ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 305

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Ročník 61
30. augusta 2018


Obsah

Strana

 

II   Oznámenia

 

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2018/C 305/01

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.8970 – Sumitomo/Parkwind/Northwester2) ( 1 )

1


 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2018/C 305/03

Výmenný kurz eura

2

2018/C 305/04

Vysvetlivky ku kombinovanej nomenklatúre Európskej únie

3

2018/C 305/05

Vysvetlivky ku kombinovanej nomenklatúre Európskej únie

4

2018/C 305/06

Nová národná strana obehových euromincí

6

 

Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov

2018/C 305/07

Zhrnutie stanoviska k návrhu na prepracované znenie smernice o opakovanom použití informácií verejného sektora

7

 

INFORMÁCIE ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

2018/C 305/08

Oznámenie Komisie podľa článku 16 ods. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 o spoločných pravidlách prevádzky leteckých dopravných služieb v Spoločenstve – Uloženie záväzkov vyplývajúcich zo služieb vo verejnom záujme v súvislosti s pravidelnými leteckými dopravnými službami ( 1 )

10

2018/C 305/09

Oznámenie Komisie podľa článku 16 ods. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 o spoločných pravidlách prevádzky leteckých dopravných služieb v Spoločenstve – Zmena záväzkov vyplývajúcich zo služieb vo verejnom záujme v súvislosti s pravidelnými leteckými dopravnými službami ( 1 )

11

2018/C 305/10

Oznámenie Komisie podľa článku 17 ods. 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 o spoločných pravidlách prevádzky leteckých dopravných služieb v Spoločenstve – Výzva na predkladanie ponúk v súvislosti s prevádzkou pravidelných leteckých dopravných služieb v súlade so záväzkami vyplývajúcimi zo služieb vo verejnom záujme ( 1 )

12

 

INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA EURÓPSKEHO HOSPODÁRSKEHO PRIESTORU

 

Stály výbor štátov EZVO

2018/C 305/11

Nebezpečné látky – Zoznam rozhodnutí o autorizácii prijatých štátmi EZVO, ktoré sú členmi EHP, v súlade s článkom 64 ods. 8 nariadenia (ES) č. 1907/2006 (REACH) v druhom polroku 2017

13

2018/C 305/12

Lieky – Zoznam povolení na uvedenie na trh udelených štátmi EZVO, ktoré sú členmi EHP, za druhý polrok 2017

15


 

V   Oznamy

 

ADMINISTRATÍVNE POSTUPY

 

Európsky úrad pre výber pracovníkov (EPSO)

2018/C 305/13

Oznámenie o verejnom výberovom konaní

34

 

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

 

Európska komisia

2018/C 305/14

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.9072 – KKR/Altice/SFR Filiale) – Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu ( 1 )

35


 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

 


II Oznámenia

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

Európska komisia

30.8.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 305/1


Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii

(Vec M.8970 – Sumitomo/Parkwind/Northwester2)

(Text s významom pre EHP)

(2018/C 305/01)

Dňa 30. júla 2018 sa Komisia rozhodla nevzniesť námietku voči uvedenej oznámenej koncentrácii a vyhlásiť ju za zlučiteľnú s vnútorným trhom. Toto rozhodnutie je založené na článku 6 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (1). Úplné znenie rozhodnutia je dostupné iba v anglickom jazyku a bude zverejnené po odstránení akýchkoľvek obchodných tajomstiev. Bude dostupné:

v časti webovej stránky Komisie o hospodárskej súťaži venovanej fúziám (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Táto webová stránka poskytuje rôzne možnosti na vyhľadávanie individuálnych rozhodnutí o fúziách podľa názvu spoločnosti, čísla prípadu, dátumu a sektorových indexov,

v elektronickej podobe na webovej stránke EUR-Lexu (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=sk) pod číslom dokumentu 32018M8970. EUR-Lex predstavuje online prístup k európskemu právu.


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1.


IV Informácie

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

Európska komisia

30.8.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 305/2


Výmenný kurz eura (1)

29. augusta 2018

(2018/C 305/03)

1 euro =


 

Mena

Výmenný kurz

USD

Americký dolár

1,1660

JPY

Japonský jen

129,73

DKK

Dánska koruna

7,4571

GBP

Britská libra

0,90500

SEK

Švédska koruna

10,6923

CHF

Švajčiarsky frank

1,1385

ISK

Islandská koruna

124,90

NOK

Nórska koruna

9,7475

BGN

Bulharský lev

1,9558

CZK

Česká koruna

25,745

HUF

Maďarský forint

324,63

PLN

Poľský zlotý

4,2838

RON

Rumunský lei

4,6417

TRY

Turecká líra

7,5236

AUD

Austrálsky dolár

1,5989

CAD

Kanadský dolár

1,5093

HKD

Hongkongský dolár

9,1524

NZD

Novozélandský dolár

1,7413

SGD

Singapurský dolár

1,5941

KRW

Juhokórejský won

1 299,27

ZAR

Juhoafrický rand

16,8176

CNY

Čínsky juan

7,9626

HRK

Chorvátska kuna

7,4370

IDR

Indonézska rupia

17 087,73

MYR

Malajzijský ringgit

4,8076

PHP

Filipínske peso

62,375

RUB

Ruský rubeľ

79,4075

THB

Thajský baht

38,140

BRL

Brazílsky real

4,8451

MXN

Mexické peso

22,3252

INR

Indická rupia

82,3405


(1)  Zdroj: referenčný výmenný kurz publikovaný ECB.


30.8.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 305/3


Vysvetlivky ku kombinovanej nomenklatúre Európskej únie

(2018/C 305/04)

Podľa článku 9 ods. 1 písm. a) nariadenia Rady (EHS) č. 2658/87 (1) sa vysvetlivky ku kombinovanej nomenklatúre Európskej únie (2) týmto menia takto:

Na strane 379

9401

Sedadlá (iné ako sedadlá položky 9402), tiež premeniteľné na lôžka, a ich časti a súčasti

sa za existujúci text vkladá tento text:

„Na účely tejto položky sa akýkoľvek odkaz na bambus vzťahuje len na rastlinné materiály položky 1401. Na druhej strane, na účely tejto položky sa akýkoľvek odkaz na ‚drevo‘ alebo ‚z dreva‘ vzťahuje aj na dosky z bambusu položky 4412. [Pozri tiež poznámku 1 b) a poznámku 6 ku 44. kapitole).“

9403

Ostatný nábytok a jeho časti a súčasti

sa za existujúci text vkladá tento odsek:

„Vysvetlivky k položke 9401, pokiaľ ide o odkazy na ‚bambus‘ a ‚drevo‘ alebo ‚z dreva‘, sa použijú s príslušnými zmenami.“


(1)  Nariadenie Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (Ú. v. ES L 256, 7.9.1987, s. 1).

(2)  Ú. v. EÚ C 76, 4.3.2015, s. 1.


30.8.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 305/4


Vysvetlivky ku kombinovanej nomenklatúre Európskej únie

(2018/C 305/05)

Podľa článku 9 ods. 1 písm. a) nariadenia Rady (EHS) č. 2658/87 (1) sa vysvetlivky ku kombinovanej nomenklatúre Európskej únie (2) týmto menia takto:

Na strane 379

9403

Ostatný nábytok a jeho časti a súčasti

sa za existujúci text vkladá tento text:

„Do tejto položky nepatria ‚informačné tabule‘ ako ‚pouličné tabule‘ a ‚rolovacie pútače‘.

Tie sa majú zatriediť do iných položiek nomenklatúry, v ktorých sú špecifickejšie zahrnuté (napríklad pouličné tabule s povrchom určeným na písanie alebo na kreslenie zodpovedajú výrobkom položky 9610), alebo sa zatriedia podľa ich podstatného materiálu:

a)

do položky, ktorá špecificky zahŕňa tieto výrobky (napríklad dosky zo základného kovu, ktoré zodpovedajú výrobkom položky 8310, sa zatrieďujú do tejto položky), alebo

b)

do položky, ktorá zahŕňa rôzne výrobky z tohto materiálu (napríklad do položky 3926 alebo do položky 7616).

Príklad pouličnej tabule, ktorá sa má zatriediť do položky 9610:

Image

Pouličná tabuľa s povrchom na písanie kriedou.

Príklad pouličnej tabule, ktorá sa má zatriediť do položky 8310:

Image

Pouličná tabuľa vyrobená výlučne zo základného kovu.

Príklady ‚informačných tabúľ‘, ktoré sa majú zatriediť podľa ich podstatného materiálu, a to do položky, ktorá zahŕňa rôzne výrobky z tohto materiálu:

Image

Image

Podstavec z tvrdých plastov, vrchný diel tvorený hliníkovým rámom, uprostred s plastovou fóliou pokrytou z oboch strán priehľadnými PVC fóliami.

Podstavec a rám z hliníka s úchytkami z kaučuku a s listom papiera, ktorý je pokrytý PVC fóliami.

Položka 7616 (podstatný charakter dáva výrobku hliníkový rám).

Položka 7616 (podstatný charakter dáva výrobku hliníkový rám).

Image

 

Centrálna plastová doska pripevnená k piatim plastovým prútom (tyčiam) takmer rovnakej dĺžky, pričom všetky sa dajú naklápať rôznymi smermi. Štyri z nich majú na konci plastový háčik a na piaty sa upevňuje plastový uzáver.

 

Položka 3926 (výrobok je vyrobený výlučne z plastov).“

 


(1)  Nariadenie Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (Ú. v. ES L 256, 7.9.1987, s. 1).

(2)  Ú. v. EÚ C 76, 4.3.2015, s. 1.


30.8.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 305/6


Nová národná strana obehových euromincí

(2018/C 305/06)

Image

Národná strana novej obehovej pamätnej mince v hodnote 2 EUR vydanej Luxemburskom

Obehové euromince majú v celej eurozóne postavenie zákonného platidla. Komisia zverejňuje opis vzorov všetkých nových euromincí s cieľom informovať každého, kto prichádza s mincami do kontaktu v rámci svojej pracovnej činnosti, ako aj širokú verejnosť (1). V súlade so závermi Rady z 10. februára 2009 (2) môžu členské štáty eurozóny a krajiny, ktoré s Európskou úniou uzavreli menovú dohodu ustanovujúcu vydávanie obehových euromincí, vydať do obehu pamätné euromince za určitých podmienok, predovšetkým musia mať len nominálnu hodnotu 2 EUR. Tieto mince majú rovnaké technické parametre ako ostatné mince v hodnote 2 EUR, na národnej strane je však vyobrazený pamätný motív, ktorý má veľkú symbolickú hodnotu z národného alebo európskeho hľadiska.

Vydávajúca krajina : Luxembursko

Motív : 175. výročie úmrtia veľkovojvodu Guillaumea I

Vecný opis vzoru : Na pravej strane vzoru mince je podobizeň jeho kráľovskej výsosti veľkovojvodu Henriho hľadiaceho doľava, a na ľavej strane je podobizeň jeho kráľovskej výsosti veľkovojvodu Guillaumea I. Medzi obomi podobizňami sú vertikálne znázornené roky „1772 – 1843“, a zároveň meno „Guillaume I“. V dolnej časti sa nachádza text „LUXEMBOURG“ a rok „2018“.

Vo vonkajšom prstenci mince je vyobrazených dvanásť hviezd vlajky Európskej únie.

Odhadovaný náklad : 500 000 mincí

Dátum vydania : september 2018


(1)  Pozri Ú. v. ES C 373, 28.12.2001, s. 1 o národných stranách všetkých mincí, ktoré boli vydané v roku 2002.

(2)  Pozri závery Rady pre hospodárske a finančné záležitosti z 10. februára 2009 a odporúčanie Komisie z 19. decembra 2008 o spoločných usmerneniach pre národné strany a vydávanie euromincí určených do obehu (Ú. v. EÚ L 9, 14.1.2009, s. 52).


Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov

30.8.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 305/7


Zhrnutie stanoviska k návrhu na prepracované znenie smernice o opakovanom použití informácií verejného sektora

[Úplné znenie tohto stanoviska je k dispozícii v anglickom, francúzskom a nemeckom jazyku na webovom sídle EDPS www.edps.europa.eu]

(2018/C 305/07)

Cieľom smernice o informáciách verejného sektora je uľahčiť opakované použitie informácií verejného sektora v celej Európskej únii tak, že sa harmonizujú základné podmienky, za ktorých sa opätovným používateľom sprístupňujú informácie verejného sektora. Tým sa má podporiť vývoj produktov a služieb Spoločenstva založených na informáciách verejného sektora a zabrániť narušeniu hospodárskej súťaže.

Nové ustanovenia zahŕňajú rozšírenie rozsahu pôsobnosti smernice na dokumenty v držbe verejných podnikov, ktoré sú aktívne v oblasti verejného obstarávania, ako sú subjekty pôsobiace v odvetví vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb. Okrem toho sa rozšírenie týka dokumentov v držbe verejných podnikov, ktoré vystupujú ako poskytovatelia služieb vo verejnom záujme, pokiaľ sú takéto dokumenty vyhotovené ako súčasť služieb všeobecného záujmu. Navyše sa rozsah pôsobnosti návrhu rozšíri aj na špecifické výskumné údaje, akými sú napríklad výsledky vedeckého procesu zisťovania faktov.

Toto stanovisko sa zameriava na konkrétne odporúčania s cieľom lepšie objasniť vzťah a súvislosť smernice o informáciách verejného sektora s výnimkami podľa všeobecného nariadenia o ochrane údajov (ďalej len „nariadenie GDPR“), ako aj na odkazy na príslušné právne predpisy o ochrane údajov. Stanovujú sa v ňom naviac ďalšie odporúčania týkajúce sa anonymizácie a jej vzťahu k nákladom a ochrane údajov, pričom sa zameriava aj na posúdenie vplyvu na ochranu údajov a zohľadňuje pritom „prijateľnú politiku opakovaného použitia“.

Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov (EDPS) týmto stanoviskom o opakovanom použití informácií verejného sektora nadväzuje na prácu, ktorá sa už vykonala v súvislosti s tzv. dobrými veľkými dátami (teda tzv. výmenou údajov na základe hodnôt EÚ), a najmä na stanoviská a formálne pripomienky EDPS vydané v minulosti v súlade s praxou EDPS v prípadoch dohľadu. Okrem toho poukazuje na otázky, ktoré si vyžadujú harmonizáciu na úrovni EÚ, aby sa prepracovaním znenia smernice o informáciách verejného sektora dosiahli očakávané prínosy.

V súvislosti s článkom 1 ods. 2 písm. g) návrhu EDPS odporúča, aby sa lepšie objasnil vzťah a súvislosť informácií verejného sektora so všeobecným nariadením o ochrane údajov, a to predložením návrhu.

Okrem toho EDPS navrhuje opätovne zaviesť osobitné ustanovenie, ktoré je v súčasnosti obsiahnuté v článku 1 ods. 4 smernice 2013/37/EÚ, do hlavných ustanovení smernice a jasne uviesť v návrhu, že sa uplatní vymedzenie „osobných údajov“ podľa článku 4 ods. 1 nariadenia GDPR. EDPS tiež odporúča doplniť odkaz na dozorný orgán zriadený podľa článku 51 nariadenia GDPR do článku 4 ods. 4 návrhu.

EDPS takisto odporúča podporiť používanie anonymizácie tým, že sa v právnom texte uvedú odkazy na tzv. anonymné informácie a že sa rozšíri rozsah subjektov oprávnených zahrnúť náklady na anonymizáciu do nákladov, ktoré sa môžu účtovať opätovným používateľom.

Ako posledné odporúčanie EDPS navrhuje vypracovať posúdenie vplyvu ochrany údajov u konkrétnych odvetví spravujúcich citlivé údaje, akým je napr. zdravotníctvo, z ktorého by mal poskytovateľ licencie vychádzať pri svojich rozhodnutiach a následne zohľadňovať podmienky pre opakované použitie.

1.   ÚVOD A OKOLNOSTI

1.

Dňa 25. apríla 2018 prijala Komisia návrh smernice, ktorou sa mení smernica 2013/37/EÚ (po revízii smernice 2003/98/ES) o opakovanom použití informácií verejného sektora (ďalej len „návrh“). Návrh je súčasťou tzv. balíka údajov na rok 2018, ktorý obsahuje aj ďalšie dôležité dokumenty: i) oznámenie Komisie s názvom Smerom k spoločnému európskemu dátovému priestoru (ďalej len „oznámenie“); ii) usmernenie k výmene údajov súkromného sektora vo forme pracovného dokumentu útvarov Komisie (ďalej len „usmernenie“) a (iii) hodnotenie smernice o informáciách verejného sektora.

2.

Cieľom návrhu je aktualizovať a zmeniť existujúce znenie smernice 2013/37/EÚ a smernice 2003/98/ES o opakovanom použití informácií verejného sektora (ďalej len „smernica o informáciách verejného sektora“).

3.

Revízia smernice je jedným z troch „opatrení“ navrhnutých Komisiou na vytvorenie spoločného dátového priestoru v EÚ (pozri tzv. zastrešujúce oznámenie Komisie COM (2018) 232, ďalej len „oznámenie“) spolu s usmernením k výmene údajov súkromného sektora […] a aktualizáciou odporúčania o prístupe k vedeckým informáciám a ich uchovávaní […].

4.

Návrhom zmeny smernice o informáciách verejného sektora sa Európska komisia usiluje uľahčiť opakované použitie informácií verejného sektora (ako sú právne, dopravné, meteorologické, hospodárske a finančné údaje) v celej Európskej únii, a to harmonizáciou základných podmienok, za ktorých sa opätovným používateľom sprístupňujú informácie verejného sektora. Tým sa má podporiť vývoj produktov a služieb Spoločenstva založených na informáciách verejného sektora a zabrániť narušeniu hospodárskej súťaže.

5.

Celkovým cieľom návrhu je dosiahnuť súlad s cieľmi stratégie digitálneho jednotného trhu. Návrh sa usiluje zvýšiť účinok smernice tým, že sa posilnia osobitné ustanovenia a zodpovedajúcim spôsobom sa upravia tak, aby sa zvýšilo množstvo údajov verejného sektora, ktoré budú dostupné pre opakované použitie. Táto iniciatíva sa konkrétne zameriava aj na posilnenie postavenia malých a stredných podnikov na trhu s údajmi tým, že sa zaistí spravodlivejšia hospodárska súťaž a ľahší prístup na trhy a skvalitnia sa cezhraničné inovácie.

6.

Relevantné nové ustanovenia smernice zahŕňajú rozšírenie rozsahu jej pôsobnosti na dokumenty v držbe verejných podnikov, ktoré sú aktívne v oblasti verejného obstarávania, ako sú subjekty pôsobiace v odvetví vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb. Okrem toho sa rozšírenie týka dokumentov v držbe verejných podnikov, ktoré vystupujú ako poskytovatelia služieb vo verejnom záujme, pokiaľ sú takéto dokumenty vyhotovené ako súčasť služieb všeobecného záujmu. Pôsobnosť návrhu sa rozšíri aj na špecifické výskumné údaje, akými sú výsledky vedeckého procesu zisťovania faktov (t. j. experimenty a prieskumy). Návrh v praxi „(…) horizontálny rámec, ktorým sa zabezpečí minimálna harmonizácia podmienok opakovaného použitia naprieč jednotlivými oblasťami a sektormi.“ (1)

7.

EDPS s potešením berie na vedomie, že podľa Európskej komisie cieľom prepracovaného znenia smernice o informáciách verejného sektora je podporiť opakované použitie informácií verejného sektora, ako sa zdôrazňuje v oznámení, prostredníctvom „zníženia prekážok vstupu na trh, najmä pre malé a stredné podniky, minimalizácie rizika nadmernej výhody prvého kroku, ktorá zvýhodňuje veľké spoločnosti a obmedzuje tak počet možných používateľov predmetných údajov, zvýšením podnikateľských príležitostí podporou uverejňovania dynamických údajov a prijímania aplikačných programovacích rozhraní (API)“. (2)

8.

Smernica o informáciách verejného sektora je súčasťou vízie EÚ ohľadne podpory tzv. dobrých veľkých dát. Informácie verejného sektora sú kľúčovým zdrojom „surovín“ pre veľké dáta digitálneho jednotného trhu. Inteligentné využívanie údajov vrátane ich spracovania prostredníctvom umelej inteligencie môže mať transformačný účinok na všetky odvetvia hospodárstva.

9.

EDPS už v septembri 2016 svojím stanoviskom o jednotnom presadzovaní základných práv v ére veľkých dát (3) predložil stratégiu na formovanie kybernetického priestoru EÚ založenú na hodnotách EÚ a poukázal na také otázky, akými sú koncentrácia trhu a informačná moc a slabý trh pre technológie na zvyšovanie súkromia (ďalej len „PET“) ako opatrenia na minimalizáciu spracovania osobných údajov bez toho, aby došlo k strate funkčnosti produktu alebo služby (inšpirované zásadou ochrany súkromia už v štádiu návrhu (4) a štandardnou ochranou súkromia).

10.

Okrem toho by EDPS chcel pripomenúť význam „kľúčových zásad“, ktoré sú relevantné pre ochranu údajov a ktoré by podľa Európskej komisie mali byť dodržiavané v kontexte opakovaného použitia údajov, a to (i) minimalizované blokovanie údajov a zabezpečenie nenarušenej hospodárskej súťaže; (ii) transparentnosť a spoločenská účasť na účely opakovaného použitia vo vzťahu k občanom/dotknutým osobám, ako aj transparentnosť a jasné vymedzenie účelu medzi poskytovateľom licencie a nadobúdateľmi licencií; (iii) posúdenie vplyvu na ochranu údajov a primerané záruky ochrany údajov na opakované použitie (podľa zásady „nespôsobovať škodu“ – z hľadiska ochrany údajov).

11.

Hoci Európska komisia viedla neformálne konzultácie s EDPS, neviedla s ním formálne konzultácie, ako to vyžaduje článok 28 ods. 2 nariadenia (ES) č. 45/2001. Stanovisko sa preto zakladá na článku 41 ods. 2 toho istého nariadenia. EDPS odporúča, aby sa odkaz na toto stanovisko zahrnul do preambuly prijatého nástroja.

7.   ZÁVER

Európsky dozorný úradník preto odporúča:

zmeniť článok 1 ods. 2 písm. g) návrhu a stanoviť osobitné znenie týkajúce sa rozdielu medzi „dokumentmi“ a „časťami dokumentov“, na ktoré by sa smernica o informáciách verejného sektora nevzťahovala z dôvodov ochrany údajov;

doplniť odkaz na dozorný orgán zriadený podľa článku 51 nariadenia GDPR do článku 4 ods. 4 návrhu, aby sa ďalej posilnilo spojenie medzi opakovaným použitím informácií verejného sektora a ochranou osobných údajov;

opätovne zaviesť osobitné ustanovenie vzťahujúce sa na platné právne predpisy o ochrane osobných údajov, ktoré je v súčasnosti obsiahnuté v článku 1 ods. 4 smernice 2013/37/EÚ, do vecnej časti návrhu (vrátane potrebnej aktualizácie odkazov na platné právne nástroje);

ďalej poukázať na používanie anonymizácie v kontexte opakovaného použitia informácií verejného sektora tým, že sa právnom texte uvedie odkaz na „anonymné informácie“ a že sa rozšíri rozsah subjektov oprávnených zahrnúť náklady na anonymizáciu do nákladov, ktoré sa môžu účtovať opätovným používateľom;

v návrhu jasne uviesť, že sa uplatní vymedzenie „osobných údajov“ podľa článku 4 ods. 1 nariadenia GDPR.

vypracovať posúdenie vplyvu na ochranu údajov u konkrétnych odvetví spravujúcich citlivé údaje, akým je napr. odvetvie zdravotníctva, z ktorého by mal poskytovateľ licencie vychádzať pri svojich rozhodnutiach a následne zohľadňovať podmienky pre opakované použitie.

V rámci poslednej pripomienky pri predkladaní týchto odporúčaní EDPS zdôrazňuje význam „kľúčových zásad“, ktoré sú relevantné pre ochranu údajov a ktoré by podľa Komisie mali byť rešpektované v kontexte opakovaného použitia údajov, a to:

(i)

minimalizované blokovanie údajov a zabezpečenie nenarušenej hospodárskej súťaže;

(ii)

transparentnosť a spoločenská účasť na účely opakovaného použitia vo vzťahu k občanom/dotknutým osobám, ako aj transparentnosť a jasné vymedzenie účelu medzi poskytovateľom licencie a nadobúdateľmi licencií;

(iii)

posúdenie vplyvu na ochranu údajov a primerané záruky ochrany údajov na opakované použitie (podľa zásady „nespôsobovať škodu“ – z hľadiska ochrany osobných údajov).

V Bruseli 10. júla 2018

Giovanni BUTTARELLI

európsky dozorný úradník pre ochranu údajov


(1)  Dôvodová správa k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o opakovanom použití informácií verejného sektora (prepracované znenie), s. 3.

(2)  Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov „Smerom k spoločnému európskemu dátovému priestoru“, s. 5.

(3)  https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/16-09-23_bigdata_opinion_en.pdf, o opakovanom použití, s. 9.

(4)  Stanovisko európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov 05/2018 – predbežné stanovisko k ochrane súkromia už v štádiu návrhu.


INFORMÁCIE ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

30.8.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 305/10


Oznámenie Komisie podľa článku 16 ods. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 o spoločných pravidlách prevádzky leteckých dopravných služieb v Spoločenstve

Uloženie záväzkov vyplývajúcich zo služieb vo verejnom záujme v súvislosti s pravidelnými leteckými dopravnými službami

(Text s významom pre EHP)

(2018/C 305/08)

Členský štát

Portugalsko

Príslušná trať

Bragança – Vila Real – Viseu – Cascais – Portimão – Cascais – Viseu – Vila Real – Bragança

Dátum nadobudnutia účinnosti záväzkov vyplývajúcich zo služieb vo verejnom záujme

Od 23. decembra 2018

Adresa, na ktorej možno získať znenie a všetky relevantné informácie a/alebo dokumentáciu v súvislosti so záväzkami vyplývajúcimi zo služieb vo verejnom záujme

Všetky dokumenty získate na webovej stránke: http://www.saphety.com

Ďalšie informácie získate na adrese:

Ministério do Planeamento e das Infraestruturas

Gabinete do Secretário de Estado das Infraestruturas

Barbosa do Bocage n.o 5 – 2.o andar

1049-039 Lisboa

PORTUGAL

E-mail: gab.infraestruturas@mpi.gov.pt


30.8.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 305/11


Oznámenie Komisie podľa článku 16 ods. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 o spoločných pravidlách prevádzky leteckých dopravných služieb v Spoločenstve

Zmena záväzkov vyplývajúcich zo služieb vo verejnom záujme v súvislosti s pravidelnými leteckými dopravnými službami

(Text s významom pre EHP)

(2018/C 305/09)

Členský štát

Spojené kráľovstvo

Príslušná trať

Oban – Coll

Oban – Colonsay

Oban – Tiree

Coll – Tiree

Pôvodný dátum nadobudnutia účinnosti záväzkov vyplývajúcich zo služieb vo verejnom záujme

2. marca 2007

Dátum nadobudnutia účinnosti zmien

16. mája 2019

Adresa, na ktorej možno získať znenie a všetky relevantné informácie a/alebo dokumentáciu v súvislosti so záväzkom vyplývajúcim zo služieb vo verejnom záujme

Všetky dokumenty budú k dispozícii na webovom sídle:

http://www.publiccontractsscotland.gov.uk

Ďalšie informácie získate na adrese:

Argyll and Bute Council

Council Offices

Kilmory

Lochgiphead

Argyll and Bute Council

PA31 8RT

Scotland

UNITED KINGDOM

Tel. +44 1546604239

Kontakt: Christine Todd

Christine.Todd@argyll-bute.gov.uk


30.8.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 305/12


Oznámenie Komisie podľa článku 17 ods. 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 o spoločných pravidlách prevádzky leteckých dopravných služieb v Spoločenstve

Výzva na predkladanie ponúk v súvislosti s prevádzkou pravidelných leteckých dopravných služieb v súlade so záväzkami vyplývajúcimi zo služieb vo verejnom záujme

(Text s významom pre EHP)

(2018/C 305/10)

Členský štát

Spojené kráľovstvo

Príslušná trať

Oban – Coll

Oban – Colonsay

Oban – Tiree

Coll – Tiree

Obdobie platnosti zmluvy

16. mája 2019 – 15. mája 2022

Termín na predkladanie žiadostí a ponúk

19. novembra 2018

Adresa, na ktorej možno získať znenie výzvy na predkladanie ponúk a všetky relevantné informácie a/alebo dokumentáciu v súvislosti s verejnou súťažou a so záväzkom vyplývajúcim zo služieb vo verejnom záujme

Všetky dokumenty budú k dispozícii na webovom sídle:

http://www.publiccontractsscotland.gov.uk

Ďalšie informácie získate na adrese:

Argyll and Bute Council

Council Offices

Kilmory

Lochgiphead

Argyll and Bute Council

PA31 8RT

Scotland

UNITED KINGDOM

Telefón: +44 1546604239

Kontakt: Christine Todd

E-mail: Christine.Todd@argyll-bute.gov.uk


INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA EURÓPSKEHO HOSPODÁRSKEHO PRIESTORU

Stály výbor štátov EZVO

30.8.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 305/13


Nebezpečné látky – Zoznam rozhodnutí o autorizácii prijatých štátmi EZVO, ktoré sú členmi EHP, v súlade s článkom 64 ods. 8 nariadenia (ES) č. 1907/2006 (REACH) v druhom polroku 2017

(2018/C 305/11)

Podvýbor I pre voľný pohyb tovaru

Na vedomie Spoločnému výboru EHP

So zreteľom na rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 25/2008 zo 14. marca 2008 sa Spoločný výbor EHP vyzýva, aby na zasadnutí 27. apríla 2018 vzal na vedomie tieto zoznamy rozhodnutí o autorizácii prijatých na základe článku 64 ods. 8 nariadenia (ES) č. 1907/2006 (REACH) za obdobie od 1. júla do 31. decembra 2017.


PRÍLOHA

Zoznam rozhodnutí o autorizácii

Tieto rozhodnutia o autorizácii v súlade s článkom 64 ods. 8 nariadenia (ES) č. 1907/2006 (REACH) boli prijaté v štátoch EZVO, ktoré sú členmi EHP, od 1. júla do 31. decembra 2017:

Názov látky

Rozhodnutie Komisie podľa článku 64 ods. 8 nariadenia (ES) č. 1907/2006

Krajina

Dátum rozhodnutia

Dichróman amónny

C(2017) 3237

Island

7. 7. 2017

Dichróman sodný

C(2017) 3453

Island

7. 7. 2017

Dichróman sodný

C(2017) 3764

Island

7. 7. 2017

Dichróman sodný

C(2017) 3765

Island

7. 7. 2017

Dichróman sodný

C(2017) 3801

Island

7. 7. 2017

Dichróman sodný

C(2017) 3806

Island

7. 7. 2017

Dichróman sodný

C(2017) 3816

Island

7. 7. 2017

1,2-dichlóretán

C(2017) 3821

Island

7. 7. 2017

Dichróman didraselný

C(2017) 3910

Island

7. 7. 2017

Oxid chrómový a trischróman dichromitý

C(2017) 5001

Island

5. 10. 2017

Oxid chrómový a trischróman dichromitý

C(2017) 5001

Lichtenštajnsko

4. 9. 2017

Oxid chrómový a trischróman dichromitý

C(2017) 5001

Nórsko

18. 8. 2017

Bis(2-metoxyetyl)éter (diglym)

C(2017) 5025

Island

5. 10. 2017

Bis(2-metoxyetyl)éter (diglym)

C(2017) 5025

Lichtenštajnsko

4. 9. 2017

Bis(2-metoxyetyl)éter (diglym)

C(2017) 5025

Nórsko

18. 8. 2017

Chróman olovnatý

C(2017) 5012

Island

5. 10. 2017

Chróman olovnatý

C(2017) 5012

Lichtenštajnsko

4. 9. 2017

Chróman olovnatý

C(2017) 5012

Nórsko

18. 8. 2017

Oxid chrómový

C(2017) 5880

Island

5. 10. 2017

Oxid chrómový

C(2017) 5880

Lichtenštajnsko

20. 9. 2017

Oxid chrómový

C(2017) 5880

Nórsko

25. 9. 2017

Oxid chrómový

C(2017) 6727

Island

9. 11. 2017

Oxid chrómový

C(2017) 6727

Lichtenštajnsko

25. 10. 2017

Oxid chrómový

C(2017) 6727

Nórsko

8. 11. 2017


30.8.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 305/15


Lieky – Zoznam povolení na uvedenie na trh udelených štátmi EZVO, ktoré sú členmi EHP, za druhý polrok 2017

(2018/C 305/12)

Podvýbor I pre voľný pohyb tovaru

Na vedomie Spoločnému výboru EHP

So zreteľom na rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 74/1999 z 28. mája 1999 sa Spoločný výbor EHP vyzýva, aby na svojom zasadnutí 23. marca 2018 vzal na vedomie tieto zoznamy povolení na uvedenie liekov na trh za obdobie od 1. júla do 31. decembra 2017:

Príloha I

Zoznam nových povolení

Príloha II

Zoznam povolení, ktorých platnosť bola obnovená

Príloha III

Zoznam povolení, ktorých platnosť bola predĺžená

Príloha IV

Zoznam povolení, ktoré boli zrušené

Príloha V

Zoznam povolení, ktorých platnosť bola pozastavená


PRÍLOHA I

Zoznam nových povolení

V období od 1. júla do 31. decembra 2017 boli v štátoch EZVO, ktoré sú členmi EHP, udelené tieto povolenia:

Číslo EÚ

Výrobok

Krajina

Dátum udelenia povolenia

EÚ/1/02/226

InductOs

Island

18. 8. 2017

EÚ/1/15/999

Zykadia (Zmena na nepodmienené povolenie)

Lichtenštajnsko

31. 8. 2017

EÚ/1/16/1138

Venclyxto

Lichtenštajnsko

31. 12. 2017

EÚ/1/16/1155

Kyntheum

Island

16. 8. 2017

EÚ/1/16/1155

Kyntheum

Lichtenštajnsko

31. 8. 2017

EÚ/1/16/1155

Kyntheum

Nórsko

14. 8. 2017

EÚ/1/17/1179

Veltassa

Island

11. 8. 2017

EÚ/1/17/1179

Veltassa

Lichtenštajnsko

31. 8. 2017

EÚ/1/17/1179

Veltassa

Nórsko

9. 8. 2017

EÚ/1/17/1181

Spherox

Island

24. 7. 2017

EÚ/1/17/1181

Spherox

Lichtenštajnsko

31. 8. 2017

EÚ/1/17/1181

Spherox

Nórsko

13. 9. 2017

EÚ/1/17/1184

Riximyo

Island

11. 7. 2017

EÚ/1/17/1185

Rixathon

Island

11. 7. 2017

EÚ/1/17/1191

Dinutuximab beta Apeiron

Lichtenštajnsko

31. 8. 2017

EÚ/1/17/1194

Febuxostat Mylan

Island

11. 7. 2017

EÚ/1/17/1195

Erelzi

Island

14. 7. 2017

EÚ/1/17/1195

Erelzi

Nórsko

7. 7. 2017

EÚ/1/17/1196

Kevzara

Island

14. 7. 2017

EÚ/1/17/1196

Kevzara

Nórsko

5. 7. 2017

EÚ/1/17/1197

Oxervate

Island

24. 7. 2017

EÚ/1/17/1197

OXERVATE

Lichtenštajnsko

31. 8. 2017

EÚ/1/17/1197

OXERVATE

Nórsko

17. 7. 2017

EÚ/1/17/1199

Cuprior

Island

13. 9. 2017

EÚ/1/17/1199

Cuprior

Lichtenštajnsko

31. 10. 2017

EÚ/1/17/1199

Cuprior

Nórsko

13. 9. 2017

EÚ/1/17/1200

Besponsa

Island

24. 7. 2017

EÚ/1/17/1200

Besponsa

Lichtenštajnsko

31. 8. 2017

EÚ/1/17/1200

Besponsa

Nórsko

13. 7. 2017

EÚ/1/17/1201

Skilarence

Island

14. 7. 2017

EÚ/1/17/1201

Skilarence

Nórsko

7. 7. 2017

EÚ/1/17/1202

Ucedane

Island

12. 7. 2017

EÚ/1/17/1202

Ucedane

Nórsko

5. 7. 2017

EÚ/1/17/1203

Insulin lispro Sanofi

Island

11. 8. 2017

EÚ/1/17/1203

Insulin Lispro Sanofi

Lichtenštajnsko

31. 8. 2017

EÚ/1/17/1203

Insulin lispro Sanofi

Nórsko

18. 8. 2017

EÚ/1/17/1205

Blitzima

Island

9. 8. 2017

EÚ/1/17/1205

Blitzima

Lichtenštajnsko

31. 8. 2017

EÚ/1/17/1205

Blitzima

Nórsko

1. 8. 2017

EÚ/1/17/1206

Tuxella

Island

9. 8. 2017

EÚ/1/17/1206

Tuxella

Lichtenštajnsko

31. 8. 2017

EÚ/1/17/1206

Tuxella

Nórsko

1. 8. 2017

EÚ/1/17/1207

Ritemvia

Lichtenštajnsko

31. 8. 2017

EÚ/1/17/1207

Ritemvia

Island

10. 8. 2017

EÚ/1/17/1207

Ritemvia

Nórsko

1. 8. 2017

EÚ/1/17/1208

Trimbow

Island

11. 8. 2017

EÚ/1/17/1208

Trimbow

Lichtenštajnsko

31. 8. 2017

EÚ/1/17/1208

Trimbow

Nórsko

9. 8. 2017

EÚ/1/17/1209

Reagila

Island

9. 8. 2017

EÚ/1/17/1209

Reagila

Lichtenštajnsko

31. 8. 2017

EÚ/1/17/1209

Reaglia

Nórsko

9. 8. 2017

EÚ/1/17/1210

Efavirenz/Emtricitabin/Tenofovirdisproksil Zentiva

Nórsko

8. 8. 2017

EÚ/1/17/1210

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Zentiva

Island

10. 8. 2017

EÚ/1/17/1210

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Zentiva

Lichtenštajnsko

31. 8. 2017

EÚ/1/17/1211

Entecavir Accord

Island

5. 10. 2017

EÚ/1/17/1211

Entecavir Accord

Lichtenštajnsko

31. 10. 2017

EÚ/1/17/1211

Entecavir Accord

Nórsko

20. 10. 2017

EÚ/1/17/1212

Mavenclad

Island

13. 9. 2017

EÚ/1/17/1212

MAVENCLAD

Nórsko

30. 8. 2017

EÚ/1/17/1212

MAVENCLAD

Lichtenštajnsko

31. 8. 2017

EÚ/1/17/1213

Maviret

Island

17. 8. 2017

EÚ/1/17/1213

Maviret

Lichtenštajnsko

31. 8. 2017

EÚ/1/17/1213

Maviret

Nórsko

7. 8. 2017

EÚ/1/17/1214

Bavencio

Island

4. 10. 2017

EÚ/1/17/1214

Bavencio

Lichtenštajnsko

31. 10. 2017

EÚ/1/17/1214

Bavencio

Nórsko

25. 9. 2017

EÚ/1/17/1215

Fotivda

Island

13. 9. 2017

EÚ/1/17/1215

Fotivda

Lichtenštajnsko

31. 8. 2017

EÚ/1/17/1215

Fotivda

Nórsko

31. 8. 2017

EÚ/1/17/1216

Imraldi

Island

12. 9. 2017

EÚ/1/17/1216

Imraldi

Lichtenštajnsko

31. 8. 2017

EÚ/1/17/1216

Imraldi

Nórsko

11. 9. 2017

EÚ/1/17/1217

Nitisinone MendeliKABS

Island

19. 9. 2017

EÚ/1/17/1217

Nitisinone MendeliKABS

Lichtenštajnsko

31. 8. 2017

EÚ/1/17/1217

Nitisinone MendeliKABS

Nórsko

1. 9. 2017

EÚ/1/17/1218

Rydapt

Island

4. 10. 2017

EÚ/1/17/1218

Rydapt

Lichtenštajnsko

31. 10. 2017

EÚ/1/17/1218

Rydapt

Nórsko

25. 9. 2017

EÚ/1/17/1220

Tecentriq

Lichtenštajnsko

31. 10. 2017

EÚ/1/17/1220

Tecentriq

Nórsko

27. 9. 2017

EÚ/1/17/1220

Tecentriq

Island

5. 10. 2017

EÚ/1/17/1221

Kisqali

Island

12. 9. 2017

EÚ/1/17/1221

Kisqali

Nórsko

30. 8. 2017

EÚ/1/17/1221

Kisqali

Lichtenštajnsko

31. 8. 2017

EÚ/1/17/1222

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan

Island

8. 11. 2017

EÚ/1/17/1222

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan

Lichtenštajnsko

31. 10. 2017

EÚ/1/17/1222

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan

Nórsko

27. 9. 2017

EÚ/1/17/1223

Vosevi

Island

16. 8. 2017

EÚ/1/17/1223

Vosevi

Lichtenštajnsko

31. 8. 2017

EÚ/1/17/1223

Vosevi

Nórsko

8. 8. 2017

EÚ/1/17/1224

Xermelo

Island

4. 10. 2017

EÚ/1/17/1224

Xermelo

Lichtenštajnsko

31. 10. 2017

EÚ/1/17/1224

Xermelo

Nórsko

3. 10. 2017

EÚ/1/17/1225

Symtuza

Island

5. 10. 2017

EÚ/1/17/1225

Symtuza

Lichtenštajnsko

31. 10. 2017

EÚ/1/17/1225

Symtuza

Nórsko

11. 10. 2017

EÚ/1/17/1226

Lutathera

Island

10. 10. 2017

EÚ/1/17/1226

Lutathera

Lichtenštajnsko

31. 10. 2017

EÚ/1/17/1226

Lutathera

Nórsko

3. 10. 2017

EÚ/1/17/1227

Entecavir Mylan

Island

4. 10. 2017

EÚ/1/17/1227

Entecavir Mylan

Lichtenštajnsko

31. 10. 2017

EÚ/1/17/1227

Entecavir Mylan

Nórsko

27. 9. 2017

EÚ/1/17/1228

Tookad

Island

29. 11. 2017

EÚ/1/17/1228

TOOKAD

Lichtenštajnsko

31. 12. 2017

EÚ/1/17/1228

TOOKAD

Nórsko

22. 11. 2017

EÚ/1/17/1229

Dupixent

Island

10. 10. 2017

EÚ/1/17/1229

Dupixent

Lichtenštajnsko

31. 10. 2017

EÚ/1/17/1229

Dupixent

Nórsko

10. 10. 2017

EÚ/1/17/1230

Lacosamide Accord

Island

5. 10. 2017

EÚ/1/17/1230

Lacosamide Accord

Lichtenštajnsko

31. 10. 2017

EÚ/1/17/1230

Lacosamide Accord

Nórsko

27. 9. 2017

EÚ/1/17/1232

Miglustat Gen.Orph

Island

30. 11. 2017

EÚ/1/17/1232

Miglustat Gen.Orph

Lichtenštajnsko

31. 12. 2017

EÚ/1/17/1232

Miglustat Gen.Orph

Nórsko

27. 11. 2017

EÚ/1/17/1233

Zubsolv

Island

29. 11. 2017

EÚ/1/17/1233

Zubsolv

Lichtenštajnsko

31. 12. 2017

EÚ/1/17/1233

Zubsolv

Nórsko

22. 11. 2017

EÚ/1/17/1234

Tremfya

Island

4. 12. 2017

EÚ/1/17/1235

Zejula

Island

4. 12. 2017

EÚ/1/17/1235

Zejula

Lichtenštajnsko

31. 12. 2017

EÚ/1/17/1235

Zejula

Nórsko

27. 11. 2017

EÚ/1/17/1236

Trelegy Ellipta

Island

30. 11. 2017

EÚ/1/17/1236

Trelegy Ellipta

Lichtenštajnsko

31. 12. 2017

EÚ/1/17/1236

Trelegy Ellipta

Nórsko

22. 11. 2017

EÚ/1/17/1237

Elebrato Ellipta

Island

30. 11. 2017

EÚ/1/17/1237

Elebrato Ellipta

Lichtenštajnsko

31. 12. 2017

EÚ/1/17/1237

Elebrato Ellipta

Nórsko

27. 11. 2017

EÚ/1/17/1238

Nyxoid

Island

29. 11. 2017

EÚ/1/17/1238

Nyxoid

Lichtenštajnsko

31. 12. 2017

EÚ/1/17/1238

Nyxoid

Nórsko

27. 11. 2017

EÚ/1/17/1239

VeraSeal

Island

30. 11. 2017

EÚ/1/17/1239

VeraSeal

Lichtenštajnsko

31. 12. 2017

EÚ/1/17/1239

VeraSeal

Nórsko

1. 12. 2017

EÚ/1/17/1240

Cyltezo

Island

29. 11. 2017

EÚ/1/17/1240

Cyltezo

Lichtenštajnsko

31. 12. 2017

EÚ/1/17/1240

Cyltezo

Nórsko

1. 12. 2017

EÚ/1/17/1241

Ontruzant

Island

30. 11. 2017

EÚ/1/17/1241

Ontruzant

Lichtenštajnsko

31. 12. 2017

EÚ/1/17/1241

Ontruzant

Nórsko

27. 11. 2017

EÚ/1/17/1242

Ritonavir Mylan

Island

29. 11. 2017

EÚ/1/17/1242

Ritonavir Mylan

Lichtenštajnsko

31. 12. 2017

EÚ/1/17/1242

Ritonavir Mylan

Nórsko

22. 11. 2017

EÚ/1/17/1243

Imatinib Teva B.V.

Island

30. 11. 2017

EÚ/1/17/1243

Imatinib Teva B.V.

Lichtenštajnsko

31. 12. 2017

EÚ/1/17/1243

Imatinib Teva B.V.

Nórsko

22. 11. 2017

EÚ/1/17/1244

Tacforius

Lichtenštajnsko

31. 12. 2017

EÚ/2/16/197

CLYNAV

Island

13. 7. 2017

EÚ/2/16/197

CLYNAV

Lichtenštajnsko

31. 8. 2017

EÚ/2/16/197

CLYNAV

Nórsko

18. 7. 2017

EÚ/2/17/211

Prevomax

Island

13. 7. 2017

EÚ/2/17/211

Prevomax

Nórsko

6. 7. 2017

EÚ/2/17/212

Exzolt

Island

30. 8. 2017

EÚ/2/17/212

Exzolt

Lichtenštajnsko

31. 10. 2017

EÚ/2/17/212

Exzolt

Nórsko

15. 9. 2017

EÚ/2/17/213

Innovax-ND-IBD

Island

11. 9. 2017

EÚ/2/17/213

Innovax-ND-IBD

Nórsko

18. 9. 2017

EÚ/2/17/214

VEPURED

Island

12. 9. 2017

EÚ/2/17/214

VEPURED

Nórsko

15. 9. 2017

EÚ/2/17/215

Suvaxyn PRRS MLV

Island

11. 9. 2017

EÚ/2/17/215

Suvaxyn PRRS MLV

Lichtenštajnsko

31. 10. 2017

EÚ/2/17/215

Suvaxyn PRRS MLV

Nórsko

18. 9. 2017

EÚ/2/17/217

Nobivac LeuFel

Island

9. 11. 2017

EÚ/2/17/217

Nobivac LeuFel

Lichtenštajnsko

31. 12. 2017

EÚ/2/17/217

Nobivac LeuFel

Nórsko

14. 11. 2017

EÚ/2/17/218

Bovilis Blue-8

Island

1. 12. 2017

EÚ/2/17/218

Bovilis Blue-8

Lichtenštajnsko

31. 12. 2017

EÚ/2/17/218

Bovilis Blue-8

Nórsko

19. 12. 2017


PRÍLOHA II

Zoznam povolení, ktorých platnosť bola obnovená

V období od 1. júla do 31. decembra 2017 bola v štátoch EZVO, ktoré sú členmi EHP, obnovená platnosť týchto povolení:

Číslo EÚ

Výrobok

Krajina

Dátum udelenia povolenia

EÚ/1/07/401

alli

Island

14. 7. 2017

EÚ/1/07/401

alli

Lichtenštajnsko

31. 8. 2017

EÚ/1/07/401

alli

Nórsko

5. 7. 2017

EÚ/1/07/402

Increlex

Island

12. 7. 2017

EÚ/1/07/402

INCRELEX

Nórsko

5. 7. 2017

EÚ/1/07/403

Atriance

Island

11. 7. 2017

EÚ/1/07/416

Ecalta

Island

13. 9. 2017

EÚ/1/07/416

Ecalta

Lichtenštajnsko

31. 10. 2017

EÚ/1/07/416

Ecalta

Nórsko

22. 9. 2017

EÚ/1/07/421

Glubrava

Island

30. 11. 2017

EÚ/1/07/421

Glubrava

Lichtenštajnsko

31. 12. 2017

EÚ/1/07/421

Glubrava

Nórsko

22. 11. 2017

EÚ/1/07/424

Torisel

Island

24. 7. 2017

EÚ/1/07/424

Torisel

Lichtenštajnsko

31. 8. 2017

EÚ/1/07/424

Torisel

Nórsko

1. 8. 2017

EÚ/1/08/446

Privigen

Island

4. 12. 2017

EÚ/1/08/446

Privigen

Lichtenštajnsko

31. 12. 2017

EÚ/1/08/446

Privigen

Nórsko

5. 12. 2017

EÚ/1/08/453

Prepandrix

Island

4. 12. 2017

EÚ/1/08/453

Prepandrix

Lichtenštajnsko

31. 12. 2017

EÚ/1/08/453

Prepandrix

Nórsko

5. 12. 2017

EÚ/1/12/784

Cuprymina

Island

11. 8. 2017

EÚ/1/12/784

Cuprymina

Lichtenštajnsko

31. 8. 2017

EÚ/1/12/784

Cuprymina

Nórsko

9. 8. 2017

EÚ/1/12/787

Revestive

Island

13. 7. 2017

EÚ/1/12/787

Revestive

Nórsko

5. 7. 2017

EÚ/1/12/788

Seebri Breezhaler

Island

11. 8. 2017

EÚ/1/12/788

Seebri Breezhaler

Lichtenštajnsko

31. 8. 2017

EÚ/1/12/788

Seebri Breezhaler

Nórsko

9. 8. 2017

EÚ/1/12/789

Enurev Breezhaler

Island

24. 7. 2017

EÚ/1/12/789

Enurev Breezhaler

Lichtenštajnsko

31. 8. 2017

EÚ/1/12/789

Enurev Breezhaler

Nórsko

9. 8. 2017

EÚ/1/12/790

Tovanor Breezhaler

Island

14. 8. 2017

EÚ/1/12/790

Tovanor Breezhaler

Lichtenštajnsko

31. 8. 2017

EÚ/1/12/790

Tovanor Breezhaler

Nórsko

9. 8. 2017

EÚ/1/12/794

Adcetris

Island

4. 12. 2017

EÚ/1/12/794

ADCETRIS

Lichtenštajnsko

31. 12. 2017

EÚ/1/12/794

ADCETRIS

Nórsko

27. 11. 2017

EÚ/1/12/795

Forxiga

Island

13. 9. 2017

EÚ/1/12/795

Forxiga

Lichtenštajnsko

31. 10. 2017

EÚ/1/12/795

Forxiga

Nórsko

27. 9. 2017

EÚ/1/12/796

Picato

Island

24. 7. 2017

EÚ/1/12/796

Picato

Lichtenštajnsko

31. 8. 2017

EÚ/1/12/796

Picato

Nórsko

8. 8. 2017

EÚ/1/12/797

Eylea

Island

10. 8. 2017

EÚ/1/12/797

Eylea

Lichtenštajnsko

31. 8. 2017

EÚ/1/12/797

Eylea

Nórsko

18. 8. 2017

EÚ/1/12/798

Ibandronic acid Accord

Island

6. 10. 2017

EÚ/1/12/798

Ibandronic acid Accord

Lichtenštajnsko

31. 10. 2017

EÚ/1/12/798

Ibandronic acid Accord

Nórsko

27. 9. 2017

EÚ/1/12/799

Memantine Merz

Island

24. 7. 2017

EÚ/1/12/799

Memantine Merz

Lichtenštajnsko

31. 8. 2017

EÚ/1/12/799

Memantine Merz

Nórsko

9. 8. 2017

EÚ/1/12/800

Zoledronic Acid Hospira

Island

11. 9. 2017

EÚ/1/12/800

Zoledronic acid Hospira

Lichtenštajnsko

31. 8. 2017

EÚ/1/12/800

Zoledronsyre Hospira

Nórsko

4. 9. 2017

EÚ/1/12/801

Constella

Island

14. 9. 2017

EÚ/1/12/801

Constella

Lichtenštajnsko

31. 10. 2017

EÚ/1/12/801

Constella

Nórsko

22. 9. 2017

EÚ/1/12/802

Capecitabine medac

Island

12. 7. 2017

EÚ/1/12/803

NexoBrid

Island

30. 11. 2017

EÚ/1/12/803

NexoBrid

Lichtenštajnsko

31. 12. 2017

EÚ/1/12/803

NexoBrid

Nórsko

11. 12. 2017

EÚ/1/12/805

AMYViD

Island

9. 10. 2017

EÚ/1/12/805

Amyvid

Lichtenštajnsko

31. 10. 2017

EÚ/1/12/805

Amyvid

Nórsko

3. 10. 2017

EÚ/1/12/806

Ryzodeg

Island

4. 10. 2017

EÚ/1/12/806

Ryzodeg

Lichtenštajnsko

31. 10. 2017

EÚ/1/12/806

Ryzodeg

Nórsko

10. 10. 2017

EÚ/1/12/807

Tresiba

Island

9. 10. 2017

EÚ/1/12/807

Tresiba

Lichtenštajnsko

31. 10. 2017

EÚ/1/12/807

Tresiba

Nórsko

10. 10. 2017

EÚ/1/12/808

Imatinib Teva

Island

9. 10. 2017

EÚ/1/12/808

Imatinib Teva

Lichtenštajnsko

31. 10. 2017

EÚ/1/12/808

Imatinib Teva

Nórsko

27. 9. 2017

EÚ/1/12/809

Betmiga

Island

6. 10. 2017

EÚ/1/12/809

Betmiga

Lichtenštajnsko

31. 10. 2017

EÚ/1/12/809

Betmiga

Nórsko

3. 10. 2017

EÚ/1/12/811

Lyxumia

Island

6. 10. 2017

EÚ/1/12/811

Lyxumia

Lichtenštajnsko

31. 10. 2017

EÚ/1/12/811

Lyxumia

Nórsko

9. 10. 2017

EÚ/1/12/812

Bexsero

Island

9. 10. 2017

EÚ/1/12/812

Bexsero

Lichtenštajnsko

31. 10. 2017

EÚ/1/12/812

Bexsero

Nórsko

3. 10. 2017

EÚ/1/12/814

Zaltrap

Island

9. 10. 2017

EÚ/1/12/814

ZALTRAP

Lichtenštajnsko

31. 10. 2017

EÚ/1/12/814

ZALTRAP

Nórsko

27. 9. 2017

EÚ/1/12/815

Selincro

Island

30. 11. 2017

EÚ/1/12/815

Selincro

Lichtenštajnsko

31. 12. 2017

EÚ/1/12/815

Selincro

Nórsko

1. 12. 2017

EÚ/1/13/813

Perjeta

Island

19. 12. 2017

EÚ/1/13/813

Perjeta

Lichtenštajnsko

31. 12. 2017

EÚ/1/13/817

Actelsar HCT

Lichtenštajnsko

31. 12. 2017

EÚ/1/13/819

JETREA

Island

15. 12. 2017

EÚ/1/13/819

JETREA

Lichtenštajnsko

31. 12. 2017

EÚ/1/13/819

JETREA

Nórsko

19. 12. 2017

EÚ/1/13/902

Translarna

Island

12. 7. 2017

EÚ/1/13/902

Translarna

Nórsko

5. 7. 2017

EÚ/1/14/987

Holoclar

Island

19. 12. 2017

EÚ/1/16/1094

Ninlaro

Island

6. 10. 2017

EÚ/1/16/1094

Ninlaro

Lichtenštajnsko

31. 10. 2017

EÚ/1/16/1094

Ninlaro

Nórsko

26. 9. 2017

EÚ/1/16/1121

Zalmoxis

Island

24. 7. 2017

EÚ/1/16/1121

Zalmoxis

Lichtenštajnsko

31. 8. 2017

EÚ/1/16/1121

Zalmoxis

Nórsko

4. 8. 2017

EÚ/1/16/1138

Venclyxto

Island

6. 11. 2017

EÚ/1/16/1138

Venclyxto

Nórsko

14. 11. 2017

EÚ/1/16/1139

Ocaliva

Island

8. 12. 2017

EÚ/1/16/1139

OCALIVA

Lichtenštajnsko

31. 12. 2017

EÚ/1/16/1139

OCALIVA

Nórsko

18. 12. 2017

EÚ/1/16/1143

Lartruvo

Island

6. 10. 2017

EÚ/1/16/1143

Lartruvo

Lichtenštajnsko

31. 10. 2017

EÚ/1/16/1143

Lartruvo

Nórsko

27. 9. 2017

EÚ/1/16/1169

Alecensa

Island

8. 12. 2017

EÚ/1/16/1169

Alecensa

Lichtenštajnsko

31. 12. 2017

EÚ/1/16/1169

Alecensa

Nórsko

15. 12. 2017

EÚ/1/43/890

Cometriq

Nórsko

3. 8. 2017

EÚ/2/12/142

Cardalis

Island

4. 7. 2017

EÚ/2/12/144

Contacera

Island

5. 12. 2017

EÚ/2/12/144

Contacera

Lichtenštajnsko

31. 12. 2017

EÚ/2/12/144

Contacera

Nórsko

15. 12. 2017

EÚ/2/12/145

Kexxtone

Lichtenštajnsko

31. 12. 2017

EÚ/2/12/145

Kexxtone

Nórsko

28. 12. 2017

EÚ/2/12/147

Pexion

Island

5. 12. 2017

EÚ/2/12/147

Pexion

Lichtenštajnsko

31. 12. 2017

EÚ/2/12/147

Pexion

Nórsko

6. 12. 2017


PRÍLOHA III

Zoznam povolení, ktorých platnosť bola predĺžená

V období od 1. júla do 31. decembra 2017 bola v štátoch EZVO, ktoré sú členmi EHP, predĺžená platnosť týchto povolení:

Číslo EÚ

Výrobok

Krajina

Dátum udelenia povolenia

EÚ/1/01/177/002

SonoVue

Nórsko

4. 9. 2017

EÚ/1/03/256/022

Humira

Island

19. 12. 2017

EÚ/1/03/256/022

Humira

Nórsko

10. 11. 2017

EÚ/1/04/292/013-015

Mimpara

Island

15. 9. 2017

EÚ/1/04/292/013-015

Mimpara

Nórsko

28. 8. 2017

EÚ/1/06/356/020-022

Exjade

Nórsko

28. 11. 2017

EÚ/1/06/356/020-022

Exjade

Island

1. 12. 2017

EÚ/1/07/418/011-013

Celsentri

Nórsko

3. 8. 2017

EÚ/1/07/418/011-013

Celsentri

Island

13. 7. 2017

EÚ/1/07/422/015

Tasigna

Island

4. 12. 2017

EÚ/1/07/422/015

Tasigna

Nórsko

28. 11. 2017

EÚ/1/07/436/006

Isentress

Island

9. 8. 2017

EÚ/1/07/436/006

Isentress

Nórsko

7. 8. 2017

EÚ/1/08/481/004-005

Kuvan

Island

10. 8. 2017

EÚ/1/08/481/004-005

Kuvan

Nórsko

13. 7. 2017

EÚ/1/09/522/003

ellaOne

Island

1. 12. 2017

EÚ/1/09/522/003

ellaOne

Nórsko

10. 11. 2017

EÚ/1/09/531/022-033

Instanyl

Island

6. 11. 2017

EÚ/1/09/539/005-006

Samsca

Island

5. 10. 2017

EÚ/1/09/539/005-006

Samsca

Nórsko

18. 9. 2017

EÚ/1/10/618

Prolia

Nórsko

27. 9. 2017

EÚ/1/11/703

Xgeva

Nórsko

27. 9. 2017

EÚ/1/12/753/018-019

Signifor

Island

4. 10. 2017

EÚ/1/12/753/018-019

Signifor

Nórsko

18. 9. 2017

EÚ/1/12/787/003

Revestive

Nórsko

5. 7. 2017

EÚ/1/12/787/003

Revestive

Island

13. 7. 2017

EÚ/1/13/846/002-003

Xtandi

Nórsko

3. 10. 2017

EÚ/1/13/846/002-003

Xtandi

Island

6. 10. 2017

EÚ/1/13/860/003

Nexium Control

Island

11. 7. 2017

EÚ/1/13/860/003

Nexium Control

Nórsko

5. 7. 2017

EÚ/1/15/1070/002

Oncaspar

Island

19. 12. 2017


PRÍLOHA IV

Zoznam povolení, ktoré boli zrušené

V období od 1. júla do 31. decembra 2017 bola v štátoch EZVO, ktoré sú členmi EHP, zrušená platnosť týchto povolení:

Číslo EÚ

Výrobok

Krajina

Dátum zrušenia povolenia

EÚ/1/00/167

Prevenar

Lichtenštajnsko

31. 12. 2017

EÚ/1/00/167

Prevenar

Nórsko

11. 12. 2017

EÚ/1/00/167

Prevenar

Island

1. 12. 2017

EÚ/1/07/394

Optaflu

Nórsko

18. 10. 2017

EÚ/1/07/398

Optimark

Island

10. 10. 2017

EÚ/1/09/561

Clopidogrel Teva Pharma

Island

11. 7. 2017

EÚ/1/11/674

Repso

Lichtenštajnsko

31. 8. 2017

EÚ/1/11/674

Repso

Nórsko

8. 8. 2017

EÚ/1/11/674

Repso

Island

10. 8. 2017

EÚ/1/13/868

EVARREST

Lichtenštajnsko

31. 12. 2017

EÚ/1/13/868

EVARREST

Nórsko

28. 11. 2017

EÚ/1/13/868

EVARREST

Island

4. 12. 2017

EÚ/1/14/976

Zontivity

Lichtenštajnsko

31. 8. 2017

EÚ/1/15/996

Ristempa

Lichtenštajnsko

31. 10. 2017

EÚ/1/15/996

Ristempa

Nórsko

9. 10. 2017

EÚ/1/15/996

Ristempa

Island

9. 10. 2017

EÚ/1/16/1113

Enzepi

Island

11. 8. 2017

EÚ/1/16/1113

Enzepi

Lichtenštajnsko

31. 8. 2017

EÚ/1/16/1113

Enzepi

Nórsko

8. 8. 2017


PRÍLOHA V

Zoznam povolení, ktorých platnosť bola pozastavená

V období od 1. júla do 31. decembra 2017 bola v štátoch EZVO, ktoré sú členmi EHP, pozastavená platnosť týchto povolení:

Číslo EÚ

Výrobok

Krajina

Dátum pozastavenia povolenia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


V Oznamy

ADMINISTRATÍVNE POSTUPY

Európsky úrad pre výber pracovníkov (EPSO)

30.8.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 305/34


OZNÁMENIE O VEREJNOM VÝBEROVOM KONANÍ

(2018/C 305/13)

Európsky úrad pre výber pracovníkov (EPSO) organizuje toto verejné výberové konanie:

 

EPSO/AST-SC/07/18 — OZBROJENÍ PRÍSLUŠNÍCI BEZPEČNOSTNÝCH A OCHRANNÝCH SLUŽIEB (SC 1/SC 2)

Oznámenie o výberovom konaní je uverejnené v 24 jazykoch v Úradnom vestníku Európskej únie v sérii C 305 A z 30. augusta 2018.

Ďalšie informácie sú k dispozícii na webovom sídle úradu EPSO: https://epso.europa.eu/.


KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

Európska komisia

30.8.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 305/35


Predbežné oznámenie o koncentrácii

(Vec M.9072 – KKR/Altice/SFR Filiale)

Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu

(Text s významom pre EHP)

(2018/C 305/14)

1.   

Komisii bolo 24. augusta 2018 podľa článku 4 nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (1) doručené oznámenie o zamýšľanej koncentrácii.

Toto oznámenie sa týka týchto podnikov:

KKR & Co. Inc („KKR“) (USA),

Altice France S.A. („Altice“) (Francúzsko) patriaci do skupiny Altice,

SFR Filiale SAS („SFR Filiale“) pod kontrolou podniku Altice.

Podniky KKR a Altice získavajú v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b) nariadenia o fúziách spoločnú kontrolu nad celým podnikom SFR Filiale.

Koncentrácia sa uskutočňuje prostredníctvom kúpy akcií.

2.   

Predmet činnosti dotknutých podnikov:

—   KKR: investičná spoločnosť poskytujúca služby v oblasti správy aktív a riešenia týkajúce sa kapitálových trhov,

—   Altice: služby v oblasti telekomunikácií, obsahu, médií, zábavy a reklamy,

—   SFR Filiale: podnikateľská činnosť v oblasti telekomunikačných veží dcérskej spoločnosti podniku Altice vo Francúzsku, SFR S.A.

3.   

Na základe predbežného posúdenia a bez toho, aby bolo dotknuté konečné rozhodnutie v tejto veci, sa Komisia domnieva, že oznámená transakcia by mohla patriť do rozsahu pôsobnosti nariadenia o fúziách.

V súlade s oznámením Komisie o zjednodušenom postupe pri riešení niektorých koncentrácií podľa nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (2) je potrebné uviesť, že túto vec je možné posudzovať v súlade s postupom stanoveným v uvedenom oznámení.

4.   

Komisia vyzýva zainteresované tretie strany, aby jej predložili prípadné pripomienky k zamýšľanej koncentrácii.

Pripomienky musia byť Komisii doručené najneskôr do 10 dní od dátumu uverejnenia tohto oznámenia. Vždy je nutné uviesť toto referenčné číslo:

M.9072 – KKR/Altice/SFR Filiale

Pripomienky možno Komisii zaslať e-mailom, faxom alebo poštou. Použite tieto kontaktné údaje:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax: +32 22964301

Poštová adresa:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1 („nariadenie o fúziách“).

(2)  Ú. v. EÚ C 366, 14.12.2013, s. 5.