ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 307

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Ročník 62
11. septembra 2019


Obsah

Strana

 

II   Oznámenia

 

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2019/C 307/01

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.9472 – Diamond Transmission Corporation/Infrared Capital Partners/JV) ( 1 )

1


 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2019/C 307/02

Výmenný kurz eura

2

2019/C 307/03

Oznámenie Komisie o aktuálnych úrokových sadzbách pre vymáhanie štátnej pomoci a referenčných/diskontných sadzbách platných od 1. októbra 2019[Uverejnené v súlade s článkom 10 nariadenia Komisie (ES) č. 794/2004 z 21. apríla 2004 ( Ú. v. EÚ L 140, 30.4.2004, s. 1 )]

3

2019/C 307/04

Vysvetlivky ku kombinovanej nomenklatúre Európskej únie

4


 

V   Oznamy

 

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

 

Európska komisia

2019/C 307/05

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.9529 – BC Partners/Vista Equity Partners/Advanced Computer Software Group) – Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu ( 1 )

5

2019/C 307/06

Predbežné oznámenie o koncentrácii (M.9523 – Munich RE/DIF/Green Investment Group/Covanta/Dublin Waste-To-Energy facility) – Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu ( 1 )

7

2019/C 307/07

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.9465 – Primus Shareholders/Prudential/Real Estate) – Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu ( 1 )

9

2019/C 307/08

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.9525 – EPE/OCH/Omnicare – Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu ( 1 )

11

 

INÉ AKTY

 

Európska komisia

2019/C 307/09

Uverejnenie oznámenia o schválení štandardnej zmeny špecifikácie výrobku v súvislosti s názvom v sektore vinohradníctva a vinárstva v zmysle článku 17 ods. 2 a 3 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2019/33

12


 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

 


II Oznámenia

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

Európska komisia

11.9.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 307/1


Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii

(Vec M.9472 – Diamond Transmission Corporation/Infrared Capital Partners/JV)

(Text s významom pre EHP)

(2019/C 307/01)

Dňa 27. augusta 2019 sa Komisia rozhodla nevzniesť námietku voči uvedenej oznámenej koncentrácii a vyhlásiť ju za zlučiteľnú s vnútorným trhom. Toto rozhodnutie je založené na článku 6 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (1). Úplné znenie rozhodnutia je dostupné iba v anglickom jazyku a bude zverejnené po odstránení akýchkoľvek obchodných tajomstiev. Bude dostupné:

v časti webovej stránky Komisie o hospodárskej súťaži venovanej fúziám (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Táto webová stránka poskytuje rôzne možnosti na vyhľadávanie individuálnych rozhodnutí o fúziách podľa názvu spoločnosti, čísla prípadu, dátumu a sektorových indexov,

v elektronickej podobe na webovej stránke EUR-Lexu (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=sk) pod číslom dokumentu 32019M9472. EUR-Lex predstavuje online prístup k európskemu právu.


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1.


IV Informácie

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

Európska komisia

11.9.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 307/2


Výmenný kurz eura (1)

10. septembra 2019

(2019/C 307/02)

1 euro =


 

Mena

Výmenný kurz

USD

Americký dolár

1,1040

JPY

Japonský jen

118,52

DKK

Dánska koruna

7,4608

GBP

Britská libra

0,89300

SEK

Švédska koruna

10,7445

CHF

Švajčiarsky frank

1,0943

ISK

Islandská koruna

138,70

NOK

Nórska koruna

9,9125

BGN

Bulharský lev

1,9558

CZK

Česká koruna

25,869

HUF

Maďarský forint

331,61

PLN

Poľský zlotý

4,3339

RON

Rumunský lei

4,7334

TRY

Turecká líra

6,3736

AUD

Austrálsky dolár

1,6103

CAD

Kanadský dolár

1,4536

HKD

Hongkongský dolár

8,6559

NZD

Novozélandský dolár

1,7194

SGD

Singapurský dolár

1,5227

KRW

Juhokórejský won

1 315,87

ZAR

Juhoafrický rand

16,1993

CNY

Čínsky juan

7,8445

HRK

Chorvátska kuna

7,3938

IDR

Indonézska rupia

15 505,68

MYR

Malajzijský ringgit

4,6053

PHP

Filipínske peso

57,425

RUB

Ruský rubeľ

72,2447

THB

Thajský baht

33,799

BRL

Brazílsky real

4,5234

MXN

Mexické peso

21,5665

INR

Indická rupia

79,3815


(1)  Zdroj: referenčný výmenný kurz publikovaný ECB.


11.9.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 307/3


Oznámenie Komisie o aktuálnych úrokových sadzbách pre vymáhanie štátnej pomoci a referenčných/diskontných sadzbách platných od 1. októbra 2019

[Uverejnené v súlade s článkom 10 nariadenia Komisie (ES) č. 794/2004 z 21. apríla 2004 (Ú. v. EÚ L 140, 30.4.2004, s. 1)]

(2019/C 307/03)

Základné sadzby vypočítané podľa oznámenia Komisie o revízii spôsobu stanovenia referenčných a diskontných sadzieb (Ú. v. EÚ C 14, 19.1.2008, s. 6). V závislosti od použitia referenčnej sadzby sa musia k tejto základnej sadzbe naďalej pripočítavať príslušné marže, ako je stanovené v uvedenom oznámení. V prípade diskontnej sadzby to znamená zvýšenie o maržu 100 bázických bodov. Nariadenie Komisie (ES) č. 271/2008 z 30. januára 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 794/2004, stanovuje, že pokiaľ nie je osobitným rozhodnutím stanovené inak, úroková sadzba pre vymáhanie štátnej pomoci sa tiež vypočíta pripočítaním 100 bázických bodov k základnej sadzbe.

Upravené sadzby sú vyznačené tučným písmom.

Predchádzajúca tabuľka bola uverejnená v Ú. v. EÚ C 266, 8. 8. 2019, s. 2.

Od

Do

AT

BE

BG

CY

CZ

DE

DK

EE

EL

ES

FI

FR

HR

HU

IE

IT

LT

LU

LV

MT

NL

PL

PT

RO

SE

SI

SK

UK

1. 10. 2019

-0,28

-0,28

0,00

-0,28

2,27

-0,28

-0,12

-0,28

-0,28

-0,28

-0,28

-0,28

0,28

0,48

-0,28

-0,28

-0,28

-0,28

-0,28

-0,28

-0,28

1,87

-0,28

3,56

0,06

-0,28

-0,28

0,90

1. 9. 2019

30. 9. 2019

-0,20

-0,20

0,00

-0,20

2,27

-0,20

-0,07

-0,20

-0,20

-0,20

-0,20

-0,20

0,28

0,48

-0,20

-0,20

-0,20

-0,20

-0,20

-0,20

-0,20

1,87

-0,20

3,56

0,06

-0,20

-0,20

1,09

1. 8. 2019

31. 8. 2019

-0,15

-0,15

0,00

-0,15

2,27

-0,15

-0,03

-0,15

-0,15

-0,15

-0,15

-0,15

0,28

0,48

-0,15

-0,15

-0,15

-0,15

-0,15

-0,15

-0,15

1,87

-0,15

3,56

0,07

-0,15

-0,15

1,09

1. 7. 2019

31. 7. 2019

-0,11

-0,11

0,00

-0,11

1,98

-0,11

0,00

-0,11

-0,11

-0,11

-0,11

-0,11

0,28

0,48

-0,11

-0,11

-0,11

-0,11

-0,11

-0,11

-0,11

1,87

-0,11

3,56

0,07

-0,11

-0,11

1,09

1. 6. 2019

30. 6. 2019

-0,11

-0,11

0,00

-0,11

1,98

-0,11

0,02

-0,11

-0,11

-0,11

-0,11

-0,11

0,28

0,56

-0,11

-0,11

-0,11

-0,11

-0,11

-0,11

-0,11

1,87

-0,11

3,56

0,05

-0,11

-0,11

1,09

1. 5. 2019

31. 5. 2019

-0,11

-0,11

0,00

-0,11

1,98

-0,11

0,03

-0,11

-0,11

-0,11

-0,11

-0,11

0,28

0,56

-0,11

-0,11

-0,11

-0,11

-0,11

-0,11

-0,11

1,87

-0,11

3,56

0,02

-0,11

-0,11

1,09

1. 4. 2019

30. 4. 2019

-0,13

-0,13

0,00

-0,13

1,98

-0,13

0,04

-0,13

-0,13

-0,13

-0,13

-0,13

0,28

0,56

-0,13

-0,13

-0,13

-0,13

-0,13

-0,13

-0,13

1,87

-0,13

3,56

-0,03

-0,13

-0,13

1,09

1. 3. 2019

31. 3. 2019

-0,13

-0,13

0,00

-0,13

1,98

-0,13

0,03

-0,13

-0,13

-0,13

-0,13

-0,13

0,28

0,56

-0,13

-0,13

-0,13

-0,13

-0,13

-0,13

-0,13

1,87

-0,13

3,56

-0,13

-0,13

-0,13

1,09

1. 2. 2019

28. 2. 2019

-0,16

-0,16

0,00

-0,16

1,98

-0,16

0,03

-0,16

-0,16

-0,16

-0,16

-0,16

0,28

0,56

-0,16

-0,16

-0,16

-0,16

-0,16

-0,16

-0,16

1,87

-0,16

3,56

-0,24

-0,16

-0,16

1,09

1. 1. 2019

31. 1. 2019

-0,16

-0,16

0,00

-0,16

1,98

-0,16

0,02

-0,16

-0,16

-0,16

-0,16

-0,16

0,28

0,56

-0,16

-0,16

-0,16

-0,16

-0,16

-0,16

-0,16

1,87

-0,16

3,56

-0,31

-0,16

-0,16

1,09


11.9.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 307/4


Vysvetlivky ku kombinovanej nomenklatúre Európskej únie

(2019/C 307/04)

Podľa článku 9 ods. 1 písm. a) nariadenia Rady (EHS) č. 2658/87 (1) sa vysvetlivky ku kombinovanej nomenklatúre Európskej únie (2) týmto menia takto:

Na strane 211

sa vkladá tento text:

4202 91 80 a 4202 92 19 a 4202 92 98 a 4202 99 00

Ostatné

„Do týchto podpoložiek patria tzv. ‚vaky na odevy‘ určené na prepravu odevov. Tieto vaky sú vyrobené z trvanlivých materiálov a sú vhodné na dlhodobé používanie. Sú vybavené držadlom (držadlami). Vo všeobecnosti na uľahčenie ich prepravy sa vaky dajú zložiť a ich polovice sa dajú navzájom spojiť gombíkmi, svorkami alebo zipsami. Okrem toho, že zvyčajne majú na prednej časti zips, sú vaky vybavené ďalšími zapínaniami, priehradkami, vreckami atď.

Avšak jednoduché ‚vaky na odevy‘, ktoré slúžia na uchovávanie a/alebo ochranu a/alebo krátkodobú prepravu odevov (napríklad po chemickom čistení) sú vylúčené (zatriedenie podľa ich podstatného materiálu, zvyčajne položka 3926 alebo 6307). Pozri aj vysvetlivky HS k položke 6307, bod (6). Tieto vaky obvykle nie sú vybavené držadlami a zvyčajne majú na prednej časti len zips umožňujúci vloženie odevu a otvor na vloženie ramienka na odevy.“


(1)  Nariadenie Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (Ú. v. ES L 256, 7.9.1987, s. 1).

(2)  Ú. v. EÚ C 119, 29.3.2019, s. 1.


V Oznamy

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

Európska komisia

11.9.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 307/5


Predbežné oznámenie o koncentrácii

(Vec M.9529 – BC Partners/Vista Equity Partners/Advanced Computer Software Group)

Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu

(Text s významom pre EHP)

(2019/C 307/05)

1.   

Komisii bolo 3. septembra 2019 podľa článku 4 nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (1) doručené oznámenie o zamýšľanej koncentrácii.

Toto oznámenie sa týka týchto podnikov:

BC Partners LLP (ďalej len „BC Partners“, Spojené kráľovstvo), ktorý poskytuje poradenstvo podniku BC European Capital X konajúc prostredníctvom svojho generálneho partnera BCEC Management X Limited,

Vista Equity Partners Management LLC (ďalej len „Vista Equity Partners“, Spojené štáty), ktorý riadi podnik Vista Equity Partners Fund VII L.P.,

Advanced Computer Software Group Ltd. (ďalej len „Advanced“, Spojené kráľovstvo).

Fondy, ktorým poskytuje poradenstvo BC Partners LLP, a fondy riadené podnikom Vista Equity Partners Management získavajú v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b) a článku 3 ods. 4 nariadenia o fúziách spoločnú kontrolu nad podnikom Advanced. Advanced je v súčasnosti pod výlučnou kontrolou portfóliovej spoločnosti podniku Vista Equity Partners.

Koncentrácia sa uskutočňuje prostredníctvom kúpy akcií.

2.   

Predmet činnosti dotknutých podnikov:

—   BC Partners: súkromná investičná spoločnosť poskytujúca finančným investorom poradenstvo v oblasti správy investícií,

—   Vista Equity Partners: investičná firma zameraná na softvér, údaje a technologické obchodné modely,

—   Advanced: poskytovateľ softvéru (vrátane modernizačných riešení) a cloudu a riadených IT služieb klientom vo verejnom a súkromnom sektore.

3.   

Na základe predbežného posúdenia a bez toho, aby bolo dotknuté konečné rozhodnutie v tejto veci, sa Komisia domnieva, že oznámená transakcia by mohla patriť do rozsahu pôsobnosti nariadenia o fúziách.

V súlade s oznámením Komisie o zjednodušenom postupe pri riešení niektorých koncentrácií podľa nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (2) je potrebné uviesť, že túto vec je možné posudzovať v súlade s postupom stanoveným v uvedenom oznámení.

4.   

Komisia vyzýva zainteresované tretie strany, aby jej predložili prípadné pripomienky k zamýšľanej koncentrácii.

Pripomienky musia byť Komisii doručené najneskôr 10 dní odo dňa uverejnenia tohto oznámenia. Vždy je nutné uviesť toto referenčné číslo:

M.9529 – BC Partners/Vista Equity Partners/Advanced Computer Software Group

Pripomienky možno Komisii zaslať e-mailom, faxom alebo poštou. Použite tieto kontaktné údaje:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Poštová adresa:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1 („nariadenie o fúziách“).

(2)  Ú. v. EÚ C 366, 14.12.2013, s. 5.


11.9.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 307/7


Predbežné oznámenie o koncentrácii

(M.9523 – Munich RE/DIF/Green Investment Group/Covanta/Dublin Waste-To-Energy facility)

Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu

(Text s významom pre EHP)

(2019/C 307/06)

1.   

Komisii bolo 2. septembra 2019 podľa článku 4 nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 doručené oznámenie o zamýšľanej koncentrácii (1).

Toto oznámenie sa týka týchto podnikov:

Münchner Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft v Mníchove (ďalej len „Munich Re“, Nemecko),

DIF Infrastructure V Cooperatief U.A (ďalej len „DIF“) pod kontrolou podniku DIF Management Holding BV (Holandsko),

Green Investment Group Limited (ďalej len „GIG“, Spojené kráľovstvo) pod kontrolou podniku the Macquarie Group (Austrália),

Covanta Holding Corporation (ďalej len „Covanta“, Spojené štáty),

Covanta Europe Assets Limited (ďalej len „Dublin Waste to Energy Facility“, Írsko).

Podniky Munich Re, DIF, GIG a Covanta získavajú v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b) nariadenia o fúziách kontrolu nad celým podnikom Dublin Waste to Energy Facility. Dublin Waste to Energy Facility je v súčasnosti pod spoločnou kontrolou podnikov DIF, GIG a Covanta.

Koncentrácia sa uskutočňuje prostredníctvom kúpy akcií.

2.   

Predmet činnosti dotknutých podnikov:

Munich Re pôsobí primárne v sektoroch zaistenia a poistenia,

DIF je investičný fond pre oblasť infraštruktúry,

GIG sa špecializuje na hlavné investície do ekologickej infraštruktúry, realizáciu projektov a riadenie portfólia a súvisiace služby,

Covanta pôsobí primárne v sektoroch likvidácie odpadu a energetiky,

Dublin Waste to Energy Facility pôsobí v oblasti zneškodňovania odpadu a výroby elektrickej energie.

3.   

Na základe predbežného posúdenia a bez toho, aby bolo dotknuté konečné rozhodnutie v tejto veci, sa Komisia domnieva, že oznámená transakcia by mohla patriť do rozsahu pôsobnosti nariadenia o fúziách.

V súlade s oznámením Komisie o zjednodušenom postupe pri riešení niektorých koncentrácií podľa nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (2) je potrebné uviesť, že túto vec je možné posudzovať v súlade s postupom stanoveným v uvedenom oznámení.

4.   

Komisia vyzýva zainteresované tretie strany, aby jej predložili prípadné pripomienky k zamýšľanej koncentrácii.

Pripomienky musia byť Komisii doručené najneskôr 10 dní odo dňa uverejnenia tohto oznámenia. Vždy je nutné uviesť toto referenčné číslo:

M.9523 – Munich RE/DIF/Green Investment Group/Covanta/Dublin Waste-To-Energy Facility

Pripomienky možno Komisii zaslať e-mailom, faxom alebo poštou. Použite tieto kontaktné údaje:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Poštová adresa:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1 („nariadenie o fúziách“).

(2)  Ú. v. EÚ C 366, 14.12.2013, s. 5.


11.9.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 307/9


Predbežné oznámenie o koncentrácii

(Vec M.9465 – Primus Shareholders/Prudential/Real Estate)

Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu

(Text s významom pre EHP)

(2019/C 307/07)

1.   

Komisii bolo 4. septembra 2019 podľa článku 4 nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (1) doručené oznámenie o zamýšľanej koncentrácii.

Toto oznámenie sa týka týchto podnikov:

K Plus BV; Givin BV, Muhak BV and 3K Investment BV („the Primus Shareholders“, Holandsko) a

Pramerica Real Estate Capital VI S.à.r.l. („PRECap“, Luxembursko) pod kontrolou podniku Prudential Financial Inc. („PFI“, Spojené štáty).

The Primus Shareholders a PRECap získavajú v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b) nariadenia o fúziách spoločnú kontrolu nad celým nehnuteľným majetkom (Real Estate Asset).

Koncentrácia sa uskutočňuje prostredníctvom kúpy aktív.

2.   

Predmet činnosti dotknutých podnikov:

—   The Primus Shareholders: investičné nástroje v držbe niektorých členov rodiny Sabancı, ktorí majú takisto podiely v pridruženom subjekte Esas Holding A.S. („Esas“), ktorý vykonáva (kancelárie v Istanbule a Londýne) investičnú činnosť po celom svete, pričom investuje do rôznych kategórií aktív vrátane súkromného kapitálu, nehnuteľností, rizikového kapitálu a likvidných aktív,

—   PreCAP: poskytovanie kapitálu pri nadobúdaní a refinancovaní komerčného nehnuteľného majetku nachádzajúceho sa prevažne v Spojenom kráľovstve a Nemecku. PRECap je v konečnom dôsledku pod kontrolou podniku Prudential Financial Inc, ktorý je inštitúciou poskytujúcou finančné služby, riadenie investícií a iné finančné produkty a služby maloobchodným, ako aj inštitucionálnym zákazníkom, v Spojených štátoch a vo viac ako 40 iných krajinách,

—   Real Estate Asset: nehnuteľný majetok nachádzajúci sa na adresách: Groninger Straße 25, 27; Liebenwalder Straße 21; Oudenarder Straße 16, 13347 v Berlíne, ktorý sa využíva najmä na kancelárske účely a v malej miere aj na maloobchodné a výrobné účely, ako aj logistiku.

3.   

Na základe predbežného posúdenia a bez toho, aby bolo dotknuté konečné rozhodnutie v tejto veci, sa Komisia domnieva, že oznámená transakcia by mohla patriť do rozsahu pôsobnosti nariadenia o fúziách.

V súlade s oznámením Komisie o zjednodušenom postupe pri riešení niektorých koncentrácií podľa nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (2) je potrebné uviesť, že túto vec je možné posudzovať v súlade s postupom stanoveným v uvedenom oznámení.

4.   

Komisia vyzýva zainteresované tretie strany, aby jej predložili prípadné pripomienky k zamýšľanej koncentrácii.

Pripomienky musia byť Komisii doručené najneskôr 10 dní odo dňa uverejnenia tohto oznámenia. Vždy je nutné uviesť toto referenčné číslo:

M.9465 – Primus Shareholders/Prudential/Real Estate

Pripomienky možno Komisii zaslať e-mailom, faxom alebo poštou. Použite tieto kontaktné údaje:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Poštová adresa:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1 („nariadenie o fúziách“).

(2)  Ú. v. EÚ C 366, 14.12.2013, s. 5.


11.9.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 307/11


Predbežné oznámenie o koncentrácii

(Vec M.9525 – EPE/OCH/Omnicare

Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu

(Text s významom pre EHP)

(2019/C 307/08)

1.   

Komisii bolo 4. septembra 2019 podľa článku 4 nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (1) doručené oznámenie o zamýšľanej koncentrácii.

Toto oznámenie sa týka týchto podnikov:

Equistone Partners Europe Limited („Equistone“, Spojené kráľovstvo),

Omnicare Holding GmbH & Co. KG („OCH“, Nemecko),

Omnicare Beteiligungen GmbH („Omnicare“, Nemecko).

Na základe zamýšľanej koncentrácie získavajú podniky Equistone and OCH v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b) a článku 3 ods. 4 nariadenia o fúziách spoločnú kontrolu nad podnikom Omnicare.

Koncentrácia sa uskutočňuje prostredníctvom kúpy akcií.

2.   

Predmet činnosti dotknutých podnikov:

Equistone je súkromná kapitálová investičná spoločnosť pôsobiaca v Spojenom kráľovstve, vo Francúzsku, v Nemecku a vo Švajčiarsku. Fondy kontrolované spoločnosťou Equistone investujú do podnikov z rôznych podnikateľských sektorov, ako sú spotrebiteľské a cestovné služby, finančné služby, špecializované inžinierske a podporné služby,

Omnicare pôsobí najmä v týchto oblastiach: i) distribúcia špecializovanej farmaceutiky (onkologické farmaceutické výrobky), ii) služby týkajúce sa zlučovania lekární, iii) vlastníctvo podielov v niektorých ambulantných onkologických zdravotníckych strediskách a iv) kliniky na liečbu mentálnych a psychosomatických porúch a ochorení.

3.   

Na základe predbežného posúdenia a bez toho, aby bolo dotknuté konečné rozhodnutie v tejto veci, sa Komisia domnieva, že oznámená transakcia by mohla patriť do rozsahu pôsobnosti nariadenia o fúziách.

V súlade s oznámením Komisie o zjednodušenom postupe pri riešení niektorých koncentrácií podľa nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (2) je potrebné uviesť, že túto vec je možné posudzovať v súlade s postupom stanoveným v uvedenom oznámení.

4.   

Komisia vyzýva zainteresované tretie strany, aby jej predložili prípadné pripomienky k zamýšľanej koncentrácii.

Pripomienky musia byť Komisii doručené najneskôr 10 dní odo dňa uverejnenia tohto oznámenia. Vždy je nutné uviesť toto referenčné číslo:

M.9525 – EPE/OCH/Omnicare

Pripomienky možno Komisii zaslať e-mailom, faxom alebo poštou. Použite tieto kontaktné údaje:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Poštová adresa:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1 („nariadenie o fúziách“).

(2)  Ú. v. EÚ C 366, 14.12.2013, s. 5.


INÉ AKTY

Európska komisia

11.9.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 307/12


Uverejnenie oznámenia o schválení štandardnej zmeny špecifikácie výrobku v súvislosti s názvom v sektore vinohradníctva a vinárstva v zmysle článku 17 ods. 2 a 3 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2019/33

(2019/C 307/09)

Toto oznámenie sa uverejňuje v súlade s článkom 17 ods. 5 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2019/33 (1)

OZNÁMENIE O SCHVÁLENÍ ŠTANDARDNEJ ZMENY

„Cava“

Referenčné číslo: PDO-ES-A0735-AM07

Dátum oznámenia: 22.2.2019

OPIS A DÔVODY SCHVÁLENEJ ZMENY

1.   Zníženie maximálnej kyslosti základného vína a šumivého vína „cava“

Opis a dôvody

Zmena bodu 2 písm. c), bodu 3 písm. b.1) a bodu 7 písm. a) a b) špecifikácie výrobku a bodu 3 jednotného dokumentu.

Opis: Zníženie celkovej kyslosti, vyjadrenej ako kyselina vínna, pri šumivom víne „Cava“ a základnom víne o 0,5 g/liter (z 5,5 na 5).

Dôvody: Vzhľadom na pokračujúci trend poklesu celkovej kyslosti, ktorý bol zaznamenaný pri predchádzajúcich zberoch, sa pri zbere úrody v roku 2012 uskutočnila štúdia na monitorovanie celkovej kyslosti základných vín pre šumivé víno „Cava“, v rámci ktorej sa odobrali vzorky viac než 50 % vín podľa rôznych odrôd v tejto oblasti.

Z tejto štúdie vyplýva, že prirodzená kyslosť – po dostatočnom dozretí hrozna – je vyvážená a nemusí sa zvyšovať obsah kyselín vo vínach, pokiaľ nemajú spĺňať celkovú kyslosť uloženú zákonom, čo je však nežiaduce, pretože v dôsledku toho je chuť vína nevyvážená. K zvýšeniu obsahu kyselín dochádza vo fáze pred kvasením, a to v prípade základných vín, ako aj v prípade šumivých vín „Cava“. V dôsledku toho navrhujeme znížiť celkovú kyslosť tak v základných vínach, ako aj v konečnom výrobku.

2.   Zrušenie obmedzenia používania ochranných známok

Opis a dôvody

Zmena bodu 8 písm. b) bodu vi) špecifikácie výrobku. Netýka sa jednotného dokumentu.

Opis: Zrušenie obmedzenia používania ochranných známok.

Dôvody: Zosúladenie špecifikácie výrobku s právnymi predpismi EÚ o ochranných známkach v reakcii na list, ktorý zaslal 19. decembra 2013 generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Európskej komisie, v ktorom uviedol, že určité špecifikácie „obsahujú zákazy používania obchodných ochranných známok, na ktoré sa vzťahuje označenie iných vín, ktoré nie sú zahrnuté do tejto ochrany. Tento zákaz práv na ochranné známky nie je opodstatnený z dôvodov týkajúcich sa zachovania kvality vinárskych výrobkov s označením a je v rozpore s právnymi predpismi EÚ o ochranných známkach.“ Z dôvodov uvedených Komisiou sme preto z bodu 8 písm. b) špecifikácie výrobku s CHOP „Cava“ odstránili: „Ochranné známky nebude možné používať súčasne na etiketách iných vín a nápojov vyrobených z vína, ktoré sú prezentované vo fľašiach charakteristických pre šumivé vína“.

3.   Povolenie používania odrody trepat

Opis a dôvody

Zmena bodu 6 a bodu 7 písm. a) špecifikácie výrobku. Netýka sa jednotného dokumentu.

Opis: Povolenie používať červenú odrodu Trepat pre biele šumivé víno „Cava“.

Dôvody: V roku 1998 sa začal komerčný vývoj ružového šumivého vína „Cava“ a na jeho výrobu sa povolilo používanie odrody Trepat. Pri súčasnom dopyte po ružových vínach, ktorý prevyšuje ponuku, a pri zohľadnení dobrého kvalitatívneho posúdenia vín vyrábaných z odrody Trepat sa domnievame, že výroba bieleho šumivého vína „Cava“ (blanc de noirs) z odrody Trepat je možnosťou diverzifikácie výrobku, ktorá neuberá na kvalite šumivého vína „Cava“. Preto sme sa rozhodli tento návrh schváliť, aby sa z uvedenej odrody mohlo získavať aj biele šumivé víno „Cava“.

4.   Cava „paraje calificado“

Opis a dôvody

Menia sa: bod 2 písm. d), bod 3 písm. a), b.1), b.2) a b.3), body 4, 5, bod 8 písm. b) body iii) až vii) a bod 9 písm. b) bod ii3) špecifikácie výrobku; body 3, 4, 5 a 8 jednotného dokumentu.

Opis: Bol zahrnutý nepovinný výraz na etikete („Paraje Calificado“ – kvalifikovaná oblasť) a podmienky jeho používania.

Dôvody: Platné právne predpisy EÚ umožňujú používanie názvu menšej vymedzenej zemepisnej jednotky na etiketách vín s CHOP. V špecifikácii výrobku je takisto možné stanoviť nepovinné informácie o označovaní, na ktoré sa vzťahujú určité podmienky používania.

Na žiadosť sektora „Cava“ a s cieľom upozorniť na kvalitu niektorých jeho vín, najmä v súvislosti s podmienkami konkrétnej oblasti, sa zaviedla úprava používania výrazu „Paraje Calificado“ (kvalifikovaná oblasť), ktorý musí byť doplnený názvom oblasti. To všetko je v súlade so štvrtým dodatočným ustanovením zákona 6/2015 z 12. mája 2015 o chránených označeniach pôvodu a chránených zemepisných označeniach, ktorého územná platnosť presahuje hranice autonómnych oblastí.

5.   Revízie znenia špecifikácie výrobku

Opis a dôvody

Boli vykonané zmeny v bode 2 písm. d), bode 7 písm. b) a bode 8 písm. b) bode iii) špecifikácie výrobku. Výraz „kysličník uhličitý“ sa nahrádza výrazom „oxid uhličitý“.

Bola vykonaná zmena v bode 8 písm. b) bode v) špecifikácie výrobku. Za klasifikáciu vína nezodpovedá regulačná rada. Túto právomoc má prevádzkovateľ zodpovedný za dané víno.

Bola vykonaná zmena v bode 8 písm. b) bode vi) špecifikácie výrobku. Za schvaľovanie etikiet nezodpovedá regulačná rada.

Bola vykonaná zmena v bode 8 písm. b) bode vii) špecifikácie výrobku. Garančné známky sa líšia aj v závislosti od kategórie šumivého vína „Cava“.

Bola vykonaná zmena v bode 9 písm. a) špecifikácie výrobku. Boli aktualizované informácie o príslušnom orgáne. Navyše podľa zákona 6/2015 z 12. mája 2015 o chránených označeniach pôvodu a chránených zemepisných označeniach, ktorých územná platnosť presahuje hranice autonómnych oblastí, prestala byť regulačná rada decentralizovaným vládnym orgánom a stala sa verejnoprávnou spoločnosťou.

6.   Zvýšenie maximálnej hodnoty ph základného vína a šumivého vína „cava“

Opis a dôvody

Opis:

Zmena bodu 2 písm. c) a bodu 3 písm. b.1) špecifikácie výrobku a bodu 8 písm. b) jednotného dokumentu.

Zvýšenie maximálnej hodnoty pH základného vína a šumivého vína „Cava“ o 0,1 (z 3,3 na 3,4).

Dôvody:

Z rozsiahleho výskumu zameraného na vplyv zmeny klímy na zrelosť hrozna vyplýva, že hlavným dôsledkom je čoraz vyšší obsah alkoholu vo vínach, ich nižšia celková kyslosť a vyššie pH.

Je známe, že pokles celkovej kyslosti, napríklad pokles schválený v súvislosti so základným vínom a šumivým vínom „Cava“ v zmene bodu 2 písm. c), bodu 3 písm. b.1), bodu 7 písm. a) a b) špecifikácie výrobku a bodu 3 jednotného dokumentu, vedie k zvýšeniu pH.

Nemalo by sa zabúdať ani na to, že pH vína sa v období sucha zvyšuje. Aj keď nie je možné predpovedať budúcnosť, úhrn zrážok v regióne Cava v posledných rokoch mal jednoznačne klesajúci trend sprevádzaný celkovým nárastom teploty.

Preto sa navrhuje zvýšenie maximálnej hodnoty pH základného vína a šumivého vína „Cava“ z 3,3 na 3,4.

7.   Zahrnutie aspektov týkajúcich sa prevážania fliaš vo vodorovnej („rima“) alebo v obrátenej („punta“) polohe

Opis a dôvody

Opis:

Zmena bodu 8 písm. b) bodu viii) špecifikácie výrobku. Netýka sa jednotného dokumentu.

Opis: Táto zmena sa týka prevážania fliaš vo vodorovnej („rima“) alebo v obrátenej („punta“) polohe.

Dôvody: Prevážanie fliaš vo vodorovnej („rima“) alebo v obrátenej („punta“) polohe je v sektore Cava bežnou praxou, buď ako doplnková fáza výrobného procesu, alebo keď sa fľaše z logistických dôvodov musia prevážať medzi zariadeniami patriacimi do rovnakej skupiny podnikov. Na tieto presuny sa však musí stanoviť maximálny limit, aby sa zabránilo tomu, že zariadenia sa zamerajú iba na „dokončenie“ nakúpených fliaš bez toho, aby výrobok skutočne vyrobili.

Preto sa do špecifikácie výrobku doplnil súbor podmienok na obmedzenie takýchto presunov a zabezpečenie primeranej kontroly, monitorovania a vysledovateľnosti fliaš, ktoré sa prevážajú medzi výrobcami šumivého vína „Cava“.

Nákup fliaš vo vodorovnej („rima“) alebo v obrátenej („punta“) polohe medzi výrobcami je obmedzený na 25 % ich vlastnej výroby. Toto percento sa považuje za primerané, aby sa uspokojil prípadný nárast dopytu po výrobe, keď nestačia zásoby danej spoločnosti. Ku konkrétnym nárastom dopytu dochádza z dôvodu nepredvídateľných trhových okolností a je ťažké im vyhovieť, pretože treba dodržiavať harmonogram tiráže a minimálneho obdobia zrenia pri zásobách fliaš, ktoré má spoločnosť k dispozícii, a preto treba zakúpiť výrobky, ktoré už splnili požiadavky na minimálne obdobie zrenia.

Okrem tohto obmedzenia stanovila regulačná rada aj podmienky pre CHOP na kontrolu takéhoto prevážania fliaš vo vodorovnej („rima“) alebo v obrátenej („punta“) polohe. Každý presun sa musí monitorovať, aby sa skontrolovalo, či sa dodržiava limit 25 %, či prepravované fľaše spĺňajú požiadavku na minimálne obdobie zrenia a či sa počet fliaš zhoduje s informáciami zaznamenanými v databáze rady.

JEDNOTNÝ DOKUMENT

1.   Názov výrobku

Cava

2.   Druh zemepisného označenia

CHOP – chránené označenie pôvodu

3.   Kategórie vinohradníckych/vinárskych výrobkov

5.

Akostné šumivé víno

4.   Opis vína (vín)

Akostné šumivé víno

„Cava“ – biele alebo ružové: Čisté a svetlé vína s nepretržitým uvoľňovaním oxidu uhličitého vo forme malých guľatých bubliniek pripomínajúcich ruženec. Farba bieleho vína „Cava“ môže byť svetložltá až slamovožltá; farba ružového vína „Cava“ má rôznu intenzitu, s výnimkou dofialova zafarbených ružových vín. „Cava“ má charakteristicky ovocnú, mierne kyslú, sviežu a vyváženú vôňu, ktorá sa snúbi s chuťou kvasiniek.

Cava „Gran Reserva“ – biele alebo ružové: Vyvážené vína s jemným náznakom zrelého ovocia a pražených orechov, s komplexnou a čistou arómou a nádychom dlhého kontaktu s kvasinkami.

Cava „Paraje Calificado“ – biele alebo ružové: Komplexné arómy s dokonale vyváženými náznakmi minerálov z danej oblasti spolu s praženými orechmi. Chuťovo predstavuje dokonalú rovnováhu, pokiaľ ide o štruktúru, jemnosť a kyslosť.

Príslušné právne predpisy EÚ sa budú uplatňovať s ohľadom na analytické parametre, ktorých limity nie sú stanovené v tomto jednotnom dokumente.

Všeobecné analytické vlastnosti

Maximálny celkový obsah alkoholu (v obj. %)

 

Minimálny skutočný obsah alkoholu (v obj. %)

10,8

Minimálny celkový obsah kyselín

5 gramov na liter vyjadrený ako kyselina vínna

Maximálny obsah prchavých kyselín (v miliekvivalentoch na liter)

10,83

Maximálny celkový obsah oxidu siričitého (v miligramoch na liter)

160

5.   Vinárske výrobné postupy

a)   Základné enologické postupy

Osobitný enologický postup

Základné víno na výrobu šumivého vína „Cava“ sa môže vyrábať len s použitím šťavy z prvého lisovania s maximálnym výnosom 1 hektoliter muštu/vína na každých 150 kg hrozna. V závislosti od oblasti sa musí použiť zdravé hrozno s minimálnym prirodzeným obsahom alkoholu 8,5 obj. % alebo 9 obj. %. Základné vína sa vyrábajú iba z lisovanej šťavy, nie z iných častí hrozna. Pri výrobe ružového vína musí najmenej 25 % použitého hrozna pochádzať z červenej odrody.

Pri výrobe Cava „Paraje Calificado“:

maximálny výnos je 0,6 hl muštu na každých 100 kg hrozna,

je zakázané: umelé zvyšovanie prirodzeného obsahu alkoholu v muštoch a/alebo základnom víne, zvýšenie obsahu kyselín a zafarbenie,

minimálna celková kyslosť základného vína je 5,5 g/l (5 g/l pri ostatných vínach „Cava“).

Spôsob pestovania

Vinice, v ktorých sa hrozno pestuje, sa považujú za vhodné na produkciu „Cava“ od tretej vegetačnej sezóny povolenej odrody. Hustota výsadby je od 1 500 do 3 500 sadeníc na hektár, pričom sa používajú tradičné kalichovité alebo špalierové systémy viazania viniča.

b)   Maximálne výnosy

Šampanské

12 000 kilogramov hrozna na hektár

Šampanské

80 hektolitrov na hektár

Cava „Paraje Calificado“

8 000 kilogramov hrozna na hektár

Cava „Paraje Calificado“

48 hektolitrov na hektár

6.   Vymedzená zemepisná oblasť

Zemepisná oblasť, v ktorej sa môže pestovať hrozno a vyrábať základné víno a šumivé víno „Cava“, sa nachádza na území týchto obcí, ktoré sú v texte oddelené podľa provincie, do ktorej patria:

Álava:

Laguardia, Moreda de Álava a Oyón.

Badajoz:

Almendralejo.

Barcelona:

Abrera, Alella, Artés, Avinyonet del Penedès, Begues, Cabrera d’Igualada, Cabrils, Canyelles, Castellet i la Gornal, Castellvi de la Marca, Castellvi de Rosanes, Cervelló, Corbera de Llobregat, Cubelles, El Masnou, Font-Rubí, Gelida, La Granada, La Llacuna, La Pobla de Claramunt, Les Cabanyes, Martorell, Martorelles, Masquefa, Mediona, Mongat, Odena, Olérdola, Olesa de Bonesvalls, Olivella, Pacs del Penedès, Piera, Els Hostelets de Pierola, El Pla del Penedès, Pontons, Premià de Mar, Puigdalber, Rubí, Sant Cugat Sesgarrigues, Sant Esteve Sesrovires, Sant fost de Campsentelles, Vilassar de Dalt, Sant Llorenç d’Hortons, Sant Martí Sarroca, Sant Pere de Ribes, Sant Pere de Riudevitlles, Sant Quintí de Mediona, Sant Sadurní d’Anoia, Santa Fe del Penedès, Santa Margarida i els Monjos, Santa Maria de Martorelles, Santa Maria de Miralles, Sitges, Subirats, Teià, Tiana, Torrelavit, Torrelles de Foix, Vallbona d’Anoia, Vallirana, Vilafranca del Penedès, Vilanova i la Geltrú, Vilobí del Penedès.

Girona:

Blanes, Capmany, Masarac, Mollet de Perelada, Perelada.

Rioja:

Alesanco, Azofra, Briones, Casalarreina, Cihuri, Cordovín, Cuzcurrita de Rio Tirón, Fonzaleche, Grávalos, Haro, Hormilla, Hormilleja, Nájera, Sajazarra, San Asensio, Tirgo, Uruñuela a Villalba de Rioja.

Lleida:

Lleida, Fulleda, Guimerà, L’Albi, L’Espluga Calva, Maldà, Sant Martí de Riucorb, Tarrés, Verdú, El Vilosell a Vinaixa.

Navarre:

Mendavia a Viana.

Tarragona:

Aiguamurcia, Albinyana, Alió, Banyeres del Penedès, Barberà de la Conca, Bellvei, Blancafort, Bonastre, Bràfim, Cabra del Camp, Calafell, Creixell, Cunit, El Catllar, El Pla de Santa Maria, El Vendrell, Els Garidells, Figuerola del Camp, Els Pallaresos, La Bisbal del Penedès, La Nou de Gaià, L’Arboç, La Riera de Gaià, La Secuita, L’Espluga de Francolí, Llorenç del Penedès, Masllorenç, Montblanc, Montferri, El Montmell, Nulles, Perafort, Pira, Puigpelat, Renau, Rocafort de Queralt, Roda de Berà, Rodonyà, Salomó, Sant Jaume dels Domenys, Santa Oliva, Sarral, Solivella, Vallmoll, Valls, Vespella, Vilabella, Vila-rodona, Vilaseca de Solcina, Vilaberd a Vimbodí.

Valencia:

Requena.

Zaragoza:

Ainzón a Cariñena.

7.   Hlavné muštové odrody

 

MACABEO – VIURA

 

XARELLO

 

CHARDONNAY

 

PARELLADA

 

RED GRENACHE

 

TREPAT

 

PINOT NOIR

8.   Opis súvislostí

a)   Prírodné a ľudské faktory

PRÍRODNÉ FAKTORY: Pôdy sú väčšinou vápenaté, nie veľmi piesočnaté a pomerne ílové. Majú zväčša nízky obsah organických látok a nie sú príliš úrodné.

Táto oblasť má všeobecné charakteristiky typické pre stredomorské prostredie: veľmi dlhé leto s vysokou mierou slnečného svitu a vysokými teplotami na jar a v lete, keď nastávajú aj veľké teplotné výkyvy, ktoré hroznu umožňujú dobre dozrieť, aj v prípade odrôd s dlhším cyklom. Okrem toho je tu málo zrážok a sú nerovnomerne rozložené počas roka, čo znamená. Počas vegetačného obdobia sú preto zrážky zriedkavé a relatívna vlhkosť je veľmi nízka. Výsledkom je výrazný nedostatok vody, najmä vo fáze zrenia. Stredozemské podnebie v tejto oblasti prechádza z miernejšieho prímorského podnebia (v pobrežných oblastiach) do drsnejšieho kontinentálneho (vo vnútrozemských oblastiach, kde je v zime chladnejšie a v lete teplejšie). Priemerný ročný úhrn zrážok je 500 mm, pričom častejšie zrážky sa vyskytujú na jeseň a na jar. Je tu veľmi jasno, slnko svieti v priemere okolo 2 500 hodín, čo postačuje na správne dozrievanie hrozna.

ĽUDSKÉ FAKTORY: V druhej polovici 19. storočia začali rôzne vinárske rodiny na vidieku v provincii Barcelona vyrábať šumivé vína prostredníctvom vtedajšej metódy (méthode champenoise), pri ktorej druhotné kvasenie, ktoré vytvára penu, prebieha vo fľaši. Prvé fľaše šumivého vína „Cava“ boli vyrobené v roku 1872 v obci Sant Sadurní d’Anoia. Po tiráži sa fľaše šumivého vína skladovali v podzemných jaskyniach, ktoré mali dostatočnú relatívnu vlhkosť vzduchu a celoročnú konštantnú teplotu okolia v rozmedzí 13 až 15 °C. Predchádzalo sa tak vibráciám, ktoré sú pri výrobe kvalitných šumivých vín nežiaduce. Sú to ideálne podmienky na správne druhotné kvasenie a proces dozrievania šumivých vín. Postupne sa názov „cava“, ktorým sa označovali miesta, kde sa fľaše šumivého vína nechávali dozrievať, stal názvom samotného vína. Najrozšírenejšie odrody hrozna sú: Macabeo, Xarel•lo a Parellada, ktoré predstavujú 85 % odrôd používaných na výrobu vína „Cava“. Tieto tri odrody sa vždy v rôznych pomeroch vyskytujú v základných vínach získaných z vymedzenej zemepisnej oblasti. Nízka hustota výsadby medzi 1 500 a 3 500 rastlín na hektár pomáha zlepšovať kvalitu základného vína. Obmedzené zrážky v tejto oblasti a kalichovité či špalierové systémy viazania viniča okrem toho umožňujú menšie množstvo plodných púčikov, čím sa maximálny výnos na hektár obmedzuje na 12 000 kg. Základné víno sa navyše môže vyrábať len zo šťavy z prvého lisovania s maximálnym obsahom 100 litrov muštu na každých 150 kg hrozna. Hrozno dozrieva postupne a jednotlivé odrody sa zberajú oddelene. Potenciálny obsah alkoholu v základnom víne je 9,5 až 11,5 % objemových, celková kyslosť prevyšuje 5 g/l a analytické ukazovatele zaručujú hygienickú kvalitu úrody. Vzájomný pomer medzi kyselinou jablčnou a kyselinou vínnou musí byť približne jedna k jednej. Podmienky výroby musia umožňovať pomalé druhotné kvasenie a vzájomné pôsobenie medzi vínom a kvasinkami (autolýza), vďaka čomu sa vo vínach rozvíjajú jemné arómy, ktoré im dodávajú jedinečné organoleptické vlastnosti.

b)   Podrobné informácie o kvalite alebo vlastnostiach výrobku

Šumivé vína s CHOP „Cava“ vyrobené správne pomocou druhotného kvasenia a dozrievajúce vo fľaši pri kontakte s kvasničnými kalmi majú obsah alkoholu 10,8 až 12,8 obj. %. Víno „Cava“ sa vyznačuje nízkymi hodnotami pH (medzi 2,8 a 3,4), takže víno v priebehu času správne zreje, čím sa znižuje riziko škodlivej oxidácie. Sú to vína s nízkou hladinou kyseliny glukónovej, ktorá je ukazovateľom hygienickej kvality hrozna.

c)   Príčinná súvislosť medzi zemepisnou oblasťou a vlastnosťami výrobku

Pôdy v kombinácii s pomerne miernym a suchým podnebím na konci leta a na jeseň umožňujú správny vývoj hrozna, najmä vo fázach pred zberom, čo podnecuje dozrievanie rôznych odrôd v rôznych časoch, vďaka čomu vznikajú dobré základné vína na výrobu zdravého šumivého vína „Cava“ s miernym obsahom alkoholu, vysokou kyslosťou a nízkym pH. Bohaté terciárne arómy výrobku a silné perlenie úplne závisia od výrobného procesu od tiráže po degoržovanie v špeciálne vybavených zariadeniach, ktoré umožňujú pomalé druhotné kvasenie a dozrievanie vína.

9.   Ďalšie základné podmienky (balenie, označovanie, iné požiadavky)

Právny rámec:

Vo vnútroštátnych právnych predpisoch

Druh ďalšej podmienky:

Výnimka pri požiadavke na výrobu vo vymedzenej zemepisnej oblasti

Opis podmienky:

Šumivé víno „Cava“ sa môže vyrábať v piatich vínnych pivniciach nachádzajúcich sa mimo vymedzenej zemepisnej oblasti, pretože tieto pivnice vyrábali základné víno a/alebo šumivé víno „Cava“ pred nadobudnutím účinnosti nariadenia z 27. februára 1986, a preto im bolo udelené povolenie prostredníctvom ministerských vyhlášok zo 14. novembra 1991 a z 9. januára 1992.

Právny rámec:

Vo vnútroštátnych právnych predpisoch

Druh ďalšej podmienky:

Ďalšie ustanovenia týkajúce sa označovania

Opis podmienky:

Na zátke musí byť uvedený názov CAVA a číslo fľašovateľa. Je povinné používať ochrannú známku zapísanú v španielskom registri duševného vlastníctva alebo na úrade pre harmonizáciu vnútorného trhu. Používať výrazy „Brut Nature“, „Extra Brut“ a „Brut“ a uvádzať ročník vína sa môže iba pri vínach Cava „Gran Reserva“ a Cava „Paraje Calificado“. Je povinné používať špecifické kontrolné značky.

Označenie „Paraje Calificado“ nesmie presahovať výšku 4 mm ani veľkosť značky a musí byť uvedené vedľa názvu príslušnej oblasti.

Odkaz na špecifikáciu výrobku

http://www.mapama.gob.es/es/alimentacion/temas/calidad-agroalimentaria/calidad-diferenciada/dop/htm/documentos_dop_cava.aspx


(1)  Ú. v. EÚ L 9, 11.1.2019, s. 2.