ISSN 1977-0790

doi:10.3000/19770790.L_2013.291.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 291

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 56
31. októbra 2013


Obsah

 

III   Iné akty

Strana

 

 

EURÓPSKY HOSPODÁRSKY PRIESTOR

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 51/2013 z 3. mája 2013, ktorým sa mení príloha I (Veterinárne a fytosanitárne záležitosti) k Dohode o EHP

1

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 52/2013 z 3. mája 2013, ktorým sa mení príloha I (Veterinárne a fytosanitárne záležitosti) k Dohode o EHP

2

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 53/2013 z 3. mája 2013, ktorým sa mení príloha I (Veterinárne a fytosanitárne záležitosti) k Dohode o EHP

3

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 54/2013 z 3. mája 2013, ktorým sa mení príloha I (Veterinárne a fytosanitárne záležitosti) k Dohode o EHP

5

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 55/2013 z 3. mája 2013, ktorým sa mení príloha I (Veterinárne a fytosanitárne záležitosti) a príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a certifikácia) k Dohode o EHP

6

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 56/2013 z 3. mája 2013, ktorým sa mení príloha I (Veterinárne a fytosanitárne záležitosti) a príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a certifikácia) k Dohode o EHP

8

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 57/2013 z 3. mája 2013, ktorým sa mení príloha I (Veterinárne a fytosanitárne záležitosti) a príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a certifikácia) k Dohode o EHP

9

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 58/2013 z 3. mája 2013, ktorým sa mení príloha I (Veterinárne a fytosanitárne záležitosti) a príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a certifikácia) k Dohode o EHP

11

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 59/2013 z 3. mája 2013, ktorým sa mení príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a certifikácia) k Dohode o EHP

12

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 60/2013 z 3. mája 2013, ktorým sa mení príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a certifikácia) k Dohode o EHP

13

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 61/2013 z 3. mája 2013, ktorým sa mení príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a certifikácia) k Dohode o EHP

14

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 62/2013 z 3. mája 2013, ktorým sa mení príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a certifikácia) k Dohode o EHP

15

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 63/2013 z 3. mája 2013, ktorým sa mení príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a certifikácia) k Dohode o EHP

16

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 64/2013 z 3. mája 2013, ktorým sa mení príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a certifikácia) k Dohode o EHP

19

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 65/2013 z 3. mája 2013, ktorým sa mení príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a certifikácia) k Dohode o EHP

21

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 66/2013 z 3. mája 2013, ktorým sa mení príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a certifikácia) k Dohode o EHP

22

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 67/2013 z 3. mája 2013, ktorým sa mení príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a certifikácia) k Dohode o EHP

24

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 68/2013 z 3. mája 2013, ktorým sa mení príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a certifikácia) k Dohode o EHP

25

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 69/2013 z 3. mája 2013, ktorým sa mení príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a certifikácia) k Dohode o EHP

26

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 70/2013 z 3. mája 2013, ktorým sa mení príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a certifikácia) k Dohode o EHP

27

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 71/2013 z 3. mája 2013, ktorým sa mení príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a certifikácia) k Dohode o EHP

28

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 72/2013 z 3. mája 2013, ktorým sa mení príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a certifikácia) k Dohode o EHP

29

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 73/2013 z 3. mája 2013, ktorým sa mení príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a certifikácia) k Dohode o EHP

30

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 74/2013 z 3. mája 2013, ktorým sa mení príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a certifikácia) k Dohode o EHP

31

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 75/2013 z 3. mája 2013, ktorým sa mení príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a certifikácia) k Dohode o EHP

32

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 76/2013 z 3. mája 2013, ktorým sa mení príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a certifikácia) k Dohode o EHP

34

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 77/2013 z 3. mája 2013, ktorým sa mení príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a certifikácia) a príloha IV (Energetika) k Dohode o EHP

35

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 78/2013 z 3. mája 2013, ktorým sa mení príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a certifikácia) a príloha IV (Energetika) k Dohode o EHP

37

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 79/2013 z 3. mája 2013, ktorým sa mení príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a certifikácia) a príloha IV (Energetika) k Dohode o EHP

38

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 80/2013 z 3. mája 2013, ktorým sa mení príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a certifikácia) a príloha XX (Životné prostredie) k Dohode o EHP

39

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 81/2013 z 3. mája 2013, ktorým sa mení príloha VI (Sociálne zabezpečenie) k Dohode o EHP

42

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 82/2013 z 3. mája 2013, ktorým sa mení príloha IX (Finančné služby) k Dohode o EHP

43

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 83/2013 z 3. mája 2013, ktorým sa mení príloha IX (Finančné služby) k Dohode o EHP

44

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 84/2013 z 3. mája 2013, ktorým sa mení príloha IX (Finančné služby) k Dohode o EHP

46

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 85/2013 z 3. mája 2013, ktorým sa mení príloha XI (Elektronická komunikácia, audiovizuálne služby a informačná spoločnosť) k Dohode o EHP

49

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 86/2013 z 3. mája 2013, ktorým sa mení príloha XII (Voľný pohyb kapitálu) k Dohode o EHP

51

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 87/2013 z 3. mája 2013, ktorým sa mení príloha XIII (Doprava) k Dohode o EHP

53

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 88/2013 z 3. mája 2013, ktorým sa mení príloha XIII (Doprava) k Dohode o EHP

54

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 89/2013 z 3. mája 2013, ktorým sa mení príloha XIII (Doprava) k Dohode o EHP

55

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 90/2013 z 3. mája 2013, ktorým sa mení príloha XIII (Doprava) k Dohode o EHP

56

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 91/2013 z 3. mája 2013, ktorým sa mení príloha XIII (Doprava) k Dohode o EHP

57

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 92/2013 z 3. mája 2013, ktorým sa mení príloha XIII (Doprava) k Dohode o EHP

58

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 93/2013 z 3. mája 2013, ktorým sa mení príloha XIII (Doprava) k Dohode o EHP

59

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 94/2013 z 3. mája 2013, ktorým sa mení príloha XVII (Duševné vlastníctvo) k Dohode o EHP

60

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 95/2013 z 3. mája 2013, ktorým sa mení príloha XX (Životné prostredie) k Dohode o EHP

61

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 96/2013 z 3. mája 2013, ktorým sa mení príloha XX (Životné prostredie) k Dohode o EHP

62

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 97/2013 z 3. mája 2013, ktorým sa mení príloha XXI (Štatistika) k Dohode o EHP

63

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 98/2013 z 3. mája 2013, ktorým sa mení príloha XXI (Štatistika) k Dohode o EHP

64

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 99/2013 z 3. mája 2013, ktorým sa mení príloha XXI (Štatistika) k Dohode o EHP

65

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 100/2013 z 3. mája 2013, ktorým sa mení príloha XXI (Štatistika) k Dohode o EHP

66

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 101/2013 z 3. mája 2013, ktorým sa mení protokol 31 k Dohode o EHP o spolupráci v špecifických oblastiach mimo štyroch slobôd

67

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


III Iné akty

EURÓPSKY HOSPODÁRSKY PRIESTOR

31.10.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 291/1


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP

č. 51/2013

z 3. mája 2013,

ktorým sa mení príloha I (Veterinárne a fytosanitárne záležitosti) k Dohode o EHP

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „Dohoda o EHP“), a najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 45/2012 z 19. januára 2012, ktorým sa mení a dopĺňa príloha k nariadeniu Rady (ES) č. 21/2004, pokiaľ ide o obsah sprievodných dokladov (1), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(2)

Toto rozhodnutie sa týka právnych predpisov o veterinárnych záležitostiach. Právne predpisy o veterinárnych záležitostiach sa neuplatňujú na Lichtenštajnsko, pokým platnosť Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o obchode s poľnohospodárskymi výrobkami zahŕňa aj Lichtenštajnsko, ako je uvedené v sektorových prispôsobeniach k prílohe I k Dohode o EHP. Toto rozhodnutie sa preto neuplatňuje na Lichtenštajnsko.

(3)

Príloha I k Dohode o EHP by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V bode 7b [nariadenie Rady (ES) č. 21/2004] v časti 1.1 kapitoly I prílohy I k Dohode o EHP sa dopĺňa táto zarážka:

„—

32012 R 0045: vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 45/2012 z 19. januára 2012 (Ú. v. EÚ L 17, 20.1.2012, s. 1).“

Článok 2

Znenie vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 45/2012 v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sa uverejní v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, je autentické.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 4. mája 2013 pod podmienkou, že boli doručené všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 Dohody o EHP (2).

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 3. mája 2013

Za Spoločný výbor EHP

predseda

Gianluca GRIPPA


(1)  Ú. v. EÚ L 17, 20.1.2012, s. 1.

(2)  Ústavné požiadavky neboli oznámené.


31.10.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 291/2


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP

č. 52/2013

z 3. mája 2013,

ktorým sa mení príloha I (Veterinárne a fytosanitárne záležitosti) k Dohode o EHP

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „Dohoda o EHP“), a najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Vykonávacie rozhodnutie Komisie 2012/449/EÚ z 27. júla 2012, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2003/467/ES, pokiaľ ide o úradné uznanie Lotyšska za členský štát bez výskytu enzootickej bovinnej leukózy (1), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(2)

Toto rozhodnutie sa týka právnych predpisov, ktoré sa vzťahujú na živé zvieratá okrem rýb a živočíchov akvakultúry a na živočíšne produkty, akými sú napríklad vajíčka, embryá a spermie. Právne predpisy o týchto záležitostiach sa neuplatňujú na Island, ako sa uvádza v odseku 2 úvodnej časti kapitoly I prílohy I k Dohode o EHP. Toto rozhodnutie sa preto neuplatňuje na Island.

(3)

Toto rozhodnutie sa týka právnych predpisov o veterinárnych záležitostiach. Právne predpisy o veterinárnych záležitostiach sa neuplatňujú na Lichtenštajnsko, pokým platnosť Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o obchode s poľnohospodárskymi výrobkami zahŕňa aj Lichtenštajnsko, ako je uvedené v sektorových prispôsobeniach k prílohe I k Dohode o EHP. Toto rozhodnutie sa preto neuplatňuje na Lichtenštajnsko.

(4)

Príloha I k Dohode o EHP by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V bode 70 (rozhodnutie Komisie 2003/467/ES) v časti 4.2 kapitoly I prílohy I k Dohode o EHP sa dopĺňa táto zarážka:

„—

32012 D 0449: vykonávacie rozhodnutie Komisie 2012/449/EÚ z 27. júla 2012 (Ú. v. EÚ L 203, 31.7.2012, s. 66).“

Článok 2

Znenie vykonávacieho rozhodnutia 2012/449/EÚ v nórskom jazyku, ktoré sa uverejní v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, je autentické.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 4. mája 2013 pod podmienkou, že boli doručené všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 Dohody o EHP (2).

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 3. mája 2013

Za Spoločný výbor EHP

predseda

Gianluca GRIPPA


(1)  Ú. v. EÚ L 203, 31.7.2012, s. 66.

(2)  Ústavné požiadavky neboli oznámené.


31.10.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 291/3


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP

č. 53/2013

z 3. mája 2013,

ktorým sa mení príloha I (Veterinárne a fytosanitárne záležitosti) k Dohode o EHP

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „Dohoda o EHP“), a najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 278/2012 z 28. marca 2012, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 152/2009, pokiaľ ide o stanovenie hladín dioxínov a polychlórovaných bifenylov (1), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(2)

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 843/2012 z 18. septembra 2012 o povolení endo-1,4-beta-xylanázy produkovanej hubou Aspergillus niger (CBS 109.713) ako kŕmnej doplnkovej látky pre chovné morky, pre menej významné druhy vtákov vo výkrme a chované na znášku alebo na plemeno a pre okrasné vtáky (držiteľ povolenia BASF SE) (2) sa má začleniť do Dohody o EHP.

(3)

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 870/2012 z 24. septembra 2012 o povolení naringínu ako kŕmnej doplnkovej látky pre všetky druhy zvierat (3) sa má začleniť do Dohody o EHP.

(4)

Toto rozhodnutie sa týka právnych predpisov o krmivách. Právne predpisy o krmivách sa neuplatňujú na Lichtenštajnsko, pokým platnosť Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o obchode s poľnohospodárskymi výrobkami zahŕňa aj Lichtenštajnsko, ako je uvedené v sektorových prispôsobeniach k prílohe I k Dohode o EHP. Toto rozhodnutie sa preto neuplatňuje na Lichtenštajnsko.

(5)

Príloha I k Dohode o EHP by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Kapitola II prílohy I k Dohode o EHP sa mení takto:

1.

V bode 31o [nariadenie Komisie (ES) č. 152/2009] sa dopĺňa:

„, zmenené týmto právnym predpisom:

32012 R 0278: nariadenie Komisie (EÚ) č. 278/2012 z 28. marca 2012 (Ú. v. EÚ L 91, 29.3.2012, s. 8).“

2.

Za bod 69 [vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1021/2012] sa vkladajú tieto body:

„70.

32012 R 0843: vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 843/2012 z 18. septembra 2012 o povolení endo-1,4-beta-xylanázy produkovanej hubou Aspergillus niger (CBS 109.713) ako kŕmnej doplnkovej látky pre chovné morky, pre menej významné druhy vtákov vo výkrme a chované na znášku alebo na plemeno a pre okrasné vtáky (držiteľ povolenia BASF SE) (Ú. v. EÚ L 252, 19.9.2012, s. 23).

71.

32012 R 0870: vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 870/2012 z 24. septembra 2012 o povolení naringínu ako kŕmnej doplnkovej látky pre všetky druhy zvierat (Ú. v. EÚ L 257, 25.9.2012, s. 10).“

Článok 2

Znenie nariadenia (EÚ) č. 278/2012 a vykonávacích nariadení (EÚ) č. 843/2012 a (EÚ) č. 870/2012 v islandskom a v nórskom jazyku, ktoré sa uverejní v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, je autentické.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 4. mája 2013 pod podmienkou, že boli doručené všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 Dohody o EHP (4).

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 3. mája 2013

Za Spoločný výbor EHP

predseda

Gianluca GRIPPA


(1)  Ú. v. EÚ L 91, 29.3.2012, s. 8.

(2)  Ú. v. EÚ L 252, 19.9.2012, s. 23.

(3)  Ú. v. EÚ L 257, 25.9.2012, s. 10.

(4)  Ústavné požiadavky neboli oznámené.


31.10.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 291/5


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP

č. 54/2013

z 3. mája 2013,

ktorým sa mení príloha I (Veterinárne a fytosanitárne záležitosti) k Dohode o EHP

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „Dohoda o EHP“), a najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Vykonávacia smernica Komisie 2012/8/EÚ z 2. marca 2012, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2003/90/ES, ktorou sa ustanovujú vykonávacie opatrenia na účely článku 7 smernice Rady 2002/53/ES týkajúcej sa znakov, ktoré musia byť splnené ako minimum pri skúškach, a minimálnych podmienok na skúšanie určitých odrôd poľnohospodárskych rastlinných druhov (1), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(2)

Toto rozhodnutie sa týka právnych predpisov o fytosanitárnych záležitostiach. Právne predpisy týkajúce sa fytosanitárnych záležitostí sa neuplatňujú na Lichtenštajnsko, pokým platnosť Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o obchode s poľnohospodárskymi výrobkami zahŕňa aj Lichtenštajnsko, ako je uvedené v sektorových prispôsobeniach k prílohe I k Dohode o EHP. Toto rozhodnutie sa preto neuplatňuje na Lichtenštajnsko.

(3)

Príloha I k Dohode o EHP by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V bode 14 (smernica Komisie 2003/90/ES) v časti 1 kapitoly III prílohy I k Dohode o EHP sa dopĺňa táto zarážka:

„—

32012 L 0008: vykonávacia smernica Komisie 2012/8/EÚ z 2. marca 2012 (Ú. v. EÚ L 64, 3.3.2012, s. 9).“

Článok 2

Znenie vykonávacej smernice 2012/8/EÚ v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sa uverejní v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, je autentické.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 4. mája 2013 pod podmienkou, že boli doručené všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 Dohody o EHP (2).

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 3. mája 2013

Za Spoločný výbor EHP

predseda

Gianluca GRIPPA


(1)  Ú. v. EÚ L 64, 3.3.2012, s. 9.

(2)  Ústavné požiadavky neboli oznámené.


31.10.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 291/6


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP

č. 55/2013

z 3. mája 2013,

ktorým sa mení príloha I (Veterinárne a fytosanitárne záležitosti) a príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a certifikácia) k Dohode o EHP

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „Dohoda o EHP“), a najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 880/2011 z 2. septembra 2011, ktorým sa opravuje nariadenie (EÚ) č. 208/2011, ktorým sa mení a dopĺňa príloha VII k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 a k nariadeniam Komisie (ES) č. 180/2008 a (ES) č. 737/2008, pokiaľ ide o zoznamy a názvy referenčných laboratórií EÚ (1), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(2)

Toto rozhodnutie sa týka právnych predpisov o živých zvieratách okrem rýb a živočíchov akvakultúry. Právne predpisy o týchto záležitostiach sa neuplatňujú na Island, ako sa uvádza v odseku 2 úvodnej časti kapitoly I prílohy I k Dohode o EHP. Tá časť tohto rozhodnutia, ktorá sa týka kapitoly I prílohy I, sa preto neuplatňuje na Island.

(3)

Toto rozhodnutie sa týka právnych predpisov o veterinárnych záležitostiach. Právne predpisy o veterinárnych záležitostiach sa neuplatňujú na Lichtenštajnsko, pokým platnosť Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o obchode s poľnohospodárskymi výrobkami zahŕňa aj Lichtenštajnsko, ako je uvedené v sektorových prispôsobeniach k prílohe I k Dohode o EHP. Toto rozhodnutie sa preto neuplatňuje na Lichtenštajnsko.

(4)

Prílohy I a II k Dohode o EHP by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Príloha I k Dohode o EHP sa mení takto:

1.

V šiestej zarážke [nariadenie Komisie (EÚ) č. 208/2011] v bode 11 [nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004] v časti 1.1 kapitoly I sa dopĺňa:

„, zmenené týmto právnym predpisom:

32011 R 0880: nariadenie Komisie (EÚ) č. 880/2011 z 2. septembra 2011 (Ú. v. EÚ L 228, 3.9.2011, s. 8).“

2.

V prvej zarážke [nariadenie Komisie (EÚ) č. 208/2011] v bode 41 [nariadenie Komisie (ES) č. 737/2008] v časti 3.2 kapitoly I sa dopĺňa:

„, zmenené týmto právnym predpisom:

32011 R 0880: nariadenie Komisie (EÚ) č. 880/2011 z 2. septembra 2011 (Ú. v. EÚ L 228, 3.9.2011, s. 8).“

3.

V prvej zarážke [nariadenie Komisie (EÚ) č. 208/2011] v bode 90 [nariadenie Komisie (ES) č. 180/2008] v časti 4.2 kapitoly I sa dopĺňa:

„, zmenené týmto právnym predpisom:

32011 R 0880: nariadenie Komisie (EÚ) č. 880/2011 z 2. septembra 2011 (Ú. v. EÚ L 228, 3.9.2011, s. 8).“

4.

V štvrtej zarážke [nariadenie Komisie (EÚ) č. 208/2011] v bode 31j [nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004] kapitoly II sa dopĺňa:

„, zmenené týmto právnym predpisom:

32011 R 0880: nariadenie Komisie (EÚ) č. 880/2011 z 2. septembra 2011 (Ú. v. EÚ L 228, 3.9.2011, s. 8).“

Článok 2

V štvrtej zarážke [nariadenie Komisie (EÚ) č. 208/2011] v bode 54zzzi [nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004] kapitoly XII prílohy II k dohode sa dopĺňa:

„, zmenené týmto právnym predpisom:

32011 R 0880: nariadenie Komisie (EÚ) č. 880/2011 z 2. septembra 2011 (Ú. v. EÚ L 228, 3.9.2011, s. 8).“

Článok 3

Znenie nariadenia (EÚ) č. 880/2011 v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sa uverejní v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, je autentické.

Článok 4

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 4. mája 2013 pod podmienkou, že boli doručené všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 Dohody o EHP (2).

Článok 5

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 3. mája 2013

Za Spoločný výbor EHP

predseda

Gianluca GRIPPA


(1)  Ú. v. EÚ L 228, 3.9.2011, s. 8.

(2)  Ústavné požiadavky neboli oznámené.


31.10.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 291/8


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP

č. 56/2013

z 3. mája 2013,

ktorým sa mení príloha I (Veterinárne a fytosanitárne záležitosti) a príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a certifikácia) k Dohode o EHP

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „Dohoda o EHP“), a najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 489/2012 z 8. júna 2012, ktorým sa stanovujú vykonávacie pravidlá na účely uplatňovania článku 16 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1925/2006 o pridávaní vitamínov a minerálnych látok a niektorých ďalších látok do potravín (1), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(2)

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 556/2012 z 26. júna 2012, ktorým sa mení a dopĺňa príloha III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí pre spinosad v malinách alebo na nich (2), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(3)

Toto rozhodnutie sa týka právnych predpisov o krmivách a potravinách. Právne predpisy o krmivách a potravinách sa neuplatňujú na Lichtenštajnsko, pokým platnosť Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o obchode s poľnohospodárskymi výrobkami zahŕňa aj Lichtenštajnsko, ako je uvedené v sektorových prispôsobeniach k prílohe I a úvode kapitoly XII prílohy II k Dohode o EHP. Toto rozhodnutie sa preto neuplatňuje na Lichtenštajnsko.

(4)

Prílohy I a II k Dohode o EHP by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V bode 40 [nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005] kapitoly II prílohy I k Dohode o EHP sa dopĺňa táto zarážka:

„—

32012 R 0556: nariadenie Komisie (EÚ) č. 556/2012 z 26. júna 2012 (Ú. v. EÚ L 166, 27.6.2012, s. 67).“

Článok 2

Kapitola XII prílohy II k Dohode o EHP sa mení takto:

1.

V bode 54zzy [nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005] sa dopĺňa táto zarážka:

„—

32012 R 0556: nariadenie Komisie (EÚ) č. 556/2012 z 26. júna 2012 (Ú. v. EÚ L 166, 27.6.2012, s. 67).“

2.

Za bod 71 [nariadenie Komisie (EÚ) č. 378/2012] sa vkladá tento bod:

„72.

32012 R 0489: vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 489/2012 z 8. júna 2012, ktorým sa stanovujú vykonávacie pravidlá na účely uplatňovania článku 16 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1925/2006 o pridávaní vitamínov a minerálnych látok a niektorých ďalších látok do potravín (Ú. v. EÚ L 150, 9.6.2012, s. 71).“

Článok 3

Znenie vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 489/2012 a nariadenia (EÚ) č. 556/2012 v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sa uverejní v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, je autentické.

Článok 4

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 4. mája 2013 pod podmienkou, že boli doručené všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 Dohody o EHP (3).

Článok 5

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 3. mája 2013

Za Spoločný výbor EHP

predseda

Gianluca GRIPPA


(1)  Ú. v. EÚ L 150, 9.6.2012, s. 71.

(2)  Ú. v. EÚ L 166, 27.6.2012, s. 67.

(3)  Ústavné požiadavky neboli oznámené.


31.10.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 291/9


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP

č. 57/2013

z 3. mája 2013,

ktorým sa mení príloha I (Veterinárne a fytosanitárne záležitosti) a príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a certifikácia) k Dohode o EHP

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „Dohoda o EHP“), a najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 897/2012 z 1. októbra 2012, ktorým sa menia a dopĺňajú prílohy II a III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí acibenzolar-S-metylu, amisulbrómu, cyazofamidu, diflufenikanu, dimoxystrobínu, metoxyfenozidu a nikotínu v určitých produktoch alebo na nich (1), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(2)

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 899/2012 z 21. septembra 2012, ktorým sa menia a dopĺňajú prílohy II a III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí pre acefát, alachlór, anilazín, azocyklotín, benfurakarb, butylát, kaptafol, karbaryl, karbofurán, karbosulfán, chlórfenapyr, chlórtal-dimetyl, chlórtiamid, cyhexatín, diazinón, dichlobenil, dikofol, dimetipín, dinikonazol, disulfoton, fenitrotión, flufenzín, furatiokarb, hexakonazol, laktofén, mepronil, metamidofos, metoprén, monokrotofos, monurón, oxykarboxín, oxydemetón-metyl, paratión-metyl, forát, fosalón, procymidón, profenofos, propachlór, chinklorak, chintozén, tolylfluanid, trichlórfon, tridemorf a trifluralín v alebo na určitých produktoch a ktorým sa mení a dopĺňa uvedené nariadenie stanovením prílohy V, v ktorej sa uvádzajú štandardné hodnoty (2) sa má začleniť do Dohody o EHP.

(3)

Toto rozhodnutie sa týka právnych predpisov o krmivách a potravinách. Právne predpisy o krmivách a potravinách sa neuplatňujú na Lichtenštajnsko, pokým platnosť Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o obchode s poľnohospodárskymi výrobkami zahŕňa aj Lichtenštajnsko, ako je uvedené v sektorových prispôsobeniach k prílohe I a úvode kapitoly XII prílohy II k Dohode o EHP. Toto rozhodnutie sa preto neuplatňuje na Lichtenštajnsko.

(4)

Prílohy I a II k Dohode o EHP by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V bode 40 [nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005] kapitoly II prílohy I k Dohode o EHP sa dopĺňajú tieto zarážky:

„—

32012 R 0897: nariadenie Komisie (EÚ) č. 897/2012 z 1. októbra 2012 (Ú. v. EÚ L 266, 2.10.2012, s. 1),

32012 R 0899: nariadenie Komisie (EÚ) č. 899/2012 z 21. septembra 2012 (Ú. v. EÚ L 273, 6.10.2012, s. 1).“

Článok 2

V bode 54zzy [nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005] kapitoly XII prílohy II k Dohode o EHP sa dopĺňajú tieto zarážky:

„—

32012 R 0897: nariadenie Komisie (EÚ) č. 897/2012 z 1. októbra 2012 (Ú. v. EÚ L 266, 2.10.2012, s. 1),

32012 R 0899: nariadenie Komisie (EÚ) č. 899/2012 z 21. septembra 2012 (Ú. v. EÚ L 273, 6.10.2012, s. 1).“

Článok 3

Znenie nariadení (EÚ) č. 897/2012 a (EÚ) č. 899/2012 v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sa uverejní v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, je autentické.

Článok 4

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 4. mája 2013 pod podmienkou, že boli doručené všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 Dohody o EHP (3).

Článok 5

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 3. mája 2013

Za Spoločný výbor EHP

predseda

Gianluca GRIPPA


(1)  Ú. v. EÚ L 266, 2.10.2012, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 273, 6.10.2012, s. 1.

(3)  Ústavné požiadavky neboli oznámené.


31.10.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 291/11


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP

č. 58/2013

z 3. mája 2013,

ktorým sa mení príloha I (Veterinárne a fytosanitárne záležitosti) a príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a certifikácia) k Dohode o EHP

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „Dohoda o EHP“), a najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 592/2012 zo 4. júla 2012, ktorým sa menia a dopĺňajú prílohy II a III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí bifenazátu, kaptánu, cyprodinilu, fluopikolidu, hexytiazoxu, izoprotiolanu, metaldehydu, oxadixylu a fosmetu v určitých produktoch alebo na nich (1), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(2)

Toto rozhodnutie sa týka právnych predpisov o krmivách a potravinách. Právne predpisy o krmivách a potravinách sa neuplatňujú na Lichtenštajnsko, pokým platnosť Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o obchode s poľnohospodárskymi výrobkami zahŕňa aj Lichtenštajnsko, ako je uvedené v sektorových prispôsobeniach k prílohe I a úvode kapitoly XII prílohy II k Dohode o EHP. Toto rozhodnutie sa preto neuplatňuje na Lichtenštajnsko.

(3)

Prílohy I a II k Dohode o EHP by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V bode 40 [nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005] kapitoly II prílohy I k Dohode o EHP sa dopĺňa táto zarážka:

„—

32012 R 0592: nariadenie Komisie (EÚ) č. 592/2012 zo 4. júla 2012 (Ú. v. EÚ L 176, 6.7.2012, s. 1).“

Článok 2

V bode 54zzy [nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005] kapitoly XII prílohy II k Dohode o EHP sa dopĺňa táto zarážka:

„—

32012 R 0592: nariadenie Komisie (EÚ) č. 592/2012 zo 4. júla 2012 (Ú. v. EÚ L 176, 6.7.2012, s. 1).“

Článok 3

Znenie nariadenia (EÚ) č. 592/2012 v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sa uverejní v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, je autentické.

Článok 4

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 4. mája 2013 pod podmienkou, že boli doručené všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 Dohody o EHP (2).

Článok 5

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 3. mája 2013

Za Spoločný výbor EHP

predseda

Gianluca GRIPPA


(1)  Ú. v. EÚ L 176, 6.7.2012, s. 1.

(2)  Ústavné požiadavky neboli oznámené.


31.10.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 291/12


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP

č. 59/2013

z 3. mája 2013,

ktorým sa mení príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a certifikácia) k Dohode o EHP

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „Dohoda o EHP“), a najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 630/2012 z 12. júla 2012, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 692/2008, pokiaľ ide o požiadavky na typové schvaľovanie motorových vozidiel poháňaných vodíkom a zmesami vodíka a zemného plynu z hľadiska emisií a o uvádzanie osobitných informácií týkajúcich sa vozidiel vybavených elektrickou hnacou súpravou v informačnom dokumente na účely typového schvaľovania ES (1), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(2)

Príloha II k Dohode o EHP by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V bode 45zu [nariadenie Komisie (ES) č. 692/2008] kapitoly I prílohy II k Dohode o EHP sa dopĺňa táto zarážka:

„—

32012 R 0630: nariadenie Komisie (EÚ) č. 630/2012 z 12. júla 2012 (Ú. v. EÚ L 182, 13.7.2012, s. 14).“

Článok 2

Znenie nariadenia (EÚ) č. 630/2012 v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sa uverejní v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, je autentické.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 4. mája 2013 pod podmienkou, že boli doručené všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 Dohody o EHP (2).

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 3. mája 2013

Za Spoločný výbor EHP

predseda

Gianluca GRIPPA


(1)  Ú. v. EÚ L 182, 13.7.2012, s. 14.

(2)  Ústavné požiadavky neboli oznámené.


31.10.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 291/13


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP

č. 60/2013

z 3. mája 2013,

ktorým sa mení príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a certifikácia) k Dohode o EHP

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „Dohoda o EHP“), a najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1229/2012 z 10. decembra 2012, ktorým sa menia a dopĺňajú prílohy IV a XII k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES, ktorou sa zriaďuje rámec pre typové schválenie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá (rámcová smernica) (1), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(2)

Príloha II k Dohode o EHP by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V bode 45zx (smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES) kapitoly I prílohy II k Dohode o EHP sa dopĺňa táto zarážka:

„—

32012 R 1229: nariadenie Komisie (EÚ) č. 1229/2012 z 10. decembra 2012 (Ú. v. EÚ L 353, 21.12.2012, s. 1).“

Článok 2

Znenie nariadenia (EÚ) č. 1229/2012 v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sa uverejní v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, je autentické.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 4. mája 2013 pod podmienkou, že boli doručené všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 Dohody o EHP (2).

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 3. mája 2013

Za Spoločný výbor EHP

predseda

Gianluca GRIPPA


(1)  Ú. v. EÚ L 353, 21.12.2012, s. 1.

(2)  Ústavné požiadavky neboli oznámené.


31.10.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 291/14


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP

č. 61/2013

z 3. mája 2013,

ktorým sa mení príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a certifikácia) k Dohode o EHP

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „Dohoda o EHP“), a najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Smernica Komisie 2012/24/EÚ z 8. októbra 2012, ktorou sa z dôvodu prispôsobenia jej technických ustanovení, mení a dopĺňa smernica Rady 86/297/EHS o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa vývodových hriadeľov traktorov a ich ochrany (1), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(2)

Príloha II k Dohode o EHP by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V bode 19 (smernica Rady 86/297/EHS) kapitoly II prílohy II k Dohode o EHP sa dopĺňa táto zarážka:

„–

32012 L 0024: smernica Komisie 2012/24/EÚ z 8. októbra 2012 (Ú. v. EÚ L 274, 9.10.2012, s. 24).“

Článok 2

Znenie smernice 2012/24/EÚ v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sa uverejní v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, je autentické.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 4. mája 2013 pod podmienkou, že boli doručené všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 Dohody o EHP (2).

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 3. mája 2013

Za Spoločný výbor EHP

predseda

Gianluca GRIPPA


(1)  Ú. v. EÚ L 274, 9.10.2012, s. 24.

(2)  Ústavné požiadavky neboli oznámené.


31.10.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 291/15


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP

č. 62/2013

z 3. mája 2013,

ktorým sa mení príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a certifikácia) k Dohode o EHP

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „Dohoda o EHP“), a najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/12/EÚ z 19. apríla 2012, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 2001/112/ES, ktorá sa vzťahuje na ovocné šťavy a niektoré podobné produkty určené na ľudskú spotrebu (1), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(2)

Toto rozhodnutie sa týka právnych predpisov o potravinách. Právne predpisy týkajúce sa potravín sa neuplatňujú na Lichtenštajnsko, pokým platnosť Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o obchode s poľnohospodárskymi výrobkami zahŕňa aj Lichtenštajnsko, ako je uvedené v úvode ku kapitole XII prílohy II k Dohode o EHP. Toto rozhodnutie sa preto neuplatňuje na Lichtenštajnsko.

(3)

Príloha II k Dohode o EHP by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V bode 54zq (smernica Rady 2001/112/ES) kapitoly XII prílohy II k Dohode o EHP sa dopĺňa táto zarážka:

„—

32012 L 0012: smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/12/EÚ z 19. apríla 2012 (Ú. v. EÚ L 115, 27.4.2012, s. 1).“

Článok 2

Znenie smernice 2012/12/EÚ v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sa uverejní v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, je autentické.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 4. mája 2013 pod podmienkou, že boli doručené všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 Dohody o EHP (2).

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 3. mája 2013

Za Spoločný výbor EHP

predseda

Gianluca GRIPPA


(1)  Ú. v. EÚ L 115, 27.4.2012, s. 1.

(2)  Ústavné požiadavky neboli oznámené.


31.10.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 291/16


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP

č. 63/2013

z 3. mája 2013,

ktorým sa mení príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a certifikácia) k Dohode o EHP

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „Dohoda o EHP“), a najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1047/2012 z 8. novembra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1924/2006, pokiaľ ide o zoznam výživových tvrdení (1), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(2)

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1048/2012 z 8. novembra 2012 o povolení zdravotného tvrdenia o potravinách, ktoré odkazuje na zníženie rizika ochorenia (2), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(3)

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1049/2012 z 8. novembra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokiaľ ide o používanie polyglycitolového sirupu v niekoľkých kategóriách potravín (3), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(4)

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1050/2012 z 8. novembra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EÚ) č. 231/2012, ktorým sa ustanovujú špecifikácie prídavných látok uvedených v prílohách II a III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokiaľ ide o polyglycitolový sirup (4), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(5)

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1056/2012 z 12. novembra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1332/2008 o potravinárskych enzýmoch, pokiaľ ide o prechodné opatrenia (5), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(6)

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1057/2012 z 12. novembra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokiaľ ide o používanie dimetylpolysiloxánu (E 900) ako protipeniaceho činidla vo výživových doplnkoch (6), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(7)

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1058/2012 z 12. novembra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1881/2006, pokiaľ ide o maximálne hodnoty obsahu aflatoxínov v sušených figách (7), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(8)

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1147/2012 zo 4. decembra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokiaľ ide o používanie včelieho vosku (E 901), karnaubského vosku (E 903), šelaku (E 904) a mikrokryštalického vosku (E 905) na určitom ovocí (8), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(9)

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1148/2012 zo 4. decembra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokiaľ ide o používanie oxidu siričitého – siričitanov (E 220-228) a 1,2-propándiolalginátu (E 405) v nápojoch vyrábaných z kvaseného hroznového muštu (9), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(10)

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1149/2012 zo 4. decembra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokiaľ ide o používanie extraktov z rozmarínu (E 392) v náplniach do plnených sušených cestovín (10), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(11)

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1183/2012 z 30. novembra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa a upravuje nariadenie (EÚ) č. 10/2011 o plastových materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami (11), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(12)

Toto rozhodnutie sa týka právnych predpisov o potravinách. Právne predpisy týkajúce sa potravín sa neuplatňujú na Lichtenštajnsko, pokým platnosť Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o obchode s poľnohospodárskymi výrobkami zahŕňa aj Lichtenštajnsko, ako je uvedené v úvode ku kapitole XII prílohy II k Dohode o EHP. Toto rozhodnutie sa preto neuplatňuje na Lichtenštajnsko.

(13)

Príloha II k Dohode o EHP by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Kapitola XII prílohy II k Dohode o EHP sa mení takto:

1.

V bode 54zzzt [nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006] sa dopĺňa táto zarážka:

„—

32012 R 1047: nariadenie Komisie (EÚ) č. 1047/2012 z 8. novembra 2012 (Ú. v. EÚ L 310, 9.11.2012, s. 36).“

2.

V bode 54zzzz [nariadenie Komisie (ES) č. 1881/2006] sa dopĺňa táto zarážka:

„—

32012 R 1058: nariadenie Komisie (EÚ) č. 1058/2012 z 12. novembra 2012 (Ú. v. EÚ L 313, 13.11.2012, s. 14).“

3.

V bode 54zzzzq [nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1332/2008] sa dopĺňa tento text:

„, zmenené týmto právnym predpisom:

32012 R 1056: nariadenie Komisie (EÚ) č. 1056/2012 z 12. novembra 2012 (Ú. v. EÚ L 313, 13.11.2012, s. 9).“

4.

V bode 54zzzzr [nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008] sa dopĺňajú tieto zarážky:

„—

32012 R 1049: nariadenie Komisie (EÚ) č. 1049/2012 z 8. novembra 2012 (Ú. v. EÚ L 310, 9.11.2012, s. 41),

32012 R 1057: nariadenie Komisie (EÚ) č. 1057/2012 z 12. novembra 2012 (Ú. v. EÚ L 313, 13.11.2012, s. 11),

32012 R 1147: nariadenie Komisie (EÚ) č. 1147/2012 zo 4. decembra 2012 (Ú. v. EÚ L 333, 5.12.2012, s. 34),

32012 R 1148: nariadenie Komisie (EÚ) č. 1148/2012 zo 4. decembra 2012 (Ú. v. EÚ L 333, 5.12.2012, s. 37),

32012 R 1149: nariadenie Komisie (EÚ) č. 1149/2012 zo 4. decembra 2012 (Ú. v. EÚ L 333, 5.12.2012, s. 40).“

5.

V bode 55 [nariadenie Komisie (EÚ) č. 10/2011] sa dopĺňa táto zarážka:

„—

32012 R 1183: nariadenie Komisie (EÚ) č. 1183/2012 z 30. novembra 2012 (Ú. v. EÚ L 338, 12.12.2012, s. 11).“

6.

V bode 69 [nariadenie Komisie (EÚ) č. 231/2012] sa dopĺňa tento text:

„, zmenené týmto právnym predpisom:

32012 R 1050: nariadenie Komisie (EÚ) č. 1050/2012 z 8. novembra 2012 (Ú. v. EÚ L 310, 9.11.2012, s. 45).“

7.

Za bod 72 [vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 489/2012] sa vkladá tento bod:

„73.

32012 R 1048: nariadenie Komisie (EÚ) č. 1048/2012 z 8. novembra 2012 o povolení zdravotného tvrdenia o potravinách, ktoré odkazuje na zníženie rizika ochorenia (Ú. v. EÚ L 310, 9.11.2012, s. 38).“

Článok 2

Znenie nariadení (EÚ) č. 1047/2012, (EÚ) č. 1048/2012, (EÚ) č. 1049/2012, (EÚ) č. 1050/2012, (EÚ) č. 1056/2012, (EÚ) č. 1057/2012, (EÚ) č. 1058/2012, (EÚ) č. 1147/2012, (EÚ) č. 1148/2012, (EÚ) č. 1149/2012 a (EÚ) č. 1183/2012 v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sa uverejní v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, je autentické.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 4. mája 2013 pod podmienkou, že boli doručené všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 Dohody o EHP (12).

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 3. mája 2013

Za Spoločný výbor EHP

predseda

Gianluca GRIPPA


(1)  Ú. v. EÚ L 310, 9.11.2012, s. 36.

(2)  Ú. v. EÚ L 310, 9.11.2012, s. 38.

(3)  Ú. v. EÚ L 310, 9.11.2012, s. 41.

(4)  Ú. v. EÚ L 310, 9.11.2012, s. 45.

(5)  Ú. v. EÚ L 313, 13.11.2012, s. 9.

(6)  Ú. v. EÚ L 313, 13.11.2012, s. 11.

(7)  Ú. v. EÚ L 313, 13.11.2012, s. 14.

(8)  Ú. v. EÚ L 333, 5.12.2012, s. 34.

(9)  Ú. v. EÚ L 333, 5.12.2012, s. 37.

(10)  Ú. v. EÚ L 333, 5.12.2012, s. 40.

(11)  Ú. v. EÚ L 338, 12.12.2012, s. 11.

(12)  Ústavné požiadavky neboli oznámené.


31.10.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 291/19


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP

č. 64/2013

z 3. mája 2013,

ktorým sa mení príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a certifikácia) k Dohode o EHP

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „Dohoda o EHP“), a najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 788/2012 z 31. augusta 2012 týkajúce sa koordinovaného viacročného kontrolného programu Únie na roky 2013, 2014 a 2015 s cieľom zabezpečiť dodržiavanie maximálnych hladín rezíduí pesticídov a posúdiť vystavenie spotrebiteľov rezíduám pesticídov v potravinách rastlinného a živočíšneho pôvodu a na nich (1) sa má začleniť do Dohody o EHP.

(2)

Vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 788/2012 zrušuje vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1274/2011 (2) začlenené do Dohody o EHP, a preto je potrebné odkaz naň v rámci Dohody o EHP vypustiť.

(3)

Toto rozhodnutie sa týka právnych predpisov o potravinách. Právne predpisy týkajúce sa potravín sa neuplatňujú na Lichtenštajnsko, pokým platnosť Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o obchode s poľnohospodárskymi výrobkami zahŕňa aj Lichtenštajnsko, ako je uvedené v úvode ku kapitole XII prílohy II k Dohode o EHP. Toto rozhodnutie sa preto neuplatňuje na Lichtenštajnsko.

(4)

Príloha II k Dohode o EHP by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Kapitola XII prílohy II k Dohode o EHP sa mení takto:

1.

Text bodu 68 [vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1274/2011] sa vypúšťa.

2.

Za bod 73 [nariadenie Komisie (EÚ) č. 1048/2012] sa vkladá tento bod:

„74.

32012 R 0788: vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 788/2012 z 31. augusta 2012 týkajúce sa koordinovaného viacročného kontrolného programu Únie na roky 2013, 2014 a 2015 s cieľom zabezpečiť dodržiavanie maximálnych hladín rezíduí pesticídov a posúdiť vystavenie spotrebiteľov rezíduám pesticídov v potravinách rastlinného a živočíšneho pôvodu a na nich (Ú. v. EÚ L 235, 1.9.2012, s. 8).

Ustanovenia nariadenia sa na účely tejto dohody vykladajú s týmito úpravami:

a)

V článku 1 sa dopĺňa toto:

‚Island môže v rokoch 2013, 2014 a 2015 aj naďalej odoberať vzorky z rovnakých 61 pesticídov, ktoré boli monitorované v potravinách na jeho trhu v roku 2012, a podrobovať ich analýze.‘

b)

V bode 5 prílohy II sa dopĺňa toto:

‚IS

12 (*)

15 (**)

NO

12 (*)

15 (**)‘ “

Článok 2

Znenie vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 788/2012 v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sa uverejní v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, je autentické.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 4. mája 2013 pod podmienkou, že boli vykonané všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 Dohody o EHP (3).

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 3. mája 2013

Za Spoločný výbor EHP

predseda

Gianluca GRIPPA


(1)  Ú. v. EÚ L 235, 1.9.2012, s. 8.

(2)  Ú. v. EÚ L 325, 8.12.2011, s. 24.

(3)  Ústavné požiadavky neboli oznámené.


31.10.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 291/21


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP

č. 65/2013

z 3. mája 2013,

ktorým sa mení príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a certifikácia) k Dohode o EHP

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „Dohoda o EHP“), a najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 712/2012 z 3. augusta 2012, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1234/2008 o preskúmaní zmien podmienok v povolení na uvedenie humánnych liekov a veterinárnych liekov na trh (1), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(2)

Príloha II k Dohode o EHP by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V bode 15zi [nariadenie Komisie (ES) č. 1234/2008] kapitoly XIII prílohy II k Dohode o EHP sa dopĺňa tento text:

„, zmenené týmto právnym predpisom:

32012 R 0712: nariadenie Komisie (EÚ) č. 712/2012 z 3. augusta 2012 (Ú. v. EÚ L 209, 4.8.2012, s. 4).“

Článok 2

Znenie nariadenia (EÚ) č. 712/2012 v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sa uverejní v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, je autentické.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 4. mája 2013 pod podmienkou, že boli doručené všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 Dohody o EHP (2).

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 3. mája 2013

Za Spoločný výbor EHP

predseda

Gianluca GRIPPA


(1)  Ú. v. EÚ L 209, 4.8.2012, s. 4.

(2)  Ústavné požiadavky neboli oznámené.


31.10.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 291/22


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP

č. 66/2013

z 3. mája 2013,

ktorým sa mení príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a certifikácia) k Dohode o EHP

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „Dohoda o EHP“), a najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Smernica Komisie 2012/14/EÚ z 8. mája 2012, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES s cieľom zaradiť metyl(nonyl)ketón ako aktívnu látku do prílohy I k uvedenej smernici (1), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(2)

Smernica Komisie 2012/15/EÚ z 8. mája 2012, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES s cieľom zaradiť výťažok z rastliny Azadirachta indica ako aktívnu látku do prílohy I k uvedenej smernici (2), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(3)

Smernica Komisie 2012/16/EÚ z 10. mája 2012, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES s cieľom zaradiť kyselinu chlorovodíkovú ako aktívnu látku do prílohy I k uvedenej smernici (3), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(4)

Smernica Komisie 2012/20/EÚ zo 6. júla 2012, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES s cieľom zaradiť flufenoxurón ako aktívnu látku pre výrobky typu 8 do prílohy I k uvedenej smernici (4), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(5)

Smernica Komisie 2012/22/EÚ z 22. augusta 2012, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES s cieľom zaradiť didecyl-dimetyl-amónium-karbonát ako aktívnu látku do prílohy I k uvedenej smernici (5), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(6)

Rozhodnutie Komisie 2012/254/EÚ z 10. mája 2012 o nezaradení dichlórvosu pre výrobky typu 18 do prílohy I, IA alebo IB k smernici Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES o uvádzaní biocídnych výrobkov na trh (6), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(7)

Rozhodnutie Komisie 2012/257/EÚ z 11. mája 2012 o nezaradení látky naled pre výrobky typu 18 do prílohy I, IA ani IB k smernici Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES o uvádzaní biocídnych výrobkov na trh (7), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(8)

Rozhodnutie Komisie 2012/483/EÚ z 20. augusta 2012, ktorým sa stanovuje nový termín na predkladanie dokumentácie niektorých látok, ktoré sa majú preskúmať v rámci štrnásťročného pracovného programu podľa článku 16 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES (8), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(9)

Príloha II k Dohode o EHP by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Kapitola XV prílohy II k Dohode o EHP sa mení takto:

1.

V bode 12n (smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES) sa dopĺňajú tieto zarážky:

„—

32012 L 0014: smernica Komisie 2012/14/EÚ z 8. mája 2012 (Ú. v. EÚ L 123, 9.5.2012, s. 36),

32012 L 0015: smernica Komisie 2012/15/EÚ z 8. mája 2012 (Ú. v. EÚ L 123, 9.5.2012, s. 39),

32012 L 0016: smernica Komisie 2012/16/EÚ z 10. mája 2012 (Ú. v. EÚ L 124, 11.5.2012, s. 36),

32012 L 0020: smernica Komisie 2012/20/EÚ zo 6. júla 2012 (Ú. v. EÚ L 177, 7.7.2012, s. 25),

32012 L 0022: smernica Komisie 2012/22/EÚ z 22. augusta 2012 (Ú. v. EÚ L 227, 23.8.2012, s. 7).“

2.

Za bod 12zzi [nariadenie Komisie (EÚ) č. 493/2012] sa vkladajú tieto body:

„12zzj.

32012 D 0254: rozhodnutie Komisie 2012/254/EÚ z 10. mája 2012 o nezaradení dichlórvosu pre výrobky typu 18 do prílohy I, IA alebo IB k smernici Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES o uvádzaní biocídnych výrobkov na trh (Ú. v. EÚ L 125, 12.5.2012, s. 53).

12zzk.

32012 D 0257: rozhodnutie Komisie 2012/257/EÚ z 11. mája 2012 o nezaradení látky naled pre výrobky typu 18 do prílohy I, IA ani IB k smernici Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES o uvádzaní biocídnych výrobkov na trh (Ú. v. EÚ L 126, 15.5.2012, s. 12).

12zzl.

32012 D 0483: rozhodnutie Komisie 2012/483/EÚ z 20. augusta 2012, ktorým sa stanovuje nový termín na predkladanie dokumentácie niektorých látok, ktoré sa majú preskúmať v rámci štrnásťročného pracovného programu podľa článku 16 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES, (Ú. v. EÚ L 226, 22.8.2012, s. 6).“

Článok 2

Znenie smerníc 2012/14/EÚ, 2012/15/EÚ, 2012/16/EÚ, 2012/20/EÚ, 2012/22/EÚ a rozhodnutí 2012/254/EÚ, 2012/257/EÚ a 2012/483/EÚ v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sa uverejní v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, je autentické.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 4. mája 2013 pod podmienkou, že boli doručené všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 Dohody o EHP (9).

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 3. mája 2013

Za Spoločný výbor EHP

predseda

Gianluca GRIPPA


(1)  Ú. v. EÚ L 123, 9.5.2012, s. 36.

(2)  Ú. v. EÚ L 123, 9.5.2012, s. 39.

(3)  Ú. v. EÚ L 124, 11.5.2012, s. 36.

(4)  Ú. v. EÚ L 177, 7.7.2012, s. 25.

(5)  Ú. v. EÚ L 227, 23.8.2012, s. 7.

(6)  Ú. v. EÚ L 125, 12.5.2012, s. 53.

(7)  Ú. v. EÚ L 126, 15.5.2012, s. 12.

(8)  Ú. v. EÚ L 226, 22.8.2012, s. 6.

(9)  Ústavné požiadavky neboli oznámené.


31.10.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 291/24


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP

č. 67/2013

z 3. mája 2013,

ktorým sa mení príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a certifikácia) k Dohode o EHP

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „Dohoda o EHP“), a najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ z 8. júna 2011 o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach (1) sa má začleniť do Dohody o EHP.

(2)

Delegovaná smernica Komisie 2012/50/EÚ z 10. októbra 2012, ktorou sa na účely prispôsobenia technickému pokroku mení a dopĺňa príloha III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ v súvislosti s vyňatím pre používanie olova (2), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(3)

Delegovaná smernica Komisie 2012/51/EÚ z 10. októbra 2012, ktorou sa na účely prispôsobenia technickému pokroku mení a dopĺňa príloha III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ v súvislosti s vyňatím pre používanie kadmia (3), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(4)

Smernica 2011/65/EÚ zrušuje smernicu 2002/95/ES Európskeho parlamentu a Rady (4) začlenenú do Dohody o EHP, a preto je potrebné ju v rámci Dohody o EHP zrušiť.

(5)

Príloha II k Dohode o EHP by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Znenie bodu 12q (smernica 2002/95/ES Európskeho parlamentu a Rady) kapitoly XV prílohy II k Dohode o EHP sa nahrádza takto:

32011 L 0065: smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ z 8. júna 2011 o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach (Ú. v. EÚ L 174, 1.7.2011, s. 88), zmenená týmito právnymi predpismi:

32012 L 0050: delegovaná smernica Komisie 2012/50/EÚ z 10. októbra 2012 (Ú. v. EÚ L 348, 18.12.2012, s. 16),

32012 L 0051: delegovaná smernica Komisie 2012/51/EÚ z 10. októbra 2012 (Ú. v. EÚ L 348, 18.12.2012, s. 18).“

Článok 2

Znenie smernice 2011/65/EÚ a delegovaných smerníc 2012/50/EÚ a 2012/51/EÚ v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sa uverejní v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, je autentické.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 4. mája 2013 pod podmienkou, že boli doručené všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 Dohody o EHP (5).

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 3. mája 2013

Za Spoločný výbor EHP

predseda

Gianluca GRIPPA


(1)  Ú. v. EÚ L 174, 1.7.2011, s. 88.

(2)  Ú. v. EÚ L 348, 18.12.2012, s. 16.

(3)  Ú. v. EÚ L 348, 18.12.2012, s. 18.

(4)  Ú. v. EÚ L 37, 13.2.2003, s. 19.

(5)  Ústavné požiadavky neboli oznámené.


31.10.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 291/25


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP

č. 68/2013

z 3. mája 2013,

ktorým sa mení príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a certifikácia) k Dohode o EHP

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „Dohoda o EHP“), a najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Rozhodnutie Komisie 2011/534/EÚ z 8. septembra 2011, ktorým sa na účely prispôsobenia technickému pokroku mení a dopĺňa príloha k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2002/95/ES v súvislosti s výnimkami pre použitie olova alebo kadmia (1), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(2)

Príloha II k Dohode o EHP by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V bode 12q (smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/95/ES) kapitoly XV prílohy II k Dohode o EHP sa dopĺňa táto zarážka:

„—

32011 D 0534: rozhodnutie Komisie 2011/534/EÚ z 8. septembra 2011 (Ú. v. EÚ L 234, 10.9.2011, s. 44).“

Článok 2

Znenie rozhodnutia 2011/534/EÚ v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sa uverejní v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, je autentické.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 4. mája 2013 pod podmienkou, že boli doručené všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 Dohody o EHP (2).

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 3. mája 2013

Za Spoločný výbor EHP

predseda

Gianluca GRIPPA


(1)  Ú. v. EÚ L 234, 10.9.2011, s. 44.

(2)  Ústavné požiadavky neboli oznámené.


31.10.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 291/26


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP

č. 69/2013

z 3. mája 2013,

ktorým sa mení príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a certifikácia) k Dohode o EHP

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „Dohoda o EHP“), a najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 519/2012 z 19. júna 2012, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 o perzistentných organických znečisťujúcich látkach, pokiaľ ide o prílohu I (1), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(2)

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 640/2012 zo 6. júla 2012, ktorým sa na účely prispôsobenia technickému pokroku mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 440/2008, ktorým sa ustanovujú testovacie metódy podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH) (2), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(3)

Príloha II k Dohode o EHP by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Kapitola XV prílohy II k Dohode o EHP sa mení takto:

1.

V bode 12w [nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004] sa dopĺňa táto zarážka:

„—

32012 R 0519: nariadenie Komisie (EÚ) č. 519/2012 z 19. júna 2012 (Ú. v. EÚ L 159, 20.6.2012, s. 1).“

2.

Do bodu 12zza [nariadenie Komisie (ES) č. 440/2008] sa dopĺňa táto zarážka:

„—

32012 R 0640: nariadenie Komisie (EÚ) č. 640/2012 zo 6. júla 2012 (Ú. v. EÚ L 193, 20.7.2012, s. 1).“

Článok 2

Znenie nariadení (EÚ) č. 519/2012 a (EÚ) č. 640/2012 v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sa uverejní v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, je autentické.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 4. mája 2013 pod podmienkou, že boli doručené všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 Dohody o EHP (3).

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 3. mája 2013

Za Spoločný výbor EHP

predseda

Gianluca GRIPPA


(1)  Ú. v. EÚ L 159, 20.6.2012, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 193, 20.7.2012, s. 1.

(3)  Ústavné požiadavky neboli oznámené.


31.10.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 291/27


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP

č. 70/2013

z 3. mája 2013,

ktorým sa mení príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a certifikácia) k Dohode o EHP

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „Dohoda o EHP“), a najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 494/2011 z 20. mája 2011, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií („REACH“), pokiaľ ide o prílohu XVII (kadmium) (1), v znení korigenda uverejneného v úradnom vestníku (Ú. v. EÚ L 136, 24.5.2011, s. 105), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(2)

Príloha II k Dohode o EHP by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V bode 12zc [nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006] kapitoly XV prílohy II k dohode sa dopĺňa táto zarážka:

„—

32011 R 0494: nariadenie Komisie (EÚ) č. 494/2011 z 20. mája 2011 (Ú. v. EÚ L 134, 21.5.2011, s. 2), v znení korigenda uverejneného v úradnom vestníku (Ú. v. EÚ L 136, 24.5.2011, s. 105).“

Článok 2

Znenie nariadenia (EÚ) č. 494/2011 v znení korigenda uverejneného v úradnom vestníku (Ú. v. EÚ L 136, 24.5.2011, s. 105) v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sa uverejní v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, je autentické.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 4. mája 2013 pod podmienkou, že boli doručené všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 Dohody o EHP (2).

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 3. mája 2013

Za Spoločný výbor EHP

predseda

Gianluca GRIPPA


(1)  Ú. v. EÚ L 134, 21.5.2011, s. 2.

(2)  Ústavné požiadavky neboli oznámené.


31.10.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 291/28


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP

č. 71/2013

z 3. mája 2013,

ktorým sa mení príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a certifikácia) k Dohode o EHP

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „Dohoda o EHP“), a najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 835/2012 z 18. septembra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH), pokiaľ ide o prílohu XVII (kadmium) (1), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(2)

Príloha II k Dohode o EHP by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V bode 12zc [nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006] kapitoly XV prílohy II k Dohode o EHP sa dopĺňa táto zarážka:

„—

32012 R 0835: nariadenie Komisie (EÚ) č. 835/2012 z 18. septembra 2012 (Ú. v. EÚ L 252, 19.9.2012, s. 1).“

Článok 2

Znenie nariadenia (EÚ) č. 835/2012 v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sa uverejní v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, je autentické.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 4. mája 2013 pod podmienkou, že boli doručené všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 Dohody o EHP (2).

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 3. mája 2013

Za Spoločný výbor EHP

predseda

Gianluca GRIPPA


(1)  Ú. v. EÚ L 252, 19.9.2012, s. 1.

(2)  Ústavné požiadavky neboli oznámené.


31.10.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 291/29


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP

č. 72/2013

z 3. mája 2013,

ktorým sa mení príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a certifikácia) k Dohode o EHP

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „Dohoda o EHP“), a najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 836/2012 z 18. septembra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa príloha XVII k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok („REACH“), pokiaľ ide o olovo (1), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(2)

Príloha II k Dohode o EHP by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V bode 12zc [nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006] kapitoly XV prílohy II k Dohode o EHP sa dopĺňa táto zarážka:

„—

32012 R 0836: nariadenie Komisie (EÚ) č. 836/2012 z 18. septembra 2012 (Ú. v. EÚ L 252, 19.9.2012, s. 4).“

Článok 2

Znenie nariadenia (EÚ) č. 836/2012 v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sa uverejní v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, je autentické.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 4. mája 2013 pod podmienkou, že boli doručené všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 Dohody o EHP (2).

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 3. mája 2013

Za Spoločný výbor EHP

predseda

Gianluca GRIPPA


(1)  Ú. v. EÚ L 252, 19.9.2012, s. 4.

(2)  Ústavné požiadavky neboli oznámené.


31.10.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 291/30


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP

č. 73/2013

z 3. mája 2013,

ktorým sa mení príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a certifikácia) k Dohode o EHP

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „Dohoda o EHP“), a najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Vykonávacia smernica Komisie 2012/21/EÚ z 2. augusta 2012, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 76/768/EHS o kozmetických výrobkoch s cieľom prispôsobiť jej prílohy II a III technickému pokroku (1), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(2)

Príloha II k Dohode o EHP by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V bode 1 (smernica Rady 76/768/EHS) kapitoly XVI prílohy II k Dohode o EHP sa dopĺňa táto zarážka:

„—

32012 L 0021: vykonávacia smernica Komisie 2012/21/EÚ z 2. augusta 2012 (Ú. v. EÚ L 208, 3.8.2012, s. 8).“

Článok 2

Znenie vykonávacej smernice 2012/21/EÚ v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sa uverejní v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, je autentické.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 4. mája 2013 pod podmienkou, že boli doručené všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 Dohody o EHP (2).

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 3. mája 2013

Za Spoločný výbor EHP

predseda

Gianluca GRIPPA


(1)  Ú. v. EÚ L 208, 3.8.2012, s. 8.

(2)  Ústavné požiadavky neboli oznámené.


31.10.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 291/31


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP

č. 74/2013

z 3. mája 2013,

ktorým sa mení príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a certifikácia) k Dohode o EHP

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „Dohoda o EHP“), a najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Smernica Komisie 2011/63/EÚ z 1. júna 2011, ktorou sa na účely prispôsobenia technickému pokroku mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/70/ES týkajúca sa kvality benzínu a naftových palív (1), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(2)

Príloha II k Dohode o EHP by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V bode 6a (smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/70/ES) kapitoly XVII prílohy II k Dohode o EHP sa dopĺňa táto zarážka:

„—

32011 L 0063: smernica Komisie 2011/63/EÚ z 1. júna 2011 (Ú. v. EÚ L 147, 2.6.2011, s. 15).“

Článok 2

Znenie smernice 2011/63/EÚ v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sa uverejní v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, je autentické.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 4. mája 2013 pod podmienkou, že boli doručené všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 Dohody o EHP (2), alebo dňom nadobudnutia účinnosti rozhodnutia Spoločného výboru EHP č. …/… z … (3) [, ktorým sa smernica 2009/30/ES začleňuje do dohody], podľa toho, čo nastane neskôr.

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 3. mája 2013

Za Spoločný výbor EHP

predseda

Gianluca GRIPPA


(1)  Ú. v. EÚ L 147, 2.6.2011, s. 15.

(2)  Ústavné požiadavky neboli oznámené.

(3)  Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.


31.10.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 291/32


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP

č. 75/2013

z 3. mája 2013,

ktorým sa mení príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a certifikácia) k Dohode o EHP

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „Dohoda o EHP“), a najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 995/2010 z 20. októbra 2010, ktorým sa ustanovujú povinnosti hospodárskych subjektov uvádzajúcich na trh drevo a výrobky z dreva (1), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(2)

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 363/2012 z 23. februára 2012 o procedurálnych pravidlách uznávania a zrušenia uznania monitorovacích organizácií podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 995/2010, ktorým sa ustanovujú povinnosti hospodárskych subjektov uvádzajúcich na trh drevo a výrobky z dreva (2), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(3)

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 607/2012 zo 6. júla 2012 o podrobných pravidlách v súvislosti so systémom náležitej starostlivosti a pravidelnosťou a povahou kontrol monitorovacích organizácií v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 995/2010, ktorým sa ustanovujú povinnosti hospodárskych subjektov uvádzajúcich na trh drevo a výrobky z dreva (3), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(4)

Príloha II k Dohode o EHP by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Za bod 9bi [nariadenie Komisie (ES) č. 308/2008] kapitoly XVII prílohy II k Dohode o EHP sa vkladá tento text:

„9c.

32010 R 0995: nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 995/2010 z 20. októbra 2010, ktorým sa ustanovujú povinnosti hospodárskych subjektov uvádzajúcich na trh drevo a výrobky z dreva (Ú. v. EÚ L 295, 12.11.2010, s. 23).

Ustanovenia uvedeného nariadenia sa na účely tejto dohody vykladajú s týmito úpravami:

a)

Prvý odsek článku 3 sa nevzťahuje na štáty EZVO.

b)

Pokiaľ ide o štáty EZVO, v druhom odseku článku 3 sa slová ‚príloha A, B alebo C k nariadeniu (ES) č. 338/97‘ nahrádzajú takto: ‚príslušné časti právnych predpisov, ktorými sa vykonáva Dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín v danom štáte EZVO‘.

c)

V prípade, že ide o monitorovacie organizácie štátu EZVO a nie je porušený protokol 1 k dohode, v článku 8 ods. 3, 5 a 6 sa slovo ‚Komisia‘ nahrádza slovom ‚Dozorný úrad EZVO‘.

9ca.

32012 R 0363: delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 363/2012 z 23. februára 2012 o procedurálnych pravidlách uznávania a zrušenia uznania monitorovacích organizácií podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 995/2010, ktorým sa ustanovujú povinnosti hospodárskych subjektov uvádzajúcich na trh drevo a výrobky z dreva (Ú. v. EÚ L 115, 27.4.2012, s. 12).

Ustanovenia uvedeného nariadenia sa na účely tejto dohody vykladajú s týmito úpravami:

V prípade, že ide o monitorovacie organizácie štátu EZVO a nie je porušený protokol 1 k dohode, slovo ‚Komisia‘ sa nahrádza slovom ‚Dozorný úrad EZVO‘.

9cb.

32012 R 0607: vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 607/2012 zo 6. júla 2012 o podrobných pravidlách v súvislosti so systémom náležitej starostlivosti a pravidelnosťou a povahou kontrol monitorovacích organizácií v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 995/2010, ktorým sa ustanovujú povinnosti hospodárskych subjektov uvádzajúcich na trh drevo a výrobky z dreva (Ú. v. EÚ L 177, 7.7.2012, s. 16).

Ustanovenia uvedeného nariadenia sa na účely tejto dohody vykladajú s týmito úpravami:

V prípade, že ide o monitorovacie organizácie štátu EZVO a nie je porušený protokol 1 k dohode, v článku 6 ods. 2 písm. b) sa slovo ‚Komisia‘ nahrádza slovom ‚Dozorný úrad EZVO‘.“

Článok 2

Znenie nariadenia (EÚ) č. 995/2010, delegovaného nariadenia (EÚ) č. 363/2012 a vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 607/2012 v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sa uverejní v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, je autentické.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 4. mája 2013 pod podmienkou, že boli doručené všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 Dohody o EHP (4).

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 3. mája 2013

Za Spoločný výbor EHP

predseda

Gianluca GRIPPA


(1)  Ú. v. EÚ L 295, 12.11.2010, s. 23.

(2)  Ú. v. EÚ L 115, 27.4.2012, s. 12.

(3)  Ú. v. EÚ L 177, 7.7.2012, s. 16.

(4)  Ústavné požiadavky boli oznámené.


31.10.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 291/34


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP

č. 76/2013

z 3. mája 2013,

ktorým sa mení príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a certifikácia) k Dohode o EHP

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „Dohoda o EHP“), a najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Smernica Komisie 2010/26/EÚ z 31. marca 2010, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/68/ES o aproximácii právnych predpisov členských štátov, ktoré sa týkajú opatrení voči emisiám plynných a tuhých znečisťujúcich látok zo spaľovacích motorov inštalovaných v necestných pojazdných strojoch (1), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(2)

Príloha II k Dohode o EHP by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V bode 1a (smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/68/ES) kapitoly XXIV prílohy II k Dohode o EHP sa dopĺňa táto zarážka:

„—

32010 L 0026: smernica Komisie 2010/26/EÚ z 31. marca 2010 (Ú. v. EÚ L 86, 1.4.2010, s. 29).“

Článok 2

Znenie smernice 2010/26/EÚ v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sa uverejní v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, je autentické.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 4. mája 2013 pod podmienkou, že boli doručené všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 Dohody o EHP (2).

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 3. mája 2013

Za Spoločný výbor EHP

predseda

Gianluca GRIPPA


(1)  Ú. v. EÚ L 86, 1.4.2010, s. 29.

(2)  Ústavné požiadavky neboli oznámené.


31.10.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 291/35


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP

č. 77/2013

z 3. mája 2013,

ktorým sa mení príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a certifikácia) a príloha IV (Energetika) k Dohode o EHP

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „Dohoda o EHP“), a najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 874/2012 z 12. júla 2012, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ, pokiaľ ide o označovanie elektrických svetelných zdrojov a svietidiel energetickými štítkami (1), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(2)

Delegované nariadenie (EÚ) č. 874/2012 zrušuje s účinnosťou od 1. septembra 2013 smernicu Komisie 98/11/ES (2) začlenenú do Dohody o EHP, a preto je potrebné odkaz na ňu v rámci Dohody o EHP vypustiť s účinnosťou od 1. septembra 2013.

(3)

Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2005/32/ES (3) sa zrušila smernica Rady 78/170/EHS (4), pričom obe smernice sú začlenené do Dohody o EHP, a preto by sa mal odkaz na smernicu 78/170/EHS z Dohody o EHP vypustiť.

(4)

Prílohy II a IV k Dohode o EHP by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Príloha II k Dohode o EHP sa mení takto:

1.

Znenie bodu 4e (smernica Komisie 98/11/ES) kapitoly IV sa nahrádza s účinnosťou od 1. septembra 2013 takto:

32012 R 0874: delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 874/2012 z 12. júla 2012, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ, pokiaľ ide o označovanie elektrických svetelných zdrojov a svietidiel energetickými štítkami (Ú. v. EÚ L 258, 26.9.2012, s. 1).“

2.

Znenie bodu 1 (smernica Rady 78/170/EHS) kapitoly V sa vypúšťa.

Článok 2

Príloha IV k Dohode o EHP sa mení takto:

1.

Znenie bodu 4 (smernica Rady 78/170/EHS) sa vypúšťa.

2.

Znenie bodu 11e (smernica Komisie 98/11/ES) sa nahrádza s účinnosťou od 1. septembra 2013 takto:

32012 R 0874: delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 874/2012 z 12. júla 2012, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ, pokiaľ ide o označovanie elektrických svetelných zdrojov a svietidiel energetickými štítkami (Ú. v. EÚ L 258, 26.9.2012, s. 1). (5)

Článok 3

Znenie delegovaného nariadenia (EÚ) č. 874/2012 v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sa uverejní v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, je autentické.

Článok 4

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 4. mája 2013 pod podmienkou, že Spoločnému výboru EHP boli doručené všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 Dohody o EHP (6), alebo dňom nadobudnutia účinnosti rozhodnutia Spoločného výboru EHP č. 217/2012 zo 7. decembra 2012 (7) podľa toho, ktorý dátum je neskorší.

Článok 5

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 3. mája 2013

Za Spoločný výbor EHP

predseda

Gianluca GRIPPA


(1)  Ú. v. EÚ L 258, 26.9.2012, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 71, 10.3.1998, s. 1.

(3)  Ú. v. ES L 52, 23.2.1978, s. 32.

(4)  Ú. v. EÚ L 191, 22.7.2005, s. 29.

(5)  Uvedené iba na informačné účely; pre uplatňovanie pozri prílohu II Technické predpisy, normy, skúšky a certifikácia.“

(6)  Ústavné požiadavky neboli oznámené.

(7)  Ú. v. EÚ L 81, 21.3.2013, s. 17.


31.10.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 291/37


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP

č. 78/2013

z 3. mája 2013,

ktorým sa mení príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a certifikácia) a príloha IV (Energetika) k Dohode o EHP

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „Dohoda o EHP“), a najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 932/2012 z 3. októbra 2012, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokiaľ ide o požiadavky na ekodizajn bubnových sušičiek pre domácnosť (1), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(2)

Prílohy II a IV k Dohode o EHP by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Za bod 6d [nariadenie Komisie (EÚ) č. 327/2011] kapitoly IV prílohy II k Dohode o EHP sa vkladá tento bod:

„6e.

32012 R 0932: nariadenie Komisie (EÚ) č. 932/2012 z 3. októbra 2012, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokiaľ ide o požiadavky na ekodizajn bubnových sušičiek pre domácnosť (Ú. v. EÚ L 278, 12.10.2012, s. 1).“

Článok 2

Za bod 26e [nariadenie Komisie (EÚ) č. 327/2011] prílohy IV k Dohode o EHP sa vkladá tento bod:

„26f.

32012 R 0932: nariadenie Komisie (EÚ) č. 932/2012 z 3. októbra 2012, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokiaľ ide o požiadavky na ekodizajn bubnových sušičiek pre domácnosť (Ú. v. EÚ L 278, 12.10.2012, s. 1).“

Článok 3

Znenie nariadenia (EÚ) č. 932/2012 v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sa uverejní v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, je autentické.

Článok 4

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 4. mája 2013 pod podmienkou, že boli doručené všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 Dohody o EHP (2).

Článok 5

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 3. mája 2013

Za Spoločný výbor EHP

predseda

Gianluca GRIPPA


(1)  Ú. v. EÚ L 278, 12.10.2012, s. 1.

(2)  Ústavné požiadavky neboli oznámené.


31.10.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 291/38


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP

č. 79/2013

z 3. mája 2013,

ktorým sa mení príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a certifikácia) a príloha IV (Energetika) k Dohode o EHP

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „Dohoda o EHP“), a najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 547/2012 z 25. júna 2012, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokiaľ ide o požiadavky na ekodizajn vodných čerpadiel (1), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(2)

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 622/2012 z 11. júla 2012, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 641/2009, pokiaľ ide o požiadavky na ekodizajn bezupchávkových samostatných obehových čerpadiel a bezupchávkových obehových čerpadiel integrovaných vo výrobkoch (2), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(3)

Prílohy II a IV k Dohode o EHP by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Kapitola IV prílohy II k Dohode o EHP sa mení takto:

1.

Za bod 6e [nariadenie Komisie (EÚ) č. 932/2012] sa vkladá tento bod:

„6f.

32012 R 0547: nariadenie Komisie (EÚ) č. 547/2012 z 25. júna 2012, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokiaľ ide o požiadavky na ekodizajn vodných čerpadiel (Ú. v. EÚ L 165, 26.6.2012, s. 28).“

2.

V bode 14 [nariadenie Komisie (ES) č. 641/2009] sa dopĺňa:

„, zmenené týmto právnym predpisom:

32012 R 0622: nariadenie Komisie (EÚ) č. 622/2012 z 11. júla 2012 (Ú. v. EÚ L 180, 12.7.2012, s. 4).“

Článok 2

Príloha IV k Dohode o EHP sa mení takto:

1.

Za bod 26f [nariadenie Komisie (EÚ) č. 932/2012] sa vkladá tento bod:

„26g.

32012 R 0547: nariadenie Komisie (EÚ) č. 547/2012 z 25. júna 2012, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokiaľ ide o požiadavky na ekodizajn vodných čerpadiel (Ú. v. EÚ L 165, 26.6.2012, s. 28).“

2.

V bode 37 [nariadenie Komisie (ES) č. 641/2009] sa dopĺňa:

„, zmenené týmto právnym predpisom:

32012 R 0622: nariadenie Komisie (EÚ) č. 622/2012 z 11. júla 2012 (Ú. v. EÚ L 180, 12.7.2012, s. 4).“

Článok 3

Znenie nariadení (EÚ) č. 547/2012 a (EÚ) č. 622/2012 v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sa uverejní v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, je autentické.

Článok 4

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 4. mája 2013 pod podmienkou, že boli doručené všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 Dohody o EHP (3).

Článok 5

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 3. mája 2013

Za Spoločný výbor EHP

predseda

Gianluca GRIPPA


(1)  Ú. v. EÚ L 165, 26.6.2012, s. 28.

(2)  Ú. v. EÚ L 180, 12.7.2012, s. 4.

(3)  Ústavné požiadavky neboli oznámené.


31.10.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 291/39


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP

č. 80/2013

z 3. mája 2013,

ktorým sa mení príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a certifikácia) a príloha XX (Životné prostredie) k Dohode o EHP

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „Dohoda o EHP“), a najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Nariadenie Rady (EHS) č. 1836/93 (1), ktoré je začlenené do Dohody o EHP, bolo zrušené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 761/2001 (2), ktoré bolo zrušené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 (3) začleneným do Dohody o EHP, a v dôsledku toho je potrebné vypustiť odkaz na nariadenie (EHS) č. 1836/93 z Dohody o EHP.

(2)

Nariadenie Komisie (ES) č. 196/2006 (4), ktoré je začlenené do Dohody o EHP, sa stalo obsoletným, a preto je potrebné odkaz naň v rámci Dohody o EHP zrušiť.

(3)

Smernica Rady 75/716/EHS (5) bola zrušená smernicou Rady 93/12/EHS (6), pričom obe smernice sú začlenené do Dohody o EHP, a v dôsledku toho je potrebné vypustiť odkaz na smernicu 75/716/EHS z Dohody o EHP.

(4)

Smernica Rady 78/319/EHS (7), ktorá je začlenená do Dohody o EHP, bola zrušená smernicou Rady 91/689/EHS (8), ktorá bola zrušená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES (9) začlenenou do Dohody o EHP, a v dôsledku toho je potrebné vypustiť odkaz na smernicu 78/319/EHS z Dohody o EHP.

(5)

Smernica Rady 80/778/EHS (10) bola zrušená smernicou Rady 98/83/ES (11), pričom obe smernice sú začlenené do Dohody o EHP, a v dôsledku toho je potrebné vypustiť odkaz na smernicu 80/778/EHS z Dohody o EHP.

(6)

Smernica Rady 84/631/EHS (12), ktorá je začlenená do Dohody o EHP, bola zrušená nariadením Rady (EHS) č. 259/93 (13), ktoré bolo zrušené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 (14) začleneným do Dohody o EHP, a v dôsledku toho je potrebné vypustiť odkaz na smernicu 84/631/EHS z Dohody o EHP.

(7)

Smernica Rady 85/210/EHS (15) bola zrušená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 98/70/ES (16), pričom obe smernice sú začlenené do Dohody o EHP, a v dôsledku toho je potrebné vypustiť odkaz na smernicu 85/210/EHS z Dohody o EHP.

(8)

Smernica Rady 85/339/EHS (17) bola zrušená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 94/62/ES (18), pričom obe smernice sú začlenené do Dohody o EHP, a v dôsledku toho je potrebné vypustiť odkaz na smernicu 85/339/EHS z Dohody o EHP.

(9)

Smernica Rady 92/72/EHS (19), ktorá je začlenená do Dohody o EHP, bola zrušená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2002/3/ES (20), ktorá bola zrušená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2008/50/ES (21) začlenenou do Dohody o EHP, a v dôsledku toho je potrebné vypustiť odkaz na smernicu 92/72/EHS z Dohody o EHP.

(10)

Rozhodnutie Komisie 91/448/EHS (22), ktoré je začlenené do Dohody o EHP, sa stalo obsoletným, a preto je potrebné odkaz naň v rámci Dohody o EHP zrušiť.

(11)

Rozhodnutie Rady 91/596/EHS (23), ktoré je začlenené do Dohody o EHP, sa stalo obsoletným, a preto je potrebné odkaz naň v rámci Dohody o EHP zrušiť.

(12)

Rozhodnutie Komisie 92/146/EHS (24), ktoré je začlenené do Dohody o EHP, sa stalo obsoletným, a preto je potrebné odkaz naň v rámci Dohody o EHP zrušiť.

(13)

Rozhodnutie Komisie 94/10/ES (25), ktoré je začlenené do Dohody o EHP, sa stalo obsoletným, a preto je potrebné odkaz naň v rámci Dohody o EHP zrušiť.

(14)

Rozhodnutie Komisie 96/302/ES (26), ktoré je začlenené do Dohody o EHP, sa stalo obsoletným, a preto je potrebné odkaz naň v rámci Dohody o EHP zrušiť.

(15)

Rozhodnutie Komisie 96/511/ES (27), ktoré je začlenené do Dohody o EHP, sa stalo obsoletným, a preto je potrebné odkaz naň v rámci Dohody o EHP zrušiť.

(16)

Rozhodnutie Komisie 1999/177/ES (28), ktoré je začlenené do Dohody o EHP, stratilo účinnosť 9. februára 2009, a v dôsledku toho je potrebné vypustiť odkaz naň z Dohody o EHP.

(17)

Rozhodnutie Komisie 1999/314/ES (29), ktoré je začlenené do Dohody o EHP, sa stalo obsoletným, a preto je potrebné odkaz naň v rámci Dohody o EHP zrušiť.

(18)

Rozhodnutie Komisie 2000/45/ES (30), ktoré je začlenené do Dohody o EHP, stratilo účinnosť 30. novembra 2008, a v dôsledku toho je potrebné vypustiť odkaz naň z Dohody o EHP.

(19)

Rozhodnutie Komisie 2000/479/ES (31), ktoré je začlenené do Dohody o EHP, sa stalo obsoletným, a preto je potrebné odkaz naň v rámci Dohody o EHP zrušiť.

(20)

Rozhodnutie Komisie 2001/689/ES (32), ktoré je začlenené do Dohody o EHP, stratilo účinnosť 28. februára 2009, a v dôsledku toho je potrebné vypustiť odkaz naň z Dohody o EHP.

(21)

Rozhodnutie Komisie 2002/529/ES (33), ktoré je začlenené do Dohody o EHP, sa stalo obsoletným, a preto je potrebné odkaz naň v rámci Dohody o EHP zrušiť.

(22)

Rozhodnutie Komisie 2002/605/ES (34), ktoré je začlenené do Dohody o EHP, sa stalo obsoletným, a preto je potrebné odkaz naň v rámci Dohody o EHP zrušiť.

(23)

Rozhodnutie Komisie 2003/121/ES (35), ktoré je začlenené do Dohody o EHP, stratilo účinnosť 31. marca 2008, a v dôsledku toho je potrebné vypustiť odkaz naň z Dohody o EHP.

(24)

Rozhodnutie Komisie 2004/669/ES (36), ktoré je začlenené do Dohody o EHP, stratilo účinnosť 31. mája 2008, a v dôsledku toho je potrebné vypustiť odkaz naň z Dohody o EHP.

(25)

Rozhodnutie Komisie 2005/174/ES (37), ktoré je začlenené do Dohody o EHP, sa stalo obsoletným, a preto je potrebné odkaz naň v rámci Dohody o EHP zrušiť.

(26)

Rozhodnutie Komisie 2006/402/ES (38), ktoré je začlenené do Dohody o EHP, sa stalo obsoletným, a preto je potrebné odkaz naň v rámci Dohody o EHP zrušiť.

(27)

Rozhodnutie Komisie 2006/534/ES (39), ktoré je začlenené do Dohody o EHP, sa stalo obsoletným, a preto je potrebné odkaz naň v rámci Dohody o EHP zrušiť.

(28)

Rozhodnutie Komisie 2007/205/ES (40), ktoré je začlenené do Dohody o EHP, sa stalo obsoletným, a preto je potrebné odkaz naň v rámci Dohody o EHP zrušiť.

(29)

Rozhodnutie Komisie 2007/531/ES (41), ktoré je začlenené do Dohody o EHP, sa stalo obsoletným, a preto je potrebné odkaz naň v rámci Dohody o EHP zrušiť.

(30)

Rozhodnutie Komisie 2010/693/EÚ (42), ktoré je začlenené do Dohody o EHP, sa stalo obsoletným, a preto je potrebné odkaz naň v rámci Dohody o EHP zrušiť.

(31)

Odporúčanie Komisie 2001/680/ES (43), ktoré je začlenené do Dohody o EHP, sa stalo obsoletným, a preto je potrebné odkaz naň v rámci Dohody o EHP zrušiť.

(32)

Odporúčanie Komisie 2003/532/ES (44), ktoré je začlenené do Dohody o EHP, sa stalo obsoletným, a preto je potrebné odkaz naň v rámci Dohody o EHP zrušiť.

(33)

Uznesenie Rady z 15. júla 1980 o cezhraničnom znečisťovaní ovzdušia oxidom siričitým a rozptýlenými časticami (45), ktoré je začlenené do Dohody o EHP, sa stalo obsoletným, a preto je potrebné odkaz naň v rámci Dohody o EHP zrušiť.

(34)

Uznesenie Rady (89/C 273/01) (46), ktoré je začlenené do Dohody o EHP, sa stalo obsoletným, a preto je potrebné odkaz naň v rámci Dohody o EHP zrušiť.

(35)

Uznesenie Rady (90/C 122/02) (47), ktoré je začlenené do Dohody o EHP, sa stalo obsoletným, a preto je potrebné odkaz naň v rámci Dohody o EHP zrušiť.

(36)

Oznámenie Komisie [SEK(89) 934 v konečnom znení], ktoré je začlenené do Dohody o EHP, sa stalo obsoletným, a preto je potrebné odkaz naň v rámci Dohody o EHP zrušiť.

(37)

Prílohy II a XX k Dohode o EHP by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Text bodu 1 (smernica Rady 75/716/EHS), bodu 3 (smernica Rady 85/210/EHS), bodu 4 (smernica Rady 85/339/EHS), bodu 7c (rozhodnutie Komisie 1999/177/ES), bodu 9a (rozhodnutie Komisie 2007/205/ES) a bodu 9aa (rozhodnutie Komisie 2010/693/EÚ) kapitoly XVII prílohy II k Dohode o EHP sa vypúšťa.

Článok 2

Text bodu 1d (rozhodnutie Komisie 96/511/ES), bodu 1e [nariadenie Rady (EHS) č. 1836/93], bodu 1eac [nariadenie Komisie (ES) č. 196/2006], bodu 1fa (rozhodnutie Komisie 2000/479/ES), bodu 2aa (rozhodnutie Komisie 94/10/ES), bodu 2af (rozhodnutie Komisie 2006/402/ES), bodu 2b (rozhodnutie Komisie 2000/45/ES), bodu 2c (rozhodnutie Komisie 2001/689/ES), bodu 2l (rozhodnutie Komisie 2003/121/ES), bodu 2n (rozhodnutie Komisie 2004/669/ES), bodu 7 (smernica Rady 80/778/EHS), bodu 21a (smernica Rady 92/72/EHS), bodu 21abb (rozhodnutie Komisie 2002/529/ES), bodu 21abc (rozhodnutie Komisie 2006/534/ES), bodu 21abd (rozhodnutie Komisie 2007/531/ES), bodu 23aa (rozhodnutie Komisie 2002/605/ES), bodu 23c (rozhodnutie Komisie 1999/314/ES), bodu 24a (rozhodnutie Komisie 91/448/EHS), bodu 24c (rozhodnutie Komisie 2005/174/ES), bodu 25a (rozhodnutie Rady 91/596/EHS), bodu 25b (rozhodnutie Komisie 92/146/EHS), bodu 29 (smernica Rady 78/319/EHS), bodu 31 (smernica Rady 84/631/EHS), bodu 32ab (rozhodnutie Komisie 96/302/ES), bodu 35 (uznesenie Rady z 15. júla 1980), bodu 36 [uznesenie Rady (89/C273/01)], bodu 37 [uznesenie Rady (90/C 122/02)], bodu 38 [oznámenie Komisie (SEK(89) 934 v konečnom znení)], bodu 40 (odporúčanie Komisie 2001/680/ES) a bodu 42 (odporúčanie Komisie 2003/532/ES) prílohy XX k Dohode o EHP sa vypúšťa.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 4. mája 2013 pod podmienkou, že boli doručené všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 Dohody o EHP (48).

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 3. mája 2013

Za Spoločný výbor EHP

predseda

Gianluca GRIPPA


(1)  Ú. v. ES L 168, 10.7.1993, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 114, 24.4.2001, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 342, 22.12.2009, s. 1.

(4)  Ú. v. EÚ L 32, 4.2.2006, s. 4.

(5)  Ú. v. ES L 307, 27.11.1975, s. 22.

(6)  Ú. v. ES L 74, 27.3.1993, s. 81.

(7)  Ú. v. ES L 84, 31.3.1978, s. 43.

(8)  Ú. v. ES L 377, 31.12.1991, s. 20.

(9)  Ú. v. EÚ L 312, 22.11.2008, s. 3.

(10)  Ú. v. ES L 229, 30.8.1980, s. 11.

(11)  Ú. v. ES L 330, 5.12.1998, s. 32.

(12)  Ú. v. ES L 326, 13.12.1984, s. 31.

(13)  Ú. v. ES L 30, 6.2.1993, s. 1.

(14)  Ú. v. EÚ L 190, 12.7.2006, s. 1.

(15)  Ú. v. ES L 96, 3.4.1985, s. 25.

(16)  Ú. v. ES L 350, 28.12.1998, s. 58.

(17)  Ú. v. ES L 176, 6.7.1985, s. 18.

(18)  Ú. v. ES L 365, 31.12.1994, s. 10.

(19)  Ú. v. ES L 297, 13.10.1992, s. 1.

(20)  Ú. v. ES L 67, 9.3.2002, s. 14.

(21)  Ú. v. EÚ L 152, 11.6.2008, s. 1.

(22)  Ú. v. ES L 239, 28.8.1991, s. 23.

(23)  Ú. v. ES L 322, 23.11.1991, s. 1.

(24)  Ú. v. ES L 60, 5.3.1992, s. 19.

(25)  Ú. v. ES L 7, 11.1.1994, s. 17.

(26)  Ú. v. ES L 116, 11.5.1996, s. 26.

(27)  Ú. v. ES L 213, 22.8.1996, s. 16.

(28)  Ú. v. ES L 56, 4.3.1999, s. 47.

(29)  Ú. v. ES L 120, 8.5.1999, s. 43.

(30)  Ú. v. ES L 16, 21.1.2000, s. 74.

(31)  Ú. v. ES L 192, 28.7.2000, s. 36.

(32)  Ú. v. ES L 242, 12.9.2001, s. 23.

(33)  Ú. v. ES L 172, 2.7.2002, s. 57.

(34)  Ú. v. ES L 195, 24.7.2002, s. 74.

(35)  Ú. v. EÚ L 47, 21.2.2003, s. 56.

(36)  Ú. v. EÚ L 306, 2.10.2004, s. 16.

(37)  Ú. v. EÚ L 59, 5.3.2005, s. 20.

(38)  Ú. v. EÚ L 162, 14.6.2006, s. 78.

(39)  Ú. v. EÚ L 213, 3.8.2006, s. 4.

(40)  Ú. v. EÚ L 91, 31.3.2007, s. 48.

(41)  Ú. v. EÚ L 195, 27.7.2007, s. 47.

(42)  Ú. v. EÚ L 301, 18.11.2010, s. 4.

(43)  Ú. v. ES L 247, 17.9.2001, s. 1.

(44)  Ú. v. EÚ L 184, 23.7.2003, s. 19.

(45)  Ú. v. ES C 222, 30.8.1980, s. 1.

(46)  Ú. v. ES C 273, 26.10.1989, s. 1.

(47)  Ú. v. ES C 122, 18.5.1990, s. 2.

(48)  Ústavné požiadavky neboli oznámené


31.10.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 291/42


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP

č. 81/2013

z 3. mája 2013,

ktorým sa mení príloha VI (Sociálne zabezpečenie) k Dohode o EHP

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „Dohoda o EHP“), a najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1224/2012 z 18. decembra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009, ktorým sa stanovuje postup vykonávania nariadenia (ES) č. 883/2004 (1), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(2)

Príloha VI k Dohode o EHP by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V bode 1 [nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004] a bode 2 [nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009] prílohy VI k Dohode o EHP sa dopĺňa táto zarážka:

„—

32012 R 1224: nariadenie Komisie (EÚ) č. 1224/2012 z 18. decembra 2012 (Ú. v. EÚ L 349, 19.12.2012, s. 45).“

Článok 2

Znenie nariadenia (EÚ) č. 1224/2012 v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sa uverejní v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, je autentické.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 4. mája 2013 pod podmienkou, že boli doručené všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 Dohody o EHP (2).

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 3. mája 2013

Za Spoločný výbor EHP

predseda

Gianluca GRIPPA


(1)  Ú. v. EÚ L 349, 19.12.2012, s. 45.

(2)  Ústavné požiadavky neboli oznámené.


31.10.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 291/43


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP

č. 82/2013

z 3. mája 2013,

ktorým sa mení príloha IX (Finančné služby) k Dohode o EHP

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „Dohoda o EHP“), a najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/23/EÚ z 12. septembra 2012, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2009/138/ES (Solventnosť II), pokiaľ ide o dátum na transpozíciu, dátum uplatňovania a dátum zrušenia niektorých smerníc (1), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(2)

Príloha IX k Dohode o EHP by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V bode 1 (smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES) prílohy IX k Dohode o EHP sa dopĺňa tento text:

„, zmenené týmto právnym predpisom:

32012 L 0023: smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/23/EÚ z 12. septembra 2012 (Ú. v. EÚ L 249, 14.9.2012, s. 1).“

Článok 2

Znenie smernice 2012/23/EÚ v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sa uverejní v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, je autentické.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 4. mája 2013 pod podmienkou, že boli doručené všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 Dohody o EHP (2).

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 3. mája 2013

Za Spoločný výbor EHP

predseda

Gianluca GRIPPA


(1)  Ú. v. EÚ L 249, 14.9.2012, s. 1.

(2)  Ústavné požiadavky neboli oznámené.


31.10.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 291/44


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP

č. 83/2013

z 3. mája 2013,

ktorým sa mení príloha IX (Finančné služby) k Dohode o EHP

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „Dohoda o EHP“), a najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 311/2012 z 21. decembra 2011, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 809/2004, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/71/ES, pokiaľ ide o prvky súvisiace s prospektmi a reklamami (1), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(2)

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 486/2012 z 30. marca 2012, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 809/2004, pokiaľ ide o formát a obsah prospektu, základného prospektu, súhrnu a konečných podmienok a pokiaľ ide o požiadavky na zverejňovanie (2), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(3)

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 862/2012 zo 4. júna 2012, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 809/2004, pokiaľ ide o informácie o súhlase s použitím prospektu, informácie o podkladových indexoch a požiadavky týkajúce sa správy vypracovanej nezávislými účtovníkmi alebo audítormi (3), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(4)

Príloha IX k Dohode o EHP by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V bode 29ba [nariadenie Komisie (ES) č. 809/2004] prílohy IX k Dohode o EHP sa dopĺňajú tieto zarážky:

„—

32012 R 0311: delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 311/2012 z 21. decembra 2011 (Ú. v. EÚ L 103, 13.4.2012, s. 13),

32012 R 0486: delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 486/2012 z 30. marca 2012 (Ú. v. EÚ L 150, 9.6.2012, s. 1),

32012 R 0862: delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 862/2012 zo 4. júna 2012 (Ú. v. EÚ L 256, 22.9.2012, s. 4).“

Článok 2

Znenie delegovaného nariadenia (EÚ) č. 311/2012, (EÚ) č. 486/2012 a (EÚ) č. 862/2012 v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sa uverejní v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, je autentické.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 4. mája 2013 pod podmienkou, že boli doručené všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 Dohody o EHP (4).

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 3. mája 2013

Za Spoločný výbor EHP

predseda

Gianluca GRIPPA


(1)  Ú. v. EÚ L 103, 13.4.2012, s. 13.

(2)  Ú. v. EÚ L 150, 9.6.2012, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 256, 22.9.2012, s. 4.

(4)  Ústavné požiadavky neboli oznámené.


Spoločné vyhlásenie zmluvných strán k rozhodnutiu Spoločného výboru EHP č. 83/2013 z 3. mája 2013, ktorým sa delegované nariadenia Komisie (EÚ) č. 311/2012, (EÚ) č. 486/2012 a (EÚ) č. 862/2012 začleňujú do Dohody o EHP

„Delegované nariadenia Komisie (EÚ) č. 311/2012 a (EÚ) č. 486/2012 udeľujú vydavateľom z tretích krajín právo predkladať svoje historické finančné informácie v súlade s účtovnými štandardmi vymedzenými v týchto nariadeniach. Začlenenie týchto nariadení nemá vplyv na rozsah pôsobnosti Dohody o EHP, pokiaľ ide o vzťahy s tretími krajinami.“


31.10.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 291/46


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP

č. 84/2013

z 3. mája 2013,

ktorým sa mení príloha IX (Finančné služby) k Dohode o EHP

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „Dohoda o EHP“), a najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Vykonávacie rozhodnutie Komisie 2012/627/EÚ z 5. októbra 2012 o uznaní právneho rámca a rámca dohľadu Austrálie za rovnocenné s požiadavkami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 o ratingových agentúrach (1) sa má začleniť do Dohody o EHP.

(2)

Vykonávacie rozhodnutie Komisie 2012/628/EÚ z 5. októbra 2012 o uznaní právneho rámca a rámca dohľadu Spojených štátov amerických za rovnocenné s požiadavkami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 o ratingových agentúrach (2) sa má začleniť do Dohody o EHP.

(3)

Vykonávacie rozhodnutie Komisie 2012/630/EÚ z 5. októbra 2012 o uznaní právneho rámca a rámca dohľadu Kanady za rovnocenné s požiadavkami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 o ratingových agentúrach (3) sa má začleniť do Dohody o EHP.

(4)

Príloha IX k Dohode o EHP by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Príloha IX k Dohode o EHP sa mení takto:

1.

Za bod 31eb [nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009] sa vkladajú tieto body:

„31eba.

32010 D 0578: rozhodnutie Komisie 2010/578/EÚ z 28. septembra 2010 o uznaní právneho rámca a rámca dohľadu Japonska za rovnocenné s požiadavkami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 o ratingových agentúrach (Ú. v. EÚ L 254, 29.9.2010, s. 46).

31ebb.

32012 D 0627: vykonávacie rozhodnutie Komisie 2012/627/EÚ z 5. októbra 2012 o uznaní právneho rámca a rámca dohľadu Austrálie za rovnocenné s požiadavkami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 o ratingových agentúrach (Ú. v. EÚ L 274, 9.10.2012, s. 30).

31ebc.

32012 D 0628: vykonávacie rozhodnutie Komisie 2012/628/EÚ z 5. októbra 2012 o uznaní právneho rámca a rámca dohľadu Spojených štátov amerických za rovnocenné s požiadavkami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 o ratingových agentúrach (Ú. v. EÚ L 274, 9.10.2012, s. 32).

31ebd.

32012 D 0630: vykonávacie rozhodnutie Komisie 2012/630/EÚ z 5. októbra 2012 o uznaní právneho rámca a rámca dohľadu Kanady za rovnocenné s požiadavkami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 o ratingových agentúrach (Ú. v. EÚ L 278, 12.10.2012, s. 17).“

2.

Znenie bodu 31ec (rozhodnutie Komisie 2010/578/EÚ) sa vypúšťa.

Článok 2

Znenie vykonávacích rozhodnutí 2012/627/EÚ, 2012/628/EÚ a 2012/630/EÚ v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sa uverejní v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, je autentické.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 4. mája 2013 pod podmienkou, že boli doručené všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 Dohody o EHP (4), alebo dňom nadobudnutia účinnosti rozhodnutia Spoločného výboru EHP č. 20/2012 z 10. februára 2012 (5) podľa toho, ktorý dátum je neskorší.

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 3. mája 2013

Za Spoločný výbor EHP

predseda

Gianluca GRIPPA


(1)  Ú. v. EÚ L 274, 9.10.2012, s. 30.

(2)  Ú. v. EÚ L 274, 9.10.2012, s. 32.

(3)  Ú. v. EÚ L 278, 12.10.2012, s. 17.

(4)  Ústavné požiadavky neboli oznámené.

(5)  Ú. v. EÚ L 161, 21.6.2012, s. 26.


Spoločné vyhlásenie zmluvných strán k rozhodnutiu Spoločného výboru EHP č. 84/2013 z 3. mája 2013, ktorým sa vykonávacie rozhodnutia Komisie 2012/627/EÚ, 2012/628/EÚ a 2012/630/EÚ začleňujú do Dohody o EHP

„Vykonávacie rozhodnutia Komisie 2012/627/EÚ, 2012/628/EÚ a 2012/630/EÚ z 5. októbra 2012 sa zaoberajú rovnocennosťou tretích krajín. Začlenenie týchto rozhodnutí nemá vplyv na rozsah pôsobnosti Dohody o EHP.“


31.10.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 291/49


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP

č. 85/2013

z 3. mája 2013,

ktorým sa mení príloha XI (Elektronická komunikácia, audiovizuálne služby a informačná spoločnosť) k Dohode o EHP

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „Dohoda o EHP“), a najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 733/2002 z 22. apríla 2002 o zavedení domény najvyššej úrovne „.eu“ (1) sa má začleniť do Dohody o EHP.

(2)

Nariadenie Komisie (ES) č. 874/2004 z 28. apríla 2004, ktorým sa stanovujú pravidlá verejnej politiky týkajúce sa implementácie a funkcií domény najvyššej úrovne .eu a zásady, ktorými sa riadi registrácia (2), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(3)

Nariadenie Komisie (ES) č. 1654/2005 z 10. októbra 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 874/2004, ktorým stanovujú pravidlá verejnej politiky týkajúce sa implementácie a funkcií domény najvyššej úrovne .eu a zásady, ktorými sa riadi registrácia (3), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(4)

Nariadenie Komisie (ES) č. 1255/2007 z 25. októbra 2007, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 874/2004, ktorým stanovujú pravidlá verejnej politiky týkajúce sa implementácie a funkcií domény najvyššej úrovne .eu a zásady, ktorými sa riadi registrácia (4), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(5)

Nariadenie Komisie (ES) č. 560/2009 z 26. júna 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 874/2004, ktorým stanovujú pravidlá verejnej politiky týkajúce sa implementácie a funkcií domény najvyššej úrovne .eu a zásady, ktorými sa riadi registrácia (5) v znení korigend uverejnených v úradnom vestníku (Ú. v. EÚ L 291, 7.11.2009, s. 42 a Ú. v. EÚ L 80, 20.3.2012, s. 39), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(6)

Rozhodnutie Komisie 2003/375/ES z 21. mája 2003 o určení registra domén najvyššej úrovne .eu (6) sa má začleniť do Dohody o EHP.

(7)

Príloha XI k Dohode o EHP by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Za bod 5o (vypustené) prílohy XI k Dohode o EHP sa vkladá:

„5oa.

32002 R 0733: nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 733/2002 z 22. apríla 2002 o zavedení domény najvyššej úrovne ‚ .eu‘ (Ú. v. ES L 113, 30.4.2002, s. 1).

5oaa.

32003 D 0375: rozhodnutie Komisie 2003/375/ES z 21. mája 2003 o určení registra domén najvyššej úrovne .eu (Ú. v. EÚ L 128, 24.5.2003, s. 29).

5oab.

32004 R 0874: nariadenie Komisie (ES) č. 874/2004 z 28. apríla 2004, ktorým sa stanovujú pravidlá verejnej politiky týkajúce sa implementácie a funkcií domény najvyššej úrovne .eu a zásady, ktorými sa riadi registrácia (Ú. v. EÚ L 162, 30.4.2004, s. 40), zmenené týmito právnymi predpismi:

32005 R 1654: nariadenie Komisie (ES) č. 1654/2005 z 10. októbra 2005 (Ú. v. EÚ L 266, 11.10.2005, s. 35),

32007 R 1255: nariadenie Komisie (ES) č. 1255/2007 z 25. októbra 2007 (Ú. v. EÚ L 282, 26.10.2007, s. 16),

32009 R 0560: nariadenie Komisie (ES) č. 560/2009 z 26. júna 2009 (Ú. v. EÚ L 166, 27.6.2009, s. 3) v znení korigend uverejnených v Ú. v. EÚ L 291, 7.11.2009, s. 42 a Ú. v. EÚ L 80, 20.3.2012, s. 39.

Ustanovenia nariadenia sa na účely tejto dohody vykladajú s touto úpravou:

Zoznam názvov, ktoré si môžu Island, Lichtenštajnsko a Nórsko registrovať, uvedený v bode 2 prílohy, sa považuje za zoznam názvov, ktoré si môžu Island, Lichtenštajnsko a Nórsko registrovať podľa bodu 1 prílohy.“

Článok 2

Znenie nariadení (ES) č. 733/2002, (ES) č. 874/2004, (ES) č. 1654/2005 a (ES) č. 1255/2007, (ES) č. 560/2009 a rozhodnutia 2003/375/ES v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sa uverejní v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, je autentické.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 4. mája 2013 pod podmienkou, že boli doručené všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 Dohody o EHP (7).

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 3. mája 2013

Za Spoločný výbor EHP

predseda

Gianluca GRIPPA


(1)  Ú. v. ES L 113, 30.4.2002, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 162, 30.4.2004, s. 40.

(3)  Ú. v. EÚ L 266, 11.10.2005, s. 35.

(4)  Ú. v. EÚ L 282, 26.10.2007, s. 16.

(5)  Ú. v. EÚ L 166, 27.6.2009, s. 3.

(6)  Ú. v. EÚ L 128, 24.5.2003, s. 29.

(7)  Ústavné požiadavky neboli oznámené.


31.10.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 291/51


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP

č. 86/2013

z 3. mája 2013,

ktorým sa mení príloha XII (Voľný pohyb kapitálu) k Dohode o EHP

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „Dohoda o EHP“), a najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 924/2009 zo 16. septembra 2009 o cezhraničných platbách v Spoločenstve, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 2560/2001 (1), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(2)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 260/2012 zo 14. marca 2012, ktorým sa ustanovujú technické a obchodné požiadavky na úhrady a inkasá v eurách a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 924/2009 (2), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(3)

Príloha XII k Dohode o EHP by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Príloha XII k Dohode o EHP sa mení takto:

1.

Znenie bodu 3 [nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2560/2001] sa nahrádza takto:

32009 R 0924: nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 924/2009 zo 16. septembra 2009 o cezhraničných platbách v Spoločenstve, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 2560/2001 (Ú. v. EÚ L 266, 9.10.2009, s. 11), zmenené týmto právnym predpisom:

32012 R 0260: nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 260/2012 zo 14. marca 2012 (Ú. v. EÚ L 94, 30.3.2012, s. 22).

Ustanovenia nariadenia sa na účely tejto dohody vykladajú s touto úpravou:

Článok 2 ods. 12 znie takto:

‚ »mikropodnik« je podnik, ktorý je v čase uzavretia zmluvy o platobných službách akýmkoľvek subjektom vykonávajúcim hospodársku činnosť bez ohľadu na jeho právnu formu. Patria sem najmä samostatne zárobkovo činné osoby a rodinné podniky, ktoré vykonávajú remeselnícke alebo iné činnosti, a partnerstvá alebo združenia, ktoré pravidelne vykonávajú hospodársku činnosť. Kategóriu mikropodnikov, malých podnikov a stredných podnikov (MSP) tvoria podniky, ktoré zamestnávajú menej ako 250 osôb a ktorých ročný obrat nepresahuje 50 mil. EUR a/alebo celková ročná súvaha nepresahuje 43 mil. EUR. V rámci kategórie MSP je mikropodnik vymedzený ako podnik, ktorý zamestnáva menej než 10 osôb a ktorého ročný obrat a/alebo celková ročná súvaha nepresahuje 2 mil. EUR.‘ “

2.

Za bod 3 [nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 924/2009] sa vkladá:

„3a.

32012 R 0260: nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 260/2012 zo 14. marca 2012, ktorým sa ustanovujú technické a obchodné požiadavky na úhrady a inkasá v eurách a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 924/2009 (Ú. v. EÚ L 94, 30.3.2012, s. 22).

Ustanovenia nariadenia sa na účely tejto dohody vykladajú s touto úpravou:

Článok 2 ods. 23 znie takto:

‚ »mikropodnik« je podnik, ktorý je v čase uzavretia zmluvy o platobných službách akýmkoľvek subjektom vykonávajúcim hospodársku činnosť bez ohľadu na jeho právnu formu. Patria sem najmä samostatne zárobkovo činné osoby a rodinné podniky, ktoré vykonávajú remeselnícke alebo iné činnosti, a partnerstvá alebo združenia, ktoré pravidelne vykonávajú hospodársku činnosť. Kategóriu mikropodnikov, malých podnikov a stredných podnikov (MSP) tvoria podniky, ktoré zamestnávajú menej ako 250 osôb a ktorých ročný obrat nepresahuje 50 mil. EUR a/alebo celková ročná súvaha nepresahuje 43 mil. EUR. V rámci kategórie MSP je mikropodnik vymedzený ako podnik, ktorý zamestnáva menej než 10 osôb a ktorého ročný obrat a/alebo celková ročná súvaha nepresahuje 2 mil. EUR.‘ “

Článok 2

Znenie nariadení (ES) č. 924/2009 a (EÚ) č. 260/2012 v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sa uverejní v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, je autentické.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 4. mája 2013 pod podmienkou, že boli doručené všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 Dohody o EHP (3).

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 3. mája 2013

Za Spoločný výbor EHP

predseda

Gianluca GRIPPA


(1)  Ú. v. EÚ L 266, 9.10.2009, s. 11.

(2)  Ú. v. EÚ L 94, 30.3.2012, s. 22.

(3)  Ústavné požiadavky boli oznámené.


31.10.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 291/53


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP

č. 87/2013

z 3. mája 2013,

ktorým sa mení príloha XIII (Doprava) k Dohode o EHP

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „Dohoda o EHP“), a najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 665/2012 z 20. júla 2012, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EÚ) č. 454/2011 o technickej špecifikácii interoperability týkajúcej sa subsystému „telematické aplikácie v osobnej doprave“ transeurópskeho železničného systému (1), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(2)

Príloha XIII k Dohode o EHP by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V bode 37dj [nariadenie Komisie (EÚ) č. 454/2011] prílohy XIII k Dohode o EHP sa dopĺňa:

„, zmenené týmto právnym predpisom:

32012 R 0665: nariadenie Komisie (EÚ) č. 665/2012 z 20. júla 2012 (Ú. v. EÚ L 194, 21.7.2012, s. 1).“

Článok 2

Znenie nariadenia (EÚ) č. 665/2012 v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sa uverejní v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, je autentické.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 4. mája 2013 pod podmienkou, že boli doručené všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 Dohody o EHP (2).

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 3. mája 2013

Za Spoločný výbor EHP

predseda

Gianluca GRIPPA


(1)  Ú. v. EÚ L 194, 21.7.2012, s. 1.

(2)  Ústavné požiadavky neboli oznámené.


31.10.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 291/54


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP

č. 88/2013

z 3. mája 2013,

ktorým sa mení príloha XIII (Doprava) k Dohode o EHP

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „Dohoda o EHP“), a najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Smernica Komisie 2012/48/EÚ z 10. decembra 2012, ktorou sa menia a dopĺňajú prílohy k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2006/87/ES, ktorou sa stanovujú technické požiadavky na plavidlá vnútrozemskej plavby (1), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(2)

Smernica Komisie 2012/49/EÚ z 10. decembra 2012, ktorou sa mení a dopĺňa príloha II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2006/87/ES, ktorou sa stanovujú technické požiadavky na plavidlá vnútrozemskej plavby (2), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(3)

Príloha XIII k Dohode o EHP by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V bode 47a (smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/87/ES) prílohy XIII k Dohode o EHP sa dopĺňajú tieto zarážky:

„—

32012 L 0048: smernica Komisie 2012/48/EÚ z 10. decembra 2012 (Ú. v. EÚ L 6, 10.1.2013, s. 1),

32012 L 0049: smernica Komisie 2012/49/EÚ z 10. decembra 2012 (Ú. v. EÚ L 6, 10.1.2013, s. 49).“

Článok 2

Znenie smerníc 2012/48/EÚ a 2012/49/EÚ v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sa uverejní v dodatku EHP Úradného vestníka Európskej únie, je autentické.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 4. mája 2013 pod podmienkou, že boli doručené všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 Dohody o EHP (3).

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 3. mája 2013

Za Spoločný výbor EHP

predseda

Gianluca GRIPPA


(1)  Ú. v. EÚ L 6, 10.1.2013, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 6, 10.1.2013, s. 49.

(3)  Ústavné požiadavky neboli oznámené.


31.10.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 291/55


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP

č. 89/2013

z 3. mája 2013,

ktorým sa mení príloha XIII (Doprava) k Dohode o EHP

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „Dohoda o EHP“), a najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/65/EÚ z 20. októbra 2010 o ohlasovacích formalitách lodí plávajúcich do prístavov a/alebo z prístavov členských štátov, ktorou sa zrušuje smernica 2002/6/ES (1), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(2)

Smernicou 2010/65/EÚ sa zrušuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/6/ES (2) začlenená do Dohody o EHP, a preto je potrebné odkaz na ňu v rámci Dohody o EHP vypustiť.

(3)

Príloha XIII k Dohode o EHP by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Znenie bodu 56l (smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/6/ES) prílohy XIII k Dohode o EHP sa nahrádza takto:

32010 L 0065: smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/65/EÚ z 20. októbra 2010 o ohlasovacích formalitách lodí plávajúcich do prístavov a/alebo z prístavov členských štátov, ktorou sa zrušuje smernica 2002/6/ES (Ú. v. EÚ L 283, 29.10.2010, s. 1).

Znenie smernice sa na účely tejto dohody vykladá s týmito úpravami:

a)

V článku 9 sa za slová ‚colného územia Únie‘ vkladajú slová ‚a územia štátov EZVO‘.

b)

V článku 9 sa slová ‚tohto územia‘ nahrádzajú slovami ‚týchto území‘.

c)

Na koniec článku 9 sa vkladá:

‚Táto výnimka sa neuplatňuje na ohlasovacie formality týkajúce sa colných záležitostí.‘

d)

Odkazy na ostatné akty v smernici sa považujú za podstatné v rozsahu a forme, v ktorých sú tieto akty začlenené do dohody.“

Článok 2

Znenie smernice 2010/65/EÚ v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sa uverejní v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, je autentické.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 4. mája 2013 pod podmienkou, že boli doručené všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 Dohody o EHP (3).

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 3. mája 2013

Za Spoločný výbor EHP

predseda

Gianluca GRIPPA


(1)  Ú. v. EÚ L 283, 29.10.2010, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 67, 9.3.2002, s. 31.

(3)  Ústavné požiadavky boli oznámené.


31.10.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 291/56


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP

č. 90/2013

z 3. mája 2013,

ktorým sa mení príloha XIII (Doprava) k Dohode o EHP

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „Dohoda o EHP“), a najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 494/2012 z 11. júna 2012, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 593/2007 o poplatkoch a platbách vyberaných Európskou agentúrou pre bezpečnosť letectva (1), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(2)

Príloha XIII k Dohode o EHP by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V bode 66s [nariadenie Komisie (ES) č. 593/2007] prílohy XIII k Dohode o EHP sa dopĺňa táto zarážka:

„—

32012 R 0494: nariadenie Komisie (EÚ) č. 494/2012 z 11. júna 2012 (Ú. v. EÚ L 151, 12.6.2012, s. 22).“

Článok 2

Znenie nariadenia (EÚ) č. 494/2012 v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sa uverejní v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, je autentické.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 4. mája 2013 pod podmienkou, že boli doručené všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 Dohody o EHP (2).

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 3. mája 2013

Za Spoločný výbor EHP

predseda

Gianluca GRIPPA


(1)  Ú. v. EÚ L 151, 12.6.2012, s. 22.

(2)  Ústavné požiadavky neboli oznámené.


31.10.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 291/57


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP

č. 91/2013

z 3. mája 2013,

ktorým sa mení príloha XIII (Doprava) k Dohode o EHP

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „Dohoda o EHP“), a najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1332/2011 zo 16. decembra 2011, ktorým sa ustanovujú spoločné požiadavky na využívanie vzdušného priestoru a prevádzkové postupy na vyhýbanie sa zrážkam vo vzduchu (1), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(2)

Príloha XIII k Dohode o EHP by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Za bod 66s [nariadenie Komisie (ES) č. 593/2007] prílohy XIII k Dohode o EHP sa vkladá tento bod:

„66sa.

32011 R 1332: nariadenie Komisie (EÚ) č. 1332/2011 zo 16. decembra 2011, ktorým sa ustanovujú spoločné požiadavky na využívanie vzdušného priestoru a prevádzkové postupy na vyhýbanie sa zrážkam vo vzduchu (Ú. v. EÚ L 336, 20.12.2011, s. 20).“

Článok 2

Znenie nariadenia (EÚ) č. 1332/2011 v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sa uverejní v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, je autentické.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 4. mája 2013 pod podmienkou, že boli doručené všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 Dohody o EHP (2).

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 3. mája 2013

Za Spoločný výbor EHP

predseda

Gianluca GRIPPA


(1)  Ú. v. EÚ L 336, 20.12.2011, s. 20.

(2)  Ústavné požiadavky neboli oznámené.


31.10.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 291/58


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP

č. 92/2013

z 3. mája 2013,

ktorým sa mení príloha XIII (Doprava) k Dohode o EHP

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „Dohoda o EHP“), a najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 176/2011 z 24. februára 2011 o informáciách, ktoré sa majú poskytnúť pred vytvorením a zmenou funkčného bloku vzdušného priestoru (1), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(2)

Príloha XIII k Dohode o EHP by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Za bod 66u [nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 550/2004] prílohy XIII k Dohode o EHP sa vkladá tento bod:

„66ua.

32011 R 0176: nariadenie Komisie (EÚ) č. 176/2011 z 24. februára 2011 o informáciách, ktoré sa majú poskytnúť pred vytvorením a zmenou funkčného bloku vzdušného priestoru (Ú. v. EÚ L 51, 25.2.2011, s. 2).“

Článok 2

Znenie nariadenia (EÚ) č. 176/2011 v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sa uverejní v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, je autentické.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 4. mája 2013 pod podmienkou, že boli doručené všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 Dohody o EHP (2), alebo dňom nadobudnutia účinnosti rozhodnutia Spoločného výboru EHP č. …/… z … (3) [,ktorým sa do Dohody o EHP začleňuje nariadenie (ES) č. 1070/2009,] podľa toho, ktorý dátum je neskorší.

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 3. mája 2013

Za Spoločný výbor EHP

predseda

Gianluca GRIPPA


(1)  Ú. v. EÚ L 51, 25.2.2011, s. 2.

(2)  Ústavné požiadavky neboli oznámené.

(3)  Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.


31.10.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 291/59


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP

č. 93/2013

z 3. mája 2013,

ktorým sa mení príloha XIII (Doprava) k Dohode o EHP

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „Dohoda o EHP“), a najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1206/2011 z 22. novembra 2011, ktorým sa ustanovujú požiadavky na identifikáciu lietadla pre sledovanie v rámci jednotného európskeho neba (1), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(2)

Príloha XIII k Dohode o EHP by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Za bod 66wi [nariadenie Komisie (EÚ) č. 255/2010] prílohy XIII k Dohode o EHP sa vkladá tento bod:

„66wj.

32011 R 1206: vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1206/2011 z 22. novembra 2011, ktorým sa ustanovujú požiadavky na identifikáciu lietadla pre sledovanie v rámci jednotného európskeho neba (Ú. v. EÚ L 305, 23.11.2011, s. 23).“

Článok 2

Znenie vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 1206/2011 v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sa uverejní v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, je autentické.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 4. mája 2013 pod podmienkou, že boli doručené všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 Dohody o EHP (2), alebo dňom nadobudnutia účinnosti rozhodnutia Spoločného výboru EHP č. …/… z … (3) [, ktorým sa nariadenie (ES) č. 1070/2009 začleňuje do dohody], podľa toho, čo nastane neskôr.

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 3. mája 2013

Za Spoločný výbor EHP

predseda

Gianluca GRIPPA


(1)  Ú. v. EÚ L 305, 23.11.2011, s. 23.

(2)  Ústavné požiadavky neboli oznámené.

(3)  Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.


31.10.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 291/60


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP

č. 94/2013

z 3. mája 2013,

ktorým sa mení príloha XVII (Duševné vlastníctvo) k Dohode o EHP

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „Dohoda o EHP“), a najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/77/EÚ z 27. septembra 2011, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2006/116/ES o lehote ochrany autorského práva a niektorých súvisiacich práv (1), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(2)

Príloha XVII k Dohode o EHP by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V bode 9f (smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/116/ES) prílohy XVII k Dohode o EHP sa dopĺňa tento text:

„, zmenené týmto právnym predpisom:

32011 L 0077: smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/77/EÚ z 27. septembra 2011 (Ú. v. EÚ L 265, 11.10.2011, s. 1).“

Článok 2

Znenie smernice 2011/77/EÚ v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sa uverejní v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, je autentické.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 4. mája 2013 pod podmienkou, že boli doručené všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 dohody (2).

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 3. mája 2013

Za Spoločný výbor EHP

predseda

Gianluca GRIPPA


(1)  Ú. v. EÚ L 265, 11.10.2011, s. 1.

(2)  Ústavné požiadavky boli oznámené.


31.10.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 291/61


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP

č. 95/2013

z 3. mája 2013,

ktorým sa mení príloha XX (Životné prostredie) k Dohode o EHP

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „Dohoda o EHP“), a najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Rozhodnutie Komisie 2000/728/ES (1), ktoré je začlenené do Dohody o EHP, sa stalo zastaraným, a preto sa má odkaz naň v rámci Dohody o EHP zrušiť.

(2)

Rozhodnutie Komisie 2000/729/ES (2), ktoré je začlenené do Dohody o EHP, sa stalo zastaraným a preto sa má odkaz naň v rámci Dohody o EHP zrušiť.

(3)

Rozhodnutie Komisie 2000/731/ES (3), ktoré je začlenené do Dohody o EHP, sa stalo zastaraným a preto sa má odkaz naň v rámci Dohody o EHP zrušiť.

(4)

Príloha XX k Dohode o EHP by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Znenie bodov 2ab (rozhodnutie Komisie 2000/728/ES), 2ac (rozhodnutie Komisie 2000/729/ES) a 2ae (rozhodnutie Komisie 2000/731/ES) prílohy XX k Dohode o EHP sa vypúšťa.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 4. mája 2013 pod podmienkou, že boli doručené všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 Dohody o EHP (4), alebo dňom nadobudnutia účinnosti rozhodnutia Spoločného výboru EHP č. 200/2012 z 26. októbra 2012 (5) podľa toho, ktorý dátum je neskorší.

Článok 3

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 3. mája 2013

Za Spoločný výbor EHP

predseda

Gianluca GRIPPA


(1)  Ú. v. ES L 293, 22.11.2000, s. 18.

(2)  Ú. v. ES L 293, 22.11.2000, s. 20.

(3)  Ú. v. ES L 293, 22.11.2000, s. 31.

(4)  Ústavné požiadavky neboli oznámené.

(5)  Ú. v. EÚ L 21, 24.1.2013, s. 50.


31.10.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 291/62


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP

č. 96/2013

z 3. mája 2013,

ktorým sa mení príloha XX (Životné prostredie) k Dohode o EHP

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „Dohoda o EHP“), a najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 109/2013 z 29. januára 2013, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 748/2009 o zozname prevádzkovateľov lietadiel, ktorí vykonávali činnosť leteckej dopravy uvedenú v prílohe I k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES k 1. januáru 2006 alebo po tomto dátume, v ktorom sa každému prevádzkovateľovi lietadiel určuje riadiaci členský štát, pričom sa zohľadňuje aj rozšírenie systému obchodovania s emisiami v Únii na krajiny EHP – EZVO (1), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(2)

Príloha XX k Dohode o EHP by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V bode 21as [nariadenie Komisie (ES) č. 748/2009] prílohy XX k Dohode o EHP sa dopĺňa táto zarážka:

„—

32013 R 0109: nariadenie Komisie (EÚ) č. 109/2013 z 29. januára 2013 (Ú. v. EÚ L 40, 9.2.2013, s. 1).“

Článok 2

Znenie nariadenia (EÚ) č. 109/2013 v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sa uverejní v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, je autentické.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 4. mája 2013 pod podmienkou, že boli doručené všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 Dohody o EHP (2).

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 3. mája 2013

Za Spoločný výbor EHP

predseda

Gianluca GRIPPA


(1)  Ú. v. EÚ L 40, 9.2.2013, s. 1.

(2)  Ústavné požiadavky neboli oznámené.


31.10.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 291/63


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP

č. 97/2013

z 3. mája 2013,

ktorým sa mení príloha XXI (Štatistika) k Dohode o EHP

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „Dohoda o EHP“), a najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 81/2013 z 29. januára 2013, ktorým sa mení a dopĺňa vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 1051/2011, pokiaľ ide o súbory mikroúdajov na zasielanie údajov (1), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(2)

Príloha XXI k Dohode o EHP by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V bode 7ca [vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1051/2011] prílohy XXI k Dohode o EHP sa dopĺňa:

„, zmenené týmto právnym predpisom:

32013 R 0081: vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 81/2013 z 29. januára 2013 (Ú. v. EÚ L 28, 30.1.2013, s. 1).“

Článok 2

Znenie nariadenia (EÚ) č. 81/2013 v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sa uverejní v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, je autentické.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 4. mája 2013 pod podmienkou, že boli doručené všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 Dohody o EHP (2).

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 3. mája 2013

Za Spoločný výbor EHP

predseda

Gianluca GRIPPA


(1)  Ú. v. EÚ L 28, 30.1.2013, s. 1.

(2)  Ústavné požiadavky neboli oznámené.


31.10.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 291/64


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP

č. 98/2013

z 3. mája 2013,

ktorým sa mení príloha XXI (Štatistika) k Dohode o EHP

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „Dohoda o EHP“), a najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1106/2012 z 27. novembra 2012, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 471/2009 o štatistike Spoločenstva o zahraničnom obchode s nečlenskými krajinami, pokiaľ ide o aktualizáciu nomenklatúry krajín a území (1), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(2)

Nariadenie (EÚ) č. 1106/2012 zrušuje nariadenie Komisie (ES) č. 1833/2006 (2) začlenené do Dohody o EHP, a preto je potrebné odkaz naň v rámci Dohody o EHP vypustiť.

(3)

Príloha XXI k Dohode o EHP by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Znenie bodu 9d [nariadenie Komisie (ES) č. 1833/2006] prílohy XXI k Dohode o EHP sa nahrádza takto:

32012 R 1106: nariadenie Komisie (EÚ) č. 1106/2012 z 27. novembra 2012, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 471/2009 o štatistike Spoločenstva o zahraničnom obchode s nečlenskými krajinami, pokiaľ ide o aktualizáciu nomenklatúry krajín a území (Ú. v. EÚ L 328, 28.11.2012, s. 7).“

Článok 2

Znenie nariadenia (EÚ) č. 1106/2012 v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sa uverejní v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, je autentické.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 4. mája 2013 pod podmienkou, že boli doručené všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 Dohody o EHP (3).

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 3. mája 2013

Za Spoločný výbor EHP

predseda

Gianluca GRIPPA


(1)  Ú. v. EÚ L 328, 28.11.2012, s. 7.

(2)  Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19.

(3)  Ústavné požiadavky neboli oznámené.


31.10.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 291/65


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP

č. 99/2013

z 3. mája 2013,

ktorým sa mení príloha XXI (Štatistika) k Dohode o EHP

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „Dohoda o EHP“), a najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 555/2012 z 22. júna 2012, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 184/2005 o štatistike Spoločenstva v oblasti platobnej bilancie, medzinárodného obchodu so službami a priamych zahraničných investícií, pokiaľ ide o aktualizáciu požiadaviek na údaje a definícií (1), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(2)

Príloha XXI k Dohode o EHP by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Bod 19s [nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 184/2005] prílohy XXI k Dohode o EHP sa mení takto:

1.

Dopĺňa sa táto zarážka:

„—

32012 R 0555: nariadenie Komisie (EÚ) č. 555/2012 z 22. júna 2012 (Ú. v. EÚ L 166, 27.6.2012, s. 22).“

2.

Text úpravy sa nahrádza takto:

„a)

Body 1 a 2 tabuľky 1 prílohy I sa nevzťahujú na Nórsko.

b)

Tabuľka 1 prílohy I sa nevzťahuje na Island pred májom 2017.

c)

Toto nariadenie sa nevzťahuje na Lichtenštajnsko.“

Článok 2

Znenie nariadenia (EÚ) č. 555/2012 v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sa uverejní v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, je autentické.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 4. mája 2013 pod podmienkou, že boli vykonané všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 Dohody o EHP (2).

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 3. mája 2013

Za Spoločný výbor EHP

predseda

Gianluca GRIPPA


(1)  Ú. v. EÚ L 166, 27.6.2012, s. 22.

(2)  Ústavné požiadavky neboli oznámené.


31.10.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 291/66


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP

č. 100/2013

z 3. mája 2013,

ktorým sa mení príloha XXI (Štatistika) k Dohode o EHP

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „Dohoda o EHP“), a najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1083/2012 z 19. novembra 2012, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 808/2004 o štatistikách Spoločenstva o informačnej spoločnosti (1), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(2)

Príloha XXI k Dohode o EHP by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Za bod 28g [nariadenie Komisie (EÚ) č. 937/2011] prílohy XXI k Dohode o EHP sa vkladá tento bod:

„28 h

32012 R 1083: nariadenie Komisie (EÚ) č. 1083/2012 z 19. novembra 2012, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 808/2004 o štatistikách Spoločenstva o informačnej spoločnosti (Ú. v. EÚ L 321, 20.11.2012, s. 33).“

Článok 2

Znenie nariadenia (EÚ) č. 1083/2012 v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sa uverejní v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, je autentické.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 4. mája 2013 pod podmienkou, že boli doručené všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 Dohody o EHP (2).

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 3. mája 2013

Za Spoločný výbor EHP

predseda

Gianluca GRIPPA


(1)  Ú. v. EÚ L 321, 20.11.2012, s. 33.

(2)  Ústavné požiadavky neboli oznámené.


31.10.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 291/67


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP

č. 101/2013

z 3. mája 2013,

ktorým sa mení protokol 31 k Dohode o EHP o spolupráci v špecifických oblastiach mimo štyroch slobôd

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „Dohoda o EHP“), a najmä na jej články 86 a 98,

keďže:

(1)

Je vhodné rozšíriť spoluprácu zmluvných strán Dohody o EHP tak, aby zahŕňala spoluprácu týkajúcu sa voľného pohybu pracovníkov, koordináciu systémov sociálneho zabezpečenia, ako aj opatrenia vzťahujúce sa na migrantov vrátane migrantov z tretích krajín.

(2)

Protokol 31 k Dohode o EHP by sa preto mal zodpovedajúcim spôsobom zmeniť s cieľom umožniť začatie rozšírenej spolupráce od 1. januára 2013,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Odseky 5 a 12 článku 5 protokolu 31 k Dohode o EHP sa menia takto:

Slová „rok 2012“ sa nahrádzajú slovami „roky 2012 a 2013“ v príslušných gramatických tvaroch.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po doručení posledného oznámenia podľa článku 103 ods. 1 Dohody o EHP (1).

Uplatňuje sa od 1. januára 2013.

Článok 3

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 3. mája 2013

Za Spoločný výbor EHP

predseda

Gianluca GRIPPA


(1)  Ústavné požiadavky neboli oznámené.