ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 178

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Ročník 64
10. mája 2021


Obsah

Strana

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2021/C 178/01

Výmenný kurz eura — 7. mája 2021

1


 

V   Oznamy

 

INÉ AKTY

 

Európska komisia

2021/C 178/02

Uverejnenie oznámenia o schválení štandardnej zmeny špecifikácie výrobku v súvislosti s názvom v sektore vinohradníctva a vinárstva v zmysle článku 17 ods. 2 a 3 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2019/33

2

2021/C 178/03

Uverejnenie oznámenia o schválení štandardnej zmeny špecifikácie výrobku v súvislosti s názvom v sektore vinohradníctva a vinárstva v zmysle článku 17 ods. 2 a 3 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2019/33

10


SK

 


IV Informácie

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

Európska komisia

10.5.2021   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 178/1


Výmenný kurz eura (1)

7. mája 2021

(2021/C 178/01)

1 euro =


 

Mena

Výmenný kurz

USD

Americký dolár

1,2059

JPY

Japonský jen

131,76

DKK

Dánska koruna

7,4361

GBP

Britská libra

0,86810

SEK

Švédska koruna

10,1263

CHF

Švajčiarsky frank

1,0963

ISK

Islandská koruna

150,50

NOK

Nórska koruna

10,0125

BGN

Bulharský lev

1,9558

CZK

Česká koruna

25,682

HUF

Maďarský forint

358,01

PLN

Poľský zlotý

4,5754

RON

Rumunský lei

4,9265

TRY

Turecká líra

10,0019

AUD

Austrálsky dolár

1,5523

CAD

Kanadský dolár

1,4689

HKD

Hongkongský dolár

9,3661

NZD

Novozélandský dolár

1,6730

SGD

Singapurský dolár

1,6061

KRW

Juhokórejský won

1 350,52

ZAR

Juhoafrický rand

17,1863

CNY

Čínsky juan

7,7809

HRK

Chorvátska kuna

7,5345

IDR

Indonézska rupia

17 208,37

MYR

Malajzijský ringgit

4,9587

PHP

Filipínske peso

57,747

RUB

Ruský rubeľ

89,4671

THB

Thajský baht

37,588

BRL

Brazílsky real

6,3801

MXN

Mexické peso

24,2006

INR

Indická rupia

88,6375


(1)  Zdroj: referenčný výmenný kurz publikovaný ECB.


V Oznamy

INÉ AKTY

Európska komisia

10.5.2021   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 178/2


Uverejnenie oznámenia o schválení štandardnej zmeny špecifikácie výrobku v súvislosti s názvom v sektore vinohradníctva a vinárstva v zmysle článku 17 ods. 2 a 3 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2019/33

(2021/C 178/02)

Toto oznámenie sa uverejňuje v súlade s článkom 17 ods. 5 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2019/33 (1).

OZNÁMENIE O ŠTANDARDNEJ ZMENE JEDNOTNÉHO DOKUMENTU

„Conca de Barberá“

PDO-ES-A1422-AM03

Dátum oznámenia: 22. februára 2021

OPIS A DÔVODY SCHVÁLENEJ ZMENY

1.   Oprava chyby v organoleptickom opise

OPIS

Organoleptické vlastnosti sa týkajú dvoch druhov akostného šumivého vína: bieleho a ružového. Organoleptický opis červeného šumivého vína bol omylom vynechaný, a preto sa teraz dopĺňa.

Táto zmena sa týka bodu 2 špecifikácie a bodu 4 jednotného dokumentu.

Ide o nepodstatnú zmenu, keďže nepatrí medzi zmeny, na ktoré sa vzťahuje článok 14 ods. 1 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2019/33 zo , ktorým sa dopĺňa nariadenie (EÚ) č. 1308/2013.

DÔVODY

Zámerom je opraviť chybu, keďže sa v špecifikácii uvádza červené šumivé víno, ktorého organoleptický opis však nebol zahrnutý.

2.   Zmena obsahu alkoholu

OPIS

Vypustili sa maximálne hodnoty skutočného obsahu alkoholu v kategórií „Víno“.

V prípade jednoodrodových červených vín z odrody Trepat sa znížili minimálne hodnoty skutočného aj celkového obsahu alkoholu.

Obe zmeny sa týkajú bodu 2 špecifikácie. Prvá uvedená zmena sa netýka jednotného dokumentu, pričom druhá uvedená zmena sa týka jeho bodu 4.

Ide o nepodstatné zmeny, keďže ani jedna nepatrí medzi zmeny, na ktoré sa vzťahuje článok 14 ods. 1 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2019/33 zo, ktorým sa dopĺňa nariadenie (EÚ) č. 1308/2013.

DÔVODY

Vegetačné obdobia sú v dôsledku zmeny klímy čoraz teplejšie a suchšie, pričom dochádza k znižovaniu celkovej kyslosti a zvyšovaniu obsahu alkoholu vo vínach. Znamená to, že existuje nesúlad medzi fenolickou zrelosťou semien a šupky hrozna, čo má za následok vyššiu koncentráciu cukrov v dužine v čase zberu. V dôsledku toho má vyrábané víno vyšší obsah alkoholu. Z uvedeného dôvodu sa vypustili hodnoty maximálneho skutočného obsahu alkoholu.

Odroda Trepat má navyše nízky obsah farbív a alkoholu. V posledných rokoch bolo pri využití tejto odrody na výrobu červeného vína náročné dosiahnuť minimálny obsah alkoholu.

Zmeny týkajúce sa obsahu alkoholu súvisia s adaptáciou vín s CHOP na zmenu klímy a ich cieľom je zabezpečiť vlastnosti a osobitý charakter vín vyrábaných pod CHOP „Conca de Barberà“.

3.   Vypustenie obmedzení týkajúcich sa hustoty výsadby

OPIS

Vypustili sa obmedzenia súvisiace s hustotou výsadby.

Táto zmena sa týka sa bodu 3 špecifikácie výrobku a bodu 5 jednotného dokumentu.

Ide o nepodstatnú zmenu, keďže nepatrí medzi zmeny, na ktoré sa vzťahuje článok 14 ods. 1 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2019/33 zo, ktorým sa dopĺňa nariadenie (EÚ) č. 1308/2013.

DÔVODY

V dôsledku zmeny klímy a nových pestovateľských postupov je nutné pozmeniť súčasnú hustotu výsadby. Pôvodne stanovená hustota bola 2 000 až 4 500 krov na hektár.

Vzhľadom na to, že maximálne hektárové výnosy (kg/ha) stanovené v špecifikácii sú dostatočne obmedzujúce, považuje sa za vhodné vypustiť zmienku o hustote výsadby.

4.   Oprava chyby týkajúcej sa súvislosti

OPIS

V rozpore s požiadavkami nebola príčinná súvislosť opísaná v súlade pre každú kategóriu vinárskych výrobkov, na ktoré sa vzťahuje toto CHOP. Chyba teda bola teda opravená v opise súvislostí.

Táto zmena sa týka bodu 7 špecifikácie výrobku a bodu 8 jednotného dokumentu.

Ide o nepodstatnú zmenu, keďže súvislosť sa nezmenila, iba sa doplnil text, ktorý sa jej týka Zmena teda nepatrí medzi zmeny, na ktoré sa vzťahuje článok 14 ods. 1 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2019/33 zo, ktorým sa dopĺňa nariadenie (EÚ) č. 1308/2013.

DÔVODY

Zámerom je opraviť chybu, keďže sa súvislosť musí vysvetliť pre každú kategóriu výrobkov.

JEDNOTNÝ DOKUMENT

1.   Názov

Conca de Barberá

2.   Druh zemepisného označenia

CHOP – chránené označenie pôvodu

3.   Kategórie vinohradníckych/vinárskych výrobkov

1.

Víno

3.

Likérové víno

5.

Akostné šumivé víno

8.

Perlivé víno

4.   Opis vína (vín)

1.   Biele víno a ružové víno

STRUČNÝ SLOVNÝ OPIS

Vyrába sa výlučne úplným alebo čiastočným alkoholovým kvasením čerstvého hrozna, ktoré môže alebo nemusí byť pomleté, alebo hroznového muštu.

Biele: bledá zelenkastožltá až výrazne zlatistá farba. Čisté a jasné, bez zákalu. Výrazné primárne arómy. Ľahká a svieža chuť v ústach, keď je mladé.

Ružové: od výrazne červenej s odleskmi odtieňov fialovej a farby šupky cibule po oranžové odtiene, v závislosti od úrovne vyzrievania. Prenikavá vôňa s výraznými kvetinovými a/alebo ovocnými tónmi v mladosti s možným nádychom vanilky, ak dozrieva v drevených sudoch.

Maximálny obsah oxidu siričitého: 200 miligramov na liter, ak je obsah cukru najviac 5 gramov na liter; 250 miligramov na liter, ak je obsah cukru najmenej 5 gramov na liter.

Maximálny obsah prchavých kyselín vo vyzretých vínach: 15 miliekvivalentov na liter

*

Na hraničné hodnoty parametrov, ktoré nie sú uvedené, sa uplatňujú príslušné právne predpisy Spoločenstva.

VŠEOBECNÉ ANALYTICKÉ VLASTNOSTI

Maximálny celkový obsah alkoholu (v obj. %)

Minimálny skutočný obsah alkoholu (v obj. %)

10,5

Minimálna celková kyslosť

3,5 gramov na liter, vyjadrená ako kyselina vínna

Maximálny obsah prchavých kyselín (v miliekvivalentoch na liter)

10

Maximálny celkový obsah oxidu siričitého (v miligramoch na liter)

2.   Červené víno

STRUČNÝ SLOVNÝ OPIS

Vyrába sa výlučne úplným alebo čiastočným alkoholovým kvasením čerstvého hrozna, ktoré môže alebo nemusí byť pomleté, alebo hroznového muštu. Farba sa môže pohybovať od intenzívnej čerešňovej s odtieňmi fialovej po rubínovú s odleskom okrovej. Vyznačuje sa čistou a výraznou vôňou, pričom mladé víno má zreteľnú ovocnú arómu, s tónmi vanilky, vypálených sudov a korenia, ktorých intenzita narastá v závislosti od dĺžky vyzrievania v sudoch.

Maximálny obsah oxidu siričitého: 150 miligramov na liter, ak je obsah cukru najviac 5 gramov na liter; 200 miligramov na liter, ak je obsah cukru najmenej 5 gramov na liter.

Obsah prchavých kyselín môže presiahnuť 1 miliekvivalent na liter za každý stupeň obsahu alkoholu nad úroveň 11 % a každý rok vyzrievania až po 20 miliekvivalentov na liter.

V prípade jednoodrodových červených vín z odrody Trepat musí hodnota skutočného aj celkového obsahu alkoholu dosahovať najmenej 11 obj. %.

*

Na hraničné hodnoty parametrov, ktoré nie sú uvedené, sa uplatňujú príslušné právne predpisy Spoločenstva.

VŠEOBECNÉ ANALYTICKÉ VLASTNOSTI

Maximálny celkový obsah alkoholu (v obj. %)

Minimálny skutočný obsah alkoholu (v obj. %)

11,5

Minimálna celková kyslosť

3,5 gramov na liter, vyjadrená ako kyselina vínna

Maximálny obsah prchavých kyselín (v miliekvivalentoch na liter)

13,33

Maximálny celkový obsah oxidu siričitého (v miligramoch na liter)

3.   Likérové víno

STRUČNÝ SLOVNÝ OPIS

Tieto vína zahŕňajú širokú škálu farebných odleskov, ktoré sa v prípade červeného a bieleho vína rozvíjajú v závislosti od úrovne vyzrievania od tých najtmavších a najvýraznejších až po opačný koniec škály, a to vrátane odtieňov jantárovej. Vína sa vyznačujú jemnou hrejivou vôňou s ovocnejšími arómami, ak nie sú vyzreté v sude. Vyzreté vína sa prejavujú tónmi aldehydov a sušeného ovocia. Vyznačujú sa hrejivou chuťou, bohatou textúrou a stálosťou.

Maximálny obsah oxidu siričitého: 150 miligramov na liter, ak je obsah cukru najviac 5 gramov na liter; 200 miligramov na liter, ak je obsah cukru najmenej 5 gramov na liter.

*

Na hraničné hodnoty parametrov, ktoré nie sú uvedené, sa uplatňujú príslušné právne predpisy Spoločenstva.

VŠEOBECNÉ ANALYTICKÉ VLASTNOSTI

Maximálny celkový obsah alkoholu (v obj. %)

Minimálny skutočný obsah alkoholu (v obj. %)

15

Minimálna celková kyslosť

(v miliekvivalentoch na liter)

Maximálny obsah prchavých kyselín (v miliekvivalentoch na liter)

Maximálny celkový obsah oxidu siričitého (v miligramoch na liter)

4.   Akostné šumivé víno

STRUČNÝ SLOVNÝ OPIS

Farba musí byť taká, ako sa očakáva pri bielych, ružových a červených vínach s čerstvými a ovocnými arómami, ktoré sú typické pre odrody, z ktorých sa vyrábajú. Vyznačujú sa sviežou, krémovou a dobre vyváženou chuťou.

*

Na hraničné hodnoty parametrov, ktoré nie sú uvedené, sa uplatňujú príslušné právne predpisy Spoločenstva.

VŠEOBECNÉ ANALYTICKÉ VLASTNOSTI

Maximálny celkový obsah alkoholu (v obj. %)

Minimálny skutočný obsah alkoholu (v obj. %)

10,5

Minimálna celková kyslosť

3,5 gramov na liter, vyjadrená ako kyselina vínna

Maximálny obsah prchavých kyselín (v miliekvivalentoch na liter)

10

Maximálny celkový obsah oxidu siričitého (v miligramoch na liter)

185

5.   Perlivé víno

STRUČNÝ SLOVNÝ OPIS

Farba musí byť taká, ako sa opisuje v prípade bielych a/alebo ružových vín, no s pridaným oxidom uhličitým. Musí sa vyznačovať výraznou, ovocnou a/alebo kvetinovou vôňou. Chuť musí byť čerstvá a vyvážená a v dôsledku uvoľňovania oxidu uhličitého musí spôsobovať mierny pocit štípania.

Maximálny obsah oxidu siričitého: 200 miligramov na liter (biele a ružové) a 150 miligramov na liter (červené), ak je obsah cukru najviac 5 gramov na liter; 250 miligramov na liter (biele a ružové) a 200 miligramov na liter (červené), ak je obsah cukru najmenej 5 gramov na liter.

*

Na hraničné hodnoty parametrov, ktoré nie sú uvedené, sa uplatňujú príslušné právne predpisy Spoločenstva.

VŠEOBECNÉ ANALYTICKÉ VLASTNOSTI

Maximálny celkový obsah alkoholu (v obj. %)

Minimálny skutočný obsah alkoholu (v obj. %)

10,5

Minimálna celková kyslosť

(v miliekvivalentoch na liter)

Maximálny obsah prchavých kyselín (v miliekvivalentoch na liter)

Maximálny celkový obsah oxidu siričitého (v miligramoch na liter)

5.   Vinárske výrobné postupy

5.1.   Osobitné enologické postupy

Obmedzenie týkajúce sa vinifikácie

Hrozno sa musí zberať mimoriadne starostlivo. Na výrobu vína s CHOP s minimálnym prirodzeným obsahom alkoholu 9 obj. % možno použiť len dostatočne zrelé hrozno. Výnos nesmie presiahnuť 70 litrov muštu alebo vína na každých 100 kilogramov zozberaného hrozna.

5.2.   Maximálne výnosy

12 000 kilogramov hrozna na hektár

84 hektolitrov na hektár

6.   Vymedzená zemepisná oblasť

Oblasť pozostáva z vinohradníckych plôch, ktoré sa nachádzajú na území týchto obcí alebo zemepisných oblastí:

Barberà de la Conca

Blancafort

Conesa

L’Espluga de Francolí

Forès

Montblanc

Pira

Rocafort de Queralt

Sarral

Senan

Solivella

Vallclara

Vilaverd

Vimbodí

Parcely 11, 16, 20, 21 a pozemok 23 pozemku registra 10 v obci Vilanova de Prades.

Parcela 1, pozemky 13, 15, 18, 28, 29, 34, 66 a 77 v obci Cambra del Camp. Parcela 4, pozemky 35 a 51.

Parcela 35, pozemok 14; parcela 36, pozemok 1; parcela 41, pozemok 13 v obci Aiguamúrcia.

Pozemky uvedené v obciach Cabra del Camp a Aiguamúrcia sa nachádzajú mimo vymedzenej oblasti CHOP „Conca de Barberà“. V minulosti ich však vlastnili partneri vinárskeho podniku Agrícola de Barberà de la Conca, SSCL a/alebo dodávatelia spoločnosti Bodegas Concavins, SA. Môžu sa preto použiť na výrobu vína s CHOP „Conca de Barberà“, ak zároveň spĺňajú tieto požiadavky:

Hrozno z uvedených parciel sa v uvedených podnikoch spracovalo na víno pred 1. januárom 1989.

Toto povolenie ostáva platné za predpokladu, že uvedené vinohradnícke sú vo vlastníctve súčasným vlastníkov alebo ich potomkov. Považuje sa za individuálne povolenie, ktoré sa má kontrolovať samostatne.

7.   Hlavné muštové odrody

MACABEO – VIURA

TEMPRANILLO – ULL DE LLEBRE

TREPAT

8.   Opis súvislostí

8.1.   Víno

Stredozemská klíma, ktorú zmierňuje mierna povaha pobrežia provincie Tarragona, kontinentálne podnebie okresov provincie Lleida a výrazný teplotný rozdiel medzi dňom a nocou vedie k výrobe ľahkých bielych vín znamenitej kvality, ktoré sa vyznačujú lahodnou ovocnou vôňou a pomerne nízkym obsahom alkoholu. Ružové vína sa vďaka svojej relatívne nízkej kyslosti vyznačujú ľahkou, ovocnou a čerstvou chuťou. Mladé červené vína majú hladkú, ľahkú a lahodnú chuť. Vyzreté červené vína majú robustné telo a dosahujú vynikajúcu aromatickú rafinovanosť a dĺžku.

Prachovito-hlinité a ílovito-hlinité pôdy oblasti Conca de Barberà prispievajú k štruktúre a telu bielych, ako aj červených a ružových vín. Riečne terasy pomáhajú zjemňovať biele a ružové vína, pričom bridlicovité pôdy bohaté na bridlicu dodávajú červeným vínam intenzívnejšiu farbu a štruktúru.

8.2.   Akostné šumivé a perlivé vína

Najtypickejšími pôdami oblasti Conca de Barberà sú ílovito-vápencové pôdy. Prispievajú k telu a štruktúre šumivých aj perlivých vín. Riečne terasy im na druhej strane dodávajú väčšiu jemnosť.

8.3.   Likérové víno

Bridlicovité pôdy oblasti dodávajú likérovým vínam farbu a rafinovanejšiu štruktúru.

9.   Ďalšie základné podmienky (balenie, označovanie, iné požiadavky)

Právny rámec

vnútroštátne právne predpisy

Druh ďalšej podmienky

dodatočné ustanovenia o označovaní

Opis podmienky

Každé balenie musí byť individuálne označené pečaťou CHOP a jedinečným individuálnym číslom. Číslo sa prideľuje podľa šarže v okamihu ich balenia vo vinárskom podniku.

Výška znakov použitých na označenie názvu „Conca de Barberà“ nesmie presiahnuť 4 milimetre alebo polovicu výšky slov „Denominación de Origen“ (označenie pôvodu).

Na etikete musia byť uvedené tieto údaje:

Názov obce uvedenej v informáciách o fľašovateľovi alebo odosielateľovi.

Skutočný obsah alkoholu vyjadrený v objemových percentách alebo desatinách objemového percenta, po ktorom nasleduje skratka obj. %.

V prípade potreby informácia o obsahu siričitanov vo fľašovanom výrobku.

Registračné číslo v registri fľašovateľov ministerstva poľnohospodárstva, chovu hospodárskych zvierat, rybárstva, potravinárstva a životného prostredia.

Ak sa má názov alebo obchodný názov uviesť ako obchodné meno, musí byť umiestnený v zornom poli a vopred zaregistrované na Patentovom úrade Španielskeho kráľovstva. Túto registráciu treba nahlásiť do registra fľašovateľov ministerstva poľnohospodárstva, chovu hospodárskych zvierat, rybárstva, potravinárstva a životného prostredia.

Číslo šarže môže byť uvedené mimo zorného poľa, v ktorom sa nachádzajú povinné informácie.

Názov odrody, ak sa na výrobu vína použilo viac ako 85 % hrozna tejto odrody.

Názov najviac troch odrôd za predpokladu, že dané víno je vyrobené výlučne z týchto troch odrôd, a to vždy v zostupnom poradí podľa percentuálneho obsahu v kupáži.

Ak sa použili viac ako tri odrody, môžu sa uviesť mimo zorného poľa, v ktorom sú uvedené povinné údaje, a to vždy v zostupnom poradí podľa percentuálneho obsahu v kupáži.

Rok zberu, ak sa na výrobu vína použilo viac ako 85 % hrozna zozberaného v roku, ktorý sa má uviesť v opise.

Označenie vín menom vinohradníka alebo vinohradu možno uviesť len vtedy, ak víno pochádza z viniča pestovaného vo vinohrade, ktorý obhospodaruje daný vinohradník alebo ktorý je zaregistrovaný ako časť vinohradu, a je vyrobené musí byť výhradne a výlučne z produkcie daného vinohradníka, resp. daného vinohradu.

Odkaz na špecifikáciu výrobku

https://ja.cat/AlaP4


(1)  Ú. v. EÚ L 9, 11.1.2019, s. 2.


10.5.2021   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 178/10


Uverejnenie oznámenia o schválení štandardnej zmeny špecifikácie výrobku v súvislosti s názvom v sektore vinohradníctva a vinárstva v zmysle článku 17 ods. 2 a 3 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2019/33

(2021/C 178/03)

Toto oznámenie sa uverejňuje v súlade s článkom 17 ods. 5 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2019/33 (1).

OZNÁMENIE O SCHVÁLENÍ ŠTANDARDNEJ ZMENY JEDNOTNÉHO DOKUMENTU

„BEAUMES DE VENISE“

PDO-FR-A0724-AM02

Dátum oznámenia: 9. 3. 2021

OPIS A DÔVODY SCHVÁLENEJ ZMENY

1.   Oblasť v bezprostrednej blízkosti

V kapitole I bode IV podbode 3 špecifikácie výrobku Oblasť v bezprostrednej blízkosti bola do zoznamu obcí departmentu Vaucluse, ktoré tvoria oblasť v bezprostrednej blízkosti, pridaná obec Violès, aby sa zohľadnili vinárske výrobné postupy. Táto obec susedí s oblasťou v bezprostrednej blízkosti a nespochybňuje základ súvislosti so zemepisnou oblasťou.

Táto zmena bola zahrnutá do bodu jednotného dokumentu Ďalšie podmienky.

2.   Odrodová skladba

V kapitole I bode V podbode 1 špecifikácie výrobku Odrodová skladba bola odroda Mourvèdre presunutá zo zoznamu doplnkových odrôd do zoznamu dodatočných odrôd.

Táto zmena bola do jednotného dokumentu zahrnutá presunutím odrody Mourvèdre zo zoznamu doplnkových odrôd do zoznamu hlavných odrôd.

V kapitole I bode V podbode 2 špecifikácie výrobku Pravidlá podielu odrôd v poľnohospodárskom podniku bola vykonaná zmena, ktorou sa stanovuje, že odrody Syrah a Mourvèdre musia predstavovať aspoň 25 % odrodovej skladby v poľnohospodárskom podniku. Tieto pravidlá podielu odrôd v poľnohospodárskom podniku sa neuplatňujú na malé podniky s rozlohou menej ako 1,5 hektára alebo na podniky, ktoré boli nútené reštrukturalizovať (z dôvodu dedenia, ukončenia nájomnej zmluvy, likvidácie spoločnosti, vyklčovania, vyvlastnenia, nákupu), keď má výrobca päť rokov na dosiahnutie súladu. Tieto pravidlá podielu odrôd nemajú vplyv na jednotný dokument.

V kapitole I bode XI špecifikácie výrobku Prechodné opatrenia boli prechodné opatrenia týkajúce sa pravidiel podielu odrôd v poľnohospodárskom podniku po zber 2015 vypustené, pretože ich platnosť uplynula. Táto zmena nemá vplyv na jednotný dokument.

3.   Systémy vedenia viniča

V kapitole I bode VI podbode 1 špecifikácie výrobku Spôsoby vedenia viniča sa vykonala zmena s cieľom objasniť minimálnu hustotu výsadby viniča, pravidlá rezu a zakázané chemické ošetrenia a ničenie buriny.

Minimálna hustota výsadby viniča je 4 000 krov na hektár. Okrem toho sa zväčšila maximálna vzdialenosť medzi radmi z 2,20 m na 2,50 m a minimálna dispozičná plocha pre každý ker sa zväčšila z 2,20 m2 na 2,50 m2.

Tieto zmeny boli zahrnuté do bodu Vinárske výrobné postupy v jednotnom dokumente.

Zapestovanie do kordónu Royat bolo vzhľadom na pravidlá rezu predĺžené z dvoch na päť rokov. Maximálny počet očiek sa zdal príliš vysoký a z najvyššieho počtu dvanásť očiek bol znížený na maximálne osem. Objasnilo sa, že vinohradnícka plocha zmladená typom rezu kordón Royat nesmie ročne presiahnuť 10 % existujúcich krov. Tieto zmeny sú v súlade s bežnou praxou v tomto odvetví.

Tieto zmeny boli zahrnuté do bodu Vinárske výrobné postupy v jednotnom dokumente.

Objasnili sa chemické ošetrenia a metódy ničenia buriny, ktoré je zakázané používať vo vinohradoch. Tieto spresnenia boli pridané do bodu Vinárske výrobné postupy v jednotnom dokumente.

Sú zakázané konkrétne chemické ošetrenia proti plesni sivej.

Je zakázané totálne chemické ničenie buriny na pozemku.

Je zakázané chemické ničenie buriny medzi radmi.

Je zakázané chemické ničenie buriny na úvratiach.

Na úvratiach sa udržiava spontánny rastlinný porast.

Je zakázané používať plastovú mulčovaciu fóliu.

4.   Zmesi odrôd viniča vo vínach

V kapitole I bode IX špecifikácie výrobku Spracovanie, výroba, zrenie, balenie boli pridané informácie, aby sa objasnili pravidlá sceľovania odrôd viniča vo vínach a hranica intenzity farby, ktorá sa vzťahuje na vína.

Vína sú vyrobené zo zmesi hrozna alebo vín, ktoré zväčša pozostávajú z hlavnej odrody a dodatočných odrôd a musia obsahovať odrodu viniča Grenache N. Podiel hlavnej odrody a dodatočných odrôd musí byť najmenej 60 % zmesi.

Hranica intenzity farby bola znížená a z hodnoty najmenej 6 bola upravená na najmenej 5.

Tieto spresnenia boli pridané do bodu Opis vína (vín) v jednotnom dokumente.

V kapitole I bode IX špecifikácie výrobku Spracovanie, výroba, zrenie, balenie boli vykonané zmeny na objasnenie týchto bodov:

Všetci prevádzkovatelia majú kapacitu na výrobu vína rovnú aspoň objemu vína vyrobeného počas predchádzajúceho zberu, ak sa nezmenila rozloha.

Linka na fľašovanie a vybavenie na balenie musia prejsť čistením.

Používanie zátok z aglomerovaného korku je zakázané.

Prevádzkovatelia musia poskytnúť dôkaz o vhodných skladovacích priestoroch pre výrobky pripravené na trh.

Tieto spresnenia týkajúce sa skladovania a balenia nemajú vplyv na jednotný dokument.

5.   Požiadavky na vyhlásenie výrobcu

V kapitole II špecifikácie výrobku sa objasňujú požiadavky na vyhlásenie, ktoré sa vzťahujú na výrobcov, aby sa dosiahol súlad s metódami na preskúmanie žiadostí, transakcií a balenia. Tieto spresnenia nemajú vplyv na jednotný dokument.

JEDNOTNÝ DOKUMENT

1.   Názov

Beaumes de Venise

2.   Druh zemepisného označenia

CHOP – chránené označenie pôvodu

3.   Kategórie vinohradníckych/vinárskych výrobkov

1.

Víno

4.   Opis vína (vín)

Vína sú tiché červené vína, vyrobené s nízkym výnosom a zo zmesi niekoľkých odrôd. Je podstatné, aby ako prevažujúce odrody boli použité Grenache N, Syrah N a Mourvèdre. Podiel odrôd Grenache, Syrah a Mourvèdre musí tvoriť najmenej 60 % zmesi.

Tieto intenzívne vína sú charakteristické svojou elegantnou, bohatou a plnou štruktúrou, dobrou vyváženosťou medzi kyslosťou, alkoholom a lahodnými tanínmi a svojimi ovocnými, korenistými arómami, ktoré sa vyzrievaním obohacujú o živočíšne tóny.

Obsah kyseliny jablčnej ≤ 0,4 g/l, minimálny prirodzený obsah alkoholu > 12,5 obj. %, zmenená intenzita farby ≥ 6, index celkového obsahu polyfenolov ≥ 45.

Obsah skvasiteľných cukrov ≤ 3 g/l, ak je prirodzený obsah alkoholu ≤ 14 obj. %, alebo 4 g/l, ak je prirodzený obsah alkoholu > 14 obj. %.

Všeobecné analytické vlastnosti

Maximálny celkový obsah alkoholu (v obj. %)

 

Minimálny skutočný obsah alkoholu (v obj. %)

 

Minimálna celková kyslosť:

v miliekvivalentoch na liter

Maximálny obsah prchavých kyselín (v miliekvivalentoch na liter)

16,33

Maximálny celkový obsah oxidu siričitého (v miligramoch na liter)

 

5.   Vinárske výrobné postupy

5.1.   Osobitné enologické postupy

Hustota

Pestovateľský postup

Minimálna hustota výsadby viniča je 4 000 krov na hektár.

Vzdialenosť medzi radmi nesmie prekročiť 2,5 m.

Maximálna dispozičná plocha pre každý ker je najviac 2,5 m2. Táto plocha sa vypočíta vynásobením vzdialenosti medzi radmi a vzdialenosti medzi krami.

Vzdialenosť medzi krami sa v rovnakom rade pohybuje v rozmedzí od 0,90 m do 1,10 m, pričom v prípade viniča vyväzovaného s použitím jednoramenného kordónu sa vzdialenosť krov v rovnakom rade pohybuje v rozmedzí od 0,80 m do 1,10 m.

Rez

Pestovateľský postup

Vinič je vedený krátkym rezom (vedenie Gobelet alebo kordón Royat) s najviac 12 očkami na ker. Na každom čapíku sa nachádzajú najviac dve očká.

Pri kordóne Royat platí, že jeho zapestovanie nesmie trvať dlhšie ako 5 rokov. Počas tohto obdobia je povolený jednoduchý alebo dvojitý Guyotov rez, pričom po podlome môže ostať maximálne 8 očiek na ker.

Zmladzovanie vinohradníckej plochy použitím rezu typu kordón Royat nesmie ročne presiahnuť 10 % krov vo vinohrade.

Zber a preprava

Pestovateľský postup

Hrozno sa zberá ručne.

Zbery sa musia vytriediť na pozemku alebo na triediacom stole.

Obsah zberných vaní, v ktorých sa prepravuje zozberané hrozno, nesmie prekročiť 3 000 kg.

Zavlažovanie

Pestovateľský postup

Zavlažovanie môže byť povolené.

Enologické postupy a fyzické spracovanie

Osobitný enologický postup

Akékoľvek tepelné spracovanie zozberaného hrozna, pri ktorom teplota vystúpi nad 40 °C, je zakázané.

Celkový obsah alkoholu vo vínach nesmie po obohatení prekročiť 14,5 obj. %.

Ničenie buriny

Pestovateľský postup

Aby sa zachovali charakteristické vlastnosti fyzikálneho a biologického prostredia, ktoré je základným prvkom miestnej oblasti:

Sú zakázané konkrétne chemické ošetrenia proti plesni sivej.

Je zakázané totálne chemické ničenie buriny na pozemku.

Je zakázané chemické ničenie buriny medzi radmi.

Je zakázané chemické ničenie buriny na úvratiach.

Na úvratiach sa udržiava spontánny rastlinný porast.

Je zakázané používať plastovú mulčovaciu fóliu.

5.2.   Maximálne výnosy

Červené víno

42 hektolitrov na hektár

6.   Vymedzená zemepisná oblasť

Zber hrozna a vinifikácia, výroba a vyzrievanie vín sa uskutočňujú na území týchto obcí v departmente Vaucluse: Beaumes-de-Venise, Lafare, La Roque-Alric a Suzette.

7.   Hlavné muštové odrody

Grenache N

Mourvèdre N – Monastrell

Syrah N – Shiraz

8.   Opis súvislostí

Vinohradnícka oblasť je orientovaná na juh a obklopuje ju pohorie Dentelles de Montmirail. Stredomorskú klímu charakterizujú veľmi suché letá s hojným slnečným svitom. Táto klíma priaznivo vplýva na dozrievanie hrozna. Suché, červené vína sa vyrábajú zo zmesi niekoľkých odrôd viniča vrátane Grenache N a Syrah N. Tieto intenzívne vína majú senzorický profil, ktorý sa vyznačuje elegantnou, bohatou a plnou štruktúrou, dobrou vyváženosťou medzi kyslosťou, alkoholom a lahodnými tanínmi a ovocnými, korenistými arómami, ktoré sa vyzrievaním obohacujú o živočíšne tóny.

9.   Ďalšie základné podmienky (balenie, označovanie, iné požiadavky)

Právny rámec:

Vnútroštátne právne predpisy

Druh ďalšej podmienky:

Výnimka pre výrobu vo vymedzenej zemepisnej oblasti

Opis podmienky:

Oblasť v bezprostrednej blízkosti, ktorá je vymedzená na základe výnimky pre vinifikáciu, výrobu a zrenie vín, zahŕňa územie týchto obcí v departmente Vaucluse: Aubignan, Courthézon, Gigondas, Sarrians, Vacqueyras a Violès.

Právny rámec:

Vnútroštátne právne predpisy

Druh ďalšej podmienky:

Dodatočné ustanovenia o označovaní

Opis podmienky:

Na etiketách vín s chráneným označeným pôvodu sa môže uvádzať názov väčšej zemepisnej jednotky „Cru des Côtes du Rhône“.

Na etiketách vín s chráneným označeným pôvodu sa v súlade s podmienkami špecifikovanými v dohode, ktorú podpísali jednotlivé dotknuté orgány na ochranu a riadenie, môže uvádzať názov väčšej zemepisnej jednotky „Vignobles de la Vallée du Rhône“.

Odkaz na špecifikáciu výrobku

http://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-75070b8a-ae04-4f4e-9d15-ee0dcb121b20


(1)  Ú. v. EÚ L 9, 11.1.2019, s. 2.