ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 78

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Ročník 62
1. marca 2019


Obsah

Strana

 

II   Oznámenia

 

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2019/C 78/01

Schválenie poskytnutia štátnej pomoci v zmysle ustanovení článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie – Prípady, proti ktorým Komisia nevzniesla námietky ( 1 )

1

2019/C 78/02

Schválenie poskytnutia štátnej pomoci v zmysle ustanovení článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie – Prípady, proti ktorým Komisia nevzniesla námietky ( 2 )

7


 


 

(1)   Text s významom pre EHP.

 

(2)   Text s významom pre EHP, s výnimkou produktov podľa prílohy I zmluvy.

SK

 


II Oznámenia

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

Európska komisia

1.3.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 78/1


Schválenie poskytnutia štátnej pomoci v zmysle ustanovení článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie

Prípady, proti ktorým Komisia nevzniesla námietky

(Text s významom pre EHP)

(2019/C 78/01)

Dátum prijatia rozhodnutia

13/12/2013

Číslo pomoci

SA.36601 (2013/N)

Členský štát

Nemecko

Región

SACHSEN-ANHALT

Článok 107 ods. 3 písm. c)

Názov (a/alebo názov príjemcu)

Aufwendungen zur Förderung des Aufbaus von Hochgeschwindigkeitsnetzen in Gewerbe- und Kumulationsgebieten in Sachsen-Anhalt

Právny základ

1.

Telekommunikationsgesetz (TKG) in der Fassung vom 3.5.2012

2.

Richtlinie zur Förderung des Aufbaus von Hochgeschwindigkeitsnetzen in Gewerbe- und Kumulationsgebieten in Sachsen-Anhalt

Druh opatrenia

Schéma pomoci

Účel

Sektorový rozvoj, Regionálny rozvoj

Forma pomoci

Priamy grant

Rozpočet

Celkový rozpočet: EUR 125 (v mil.)

Ročný rozpočet: EUR 31,25 (v mil.)

Intenzita

0 %

Trvanie

01.01.2014 – 31.12.2017

Sektory hospodárstva

Telekomunikácie

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

Holger Haupt

Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt, Leipziger Straße 58, 39112 Magdeburg

Theo Struhkamp

Staatskanzlei ST, Hegelstraße 42, 39104 Magdeburg

Ďalšie informácie

Autentické znenie rozhodnutia, ktoré neobsahuje dôverné informácie, možno nájsť na internetovej stránke:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Dátum prijatia rozhodnutia

18.12.2017

Číslo pomoci

SA.46378 (2017/N)

Členský štát

Maďarsko

Región

Észak-Alföld

Názov (a/alebo názov príjemcu)

Modernisation of Debrecen International Airport

Právny základ

Government Resolution 1038/2016; 250/2016 (VIII. 24.) on the implementation of Modern City Programme

Druh opatrenia

pomoc poskytovaná ad hoc

Cívis Ház Zrt.

Účel

Letisková infraštruktúra alebo zariadenia

Forma pomoci

Priamy grant

Rozpočet

Celkový rozpočet: HUF 1 165.5288 (v mil.)

Ročný rozpočet: HUF 1 165.5288 (v mil.)

Intenzita

75 %

Trvanie

od 02.10.2017

Sektory hospodárstva

Osobná letecká doprava

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

Ministry of National Development

H-1011 Budapest, Fő utca 44-50.

Ďalšie informácie

Autentické znenie rozhodnutia, ktoré neobsahuje dôverné informácie, možno nájsť na internetovej stránke:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Dátum prijatia rozhodnutia

18.12.2018

Číslo pomoci

SA.48418 (2018/N)

Členský štát

Nemecko

Región

BAYERN

Názov (a/alebo názov príjemcu)

Pilothafte Gigabitförderung in sechs Modellprojekten

Právny základ

Bayerische Haushaltsordnung

Druh opatrenia

pomoc poskytovaná ad hoc

Účel

Širokopásmové infraštruktúry

Forma pomoci

Priamy grant

Rozpočet

Celkový rozpočet: EUR 10 (v mil.)

Intenzita

Trvanie

31.12.2018 – 31.12.2024

Sektory hospodárstva

Všetky odvetvia hospodárstvaoprávnené na pomoc

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

Bayerisches Staatsministerium der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat

Odeonsplatz 4, 80539 München

Ďalšie informácie

Autentické znenie rozhodnutia, ktoré neobsahuje dôverné informácie, možno nájsť na internetovej stránke:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Dátum prijatia rozhodnutia

27.11.2018

Číslo pomoci

SA.48642 (2018/NN)

Členský štát

Francúzsko

Región

FRANCE

Názov (a/alebo názov príjemcu)

Soutien par appel d'offres au développement d'installations de production d'électricité innovantes à partir de l'énergie solaire

Právny základ

Code de l'énergie

Druh opatrenia

Schéma pomoci

Účel

Energia z obnoviteľných zdrojov

Forma pomoci

Iné – Complément de rémunération

Rozpočet

Celkový rozpočet: EUR 600 (v mil.)

Ročný rozpočet: EUR 30 (v mil.)

Intenzita

Trvanie

do 01.03.2020

Sektory hospodárstva

Dodávka elektriny; plynu; pary a studeného vzduchu

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

DGEC

Tour Sequoia – 92055 La Défense Cedex

Ďalšie informácie

Autentické znenie rozhodnutia, ktoré neobsahuje dôverné informácie, možno nájsť na internetovej stránke:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Dátum prijatia rozhodnutia

08.11.2018

Číslo pomoci

SA.49634 (2018/N)

Členský štát

Francúzsko

Región

FRANCE

Názov (a/alebo názov príjemcu)

ELM – Optimisation et extension du réseau de chaleur de Lyon Métropole avec réalisation d'une chaufferie biomasse

Právny základ

L 3641-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT)

Druh opatrenia

pomoc poskytovaná ad hoc

ELM

Účel

Energia z obnoviteľných zdrojov, Energetická účinnosť

Forma pomoci

Priamy grant, Vratné preddavky

Rozpočet

Celkový rozpočet: EUR 42.8073 (v mil.)

Intenzita

45 %

Trvanie

Sektory hospodárstva

Dodávka pary a rozvod studeného vzduchu

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

ADEME

Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie

20 AVENUE DU GRESILLE 49 000 ANGERS

Ďalšie informácie

Autentické znenie rozhodnutia, ktoré neobsahuje dôverné informácie, možno nájsť na internetovej stránke:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Dátum prijatia rozhodnutia

10.01.2019

Číslo pomoci

SA.50868 (2018/N)

Členský štát

Spojené kráľovstvo

Región

Názov (a/alebo názov príjemcu)

UK Ultra Low Emission Bus Scheme

Právny základ

Druh opatrenia

Schéma pomoci

Účel

Ochrana životného prostredia

Forma pomoci

Grant/Bonifikácia úrokov

Rozpočet

Celkový rozpočet: GBP 48 000 000 (v mil.)

Intenzita

75 %

Trvanie

do 04.04.2021

Sektory hospodárstva

Všetky odvetvia hospodárstvaoprávnené na pomoc

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

Ďalšie informácie

Autentické znenie rozhodnutia, ktoré neobsahuje dôverné informácie, možno nájsť na internetovej stránke:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Dátum prijatia rozhodnutia

07.01.2019

Číslo pomoci

SA.50920 (2018/N)

Členský štát

Francúzsko

Región

Názov (a/alebo názov príjemcu)

EXTENSION DU RÉSEAU DE CHALEUR DE LA VILLE D'AMIENS

Právny základ

Code de l'environnement aux articles L.131-3 et L.131-6, R.131-2 et R.131-3

Druh opatrenia

pomoc poskytovaná ad hoc

SEMOP AMIENS ENERGIES

Účel

Energia z obnoviteľných zdrojov, Ochrana životného prostredia

Forma pomoci

Priamy grant, Vratné preddavky

Rozpočet

Celkový rozpočet: EUR 21.6017 (v mil.)

Ročný rozpočet: EUR 3.6003 (v mil.)

Intenzita

Trvanie

od 01.06.2019

Sektory hospodárstva

Dodávka pary a rozvod studeného vzduchu

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

ADEME

20 avenue du Gresille F-49000 ANGERS

Ďalšie informácie

Autentické znenie rozhodnutia, ktoré neobsahuje dôverné informácie, možno nájsť na internetovej stránke:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Dátum prijatia rozhodnutia

18.12.2018

Číslo pomoci

SA.52413 (2018/NN)

Členský štát

Grécko

Región

ELLADA

Názov (a/alebo názov príjemcu)

New scheme for ETMEAR charge – Adjustment Plan

Právny základ

Article 143 of Law 4011/2011 on the imposition of an ETMEAR charge will be amended. Furthermore, a new legal provision will be introduced to determine the beneficiaries of the reduced ETMEAR charge from 1.1.2019 and will provide for the adjustment plan for the period 2011-2019.

Druh opatrenia

Schéma pomoci

Účel

Energia z obnoviteľných zdrojov

Forma pomoci

Iné – Aid in the form of a reduction from ETMEAR

Rozpočet

Celkový rozpočet: EUR 2 000 (v mil.)

Ročný rozpočet: EUR 200 (v mil.)

Intenzita

Trvanie

01.01.2019 – 31.12.2028

Sektory hospodárstva

Všetky odvetvia hospodárstvaoprávnené na pomoc

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

Ministry of Environment and Energy

Mesogion Avenue 119, 10192 Athens, Greece

Ďalšie informácie

Autentické znenie rozhodnutia, ktoré neobsahuje dôverné informácie, možno nájsť na internetovej stránke:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.


1.3.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 78/7


Schválenie poskytnutia štátnej pomoci v zmysle ustanovení článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie

Prípady, proti ktorým Komisia nevzniesla námietky

(Text s významom pre EHP, s výnimkou produktov podľa prílohy I zmluvy)

(2019/C 78/02)

Dátum prijatia rozhodnutia

22.08.2018

Číslo pomoci

SA.50409 (2018/N)

Členský štát

Nemecko

Región

RHEINLAND-PFALZ

Názov (a/alebo názov príjemcu)

Rheinland-Pfalz: Richtlinie zur Förderung von Naturschutzmaßnahmen im Wald

Právny základ

Richtlinie zur Förderung von Naturschutzmaßnahmen im Wald

Landeshaushaltsordnung (LHO) von Rheinland-Pfalz

Gesetzes über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz – BNatSchG) vom 29. Juli 2009 (BGBl I S. 2542)

Landesnaturschutzgesetzes (LNatSchG)

Bundeswaldgesetzes

Landeswaldgesetzes (LWaldG)

Landesverordnung zur Durchführung des Landeswaldgesetzes

Landesverwaltungsverfahrensgesetzes (LVwVfG)

Druh opatrenia

Schéma pomoci

Účel

Pomoc na lesnícko-environmentálne a klimatické služby a ochranu lesa, Ochrana životného prostredia

Forma pomoci

Priamy grant

Rozpočet

Celkový rozpočet: EUR 5 (v mil.)

Intenzita

100 %

Trvanie

do 31.12.2024

Sektory hospodárstva

Všetky odvetvia hospodárstvaoprávnené na pomoc

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

Zentralstelle der Forstverwaltung

Le Quartier Hornbach 9, 67433 Neustadt an der Weinstraße

Ďalšie informácie

Autentické znenie rozhodnutia, ktoré neobsahuje dôverné informácie, možno nájsť na internetovej stránke:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Dátum prijatia rozhodnutia

14.12.2018

Číslo pomoci

SA.51500 (2018/N)

Členský štát

Česká republika

Región

Czech Republic

Názov (a/alebo názov príjemcu)

Spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů – 6. kolo

Právny základ

Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, v platném znění

Program rozvoje venkova na období 2014 – 2020

Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020, Opatření 16 Spolupráce, Podopatření 16.4 Podpora horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky dodavatelského řetězce k vytvoření a rozvoji krátkých dodavatelských řetězců (KDŘ) a místních trhů a propagačních činností v místním kontextu, které souvisí s rozvojem krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů, Operace 16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů (dále jen „Pravidla“)

Usnesení vlády České republiky č. 532 ze dne 9. července 2014

Druh opatrenia

Schéma pomoci

Účel

Pomoc na spoluprácu vo vidieckych oblastiach

Forma pomoci

Priamy grant

Rozpočet

Intenzita

50 %

Trvanie

do 31.12.2020

Sektory hospodárstva

POĽNOHOSPODÁRSTVO; LESNÍCTVO A RYBOLOV, PRIEMYSELNÁ VÝROBA, VEĽKOOBCHOD A MALOOBCHOD; OPRAVA MOTOROVÝCH VOZIDIEL A MOTOCYKLOV

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

Státní zemědělský intervenční fond

Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1

Ďalšie informácie

Autentické znenie rozhodnutia, ktoré neobsahuje dôverné informácie, možno nájsť na internetovej stránke:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Dátum prijatia rozhodnutia

26.11.2018

Číslo pomoci

SA.51527 (2018/N)

Členský štát

Taliansko

Región

PUGLIA

Zmiešané

Názov (a/alebo názov príjemcu)

Sottomisura 19.2 – Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo, misura 7 del Programma di Sviluppo Rurale

Právny základ

Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 della Regione Puglia approvato dalla Commissione Europea con Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2015) 8412 del 24.11.2015 che approva il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e modificato con decisione di esecuzione della Commissione n. C(2017) 5454 del 27.07.2017

Druh opatrenia

Schéma pomoci

Účel

Pomoc na základné služby a obnovu dedín vo vidieckych oblastiach

Forma pomoci

Priamy grant

Rozpočet

Celkový rozpočet: EUR 42.95 (v mil.)

Intenzita

100 %

Trvanie

do 31.12.2023

Sektory hospodárstva

Všetky odvetvia hospodárstvaoprávnené na pomoc

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

Regione Puglia dipartimento agricoltura sviluppo rurale

lungomare nazario sauro

Ďalšie informácie

Autentické znenie rozhodnutia, ktoré neobsahuje dôverné informácie, možno nájsť na internetovej stránke:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Dátum prijatia rozhodnutia

08.01.2019

Číslo pomoci

SA.52145 (2018/N)

Členský štát

Poľsko

Región

Poland

Názov (a/alebo názov príjemcu)

Dopłaty do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz częściowego dofinansowania odszkodowań wypłacanych producentom rolnym w związku z suszą (reasekuracja)

Právny základ

ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz.U. z 2016 r. poz. 792) , projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich

Druh opatrenia

Schéma pomoci

Účel

Pomoc na platby poistného

Forma pomoci

Priamy grant

Rozpočet

Intenzita

65 %

Trvanie

do 31.12.2020

Sektory hospodárstva

Pestovanie plodín a chov zvierat; poľovníctvo a služby s tým súvisiace

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Ďalšie informácie

Autentické znenie rozhodnutia, ktoré neobsahuje dôverné informácie, možno nájsť na internetovej stránke:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Dátum prijatia rozhodnutia

06.12.2018

Číslo pomoci

SA.52289 (2018/N)

Členský štát

Nemecko

Región

BAYERN

Názov (a/alebo názov príjemcu)

Bayern: Bayerisches Bergbauernprogramm

Právny základ

Richtlinie: Bayerisches Bergbauernprogram 2017

Bayerische Haushaltsordnung

Druh opatrenia

Schéma pomoci

Účel

Pomoc na investície do hmotného majetku a nehmotného majetku poľnohospodárskych podnikov v súvislosti s poľnohospodárskou prvovýrobou

Forma pomoci

Rozpočet

Celkový rozpočet: EUR 6 (v mil.)

Ročný rozpočet: EUR 3 (v mil.)

Intenzita

90 %

Trvanie

01.01.2019 – 31.12.2020

Sektory hospodárstva

Pestovanie plodín a chov zvierat; poľovníctvo a služby s tým súvisiace

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Holzkirchen

Rudolf-Diesel-Ring 1a, 83607 Holzkirchen

Ďalšie informácie

Autentické znenie rozhodnutia, ktoré neobsahuje dôverné informácie, možno nájsť na internetovej stránke:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Dátum prijatia rozhodnutia

03.12.2018

Číslo pomoci

SA.52310 (2018/N)

Členský štát

Litva

Región

Lithuania

Názov (a/alebo názov príjemcu)

Aide aux entreprises agricoles ayant subi des pertes dans leur production végétale en raison de fortes précipitations en 2017

Právny základ

Projet d’arrêté du ministre de l’Agriculture de la République de Lituanie portant approbation des règles concernant l’octroi d’aides aux entreprises agricoles ayant subi des pertes dans leur production végétale en raison de fortes précipitations en 2017

Druh opatrenia

Schéma pomoci

Účel

Pomoc na náhradu škody spôsobenej nepriaznivou poveternostnou udalosťou, ktorú možno prirovnať k prírodnej katastrofe

Forma pomoci

Priamy grant

Rozpočet

Celkový rozpočet: EUR 9.2 (v mil.)

Intenzita

80 %

Trvanie

do 31.12.2020

Sektory hospodárstva

Pestovanie netrvácnych plodín, Pestovanie trvácnych plodín

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

Ministry of Agriculture of the Republic of Lithuania

Gedimino av. 19, Vilnius

Ďalšie informácie

Autentické znenie rozhodnutia, ktoré neobsahuje dôverné informácie, možno nájsť na internetovej stránke:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Dátum prijatia rozhodnutia

11.01.2019

Číslo pomoci

SA.52534 (2018/N)

Členský štát

Nemecko

Región

SACHSEN

Názov (a/alebo názov príjemcu)

Sachsen – Natürliches Erbe: Vorhaben zur Prävention von Wolfsschäden

Právny základ

Entwurf der Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Umwelt und Landwirtschaft für die Förderung von Maßnahmen zur Sicherung der natürlichen biologischen Vielfalt und des natürlichen ländlichen Erbes im Freistaat Sachsen (Förderrichtlinie Natürliches Erbe – RL NE/2014)

Druh opatrenia

Schéma pomoci

Účel

Pomoc na investície do hmotného majetku a nehmotného majetku poľnohospodárskych podnikov v súvislosti s poľnohospodárskou prvovýrobou

Forma pomoci

Priamy grant

Rozpočet

Intenzita

100 %

Trvanie

do 31.12.2020

Sektory hospodárstva

Chov zvierat

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie

Postfach 54 01 37, 01311 Dresden

Ďalšie informácie

Autentické znenie rozhodnutia, ktoré neobsahuje dôverné informácie, možno nájsť na internetovej stránke:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Dátum prijatia rozhodnutia

08.01.2019

Číslo pomoci

SA.52535 (2018/N)

Členský štát

Nemecko

Región

SACHSEN

Názov (a/alebo názov príjemcu)

Sachsen: Ausgleichszahlungen für durch Raubtiere verursachte Schäden

Právny základ

Entwurf der Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums für Umwelt und Landwirtschaft zum Ausgleich von durch Wolf, Luchs oder Bär verursachte Schäden

Druh opatrenia

Schéma pomoci

Účel

Pomoc na náhradu škôd spôsobených chránenými zvieratami

Forma pomoci

Priamy grant

Rozpočet

Celkový rozpočet: EUR 0.18 (v mil.)

Intenzita

100 %

Trvanie

do 31.12.2023

Sektory hospodárstva

Pestovanie plodín a chov zvierat; poľovníctvo a služby s tým súvisiace

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

Landesdirektion Sachsen

Altchemnitzer Straße 41

Ďalšie informácie

Autentické znenie rozhodnutia, ktoré neobsahuje dôverné informácie, možno nájsť na internetovej stránke:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.