ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 330

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Ročník 66
19. septembra 2023


Obsah

Strana

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2023/C 330/01

Výmenný kurz eura – 18. septembra 2023

1


 

V   Oznamy

 

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

 

Európska komisia

2023/C 330/02

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.11265 – DEUTSCHE BANK / MUNICH RE / WELTEC HOLDING JV) – Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu ( 1 )

2

2023/C 330/03

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.11216 – LIBERTY / ISD DUNAFERR) – Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu ( 1 )

4


 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

 


IV Informácie

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

Európska komisia

19.9.2023   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 330/1


Výmenný kurz eura (1)

18. septembra 2023

(2023/C 330/01)

1 euro =


 

Mena

Výmenný kurz

USD

Americký dolár

1,0663

JPY

Japonský jen

157,44

DKK

Dánska koruna

7,4551

GBP

Britská libra

0,86141

SEK

Švédska koruna

11,9872

CHF

Švajčiarsky frank

0,9564

ISK

Islandská koruna

145,10

NOK

Nórska koruna

11,5688

BGN

Bulharský lev

1,9558

CZK

Česká koruna

24,406

HUF

Maďarský forint

384,13

PLN

Poľský zlotý

4,6383

RON

Rumunský lei

4,9690

TRY

Turecká líra

28,8108

AUD

Austrálsky dolár

1,6575

CAD

Kanadský dolár

1,4400

HKD

Hongkongský dolár

8,3386

NZD

Novozélandský dolár

1,8067

SGD

Singapurský dolár

1,4551

KRW

Juhokórejský won

1 413,49

ZAR

Juhoafrický rand

20,2948

CNY

Čínsky juan

7,7796

IDR

Indonézska rupia

16 389,03

MYR

Malajzijský ringgit

4,9999

PHP

Filipínske peso

60,534

RUB

Ruský rubeľ

 

THB

Thajský baht

38,072

BRL

Brazílsky real

5,1905

MXN

Mexické peso

18,2252

INR

Indická rupia

88,8295


(1)   Zdroj: referenčný výmenný kurz publikovaný ECB.


V Oznamy

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

Európska komisia

19.9.2023   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 330/2


Predbežné oznámenie o koncentrácii

(Vec M.11265 – DEUTSCHE BANK / MUNICH RE / WELTEC HOLDING JV)

Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu

(Text s významom pre EHP)

(2023/C 330/02)

1.   

Komisii bolo 11. septembra 2023 podľa článku 4 nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (1) doručené oznámenie o zamýšľanej koncentrácii.

Toto oznámenie sa týka týchto podnikov:

DWS Alternatives Global Limited („DWS Alternatives“, Spojené kráľovstvo), ktorý je súčasťou podniku DWS Group GmbH & Co. KGaA („DWS“, Nemecko) pod kontrolou podniku Deutsche Bank AG (Nemecko),

Münchener Rückversicherungs Gesellschaft Aktiengesellschaft v Mníchove („MunichRe“, Nemecko),

Weltec Holding GmbH („Weltec“, Nemecko) pod kontrolou podniku Loft Holding GmbH („Nemecko“).

Podniky DWS Alternatives a MunichRe získajú v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b) nariadenia o fúziách spoločnú kontrolu nad celým podnikom Weltec.

Koncentrácia sa uskutočňuje prostredníctvom kúpy akcií.

2.   

Predmet činnosti dotknutých podnikov:

podnik DWS je správcovská spoločnosť so širokým investičným portfóliom zahŕňajúcim investície do aktív v oblasti infraštruktúry v Európe,

podnik MunichRe je poisťovňa pôsobiaca v celom hodnotovom reťazci zaistenia, primárneho poistenia a riešení týkajúcich sa doplnkového poistenia rizika, ako aj v službách globálnej správy aktív (MEAG Munich ERGO AssetManagement GmbH),

podnik Weltec prevádzkuje zariadenia na výrobu bioplynu a predáva ich produkciu vrátane biometánu, elektriny, tepla a hnojív.

3.   

Na základe predbežného posúdenia sa Komisia domnieva, že oznámená transakcia by mohla patriť do rozsahu pôsobnosti nariadenia o fúziách. Tým však nie je dotknuté konečné rozhodnutie v tejto veci.

V súlade s oznámením Komisie o zjednodušenom postupe pri riešení niektorých koncentrácií podľa nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (2) treba uviesť, že túto vec je možné posudzovať v súlade s postupom stanoveným v uvedenom oznámení.

4.   

Komisia vyzýva zainteresované tretie strany, aby jej predložili prípadné pripomienky k zamýšľanej koncentrácii.

Pripomienky musia byť Komisii doručené najneskôr 10 dní odo dňa uverejnenia tohto oznámenia. Vždy je nutné uviesť túto referenčnú značku:

M.11265 – DEUTSCHE BANK / MUNICH RE / WELTEC HOLDING JV

Pripomienky možno Komisii zaslať e-mailom alebo poštou. Použite tieto kontaktné údaje:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Poštová adresa:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)   Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1 („nariadenie o fúziách“).

(2)   Ú. v. EÚ C 160, 5.5.2023, s. 1.


19.9.2023   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 330/4


Predbežné oznámenie o koncentrácii

(Vec M.11216 – LIBERTY / ISD DUNAFERR)

Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu

(Text s významom pre EHP)

(2023/C 330/03)

1.   

Komisii bolo 8. septembra 2023 podľa článku 4 nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (1) doručené oznámenie o zamýšľanej koncentrácii.

Toto oznámenie sa týka týchto podnikov:

Liberty Steel Central Europe („LSCE“) (Maďarsko), pod kontrolou spoločnosti Liberty Steel Group („Liberty“) (Spojené kráľovstvo),

ISD Dunaferr Dunai Vasmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság „f.a.“ („ISD Dunaferr“)(Maďarsko) a ISD Kokszoló Kft. „f.a.“ (ISD Kokszoló)(spolu „cieľový podnik“)

Podnik Liberty má v úmysle získať v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b) nariadenia o fúziách výlučnú kontrolu nad celým cieľovým podnikom.

Koncentrácia sa uskutočňuje prostredníctvom kúpy akcií.

2.   

Predmet činnosti dotknutých podnikov:

Liberty je oceliarska a banícka spoločnosť s celosvetovou pôsobnosťou, ktorá dodáva širokú škálu oceľových výrobkov celému radu sektorov vrátane stavebného sektora, sektora ropy a plynu, letectva a kozmonautiky, automobilového a železničného sektora i infraštruktúry,

ISD Dunaferr je integrovaný výrobca v meste Dunaújváros v Maďarsku. Pred začatím likvidačného konania z dôvodu insolventnosti podnik ISD Dunaferr pôsobil v oblasti výroby a predaja výrobkov valcovaných za tepla, valcovaných za studena a výrobkov zinkovaných ponorom.

ISD Kokszoló vyrába koks do vysokých pecí určený na dodávky pre dve vysoké pece podniku ISD Dunaferr.

3.   

Na základe predbežného posúdenia sa Komisia domnieva, že oznámená transakcia by mohla patriť do rozsahu pôsobnosti nariadenia o fúziách. Tým však nie je dotknuté konečné rozhodnutie v tejto veci.

V súlade s oznámením Komisie o zjednodušenom postupe pri riešení niektorých koncentrácií podľa nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (2) treba uviesť, že túto vec je možné posudzovať v súlade s postupom stanoveným v uvedenom oznámení.

4.   

Komisia vyzýva zainteresované tretie strany, aby jej predložili prípadné pripomienky k zamýšľanej koncentrácii.

Pripomienky musia byť Komisii doručené najneskôr 10 dní odo dňa uverejnenia tohto oznámenia. Vždy je nutné uviesť túto referenčnú značku:

M.11216 – LIBERTY / ISD DUNAFERR

Pripomienky možno Komisii zaslať e-mailom alebo poštou. Použite tieto kontaktné údaje:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Poštová adresa:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)   Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1 („nariadenie o fúziách“).

(2)   Ú. v. EÚ C 160, 5.5.2023, s. 1.