ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 407

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Ročník 61
12. novembra 2018


Obsah

Strana

 

II   Oznámenia

 

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2018/C 407/01

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.8829 – Total Produce/Dole Food Company) ( 1 )

1

2018/C 407/02

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.9048 – Delta Electronics/Delta Electronics Thailand) ( 1 )

1

2018/C 407/03

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.9075 – Continental/CITC/JHTD/JV) ( 1 )

2


 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2018/C 407/04

Výmenný kurz eura

3

2018/C 407/05

Oznámenie Komisie podľa článku 4 protokolu 1 k dočasnej dohode o hospodárskom partnerstve medzi Európskou úniou a štátmi východnej a južnej Afriky, týkajúceho sa vymedzenia pojmu výrobky s pôvodom a metód administratívnej spolupráce – Kumulácia medzi Maurícijskou republikou a Botswanskou republikou, Kamerunskou republikou, Guinejskou republikou, Kenskou republikou, Lesothským kráľovstvom, Madagaskarskou republikou, Mozambickou republikou, Namíbijskou republikou, Seychelskou republikou, Juhoafrickou republikou, Eswatinským kráľovstvom, Zimbabwianskou republikou a zámorskými krajinami a územiami Holandského kráľovstva

4

2018/C 407/06

Oznámenie Komisie podľa článku 4 ods. 17 protokolu 1 k Dohode o hospodárskom partnerstve medzi Európskou úniou a štátmi SADC-DHP o vymedzení pojmu výrobky s pôvodom a o metódach administratívnej spolupráce – Oznámenie zoznamu materiálov s pôvodom v Južnej Afrike, ktoré sa do EÚ nemôžu priamo dovážať v bezcolnom a bezkvótovom režime a na ktoré sa neuplatňuje kumulácia stanovená v článku 4 ods. 2 protokolu 1 k dohode EÚ – SADC-DHP

5

2018/C 407/07

Oznámenie Komisie podľa článku 4 ods. 14 protokolu 1 k Dohode o hospodárskom partnerstve medzi Európskou úniou a štátmi SADC-DHP o vymedzení pojmu výrobky s pôvodom a o metódach administratívnej spolupráce – Kumulácia medzi Európskou úniou a štátmi AKT-DHP a zámorskými krajinami a územiami EÚ ako sa stanovuje v článku 4 ods. 3 a 7 protokolu 1 k Dohode o hospodárskom partnerstve medzi EÚ a štátmi SADC-DHP

8


 

Korigendá

2018/C 407/08

Korigendum k výkazu príjmov a výdavkov Agentúry Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva (CEPOL) na rozpočtový rok 2018 ( Ú. v. EÚ C 108, 22.3.2018 )

9


 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

 


II Oznámenia

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

Európska komisia

12.11.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 407/1


Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii

(Vec M.8829 – Total Produce/Dole Food Company)

(Text s významom pre EHP)

(2018/C 407/01)

Dňa 30. júla 2018 sa Komisia rozhodla nevzniesť námietku voči uvedenej oznámenej koncentrácii a vyhlásiť ju za zlučiteľnú s vnútorným trhom. Toto rozhodnutie je založené na článku 6 ods. 1 písm. b) v spojení s článkom 6 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (1). Úplné znenie rozhodnutia je dostupné iba v anglickom jazyku a bude zverejnené po odstránení akýchkoľvek obchodných tajomstiev. Bude dostupné:

v časti webovej stránky Komisie o hospodárskej súťaži venovanej fúziám (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Táto webová stránka poskytuje rôzne možnosti na vyhľadávanie individuálnych rozhodnutí o fúziách podľa názvu spoločnosti, čísla prípadu, dátumu a sektorových indexov,

v elektronickej podobe na webovej stránke EUR-Lexu (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=sk) pod číslom dokumentu 32018M8829. EUR-Lex predstavuje online prístup k európskemu právu.


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1.


12.11.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 407/1


Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii

(Vec M.9048 – Delta Electronics/Delta Electronics Thailand)

(Text s významom pre EHP)

(2018/C 407/02)

Dňa 24. októbra 2018 sa Komisia rozhodla nevzniesť námietku voči uvedenej oznámenej koncentrácii a vyhlásiť ju za zlučiteľnú s vnútorným trhom. Toto rozhodnutie je založené na článku 6 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (1). Úplné znenie rozhodnutia je dostupné iba v anglickom jazyku a bude zverejnené po odstránení akýchkoľvek obchodných tajomstiev. Bude dostupné:

v časti webovej stránky Komisie o hospodárskej súťaži venovanej fúziám (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Táto webová stránka poskytuje rôzne možnosti na vyhľadávanie individuálnych rozhodnutí o fúziách podľa názvu spoločnosti, čísla prípadu, dátumu a sektorových indexov,

v elektronickej podobe na webovej stránke EUR-Lexu (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=sk) pod číslom dokumentu 32018M9048. EUR-Lex predstavuje online prístup k európskemu právu.


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1.


12.11.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 407/2


Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii

(Vec M.9075 – Continental/CITC/JHTD/JV)

(Text s významom pre EHP)

(2018/C 407/03)

Dňa 29. októbra 2018 sa Komisia rozhodla nevzniesť námietku voči uvedenej oznámenej koncentrácii a vyhlásiť ju za zlučiteľnú s vnútorným trhom. Toto rozhodnutie je založené na článku 6 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (1). Úplné znenie rozhodnutia je dostupné iba v anglickom jazyku a bude zverejnené po odstránení akýchkoľvek obchodných tajomstiev. Bude dostupné:

v časti webovej stránky Komisie o hospodárskej súťaži venovanej fúziám (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Táto webová stránka poskytuje rôzne možnosti na vyhľadávanie individuálnych rozhodnutí o fúziách podľa názvu spoločnosti, čísla prípadu, dátumu a sektorových indexov,

v elektronickej podobe na webovej stránke EUR-Lexu (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=sk) pod číslom dokumentu 32018M9075. EUR-Lex predstavuje online prístup k európskemu právu.


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1.


IV Informácie

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

Európska komisia

12.11.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 407/3


Výmenný kurz eura (1)

9. novembra 2018

(2018/C 407/04)

1 euro =


 

Mena

Výmenný kurz

USD

Americký dolár

1,1346

JPY

Japonský jen

129,26

DKK

Dánska koruna

7,4594

GBP

Britská libra

0,87053

SEK

Švédska koruna

10,2648

CHF

Švajčiarsky frank

1,1414

ISK

Islandská koruna

138,50

NOK

Nórska koruna

9,5418

BGN

Bulharský lev

1,9558

CZK

Česká koruna

25,936

HUF

Maďarský forint

321,31

PLN

Poľský zlotý

4,2880

RON

Rumunský lei

4,6570

TRY

Turecká líra

6,2261

AUD

Austrálsky dolár

1,5663

CAD

Kanadský dolár

1,4969

HKD

Hongkongský dolár

8,8843

NZD

Novozélandský dolár

1,6815

SGD

Singapurský dolár

1,5627

KRW

Juhokórejský won

1 278,77

ZAR

Juhoafrický rand

16,1884

CNY

Čínsky juan

7,8852

HRK

Chorvátska kuna

7,4300

IDR

Indonézska rupia

16 661,60

MYR

Malajzijský ringgit

4,7399

PHP

Filipínske peso

60,256

RUB

Ruský rubeľ

76,4283

THB

Thajský baht

37,453

BRL

Brazílsky real

4,2540

MXN

Mexické peso

23,0001

INR

Indická rupia

82,2640


(1)  Zdroj: referenčný výmenný kurz publikovaný ECB.


12.11.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 407/4


Oznámenie Komisie podľa článku 4 protokolu 1 k dočasnej dohode o hospodárskom partnerstve medzi Európskou úniou a štátmi východnej a južnej Afriky, týkajúceho sa vymedzenia pojmu „výrobky s pôvodom“ a metód administratívnej spolupráce

Kumulácia medzi Maurícijskou republikou a Botswanskou republikou, Kamerunskou republikou, Guinejskou republikou, Kenskou republikou, Lesothským kráľovstvom, Madagaskarskou republikou, Mozambickou republikou, Namíbijskou republikou, Seychelskou republikou, Juhoafrickou republikou, Eswatinským kráľovstvom, Zimbabwianskou republikou a zámorskými krajinami a územiami Holandského kráľovstva

(2018/C 407/05)

Článok 4 protokolu 1 k dočasnej dohode o hospodárskom partnerstve medzi Európskou úniou (ďalej len „Únia“) a štátmi východnej a južnej Afriky (ďalej len „štáty VJA“) (1), (ďalej len „DDHP“) upravuje kumuláciu v štátoch VJA.

Kumulácia umožňuje vývozcom v štáte VJA použiť vo výrobkoch, ktoré vyvážajú do Európskej únie, materiály s pôvodom v iných štátoch VJA, iných afrických, karibských a tichomorských štátoch (ďalej len „štáty AKT“) alebo zámorských krajinách a územiach (ďalej len „ZKÚ“) alebo vykonať opracovanie alebo spracovanie v týchto krajinách alebo na týchto územiach, akoby mali pôvod, resp. boli vykonané v danom štáte VJA.

Aby mohla takáto kumulácia fungovať, štát VJA musí splniť tieto požiadavky:

uzavrieť s príslušnými krajinami a územiami dohodu o administratívnej spolupráci, ktorá zabezpečí správne vykonávanie článku 4, a

poskytnúť Únii prostredníctvom Európskej komisie podrobnosti o týchto dohodách o administratívnej spolupráci.

Navyše je nevyhnutné, aby materiály a výrobky získali status pôvodu v krajinách zúčastňujúcich sa na kumulácii uplatnením rovnakých pravidiel pôvodu, ako sú pravidlá pôvodu stanovené v protokole 1 k DDHP medzi EÚ a štátmi VJA.

Európska komisia informuje, že Maurícijská republika splnila administratívne požiadavky uvedené vyššie a od dátumu uverejnenia tohto oznámenia môže uplatňovať kumuláciu podľa článku 4 protokolu 1 k DDHP medzi EÚ a štátmi VJA za predpokladu, že budú splnené podmienky uvedené v článku 4 ods. 6 písm. b), a to s týmito krajinami alebo územiami: Botswanská republika, Kamerunská republika, Guinejská republika, Kenská republika, Lesothské kráľovstvo, Madagaskarská republika, Mozambická republika, Namíbijská republika, Seychelská republika, Juhoafrická republika, Eswatinské kráľovstvo, Zimbabwianska republika, Aruba, Curaçao, Svätý Martin a Karibská časť Holandska (Bonaire, Svätý Eustach a Saba).

Toto oznámenie sa uverejňuje v súlade s článkom 4 ods. 6 písm. c) protokolu 1 k DDHP medzi EÚ a štátmi VJA.


(1)  Ú. v. EÚ L 111, 24.4.2012, s. 1.


12.11.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 407/5


Oznámenie Komisie podľa článku 4 ods. 17 protokolu 1 k Dohode o hospodárskom partnerstve medzi Európskou úniou a štátmi SADC-DHP o vymedzení pojmu „výrobky s pôvodom“ a o metódach administratívnej spolupráce

Oznámenie zoznamu materiálov s pôvodom v Južnej Afrike, ktoré sa do EÚ nemôžu priamo dovážať v bezcolnom a bezkvótovom režime a na ktoré sa neuplatňuje kumulácia stanovená v článku 4 ods. 2 protokolu 1 k dohode EÚ – SADC-DHP

(2018/C 407/06)

Európska komisia uverejňuje zoznam materiálov s pôvodom v Južnej Afrike, ktoré sa do EÚ nemôžu priamo dovážať v bezcolnom a bezkvótovom režime a na ktoré sa neuplatňuje kumulácia stanovená v článku 4 ods. 2 protokolu 1 k dohode EÚ – SADC-DHP.

EÚ oznámila zoznam sekretariátu Juhoafrickej colnej únie a ministerstvu priemyslu a obchodu Mozambiku.

Toto oznámenie sa uverejňuje v súlade s článkom 4 ods. 17 protokolu 1 k dohode EÚ – SADC-DHP.

Informačná poznámka: opatrenia s vplyvom na vyššie úrovne štruktúry nomenklatúry kódov (t. j. na úrovni 2 (1), 4 (2), 6 (3) alebo 8 (4) číslic) sa uplatňujú aj na všetky kódy v nižších úrovniach štruktúry kódov. Napríklad:

Dovoz juhoafrických výrobkov podpoložky harmonizovaného systému (HS) 0325 54 (prvý materiál na zozname) do EÚ podlieha clám, a preto sa v súlade s článkom 4 ods. 15 písmenom c) protokolu 1 nemôže použiť na účely kumulácie stanovenej v článku 4 ods. 2 protokolu 1. Dotýka sa to všetkých číselných znakov kombinovanej nomenklatúry a kódov TARIC pod touto položkou HS, ktoré sú: 0302 54 11; 0302 54 15; 0302541910; 0302541920; 0302541990 a 0302 54 90.

0302540000

1604143600

1905321100

2007995067

2204229310

0302895000

1604143800

1905321900

2008509200

2204229320

0303661200

1604144100

1905329100

2008509811

2204229330

0303661300

1604144600

1905329900

2008509813

2204229431

0303661900

1604144800

2007999732

2008509815

2204229411

0303669000

1604160000

2007999733

2008509819

2204229421

0304310000

1604204000

2007999735

2008509891

2204229461

0304320000

1604205010

2007999737

2008509893

2204229471

0304330000

1604205019

2007999738

2008509899

2204229481

0304390000

1604205030

2007999739

2008706100

2204229510

0304491000

1604205040

2007999740

2008706900

2204229520

0304610000

1604205050

2007999741

2008707100

2204229530

0304620000

1604205090

2007999742

2008707900

2204229611

0304630000

1604207000

2007999744

2008709200

2204229621

0304690000

1701131000

2007999746

2008709800

2204229631

0304741100

1701131000

2007999748

2008975900

2204229661

0304799000

1701141000

2007999752

2008977200

2204229671

0304839000

1701141000

2007999757

2008977400

2204229681

0304889000

1701991000

2007999762

2008977800

2204229710

0304891000

1702305000

2008305500

2008979800

2204229720

0304899000

1702500000

2008307500

2008998500

2204229730

0307520000

1702901000

2008405100

2008999100

2204229811

0402100000

1704101000

2008405900

2009119900

2204229821

0403105100

1704109000

2008407100

2009710000

2204229831

0403105300

1704901000

2008407900

2009791100

2204229861

0403105900

1704903000

2008409000

2009791900

2204229871

0403109100

1704905100

2008506100

2009793000

2204229881

0403109300

1704905500

2008506900

2009799100

2204299310

0403109900

1704906100

2008507100

2009799800

2204299320

0403907100

1704906500

2008507900

2009904900

2204299330

0403907300

1704907100

1905400000

2009907100

2204299421

0403907900

1704907500

1905901000

2101110000

2204299431

0403909100

1704908100

1905902000

2101129200

2204299471

0403909300

1704909900

1905903000

2101129800

2204299481

0403909900

1806101500

1905904500

2101209800

2204299510

0405100000

1806102000

1905905500

2101301100

2204299520

0405201000

1806103000

1905907000

2101301900

2204299530

0405203000

1806109000

1905908000

2101309100

2204299621

0702000000

1806201000

2001903000

2101309900

2204299631

0707000500

1806203000

2001904000

2102103900

2204299671

0707000510

1806205000

2004901000

2102109000

2204299681

0707000520

1806207000

2005201000

2102201100

2204299710

0707000590

1806208000

2005600000

2103200000

2204299720

0707000599

1806209500

2007101000

2105001000

2204299730

0709910000

1806310000

2007911000

2105009100

2204299821

0709931000

1806320000

2007913000

2105009900

2204299831

0710400000

1806900000

2007991000

2106902000

2204299871

0711903000

1901100000

2007993916

2106909800

2204299881

0805102200

1901200000

2007993917

2202999100

2204309200

0805102400

1901901100

2007993918

2202999500

2204309400

0805102800

1901901900

2007993919

2202999900

2204309600

0805211000

1901909900

2007993922

2204219319

2204309800

0805219000

1902110000

2007993924

2204219329

2205101000

0805220011

1902191000

2007993926

2204219331

2205109000

0805220019

1902199000

2007993927

2204219419

2205901000

0805220020

1902209100

2007993929

2204219429

2207000000

0805220090

1902209900

2007993930

2204219431

2208909100

0805290000

1902301000

2007993932

2204219461

2208909900

0805501000

1902309000

2007993934

2204219471

2209001100

0806101090

1902401000

2007993939

2204219481

2209001900

0809100000

1902409000

2007993940

2204219511

2209009100

0809210000

1903000000

2007993943

2204219521

2209009900

0809290000

1904101000

2007993944

2204219531

2905430000

0809290000

1904103000

2007993946

2204219611

2905441100

0809301000

1904109000

2007993947

2204219621

2905449100

0809309000

1904201000

2007993954

2204219631

3302102900

0809400500

1904209100

2007993956

2204219661

3809101000

0811109000

1904209500

2007995041

2204219671

3809103000

1108200000

1904209900

2007995042

2204219681

3809105000

1302201000

1904300000

2007995043

2204219711

3809109000

1302209000

1904901000

2007995045

2204219721

3824601100

1517101000

1904908000

2007995047

2204219731

3824601900

1517901000

1905100000

2007995049

2204219811

3824609100

1604131900

1905201000

2007995051

2204219821

3824609900

1604142100

1905203000

2007995052

2204219831

7603000000

1604142600

1905209000

2007995053

2204219861

 

1604142800

1905310000

2007995062

2204219871

 

1604143100

1905320500

2007995064

2204219881

 


(1)  Kapitola HS

(2)  Položka HS

(3)  Podpoložka HS

(4)  Číselný znak KN


12.11.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 407/8


Oznámenie Komisie podľa článku 4 ods. 14 protokolu 1 k Dohode o hospodárskom partnerstve medzi Európskou úniou a štátmi SADC-DHP o vymedzení pojmu „výrobky s pôvodom“ a o metódach administratívnej spolupráce

Kumulácia medzi Európskou úniou a štátmi AKT-DHP a zámorskými krajinami a územiami EÚ ako sa stanovuje v článku 4 ods. 3 a 7 protokolu 1 k Dohode o hospodárskom partnerstve medzi EÚ a štátmi SADC-DHP

(2018/C 407/07)

V článku 4 ods. 3 a 7 protokolu 1 k Dohode o hospodárskom partnerstve (ďalej len „DHP“) medzi Európskou úniou (ďalej len „Únia“) a štátmi Juhoafrického rozvojového spoločenstva (ďalej len „štáty SADC“) zapojenými do DHP (1) sa stanovuje kumulácia v Únii.

Táto kumulácia umožňuje vývozcom v Únii začleniť do výrobkov, ktoré vyvážajú do štátov SADC-DHP, materiály s pôvodom v iných afrických, karibských a tichomorských štátoch (ďalej len štáty „AKT“) zapojených do HDP alebo v zámorských krajinách a územiach (ďalej len „ZKÚ“), alebo opracovanie alebo spracovanie vykonané v uvedených krajinách alebo na uvedených územiach, ako keby išlo o materiály s pôvodom v Únii, alebo ako keby bolo toto opracovanie a spracovanie vykonané v Únii.

Kumuláciu je možné uplatniť len za predpokladu, ak Únia splní tieto požiadavky:

uzavrie s príslušnými krajinami a územiami dojednanie alebo dohodu o administratívnej spolupráci, ktorá zabezpečí správne vykonávanie článku 4 a

oznámi štátom SADC-DHP prostredníctvom sekretariátu Juhoafrickej colnej únie a Ministerstva priemyslu a obchodu Mozambiku podrobnosti o týchto dohodách o administratívnej spolupráci.

Únia uzavrela dojednania alebo dohody o administratívnej spolupráci s týmito štátmi AKT-DHP a ZKÚ:

—   Karibik: Antigua a Barbuda; Bahamské spoločenstvo; Barbados; Belize; Dominické spoločenstvo; Dominikánska republika; Grenada; Guyanská republika; Jamajka; Svätý Krištof a Nevis; Svätá Lucia; Svätý Vincent a Grenadíny; Surinamská republika a Republika Trinidadu a Tobaga;

—   Región strednej Afriky: Kamerunská republika;

—   Región východnej a južnej Afriky: Madagaskarská republika; Maurícijská republika; Seychelská republika a Zimbabwianska republika;

—   Tichomorský región: Nezávislý štát Papua-Nová Guinea a Fidžijská republika;

—   Región západnej Afriky: republika Pobrežia Slonoviny;

—   ZKÚ: Grónsko; Nová Kaledónia a závislé územia; Francúzska Polynézia; Francúzske južné a antarktické územia; Ostrovy Wallis a Futuna; Svätý Bartolomej; Saint Pierre a Miquelon; Aruba; Bonaire; Curaçao; Saba; Svätý Eustach; Svätý Martin; Anguilla; Bermudy; Kajmanie ostrovy; Falklandské ostrovy; Južná Georgia a Južné Sandwichove ostrovy; Montserrat; Pitcairnove ostrovy; Svätá Helena a závislé územia; Britské antarktické územie; Britské indickooceánske územie; Ostrovy Turks a Caicos a Britské Panenské ostrovy.

Európska komisia informuje, že po týchto oznámeniach Únia spĺňa uvedené požiadavky a začne s uvedenými štátmi AKT HDP a ZKÚ uplatňovať kumuláciu stanovenú v článku 4 ods. 3 a 7 protokolu 1 k Dohode o hospodárskom partnerstve medzi EÚ a štátmi SADC-DHP od 1. októbra 2018.

Toto oznámenie sa uverejňuje v súlade s článkom 4 ods. 14 protokolu 1 k Dohode o hospodárskom partnerstve medzi EÚ a štátmi SADC-DHP.


(1)  Ú. v. EÚ L 250, 16.9.2016, s. 1924.


Korigendá

12.11.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 407/9


Korigendum k výkazu príjmov a výdavkov Agentúry Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva (CEPOL) na rozpočtový rok 2018

( Úradný vestník Európskej únie C 108 z 22. marca 2018 )

(2018/C 407/08)

Na strane 109 Kapitola 1 1 v stĺpci „Rozpočtové prostriedky 2018“:

namiesto:

„3 923 000“

má byť:

„3 239 000“

Na strane 109 v riadku „Hlava 1 – Súčet“ v stĺpci „Rozpočtové prostriedky 2018“:

namiesto:

„4 607 000“

má byť:

„3 923 000“

Na strane 110 v riadku „CELKOVÝ SÚČET“ v stĺpci „Rozpočtové prostriedky 2018“:

namiesto:

„9 900 720“

má byť:

„9 216 720“