ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 218

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Ročník 61
22. júna 2018


Obsah

Strana

 

II   Oznámenia

 

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2018/C 218/01

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.8835 – Stadtwerke Olching/BAG Netz/NG Olching/Olching VerwaltungsGmbH) ( 1)

1

2018/C 218/02

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.8496 – Strabag/Max Bögl International/SMB) ( 1)

1

2018/C 218/03

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.8901 – HSBC/Global Payments) ( 1)

2


 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európsky parlament

2018/C 218/04

Oznámenie Európskeho parlamentu týkajúce sa Ceny európskeho občana – CIVI EUROPAEO PRAEMIUM

3

 

Európska komisia

2018/C 218/05

Výmenný kurz eura

5

2018/C 218/06

Zhrnutie rozhodnutí Európskej komisie o autorizáciách pre uvedenie na trh na účely použitia a/alebo pre používanie látok uvedených v prílohe XIV k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) [uverejnené podľa článku 64 ods. 9 nariadenia (ES) č. 1907/2006]  ( 1)

6

 

INFORMÁCIE ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

2018/C 218/07

Oznámenie Ministerstva národného rozvoja Maďarska podľa článku 3 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/22/ES o podmienkach udeľovania a používania povolení na vyhľadávanie, prieskum a ťažbu uhľovodíkov

10

2018/C 218/08

Oznámenie ministerstva národného rozvoja Maďarska podľa článku 3 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/22/ES o podmienkach udeľovania a používania povolení na vyhľadávanie, prieskum a ťažbu uhľovodíkov

15

2018/C 218/09

Oznámenie ministerstva národného rozvoja Maďarska podľa článku 3 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/22/ES o podmienkach udeľovania a používania povolení na vyhľadávanie, prieskum a ťažbu uhľovodíkov

19

2018/C 218/10

Oznámenie Ministerstva národného rozvoja Maďarska podľa článku 3 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/22/ES o podmienkach udeľovania a používania povolení na vyhľadávanie, prieskum a ťažbu uhľovodíkov

24

2018/C 218/11

Oznámenie ministerstva národného rozvoja Maďarska podľa článku 3 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/22/ES o podmienkach udeľovania a používania povolení na vyhľadávanie, prieskum a ťažbu uhľovodíkov

28


 

V   Oznamy

 

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

 

Európska komisia

2018/C 218/12

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.8823 – Neste/Demeter Animal Fats and Proteins) ( 1)

34

 

INÉ AKTY

 

Európska komisia

2018/C 218/13

Oznámenie určené osobám menom Myrna Ajijul Mabanza a Abdulpatta Escalon Abubaka, ktoré boli nariadením Komisie (EÚ) 2018/888 pridané do zoznamu podľa článkov 2, 3 a 7 nariadenia Rady (ES) č. 881/2002, ktoré ukladá niektoré špecifické obmedzujúce opatrenia namierené proti niektorým osobám a subjektom spojeným s organizáciami ISIL (Dá'iš) a al-Káida

36


 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

 


II Oznámenia

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

Európska komisia

22.6.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 218/1


Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii

(Vec M.8835 – Stadtwerke Olching/BAG Netz/NG Olching/Olching VerwaltungsGmbH)

(Text s významom pre EHP)

(2018/C 218/01)

Dňa 28. mája 2018 sa Komisia rozhodla nevzniesť námietku voči uvedenej oznámenej koncentrácii a vyhlásiť ju za zlučiteľnú s vnútorným trhom. Toto rozhodnutie je založené na článku 6 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (1). Úplné znenie rozhodnutia je dostupné iba v nemeckom jazyku a bude zverejnené po odstránení akýchkoľvek obchodných tajomstiev. Bude dostupné:

v časti webovej stránky Komisie o hospodárskej súťaži venovanej fúziám (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Táto webová stránka poskytuje rôzne možnosti na vyhľadávanie individuálnych rozhodnutí o fúziách podľa názvu spoločnosti, čísla prípadu, dátumu a sektorových indexov,

v elektronickej podobe na webovej stránke EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=sk) pod číslom dokumentu 32018M8835. EUR-Lex predstavuje online prístup k európskemu právu.


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1.


22.6.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 218/1


Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii

(Vec M.8496 – Strabag/Max Bögl International/SMB)

(Text s významom pre EHP)

(2018/C 218/02)

Dňa 14. júna 2018 sa Komisia rozhodla nevzniesť námietku voči uvedenej oznámenej koncentrácii a vyhlásiť ju za zlučiteľnú s vnútorným trhom. Toto rozhodnutie je založené na článku 6 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (1). Úplné znenie rozhodnutia je dostupné iba v anglickom jazyku a bude zverejnené po odstránení akýchkoľvek obchodných tajomstiev. Bude dostupné:

v časti webovej stránky Komisie o hospodárskej súťaži venovanej fúziám (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Táto webová stránka poskytuje rôzne možnosti na vyhľadávanie individuálnych rozhodnutí o fúziách podľa názvu spoločnosti, čísla prípadu, dátumu a sektorových indexov,

v elektronickej podobe na webovej stránke EUR-Lexu (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=sk) pod číslom dokumentu 32018M8496. EUR-Lex predstavuje online prístup k európskemu právu.


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1.


22.6.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 218/2


Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii

(Vec M.8901 – HSBC/Global Payments)

(Text s významom pre EHP)

(2018/C 218/03)

Dňa 19. júna 2018 sa Komisia rozhodla nevzniesť námietku voči uvedenej oznámenej koncentrácii a vyhlásiť ju za zlučiteľnú s vnútorným trhom. Toto rozhodnutie je založené na článku 6 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (1). Úplné znenie rozhodnutia je dostupné iba v anglickom jazyku a bude zverejnené po odstránení akýchkoľvek obchodných tajomstiev. Bude dostupné:

v časti webovej stránky Komisie o hospodárskej súťaži venovanej fúziám (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Táto webová stránka poskytuje rôzne možnosti na vyhľadávanie individuálnych rozhodnutí o fúziách podľa názvu spoločnosti, čísla prípadu, dátumu a sektorových indexov,

v elektronickej podobe na webovej stránke EUR-Lexu (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=sk) pod číslom dokumentu 32018M8901. EUR-Lex predstavuje online prístup k európskemu právu.


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1.


IV Informácie

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

Európsky parlament

22.6.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 218/3


Oznámenie Európskeho parlamentu týkajúce sa Ceny európskeho občana

CIVI EUROPAEO PRAEMIUM

(2018/C 218/04)

Dňa 6. júna 2018 sa konala výročná schôdza Kancelárie Ceny európskeho občana, ktorú viedla podpredsedníčka Európskeho parlamentu Sylvie Guillaume.

Na schôdzi navrhli tento zoznam víťazov ocenenia za rok 2018.

Ocenenia sa budú odovzdávať na verejných slávnostných aktoch v členských štátoch, kde laureáti sídlia. Tieto akty zorganizujú styčné kancelárie Európskeho parlamentu. Držitelia ceny sa stretnú aj na hlavnom podujatí, ktoré sa uskutoční 9. októbra 2018 v priestoroch Európskeho parlamentu v Bruseli.

CIVI EUROPAEO PRAEMIUM

Laureáti/víťazi

 

Alicja Szatkowska

 

Αντρέας Μάτσης/Okan Dugli (Bi-communal Famagusta Initiative)

 

Άνεμος ανανέωσης

 

António Pinto Monteiro

 

Antonio Silvio Caló

 

Архимандрит Партений Фидановски

 

Arrels Fundació

 

Bjorn Formosa

 

Čebelarska zveza Slovenije

 

Centre Mondial de la Paix

 

Dmitri Rõbakov

 

Don Virginio Colmegna

 

Ehrenamtlicher Dolmetscherdienst der Stadt Ludwigsburg

 

Eurooppanuoret ry

 

Fatta!

 

Fo.B.A.P. ONLUS

 

Förderverein der Sozialklinik Kalamata

 

Fundação Francisco Manuel dos Santos

 

HOPEgenesis

 

Hrvatski ured za kreativnost i inovacije

 

Iespējamā misija

 

Inner City Helping Homeless

 

Institut für Erinnerungskultur 2.0 NeverForgetWhy

 

Irish Men’s Sheds Association

 

J.C.A. Akerboom

 

Κιβωτός του κόσμου

 

La Maison des Femmes de Saint-Denis

 

Laurent Festas

 

MagiCAMP

 

Matthäus Weiß, 1. Landesvorsitzender und der Verband Deutscher Sinti und Roma e.V. Landesverband Schleswig-Holstein

 

Mihai Sora

 

Nagycsaládosok Országos Egyesülete (NOE)

 

Odile Linden

 

Paola Scagnelli

 

Pierre Maurice

 

Plateforme citoyenne de soutien aux réfugiés

 

Polish Jews Forum

 

Post Bellum

 

Pražský studentský summit

 

Proyecto Integra de la Fundación Universidad Camilo José Cela

 

Refugees Welcome Crawley

 

Σενέρ Λεβέντ

 

Spirit of Football e.V.

 

Stichting De Aldenborgh

 

Švento Jokūbo Kelio Savivaldybių Asociacija

 

Szvorák Katalin

 

Unidad de Gestión Clínica de Medicina Maternofetal, Genética y Reproducción (UGCMFG) del Hospital Universitario Virgen del Rocío

 

Varga Erika

 

Vzw/asbl HUMAIN

 

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy


Európska komisia

22.6.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 218/5


Výmenný kurz eura (1)

21. júna 2018

(2018/C 218/05)

1 euro =


 

Mena

Výmenný kurz

USD

Americký dolár

1,1538

JPY

Japonský jen

127,59

DKK

Dánska koruna

7,4520

GBP

Britská libra

0,87370

SEK

Švédska koruna

10,3248

CHF

Švajčiarsky frank

1,1496

ISK

Islandská koruna

126,60

NOK

Nórska koruna

9,4253

BGN

Bulharský lev

1,9558

CZK

Česká koruna

25,863

HUF

Maďarský forint

326,15

PLN

Poľský zlotý

4,3256

RON

Rumunský lei

4,6723

TRY

Turecká líra

5,4754

AUD

Austrálsky dolár

1,5664

CAD

Kanadský dolár

1,5381

HKD

Hongkongský dolár

9,0528

NZD

Novozélandský dolár

1,6846

SGD

Singapurský dolár

1,5714

KRW

Juhokórejský won

1 280,79

ZAR

Juhoafrický rand

15,7580

CNY

Čínsky juan

7,4977

HRK

Chorvátska kuna

7,3790

IDR

Indonézska rupia

16 261,40

MYR

Malajzijský ringgit

4,6331

PHP

Filipínske peso

61,637

RUB

Ruský rubeľ

73,5577

THB

Thajský baht

37,995

BRL

Brazílsky real

4,3567

MXN

Mexické peso

23,5286

INR

Indická rupia

78,4145


(1)  Zdroj: referenčný výmenný kurz publikovaný ECB.


22.6.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 218/6


Zhrnutie rozhodnutí Európskej komisie o autorizáciách pre uvedenie na trh na účely použitia a/alebo pre používanie látok uvedených v prílohe XIV k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH)

[uverejnené podľa článku 64 ods. 9 nariadenia (ES) č. 1907/2006 (1) ]

(Text s významom pre EHP)

(2018/C 218/06)

Rozhodnutia o udelení autorizácie

Odkaz na rozhodnutie (2)

Dátum rozhodnutia

Názov látky

Držiteľ autorizácie

Číslo autorizácie

Autorizované použitie

Dátum uplynutia lehoty na preskúmanie

Odôvodnenie rozhodnutia

C(2018)3734

15. júna 2018

oxid chrómový

č. ES. 215-607-8 č. CAS 1333-82-0

Souriau SAS, RD323, 72470, Champagné, Francúzsko

REACH/18/6/0

Priemyselné použitie zmesi, ktorá obsahuje zlúčeniny šesťmocného chrómu (oxid chrómový, dichróman draselný alebo dichróman sodný), na účely konverzie kadmiom pokovovaných konektorov s kruhovým a obdĺžnikovým prierezom na dosiahnutie lepších vlastností v porovnaní s požiadavkami medzinárodných noriem, ako aj na zabezpečenie odolnosti v nepriaznivom prostredí a v špičkových bezpečnostných aplikáciách (napríklad vo vojenskom odvetví, leteckom, kozmickom, v suchozemskom a námornom ťažobnom odvetví, jadrovom priemysle alebo v bezpečnostných zariadeniach pre cestné vozidlá, železničné koľajové vozidlá a plavidlá).

21. septembra 2029

V súlade s článkom 60 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1907/2006 sociálno-ekonomické prínosy vyplývajúce z používania látky prevyšujú riziká pre zdravie ľudí a životné prostredie súvisiace s jej použitím, pričom neexistujú žiadne alternatívne látky ani technológie, ktoré by boli pre žiadateľa pred dátumom zákazu vhodné.

Amphenol Limited, Thanet Way, CT5 3JF, Whitstable, Kent, Spojené kráľovstvo

REACH/18/6/2

Amphenol Socapex, 948, Promenade de l’Arve, 74311, THYEZ, Francúzsko

REACH/18/6/3

ITT Cannon, Cannonstrasse 1, 71384, Weinstadt-Beutelsbach, Nemecko;

REACH/18/6/4

Connecteurs Electriques Deutsch, 17 rue Lavoisier – BP 117, 27091, Evreux, Francúzsko

REACH/18/6/5

Tyco Electronics UK Ltd, Faraday Road, SN3 5HH, Swindon, Spojené kráľovstvo

REACH/18/6/7

Connecteurs Electriques Deutsch, 17 rue Lavoisier – BP 117, 27091, Evreux, Francúzsko

REACH/18/6/6

Tyco Electronics UK Ltd, Faraday Road, SN3 5HH, Swindon, Spojené kráľovstvo

REACH/18/6/8

 

 

dichróman didraselný

č. ES 231-906-6, č. CAS 7778-50-9

Souriau SAS, RD323, 72470, Champagné, Francúzsko

REACH/18/6/1

Priemyselné použitie zmesi, ktorá obsahuje zlúčeniny šesťmocného chrómu (oxid chrómový, dichróman draselný alebo dichróman sodný) na účely konverzného pokovovania a pasivácie konektorov s kruhovým a obdĺžnikovým prierezom s cieľom splniť požiadavky medzinárodných noriem a osobitné požiadavky odvetví, pre ktoré je príznačná práca v nepriaznivom prostredí.

21. septembra 2024

 

Tyco Electronics UK Ltd, Faraday Road, SN3 5HH, Swindon, Spojené kráľovstvo

REACH/18/6/9

Souriau SAS, RD323, 72470, Champagné, Francúzsko

REACH/18/6/10

 

 

dichróman sodný

č. ES 234-190-3 č. CAS 10588-01-9 7789-12-0

Amphenol Limited, Thanet Way, CT5 3JF, Whitstable, Kent, Spojené kráľovstvo

REACH/18/6/12

 

 

 

 

 

oxid chrómový

č. ES 215-607-8, č. CAS 1333-82-0

Amphenol Socapex, 948, Promenade de l’Arve, 74311, THYEZ, Francúzsko

REACH/18/6/14

 

 

 

ITT Cannon, Cannonstrasse 1, 71384, Weinstadt-Beutelsbach, Nemecko

REACH/18/6/16

Tyco Electronics UK Ltd, Faraday Road, SN3 5HH, Swindon, Spojené kráľovstvo

REACH/18/6/18

Souriau SAS, RD323, 72470, Champagné, Francúzsko

REACH/18/6/11

Amphenol Limited, Thanet Way, CT5 3JF, Whitstable, Kent, Spojené kráľovstvo

REACH/18/6/13

 

 

dichróman sodný

č. ES 234-190-3 č. CAS 10588-01-9 7789-12-0

Amphenol Socapex, 948, Promenade de l’Arve, 74311, THYEZ, Francúzsko

REACH/18/6/15

Priemyselné použitie zmesi, ktorá obsahuje zlúčeniny oxidu chrómového na leptanie kompozitných konektorov používaných v odvetviach, ktoré pôsobia v nepriaznivom prostredí, najmä s cieľom zabezpečiť, aby adhézny povlak spĺňal požiadavky medzinárodných noriem.

21. septembera 2021

 

 

 

dichróman didraselný

č. ES 231-906-6, č. CAS 7778-50-9

Connecteurs Electriques Deutsch, 17 rue Lavoisier – BP 117, 27091, Evreux, Francúzsko

REACH/18/6/17

 

 

 

 

 

oxid chrómový

č. ES 215-607-8, č. CAS 1333-82-0

Souriau SAS, RD323, 72470, Champagné, Francúzsko

REACH/18/6/19

 

 

 


(1)  Ú. v. EÚ L 396, 30.12.2006, s. 1.

(2)  Rozhodnutie je k dispozícii na webovom sídle Európskej komisie: http://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/reach/about/index_sk.htm.


INFORMÁCIE ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

22.6.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 218/10


Oznámenie Ministerstva národného rozvoja Maďarska podľa článku 3 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/22/ES o podmienkach udeľovania a používania povolení na vyhľadávanie, prieskum a ťažbu uhľovodíkov

(2018/C 218/07)

VEREJNÁ VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK NA UDELENIE KONCESIE NA VYHĽADÁVANIE, PRIESKUM A ŤAŽBU UHĽOVODÍKOV NA ZÁKLADE KONCESIE V OBLASTI TARD

Minister národného rozvoja (ďalej len „verejný obstarávateľ“ alebo „minister“) ako minister zodpovedný za baníctvo a dohľad nad majetkom vo vlastníctve štátu týmto v mene Maďarska vyhlasuje v súlade so zákonom CXCVI z roku 2011 o národnom majetku (ďalej len „zákon o národnom majetku“), so zákonom XVI z roku 1991 o koncesiách (ďalej len „zákon o koncesiách“) a so zákonom XLVIII z roku 1993 o baníctve (ďalej len „banský zákon“) verejnú výzvu na predkladanie ponúk na vyhľadávanie, prieskum a ťažbu uhľovodíkov na základe koncesnej zmluvy podľa týchto podmienok.

1.

Minister zverejní výzvu na predkladanie ponúk, posúdi ponuky a uzavrie koncesnú zmluvu v spolupráci s Maďarským banským a geologickým úradom (Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat, „MBFSZ“) v súlade so zákonom o koncesiách a banským zákonom. Ponuky, ktoré spĺňajú špecifikácie výzvy na predkladanie ponúk, vyhodnotí komisia pre vyhodnocovanie ponúk zriadená ministrom.

Minister vydá rozhodnutie o udelení koncesie na základe odporúčania komisie pre vyhodnocovanie ponúk. Na základe uvedeného rozhodnutia a v súlade s § 5 ods. 1 zákona o koncesiách (1) môže minister následne uzavrieť koncesnú zmluvu s úspešným uchádzačom.

Jazykom tohto výberového konania je maďarčina.

2.

Uvedeného výberového konania sa môže zúčastniť akákoľvek maďarská alebo zahraničná fyzická osoba a akákoľvek transparentná organizácia v zmysle zákona o národnom majetku za predpokladu, že spĺňa špecifikácie výberového konania. Spoločné ponuky sú takisto povolené. V prípade spoločnej ponuky na túto koncesnú činnosť musia uchádzači určiť spomedzi seba jedného zástupcu, pričom v súvislosti s plnením koncesnej zmluvy nesú spoločnú a nerozdielnu zodpovednosť. Vo výberovom konaní sa domáci a zahraniční uchádzači posudzujú za rovnakých podmienok.

Na účely vykonávania činnosti, ktorá podlieha koncesii, musí uchádzač, ktorý podpíše koncesnú zmluvu (ďalej len „držiteľ koncesie“), založiť s vlastnými prostriedkami do 90 dní od nadobudnutia platnosti koncesnej zmluvy spoločnosť so sídlom v Maďarsku (ďalej len „koncesná spoločnosť“), v ktorej vlastní v čase založenia a počas celej jej existencie väčšinový počet akcií, väčšinový obchodný podiel a má väčšinové hlasovacie právo, a musí sa ako vlastník zaviazať, že v rámci uvedenej koncesnej spoločnosti bude plniť požiadavky stanovené v koncesnej zmluve. Koncesná spoločnosť ako prevádzkovateľ banských činností bude mať práva a povinnosti podľa koncesnej zmluvy.

3.

Trvanie koncesie: 20 rokov od nadobudnutia platnosti koncesnej zmluvy. Pôvodné trvanie možno predĺžiť raz bez ďalšej výzvy na predkladanie ponúk maximálne o polovicu pôvodného trvania, ak si držiteľ koncesie a koncesná spoločnosť plnia všetky povinnosti v súlade so zmluvou a včas.

4.

Údaje o oblasti, na ktorú sa koncesia vzťahuje:

Oblasť, na ktorú sa koncesia vzťahuje: oblasť sa nachádza v Boršodsko-abovsko-zemplínskej a Hevešskej župe v obciach uvedených v tejto tabuľke:

Obec

Župa

Obec

Župa

Andornaktálya

Hevešská

Mályi

Boršodsko-abovsko-zemplínska

Besenyőtelek

Hevešská

Mezőcsát

Boršodsko-abovsko-zemplínska

Bogács

Boršodsko-abovsko-zemplínska

Mezőkeresztes

Boršodsko-abovsko-zemplínska

Borsodgeszt

Boršodsko-abovsko-zemplínska

Mezőkövesd

Boršodsko-abovsko-zemplínska

Borsodivánka

Boršodsko-abovsko-zemplínska

Mezőnagymihály

Boršodsko-abovsko-zemplínska

Bükkábrány

Boršodsko-abovsko-zemplínska

Mezőnyárád

Boršodsko-abovsko-zemplínska

Bükkaranyos

Boršodsko-abovsko-zemplínska

Mezőszemere

Hevešská

Bükkzsérc

Boršodsko-abovsko-zemplínska

Mezőtárkány

Hevešská

Cserépfalu

Boršodsko-abovsko-zemplínska

Miskolc

Boršodsko-abovsko-zemplínska

Cserépváralja

Boršodsko-abovsko-zemplínska

Nagytálya

Hevešská

Csincse

Boršodsko-abovsko-zemplínska

Négyes

Boršodsko-abovsko-zemplínska

Dormánd

Hevešská

Noszvaj

Hevešská

Eger

Hevešská

Novaj

Hevešská

Egerbakta

Hevešská

Nyékládháza

Boršodsko-abovsko-zemplínska

Egerfarmos

Hevešská

Ostoros

Hevešská

Egerlövő

Boršodsko-abovsko-zemplínska

Poroszló

Hevešská

Egerszalók

Hevešská

Sajópetri

Boršodsko-abovsko-zemplínska

Egerszólát

Hevešská

Sály

Boršodsko-abovsko-zemplínska

Emőd

Boršodsko-abovsko-zemplínska

Sirok

Hevešská

Füzesabony

Hevešská

Szentistván

Boršodsko-abovsko-zemplínska

Gelej

Boršodsko-abovsko-zemplínska

Szihalom

Hevešská

Harsány

Boršodsko-abovsko-zemplínska

Szomolya

Boršodsko-abovsko-zemplínska

Hejőkeresztúr

Boršodsko-abovsko-zemplínska

Tard

Boršodsko-abovsko-zemplínska

Hejőszalonta

Boršodsko-abovsko-zemplínska

Tibolddaróc

Boršodsko-abovsko-zemplínska

Igrici

Boršodsko-abovsko-zemplínska

Tiszabábolna

Boršodsko-abovsko-zemplínska

Kács

Boršodsko-abovsko-zemplínska

Tiszadorogma

Boršodsko-abovsko-zemplínska

Kisgyőr

Boršodsko-abovsko-zemplínska

Tiszafüred

Jasovsko-veľkokumánsko-solnocká

Kistokaj

Boršodsko-abovsko-zemplínska

Tiszavalk

Boršodsko-abovsko-zemplínska

Maklár

Hevešská

Vatta

Boršodsko-abovsko-zemplínska

Nadložie oblasti, na ktorú sa koncesia vzťahuje: povrch a skalné podložie: 5 000 metrov pod úrovňou Baltského mora.

Oblasti vyčistené na vytvorenie bane na ťažbu uhľovodíkových nerastných zdrojov nie sú zahrnuté do oblasti, na ktorú sa koncesia vzťahuje.

Hraničné súradnice, ktorými sa vymedzuje oblasť, na ktorú sa koncesia vzťahuje, možno vidieť v jednotnom vnútroštátnom projekčnom systéme a údaje o oblastiach vyčistených na vytvorenie bane na ťažbu uhľovodíkových nerastných zdrojov, ktoré nie sú zahrnuté do oblasti, na ktorú sa koncesia vzťahuje, možno vidieť na webovom sídle Maďarského banského a geologického úradu (www.mbfsz.gov.hu) kliknutím na rozbaľovacie menu „Koncesszió“ [„Koncesie“] a na webovom sídle ministerstva národného rozvoja (www.kormany.hu/hu/nemzeti-fejlesztesi-miniszterium).

Rozloha oblasti, na ktorú sa koncesia vzťahuje: 1 271,76 km2.

Oblasti bane, ktorej nadložie je umiestnené vyššie ako nadložie oblasti, na ktorú sa koncesia vzťahuje, a ktorej skalné podložie sa zhoduje so skalným podložím oblasti, na ktorú sa koncesia vzťahuje, alebo je umiestnené nižšie ako toto skalné podložie, nie sú zahrnuté do oblasti, na ktorú sa koncesia vzťahuje.

5.

Minimálny čistý poplatok za koncesiu: 315 000 000 HUF (tristopätnásť miliónov forintov) + DPH, pričom vo výberovom konaní možno ponúknuť vyššiu pevnú sumu. Po zverejnení výsledku musí úspešný uchádzač zaplatiť koncesný poplatok v sume, spôsobom a ku dňu určenými v koncesnej zmluve.

6.

Účasť vo výberovom konaní na koncesiu je podmienená zaplatením účastníckeho poplatku vo výške 10 000 000 HUF (desať miliónov forintov) plus DPH. Táto suma sa zaplatí spôsobom určeným v súťažných podkladoch.

7.

Okrem zaplatenia účastníckeho poplatku musia uchádzači najneskôr deň pred termínom na predkladanie ponúk zložiť zábezpeku vo výške 50 000 000 HUF (päťdesiat miliónov forintov) ako záruku, že ponuka je záväzná. Ak uchádzač stiahne ponuku alebo ak úspešný uchádzač neuzavrie zmluvu alebo nezaplatí ponúknutý koncesný poplatok v sume, spôsobom a v termíne určenými v zmluve, táto zábezpeka prepadne v prospech verejného obstarávateľa. Zábezpeka sa zaplatí spôsobom určeným v súťažných podkladoch.

8.

Minimálny poplatok za banskú činnosť za konvenčnú ťažbu uhľovodíkov splatný na základe koncesnej zmluvy je podľa rozhodnutia ministra 16 %. V ponuke sa možno zaviazať k zaplateniu vyššieho poplatku. Odsúhlasený poplatok sa zaznamená v koncesnej zmluve a počas trvania koncesie je ho potrebné platiť. Prípady uvedené v paragrafe 20 ods. 3 písm. e) a i) a paragrafe 20 ods. 5 banského zákona predstavujú výnimky, na ktoré sa uplatňuje príslušný poplatok za banskú činnosť uvedený v banskom zákone.

9.

Právne, finančné, technické a ďalšie podmienky a informácie týkajúce sa výberového konania sa nachádzajú v súťažných podkladoch.

10.

Súťažné podklady si možno prevziať v kancelárii služieb zákazníkom Maďarského banského a geologického úradu (Columbus utca 17-23, 1145 Budapest, Hungary, tel. +36 13012900) v pracovných dňoch od 8.00 do 14.00 hod. až do dňa pred termínom predkladania ponúk na základe primeraného dokladu o prevedení ich kúpnej ceny. Prevzatie podkladov potvrdí MBFSZ kupujúcemu vydaním osvedčenia s uvedením mena/názvu uchádzača.

Pri kúpe súťažných podkladov musí kupujúci na účely kontaktovania a získania informácií predložiť aj identifikačný hárok uchádzača o koncesiu, ktorý sa dá stiahnuť z webového sídla Maďarského banského a geologického úradu (www.mbfsz.gov.hu) kliknutím na rozbaľovacie menu „Koncesszió“ [„Koncesie“].

11.

Kúpna cena súťažných podkladov je 100 000 HUF (stotisíc forintov) plus DPH, ktorú treba previesť na tento účel vyčlenený rámcový účet Maďarského banského a geologického úradu č. 10032000-01417179-00000000. V správe pre prijímateľa sa musí uviesť kód TACHDV, ako aj meno/názov kupujúceho súťažných podkladov. Kúpnu cenu súťažných podkladov nemožno uhradiť v hotovosti a nemožno žiadať o jej čiastočné ani úplné vrátenie. Ak nedôjde k prevzatiu súťažných podkladov, kúpna cena súťažných podkladov sa vráti kupujúcemu do piatich dní od termínu predkladania ponúk.

12.

Ponuky môžu predložiť len osoby/spoločnosti, ktoré si zakúpili súťažné podklady a zároveň preukázateľne zaplatili účastnícky poplatok a zložili zábezpeku. V prípade predloženia spoločnej ponuky stačí, ak súťažné podklady kúpi iba jeden z uchádzačov.

13.

Ponuky sa musia predložiť osobne 26. septembra 2018 od 10.00 do 12.00 hod. v kancelárii služieb zákazníkom Maďarského banského a geologického úradu (adresa: Columbus utca 17-23, 1145 Budapest, Hungary) v maďarčine, ako je uvedené v súťažných podkladoch.

14.

Predložené ponuky nadobúdajú pre uchádzača záväzný charakter od momentu predloženia až do uzavretia výberového konania. Uchádzač nemôže vylúčiť záväznosť ponuky.

15.

Minister si vyhradzuje právo vyhlásiť výberové konanie na koncesiu za neúspešné. Z dôvodu vyhlásenia výberového konania za neúspešné nemožno voči ministrovi, Maďarsku reprezentovanému ministrom, ani ministerstvu národného rozvoja ako pracovisku ministra vzniesť žiadne nároky.

16.

Úspešný uchádzač získa prostredníctvom koncesnej spoločnosti povinne zriadenej na tieto účely výlučné právo na vyhľadávanie, prieskum a ťažbu uhľovodíkov v oblasti, na ktorú sa koncesia vzťahuje, a to počas trvania koncesie. Keď rozhodnutie o vymedzení miesta ťažby nadobudne platnosť, koncesné právo na oblasť vyhľadávania bude obmedzené na oblasť miesta ťažby.

17.

Každý uchádzač smie predložiť len jednu ponuku.

18.

Termín vyhodnotenia koncesných ponúk: do 90 dní od termínu predloženia ponúk.

19.

Verejný obstarávateľ zabezpečí rovnaké podmienky a neuplatní žiadne preferenčné kritériá.

20.

Kritériá vyhodnocovania výzvy na predkladanie ponúk:

I.

Hodnotiace kritériá týkajúce sa obsahu pracovného programu na vyhľadávanie v rámci činnosti, ktorá podlieha koncesii:

odborné odôvodnenie pracovného programu na vyhľadávanie (cieľom navrhnutého programu je maximálne vyhľadávanie uhľovodíkov),

plánované trvanie vyhľadávania,

finančný záväzok prijatý pri vykonávaní pracovného programu na vyhľadávanie,

aktuálnosť plánovaných technických riešení,

opatrenia vypracované na ochranu životného prostredia, ako aj na predchádzanie škodám a ich obmedzovanie počas činnosti, ktorá podlieha koncesii,

plánovaný začiatok ťažby, skorší ako zákonom stanovené päťročné obdobie.

II.

Hodnotiace kritériá týkajúce sa schopnosti uchádzača plniť koncesnú zmluvu:

finančná spôsobilosť uchádzača, dostupnosť prostriedkov potrebných na financovanie činnosti, ktorá podlieha koncesii, a podiel jej zabezpečenia vlastnými prostriedkami,

celková hodnota prác vykonaných v súvislosti s ťažbou uhľovodíkov počas 3 rokov predchádzajúcich výzve na predkladanie ponúk.

III.

Hodnotiace kritériá týkajúce sa platobných povinností stanovených v koncesnej zmluve:

výška čistého koncesného poplatku ponúknutého v porovnaní s minimálnym koncesným poplatkom stanoveným ministrom,

výška poplatku za banskú činnosť ponúknutého v porovnaní s minimálnym poplatkom za banskú činnosť stanoveným ministrom.

Podrobné kritériá vyhodnotenia a informácie o právnych predpisoch upravujúcich postup udeľovania oprávnenia na činnosť, ktorá podlieha koncesii, a spôsob jej vykonávania a ukončenia sú uvedené v súťažných podkladoch.

21.

Koncesná zmluva

Koncesná zmluva sa uzavrie do 90 dní od vyhlásenia výsledku. Minister môže predĺžiť túto lehotu len raz maximálne o 60 dní.

Úspešný uchádzač získa právo na vykonávanie výlučnej štátom kontrolovanej hospodárskej činnosti (vyhľadávanie, prieskum a ťažba uhľovodíkov vo vymedzenej oblasti) povolenej na základe koncesie počas trvania koncesie v súlade s príslušnými právnymi predpismi a koncesnou zmluvou.

Pri predkladaní ponuky musia mať uchádzači na mysli, že podmienkou získania koncesie je uplatnenie § 22/A ods. 13 banského zákona, v ktorom sa uvádza, že v prípade uhľovodíkov sa právo na vyhľadávanie alebo povolenie na vyhľadávanie pre jedného prevádzkovateľa banských činností môže vzťahovať spolu maximálne na plochu 15 000 km2 oblasti na vyhľadávanie uhľovodíkov. Pri určovaní oblasti na vyhľadávanie sa musí zohľadniť aj oblasť na vyhľadávanie patriaca prevádzkovateľovi banských činností, ktorý má v zmysle Občianskeho zákonníka väčšinový vplyv na činnosti prevádzkovateľa banských činností, ktorý chce získať právo na vyhľadávanie alebo povolenie na vyhľadávanie. V prípade spoločnej ponuky musí každý z uchádzačov jednotlivo spĺňať toto kritérium.

Návrh koncesnej zmluvy tvorí prílohu súťažných podkladov.

22.

Informácie týkajúce sa výberového konania možno žiadať výlučne v maďarčine, písomne a po zakúpení súťažných podkladov, a to spôsobom určeným v súťažných podkladoch. MBFSZ poskytne odpovede všetkým stranám na e-mailovú adresu uvedenú v identifikačnom hárku uchádzača predloženom pri kupovaní súťažných podkladov.

V Budapešti … … 2018

Dr. Miklós SESZTÁK

minister


(1)  Ku dňu uverejnenia tejto výzvy na predkladanie ponúk je minister národného rozvoja tým členom vlády, ktorý je v súlade s § 109 ods. 3 a 5 vládnej vyhlášky č. 152/2014 zo 6. júna 2014, ktorou sa riadia povinnosti a právomoci jednotlivých ministrov a členov vlády, zodpovedný za dohľad nad majetkom vo vlastníctve štátu a za baníctvo.


22.6.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 218/15


Oznámenie ministerstva národného rozvoja Maďarska podľa článku 3 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/22/ES o podmienkach udeľovania a používania povolení na vyhľadávanie, prieskum a ťažbu uhľovodíkov

(2018/C 218/08)

VEREJNÁ VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK NA UDELENIE KONCESIE NA VYHĽADÁVANIE, PRIESKUM A ŤAŽBU UHĽOVODÍKOV NA ZÁKLADE KONCESIE V OBLASTI TISZAFÜRED

Minister národného rozvoja (ďalej len „verejný obstarávateľ“ alebo „minister“) ako minister zodpovedný za baníctvo a dohľad nad majetkom vo vlastníctve štátu týmto v mene Maďarska vyhlasuje v súlade so zákonom CXCVI z roku 2011 o národnom majetku (ďalej len „zákon o národnom majetku“), so zákonom XVI z roku 1991 o koncesiách (ďalej len „zákon o koncesiách“) a so zákonom XLVIII z roku 1993 o baníctve (ďalej len „banský zákon“) verejnú výzvu na predkladanie ponúk na vyhľadávanie, prieskum a ťažbu uhľovodíkov na základe koncesnej zmluvy podľa týchto podmienok.

1.

Minister zverejní výzvu na predkladanie ponúk, posúdi ponuky a uzavrie koncesnú zmluvu v spolupráci s Maďarským banským a geologickým úradom (Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat, „MBFSZ“) v súlade so zákonom o koncesiách a banským zákonom. Ponuky, ktoré spĺňajú špecifikácie výzvy na predkladanie ponúk, vyhodnotí komisia pre vyhodnocovanie ponúk zriadená ministrom.

Minister vydá rozhodnutie o udelení koncesie na základe odporúčania komisie pre vyhodnocovanie ponúk. Na základe uvedeného rozhodnutia a v súlade s § 5 ods. 1 zákona o koncesiách (1) môže minister následne uzavrieť koncesnú zmluvu s úspešným uchádzačom.

Jazykom tohto výberového konania je maďarčina.

2.

Uvedeného výberového konania sa môže zúčastniť akákoľvek maďarská alebo zahraničná fyzická osoba a akákoľvek transparentná organizácia v zmysle zákona o národnom majetku za predpokladu, že spĺňa špecifikácie výberového konania. Spoločné ponuky sú takisto povolené. V prípade spoločnej ponuky na túto koncesnú činnosť musia uchádzači určiť spomedzi seba jedného zástupcu, pričom v súvislosti s plnením koncesnej zmluvy nesú spoločnú a nerozdielnu zodpovednosť. Vo výberovom konaní sa domáci a zahraniční uchádzači posudzujú za rovnakých podmienok.

Na účely vykonávania činnosti, ktorá podlieha koncesii, musí uchádzač, ktorý podpíše koncesnú zmluvu (ďalej len „držiteľ koncesie“), založiť s vlastnými prostriedkami do 90 dní od nadobudnutia platnosti koncesnej zmluvy spoločnosť so sídlom v Maďarsku (ďalej len „koncesná spoločnosť“), v ktorej vlastní v čase založenia a počas celej jej existencie väčšinový počet akcií, väčšinový obchodný podiel a má väčšinové hlasovacie právo, a musí sa ako vlastník zaviazať, že v rámci uvedenej koncesnej spoločnosti bude plniť požiadavky stanovené v koncesnej zmluve. Koncesná spoločnosť ako prevádzkovateľ banských činností bude mať práva a povinnosti podľa koncesnej zmluvy.

3.

Trvanie koncesie: 20 rokov od nadobudnutia platnosti koncesnej zmluvy. Pôvodné trvanie možno predĺžiť raz bez ďalšej výzvy na predkladanie ponúk maximálne o polovicu pôvodného trvania, ak si držiteľ koncesie a koncesná spoločnosť plnia všetky povinnosti v súlade so zmluvou a včas.

4.

Údaje o oblasti, na ktorú sa koncesia vzťahuje:

Oblasť, na ktorú sa koncesia vzťahuje: oblasť sa nachádza v Boršodsko-abovsko-zemplínskej, Hajducko-bihárskej, Hevešskej a Jasovsko-veľkokumánsko-solnockej župe v obciach uvedených v tejto tabuľke:

Obec

Župa

Obec

Župa

Abádszalók

Jasovsko-veľkokumánsko-solnocká

Tiszaderzs

Jasovsko-veľkokumánsko-solnocká

Egyek

Hajducko-bihárska

Tiszadorogma

Boršodsko-abovsko-zemplínska

Hortobágy

Hajducko-bihárska

Tiszafüred

Jasovsko-veľkokumánsko-solnocká

Kunmadaras

Jasovsko-veľkokumánsko-solnocká

Tiszaigar

Jasovsko-veľkokumánsko-solnocká

Nádudvar

Hajducko-bihárska

Tiszaörs

Jasovsko-veľkokumánsko-solnocká

Nagyiván

Jasovsko-veľkokumánsko-solnocká

Tiszaszentimre

Jasovsko-veľkokumánsko-solnocká

Poroszló

Hevešská

Tiszaszőlős

Jasovsko-veľkokumánsko-solnocká

Sarud

Hevešská

Tiszavalk

Boršodsko-abovsko-zemplínska

Tiszabábolna

Boršodsko-abovsko-zemplínska

Újlőrincfalva

Hevešská

Tiszacsege

Hajducko-bihárska

 

 

Nadložie oblasti, na ktorú sa koncesia vzťahuje: povrch a skalné podložie: 5 000 metrov pod úrovňou Baltského mora.

Oblasti vyčistené na vytvorenie bane na ťažbu uhľovodíkových nerastných zdrojov nie sú zahrnuté do oblasti, na ktorú sa koncesia vzťahuje.

Hraničné súradnice, ktorými sa vymedzuje oblasť, na ktorú sa koncesia vzťahuje, možno vidieť v jednotnom vnútroštátnom projekčnom systéme a údaje o oblastiach vyčistených na vytvorenie bane na ťažbu uhľovodíkových nerastných zdrojov, ktoré nie sú zahrnuté do oblasti, na ktorú sa koncesia vzťahuje, možno vidieť na webovom sídle Maďarského banského a geologického úradu (www.mbfsz.gov.hu) kliknutím na rozbaľovacie menu „Koncesszió“ [„Koncesie“] a na webovom sídle ministerstva národného rozvoja (www.kormany.hu/hu/nemzeti-fejlesztesi-miniszterium).

Rozloha oblasti, na ktorú sa koncesia vzťahuje: 654 km2.

Oblasti bane, ktorej nadložie je umiestnené vyššie ako nadložie oblasti, na ktorú sa koncesia vzťahuje, a ktorej skalné podložie sa zhoduje so skalným podložím oblasti, na ktorú sa koncesia vzťahuje, alebo je umiestnené nižšie ako toto skalné podložie, nie sú zahrnuté do oblasti, na ktorú sa koncesia vzťahuje.

5.

Minimálny čistý poplatok za koncesiu: 321 000 000 HUF (tristodvadsaťjeden miliónov forintov) + DPH, pričom vo výberovom konaní možno ponúknuť vyššiu pevnú sumu. Po zverejnení výsledku musí úspešný uchádzač zaplatiť koncesný poplatok v sume, spôsobom a ku dňu určenými v koncesnej zmluve.

6.

Účasť vo výberovom konaní na koncesiu je podmienená zaplatením účastníckeho poplatku vo výške 10 000 000 HUF (desať miliónov forintov) plus DPH. Táto suma sa zaplatí spôsobom určeným v súťažných podkladoch.

7.

Okrem zaplatenia účastníckeho poplatku musia uchádzači najneskôr deň pred termínom na predkladanie ponúk zložiť zábezpeku vo výške 50 000 000 HUF (päťdesiat miliónov forintov) ako záruku, že ponuka je záväzná. Ak uchádzač stiahne ponuku alebo ak úspešný uchádzač neuzavrie zmluvu alebo nezaplatí ponúknutý koncesný poplatok v sume, spôsobom a v termíne určenými v zmluve, táto zábezpeka prepadne v prospech verejného obstarávateľa. Zábezpeka sa zaplatí spôsobom určeným v súťažných podkladoch.

8.

Minimálny poplatok za banskú činnosť za konvenčnú ťažbu uhľovodíkov splatný na základe koncesnej zmluvy je podľa rozhodnutia ministra 16 %. V ponuke sa možno zaviazať k zaplateniu vyššieho poplatku. Odsúhlasený poplatok sa zaznamená v koncesnej zmluve a počas trvania koncesie je ho potrebné platiť. Prípady uvedené v paragrafe 20 ods. 3 písm. e) a i) a paragrafe 20 ods. 5 banského zákona predstavujú výnimky, na ktoré sa uplatňuje príslušný poplatok za banskú činnosť uvedený v banskom zákone.

9.

Právne, finančné, technické a ďalšie podmienky a informácie týkajúce sa výberového konania sa nachádzajú v súťažných podkladoch.

10.

Súťažné podklady si možno prevziať v kancelárii služieb zákazníkom Maďarského banského a geologického úradu (Columbus utca 17-23, 1145 Budapest, Maďarsko; tel. +36 13012900) v pracovných dňoch od 8.00 do 14.00 hod. až do dňa pred termínom predkladania ponúk na základe primeraného dokladu o prevedení ich kúpnej ceny. Prevzatie podkladov potvrdí MBFSZ kupujúcemu vydaním osvedčenia s uvedením mena/názvu uchádzača.

Pri kúpe súťažných podkladov musí kupujúci na účely kontaktovania a získania informácií predložiť aj identifikačný hárok uchádzača o koncesiu, ktorý sa dá stiahnuť z webového sídla Maďarského banského a geologického úradu (www.mbfsz.gov.hu) kliknutím na rozbaľovacie menu „Koncesszió“ [„Koncesie“].

11.

Kúpna cena súťažných podkladov je 100 000 HUF (stotisíc forintov) plus DPH, ktorú treba previesť na tento účel vyčlenený rámcový účet Maďarského banského a geologického úradu č. 10032000-01417179-00000000. V správe pre prijímateľa sa musí uviesť kód TFCHDV, ako aj meno/názov kupujúceho súťažných podkladov. Kúpnu cenu súťažných podkladov nemožno uhradiť v hotovosti a nemožno žiadať o jej čiastočné ani úplné vrátenie. Ak nedôjde k prevzatiu súťažných podkladov, kúpna cena súťažných podkladov sa vráti kupujúcemu do piatich dní od termínu predkladania ponúk.

12.

Ponuky môžu predložiť len osoby/spoločnosti, ktoré si zakúpili súťažné podklady a zároveň preukázateľne zaplatili účastnícky poplatok a zložili zábezpeku. V prípade predloženia spoločnej ponuky stačí, ak súťažné podklady kúpi iba jeden z uchádzačov.

13.

Ponuky sa musia predložiť osobne 26. septembra 2018 od 10.00 do 12.00 hod. v kancelárii služieb zákazníkom Maďarského banského a geologického úradu (adresa: Columbus utca 17-23, 1145 Budapest, Maďarsko) v maďarčine, ako je uvedené v súťažných podkladoch.

14.

Predložené ponuky nadobúdajú pre uchádzača záväzný charakter od momentu predloženia až do uzavretia výberového konania. Uchádzač nemôže vylúčiť záväznosť ponuky.

15.

Minister si vyhradzuje právo vyhlásiť výberové konanie na koncesiu za neúspešné. Z dôvodu vyhlásenia výberového konania za neúspešné nemožno voči ministrovi, Maďarsku reprezentovanému ministrom, ani ministerstvu národného rozvoja ako pracovisku ministra vzniesť žiadne nároky.

16.

Úspešný uchádzač získa prostredníctvom koncesnej spoločnosti povinne zriadenej na tieto účely výlučné právo na vyhľadávanie, prieskum a ťažbu uhľovodíkov v oblasti, na ktorú sa koncesia vzťahuje, a to počas trvania koncesie. Keď rozhodnutie o vymedzení miesta ťažby nadobudne platnosť, koncesné právo na oblasť vyhľadávania bude obmedzené na oblasť miesta ťažby.

17.

Každý uchádzač smie predložiť len jednu ponuku.

18.

Termín vyhodnotenia koncesných ponúk: do 90 dní od termínu predloženia ponúk.

19.

Verejný obstarávateľ zabezpečí rovnaké podmienky a neuplatní žiadne preferenčné kritériá.

20.

Kritériá vyhodnocovania výzvy na predkladanie ponúk:

I.

Hodnotiace kritériá týkajúce sa obsahu pracovného programu na vyhľadávanie v rámci činnosti, ktorá podlieha koncesii:

odborné odôvodnenie pracovného programu na vyhľadávanie (cieľom navrhnutého programu je maximálne vyhľadávanie uhľovodíkov),

plánované trvanie vyhľadávania,

finančný záväzok prijatý pri vykonávaní pracovného programu na vyhľadávanie,

aktuálnosť plánovaných technických riešení,

opatrenia vypracované na ochranu životného prostredia, ako aj na predchádzanie škodám a ich obmedzovanie počas činnosti, ktorá podlieha koncesii,

plánovaný začiatok ťažby, skorší ako zákonom stanovené päťročné obdobie.

II.

Hodnotiace kritériá týkajúce sa schopnosti uchádzača plniť koncesnú zmluvu:

finančná spôsobilosť uchádzača, dostupnosť prostriedkov potrebných na financovanie činnosti, ktorá podlieha koncesii, a podiel jej zabezpečenia vlastnými prostriedkami,

celková hodnota prác vykonaných v súvislosti s ťažbou uhľovodíkov počas 3 rokov predchádzajúcich výzve na predkladanie ponúk.

III.

Hodnotiace kritériá týkajúce sa platobných povinností stanovených v koncesnej zmluve:

výška čistého koncesného poplatku ponúknutého v porovnaní s minimálnym koncesným poplatkom stanoveným ministrom,

výška poplatku za banskú činnosť ponúknutého v porovnaní s minimálnym poplatkom za banskú činnosť stanoveným ministrom.

Podrobné kritériá vyhodnotenia a informácie o právnych predpisoch upravujúcich postup udeľovania oprávnenia na činnosť, ktorá podlieha koncesii, a spôsob jej vykonávania a ukončenia sú uvedené v súťažných podkladoch.

21.

Koncesná zmluva

Koncesná zmluva sa uzavrie do 90 dní od vyhlásenia výsledku. Minister môže predĺžiť túto lehotu len raz maximálne o 60 dní.

Úspešný uchádzač získa právo na vykonávanie výlučnej štátom kontrolovanej hospodárskej činnosti (vyhľadávanie, prieskum a ťažba uhľovodíkov vo vymedzenej oblasti) povolenej na základe koncesie počas trvania koncesie v súlade s príslušnými právnymi predpismi a koncesnou zmluvou.

Pri predkladaní ponuky musia mať uchádzači na mysli, že podmienkou získania koncesie je uplatnenie § 22/A ods. 13 banského zákona, v ktorom sa uvádza, že v prípade uhľovodíkov sa právo na vyhľadávanie alebo povolenie na vyhľadávanie pre jedného prevádzkovateľa banských činností môže vzťahovať spolu maximálne na plochu 15 000 km2 oblasti na vyhľadávanie uhľovodíkov. Pri určovaní oblasti na vyhľadávanie sa musí zohľadniť aj oblasť na vyhľadávanie patriaca prevádzkovateľovi banských činností, ktorý má v zmysle Občianskeho zákonníka väčšinový vplyv na činnosti prevádzkovateľa banských činností, ktorý chce získať právo na vyhľadávanie alebo povolenie na vyhľadávanie. V prípade spoločnej ponuky musí každý z uchádzačov jednotlivo spĺňať toto kritérium.

Návrh koncesnej zmluvy tvorí prílohu súťažných podkladov.

22.

Informácie týkajúce sa výberového konania možno žiadať výlučne v maďarčine, písomne a po zakúpení súťažných podkladov, a to spôsobom určeným v súťažných podkladoch. MBFSZ poskytne odpovede všetkým stranám na e-mailovú adresu uvedenú v identifikačnom hárku uchádzača predloženom pri kupovaní súťažných podkladov.

V Budapešti … … 2018

Dr. Miklós SESZTÁK

minister


(1)  Ku dňu uverejnenia tejto výzvy na predkladanie ponúk je minister národného rozvoja tým členom vlády, ktorý je v súlade s § 109 ods. 3 a 5 vládnej vyhlášky č. 152/2014 zo 6. júna 2014, ktorou sa riadia povinnosti a právomoci jednotlivých ministrov a členov vlády, zodpovedný za dohľad nad majetkom vo vlastníctve štátu a za baníctvo.


22.6.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 218/19


Oznámenie ministerstva národného rozvoja Maďarska podľa článku 3 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/22/ES o podmienkach udeľovania a používania povolení na vyhľadávanie, prieskum a ťažbu uhľovodíkov

(2018/C 218/09)

VEREJNÁ VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK NA UDELENIE KONCESIE NA VYHĽADÁVANIE, PRIESKUM A ŤAŽBU UHĽOVODÍKOV NA ZÁKLADE KONCESIE V OBLASTI TISZATARJÁN

Minister národného rozvoja (ďalej len „verejný obstarávateľ“ alebo „minister“) ako minister zodpovedný za baníctvo a dohľad nad majetkom vo vlastníctve štátu týmto v mene Maďarska vyhlasuje v súlade so zákonom CXCVI z roku 2011 o národnom majetku (ďalej len „zákon o národnom majetku“), so zákonom XVI z roku 1991 o koncesiách (ďalej len „zákon o koncesiách“) a so zákonom XLVIII z roku 1993 o baníctve (ďalej len „banský zákon“) verejnú výzvu na predkladanie ponúk na vyhľadávanie, prieskum a ťažbu uhľovodíkov na základe koncesnej zmluvy podľa týchto podmienok.

1.

Minister zverejní výzvu na predkladanie ponúk, posúdi ponuky a uzavrie koncesnú zmluvu v spolupráci s Maďarským banským a geologickým úradom (Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat, „MBFSZ“) v súlade so zákonom o koncesiách a banským zákonom. Ponuky, ktoré spĺňajú špecifikácie výzvy na predkladanie ponúk, vyhodnotí komisia pre vyhodnocovanie ponúk zriadená ministrom.

Minister vydá rozhodnutie o udelení koncesie na základe odporúčania komisie pre vyhodnocovanie ponúk. Na základe uvedeného rozhodnutia a v súlade s § 5 ods. 1 zákona o koncesiách (1) môže minister následne uzavrieť koncesnú zmluvu s úspešným uchádzačom.

Jazykom tohto výberového konania je Maďar čina.

2.

Uvedeného výberového konania sa môže zúčastniť akákoľvek maďarská alebo zahraničná fyzická osoba a akákoľvek transparentná organizácia v zmysle zákona o národnom majetku za predpokladu, že spĺňa špecifikácie výberového konania. Spoločné ponuky sú takisto povolené. V prípade spoločnej ponuky na túto koncesnú činnosť musia uchádzači určiť spomedzi seba jedného zástupcu, pričom v súvislosti s plnením koncesnej zmluvy nesú spoločnú a nerozdielnu zodpovednosť. Vo výberovom konaní sa domáci a zahraniční uchádzači posudzujú za rovnakých podmienok.

Na účely vykonávania činnosti, ktorá podlieha koncesii, musí uchádzač, ktorý podpíše koncesnú zmluvu (ďalej len „držiteľ koncesie“), založiť s vlastnými prostriedkami do 90 dní od nadobudnutia platnosti koncesnej zmluvy spoločnosť so sídlom v Maďarsku (ďalej len „koncesná spoločnosť“), v ktorej vlastní v čase založenia a počas celej jej existencie väčšinový počet akcií, väčšinový obchodný podiel a má väčšinové hlasovacie právo, a musí sa ako vlastník zaviazať, že v rámci uvedenej koncesnej spoločnosti bude plniť požiadavky stanovené v koncesnej zmluve. Koncesná spoločnosť ako prevádzkovateľ banských činností bude mať práva a povinnosti podľa koncesnej zmluvy.

3.

Trvanie koncesie: 20 rokov od nadobudnutia platnosti koncesnej zmluvy. Pôvodné trvanie možno predĺžiť raz bez ďalšej výzvy na predkladanie ponúk maximálne o polovicu pôvodného trvania, ak si držiteľ koncesie a koncesná spoločnosť plnia všetky povinnosti v súlade so zmluvou a včas.

4.

Údaje o oblasti, na ktorú sa koncesia vzťahuje:

Oblasť, na ktorú sa koncesia vzťahuje: oblasť sa nachádza v Boršodsko-abovsko-zemplínskej, Hajducko-bihárskej, Jasovsko-veľkokumánsko-solnockej a Sabolčsko-satmársko-berežskej župe v obciach uvedených v tejto tabuľke:

Obec

Župa

Obec

Župa

Alsózsolca

Boršodsko-abovsko-zemplínska

Muhi

Boršodsko-abovsko-zemplínska

Arnót

Boršodsko-abovsko-zemplínska

Nádudvar

Hajducko-bihárska

Ároktő

Boršodsko-abovsko-zemplínska

Nagycsécs

Boršodsko-abovsko-zemplínska

Balmazújváros

Hajducko-bihárska

Nagyhegyes

Hajducko-bihárska

Bekecs

Boršodsko-abovsko-zemplínska

Nemesbikk

Boršodsko-abovsko-zemplínska

Berzék

Boršodsko-abovsko-zemplínska

Nyékládháza

Boršodsko-abovsko-zemplínska

Bőcs

Boršodsko-abovsko-zemplínska

Onga

Boršodsko-abovsko-zemplínska

Egyek

Hajducko-bihárska

Ónod

Boršodsko-abovsko-zemplínska

Emőd

Boršodsko-abovsko-zemplínska

Oszlár

Boršodsko-abovsko-zemplínska

Felsőzsolca

Boršodsko-abovsko-zemplínska

Polgár

Hajducko-bihárska

Folyás

Hajducko-bihárska

Prügy

Boršodsko-abovsko-zemplínska

Gesztely

Boršodsko-abovsko-zemplínska

Sajóhídvég

Boršodsko-abovsko-zemplínska

Girincs

Boršodsko-abovsko-zemplínska

Sajólád

Boršodsko-abovsko-zemplínska

Görbeháza

Hajducko-bihárska

Sajóörös

Boršodsko-abovsko-zemplínska

Hajdúszoboszló

Hajducko-bihárska

Sajópetri

Boršodsko-abovsko-zemplínska

Hejőbába

Boršodsko-abovsko-zemplínska

Sajószöged

Boršodsko-abovsko-zemplínska

Hejőkeresztúr

Boršodsko-abovsko-zemplínska

Szakáld

Boršodsko-abovsko-zemplínska

Hejőkürt

Boršodsko-abovsko-zemplínska

Szerencs

Boršodsko-abovsko-zemplínska

Hejőpapi

Boršodsko-abovsko-zemplínska

Taktaharkány

Boršodsko-abovsko-zemplínska

Hejőszalonta

Boršodsko-abovsko-zemplínska

Taktakenéz

Boršodsko-abovsko-zemplínska

Hernádkak

Boršodsko-abovsko-zemplínska

Taktaszada

Boršodsko-abovsko-zemplínska

Hernádnémeti

Boršodsko-abovsko-zemplínska

Tiszacsege

Hajducko-bihárska

Hortobágy

Hajducko-bihárska

Tiszadada

Sabolčsko-satmársko-berežská

Igrici

Boršodsko-abovsko-zemplínska

Tiszadob

Sabolčsko-satmársko-berežská

Karcag

Jasovsko-veľkokumánsko-solnocká

Tiszadorogma

Boršodsko-abovsko-zemplínska

Kesznyéten

Boršodsko-abovsko-zemplínska

Tiszagyulaháza

Hajducko-bihárska

Kiscsécs

Boršodsko-abovsko-zemplínska

Tiszakeszi

Boršodsko-abovsko-zemplínska

Kistokaj

Boršodsko-abovsko-zemplínska

Tiszalúc

Boršodsko-abovsko-zemplínska

Köröm

Boršodsko-abovsko-zemplínska

Tiszapalkonya

Boršodsko-abovsko-zemplínska

Mályi

Boršodsko-abovsko-zemplínska

Tiszatarján

Boršodsko-abovsko-zemplínska

Megyaszó

Boršodsko-abovsko-zemplínska

Tiszaújváros

Boršodsko-abovsko-zemplínska

Mezőcsát

Boršodsko-abovsko-zemplínska

Újcsanálos

Boršodsko-abovsko-zemplínska

Mezőnagymihály

Boršodsko-abovsko-zemplínska

Újszentmargita

Hajducko-bihárska

Miskolc

Boršodsko-abovsko-zemplínska

Újtikos

Hajducko-bihárska

Nadložie oblasti, na ktorú sa koncesia vzťahuje: povrch a skalné podložie: 5 000 metrov pod úrovňou Baltského mora.

Oblasti vyčistené na vytvorenie bane na ťažbu uhľovodíkových nerastných zdrojov nie sú zahrnuté do oblasti, na ktorú sa koncesia vzťahuje.

Hraničné súradnice, ktorými sa vymedzuje oblasť, na ktorú sa koncesia vzťahuje, možno vidieť v jednotnom vnútroštátnom projekčnom systéme a údaje o oblastiach vyčistených na vytvorenie bane na ťažbu uhľovodíkových nerastných zdrojov, ktoré nie sú zahrnuté do oblasti, na ktorú sa koncesia vzťahuje, možno vidieť na webovom sídle Maďarského banského a geologického úradu (www.mbfsz.gov.hu) kliknutím na rozbaľovacie menu „Koncesszió“ [„Koncesie“] a na webovom sídle ministerstva národného rozvoja (www.kormany.hu/hu/nemzeti-fejlesztesi-miniszterium).

Rozloha oblasti, na ktorú sa koncesia vzťahuje: 1 770,8 km2.

Oblasti bane, ktorej nadložie je umiestnené vyššie ako nadložie oblasti, na ktorú sa koncesia vzťahuje, a ktorej skalné podložie sa zhoduje so skalným podložím oblasti, na ktorú sa koncesia vzťahuje, alebo je umiestnené nižšie ako toto skalné podložie, nie sú zahrnuté do oblasti, na ktorú sa koncesia vzťahuje.

5.

Minimálny čistý poplatok za koncesiu: 318 000 000 HUF (tristoosemnásť miliónov forintov) + DPH, pričom vo výberovom konaní možno ponúknuť vyššiu pevnú sumu. Po zverejnení výsledku musí úspešný uchádzač zaplatiť koncesný poplatok v sume, spôsobom a ku dňu určenými v koncesnej zmluve.

6.

Účasť vo výberovom konaní na koncesiu je podmienená zaplatením účastníckeho poplatku vo výške 10 000 000 HUF (desať miliónov forintov) plus DPH. Táto suma sa zaplatí spôsobom určeným v súťažných podkladoch.

7.

Okrem zaplatenia účastníckeho poplatku musia uchádzači najneskôr deň pred termínom na predkladanie ponúk zložiť zábezpeku vo výške 50 000 000 HUF (päťdesiat miliónov forintov) ako záruku, že ponuka je záväzná. Ak uchádzač stiahne ponuku alebo ak úspešný uchádzač neuzavrie zmluvu alebo nezaplatí ponúknutý koncesný poplatok v sume, spôsobom a v termíne určenými v zmluve, táto zábezpeka prepadne v prospech verejného obstarávateľa. Zábezpeka sa zaplatí spôsobom určeným v súťažných podkladoch.

8.

Minimálny poplatok za banskú činnosť za konvenčnú ťažbu uhľovodíkov splatný na základe koncesnej zmluvy je podľa rozhodnutia ministra 16 %. V ponuke sa možno zaviazať k zaplateniu vyššieho poplatku. Odsúhlasený poplatok sa zaznamená v koncesnej zmluve a počas trvania koncesie je ho potrebné platiť. Prípady uvedené v paragrafe 20 ods. 3 písm. e) a i) a paragrafe 20 ods. 5 banského zákona predstavujú výnimky, na ktoré sa uplatňuje príslušný poplatok za banskú činnosť uvedený v banskom zákone.

9.

Právne, finančné, technické a ďalšie podmienky a informácie týkajúce sa výberového konania sa nachádzajú v súťažných podkladoch.

10.

Súťažné podklady si možno prevziať v kancelárii služieb zákazníkom Maďarského banského a geologického úradu (Columbus utca 17-23, 1145 Budapest, Maďarsko; tel. +36 13012900) v pracovných dňoch od 8.00 do 14.00 hod. až do dňa pred termínom predkladania ponúk na základe primeraného dokladu o prevedení ich kúpnej ceny. Prevzatie podkladov potvrdí MBFSZ kupujúcemu vydaním osvedčenia s uvedením mena/názvu uchádzača.

Pri kúpe súťažných podkladov musí kupujúci na účely kontaktovania a získania informácií predložiť aj identifikačný hárok uchádzača o koncesiu, ktorý sa dá stiahnuť z webového sídla Maďarského banského a geologického úradu (www.mbfsz.gov.hu) kliknutím na rozbaľovacie menu „Koncesszió“ [„Koncesie“].

11.

Kúpna cena súťažných podkladov je 100 000 HUF (stotisíc forintov) plus DPH, ktorú treba previesť na tento účel vyčlenený rámcový účet Maďarského banského a geologického úradu č. 10032000-01417179-00000000. V správe pre prijímateľa sa musí uviesť kód TTCHDV, ako aj meno/názov kupujúceho súťažných podkladov. Kúpnu cenu súťažných podkladov nemožno uhradiť v hotovosti a nemožno žiadať o jej čiastočné ani úplné vrátenie. Ak nedôjde k prevzatiu súťažných podkladov, kúpna cena súťažných podkladov sa vráti kupujúcemu do piatich dní od termínu predkladania ponúk.

12.

Ponuky môžu predložiť len osoby/spoločnosti, ktoré si zakúpili súťažné podklady a zároveň preukázateľne zaplatili účastnícky poplatok a zložili zábezpeku. V prípade predloženia spoločnej ponuky stačí, ak súťažné podklady kúpi iba jeden z uchádzačov.

13.

Ponuky sa musia predložiť osobne 27. septembra 2018 od 10.00 do 12.00 hod. v kancelárii služieb zákazníkom Maďarského banského a geologického úradu (adresa: Columbus utca 17-23, 1145 Budapest, Maďarsko) v maďarčine, ako je uvedené v súťažných podkladoch.

14.

Predložené ponuky nadobúdajú pre uchádzača záväzný charakter od momentu predloženia až do uzavretia výberového konania. Uchádzač nemôže vylúčiť záväznosť ponuky.

15.

Minister si vyhradzuje právo vyhlásiť výberové konanie na koncesiu za neúspešné. Z dôvodu vyhlásenia výberového konania za neúspešné nemožno voči ministrovi, Maďarsku reprezentovanému ministrom, ani ministerstvu národného rozvoja ako pracovisku ministra vzniesť žiadne nároky.

16.

Úspešný uchádzač získa prostredníctvom koncesnej spoločnosti povinne zriadenej na tieto účely výlučné právo na vyhľadávanie, prieskum a ťažbu uhľovodíkov v oblasti, na ktorú sa koncesia vzťahuje, a to počas trvania koncesie. Keď rozhodnutie o vymedzení miesta ťažby nadobudne platnosť, koncesné právo na oblasť vyhľadávania bude obmedzené na oblasť miesta ťažby.

17.

Každý uchádzač smie predložiť len jednu ponuku.

18.

Termín vyhodnotenia koncesných ponúk: do 90 dní od termínu predloženia ponúk.

19.

Verejný obstarávateľ zabezpečí rovnaké podmienky a neuplatní žiadne preferenčné kritériá.

20.

Kritériá vyhodnocovania výzvy na predkladanie ponúk:

I.

Hodnotiace kritériá týkajúce sa obsahu pracovného programu na vyhľadávanie v rámci činnosti, ktorá podlieha koncesii:

odborné odôvodnenie pracovného programu na vyhľadávanie (cieľom navrhnutého programu je maximálne vyhľadávanie uhľovodíkov),

plánované trvanie vyhľadávania,

finančný záväzok prijatý pri vykonávaní pracovného programu na vyhľadávanie,

aktuálnosť plánovaných technických riešení,

opatrenia vypracované na ochranu životného prostredia, ako aj na predchádzanie škodám a ich obmedzovanie počas činnosti, ktorá podlieha koncesii,

plánovaný začiatok ťažby, skorší ako zákonom stanovené päťročné obdobie.

II.

Hodnotiace kritériá týkajúce sa schopnosti uchádzača plniť koncesnú zmluvu:

finančná spôsobilosť uchádzača, dostupnosť prostriedkov potrebných na financovanie činnosti, ktorá podlieha koncesii, a podiel jej zabezpečenia vlastnými prostriedkami,

celková hodnota prác vykonaných v súvislosti s ťažbou uhľovodíkov počas 3 rokov predchádzajúcich výzve na predkladanie ponúk.

III.

Hodnotiace kritériá týkajúce sa platobných povinností stanovených v koncesnej zmluve:

výška čistého koncesného poplatku ponúknutého v porovnaní s minimálnym koncesným poplatkom stanoveným ministrom,

výška poplatku za banskú činnosť ponúknutého v porovnaní s minimálnym poplatkom za banskú činnosť stanoveným ministrom.

Podrobné kritériá vyhodnotenia a informácie o právnych predpisoch upravujúcich postup udeľovania oprávnenia na činnosť, ktorá podlieha koncesii, a spôsob jej vykonávania a ukončenia sú uvedené v súťažných podkladoch.

21.

Koncesná zmluva

Koncesná zmluva sa uzavrie do 90 dní od vyhlásenia výsledku. Minister môže predĺžiť túto lehotu len raz maximálne o 60 dní.

Úspešný uchádzač získa právo na vykonávanie výlučnej štátom kontrolovanej hospodárskej činnosti (vyhľadávanie, prieskum a ťažba uhľovodíkov vo vymedzenej oblasti) povolenej na základe koncesie počas trvania koncesie v súlade s príslušnými právnymi predpismi a koncesnou zmluvou.

Pri predkladaní ponuky musia mať uchádzači na mysli, že podmienkou získania koncesie je uplatnenie § 22/A ods. 13 banského zákona, v ktorom sa uvádza, že v prípade uhľovodíkov sa právo na vyhľadávanie alebo povolenie na vyhľadávanie pre jedného prevádzkovateľa banských činností môže vzťahovať spolu maximálne na plochu 15 000 km2 oblasti na vyhľadávanie uhľovodíkov. Pri určovaní oblasti na vyhľadávanie sa musí zohľadniť aj oblasť na vyhľadávanie patriaca prevádzkovateľovi banských činností, ktorý má v zmysle Občianskeho zákonníka väčšinový vplyv na činnosti prevádzkovateľa banských činností, ktorý chce získať právo na vyhľadávanie alebo povolenie na vyhľadávanie. V prípade spoločnej ponuky musí každý z uchádzačov jednotlivo spĺňať toto kritérium.

Návrh koncesnej zmluvy tvorí prílohu súťažných podkladov.

22.

Informácie týkajúce sa výberového konania možno žiadať výlučne v maďarčine, písomne a po zakúpení súťažných podkladov, a to spôsobom určeným v súťažných podkladoch. MBFSZ poskytne odpovede všetkým stranám na e-mailovú adresu uvedenú v identifikačnom hárku uchádzača predloženom pri kupovaní súťažných podkladov.

V Budapešti … …2018

Dr. Miklós SESZTÁK

minister


(1)  Ku dňu uverejnenia tejto výzvy na predkladanie ponúk je minister národného rozvoja tým členom vlády, ktorý je v súlade s § 109 ods. 3 a 5 vládnej vyhlášky č. 152/2014 zo 6. júna 2014, ktorou sa riadia povinnosti a právomoci jednotlivých ministrov a členov vlády, zodpovedný za dohľad nad majetkom vo vlastníctve štátu a za baníctvo.


22.6.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 218/24


Oznámenie Ministerstva národného rozvoja Maďarska podľa článku 3 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/22/ES o podmienkach udeľovania a používania povolení na vyhľadávanie, prieskum a ťažbu uhľovodíkov

(2018/C 218/10)

VEREJNÁ VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK NA UDELENIE KONCESIE NA VYHĽADÁVANIE, PRIESKUM A ŤAŽBU UHĽOVODÍKOV NA ZÁKLADE KONCESIE V OBLASTI ÚJSZILVÁS

Minister národného rozvoja (ďalej len „verejný obstarávateľ“ alebo „minister“) ako minister zodpovedný za baníctvo a dohľad nad majetkom vo vlastníctve štátu týmto v mene Maďarska vyhlasuje v súlade so zákonom CXCVI z roku 2011 o národnom majetku (ďalej len „zákon o národnom majetku“), so zákonom XVI z roku 1991 o koncesiách (ďalej len „zákon o koncesiách“) a so zákonom XLVIII z roku 1993 o baníctve (ďalej len „banský zákon“) verejnú výzvu na predkladanie ponúk na vyhľadávanie, prieskum a ťažbu uhľovodíkov na základe koncesnej zmluvy podľa týchto podmienok.

1.

Minister zverejní výzvu na predkladanie ponúk, posúdi ponuky a uzavrie koncesnú zmluvu v spolupráci s Maďarským banským a geologickým úradom (Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat, „MBFSZ“) v súlade so zákonom o koncesiách a banským zákonom. Ponuky, ktoré spĺňajú špecifikácie výzvy na predkladanie ponúk, vyhodnotí komisia pre vyhodnocovanie ponúk zriadená ministrom.

Minister vydá rozhodnutie o udelení koncesie na základe odporúčania komisie pre vyhodnocovanie ponúk. Na základe uvedeného rozhodnutia a v súlade s § 5 ods. 1 zákona o koncesiách (1) môže minister následne uzavrieť koncesnú zmluvu s úspešným uchádzačom.

Jazykom tohto výberového konania je maďarčina.

2.

Uvedeného výberového konania sa môže zúčastniť akákoľvek maďarská alebo zahraničná fyzická osoba a akákoľvek transparentná organizácia v zmysle zákona o národnom majetku za predpokladu, že spĺňa špecifikácie výberového konania. Spoločné ponuky sú takisto povolené. V prípade spoločnej ponuky na túto koncesnú činnosť musia uchádzači určiť spomedzi seba jedného zástupcu, pričom v súvislosti s plnením koncesnej zmluvy nesú spoločnú a nerozdielnu zodpovednosť. Vo výberovom konaní sa domáci a zahraniční uchádzači posudzujú za rovnakých podmienok.

Na účely vykonávania činnosti, ktorá podlieha koncesii, musí uchádzač, ktorý podpíše koncesnú zmluvu (ďalej len „držiteľ koncesie“), založiť s vlastnými prostriedkami do 90 dní od nadobudnutia platnosti koncesnej zmluvy spoločnosť so sídlom v Maďarsku (ďalej len „koncesná spoločnosť“), v ktorej vlastní v čase založenia a počas celej jej existencie väčšinový počet akcií, väčšinový obchodný podiel a má väčšinové hlasovacie právo, a musí sa ako vlastník zaviazať, že v rámci uvedenej koncesnej spoločnosti bude plniť požiadavky stanovené v koncesnej zmluve. Koncesná spoločnosť ako prevádzkovateľ banských činností bude mať práva a povinnosti podľa koncesnej zmluvy.

3.

Trvanie koncesie: 20 rokov od nadobudnutia platnosti koncesnej zmluvy. Pôvodné trvanie možno predĺžiť raz bez ďalšej výzvy na predkladanie ponúk maximálne o polovicu pôvodného trvania, ak si držiteľ koncesie a koncesná spoločnosť plnia všetky povinnosti v súlade so zmluvou a včas.

4.

Údaje o oblasti, na ktorú sa koncesia vzťahuje:

Oblasť, na ktorú sa koncesia vzťahuje: oblasť sa nachádza v Báčsko-malokumánskej, Jasovsko-veľkokumánsko-solnockej a Peštianskej župe v obciach uvedených v tejto tabuľke:

Obec

Župa

Obec

Župa

Abony

Peštianska

Nyársapát

Peštianska

Albertirsa

Peštianska

Pánd

Peštianska

Cegléd

Peštianska

Pilis

Peštianska

Ceglédbercel

Peštianska

Pusztavacs

Peštianska

Csemő

Peštianska

Tápióbicske

Peštianska

Dánszentmiklós

Peštianska

Tápiógyörgye

Peštianska

Jászkarajenő

Peštianska

Tápiószele

Peštianska

Káva

Peštianska

Tápiószentmárton

Peštianska

Kocsér

Peštianska

Tápiószőlős

Peštianska

Kőröstetétlen

Peštianska

Törtel

Peštianska

Lajosmizse

Báčsko-malokumánska

Újszász

Jasovsko-veľkokumánsko-solnocká

Mikebuda

Peštianska

Újszilvás

Peštianska

Nagykőrös

Peštianska

 

 

Nadložie oblasti, na ktorú sa koncesia vzťahuje: povrch a skalné podložie: 5 000 metrov pod úrovňou Baltského mora.

Oblasti vyčistené na vytvorenie bane na ťažbu uhľovodíkových nerastných zdrojov nie sú zahrnuté do oblasti, na ktorú sa koncesia vzťahuje.

Hraničné súradnice, ktorými sa vymedzuje oblasť, na ktorú sa koncesia vzťahuje, možno vidieť v jednotnom vnútroštátnom projekčnom systéme a údaje o oblastiach vyčistených na vytvorenie bane na ťažbu uhľovodíkových nerastných zdrojov, ktoré nie sú zahrnuté do oblasti, na ktorú sa koncesia vzťahuje, možno vidieť na webovom sídle Maďarského banského a geologického úradu (www.mbfsz.gov.hu) kliknutím na rozbaľovacie menu „Koncesszió“ [„Koncesie“] a na webovom sídle ministerstva národného rozvoja (www.kormany.hu/hu/nemzeti-fejlesztesi-miniszterium).

Rozloha oblasti, na ktorú sa koncesia vzťahuje: 1 050 km2.

Oblasti bane, ktorej nadložie je umiestnené vyššie ako nadložie oblasti, na ktorú sa koncesia vzťahuje, a ktorej skalné podložie sa zhoduje so skalným podložím oblasti, na ktorú sa koncesia vzťahuje, alebo je umiestnené nižšie ako toto skalné podložie, nie sú zahrnuté do oblasti, na ktorú sa koncesia vzťahuje.

5.

Minimálny čistý poplatok za koncesiu: 321 000 000 HUF (tristodvadsaťjeden miliónov forintov) + DPH, pričom vo výberovom konaní možno ponúknuť vyššiu pevnú sumu. Po zverejnení výsledku musí úspešný uchádzač zaplatiť koncesný poplatok v sume, spôsobom a ku dňu určenými v koncesnej zmluve.

6.

Účasť vo výberovom konaní na koncesiu je podmienená zaplatením účastníckeho poplatku vo výške 10 000 000 HUF (desať miliónov forintov) plus DPH. Táto suma sa zaplatí spôsobom určeným v súťažných podkladoch.

7.

Okrem zaplatenia účastníckeho poplatku musia uchádzači najneskôr deň pred termínom na predkladanie ponúk zložiť zábezpeku vo výške 50 000 000 HUF (päťdesiat miliónov forintov) ako záruku, že ponuka je záväzná. Ak uchádzač stiahne ponuku alebo ak úspešný uchádzač neuzavrie zmluvu alebo nezaplatí ponúknutý koncesný poplatok v sume, spôsobom a v termíne určenými v zmluve, táto zábezpeka prepadne v prospech verejného obstarávateľa. Zábezpeka sa zaplatí spôsobom určeným v súťažných podkladoch.

8.

Minimálny poplatok za banskú činnosť za konvenčnú ťažbu uhľovodíkov splatný na základe koncesnej zmluvy je podľa rozhodnutia ministra 16 %. V ponuke sa možno zaviazať k zaplateniu vyššieho poplatku. Odsúhlasený poplatok sa zaznamená v koncesnej zmluve a počas trvania koncesie je ho potrebné platiť. Prípady uvedené v paragrafe 20 ods. 3 písm. e) a i) a paragrafe 20 ods. 5 banského zákona predstavujú výnimky, na ktoré sa uplatňuje príslušný poplatok za banskú činnosť uvedený v banskom zákone.

9.

Právne, finančné, technické a ďalšie podmienky a informácie týkajúce sa výberového konania sa nachádzajú v súťažných podkladoch.

10.

Súťažné podklady si možno prevziať v kancelárii služieb zákazníkom Maďarského banského a geologického úradu (Columbus utca 17-23, 1145 Budapest, Hungary, tel. +36 13012900) v pracovných dňoch od 8.00 do 14.00 hod. až do dňa pred termínom predkladania ponúk na základe primeraného dokladu o prevedení ich kúpnej ceny. Prevzatie podkladov potvrdí MBFSZ kupujúcemu vydaním osvedčenia s uvedením mena/názvu uchádzača.

Pri kúpe súťažných podkladov musí kupujúci na účely kontaktovania a získania informácií predložiť aj identifikačný hárok uchádzača o koncesiu, ktorý sa dá stiahnuť z webového sídla Maďarského banského a geologického úradu (www.mbfsz.gov.hu) kliknutím na rozbaľovacie menu „Koncesszió“ [„Koncesie“].

11.

Kúpna cena súťažných podkladov je 100 000 HUF (stotisíc forintov) plus DPH, ktorú treba previesť na tento účel vyčlenený rámcový účet Maďarského banského a geologického úradu č. 10032000-01417179-00000000. V správe pre prijímateľa sa musí uviesť kód UJCHDV, ako aj meno/názov kupujúceho súťažných podkladov. Kúpnu cenu súťažných podkladov nemožno uhradiť v hotovosti a nemožno žiadať o jej čiastočné ani úplné vrátenie. Ak nedôjde k prevzatiu súťažných podkladov, kúpna cena súťažných podkladov sa vráti kupujúcemu do piatich dní od termínu predkladania ponúk.

12.

Ponuky môžu predložiť len osoby/spoločnosti, ktoré si zakúpili súťažné podklady a zároveň preukázateľne zaplatili účastnícky poplatok a zložili zábezpeku. V prípade predloženia spoločnej ponuky stačí, ak súťažné podklady kúpi iba jeden z uchádzačov.

13.

Ponuky sa musia predložiť osobne 27. septembra 2018 od 10.00 do 12.00 hod. v kancelárii služieb zákazníkom Maďarského banského a geologického úradu (adresa: Columbus utca 17-23, 1145 Budapest) v maďarčine, ako je uvedené v súťažných podkladoch.

14.

Predložené ponuky nadobúdajú pre uchádzača záväzný charakter od momentu predloženia až do uzavretia výberového konania. Uchádzač nemôže vylúčiť záväznosť ponuky.

15.

Minister si vyhradzuje právo vyhlásiť výberové konanie na koncesiu za neúspešné. Z dôvodu vyhlásenia výberového konania za neúspešné nemožno voči ministrovi, Maďarsku reprezentovanému ministrom, ani ministerstvu národného rozvoja ako pracovisku ministra vzniesť žiadne nároky.

16.

Úspešný uchádzač získa prostredníctvom koncesnej spoločnosti povinne zriadenej na tieto účely výlučné právo na vyhľadávanie, prieskum a ťažbu uhľovodíkov v oblasti, na ktorú sa koncesia vzťahuje, a to počas trvania koncesie. Keď rozhodnutie o vymedzení miesta ťažby nadobudne platnosť, koncesné právo na oblasť vyhľadávania bude obmedzené na oblasť miesta ťažby.

17.

Každý uchádzač smie predložiť len jednu ponuku.

18.

Termín vyhodnotenia koncesných ponúk: do 90 dní od termínu predloženia ponúk.

19.

Verejný obstarávateľ zabezpečí rovnaké podmienky a neuplatní žiadne preferenčné kritériá.

20.

Kritériá vyhodnocovania výzvy na predkladanie ponúk:

I.

Hodnotiace kritériá týkajúce sa obsahu pracovného programu na vyhľadávanie v rámci činnosti, ktorá podlieha koncesii:

odborné odôvodnenie pracovného programu na vyhľadávanie (cieľom navrhnutého programu je maximálne vyhľadávanie uhľovodíkov),

plánované trvanie vyhľadávania,

finančný záväzok prijatý pri vykonávaní pracovného programu na vyhľadávanie,

aktuálnosť plánovaných technických riešení,

opatrenia vypracované na ochranu životného prostredia, ako aj na predchádzanie škodám a ich obmedzovanie počas činnosti, ktorá podlieha koncesii,

plánovaný začiatok ťažby, skorší ako zákonom stanovené päťročné obdobie.

II.

Hodnotiace kritériá týkajúce sa schopnosti uchádzača plniť koncesnú zmluvu:

finančná spôsobilosť uchádzača, dostupnosť prostriedkov potrebných na financovanie činnosti, ktorá podlieha koncesii, a podiel jej zabezpečenia vlastnými prostriedkami,

celková hodnota prác vykonaných v súvislosti s ťažbou uhľovodíkov počas 3 rokov predchádzajúcich výzve na predkladanie ponúk.

III.

Hodnotiace kritériá týkajúce sa platobných povinností stanovených v koncesnej zmluve:

výška čistého koncesného poplatku ponúknutého v porovnaní s minimálnym koncesným poplatkom stanoveným ministrom,

výška poplatku za banskú činnosť ponúknutého v porovnaní s minimálnym poplatkom za banskú činnosť stanoveným ministrom.

Podrobné kritériá vyhodnotenia a informácie o právnych predpisoch upravujúcich postup udeľovania oprávnenia na činnosť, ktorá podlieha koncesii, a spôsob jej vykonávania a ukončenia sú uvedené v súťažných podkladoch.

21.

Koncesná zmluva

Koncesná zmluva sa uzavrie do 90 dní od vyhlásenia výsledku. Minister môže predĺžiť túto lehotu len raz maximálne o 60 dní.

Úspešný uchádzač získa právo na vykonávanie výlučnej štátom kontrolovanej hospodárskej činnosti (vyhľadávanie, prieskum a ťažba uhľovodíkov vo vymedzenej oblasti) povolenej na základe koncesie počas trvania koncesie v súlade s príslušnými právnymi predpismi a koncesnou zmluvou.

Pri predkladaní ponuky musia mať uchádzači na mysli, že podmienkou získania koncesie je uplatnenie § 22/A ods. 13 banského zákona, v ktorom sa uvádza, že v prípade uhľovodíkov sa právo na vyhľadávanie alebo povolenie na vyhľadávanie pre jedného prevádzkovateľa banských činností môže vzťahovať spolu maximálne na plochu 15 000 km2 oblasti na vyhľadávanie uhľovodíkov. Pri určovaní oblasti na vyhľadávanie sa musí zohľadniť aj oblasť na vyhľadávanie patriaca prevádzkovateľovi banských činností, ktorý má v zmysle Občianskeho zákonníka väčšinový vplyv na činnosti prevádzkovateľa banských činností, ktorý chce získať právo na vyhľadávanie alebo povolenie na vyhľadávanie. V prípade spoločnej ponuky musí každý z uchádzačov jednotlivo spĺňať toto kritérium.

Návrh koncesnej zmluvy tvorí prílohu súťažných podkladov.

22.

Informácie týkajúce sa výberového konania možno žiadať výlučne v maďarčine, písomne a po zakúpení súťažných podkladov, a to spôsobom určeným v súťažných podkladoch. MBFSZ poskytne odpovede všetkým stranám na e-mailovú adresu uvedenú v identifikačnom hárku uchádzača predloženom pri kupovaní súťažných podkladov.

V Budapešti … … 2018

Dr. Miklós SESZTÁK

minister


(1)  Ku dňu uverejnenia tejto výzvy na predkladanie ponúk je minister národného rozvoja tým členom vlády, ktorý je v súlade s § 109 ods. 3 a 5 vládnej vyhlášky č. 152/2014 zo 6. júna 2014, ktorou sa riadia povinnosti a právomoci jednotlivých ministrov a členov vlády, zodpovedný za dohľad nad majetkom vo vlastníctve štátu a za baníctvo.


22.6.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 218/28


Oznámenie ministerstva národného rozvoja Maďarska podľa článku 3 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/22/ES o podmienkach udeľovania a používania povolení na vyhľadávanie, prieskum a ťažbu uhľovodíkov

(2018/C 218/11)

VEREJNÁ VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK NA UDELENIE KONCESIE NA VYHĽADÁVANIE, PRIESKUM A ŤAŽBU UHĽOVODÍKOV NA ZÁKLADE KONCESIE V OBLASTI ZALAERDŐD

Minister národného rozvoja (ďalej len „verejný obstarávateľ“ alebo „minister“) ako minister zodpovedný za baníctvo a dohľad nad majetkom vo vlastníctve štátu týmto v mene Maďarska vyhlasuje v súlade so zákonom CXCVI z roku 2011 o národnom majetku (ďalej len „zákon o národnom majetku“), so zákonom XVI z roku 1991 o koncesiách (ďalej len „zákon o koncesiách“) a so zákonom XLVIII z roku 1993 o baníctve (ďalej len „banský zákon“) verejnú výzvu na predkladanie ponúk na vyhľadávanie, prieskum a ťažbu uhľovodíkov na základe koncesnej zmluvy podľa týchto podmienok.

1.

Minister zverejní výzvu na predkladanie ponúk, posúdi ponuky a uzavrie koncesnú zmluvu v spolupráci s Maďarským banským a geologickým úradom (Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat, „MBFSZ“) v súlade so zákonom o koncesiách a banským zákonom. Ponuky, ktoré spĺňajú špecifikácie výzvy na predkladanie ponúk, vyhodnotí komisia pre vyhodnocovanie ponúk zriadená ministrom.

Minister vydá rozhodnutie o udelení koncesie na základe odporúčania komisie pre vyhodnocovanie ponúk. Na základe uvedeného rozhodnutia a v súlade s § 5 ods. 1 zákona o koncesiách (1) môže minister následne uzavrieť koncesnú zmluvu s úspešným uchádzačom.

Jazykom tohto výberového konania je maďarčina.

2.

Uvedeného výberového konania sa môže zúčastniť akákoľvek maďarská alebo zahraničná fyzická osoba a akákoľvek transparentná organizácia v zmysle zákona o národnom majetku za predpokladu, že spĺňa špecifikácie výberového konania. Spoločné ponuky sú takisto povolené. V prípade spoločnej ponuky na túto koncesnú činnosť musia uchádzači určiť spomedzi seba jedného zástupcu, pričom v súvislosti s plnením koncesnej zmluvy nesú spoločnú a nerozdielnu zodpovednosť. Vo výberovom konaní sa domáci a zahraniční uchádzači posudzujú za rovnakých podmienok.

Na účely vykonávania činnosti, ktorá podlieha koncesii, musí uchádzač, ktorý podpíše koncesnú zmluvu (ďalej len „držiteľ koncesie“), založiť s vlastnými prostriedkami do 90 dní od nadobudnutia platnosti koncesnej zmluvy spoločnosť so sídlom v Maďarsku (ďalej len „koncesná spoločnosť“), v ktorej vlastní v čase založenia a počas celej jej existencie väčšinový počet akcií, väčšinový obchodný podiel a má väčšinové hlasovacie právo, a musí sa ako vlastník zaviazať, že v rámci uvedenej koncesnej spoločnosti bude plniť požiadavky stanovené v koncesnej zmluve. Koncesná spoločnosť ako prevádzkovateľ banských činností bude mať práva a povinnosti podľa koncesnej zmluvy.

3.

Trvanie koncesie: 20 rokov od nadobudnutia platnosti koncesnej zmluvy. Pôvodné trvanie možno predĺžiť raz bez ďalšej výzvy na predkladanie ponúk maximálne o polovicu pôvodného trvania, ak si držiteľ koncesie a koncesná spoločnosť plnia všetky povinnosti v súlade so zmluvou a včas.

4.

Údaje o oblasti, na ktorú sa koncesia vzťahuje:

Oblasť, na ktorú sa koncesia vzťahuje: oblasť sa nachádza v Rábsko-mošonsko-šopronskej, Vašskej, Vesprémskej a Zalianskej župe v obciach uvedených v tejto tabuľke:

Obec

Župa

Obec

Župa

Adorjánháza

Vesprémska

Meggyeskovácsi

Vašská

Alsóújlak

Vašská

Mersevát

Vašská

Apácatorna

Vesprémska

Mesteri

Vašská

Batyk

Zalianska

Mezőlak

Vesprémska

Bejcgyertyános

Vašská

Mihályfa

Zalianska

Békás

Vesprémska

Mihályháza

Vesprémska

Beled

Rábsko-mošonsko-šopronská

Mikosszéplak

Vašská

Bérbaltavár

Vašská

Nagyacsád

Vesprémska

Boba

Vašská

Nagyalásony

Vesprémska

Bodorfa

Vesprémska

Nagypirit

Vesprémska

Borgáta

Vašská

Nagysimonyi

Vašská

Bögöte

Vašská

Nagytilaj

Vašská

Celldömölk

Vašská

Nemesgörzsöny

Vesprémska

Csáfordjánosfa

Rábsko-mošonsko-šopronská

Nemeshany

Vesprémska

Csánig

Vašská

Nemeskeresztúr

Vašská

Csehi

Vašská

Nemeskocs

Vašská

Csehimindszent

Vašská

Nemesszalók

Vesprémska

Csipkerek

Vašská

Nick

Vašská

Csögle

Vesprémska

Nyárád

Vesprémska

Csönge

Vašská

Nyőgér

Vašská

Dabronc

Vesprémska

Óhíd

Zalianska

Dabrony

Vesprémska

Olaszfa

Vašská

Dáka

Vesprémska

Ostffyasszonyfa

Vašská

Dénesfa

Rábsko-mošonsko-šopronská

Oszkó

Vašská

Doba

Vesprémska

Pácsony

Vašská

Döbröce

Zalianska

Pakod

Zalianska

Dötk

Zalianska

Páli

Rábsko-mošonsko-šopronská

Duka

Vašská

Pápoc

Vašská

Edve

Rábsko-mošonsko-šopronská

Pókaszepetk

Zalianska

Egeralja

Vesprémska

Rábakecöl

Rábsko-mošonsko-šopronská

Egervár

Zalianska

Rábapaty

Vašská

Egervölgy

Vašská

Rábasebes

Rábsko-mošonsko-šopronská

Egyed

Rábsko-mošonsko-šopronská

Rábaszentandrás

Rábsko-mošonsko-šopronská

Egyházashetye

Vašská

Répcelak

Vašská

Egyházaskesző

Vesprémska

Répceszemere

Rábsko-mošonsko-šopronská

Gérce

Vašská

Rigács

Vesprémska

Gógánfa

Vesprémska

Rum

Vašská

Gősfa

Zalianska

Sárvár

Vašská

Győrvár

Vašská

Sitke

Vašská

Hetyefő

Vesprémska

Sobor

Rábsko-mošonsko-šopronská

Hosszúpereszteg

Vašská

Somlójenő

Vesprémska

Hosztót

Vesprémska

Somlószőlős

Vesprémska

Ikervár

Vašská

Somlóvásárhely

Vesprémska

Iszkáz

Vesprémska

Somlóvecse

Vesprémska

Jákfa

Vašská

Sótony

Vašská

Jánosháza

Vašská

Sümeg

Vesprémska

Káld

Vašská

Sümegcsehi

Zalianska

Kám

Vašská

Szalapa

Zalianska

Kamond

Vesprémska

Szany

Rábsko-mošonsko-šopronská

Káptalanfa

Vesprémska

Szemenye

Vašská

Karakó

Vašská

Szentimrefalva

Vesprémska

Karakószörcsök

Vesprémska

Szergény

Vašská

Keléd

Vašská

Szil

Rábsko-mošonsko-šopronská

Kemendollár

Zalianska

Tekenye

Zalianska

Kemeneshőgyész

Vesprémska

Tokorcs

Vašská

Kemeneskápolna

Vašská

Türje

Zalianska

Kemenesmagasi

Vašská

Tüskevár

Vesprémska

Kemenesmihályfa

Vašská

Ukk

Vesprémska

Kemenespálfa

Vašská

Uraiújfalu

Vašská

Kemenessömjén

Vašská

Vág

Rábsko-mošonsko-šopronská

Kemenesszentmárton

Vašská

Vámoscsalád

Vašská

Kemenesszentpéter

Vesprémska

Várkesző

Vesprémska

Kenyeri

Vašská

Vásárosfalu

Rábsko-mošonsko-šopronská

Kerta

Vesprémska

Vásárosmiske

Vašská

Kisberzseny

Vesprémska

Vasboldogasszony

Zalianska

Kiscsősz

Vesprémska

Vashosszúfalu

Vašská

Kisgörbő

Zalianska

Vasvár

Vašská

Kispirit

Vesprémska

Veszprémgalsa

Vesprémska

Kissomlyó

Vašská

Vid

Vesprémska

Kisvásárhely

Zalianska

Vinár

Vesprémska

Kisszőlős

Vesprémska

Vönöck

Vašská

Köcsk

Vašská

Zalabér

Zalianska

Külsővat

Vesprémska

Zalaerdőd

Vesprémska

Lakhegy

Zalianska

Zalagyömörő

Vesprémska

Magyargencs

Vesprémska

Zalameggyes

Vesprémska

Magyarkeresztúr

Rábsko-mošonsko-šopronská

Zalaszegvár

Vesprémska

Marcalgergelyi

Vesprémska

Zalaszentgrót

Zalianska

Marcaltő

Vesprémska

Zalavég

Zalianska

Megyer

Vesprémska

Zsennye

Vašská

Nadložie oblasti, na ktorú sa koncesia vzťahuje: povrch a skalné podložie: 5 000 metrov pod úrovňou Baltského mora.

Oblasti vyčistené na vytvorenie bane na ťažbu uhľovodíkových nerastných zdrojov nie sú zahrnuté do oblasti, na ktorú sa koncesia vzťahuje.

Hraničné súradnice, ktorými sa vymedzuje oblasť, na ktorú sa koncesia vzťahuje, možno vidieť v jednotnom vnútroštátnom projekčnom systéme a údaje o oblastiach vyčistených na vytvorenie bane na ťažbu uhľovodíkových nerastných zdrojov, ktoré nie sú zahrnuté do oblasti, na ktorú sa koncesia vzťahuje, možno vidieť na webovom sídle Maďarského banského a geologického úradu (www.mbfsz.gov.hu) kliknutím na rozbaľovacie menu „Koncesszió“ [„Koncesie“] a na webovom sídle ministerstva národného rozvoja (www.kormany.hu/hu/nemzeti-fejlesztesi-miniszterium).

Rozloha oblasti, na ktorú sa koncesia vzťahuje: 1 871 km2.

Oblasti bane, ktorej nadložie je umiestnené vyššie ako nadložie oblasti, na ktorú sa koncesia vzťahuje, a ktorej skalné podložie sa zhoduje so skalným podložím oblasti, na ktorú sa koncesia vzťahuje, alebo je umiestnené nižšie ako toto skalné podložie, nie sú zahrnuté do oblasti, na ktorú sa koncesia vzťahuje.

5.

Minimálny čistý poplatok za koncesiu: 342 000 000 HUF (tristoštyridsaťdva miliónov forintov) + DPH, pričom vo výberovom konaní možno ponúknuť vyššiu pevnú sumu. Po zverejnení výsledku musí úspešný uchádzač zaplatiť koncesný poplatok v sume, spôsobom a ku dňu určenými v koncesnej zmluve.

6.

Účasť vo výberovom konaní na koncesiu je podmienená zaplatením účastníckeho poplatku vo výške 10 000 000 HUF (desať miliónov forintov) plus DPH. Táto suma sa zaplatí spôsobom určeným v súťažných podkladoch.

7.

Okrem zaplatenia účastníckeho poplatku musia uchádzači najneskôr deň pred termínom na predkladanie ponúk zložiť zábezpeku vo výške 50 000 000 HUF (päťdesiat miliónov forintov) ako záruku, že ponuka je záväzná. Ak uchádzač stiahne ponuku alebo ak úspešný uchádzač neuzavrie zmluvu alebo nezaplatí ponúknutý koncesný poplatok v sume, spôsobom a v termíne určenými v zmluve, táto zábezpeka prepadne v prospech verejného obstarávateľa. Zábezpeka sa zaplatí spôsobom určeným v súťažných podkladoch.

8.

Minimálny poplatok za banskú činnosť za konvenčnú ťažbu uhľovodíkov splatný na základe koncesnej zmluvy je podľa rozhodnutia ministra 16 %. V ponuke sa možno zaviazať k zaplateniu vyššieho poplatku. Odsúhlasený poplatok sa zaznamená v koncesnej zmluve a počas trvania koncesie je ho potrebné platiť. Prípady uvedené v paragrafe 20 ods. 3 písm. e) a i) a paragrafe 20 ods. 5 banského zákona predstavujú výnimky, na ktoré sa uplatňuje príslušný poplatok za banskú činnosť uvedený v banskom zákone.

9.

Právne, finančné, technické a ďalšie podmienky a informácie týkajúce sa výberového konania sa nachádzajú v súťažných podkladoch.

10.

Súťažné podklady si možno prevziať v kancelárii služieb zákazníkom Maďarského banského a geologického úradu (Columbus utca 17-23, 1145 Budapest, Maďarsko; tel. +36 13012900) v pracovných dňoch od 8.00 do 14.00 hod. až do dňa pred termínom predkladania ponúk na základe primeraného dokladu o prevedení ich kúpnej ceny. Prevzatie podkladov potvrdí MBFSZ kupujúcemu vydaním osvedčenia s uvedením mena/názvu uchádzača.

Pri kúpe súťažných podkladov musí kupujúci na účely kontaktovania a získania informácií predložiť aj identifikačný hárok uchádzača o koncesiu, ktorý sa dá stiahnuť z webového sídla Maďarského banského a geologického úradu (www.mbfsz.gov.hu) kliknutím na rozbaľovacie menu „Koncesszió“ [„Koncesie“].

11.

Kúpna cena súťažných podkladov je 100 000 HUF (stotisíc forintov) plus DPH, ktorú treba previesť na tento účel vyčlenený rámcový účet Maďarského banského a geologického úradu č. 10032000-01417179-00000000. V správe pre prijímateľa sa musí uviesť kód ZACHDV, ako aj meno/názov kupujúceho súťažných podkladov. Kúpnu cenu súťažných podkladov nemožno uhradiť v hotovosti a nemožno žiadať o jej čiastočné ani úplné vrátenie. Ak nedôjde k prevzatiu súťažných podkladov, kúpna cena súťažných podkladov sa vráti kupujúcemu do piatich dní od termínu predkladania ponúk.

12.

Ponuky môžu predložiť len osoby/spoločnosti, ktoré si zakúpili súťažné podklady a zároveň preukázateľne zaplatili účastnícky poplatok a zložili zábezpeku. V prípade predloženia spoločnej ponuky stačí, ak súťažné podklady kúpi iba jeden z uchádzačov.

13.

Ponuky sa musia predložiť osobne 27. septembra 2018 od 10.00 do 12.00 hod. v kancelárii služieb zákazníkom Maďarského banského a geologického úradu (adresa: Columbus utca 17-23, 1145 Budapest, Maďarsko) v maďarčine, ako je uvedené v súťažných podkladoch.

14.

Predložené ponuky nadobúdajú pre uchádzača záväzný charakter od momentu predloženia až do uzavretia výberového konania. Uchádzač nemôže vylúčiť záväznosť ponuky.

15.

Minister si vyhradzuje právo vyhlásiť výberové konanie na koncesiu za neúspešné. Z dôvodu vyhlásenia výberového konania za neúspešné nemožno voči ministrovi, Maďarsku reprezentovanému ministrom, ani ministerstvu národného rozvoja ako pracovisku ministra vzniesť žiadne nároky.

16.

Úspešný uchádzač získa prostredníctvom koncesnej spoločnosti povinne zriadenej na tieto účely výlučné právo na vyhľadávanie, prieskum a ťažbu uhľovodíkov v oblasti, na ktorú sa koncesia vzťahuje, a to počas trvania koncesie. Keď rozhodnutie o vymedzení miesta ťažby nadobudne platnosť, koncesné právo na oblasť vyhľadávania bude obmedzené na oblasť miesta ťažby.

17.

Každý uchádzač smie predložiť len jednu ponuku.

18.

Termín vyhodnotenia koncesných ponúk: do 90 dní od termínu predloženia ponúk.

19.

Verejný obstarávateľ zabezpečí rovnaké podmienky a neuplatní žiadne preferenčné kritériá.

20.

Kritériá vyhodnocovania výzvy na predkladanie ponúk:

I.

Hodnotiace kritériá týkajúce sa obsahu pracovného programu na vyhľadávanie v rámci činnosti, ktorá podlieha koncesii:

odborné odôvodnenie pracovného programu na vyhľadávanie (cieľom navrhnutého programu je maximálne vyhľadávanie uhľovodíkov),

plánované trvanie vyhľadávania,

finančný záväzok prijatý pri vykonávaní pracovného programu na vyhľadávanie,

aktuálnosť plánovaných technických riešení,

opatrenia vypracované na ochranu životného prostredia, ako aj na predchádzanie škodám a ich obmedzovanie počas činnosti, ktorá podlieha koncesii,

plánovaný začiatok ťažby, skorší ako zákonom stanovené päťročné obdobie.

II.

Hodnotiace kritériá týkajúce sa schopnosti uchádzača plniť koncesnú zmluvu:

finančná spôsobilosť uchádzača, dostupnosť prostriedkov potrebných na financovanie činnosti, ktorá podlieha koncesii, a podiel jej zabezpečenia vlastnými prostriedkami,

celková hodnota prác vykonaných v súvislosti s ťažbou uhľovodíkov počas 3 rokov predchádzajúcich výzve na predkladanie ponúk.

III.

Hodnotiace kritériá týkajúce sa platobných povinností stanovených v koncesnej zmluve:

výška čistého koncesného poplatku ponúknutého v porovnaní s minimálnym koncesným poplatkom stanoveným ministrom,

výška poplatku za banskú činnosť ponúknutého v porovnaní s minimálnym poplatkom za banskú činnosť stanoveným ministrom.

Podrobné kritériá vyhodnotenia a informácie o právnych predpisoch upravujúcich postup udeľovania oprávnenia na činnosť, ktorá podlieha koncesii, a spôsob jej vykonávania a ukončenia sú uvedené v súťažných podkladoch.

21.

Koncesná zmluva

Koncesná zmluva sa uzavrie do 90 dní od vyhlásenia výsledku. Minister môže predĺžiť túto lehotu len raz maximálne o 60 dní.

Úspešný uchádzač získa právo na vykonávanie výlučnej štátom kontrolovanej hospodárskej činnosti (vyhľadávanie, prieskum a ťažba uhľovodíkov vo vymedzenej oblasti) povolenej na základe koncesie počas trvania koncesie v súlade s príslušnými právnymi predpismi a koncesnou zmluvou.

Pri predkladaní ponuky musia mať uchádzači na mysli, že podmienkou získania koncesie je uplatnenie § 22/A ods. 13 banského zákona, v ktorom sa uvádza, že v prípade uhľovodíkov sa právo na vyhľadávanie alebo povolenie na vyhľadávanie pre jedného prevádzkovateľa banských činností môže vzťahovať spolu maximálne na plochu 15 000 km2 oblasti na vyhľadávanie uhľovodíkov. Pri určovaní oblasti na vyhľadávanie sa musí zohľadniť aj oblasť na vyhľadávanie patriaca prevádzkovateľovi banských činností, ktorý má v zmysle Občianskeho zákonníka väčšinový vplyv na činnosti prevádzkovateľa banských činností, ktorý chce získať právo na vyhľadávanie alebo povolenie na vyhľadávanie. V prípade spoločnej ponuky musí každý z uchádzačov jednotlivo spĺňať toto kritérium.

Návrh koncesnej zmluvy tvorí prílohu súťažných podkladov.

22.

Informácie týkajúce sa výberového konania možno žiadať výlučne v maďarčine, písomne a po zakúpení súťažných podkladov, a to spôsobom určeným v súťažných podkladoch. MBFSZ poskytne odpovede všetkým stranám na e-mailovú adresu uvedenú v identifikačnom hárku uchádzača predloženom pri kupovaní súťažných podkladov.

V Budapešti … … 2018

Dr. Miklós SESZTÁK

minister


(1)  Ku dňu uverejnenia tejto výzvy na predkladanie ponúk je minister národného rozvoja tým členom vlády, ktorý je v súlade s § 109 ods. 3 a 5 vládnej vyhlášky č. 152/2014 zo 6. júna 2014, ktorou sa riadia povinnosti a právomoci jednotlivých ministrov a členov vlády, zodpovedný za dohľad nad majetkom vo vlastníctve štátu a za baníctvo.


V Oznamy

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

Európska komisia

22.6.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 218/34


Predbežné oznámenie o koncentrácii

(Vec M.8823 – Neste/Demeter Animal Fats and Proteins)

(Text s významom pre EHP)

(2018/C 218/12)

1.   

Komisii bolo 15. júna 2018 podľa článku 4 nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (1) doručené oznámenie o zamýšľanej koncentrácii.

Toto oznámenie sa týka týchto podnikov:

Neste Oyj (Fínsko),

Int. Handelsmaatschappij Demeter BV (Holandsko), pod kontrolou podniku Demeter Holding BV.

Podnik Oyj (Neste) získava v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b) nariadenia o fúziách výlučnú kontrolu nad celým podnikom Int. Handelsmaatschappij Demeter BV (Demeter), čím sa preskupia činnosti nákupu a dodávky živočíšnych tukov a bielkovín a bielkovín skupiny Demeter.

Koncentrácia sa uskutočňuje prostredníctvom kúpy akcií.

2.   

Predmet činnosti dotknutých podnikov:

—   Neste: Neste je rafinérska a marketingová spoločnosť so zameraním na nízkoemisné a kvalitné dopravné palivá. Skupina Neste používa na výrobu palív z obnoviteľných zdrojov sortiment obnoviteľných surovín vrátane živočíšnych tukov.

—   Demeter: Demeter vyvíja činnosť v oblasti nákupu a ďalšieho predaja spracovaných živočíšnych tukov a spracovaných živočíšnych bielkovín.

3.   

Na základe predbežného posúdenia a bez toho, aby bolo dotknuté konečné rozhodnutie v tejto veci, sa Komisia domnieva, že oznámená transakcia by mohla patriť do rozsahu pôsobnosti nariadenia o fúziách.

4.   

Komisia vyzýva zainteresované tretie strany, aby jej predložili prípadné pripomienky k zamýšľanej koncentrácii.

Pripomienky musia byť Komisii doručené najneskôr do 10 dní od dátumu uverejnenia tohto oznámenia. Vždy je nutné uviesť toto referenčné číslo:

M.8823 – Neste/Demeter Animal Fats and Proteins

Pripomienky možno Komisii zaslať e-mailom, faxom alebo poštou. Použite tieto kontaktné údaje:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Poštová adresa:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1 („nariadenie o fúziách“).


INÉ AKTY

Európska komisia

22.6.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 218/36


Oznámenie určené osobám menom Myrna Ajijul Mabanza a Abdulpatta Escalon Abubaka, ktoré boli nariadením Komisie (EÚ) 2018/888 pridané do zoznamu podľa článkov 2, 3 a 7 nariadenia Rady (ES) č. 881/2002, ktoré ukladá niektoré špecifické obmedzujúce opatrenia namierené proti niektorým osobám a subjektom spojeným s organizáciami ISIL (Dá'iš) a al-Káida

(2018/C 218/13)

1.   

V rozhodnutí Rady (SZBP) 2016/1693 (1) sa Únia vyzýva, aby zmrazila finančné prostriedky a hospodárske zdroje členov organizácií ISIL (Dá'iš) a al-Káida a ďalších s nimi spojených jednotlivcov, skupín, podnikov a subjektov uvedených v zozname vyhotovenom podľa rezolúcií BR OSN č. 1267 (1999) a č. 1333 (2000), ktorý má pravidelne aktualizovať výbor OSN zriadený podľa rezolúcie BR OSN č. 1267 (1999).

Zoznam vyhotovený týmto výborom OSN zahŕňa:

ISIL (Dá'iš) a al-Káidu,

fyzické alebo právnické osoby, subjekty, orgány a skupiny spojené s ISIL (Dá'išom) a al-Káidou, ako aj

právnické osoby, subjekty a orgány, ktoré sú vlastnené alebo kontrolované uvedenými osobami, subjektmi, orgánmi a skupinami alebo ktoré uvedené osoby, subjekty, orgány a skupiny podporujú.

Činy alebo aktivity, ktoré naznačujú, že osoba, skupina, podnik alebo subjekt sú „spojené“ s ISIL (Dá'išom) a al-Káidou, zahŕňajú:

a)

účasť na financovaní, plánovaní, napomáhaní, príprave alebo páchaní činov alebo aktivít ISIL (Dá'išu) a al-Káidy alebo ktorejkoľvek jej bunky, pobočky, frakčnej alebo odvodenej skupiny, alebo vykonávanie uvedeného v spojení s nimi, pod ich menom, v ich mene alebo na ich podporu;

b)

dodávanie, predaj alebo prevoz zbraní a súvisiaceho materiálu ktorejkoľvek z nich;

c)

nábor osôb pre ktorúkoľvek z nich alebo

d)

inú podporu činov alebo aktivít ktorejkoľvek z nich.

2.   

Výbor Bezpečnostnej rady OSN 18. júna 2018 schválil pridanie záznamov o osobách menom Myrna Ajijul Mabanza a Abdulpatta Escalon Abubaka do zoznamu sankčného výboru pre ISIL (Dá’iš) a al-Káidu.

Myrna Ajijul Mabanza a Abdulpatta Escalon Abubaka môžu ombudsmanovi OSN kedykoľvek predložiť spolu s podpornou dokumentáciou žiadosť o prehodnotenie rozhodnutia zaradiť ich do uvedeného zoznamu OSN. Takúto žiadosť je potrebné zaslať na adresu:

United Nations – Office of Ombudsperson

Room TB-08041D

New York, NY 10017

UNITED STATES OF AMERICA

Tel. +1 2129632671

Fax +1 2129631300/3778

E-mail: ombudsperson@un.org

Viac informácii možno nájsť na webovej stránke: https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1267/aq_sanctions_list/procedures-for-delisting.

3.   

V nadväznosti na rozhodnutie OSN uvedené v bode 2 prijala Komisia nariadenie (EÚ) 2018/888 (2), ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Rady (ES) č. 881/2002 z 27. mája 2002, ktoré ukladá niektoré špecifické obmedzujúce opatrenia namierené proti niektorým osobám a subjektom spojeným s organizáciami ISIL (Dá'iš) a al-Káida (3). Touto zmenou podľa článku 7 ods. 1 písm. a) a článku 7a ods. 1 nariadenia (ES) č. 881/2002 sa do zoznamu v prílohe I k uvedenému nariadeniu (ďalej len „príloha I“) pridáva: Myrna Ajijul Mabanza a Abdulpatta Escalon Abubaka.

Podľa nariadenia (ES) č. 881/2002 sa na osoby a subjekty zaradené do prílohy I vzťahujú tieto opatrenia:

1.

zmrazenie všetkých finančných prostriedkov a hospodárskych zdrojov, ktoré im patria alebo sa nachádzajú v ich vlastníctve alebo držbe, ako aj zákaz (pre všetkých) sprístupniť im alebo v ich prospech, priamo alebo nepriamo, akékoľvek finančné prostriedky a hospodárske zdroje (článok 2 a článok 2a), ako aj

2.

zákaz priamo alebo nepriamo im poskytovať, predávať, dodávať alebo pre nich vykonávať technické poradenstvo, pomoc alebo odbornú prípravu súvisiace s vojenskými činnosťami (článok 3).

4.   

V článku 7a nariadenia (ES) č. 881/2002 sa stanovuje postup preskúmania, v rámci ktorého osoba, subjekt, orgán alebo skupina uvedené v zozname predložia pripomienky k dôvodom zaradenia do zoznamu. Osoby a subjekty, ktoré boli nariadením (EÚ) 2018/888 pridané do prílohy I, môžu Komisiu požiadať o uvedenie dôvodov ich zaradenia do zoznamu. Takúto žiadosť je potrebné zaslať na túto adresu:

European Commission

„Restrictive measures“

Rue de la Loi/Wetstraat 200

B-1049 Bruxelles / Brussel

BELGIQUE/BELGIË

5.   

Do pozornosti dotknutých osôb a subjektov sa takisto dáva skutočnosť, že v súlade s podmienkami stanovenými vo štvrtom a v šiestom odseku článku 263 Zmluvy o fungovaní Európskej únie môžu nariadenie (EÚ) 2018/888 napadnúť na Všeobecnom súde Európskej únie.

6.   

Pre poriadok sa do pozornosti osôb a subjektov zaradených do prílohy I dáva skutočnosť, že môžu predložiť príslušným orgánom daného členského štátu či štátov, ktoré sú uvedené v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 881/2002, žiadosť o povolenie použiť zmrazené finančné prostriedky a hospodárske zdroje na pokrytie základných potrieb alebo na osobitné platby podľa článku 2a uvedeného nariadenia.


(1)  Ú. v. EÚ L 255, 21.9.2016, s. 25.

(2)  Ú. v. EÚ L 158 I, 21.6.2018, s. 1.

(3)  Ú. v. ES L 139, 29.5.2002, s. 9.