ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 438

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Ročník 61
5. decembra 2018


Obsah

Strana

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2018/C 438/01

Výmenný kurz eura

1

2018/C 438/02

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 28. novembra 2018 o uverejnení jednotného dokumentu v zmysle článku 94 ods. 1 písm. d) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 a odkazu na uverejnenie špecifikácie výrobku v súvislosti s názvom v sektore vinohradníctva a vinárstva v Úradnom vestníku Európskej únie [Cebreros (CHOP)]

2


 

V   Oznamy

 

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

 

Európska komisia

2018/C 438/03

Oznámenie Komisie uverejnené podľa článku 27 ods. 4 nariadenia Rady (ES) č. 1/2003 vo veci AT.39398 – Visa MIF

8

2018/C 438/04

Oznámenie Komisie uverejnené podľa článku 27 ods. 4 nariadenia Rady (ES) č. 1/2003 vo veci AT.40049 – Mastercard II

11


SK

 


IV Informácie

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

Európska komisia

5.12.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 438/1


Výmenný kurz eura (1)

4. decembra 2018

(2018/C 438/01)

1 euro =


 

Mena

Výmenný kurz

USD

Americký dolár

1,1409

JPY

Japonský jen

128,68

DKK

Dánska koruna

7,4626

GBP

Britská libra

0,89058

SEK

Švédska koruna

10,2293

CHF

Švajčiarsky frank

1,1348

ISK

Islandská koruna

139,60

NOK

Nórska koruna

9,6473

BGN

Bulharský lev

1,9558

CZK

Česká koruna

25,901

HUF

Maďarský forint

323,20

PLN

Poľský zlotý

4,2823

RON

Rumunský lei

4,6514

TRY

Turecká líra

6,1035

AUD

Austrálsky dolár

1,5451

CAD

Kanadský dolár

1,5031

HKD

Hongkongský dolár

8,9071

NZD

Novozélandský dolár

1,6406

SGD

Singapurský dolár

1,5550

KRW

Juhokórejský won

1 261,04

ZAR

Juhoafrický rand

15,5292

CNY

Čínsky juan

7,7986

HRK

Chorvátska kuna

7,4015

IDR

Indonézska rupia

16 303,46

MYR

Malajzijský ringgit

4,7319

PHP

Filipínske peso

60,035

RUB

Ruský rubeľ

75,7901

THB

Thajský baht

37,273

BRL

Brazílsky real

4,3642

MXN

Mexické peso

23,2057

INR

Indická rupia

80,4720


(1)  Zdroj: referenčný výmenný kurz publikovaný ECB.


5.12.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 438/2


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE

z 28. novembra 2018

o uverejnení jednotného dokumentu v zmysle článku 94 ods. 1 písm. d) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 a odkazu na uverejnenie špecifikácie výrobku v súvislosti s názvom v sektore vinohradníctva a vinárstva v Úradnom vestníku Európskej únie

[Cebreros (CHOP)]

(2018/C 438/02)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a najmä na jeho článok 97 ods. 3,

keďže:

(1)

Španielsko v súlade s časťou II hlavou II kapitolou I oddielom 2 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 zaslalo žiadosť o ochranu názvu „Cebreros“.

(2)

V súlade s článkom 97 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 Komisia túto žiadosť preskúmala a dospela k záveru, že podmienky stanovené v článkoch 93 až 96, článku 97 ods. 1 a článkoch 100, 101 a 102 uvedeného nariadenia sú splnené.

(3)

S cieľom umožniť predkladanie námietok v zmysle článku 98 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 by sa jednotný dokument v zmysle článku 94 ods. 1 písm. d) daného nariadenia a odkaz na uverejnenie špecifikácie výrobku uskutočnené počas predbežného vnútroštátneho postupu na preskúmanie žiadosti o ochranu názvu „Cebreros“ mali uverejniť v Úradnom vestníku Európskej únie,

ROZHODLA TAKTO:

Jediný článok

Jednotný dokument v zmysle článku 94 ods. 1 písm. d) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 a odkaz na uverejnenie špecifikácie výrobku v súvislosti s názvom „Cebreros“ (CHOP) sú uvedené v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

V súlade s článkom 98 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 vzniká uverejnením tohto rozhodnutia právo podať do dvoch mesiacov odo dňa jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie námietku proti ochrane názvu uvedeného v prvom odseku tohto článku.

V Bruseli 28. novembra 2018

Za Komisiu

Phil HOGAN

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671.


PRÍLOHA

JEDNOTNÝ DOKUMENT

„Cebreros“

PDO-ES-02348

Dátum podania žiadosti: 20.2.2017

1.   Názov (názvy) na zápis do registra

Cebreros

2.   Druh zemepisného označenia

CHOP – chránené označenie pôvodu

3.   Kategórie vinohradníckych/vinárskych výrobkov

1.

Víno

4.   Opis vína (vín)

Biele vína:

Biele vína majú odtiene od slamovožltej po zlatožltú farbu. Sú jasné a žiarivé, majú ovocnú vôňu a v ústach príjemnú, vyváženú a olejnatú chuť. Ak vína vyzrievali v sudoch, môžu byť po okrajoch sfarbené do zlatista, ich ovocná aróma je vyzretejšia a majú oveľa telnatejšiu chuť na podnebí.

Maximálny obsah prchavých kyselín pri vínach starších ako jeden rok: 16,67 meq/l až do 10 % obj., so zvýšením o 1 meq/l na každý stupeň obsahu alkoholu nad 10 %.

Tieto vína môžu presiahnuť maximálne hodnoty stanovené v bode 1 prílohy IC nariadenia Komisie (ES) č. 606/2009 za predpokladu, že spĺňajú podmienky stanovené v oddiele 3 tejto prílohy.

Analytické parametre nestanovené v tomto dokumente musia spĺňať platné pravidlá.

Všeobecné analytické vlastnosti

Maximálny celkový obsah alkoholu (v obj. %):

 

Minimálny skutočný obsah alkoholu (v obj. %):

12

Minimálna celková kyslosť:

4 v gramoch na liter, vyjadrená ako kyselina vínna

Maximálny obsah prchavých kyselín (v miliekvivalentoch na liter):

13,33

Celkový maximálny obsah oxidu siričitého (v miligramoch na liter):

160

Ružové vína:

Sú jasné a žiarivé, ich farba prechádza od bledoružovej po jahodovoružovú alebo malinovú. Zvyčajne majú nádych červeného a/alebo čierneho ovocia so stredne veľkou štruktúrou v ústach. Ak vína vyzrievali v sudoch, môžu mať oranžovejšie tóny, náznaky ovocia pretrvávajú menej intenzívnejšie a na pozadí sa vynárajú drevité stopy.

Maximálny obsah prchavých kyselín pri vínach starších ako jeden rok: 16,67 meq/l až do 10 % obj., so zvýšením o 1 meq/l na každý stupeň obsahu alkoholu nad 10 %.

Tieto vína môžu presiahnuť maximálne hodnoty stanovené v bode 1 prílohy IC nariadenia Komisie (ES) č. 606/2009 za predpokladu, že spĺňajú podmienky stanovené v oddiele 3 tejto prílohy.

Analytické parametre nestanovené v tomto dokumente musia spĺňať platné pravidlá.

Všeobecné analytické vlastnosti

Maximálny celkový obsah alkoholu (v obj. %):

 

Minimálny skutočný obsah alkoholu (v obj. %):

12

Minimálna celková kyslosť:

4,5 v gramoch na liter, vyjadrená ako kyselina vínna

Maximálny obsah prchavých kyselín (v miliekvivalentoch na liter):

13,33

Celkový maximálny obsah oxidu siričitého (v miligramoch na liter):

160

Červené vína:

Červené vína majú číry vzhľad s čerešňovočervenými tónmi a náznakmi fialovej. Zvyčajne majú nádych červeného a/alebo čierneho ovocia, ako aj kyslosť a vyváženú štruktúru, čo im dodáva jemnosť a eleganciu. Ak vína zreli v sudoch, ponechávajú si svoju ovocnú paletu spolu s ich drevnatosťou, zjemnejú a získavajú dlhotrvajúcu chuť s tehlovočervenými tónmi.

Maximálny obsah prchavých kyselín pri vínach starších ako jeden rok: 16,67 meq/l až do 10 % obj., so zvýšením o 1 meq/l na každý stupeň obsahu alkoholu nad 10 %.

Tieto vína môžu presiahnuť maximálne hodnoty stanovené v bode 1 prílohy IC nariadenia Komisie (ES) č. 606/2009 za predpokladu, že spĺňajú podmienky stanovené v oddiele 3 tejto prílohy.

Analytické parametre nestanovené v tomto dokumente musia spĺňať platné pravidlá.

Všeobecné analytické vlastnosti

Maximálny celkový obsah alkoholu (v obj. %):

 

Minimálny skutočný obsah alkoholu (v obj. %):

13

Minimálna celková kyslosť:

4,5 v gramoch na liter, vyjadrená ako kyselina vínna

Maximálny obsah prchavých kyselín (v miliekvivalentoch na liter):

13,33

Celkový maximálny obsah oxidu siričitého (v miligramoch na liter):

150

5.   Enologické postupy

a)   Základné enologické postupy

Pestovateľský postup

Vysádzanie, vypĺňanie medzier, vrúbľovanie na mieste a vrúbľovanie vrcholčekov sa môže vykonávať len s povolenými odrodami.

Na nové vysádzanie sa môžu používať len hlavné odrody: Red Garnacha a Albillo Real.

Vinič sa môže vyväzovať týmito spôsobmi:

Tradičnou metódou do tvaru čaše a jej variantmi.

Na špalierové vyväzovacie systémy viniča: vedené a podporované vyväzovanie.

Osobitný enologický postup

Minimálny potenciálny obsah alkoholu hrozna: 12 % obj. (červené odrody) a 11 % obj. (biele odrody).

Môžu sa používať len tie nádrže a nádoby, ktoré víno nekontaminujú a ktoré sú povolené podľa súčasných právnych predpisov.

Maximálny výnos extrakcie: 70 l na 100 kg hrozna.

Podmienky dozrievania

Pri vínach, ktoré sa označujú spojením „KVASENÉ V SUDOCH“ („FERMENTADO EN BARRICA“), sa na kvasenie aj vyzrievanie na kaloch musia používať dubové sudy.

Následné vyzrievanie sa uskutočňuje v dubových sudoch.

Výpočet obdobia vyzrievania sa začína od 1. novembra roku zberu.

Obmedzenie týkajúce sa vinifikácie

Biele vína sa vyrábajú výhradne z odrody Albillo Real.

Ružové a červené odrody sa vyrábajú z minimálne 95 % odrody Red Garnacha.

Na extrakciu muštu sa zakazuje používanie vysokoobrátkových odstredivých strojov a kontinuálnych lisov.

b)   Maximálne výnosy

6 000 kilogramov hrozna na hektár

42 hektolitrov vína na hektár

6.   Vymedzená oblasť

Obce sú uvedené na zozname, z ktorých sa všetky nachádzajú v provincii Avila:

La Adrada, El Barraco, Burgohondo, Casavieja, Casillas, Cebreros, Cuevas del Valle, Fresnedilla, Gavilanes, Herradón de Pinares, Higuera de las Dueñas, El Hoyo de Pinares, Lanzahíta, Mijares, Mombeltrán, Navahondilla, Navalmoral, Navaluenga, Navarredondilla, Navarrevisca, Navatalgordo, Pedro Bernardo, Piedralaves, San Bartolomé de Pinares, San Esteban del Valle, San Juan de la Nava, San Juan del Molinillo, Santa Cruz de Pinares, Santa Cruz del Valle, Santa María del Tiétar, Serranillos, Sotillo de la Adrada, El Tiemblo, Villanueva de Ávila a Villarejo del Valle.

7.   Hlavné odrody viniča

 

ALBILLO REAL

 

RED GARNACHA – GIRONET

8.   Opis súvislostí

Prírodné a ľudské faktory

Prírodné faktory

Chránená oblasť sa nachádza v strednej časti Iberského pohoria medzi povodiami riek Alberche a Tiétar, ktoré sú prítokmi rieky Tajo. Tieto povodia oddeľuje východná časť pohoria Sierra de Gredos. Obsahuje prevažne materiály, ktoré majú žulovitý pôvod.

V povodí rieky Alberche je terén skalnatý, ale bez výrazných prvkov. Je popretkávaný strmými kopcami značnej výšky. Vinohrad sa nachádza hlavne na úbočiach ľavého brehu údolia smerujúceho na juh. Nadmorská výška je 800 m až 1 000 m, avšak niektoré parcely sa môžu nachádzať aj nad 1 000 m. Povodie rieky Tiétar je položené nižšie, ale smerom k svojmu prameňu náhle stúpa.

Zem je hlinitá, piesčitá a mierne kyslá so žulovým podložím a trochou organického materiálu. Je tu bridlicovitá oblasť s ílovito-hlinito-piesčitými pôdami, ktorá je však omnoho menšia. Podľa klasifikácie FAO sú v oblasti najmä kambizoly. Dystrické a humusové kambizoly tvoria väčšinu pôd vo vinohradoch.

Podnebie je stredomorské s kontinentálnym vplyvom. Má relatívne krátke zimy, ktoré nie sú veľmi chladné. Letá sú dlhé, teplé a suché. Priemerná ročná teplota v oblasti, kde sa nachádzajú vinohrady (Sierra de Gredos má horské podnebie), je 12 až 15 °C a ročný úhrn zrážok sa pohybuje od 400 do 800 mm. Rok má 215 dní bez mrazu. Vo všeobecnosti sa dá povedať, že podnebie je teplejšie a daždivejšie ako v iných oblastiach regiónu, v ktorých sa nachádzajú CHOP rieky Douro.

Ľudské faktory

Ľudia si po stáročia vyberali najlepšie pôdy na pestovanie viniča a vybrali si tie, ktoré boli najvhodnejšie a mali južnú až juhozápadnú orientáciu. Treba poznamenať, že určité parcely sa nachádzajú vo vysokej nadmorskej výške (viac než 1 000 metrov).

Red Garnacha a Albillo Real sú hlavné odrody, ktoré sa používajú na výrobu vína. Počas celej histórie existujú zmienky o tom, aké vhodné sú tieto odrody pre danú oblasť. Hoci sa pestujú aj inde, kvalitná pôda a priaznivé podnebie v danej oblasti dodáva chráneným vínam veľmi osobité vlastnosti.

Vinohrady vo vymedzenej oblasti sú veľmi staré. Až 94 % viniča je starších ako 50 rokov a 37 % je starších ako 80 rokov. To znamená menšie objemy produkcie s vyššou kvalitou.

V oblasti je priestranný systém vysádzania, ktorý je spravidla väčší ako 2,5 x 2,5 metrov. Hustota vysádzania je preto 1 600 rastlín viniča na hektár, čo je vhodné pre slabé a nepravidelné zrážky a zem chudobnú na organické látky.

Vlastnosti výrobku

Vína vo vymedzenej oblasti možno rozdeliť na: biele, ružové, červené, mladé a vyzreté. Všetky z nich majú spoločné tieto vlastnosti súvisiace s terroir:

vysoký obsah alkoholu,

vysoký a vyvážený obsah kyseliny vínnej,

dobrý potenciál uskladnenia. Predovšetkým červené vína sa uchovávajú veľmi dobre.

sú vyvážené, jemné a lahodné v ústach a veľmi živé.

Príčinná súvislosť

Osobitosť vín z vymedzenej oblasti v zásade súvisí so zemepisným prostredím: Ako sa uvádza vyššie, oblasť vytyčujú dve pohoria a dve rieky, ktoré patria do povodia rieky Tajo. Vinohrad sa nachádza hlavne na úbočiach ľavého brehu údolí smerujúcich na juh. Vlastnosti pôdy, geológia a podnebie v oblasti preto vytvárajú výnimočné a jedinečné podmienky na pestovanie viniča. Okrem toho vďaka odborným znalostiam o výbere najvhodnejších odrôd a najprimeranejších metód pestovania možno vyrábať osobitý a jedinečný produkt. Hlavné faktory, ktoré potvrdzujú túto súvislosť, sú zhrnuté nižšie:

Piesčito-hlinitá štruktúra pôdy so žulovým podložím dodáva vínom jemnosť a lahodnosť na podnebí.

Mikroklíma oblasti, ktorá sa má chrániť, je na rozdiel od okolitých oblastí omnoho rôznorodejšia než zvyšok regiónu Kastília a León a je chladnejšia než oblasti na juh a východ, no vyznačuje sa vlastnými zreteľnými črtami. Nedostatok zrážok cez leto a skorú jeseň však zabezpečuje, že zbierané hrozno je zdravé a má vysokú kvalitu.

Vinohrady sa nachádzajú vo vysokej nadmorskej výške, niektoré z nich vyššie ako tisíc metrov nad morom. Preto má výsledné hrozno veľmi dobrú kyslosť, ktorá vínu dodáva sviežosť a živosť.

O jeho osobitosti svedčí aj mapa odrôd hrozna. Pestovatelia viniča si po stáročia vyberali odrody, ktoré sú najvhodnejšie pre túto oblasť: Red Garnacha a Albillo Real, ktoré sú základom vín a dodávajú im špecifické vlastnosti. Z odrody Red Garnacha sa vyrábajú vína s vysokým obsahom alkoholu, hoci vďaka nadmorskej výške a podnebiu sú svieže na podnebí. Odroda Albillo Real je príznačná pre oblasť a odlišuje sa od odrody Albillo Mayor, ktorá je typická pre ostatné oblasti regiónu Kastília a León. Vyrábajú sa z nej komplexné, príjemné a živé vína, ktoré sú veľmi vhodné na vyzrievanie v sude.

Tradičné vzdialenosti výsadby spolu s nízkym úhrnom zrážok a nedostatkom organických látok v pôde spôsobuje veľmi nízke výnosy hrozna. Je to jeden z faktorov prispievajúcich k vysokej kvality hrozna z hľadiska výroby aj polyfenolov. Majú vyvážené analytické parametre a veľmi dobre dozrievajú.

Vinohrad je veľmi starý (94 % viniča je starších ako 50 rokov a 37 % starších ako 80 rokov). V kombinácii s uvedenými znakmi to znamená, že vína sa uchovávajú obzvlášť dobre.

Vďaka opísaným okolnostiam sa urodí hrozno, ktoré veľmi dobre zreje, takže možno vyrábať vína s vysokým obsahom alkoholu (minimálne 12° pri bielych a ružových vínach a 13° pri červených). Vyznačujú sa aj vysokou kyslosťou (celková kyslosť najmenej 4,5 gramov na liter vyjadrená ako kyselina vínna). Táto dvojitá charakteristika, vysoký obsah alkoholu a vysoká kyslosť dodávajú vínam Cebreros ich typickú vyváženosť.

Vína, na ktoré sa vzťahuje chránená oblasť, sa od vín z okolitých oblastí (najmä od vín z údolia Duero) odlišujú touto typickou vyváženosťou medzi obsahom alkoholu a kyslosťou, ako aj štruktúrou, ktorá je zreteľná, avšak nie nadmerná, výsledkom čoho sú vína s veľmi elegantným charakterom.

9.   Ďalšie základné podmienky

Právny rámec:

Vnútroštátne právne predpisy

Druh ďalšej podmienky:

Balenie vo vymedzenej zemepisnej oblasti

Opis podmienky:

Proces výroby vína zahŕňa stáčanie a následné vyzrievanie vo fľaši, a preto môžu byť organoleptické vlastnosti opísané v špecifikácii zaručené len vtedy, ak sa všetky činnosti manipulácie s vínom uskutočňujú vo vymedzenej oblasti. Víno sa stáča do fľaše, čím sa ukončí výrobný proces. Práve v tejto fáze víno získava vlastnosti uvedené v oddiele 2 tejto špecifikácie, a najmä svoje organoleptické vlastnosti. Veľkoobjemová preprava vína nestočeného do fliaš by znamenala, že výrobok by sa presúval bez tejto konečnej činnosti, čo by viedlo k zníženiu kvality (oxidácia a iné znaky zmeny, a podobne).

Stáčanie vína je preto jedným z kľúčových kritérií na zaručenie vlastností, ktoré získava počas výroby a prípadne počas procesu vyzrievania. Stáčanie sa preto musí vykonávať v zariadeniach vinárskych závodov na stáčanie vo výrobnej oblasti.

Právny rámec:

Vnútroštátne právne predpisy

Druh ďalšej podmienky:

Ďalšie ustanovenia týkajúce sa označovania

Opis podmienky:

Pojem „AKOSTNÉ VÍNO CEBREROS“ („VINO DE CALIDAD DE CEBREROS“) sa môže používať na etiketách namiesto pojmu „CHRÁNENÉ OZNAČENIE PÔVODU ‚CEBREROS‘“.

Je povinné uviesť rok zberu, ročník, zber alebo ekvivalentné výrazy, aj keď vína neboli vyzreté.

Pojmy „KVASENÉ V SUDOCH“ alebo „DUB“ („ROBLE“) sa môžu použiť za predpokladu, že vína spĺňajú podmienky stanovené v aktuálnych právnych predpisoch.

V prípade dávok, pri ktorých sa na výrobu vína preukázateľne použilo 100 % hrozna z jednej obce, sa môže na etikete uviesť, že víno bolo vyrobené z hrozna z danej obce.

Odkaz na špecifikáciu výrobku

http://www.itacyl.es/opencms_wf/opencms/informacion_al_ciudadano/calidad_alimentaria/7_vinicos/index.html


V Oznamy

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

Európska komisia

5.12.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 438/8


Oznámenie Komisie uverejnené podľa článku 27 ods. 4 nariadenia Rady (ES) č. 1/2003 vo veci AT.39398 – Visa MIF

(2018/C 438/03)

1.   Úvod

1.

Podľa článku 9 nariadenia Rady (ES) č. 1/2003 zo 16. decembra 2002 o vykonávaní pravidiel hospodárskej súťaže stanovených v článkoch 81 a 82 Zmluvy (1) v prípadoch, keď Komisia zamýšľa prijať rozhodnutie vyžadujúce ukončenie porušovania a príslušné strany sa zaviažu, že splnia požiadavky vyjadrené Komisiou v jej predbežnom posúdení, Komisia môže rozhodnúť, že uvedené záväzky budú pre tieto podniky záväzné. Takéto rozhodnutie sa môže prijať na vymedzené obdobie, pričom sa v ňom uvedie, že dôvody na zásah Komisie už neexistujú. Podľa článku 27 ods. 4 toho istého nariadenia Komisia uverejní stručné zhrnutie veci a kľúčovú podstatu príslušných záväzkov. Zainteresované strany môžu predložiť svoje pripomienky v rámci lehoty stanovenej Komisiou.

2.   Zhrnutie

2.

Dňa 3. augusta 2017 prijala Komisia doplňujúce oznámenie námietok proti spoločnostiam Visa Inc. a Visa International Services Association. Toto oznámenie námietok predstavuje ďalší dodatok k doplňujúcim oznámeniam námietok z 23. apríla 2013 a 3. apríla 2009 adresovaným spoločnostiam Visa Inc., Visa International Service Association a Visa Europe Limited (2) (spolu „Visa“).

3.

V doplňujúcom oznámení námietok Komisia vyjadrila svoje predbežné stanovisko, že spoločnosti Visa Inc. a Visa International Services Association porušili článok 101 ZFEÚ a článok 53 dohody o EHP tým, že stanovili pravidlá týkajúce sa multilaterálnych výmenných poplatkov (ďalej len „MVP“), ktoré sa vzťahujú na medziregionálne transakcie so spotrebiteľskými debetnými a kreditnými kartami, ktoré vydávajúca banka (banka držiteľa karty) so sídlom mimo EHP vydala v miestach predaja nachádzajúcich sa v EHP. Patria medzi ne transakcie „s fyzickým použitím karty“ (s fyzickou účasťou držiteľa karty, napríklad v obchode) a transakcie „bez fyzického použitia karty,“ (bez fyzickej účasti držiteľa karty, napríklad pri prenose čísla karty a autentifikačných údajov cez internet, e-mail: alebo telefón).

4.

V doplňujúcom oznámení námietok Komisia berie na vedomie pravidlá spoločnosti Visa, že prijímajúca banka (banka obchodníka) je povinná zaplatiť vydávajúcej banke (banke držiteľa karty) medziregionálne MVP za každú medziregionálnu transakciu uskutočnenú platobnými kartami v miestach predaja v EHP. Medziregionálne poplatky MVP spoločnosti Visa predstavujú rozhodnutia združenia podnikov v zmysle článku 101 ods. 1 ZFEÚ/článku 53 ods. 1 Dohody o EHP.

5.

Ako je uvedené v doplňujúcom oznámení námietok, keďdržiteľ karty použije platobnú kartu na kúpu tovaru alebo služieb od obchodníka, obchodník zaplatí svojej prijímajúcej banke poplatky za obchodnícke služby. Prijímajúca banka si ponechá časť tohto poplatku (maržu prijímajúcej banky), časť sa postúpi emitentovi (poplatok MVP) a časť sa postúpi prevádzkovateľovi systému (v tomto prípade spoločnosti Visa). V doplňujúcm oznámení námietok sa ďalej uvádza, že veľká časť poplatku účtovaného obchodníkovi závisí od poplatku MVP. Komisia však v minulosti akceptovala poplatky MVP, ktoré boli v súlade s tzv. testom neutrality obchodníka (Merchant Indifference Test, MIT) (3). Podľa tohto testu by výmenný poplatok v priemere nemal prekročiť transakčné výhody, ktoré obchodníkom plynú z prijímania platieb platobnými kartami. Poplatkom MVP sa zabezpečuje, aby predávajúci nerozlišovali medzi akceptovaním platieb kartou a inými platobnými spôsobmi, čím sa vytvoria rovnocenné podmienky z hľadiska hospodárskej súťaže v súvislosti s alternatívnymi platobnými nástrojmi.

3.   Hlavný obsah ponúknutých záväzkov

6.

Spoločnosti Visa Inc. a Visa International Services Association ako strany, ktoré sú predmetom konania, nesúhlasia s predbežným posúdením Komisie. Napriek tomu sa však zaviazali splniť záväzky v zmysle článku 9 nariadenia (ES) č. 1/2003, s cieľom rozptýliť obavy Komisie v súvislosti s hospodárskou súťažou. Tieto záväzky sú stručne zhrnuté ďalej v texte a sú uverejnené v plnom znení v anglickom jazyku na webovej stránke Generálneho riaditeľstva pre hospodársku súťaž:

http://ec.europa.eu/competition/index_en.html

7.

Šesť mesiacov odo dňa, keď spoločnosť Visa prijala oficiálne oznámenie o rozhodnutí Komisie podľa článku 9 nariadenia (ES) č. 1/2003, sa spoločnosť Visa zaväzuje obmedziť:

a)

svoje medziregionálne debetné poplatky MVP za medziregionálne transakcie s fyzickým použitím debetnej karty (CP) na úroveň 0,2 %, a

b)

svoje medziregionálne kreditné poplatky MVP za medziregionálne transakcie s fyzickým použitím kreditnej karty (CP) na úroveň 0,3 %, a

c)

svoje medziregionálne debetné poplatky MVP za medziregionálne transakcie bez fyzického použitia debetnej karty (CNP) na úroveň 1,15 %, a

d)

svoje medziregionálne kreditné poplatky MVP za medziregionálne transakcie bez fyzického použitia debetnej karty (CNP) na úroveň 1,50 %.

8.

Tieto záväzky zostanú v platnosti počas obdobia piatich rokov a šiestich mesiacov po oznámení rozhodnutia o záväzkoch spoločnosti Visa.

9.

Spoločnosť Visa najneskôr do 12 pracovných dní od oznámenia rozhodnutia o záväzkoch informuje všetky banky prijímajúce medziregionálne transakcie spoločnosti Visa a požiada ich, aby tiež bezodkladne informovali svojich príslušných obchodných zákazníkov, že: i) predmetné záväzky boli prijaté, ii) výška medziregionálnych poplatkov MVP sa počas dĺžky trvania záväzkov obmedzí pre všetky budúce medziregionálne transakcie uskutočnené spotrebiteľskými debetnými a kreditnými kartami. A taktiež najneskôr do 12 pracovných dní od oznámenia rozhodnutia o záväzkoch spoločnosť Visa zverejní na webovej stránke Visa Europe na viditeľnom a ľahko prístupnom mieste všetky medziregionálne MVP týkajúce sa debetných a kreditných úhrad, ktoré sa vzťahujú na transakcie CP a CNP medzi regiónmi.

10.

Spoločnosť Visa by tieto záväzky nemala svojím konaním alebo opomenutím priamo či nepriamo obchádzať alebo sa pokúšať ich obchádzať. Od oznámenia rozhodnutia o záväzkoch by sa spoločnosť Visa mala predovšetkým zdržať všetkých praktík, ktoré majú rovnaký cieľ alebo účinok ako medziregionálne poplatky MVP. Týka sa to najmä, ale nie výlučne, vykonávania programov alebo uplatňovania nových pravidiel, v rámci ktorých spoločnosť Visa prevádza systémové alebo iné poplatky účtované prijímajúcim bankám v rámci EHP vydávajúcim bankám mimo EHP.

11.

Za predpokladu neobchádzania záväzkov zo strany spoločnosti Visa môže tento podnik prijať vhodné opatrenia na ochranu spotrebiteľa, ktorými sa zabezpečí, aby zmeny medziregionálnych poplatkov MVP nemali nepriaznivý vplyv na spotrebiteľov, najmä pokiaľ ide o záležitosti ako podvod, menový prepočet, refundácia peňažných prostriedkov a reverzné transakcie (charge backs).

12.

Spoločnosť Visa vymenuje monitorovacieho správcu, ktorý bude sledovať dodržiavanie záväzkov zo strany spoločnosti Visa. Komisia má právo navrhovaného správcu pred jeho vymenovaním schváliť alebo zamietnuť.

13.

Súčasné protimonopolné vyšetrovanie (pozri bod 2) proti spoločnosti Visa zostane otvorené až do ďalšieho posúdenia Komisie, ktoré môže prípadne obsahovať pripomienky k tomuto oznámeniu.

4.   Výzva na predloženie pripomienok

14.

S výhradou testu trhu má Komisia v úmysle prijať rozhodnutie podľa článku 9 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1/2003, ktorým vyššie uvedené záväzky uverejnené na internete na webovej stránke Generálneho riaditeľstva pre hospodársku súťaž vyhlási za záväzné.

15.

V súlade s článkom 27 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1/2003 Komisia vyzýva zainteresované tretie strany, aby predložili svoje pripomienky k navrhovaným záväzkom. Tieto pripomienky musia byť Komisii doručené najneskôr do jedného mesiaca odo dňa uverejnenia tohto oznámenia. Komisia takisto vyzýva zainteresované tretie strany, aby predložili verziu svojich pripomienok, ktorá nemá dôverný charakter, v ktorej by sa mali informácie považované týmito stranami za obchodné tajomstvo a ďalšie dôverné informácie vypustiť a nahradiť zhrnutím, ktoré nemá dôverný charakter, alebo slovami „obchodné tajomstvo“ alebo „dôverné“.

16.

Odpovede a pripomienky by mali byť pokiaľ možno odôvodnené a podložené relevantnými faktami. Ak v ktorejkoľvek časti navrhovaných záväzkov zistíte problém, Komisia by uvítala návrh jeho možného riešenia.

17.

Pripomienky s uvedením referenčného čísla AT.39398 – Visa MIF možno Komisii zasielať e-mailom (COMP-GREFFE-ANTITRUST@ec.europa.eu), faxom (+32 22950128) alebo poštou na túto adresu:

European Commission

Directorate-General for Competition

Antitrust Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Ú. v. ES L 1, 4.1.2003, s. 1. S účinnosťou od 1. decembra 2009 sa článok 81 Zmluvy o ES stal článkom 101 ZFEÚ a článok 82 Zmluvy o ES článkom 102 ZFEÚ. Uvedené dva súbory ustanovení sú vo svojej podstate totožné. Na účely tohto oznámenia by sa odkazy na články 101 a 102 ZFEÚ mali v prípade potreby chápať ako odkazy na články 81 a 82 Zmluvy o ES.

(2)  Dňa 3. júna 2016 došlo k fúzií spoločností Visa Inc. a Visa Europe a spoločnosť Visa Inc. nadobudla podnik Visa Europe, v dôsledku čoho spoločnosť Visa Europe prestala fungovať ako samostatný podnik. Preto by sa každý odkaz na spoločnosť Visa Europe mal chápať ako odkaz na obdobie pred 3. júnom 2016.

(3)  Informácie o testovaní neutrality obchodníka (Merchant Indifference Test, MIT) nájdete v súhrnnom zhrnutí prieskumu EK o nákladoch obchodníkov na spracovanie hotovostných a kartových platieb z roku 2015, s. 3, ktorý je k dispozícii na adrese: http://ec.europa.eu/competition/sectors/financial_services/dgcomp_final_report_en.pdf.


5.12.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 438/11


Oznámenie Komisie uverejnené podľa článku 27 ods. 4 nariadenia Rady (ES) č. 1/2003 vo veci AT.40049 – Mastercard II

(2018/C 438/04)

1.   Úvod

1.

Podľa článku 9 nariadenia Rady (ES) č. 1/2003 zo 16. decembra 2002 o vykonávaní pravidiel hospodárskej súťaže stanovených v článkoch 81 a 82 zmluvy (1) v prípadoch, keď má Komisia v úmysle prijať rozhodnutie vyžadujúce ukončiť porušovanie práv a zainteresované strany sa zaviažu, že splnia požiadavky vyjadrené Komisiou v jej predbežnom posúdení, Komisia môže rozhodnúť, že uvedené záväzky budú pre tieto podniky záväzné. Takéto rozhodnutie sa môže prijať na vymedzené obdobie, pričom sa v ňom uvedie, že dôvody na zásah Komisie už neexistujú. Podľa článku 27 ods. 4 toho istého nariadenia Komisia uverejní stručné zhrnutie veci a hlavný obsah príslušných záväzkov. Zainteresované strany môžu predložiť svoje pripomienky v rámci lehoty stanovenej Komisiou.

2.   Zhrnutie

2.

Komisia prijala 9. júla 2015 oznámenie námietok proti spoločnosti MasterCard Europe S.A.; MasterCard Incorporated a MasterCard International Incorporated (ďalej spolu „Mastercard“).

3.

V oznámení námietok sa uvádza predbežný názor Komisie, že spoločnosť Mastercard porušila článok 101 ZFEÚ a článok 53 Dohody o EHP tým, že stanovila pravidlá o multilaterálnych výmenných poplatkoch (ďalej „MVP“ (2)), ktoré sa vzťahujú na medziregionálne transakcie so spotrebiteľskými debetnými a kreditnými kartami, ktoré vydávajúca banka (banka držiteľa karty) so sídlom mimo EHP vydala v miestach predaja nachádzajúcich sa v EHP. Patria medzi ne transakcie „s fyzicky prítomnou kartou“ (keď je prítomný držiteľ karty, napr. v obchode) a transakcie „bez fyzicky prítomnej karty“ (keď nie je prítomný držiteľ karty, napr. keď sa číslo karty a údaje o autentifikácii odosielajú cez internet, poštou alebo telefonicky).

4.

V doplňujúcom oznámení námietok Komisia berie na vedomie pravidlá spoločnosti Mastercard, že prijímajúca banka (banka obchodníka) je povinná zaplatiť vydávajúcej banke (banke držiteľa karty) medziregionálne MVP za každú medziregionálnu transakciu uskutočnenú v miestach predaja v EHP. Medziregionálne poplatky MVP spoločnosti Mastercard predstavujú rozhodnutia združenia podnikov v zmysle článku 101 ods. 1 ZFEÚ/článku 53 ods. 1 Dohody o EHP.

5.

Ako je uvedené v doplňujúcom oznámení námietok, keď držiteľ karty použije platobnú kartu na kúpu tovaru alebo služieb od obchodníka, obchodník zaplatí svojej prijímajúcej banke poplatky za obchodnícke služby. Prijímajúca banka si ponechá časť tohto poplatku (maržu prijímajúcej banky), časť sa postúpi vydávajúcej banke (poplatok MVP) a malá časť sa postúpi prevádzkovateľovi systému (v tomto prípade spoločnosti Mastercard). V doplňujúcm oznámení námietok sa ďalej uvádza, že veľká časť obchodného prevádzkového poplatku závisí od poplatku MVP. Komisia však v minulosti akceptovala poplatky MVP, ktoré boli v súlade s tzv. testom neutrality obchodníka (Merchant Indifference Test, MIT) (3). Podľa tohto testu by výmenný poplatok v priemere nemal prekročiť transakčné výhody, ktoré obchodníkom plynú z prijímania platieb platobnými kartami. Poplatkom MVP sa zabezpečuje, aby predávajúci nerozlišovali medzi akceptovaním platieb kartou a inými platobnými spôsobmi, čím sa vytvoria rovnocenné podmienky z hľadiska hospodárskej súťaže v súvislosti s alternatívnymi platobnými nástrojmi.

3.   Hlavný obsah ponúknutých záväzkov

6.

MasterCard Europe S.p.r.l; Spoločnosti MasterCard incorporated a MasterCard International Incorporated ako strany, ktoré sú predmetom konania, nesúhlasia s predbežným posúdením Komisie. Napriek tomu však v súlade s článkom 9 nariadenia (ES) č. 1/2003 ponúkli záväzky s cieľom rozptýliť obavy Komisie týkajúce sa hospodárskej súťaže. Tieto záväzky sú stručne zhrnuté ďalej v texte a sú uverejnené v plnom znení v anglickom jazyku na webovej stránke Generálneho riaditeľstva pre hospodársku súťaž:

http://ec.europa.eu/competition/index_en.html

7.

Šesť mesiacov odo dňa, keď spoločnosť Mastercard prijala oficiálne oznámenie o rozhodnutí Komisie podľa článku 9 nariadenia (ES) č. 1/2003, sa spoločnosť Mastercard zaväzuje obmedziť:

a)

svoje medziregionálne debetné poplatky MVP za medziregionálne transakcie s fyzicky prítomnou kartou (CP) na 0,2 %; a

b)

svoje medziregionálne kreditné poplatky MVP za medziregionálne transakcie s fyzicky prítomnou kartou (CP) na 0,3 %; a

c)

svoje medziregionálne debetné poplatky MVP za medziregionálne transakcie s fyzicky neprítomnou kartou (CNP) na 1,15 %; a

d)

svoje medziregionálne kreditné poplatky MVP za medziregionálne transakcie s fyzicky neprítomnou kartou (CNP) na 1,50 %;

8.

Uvedené záväzky ostanú platné v období päť rokov a šesť mesiacov po oznámení rozhodnutia o záväzkoch spoločnosti Mastercard.

9.

Spoločnosť Mastercard najneskôr do 12 pracovných dní od oznámenia rozhodnutia o záväzkoch informuje všetky banky prijímajúce medziregionálne transakcie spoločnosti Mastercard a požiada ich, aby tiež bezodkladne informovali svojich príslušných obchodných zákazníkov, že: i) záväzky boli prijaté a že ii) výška medziregionálnych poplatkov sa počas dĺžky trvania záväzkov obmedzí pre všetky budúce medziregionálne transakcie uskutočnené spotrebiteľskými debetnými a kreditnými kartami. A taktiež najneskôr do 12 pracovných dní od oznámenia rozhodnutia o záväzkoch spoločnosť Mastercard zverejní na webovej stránke Mastercard Europe na viditeľnom a ľahko prístupnom mieste všetky medziregionálne MVP týkajúce sa debetných a kreditných úhrad, ktoré sa vzťahujú na transakcie CP a CNP medzi regiónmi.

10.

Spoločnosť Mastercard neobíde ani sa nepokúsi obísť uvedené záväzky, či už priamo alebo nepriamo, prostredníctvom akéhokoľvek konania alebo opomenutia. Najmä pokiaľ ide o oznámenie rozhodnutia o záväzkoch, spoločnosť Mastercard sa zdrží všetkých praktík, ktoré majú rovnaký cieľ alebo účinok ako medziregionálne MVP. Týka sa to najmä, ale nie výlučne, vykonávania programov alebo uplatňovania nových pravidiel, v rámci ktorých spoločnosť Mastercard prevádza systémové alebo iné poplatky účtované prijímajúcim bankám v rámci EHP vydávajúcim bankám mimo EHP.

11.

Spoločnosť Mastercard môže v súlade so svojím záväzkom neobchádzania prijať primerané opatrenia na ochranu spotrebiteľa s cieľom zabezpečiť, aby spotrebitelia neboli nepriaznivo ovplyvnení účinkami zmien medziregionálnych MVP spoločnosti, najmä pokiaľ ide o podvody, menový prepočet, vrátenie finančných prostriedkov a spätné vyúčtovanie.

12.

Spoločnosť Mastercard vymenuje kontrolného správcu, ktorý bude sledovať dodržiavanie záväzkov zo strany spoločnosti. Pred vymenovaním správcu má Komisia právo schváliť alebo zamietnuť navrhovaného správcu.

13.

Súčasné protimonopolné vyšetrovanie (pozri oddiel 2) proti spoločnosti Mastercard zostane otvorené až do ďalšieho posúdenia Komisie, ktoré bude pravdepodobne obsahovať pripomienky k tomuto oznámeniu.

4.   Výzva na predloženie pripomienok

14.

S výhradou testu trhu má Komisia v úmysle prijať rozhodnutie podľa článku 9 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1/2003, ktorým vyššie uvedené záväzky uverejnené na internete na webovej stránke Generálneho riaditeľstva pre hospodársku súťaž vyhlási za záväzné.

15.

V súlade s článkom 27 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1/2003 Komisia vyzýva zainteresované tretie strany, aby predložili svoje pripomienky k navrhovaným záväzkom. Tieto pripomienky musia byť Komisii doručené najneskôr do jedného mesiaca odo dňa uverejnenia tohto oznámenia. Komisia takisto vyzýva zainteresované tretie strany, aby predložili verziu svojich pripomienok, ktorá nemá dôverný charakter, v ktorej by sa mali informácie považované týmito stranami za obchodné tajomstvo a ďalšie dôverné informácie vypustiť a nahradiť zhrnutím, ktoré nemá dôverný charakter, alebo slovami „obchodné tajomstvo“ alebo „dôverné“.

16.

Odpovede a pripomienky by mali byť pokiaľ možno odôvodnené a podložené relevantnými faktmi. Ak v ktorejkoľvek časti navrhovaných záväzkov zistíte problém, Komisia by uvítala návrh jeho možného riešenia.

17.

Pripomienky s uvedením referenčného čísla AT.40049 – Mastercard II možno Komisii zasielať e-mailom (COMP-GREFFE-ANTITRUST@ec.europa.eu), faxom +32 22950128 alebo poštou na túto adresu:

European Commission

Directorate-General for Competition

Antitrust Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Ú. v. ES L 1, 4.1.2003, s. 1. S účinnosťou od 1. decembra 2009 sa článok 81 Zmluvy o ES stal článkom 101 ZFEÚ a článok 82 Zmluvy o ES sa stal článkom 102 ZFEÚ. Uvedené dva súbory ustanovení sú vo svojej podstate totožné. Na účely tohto oznámenia by sa odkazy na články 101 a 102 ZFEÚ mali v prípade potreby chápať ako odkazy na články 81 a 82 Zmluvy o ES.

(2)  Spoločnosť Mastercard definuje medziregionálne MVP ako výmenné poplatky stanovené spoločnosťou Mastercard, ktoré sa štandardne uplatňujú na medziregionálne transakcie medzi spotrebiteľskými kreditnými a debetnými kartami.

(3)  Informácie o testovaní neutrality obchodníka (Merchant Indifference Test, MIT) nájdete v súhrnnom zhrnutí prieskumu EK o nákladoch obchodníkov na spracovanie hotovostných a kartových platieb z roku 2015, s. 3, ktorý je k dispozícii na adrese: http://ec.europa.eu/competition/sectors/financial_services/dgcomp_final_report_en.pdf.