, 12.4.2016, s. 46.

(*1)  Ústavné požiadavky neboli oznámené.


22.11.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 297/52


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP

č. 41/2017

z 3. februára 2017

ktorým sa mení príloha XVI (Obstarávanie) k Dohode o EHP [2018/1775]

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „Dohoda o EHP“), a najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/1804 z 10. októbra 2016 o podrobných pravidlách uplatňovania článkov 34 a 35 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/25/EÚ o obstarávaní vykonávanom subjektmi pôsobiacimi v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb (1) sa má začleniť do Dohody o EHP.

(2)

Vykonávacím rozhodnutím (EÚ) 2016/1804 sa zrušuje rozhodnutie Komisie 2005/15/ES zo 7. januára 2005 (2), ktoré je začlenené do Dohody o EHP, a preto je potrebné odkaz naň v rámci Dohody o EHP vypustiť.

(3)

Príloha XVI k Dohode o EHP by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Príloha XVI k Dohode o EHP sa mení takto:

1.

Za bod 6 g [vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1986] sa vkladá tento bod:

„6h.

32016 D 1804: vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/1804 z 10. októbra 2016 o podrobných pravidlách uplatňovania článkov 34 a 35 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/25/EÚ o obstarávaní vykonávanom subjektmi pôsobiacimi v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb (Ú. v. EÚ L 275, 12.10.2016, s. 39).“

2.

Text bodu 6b (rozhodnutie Komisie 2005/15/ES) sa vypúšťa.

Článok 2

Znenie vykonávacieho rozhodnutia (EÚ) 2016/1804 v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sa uverejní v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, je autentické.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 4. februára 2017 pod podmienkou, že boli doručené všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 Dohody o EHP (*1).

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 3. februára 2017

Za Spoločný výbor EHP

predseda

Claude MAERTEN


(1)  Ú. v. EÚ L 275, 12.10.2016, s. 39.

(2)  Ú. v. EÚ L 7, 11.1.2005, s. 7.

(*1)  Ústavné požiadavky boli oznámené.


22.11.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 297/53


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP

č. 42/2017

z 3. februára 2017

ktorým sa mení príloha XX (Životné prostredie) k Dohode o EHP [2018/1776]

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „Dohoda o EHP“), a najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/1621 zo 7. septembra 2016, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 prijíma usmerňovací dokument týkajúci sa oznámenia, ktoré environmentálni overovatelia pôsobiaci v členskom štáte inom ako štát, v ktorom získali akreditáciu alebo licenciu, podávajú akreditačným a licenčným orgánom (1), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(2)

Príloha XX k Dohode o EHP by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V prílohe XX k Dohode o EHP sa za bod 1eag [rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/611] vkladá tento bod:

„1eah.

32016 D 1621: Rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/1621 zo 7. septembra 2016, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 prijíma usmerňovací dokument týkajúci sa oznámenia, ktoré environmentálni overovatelia pôsobiaci v členskom štáte inom ako štát, v ktorom získali akreditáciu alebo licenciu, podávajú akreditačným a licenčným orgánom (Ú. v. EÚ L 242, 9.9.2016, s. 32).“

Článok 2

Znenie rozhodnutia (EÚ) 2016/1621 v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sa uverejní v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, je autentické.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 4. februára 2017 pod podmienkou, že boli doručené všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 Dohody o EHP (*1).

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 3. februára 2017

Za Spoločný výbor EHP

predseda

Claude MAERTEN


(1)  Ú. v. EÚ L 242, 9.9.2016, s. 32.

(*1)  Ústavné požiadavky neboli oznámené.


22.11.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 297/54


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP

č. 43/2017

z 3. februára 2017

ktorým sa mení príloha XX (Životné prostredie) k Dohode o EHP [2018/1777]

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „Dohoda o EHP“), a najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/2003 zo 14. novembra 2016, ktorým sa menia rozhodnutia 2009/300/ES, 2011/263/EÚ, 2011/264/EÚ, 2011/382/EÚ, 2011/383/EÚ, 2012/720/EÚ a 2012/721/EÚ s cieľom predĺžiť platnosť ekologických kritérií na udelenie environmentálnej značky EÚ určitým výrobkom (1), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(2)

Príloha XX k Dohode o EHP by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V prílohe XX k Dohode o EHP sa v bodoch 2e (rozhodnutie Komisie 2011/264/EÚ), 2h (rozhodnutie Komisie 2011/263/EÚ), 2j (rozhodnutie Komisie 2009/300/ES), 2r (rozhodnutie Komisie 2011/382/EÚ), 2t (rozhodnutie Komisie 2011/383/EÚ), 2zg (rozhodnutie Komisie 2012/720/EÚ) a 2zh (rozhodnutie Komisie 2012/721/EÚ) vkladá táto zarážka:

„—

32016 D 2003: rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/2003 zo 14. novembra 2016 (Ú. v. EÚ L 308, 16.11.2016, s. 59).“

Článok 2

Znenie rozhodnutia (EÚ) 2016/2003 v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sa uverejní v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, je autentické.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 4. februára 2017 pod podmienkou, že boli doručené všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 Dohody o EHP (*1).

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 3. februára 2017

Za Spoločný výbor EHP

predseda

Claude MAERTEN


(1)  Ú. v. EÚ L 308, 16.11.2016, s. 59.

(*1)  Ústavné požiadavky neboli oznámené.


22.11.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 297/55


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP

č. 44/2017

z 3. februára 2017

ktorým sa mení príloha XXI (Štatistika) k Dohode o EHP [2018/1778]

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „Dohoda o EHP“), a najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1013 z 8. júna 2016, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 184/2005 o štatistike Spoločenstva v oblasti platobnej bilancie, medzinárodného obchodu so službami a priamych zahraničných investícií (1), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(2)

Príloha XXI k Dohode o EHP by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V prílohe XXI k Dohode o EHP sa v bode 19s [nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 184/2005] dopĺňa táto zarážka:

„—

32016 R 1013: nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1013 z 8. júna 2016 (Ú. v. EÚ L 171, 29.6.2016, s. 144).“

Článok 2

Znenie nariadenia (EÚ) 2016/1013 v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sa uverejní v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, je autentické.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 4. februára 2017 pod podmienkou, že boli doručené všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 Dohody o EHP (*1).

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 3. februára 2017

Za Spoločný výbor EHP

predseda

Claude MAERTEN


(1)  Ú. v. EÚ L 171, 29.6.2016, s. 144.

(*1)  Ústavné požiadavky neboli oznámené.


22.11.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 297/56


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP

č. 45/2017

z 3. februára 2017

ktorým sa mení príloha XXI (Štatistika) k Dohode o EHP [2018/1779]

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „Dohoda o EHP“), a najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/172 z 24. novembra 2015, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 691/2011, pokiaľ ide o špecifikáciu energetických produktov (1), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(2)

Príloha XXI k Dohode o EHP by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V prílohe XXI k Dohode o EHP sa za bod 27ca [vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2174] vkladá tento bod:

„27cb.

32016 R 0172: delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/172 z 24. novembra 2015, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 691/2011, pokiaľ ide o špecifikáciu energetických produktov (Ú. v. EÚ L 33, 10.2.2016, s. 3).“

Článok 2

Znenie delegovaného nariadenia (EÚ) 2016/172 v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sa uverejní v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, je autentické.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 4. februára 2017 pod podmienkou, že boli doručené všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 Dohody o EHP (*1).

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 3. februára 2017

Za Spoločný výbor EHP

predseda

Claude MAERTEN


(1)  Ú. v. EÚ L 33, 10.2.2016, s. 3.

(*1)  Ústavné požiadavky neboli oznámené.


22.11.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 297/57


POZNÁMKA PRE ČITATEĽA

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 243/2016 bolo stiahnuté, a preto ponechané prázdne.