ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 113

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Ročník 61
27. marca 2018


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

II   Oznámenia

 

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2018/C 113/01

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.8694 – Hochtief/Abertis) ( 1 )

1


 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2018/C 113/02

Výmenný kurz eura

2

2018/C 113/03

Oznámenie Komisie v rámci implementácie smernice Rady 89/686/EHS o aproximácii právnych predpisov členských štátov, týkajúcich sa osobných ochranných prostriedkov (Uverejnenie názvov a odkazov harmonizovaných noriem podľa harmonizačného právneho predpisu Únie)  ( 1 )

3

2018/C 113/04

Oznámenie Komisie v rámci vykonávania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/425 o osobných ochranných prostriedkoch a o zrušení smernice Rady 89/686/EHS (Uverejnenie názvov a odkazov harmonizovaných noriem podľa harmonizačného právneho predpisu Únie)  ( 1 )

41

2018/C 113/05

Stanovisko Poradného výboru pre koncentrácie prijaté na jeho zasadnutí 21. septembra 2016 k návrhu rozhodnutia vo veci M.7801 – Wabtec/Faiveley Transport – Spravodajca: Estónsko

65

2018/C 113/06

Záverečná správa úradníka pre vypočutie – Vec M.7801 – Wabtec/Faiveley Transport

67

2018/C 113/07

Zhrnutie rozhodnutia Komisie zo 4. októbra 2016, ktorým sa koncentrácia vyhlasuje za zlučiteľnú s vnútorným trhom a fungovaním Dohody o EHP (Vec M.7801 – Wabtec/Faiveley Transport) [oznámené pod číslom C(2016) 6325]  ( 1 )

68

2018/C 113/08

Stanovisko Poradného výboru pre koncentrácie prijaté na zasadnutí 8. januára 2018 k návrhu rozhodnutia vo veci M.8306 – Qualcomm/NXP Semiconductors – Spravodajca: Slovensko

75

2018/C 113/09

Záverečná správa úradníka pre vypočutie – Qualcomm/NXP Semiconductors (M.8306)

77

2018/C 113/10

Zhrnutie rozhodnutia Komisie z 18. januára 2018, ktorým sa koncentrácia vyhlasuje za zlučiteľnú s vnútorným trhom a Dohodou o EHP (Vec M.8306 – Qualcomm/NXP Semiconductors)

79


 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

 


II Oznámenia

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

Európska komisia

27.3.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 113/1


Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii

(Vec M.8694 – Hochtief/Abertis)

(Text s významom pre EHP)

(2018/C 113/01)

Dňa 6. februára 2018 sa Komisia rozhodla nevzniesť námietku voči uvedenej oznámenej koncentrácii a vyhlásiť ju za zlučiteľnú s vnútorným trhom. Toto rozhodnutie je založené na článku 6 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (1). Úplné znenie rozhodnutia je dostupné iba v anglickom jazyku a bude zverejnené po odstránení akýchkoľvek obchodných tajomstiev. Bude dostupné:

v časti webovej stránky Komisie o hospodárskej súťaži venovanej fúziám (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Táto webová stránka poskytuje rôzne možnosti na vyhľadávanie individuálnych rozhodnutí o fúziách podľa názvu spoločnosti, čísla prípadu, dátumu a sektorových indexov,

v elektronickej podobe na webovej stránke EUR-Lexu (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=sk) pod číslom dokumentu 32018M8694. EUR-Lex predstavuje online prístup k európskemu právu.


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1.


IV Informácie

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

Európska komisia

27.3.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 113/2


Výmenný kurz eura (1)

26. marca 2018

(2018/C 113/02)

1 euro =


 

Mena

Výmenný kurz

USD

Americký dolár

1,2411

JPY

Japonský jen

130,47

DKK

Dánska koruna

7,4482

GBP

Britská libra

0,87248

SEK

Švédska koruna

10,1868

CHF

Švajčiarsky frank

1,1739

ISK

Islandská koruna

121,90

NOK

Nórska koruna

9,5613

BGN

Bulharský lev

1,9558

CZK

Česká koruna

25,446

HUF

Maďarský forint

312,73

PLN

Poľský zlotý

4,2300

RON

Rumunský lei

4,6593

TRY

Turecká líra

4,9464

AUD

Austrálsky dolár

1,6048

CAD

Kanadský dolár

1,5997

HKD

Hongkongský dolár

9,7384

NZD

Novozélandský dolár

1,7029

SGD

Singapurský dolár

1,6274

KRW

Juhokórejský won

1 336,99

ZAR

Juhoafrický rand

14,4937

CNY

Čínsky juan

7,7924

HRK

Chorvátska kuna

7,4420

IDR

Indonézska rupia

17 045,27

MYR

Malajzijský ringgit

4,8425

PHP

Filipínske peso

64,820

RUB

Ruský rubeľ

70,6897

THB

Thajský baht

38,660

BRL

Brazílsky real

4,0932

MXN

Mexické peso

22,8777

INR

Indická rupia

80,5105


(1)  Zdroj: referenčný výmenný kurz publikovaný ECB.


27.3.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 113/3


Oznámenie Komisie v rámci implementácie smernice Rady 89/686/EHS o aproximácii právnych predpisov členských štátov, týkajúcich sa osobných ochranných prostriedkov

(Uverejnenie názvov a odkazov harmonizovaných noriem podľa harmonizačného právneho predpisu Únie)

(Text s významom pre EHP)

(2018/C 113/03)

V súlade s prechodným ustanovením článku 47 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/425 z 9. marca 2016 o osobných ochranných prostriedkoch a o zrušení smernice Rady 89/686/EHS (1) členské štáty nesmú brániť tomu, aby sa na trhu sprístupňovali výrobky, na ktoré sa vzťahuje smernica Rady 89/686/EHS (2), ktoré sú v súlade s uvedenou smernicou a ktoré boli uvedené na trh pred 21. aprílom 2019. Harmonizované normy, na ktoré boli zverejnené odkazy v súlade so smernicou 89/686/EHS, ako sa uvádza v druhom stĺpci v tomto oznámení Komisie, naďalej vytvárajú predpoklad zhody iba s touto smernicou a iba do 20. apríla 2019. Tento predpoklad zhody podľa smernice 89/686/EHS zanikne 21. apríla 2019.

ESO (3)

Odkaz na normu a jej názov

(a referenčný dokument)

Prvá publikáciav Ú. v. ES. Ú. v. EÚ

Odkaz na starú normu

Dátum ukončenia predpokladu zhody starej normy Poznámka 1

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

CEN

EN 132:1998

Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Definície termínov a piktogramov (obsahuje Opravu AC:1999)

4.6.1999

EN 132:1990

Poznámka 2.1

30.6.1999

CEN

EN 133:2001

Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Klasifikácia

10.8.2002

EN 133:1990

Poznámka 2.1

10.8.2002

CEN

EN 134:1998

Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Terminológia súčiastok

13.6.1998

EN 134:1990

Poznámka 2.1

31.7.1998

CEN

EN 135:1998

Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Zoznam ekvivalentných termínov

4.6.1999

EN 135:1990

Poznámka 2.1

30.6.1999

CEN

EN 136:1998

Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Tvárové masky. Požiadavky, skúšanie, označovanie

13.6.1998

EN 136:1989

EN 136-10:1992

Poznámka 2.1

31.7.1998

 

EN 136:1998/AC:2003

 

 

 

CEN

EN 137:2006

Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Autonómne dýchacie prístroje s otvoreným okruhom na stlačený vzduch s kuklou. Požiadavky, skúšanie, označovanie

23.11.2007

EN 137:1993

Poznámka 2.1

23.11.2007

CEN

EN 138:1994

Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Hadicový dýchací prístroj s prívodom čistého vzduchu na použitie s tvárovou maskou, polmaskou alebo náustkovým spojením. Požiadavky, skúšanie a označovanie

16.12.1994

 

 

CEN

EN 140:1998

Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Polmasky a štvrťmasky. Požiadavky, skúšanie, označovanie

6.11.1998

EN 140:1989

Poznámka 2.1

31.3.1999

 

EN 140:1998/AC:1999

 

 

 

CEN

EN 142:2002

Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Náustkové spojenia. Požiadavky, skúšanie, označovanie

10.4.2003

EN 142:1989

Poznámka 2.1

10.4.2003

CEN

EN 143:2000

Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Filtre proti časticiam. Požiadavky, skúšanie, označovanie

24.1.2001

EN 143:1990

Poznámka 2.1

24.1.2001

 

EN 143:2000/A1:2006

21.12.2006

Poznámka 3

21.12.2006

 

EN 143:2000/AC:2005

 

 

 

CEN

EN 144-1:2000

Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Ventily plynových fliaš. Časť 1: Závitové spojenie čapu ventilu

24.1.2001

EN 144-1:1991

Poznámka 2.1

24.1.2001

 

EN 144-1:2000/A1:2003

21.2.2004

Poznámka 3

21.2.2004

 

EN 144-1:2000/A2:2005

6.10.2005

Poznámka 3

31.12.2005

CEN

EN 144-2:1998

Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Ventily plynových fliaš. Časť 2: Závitové spojenie na výstupe

4.6.1999

 

 

CEN

EN 144-3:2003

Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Ventily plynových fliaš. Časť 3: Závitové spojenie pre plyn Nitrox na potápanie a kyslík

21.2.2004

 

 

 

EN 144-3:2003/AC:2003

 

 

 

CEN

EN 145:1997

Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Samostatné dýchacie prístroje s uzavretým okruhom a stlačeným kyslíkom alebo zmesou kyslík-dusík. Požiadavky, skúšanie, označovanie

19.2.1998

EN 145:1988

EN 145-2:1992

Poznámka 2.1

28.2.1998

 

EN 145:1997/A1:2000

24.1.2001

Poznámka 3

24.1.2001

CEN

EN 148-1:1999

Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Závity na lícnicové časti. Časť 1: Pripájací oblý závit

4.6.1999

EN 148-1:1987

Poznámka 2.1

31.8.1999

CEN

EN 148-2:1999

Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Závity na lícnicové časti. Časť 2: Prípojka s centrálnym závitom

4.6.1999

EN 148-2:1987

Poznámka 2.1

31.8.1999

CEN

EN 148-3:1999

Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Závity na lícnicové časti. Časť 3: Pripájací závit M 45 x 3

4.6.1999

EN 148-3:1992

Poznámka 2.1

31.8.1999

CEN

EN 149:2001+A1:2009

Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Filtračné polmasky na ochranu pred časticami. Požiadavky, skúšanie a označovanie

6.5.2010

EN 149:2001

Poznámka 2.1

6.5.2010

CEN

EN 166:2001

Osobné prostriedky na ochranu očí. Základné ustanovenia

10.8.2002

EN 166:1995

Poznámka 2.1

10.8.2002

CEN

EN 167:2001

Osobné prostriedky na ochranu očí. Optické skúšobné metódy

10.8.2002

EN 167:1995

Poznámka 2.1

10.8.2002

CEN

EN 168:2001

Osobné prostriedky na ochranu očí. Neoptické skúšobné metódy

10.8.2002

EN 168:1995

Poznámka 2.1

10.8.2002

CEN

EN 169:2002

Osobné prostriedky na ochranu očí. Filtre na zváranie a podobné techniky. Požiadavky na transmitanciu a odporúčané použitie

28.8.2003

EN 169:1992

Poznámka 2.1

28.8.2003

CEN

EN 170:2002

Osobné prostriedky na ochranu očí. Filtre proti ultrafialovému žiareniu. Požiadavky na činiteľ prestupu a odporúčané použitie

28.8.2003

EN 170:1992

Poznámka 2.1

28.8.2003

CEN

EN 171:2002

Osobné prostriedky na ochranu očí. Filtre proti infračervenému žiareniu. Požiadavky na činiteľa prestupu a odporúčané použitie

10.4.2003

EN 171:1992

Poznámka 2.1

10.4.2003

CEN

EN 172:1994

Osobné prostriedky na ochranu očí. Protislnečné filtre na používanie v priemysle

15.5.1996

 

 

 

EN 172:1994/A2:2001

10.8.2002

Poznámka 3

10.8.2002

 

EN 172:1994/A1:2000

4.7.2000

Poznámka 3

31.10.2000

CEN

EN 174:2001

Osobné prostriedky na ochranu očí. Okuliare na zjazdové lyžovanie

21.12.2001

EN 174:1996

Poznámka 2.1

21.12.2001

CEN

EN 175:1997

Osobné ochranné prostriedky. Ochrana oči a tváre pri zváraní a príbuzných činnostiach

19.2.1998

 

 

CEN

EN 207:2017

Osobné prostriedky na ochranu očí. Filtre a prostriedky na ochranu očí proti laserovému žiareniu (ochranné okuliare proti laseru)

13.10.2017

EN 207:2009

Poznámka 2.1

30.10.2017

CEN

EN 208:2009

Osobné prostriedky na ochranu očí. Prostriedky na ochranu očí počas nastavovania laserov a laserových systémov (ochranné okuliare na nastavovanie lasera)

6.5.2010

EN 208:1998

Poznámka 2.1

30.6.2010

CEN

EN 250:2014

Dýchacie prístroje. Autonómne dýchacie prístroje na tlakový vzduch s otvoreným okruhom pre potápačov. Požiadavky, skúšanie a označovanie

12.12.2014

EN 250:2000

Poznámka 2.1

31.12.2014

CEN

EN 269:1994

Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Hadicový dýchací prístroj s kuklou a ventilátorom na prívod čistého vzduchu. Požiadavky, skúšanie a označovanie

16.12.1994

 

 

CEN

EN 342:2017

Ochranné odevy. Odevné komplety a jednotlivé odevy na ochranu proti chladu

Toto je prvá publikácia

EN 342:2004

Poznámka 2.1

31.5.2018

CEN

EN 343:2003+A1:2007

Ochranné odevy. Ochrana proti dažďu

8.3.2008

EN 343:2003

Poznámka 2.1

8.3.2008

 

EN 343:2003+A1:2007/AC:2009

 

 

 

CEN

EN 348:1992

Ochranné pracovné odevy. Skúšobná metóda: Stanovenie správania materiálov pri dopade malých rozstreknutých častíc roztavených kovov

23.12.1993

 

 

 

EN 348:1992/AC:1993

 

 

 

CEN

EN 352-1:2002

Chrániče sluchu. Všeobecné požiadavky. Časť 1: Slúchadlové chrániče sluchu

28.8.2003

EN 352-1:1993

Poznámka 2.1

28.8.2003

CEN

EN 352-2:2002

Chrániče sluchu. Všeobecné požiadavky. Časť 2: Zátkové chrániče sluchu

28.8.2003

EN 352-2:1993

Poznámka 2.1

28.8.2003

CEN

EN 352-3:2002

Chrániče sluchu. Všeobecné požiadavky. Časť 3: Slúchadlové chrániče pripojené k ochranným prilbám používaným v priemysle

28.8.2003

EN 352-3:1996

Poznámka 2.1

28.8.2003

CEN

EN 352-4:2001

Chrániče sluchu. Bezpečnostno-technické požiadavky a skúšanie. Časť 4: Mušľové chrániče s amplitúdovo závislým útlmom

10.8.2002

 

 

 

EN 352-4:2001/A1:2005

19.4.2006

Poznámka 3

30.4.2006

CEN

EN 352-5:2002

Chrániče sluchu. Bezpečnostno-technické požiadavky a skúšanie. Časť 5: Slúchadlové chrániče sluchu s aktívnym útlmom hluku

28.8.2003

 

 

 

EN 352-5:2002/A1:2005

6.5.2010

Poznámka 3

6.5.2010

CEN

EN 352-6:2002

Chrániče sluchu. Bezpečnostno-technické požiadavky a skúšanie. Časť 6: Slúchadlové chrániče sluchu s elektrickým dorozumievacím zariadením

28.8.2003

 

 

CEN

EN 352-7:2002

Chrániče sluchu. Bezpečnostno-technické požiadavky a skúšanie. Časť 7: Zátkové chrániče sluchu s hladinovo závislým útlmom

28.8.2003

 

 

CEN

EN 352-8:2008

Chrániče sluchu. Bezpečnostno-technické požiadavky a skúšanie. Časť 8: Slúchadlové chrániče sluchu pre zábavné video

28.1.2009

 

 

CEN

EN 353-1:2014+A1:2017

Osobné ochranné prostriedky proti pádu z výšky. Záchytné zariadenia na kotviacom vedení. Časť 1: Záchytné zariadenia na pevnom kotviacom vedení

Toto je prvá publikácia

EN 353-1:2014

Poznámka 2.1

30.6.2018

CEN

EN 353-2:2002

Osobné ochranné prostriedky proti pádu z výšky. Časť 2: Záchytné zariadenia vedeného typu na pružnom kotviacom vedení

28.8.2003

EN 353-2:1992

Poznámka 2.1

28.8.2003

CEN

EN 354:2010

Osobné ochranné prostriedky proti pádu z výšky. Záchytné laná

9.7.2011

EN 354:2002

Poznámka 2.1

9.7.2011

CEN

EN 355:2002

Osobné ochranné prostriedky proti pádu z výšky. Tlmiče pádu

28.8.2003

EN 355:1992

Poznámka 2.1

28.8.2003

CEN

EN 358:1999

Osobné ochranné prostriedky zabezpečujúce pracovnú polohu a zachytávajúce pád z výšky. Systémy na zabezpečenie pracovnej polohy

21.12.2001

EN 358:1992

Poznámka 2.1

21.12.2001

CEN

EN 360:2002

Osobné ochranné prostriedky proti pádu z výšky. Zaťahovacie záchytávače pádu

28.8.2003

EN 360:1992

Poznámka 2.1

28.8.2003

CEN

EN 361:2002

Osobné ochranné prostriedky proti pádu z výšky. Nosné popruhy

28.8.2003

EN 361:1992

Poznámka 2.1

28.8.2003

CEN

EN 362:2004

Osobné ochranné prostriedky proti pádu z výšky. Karabíny

6.10.2005

EN 362:1992

Poznámka 2.1

6.10.2005

CEN

EN 363:2008

Ochranné prostriedky proti pádu z výšky. Systémy ochrany pred pádom z výšky

20.6.2008

EN 363:2002

Poznámka 2.1

31.8.2008

CEN

EN 364:1992

Osobné ochranné prostriedky proti pádu z výšky. Skúšobné metódy

23.12.1993

 

 

 

EN 364:1992/AC:1993

 

 

 

CEN

EN 365:2004

Osobné ochranné prostriedky proti pádu z výšky. Všeobecné požiadavky na návody na použitie, údržbu, periodické skúšanie, opravu, označovanie a balenie

6.10.2005

EN 365:1992

Poznámka 2.1

6.10.2005

 

EN 365:2004/AC:2006

 

 

 

CEN

EN ISO 374-1:2016

Ochranné rukavice proti nebezpečným chemikáliám a mikroorganizmom. Časť 1: Terminológia a požadované vlastnosti proti chemickým rizikám (ISO 374-1:2016)

12.4.2017

EN 374-1:2003

Poznámka 2.1

31.5.2017

CEN

EN 374-2:2003

Ochranné rukavice proti chemikáliám a mikroorganizmom. Časť 2: Stanovenie odolnosti proti penetrácii

6.10.2005

EN 374-2:1994

Poznámka 2.1

6.10.2005

CEN

EN 374-3:2003

Ochranné rukavice proti chemikáliám a mikroorganizmom. Časť 3: Stanovenie odolnosti proti permeácii chemikálií

6.10.2005

EN 374-3:1994

Poznámka 2.1

6.10.2005

 

EN 374-3:2003/AC:2006

 

 

 

CEN

EN 374-4:2013

Ochranné rukavice proti chemikáliám a mikroorganizmom. Časť 4: Stanovenie odolnosti proti degradácii chemikáliami

11.4.2014

 

 

CEN

EN ISO 374-5:2016

Ochranné rukavice proti nebezpečným chemikáliám a mikroorganizmom. Časť 5: Terminológia a požiadavky pre riziká mikroorganizmov (ISO 374-5:2016)

12.4.2017

 

 

CEN

EN 379:2003+A1:2009

Osobné prostriedky na ochranu očí. Automatické filtre na zváranie (Konsolidovaný text)

6.5.2010

EN 379:2003

Poznámka 2.1

6.5.2010

CEN

EN 381-1:1993

Ochranné odevy pre používateľov ručných reťazových píl. 1. časť: Skúšobné zariadenie na skúšanie odolnosti proti porezaniu reťazovou pílou

23.12.1993

 

 

CEN

EN 381-2:1995

Ochranné odevy pre používateľov ručných reťazových píl. Časť 2: Skúšobné metódy na chrániče nôh

12.1.1996

 

 

CEN

EN 381-3:1996

Ochranné odevy pre používateľov ručných reťazových píl. Časť 3: Skúšobné metódy na obuv

10.10.1996

 

 

CEN

EN 381-4:1999

Ochranné odevy pre používateľov ručných reťazových píl. Časť 4: Skúšobné metódy na ochranné rukavice

16.3.2000

 

 

CEN

EN 381-5:1995

Ochranné odevy pre používateľov ručných reťazových píl. Časť 5: Požiadavky na chrániče nôh

12.1.1996

 

 

CEN

EN 381-7:1999

Ochranné odevy pre používateľov ručných reťazových píl. Časť 7: Požiadavky na ochranné rukavice

16.3.2000

 

 

CEN

EN 381-8:1997

Ochranné odevy pre používateľov ručných reťazových píl. Časť 8: Skúšobné metódy na ochranné gamaše

18.10.1997

 

 

CEN

EN 381-9:1997

Ochranné odevy pre používateľov ručných reťazových píl. Časť 9: Požiadavky na ochranné gamaše

18.10.1997

 

 

CEN

EN 381-10:2002

Ochranné odevy pre používateľov ručných reťazových píl. Časť 10: Skúšobné metódy na chrániče hornej časti tela

28.8.2003

 

 

CEN

EN 381-11:2002

Ochranné odevy pre používateľov ručných reťazových píl. Časť 11: Požiadavky na chrániče hornej časti tela

28.8.2003

 

 

CEN

EN 388:2016

Ochranné rukavice proti mechanickým rizikám

12.4.2017

EN 388:2003

Poznámka 2.1

31.5.2017

CEN

EN 397:2012+A1:2012

Ochranné prilby používané v priemysle

20.12.2012

EN 397:2012

Poznámka 2.1

30.4.2013

CEN

EN 402:2003

Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Autonómne únikové dýchacie prístroje na stlačený vzduch s otvoreným okruhom s tvárovou maskou alebo náustkovým spojením. Požiadavky, skúšanie a označovanie

21.2.2004

EN 402:1993

Poznámka 2.1

21.2.2004

CEN

EN 403:2004

Ochranné prostriedky dýchacích orgánov na sebazáchranu. Filtračné dýchacie prístroje s kuklou na únik pred ohňom. Požiadavky, skúšanie, označovanie

6.10.2005

EN 403:1993

Poznámka 2.1

6.10.2005

CEN

EN 404:2005

Ochranné prostriedky dýchacích orgánov na sebazáchranu. Sebazáchranný filter proti oxidu uhoľnatému. Požiadavky, skúšanie, označovanie

6.10.2005

EN 404:1993

Poznámka 2.1

2.12.2005

CEN

EN 405:2001+A1:2009

Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Ventilové filtračné polmasky na ochranu proti plynom alebo proti plynom a časticiam. Požiadavky, skúšanie, označovanie

6.5.2010

EN 405:2001

Poznámka 2.1

6.5.2010

CEN

EN 407:2004

Ochranné rukavice proti tepelným rizikám (teplu a/alebo ohňu)

6.10.2005

EN 407:1994

Poznámka 2.1

6.10.2005

CEN

EN 420:2003+A1:2009

Ochranné rukavice. Všeobecné požiadavky a skúšobné metódy

6.5.2010

EN 420:2003

Poznámka 2.1

31.5.2010

CEN

EN 421:2010

Ochranné rukavice proti ionizujúcemu žiareniu a rádioaktívnemu zamoreniu

9.7.2011

EN 421:1994

Poznámka 2.1

9.7.2011

CEN

EN 443:2008

Prilby na zdolávanie požiarov v budovách a v iných stavbách

20.6.2008

EN 443:1997

Poznámka 2.1

31.8.2008

CEN

EN 458:2004

Chrániče sluchu. Odporúčania na výber, použitie, starostlivosť a údržbu. Dokument s poučeniami

6.10.2005

EN 458:1993

Poznámka 2.1

6.10.2005

CEN

EN 464:1994

Ochranné odevy. Ochrana pred kvapalnými a plynnými chemikáliami vrátane aerosólov a pevných častíc. Skúšobná metóda: Stanovenie tesnosti plynotesných odevov (skúška vnútorným tlakom)

16.12.1994

 

 

CEN

EN 469:2005

Ochranný odev pre požiarnikov. Požiadavky a skúšobné metódy pre ochranné odevy na požiarny zásah

19.4.2006

EN 469:1995

Poznámka 2.1

30.6.2006

 

EN 469:2005/AC:2006

 

 

 

 

EN 469:2005/A1:2006

23.11.2007

Poznámka 3

23.11.2007

CEN

EN 510:1993

Požiadavky na ochranné odevy určené na použitie v prípadoch výskytu nebezpečenstva zachytenia pohyblivými časťami

16.12.1994

 

 

CEN

EN 511:2006

Ochranné rukavice proti chladu

21.12.2006

EN 511:1994

Poznámka 2.1

21.12.2006

CEN

EN 530:2010

Odolnosť materiálov ochranných odevov proti oderu. Skúšobné metódy

9.7.2011

EN 530:1994

Poznámka 2.1

9.7.2011

CEN

EN 564:2014

Horolezecké vybavenie. Pomocná šnúra. Bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy

11.12.2015

EN 564:2006

Poznámka 2.1

31.1.2016

CEN

EN 565:2017

Horolezecké vybavenie. Popruh. Bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy

15.12.2017

EN 565:2006

Poznámka 2.1

28.2.2018

CEN

EN 566:2017

Horolezecké vybavenie. Slučky. Bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy

13.10.2017

EN 566:2006

Poznámka 2.1

30.10.2017

CEN

EN 567:2013

Horolezecké vybavenie. Upínače lana. Bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy

28.6.2013

EN 567:1997

Poznámka 2.1

30.9.2013

CEN

EN 568:2015

Horolezecké vybavenie. Skoby do ľadu. Bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy

9.9.2016

EN 568:2007

Poznámka 2.1

9.9.2016

CEN

EN 569:2007

Horolezecké vybavenie. Zatĺkacie skoby do skalných puklín s okom na prichytenie karabíny. Bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy

8.3.2008

EN 569:1997

Poznámka 2.1

8.3.2008

CEN

EN 659:2003+A1:2008

Ochranné rukavice pre hasičov

20.6.2008

EN 659:2003

Poznámka 2.1

30.9.2008

 

EN 659:2003+A1:2008/AC:2009

 

 

 

CEN

EN 795:2012

Ochrana proti pádu z výšky. Kotviace zariadenia.

11.12.2015

EN 795:1996

Poznámka 2.1

9.9.2016

Upozornenie: Toto uverejnenie sa nevzťahuje na prostriedky opísané v rámci:

typu A (kotviace zariadenia s jedným alebo s viacerými pevnými kotviacimi bodmi, ktoré vyžaduje konštrukčné kotvenia alebo upevňovacie prvky na jeho upevnenie na konštrukciu) uvedené v bodoch 3.2.1, 4.4.1, 5.3,

typu C (kotviace zariadenia využívajúce vodorovné pružné kotviace vedenia) uvedené v bodoch 3.2.3, 4.4.3 a 5.5,

typu D (kotviace zariadenia využívajúce pevné kotviace koľajnice) uvedené v bodoch 3.2.4, 4.4.4 a 5.6,

akejkoľvek kombinácie vyššie uvedených typov.

Pokiaľ ide o typy A, C a D, toto uverejnenie sa netýka bodov: 4.5, 5.2.2, 6, 7; ani prílohy A a prílohy ZA.

Preto, pokiaľ ide o zariadenia uvedené vyššie, nie je predpoklad zhody s ustanoveniami smernice 89/686/EHS, pretože tieto zariadenia sa nepokladajú za OOP.

CEN

EN 812:2012

Protinárazové čiapky používané v priemysle

20.12.2012

EN 812:1997

Poznámka 2.1

30.4.2013

CEN

EN 813:2008

Osobné ochranné prostriedky proti pádu z výšky. Sedacie postroje

28.1.2009

EN 813:1997

Poznámka 2.1

28.2.2009

CEN

EN 863:1995

Ochranné odevy. Mechanické vlastnosti. Skúšobná metóda: Odolnosť proti prepichnutiu

15.5.1996

 

 

CEN

EN 892:2012+A1:2016

Horolezecké vybavenie. Dynamické horolezecké laná. Bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy

12.4.2017

EN 892:2012

Poznámka 2.1

31.5.2017

CEN

EN 893:2010

Horolezecké vybavenie. Stúpacie železá. Bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy

9.7.2011

EN 893:1999

Poznámka 2.1

9.7.2011

CEN

EN 943-1:2015

Ochranné odevy proti tuhým, kvapalným a plynným chemikáliám vrátane kvapalných a tuhých aerosólov. Časť 1: Funkčné požiadavky na ventilované a neventilované plynotesné (typ 1) ochranné obleky

9.9.2016

EN 943-1:2002

Poznámka 2.1

9.9.2016

CEN

EN 943-2:2002

Ochranné odevy proti kvapalným a plynným chemikáliám vrátane aerosólov a pevných častíc. Časť 2: Funkčné požiadavky na plynotesné (typ 1) protichemické ochranné obleky pre záchranné zbory (ET)

10.8.2002

 

 

CEN

EN 958:2017

Horolezecké vybavenie. Tlmiče nárazu používané na zaistených cestách (via ferrata). Bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy

13.10.2017

EN 958:2006+A1:2010

Poznámka 2.1

13.10.2017

CEN

EN 960:2006

Skúšobné hlavy na skúšanie ochranných prílb

21.12.2006

EN 960:1994

Poznámka 2.1

31.12.2006

CEN

EN 966:2012+A1:2012

Prilby na vzdušné športy

20.12.2012

EN 966:2012

Poznámka 2.1

30.4.2013

CEN

EN 1073-1:1998

Ochranné odevy proti rádioaktívnej kontaminácii. Časť 1: Požiadavky a skúšobné metódy na ochranné odevy s nútenou ventiláciou proti kontaminácii rádioaktívnymi časticami

6.11.1998

 

 

CEN

EN 1073-2:2002

Ochranné odevy proti rádioaktívnej kontaminácii. Časť 2: Požiadavky a skúšobné metódy na ochranné odevy bez nútenej ventilácie proti kontaminácii rádioaktívnymi časticami

28.8.2003

 

 

CEN

EN 1077:2007

Prilby pre skialpinistov a snoubordistov.

8.3.2008

EN 1077:1996

Poznámka 2.1

8.3.2008

CEN

EN 1078:2012+A1:2012

Prilby pre cyklistov a pre používateľov skejtbordov a kolieskových korčúľ

20.12.2012

EN 1078:2012

Poznámka 2.1

30.4.2013

CEN

EN 1080:2013

Prilby proti nárazom pre malé deti

28.6.2013

EN 1080:1997

Poznámka 2.1

31.8.2013

CEN

EN 1082-1:1996

Ochranné odevy. Rukavice a chrániče horných končatín chrániace proti porezaniu a bodnutiu ručnými nožmi. Časť 1: Rukavice a chrániče horných končatín z krúžkového pletiva

14.6.1997

 

 

CEN

EN 1082-2:2000

Ochranné odevy. Rukavice a chrániče horných končatín chrániace proti porezaniu a bodnutiu ručnými nožmi. Časť 2: Rukavice a chrániče horných končatín z iných materiálov ako z krúžkového pletiva

21.12.2001

 

 

CEN

EN 1082-3:2000

Ochranné odevy. Rukavice a chrániče horných končatín chrániace proti porezaniu a bodnutiu ručnými nožmi. Časť 3: Skúška nárazovým rezom na textílie, kožu a iné materiály

21.12.2001

 

 

CEN

EN 1146:2005

Ochranné prostriedky dýchacích orgánov na sebazáchranu. Autonómne dýchacie prístroje na stlačený vzduch s otvoreným okruhom s kuklou (únikový prístroj na stlačený vzduch s kuklou). Požiadavky, skúšanie, označovanie

19.4.2006

EN 1146:1997

Poznámka 2.1

30.4.2006

CEN

EN 1149-1:2006

Ochranné odevy. Elektrostatické vlastnosti. Časť 1: Skúšobná metóda na meranie merného povrchového odporu

21.12.2006

EN 1149-1:1995

Poznámka 2.1

31.12.2006

CEN

EN 1149-2:1997

Ochranné odevy. Elektrostatické vlastnosti. Časť 2: Skúšobná metóda na meranie vnútorného elektrického odporu materiálu

19.2.1998

 

 

CEN

EN 1149-3:2004

Ochranné odevy. Elektrostatické vlastnosti. Časť 3: Skúšobné metódy na meranie rozptylu elektrického náboja

6.10.2005

 

 

CEN

EN 1149-5:2008

Ochranné odevy. Elektrostatické vlastnosti. Časť 5: Požiadavky na účinnosť materiálu a konštrukciu

20.6.2008

 

 

CEN

EN 1150:1999

Ochranné odevy. Odevy s vysokou viditeľnosťou na neprofesionálne použitie. Skúšobné metódy a požiadavky

4.6.1999

 

 

CEN

EN 1385:2012

Prilby na kanoistiku a športy na divokej vode

20.12.2012

EN 1385:1997

Poznámka 2.1

30.4.2013

CEN

EN 1486:2007

Ochranné odevy pre hasičov. Skúšobné metódy a požiadavky na reflexný odev na špeciálne hasenie ohňa

8.3.2008

EN 1486:1996

Poznámka 2.1

30.4.2008

CEN

EN 1497:2007

Záchranné prostriedky.

8.3.2008

 

 

CEN

EN 1621-1:2012

Ochranné odevy pre motocyklistov proti mechanickému nárazu. Časť 1: Chrániče kĺbov končatín motocyklistov proti nárazu. Požiadavky a skúšobné metódy

13.3.2013

EN 1621-1:1997

Poznámka 2.1

30.6.2013

CEN

EN 1621-2:2014

Ochranné odevy pre motocyklistov proti mechanickým nárazom. Časť 2: Chrániče chrbta pre motocyklistov. Požiadavky a skúšobné metódy

12.12.2014

EN 1621-2:2003

Poznámka 2.1

31.12.2014

CEN

EN 1731:2006

Osobné prostriedky na ochranu očí. Chrániče očí a tváre z pletiva

23.11.2007

EN 1731:1997

Poznámka 2.1

23.11.2007

CEN

EN 1809:2014+A1:2016

Vybavenie na potápanie. Kompenzátory vztlaku. Požiadavky na funkčnosť a bezpečnosť, skúšobné metódy

9.9.2016

EN 1809:2014

Poznámka 2.1

30.9.2016

CEN

EN 1827:1999+A1:2009

Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Polmasky bez vdychovacích ventilov a s vymeniteľnými filtrami na ochranu proti plynom, plynom a časticiam alebo iba proti časticiam. Požiadavky, skúšanie, označovanie

6.5.2010

EN 1827:1999

Poznámka 2.1

6.5.2010

CEN

EN 1868:1997

Osobné ochranné prostriedky proti pádu z výšky. Zoznam ekvivalentných termínov

18.10.1997

 

 

CEN

EN 1891:1998

Osobné ochranné prostriedky proti pádu z výšky. Nízkoprieťažné laná s jadrom a opletom

6.11.1998

 

 

CEN

EN 1938:2010

Osobné prostriedky na ochranu očí. Okuliare pre vodičov motocyklov a mopedov

9.7.2011

EN 1938:1998

Poznámka 2.1

9.7.2011

CEN

EN ISO 4869-2:1995

Akustika. Chrániče sluchu. Časť 2: Odhad účinných vážených hladín A akustického tlaku za nasadenými chráničmi sluchu (ISO 4869-2:1994)

15.5.1996

 

 

 

EN ISO 4869-2:1995/AC:2007

 

 

 

CEN

EN ISO 4869-3:2007

Akustika. Chrániče sluchu. Časť 3: Zjednodušená metóda merania vloženého útlmu slúchadlových chráničov sluchu na kontrolu kvality. (ISO 4869-3:2007)

8.3.2008

EN 24869-3:1993

Poznámka 2.1

8.3.2008

CEN

EN ISO 6529:2001

Ochranné odevy. Ochrana proti chemikáliám. Zisťovanie odolnosti materiálov ochranných odevov proti permeácii kvapalín a plynov (ISO 6529:2001)

6.10.2005

EN 369:1993

Poznámka 2.1

6.10.2005

CEN

EN ISO 6530:2005

Ochranné odevy proti kvapalným chemikáliám. Skúšobná metóda na odolnosť materiálov proti prieniku kvapalín (ISO 6530:2005)

6.10.2005

EN 368:1992

Poznámka 2.1

6.10.2005

CEN

EN ISO 6942:2002

Ochranné odevy. Ochrana proti teplu a ohňu. Skúšobná metóda: Hodnotenie materiálov a kombinácií materiálov vystavených účinkom sálavého tepla (ISO 6942:2002)

28.8.2003

EN 366:1993

Poznámka 2.1

28.8.2003

CEN

EN ISO 9151:2016

Ochranné odevy proti teplu a plameňu. Stanovenie prestupu tepla pri vystavení účinku plameňa (ISO 9151:2016, Corrected version 2017-03)

12.4.2017

EN 367:1992

Poznámka 2.1

30.6.2017

CEN

EN ISO 9185:2007

Ochranné odevy. Posudzovanie odolnosti materiálov proti rozstrekom roztaveného kovu. (ISO 9185:2007)

8.3.2008

EN 373:1993

Poznámka 2.1

8.3.2008

CEN

EN ISO 10256:2003

Ochrana hlavy a tváre používaná pri ľadovom hokeji (ISO 10256:2003)

6.10.2005

EN 967:1996

Poznámka 2.1

6.10.2005

CEN

EN ISO 10819:2013

Mechanické kmitanie a otrasy. Kmitanie pôsobiace na ruky. Metóda merania a hodnotenie prenosu kmitania rukavicami na dlaň ruky (ISO 10819:2013)

13.12.2013

EN ISO 10819:1996

Poznámka 2.1

13.12.2013

CEN

EN ISO 10862:2009

Malé plavidlá. Systém rýchleho odopínania pre trapézové popruhy (ISO 10862:2009)

6.5.2010

 

 

CEN

EN ISO 11611:2015

Ochranné odevy na používanie pri zváraní a podobných procesoch (ISO 11611:2015)

11.12.2015

EN ISO 11611:2007

Poznámka 2.1

31.1.2016

CEN

EN ISO 11612:2015

Ochranné odevy. Odevy na ochranu proti teplu a ohňu. Minimálne požiadavky na prevedenie (ISO 11612:2015)

11.12.2015

EN ISO 11612:2008

Poznámka 2.1

31.1.2016

CEN

EN 12021:2014

Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Stlačený vzduch pre dýchacie prístroje

12.12.2014

 

 

CEN

EN 12083:1998

Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Filtre s dýchacou hadicou (filtre, ktoré sa nepripevňujú k maske). Protiplynové filtre, filtre proti časticiam a filtre kombinované. Požiadavky, skúšanie a označovanie (obsahuje Opravu AC:2000)

4.7.2000

 

 

 

EN 12083:1998/AC:2000

 

 

 

CEN

EN ISO 12127-1:2015

Ochranné odevy. Ochrana proti teplu a plameňu. Skúšobná metóda. Určovanie prestupu kontaktného tepla cez ochranné odevy alebo materiály. Časť 1: Kontaktné teplo produkované zahrievaným cylindrom (ISO 12127-1:2015)

9.9.2016

EN 702:1994

Poznámka 2.1

9.9.2016

CEN

EN ISO 12127-2:2007

Ochranné odevy proti teplu a plameňu. Stanovenie prechodu kontaktného tepla cez odevy a materiály. Časť 2: Stanovenie kontaktného tepla vytvárajúceho sa padajúcim valcom (ISO 12127-2:2007)

8.3.2008

 

 

CEN

EN 12270:2013

Horolezecké vybavenie. Zarážky (kliny). Bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy

11.4.2014

EN 12270:1998

Poznámka 2.1

31.5.2014

CEN

EN 12275:2013

Horolezecké vybavenie. Karabíny. Bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy

13.12.2013

EN 12275:1998

Poznámka 2.1

13.12.2013

CEN

EN 12276:2013

Horolezecké vybavenie. Trecie skoby. Bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy

11.4.2014

EN 12276:1998

Poznámka 2.1

31.5.2014

CEN

EN 12277:2015

Horolezecké vybavenie. Postroje. Bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy

12.4.2017

EN 12277:2007

Poznámka 2.1

31.5.2017

CEN

EN 12278:2007

Horolezecké vybavenie. Kladky. Bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy

23.11.2007

EN 12278:1998

Poznámka 2.1

30.11.2007

CEN

EN ISO 12311:2013

Osobné ochranné prostriedky. Skúšobné metódy pre slnečné okuliare a podobné prostriedky na ochranu zraku (ISO 12311:2013, Corrected version 2014-08-15)

13.12.2013

 

 

CEN

EN ISO 12312-1:2013

Osobné prostriedky na ochranu očí a tváre. Slnečné okuliare a podobné prostriedky. Časť 1: Slnečné okuliare na všeobecné použitie (ISO 12312-1:2013)

13.12.2013

EN 1836:2005+A1:2007

Poznámka 2.3

28.2.2015

 

EN ISO 12312-1:2013/A1:2015

15.12.2017

Poznámka 3

15.12.2017

CEN

EN ISO 12312-2:2015

Ochrana očí a tváre. Slnečné okuliare a podobné prostriedky. Časť 2: Chrániče očí na priame pozorovanie slnka (ISO 12312-2:2015)

11.12.2015

 

 

CEN

EN ISO 12401:2009

Malé plavidlá. Palubný bezpečnostný postroj a bezpečnostné lano. Bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy (ISO 12401:2009)

6.5.2010

EN 1095:1998

Poznámka 2.1

6.5.2010

CEN

EN ISO 12402-2:2006

Osobné nadnášacie prostriedky. Časť 2: Záchranné vesty, úroveň funkčnosti 275. Bezpečnostné požiadavky (ISO 12402-2:2006)

21.12.2006

EN 399:1993

Poznámka 2.1

31.3.2007

 

EN ISO 12402-2:2006/A1:2010

9.7.2011

Poznámka 3

9.7.2011

CEN

EN ISO 12402-3:2006

Osobné nadnášacie prostriedky. Časť 3: Záchranné vesty, úroveň funkčnosti 150. Bezpečnostné požiadavky (ISO 12402-3:2006)

21.12.2006

EN 396:1993

Poznámka 2.1

31.3.2007

 

EN ISO 12402-3:2006/A1:2010

9.7.2011

Poznámka 3

9.7.2011

CEN

EN ISO 12402-4:2006

Osobné nadnášacie prostriedky. Časť 4: Záchranné vesty, úroveń funkčnosti 100. Bezpečnostné požiadavky (ISO 12402-4:2006)

21.12.2006

EN 395:1993

Poznámka 2.1

31.3.2007

 

EN ISO 12402-4:2006/A1:2010

9.7.2011

Poznámka 3

9.7.2011

CEN

EN ISO 12402-5:2006

Osobné nadnášacie prostriedky. Časť 5: Plávacie pomôcky, úroveň 50. Bezpečnostné požiadavky (ISO 12402-5:2006)

21.12.2006

EN 393:1993

Poznámka 2.1

31.3.2007

 

EN ISO 12402-5:2006/AC:2006

 

 

 

 

EN ISO 12402-5:2006/A1:2010

9.7.2011

Poznámka 3

9.7.2011

CEN

EN ISO 12402-6:2006

Osobné nadnášacie prostriedky. Časť 6: Záchranné vesty a osobné plávacie pomôcky na špeciálne účely. Bezpečnostné požiadavky a dodatočné skúšobné metódy (ISO 12402-6:2006)

21.12.2006

 

 

 

EN ISO 12402-6:2006/A1:2010

9.7.2011

Poznámka 3

9.7.2011

CEN

EN ISO 12402-8:2006

Osobné vztlakové prostriedky. Časť 8: Príslušenstvo. Bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy (ISO 12402-8:2006)

2.8.2006

EN 394:1993

Poznámka 2.1

31.8.2006

 

EN ISO 12402-8:2006/A1:2011

11.11.2011

Poznámka 3

11.11.2011

CEN

EN ISO 12402-9:2006

Osobné nadnášacie prostriedky. Časť 9: Skúšobné metódy (ISO 12402-9:2006)

21.12.2006

 

 

 

EN ISO 12402-9:2006/A1:2011

11.11.2011

Poznámka 3

11.11.2011

CEN

EN ISO 12402-10:2006

Osobné nadnášacie prostriedky. Časť 10: Výber a použitie osobných nadnášacích prostriedkov a iných podobných prostriedkov (ISO 12402-10:2006)

2.8.2006

 

 

CEN

EN 12477:2001

Ochranné rukavice pre zváračov

10.8.2002

 

 

 

EN 12477:2001/A1:2005

6.10.2005

Poznámka 3

31.12.2005

CEN

EN 12492:2012

Horolezecké vybavenie. Prilby pre horolezcov. Bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy

20.12.2012

EN 12492:2000

Poznámka 2.1

30.4.2013

CEN

EN 12628:1999

Potápačské vybavenie. Kombinované vztlakové a záchranné zariadenia. Funkčné a bezpečnostné požiadavky, skúšobné metódy

4.7.2000

 

 

 

EN 12628:1999/AC:2000

 

 

 

CEN

EN 12841:2006

Osobné ochranné prostriedky proti pádu z výšky – Systémy lanového prístupu. Zariadenia na nastavenie dĺžky lana

21.12.2006

 

 

CEN

EN 12941:1998

Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Filtračné prostriedky s pomocnou ventiláciou pripojenou k prilbe alebo ku kukle. Požiadavky, skúšanie a označovanie

4.6.1999

EN 146:1991

Poznámka 2.1

4.6.1999

 

EN 12941:1998/A1:2003

6.10.2005

Poznámka 3

6.10.2005

 

EN 12941:1998/A2:2008

5.6.2009

Poznámka 3

5.6.2009

CEN

EN 12942:1998

Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Filtračné zariadenie s pomocným motorovým pohonom, ktoré obsahuje tvárové masky, polmasky alebo štvrťmasky. Požiadavky, skúšanie, označovanie

4.6.1999

EN 147:1991

Poznámka 2.1

4.6.1999

 

EN 12942:1998/A1:2002

28.8.2003

Poznámka 3

28.8.2003

 

EN 12942:1998/A2:2008

5.6.2009

Poznámka 3

5.6.2009

CEN

EN 13034:2005+A1:2009

Ochranné odevy proti kvapalným chemikáliám. Funkčné požiadavky na ochranné odevy proti chemikáliám, poskytujúce obmedzenú ochranu proti kvapalným chemikáliám (prostriedky typu 6 a typu PB [6])

6.5.2010

EN 13034:2005

Poznámka 2.1

6.5.2010

CEN

EN 13061:2009

Ochranné odevy. Chrániče holennej kosti pre futbalových hráčov. Požiadavky a skúšobné metódy

6.5.2010

EN 13061:2001

Poznámka 2.1

6.5.2010

CEN

EN 13087-1:2000

Ochranné prilby. Skúšobné metódy. Časť 1: Podmienky a kondicionovanie

10.8.2002

 

 

 

EN 13087-1:2000/A1:2001

10.8.2002

Poznámka 3

10.8.2002

CEN

EN 13087-2:2012

Ochranné prilby. Skúšobné metódy. Časť 2: Odolnosť proti nárazu

20.12.2012

EN 13087-2:2000

Poznámka 2.1

30.4.2013

CEN

EN 13087-3:2000

Ochranné prilby. Skúšobné metódy. Časť 3: Odolnosť proti prerazeniu

10.8.2002

 

 

 

EN 13087-3:2000/A1:2001

10.8.2002

Poznámka 3

10.8.2002

CEN

EN 13087-4:2012

Ochranné prilby. Skúšobné metódy. Časť 4: Účinnosť systému upnutia prilby

20.12.2012

EN 13087-4:2000

Poznámka 2.1

30.4.2013

CEN

EN 13087-5:2012

Ochranné prilby. Skúšobné metódy. Časť 5: Pevnosť systému upnutia prilby

20.12.2012

EN 13087-5:2000

Poznámka 2.1

30.4.2013

CEN

EN 13087-6:2012

Ochranné prilby. Skúšobné metódy. Časť 6: Zorné pole

20.12.2012

EN 13087-6:2000

Poznámka 2.1

30.4.2013

CEN

EN 13087-7:2000

Ochranné prilby. Skúšobné metódy. Časť 7: Odolnosť proti plameňu

10.8.2002

 

 

 

EN 13087-7:2000/A1:2001

10.8.2002

Poznámka 3

10.8.2002

CEN

EN 13087-8:2000

Ochranné prilby. Skúšobné metódy. Časť 8: Elektrické vlastnosti

21.12.2001

 

 

 

EN 13087-8:2000/A1:2005

6.10.2005

Poznámka 3

6.10.2005

CEN

EN 13087-10:2012

Ochranné prilby. Skúšobné metódy. Časť 10: Odolnosť proti sálavému teplu

20.12.2012

EN 13087-10:2000

Poznámka 2.1

30.4.2013

CEN

EN 13089:2011

Horolezecké vybavenie. Nástroje do ľadu. Bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy

9.7.2011

 

 

CEN

EN 13138-1:2008

Plávacie pomôcky na plavecký výcvik. Časť 1: Bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy na plávacie pomôcky na nosenie

5.6.2009

EN 13138-1:2003

Poznámka 2.1

5.6.2009

CEN

EN 13158:2009

Ochranné odevy. Ochranné kabáty, chrániče tela a ramien pre jazdcov na koňoch. Požiadavky a skúšobné metódy

6.5.2010

EN 13158:2000

Poznámka 2.1

6.5.2010

CEN

EN 13178:2000

Osobné prostriedky na ochranu očí. Chrániče očí pre používateľov snežných skútrov

21.12.2001

 

 

CEN

EN 13274-1:2001

Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Skúšobné metódy. Časť 1: Stanovenie prieniku a celkového prieniku

21.12.2001

 

 

CEN

EN 13274-2:2001

Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Skúšobné metódy. Časť 2: Praktické skúšky nosením

21.12.2001

 

 

CEN

EN 13274-3:2001

Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Skúšobné metódy. Časť 3: Stanovenie dýchacieho odporu

10.8.2002

 

 

CEN

EN 13274-4:2001

Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Skúšobné metódy. Časť 4: Skúška plameňom

10.8.2002

 

 

CEN

EN 13274-5:2001

Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Skúšobné metódy. Časť 5: Kondicionovanie

21.12.2001

 

 

CEN

EN 13274-6:2001

Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Skúšobné metódy. Časť 6: Stanovenie obsahu oxidu uhličitého vo vdychovanom vzduchu

10.8.2002

 

 

CEN

EN 13274-7:2008

Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Skúšobné metódy. Časť 7: Stanovenie prieniku častíc cez filter

20.6.2008

EN 13274-7:2002

Poznámka 2.1

31.7.2008

CEN

EN 13274-8:2002

Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Skúšobné metódy. Časť 8: Stanovenie zanášania dolomitovým prachom

28.8.2003

 

 

CEN

EN 13277-1:2000

Ochranné vybavenie pre bojové umenia. Časť 1: Všeobecné požiadavky a skúšobné metódy

24.2.2001

 

 

CEN

EN 13277-2:2000

Ochranné vybavenie pre bojové umenia. Časť 2: Doplnkové požiadavky a skúšobné metódy na chrániče priehlavku, predkolenia a predlaktia

24.2.2001

 

 

CEN

EN 13277-3:2013

Ochranné vybavenie pre bojové umenia. Časť 3: Doplnkové požiadavky a skúšobné metódy na chrániče trupu

11.4.2014

EN 13277-3:2000

Poznámka 2.1

30.6.2014

CEN

EN 13277-4:2001

Ochranné vybavenie pre bojové umenia. Časť 4: Doplnkové požiadavky a skúšobné metódy na chrániče hlavy

10.8.2002

 

 

 

EN 13277-4:2001/A1:2007

23.11.2007

Poznámka 3

31.12.2007

CEN

EN 13277-5:2002

Ochranné vybavenie pre bojové umenia. Časť 5: Doplnkové požiadavky a skúšobné metódy na chrániče genitálií a brucha

10.8.2002

 

 

CEN

EN 13277-6:2003

Ochranné prostriedky pre bojové umenia. Časť 6: Doplnkové požiadavky a skúšobné metódy na chrániče hrude pre ženy

21.2.2004

 

 

CEN

EN 13277-7:2009

Ochranné vybavenie pre bojové umenie. Časť 7: Doplnkové požiadavky a skúšobné metódy na chrániče rúk a nôh

6.5.2010

 

 

CEN

EN 13277-8:2017

Ochranné vybavenie pre bojové umenia. Časť 8: Doplnkové požiadavky a skúšobné metódy na chrániče tváre pre karate

Toto je prvá publikácia

 

 

CEN

EN ISO 13287:2012

Osobné ochranné prostriedky. Obuv. Skúšobná metóda na stanovenie odolnosti proti šmyku (ISO 13287:2012)

13.3.2013

EN ISO 13287:2007

Poznámka 2.1

30.4.2013

CEN

EN 13356:2001

Výstražné doplnky na neprofesionálne použitie. Skúšobné metódy a požiadavky

21.12.2001

 

 

CEN

EN 13484:2012

Prilby pre používateľov saní

20.12.2012

EN 13484:2001

Poznámka 2.1

30.4.2013

CEN

EN ISO 13506-1:2017

Ochranné odevy proti teplu a ohňu. Časť 1: Skúšobná metóda pre kompletné obleky. Meranie prenesenej energie pomocou diagnostickej figuríny (ISO 13506-1:2017)

15.12.2017

 

 

CEN

EN 13546:2002+A1:2007

Ochranné odevy. Ochranné prostriedky rúk, horných končatín, hrudníka, brucha, dolných končatín, nôh a genitálií pre brankárov pozemného hokeja a chrániče píšťaly pre hráčov pozemného hokeja. Požiadavky a skúšobné metódy

23.11.2007

EN 13546:2002

Poznámka 2.1

31.12.2007

CEN

EN 13567:2002+A1:2007

Ochranné odevy. Ochranné prostriedky rúk, horných končatín, hrudníka, brucha, dolných končatín, genitálií a tváre pre šermiarov. Požiadavky a skúšobné metódy

23.11.2007

EN 13567:2002

Poznámka 2.1

31.12.2007

CEN

EN 13594:2015

Ochranné rukavice pre profesionálnych motocyklových jazdcov. Požiadavky a skúšobné metódy

11.12.2015

EN 13594:2002

Poznámka 2.1

31.8.2017

CEN

EN 13595-1:2002

Ochranné odevy pre profesionálnych vodičov motocyklov. Bundy, nohavice, kombinézy alebo viacdielne obleky. Časť 1: Všeobecné požiadavky

28.8.2003

 

 

CEN

EN 13595-2:2002

Ochranné odevy pre profesionálnych vodičov motocyklov. Bundy, nohavice, kombinézy alebo viacdielne obleky. Časť 2: Skúšobná metóda na zisťovanie odolnosti proti oderu nárazmi

28.8.2003

 

 

CEN

EN 13595-3:2002

Ochranné odevy pre profesionálnych vodičov motocyklov. Bundy, nohavice, kombinézy alebo viacdielne obleky. Časť 3: Skúšobná metóda na zisťovanie pevnosti pri pretrhnutí

28.8.2003

 

 

CEN

EN 13595-4:2002

Ochranné odevy pre profesionálnych vodičov motocyklov. Bundy, nohavice, kombinézy alebo viacdielne obleky. Časť 4: Skúšobná metóda na zisťovanie odolnosti proti prerezaniu pri náraze

28.8.2003

 

 

CEN

EN 13634:2017

Ochranná obuv pre vodičov motocyklov. Požiadavky a skúšobné metódy

Toto je prvá publikácia

EN 13634:2010

Poznámka 2.1

30.6.2018

CEN

EN ISO 13688:2013

Ochranné odevy. Všeobecné požiadavky (ISO 13688:2013)

13.12.2013

EN 340:2003

Poznámka 2.1

31.1.2014

CEN

EN 13781:2012

Ochranné prilby pre vodičov a spolucestujúcich na snežných skútroch a boboch

20.12.2012

EN 13781:2001

Poznámka 2.1

30.4.2013

CEN

EN 13794:2002

Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Autonómne únikové dýchacie prístroje s uzavretým okruhom. Požiadavky, skúšanie, označovanie

28.8.2003

EN 400:1993

EN 401:1993

EN 1061:1996

Poznámka 2.1

28.8.2003

CEN

EN 13819-1:2002

Chrániče sluchu. Skúšanie. Časť 1: Fyzikálne skúšobné metódy

28.8.2003

 

 

CEN

EN 13819-2:2002

Chrániče sluchu. Skúšanie. Časť 2: Akustické skúšobné metódy

28.8.2003

 

 

CEN

EN 13832-1:2006

Ochranná obuv proti chemikáliám. Časť 1: Terminológia a skúšobné metódy

21.12.2006

 

 

CEN

EN 13832-2:2006

Ochranná obuv proti chemikáliám. Časť 2: Požiadavky na ochrannú obuv odolnú proti chemikáliám za laboratórnych podmienok

21.12.2006

 

 

CEN

EN 13832-3:2006

Ochranná obuv proti chemikáliám. Časť 3: Požiadavky na ochrannú obuv vysoko odolnú proti chemikáliám za laboratórnych podmienok

21.12.2006

 

 

CEN

EN 13911:2017

Ochranné odevy pre hasičov. Požiadavky a skúšobné metódy na protipožiarne kukly pre hasičov

15.12.2017

EN 13911:2004

Poznámka 2.1

28.2.2018

CEN

EN 13921:2007

Osobné ochranné prostriedky. Ergonomické princípy

23.11.2007

 

 

CEN

EN 13949:2003

Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Autonómny dýchací prístroj na potápanie s otvoreným okruhom na použitie so stlačeným plynom Nitrox a kyslíkom. Požiadavky, skúšanie, označovanie

21.2.2004

 

 

CEN

EN ISO 13982-1:2004

Ochranné odevy na použitie proti tuhým časticiam. Časť 1: Funkčné požiadavky na protichemické ochranné odevy zabezpečujúce ochranu celého tela pred vzduchom sa šíriacim tuhým časticiam (odevy typu 5) (ISO 13982-1:2004)

6.10.2005

 

 

 

EN ISO 13982-1:2004/A1:2010

9.7.2011

Poznámka 3

9.7.2011

CEN

EN ISO 13982-2:2004

Ochranné odevy na použitie proti tuhým časticiam. Časť 2: Skúšobná metóda na stanovenie prieniku jemných častíc aerosólu do vnútra odevu (ISO 13982-2:2004)

6.10.2005

 

 

CEN

EN ISO 13995:2000

Ochranné odevy. Mechanické vlastnosti. Skúšobná metóda na stanovenie odolnosti proti pretrhnutiu a ďalšiemu dynamickému trhaniu (ISO 13995:2000)

6.10.2005

 

 

CEN

EN ISO 13997:1999

Ochranné odevy. Mechanické vlastnosti. Stanovenie odolnosti proti prerezaniu ostrými predmetmi (ISO 13997:1999)

4.7.2000

 

 

 

EN ISO 13997:1999/AC:2000

 

 

 

CEN

EN ISO 13998:2003

Ochranné odevy. Zástery, nohavice a vesty chrániace proti porezaniu a bodnutiu ručnými nožmi (ISO 13998:2003)

28.8.2003

EN 412:1993

Poznámka 2.1

28.8.2003

CEN

EN 14021:2003

Chrániče pred kameňmi a úlomkami pre jazdcov na terénnych motocykloch. Požiadavky a skúšobné metódy

6.10.2005

 

 

CEN

EN 14052:2012+A1:2012

Vysokoúčinné prilby používané v priemysle

20.12.2012

EN 14052:2012

Poznámka 2.1

30.4.2013

CEN

EN 14058:2017

Ochranné odevy. Odevy na ochranu proti chladným prostrediam

Toto je prvá publikácia

EN 14058:2004

Poznámka 2.1

31.5.2018

CEN

EN ISO 14116:2015

Ochranné odevy. Ochrana proti plameňu. Materiály, kombinácie materiálov a odevy s ohraničeným šírením plameňa (ISO 14116:2015)

11.12.2015

EN ISO 14116:2008

Poznámka 2.1

31.1.2016

CEN

EN 14120:2003+A1:2007

Ochranné odevy. Chrániče zápästia, dlane, kolena a lakťa pre používateľov kolieskového športového vybavenia. Požiadavky a skúšobné metódy

23.11.2007

EN 14120:2003

Poznámka 2.1

31.12.2007

CEN

EN 14126:2003

Ochranné odevy. Požiadavky a skúšobné metódy na ochranný odev proti nositeľom nákazy

6.10.2005

 

 

 

EN 14126:2003/AC:2004

 

 

 

CEN

EN 14143:2013

Zariadenie na ochranu dýchacích orgánov. Autonómny izolačný potápačský dýchací prístroj

13.12.2013

EN 14143:2003

Poznámka 2.1

31.1.2014

CEN

EN 14225-1:2017

Obleky na potápanie. Časť 1: Mokré obleky. Požiadavky a skúšobné metódy

Toto je prvá publikácia

EN 14225-1:2005

Poznámka 2.1

30.6.2018

CEN

EN 14225-2:2017

Obleky na potápanie. Časť 2: Suché obleky. Požiadavky a skúšobné metódy

Toto je prvá publikácia

EN 14225-2:2005

Poznámka 2.1

30.6.2018

CEN

EN 14225-3:2017

Obleky na potápanie. Časť 3: Aktívne vyhrievané alebo ochladzované obleky, systémy a komponenty. Požiadavky a skúšobné metódy

Toto je prvá publikácia

EN 14225-3:2005

Poznámka 2.1

30.6.2018

CEN

EN 14225-4:2005

Odevy na potápanie. Časť 4: Odevy na ponáranie pri jednobarovom tlaku vzduchu na dýchanie

6.10.2005

 

 

CEN

EN 14325:2004

Ochranné odevy proti chemikáliám. Skúšobné metódy a klasifikácia funkčných vlastností materiálov, švov, spojov a zostáv odevov chrániacich proti chemikáliám

6.10.2005

 

 

CEN

EN 14328:2005

Ochranné odevy. Rukavice a chrániče rúk na ochranu pred porezaním mechanickými nožmi. Požiadavky a skúšobné metódy

6.10.2005

 

 

CEN

EN 14360:2004

Ochranné odevy proti dažďu. Skúšobná metóda pre odevy pripravené na použitie. Náraz zhora kvapkami s vysokou energiou

6.10.2005

 

 

CEN

EN 14387:2004+A1:2008

Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Protiplynové filtre a kombinované filtre. Požiadavky, skúšanie, označovanie

20.6.2008

EN 14387:2004

Poznámka 2.1

31.7.2008

CEN

EN 14404:2004+A1:2010

Osobné ochranné prostriedky. Chrániče kolien pri práci v kľačiacej polohe

6.5.2010

EN 14404:2004

Poznámka 2.1

31.7.2010

CEN

EN 14435:2004

Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Autonómny dýchací prístroj s tlakovým vzduchom a polmaskou navrhnutou iba na používanie s pretlakom. Požiadavky, skúšanie a označovanie

6.10.2005

 

 

CEN

EN 14458:2004

Osobné prostriedky na ochranu očí. Ochranné štíty na tvár a priezory pre priemyselné vysoko odolné prilby používané hasičmi, službami prvej pomoci a záchrannej služby

6.10.2005

 

 

CEN

EN ISO 14460:1999

Ochranné odevy pre automobilových pretekárov. Ochrana proti teplu a plameňu. Funkčné požiadavky a skúšobné metódy (ISO 14460:1999)

16.3.2000

 

 

 

EN ISO 14460:1999/AC:1999

 

 

 

 

EN ISO 14460:1999/A1:2002

10.8.2002

Poznámka 3

30.9.2002

CEN

EN 14529:2005

Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Autonómny únikový dýchací prístroj s otvoreným okruhom na stlačený vzduch s polomaskou a riadenou pĺúcnou automatikou s pretlakom

19.4.2006

 

 

CEN

EN 14593-1:2005

Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Hadicový dýchací prístroj na stlačený vzduch s pľúcnou automatikou. Časť 1: Prístroj s celotvárovou maskou. Požiadavky, skúšanie, označovanie

6.10.2005

EN 139:1994

Poznámka 2.1

2.12.2005

CEN

EN 14593-2:2005

Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Hadicový dýchací prístroj na stlačený vzduch s pľúcnou automatikou. Časť 2: Prístroj s polomaskou s pretlakom. Požiadavky, skúšanie, označovanie

6.10.2005

EN 139:1994

Poznámka 2.1

2.12.2005

 

EN 14593-2:2005/AC:2005

 

 

 

CEN

EN 14594:2005

Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Hadicový dýchací prístroj na stlačený vzduch s kontinuálnym prietokom. Požiadavky, skúšanie, označovanie

6.10.2005

EN 139:1994

EN 270:1994

EN 271:1995

EN 1835:1999

EN 12419:1999

Poznámka 2.1

2.12.2005

 

EN 14594:2005/AC:2005

 

 

 

CEN

EN 14605:2005+A1:2009

Ochranné odevy proti kvapalným chemikáliám. Funkčné požiadavky na odevy s kvapalinotesnými (typ 3) alebo sprejotesnými (typ 4) spojmi, vrátane súčastí odevu chrániacich iba časti tela (typy PB [3] a PB [4])

6.5.2010

EN 14605:2005

Poznámka 2.1

6.5.2010

CEN

EN 14786:2006

Ochranné odevy. Stanovenie odolnosti proti prieniku postreku kvapalnými chemikáliami, emulziami a disperziami. Skúška rozstrekovačom

21.12.2006

 

 

CEN

EN ISO 14877:2002

Ochranné odevy na abrazívne čistenie ošľahávaním zrnitými brúsnymi materiálmi (ISO 14877:2002)

28.8.2003

 

 

CEN

EN ISO 15025:2002

Ochranné odevy. Ochrana proti teplu a ohňu. Metóda skúšania ohraničeného šírenia plameňa (ISO 15025:2000)

28.8.2003

EN 532:1994

Poznámka 2.1

28.8.2003

CEN

EN ISO 15027-1:2012

Obleky na ponáranie. Časť 1: Obleky na stále nosenie, požiadavky vrátane bezpečnosti (ISO 15027-1:2012)

13.3.2013

EN ISO 15027-1:2002

Poznámka 2.1

31.5.2013

CEN

EN ISO 15027-2:2012

Obleky na ponáranie. Časť 2: Únikové obleky, požiadavky vrátane bezpečnosti (ISO 15027-2:2012)

13.3.2013

EN ISO 15027-2:2002

Poznámka 2.1

31.5.2013

CEN

EN ISO 15027-3:2012

Obleky na ponáranie. Časť 3: Skúšobné metódy (ISO 15027-3:2012)

13.3.2013

EN ISO 15027-3:2002

Poznámka 2.1

31.5.2013

CEN

EN 15090:2012

Obuv pre hasičov

20.12.2012

EN 15090:2006

Poznámka 2.1

30.4.2013

CEN

EN 15151-1:2012

Horolezecké vybavenie. Brzdiace zariadenia. Časť 1: Brzdiace zariadenia s poloautomatickou funkciou, bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy

20.12.2012

 

 

CEN

EN 15333-1:2008

Dýchacie prístroje. Ľahký hadicový potápačský dýchací prístroj s otvoreným okruhom na stlačený vzduch. Časť 1: Prístroje s automatickou reguláciou pľúcami

20.6.2008

 

 

 

EN 15333-1:2008/AC:2009

 

 

 

CEN

EN 15333-2:2009

Dýchacie prístroje. Ľahký hadicový potápačský prístroj s otvoreným okruhom na stlačený vzduch. Časť 2: Prístroje s voľným prietokom vzduchu

6.5.2010

 

 

CEN

EN 15613:2008

Chrániče kolien a lakťov pre sálové športy. Bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy

5.6.2009

 

 

CEN

EN 15614:2007

Ochranné odevy pre hasičov. Laboratórne skúšobné metódy a požiadavky na vlastnosti ochranných odevov používaných na zdolávanie lesných požiarov

23.11.2007

 

 

CEN

EN ISO 15831:2004

Odevy. Fyziologické účinky. Meranie tepelnej izolácie pomocou tepelnej figuríny (ISO 15831:2004)

6.10.2005

 

 

CEN

EN 16027:2011

Ochranné odevy. Rukavice s ochranným účinkom pre futbalových brankárov.

16.2.2012

 

 

CEN

EN 16350:2014

Ochranné rukavice. Elektrostatické riziká

12.12.2014

 

 

CEN

EN 16473:2014

Prilby pre hasičov. Prilby na technické zásahy

11.12.2015

 

 

CEN

EN 16689:2017

Ochranné odevy pre hasičov na technické a záchranné zásahy

13.10.2017

 

 

CEN

EN 16716:2017

Horolezecké vybavenie. Systémy lavínových airbagov. Bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy

13.10.2017

 

 

CEN

EN ISO 17249:2013

Bezpečnostná obuv s odolnosťou proti prerezaniu reťazovou pílou (ISO 17249:2013)

11.4.2014

EN ISO 17249:2004

Poznámka 2.1

30.11.2015

 

EN ISO 17249:2013/AC:2014

 

 

 

CEN

EN ISO 17491-3:2008

Ochranné odevy. Skúšobné metódy na odevy poskytujúce ochranu proti chemikáliám. Časť 3: Stanovenie odolnosti proti prieniku prúdu kvapaliny (skúška prúdom) (ISO 17491-3:2008)

28.1.2009

EN 463:1994

Poznámka 2.1

28.2.2009

CEN

EN ISO 17491-4:2008

Ochranné odevy. Skúšobné metódy na odevy poskytujúce ochranu proti chemikáliám. Časť 4: Stanovenie odolnosti proti prenikaniu pri postriekaní kvapalinou (skúška postrekom) (ISO 17491-4:2008)

28.1.2009

EN 468:1994

Poznámka 2.1

28.2.2009

CEN

EN ISO 19918:2017

Ochranné odevy. Ochrana proti chemikáliám. Meranie kumulatívnej permeácie chemikálií s nízkym tlakom pár cez materiály (ISO 19918:2017)

Toto je prvá publikácia

 

 

CEN

EN ISO 20344:2011

Osobné ochranné prostriedky. Skúšobné metódy na obuv (ISO 20344:2011)

16.2.2012

EN ISO 20344:2004

Poznámka 2.1

30.6.2012

CEN

EN ISO 20345:2011

Osobné ochranné prostriedky. Bezpečnostná obuv (ISO 20345:2011)

16.2.2012

EN ISO 20345:2004

Poznámka 2.1

30.6.2013

CEN

EN ISO 20346:2014

Osobné ochranné prostriedky. Ochranná obuv (ISO 20346:2014)

12.12.2014

EN ISO 20346:2004

Poznámka 2.1

31.12.2014

CEN

EN ISO 20347:2012

Osobné ochranné prostriedky. Pracovná obuv (ISO 20347:2012)

20.12.2012

EN ISO 20347:2004

Poznámka 2.1

30.4.2013

CEN

EN ISO 20349-1:2017

Osobné ochranné prostriedky. Obuv chrániaca pred rizikami v zlievarniach a pri zváraní. Časť 1: Požiadavky a skúšobné metódy na ochranu pred rizikami v zlievarniach (ISO 20349-1:2017)

15.12.2017

EN ISO 20349:2010

Poznámka 2.1

20.4.2019

CEN

EN ISO 20349-2:2017

Osobné ochranné prostriedky. Obuv chrániaca pred rizikami v zlievarniach a pri zváraní. Časť 2: Požiadavky a skúšobné metódy na ochranu pred rizikami pri zváraní a podobných procesoch (ISO 20349-2:2017)

15.12.2017

EN ISO 20349:2010

Poznámka 2.1

31.3.2018

CEN

EN ISO 20471:2013

Odevy s vysokou viditeľnosťou. Skúšobné metódy a požiadavky (ISO 20471:2013, Corrected version 2013-06-01)

28.6.2013

EN 471:2003+A1:2007

Poznámka 2.1

30.9.2013

 

EN ISO 20471:2013/A1:2016

12.4.2017

Poznámka 3

31.5.2017

CEN

EN 24869-1:1992

Akustika. Chrániče sluchu. Časť 1: Subjektívna metóda merania vloženého útlmu (idt EN 24869-1:1992) (ISO 4869-1:1990)

16.12.1994

 

 

CEN

EN ISO 27065:2017

Ochranné odevy. Funkčné požiadavky na ochranné odevy pre pracovníkov pracujúcich s kvapalnými pesticídmi, ako aj pracovníkov vykonávajúcich následné činnosti (ISO 27065:2017)

Toto je prvá publikácia

 

 

Cenelec

EN 50286:1999

Elektroizolačné ochranné odevy pre práce na inštaláciách nízkeho napätia

16.3.2000

 

 

Cenelec

EN 50321:1999

Elektroizolačná obuv na prácu v inštaláciách nízkeho napätia

16.3.2000

 

 

Cenelec

EN 50365:2002

Elektroizolačné prilby na používanie pri prácach v inštaláciách nízkeho napätia

10.4.2003

 

 

Cenelec

EN 60743:2001

Práce pod napätím. Terminológia náradia, pomôcok a zariadení

IEC 60743:2001

10.4.2003

EN 60743:1996

Poznámka 2.1

1.12.2004

 

EN 60743:2001/A1:2008

IEC 60743:2001/A1:2008

9.7.2011

Poznámka 3

9.7.2011

Cenelec

EN 60895:2003

Práce pod napätím. Vodivé oblečenie na použitie pri menovitom striedavom napätí do 800 kV a pri jednosmernom napätí ± 600 kV

IEC

IEC 60895:2002 (Modifikovaná)

6.10.2005

EN 60895:1996

Poznámka 2.1

1.7.2006

Cenelec

EN 60903:2003

Práce pod napätím. Rukavice z izolačného materiálu

IEC

IEC 60903:2002 (Modifikovaná)

6.10.2005

EN 50237:1997

EN 60903:1992

+ A11:1997

Poznámka 2.1

1.7.2006

Cenelec

EN 60984:1992

Rukávy z izolačného materiálu na práce pod napätím

IEC 60984:1990 (Modifikovaná)

4.6.1999

 

 

 

EN 60984:1992/A11:1997

4.6.1999

Poznámka 3

4.6.1999

 

EN 60984:1992/A1:2002

IEC 60984:1990/A1:2002

10.4.2003

Poznámka 3

6.10.2005

Poznámka 1:

Dátum ukončenia predpokladu zhody je vo všeobecnosti dátumom stiahnutia starej normy stanovený Európskou normalizačnou organizáciou. Používatelia týchto noriem sa však upozorňujú na to, že v niektorých výnimočných prípadoch tomu môže byť inak.

Poznámka 2.1:

Nová (alebo zmenená a doplnená) norma má ten istý rozsah ako stará norma. V stanovenom dátume, prestáva stará norma poskytovať predpoklad zhody so základnými alebo ďalšími požiadavkami príslušných právnych predpisov Únie.

Poznámka 2.2:

Nová norma má širší rozsah ako stará norma. V stanovenom dátume, prestáva stará norma poskytovať predpoklad zhody so základnými alebo ďalšími požiadavkami príslušných právnych predpisov Únie.

Poznámka 2.3:

Nová norma má užší rozsah ako stará norma. V stanovenom dátume, prestáva (čiastočne) stará norma poskytovať predpoklad zhody so základnými alebo ďalšími požiadavkami príslušných právnych predpisov Únie pre výrobky alebo služby, ktoré spadajú do rozsahu novej normy. Predpoklad zhody so základnými alebo ďalšími požiadavkami príslušných právnych predpisov Únie pre výrobky alebo služby, ktoré spadajú do rozsahu (čiastočne) starej normy, ale nespadajú do rozsahu novej normy zostáva bez zmeny.

Poznámka 3:

V prípade zmien a doplnení, je referenčnou normou norma EN CCCCC:YYYY, jej predchádzajúce zmeny a doplnenia, ak nejaké existujú, a nová uvedená zmena a doplnenie. Stará norma preto pozostáva z normy EN CCCCC:YYYY a z jej predchádzajúcich zmien a doplnení, ak nejaké existujú, ale bez novej uvedenej zmeny a doplnenia. V stanovenom dátume, prestáva stará norma poskytovať predpoklad zhody so základnými alebo ďalšími požiadavkami príslušných právnych predpisov Únie.

POZNÁMKA:

Akékoľvek informácie týkajúce sa dostupnosti noriem je možné získať buď od európskych normalizačných organizácií alebo od národných normalizačných orgánov. Ich zoznam je uvedený v Úradnom vestníku Európskej únie podľa článku 27 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.1025/2012 (4).

Európske normalizačné organizácie prijímajú harmonizované normy v angličtine (CEN a Cenelec uverejňujú aj vo francúzštine a v nemčine). Národné normalizačné orgány potom názvy harmonizovaných noriem prekladajú do všetkých ostatných vyžadovaných úradných jazykov Európskej únie. Európska komisia nezodpovedá za správnosť názvov, ktoré boli predložené na uverejnenie v úradnom vestníku.

Odkazy na korigendá „…/AC:YYYY“ sa uverejňujú len na informačné účely. Korigendom sa z textu normy odstraňujú preklepy, gramatické a podobné chyby, pričom korigendum sa môže vzťahovať na jednu alebo viac jazykových verzií (anglickú, francúzsku a/alebo nemeckú) normy prijatej európskou normalizačnou organizáciou.

Uverejnenie odkazov v Úradnom vestníku Európskej únie neznamená, že normy sú k dispozícii vo všetkých jazykoch Európskej únie.

Tento zoznam nahrádza všetky predchádzajúce zoznamy uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie.

Viac informácií o harmonizovaných normách nájdete na internetovej adrese:

http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm.


(1)  Ú. v. EÚ L 81, 31.3.2016, s. 51.

(2)  Ú. v. ES L 399, 30.12.1989, s. 18.

(3)  ESO: Európska normalizačná organizácia:

CEN: Rue de la Science 23, 1040 Brusel, BELGICKO. Tel. +32 25500811; fax +32 25500819 (http://www.cen.eu)

Cenelec: Rue de la Science 23, 1040 Brusel, BELGICKO. Tel. +32 25500811, fax: +32 25500819 (http://www.cenelec.eu)

ETSI: 650, route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, FRANCÚZSKO. Tel. +33 492944200, fax +33 493654716, (http://www.etsi.eu)

(4)  Ú. v. EÚ C 338, 27.9.2014, s. 31.


27.3.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 113/41


Oznámenie Komisie v rámci vykonávania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/425 o osobných ochranných prostriedkoch a o zrušení smernice Rady 89/686/EHS

(Uverejnenie názvov a odkazov harmonizovaných noriem podľa harmonizačného právneho predpisu Únie)

(Text s významom pre EHP)

(2018/C 113/04)

Toto je prvý zoznam odkazov na harmonizované normy uverejnený v Úradnom vestníku Európskej únie podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/425 (1).

ESO (2)

Odkaz na normu a jej názov

(a referenčný dokument)

Dátum začiatku predpokladu zhody Poznámka 0

Odkaz na starú normu

Dátum ukončenia predpokladu zhody starej normy Poznámka 1

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

CEN

EN 136:1998

Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Tvárové masky. Požiadavky, skúšanie, označovanie

21.4.2018

 

 

 

EN 136:1998/AC:2003

 

 

 

CEN

EN 137:2006

Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Autonómne dýchacie prístroje s otvoreným okruhom na stlačený vzduch s kuklou. Požiadavky, skúšanie, označovanie

21.4.2018

 

 

CEN

EN 140:1998

Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Polmasky a štvrťmasky. Požiadavky, skúšanie, označovanie

21.4.2018

 

 

 

EN 140:1998/AC:1999

 

 

 

CEN

EN 142:2002

Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Náustkové spojenia. Požiadavky, skúšanie, označovanie

21.4.2018

 

 

CEN

EN 143:2000

Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Filtre proti časticiam. Požiadavky, skúšanie, označovanie

21.4.2018

 

 

 

EN 143:2000/AC:2005

 

 

 

 

EN 143:2000/A1:2006

21.4.2018

Poznámka 3

 

CEN

EN 144-1:2000

Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Ventily plynových fliaš. Časť 1: Závitové spojenie čapu ventilu

21.4.2018

 

 

 

EN 144-1:2000/A1:2003

21.4.2018

 

 

 

EN 144-1:2000/A2:2005

21.4.2018

Poznámka 3

 

CEN

EN 144-2:1998

Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Ventily plynových fliaš. Časť 2: Závitové spojenie na výstupe

21.4.2018

 

 

CEN

EN 144-3:2003

Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Ventily plynových fliaš. Časť 3: Závitové spojenie pre plyn Nitrox na potápanie a kyslík

21.4.2018

 

 

 

EN 144-3:2003/AC:2003

 

 

 

CEN

EN 145:1997

Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Samostatné dýchacie prístroje s uzavretým okruhom a stlačeným kyslíkom alebo zmesou kyslík-dusík. Požiadavky, skúšanie, označovanie

21.4.2018

 

 

 

EN 145:1997/A1:2000

21.4.2018

Poznámka 3

 

CEN

EN 148-1:1999

Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Závity na lícnicové časti. Časť 1: Pripájací oblý závit

21.4.2018

 

 

CEN

EN 148-2:1999

Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Závity na lícnicové časti. Časť 2: Prípojka s centrálnym závitom

21.4.2018

 

 

CEN

EN 148-3:1999

Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Závity na lícnicové časti. Časť 3: Pripájací závit M 45 x 3

21.4.2018

 

 

CEN

EN 149:2001+A1:2009

Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Filtračné polmasky na ochranu pred časticami. Požiadavky, skúšanie a označovanie

21.4.2018

 

 

CEN

EN 166:2001

Osobné prostriedky na ochranu očí. Základné ustanovenia

21.4.2018

 

 

CEN

EN 169:2002

Osobné prostriedky na ochranu očí. Filtre na zváranie a podobné techniky. Požiadavky na transmitanciu a odporúčané použitie

21.4.2018

 

 

CEN

EN 170:2002

Osobné prostriedky na ochranu očí. Filtre proti ultrafialovému žiareniu. Požiadavky na činiteľ prestupu a odporúčané použitie

21.4.2018

 

 

CEN

EN 172:1994

Osobné prostriedky na ochranu očí. Protislnečné filtre na používanie v priemysle

21.4.2018

 

 

 

EN 172:1994/A1:2000

21.4.2018

 

 

 

EN 172:1994/A2:2001

21.4.2018

Poznámka 3

 

CEN

EN 174:2001

Osobné prostriedky na ochranu očí. Okuliare na zjazdové lyžovanie

21.4.2018

 

 

CEN

EN 175:1997

Osobné ochranné prostriedky. Ochrana oči a tváre pri zváraní a príbuzných činnostiach

21.4.2018

 

 

CEN

EN 207:2017

Osobné prostriedky na ochranu očí. Filtre a prostriedky na ochranu očí proti laserovému žiareniu (ochranné okuliare proti laseru)

21.4.2018

 

 

CEN

EN 208:2009

Osobné prostriedky na ochranu očí. Prostriedky na ochranu očí počas nastavovania laserov a laserových systémov (ochranné okuliare na nastavovanie lasera)

21.4.2018

 

 

CEN

EN 250:2014

Dýchacie prístroje. Autonómne dýchacie prístroje na tlakový vzduch s otvoreným okruhom pre potápačov. Požiadavky, skúšanie a označovanie

21.4.2018

 

 

CEN

EN 342:2017

Ochranné odevy. Odevné komplety a jednotlivé odevy na ochranu proti chladu

21.4.2018

 

 

CEN

EN 343:2003+A1:2007

Ochranné odevy. Ochrana proti dažďu

21.4.2018

 

 

 

EN 343:2003+A1:2007/AC:2009

 

 

 

CEN

EN 352-1:2002

Chrániče sluchu. Všeobecné požiadavky. Časť 1: Slúchadlové chrániče sluchu

21.4.2018

 

 

CEN

EN 352-2:2002

Chrániče sluchu. Všeobecné požiadavky. Časť 2: Zátkové chrániče sluchu

21.4.2018

 

 

CEN

EN 352-3:2002

Chrániče sluchu. Všeobecné požiadavky. Časť 3: Slúchadlové chrániče pripojené k ochranným prilbám používaným v priemysle

21.4.2018

 

 

CEN

EN 352-4:2001

Chrániče sluchu. Bezpečnostno-technické požiadavky a skúšanie. Časť 4: Mušľové chrániče s amplitúdovo závislým útlmom

21.4.2018

 

 

 

EN 352-4:2001/A1:2005

21.4.2018

Poznámka 3

 

CEN

EN 352-5:2002

Chrániče sluchu. Bezpečnostno-technické požiadavky a skúšanie. Časť 5: Slúchadlové chrániče sluchu s aktívnym útlmom hluku

21.4.2018

 

 

 

EN 352-5:2002/A1:2005

21.4.2018

Poznámka 3

 

CEN

EN 352-6:2002

Chrániče sluchu. Bezpečnostno-technické požiadavky a skúšanie. Časť 6: Slúchadlové chrániče sluchu s elektrickým dorozumievacím zariadením

21.4.2018

 

 

CEN

EN 352-7:2002

Chrániče sluchu. Bezpečnostno-technické požiadavky a skúšanie. Časť 7: Zátkové chrániče sluchu s hladinovo závislým útlmom

21.4.2018

 

 

CEN

EN 352-8:2008

Chrániče sluchu. Bezpečnostno-technické požiadavky a skúšanie. Časť 8: Slúchadlové chrániče sluchu pre zábavné video

21.4.2018

 

 

CEN

EN 353-1:2014+A1:2017

Osobné ochranné prostriedky proti pádu z výšky. Záchytné zariadenia na kotviacom vedení. Časť 1: Záchytné zariadenia na pevnom kotviacom vedení

21.4.2018

 

 

CEN

EN 353-2:2002

Osobné ochranné prostriedky proti pádu z výšky. Časť 2: Záchytné zariadenia vedeného typu na pružnom kotviacom vedení

21.4.2018

 

 

CEN

EN 354:2010

Osobné ochranné prostriedky proti pádu z výšky. Záchytné laná

21.4.2018

 

 

CEN

EN 355:2002

Osobné ochranné prostriedky proti pádu z výšky. Tlmiče pádu

21.4.2018

 

 

CEN

EN 358:1999

Osobné ochranné prostriedky zabezpečujúce pracovnú polohu a zachytávajúce pád z výšky. Systémy na zabezpečenie pracovnej polohy

21.4.2018

 

 

CEN

EN 360:2002

Osobné ochranné prostriedky proti pádu z výšky. Zaťahovacie záchytávače pádu

21.4.2018

 

 

CEN

EN 361:2002

Osobné ochranné prostriedky proti pádu z výšky. Nosné popruhy

21.4.2018

 

 

CEN

EN 362:2004

Osobné ochranné prostriedky proti pádu z výšky. Karabíny

21.4.2018

 

 

CEN

EN 365:2004

Osobné ochranné prostriedky proti pádu z výšky. Všeobecné požiadavky na návody na použitie, údržbu, periodické skúšanie, opravu, označovanie a balenie

21.4.2018

 

 

 

EN 365:2004/AC:2006

 

 

 

CEN

EN ISO 374-1:2016

Ochranné rukavice proti nebezpečným chemikáliám a mikroorganizmom. Časť 1: Terminológia a požadované vlastnosti proti chemickým rizikám (ISO 374-1:2016)

21.4.2018

 

 

CEN

EN ISO 374-5:2016

Ochranné rukavice proti nebezpečným chemikáliám a mikroorganizmom. Časť 5: Terminológia a požiadavky pre riziká mikroorganizmov (ISO 374-5:2016)

21.4.2018

 

 

CEN

EN 379:2003+A1:2009

Osobné prostriedky na ochranu očí. Automatické filtre na zváranie (Konsolidovaný text)

21.4.2018

 

 

CEN

EN 381-5:1995

Ochranné odevy pre používateľov ručných reťazových píl. Časť 5: Požiadavky na chrániče nôh

21.4.2018

 

 

CEN

EN 381-7:1999

Ochranné odevy pre používateľov ručných reťazových píl. Časť 7: Požiadavky na ochranné rukavice

21.4.2018

 

 

CEN

EN 381-9:1997

Ochranné odevy pre používateľov ručných reťazových píl. Časť 9: Požiadavky na ochranné gamaše

21.4.2018

 

 

CEN

EN 381-11:2002

Ochranné odevy pre používateľov ručných reťazových píl. Časť 11: Požiadavky na chrániče hornej časti tela

21.4.2018

 

 

CEN

EN 388:2016

Ochranné rukavice proti mechanickým rizikám

21.4.2018

 

 

CEN

EN 397:2012+A1:2012

Ochranné prilby používané v priemysle

21.4.2018

 

 

CEN

EN 402:2003

Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Autonómne únikové dýchacie prístroje na stlačený vzduch s otvoreným okruhom s tvárovou maskou alebo náustkovým spojením. Požiadavky, skúšanie a označovanie

21.4.2018

 

 

CEN

EN 403:2004

Ochranné prostriedky dýchacích orgánov na sebazáchranu. Filtračné dýchacie prístroje s kuklou na únik pred ohňom. Požiadavky, skúšanie, označovanie

21.4.2018

 

 

CEN

EN 404:2005

Ochranné prostriedky dýchacích orgánov na sebazáchranu. Sebazáchranný filter proti oxidu uhoľnatému. Požiadavky, skúšanie, označovanie

21.4.2018

 

 

CEN

EN 405:2001+A1:2009

Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Ventilové filtračné polmasky na ochranu proti plynom alebo proti plynom a časticiam. Požiadavky, skúšanie, označovanie

21.4.2018

 

 

CEN

EN 407:2004

Ochranné rukavice proti tepelným rizikám (teplu a/alebo ohňu)

21.4.2018

 

 

CEN

EN 420:2003+A1:2009

Ochranné rukavice. Všeobecné požiadavky a skúšobné metódy

21.4.2018

 

 

CEN

EN 421:2010

Ochranné rukavice proti ionizujúcemu žiareniu a rádioaktívnemu zamoreniu

21.4.2018

 

 

CEN

EN 443:2008

Prilby na zdolávanie požiarov v budovách a v iných stavbách

21.4.2018

 

 

CEN

EN 469:2005

Ochranný odev pre požiarnikov. Požiadavky a skúšobné metódy pre ochranné odevy na požiarny zásah

21.4.2018

 

 

 

EN 469:2005/A1:2006

21.4.2018

Poznámka 3

 

 

EN 469:2005/AC:2006

 

 

 

CEN

EN 511:2006

Ochranné rukavice proti chladu

21.4.2018

 

 

CEN

EN 564:2014

Horolezecké vybavenie. Pomocná šnúra. Bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy

21.4.2018

 

 

CEN

EN 565:2017

Horolezecké vybavenie. Popruh. Bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy

21.4.2018

 

 

CEN

EN 566:2017

Horolezecké vybavenie. Slučky. Bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy

21.4.2018

 

 

CEN

EN 567:2013

Horolezecké vybavenie. Upínače lana. Bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy

21.4.2018

 

 

CEN

EN 568:2015

Horolezecké vybavenie. Skoby do ľadu. Bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy

21.4.2018

 

 

CEN

EN 569:2007

Horolezecké vybavenie. Zatĺkacie skoby do skalných puklín s okom na prichytenie karabíny. Bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy

21.4.2018

 

 

CEN

EN 659:2003+A1:2008

Ochranné rukavice pre hasičov

21.4.2018

 

 

 

EN 659:2003+A1:2008/AC:2009

 

 

 

CEN

EN 795:2012

Ochrana proti pádu z výšky. Kotviace zariadenia.

21.4.2018

 

 

Upozornenie: Toto uverejnenie sa nevzťahuje na prostriedky opísané v rámci:

typu A (kotviace zariadenia s jedným alebo s viacerými pevnými kotviacimi bodmi, ktoré vyžaduje konštrukčné kotvenia alebo upevňovacie prvky na jeho upevnenie na konštrukciu) uvedené v bodoch 3.2.1, 4.4.1, 5.3,

typu C (kotviace zariadenia využívajúce vodorovné pružné kotviace vedenia) uvedené v bodoch 3.2.3, 4.4.3 a 5.5,

typu D (kotviace zariadenia využívajúce pevné kotviace koľajnice) uvedené v bodoch 3.2.4, 4.4.4 a 5.6,

akejkoľvek kombinácie vyššie uvedených typov.

Pokiaľ ide o typy A, C a D, toto uverejnenie sa netýka bodov: 4.5, 5.2.2, 6, 7; ani prílohy A a prílohy ZA.

Preto, pokiaľ ide o zariadenia uvedené vyššie, nie je predpoklad zhody s ustanoveniami nariadenie (EÚ) 2016/425, pretože tieto zariadenia sa nepokladajú za OOP.

CEN

EN 812:2012

Protinárazové čiapky používané v priemysle

21.4.2018

 

 

CEN

EN 813:2008

Osobné ochranné prostriedky proti pádu z výšky. Sedacie postroje

21.4.2018

 

 

CEN

EN 943-1:2015

Ochranné odevy proti tuhým, kvapalným a plynným chemikáliám vrátane kvapalných a tuhých aerosólov. Časť 1: Funkčné požiadavky na ventilované a neventilované plynotesné (typ 1) ochranné obleky

21.4.2018

 

 

CEN

EN 958:2017

Horolezecké vybavenie. Tlmiče nárazu používané na zaistených cestách (via ferrata). Bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy

21.4.2018

 

 

CEN

EN 966:2012+A1:2012

Prilby na vzdušné športy

21.4.2018

 

 

CEN

EN 1073-2:2002

Ochranné odevy proti rádioaktívnej kontaminácii. Časť 2: Požiadavky a skúšobné metódy na ochranné odevy bez nútenej ventilácie proti kontaminácii rádioaktívnymi časticami

21.4.2018

 

 

CEN

EN 1077:2007

Prilby pre skialpinistov a snoubordistov.

21.4.2018

 

 

CEN

EN 1078:2012+A1:2012

Prilby pre cyklistov a pre používateľov skejtbordov a kolieskových korčúľ

21.4.2018

 

 

CEN

EN 1080:2013

Prilby proti nárazom pre malé deti

21.4.2018

 

 

CEN

EN 1082-1:1996

Ochranné odevy. Rukavice a chrániče horných končatín chrániace proti porezaniu a bodnutiu ručnými nožmi. Časť 1: Rukavice a chrániče horných končatín z krúžkového pletiva

21.4.2018

 

 

CEN

EN 1082-2:2000

Ochranné odevy. Rukavice a chrániče horných končatín chrániace proti porezaniu a bodnutiu ručnými nožmi. Časť 2: Rukavice a chrániče horných končatín z iných materiálov ako z krúžkového pletiva

21.4.2018

 

 

CEN

EN 1146:2005

Ochranné prostriedky dýchacích orgánov na sebazáchranu. Autonómne dýchacie prístroje na stlačený vzduch s otvoreným okruhom s kuklou (únikový prístroj na stlačený vzduch s kuklou). Požiadavky, skúšanie, označovanie

21.4.2018

 

 

CEN

EN 1149-5:2008

Ochranné odevy. Elektrostatické vlastnosti. Časť 5: Požiadavky na účinnosť materiálu a konštrukciu

21.4.2018

 

 

CEN

EN 1150:1999

Ochranné odevy. Odevy s vysokou viditeľnosťou na neprofesionálne použitie. Skúšobné metódy a požiadavky

21.4.2018

 

 

CEN

EN 1385:2012

Prilby na kanoistiku a športy na divokej vode

21.4.2018

 

 

CEN

EN 1486:2007

Ochranné odevy pre hasičov. Skúšobné metódy a požiadavky na reflexný odev na špeciálne hasenie ohňa

21.4.2018

 

 

CEN

EN 1497:2007

Záchranné prostriedky.

21.4.2018

 

 

CEN

EN 1731:2006

Osobné prostriedky na ochranu očí. Chrániče očí a tváre z pletiva

21.4.2018

 

 

CEN

EN 1827:1999+A1:2009

Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Polmasky bez vdychovacích ventilov a s vymeniteľnými filtrami na ochranu proti plynom, plynom a časticiam alebo iba proti časticiam. Požiadavky, skúšanie, označovanie

21.4.2018

 

 

CEN

EN 1891:1998

Osobné ochranné prostriedky proti pádu z výšky. Nízkoprieťažné laná s jadrom a opletom

21.4.2018

 

 

CEN

EN 1938:2010

Osobné prostriedky na ochranu očí. Okuliare pre vodičov motocyklov a mopedov

21.4.2018

 

 

CEN

EN ISO 10819:2013

Mechanické kmitanie a otrasy. Kmitanie pôsobiace na ruky. Metóda merania a hodnotenie prenosu kmitania rukavicami na dlaň ruky (ISO 10819:2013)

21.4.2018

 

 

CEN

EN ISO 10862:2009

Malé plavidlá. Systém rýchleho odopínania pre trapézové popruhy (ISO 10862:2009)

21.4.2018

 

 

CEN

EN 12021:2014

Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Stlačený vzduch pre dýchacie prístroje

21.4.2018

 

 

CEN

EN 12083:1998

Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Filtre s dýchacou hadicou (filtre, ktoré sa nepripevňujú k maske). Protiplynové filtre, filtre proti časticiam a filtre kombinované. Požiadavky, skúšanie a označovanie (obsahuje Opravu AC:2000)

21.4.2018

 

 

 

EN 12083:1998/AC:2000

 

 

 

CEN

EN 12270:2013

Horolezecké vybavenie. Zarážky (kliny). Bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy

21.4.2018

 

 

CEN

EN 12275:2013

Horolezecké vybavenie. Karabíny. Bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy

21.4.2018

 

 

CEN

EN 12276:2013

Horolezecké vybavenie. Trecie skoby. Bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy

21.4.2018

 

 

CEN

EN 12277:2015

Horolezecké vybavenie. Postroje. Bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy

21.4.2018

 

 

CEN

EN 12278:2007

Horolezecké vybavenie. Kladky. Bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy

21.4.2018

 

 

CEN

EN ISO 12312-1:2013

Osobné prostriedky na ochranu očí a tváre. Slnečné okuliare a podobné prostriedky. Časť 1: Slnečné okuliare na všeobecné použitie (ISO 12312-1:2013)

21.4.2018

 

 

 

EN ISO 12312-1:2013/A1:2015

21.4.2018

Poznámka 3

 

CEN

EN ISO 12312-2:2015

Ochrana očí a tváre. Slnečné okuliare a podobné prostriedky. Časť 2: Chrániče očí na priame pozorovanie slnka (ISO 12312-2:2015)

21.4.2018

 

 

CEN

EN ISO 12401:2009

Malé plavidlá. Palubný bezpečnostný postroj a bezpečnostné lano. Bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy (ISO 12401:2009)

21.4.2018

 

 

CEN

EN ISO 12402-5:2006

Osobné nadnášacie prostriedky. Časť 5: Plávacie pomôcky, úroveň 50. Bezpečnostné požiadavky (ISO 12402-5:2006)

21.4.2018

 

 

 

EN ISO 12402-5:2006/AC:2006

 

 

 

 

EN ISO 12402-5:2006/A1:2010

21.4.2018

Poznámka 3

 

CEN

EN ISO 12402-6:2006

Osobné nadnášacie prostriedky. Časť 6: Záchranné vesty a osobné plávacie pomôcky na špeciálne účely. Bezpečnostné požiadavky a dodatočné skúšobné metódy (ISO 12402-6:2006)

21.4.2018

 

 

 

EN ISO 12402-6:2006/A1:2010

21.4.2018

Poznámka 3

 

CEN

EN ISO 12402-8:2006

Osobné vztlakové prostriedky. Časť 8: Príslušenstvo. Bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy (ISO 12402-8:2006)

21.4.2018

 

 

 

EN ISO 12402-8:2006/A1:2011

21.4.2018

Poznámka 3

 

CEN

EN 12477:2001

Ochranné rukavice pre zváračov

21.4.2018

 

 

 

EN 12477:2001/A1:2005

21.4.2018

Poznámka 3

 

CEN

EN 12492:2012

Horolezecké vybavenie. Prilby pre horolezcov. Bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy

21.4.2018

 

 

CEN

EN 12841:2006

Osobné ochranné prostriedky proti pádu z výšky – Systémy lanového prístupu. Zariadenia na nastavenie dĺžky lana

21.4.2018

 

 

CEN

EN 12941:1998

Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Filtračné prostriedky s pomocnou ventiláciou pripojenou k prilbe alebo ku kukle. Požiadavky, skúšanie a označovanie

21.4.2018

 

 

 

EN 12941:1998/A1:2003

21.4.2018

 

 

 

EN 12941:1998/A2:2008

21.4.2018

Poznámka 3

 

CEN

EN 12942:1998

Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Filtračné zariadenie s pomocným motorovým pohonom, ktoré obsahuje tvárové masky, polmasky alebo štvrťmasky. Požiadavky, skúšanie, označovanie

21.4.2018

 

 

 

EN 12942:1998/A1:2002

21.4.2018

 

 

 

EN 12942:1998/A2:2008

21.4.2018

Poznámka 3

 

CEN

EN 13034:2005+A1:2009

Ochranné odevy proti kvapalným chemikáliám. Funkčné požiadavky na ochranné odevy proti chemikáliám, poskytujúce obmedzenú ochranu proti kvapalným chemikáliám (prostriedky typu 6 a typu PB [6])

21.4.2018

 

 

CEN

EN 13061:2009

Ochranné odevy. Chrániče holennej kosti pre futbalových hráčov. Požiadavky a skúšobné metódy

21.4.2018

 

 

CEN

EN 13158:2009

Ochranné odevy. Ochranné kabáty, chrániče tela a ramien pre jazdcov na koňoch. Požiadavky a skúšobné metódy

21.4.2018

 

 

CEN

EN 13178:2000

Osobné prostriedky na ochranu očí. Chrániče očí pre používateľov snežných skútrov

21.4.2018

 

 

CEN

EN 13277-1:2000

Ochranné vybavenie pre bojové umenia. Časť 1: Všeobecné požiadavky a skúšobné metódy

21.4.2018

 

 

CEN

EN 13277-2:2000

Ochranné vybavenie pre bojové umenia. Časť 2: Doplnkové požiadavky a skúšobné metódy na chrániče priehlavku, predkolenia a predlaktia

21.4.2018

 

 

CEN

EN 13277-3:2013

Ochranné vybavenie pre bojové umenia. Časť 3: Doplnkové požiadavky a skúšobné metódy na chrániče trupu

21.4.2018

 

 

CEN

EN 13277-4:2001

Ochranné vybavenie pre bojové umenia. Časť 4: Doplnkové požiadavky a skúšobné metódy na chrániče hlavy

21.4.2018

 

 

 

EN 13277-4:2001/A1:2007

21.4.2018

Poznámka 3

 

CEN

EN 13277-5:2002

Ochranné vybavenie pre bojové umenia. Časť 5: Doplnkové požiadavky a skúšobné metódy na chrániče genitálií a brucha

21.4.2018

 

 

CEN

EN 13277-6:2003

Ochranné prostriedky pre bojové umenia. Časť 6: Doplnkové požiadavky a skúšobné metódy na chrániče hrude pre ženy

21.4.2018

 

 

CEN

EN 13277-7:2009

Ochranné vybavenie pre bojové umenie. Časť 7: Doplnkové požiadavky a skúšobné metódy na chrániče rúk a nôh

21.4.2018

 

 

CEN

EN 13277-8:2017

Ochranné vybavenie pre bojové umenia. Časť 8: Doplnkové požiadavky a skúšobné metódy na chrániče tváre pre karate

21.4.2018

 

 

CEN

EN 13356:2001

Výstražné doplnky na neprofesionálne použitie. Skúšobné metódy a požiadavky

21.4.2018

 

 

CEN

EN 13484:2012

Prilby pre používateľov saní

21.4.2018

 

 

CEN

EN 13546:2002+A1:2007

Ochranné odevy. Ochranné prostriedky rúk, horných končatín, hrudníka, brucha, dolných končatín, nôh a genitálií pre brankárov pozemného hokeja a chrániče píšťaly pre hráčov pozemného hokeja. Požiadavky a skúšobné metódy

21.4.2018

 

 

CEN

EN 13567:2002+A1:2007

Ochranné odevy. Ochranné prostriedky rúk, horných končatín, hrudníka, brucha, dolných končatín, genitálií a tváre pre šermiarov. Požiadavky a skúšobné metódy

21.4.2018

 

 

CEN

EN 13594:2015

Ochranné rukavice pre profesionálnych motocyklových jazdcov. Požiadavky a skúšobné metódy

21.4.2018

 

 

CEN

EN 13595-1:2002

Ochranné odevy pre profesionálnych vodičov motocyklov. Bundy, nohavice, kombinézy alebo viacdielne obleky. Časť 1: Všeobecné požiadavky

21.4.2018

 

 

CEN

EN 13595-3:2002

Ochranné odevy pre profesionálnych vodičov motocyklov. Bundy, nohavice, kombinézy alebo viacdielne obleky. Časť 3: Skúšobná metóda na zisťovanie pevnosti pri pretrhnutí

21.4.2018

 

 

CEN

EN 13634:2017

Ochranná obuv pre vodičov motocyklov. Požiadavky a skúšobné metódy

21.4.2018

 

 

CEN

EN ISO 13688:2013

Ochranné odevy. Všeobecné požiadavky (ISO 13688:2013)

21.4.2018

 

 

CEN

EN 13781:2012

Ochranné prilby pre vodičov a spolucestujúcich na snežných skútroch a boboch

21.4.2018

 

 

CEN

EN 13794:2002

Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Autonómne únikové dýchacie prístroje s uzavretým okruhom. Požiadavky, skúšanie, označovanie

21.4.2018

 

 

CEN

EN 13832-2:2006

Ochranná obuv proti chemikáliám. Časť 2: Požiadavky na ochrannú obuv odolnú proti chemikáliám za laboratórnych podmienok

21.4.2018

 

 

CEN

EN 13832-3:2006

Ochranná obuv proti chemikáliám. Časť 3: Požiadavky na ochrannú obuv vysoko odolnú proti chemikáliám za laboratórnych podmienok

21.4.2018

 

 

CEN

EN 13949:2003

Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Autonómny dýchací prístroj na potápanie s otvoreným okruhom na použitie so stlačeným plynom Nitrox a kyslíkom. Požiadavky, skúšanie, označovanie

21.4.2018

 

 

CEN

EN ISO 13982-1:2004

Ochranné odevy na použitie proti tuhým časticiam. Časť 1: Funkčné požiadavky na protichemické ochranné odevy zabezpečujúce ochranu celého tela pred vzduchom sa šíriacim tuhým časticiam (odevy typu 5) (ISO 13982-1:2004)

21.4.2018

 

 

 

EN ISO 13982-1:2004/A1:2010

21.4.2018

Poznámka 3

 

CEN

EN ISO 13998:2003

Ochranné odevy. Zástery, nohavice a vesty chrániace proti porezaniu a bodnutiu ručnými nožmi (ISO 13998:2003)

21.4.2018

 

 

CEN

EN 14021:2003

Chrániče pred kameňmi a úlomkami pre jazdcov na terénnych motocykloch. Požiadavky a skúšobné metódy

21.4.2018

 

 

CEN

EN 14052:2012+A1:2012

Vysokoúčinné prilby používané v priemysle

21.4.2018

 

 

CEN

EN 14058:2017

Ochranné odevy. Odevy na ochranu proti chladným prostrediam

21.4.2018

 

 

CEN

EN 14120:2003+A1:2007

Ochranné odevy. Chrániče zápästia, dlane, kolena a lakťa pre používateľov kolieskového športového vybavenia. Požiadavky a skúšobné metódy

21.4.2018

 

 

CEN

EN 14126:2003

Ochranné odevy. Požiadavky a skúšobné metódy na ochranný odev proti nositeľom nákazy

21.4.2018

 

 

 

EN 14126:2003/AC:2004

 

 

 

CEN

EN 14143:2013

Zariadenie na ochranu dýchacích orgánov. Autonómny izolačný potápačský dýchací prístroj

21.4.2018

 

 

CEN

EN 14225-1:2017

Obleky na potápanie. Časť 1: Mokré obleky. Požiadavky a skúšobné metódy

21.4.2018

 

 

CEN

EN 14225-2:2017

Obleky na potápanie. Časť 2: Suché obleky. Požiadavky a skúšobné metódy

21.4.2018

 

 

CEN

EN 14225-3:2017

Obleky na potápanie. Časť 3: Aktívne vyhrievané alebo ochladzované obleky, systémy a komponenty. Požiadavky a skúšobné metódy

21.4.2018

 

 

CEN

EN 14328:2005

Ochranné odevy. Rukavice a chrániče rúk na ochranu pred porezaním mechanickými nožmi. Požiadavky a skúšobné metódy

21.4.2018

 

 

CEN

EN 14387:2004+A1:2008

Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Protiplynové filtre a kombinované filtre. Požiadavky, skúšanie, označovanie

21.4.2018

 

 

CEN

EN 14435:2004

Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Autonómny dýchací prístroj s tlakovým vzduchom a polmaskou navrhnutou iba na používanie s pretlakom. Požiadavky, skúšanie a označovanie

21.4.2018

 

 

CEN

EN ISO 14460:1999

Ochranné odevy pre automobilových pretekárov. Ochrana proti teplu a plameňu. Funkčné požiadavky a skúšobné metódy (ISO 14460:1999)

21.4.2018

 

 

 

EN ISO 14460:1999/A1:2002

21.4.2018

Poznámka 3

 

 

EN ISO 14460:1999/AC:1999

 

 

 

CEN

EN 14529:2005

Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Autonómny únikový dýchací prístroj s otvoreným okruhom na stlačený vzduch s polomaskou a riadenou pĺúcnou automatikou s pretlakom

21.4.2018

 

 

CEN

EN 14593-1:2005

Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Hadicový dýchací prístroj na stlačený vzduch s pľúcnou automatikou. Časť 1: Prístroj s celotvárovou maskou. Požiadavky, skúšanie, označovanie

21.4.2018

 

 

CEN

EN 14594:2005

Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Hadicový dýchací prístroj na stlačený vzduch s kontinuálnym prietokom. Požiadavky, skúšanie, označovanie

21.4.2018

 

 

 

EN 14594:2005/AC:2005

 

 

 

CEN

EN 14605:2005+A1:2009

Ochranné odevy proti kvapalným chemikáliám. Funkčné požiadavky na odevy s kvapalinotesnými (typ 3) alebo sprejotesnými (typ 4) spojmi, vrátane súčastí odevu chrániacich iba časti tela (typy PB [3] a PB [4])

21.4.2018

 

 

CEN

EN ISO 14877:2002

Ochranné odevy na abrazívne čistenie ošľahávaním zrnitými brúsnymi materiálmi (ISO 14877:2002)

21.4.2018

 

 

CEN

EN ISO 15027-1:2012

Obleky na ponáranie. Časť 1: Obleky na stále nosenie, požiadavky vrátane bezpečnosti (ISO 15027-1:2012)

21.4.2018

 

 

CEN

EN ISO 15027-2:2012

Obleky na ponáranie. Časť 2: Únikové obleky, požiadavky vrátane bezpečnosti (ISO 15027-2:2012)

21.4.2018

 

 

CEN

EN 15090:2012

Obuv pre hasičov

21.4.2018

 

 

CEN

EN 15151-1:2012

Horolezecké vybavenie. Brzdiace zariadenia. Časť 1: Brzdiace zariadenia s poloautomatickou funkciou, bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy

21.4.2018

 

 

CEN

EN 15333-1:2008

Dýchacie prístroje. Ľahký hadicový potápačský dýchací prístroj s otvoreným okruhom na stlačený vzduch. Časť 1: Prístroje s automatickou reguláciou pľúcami

21.4.2018

 

 

 

EN 15333-1:2008/AC:2009

 

 

 

CEN

EN 15333-2:2009

Dýchacie prístroje. Ľahký hadicový potápačský prístroj s otvoreným okruhom na stlačený vzduch. Časť 2: Prístroje s voľným prietokom vzduchu

21.4.2018

 

 

CEN

EN 15613:2008

Chrániče kolien a lakťov pre sálové športy. Bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy

21.4.2018

 

 

CEN

EN 16027:2011

Ochranné odevy. Rukavice s ochranným účinkom pre futbalových brankárov.

21.4.2018

 

 

CEN

EN 16350:2014

Ochranné rukavice. Elektrostatické riziká

21.4.2018

 

 

CEN

EN 16473:2014

Prilby pre hasičov. Prilby na technické zásahy

21.4.2018

 

 

CEN

EN 16716:2017

Horolezecké vybavenie. Systémy lavínových airbagov. Bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy

21.4.2018

 

 

CEN

EN ISO 17249:2013

Bezpečnostná obuv s odolnosťou proti prerezaniu reťazovou pílou (ISO 17249:2013)

21.4.2018

 

 

 

EN ISO 17249:2013/AC:2014

 

 

 

CEN

EN ISO 20345:2011

Osobné ochranné prostriedky. Bezpečnostná obuv (ISO 20345:2011)

21.4.2018

 

 

CEN

EN ISO 20346:2014

Osobné ochranné prostriedky. Ochranná obuv (ISO 20346:2014)

21.4.2018

 

 

CEN

EN ISO 20347:2012

Osobné ochranné prostriedky. Pracovná obuv (ISO 20347:2012)

21.4.2018

 

 

CEN

EN ISO 20471:2013

Odevy s vysokou viditeľnosťou. Skúšobné metódy a požiadavky (ISO 20471:2013, Corrected version 2013-06-01)

21.4.2018

 

 

 

EN ISO 20471:2013/A1:2016

21.4.2018

Poznámka 3

 

CEN

EN ISO 27065:2017

Ochranné odevy. Funkčné požiadavky na ochranné odevy pre pracovníkov pracujúcich s kvapalnými pesticídmi, ako aj pracovníkov vykonávajúcich následné činnosti (ISO 27065:2017)

21.4.2018

 

 

Poznámka 0:

Toto je dátum, od ktorého dodržiavanie harmonizovanej normy alebo jej častí vytvára predpoklad zhody s príslušnými požiadavkami právnych predpisov Únie.

Poznámka 1:

Dátum ukončenia predpokladu zhody je vo všeobecnosti dátumom stiahnutia starej normy stanovený Európskou normalizačnou organizáciou. Používatelia týchto noriem sa však upozorňujú na to, že v niektorých výnimočných prípadoch tomu môže byť inak.

Poznámka 2.1:

Nová (alebo zmenená a doplnená) norma má ten istý rozsah ako stará norma. V stanovenom dátume, prestáva stará norma poskytovať predpoklad zhody so základnými alebo ďalšími požiadavkami príslušných právnych predpisov Únie.

Poznámka 2.2:

Nová norma má širší rozsah ako stará norma. V stanovenom dátume, prestáva stará norma poskytovať predpoklad zhody so základnými alebo ďalšími požiadavkami príslušných právnych predpisov Únie.

Poznámka 2.3:

Nová norma má užší rozsah ako stará norma. V stanovenom dátume, prestáva (čiastočne) stará norma poskytovať predpoklad zhody so základnými alebo ďalšími požiadavkami príslušných právnych predpisov Únie pre výrobky alebo služby, ktoré spadajú do rozsahu novej normy. Predpoklad zhody so základnými alebo ďalšími požiadavkami príslušných právnych predpisov Únie pre výrobky alebo služby, ktoré spadajú do rozsahu (čiastočne) starej normy, ale nespadajú do rozsahu novej normy zostáva bez zmeny.

Poznámka 3:

V prípade zmien a doplnení, je referenčnou normou norma EN CCCCC:YYYY, jej predchádzajúce zmeny a doplnenia, ak nejaké existujú, a nová uvedená zmena a doplnenie.

POZNÁMKA:

Akékoľvek informácie týkajúce sa dostupnosti noriem je možné získať buď od európskych normalizačných organizácií alebo od národných normalizačných orgánov. Ich zoznam je uvedený v Úradnom vestníku Európskej únie podľa článku 27 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.1025/2012 (3).

Európske normalizačné organizácie prijímajú harmonizované normy v angličtine (CEN a Cenelec uverejňujú aj vo francúzštine a v nemčine). Národné normalizačné orgány potom názvy harmonizovaných noriem prekladajú do všetkých ostatných vyžadovaných úradných jazykov Európskej únie. Európska komisia nezodpovedá za správnosť názvov, ktoré boli predložené na uverejnenie v úradnom vestníku.

Odkazy na korigendá „…/AC:YYYY“ sa uverejňujú len na informačné účely. Korigendom sa z textu normy odstraňujú preklepy, gramatické a podobné chyby, pričom korigendum sa môže vzťahovať na jednu alebo viac jazykových verzií (anglickú, francúzsku a/alebo nemeckú) normy prijatej európskou normalizačnou organizáciou.

Uverejnenie odkazov v Úradnom vestníku Európskej únie neznamená, že normy sú k dispozícii vo všetkých jazykoch Európskej únie.

Komisia zabezpečuje aktualizáciu tohto zoznamu.

Viac informácií o harmonizovaných normách nájdete na internetovej adrese:

http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm.


(1)  Ú. v. EÚ L 81, 31.3.2016, s. 51.

(2)  ESO: Európska normalizačná organizácia:

CEN: Rue de la Science 23, 1040 Brusel, BELGICKO. Tel. +32 25500811, fax +32 25500819 (http://www.cen.eu)

Cenelec: Rue de la Science 23, 1040 Brusel, BELGICKO. Tel. +32 25500811, fax +32 25500819 (http://www.cenelec.eu)

ETSI: 650, route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, FRANCÚZSKO. Tel.+33 492944200, fax +33 493654716 (http://www.etsi.eu)

(3)  Ú. v. EÚ C 338, 27.9.2014, s. 31.


27.3.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 113/65


Stanovisko Poradného výboru pre koncentrácie prijaté na jeho zasadnutí 21. septembra 2016 k návrhu rozhodnutia vo veci M.7801 – Wabtec/Faiveley Transport

Spravodajca: Estónsko

(2018/C 113/05)

Koncentrácia

1.

Poradný výbor súhlasí s Komisiou, že oznámená transakcia predstavuje koncentráciu v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b) nariadenia o fúziách.

2.

Poradný výbor súhlasí s Komisiou, že oznámená transakcia má význam pre celú Úniu v zmysle článku 1 ods. 3 nariadenia o fúziách.

Relevantné trhy

3.

Poradný výbor súhlasí s vymedzením relevantných produktových a geografických trhov, ako ich Komisia uviedla v návrhu rozhodnutia.

4.

Poradný výbor súhlasí najmä so závermi Komisie, že:

4.1.

pneumatické trecie brzdové systémy pre železničné koľajové vozidlá predstavujú samostatný produktový trh, odlišný od trhu s ostatnými typmi bŕzd a hydraulických bŕzd;

4.2.

na jednej strane existujú oddelené trhy pre úplné pneumatické trecie brzdové systémy pre železničné koľajové vozidlá a na druhej strane trhy pre ich podsystémy (mechanické brzdy, ovládače brzdových systémov a vzduchové sústavy);

4.3.

pokiaľ ide o trecie materiály pre železničné koľajové vozidlá, existujú oddelené trhy pre i) organické doštičky, ii) spekané doštičky, iii) organické brzdové klátiky/čeľuste a iv) spekané brzdové klátiky/čeľuste;

4.4.

brzdové kotúče predstavujú samostatný trh, oddelený od trecích materiálov,

4.5.

zberače a klzné lišty zberačov predstavujú samostatné trhy, oddelené od seba a

4.6.

relevantný geografický rozsah všetkých trhov s vybavením pre železničné koľajové vozidlá síce pokrýva celé územie EHP, ale presný geografický rozsah trhov pre merače spotreby energie a zapisovače údajov možno ponechať otvorený.

Posúdenie z hľadiska hospodárskej súťaže

5.

Poradný výbor súhlasí s Komisiou, že je primerané posúdiť trhy s vybavením pre železničné koľajové vozidlá na úrovni VPZ, výnimkou sú prvky, ktoré si vyžadujú pravidelnú výmenu (napr. trecie materiály a brzdové kotúče), v prípade ktorých je zaručené samostatné posúdenie na úrovni nezávislého trhu náhradných dielov.

6.

Poradný výbor súhlasí s Komisiou, že navrhovaná transakcia by tak, ako ju pôvodne oznámila oznamujúca strana, pravdepodobne značne narušila efektívnu hospodársku súťaž na vnútornom trhu alebo na jeho podstatnej časti, najmä v dôsledku vytvorenia alebo posilnenia dominantného postavenia vzhľadom na:

6.1.

spekané brzdové doštičky na nezávislom trhu náhradných dielov v EHP a

6.2.

spekané brzdové klátiky/čeľuste na nezávislom trhu náhradných dielov v EHP.

7.

Poradný výbor súhlasí s Komisiou, že navrhovaná transakcia by nemala za následok značné narušenie efektívnej hospodárskej súťaže vzhľadom na žiadny iný relevantný dotknutý trh.

Záväzky

8.

Poradný výbor súhlasí s Komisiou, že záväzky sú postačujúce na odstránenie obáv, ktoré vyvolala navrhovaná transakcia v súvislosti s hospodárskou súťažou, pokiaľ ide o:

8.1.

spekané brzdové doštičky na nezávislom trhu náhradných dielov v EHP a

8.2.

spekané brzdové klátiky/čeľuste na nezávislom trhu náhradných dielov v EHP.

Zlučiteľnosť s vnútorným trhom a dohodou o EHP

9.

Poradný výbor súhlasí s Komisiou, že za predpokladu dodržania konečných záväzkov v celom rozsahu nie je pravdepodobné, že navrhovaná transakcia značne naruší účinnú hospodársku súťaž na vnútornom trhu alebo jeho podstatnej časti.

10.

Poradný výbor súhlasí s Komisiou, že navrhovaná transakcia by mala byť vyhlásená za zlučiteľnú s vnútorným trhom a Dohodou o EHP v súlade s článkom 8 ods. 2 nariadenia o fúziách a článkom 57 Dohody o EHP.


27.3.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 113/67


Záverečná správa úradníka pre vypočutie (1)

Vec M.7801 – Wabtec/Faiveley Transport

(2018/C 113/06)

1.

Európskej komisii (ďalej len „Komisia“) bolo 4. apríla 2016 doručené oznámenie o navrhovanej transakcii (ďalej len „navrhovaná transakcia“) podľa článku 4 nariadenia o fúziách (2), ktorou Westinghouse Air Brake Technologies Corporation („Wabtec“) plánuje získať nepriamu výlučnú kontrolu nad celým podnikom Faiveley Transport S.A. („Faiveley“) prostredníctvom kúpy akcií. Wabtec sa ďalej označuje ako „oznamujúca strana“, Wabtec a Faiveley sa spoločne označujú pojmom „strany“.

2.

Komisia 12. mája 2016 prijala rozhodnutie začať konanie podľa článku 6 ods. 1 písm. c) nariadenia o fúziách, pretože zistila, že navrhovaná transakcia vzbudila vážne obavy, pokiaľ ide o jej zlučiteľnosť s vnútorným trhom a fungovaním dohody o EHP v súvislosti s trhmi s úplnými pneumatickými brzdovými systémami a ich podsystémami (podvozkové brzdy a pneumatické ovládače bŕzd), zberačmi, brzdovými kotúčmi a trecími materiálmi.

3.

Komisia prijala 17. júna 2016 so súhlasom oznamujúcej strany rozhodnutie podľa článku 10 ods. 3 nariadenia o fúziách, ktorým predĺžila druhú fázu preskúmania navrhovanej transakcie, ako aj lehotu na prijatie konečného rozhodnutia o 20 dní.

4.

Uvedená lehota sa 8. júla 2016 v súlade s článkom 10 ods. 4 nariadenia o fúziách a článkom 9 vykonávacieho nariadenia o fúziách (3) prerušila. Prerušenie sa skončilo 13. júla 2016.

5.

Oznamujúca strana 25. júla 2016 predložila Komisii záväzky („prvé záväzky“) a Komisia spustila test trhu na posúdenie toho, či tieto prvé záväzky postačovali na vyriešenie obáv týkajúcich sa hospodárskej súťaže vznesených v priebehu druhej fázy skúmania v súvislosti s trhmi s výrobou a dodávkami spekaných brzdových doštičiek a brzdových klátikov na nezávislom trhu náhradných dielov v EHP.

6.

Oznamujúca strana Komisii, po tom, ako jej bola doručená reakcia Komisie s posúdením prvých záväzkov vrátane výsledkov testu trhu, 16. augusta 2016 predložila zrevidované záväzky („konečné záväzky“).

7.

V rámci tohto konania nebola podaná nijaká žiadosť o vypočutie zainteresovanej tretej osoby.

8.

Komisia nevydala žiadne vyhlásenie o námietkach podľa článku 13 ods. 2 vykonávacieho nariadenia o fúziách. Neuskutočnilo sa žiadne formálne ústne konanie v súlade s článkom 14 uvedeného nariadenia.

9.

V návrhu rozhodnutia sa navrhovaná transakcia vyhlasuje za zlučiteľnú s vnútorným trhom a Dohodou o EHP pod podmienkou, že oznamujúca strana dodrží konečné záväzky, ktoré sa stanovujú ako podmienky a povinnosti priložené k návrhu rozhodnutia.

10.

Podľa článku 16 rozhodnutia 2011/695/EÚ som skúmal, či sa návrh rozhodnutia zaoberá iba námietkami, v prípade ktorých dostali strany možnosť vyjadriť sa. Dospel som k záveru, že sa vzťahuje iba na tieto námietky.

11.

Počas daného postupu mi neboli doručené žiadne ďalšie procedurálne žiadosti ani sťažnosti a vo všeobecnosti sa domnievam, že bol dodržaný skutočný výkon procesných práv.

V Bruseli 22. septembra 2016

Joos STRAGIER


(1)  V súlade s článkami 16 a 17 rozhodnutia predsedu Európskej komisie 2011/695/EÚ z 13. októbra 2011 o funkcii a pôsobnosti vyšetrovateľa v niektorých konaniach vo veci hospodárskej súťaže (Ú. v. EÚ L 275, 20.10.2011, s. 29) (ďalej len „rozhodnutie 2011/695/EÚ“).

(2)  Nariadenie Rady (ES) č. 139/2004 z 20. januára 2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi (Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1) („nariadenie o fúziách“).

(3)  Nariadenie Komisie (ES) č. 802/2004 zo 7. apríla 2004, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 139/2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi (Ú. v. EÚ L 133, 30.4.2004, s. 1) („vykonávacie nariadenie o fúziách“).


27.3.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 113/68


Zhrnutie rozhodnutia Komisie

zo 4. októbra 2016,

ktorým sa koncentrácia vyhlasuje za zlučiteľnú s vnútorným trhom a fungovaním Dohody o EHP

(Vec M.7801 – Wabtec/Faiveley Transport)

[oznámené pod číslom C(2016) 6325]

(Iba anglické znenie je autentické)

(Text s významom pre EHP)

(2018/C 113/07)

Komisia prijala 4. októbra 2016 rozhodnutie týkajúce sa prípadu fúzie podľa nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 z 20. januára 2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi  (1), a najmä podľa článku 8 ods. 2 uvedeného nariadenia. Úplné znenie tohto rozhodnutia, ktoré nemá dôverný charakter, prípadne v podobe predbežného znenia, je k dispozícii v anglickom jazyku na webovom sídle Generálneho riaditeľstva pre hospodársku súťaž: http://ec.europa.eu/comm/competition/index_en.html

I.   STRANY

1.

Westinghouse Air Brake Technologies Corporation (ďalej len „Wabtec“) je medzinárodný podnik so sídlom v USA pôsobiaci v oblasti výroby a v dodávok železničného vybavenia a v poskytovaní služieb v železničnom sektore. Na americkom kontinente je lídrom na trhu.

2.

Faiveley Transport S.A. (ďalej len „Faiveley“) je podnik so sídlom vo Francúzsku pôsobiaci v oblasti výroby a v dodávok integrovaných systémov a služieb pre železničný sektor. Jeho činnosti sa zameriavajú na európsky trh.

3.

Wabtec sa ďalej označuje ako „oznamujúca strana“ a spoločne sa Wabtec a Faiveley označujú pojmom „strany“.

II.   TRANSAKCIA

4.

Transakcia spočíva v tom, že Wabtec nadobudne v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b) nariadenia o fúziách celý podnik Faiveley prostredníctvom kúpy akcií (ďalej len „transakcia“).

III.   VÝZNAM PRE ÚNIU

5.

Strany majú spoločný celkový celosvetový obrat viac ako 2 500 miliónov EUR (2) (Wabtec 2 292 miliónov EUR; Faiveley 1 048 miliónov EUR). Spoločný celkový obrat dotknutých podnikov je viac ako 100 miliónov EUR a celkový obrat každého z nich je viac ako 25 miliónov EUR v každej z týchto krajín – Nemecko, Francúzsko, Taliansko a Spojené kráľovstvo. Každý z dotknutých podnikov má obrat v Únii viac ako 100 miliónov EUR (Wabtec […] miliónov EUR; Faiveley […] miliónov EUR), v jednom jedinom členskom štáte však nedosahujú viac ako dve tretiny celkových obratov v Únii.

6.

Koncentrácia má preto význam pre celú Úniu podľa článku 1 ods. 3 nariadenia o fúziách.

IV.   POSTUP

7.

Komisia prijala 4. apríla 2016 oznámenie v tejto veci.

8.

Komisia prijala 12. mája 2016 rozhodnutie v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. c) nariadenia o fúziách, ktorým začala konanie.

9.

Komisia prijala 17. júna 2016 so súhlasom oznamujúcej strany rozhodnutie podľa článku 10 ods. 3 nariadenia o fúziách, ktorým predĺžila lehotu na prijatie konečného rozhodnutia o 20 dní.

10.

Dňa 8. júla 2016 bola lehota na prijatie konečného rozhodnutia prerušená v súlade s článkom 10 ods. 4 nariadenia o fúziách a článkom 9 nariadenia Komisie (ES) č. 802/2004 (3), ktorým sa vykonáva nariadenie o fúziách. Prerušenie sa skončilo 13. júla 2016.

11.

Oznamujúca strana predložila Komisii 25. júla 2016 záväzky (ďalej len „prvé záväzky“).

12.

Komisia začala 25. júla 2016 test trhu s cieľom posúdiť, či sú prvé záväzky vhodné na riešenie obáv, ktoré Komisia identifikovala v súvislosti s hospodárskou súťažou.

13.

Oznamujúca strana predložila Komisii 16. augusta 2016 zrevidované záväzky (ďalej len „konečné záväzky“).

V.   RELEVANTNÉ TRHY S VÝROBKAMI  (4)

a)   Trh s pôvodným zariadením a nezávislý trh náhradných dielov

14.

V železničnom priemysle sa obchoduje zvyčajne na dvoch úrovniach: i) predaj výrobcom pôvodného zariadenia vrátane výrobcov (ďalej len „VPZ“) železničných koľajových vozidiel a výrobcov podsystémov a ii) predaj na nezávislom trhu náhradných dielov prevádzkovateľom vlakom.

15.

Komisia v súlade so zisteniami v predchádzajúcej veci (5) skonštatovala, že keďže nezávislý trh náhradných dielov z veľkej časti sleduje a odráža situáciu na trhu VPZ, je vhodné posúdiť trhy s vlakovými systémami a podsystémami na úrovni VPZ. Pokiaľ však ide o prvky, ktoré si vyžadujú pravidelnú výmenu v priebehu životnosti vlaku (napríklad trecie materiály a brzdové kotúče), Komisia posúdila úroveň nezávislého trhu náhradných dielov samostatne.

b)   Pneumatické trecie brzdové systémy a ich podsystémy

16.

Existujú viaceré rôzne technické riešenia na spomalenie alebo zastavenie vlaku, ako sú trecie brzdy, magnetické brzdy a dynamické brzdy. Na posúdenie tejto transakcie sú významné len trecie brzdy.

17.

Komisia v súlade so zisteniami v predchádzajúcej veci (6) skonštatovala, že výroba a dodávky kompletných trecích brzdových systémov pre železničné vozidlá predstavujú samostatný trh (na rozdiel od iných druhov bŕzd) a že možno rozlišovať medzi pneumatickými a hydraulickými systémami.

18.

Komisia ďalej skonštatovala, že trh s kompletnými trecími brzdovými systémami sa pravdepodobne rozlišuje minimálne na elektronicky ovládané (elektropneumatické) a neelektronicky ovládané systémy a že nemožno vylúčiť, že je možné ďalšie rozlíšenie podľa druhu týchto železničných koľajových vozidiel (napr. vysokorýchlostné, regionálne, podzemné atď.). Komisia však nevyvodila záver o tejto otázke, lebo výsledok posúdenia z hľadiska hospodárskej súťaže bol rovnaký v prípade všetkých alternatív.

19.

Komisia ďalej vyvodila záver, že existujú samostatné trhy pre podsystémy pneumatických trecích brzdových systémov: i) podvozkové brzdy; ii) ovládače bŕzd a iii) vzduchové sústavy. Komisia ďalej poznamenáva, že na ovládače bŕzd sa uplatňujú podobné úvahy, pokiaľ ide o elektronické a neelektronické ovládače bŕzd, ako na kompletné pneumatické trecie brzdové systémy. Pokiaľ ide o podvozkové brzdy, brzdové kotúče (7) a klátikové brzdy (8) predstavujú pravdepodobne samostatné trhy. Komisia však nevyvodila záver o presných vymedzeniach trhu s výrobkami, lebo výsledok posúdenia z hľadiska hospodárskej súťaže bol rovnaký v prípade všetkých alternatív.

c)   Zberače a klzné lišty

20.

Zberač je zariadenie používané na prenos elektrického prúdu z nadzemného vedenia (trakčné vedenie) do železničného vozidla (9). Na vrchu hlavy zberača sa nachádzajú klzné lišty na samotný styk s vedením.

21.

Komisia skonštatovala, že významný trh by mali byť buď výroba a dodávky zberačov pre všetky druhy železničných koľajových vozidiel, alebo že trh by mal byť segmentovaný podľa druhu predmetného železničného koľajového vozidla. Z preskúmania trhu konkrétne vyplynulo, že zberače pre vysokorýchlostné vlaky môžu predstavovať samostatný trh (na rozdiel napríklad od zberačov pre hlavné a regionálne elektrické motorové jednotky). Komisia však nevyvodila záver o tejto otázke, lebo výsledok posúdenia z hľadiska hospodárskej súťaže bol rovnaký v prípade všetkých alternatív.

22.

Komisia ďalej skonštatovala, že existuje samostatný trh s klznými lištami.

d)   Trecie materiály

23.

Trecie brzdové systémy spôsobujú spomalenie alebo zastavenie vlaku premenou kinetickej energie na teplo. Trecie materiály sú nevyhnutnou súčasťou takéhoto brzdového systému, ktoré pri pritlačení na brzdový kotúč alebo jazdnú plochu kolesa zabezpečia trenie potrebné na premenu formy energie.

24.

Trecie materiály na použitie vo vlakoch sa vyskytujú najmä v dvoch rôznych zloženiach: organické a spekané (10). Sú aj v dvoch hlavných tvaroch: brzdové doštičky pre kotúčové brzdy (pritláčané na brzdový kotúč) a brzdové čeľuste/klátiky pre klátikové brzdy (pritláčané priamo na jazdnú plochu kolesa).

25.

Komisia vyvodila záver, že existujú samostatné trhy s výrobkami pre: i) organické doštičky; ii) spekané doštičky; iii) organické brzdové klátiky a iv) spekané brzdové klátiky. Každý z týchto trhov by mal byť segmentovaný na predaj pre VPZ a na predaj na nezávislom trhu náhradných dielov. Komisia ponechala otvorené, či by sa trh so spekanými doštičkami mal ďalej segmentovať na pevné a flexibilné doštičky, ako aj na doštičky oblého a iného tvaru.

e)   Brzdové kotúče

26.

Brzdové kotúče sú diely mechanickej podvozkovej brzdy. Brzdové doštičky sú pritláčané na brzdové kotúče, čo spôsobuje premenu kinetickej energie na teplo s cieľom spomaliť alebo zastaviť vlak.

27.

Komisia vyvodila záver, že brzdové kotúče predstavujú samostatný trh. Trh by mal byť segmentovaný aj na predaj pre VPZ a na predaj na nezávislom trhu náhradných dielov.

VI.   GEOGRAFICKY VÝZNAMNÉ TRHY

28.

Komisia skonštatovala, že geograficky významné trhy pre všetky výrobky dotknuté transakciou sú v celom EHP.

VII.   POSÚDENIE

a)   Značné narušenie efektívnej hospodárskej súťaže

29.

Komisia dospela k záveru, že transakcia by značne narušila efektívnu hospodársku súťaž na trhoch s týmito výrobkami:

i)

nezávislý trh s náhradnými spekanými brzdovými doštičkami;

ii)

nezávislý trh s náhradnými spekanými brzdovými klátikmi.

30.

Efektívna hospodárska súťaž na týchto trhoch by bola značne narušená transakciou z hlavných dôvodov uvedených ďalej.

31.

Po prvé, spoločné trhové podiely strán by boli vysoké: [60 – 70] % v prípade spekaných doštičiek so zvýšením o [10 – 20] percentuálnych bodov a [90 – 100] % v prípade klátikov so zvýšením o [0 – 5] percentuálnych bodov. Zvyšných konkurentov by bolo málo – v praxi len Federal Mogul a Knorr-Bremse – a tí by boli výrazne menší. Predaj spoločnosti Knorr-Bremse navyše čiastočne pochádza z predaja spekaných materiálov od podniku Wabtec pre spoločnosť Knorr-Bremse.

32.

Po druhé, strany sú blízkymi konkurentmi. Často sú schválenými dodávateľmi pre rovnaké parky železničných koľajových vozidiel a intenzívne súťažia o veľké projekty. Strany napríklad nedávno predložili viaceré kolá stále klesajúcich cien, keď predkladali ponuky proti sebe v obstarávaní, ktoré organizoval francúzsky prevádzkovateľ vlakov SNCF na dodávku spekaných brzdových doštičiek pre svoj park TGV.

33.

Po tretie, dodávatelia organických trecích materiálov významne neobmedzujú dodávateľov spekaných materiálov. Prechod medzi spekanými a organickými trecími materiálmi je zriedkavý a technicky náročný.

34.

Po štvrté, prekážky vstupu sú vysoké. Vývoj spekaných trecích materiálov si vyžaduje značné investície a, pretože výrobky sú hlavnými bezpečnostnými komponentmi vlakov, vzťahujú sa na ne prísne regulačné požiadavky. Vstup nových konkurentov na trh po transakcii vyzerá nepravdepodobne.

35.

Po piate, viacerí účastníci trhu – vrátane prevádzkovateľov vlakov, výrobcov železničných koľajových vozidiel, konkurentov v segmente trecích materiálov a konkurenta v segmente brzdového systému – vyjadrili obavy. Uviedli, že transakcia by viedla k oslabeniu hospodárskej súťaže a k zvýšeným cenám na týchto trhoch.

b)   Žiadne značné narušenie efektívnej hospodárskej súťaže

Kompletné trecie brzdové systémy

36.

Činnosti strán v segmente kompletných trecích brzdových systémov sa prelínajú, len ak sa posudzuje možný segment nákladných vozňov/(neelektrických) pneumatických trecích systémov. Spoločný trhový podiel je však naďalej menší ako 20 %, takže nie sú ovplyvnené žiadne trhy.

37.

Pokiaľ ide o osobné vozne, dopyt v EHP tvoria elektropneumatické brzdové systémy, ktoré sa stali v podstate štandardom vo všetkých projektoch nových osobných železničných koľajových vozidiel. Činnosti strán sa neprelínajú, pokiaľ ide o takéto brzdové systémy v EHP, lebo podnik Wabtec nemá typ elektronického ovládača bŕzd požadovaného v EHP, takže ho nemôže ponúkať (11).

38.

Komisia mala však po prvej fáze vyšetrovania aj tak obavy, že Wabtec by mohol vstúpiť na trh s kompletnými (elektro)pneumatickými trecími brzdovými systémami, kde je v súčasnosti spoločnosť Knorr-Brems jasným lídrom trhu (s najmenej [70 – 80] % trhu) a podnik Faiveley je jediný konkurent. Wabtec vyvíja dva systémy elektronických ovládačov bŕzd, […] a […], a existujú dôkazy, že Wabtec mal v úmysle uviesť ich v EHP na trh. Komisia však po druhej fáze vyšetrovania vyvodila záver, že jej obavy neboli plne podložené a že podľa požadovanej právnej normy nebolo možné určiť značné narušenie efektívnej hospodárskej súťaže. Bolo to najmä z dôvodov uvedených ďalej.

39.

Po prvé, výrobok podniku Wabtec […] by bol technicky a komerčne nevhodný pre EHP. Výrobok bol vyvinutý ako projekt vedený USA bez zohľadnenia technických požiadaviek trhu EHP a bol takisto príliš […] v porovnaní s výrobkami konkurentov. Interné dokumenty podniku Wabtec ďalej preukázali, že samotná spoločnosť Wabtec výrobku neverila.

40.

Po druhé, hoci výrobok […] by bol pravdepodobne technicky a komerčne vyrovnanejší výrobkom, ktoré konkurenti v súčasnosti predávajú v EHP, ešte je v skorých fázach vývoja a jeho dokončenie si bude vyžadovať ďalšie značné konštrukčné úsilie.

41.

Po tretie, v rozpore so závermi Komisie v prvej fáze sú technické inovácie na trhu dynamické a nielen prírastkové. Faiveley počas druhej fázy vyšetrovania Komisii oznámil, že v roku 2016 uvádza nový výrobok ovládača bŕzd. Výrobok je technicky a komerčne výrazne modernejší ako súčasné výrobky podniku Faiveley. Komisia skonštatovala, že takýto vývoj ešte viac sťažuje vstup podniku Wabtec na trh, lebo by musel dosiahnuť nielen súčasnú úroveň na trhu, ale musel by vyrovnať aj nový vývoj existujúcich konkurentov. Napríklad je pravdepodobné, že výrobok […] by bol zastaraný a vyžadoval by si výrazne nový dizajn, čo znižuje pravdepodobnosť vstupu podniku Wabtec na trh a v každom prípade ho posúva na neskoršie obdobie, ako sa očakávalo.

42.

Po štvrté, dodávatelia podsystémov vyvíjajú konkurenčný tlak. Hoci títo dodávatelia nevedia ponúknuť kompletné trecie brzdové systémy, mnohí výrobcovia železničných koľajových vozidiel vedia integrovať podsystémy do kompletných trecích brzdových systémov, a túto skutočnosť v minulosti využili ako nástroj vyjednávania.

43.

Po piate, hoci niektorí účastníci trhu vyjadrili určité obavy týkajúce sa kompletných trecích brzdových systémov, iní sa skôr domnievajú, že transakcia by mohla byť pozitívna, lebo podniku Faiveley by umožnila silnejšie konkurovať jasnému lídrovi na trhu, spoločnosti Knorr-Bremse.

Trecie brzdové podsystémy

44.

Komisia skonštatovala, že transakcia nespôsobuje obavy týkajúce sa hospodárskej súťaže v súvislosti s trecími brzdovými podsystémami.

45.

Pokiaľ ide o mechanické podvozkové brzdy, činnosti strán sa prelínajú v oblasti dodávok kotúčových bŕzd, kde dosahujú spoločný trhový podiel vo výške približne [30 – 40] %. Iní hlavní konkurenti, Knorr-Bremse a Dako, však zostávajú silní. Väčšina výrobcov železničných koľajových vozidiel sa takisto domnieva, že by mali dostatočné alternatívy aj po transakcii.

46.

Pokiaľ ide o ovládače bŕzd, Komisia vyvodila záver, že platia rovnaké úvahy ako pre kompletné (elektro)pneumatické trecie brzdové systémy.

47.

Pokiaľ ide o vzduchové systémy, činnosti strán sa v EHP neprelínajú, lebo Wabtec v súčasnosti takéto systémy neponúka. Komisia nenašla ani dôkazy, že by Wabtec mohol vstúpiť na tento trh.

Zberače a klzné lišty

48.

V segmente zberačov dosahujú spoločné trhové podiely strán [30 – 40] %, ak sa zoberú do úvahy spolu všetky typy železničných koľajových vozidiel. Pre niektoré možné podsegmenty by bol trhový podiel vyšší, napríklad [40 – 50] % v podsegmente vysokorýchlostných vlakov a [60 – 70] % v podsegmente lokomotív. Komisia z hlavných dôvodov uvedených ďalej skonštatovala, že transakcia nespôsobuje obavy týkajúce sa hospodárskej súťaže v súvislosti so zberačmi.

49.

Po prvé, Komisia skonštatovala, že samotné trhové podiely úplne nevystihujú pozície účastníkov trhu. Dôvodom je napríklad nízky počet verejných obstarávaní za rok (najmä v prípade vysokorýchlostných vlakov) a z toho vyplývajúca nestálosť trhových podielov. Navyše objem predaja, a teda trhové podiely vo veľkej miere závisia nie od výrobcu zberača, ale od úspechu vlakových platforiem (štandardizované vlaky predávané v súpravách, typické napríklad pre lokomotívy), na ktorých sú zberače namontované.

50.

Po druhé, nezdá sa, že by strany boli veľmi blízkymi konkurentmi a vo väčšine verejných obstarávaní sa nestretávajú. Zdá sa, že sú silné v segmente zberačov pre odlišné druhy železničných koľajových vozidiel, pričom podnik Faiveley sa zameriava na vysokorýchlostné vlaky a podnik Wabtec je silnejší napríklad v segmente vlakov určených na prevádzku na hlavných trasách.

51.

Po tretie, zopár konkurentov na trhu zostane (ako sú Schunk, Contact, Richard, EC Engineering a Sécheron). Aj menší konkurenti sa zdajú byť motivovaní a schopní ďalej vyvíjať svoje výrobky, a tak zvýšiť mieru svojej činnosti v rôznych možných segmentoch.

52.

Po štvrté, vyzerá to, že výrobcovia železničných koľajových vozidiel zohrávajú významnú úlohu v segmente zberačov: V minulosti spolupracovali s dodávateľmi zberačov na vývoji zberačov pre nové vlaky a mnohí z nich uviedli, že v prípade potreby by mohli začať vlastnú výrobu alebo by mohli financovať dodávateľov zberačov. Vo všeobecnosti sa zdá, že výrobcovia železničných koľajových vozidiel majú kúpnu silu.

53.

Napokon, Komisia poznamenáva, že klzné lišty by nespôsobili nárast horizontálnych prelínaní, lebo Faiveley ich nevyrába. Ďalej skonštatovala, že transakcia nespôsobuje vertikálne obavy. Dôvodom je najmä skutočnosť, že i) trhový podiel podniku Wabtec na trhu s klznými lištami zostáva menší ako [10 – 20] %, z čoho nevyplýva schopnosť obmedzovania prístupu k vstupom, a ii) strany už odoberajú [50 – 60] % svojho dopytu po klzných lištách od podniku Wabtec. Viacerí významní dodávatelia zostanú na trhu vrátane spoločnosti Schunk, ako aj viacerí nezávislí dodávatelia bez vlastnej výroby zberačov (ako napríklad Morgan a Mersen).

Vertikálne prepojenia vytvorené trecími materiálmi

54.

Transakcia spôsobuje vertikálne prepojenia medzi i) dodávkami trecích materiálov na hornom trhu (VPZ) a ii) dodávkami brzdových systémov (a aj podvozkových bŕzd) na dolnom trhu. Komisia z týchto dôvodov vyvodila záver, že tieto vertikálne prepojenia nespôsobujú značné obmedzenie efektívnej hospodárskej súťaže.

55.

Pokiaľ ide o obmedzovanie prístupu k vstupom, Komisia vyvodila záver, že zlúčený subjekt nebude mať schopnosť ani motiváciu obmedzovať prístup k vstupom a že obmedzovanie prístupu k vstupom by nemalo značný negatívny vplyv na hospodársku súťaž na dolnom trhu.

56.

Zlúčenému subjektu bude najmä chýbať schopnosť obmedzovať svojich konkurentov na dolnom trhu, lebo hlavný konkurent – a jediný takýto konkurent, ktorý by sa mohol obávať obmedzenia prístupu k vstupom – Knorr-Bremse má kapacitu na výrobu trecích materiálov (prostredníctvom svojho spoločného podniku ICER) a mohol by zvýšiť výrobu. Komisia takisto poznamenáva, že spoločnosť Knorr-Bremse uzavrela dohodu s podnikom Wabtec, podľa ktorej […], čo spoločnosti Knorr-Bremse poskytuje čas na vývoj vlastnej výroby.

57.

Komisia ďalej skonštatovala, že zlúčený subjekt by nemal dôvod na obmedzovanie prístupu k vstupom, lebo je nepravdepodobné, že by bol schopný zvýšiť svoj predaj na dolnom trhu v dostatočnej výške na vynahradenie ušlých ziskov na hornom trhu.

58.

Napokon, konečné záväzky – zamerané na rozptýlenie obáv týkajúcich sa horizontálnej hospodárskej súťaže v segmente spekaných trecích materiálov – zabezpečia možný alternatívny zdroj pre konkurentov na dolnom trhu.

59.

Pokiaľ ide o obmedzovanie prístupu zákazníkov, ktoré by sa týkalo hlavne organických trecích materiálov, Komisia vyvodila záver, že zlúčený subjekt nebude mať schopnosť ani dôvod obmedzovať prístup zákazníkov, a že obmedzovanie prístupu zákazníkov by pravdepodobne nemalo značný negatívny vplyv na hospodársku súťaž na dolnom trhu.

60.

Zlúčený subjekt nebude schopný obmedzovať zákazníkov, lebo strany nie sú najdôležitejšími zákazníkmi dodávateľov trecích materiálov VPZ (celkovo najdôležitejším zákazníkom je spoločnosť Knorr-Bremse s približne [70 – 80] % na dolnom trhu). Navyše až 95 % trecích materiálov sa predáva na nezávislom trhu náhradných dielov, a nie na trhu VPZ. Keďže sa zdá, že predaj na nezávislom trhu náhradných dielov nie je úplne závislý od predaja VPZ, dodávatelia zlúčeného subjektu, ako je spoločnosť Federal Mogul, by mohli naďalej predávať na nezávislom trhu náhradných dielov, ktorý predstavuje drvivú väčšinu celkového trhu. V prípade organických materiálov sa častejšie vyskytuje odber z dvoch zdrojov a je aj ľahší ako v prípade spekaných materiálov. Zákazníci by preto mohli prípadnú stratégiu obmedzovania neutralizovať odoberaním z dvoch zdrojov.

61.

Komisia ďalej vyvodzuje záver, že zlúčený subjekt nebude mať dôvod obmedzovať prístup zákazníkov, lebo pravdepodobne nebude schopný významne ťažiť z takéhoto správania na hornom trhu (z dôvodu silného postavenia spoločnosti Federal Mogul a prítomnosti iných dodávateľov organického trecieho materiálu) alebo na dolných trhoch (okrem iného z dôvodov silného postavenia spoločnosti Knorr-Bremse).

Brzdové kotúče

62.

Činnosti strán sa prelínajú v oblasti dodávok brzdových kotúčov na nezávislom trhu náhradných dielov v EHP. Komisia vyvodila záver, že prelínanie nespôsobuje značné obmedzenie efektívnej hospodárskej súťaže.

63.

Konkrétne zostáva spoločný trhový podiel strán nízky ([30 – 40] %) a na trhu zostanú viacerí alternatívni konkurenti, ako sú Ibre a Kovis. Väčšina prevádzkovateľov vlakov uviedla, že po transakcii budú mať naďalej vhodných alternatívnych dodávateľov.

VIII.   ZÁVÄZKY

a)   Opis konečných záväzkov

64.

V záujme vyriešenia uvedených obáv týkajúcich sa hospodárskej súťaže na trhoch so spekanými trecími doštičkami a klátikmi/čeľusťami v EHP predložila oznamujúca strana 16. augusta 2016 konečné záväzky. Konečné záväzky zahŕňali úpravy na zohľadnenie výsledkov testu trhu, ktorý Komisia vykonala pre prvé záväzky.

65.

V konečných záväzkoch oznamujúca strana navrhuje predať celú časť organizácie podniku Faiveley pôsobiacu v segmente trecích materiálov, spoločnosť Faiveley Transport Gennevilliers (ďalej len „FTG“), vhodnému kupujúcemu (ďalej len „odpredávaný podnik“). Spoločnosť FTG je bývalý podnik spoločnosti Carbon Lorraine, ktorý Faiveley nadobudol v roku 2008.

66.

Odpredávaný podnik bude zahŕňať všetky hmotné a nehmotné aktíva FTG a celý jeho personál. Predajné vzťahy, ktoré sa v súčasnosti vybavujú cez iné dcérske spoločnosti podniku Faiveley, budú prevedené na FTG a zlúčený subjekt bude v prechodnom období odpredávanému podniku postupovať požiadavky zákazníkov na trecie materiály, ktoré v súčasnosti vyrába FTG. Zlúčený subjekt bude od odpredávaného podniku subdodávateľsky zabezpečovať aj časť objemu dodávok brzdových doštičiek TGV, ktoré podnik Wabtec dodáva spoločnosti SNCF, po tom, ako nedávno vyhral verejné obstarávanie proti podniku Faiveley (podlieha súhlasu SNCF).

67.

Oznamujúca strana sa ďalej zaväzuje zabezpečiť, aby: i) kupujúci mal možnosť získať vnútroskupinový dlh FTG za maximálnu stanovenú cenu; ii) kúpno-predajná dohoda obsahovala systém podnetov na motivovanie kupujúceho, aby investoval do odpredávaného podniku, a iii) kupujúci mohol predávať na medzinárodnej úrovni zákazníkom železničného priemyslu.

b)   Posúdenie konečných záväzkov

68.

Komisia skonštatovala, že konečné záväzky sú primerané a vhodné na odstránenie obáv týkajúcich sa hospodárskej súťaže, ktoré určila Komisia. Záväzkami sa najmä odstránia všetky prelínania medzi stranami v segmente dodávok spekaných brzdových doštičiek a klátikov/čeľustí.

69.

Konečné záväzky obsahujú vhodné opatrenia na zohľadnenie spätnej väzby prijatej v teste trhu pre prvé záväzky. Zvlášť sa začlenili opatrenia na i) zlepšenie kapitálovej štruktúry odpredávaného podniku prevedením celého vnútroskupinového dlhu, ktorý v súčasnosti FTG dlhuje podniku Faiveley, kupujúcemu za výhodných podmienok; ii) primerané motivovanie kupujúceho investovať do odpredávaného podniku a iii) vyžadovanie, aby odpredávaný podnik kúpil niekto, kto bude mať vhodný prístup k medzinárodným železničným zákazníkom.

70.

Napokon, Komisia poznamenáva, že odpredávaný podnik bol pred svojou vertikálnou integráciou s podnikom Faiveley životaschopný konkurent na trhu so spekanými trecími materiálmi. Komisia sa preto domnieva, že odpredávaný podnik môže byť životaschopným samostatným podnikom bez vertikálnej integrácie, ktorý bude po transakcii naďalej vyvíjať rovnakú úroveň konkurenčného tlaku na trhu so spekanými trecími materiálmi.

71.

Komisia vo svojom návrhu rozhodnutia preto vyvodila záver, že transakcia upravená konečnými záväzkami, ktoré predložila oznamujúca strana, nepovedie k značnému narušeniu efektívnej hospodárskej súťaže, pokiaľ ide o výrobu a dodávky spekaných brzdových doštičiek alebo klátikov/čeľustí.

IX.   ZÁVER A NÁVRH

72.

V návrhu rozhodnutia sa dospelo k záveru, že ak strany plne dodržia konečné záväzky, navrhovaná koncentrácia značne nenaruší hospodársku súťaž na vnútornom trhu ani jeho podstatnú časť. Koncentrácia by preto mala byť vyhlásená za zlučiteľnú s vnútorným trhom a s uplatňovaním Dohody o EHP v súlade s článkom 2 ods. 2 a článkom 8 ods. 2 nariadenia o fúziách a článkom 57 Dohody o EHP.


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1.

(2)  Obrat je vypočítaný v súlade s článkom 5 nariadenia o fúziách a v súlade s konsolidovaným oznámením Komisie o právomoci (Ú. v. EÚ C 95, 16.4.2008, s. 1).

(3)  Nariadenie Komisie (ES) č. 802/2004 z 21. apríla 2004, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 139/2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi (Ú. v. EÚ L 133, 30.4.2004, s. 1).

(4)  Okrem trhov opísaných v tomto oddiele sa činnosti strán prelínajú, pokiaľ ide o i) dvere vlakov; ii) merače spotreby energie a iii) zapisovače údajov. Spoločné trhové podiely strán v segmentoch dverí vlakov a meračov spotreby energie v EHP budú však naďalej menšie ako 20 %, takže neovplyvnia trhy. Pokiaľ ide o zapisovače údajov, spoločný trhový podiel strán dosiahne pri jednej alternatíve vymedzenia trhu [20 – 30] %, nárast trhového podielu však bude len [0 – 5] percentuálnych bodov. Tieto trhy sa v tomto oznámení preto ďalej neanalyzujú.

(5)  M.7538 – Knorr-Bremse/Vossloh, bod 36.

(6)  M.7538 – Knorr-Bremse/Vossloh, bod 48. Otázka bola napokon v rozhodnutí ponechaná otvorená.

(7)  Kotúčovú brzdu tvorí brzdový kotúč a brzdový strmeň, ktorý zvyčajne kombinuje brzdový valec, brzdové sútyčie a nastavovač odľahlosti zdrží. Pritlačením trecieho materiálu (nazývaného „brzdová doštička“) na brzdový kotúč, ktorý je namontovaný na osi podvozku alebo na kolese, začne kotúčová brzda brzdiť.

(8)  Klátikovú brzdu tvorí zvyčajne brzdový valec, brzdové sútyčie, nastavovač odľahlosti zdrží a držiak brzdových klátikov. Klátiková brzda spôsobuje brzdenie pritlačením trecieho materiálu (nazývaného „brzdový klátik“ alebo „brzdová čeľusť“) priamo na jazdnú plochu kolesa.

(9)  V niektorých aplikáciách, typicky v prípade podzemných vlakov, sa môžu používať iné technické riešenia, ako sú napríklad zberač z tretej koľajnice. Táto transakcia sa týka len nadzemných zberačov.

(10)  Kedysi sa často používala železná liatina, v súčasnosti sa však nahrádza spekanými a organickými materiálmi z dôvodov napríklad predpisov týkajúcich sa hluku.

(11)  Wabtec ponúka elektronické ovládače bŕzd mimo EHP, napríklad v USA. Regulačné požiadavky a očakávania zákazníkov sú však v EHP výrazne odlišné a prísnejšie.


27.3.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 113/75


Stanovisko Poradného výboru pre koncentrácie prijaté na zasadnutí 8. januára 2018 k návrhu rozhodnutia vo veci M.8306 – Qualcomm/NXP Semiconductors

Spravodajca: Slovensko

(2018/C 113/08)

Koncentrácia

1.

Poradný výbor súhlasí s Komisiou, že oznámená transakcia predstavuje koncentráciu v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 z 20.1.2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi (1).

2.

Poradný výbor súhlasí s Komisiou, že oznámená transakcia má význam pre celú EÚ v zmysle článku 1 ods. 2 nariadenia o fúziách.

Vymedzenie trhu

3.

Poradný výbor súhlasí s vymedzeniami relevantných produktových a geografických trhov, ako ich Komisia stanovila v návrhu rozhodnutia.

4.

Konkrétne poradný výbor súhlasí, že by sa mali rozlišovať tieto produktové trhy:

a)

Trh s LTE čipovými súpravami pre základné pásmo, t. j. s viacrežimovými čipovými súpravami pre základné pásmo, ktoré sú v súlade s normami pre mobilné telefóny LTE, UMTS a GSM, s výnimkou noriem pre bezdrôtové pripojenie, jednorežimovými čipovými súpravami (t. j. tými, ktoré sú kompatibilné iba s jednou normou pre mobilné telefóny) a výrobou čipových súprav pre základné pásmo pre vlastnú spotrebu.

b)

Trh s NFC čipmi.

c)

Trh s SE čipmi.

d)

Trh s kombinovanými riešeniami pre NFC/SE.

e)

Trh s technológiami pre tranzitné služby.

f)

Trh s patentmi nevyhnutnými pre normu.

g)

Trh s patentmi, ktoré nie sú nevyhnutné pre normu.

Posúdenie z hľadiska hospodárskej súťaže

5.

Poradný výbor súhlasí s posúdením Komisie, že stratégia zlúčeného subjektu zameraná na zvyšovanie licenčných poplatkov za MIFARE alebo na úplné zastavenie udeľovania licencií MIFARE všetkým konkurentom, spolu so zmiešaným viazaným pásmom uplatňovaným na LTE čipové súpravy pre základné pásmo, NFC čipy a čipy kompatibilné s MIFARE, by mala za následok vylúčenie konkurentov v oblasti čipových súprav pre základné pásmo a NFC a SE čipov, a preto transakcia povedie k značnému narušeniu efektívnej hospodárskej súťaže na trhoch s LTE čipovými súpravami pre základné pásmo a NFC a SE čipmi.

6.

Poradný výbor súhlasí s posúdením Komisie, že stratégia zlúčeného subjektu zameraná na znižovanie miery interoperability by ešte zosilnila účinok vedúci k uzavretiu trhu spôsobený zvýšením licenčných poplatkov MIFARE alebo úplným zastavením udeľovania licencií MIFARE všetkým konkurentom, a takisto zmiešaný viazaný predaj uplatňovaný na LTE čipové súpravy pre základné pásmo LTE, NFC čipy a čipy kompatibilné s MIFARE.

7.

Poradný výbor súhlasí s posúdením Komisie, že zlúčený subjekt bude pravdepodobne využívať kombinované NFC portfólio duševného vlastníctva s cieľom uložiť neúmerne vyššie licenčné poplatky za licencie na NFC patenty zlúčeného subjektu v porovnaní s celkovými licenčnými poplatkami, ktoré by zmluvné strany mohli uhrádzať za príslušné patenty, ak by sa transakcia neuskutočnila, a transakcia preto bude mať za následok značné narušenie efektívnej hospodárskej súťaže na relevantných trhoch s technológiami.

Nápravné opatrenie

8.

Poradný výbor súhlasí s Komisiou, že konečnými záväzkami, ktoré oznamujúca strana ponúkla 12. decembra 2017, sa odstráni značné narušenie efektívnej hospodárskej súťaže na trhoch s čipovými súpravami pre základné pásmo LTE a čipmi NFC a SE.

9.

Poradný výbor súhlasí s Komisiou, že konečnými záväzkami, ktoré oznamujúca strana ponúkla 12. decembra 2017, sa odstráni značné narušenie efektívnej hospodárskej súťaže na trhoch s NFC patentmi.

10.

Poradný výbor súhlasí s Komisiou, že oznámená transakcia musí byť preto vyhlásená za zlučiteľnú s vnútorným trhom v súlade s článkom 2 ods. 2 a článkom 8 ods. 2 nariadenia o fúziách.


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1 („nariadenie o fúziách“).


27.3.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 113/77


Záverečná správa úradníka pre vypočutie (1)

Qualcomm/NXP Semiconductors

(M.8306)

(2018/C 113/09)

1.

Komisii bolo 28. apríla 2017 doručené oznámenie o navrhovanej koncentrácii, ktorou by podnik Qualcomm Incorporated prostredníctvom svojho dcérskeho podniku Qualcomm River Holdings B.V. (ďalej len spoločne „Qualcomm“) získal v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 z 20. januára 2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi (2) (ďalej len „nariadenie o fúziách“) kontrolu nad celým podnikom NXP Semiconductors N.V. (ďalej len „NXP“) prostredníctvom kúpy akcií (ďalej len „navrhovaná transakcia“). Podniky Qualcomm a NXP sa ďalej označujú ako „strany“.

2.

Dňa 9. júna 2017 prijala Komisia rozhodnutie o začatí konania podľa článku 6 ods. 1 písm. c) nariadenia o fúziách. V tomto rozhodnutí Komisia uviedla, že navrhovaná transakcia patrí do rozsahu pôsobnosti nariadenia o fúziách, a vyjadrila vážne pochybnosti o jej zlučiteľnosti s vnútorným trhom a Dohodou o EHP.

3.

Podnik Qualcomm predložil 28. júna 2017 písomné pripomienky k rozhodnutiu o začatí konania.

4.

Počas druhej fázy vyšetrovania Komisia zaslala stranám niekoľko žiadostí o informácie podľa článku 11 ods. 2 nariadenia o fúziách. Komisia 28. júna 2017 prijala rozhodnutie podľa článku 11 ods. 3 nariadenia o fúziách, v ktorom sa od podniku Qualcomm požaduje predloženie určitých informácií, ktoré si Komisia vyžiadala 14. júna 2017 podľa článku 11 ods. 2 nariadenia o fúziách, ktoré však podnik Qualcomm nepredložil v rámci lehoty stanovenej Komisiou. Týmto rozhodnutím sa tiež pozastavila lehota stanovená v článku 10 ods. 3 nariadenia o fúziách do konca dňa, ku ktorému by Komisii boli doručené požadované informácie. Pozastavenie tejto lehoty uplynulo 16. augusta 2017 po tom, ako podnik Qualcomm predložil Komisii požadované informácie.

5.

Komisia 5. septembra 2017 prijala druhé rozhodnutie podľa článku 11 ods. 3 nariadenia o fúziách, v ktorom sa od podniku Qualcomm požaduje predloženie informácií, ktoré si Komisia vyžiadala 14. júna 2017 podľa článku 11 ods. 2 nariadenia o fúziách, ktoré však podnik Qualcomm nepredložil v rámci lehoty stanovenej Komisiou. Týmto rozhodnutím sa takisto pozastavila lehota stanovená v článku 10 ods. 3 nariadenia o fúziách, a to od 17. augusta 2017 do konca dňa, ku ktorému by Komisii boli doručené požadované informácie.

6.

Komisia 4. októbra 2017 prijala tretie rozhodnutie podľa článku 11 ods. 3 a článku 15 nariadenia o fúziách, v ktorom sa od podniku Qualcomm požaduje predloženie určitých informácií a dokumentov, ktorým Komisia opätovne upozornila na svoju žiadosť o informácie zo 14. júna 2017, ktoré jej doposiaľ neboli poskytnuté a ktorým sa podniku Qualcomm ukladá pravidelné penále, pokiaľ požadované informácie neposkytne v stanovenej lehote. Dňa 17. novembra 2017 podnik Qualcomm napokon reagoval na žiadosť Komisie o informácie zo 14. júna 2017 a pozastavenie lehoty na konci toho dňa uplynulo.

7.

Podnik Qualcomm predložil prvý súbor navrhovaných formálnych záväzkov 5. októbra 2017. Komisia spustila 6. októbra 2017 test trhu v súvislosti s navrhovanými záväzkami. Na základe spätnej väzby z testovania tohto balíka na trhu uskutočneného Komisiou podnik Qualcomm 10. novembra 2017 formálne predložil revidované záväzky (ďalej len „konečné záväzky“). Podnik Qualcomm predložil čiastočne revidované verzie konečných záväzkov 15. novembra 2017, 12. decembra 2017 a 18. decembra 2017.

8.

V rámci tohto konania nebola podaná nijaká žiadosť o vypočutie zainteresovanej tretej osoby.

9.

Komisia nevydala oznámenie námietok podľa článku 13 ods. 2 nariadenia Komisie (ES) č. 802/2004 (3). Neuskutočnilo sa žiadne formálne ústne konanie v súlade s článkom 14 uvedeného nariadenia.

10.

V návrhu rozhodnutia sa navrhovaná transakcia vyhlasuje za zlučiteľnú s vnútorným trhom a s Dohodou o EHP s výhradou určitých podmienok a povinností, ktoré musí podnik Qualcomm plniť.

11.

Podľa článku 16 rozhodnutia 2011/695/EÚ som skúmal, či sa návrh rozhodnutia zaoberá iba námietkami, v prípade ktorých dostali strany možnosť vyjadriť sa. Dospel som k záveru, že áno.

12.

Vo všeobecnosti som dospel k záveru, že počas tohto konania bol umožnený účinný výkon procesných práv.

V Bruseli 10. januára 2018

Joos STRAGIER


(1)  V súlade s článkami 16 a 17 rozhodnutia predsedu Európskej komisie 2011/695/EÚ z 13. októbra 2011 o funkcii a pôsobnosti vyšetrovateľa v niektorých konaniach vo veci hospodárskej súťaže (Ú. v. EÚ L 275, 20.10.2011, s. 29) (ďalej len „rozhodnutie 2011/695/EÚ“).

(2)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1.

(3)  Nariadenie Komisie (ES) č. 802/2004, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 139/2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi (Ú. v. EÚ L 133, 30.4.2004, s. 1; korigendum Ú. v. EÚ L 172, 6.5.2004, s. 9).


27.3.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 113/79


Zhrnutie rozhodnutia Komisie

z 18. januára 2018,

ktorým sa koncentrácia vyhlasuje za zlučiteľnú s vnútorným trhom a Dohodou o EHP (Vec M.8306 – Qualcomm/NXP Semiconductors)

(2018/C 113/10)

I.   POSTUP

1.

Komisia 28. apríla 2017 dostala oznámenie o navrhovanej koncentrácii podľa článku 4 nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (ďalej len „nariadenie o fúziách“), ktorou podnik Qualcomm Incorporated (Spojené štáty americké) prostredníctvom svojej nepriamej stopercentnej dcérskej spoločnosti Qualcomm River Holdings B.V. (Holandsko) (spoločne ďalej len „Qualcomm“ alebo „oznamujúca strana“) v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b) nariadenia o fúziách získava kúpou akcií (ďalej len „transakcia“) kontrolu nad podnikom NXP Semiconductors N.V. (ďalej len „NXP“, Holandsko). Qualcomm a NXP sa spoločne označujú ako „strany“.

2.

Komisia na základe výsledkov prvej fázy prieskumu trhu vyjadrila vážne pochybnosti týkajúce sa zlučiteľnosti tejto transakcie s vnútorným trhom a 9. júna 2017 prijala rozhodnutie o začatí konania podľa článku 6 ods. 1 písm. c) nariadenia o fúziách. Oznamujúca strana 28. júna 2017 predložila svoje písomné pripomienky k rozhodnutiu prijatému podľa článku 6 ods. 1 písm. c).

3.

Komisia 28. júna 2017 prijala rozhodnutie podľa článku 11 ods. 3 nariadenia o fúziách, podľa ktorého musí oznamujúca strana predložiť informácie, ktoré si od nej Komisia vyžiadala 14. júna 2017 prostredníctvom žiadosti o informácie č. 18 podľa článku 11 ods. 2 nariadenia o fúziách, ktoré oznamujúca strana nepredložila v lehote stanovenej Komisiou. Rozhodnutím sa takisto pozastavilo plynutie lehoty stanovenej v článku 10 ods. 3 nariadenia o fúziách až do konca dňa, keď Komisia dostane požadované informácie. Oznamujúca strana 16. augusta 2017 predložila odpoveď na žiadosť o informácie č. 18 a na konci tohto dňa uplynulo pozastavenie lehoty.

4.

Komisia 5. septembra 2017 prijala rozhodnutie podľa článku 11 ods. 3 nariadenia o fúziách, podľa ktorého musí oznamujúca strana predložiť informácie, ktoré si od nej Komisia vyžiadala 14. júna 2017 prostredníctvom žiadosti o informácie č. 20 podľa článku 11 ods. 2 nariadenia o fúziách, ktoré oznamujúca strana nepredložila v lehote stanovenej Komisiou. Rozhodnutím sa takisto od 17. augusta 2017 pozastavilo plynutie lehoty uvedenej v článku 10 ods. 3 nariadenia o fúziách, a to až do konca dňa, keď Komisia dostane požadované informácie. Komisia 4. októbra 2017 prijala rozhodnutie podľa článku 11 ods. 3 a článku 15 nariadenia o fúziách, v ktorom sa od oznamujúcej strany požaduje predloženie určitých informácií a dokumentov odpovedajúcich na žiadosť o informácie č. 20, ktoré Komisii dosiaľ neboli poskytnuté. V tomto rozhodnutí sa oznamujúcej strane ukladá pravidelné penále, pokiaľ požadované informácie neposkytne v stanovenej lehote. Oznamujúca strana 17. novembra 2017 dokončila svoju odpoveď na žiadosť o informácie č. 20 a na konci tohto dňa uplynulo pozastavenie lehoty.

5.

Dňa 5. októbra 2017 oznamujúca strana navrhla formálne záväzky v oblasti nápravy zistenia Komisie, že transakcia povedie k značnému narušeniu účinnej hospodárskej súťaže. Komisia 6. októbra 2017 spustila test trhu v súvislosti s týmito záväzkami. So zreteľom na pripomienky Komisie a spätnú väzbu z testu trhu oznamujúca strana následne 10. novembra 2017 predložila konečný súbor záväzkov (1).

6.

Poradný výbor 8. januára 2018 rokoval o návrhu tohto rozhodnutia a vydal priaznivé stanovisko (2).

II.   STRANY A KONCENTRÁCIA

7.

Spoločnosť Qualcomm pôsobí v oblasti vývoja a predaja integrovaných obvodov a systémového softvéru. Spoločnosť vyvíja a dodáva integrované obvody pre mobilné zariadenia, najmä čipové súpravy pre základné frekvenčné pásmo. Spoločnosť Qualcomm riadi aj program udeľovania licencií v oblasti duševného vlastníctva. Portfólio duševného vlastníctva spoločnosti Qualcomm zahŕňa patenty nevyhnutné pre normy súvisiace s mobilnou telefónnou technológiou.

8.

Spoločnosť NXP pôsobí v oblasti výroby a predaja polovodičov, a to najmä integrovaných obvodov a samostatných (diskrétnych) polovodičových súčiastok. Spoločnosť predáva vysokovýkonné analógovo-digitálne zariadenia, medzi ktoré patria polovodiče pre konkrétne aplikácie a systémové riešenia.

9.

Spoločnosť Qualcomm 27. októbra 2016 uzatvorila kúpnu zmluvu so spoločnosťou NXP, podľa ktorej Qualcomm otvorí verejnú ponuku na získanie všetkých vydaných kmeňových akcií NXP a jej kmeňových akcií v obehu, čím získa výlučnú kontrolu nad NXP. Transakcia teda predstavuje koncentráciu podľa článku 3 ods. 1 písm. b) nariadenia o fúziách.

III.   VÝZNAM PRE ÚNIU

10.

Dotknuté podniky majú spoločný súhrnný celosvetový obrat viac ako 5 000 miliónov EUR. Obrat každého z nich v celej Únii je viac ako 250 miliónov EUR, v jednom a tom istom členskom štáte však ich obrat nepresahuje dve tretiny súhrnného obratu v celej Únii. Oznámená operácia tak má význam pre celú Úniu.

IV.   RELEVANTNÉ TRHY

11.

Transakcia sa týka polovodičov pre mobilné zariadenia, polovodičov pre aplikácie v automobiloch a polovodičov v rámci aplikácií internetu vecí.

12.

Transakcia vyvoláva obavy z narušenia hospodárskej súťaže v súvislosti s polovodičmi pre mobilné zariadenia, a to najmä v prípade čipových súprav pre základné frekvenčné pásmo, v prípade technológií komunikácie v blízkom poli (Near Field Communication – NFC) a zabezpečeného prvku (Secure Element – SE), v prípade technológie pre dopravné služby a duševného vlastníctva súvisiaceho s technológiou komunikácie v blízkom poli.

a)   Čipové súpravy pre základné frekvenčné pásmo

13.

Mobilné zariadenia na účely poskytovania mobilnej telefónnej konektivity závisia od procesora v základnom frekvenčnom pásme, ktorý umožňuje pripojiť mobilné zariadenia k mobilným telekomunikačným sieťam. Procesor/modem v základnom frekvenčnom pásme sa spojí s rádiofrekvenčným integrovaným obvodom (Radio Frequency IC – RFIC) a regulátorom napätia (Power Management IC – PMIC) a spoločne sa tieto tri prvky označujú ako „čipová súprava pre základné frekvenčné pásmo“. Čipové súpravy pre základné frekvenčné pásmo sa predávajú buď samostatne, alebo v kombinácii s aplikačným procesorom („integrované čipové súpravy pre základné frekvenčné pásmo“), na ktorom funguje operačný systém a aplikácie pre mobilné zariadenia. Čipové súpravy pre základné frekvenčné pásmo predstavujú implementáciu jedného alebo viacerých štandardov mobilnej telefónnej komunikácie a novšie generácie čipových súprav pre základné frekvenčné pásmo často bývajú spätne kompatibilné so staršími mobilnými telefónnymi štandardmi (sú „viacrežimové“).

14.

Komisia sa domnieva, že relevantný produktový trh tvoria samostatné a integrované čipové súpravy pre základné frekvenčné pásmo rozdelené podľa štandardov mobilnej telefónnej komunikácie (LTE, UMTS, CDMA, GSM). Konkrétne, čipové súpravy vyhovujúce štandardu LTE nie sú pod konkurenčným tlakom čipových súprav, ktoré sú v súlade s inými technológiami mobilnej telefónnej a netelefónnej konektivity. Navyše jednorežimové LTE čipové súpravy pre základné frekvenčné pásmo nevytvárajú konkurenčný tlak na viacrežimové LTE čipové súpravy, ktoré sú v súlade aj so štandardmi UMTS a GSM. Relevantný produktový trh vylučuje výrobu pre vlastnú spotrebu, čo pravdepodobne nevytvorí prakticky nijaký konkurenčný tlak na obchodný trh.

15.

Geografický trh pre čipové súpravy pre základné frekvenčné pásmo môže zahŕňať celý svet.

b)   Technológia NFC/SE

Čipy NFC

16.

Čipy s technológiou komunikácie v blízkom poli (ďalej len „čipy NFC“) sú rádiové čipy podporujúce štandard bezdrôtového pripojenia s krátkym dosahom NFC, ktorý výrobcovia pôvodného zariadenia (OEM) zvažujú na rôzne použitia vrátane na účely mobilných platieb a mobilného predaja lístkov a výberu cestovného.

17.

Komisia sa domnieva, že relevantný produktový trh tvoria čipy NFC (a súvisiace technológie), ktoré nie sú pod konkurenčným tlakom iných technológií, ako je napríklad nízkoenergetický systém Bluetooth (Bluetooth Low Energy – BTLE), kódy QR (Quick Response – QR) a transakcie s magnetickým zabezpečením (MST). Relevantný produktový trh vylučuje výrobu pre vlastnú spotrebu.

18.

Geografický trh pre čipy NFC môže zahŕňať celý svet.

Čipy SE

19.

Na zabezpečenie komunikácií založených na technológii NFC sa čipy NFC môžu kombinovať s rôznymi technológiami, a to najmä s technológiou zabezpečených prvkov (SE), čo sú čipy odolné proti neoprávneným zásahom, ktoré zaručujú, že uložené a prenášané údaje chráni ďalšia vrstva hardvérového zabezpečenia. Mikroradiče SE obsahujú bezpečný operačný systém (SE OS). Riešenie NFC zabezpečené technológiou SE má tri charakteristické prvky: i) radič/čip NFC; ii) SE a iii) bezpečný operačný systém SE.

20.

Komisia sa domnieva, že hoci technológie SE (vrátane bezpečného operačného systému SE OS) možno odlíšiť od iných technológií, konkrétne od technológie emulácie hostiteľskej karty (Host Card Emulation – HCE) a dôveryhodného prostredia na vykonávanie kódu (Trusted Execution Environment – TEE), otvorená ostáva otázka, či by sa relevantný produktový trh mal chápať širšie, aby zahŕňal aj iné technológie než SE. Posudzovanie z hľadiska hospodárskej súťaže sa vykonáva na možnom produktovom trhu vložených SE (vrátane operačného systému SE), ktorý predstavuje trh, na ktorom má NXP najväčšiu trhovú silu.

21.

Geografický trh pre čipy SE môže zahŕňať celý svet.

Kombinované riešenia NFC/SE

22.

Výrobcovia pôvodného zariadenia, ktorí vyrábajú mobilné zariadenia, majú odlišné stratégie obstarávania riešení NFC. Pokiaľ sa rozhodnú pre riešenie NFC so zabezpečením technológiou SE, môžu nakúpiť buď samostatné komponenty alebo kombinované riešenie NFC/SE. Výrobcovia pôvodného zariadenia sa obvykle rozhodujú pre kombinované riešenia, po ktorých je jasný dopyt.

23.

Komisia sa domnieva, že trh pre kombinované riešenie NFC/SE predstavuje odlišný produktový trh, oddelený od trhu pre samostatné čipy NFC a čipy SE (obsahujúce operačný systém SE).

24.

Geografický trh pre kombinované riešenia NFC/SE môže zahŕňať celý svet.

c)   Technológia pre dopravné služby

25.

Komisia sa domnieva, že technológie pre dopravné služby predstavujú samostatný produktový trh, ktorý netvoria iba platforma bezkontaktnej proprietárnej bezpečnostnej technológie MIFARE spoločnosti NXP, ale aj ďalšie technológie, napríklad Calypso, FeliCa a CIPURSE. Všetky uvedené technológie sa môžu nainštalovať do mobilných zariadení na účely mobilného predaja lístkov s použitím technológie NFC.

26.

Komisia sa domnieva, že trh pre technológie pre dopravné služby môže zahŕňať celý svet.

d)   Duševné vlastníctvo

27.

Patenty nevyhnutné pre normy sú patenty vzťahujúce sa na technológie, na ktoré sa odvolávajú normy a ktorých použitiu v produktoch zodpovedajúcich norme sa subjekty uplatňujúce normu zvyčajne nemôžu vyhnúť. Naproti tomu patenty, ktoré nie sú pre normu nevyhnutné, možno pri výrobe produktov zodpovedajúcich norme často obísť navrhnutím alternatívnej, nepatentovanej technológie.

28.

Komisia sa domnieva, že v súlade s predchádzajúcou rozhodovacou praxou treba každý patent nevyhnutný pre normu súvisiaci s mobilnou telefónnou technológiou a s technológiou NFC považovať za samostatný trh. Komisia sa takisto domnieva, že duševné vlastníctvo patentu, ktorý nie je nevyhnutný pre normu, súvisiaceho s technológiou NFC sa môže považovať za produktový trh odlišný od duševného vlastníctva patentu, ktorý nie je nevyhnutný pre normu, týkajúceho sa iných technológií. Presné vymedzenie produktového trhu pre duševné vlastníctvo patentu, ktorý nie je nevyhnutný pre normu, relevantné na účely technológie NFC však ostáva otvorené.

29.

Komisia sa domnieva, že trh pre udeľovanie licencií k patentom nevyhnutným pre normu zahŕňa minimálne krajiny EHP. Takisto trhom pre udeľovanie licencií k duševnému vlastníctvu patentu, ktorý nie je nevyhnutný pre normu, relevantného na účely technológie NFC môžu byť krajiny EHP, presné vymedzenie však ostáva otvorené.

e)   Ostatné relevantné trhy

30.

Komisia určila aj iné relevantné trhy, zistila však, že na žiadnom z týchto trhov transakcia nevyvoláva nijaké obavy.

31.

V oblastiach použitia polovodičov v automobilovom priemysle a v rámci internetu vecí Komisia posúdila možné členenie trhov podľa i) typu polovodičov a ii) oblasti použitia alebo konečného použitia. V automobilovom priemysle Komisia určila trhy pre infotainmentové polovodiče a pre polovodiče používané v automobilových bezpečnostných systémoch, presné vymedzenia produktového trhu však ponechala otvorené. V odvetví internetu vecí Komisia podrobnejšie preskúmala možné členenie podľa typov polovodičov (vrátane trhu pre čipy na prepájanie zariadení Bluetooth používaných v aplikáciách internetu vecí) a podľa konečného použitia, presné vymedzenie produktového trhu však ponechala otvorené.

32.

Komisia sa domnieva, že geografický trh pre tieto polovodičové výrobky môže zahŕňať celý svet.

33.

V oblasti mobilnej komunikácie Komisia takisto určila trhy pre mobilné zvukové riešenia, konkrétne inteligentné zosilňovacie čipy a softvér na korekciu signálu reči.

34.

Komisia sa domnieva, že geografický trh pre inteligentné zosilňovacie čipy môže zahŕňať celý svet. Pokiaľ ide o softvér na korekciu signálu reči, presné vymedzenie geografického trhu ponechala otvorené.

V.   POSUDZOVANIE Z HĽADISKA HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE – HORIZONTÁLNE NEKOORDINOVANÉ ÚČINKY

a)   Polovodiče pre aplikácie v automobiloch

35.

Obidve spoločnosti, Qualcomm a NXP, pôsobia v oblasti výroby a dodávky polovodičov pre aplikácie v automobiloch. Transakcia vedie iba k vzniku dotknutých trhov v segmente podľa oblasti použitia a konkrétne: i) infotainmentové mikroprocesory (MPU); ii) infotainmentové rádiové čipy/audiočipy; iii) infotainmentové čipy na účely konektivity a iv) čipy do automobilov založené na mobilnej netelefónnej technológii komunikácie vozidiel s okolím (Vehicle-to-Everything – V2X).

36.

Komisia dospela k záveru, že transakcia nevyvoláva obavy z narušenia hospodárskej súťaže na týchto trhoch (a možného užšieho členenia), a to z dôvodov uvedených ďalej:

i)   Infotainmentové mikroprocesory

37.

i) trhový podiel spoločnosti Qualcomm klesá a prírastok, ktorý so sebou prináša transakcia, je malý (približne [0 – 5] %); ii) niekoľko zavedených konkurentov bude ďalej na trhu pôsobiť; iii) očakáva sa vstup nových subjektov na trh; iv) strany nie sú bezprostrednými konkurentmi; v) väčšina respondentov prieskumu trhu sa nedomnieva, že transakcia bude mať na trh nejaký vplyv.

ii)   Infotainmentové rádiové čipy/audiočipy

38.

i) hoci spoločný trhový podiel strán sa rovná [60 – 70] %, prírastok, ktorý so sebou prináša transakcia, je minimálny (približne [0 – 5] %); ii) na trhu ostanú pôsobiť iné zavedené subjekty; iii) strany nie sú bezprostrednými konkurentmi; iv) takmer všetci respondenti v prieskume trhu sa domnievajú, že transakcia nebude mať na trh nijaký vplyv.

iii)   Infotainmentové čipy na účely prepájania zariadení

39.

i) spoločný trhový podiel strán sa bude rovnať [20 – 30] %, trhový podiel spoločnosti NXP je však malý (približne [0 – 5] %); ii) na trhu ostanú pôsobiť iní konkurenti; iii) strany nie sú bezprostrednými konkurentmi; iv) väčšina respondentov prieskumu trhu sa domnieva, že transakcia nebude mať na trh nijaký vplyv.

iv)   Automobilové čipy založené na mobilnej netelefónnej technológii V2X bez využitia mobilných telefónov

40.

i) strany nie sú najužšími konkurentmi. Hoci obidve spoločnosti, Qualcomm aj NXP, pôsobia v danom segmente trhu, zameriavajú sa na odlišné typy technológie V2X (Qualcomm sa zameriava prevažne na technológie V2X založené na mobilnej telefónnej komunikácii, NXP poskytuje iba mobilnú netelefónnu technológiu V2X); ii) k dispozícii ostanú alternatívy a iii) prekážky pre vstup na trh na vývoj mobilných netelefónnych technológií V2X nie sú vysoké a v priebehu nasledujúcich rokov môžu na trh vstúpiť ďalší dodávatelia, najmä iní dodávatelia bezdrôtových čipov pre automobilový priemysel.

41.

Komisia dospela k záveru, že spoločnosť Qualcomm nebude mať po transakcii dôvod uprednostňovať vývoj mobilných telefónnych čipov V2X a odkladať nasadenie mobilných netelefónnych čipov V2X, pretože i) by tým poskytla výhodu konkurentom pôsobiacim v segmente mobilných telefónnych technológií; ii) strany chápu, že obidve technológie budú existovať súčasne, a iii) v spise neexistuje dôkaz o tom, že sa Qualcomm rozhodne zastaviť poskytovanie mobilných netelefónnych čipov V2X.

b)   Polovodiče pre aplikácie v odvetví internetu vecí

42.

Pokiaľ ide o členenie trhu podľa typu polovodičov na použitia v rámci internetu vecí, transakcia vedie k vzniku jedného horizontálne dotknutého trhu: čipy na bezdrôtové pripojenie Bluetooth.

43.

Komisia dospela k záveru, že transakcia nevyvoláva obavy z narušenia hospodárskej súťaže, pretože: i) trhový podiel spoločnosti Qualcomm klesá a prírastok, ktorý so sebou prináša transakcia, je minimálny (menej než [0 – 5] %), a ii) na trhu ostanú pôsobiť iní konkurenti. Podobne ostanú konkurenti aktívni aj na potenciálne užšom trhu s nízkoenergetickými čipmi Bluetooth (BTLE).

c)   Mobilné audiozariadenia

i)   Softvér na korekciu signálu reči

44.

V dôsledku transakcie vznikne horizontálne dotknutý trh pre softvér na korekciu signálu reči.

45.

Komisia dospela k záveru, že transakcia nevyvoláva obavy z narušenia hospodárskej súťaže, pretože i) na trhu ostanú pôsobiť iní konkurenti; ii) výrobky spoločnosti NXP sa nepovažujú za lepšie než výrobky jej konkurentov; iii) prekážky pre vstup nie sú vysoké a iv) väčšina respondentov prieskumu trhu sa domnieva, že transakcia nebude mať na trh vplyv.

ii)   Inteligentné zosilňovače

46.

Transakciou vznikne horizontálne dotknutý trh s inteligentnými zosilňovacími čipmi.

47.

Komisia dospela k záveru, že transakcia nevyvoláva obavy z narušenia hospodárskej súťaže, pretože i) prírastok, ktorý so sebou prináša transakcia, je minimálny; ii) na trhu ostanú pôsobiť iní konkurenti; iii) výrobky spoločnosti NXP sa nepovažujú za lepšie než výrobky jej konkurentov a iv) väčšina respondentov prieskumu trhu sa domnieva, že transakcia nebude mať na trh vplyv.

VI.   POSÚDENIE Z HĽADISKA HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE – ZMIEŠANÉ NEKOORDINOVANÉ ÚČINKY

a)   Trhová sila

i)   LTE čipové súpravy pre základné frekvenčné pásmo

48.

Komisia dospela k záveru, že spoločnosť Qualcomm má dominantné postavenie na trhu s LTE čipovými súpravami pre základné frekvenčné pásmo, a to z týchto dôvodov.

49.

Trhový podiel spoločnosti Qualcomm sa rovná [60 – 70] % (podľa tržieb) a podiel druhého najväčšieho subjektu (MediaTek) je menej ako polovica podielu spoločnosti Qualcomm, pričom je jediným konkurentom s trhovým podielom vyšším než 5 %. Okrem toho neexistujú nijakí alternatívni dodávatelia čipových súprav pre základné frekvenčné pásmo, ktorí by dokázali vytvoriť konkurenčný tlak na trhovú silu spoločnosti Qualcomm. Navyše existujú prekážky pre vstup a rozširovanie, a to aj v súvislosti i) s výskumnými a vývojovými činnosťami; ii) s certifikáciou a vzťahmi s výrobcami pôvodného zariadenia a prevádzkovateľmi mobilných sietí a iii) s tým, aké je pre dodávateľov dôležité poskytovať čipové súpravy podporujúce rozličné normy.

ii)   Čipy NFC, čipy SE a kombinované riešenia NFC/SE

50.

Komisia sa domnieva, že spoločnosť NXP má určitý stupeň trhovej sily na trhoch s čipmi NFC, čipmi SE a s kombinovanými riešeniami NFC/SE.

51.

Trhový podiel spoločnosti je mimoriadne vysoký aj v prípade čipov NFC ([70 – 80] % podľa tržieb), aj čipov SE ([60 – 70] % podľa tržieb). Vysoký trhový podiel spoločnosti NXP však pravdepodobne predstavuje precenenie jej trhovej sily, keďže podrobným prieskumom sa zistilo, že odbyt spoločnosti závisí od nízkeho počtu veľkých zákazníkov, na ktorých pripadá vysoký podiel jej tržieb v súvislosti s čipmi NFC a SE podľa objemu. Z tohto dôvodu by sa rozhodnutím týchto zákazníkov vymeniť spoločnosť NXP ako zdroj komponentov za iných dodávateľov (v rámci kombinovania komponentov) výrazne znížil trhový podiel NXP.

52.

Z prieskumu trhu vyplynulo, že riešenia zahŕňajúce kombináciu komponentov vytvárajú konkurenčný tlak na NXP, keďže väčšina respondentov sa domnieva, že tieto riešenia predstavujú reálne alternatívy ku kombinovanému riešeniu spoločnosti NXP.

iii)   Technológie pre dopravné služby

53.

Komisia sa domnieva, že zlúčený subjekt získa prostredníctvom platformy MIFARE spoločnosti NXP dominantné postavenie na trhu s technológiami pre dopravné služby. Platforma MIFARE je najvýznamnejšou a veľmi rozšírenou technológiou pre dopravné služby z hľadiska inštalovanej základne a prepravy. Platforma MIFARE má okrem toho veľký význam pre výrobcov pôvodných zariadení a dodávateľov technológií NFC/SE na účely mobilných dopravných služieb, ktoré zavádzajú a rozvíjajú, okrem iných, aj samotné strany. Alternatívne technológie pre dopravné služby, napríklad FeliCa a Calypso, nie sú zastúpené v takej miere a nemajú rovnaký význam ako MIFARE.

iv)   Duševné vlastníctvo

54.

Komisia sa domnieva, že v súvislosti s technológiou NFC majú obidve spoločnosti, NXP aj Qualcomm, trhovú silu, pokiaľ ide o ich patenty nevyhnutné pre normu týkajúce sa NFC, keďže subjekty uplatňujúce normu nemôžu v podstate normu obísť navrhnutím alternatívnej technológie, a tak potenciálni držitelia licencií nemôžu prejsť k iným dodávateľom.

b)   Zmiešané účinky vo vzťahu s čipovými súpravami pre základné frekvenčné pásmo spoločnosti Qualcomm a čipmi NFC a SE spoločnosti NXP

i)   Zmiešaný viazaný predaj

55.

Komisia sa domnieva, že spoločnosť Qualcomm po transakcii bude schopná vykonávať stratégiu zmiešaného viazaného predaja LTE čipových súprav Qualcomm pre základné frekvenčné pásmo a výrobkov NXP s technológiou NFC a SE (vrátane zmiešaného viazaného predaja s integráciou technológie SE na čipových súpravách pre základné frekvenčné pásmo) a bude mať motiváciu tak robiť. V súvislosti so zmiešaným viazaným predajom bude mať aj schopnosť a motiváciu zvyšovať licenčné poplatky za platformu MIFARE alebo úplne ukončiť predaj licencií na platformu MIFARE.

56.

Tento zmiešaný viazaný predaj bude prebiehať v dvoch krokoch. Po prvé, zlúčený subjekt bude ponúkať obchodne dohromady zviazané výrobky strán za cenu pod nominálnou hodnotou v porovnaní so súčtom cien samostatných komponentov. Balík by tvorili LTE čipové súpravy Qualcomm pre základné frekvenčné pásmo spoločne s produktmi NXP s technológiou NFC/SE (kompatibilnými s MIFARE) a cena tohto balíka bude nižšia než súčet cien príslušných samostatných komponentov. V druhom kroku by zlúčený subjekt technicky integroval technológiu SE kompatibilnú s MIFARE spoločnosti NXP do LTE čipovej súpravy pre základné frekvenčné pásmo (platforma Snapdragon). Po tejto integrácii by Qualcomm výrobcom pôvodných zariadení ponúkal viazaný produkt, ktorý bude tvoriť LTE čipová súprava pre základné frekvenčné pásmo (s integrovanou technológiou SE kompatibilnou s MIFARE) a radič NFC, a súbor samostatných komponentov, pričom viazaný produkt by sa predával za cenu pod nominálnou hodnotou v porovnaní so súčtom cien samostatných komponentov.

57.

Zlúčený subjekt by navyše zároveň zhoršil podmienky prístupu k technológii MIFARE pre ďalších dodávateľov technológií NFC/SE, a to buď zvýšením licenčných poplatkov, alebo úplným ukončením predaja licencií na platformu MIFARE.

Schopnosť

58.

Medzi faktory, ktoré svedčia o schopnosti zlúčeného subjektu správať sa podľa uvedeného vzorca, patrí aj skutočnosť, že príslušné produkty sa navzájom dopĺňajú a že ich nakupuje spoločná skupina zákazníkov. Zlúčený subjekt by takisto mohol zvýšiť licenčné poplatky alebo úplne ukončiť predaj licencií na platformu MIFARE v okamihu, keď uplynie platnosť súčasných licenčných zmlúv s tretími stranami. Platforma MIFARE je chránená technológia spoločnosti NXP, pri ktorej spoločnosť NXP nemá nijakú povinnosť udeľovať licencie za spravodlivých, primeraných a nediskriminačných podmienok či udeľovať vôbec nejaké licencie. Táto schopnosť zlúčeného subjektu je podložená výsledkami prieskumu trhu a odzrkadľuje sa v interných dokumentoch obidvoch strán.

Motivácia

59.

Medzi faktory, ktoré svedčia o motivácii zlúčeného subjektu správať sa podľa uvedeného vzorca, patrí aj skutočnosť, že zmiešaný viazaný predaj by s veľkou pravdepodobnosťou bol výnosnou stratégiou pre zlúčený subjekt, hoci len v krátkodobom horizonte.

60.

Respondenti v prieskume trhu potvrdzujú, že existuje motivácia, aby zlúčený subjekt vykonával takýto zmiešaný viazaný predaj, pri ktorom by sťažil podmienky na udeľovanie licencií na platformu MIFARE a v ďalšom kroku by ponúkal balík tvorený integrovaným riešením pozostávajúcim z čipovej súpravy pre základné frekvenčné pásmo s technológiou SE. Motiváciu zlúčeného subjektu vykonávať takúto stratégiu odzrkadľujú interné dokumenty obidvoch strán.

Pravdepodobné účinky

61.

Samotná stratégia zmiešaného viazaného predaja, pokiaľ ide o LTE čipové súpravy Qualcomm pre základné frekvenčné pásmo a výrobky NXP s technológiami NFC a SE (vrátane zmiešaného viazaného predaja s čipovou súpravou pre základné frekvenčné pásmo s integrovanou technológiou SE), pravdepodobne nepovedie k vzniku účinkov uzavretia trhu na požadovanej úrovni s ohľadom na dodávateľov čipových súprav pre základné frekvenčné pásmo a čipov NFC a SE. Výrobcovia pôvodných zariadení budú mať stále k dispozícii alternatívy za tieto výrobky a konkurenti budú môcť reagovať na stratégiu viazaného predaja realizovanú zlúčeným subjektom.

62.

Zvýšením licenčných poplatkov za platformu MIFARE konkurenčným dodávateľom technológií NFC a SE alebo úplným ukončením udeľovania licencií na MIFARE by sa však zmenili podmienky hospodárskej súťaže na trhu. Takýmto správaním by zlúčený subjekt pravdepodobne i) priamo zvýšil náklady konkurentov v segmente technológií NFC/SE, lebo by sa zvýšila cena za ich kľúčový vstup, a to za licenciu na MIFARE; a ii) nepriamo zvýšil náklady konkurenčných dodávateľov čipových súprav pre základné frekvenčné pásmo, pretože by sa zvýšila cena za doplnkové komponenty k týmto čipovým súpravám, a to za samostatné čipy NFC/SE.

63.

Konkurenti zlúčeného subjektu by nemohli reagovať na balík s technológiou SE kompatibilnou s MIFARE ponúkaný zlúčeným subjektom alebo by mohli ponúknuť podobný balík iba za neatraktívne ceny v porovnaní s cenami zlúčeného subjektu.

64.

V dôsledku toho by sa znížila ziskovosť konkurentov a následne by pre nich mohlo byť náročnejšie investovať do ďalšieho vývoja týchto výrobkov. Vzhľadom na intenzitu výskumu a vývoja na týchto trhoch by slabšie stimuly investovať do výskumu a vývoja mohlo oslabiť konkurenčný tlak vyvíjaný konkurentmi spoločnosti po fúzii.

65.

Výsledkom stratégie zlúčeného subjektu zvyšovať licenčné poplatky za MIFARE alebo úplne ukončiť udeľovanie licencií na MIFARE konkurentom zhoršeným účinkami zníženia interoperability bude uzavretie trhu pre konkurenčných výrobcov čipových súprav pre základné frekvenčné pásmo a čipov NFC a SE, ktorí nebudú schopní včas uplatniť protistratégie a prekonať prekážky súvisiace s reštriktívnejšími podmienkami udeľovania licencií na MIFARE.

ii)   Čistý viazaný predaj a viazanie

66.

Komisia sa domnieva, že zlúčený subjekt po transakcii bude schopný vykonávať čistý viazaný predaj a obchodný alebo technický viazaný predaj LTE čipových súprav pre základné frekvenčné pásmo a čipov NFC/SE a už tieto komponenty nebude poskytovať samostatne.

67.

Napriek schopnosti zlúčeného subjektu (napríklad vzhľadom na jeho trhovú silu, dôležitosť doplnkových výrobkov, spoločnú skupinu zákazníkov) konať týmto spôsobom, nemá subjekt motiváciu takto postupovať. Túto skutočnosť potvrdzujú interné dokumenty obidvoch strán.

68.

Aj keby však zlúčený subjekt takto konal, nie je pravdepodobné, že by to viedlo k vzniku účinkov uzavretia trhu na požadovanej úrovni. Výrobcovia pôvodných zariadení využívajú viacero zdrojov a správajú sa strategicky, aby zabezpečili, že im ostanú dostupné možnosti. Výrobcovia pôvodných zariadení budú mať stále skôr záujem o zabezpečenie dostupnosti samostatných komponentov, než aby nakupovali výrobky zlúčeného subjektu v rámci čistého viazaného predaja alebo viazané výrobky. Výrobcovia pôvodných zariadení by sa mohli spoliehať na vnútornú výrobnú kapacitu a konkurenti ponúkajúci samostatné komponenty by mohli využívať riešenia zahŕňajúce kombináciu komponentov.

iii)   Zníženie interoperability

69.

Komisia sa domnieva, že zlúčený subjekt bude schopný a bude mať motiváciu znížiť interoperabilitu LTE čipových súprav Qualcomm pre základné frekvenčné pásmo a čipov NFC a SE spoločnosti NXP s konkurenčnými dodávateľmi samostatných komponentov. Výsledkom takejto stratégie bude, že zákazníci uprednostnia výrobky zlúčeného subjektu pred výrobkami konkurenčných dodávateľov. Touto stratégiou sa zhoršia účinky stratégie zlúčeného subjektu zvyšovať licenčné poplatky alebo ukončiť udeľovanie licencií na MIFARE realizovanej spoločne so zmiešaným viazaným predajom.

Schopnosť

70.

Zlúčený subjekt má schopnosť úmyselne pretvoriť rozhrania spôsobom, ktorým zhorší vlastnosti výrobkov tretích strán, ale aj neposkytnúť nevyhnutné informácie a podporu, ktoré sú potrebné na to, aby sa v prvom rade zabezpečila interoperabilita.

Motivácia

71.

Ak by zlúčený subjekt chcel znížiť interoperabilitu, zákazníci nakupujúci čipové súpravy Qualcomm pre základné frekvenčné pásmo budú menej ochotní nakúpiť riešenie NFC/SE od iného dodávateľa. Na základe dôležitosti čipovej súpravy pre základné frekvenčné pásmo v porovnaní s čipmi NFC/SE je nepravdepodobné, že by zákazník úplne prešiel od výrobku zlúčeného subjektu, len aby bol schopný skombinovať túto súpravu s čipmi NFC/SE ním uprednostňovanej tretej strany.

72.

V miere, v akej je poskytovanie informácií o interoperabilite a podpora dodávateľov ako tretích strán pre zlúčený subjekt nákladné, je pravdepodobné, že pre zlúčený subjekt bude menej výhodné investovať do podpory toho, aby výrobky tretích strán úspešne interagovali s jeho LTE čipovými súpravami pre základné frekvenčné pásmo a čipmi NFC/SE, v porovnaní so situáciou pred fúziou. Pred transakciou oznamujúca strana nevyrábala nijaké čipy NFC/SE, a teda mala väčšiu motiváciu zabezpečiť interoperabilitu s čipmi NFC/SE tretej strany.

73.

Respondenti prieskumu trhu takisto potvrdili, že zlúčený subjekt by mal takúto motiváciu.

Pravdepodobné účinky

74.

V dôsledku stratégie zlúčeného subjektu znižovať interoperabilitu by sa pravdepodobne zhoršili účinky uzavretia trhu vyplývajúce zo zvýšenia licenčných poplatkov za MIFARE (alebo z odmietnutia udeliť licenciu na MIFARE) v kontexte zmiešaného viazaného predaja.

75.

Ani dodávatelia ako tretie strany ani výrobcovia pôvodných mobilných zariadení nebudú môcť prekaziť stratégiu znižovania interoperability uskutočňovanú zlúčeným subjektom. Stratégia zníži hodnotu, ktorú výrobcovia pôvodných mobilných zariadení odvodzujú z kombinovania komponentov, a následkom toho sa zníži dopyt po relevantných výrobkoch. Respondenti prieskumu trhu takisto naznačujú, že táto stratégia negatívne ovplyvní konkurencieschopnosť konkurenčných výrobcov komponentov, čím im nakoniec uzatvorí prístup na trh.

c)   Zmiešané účinky súvisiace s udeľovaním licencií na duševné vlastníctvo technológie NFC

76.

Strany sú držiteľmi významných práv duševného vlastníctva, a to najmä pokiaľ ide o technológiu NFC. Zmiešané účinky môžu vzhľadom na doplnkový charakter príslušnej technológie vyplynúť zo spôsobu, akým sa s potenciálnymi nadobúdateľmi licencie rokuje o licenciách na duševné vlastníctvo. V tejto súvislosti Komisia dospela k záveru, že transakcia umožní zlúčenému subjektu zvýšiť úroveň licenčných poplatkov vyberaných za patentové licencie v porovnaní s nižšou úrovňou týchto poplatkov, ktorú by strany mohli získať samostatne bez fúzie.

i)   Postupy udeľovania licencií pred fúziou

77.

Postupy každej zo strán sa líšia, pokiaľ ide o udeľovanie licencií, a to najmä pokiaľ ide o úrovne hodnotového reťazca, na ktorých patentové licencie udeľujú, a o rozsah práv duševného vlastníctva, ktoré sú spojené s predajom komponentov, ktoré dodávajú svojim zákazníkom.

78.

Spoločnosť NXP predáva čipy svojim zákazníkom, ktorými sú výrobcovia pôvodných mobilných zariadení, taxatívnym spôsobom, čo znamená, že predajom čipov sa „vyčerpajú“ jej nároky voči zákazníkom na duševné vlastníctvo spojené s patentmi chrániacimi čipy. Spoločnosť NXP udeľuje licencie na svoje patenty NFC aj niektorým konkurenčným výrobcom komponentov a zákazníkom (vrátane výrobcov pôvodných mobilných zariadení).

79.

Spoločnosť Qualcomm výrobcom pôvodných zariadení nepredáva čipové súpravy pre základné frekvenčné pásmo taxatívnym spôsobom. Qualcomm namiesto toho od výrobcov pôvodných zariadení so záujmom o nákup jej čipových súprav pre základné frekvenčné pásmo požaduje, aby prijali licenciu na patenty spoločnosti Qualcomm nevyhnutné pre mobilnú telefónnu normu. Tento postup sa v prebiehajúcom súdnom spore proti spoločnosti Qualcomm v Spojených štátoch označuje ako prístup „nijaká licencia, nijaký čip“ (no license – no chip).

80.

Qualcomm udeľuje licencie iba zákazníkom, konkrétne výrobcom pôvodných zariadení, ktorí vyrábajú mobilné zariadenia a čipové súpravy pre základné frekvenčné pásmo nakupujú buď od spoločnosti Qualcomm, alebo od jej konkurentov (postup, ktorý sa nazýva „udeľovanie licencií na zariadenia“).

81.

Qualcomm udeľuje licencie na svoje duševné vlastníctvo na celé portfólio a nie na jednotlivé patenty. Od začiatku 90. rokov 20. storočia je základná sadzba licenčných poplatkov, ktorú Qualcomm požaduje, stabilná. Licenčné poplatky nadobúdatelia licencie platia bez ohľadu na to, či svoje zariadenia vyrábajú s použitím čipovej súpravy pre základné frekvenčné pásmo spoločnosti Qualcomm alebo iného dodávateľa.

ii)   Zmiešané účinky súvisiace s udeľovaním licencií na duševné vlastníctvo technológie NFC

82.

Začlenenie duševného vlastníctva technológie NFC spoločnosti NXP do portfólia spoločnosti Qualcomm zlúčenému subjektu umožní spojiť patenty obidvoch strán týkajúce sa technológie NFC do jedného, silnejšieho portfólia NFC. Zlúčený subjekt sa tak stane držiteľom najväčšieho portfólia patentov na NFC na celom svete, a tým dosiahne „kritické množstvo“ patentov na účely udeľovania licencií. Tým sa neprimerane upevní vyjednávacia pozícia zlúčeného subjektu a subjekt bude môcť vyberať výrazne vyššie licenčné poplatky za patenty na NFC, než by strany spoločne mohli vyberať v súčasnosti v prípade rovnakých patentov. Značná spôsobilosť spoločnosti Qualcomm viesť spory prispeje k účinku transakcie na zvýšenie licenčných poplatkov.

83.

Neprimerané upevnenie vyjednávacej pozície zlúčeného subjektu poškodí nadobúdateľov licencie bez ohľadu na to, či sa licencie portfólia patentov na NFC zlúčeného subjektu budú udeľovať samostatne, alebo či sa získané patenty na NFC začlenia do širšieho patentového portfólia licencií spoločnosti Qualcomm.

iii)   Prístup „nijaká licencia, nijaký čip“

84.

Podľa určitých výrobcov pôvodných mobilných zariadení by zlúčený subjekt mohol rozšíriť stratégiu „nijaká licencia, nijaký čip“ spoločnosti Qualcomm tým, že pre predaj každého výrobku NFC alebo SE spoločnosti NXP stanoví podmienku, že zákazník bude musieť prijať licenciu na akékoľvek duševné vlastníctvo spoločnosti Qualcomm, a/alebo podmienku, že zákazník bude musieť prijať licenciu na akékoľvek duševné vlastníctvo na NFC spoločnosti NXP. Okrem toho by podmienkou predaja každého z výrobkov spoločnosti Qualcomm mohlo v podstate byť prijatie licencie na akékoľvek duševné vlastníctvo technológie NFC spoločnosti NXP.

85.

Komisia sa domnieva, že nie je nevyhnutné rozhodnúť o tom, či zlúčený subjekt bude schopný alebo či bude mať motiváciu začleniť duševné vlastníctvo technológie NFC spoločnosti NXP (vrátane patentov nevyhnutných pre normy týkajúce sa NFC) do stratégie „nijaká licencia, nijaký čip“. Vzhľadom na záväzky, ktoré Komisii navrhla spoločnosť Qualcomm, zlúčený subjekt nebude mať schopnosť prinútiť tretie strany, aby prijali licencie na duševné vlastníctvo technológie NFC spoločnosti NXP za nevýhodných podmienok.

86.

Okrem toho, ako už bolo uvedené, spoločnosť Qualcomm opakovane predložila Komisii záväzok, že po fúzii bude naďalej: 1. predávať čipy NFC taxatívnym spôsobom a 2. dodržiavať záväzky, ktoré sa viažu na patenty nevyhnutné pre normu týkajúce sa NFC s cieľom udeľovať na ne licencie za spravodlivých, primeraných a nediskriminačných podmienok každému subjektu uplatňujúcemu normu vrátane výrobcov čipov NFC.

87.

Pokiaľ ide o schopnosť zlúčeného subjektu a jeho motiváciu stanoviť ako podmienku predaja každého výrobku spoločnosti NXP, že výrobcovia pôvodných mobilných zariadení budú musieť prijať licenciu na akékoľvek duševné vlastníctvo spoločnosti Qualcomm, Komisia sa domnieva, že hoci Qualcomm bude schopný stanoviť takúto podmienku, pravdepodobne nebude mať motiváciu takto konať. Okrem toho aj keby takto postupoval, možné účinky tohto konania na hospodársku súťaž budú pravdepodobne obmedzené.

d)   Záver

88.

Komisia preto dospela k záveru, že oznámená koncentrácia vedie k vzniku značného narušenia účinnej hospodárskej súťaže, pokiaľ ide o trhy s LTE čipovými súpravami pre základné frekvenčné pásmo, čipmi NFC a SE a s duševným vlastníctvom, ktoré sa týka technológie NFC.

VII.   ZÁVÄZKY PREDLOŽENÉ OZNAMUJÚCOU STRANOU

89.

V záujme odstránenia obáv z narušenia hospodárskej súťaže, ktoré Komisia zistila v rámci svojho podrobného prieskumu, oznamujúca strana 5. októbra 2017 predložila súbor záväzkov, ktoré Komisia testovala na trhu. Oznamujúca strana po vykonaní testu trhu a na základe spätnej väzby Komisie 10. novembra 2017 predložila prepracovaný súbor záväzkov, ktoré sú opísané ďalej.

90.

Záväzky tvoria štyri prvky. Prvé dva prvky sú zamerané na odstránenie obáv z narušenia hospodárskej súťaže, ktoré vyvoláva transakcia v súvislosti s udeľovaním licencií na patenty NFC spoločnosti NXP. Tretí prvok je zameraný na riešenie otázok týkajúcich sa interoperability, pokiaľ ide o LTE čipové súpravy pre základné frekvenčné pásmo, čipy NFC a čipy SE. Účelom štvrtého prvku je odstránenie obáv súvisiacich s odmietnutím udelenia licencie na MIFARE alebo s udelením licencie na MIFARE s vyššími licenčnými poplatkami vykonávaným popri zmiešanom viazanom predaji uplatňovanom v prípade LTE čipových súprav pre základné frekvenčné pásmo, čipov NFC a SE a platformy MIFARE.

91.

Spoločnosť Qualcomm sa konkrétne zaviazala, že:

i)

nekúpi patenty NXP nevyhnutné pre normu a určité patenty, ktoré nie sú pre normu nevyhnutné, týkajúce sa technológie NFC (konkrétne patenty, ktoré nechránia čipy NFC spoločnosti NXP, a preto nemusia byť začlenené do týchto komponentov, tzv. systémové patenty). Spoločnosť Qualcomm sa zaviazala, že od spoločnosti NXP zaistí, že sa každej tretej strane a zákazníkom každého zákazníka ako tretej strany udelí trojročná, samostatná licencia bez licenčných poplatkov s celosvetovou platnosťou. Spoločnosť Qualcomm sa zaviazala, že od spoločnosti NXP zaistí, že nebude predávať vyňaté patenty, pokiaľ kupujúci nie je nezávislý a nie je spojený so spoločnosťou Qualcomm a pokiaľ sa dobrovoľne zmluvne zaviazal dodržiavať podmienky licencie, ktoré preskúmala a schválila Komisia (opatrenie týkajúce sa vyňatia patentov);

ii)

nebude uplatňovať (napr. viesť súdne alebo vykonávacie konania alebo hroziť súdnym alebo vykonávacím konaním) zvyšné patenty NFC spoločnosti NXP, ktoré Qualcomm získa (t. j. tzv. patenty na čipy, ktoré sa týkajú vynálezov plne začlenených na čipe NFC a patentov na bezpečnosť NFC, ktoré sa týkajú vynálezov v oblasti bezpečnosti), okrem patentov na obranné účely. Spoločnosť Qualcomm sa takisto zaviazala, že licencie na tieto patenty bude udeľovať bez poplatkov (opatrenie týkajúce sa neuplatňovania);

iii)

na obdobie osem rokov zabezpečí rovnakú úroveň interoperability medzi čipovými súpravami pre základné frekvenčné pásmo, výrobkami s technológiou NFC a SE zlúčeného subjektu a výrobkami konkurentov (opatrenie na zabezpečenie interoperability) a

iv)

na obdobie ôsmich rokov bude výrobcom pôvodných zariadení a konkurentom v oblasti základného frekvenčného pásma a technológií NFC/SE udeľovať licencie na technológiu MIFARE spoločnosti NXP, a to na základe obchodných podmienok, ktoré budú prinajmenšom rovnako výhodné ako podmienky, ktoré ponúka spoločnosť NXP v súčasných licenciách na MIFARE. Spoločnosť Qualcomm sa zaviazala, že sprístupní kľúčové obchodné podmienky každej rovnocennej licencie na MIFARE spoločnosti NXP, ktoré existovali ku dňu vydania rozhodnutia Komisie (opatrenie týkajúce sa MIFARE).

Posúdenie predložených záväzkov

92.

Komisia sa domnieva, že:

i)

opatrenie týkajúce sa vyňatia patentov je zamerané na neutralizovanie schopnosti oznamujúcej strany využívať patenty NFC spoločnosti NXP pri licenčných rokovaniach s cieľom dosiahnuť neprimerané licenčné podmienky. Vyňatie niekoľkých patentov NFC z akvizície spoločnosti Qualcomm predstavuje primerané nápravné opatrenie a takisto bráni akémukoľvek predaju alebo prevodu vyňatých patentov na subjekt spojený so spoločnosťou Qualcomm, ako aj zvýšeniu licenčných poplatkov za príslušné patenty po takomto predaji;

ii)

zaviazaním sa, že nebude vymáhať vykonávanie patentov NFC, ktoré spoločnosť Qualcomm nadobudla od NXP, sa spoločnosť vzdáva možnosti použiť ich na získanie licenčných poplatkov od nadobúdateľov licencie, čo je opatrenie primerané obavám Komisie. Konkurenti zlúčeného subjektu, výrobcovia pôvodných zariadení a ich zákazníci budú môcť začleniť čip NFC spoločnosti NXP a bezpečnostné patenty do svojich výrobkov bez toho, aby museli získať licenciu od spoločnosti Qualcomm alebo zaplatiť na tento účel akúkoľvek náhradu. Keby však tretie strany požadovali licenciu na príslušné patenty, oznamujúca strana sa zaväzuje, že takúto licenciu udelia bez poplatkov a bez poskytnutia akejkoľvek protihodnoty;

iii)

opatrením na zabezpečenie interoperability sa účinne odstraňuje obava, že zlúčený subjekt sťaží interoperabilitu výrobkov tretích strán s LTE čipovými súpravami pre základné frekvenčné pásmo, čipmi NFC a SE zlúčeného subjektu. Toto opatrenie dodávateľom ako tretím stranám umožňuje, že môžu ponúkať samostatné výrobky, ktoré budú interoperabilné s výrobkami zlúčeného subjektu a že výrobcovia pôvodných zariadení tak budú môcť alternatívy k výrobkom zlúčeného subjektu považovať za životaschopné a funkčné;

iv)

opatrením týkajúcim sa MIFARE sa rieši obava, že by zlúčený subjekt mohol zvýšiť licenčné poplatky za MIFARE alebo úplne ukončiť udeľovanie licencií na MIFARE. Opatrenie umožňuje konkurentom ako zainteresovaným tretím stranám požiadať zlúčený subjekt o udelenie licencie na MIFARE a získať ju, čo im umožní ponúkať čipy SE kompatibilné s MIFARE, a tak konkurovať ponukou výrobkov zodpovedajúcou ponuke zlúčeného subjektu.

93.

Komisia sa domnieva, že záväzky predložené oznamujúcou stranou môžu úplne odstrániť obavy z narušenia hospodárskej súťaže vyvolané transakciou, pokiaľ ide o MIFARE, zhoršenie interoperability a udeľovanie licencií na duševné vlastníctvo týkajúce sa technológie NFC.

94.

Komisia preto dospela k záveru, že na základe záväzkov predložených oznamujúcou stranou oznámená koncentrácia nebude predstavovať značné narušenie účinnej hospodárskej súťaže.

VIII.   ZÁVER

95.

V závislosti od dodržiavania záväzkov predložených oznamujúcou stranou nebude navrhovaná koncentrácia predstavovať značné narušenie účinnej hospodárskej súťaže na vnútornom trhu ani na podstatnej časti vnútorného trhu. Komisia preto vyhlasuje, že koncentrácia je zlučiteľná s vnútorným trhom a s Dohodou o EHP.


(1)  Oznamujúca strana 15. novembra 2017 predložila mierne upravenú verziu tretieho plánu ku konečnému súboru záväzkov, ktorou sa nahradil tretí plán priložený k záväzkom 10. novembra 2017. Oznamujúca strana 18. decembra 2017 predložila mierne upravenú verziu záväzkov ktorou sa zmenilo jedno vymedzenie pojmu s cieľom zabezpečiť konzistentnosť s ostatnými vymedzeniami pojmov.

(2)  Všetky členské štáty v poradnom výbore súhlasili, že transakcia sa musí vyhlásiť za zlučiteľnú s vnútorným trhom v súlade s článkom 2 ods. 2 a článkom 8 ods. 2 nariadenia o fúziách.