ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 14

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Ročník 61
16. januára 2018


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

II   Oznámenia

 

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2018/C 14/01

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.8718 – Starwood Capital Group/Accor/Sofitel Budapest Chain Bridge Hotel) ( 1 )

1


 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2018/C 14/02

Výmenný kurz eura

2

2018/C 14/03

Oznámenie Komisie o aktuálnych úrokových sadzbách pre vymáhanie štátnej pomoci a referenčných/diskontných sadzbách pre 28 členských štátov platných od 1. februára 2018[Uverejnené v súlade s článkom 10 nariadenia Komisie (ES) č. 794/2004 z 21. apríla 2004 ( Ú. v. EÚ L 140, 30.4.2004, s. 1 )]

3

2018/C 14/04

Nová národná strana obehových euromincí

4

2018/C 14/05

Nová národná strana obehových euromincí

5

 

Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov

2018/C 14/06

Zhrnutie stanoviska európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov k zárukám a odchýlkam podľa článku 89 všeobecného nariadenia o ochrane údajov v kontexte návrhu nariadenia o integrovaných štatistikách fariem

6


 

V   Oznamy

 

ADMINISTRATÍVNE POSTUPY

 

Európska komisia

2018/C 14/07

Výzva na predkladanie návrhov a súvisiacich činností v rámci pracovného programu spoločného podniku pre palivové články a vodík 2 na rok 2018

9

 

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA SPOLOČNEJ OBCHODNEJ POLITIKY

 

Európska komisia

2018/C 14/08

Oznámenie o blížiacom sa uplynutí platnosti určitých antisubvenčných opatrení

10

 

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

 

Európska komisia

2018/C 14/09

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.8736 – Toohil Telecom/Eircom) – Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu ( 1 )

11

2018/C 14/10

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.8693 – EDF/Canadian Solar/JV) – Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu ( 1 )

13


 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

 


II Oznámenia

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

Európska komisia

16.1.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 14/1


Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii

(Vec M.8718 – Starwood Capital Group/Accor/Sofitel Budapest Chain Bridge Hotel)

(Text s významom pre EHP)

(2018/C 14/01)

Dňa 4. januára 2018 sa Komisia rozhodla nevzniesť námietku voči uvedenej oznámenej koncentrácii a vyhlásiť ju za zlučiteľnú s vnútorným trhom. Toto rozhodnutie je založené na článku 6 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (1). Úplné znenie rozhodnutia je dostupné iba v anglickom jazyku a bude zverejnené po odstránení akýchkoľvek obchodných tajomstiev. Bude dostupné:

v časti webovej stránky Komisie o hospodárskej súťaži venovanej fúziám (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Táto webová stránka poskytuje rôzne možnosti na vyhľadávanie individuálnych rozhodnutí o fúziách podľa názvu spoločnosti, čísla prípadu, dátumu a sektorových indexov,

v elektronickej podobe na webovej stránke EUR-Lexu (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=sk) pod číslom dokumentu 32018M8718. EUR-Lex predstavuje online prístup k európskemu právu.


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1.


IV Informácie

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

Európska komisia

16.1.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 14/2


Výmenný kurz eura (1)

15. januára 2018

(2018/C 14/02)

1 euro =


 

Mena

Výmenný kurz

USD

Americký dolár

1,2277

JPY

Japonský jen

135,81

DKK

Dánska koruna

7,4496

GBP

Britská libra

0,89043

SEK

Švédska koruna

9,8335

CHF

Švajčiarsky frank

1,1799

ISK

Islandská koruna

 

NOK

Nórska koruna

9,6708

BGN

Bulharský lev

1,9558

CZK

Česká koruna

25,531

HUF

Maďarský forint

308,90

PLN

Poľský zlotý

4,1686

RON

Rumunský lei

4,6278

TRY

Turecká líra

4,6442

AUD

Austrálsky dolár

1,5434

CAD

Kanadský dolár

1,5263

HKD

Hongkongský dolár

9,6050

NZD

Novozélandský dolár

1,6828

SGD

Singapurský dolár

1,6223

KRW

Juhokórejský won

1 305,74

ZAR

Juhoafrický rand

15,1034

CNY

Čínsky juan

7,9040

HRK

Chorvátska kuna

7,4340

IDR

Indonézska rupia

16 337,05

MYR

Malajzijský ringgit

4,8568

PHP

Filipínske peso

61,753

RUB

Ruský rubeľ

69,2832

THB

Thajský baht

39,194

BRL

Brazílsky real

3,9237

MXN

Mexické peso

23,1195

INR

Indická rupia

77,9805


(1)  Zdroj: referenčný výmenný kurz publikovaný ECB.


16.1.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 14/3


Oznámenie Komisie o aktuálnych úrokových sadzbách pre vymáhanie štátnej pomoci a referenčných/diskontných sadzbách pre 28 členských štátov platných od 1. februára 2018

[Uverejnené v súlade s článkom 10 nariadenia Komisie (ES) č. 794/2004 z 21. apríla 2004 (Ú. v. EÚ L 140, 30.4.2004, s. 1)]

(2018/C 14/03)

Základné sadzby vypočítané podľa oznámenia Komisie o revízii spôsobu stanovenia referenčných a diskontných sadzieb (Ú. v. EÚ C 14, 19.1.2008, s. 6). V závislosti od použitia referenčnej sadzby sa musia k tejto základnej sadzbe naďalej pripočítavať príslušné marže, ako je stanovené v uvedenom oznámení. V prípade diskontnej sadzby to znamená zvýšenie o maržu 100 bázických bodov. Nariadenie Komisie (ES) č. 271/2008 z 30. januára 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 794/2004, stanovuje, že pokiaľ nie je osobitným rozhodnutím stanovené inak, úroková sadzba pre vymáhanie štátnej pomoci sa tiež vypočíta pripočítaním 100 bázických bodov k základnej sadzbe.

Upravené sadzby sú vyznačené tučným písmom.

Predchádzajúca tabuľka bola uverejnená v Ú. v. EÚ C 421, 8.12.2017, s. 16.

Od

Do

AT

BE

BG

CY

CZ

DE

DK

EE

EL

ES

FI

FR

HR

HU

IE

IT

LT

LU

LV

MT

NL

PL

PT

RO

SE

SI

SK

UK

1.2.2018

-0,18

-0,18

0,65

-0,18

0,75

-0,18

0,02

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

0,54

0,09

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

1,85

-0,18

2,21

-0,42

-0,18

-0,18

0,73

1.1.2018

31.1.2018

-0,18

-0,18

0,65

-0,18

0,75

-0,18

0,02

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

0,54

0,13

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

1,85

-0,18

1,89

-0,42

-0,18

-0,18

0,73


16.1.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 14/4


Nová národná strana obehových euromincí

(2018/C 14/04)

Image

Obehové euromince majú v celej eurozóne postavenie zákonného platidla. Komisia zverejňuje opis vzorov všetkých nových euromincí s cieľom informovať každého, kto prichádza s mincami do kontaktu v rámci svojej pracovnej činnosti, ako aj širokú verejnosť (1). V súlade so závermi Rady z 10. februára 2009 (2) môžu členské štáty eurozóny a krajiny, ktoré s Európskou úniou uzavreli menovú dohodu ustanovujúcu vydávanie obehových euromincí, vydať do obehu pamätné euromince za určitých podmienok, predovšetkým musia mať len nominálnu hodnotu 2 EUR. Tieto mince majú rovnaké technické parametre ako ostatné mince v hodnote 2 EUR, na národnej strane je však vyobrazený pamätný motív, ktorý má veľkú symbolickú hodnotu z národného alebo európskeho hľadiska.

Vydávajúca krajina : Španielsko

Motív : Pamiatky svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO – Santiago

Vecný opis vzoru : UNESCO vyhlásilo mesto Santiago de Compostela v roku 1985 za svetové kultúrne dedičstvo. Vďačí za to svojej kráse, veľkolepej celistvosti a hlbokému duchovnému a kultúrnemu významu, ktorý malo v stredoveku a ktorý pokračuje až do súčasnosti v podobe púte Camino de Santiago.

Camino de Santiago (cesta svätého Jakuba) je rozsiahla historická sieť starých pútnických ciest, ktorá sa rozprestiera po celej Európe a siaha po hrobku sv. Jakuba v Santiagu de Compostela na severozápade Španielska.

Motív zobrazuje sochu sv. Jakuba ako ústrednú postavu na plátne katedrály Puerta Santa v Santiagu de Compostela. Na ľavej strane je v polkruhu slovo „ESPAÑA“, vľavo dole je rok vydania „2018“ a pod ním je značka mincovne.

Vo vonkajšom prstenci mince je vyobrazených dvanásť hviezd vlajky Európskej únie.

Odhadovaný náklad : 300 000 mincí

Dátum vydania :


(1)  Pozri Ú. v. ES C 373, 28.12.2001, s. 1 o národných stranách všetkých mincí, ktoré boli vydané v roku 2002.

(2)  Pozri závery Rady pre hospodárske a finančné záležitosti z 10. februára 2009 a odporúčanie Komisie z 19. decembra 2008 o spoločných usmerneniach pre národné strany a vydávanie euromincí určených do obehu (Ú. v. EÚ L 9, 14.1.2009, s. 52).


16.1.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 14/5


Nová národná strana obehových euromincí

(2018/C 14/05)

Image

Obehové euromince majú v celej eurozóne postavenie zákonného platidla. Komisia zverejňuje opis vzorov všetkých nových euromincí s cieľom informovať každého, kto prichádza s mincami do kontaktu v rámci svojej pracovnej činnosti, ako aj širokú verejnosť (1). V súlade so závermi Rady z 10. februára 2009 (2) môžu členské štáty eurozóny a krajiny, ktoré s Európskou úniou uzavreli menovú dohodu ustanovujúcu vydávanie obehových euromincí, vydať do obehu pamätné euromince za určitých podmienok, predovšetkým musia mať len nominálnu hodnotu 2 EUR. Tieto mince majú rovnaké technické parametre ako ostatné mince v hodnote 2 EUR, na národnej strane je však vyobrazený pamätný motív, ktorý má veľkú symbolickú hodnotu z národného alebo európskeho hľadiska.

Vydávajúca krajina : Andorra

Motív : 25. výročie andorrskej ústavy

Vecný opis vzoru : Motív znázorňuje „pamätník andorrským mužom a ženám, ktorí sa zasadili za ústavu“, ktorý stojí na námestí andorrského parlamentu Consell General. Pamätník zobrazuje siluetu muža a ženy a pripomína prianie andorrských občanov vyjadrené v referende, ktoré sa konalo 14. marca 1993, stať sa demokratickým a sociálnym ústavným štátom, ako sa stanovuje v článku 1 ústavy. Napravo od pamätníka je mapa Andorry s latinským nápisom „VIRTVS VNITA FORTIOR“ (v jednote je sila), čo je štátnym mottom Andorrského kniežatstva. Okolo motívu je nápis „25è ANIVERSARI DE LA CONSTITUCIÓ 1993-2018“ (25. výročie ústavy 1993 – 2018) a názov krajiny „ANDORRA“.

Vo vonkajšom prstenci mince je vyobrazených dvanásť hviezd vlajky Európskej únie.

Odhadovaný náklad : 75 000 mincí

Dátum vydania : prvý štvrťrok 2018


(1)  Pozri Ú. v. ES C 373, 28.12.2001, s. 1 o národných stranách všetkých mincí, ktoré boli vydané v roku 2002.

(2)  Pozri závery Rady pre hospodárske a finančné záležitosti z 10. februára 2009 a odporúčanie Komisie z 19. decembra 2008 o spoločných usmerneniach pre národné strany a vydávanie euromincí určených do obehu (Ú. v. EÚ L 9, 14.1.2009, s. 52).


Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov

16.1.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 14/6


Zhrnutie stanoviska európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov k zárukám a odchýlkam podľa článku 89 všeobecného nariadenia o ochrane údajov v kontexte návrhu nariadenia o integrovaných štatistikách fariem

(Úplné znenie tohto stanoviska je k dispozícii v anglickom, francúzskom a nemeckom jazyku na webovom sídle európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov www.edps.europa.eu)

(2018/C 14/06)

Samotný návrh nariadenia o integrovaných štatistikách fariem, ktorý navrhla Európska komisia po konzultáciách s európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov, vyvoláva málo otázok súvisiacich s ochranou údajov. Zmeny navrhnuté v kontexte rokovaní v Rade však vyvolávajú nové otázky, ktoré sa pôvodne v návrhu Komisie nenachádzali. Ak by tieto zmeny boli zaradené do konečného znenia, návrh nariadenia by bol prvým legislatívnym nástrojom EÚ, v ktorom by sa stanovovala odchýlka od práva na prístup, opravu, ako aj od práva na obmedzenie a práva na namietanie voči spracúvaniu osobných údajov na štatistické účely podľa článku 89 všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov preto víta, že s ním Rada viedla konzultácie týkajúce sa tohto nového vývoja, čím mu poskytla príležitosť vydať stanovisko v tejto fáze konania.

Stanovisko je zamerané na test potreby odchýlok podľa článku 89 všeobecného nariadenia o ochrane údajov v súvislosti s chartou. EDPS najmä zdôrazňuje, že práva na prístup a opravu sú stanovené v článku 8 ods. 2 samotnej charty a považujú sa za základné zložky práva na ochranu osobných údajov. Žiadna odchýlka od týchto práv nesmie presahovať to, čo je prísne nevyhnutné na dosiahnutie jej cieľa, a musí spĺňať vysoké normy vyžadované článkom 52 ods. 1 Charty základných práv Európskej únie a článku 89 všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

Okrem zdôraznenia potreby dôkladného posúdenia nevyhnutnosti sa v stanovisku takisto upozorňuje na potrebu minimalizovať rozsah všetkých obmedzení, a prerokovať povahu vyžadovaných záruk. V stanovisku sa takisto rozoberá článok 11 všeobecného nariadenia o ochrane údajov, ktorý by mohol prípadne pomôcť riešiť niektoré z obáv národných štatistických úradov, ktoré predostrela Rada, bez potreby odchýlok podľa článku 89 všeobecného nariadenia o ochrane údajov. A to zvlášť, v súlade s článkom 11, v prípadoch, v ktorých je prevádzkovateľ schopný preukázať, že nie je v pozícii identifikovať dotknutú osobu, by sa práva dotknutých osôb podľa článkov 15 až 20 neuplatňovali.

Vzhľadom na uvedené európsky dozorný úradník pre ochranu údajov odporúča, aby Rada opätovne posúdila nevyhnutnosť navrhovaných odchýlok v súvislosti s normou stanovenou v článku 89 všeobecného nariadenia o ochrane údajov v spojení s chartou. Pokiaľ zákonodarca EÚ nevie poskytnúť hlbšie odôvodnenia potreby týchto odchýlok a prispôsobiť rozsah ustanovení užšie, európsky dozorný úradník pre ochranu údajov radšej odporúča zvážiť, do akej miery môže článok 11 všeobecného nariadenia o ochrane údajov pomôcť riešiť oprávnené obavy národných štatistických úradov. Môže to byť relevantné vo fázach spracovávania osobných údajov, keď už boli vymazané kľúče spájajúce jednotlivcov so súbormi údajov o nich, a boli prijaté iné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie toho, aby jednotlivci už nemohli byť opätovne identifikovaní štatistickými úradmi ani žiadnou inou stranou.

Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov však zdôrazňuje, že počas úvodného obdobia často potrebného na vypracovanie štatistík, počas ktorého musia jednotlivci zostať priamo či nepriamo identifikovateľní, sa naďalej uplatňujú všeobecné pravidlá stanovené vo všeobecnom nariadení o ochrane údajov. Len samotná skutočnosť, že zavedenie technických a organizačných opatrení zabezpečujúcich prístup a iné práva jednotlivcom, si môže vyžadovať finančné a ľudské zdroje, nie je uspokojivým odôvodnením odchýlenia sa od práv jednotlivcov podľa všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Platí to pre všetky práva dotknutých osôb podľa všeobecného nariadenia o ochrane údajov, a je to veľmi dôležité najmä pre právo prístupu a právo na opravu, ktoré sa výslovne vyžadujú podľa charty a tvoria nevyhnutné zložky základného práva na ochranu osobných údajov.

1.   ÚVOD A SÚVISLOSTI

Európska komisia („Komisia“) prijala 9. decembra 2016 návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o integrovaných štatistikách fariem, ktorým sa zrušujú nariadenia (ES) č. 1166/2008 a (EÚ) č. 1337/2011 („návrh“) (1). Cieľom návrhu je vytvoriť súdržnejší, pružnejší a vzájomne prepojenejší systém štatistík fariem a poskytnúť legislatívny rámec pre program zisťovaní fariem počnúc poľnohospodárskym cenzom, ktorý má prebiehať v roku 2020.

Samotný návrh nariadenia, ktorý navrhla Komisia po konzultáciách s európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov (EDPS), vyvolal len málo otázok súvisiacich s ochranou údajov a tieto otázky boli v návrhu náležite vyriešené. Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov víta, že s ním Komisia viedla konzultácie pred prijatím návrhu a že boli zohľadnené jeho neformálne pripomienky. Konkrétne podporuje odkazy v odôvodnení 16 na príslušné právne predpisy o ochrane údajov v závislosti od daného prípadu, na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES (2) a jej vnútroštátne vykonávacie ustanovenia, ako aj nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 (3). Takisto víta odkaz v odôvodnení 26 na skutočnosť, že sa viedli konzultácie s európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov. Keďže návrh v znení uverejnenom 9. decembra 2016 nevyvolal významné nevyriešené obavy týkajúce sa ochrany údajov, európsky dozorný úradník pre ochranu údajov sa v tej fáze rozhodol, že nevydá oficiálne stanovisko.

Niektoré zo zmien prerokovaných v rámci rokovaní v Rade Európskej únie („Rada“) počas legislatívneho procesu však vyvolávajú nové otázky, ktoré návrh Komisie pôvodne neobsahoval. Ak by tieto zmeny boli zaradené do konečného znenia, návrh nariadenia by bol prvým nástrojom EÚ, v ktorom by sa vyslovene stanovovala odchýlka od práva na prístup, opravu, ako aj od práva na obmedzenie a práva na namietanie podľa článku 89 všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

Týmto významným novým prvkom sa odôvodňuje stanovisko európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov v tejto fáze konania. Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov preto víta, že sa Rada rozhodla viesť s ním konzultácie o tomto novom vývoji a 26. septembra 2017 konkrétne požiadala európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov, aby sa zaoberal týmito zmenami navrhnutými v súvislosti s rokovaniami v Rade (4).

Účelom tohto stanoviska je poskytnúť konkrétne odporúčania k návrhu nariadenia zamerané na relevantné zmeny návrhu, ktoré sú predmetom rokovania v Rade. Zámerom tohto stanoviska v oddiele 2 je rozobrať a pomôcť posúdiť, či navrhované odchýlky spĺňajú test potreby pre odchýlky na štatistické účely podľa článku 89 všeobecného nariadenia o ochrane údajov a podľa článku 52 ods. 1 Charty základných práv Európskej únie („charta“). Okrem toho v oddiele 3 európsky dozorný úradník pre ochranu údajov uvádza odporúčania týkajúce sa navrhnutých ustanovení o zárukách.

4.   ZÁVERY

Ak by tieto zmeny boli zaradené do konečného znenia, návrh nariadenia by bol prvým legislatívnym nástrojom EÚ, v ktorom by sa stanovovala odchýlka od práva na prístup, opravu, ako aj od práva na obmedzenie a práva na namietanie voči spracúvaniu osobných údajov na štatistické účely podľa článku 89 všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Vzhľadom na novosť a dôležitosť tohto predmetu európsky dozorný úradník pre ochranu údajov víta a oceňuje konzultácie Rady a starostlivosť o to, aký vplyv by tento návrh mohol mať na ochranu osobných údajov.

Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov odporúča, aby Rada opätovne posúdila nevyhnutnosť navrhovaných odchýlok v súvislosti s normou stanovenou v článku 89 všeobecného nariadenia o ochrane údajov v spojení s chartou.

Pokiaľ zákonodarca EÚ nevie poskytnúť hlbšie odôvodnenia potreby týchto odchýlok a prispôsobiť rozsah ustanovení užšie, európsky dozorný úradník pre ochranu údajov radšej odporúča zvážiť, do akej miery môže článok 11 všeobecného nariadenia o ochrane údajov pomôcť riešiť oprávnené obavy národných štatistických úradov. Môže to byť relevantné najmä vo fázach spracovávania osobných údajov, keď už boli vymazané kľúče spájajúce jednotlivcov so súbormi údajov o nich, a boli prijaté iné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie toho, aby jednotlivci už nemohli byť opätovne identifikovaní štatistickými úradmi ani žiadnou inou stranou.

Ak by bola nevyhnutnosť osobitných odchýlok v neskoršej fáze odôvodnená, európsky dozorný úradník pre ochranu údajov by poskytol nasledujúce doplňujúce odporúčania, pokiaľ ide o článok 12a týkajúci sa podmienok a záruk:

Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov víta jasné vyhlásenie o tom, že osobné údaje sa nepoužívajú na prijímanie opatrení ani rozhodnutia týkajúceho sa konkrétnej dotknutej osoby.

Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov takisto víta ustanovenie, ktorým sa vyžaduje, že osobné údaje sa využívajú len na štatistické účely.

Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov odporúča revíziu znenia tak, aby sa jasne stanovovalo, že spracúvanie osobných údajov podlieha pseudonymizácii a (namiesto alebo) iným vhodným zárukám podľa článku 89 ods. 1

V Bruseli 20. novembra 2017

Giovanni BUTTARELLI

európsky dozorný úradník pre ochranu údajov


(1)  COM(2016) 786 final – 2016/0389 (COD).

(2)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31).

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1).

(4)  Pozri poznámku predsedu delegácií k „odôvodneniu 16a a článku 12a znenia predsedníctva (ochrana údajov)“ (ref. č. 12351/17) z Bruselu z 21. septembra 2017. Tento dokument je aj verejne dostupný v registri Rady na stránke http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12351-2017-INIT/en/pdf.


V Oznamy

ADMINISTRATÍVNE POSTUPY

Európska komisia

16.1.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 14/9


Výzva na predkladanie návrhov a súvisiacich činností v rámci pracovného programu spoločného podniku pre palivové články a vodík 2 na rok 2018

(2018/C 14/07)

Týmto informujeme o uverejnení výzvy na predkladanie návrhov a súvisiacich činností v rámci pracovného programu spoločného podniku pre palivové články a vodík 2 na rok 2018.

Tento pracovný program vrátane dátumov uzávierok a rozpočtu pre jednotlivé činnosti je dostupný na webovej stránke portálu pre účastníkov (http://ec.europa.eu/research/participants/portal) spolu s informáciami o podmienkach týkajúcich sa výzvy a súvisiacich činností, ako aj usmerneniami pre uchádzačov o tom, ako predkladať návrhy. Všetky tieto informácie budú podľa potreby aktualizované na samotnom portáli pre účastníkov.


KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA SPOLOČNEJ OBCHODNEJ POLITIKY

Európska komisia

16.1.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 14/10


Oznámenie o blížiacom sa uplynutí platnosti určitých antisubvenčných opatrení

(2018/C 14/08)

1.   V súlade s článkom 18 ods. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1037 z 8. júna 2016 o ochrane pred subvencovanými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskej únie (1), Komisia oznamuje, že pokiaľ sa nezačne revízne prešetrovanie v súlade s nasledujúcim postupom, platnosť ďalej uvedených vyrovnávacích opatrení uplynie dňom uvedeným ďalej v tabuľke.

2.   Postup

Výrobcovia z Únie môžu predložiť písomnú žiadosť o revízne prešetrovanie. Táto žiadosť musí obsahovať dostatočné dôkazy o tom, že uplynutie platnosti opatrení by pravdepodobne malo za následok pokračovanie alebo opätovný výskyt subvencovania a ujmy. V prípade, že sa Komisia rozhodne prešetriť dotknuté opatrenia, dovozcovia, vývozcovia, zástupcovia vyvážajúcej krajiny a výrobcovia z Únie dostanú príležitosť doplniť informácie uvedené v žiadosti o revízne prešetrovanie, vyvrátiť ich alebo predložiť k nim pripomienky.

3.   Lehota

Výrobcovia z Únie môžu na základe uvedených skutočností predložiť písomnú žiadosť o revízne prešetrovanie na adresu Európskej komisie: European Commission, Directorate-General for Trade (Unit H-1), CHAR 4/39, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgique/België (2), a to kedykoľvek od dátumu uverejnenia tohto oznámenia, avšak najneskôr tri mesiace pred dátumom uvedeným ďalej v tabuľke.

4.   Toto oznámenie sa uverejňuje v súlade s článkom 18 ods. 4.

Výrobok

Krajina(-y) pôvodu alebo vývozu

Opatrenia

Odkaz

Dátum uplynutia platnosti (3)

Drôty z nehrdzavejúcej ocele

India

Antisubvenčné clo

Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 861/2013 z 2. septembra 2013, ktorým sa ukladá konečné vyrovnávacie clo a s konečnou platnosťou vyberá dočasné clo uložené na dovoz určitých drôtov z nehrdzavejúcej ocele s pôvodom v Indii (Ú. v. EÚ L 240, 7.9.2013, s. 1)

8.9.2018


(1)  Ú. v. EÚ L 176, 30.6.2016, s. 55.

(2)  TRADE-Defence-Complaints@ec.europa.eu

(3)  Platnosť opatrenia uplynie o polnoci v deň uvedený v tomto stĺpci.


KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

Európska komisia

16.1.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 14/11


Predbežné oznámenie o koncentrácii

(Vec M.8736 – Toohil Telecom/Eircom)

Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu

(Text s významom pre EHP)

(2018/C 14/09)

1.

Komisii bolo 8. januára 2018 podľa článku 4 nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (1) doručené oznámenie o zamýšľanej koncentrácii.

Toto oznámenie sa týka týchto podnikov:

Toohil Telecom Holdings Limited („Toohil Telecom“, Írsko), v konečnom dôsledku kontrolovaný pánom Xavierom Nielom (Francúzsko) a

Eircom Holdco S.A. („Eircom“, Luxembursko)

Podnik Toohil Telecom získava v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b) nariadenia o fúziách kontrolu nad celým podnikom Eircom.

Koncentrácia sa uskutočňuje prostredníctvom kúpy akcií.

2.

Predmet činnosti dotknutých podnikov:

—   Toohil Telecom: časť skupiny spoločností pod kontrolou pána Xaviera Niela, ktoré sa zameriavajú najmä na investície v týchto sektoroch: telekomunikácie, médiá, technológie, začínajúce podniky a nehnuteľnosti. Pán Xavier Niel predovšetkým kontroluje podnik Iliad, francúzsku spoločnosť pôsobiacu v oblasti poskytovania pevných a mobilných telefónnych služieb, prístupu na internet a hostingových služieb.

—   Eircom: Eircom ponúka širokú škálu hlasových služieb na pevných linkách, dátových služieb, služieb vysokorýchlostných širokopásmových sietí, mobilných telefónnych a televíznych služieb, ako aj služieb internetovej telefónie (Voice over Internet Protocol) a Wi-Fi služieb jednotlivým spotrebiteľom, domácnostiam, podnikovým používateľom, veľkoobchodným odberateľom, malým a stredným podnikom a vláde Írskej republiky. Ponúka aj viacero služieb pripojenia spotrebiteľom verejného sektora v Severnom Írsku, ako aj írskym spoločnostiam s dcérskymi spoločnosťami alebo pobočkami v Spojenom kráľovstve.

3.

Na základe predbežného posúdenia a bez toho, aby bolo dotknuté konečné rozhodnutie v tejto veci, sa Komisia domnieva, že oznámená transakcia by mohla patriť do rozsahu pôsobnosti nariadenia o fúziách.

V súlade s oznámením Komisie o zjednodušenom postupe pri riešení niektorých koncentrácií podľa nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (2) je potrebné uviesť, že túto vec je možné posudzovať v súlade s postupom stanoveným v oznámení.

4.

Komisia vyzýva zainteresované tretie strany, aby jej predložili prípadné pripomienky k zamýšľanej koncentrácii.

Pripomienky musia byť Komisii doručené najneskôr do 10 dní od dátumu uverejnenia tohto oznámenia. Vždy je nutné uviesť toto referenčné číslo:

M.8736 – Toohil Telecom / Eircom.

Pripomienky možno Komisii zaslať e-mailom, faxom alebo poštou. Použite tieto kontaktné údaje:

E-mail:

COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax

+32 22964301

Poštová adresa:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1 („nariadenie o fúziách“).

(2)  Ú. v. EÚ C 366, 14.12.2013, s. 5.


16.1.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 14/13


Predbežné oznámenie o koncentrácii

(Vec M.8693 – EDF/Canadian Solar/JV)

Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu

(Text s významom pre EHP)

(2018/C 14/10)

1.

Komisii bolo 9. januára 2018 podľa článku 4 nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (1) doručené oznámenie o zamýšľanej koncentrácii.

Toto oznámenie sa týka týchto podnikov:

Canadian Solar Inc („Canadian Solar“, Kanada),

EDF ENR PWT („EDF ENR“, Francúzsko), patriaceho do skupiny EDF (Francúzsko),

novozaloženého spoločného podniku Newco (Francúzsko).

Podniky Canadian Solar a EDF ENR získavajú v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b) a článku 3 ods. 4 nariadenia o fúziách spoločnú kontrolu nad podnikom Newco.

Koncentrácia sa uskutočňuje prostredníctvom kúpy akcií v novozaloženej spoločnosti tvoriacej spoločný podnik.

2.

Predmet činnosti dotknutých podnikov:

podnik EDF ENR sa špecializuje na výrobu fotovoltických ingotov, panelov, doštičiek, článkov a modulov a je stopercentnou nepriamou dcérskou spoločnosťou skupiny EDF, energetickej spoločnosti pôsobiacej v oblasti výroby a veľkoobchodnej dodávky elektrickej energie, prenosu, distribúcie a maloobchodnej dodávky elektrickej energie,

podnik Canadian Solar pôsobí na celom svete ako výrobca a dodávateľ fotovoltických modulov a pracuje na rozvoji, výstavbe, prevádzke a údržbe projektov v oblasti fotovoltickej solárnej energie.

Podnik Newco bude vyvíjať, vyrábať a predávať solárne ingoty, panely a doštičky.

3.

Na základe predbežného posúdenia a bez toho, aby bolo dotknuté konečné rozhodnutie v tejto veci, sa Komisia domnieva, že oznámená transakcia by mohla patriť do rozsahu pôsobnosti nariadenia o fúziách.

V súlade s oznámením Komisie o zjednodušenom postupe pri riešení niektorých koncentrácií podľa nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (2) je potrebné uviesť, že túto vec je možné posudzovať v súlade s postupom stanoveným v oznámení.

4.

Komisia vyzýva zainteresované tretie strany, aby jej predložili prípadné pripomienky k zamýšľanej koncentrácii.

Pripomienky musia byť Komisii doručené najneskôr do 10 dní od dátumu uverejnenia tohto oznámenia. Vždy je nutné uviesť toto referenčné číslo:

M.8693 – EDF/Canadian Solar/JV

Pripomienky možno Komisii zaslať e-mailom, faxom alebo poštou. Použite tieto kontaktné údaje:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Poštová adresa:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1 („nariadenie o fúziách“).

(2)  Ú. v. EÚ C 366, 14.12.2013, s. 5.