ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 208

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Ročník 62
19. júna 2019


Obsah

Strana

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2019/C 208/01

Výmenný kurz eura

1

2019/C 208/02

Zhrnutie rozhodnutí Európskej komisie o autorizáciách pre uvedenie na trh na účely použitia a/alebo pre používanie látok uvedených v prílohe XIV k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) [uverejnené podľa článku 64 ods. 9 nariadenia (ES) č. 1907/2006]  ( 1 )

2

2019/C 208/03

Zhrnutie rozhodnutí Európskej komisie o autorizáciách pre uvedenie na trh na účely použitia a/alebo pre používanie látok uvedených v prílohe XIV k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) [uverejnené podľa článku 64 ods. 9 nariadenia (ES) č. 1907/2006]  ( 1 )

3

 

INFORMÁCIE ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

2019/C 208/04

Likvidácia – Rozhodnutie o začatí likvidácie spoločnosti LAMP Insurance Company Limited [Uverejnenie vykonané v súlade s článkom 280 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES z 25. novembra 2009 o začatí a vykonávaní poistenia a zaistenia (Solventnosť II)]

4


 

V   Oznamy

 

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

 

Európska komisia

2019/C 208/05

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.9315 – Chr. Hansen/Lonza/JV) ( 1 )

6


 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

 


IV Informácie

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

Európska komisia

19.6.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 208/1


Výmenný kurz eura (1)

18. júna 2019

(2019/C 208/01)

1 euro =


 

Mena

Výmenný kurz

USD

Americký dolár

1,1187

JPY

Japonský jen

121,08

DKK

Dánska koruna

7,4672

GBP

Britská libra

0,89403

SEK

Švédska koruna

10,6413

CHF

Švajčiarsky frank

1,1175

ISK

Islandská koruna

141,50

NOK

Nórska koruna

9,7795

BGN

Bulharský lev

1,9558

CZK

Česká koruna

25,609

HUF

Maďarský forint

322,31

PLN

Poľský zlotý

4,2592

RON

Rumunský lei

4,7232

TRY

Turecká líra

6,5320

AUD

Austrálsky dolár

1,6349

CAD

Kanadský dolár

1,5016

HKD

Hongkongský dolár

8,7643

NZD

Novozélandský dolár

1,7192

SGD

Singapurský dolár

1,5338

KRW

Juhokórejský won

1 325,56

ZAR

Juhoafrický rand

16,3782

CNY

Čínsky juan

7,7486

HRK

Chorvátska kuna

7,4055

IDR

Indonézska rupia

16 022,58

MYR

Malajzijský ringgit

4,6778

PHP

Filipínske peso

58,261

RUB

Ruský rubeľ

71,8787

THB

Thajský baht

35,043

BRL

Brazílsky real

4,3313

MXN

Mexické peso

21,3935

INR

Indická rupia

78,0005


(1)  Zdroj: referenčný výmenný kurz publikovaný ECB.


19.6.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 208/2


Zhrnutie rozhodnutí Európskej komisie o autorizáciách pre uvedenie na trh na účely použitia a/alebo pre používanie látok uvedených v prílohe XIV k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH)

[uverejnené podľa článku 64 ods. 9 nariadenia (ES) č. 1907/2006 (1) ]

(Text s významom pre EHP)

(2019/C 208/02)

Rozhodnutia o udelení autorizácie

Odkaz na rozhodnutie (2)

Dátum rozhodnutia

Názov látky

Držiteľ autorizácie

Číslo autorizácie

Autorizované použitie

Dátum uplynutia lehoty na preskúmanie

Odôvodnenie rozhodnutia

C(2019)4123

12. júna 2019

Bis(2-metoxyetyl)éter (diglym)

č. EC: 203-924-4

č. CAS 111-96-6

N.V. Ajinomoooto OmniChem S.A.

Cooppallaan 91, 9230, Wetteren, Oost Vlaanderen, Belgicko

REACH/19/23/0

Použitie ako rozpúšťadlo na syntézu účinnej farmaceutickej látky proti HIV – dapivirínu

12. júna 2026

Riziko je primerane kontrolované v súlade s článkom 60 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1907/2006.

Neexistujú žiadne vhodné alternatívy.


(1)  Ú. v. EÚ L 396, 30.12.2006, s. 1.

(2)  Rozhodnutie je k dispozícii na webovom sídle Európskej komisie: http://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/reach/about/index_en.htm


19.6.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 208/3


Zhrnutie rozhodnutí Európskej komisie o autorizáciách pre uvedenie na trh na účely použitia a/alebo pre používanie látok uvedených v prílohe XIV k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH)

[uverejnené podľa článku 64 ods. 9 nariadenia (ES) č. 1907/2006 (1) ]

(Text s významom pre EHP)

(2019/C 208/03)

Rozhodnutia o udelení autorizácie

Odkaz na rozhodnutie (2)

Dátum rozhodnutia

Názov látky

Držiteľ autorizácie

Číslo autorizácie

Autorizované použitie

Dátum uplynutia lehoty na preskúmanie

Odôvodnenie rozhodnutia

C(2019) 4125

12. júna 2019

dichróman sodný [č. ES 234-190-3 a č. CAS 10588-01-9 (bezvodý); č. CAS 7789-12-0 (dihydrát)]

H&R Ölwerke Schindler GmbH, Neuhöfer Brückenstr., 127-152, 21107, Hamburg, Nemecko

REACH/19/18/0

Použitie dichrómanu sodného ako inhibítora korózie v systémoch na hlboké chladenie na báze absorpcie amoniaku, ktoré sa používajú pri odparafínovaní a odolejovaní ropného rafinátu.

12. júna 2031

V súlade s článkom 60 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1907/2006 sociálno-ekonomické prínosy vyplývajúce z používania látky prevyšujú riziko pre zdravie ľudí a neexistujú žiadne alternatívne látky ani technológie, ktoré by vhodné.

H&R Chemisch-Pharmazeutische Spezialitäten GmbH, Neuenkirchener Strasse 8, 48499, Salzbergen, Nemecko

REACH/19/18/1


(1)  Ú. v. EÚ L 396, 30.12.2006, s. 1.

(2)  Rozhodnutie je k dispozícii na webovom sídle Európskej komisie: http://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/reach/about/index_en.htm


INFORMÁCIE ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

19.6.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 208/4


Likvidácia

Rozhodnutie o začatí likvidácie spoločnosti LAMP Insurance Company Limited

[Uverejnenie vykonané v súlade s článkom 280 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES z 25. novembra 2009 o začatí a vykonávaní poistenia a zaistenia (Solventnosť II)]

(2019/C 208/04)

Poisťovňa

LAMP Insurance Company Limited

Adresa sídla:

Suite 822, Europort 8

PO Box 708

Europort Road

Gibraltár

Dátum, nadobudnutie účinnosti a druh rozhodnutia

Dňa 31. mája 2019 Najvyšší súd Gibraltáru vymenoval (s okamžitou účinnosťou) správcu konkurznej podstaty za likvidátora spoločnosti LAMP Insurance Company Limited podľa zákona o platobnej neschopnosti S. 160 z roku 2011.

Správca konkurznej podstaty vymenoval spoločnosť Grant Thornton Gibraltar za poradcu a zástupcu na vykonanie likvidácie spoločnosti LAMP Insurance Company Limited.

Tento likvidátor bude prostredníctvom svojho zástupcu koordinovať svoju činnosť so systémom kompenzácií v oblasti finančných služieb v Spojenom kráľovstve tak, aby boli pohľadávky oprávnených poistníkov Spojeného kráľovstva spracované a predložené do systému kompenzácií.

Likvidátor bude prostredníctvom svojho zástupcu rozhodovať o tom, či budú pohľadávky poistníkov mimo Spojeného kráľovstva prijaté do majetku v likvidácii. Rozdeľovanie majetku veriteľom poisťovne môže nastať len vtedy, ak dôjde k úspešnej likvidácii aktív.

Nadobudnutie účinnosti: 31. mája 2019

Príslušné orgány

Supreme Court of Gibraltar (Najvyšší súd Gibraltáru)

Súdy

227 Main Street

Gibraltár

Orgán dohľadu

Gibraltar Financial Services Commission (Gibraltárska Komisia pre finančné služby)

Suite 3, Ground Floor

Atlantic Suites

Europort Avenue

PO Box 940

Gibraltár

Vymenovaný likvidátor

Správca konkurznej podstaty

H.M. Government of Gibraltar

Treasury Department

206/210 Main Street

Gibraltár

Poradca a zástupca správcu konkurznej podstaty

Grant Thornton Gibraltar

6A Queensway

PO Box 64

Gibraltár

Rozhodné právo

Gibraltárske právo

Zákon o finančných službách (o poisťovniach) (smernica Solventnosť II) z roku 2015

Zákon o platobnej neschopnosti z roku 2011 (Insolvency Act 2011)

Pravidlá týkajúce sa platobnej neschopnosti z roku 2014 (Insolvency Rules 2014)

Zákon o spoločnostiach z roku 2014 (Companies Act 2014)


V Oznamy

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

Európska komisia

19.6.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 208/6


Predbežné oznámenie o koncentrácii

(Vec M.9315 – Chr. Hansen/Lonza/JV)

(Text s významom pre EHP)

(2019/C 208/05)

1.   

Komisii bolo 11. júna 2019 podľa článku 4 nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (1) doručené oznámenie o zamýšľanej koncentrácii.

Toto oznámenie sa týka týchto podnikov:

Chr. Hansen Holding A/S („Chr. Hansen“, Dánsko),

Lonza Ltd („Lonza“, Švajčiarsko) pod kontrolou skupiny Lonza Group Ltd,

Novozaložený spoločný podnik („JV“, Švajčiarsko).

Podniky Chr. Hansen a Lonza získavajú v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b) a článku 3 ods. 4 nariadenia o fúziách spoločnú kontrolu nad spoločným podnikom JV.

Koncentrácia sa uskutočňuje prostredníctvom kúpy akcií v novozaloženej spoločnosti tvoriacej spoločný podnik.

2.   

Predmet činnosti dotknutých podnikov:

—   Chr. Hansen: rozvoj prírodných riešení pre potravinárske, výživové, farmaceutické a poľnohospodárske odvetvie,

—   Lonza: poskytovanie rôznych služieb, od výskumu až po finálnu výrobu produktov vo farmaceutickom odvetví, v odvetví zdravotnej starostlivosti a odvetví vedy o živej prírode, vrátane prípravy zmlúv a služieb vo výrobe a služieb súvisiacich s vývojom liekov a s technológiami ich podávania,

—   JV: príprava zmlúv a poskytovanie služieb vo výrobe pre farmaceutické spoločnosti v súvislosti so živými bioterapeutickými produktmi a s fágmi.

3.   

Na základe predbežného posúdenia a bez toho, aby bolo dotknuté konečné rozhodnutie v tejto veci, sa Komisia domnieva, že oznámená transakcia by mohla patriť do rozsahu pôsobnosti nariadenia o fúziách.

4.   

Komisia vyzýva zainteresované tretie strany, aby jej predložili prípadné pripomienky k zamýšľanej koncentrácii.

Pripomienky musia byť Komisii doručené najneskôr 10 dní odo dňa uverejnenia tohto oznámenia. Vždy je nutné uviesť toto referenčné číslo:

M.9315 – Chr. Hansen/Lonza/JV

Pripomienky možno Komisii zaslať e-mailom, faxom alebo poštou. Použite tieto kontaktné údaje:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax: +32 22964301

Poštová adresa:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1 („nariadenie o fúziách“).