ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 9

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Ročník 61
12. januára 2018


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

II   Oznámenia

 

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2018/C 9/01

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.8723 – Aviva Investors/ERAFP/Place des Halles Shopping Centre) ( 1 )

1

2018/C 9/02

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.8731 – COMSA/Mirova/PGGM/Cedinsa Concessionària) ( 1 )

1

2018/C 9/03

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.8707 – CPPIB/Allianz/GNF/GNDB) ( 1 )

2


 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2018/C 9/04

Výmenný kurz eura

3

2018/C 9/05

Stanovisko Poradného výboru pre obmedzujúce postupy a dominantné postavenie prijaté na zasadnutí 20. júna 2017 k návrhu rozhodnutia vo veci AT.39740 – Google Search (Shopping) – Spravodajca: Cyprus

4

2018/C 9/06

Stanovisko Poradného výboru pre obmedzujúce postupy a dominantné postavenie prijaté na zasadnutí 26. júna 2017 k návrhu rozhodnutia vo veci AT.39740 – Google Search (Shopping) – Spravodajca: Cyprus

5

2018/C 9/07

Záverečná správa úradníka pre vypočutie [Vec AT.39740 – Google Search (Shopping)]

6

2018/C 9/08

Zhrnutie rozhodnutia Komisie z 27. júna 2017 týkajúce sa konania podľa článku 102 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a článku 54 Dohody o EHP [Vec AT.39740 – Google Search (Shopping)] [oznámené pod číslom C(2017) 4444]

11


 

V   Oznamy

 

ADMINISTRATÍVNE POSTUPY

 

Európska komisia

2018/C 9/09

Výzva na predkladanie návrhov na rok 2018 – Jednoduché programy – Granty na informačné a propagačné akcie týkajúce sa poľnohospodárskych výrobkov, uskutočňované na vnútornom trhu a v tretích krajinách v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1144/2014

15

2018/C 9/10

Výzva na predkladanie návrhov 2018 – Kombinované programy – Granty na informačné a propagačné akcie týkajúce sa poľnohospodárskych výrobkov, uskutočňované na vnútornom trhu a v tretích krajinách v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1144/2014

32

 

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA SPOLOČNEJ OBCHODNEJ POLITIKY

 

Európska komisia

2018/C 9/11

Oznámenie týkajúce sa platných antidumpingových opatrení na dovoz oceľových lán a káblov s pôvodom okrem iného v Čínskej ľudovej republike rozšírených na dovoz oceľových lán a káblov zasielaných okrem iného z Kórejskej republiky bez ohľadu na to, či majú alebo nemajú deklarovaný pôvod v Kórejskej republike, do Únie

50

 

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

 

Európska komisia

2018/C 9/12

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.8715 – CVC/TMF) – Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu ( 1 )

51


 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

 


II Oznámenia

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

Európska komisia

12.1.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 9/1


Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii

(Vec M.8723 – Aviva Investors/ERAFP/Place des Halles Shopping Centre)

(Text s významom pre EHP)

(2018/C 9/01)

Dňa 21. decembra 2017 sa Komisia rozhodla nevzniesť námietku voči uvedenej oznámenej koncentrácii a vyhlásiť ju za zlučiteľnú s vnútorným trhom. Toto rozhodnutie je založené na článku 6 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (1). Úplné znenie rozhodnutia je dostupné iba v anglickom jazyku a bude zverejnené po odstránení akýchkoľvek obchodných tajomstiev. Bude dostupné:

v časti webovej stránky Komisie o hospodárskej súťaži venovanej fúziám (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Táto webová stránka poskytuje rôzne možnosti na vyhľadávanie individuálnych rozhodnutí o fúziách podľa názvu spoločnosti, čísla prípadu, dátumu a sektorových indexov,

v elektronickej podobe na webovej stránke EUR-Lexu (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=sk) pod číslom dokumentu 32017M8723. EUR-Lex predstavuje online prístup k európskemu právu.


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1.


12.1.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 9/1


Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii

(Vec M.8731 – COMSA/Mirova/PGGM/Cedinsa Concessionària)

(Text s významom pre EHP)

(2018/C 9/02)

Dňa 21. decembra 2017 sa Komisia rozhodla nevzniesť námietku voči uvedenej oznámenej koncentrácii a vyhlásiť ju za zlučiteľnú s vnútorným trhom. Toto rozhodnutie je založené na článku 6 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (1). Úplné znenie rozhodnutia je dostupné iba v anglickom jazyku a bude zverejnené po odstránení akýchkoľvek obchodných tajomstiev. Bude dostupné:

v časti webovej stránky Komisie o hospodárskej súťaži venovanej fúziám (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Táto webová stránka poskytuje rôzne možnosti na vyhľadávanie individuálnych rozhodnutí o fúziách podľa názvu spoločnosti, čísla prípadu, dátumu a sektorových indexov,

v elektronickej podobe na webovej stránke EUR-Lexu (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=sk) pod číslom dokumentu 32017M8731. EUR-Lex predstavuje online prístup k európskemu právu.


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1.


12.1.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 9/2


Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii

(Vec M.8707 – CPPIB/Allianz/GNF/GNDB)

(Text s významom pre EHP)

(2018/C 9/03)

Dňa 19. decembra 2017 sa Komisia rozhodla nevzniesť námietku voči uvedenej oznámenej koncentrácii a vyhlásiť ju za zlučiteľnú s vnútorným trhom. Toto rozhodnutie je založené na článku 6 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (1). Úplné znenie rozhodnutia je dostupné iba v anglickom jazyku a bude zverejnené po odstránení akýchkoľvek obchodných tajomstiev. Bude dostupné:

v časti webovej stránky Komisie o hospodárskej súťaži venovanej fúziám (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Táto webová stránka poskytuje rôzne možnosti na vyhľadávanie individuálnych rozhodnutí o fúziách podľa názvu spoločnosti, čísla prípadu, dátumu a sektorových indexov,

v elektronickej podobe na webovej stránke EUR-Lexu (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=sk) pod číslom dokumentu 32017M8707. EUR-Lex predstavuje online prístup k európskemu právu.


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1.


IV Informácie

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

Európska komisia

12.1.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 9/3


Výmenný kurz eura (1)

11. januára 2018

(2018/C 9/04)

1 euro =


 

Mena

Výmenný kurz

USD

Americký dolár

1,2017

JPY

Japonský jen

134,19

DKK

Dánska koruna

7,4474

GBP

Britská libra

0,89075

SEK

Švédska koruna

9,8203

CHF

Švajčiarsky frank

1,1736

ISK

Islandská koruna

 

NOK

Nórska koruna

9,6735

BGN

Bulharský lev

1,9558

CZK

Česká koruna

25,547

HUF

Maďarský forint

309,43

PLN

Poľský zlotý

4,1785

RON

Rumunský lei

4,6413

TRY

Turecká líra

4,5648

AUD

Austrálsky dolár

1,5281

CAD

Kanadský dolár

1,5093

HKD

Hongkongský dolár

9,4002

NZD

Novozélandský dolár

1,6653

SGD

Singapurský dolár

1,6006

KRW

Juhokórejský won

1 282,33

ZAR

Juhoafrický rand

14,9744

CNY

Čínsky juan

7,8127

HRK

Chorvátska kuna

7,4538

IDR

Indonézska rupia

16 102,18

MYR

Malajzijský ringgit

4,7905

PHP

Filipínske peso

60,589

RUB

Ruský rubeľ

68,4650

THB

Thajský baht

38,460

BRL

Brazílsky real

3,8858

MXN

Mexické peso

23,3050

INR

Indická rupia

76,5335


(1)  Zdroj: referenčný výmenný kurz publikovaný ECB.


12.1.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 9/4


Stanovisko Poradného výboru pre obmedzujúce postupy a dominantné postavenie prijaté na zasadnutí 20. júna 2017 k návrhu rozhodnutia vo veci AT.39740 – Google Search (Shopping)

Spravodajca: Cyprus

(2018/C 9/05)

1.

Poradný výbor súhlasí s Komisiou, že pre účely tohto prípadu sú relevantnými produktovými trhmi trh so všeobecnými vyhľadávacími službami a trh so službami pre porovnávanie cien.

2.

Poradný výbor súhlasí s Komisiou, že na účely tejto veci majú všetky relevantné geografické trhy so všeobecnými vyhľadávacími službami a službami pre porovnávanie cien vnútroštátny charakter.

3.

Poradný výbor súhlasí s Komisiou, že spoločnosť Google má dominantné postavenie na každom domácom trhu so všeobecným vyhľadávacími službami v EHP od roku 2008 s výnimkou Českej republiky, v ktorej má spoločnosť Google dominantné postavenie od roku 2011.

4.

Poradný výbor súhlasí s Komisiou, že výhodnejšie umiestňovanie a zobrazovanie vlastnej služby pre porovnávanie cien spolu s výsledkami všeobecného vyhľadávania spoločnosťou Google na jej stránkach v porovnaní s konkurenčnými službami porovnávania cien predstavuje zneužívanie dominantného postavenia v zmysle článku 102 ZFEÚ a článku 54 Dohody o EHP.

5.

Poradný výbor súhlasí s Komisiou, že porušovanie začalo v každom z trinástich domácich trhov so všeobecnými vyhľadávacími službami od chvíle, keď spoločnosť Google spustila službu Product Universal na príslušnom domácom trhu, alebo ak služba Product Universal nebola na tomto domácom trhu nikdy spustená, od chvíle, keď spoločnosť Google spustila na danom trhu službu porovnávania cien.

6.

Poradný výbor nemá žiadne pripomienky ani iné body, ktoré by mala Komisia zohľadniť.

7.

Poradný výbor odporúča, aby sa jeho stanovisko uverejnilo v Úradnom vestníku Európskej únie.


12.1.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 9/5


Stanovisko Poradného výboru pre obmedzujúce postupy a dominantné postavenie prijaté na zasadnutí 26. júna 2017 k návrhu rozhodnutia vo veci AT.39740 – Google Search (Shopping)

Spravodajca: Cyprus

(2018/C 9/06)

1.

Poradný výbor súhlasí s Komisiou, že adresátom návrhu rozhodnutia má byť uložená pokuta.

2.

Poradný výbor súhlasí s Komisiou, pokiaľ ide o základnú výšku pokuty určenej v tejto veci.

3.

Poradný výbor súhlasí s Komisiou, že v tejto veci nie je možné uplatniť žiadne priťažujúce ani poľahčujúce okolnosti.

4.

Poradný výbor súhlasí s Komisiou, že v tejto veci by sa mal uplatniť multiplikátor na odradenie od podobného konania. Väčšina členských štátov súhlasí. Jeden členský štát sa zdržal.

5.

Poradný výbor súhlasí s Komisiou, pokiaľ ide o konečnú výšku pokuty. Väčšina členských štátov súhlasí. Jeden členský štát sa zdržal.

6.

Poradný výbor odporúča, aby sa jeho stanovisko uverejnilo v Úradnom vestníku Európskej únie.


12.1.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 9/6


Záverečná správa úradníka pre vypočutie (1)

[Vec AT.39740 – Google Search (Shopping)]

(2018/C 9/07)

ÚVOD

1.

Návrh rozhodnutia sa týka výhodnejšieho umiestňovania a zobrazovania vlastnej služby porovnávania cien spoločnosťou Google Inc. na jej stránkach s výsledkami všeobecného vyhľadávania v porovnaní s konkurenčnými službami porovnávania cien.

2.

Komisia začala 30. novembra 2010 po prijatí niekoľkých sťažností (2) konanie v zmysle článku 11 ods. 6 nariadenia Rady (ES) č. 1/2003 (3) a článku 2 ods. 1 nariadenia Komisie (ES) č. 773/2004 (4) týkajúce sa spoločnosti Google Inc. v súvislosti s niekoľkými postupmi. Podľa uvedeného článku 11 ods. 6 boli týmto orgány členských štátov na ochranu hospodárskej súťaže zbavené práva na uplatňovanie článkov 101 a 102 ZFEÚ v súvislosti s týmito postupmi. Preto bolo niekoľko sťažností prenesených z orgánov na ochranu hospodárskej súťaže niektorých členských štátov na Komisiu (5). Po začatí konania dostala Komisia niekoľko ďalších sťažností (6). V apríli 2012 boli veci 39768 (Ciao), 39775 (eJustice/1PlusV), 39845 (VfT), 39863 (BDZV&VDZ), 39866 (Elfvoetbal), 39867 (Euro-Cities/HotMaps), 39875 (nntp.it), 39897 (Microsoft) a 39975 (Twenga) zlúčené s vecou 39740 (Foundem). Dokumenty zaregistrované v týchto veciach boli následne uložené do jedného spisu pod číslom veci 39740 – Google Search. Komisia pokračovala v konaní pod číslom veci 39740.

3.

Komisia 13. marca 2013 v súlade s článkom 9 nariadenia (ES) č. 1/2003 poslala spoločnosti Google Inc. predbežné posúdenie (ďalej len „predbežné posúdenie“), v ktorom vyjadrila obavy, že spoločnosť Google Inc. pravdepodobne porušuje článok 102 ZFEÚ a článok 54 Dohody o EHP tým, že okrem iných obchodných postupov na svojich stránkach so všeobecným vyhľadávaním zvýhodňuje odkazy na svoje vlastné špecializované vyhľadávacie služby pred odkazmi na konkurenčné špecializované vyhľadávacie služby.

4.

Spoločnosť Google Inc. síce poprela, že obchodné postupy uvedené v predbežnom posúdení porušujú článok 102 ZFEÚ alebo článok 54 Dohody o EHP, ale súčasne predložila záväzky na vyriešenie obáv Komisie o hospodársku súťaž v súvislosti s týmito postupmi. Spoločnosť Google Inc. predložila Komisii prvý súbor záväzkov 3. apríla 2013, druhý 21. októbra 2013 a tretí 31. januára 2014.

5.

Od 27. mája 2014 do 11. augusta 2014 Komisia odosielala listy podľa článku 7 ods. 1 nariadenia (ES) č. 773/2004 sťažovateľom, ktorí predložili sťažnosť do 27. mája 2014 (ďalej len „listy podľa článku 7 ods. 1“) (7). V týchto listoch Komisia uviedla svoje predbežné posúdenie, že tretí súbor záväzkov by mohol vyriešiť jej obavy o hospodársku súťaž vyjadrené v predbežnom posúdení a že má preto v úmysle zamietnuť ich sťažnosti. (8)

6.

Niektorí adresáti listu podľa článku 7 ods. 1 sa domnievali, že nemali dostatočný prístup podľa článku 8 ods. 1 nariadenia (ES) č. 773/2004 k dokumentom, na ktorých Komisia založila svoje predbežné posúdenie. Požiadali o prístup k týmto dokumentom podľa článku 7 ods. 2 písm. b) rozhodnutia 2011/695/EÚ. V odpovedi na tieto požiadavky úradník pre vypočutie objasnil, že procesné práva sťažovateľov nie sú také rozsiahle ako právo na spravodlivý proces pre podniky, ktoré sú predmetom vyšetrovania Komisie. Najmä právo na prístup, ktoré prislúcha adresátom listov podľa článku 7 ods. 1, nemá rovnaký rozsah ako právo na prístup k spisu Komisie poskytované adresátom oznámení námietok. Keďže však listy podľa článku 7 ods. 1 konkrétne vychádzali z predbežného posúdenia (9), úradník pre vypočutie usúdil, že adresátom listov podľa článku 7 ods. 1 sa musí sprístupniť revidovaná verzia predbežného posúdenia. Tento prístup potom na príkaz úradníka pre vypočutie poskytlo GR pre hospodársku súťaž.

7.

Adresáti listov podľa článku 7 ods. 1 potom písomne vyjadrili svoje stanoviská (10). Po analýze týchto stanovísk sťažovateľov Komisia usúdila, že nemôže prijať rozhodnutie podľa článku 9 nariadenia (ES) č. 1/2003, ktorým by sa tretí súbor záväzkov stal záväzným, a dospieť k záveru, že už neexistujú dôvody na zásah Komisie. Komisia to oznámila spoločnosti Google Inc. 4. septembra 2014.

OZNÁMENIE NÁMIETOK

8.

Komisia 15. apríla 2015 prijala oznámenie námietok obsahujúce jej predbežný záver, že výhodnejšie umiestňovanie a zobrazovanie vlastnej služby porovnávania cien spoločnosti Google Inc. na jej stránkach s výsledkami všeobecného vyhľadávania v porovnaní s konkurenčnými službami porovnávania cien predstavuje zneužívanie dominantného postavenia a je nezlučiteľné s článkom 102 ZFEÚ a článkom 54 Dohody o EHP.

9.

Prístup k spisu bol spoločnosti Google Inc. poskytnutý 27. apríla 2015 na zašifrovanom disku DVD. V júni a júli 2015 boli zorganizované postupy s dátovou miestnosťou (11). Spoločnosť Google Inc. požiadala o prístup podľa článku 7 ods. 1 rozhodnutia 2011/695/EÚ k určitým údajom podobnej povahy, ako sú údaje, ku ktorým bol prístup poskytnutý prostredníctvom postupov s dátovou miestnosťou, ale ku ktorým prístup takto poskytnutý nebol. Po intervencii úradníka pre vypočutie odoslalo GR pre hospodársku súťaž príslušným poskytovateľom údajov listy podľa článku 8 ods. 1 rozhodnutia 2011/695/EÚ, v ktorých ich informovalo o dôvodoch zámeru Komisie sprístupniť ich údaje prostredníctvom postupu s dátovou miestnosťou. Keďže títo poskytovatelia údajov v stanovenej lehote nepredložili námietky, postup s dátovou miestnosťou bol následne vykonaný.

10.

Spoločnosť Google Inc. požiadala úradníka pre vypočutie aj o prístup podľa článku 7 ods. 1 rozhodnutia 2011/695/EÚ k i) určitým častiam správy z dátovej miestnosti, ktorú vypracovali jej externí poradcovia ako súčasť postupu s dátovou miestnosťou a ii) úplnej verzii odpovede na konkrétnu žiadosť Komisie o informácie. Po intervencii úradníka pre vypočutie bol poskytnutý prístup k verzii týchto častí správy z dátovej miestnosti, ktorá bola výrazne menej revidovaná a bola dostatočne zrozumiteľná na účely riadneho výkonu práva spoločnosti Google Inc. na vypočutie. V súvislosti s odpoveďou na žiadosť o informácie GR pre hospodársku súťaž na príkaz úradníka pre vypočutie najprv získalo od príslušného respondenta žiadosti o informácie menej revidovanú verziu jeho odpovede, ktorú bolo možné poskytnúť spoločnosti Google Inc., a tá bola takto poskytnutá. Potom GR pre hospodársku súťaž oznámilo tomuto respondentovi v súlade s článkom 8 ods. 1 rozhodnutia 2011/695/EÚ dôvody úmyslu Komisie sprístupniť informácie, ktorých revízia ešte prebiehala, v menej revidovanej verzii prostredníctvom kruhu dôvernosti zostaveného z niektorých externých poradcov spoločnosti Google Inc. Keďže zo strany respondenta žiadosti o informácie neboli námietky a Komisia prijala primerané opatrenia na zachovanie dôvernosti, informácie boli takto sprístupnené.

11.

Spoločnosť Google Inc. odpovedala na oznámenie námietok 27. augusta 2015. Nepožiadala o ústne vypočutie.

DOPLŇUJÚCE OZNÁMENIE NÁMIETOK

12.

Komisia 14. júla 2016 (12), po reorganizácii spoločnosti Google Inc. a vytvorení spoločnosti Alphabet Inc. ako holdingovej spoločnosti, ktorá pôsobí nad spoločnosťou Google Inc., začala konanie týkajúce sa spoločnosti Alphabet Inc. V ten istý deň Komisia odoslala spoločnostiam Google Inc. a Alphabet Inc. (ďalej spoločne len „Google“) doplňujúce oznámenie námietok, ku ktorému bolo pripojené oznámenie námietok (13). Oznámenie námietok bolo teda adresované aj spoločnosti Alphabet Inc.

13.

Doplňujúce oznámenie námietok okrem iného uvádza dôvody, pre ktoré sa Komisia vrátila ku konaniu podľa článku 7 nariadenia (ES) č. 1/2003, s upozornením, že tým sa nemení názor Komisie na to, či mala takúto povinnosť.

14.

Prístup k spisu bol spoločnosti Google poskytnutý 27. júla 2016 na zašifrovanom disku DVD. Bol zorganizovaný postup s dátovou miestnosťou so začiatkom 14. septembra 2016.

15.

26. septembra 2016 mi spoločnosť Google poslala žiadosť podľa článku 7 ods. 1 rozhodnutia 2011/695/EÚ, v ktorej požadovala ďalší prístup k 20 dokumentom, a vyjadrila sa, že v prípade potreby je pripravená prijať obmedzené sprístupnenie prostredníctvom postupov s dátovou miestnosťou alebo kruhov dôvernosti. Po mojej intervencii boli sprístupnené menej revidované verzie, v niektorých prípadoch prostredníctvom postupu s dátovou miestnosťou (ktorá bola otvorená 27. októbra 2016) alebo postupov s kruhom dôvernosti. Takto bol prístup poskytnutý iba určeným externým poradcom, ktorých spoločnosť Google ustanovila na to, aby v jej mene preskúmali tieto dokumenty.

16.

Spoločnosť Google na doplňujúce oznámenie námietok odpovedala 3. novembra 2016. O ústne vypočutie nepožiadala.

OPIS SKUTOČNOSTÍ

17.

Komisia 28. februára 2017 poslala spoločnosti Google opis skutočností. Dňa 1. marca 2017 bol spoločnosti Google poskytnutý prístup k spisu po doplňujúcom oznámení námietok na zašifrovanom disku CD. Uskutočnil sa postup s dátovou miestnosťou so začiatkom 13. marca 2017 v súvislosti s informáciami, ktoré ich poskytovatelia vyhlásili za dôverné, ale súhlasili k obmedzeným prístupom prostredníctvom postupu s dátovou miestnosťou.

18.

Spoločnosť Google ma 20. marca 2017 požiadala o ďalší prístup podľa článku 7 ods. 1 rozhodnutia 2011/695/EÚ k i) určitým revidovaným dokumentom (ich častiam), ktoré boli poskytnuté spoločnosti Google ako súčasť prístupu k spisu po doplňujúcom oznámení námietok alebo v rámci kruhu dôvernosti po mojej intervencii v roku 2016 a ii) poznámkam zo stretnutí s určitými tretími stranami, najmä sťažovateľmi, ktoré sú úplnejšie ako tie, ktoré už boli spoločnosti Google poskytnuté. Žiadosť spoločnosti Google som zamietol v súvislosti s bodom i) vzhľadom na to, že revidované časti dokumentov nie sú potrebné na účinný výkon práva spoločnosti Google na vypočutie, a v súvislosti s bodom ii) vzhľadom na to, že v spise Komisie takéto úplnejšie poznámky neexistujú (14).

19.

Spoločnosť Google mi 29. marca 2017 poslala list s požiadavkou, aby Komisia vzala späť opis skutočností z 28. februára 2017 a vydala buď doplňujúce oznámenie námietok, alebo nový opis skutočností. Vzhľadom na požiadavku podľa článku 3 ods. 7 rozhodnutia 2011/695/EÚ, že s akoukoľvek záležitosťou týkajúcou sa účinného výkonu procesných práv dotknutých účastníkov sa treba najprv obrátiť na GR pre hospodársku súťaž, som záležitosť postúpil na GR pre hospodársku súťaž, ktoré odpovedalo spoločnosti Google 31. marca 2017.

20.

Spoločnosť Google mi 2. apríla 2017 poslala e-mail: s požiadavkou na prístup k určitým častiam správy z dátovej miestnosti, ktorú vypracovali externí poradcovia spoločnosti Google ako súčasť postupu s dátovou miestnosťou, ktorý sa začal 13. marca 2017. Tieto časti obsahujú informácie, ktoré GR pre hospodársku súťaž považuje za dôverné, ale externí poradcovia spoločnosti Google ich nepovažujú za dôverné. Po mojej intervencii bola dátová miestnosť znovu otvorená 6. apríla 2017, v prvom rade na to, aby mohli určení externí poradcovia spoločnosti Google vypracovať revidované správy z dátovej miestnosti, ak sa tak rozhodnú. Aby sa zachovala dôverná povaha informácií prima facie, argumenty, ktoré by sa nemohli uplatniť iným ako dôverným spôsobom, boli uplatnené v dôvernej verzii správy z dátovej miestnosti pre spis Komisie. Spoločnosť Google 18. apríla 2017 predložila svoju odpoveď na opis skutočností.

ÚČASŤ SŤAŽOVATEĽOV A ZAINTERESOVANÝCH TRETÍCH OSÔB NA KONANÍ

21.

V súlade s článkom 6 ods. 1 nariadenia (ES) č. 773/2004 boli sťažovateľom, ktorých sťažnosti sa týkali záležitostí uvedených v oznámení námietok alebo doplňujúcom oznámení námietok, poskytnuté ich verzie, ktoré nemajú dôverný charakter.

22.

Úradník pre vypočutie pripustil ku konaniu ako zainteresované tretie osoby niekoľko osôb, ktoré preukázali dostatočný záujem na účely článku 27 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1/2003, článku 13 ods. 1 nariadenia (ES) č. 773/2004 a článku 5 ods. 1 a 2 rozhodnutia 2011/695/EÚ (15). Tieto osoby boli informované o povahe a predmete konania v súlade s článkom 13 ods. 1 nariadenia (ES) č. 773/2004 a dostali príležitosť písomne oznámiť svoje stanoviská. Jeden žiadateľ neposkytol ďalšie písomné vyjadrenie ako odpoveď na list podľa článku 5 ods. 3 rozhodnutia 2011/695/EÚ, ktorým bol informovaný o dôvodoch, pre ktoré sa úradník pre vypočutie domnieval, že nepreukázal dostatočný záujem o vypočutie.

PREDĹŽENIE

23.

Úradník pre vypočutie dostal požiadavky na predĺženie lehôt stanovených Komisiou na odpovede na oznámenie námietok, doplňujúce oznámenie námietok, opis skutočností, žiadosť o informácie formou rozhodnutia podľa článku 18 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1/2003, listy podľa článku 7 ods. 1 a na verzie oznámenia námietok, ktoré nemajú dôverný charakter. Úradník pre vypočutie po rozhovore so zodpovedným riaditeľom posúdil tieto požiadavky a tam, kde to bolo primerané vzhľadom na uplatniteľné ustanovenia, lehoty predĺžil.

PROCESNÉ ZÁLEŽITOSTI, KTORÉ UVIEDLA SPOLOČNOSŤ GOOGLE VO SVOJICH ODPOVEDIACH

24.

Odpovede na oznámenie námietok a doplňujúce oznámenie námietok obsahujú niekoľko argumentov, ktoré majú opisovať procesné nedostatky vo vyšetrovaní Komisie.

25.

V odpovedi na oznámenie námietok aj v odpovedi na doplňujúce oznámenie námietok je uvedené, že Komisia bola povinná vysvetliť dôvody, pre ktoré sa odklonila od konania o záväzkoch podľa článku 9 nariadenia (ES) č. 1/2003 a namiesto toho vydala oznámenie námietok. Bez ohľadu na to, či má Komisia takúto povinnosť, ako je uvedené vyššie v bode 13, v každom prípade uviedla tieto dôvody v doplňujúcom oznámení námietok.

26.

V odpovedi na oznámenie námietok je uvedené, že oznámenie námietok neposkytuje primerané dôvody a dôkazy pre svoje závery týkajúce sa trvania a geografickej pôsobnosti údajného porušenia, a tieto údajné pochybenia odpoveď popisuje ako procesné nedostatky. Nedomnievam sa, že takéto nedostatky by zasahovali do účinného výkonu procesných práv spoločnosti Google, ak by ich aj oznámenie námietok obsahovalo.. Oznámenie námietok obsahuje podstatné prvky použité voči spoločnosti Google vrátane skutočností, charakteristiky týchto skutočností a dôkazných prostriedkov, o ktoré sa Komisia opierala v danej etape konania, aby spoločnosť Google mohla účinne predložiť svoje argumenty v rámci správneho konania, ktoré bolo voči nej začaté (16).

27.

Podobne spoločnosť Google argumentuje aj vo svojej odpovedi na doplňujúce oznámenie námietok: i) v doplňujúcom oznámení námietok neboli dôkazy riadne posúdené a tým bolo porušené právo spoločnosti Google na riadne správne konanie; ii) v doplňujúcom oznámení námietok nie sú náležite vysvetlené predbežné obavy ani navrhované nápravné opatrenie a neposkytuje právne posúdenie uvedených dôkazov, čím došlo k porušeniu práva spoločnosti Google na obhajobu, a iii) doplňujúce oznámenie námietok neposkytuje žiadnu podporu pre svoju požiadavku nápravného opatrenia. Preskúmal som tieto argumenty a oznámenie námietok Komisie v tejto veci a dospel som k záveru, že účinný výkon procesných práv spoločnosti Google bol dodržaný. V zásade sú záležitosti uvedené v argumentácii spoločnosti Google podstatné a poznamenávam, že boli riešené v návrhu rozhodnutia.

28.

Spoločnosť Google vo svojej odpovedi na doplňujúce oznámenie námietok tiež argumentuje, že Komisia jej neposkytla dostatočne informatívnu zápisnicu zo stretnutí so sťažovateľmi. Súdny dvor Európskej únie však konkrétne nerozhodol, že je Komisia povinná vypracovať alebo sprístupniť zápisnicu zo stretnutí alebo z telefonických rozhovorov, ak nemá v úmysle opierať sa o informácie uvedené na týchto stretnutiach alebo v rozhovoroch (17). Návrh rozhodnutia sa neopiera o žiadne takéto informácie. Okrem toho, spoločnosť Google nenavrhla ani neuviedla, že by na týchto stretnutiach alebo v rozhovoroch odzneli akékoľvek informácie, ktoré by ju zbavovali viny, ani neurčila hľadaný oslobodzujúci dôkaz relevantný v tejto veci (18). Komisia v každom prípade vypracovala a sprístupnila stručné poznámky zo stretnutí a z rozhovorov s menami zúčastnených strán a preberanými témami uvedenými v rozsahu, ktorý je v súlade s ochranou obchodných tajomstiev a ďalších dôverných informácií. V rámci výkonu prístupu ku spisu Komisia sprístupnila spoločnosti Google aj všetky dokumenty, ktoré poskytli jednotlivci alebo podniky v súvislosti s týmito stretnutiami alebo telefonickými rozhovormi.

NÁVRH ROZHODNUTIA

29.

Komisia po písomnom vypočutí spoločnosti Google zastáva v návrhu rozhodnutia stanovisko, že výhodnejším umiestňovaním a zobrazovaním vlastnej služby porovnávania cien spoločnosti Google Inc. na stránkach spoločnosti Google Inc. s výsledkami všeobecného vyhľadávania v porovnaní s konkurenčnými službami porovnávania cien porušil podnik zahŕňajúci spoločnosť Google Inc. a od 2. októbra 2015 aj spoločnosť Alphabet Inc. článok 102 ZFEÚ a článok 54 Dohody o EHP. Nariaďuje, aby podnik zastavil porušovanie a zdržal sa postupov, ktoré môžu mať rovnaký alebo ekvivalentný predmet alebo účinok. Ukladá pokutu.

30.

Podľa článku 16 ods. 1 rozhodnutia 2011/695/EÚ som preskúmal návrh rozhodnutia s cieľom posúdiť, či sa zaoberá iba námietkami, v súvislosti s ktorými dostali účastníci príležitosť vyjadriť svoje názory. Môj záver je, že sa zaoberá iba takýmito námietkami.

31.

Celkovo sa domnievam, že účinný výkon procesných práv bol v tejto veci dodržaný.

V Bruseli 26. júna 2017

Joos STRAGIER


(1)  Podľa článkov 16 a 17 rozhodnutia predsedu Európskej komisie 2011/695/EÚ z 13. októbra 2011 o funkcii a pôsobnosti vyšetrovateľa v niektorých konaniach vo veci hospodárskej súťaže (Ú. v. EÚ L 275, 20.10.2011, s. 29) („rozhodnutie 2011/695/EÚ“).

(2)  Komisia dostala tieto sťažnosti v uvedenom poradí od spoločností Infederation Ltd („Foundem“); Ciao GmbH („Ciao“) (po preložení ku Komisii z úradu Bundeskartellamt (Nemecko) v súlade s oznámením Komisie o spolupráci v rámci siete orgánov na ochranu hospodárskej súťaže (Ú. v. EÚ C 101, 27.4.2004, s. 43); eJustice.fr („eJustice“) – túto sťažnosť neskôr doplnila a pridala sa k nej jej materská spoločnosť 1plusV; a Verband freier Telefonbuchverleger („VfT“).

(3)  Nariadenie Rady (ES) č. 1/2003 zo 16. decembra 2002 o vykonávaní pravidiel hospodárskej súťaže stanovených v článkoch 81 a 82 Zmluvy (Ú. v. ES L 1, 4.1.2003, s. 1).

(4)  Nariadenie Komisie (ES) č. 773/2004 zo 7. apríla 2004, ktoré sa týka vedenia konania Komisiou podľa článkov 81 a 82 Zmluvy o založení ES (Ú. v. EÚ L 123, 27.4.2004, s. 18).

(5)  Sťažnosti boli preložené z úradu Bundeskartellamt [sťažnosti od spoločností Euro-Cities AG („Euro-Cities“); Hot Maps Medien GmbH („Hot Maps“); spoločná sťažnosť od spoločností Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger („BDZV“) a Verband Deutscher Zeitschriftenverleger („VDZ“), ktorá bola neskôr doplnená] a úradu Autorità della Concorrenza e del Mercato (Taliansko) [sťažnosť od pána Sessola („nntp.it“)].

(6)  Komisia dostala tieto sťažnosti v uvedenom poradí od spoločností Elf B.V. („Elf“); Microsoft Corporation („Microsoft“); La Asociación de Editores de Diarios Españoles („AEDE“); Twenga SA („Twenga“); Streetmap EU Ltd („Streetmap“); Expedia Inc. („Expedia“); Odigeo Group („Odigeo“); TripAdvisor Inc. („TripAdvisor“); spoločná sťažnosť od spoločností Nextag Inc. („Nextag“) a Guenstiger.de GmbH („Guenstiger“); Visual Meta GmbH („Visual Meta“); a iniciatívy ICOMP („ICOMP“), ktorá túto sťažnosť neskôr doplnila.

(7)  Komisia dostala pred týmto dátumom sťažnosti aj od organizácie Bureau européen des unions de consommateurs AISBL („BEUC“); projektu Open Internet Project („OIP“), a spoločnosti Deutsche Telekom AG („Deutsche Telekom“). Dňa 27. mája 2014 a neskôr, ale pred 15. aprílom 2015, dostala Komisia sťažnosti od spoločností Yelp Inc. („Yelp“); HolidayCheck AG („HolidayCheck“) a Trivago GmbH („Trivago“).

(8)  Jednému sťažovateľovi, na ktorého sa to nevzťahovalo, takýto list podľa článku 7 ods. 1 nebol odoslaný.

(9)  Pozri odsek 3 vyššie.

(10)  Spoločnosti Streetmap a nntp.it nepredložili v stanovenej lehote písomné pripomienky k listom podľa článku 7 ods. 1, ktoré im boli adresované, a preto sa podľa článku 7 ods. 3 nariadenia (ES) č. 773/2004 považujú ich sťažnosti za vzaté späť.

(11)  Postup s dátovou miestnosťou je obmedzená forma prístupu, prostredníctvom ktorej sa sprístupnia informácie obmedzenému počtu určených poradcov na obmedzený čas v zabezpečenej miestnosti v priestoroch Komisie. Podlieha niekoľkým obmedzeniam a bezpečnostným opatreniam, ktorých účelom je zabrániť sprístupneniu dôverných informácií mimo dátovej miestnosti. GR pre hospodársku súťaž vydalo najlepšie postupy pre sprístupnenie informácií v dátových miestnostiach a na svojej webovej lokalite zverejnilo tiež štandardné pravidlá dátových miestností a štandardné dohody o zachovaní mlčanlivosti pre postupy s dátovou miestnosťou.

(12)  V deň odoslania oznámenia námietok alebo neskôr boli prijaté sťažnosti od spoločností News Corporation („News Corp“); Tradecomet.com Ltd a Tradecomet LLC (spoločne „Tradecomet“); VG Media Gesellschaft zur Verwertung der Urheberund Leistungsschutzrechte von Medienunternehmen mbH („VG Media“); ďalšia sťažnosť od spoločnosti News Corp; Getty Images Inc. („Getty“) a Promt GmbH („Promt“). Dve sťažnosti, od spoločností Microsoft a Ciao, boli vzaté späť.

(13)  Dňa 19. júla 2016 som sa po reorganizácii práce medzi úradníkmi pre vypočutie stal úradníkom pre vypočutie zodpovedným za túto vec namiesto pána Woutera Wilsa.

(14)  Úplnejšie poznámky však existujú v súvislosti so stretnutiami s určitou anonymnou stranou. Revidované informácie mohli odhaliť identitu tejto strany a ja som usúdil, že ďalší prístup k týmto informáciám nie je potrebný na účinný výkon práva spoločnosti Google na vypočutie.

(15)  Úradník pre vypočutie pripustil nasledujúce subjekty ako zainteresované tretie osoby: Twenga*; MoneySupermarket.com Group PLC („MoneySupermarket“); BEUC*; Organización de Consumidores y Usuarios („OCU“) (organizácia OCU neskôr oznámila Komisii, že si už ďalej neželá byť považovaná za zainteresovanú tretiu osobu, a oznámila to aj spoločnosti Google); Company AC; FairSearch Europe („FairSearch“); SARL Acheter moins cher („Acheter moins cher“); S.A. LeGuide.com („LeGuide“); Kelkoo SAS („Kelkoo“); Getty*; Myriad International Holdings B.V. („MIH“); a združenie European Technology & Travel Services Association („ETTSA“). Osoby označené hviezdičkou (*) následne podali sťažnosti a odvtedy boli považované za sťažovateľov.

(16)  Pozri, okrem iného, rozsudok vo veci Elf Aquitaine/Komisia (T-299/08, EU:T:2011:217, body 134 – 136 a citovaná judikatúra).

(17)  Pozri napríklad rozsudok vo veci Atlantic Container Line a i./Komisia (T-191/98 a T-212/98 – T-214/98, EU:T:2003:245, body 351 – 352).

(18)  Pozri rozsudok vo veci Atlantic Container Line a i./Komisia (bod 358).


12.1.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 9/11


Zhrnutie rozhodnutia Komisie

z 27. júna 2017

týkajúce sa konania podľa článku 102 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a článku 54 Dohody o EHP

[Vec AT.39740 – Google Search (Shopping)]

[oznámené pod číslom C(2017) 4444]

(Iba anglické znenie je autentické)

(2018/C 9/08)

Komisia 27. júna 2017 prijala rozhodnutie týkajúce sa konania podľa článku 102 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a článku 54 Dohody o EHP. V súlade s ustanoveniami článku 30 nariadenia Rady (ES) č. 1/2003  (1) Komisia týmto uverejňuje mená strán a hlavný obsah rozhodnutia vrátane akýchkoľvek uložených pokút, pričom sa zohľadňuje oprávnený záujem podnikov chrániť svoje obchodné tajomstvá.

1.   ÚVOD

1.

V rozhodnutí sa konštatuje, že výhodnejšie umiestňovanie a zobrazovanie vlastnej služby porovnávania cien spoločnosťou Google Inc. (ďalej aj „Google“) na jej stránkach spolu s výsledkami všeobecného vyhľadávania v porovnaní s konkurenčnými službami porovnávania cien porušuje článok 102 Zmluvy ZFEÚ a článok 54 Dohody o EHP. V rozhodnutí sa nariaďuje spoločnosti Google a jej materskej spoločnosti Alphabet Inc. (ďalej aj „Alphabet“) okamžite ukončiť uvedené porušovanie a spoločnostiam Alphabet Inc. a Google Inc. sa ukladá pokuta za zneužívanie dominantného postavenia v období od 1. januára 2008 do súčasnosti.

2.

Poradný výbor pre obmedzujúce postupy a dominantné postavenie vydal 20. júna 2017 a 26. júna 2017 priaznivé stanoviská k rozhodnutiu podľa článku 7 nariadenia (ES) č. 1/2003 a k pokute uloženej spoločnostiam Alphabet a Google.

2.   DEFINÍCIA TRHU A DOMINANTNÉ POSTAVENIE

3.

V rozhodnutí sa konštatuje, že relevantnými produktovými trhmi pre účely tohto prípadu sú trh so všeobecnými vyhľadávacími službami a trh so službami porovnávania cien.

4.

Poskytovanie všeobecných vyhľadávacích služieb predstavuje samostatný produktový trh, pretože i) predstavuje hospodársku činnosť; ii) medzi všeobecnými vyhľadávacími službami a inými online službami je obmedzená zastupiteľnosť na strane dopytu aj ponuky a iii) tento záver sa nemení pri posudzovaní všeobecných vyhľadávacích služieb na statických zariadeniach oproti mobilným zariadeniam.

5.

Poskytovanie služieb porovnávania cien predstavuje samostatný relevantný produktový trh. Dôvodom je to, že služby porovnávania cien nie sú zameniteľné so službami, ktoré ponúkajú: i) vyhľadávacie služby špecializované na rozličné veci (napríklad lety, hotely, reštaurácie alebo aktuality); ii) platformy na inzerciu v rámci online vyhľadávania; iii) online maloobchodný predaj; iv) obchodné platformy a v) offline nástroje na porovnávanie cien.

6.

V rozhodnutí sa konštatuje, že všetky relevantné geografické trhy pre všeobecné vyhľadávacie služby a služby porovnávania cien majú vnútroštátny charakter.

Dominantné postavenie spoločnosti Google vo všeobecnom vyhľadávaní

7.

V rozhodnutí sa konštatuje, že spoločnosť Google má dominantné postavenie na každom z domácich trhov so všeobecným vyhľadávaním v rámci EHP od roku 2007 s výnimkou Českej republiky, v ktorej má spoločnosť Google dominantné postavenie od roku 2011.

8.

Tento záver je založený na trhových podieloch spoločnosti Google, existencii prekážok pre expanziu a vstup na trh, zriedkavom využívaní multi-homingu používateľmi a existencii účinkov značky a nedostatku vyrovnávacej sily kupujúceho. V závere sa však napriek tomu uvádza skutočnosť, že všeobecné vyhľadávacie služby sú poskytované zdarma a bez ohľadu na to, či všeobecné vyhľadávanie na statických zariadeniach predstavuje samostatný trh oproti všeobecnému vyhľadávaniu na mobilných zariadeniach.

3.   ZNEUŽÍVANIE DOMINANTNÉHO POSTAVENIA

9.

V rozhodnutí sa dospelo k záveru, že spoločnosť Google zneužíva dominantné postavenie na relevantných trhoch so všeobecnými vyhľadávacími službami v EHP tým, že na svojich stránkach s výsledkami všeobecného vyhľadávania výhodnejšie umiestňuje a zobrazuje svoju vlastnú službu porovnávania cien v porovnaní s konkurenčnými službami porovnávania cien.

10.

Konanie spoločnosti Google prestavuje zneužívanie dominantného postavenia, pretože: i) odkláňa návštevnosť od konkurenčných služieb porovnávania cien smerom k vlastnej službe porovnávania cien spoločnosti Google v tom zmysle, že znižuje návštevnosť stránok konkurenčných služieb porovnávania cien zo stránok s výsledkami všeobecného vyhľadávania spoločnosti Google, a zvyšuje návštevnosť vlastnej služby porovnávania cien zo stránok s výsledkami všeobecného vyhľadávania Google, a ii) pravdepodobne má alebo môže mať protisúťažné účinky na domáce trhy so službami porovnávania cien a so všeobecnými vyhľadávacími službami.

Konanie spoločnosti Google: výhodnejšie umiestňovanie a zobrazovanie vlastnej služby porovnávania cien na jej stránkach s výsledkami všeobecného vyhľadávania

11.

V rozhodnutí sa objasňuje, ako spoločnosť Google na svojich stránkach s výsledkami všeobecného vyhľadávania výhodnejšie umiestňuje a zobrazuje vlastnú službu porovnávania cien v porovnaní s konkurenčnými službami porovnávania cien.

12.

Najprv je vysvetlené, ako sú na stránkach s výsledkami všeobecného vyhľadávania spoločnosti Google umiestňované a zobrazované konkurenčné služby porovnávania cien. V súvislosti s ich umiestňovaním sa v rozhodnutí vysvetľuje, ako určité špecializované algoritmy spôsobujú, že pozícia konkurenčných služieb porovnávania cien na stránkach s výsledkami všeobecného vyhľadávania spoločnosti Google býva nižšia, a ako to ovplyvňuje ich viditeľnosť na stránkach s výsledkami všeobecného vyhľadávania spoločnosti Google. V súvislosti s ich zobrazovaním sa v rozhodnutí vysvetľuje formát, v akom môžu byť konkurenčné služby porovnávania cien zobrazované vo výsledkoch všeobecného vyhľadávania spoločnosti Google.

13.

Potom sa v rozhodnutí vysvetľuje, ako sa na stránkach s výsledkami všeobecného vyhľadávania spoločnosti Google umiestňuje a zobrazuje jej vlastná služba porovnávania cien. V súvislosti s jej umiestňovaním sa v rozhodnutí vysvetľuje, že služba spoločnosti Google je umiestňovaná nápadne a nepodlieha špecializovaným algoritmom, ktoré spôsobujú, že pozícia konkurenčných služieb porovnávania cien na stránkach s výsledkami všeobecného vyhľadávania spoločnosti Google býva nižšia. V súvislosti s jej zobrazovaním sa v rozhodnutí vysvetľuje, že vlastná služba porovnávania cien spoločnosti Google sa zobrazuje s vylepšenými funkciami v hornej časti alebo v blízkosti hornej časti prvej stránky všeobecného vyhľadávania, pričom tieto funkcie nie sú dostupné pre jej konkurentov.

Výhodnejšie umiestňovanie a zobrazovanie vlastnej služby porovnávania cien spoločnosti Google odkláňa návštevnosť od konkurenčných služieb porovnávania cien.

14.

V rozhodnutí sa najprv analyzuje vplyv umiestňovania a zobrazovania výsledkov všeobecného vyhľadávania na správanie používateľov. Ukazuje sa, že používatelia viac klikajú na odkazy, ktoré sú na stránkach s výsledkami všeobecného vyhľadávania zobrazené viditeľnejšie.

15.

V rozhodnutí sa potom analyzuje skutočný vývoj návštevnosti konkurenčných služieb porovnávania cien, ktorý potvrdzuje zistenia o správaní používateľov.

16.

Po prvé, existuje dôkaz, ktorý preukazuje priamy vplyv pozície výsledkov všeobecného vyhľadávania v službe Google Search na mieru klikania na tieto výsledky vyhľadávania.

17.

Po druhé, Komisia porovnala vývoj viditeľnosti významných konkurenčných služieb porovnávania cien, vypočítaný nezávislou spoločnosťou Sistrix, s vývojom návštevnosti týchto služieb zo všeobecného vyhľadávania spoločnosti Google.

18.

Po tretie, dôkazy v spise Komisie ukazujú, že výhodnejšie umiestňovanie a zobrazovanie služby porovnávania cien spoločnosti Google na jej stránkach s výsledkami všeobecného vyhľadávania viedlo k zvýšeniu návštevnosti služby porovnávania cien spoločnosti Google.

19.

Po štvrté, dôkazy v spise týkajúce sa skutočného vývoja návštevnosti služby porovnávania cien spoločnosti Google potvrdzujú, že čím nápadnejšie je služba porovnávania cien spoločnosti Google umiestnená a zobrazená na stránkach s výsledkami všeobecného vyhľadávania spoločnosti Google, tým vyššia je jej návštevnosť.

Návštevnosť zo všeobecného vyhľadávania pochádzajúca zo stránok s výsledkami všeobecného vyhľadávania spoločnosti Google predstavuje veľký podiel návštevnosti konkurenčných služieb porovnávania cien a nie je možné ju jednoducho nahradiť

20.

V rozhodnutí sa konštatuje, že návštevnosť zo všeobecného vyhľadávania pochádzajúca zo stránok s výsledkami všeobecného vyhľadávania spoločnosti Google, t. j. zdroj návštevnosti odklonenej od konkurenčných služieb pre porovnávanie cien, zodpovedá za vysoký podiel návštevnosti týchto služieb.

21.

Konštatuje sa tiež, že žiadny z existujúcich alternatívnych zdrojov návštevnosti, ktoré majú konkurenčné služby porovnávania cien v súčasnosti k dispozícii, vrátane návštevnosti zo služby AdWords, mobilných aplikácií a priamej návštevnosti, nemôže účinne nahradiť návštevnosť zo všeobecného vyhľadávania pochádzajúcu zo stránok s výsledkami všeobecného vyhľadávania spoločnosti Google.

Konanie spoločnosti Google má potenciálne protisúťažné účinky

22.

V rozhodnutí sa konštatuje, že konanie spoločnosti Google má niekoľko potenciálne protisúťažných účinkov.

23.

Po prvé, konanie spoločnosti Google môže vylúčiť konkurenčné služby porovnávania cien z trhu, čo môže viesť k vyšším poplatkom pre obchodníkov, vyšším cenám pre spotrebiteľov a nižšej miere inovácií.

24.

Po druhé, konanie spoločnosti Google pravdepodobne znižuje možnosť prístupu spotrebiteľov k najrelevantnejším službám porovnávania cien.

25.

Po tretie, konanie spoločnosti Google by malo potenciálne protisúťažné účinky aj vtedy, ak by služby porovnávania cien nepredstavovali samostatný relevantný produktový trh, ale len segment možného širšieho relevantného produktového trhu zahŕňajúceho aj služby pre porovnávanie cien aj obchodné platformy.

Objektívne zdôvodnenia alebo prínosy

26.

V rozhodnutí sa konštatuje, že spoločnosť Google neposkytla overiteľné dôkazy toho, že jej konanie by bolo nevyhnutné na dosiahnutie potrebných účinkov a že by neexistovali alternatívne možnosti k uvedenému konaniu, ktoré by boli menej protisúťažné a poskytovali rovnaké prínosy. Rovnako spoločnosť Google neposkytuje ani argumenty či dôkazy na preukázanie toho, že pravdepodobné prínosy dosiahnuté uvedeným konaním by vyvažovali akékoľvek možné negatívne dopady na hospodársku súťaž a na prospech spotrebiteľa na dotknutých trhoch.

Účinok na obchod

27.

V rozhodnutí sa dospelo k záveru, že konanie spoločnosti Google je schopné významne ovplyvniť obchod medzi členskými štátmi a medzi zmluvnými stranami EHP.

Trvanie

28.

V rozhodnutí sa konštatuje, že k porušovaniu dochádzalo na každom relevantnom domácom trhu v EHP od času, keď spoločnosť Google po prvýkrát začala zvýhodňovať svoju službu porovnávania cien na danom trhu, čo znamená:

od januára 2008 v Nemecku a Spojenom kráľovstve,

od októbra 2010 vo Francúzsku,

od mája 2011 v Holandsku, Španielsku a Taliansku,

od februára 2013 v Českej republike a

od novembra 2013 v Belgicku, Dánsku, Nórsku, Poľsku, Rakúsku a vo Švédsku.

Nápravné opatrenia

29.

V rozhodnutí sa dospelo k záveru, že spoločnosť Google musí zastaviť zneužívanie dominantného postavenia a zdržať sa akejkoľvek činnosti alebo konania, ktoré by mali rovnaký alebo podobný predmet alebo účinok.

30.

Spoločnosť Google má 90 dní od dátumu oznámenia rozhodnutia na vykonanie nápravného opatrenia, ktoré účinne zastaví zneužívanie dominantného postavenia.

4.   POKUTA

31.

Pokuta uložená spoločnostiam Alphabet Inc. a Google Inc. za zneužívanie dominantného postavenia sa vypočíta na základe zásad uvedených v usmerneniach z roku 2006 k metóde stanovenia pokút uložených podľa článku 23 ods. 2 písm. a) nariadenia (ES) č. 1/2003. V rozhodnutí sa dospelo k záveru, že konečná suma pokuty uloženej spoločnostiam Alphabet Inc. a Google Inc. je 2 424 495 000 EUR.


(1)  Nariadenie Rady(ES) č. 1/2003 zo 16. decembra 2002 o vykonávaní pravidiel hospodárskej súťaže stanovených v článkoch 81 a 82 Zmluvy (Ú. v. ES L 1, 4.1.2003, s. 1).


V Oznamy

ADMINISTRATÍVNE POSTUPY

Európska komisia

12.1.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 9/15


VÝZVA NA PREDKLADANIE NÁVRHOV NA ROK 2018

JEDNODUCHÉ PROGRAMY

Granty na informačné a propagačné akcie týkajúce sa poľnohospodárskych výrobkov, uskutočňované na vnútornom trhu a v tretích krajinách v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1144/2014

(2018/C 9/09)

1.   Základné informácie a účel tejto výzvy

1.1.   Informačné a propagačné akcie týkajúce sa poľnohospodárskych výrobkov

Dňa 22. októbra 2014 Európsky parlament a Rada prijali nariadenie (EÚ) č. 1144/2014 o informačných a propagačných akciách týkajúcich sa poľnohospodárskych výrobkov uskutočňovaných na vnútornom trhu a v tretích krajinách a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 3/2008 (1). Toto nariadenie je doplnené delegovaným nariadením Komisie (EÚ) 2015/1829 (2) a pravidlá jeho uplatňovania sú stanovené vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 2015/1831 (3).

Všeobecným cieľom informačných a propagačných akcií je zvýšenie konkurencieschopnosti poľnohospodárskeho sektora Únie.

Konkrétnymi cieľmi informačných a propagačných akcií je:

a)

zvýšiť informovanosť o prednostiach poľnohospodárskych výrobkov Únie a vysokých normách pre výrobné metódy v Únii;

b)

zvýšiť konkurencieschopnosť a spotrebu poľnohospodárskych výrobkov a určitých potravinárskych výrobkov Únie a zvýšiť ich profil v rámci Únie i mimo nej;

c)

zvýšiť informovanosť o systémoch kvality Únie a ich uznávanie;

d)

zvýšiť trhový podiel poľnohospodárskych výrobkov a určitých potravinárskych výrobkov Únie s osobitným zameraním na trhy tretích krajín s najvyšším potenciálom rastu;

e)

obnoviť normálne trhové podmienky v prípade závažného narušenia trhu, straty dôvery spotrebiteľov alebo iných špecifických problémov.

1.2.   Ročný pracovný program Komisie na rok 2018

V ročnom pracovnom programe Komisie na rok 2018, prijatom vykonávacím rozhodnutím (4)15. novembra 2017, sú stanovené podrobné informácie týkajúce sa poskytovania spolufinancovania a priority jednoduchých a kombinovaných programov na vnútornom trhu a v tretích krajinách. Daný program je dostupný na tejto adrese:

http://ec.europa.eu/agriculture/promotion/annual-work-programmes/2018/index_en.htm

1.3.   Výkonná agentúra pre spotrebiteľov, zdravie, poľnohospodárstvo a potraviny

Výkonná agentúra pre spotrebiteľov, zdravie, poľnohospodárstvo a potraviny (ďalej len „Chafea“) je Európskou komisiou poverená riadením určitých častí informačných a propagačných akcií týkajúcich sa poľnohospodárskych výrobkov uskutočňovaných na vnútornom trhu a v tretích krajinách vrátane výziev na predkladanie návrhov a hodnotenia prihlášok do jednoduchých programov.

1.4.   Táto výzva na predkladanie návrhov

Táto výzva na predkladanie návrhov sa týka realizácie jednoduchých programov v rámci oddielu 1.2.1.1 (opatrenia v rámci tematickej priority 1: jednoduché programy na vnútornom trhu) a 1.2.1.2 (opatrenia v rámci tematickej priority 2: jednoduché programy v tretích krajinách) prílohy I k ročnému pracovnému programu na rok 2018.

2.   Cieľ(-e) – témy – priority

V oddiele 1.2.1.1 a 1.2.1.2 prílohy I k ročnému pracovnému programu na rok 2018 sa stanovujú tematické priority pre opatrenia, ktoré sa majú spolufinancovať prostredníctvom súčasnej výzvy (pozri tiež oddiel 6.2 týkajúci sa oprávnených činností, uvedený ďalej). Žiadosti predložené v reakcii na túto výzvu musia patriť do rámca niektorej zo šiestich tém uvedených v týchto oddieloch ročného pracovného programu, inak nebudú posúdené na účel financovania. Žiadatelia v rámci tej istej prioritnej témy môžu predložiť viacero žiadostí pre rôzne projekty. Žiadatelia takisto môžu predložiť viacero žiadostí pre rôzne projekty v rámci rôznych tematických priorít alebo tém.

3.   Časový harmonogram

Lehota na predloženie návrhov je 12. apríl 2018, 17.00 hod. SEČ (stredoeurópskeho času).

 

Etapy/Lehoty

Dátum a čas alebo orientačné obdobie

a)

Uverejnenie výzvy na predkladanie návrhov

12.1.2018

b)

Lehota na predloženie otázok nesúvisiacich s IT

29.3.2018 17.00 hod. SEČ

c)

Lehota na odpoveď na otázky nesúvisiace s IT

5.4.2018 17.00 hod. SEČ

d)

Lehota na predloženie žiadostí

12.4.2018 17.00 hod. SEČ

e)

Obdobie vyhodnocovania

apríl – august 2018

f)

Rozhodnutie Komisie

október 2018

g)

Informovanie žiadateľov členskými štátmi

október 2018

h)

Prispôsobenie grantov

október 2018 – január 2019

i)

Podpis dohody o grante medzi členskými štátmi a príjemcami

< január 2019

j)

Dátum začiatku opatrenia

> 1.1.2019

4.   Dostupné rozpočtové prostriedky

Celkový rozpočet účelovo viazaný na spolufinancovanie opatrení v rámci tejto výzvy je 95 000 000 EUR. Orientačné sumy k dispozícii pre každú z tém sú uvedené v tabuľke „oprávnené činnosti“ v bode 6.2.

Táto suma je podmienená dostupnosťou rozpočtových prostriedkov stanovených vo všeobecnom rozpočte na rok 2019 po jeho prijatí rozpočtovým orgánom EÚ alebo stanovených v systéme predbežných dvanástin. Táto suma je takisto podmienená dostupnosťou rozpočtových prostriedkov na nasledujúce 3 roky, berúc do úvahy nediferencovaný charakter rozpočtových prostriedkov.

Komisia si vyhradzuje právo nerozdeliť všetky dostupné finančné prostriedky.

5.   Podmienky prípustnosti

Žiadosti sa musia poslať najneskôr v lehote na predloženie, uvedenej v oddiele 3.

Žiadosti musí koordinátor predložiť online prostredníctvom portálu účastníkov (elektronický systém predkladania žiadostí, dostupný na adrese: https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/agrip/index.html

V prípade nedodržania uvedených požiadaviek bude žiadosť zamietnutá.

Návrhy sa môžu predkladať v akomkoľvek z úradných jazykov Európskej únie. Žiadatelia by však napriek tomu pri príprave svojich návrhov mali zohľadniť skutočnosť, že dohody o grante budú riadené členskými štátmi. Preto vyzývame žiadateľov, aby svoj návrh predložili v jazyku(-och) členského štátu pôvodu navrhujúcej(-ich) organizácie(-í), pokiaľ dotknutý členský štát neoznámil svoj súhlas s podpísaním dohody o grante v angličtine (5). Ak je návrh napísaný v inom úradnom jazyku EÚ, podľa možnosti by k nemu mal byť priložený anglický preklad technickej časti návrhu (časti B), aby sa nezávislým odborníkom uľahčilo preskúmanie návrhov.

6.   Kritériá oprávnenosti

6.1.   Oprávnení žiadatelia

Návrhy jednoduchých programov môžu predložiť len právnické osoby alebo iné subjekty, ktoré nie sú podľa platného vnútroštátneho práva právnickou osobou, za predpokladu, že ich zástupcovia sú spôsobilí prijímať právne záväzky v mene daného subjektu a poskytujú záruky ochrany finančných záujmov Únie rovnocenné so zárukami, aké poskytujú právnické osoby podľa článku 131 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (Euratom, EÚ) č. 966/2012 (6) (ďalej len „nariadenie o rozpočtových pravidlách“).

Konkrétnejšie, podľa článku 7 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1144/2014 sú oprávnené predkladať žiadosti tieto subjekty a orgány:

i)

odborové alebo medziodborové organizácie so sídlom v členskom štáte a reprezentatívne zastupujúce príslušný sektor alebo príslušné sektory v danom členskom štáte, a najmä medziodvetvové organizácie, ako sú uvedené v článku 157 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 (7), a skupiny, ako sú uvedené v článku 3 bode 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 (8), ak sú reprezentatívne pre názov chránený podľa nariadenia (EÚ) č. 1151/2012, na ktorý sa vzťahuje uvedený program;

ii)

organizácie výrobcov alebo združenia organizácií výrobcov, ako sú uvedené v článkoch 152 a 156 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 a ktoré sú uznané členským štátom;

iii)

subjekty agropotravinárskeho sektora, ktorých cieľom a činnosťou je poskytovanie informácií o poľnohospodárskych výrobkoch a ich propagácia a ktoré boli dotknutým členským štátom poverené jasne definovanou úlohou verejnej služby v tejto oblasti. Uvedené subjekty musia mať legálne sídlo v danom členskom štáte najmenej dva roky pred dátumom výzvy na predkladanie návrhov, uvedenej v článku 8 ods. 2.

Uvedené navrhujúce organizácie môžu predložiť návrh za predpokladu, že sú reprezentatívni zástupcovia odvetvia alebo výrobku, ktorého sa návrh týka, a návrh musí spĺňať podmienky uvedené v článkoch 1 ods. 1 alebo 1 ods. 2 delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/1829, konkrétne:

i)

odborová alebo medziodborová organizácia so sídlom v členskom štáte, uvedená v článku 7 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1144/2014 sa považuje za reprezentatívne zastupujúcu odvetvie, ktorého sa program týka:

ak predstavuje najmenej 50 % počtu výrobcov alebo 50 % objemu alebo hodnoty predajnej výroby výrobku(-ov) alebo dotknutého odvetvia v dotknutom členskom štáte alebo na úrovni Únie, alebo

ak je medziodvetvovou organizáciou uznanou členským štátom podľa článku 158 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 alebo článku 16 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1379/2013 (9);

ii)

skupina vymedzená v článku 3 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012, na ktorú sa odkazuje v článku 7 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1144/2014, sa považuje za reprezentatívne zastupujúcu názov chránený podľa nariadenia (EÚ) č. 1151/2012, ktorého sa program týka, ak predstavuje aspoň 50 % objemu alebo hodnoty predajnej výroby výrobku(-ov), ktorého názov je chránený;

iii)

organizácia výrobcov alebo združenie organizácií výrobcov podľa článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1144/2014 sa považujú za reprezentatívne zastupujúce výrobok(-bky) alebo odvetvie, ktorých sa program týka, ak sú uznané členským štátom v súlade s článkami 154 alebo 156 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 alebo článkom 14 nariadenia (EÚ) č. 1379/2013;

iv)

subjekt agropotravinárskeho sektora uvedený v článku 7 ods. 1 písm. d) nariadenia (EÚ) č. 1144/2014 reprezentatívne zastupuje príslušné odvetvie(-ia), ktorého(-ých) sa program týka, ak sú medzi jeho členmi zástupcovia daného výrobku(-ov) alebo odvetvia.

Odchylne od písm. a) a písm. b) možno pripustiť nižšie prahové hodnoty, ak navrhujúci subjekt preukáže v predloženom návrhu, že existujú osobitné okolnosti vrátane dôkazov o štruktúre trhu, ktoré odôvodňujú, aby sa s navrhujúcim subjektom zaobchádzalo ako s reprezentatívnym zástupcom dotknutého výrobku(-ov) alebo odvetvia.

Návrhy môže predložiť jedna alebo viacero navrhujúcich organizácií, ktoré sú z rovnakého členského štátu EÚ.

Oprávnené sú iba žiadosti od subjektov so sídlom v členských štátoch EÚ.

Pre britských žiadateľov: Upozorňujeme, že kritériá oprávnenosti musia byť splnené počas celého trvania grantu. Ak Spojené kráľovstvo vystúpi z EÚ počas obdobia grantu bez uzatvorenia dohody s EÚ, ktorou sa zabezpečí najmä to, aby boli britskí žiadatelia naďalej oprávnení, prestanete dostávať finančné prostriedky EÚ (pričom bude pokračovať účasť, ak to bude možné) alebo budete povinní odstúpiť od projektu na základe článku 34.3 dohody o grante.

Neoprávnené subjekty: žiadatelia, ktorí už získali finančné prostriedky Únie na tie isté informačné a propagačné akcie, ktoré sú súčasťou ich návrhu(-ov), nie sú oprávnení na financovanie z prostriedkov Únie na dané akcie podľa nariadenia (EÚ) č. 1144/2014.

Na účely posúdenia oprávnenosti žiadateľov sa vyžadujú tieto doplňujúce podklady:

súkromný subjekt: výpis z úradného vestníka, kópia článkov stanov alebo výpis z obchodného registra, alebo registra združení;

verejný subjekt: kópia uznesenia alebo rozhodnutia o založení verejnoprávnej spoločnosti alebo iný úradný dokument, ktorým sa zakladá verejnoprávny subjekt;

subjekty, ktoré nemajú právnu subjektivitu: dokumenty dokazujúce, že ich zástupca(-ovia) je oprávnený prijímať právne záväzky v ich mene.

Okrem toho sa od všetkých žiadateľov požaduje, aby predložili relevantné dokumenty preukazujúce, že žiadateľ spĺňa kritériá reprezentatívnosti stanovené v článku 1 delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/1829.

6.2.   Oprávnené opatrenia a činnosti

Návrhy musia spĺňať kritériá oprávnenosti uvedené v prílohe II k ročnému pracovnému programu, konkrétne:

a)

návrhy sa môžu vzťahovať len na výrobky a systémy uvedené v článku 5 nariadenia (EÚ) č. 1144/2014;

b)

návrhy zabezpečia, že opatrenia sa budú vykonávať prostredníctvom vykonávacích subjektov, ako sa uvádza v článku 13 nariadenia (EÚ) č. 1144/2014. Navrhujúce organizácie musia vybrať subjekty zodpovedné za realizáciu programov, pričom musia zabezpečiť ekonomicky najvýhodnejšiu ponuku, ako aj neexistenciu konfliktu záujmov (pozri článok 2 delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/1829). Navrhujúca organizácia sa musí zaviazať, že subjekt zodpovedný za realizáciu programu bude vybraný najneskôr pred podpísaním dohody o grante (pozri článok 10 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2015/1831);

c)

ak navrhujúca organizácia navrhuje realizovať určité časti návrhu sama, zabezpečí, že náklady na opatrenie, ktoré plánuje sama vykonávať, nepresiahnu bežne uplatňované trhové sadzby;

d)

návrhy musia byť v súlade s právnymi predpismi Únie, týkajúcimi sa príslušných výrobkov a ich uvádzania na trh, mať významný rozsah, mať únijný rozmer a byť v súlade so všetkými ostatnými ustanoveniami článku 3 ods. 1 delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/1829;

e)

ak sa posolstvo, ktoré program prináša, týka informácií o vplyve na zdravie, návrhy musia spĺňať pravidlá uvedené v článku 3 ods. 2 delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/1829;

f)

ak sa v návrhu navrhuje uviesť pôvod alebo značky, musí spĺňať pravidlá uvedené v kapitole II vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2015/1831.

Pre žiadateľov, ktorí predkladajú návrhy zamerané na Spojené kráľovstvo: upozorňujeme, že vystúpenie Spojeného kráľovstva z EÚ môže viesť ku zmenám vo vykonávaní programov.

Na posúdenie oprávnenosti plánovaných činností musia byť predložené tieto informácie:

návrhy zahŕňajúce vnútroštátne systémy kvality musia obsahovať dokumentáciu alebo odkaz na verejne dostupné zdroje preukazujúce, že systém kvality je uznaný členským štátom;

návrhy zamerané na vnútorný trh a odkazujúce na správne stravovacie návyky alebo zodpovednú konzumáciu alkoholu musia uvádzať súlad navrhovaného programu a jeho odkazu(-ov) s vnútroštátnymi predpismi v oblasti verejného zdravia v členskom štáte, v ktorom sa bude program vykonávať. Odôvodnenie musí obsahovať odkazy alebo dokumentáciu podporujúcu toto tvrdenie.

Okrem toho musí byť návrh v súlade aj s jednou z tematických priorít uvedených v ročnom pracovnom programe na rok 2018 pre jednoduché programy. Ďalej sú uvedené výňatky z ročného pracovného programu na rok 2018 s podrobným opisom 6 tém, v prípade ktorých možno predložiť žiadosti. V texte sa opisuje téma, súvisiaca plánovaná suma, ciele a očakávané výsledky.

Opatrenia v rámci tematickej priority 1: jednoduché programy na vnútornom trhu

Témy

Celková plánovaná suma

Priority na príslušný rok, sledované ciele a očakávané výsledky

Téma 1 – informačné a propagačné programy zamerané na zvýšenie informovanosti a uznávania systémov kvality Únie, ako sa vymedzujú v článku 5 ods. 4 písm. a), b) a c) nariadenia (EÚ) č. 1144/2014

11 000 000 EUR

Cieľom je zvýšiť informovanosť o systémoch kvality Únie a ich uznávanie:

a)

systémy kvality: chránené označenie pôvodu (CHOP), chránené zemepisné označenie (CHZO), zaručená tradičná špecialita (ZTŠ) a nepovinné výrazy kvality,

b)

spôsob ekologickej poľnohospodárskej výroby,

c)

logo označujúce kvalitné poľnohospodárske výrobky typické pre najvzdialenejšie regióny Únie.

 

 

Informačné a propagačné programy zamerané na systémy kvality Únie by mali byť kľúčovou prioritou na vnútornom trhu, pretože takéto systémy poskytujú spotrebiteľom uistenie o kvalite a vlastnostiach výrobku alebo použitého výrobného postupu, vytvárajú pri príslušných výrobkoch pridanú hodnotu a zvyšujú ich trhové možnosti.

 

 

Jedným z očakávaných výsledkov je dosiahnuť, aby európski spotrebitelia vo zvýšenej miere rozpoznávali logo spojené so systémami kvality Únie, keďže podľa osobitného prieskumu Eurobarometra (č. 440) len 20 % európskych spotrebiteľov pozná logá výrobkov, ktoré využívajú chránené označenie pôvodu (CHOP), 17 % chránené zemepisné označenie (CHZO) a 15 % zaručenú tradičnú špecialitu, pričom ide o hlavné systémy kvality Únie. Okrem toho len 23 % európskych spotrebiteľov pozná logo ekologického poľnohospodárstva EÚ. Očakávaným konečným vplyvom je zvýšenie konkurencieschopnosti a spotreby agropotravinových výrobkov Únie registrovaných v rámci systému kvality Únie, zviditeľniť ich a zvýšiť ich trhový podiel.

Téma 2 – informačné a propagačné programy zamerané na zdôraznenie osobitných vlastností poľnohospodárskych metód v Únii a vlastností európskych poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov, a systémy kvality vymedzené v článku 5 ods. 4 písm. d) nariadenia (EÚ) č. 1144/2014

7 000 000 EUR

Cieľom je zdôraznenie aspoň jednej z osobitostí spôsobov poľnohospodárskej výroby v Únii, najmä pokiaľ ide o bezpečnosť potravín, vysledovateľnosť, pravosť, označovanie, nutričné a zdravotné aspekty (vrátane správnych stravovacích návykov a zodpovednej konzumácie vhodných alkoholických nápojov), dobré životné podmienky zvierat, ohľad na životné prostredie a udržateľnosť a typické vlastnosti poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov, najmä pokiaľ ide o ich kvalitu, chuť, rozmanitosť alebo tradície.

 

 

Očakávaným konečným vplyvom je zvýšenie informovanosti európskych spotrebiteľov o prednostiach poľnohospodárskych výrobkov Únie a zvýšenie konkurencieschopnosti a spotreby agropotravinových výrobkov Únie, ich zviditeľnenie a zvýšenie ich trhového podielu.

Téma 3 – informačné a propagačné programy zamerané na zdôraznenie aspektu udržateľnosti produkcie ovčieho/kozieho mäsa (*1)

2 000 000 EUR

Sektor ovčieho/kozieho mäsa je veľmi krehký sektor: spotreba ovčieho/kozieho mäsa klesá a je vystavená silnej hospodárskej súťaži v dôsledku lacnejšieho dovozu.

 

 

Cieľom je zdôrazniť aspekt udržateľnosti sektora ovčieho/kozieho mäsa, ktorý je najrozsiahlejším systémom živočíšnej výroby a plní dôležitú úlohu v ochrane prírody a zachovávaní biodiverzity. Čriedy malých prežúvavcov spásajú približne 80 % plôch v znevýhodnených prírodných podmienkach v EÚ a majú aktívnu úlohu v udržiavaní vidieckeho obyvateľstva a zachovávaní trávnych porastov a pastvín. Opatrenia musia upozorňovať na environmentálnu udržateľnosť výroby a zdôrazňovať jej prospešnosť pre klímu a životné prostredie.

 

 

Opatrenia sa môžu zameriavať napríklad na to, ako propagovaný produkt a jeho výrobná metóda prispieva k zmierneniu zmeny klímy (napr. znižovaním emisií skleníkových plynov) alebo adaptácii na ňu; k biodiverzite, ochrane a udržateľnému využívaniu (napr. krajiny, genetických zdrojov); udržateľnému hospodáreniu s vodami (napr. efektívnosť využívania vody, znižovanie zaťaženia živinami alebo pesticídmi); udržateľnému obhospodarovaniu pôdy (napr. regulácia erózia, rovnováha živín, prevencia okysľovania, salinizácia). Môžu poukazovať aj na aktívnu úlohu rozsiahleho chovu oviec/na mäso u vidieckeho obyvateľstva a v udržiavaní trávnych porastov alebo sezónnych pasienkov.

 

 

Očakávaným konečným vplyvom je zvýšenie informovanosti o prínose poľnohospodárskych výrobkov Únie a zvýšenie konkurencieschopnosti a spotreby agropotravinových výrobkov Únie, ich zviditeľnenie a zvýšenie ich podielu na trhu.

Opatrenia v rámci tematickej priority 2: jednoduché programy v tretích krajinách

Detailné informácie žiadatelia nájdu v oddiele 1.2.1.2 prílohy I k pracovnému programu.

Témy

Celková plánovaná suma

Priority na príslušný rok, sledované ciele a očakávané výsledky

Téma 4 – informačné a propagačné programy zamerané na jednu alebo viacero z nasledujúcich krajín: Čína (vrátane Hongkongu a Macaa), Japonsko, Južná Kórea, Taiwan, región juhovýchodnej Ázie alebo južná Ázia (*2)

26 250 000 EUR

Informačné a propagačné programy sa zameriavajú na jednu alebo viaceré krajiny určené v rámci príslušnej témy.

Ciele týchto programov sú v súlade so všeobecnými a s konkrétnymi cieľmi stanovenými v článku 2 a 3 nariadenia (EÚ) č. 1144/2014.

Očakávaným konečným výsledkom je zvýšiť konkurencieschopnosť a spotrebu agropotravinových výrobkov Únie, zviditeľniť ich a zvýšiť ich trhový podiel v týchto cieľových krajinách.

Téma 5 – informačné a propagačné programy zamerané na jednu alebo viacero z nasledujúcich krajín: Kanada, USA, Mexiko alebo Kolumbia

22 500 000 EUR

Téma 6 – informačné a propagačné programy zamerané na iné zemepisné oblasti

26 250 000 EUR

V prípade, že má navrhujúca organizácia záujem zamerať sa na niekoľko prioritných oblastí v tretích krajinách, musí buď predložiť viaceré žiadosti (jednu žiadosť na tému), alebo podať žiadosť v rámci témy „informačné a propagačné programy zamerané na iné zemepisné oblasti“. Táto téma sa týka zemepisných oblastí, ktoré neboli uvedené v témach 4 až 5, ale môže sa týkať aj kombinácie niekoľkých prioritných oblastí uvedených v téme 4 a téme 5.

Druhy oprávnených činností

Propagačné a informačné opatrenia môžu predovšetkým pozostávať z týchto činností oprávnených v rámci tejto výzvy:

1.

Riadenie projektu

2.

Vzťahy s verejnosťou (PR)

činnosti v oblasti PR,

tlačové akcie.

3.

Webové sídlo, sociálne médiá

zriadenie, aktualizácia, údržba webového sídla,

sociálne médiá (zriadenie účtov, pravidelné príspevky),

ostatné (mobilné aplikácie, platformy na elektronické vzdelávanie, webové semináre atď.).

4.

Inzercia

tlač,

televízia,

rozhlas,

online,

vonkajšia,

kino.

5.

Komunikačné nástroje

publikácie, mediálne materiály, propagačný tovar,

propagačné videá.

6.

Podujatia

veľtrhové stánky,

semináre, workshopy, stretnutia medzi podnikmi (B2B), odborná príprava pre obchodníkov/kuchárov, aktivity na školách,

reštauračné týždne,

sponzorovanie podujatí,

študijné cesty po Európe.

7.

Propagácia na mieste predaja

degustačné dni,

ostatné: propagácia v publikáciách maloobchodníkov, reklama týkajúca sa miesta predaja.

Degustácia a distribúcia vzoriek nie sú povolené v súvislosti s kampaňami o zodpovednom pití, ktoré sa realizujú na vnútornom trhu; tieto činnosti sú však prijateľné, ak sú doplnkové a nápomocné pri poskytovaní informačných opatrení o systémoch kvality a spôsobe ekologickej poľnohospodárskej výroby.

Obdobie vykonávania

Spolufinancované opatrenia (informačné/propagačné programy) sa realizujú počas najmenej jedného roka, nie však dlhšie ako tri roky.

V návrhoch by sa malo vymedziť trvanie opatrenia.

7.   Kritériá vylúčenia  (10)

7.1.   Vylúčenie z účasti

Žiadatelia budú vylúčení z účasti na výzve na predkladanie návrhov, ak sa nachádzajú v ktorejkoľvek zo situácií vedúcich k vylúčeniu:

a)

daný hospodársky subjekt je v konkurze, v insolvenčnom konaní alebo v likvidácii, jeho aktíva spravuje likvidátor alebo súd, podlieha dohode s veriteľmi, podnikateľské činnosti sú pozastavené alebo je v akejkoľvek podobnej situácii vyplývajúcej z podobného postupu podľa vnútroštátnych zákonov alebo iných právnych predpisov;

b)

konečným rozsudkom alebo konečným správnym rozhodnutím bolo stanovené, že hospodársky subjekt porušuje svoje povinnosti týkajúce sa platby daní alebo príspevkov na sociálne zabezpečenie, ktoré má platiť v súlade s právom krajiny, v ktorej je usadený, alebo krajiny, kde sídli verejný obstarávateľ, alebo krajiny, v ktorej sa má zákazka plniť;

c)

konečným rozsudkom alebo konečným správnym rozhodnutím bolo stanovené, že hospodársky subjekt sa dopustil závažného odborného pochybenia tým, že porušil platné zákony alebo predpisy alebo etické normy profesie, ku ktorej hospodársky subjekt patrí, alebo tým, že sa dopustil akéhokoľvek pochybenia, ktoré má dosah na jeho profesionálnu dôveryhodnosť, ak takéto konanie svedčí o zlom úmysle alebo hrubej nedbanlivosti, a to najmä ak ide o akékoľvek z týchto konaní:

i)

podvodné alebo nedbanlivé skreslenie informácií vyžadovaných na overenie neexistencie dôvodov na vylúčenie alebo splnenia podmienok účasti alebo počas plnenia zákazky;

ii)

uzatvorenie zmluvy s inými hospodárskymi subjektmi s cieľom narušiť hospodársku súťaž;

iii)

porušenie práv duševného vlastníctva;

iv)

pokus ovplyvniť proces rozhodovania verejného obstarávateľa počas postupu obstarávania;

v)

pokus získať dôverné informácie, ktoré mu počas postupu obstarávania môžu poskytnúť nenáležité výhody;

d)

konečným rozsudkom bolo stanovené, že hospodársky subjekt sa dopustil ktoréhokoľvek z týchto skutkov:

i)

podvodu v zmysle článku 1 Dohovoru o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev vyhotoveného aktom Rady z 26. júla 1995 (11);

ii)

korupcie v zmysle článku 3 Dohovoru o boji proti korupcii úradníkov Európskych spoločenstiev alebo úradníkov členských štátov Európskej únie, vypracovaného aktom Rady z 26. mája 1997 (12), a článku 2 ods. 1 rámcového rozhodnutia Rady 2003/568/SVV (13), a tiež aj korupcie, ako sa vymedzuje v práve krajiny, v ktorej sa nachádza verejný obstarávateľ, alebo krajiny, v ktorej je usadený hospodársky subjekt, alebo krajiny plnenia zákazky;

iii)

účasti v zločineckej organizácii v zmysle článku 2 rámcového rozhodnutia Rady 2008/841/SVV (14);

iv)

prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, ako sa vymedzujú v článku 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES (15);

v)

trestných činov súvisiacich s terorizmom alebo trestných činov spojených s teroristickými aktivitami, v zmysle článkov 1 a 3 rámcového rozhodnutia Rady 2002/475/SVV (16), alebo podnecovania alebo napomáhania trestných činov, navádzania na ne alebo pokusu o ich spáchanie, ako sa uvádza v článku 4 uvedeného rozhodnutia;

vi)

využívania detskej práce alebo iných foriem obchodovania s ľuďmi, ako sa vymedzujú v článku 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/36/EÚ (17);

e)

hospodársky subjekt vykazuje závažné nedostatky pri dodržiavaní hlavných povinností v rámci plnenia zmluvy financovanej z rozpočtu, čo viedlo k jej predčasnému vypovedaniu alebo uplatneniu náhrady škody alebo iným zmluvným sankciám, alebo ak sa tieto nedostatky zistili po kontrolách, auditoch alebo vyšetrovaniach, ktoré viedol povoľujúci úradník, OLAF alebo Dvor audítorov;

f)

konečným rozsudkom alebo konečným správnym rozhodnutím bolo stanovené, že hospodársky subjekt spôsobil nezrovnalosť v zmysle článku 1 ods. 2 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 (18).

7.2.   Vylúčenie z udelenia grantu

Žiadatelia budú vylúčení z poskytnutia spolufinancovania, ak sa v priebehu postupu udeľovania grantov nachádzajú v niektorej zo situácií opísaných v článku 107 nariadenia o rozpočtových pravidlách:

a)

sú v situácii vyžadujúcej vylúčenie stanovenej v súlade s článkom 106 nariadenia o rozpočtových pravidlách;

b)

skreslili informácie, ktoré sa požadujú ako podmienka na účasť na postupe, alebo dané informácie pri postupe udeľovania grantov vôbec neposkytli.

S cieľom preukázať dodržiavanie kritérií vylúčenia musí koordinátor pri podaní svojej online žiadosti skontrolovať príslušné okienko. Všetci príjemcovia (v prípade grantu pre viacerých príjemcov), ktorí boli vybraní na spolufinancovanie, musia podpísať čestné vyhlásenie potvrdzujúce, že sa nenachádzajú ani v jednej zo situácií uvedených v článku 106 ods. 1, článku 106 ods. 2, článku 107 a 108 nariadenia o rozpočtových pravidlách. Žiadatelia by mali dodržiavať pokyny na portáli účastníkov.

8.   Podmienky účasti

8.1.   Finančná spôsobilosť

Žiadatelia musia mať stabilné a dostatočné finančné zdroje, aby mohli pokračovať vo svojej činnosti počas celého obdobia realizácie opatrenia a podieľať sa na jeho financovaní.

Finančná spôsobilosť všetkých žiadateľov sa posúdi podľa požiadaviek nariadenia o rozpočtových pravidlách. Toto posúdenie sa neuskutoční, ak:

je príspevok EÚ požadovaný žiadateľom ≤ 60 000 EUR;

je žiadateľ verejným subjektom.

Doplňujúce dokumenty, ktoré je potrebné priložiť k žiadosti online, aby bolo možné vykonať posúdenie finančnej spôsobilosti, zahŕňajú:

ročné účtovné závierky (vrátane súvahy a výkazu ziskov a strát) za posledný rozpočtový rok, za ktorý sa vykonala uzávierka (v prípade novovzniknutých subjektov sa môže namiesto uvedených účtovných závierok predložiť zdôvodnenie projektu (obchodný plán);

vopred vyplnený formulár finančnej životaschopnosti so sumarizáciou potrebných údajov z ročných účtovných závierok, ktorý prispieva k hodnoteniu stavu finančnej spôsobilosti žiadateľa.

Okrem toho, v prípade koordinátora alebo iného príjemcu žiadajúceho o príspevok EÚ ≥ 750 000 EUR (prahová hodnota uplatniteľná na príjemcu):

audítorská správa vypracovaná schváleným externým audítorom, v ktorej sa certifikuje účtovníctvo za posledný dostupný rozpočtový rok. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na verejné subjekty.

8.2.   Prevádzková spôsobilosť

Žiadatelia musia mať odborné schopnosti a kvalifikáciu potrebné na dokončenie programu.

Žiadatelia musia preukázať, že aspoň jedna fyzická osoba pracujúca na základe pracovnej zmluvy so žiadateľom alebo pridelená na opatrenie na základe rovnocenného menovacieho aktu, preradenia za odplatu alebo na základe iných typov priamych zmlúv (napr. vzťahujúcich sa na poskytovanie služieb) bude menovaná za vedúceho projektu. Vedúci projektu musí mať aspoň trojročné skúsenosti v riadení projektov. Ako dôkaz musia byť poskytnuté nasledujúce informácie v prílohe „Doplňujúce informácie“:

životopis (kvalifikácia a odborné skúsenosti) zamestnancov žiadateľa, ktorí nesú hlavnú zodpovednosť za riadenie a vykonávanie navrhovaného opatrenia, s použitím vzoru Europass (19),

vyhlásenie navrhovaného vedúceho projektu, že bude k dispozícii počas celého trvania navrhovaného opatrenia.

V prípadoch, ak navrhujúce organizácie navrhnú realizáciu určitých častí návrhu, musí sa poskytnúť dôkaz, že majú aspoň trojročné skúsenosti s realizáciou informačných a propagačných akcií. Ako dôkaz musia byť poskytnuté nasledujúce informácie v prílohe „Doplňujúce informácie“:

správa o činnosti navrhujúcej organizácie(-í) alebo opis činností vykonávaných v súvislosti s činnosťami, ktoré sú oprávnené na spolufinancovanie podľa opisu v bode 6.

9.   Kritériá na vyhodnotenie návrhov

Časť B žiadosti slúži na vyhodnotenie návrhu na základe kritérií na vyhodnotenie návrhov.

V žiadostiach musí byť navrhnutá efektívna riadiaca štruktúra a musia obsahovať jasný a presný opis stratégie a očakávaných výsledkov.

Obsah jednotlivých návrhov sa bude posudzovať podľa týchto kritérií a čiastkových kritérií:

Kritériá

Maximálny počet bodov

Prahová hodnota

1.

Únijný rozmer

20

14

2.

Kvalita technického návrhu

40

24

3.

Kvalita projektového riadenia

10

6

4.

Rozpočtová a nákladová efektívnosť

30

18

SPOLU

100

62

Návrhy, ktoré nedosahujú uvedené celkové alebo jednotlivé prahové hodnoty, sa zamietnu.

Pri posudzovaní každého z hlavných kritérií na vyhodnotenie návrhov sa musia zohľadniť tieto čiastkové kritériá:

1.

Únijný rozmer

a)

relevantnosť navrhovaných informačných a propagačných akcií z hľadiska všeobecných a konkrétnych cieľov uvedených v článku 2 nariadenia (EÚ) č. 1144/2014, ciele uvedené v článku 3 tohto nariadenia, ako aj priority, ciele a očakávané výsledky oznámené v rámci príslušnej tematickej priority;

b)

posolstvo kampane Únie;

c)

vplyv projektu na úrovni Únie.

2.

Kvalita technického návrhu

a)

kvalita a relevantnosť analýzy trhu;

b)

súdržnosť stratégie programu, cieľov a kľúčových posolstiev;

c)

vhodný výber činností vzhľadom na ciele a stratégiu programu, primeraný komunikačný mix, synergia medzi činnosťami;

d)

výstižný opis činností a výstupov;

e)

kvalita navrhovaných metód hodnotenia a ukazovateľov.

3.

Kvalita projektového riadenia

a)

organizácia projektu a riadiaca štruktúra;

b)

mechanizmy kontroly kvality a riadenie rizík.

4.

Rozpočtová a nákladová efektívnosť

a)

odôvodnenie celkovej úrovne investícií;

b)

vhodné pridelenie rozpočtu vzhľadom na ciele a rozsah činností;

c)

jasný opis odhadovaných nákladov a presnosti rozpočtu;

d)

súlad medzi odhadovanými nákladmi a výstupmi;

e)

realistický odhad nákladov na koordináciu projektu a na činnosti, ktoré vykonáva navrhujúca organizácia, vrátane počtu osobodní a sadzby za ne.

Po vyhodnotení sa všetky oprávnené návrhy zoradia podľa celkového dosiahnutého počtu bodov.

Finančné príspevky sa udelia návrhom s najvyšším počtom bodov do výšky dostupných rozpočtových prostriedkov.

Pre každú z prioritných tém uvedených v oddiele 6.2 tejto výzvy sa zostaví osobitný zoznam návrhov usporiadaných podľa počtu bodov.

Pokiaľ majú dva (alebo viaceré) návrhy rovnaký počet bodov v rovnakom zozname návrhov usporiadaných podľa počtu bodov, uprednostnia sa tie návrhy, ktoré umožňujú diverzifikáciu, pokiaľ ide o výrobky alebo cieľové trhy. To znamená, že spomedzi dvoch návrhov ex aequo Komisia vyberie najprv ten, ktorého obsah (po prvé z hľadiska výrobkov, po druhé z hľadiska cieľového trhu) ešte nie je zastúpený v zozname návrhov usporiadaných podľa poradia. Ak toto kritérium nie je možné použiť, Komisia vyberie najskôr program s najvyšším počtom bodov, pokiaľ ide o jednotlivé kritériá na vyhodnotenie návrhov. Najprv porovná počet bodov získaných za „únijný rozmer“, potom za „kvalitu technického návrhu“ a nakoniec za „rozpočtovú a nákladovú efektívnosť“.

Ak na danú tému nebude v poradovom zozname dostatok návrhov na vyčerpanie celej predpokladanej sumy, zvyšná suma môže byť prerozdelená na iné témy podľa týchto kritérií:

a)

celková zvyšná predpokladaná suma na tri témy týkajúce sa vnútorného trhu sa pridelí projektom zameraným na vnútorný trh s najvyšším počtom bodov za kvalitu bez ohľadu na tému, v rámci ktorej podali žiadosť;

b)

rovnaký prístup sa príjme, pokiaľ ide o návrhy zamerané na tretie krajiny (témy 4 – 6);

c)

ak predpokladaná suma aj tak nie je vyčerpaná, zvyšné sumy za vnútorný trh aj tretie krajiny sa zlúčia a pridelia projektom s najvyšším počtom bodov za kvalitu bez ohľadu na prioritu a tému, v rámci ktorej podali žiadosť.

Bude sa prísne dodržiavať poradie v poradových zoznamoch.

10.   Právne záväzky

Po vyhodnotení Chafea zostaví zoznam návrhov odporučených na financovanie, na ktorom budú návrhy zoradené podľa celkového dosiahnutého počtu bodov.

Podľa článku 11 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1144/2014 Európska komisia prijme vykonávacie akty určujúce vybraté jednoduché programy, ich prípadné úpravy a zodpovedajúce rozpočty (rozhodnutie o grante).

V tomto rozhodnutí Komisie sa uvedie zoznam vybraných programov schválených na udelenie finančného príspevku Únie podľa článku 15 nariadenia (EÚ) č. 1144/2014. Toto rozhodnutie bude určené príslušným členským štátom. Príslušné členské štáty nesú zodpovednosť za riadne vykonávanie vybraných jednoduchých programov, ako aj za príslušné platby.

Hneď ako Komisia schváli tento vykonávací akt, pošle kópie vybraných programov dotknutým členským štátom. Členské štáty bezodkladne informujú dotknuté navrhujúce organizácie, či ich žiadosť bola prijatá alebo nie.

Členské štáty uzatvoria dohody o grante na realizáciu programov s vybranými navrhujúcimi organizáciami v súlade s požiadavkami uvedenými v článku 10 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2015/1831. V dohodách o grante sa budú predovšetkým podrobne uvádzať podmienky a výška financovania, ako aj povinnosti zmluvných strán.

11.   Finančné ustanovenia

11.1.   Všeobecné zásady uplatňujúce sa na granty

a)

Zásada nekumulácie

Každé opatrenie môže získať iba jeden grant z rozpočtu EÚ.

Tie isté náklady sa z rozpočtu Únie nemôžu za žiadnych okolností financovať dvakrát.

Žiadatelia uvedú zdroje a sumy financovania Únie, ktoré získali alebo o ktoré žiadali na to isté opatrenie alebo časť opatrenia alebo na ich fungovanie (granty na prevádzku), ako aj akékoľvek financovanie, ktoré získali alebo o ktoré žiadali na to isté opatrenie.

b)

Zásada neretroaktivity

Grant sa nesmie udeliť so spätnou platnosťou na opatrenia, ktoré už boli dokončené.

c)

Zásada spolufinancovania

Spolufinancovanie znamená, že zdroje, ktoré sú potrebné na realizáciu opatrenia, sa neposkytujú iba z grantu EÚ.

Zvyšok výdavkov znáša výhradne navrhujúca organizácia.

Povolené sú a za príjmy sa budú považovať finančné príspevky, ktoré poskytli príjemcovi jeho členovia, výhradne na úhradu oprávnených nákladov v rámci činnosti.

11.2.   Vyrovnaný rozpočet

V časti A formulára žiadosti musí byť uvedený odhadovaný rozpočet opatrenia. Musí mať vyvážené príjmy a výdavky.

Rozpočet sa musí zostaviť v eurách.

Žiadatelia, ktorí predpokladajú, že im náklady nevzniknú v eurách, sú vyzvaní použiť výmenný kurz uverejnený v Úradnom vestníku Európskej únie:

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm

11.3.   Zákazky na plnenie/zadanie zákazky subdodávateľovi

Ak si vykonávanie opatrenia vyžaduje zadanie verejných zákaziek (zákaziek na plnení), prijímateľ musí zákazku zadať ponuke, ktorá predstavuje najvýhodnejší pomer medzi kvalitou a cenou, alebo (prípadne) ponuke s najnižšou cenou, pričom musí predísť konfliktu záujmov (20).

Od príjemcu sa očakáva, že jasne zaznamená postup zadávania zákazky a zachová dokumentáciu pre prípad auditu.

V prípade, že navrhujúcou organizáciou je verejnoprávny subjekt v zmysle článku 2 ods. 1 bode 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ (21), musí vybrať subdodávateľov v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi transponujúcimi uvedenú smernicu.

Zadanie zákazky subdodávateľovi, t. j. externalizácia konkrétnych úloh alebo činností, ktoré sú súčasťou opatrenia opísaného v návrhu, musí spĺňať podmienky uplatniteľné na každú zákazku na plnenie (špecifikovanú v predchádzajúcej časti) a okrem toho aj tieto podmienky:

musí byť opodstatnené vzhľadom na charakter opatrenia a na to, čo je nevyhnutné na jeho vykonávanie;

základné úlohy v rámci opatrení (t. j. technická a finančná koordinácia opatrenia a riadenie stratégie) nemôžu byť zadané subdodávateľom ani delegované;

odhad nákladov na zadanie zákazky subdodávateľom musí byť jasne uvedený v technických a finančných častiach návrhu;

každé využitie subdodávok, ak nie je stanovené v opise opatrenia, príjemca oznamuje a členský štát schvaľuje. Členský štát môže udeliť schválenie:

i)

pred využitím subdodávok, ak príjemca požaduje zmenu,

ii)

po využití subdodávok, ak zadanie subdodávateľom:

je konkrétne odôvodnené v predbežnej alebo záverečnej technickej správe a

nepredstavuje zmeny v dohode o grante, ktoré by spochybnili rozhodnutie o udelení grantu alebo by boli v rozpore s rovnakým zaobchádzaním so žiadateľmi;

príjemcovia zabezpečia, aby sa určité podmienky vzťahujúce sa na príjemcov, vymenované v dohode o grante (napr. viditeľnosť, dôvernosť atď.) vzťahovali aj na subdodávateľov.

Zadávanie subdodávok subjektom, ktoré majú štrukturálnu väzbu s príjemcom

Subdodávky sa môžu zadávať aj subjektom, ktoré majú štrukturálnu väzbu s príjemcom, ale len ak cena neprevyšuje skutočné náklady, ktoré vznikli subjektu (t. j. bez ziskového rozpätia).

Úlohy, ktoré majú vykonávať takéto subjekty, musia byť jasne uvedené v technickej časti návrhu.

11.4.   Podoby financovania, oprávnené a neoprávnené náklady

Spolufinancovanie má formu úhrady určenej časti skutočne vynaložených oprávnených nákladov; bude zahŕňať aj paušálnu sadzbu pokrývajúcu nepriame náklady (rovnú 4 % oprávnených nákladov na zamestnancov), ktoré súvisia s realizáciou opatrenia (22).

Maximálna suma, o ktorú možno žiadať

Grant EÚ je obmedzený na túto maximálnu mieru spolufinancovania:

v prípade jednoduchých programov na vnútornom trhu: 70 % oprávnených nákladov,

v prípade jednoduchých programov v tretích krajinách: 80 % oprávnených nákladov,

v prípade jednoduchých programov na vnútornom trhu príjemcu so sídlom v členských štátoch, ktoré čerpajú od 1. januára 2014 alebo neskôr finančnú pomoc v súlade s článkami 136 a 143 ZFEÚ (23): 75 % oprávnených nákladov programu,

v prípade jednoduchých programov v tretích krajinách príjemcu so sídlom v členských štátoch, ktoré čerpajú od 1. januára 2014 alebo neskôr finančnú pomoc v súlade s článkami 136 a 143 ZFEÚ: 85 % oprávnených nákladov programu.

Tieto dva posledné uvedené percentuálne podiely sa uplatňujú na tie programy, o ktorých rozhodla Komisia pred dátumom, od ktorého už dotknutý členský štát nedostáva takúto finančnú pomoc.

V dôsledku toho sa časť celkových oprávnených výdavkov zahrnutých v rozpočtovom odhade musí financovať z iných zdrojov ako z grantu EÚ (zásada spolufinancovania).

Oprávnené náklady

Oprávnené náklady skutočne vznikli príjemcovi grantu a spĺňajú všetky kritériá uvedené v článku 6.1 a 6.2 vzorovej dohody o grante a v článku 4 delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/1829.

Neoprávnené náklady

Neoprávnené náklady sú náklady, ktoré nespĺňajú podmienky stanovené v článku 4 delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/1829. Sú uvedené v článku 6.4 vzorovej dohody o grante

Výpočet konečnej výšky grantu

Konečná výška grantu sa vypočíta po ukončení programu, pri schvaľovaní žiadosti o platbu.

Konečná výška grantu závisí od skutočného rozsahu, v akom sa program vykonáva v súlade s podmienkami dohody o grante.

Túto sumu vypočíta členský štát – pri platbe zostatku – v súlade s článkom 15 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2015/1831.

11.5.   Platobné podmienky

Navrhujúca organizácia môže predložiť žiadosť o vyplatenie zálohovej platby dotknutému členskému štátu v súlade s článkom 13 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2015/1831.

Žiadosti o priebežné platby finančného príspevku Únie predkladajú navrhujúce organizácie členským štátom v súlade s článkom 14 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2015/1831.

Žiadosti o vyplatenie zostatku (záverečnú platbu) predkladajú navrhujúce organizácie členským štátom v súlade s článkom 15 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2015/1831.

11.6.   Zábezpeka zložená vopred

V súlade s článkom 13 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2015/1831 sa zálohová platba vyplatí pod podmienkou, že navrhujúca organizácia zloží zábezpeku vo výške uvedenej zálohy v prospech členského štátu v súlade s kapitolou IV delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 907/2014 (24).

12.   Propagácia

Príjemcovia musia jasne zmieniť príspevok Európskej únie pri všetkých činnostiach, na ktoré sa grant používa.

V tejto súvislosti sa od príjemcov vyžaduje, aby názov a logo Európskej únie uvádzali na poprednom mieste vo všetkých svojich publikáciách, na plagátoch, programoch a iných produktoch realizovaných v rámci spolufinancovaného projektu.

Pravidlá grafickej reprodukcie európskeho emblému sa nachádzajú v Medziinštitucionálnej príručke úpravy dokumentov (25).

Okrem toho na všetkých vizuálnych materiáloch vyrobených v rámci propagačného programu spolufinancovaného Európskou úniou musí byť uvedené logo „Enjoy it’s from Europe“. pokyny na používanie sloganu, ako aj všetky grafické súbory, možno prevziať z webového sídla týkajúceho sa propagácie na portáli Europa (26).

Všetky písomné materiály, t. j. brožúry, plagáty, letáky, transparenty, bilbordy, tlačené reklamy, články v novinách, webové stránky (s výnimkou malých zariadení) by mali obsahovať vyhlásenie podľa podmienok uvedených v dohode o grante spolu s vysvetlením, že predstavujú názory autora. Európska komisia nenesie žiadnu zodpovednosť za možné použitie informácií, ktoré materiály obsahujú.

13.   Ochrana údajov

Odpoveď na akúkoľvek výzvu na predkladanie návrhov si vyžaduje zaznamenanie a spracovanie osobných údajov (napríklad meno, adresa a životopis účastníkov spolufinancovaného opatrenia). Takéto údaje sa budú spracúvať podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 (27). Pokiaľ nie je uvedené inak, otázky a všetky požadované osobné údaje potrebné na posúdenie žiadosti v súlade so špecifikáciami výzvy na predkladanie návrhov spracuje výhradne na tento účel výkonná agentúra/Komisia alebo tretie strany konajúce v mene a na zodpovednosť výkonnej agentúry/Komisia. Subjekty, ktorých sa údaje týkajú, môžu byť informované o ďalších podrobnostiach týkajúcich sa operácií spracovania, ich právach a o tom, ako ich môžu uplatniť, pomocou odkazu na vyhlásenie o ochrane osobných údajov uverejnené na portáli účastníkov:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/support/legal_notices.html

a webovom sídle agentúry:

http://ec.europa.eu/chafea/about/data_protection.html

Žiadatelia sú vyzvaní, aby si preverovali príslušné vyhlásenie o ochrane osobných údajov v pravidelných intervaloch tak, aby boli riadne informovaní o možných aktualizáciách, ktoré sa môžu vyskytnúť v lehote na predloženie návrhov alebo neskôr. Príjemcovia majú právnu povinnosť informovať svojich zamestnancov o príslušných spracovaniach osobných údajov, ktoré má vykonať agentúra; na tento účel im musia poskytnúť vyhlásenia o ochrane údajov uverejnené agentúrou na účastníckom portáli predtým, ako agentúre odovzdajú ich údaje; Osobné údaje môžu byť v súlade s uplatniteľnými ustanoveniami zaznamenané do systému včasného odhaľovania rizika a vylúčenia (EDES) Európskej komisie stanoveného v článkoch 105a a 108 nariadenia o rozpočtových pravidlách EÚ.

14.   Postup pri predkladaní návrhov

Návrhy sa musia predložiť v lehote stanovenej v oddiele 3 prostredníctvom elektronického systému predkladania návrhov: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/agrip/index.html

Pred predložením návrhu:

1.

Nájdite výzvu:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/agrip/index.html

2.

Vytvorte si účet na predloženie návrhu:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/organisations/register.html

3.

Zaregistrujte všetkých partnerov prostredníctvom registra príjemcov:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/organisations/register.html

Žiadatelia budú písomne informovaní o výsledkoch výberového postupu.

Žiadatelia rešpektujú obmedzenie počtu strán a požiadavky na formátovanie technického návrhu (časť B), ktoré sú uvedené v systéme predkladania návrhov.

Predložením návrhu žiadateľ prijíma postupy a podmienky opísané v tejto výzve a v dokumentoch, na ktoré sa táto výzva odvoláva.

Po uplynutí lehoty na predloženie návrhov nie sú povolené žiadne zmeny žiadosti. Ak je však potrebné objasniť niektoré aspekty alebo opraviť administratívne chyby, Komisia/agentúra môže počas procesu hodnotenia na tento účel kontaktovať žiadateľa (28).

Kontakty

Ak máte otázky týkajúce sa on-line nástrojov na predkladanie návrhov, obráťte sa na Helpdesk IT zriadený na tento účel prostredníctvom webového sídla portálu účastníkov:

http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=enquiries.

Ak máte otázky, ktoré sa netýkajú IT, helpdesk agentúry Chafea je k dispozícii prostredníctvom: CHAFEA-AGRI-CALLS@ec.europa.eu. Lehota na predkladanie otázok je 29. marca 2018 17.00 hod. SEČ (stredoeurópskeho času). Odpovede na relevantné otázky budú uverejnené na stránke http://europa.eu/chafea/agri/faq.html do 5. apríla 2018 17.00 hod. SEČ (stredoeurópskeho času).

Často kladené otázky sú uverejnené na webovom sídle agentúry Chafea: http://ec.europa.eu/chafea/agri/faq.html.

V každej korešpondencii súvisiacej s touto výzvou (napr. pri žiadosti o informácie alebo pri predkladaní žiadosti) sa musí jasne uviesť odkaz na túto konkrétnu výzvu. Ak systém elektronickej výmeny údajov návrhu pridelí identifikačné číslo (ID), žiadateľ musí toto číslo používať v každej ďalšej korešpondencii.

Po lehote na predloženie návrhov už nie sú možné úpravy žiadosti.

Súvisiace dokumenty:

príručka pre žiadateľov s príslušnými prílohami,

formulár žiadosti,

vzor dohody o grante (verzia s jedným a viacerými príjemcami).


(1)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1144/2014 z 22. októbra 2014 o informačných a propagačných akciách týkajúcich sa poľnohospodárskych výrobkov uskutočňovaných na vnútornom trhu a v tretích krajinách a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 3/2008 (Ú. v. EÚ L 317, 4.11.2014, s. 56).

(2)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1829 z 23. apríla 2015, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1144/2014 o informačných a propagačných akciách týkajúcich sa poľnohospodárskych výrobkov uskutočňovaných na vnútornom trhu a v tretích krajinách (Ú. v. EÚ L 266, 13.10.2015, s. 3).

(3)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1831 zo 7. októbra 2015, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1144/2014 o informačných a propagačných akciách týkajúcich sa poľnohospodárskych výrobkov uskutočňovaných na vnútornom trhu a v tretích krajinách (Ú. v. EÚ L 266, 13.10.2015, s. 14).

(4)  Vykonávacie nariadenie Komisie z 15. novembra 2017 o prijatí pracovného programu na rok 2018 o informačných a propagačných akciách týkajúcich sa poľnohospodárskych výrobkov, uskutočňovaných na vnútornom trhu a v tretích krajinách, C(2017) 7475/2.

(5)  Tieto informácie sú dostupné na https://ec.europa.eu/chafea/agri/funding-opportunities/simple-and-multi-programmes.

(6)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1).

(7)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671).

(8)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 z 21. novembra 2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny (Ú. v. EÚ L 343, 14.12.2012, s. 1).

(9)  Uloženie položky Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1379/2013 z 11. decembra 2013 o spoločnej organizácii trhov s produktmi rybolovu a akvakultúry, ktorým sa menia nariadenia Rady (ES) č. 1184/2006 a (ES) č. 1224/2009 a zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 104/2000 (Ú. v. EÚ L 354, 28.12.2013, s. 1).

(*1)  Ovčie/kozie mäso je oprávnené aj v téme 1 a téme 2. V programoch týkajúcich sa ovčieho/kozieho mäsa v rámci témy 2 má byť zameranie iné ako aspekt udržateľnosti výroby ovčieho/kozieho mäsa (s výnimkou v prípade, ak je ovčie/kozie mäso spojené s iným výrobkom/výrobkami), aby sa predišlo zdvojeniu.

(*2)  Zloženie regiónov sa riadi klasifikáciou krajín a regiónov Organizácie Spojených národov. Podrobnejšie informácie o zozname krajín tvoriacich geografické oblasti sa nachádzajú tu: http://unstats.un.org/unsd/methods/m49/m49regin.htm.

(10)  Článok 106 ods. 1, článok 106 ods. 2, článok 107 a 108 nariadenia o rozpočtových pravidlách a jeho príslušné pravidlá uplatňovania prijaté nariadením (EÚ, Euratom) č. 966/2012 a delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1268/2012 (Ú. v. EÚ L 362, 31.12.2012, s. 1) naposledy zmenené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2015/1929 (Ú. v. EÚ L 286, 30.10.2015, s. 1), resp. delegovaným nariadením Komisie (EÚ) 2015/2462 (Ú. v. EÚ L 342, 29.12.2015, s. 7).

(11)  Ú. v. ES C 316, 27.11.1995, s. 48.

(12)  Ú. v. ES C 195, 25.6.1997, s. 1.

(13)  Rámcové rozhodnutie Rady 2003/568/SVV z 22. júla 2003 o boji proti korupcii v súkromnom sektore (Ú. v. EÚ L 192, 31.7.2003, s. 54).

(14)  Rámcové rozhodnutie Rady 2008/841/SVV z 24. októbra 2008 o boji proti organizovanému zločinu (Ú. v. EÚ L 300, 11.11.2008, s. 42).

(15)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES z 26. októbra 2005 o predchádzaní využívania finančného systému na účely prania špinavých peňazí a financovania terorizmu (Ú. v. EÚ L 309, 25.11.2005, s. 15).

(16)  Rámcové rozhodnutie Rady 2002/475/SVV z 13. júna 2002 o boji proti terorizmu (Ú. v. ES L 164, 22.6.2002, s. 3).

(17)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/36/EÚ z 5. apríla 2011 o prevencii obchodovania s ľuďmi a boji proti nemu a o ochrane obetí obchodovania, ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2002/629/SVV (Ú. v. EÚ L 101, 15.4.2011, s. 1).

(18)  Nariadenie Rady (ES, EURATOM) č. 2988/95 z 18. decembra 1995 o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES L 312, 23.12.1995, s. 1).

(19)  Vzor je k dispozícii na tejto adrese: http://europass.cedefop.europa.eu/

(20)  Usmernenia k súťažnému konaniu sa nachádzajú na tejto webovej stránke:

https://ec.europa.eu/chafea/agri/sites/chafea/files/agri-2016-61788-00-00_sk.pdf

(21)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES (Ú. v. EÚ L 94, 28.3.2014, s. 65).

(22)  Je dôležité, aby žiadatelia venovali pozornosť skutočnosti, že v prípade, ak dostanú grant na prevádzku, nepriame náklady nie sú oprávnené.

(23)  K dátumu uverejnenia tejto výzvy: Grécko.

(24)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 907/2014 z 11. marca 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013, pokiaľ ide o platobné agentúry a ostatné orgány, finančné hospodárenie, schvaľovanie účtovných závierok, zábezpeky a používanie eura (Ú. v. EÚ L 255, 28.8.2014, s. 18).

(25)  http://publications.europa.eu/code/sk/sk-5000100.htm.

(26)  http://ec.europa.eu/agriculture/promotion/index_en.htm.

(27)  Uloženie položky Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1).

(28)  Článok 96 nariadenia o rozpočtových pravidlách.


12.1.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 9/32


VÝZVA NA PREDKLADANIE NÁVRHOV 2018

KOMBINOVANÉ PROGRAMY

Granty na informačné a propagačné akcie týkajúce sa poľnohospodárskych výrobkov, uskutočňované na vnútornom trhu a v tretích krajinách v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1144/2014

(2018/C 9/10)

1.   Základné informácie a účel tejto výzvy

1.1.   Informačné a propagačné akcie týkajúce sa poľnohospodárskych výrobkov

Dňa 22. októbra 2014 Európsky parlament a Rada prijali nariadenie (EÚ) č. 1144/2014 o informačných a propagačných akciách týkajúcich sa poľnohospodárskych výrobkov uskutočňovaných na vnútornom trhu a v tretích krajinách a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 3/2008 (1). Toto nariadenie je doplnené delegovaným nariadením Komisie (EÚ) 2015/1829 (2) a pravidlá jeho uplatňovania sú stanovené vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 2015/1831 (3).

Všeobecným cieľom informačných a propagačných akcií je zvýšenie konkurencieschopnosti poľnohospodárskeho sektora Únie.

Konkrétnymi cieľmi informačných a propagačných akcií je:

a)

zvýšiť informovanosť o prednostiach poľnohospodárskych výrobkov Únie a vysokých normách pre výrobné metódy v Únii;

b)

zvýšiť konkurencieschopnosť a spotrebu poľnohospodárskych výrobkov a určitých potravinárskych výrobkov Únie a zvýšiť ich profil v rámci Únie i mimo nej;

c)

zvýšiť informovanosť o systémoch kvality Únie a ich uznávanie;

d)

zvýšiť trhový podiel poľnohospodárskych výrobkov a určitých potravinárskych výrobkov Únie s osobitným zameraním na trhy tretích krajín s najvyšším potenciálom rastu;

e)

obnoviť normálne trhové podmienky v prípade závažného narušenia trhu, straty dôvery spotrebiteľov alebo iných špecifických problémov.

1.2.   Ročný pracovný program Komisie na rok 2018

V ročnom pracovnom programe Komisie na rok 2018, prijatom vykonávacím rozhodnutím (4)15. novembra 2017, sú stanovené podrobné informácie týkajúce sa poskytovania spolufinancovania a priority jednoduchých a kombinovaných programov na vnútornom trhu a v tretích krajinách. Daný program je dostupný na tejto adrese:

http://ec.europa.eu/agriculture/promotion/annual-work-programmes/2018/index_en.htm

1.3.   Výkonná agentúra pre spotrebiteľov, zdravie, poľnohospodárstvo a potraviny

Výkonná agentúra pre spotrebiteľov, zdravie, poľnohospodárstvo a potraviny (ďalej len „Chafea“) je Európskou komisiou poverená riadením určitých častí informačných a propagačných akcií týkajúcich sa poľnohospodárskych výrobkov uskutočňovaných na vnútornom trhu a v tretích krajinách vrátane výziev na predkladanie návrhov, prijímania a hodnotenia návrhov, prípravy a podpisovania dohôd o grantoch pre kombinované programy a monitorovania ich vykonávania.

1.4.   Súčasná výzva na predkladanie návrhov

Súčasná výzva na predkladanie návrhov sa týka realizácie kombinovaných programov v rámci oddielu 1.2.1.3 (opatrenia v rámci tematickej priority 3: kombinované programy na vnútornom trhu) a 1.2.1.4 (opatrenia v rámci tematickej priority 4: kombinované programy v tretích krajinách) prílohy I k ročnému pracovnému programu na rok 2018 týkajúcej sa opatrení v rámci tematickej priority 3: kombinované programy na vnútornom trhu a priority 4: kombinované programy v tretích krajinách.

2.   Cieľ(-e) – témy – priority

V oddiele 1.2.1.3 a 1.2.1.4 prílohy I k ročnému pracovnému programu na rok 2018 sa stanovujú tematické priority pre opatrenia, ktoré sa majú spolufinancovať prostredníctvom súčasnej výzvy (pozri tiež oddiel 6.2 týkajúci sa oprávnených činností, uvedený ďalej). Žiadosti predložené v reakcii na túto výzvu musia patriť do rámca niektorej zo štyroch tém uvedených v týchto oddieloch ročného pracovného programu, inak nebudú posúdené na účel financovania. Žiadatelia v rámci tej istej prioritnej témy môžu predložiť viacero žiadostí pre rôzne projekty. Žiadatelia takisto môžu predložiť viacero žiadostí pre rôzne projekty v rámci rôznych tematických priorít alebo tém.

3.   Časový harmonogram

Lehota na predloženie návrhov je 12. apríl 2018, 17.00 hod. SEČ (stredoeurópskeho času).

 

Etapy/Lehoty

Dátum a čas alebo orientačné obdobie

a)

Uverejnenie výzvy na predkladanie návrhov

12.1.2018

b)

Lehota na predloženie otázok nesúvisiacich s IT

29.3.2018 17.00 hod. SEČ

c)

Lehota na odpoveď na otázky nesúvisiace s IT

5.4.2018 17.00 hod. SEČ

d)

Lehota na predloženie žiadostí

12.4.2018 17.00 hod. SEČ

e)

Obdobie vyhodnocovania

apríl – august 2018

f)

Informovanie žiadateľov

október 2018

g)

Prispôsobenie grantu

október 2018 – január 2019

h)

Podpis dohody o grante

< január 2019

i)

Dátum začiatku opatrenia

> 1.1.2019

4.   Dostupné rozpočtové prostriedky

Celkový rozpočet účelovo viazaný na spolufinancovanie opatrení v rámci tejto výzvy je odhadnutý na 74 100 000 EUR. Orientačné sumy k dispozícii pre každú z tém sú uvedené v tabuľke „oprávnené činnosti“ v bode 6.2.

Táto suma je podmienená dostupnosťou rozpočtových prostriedkov stanovených vo všeobecnom rozpočte na rok 2018 po jeho prijatí rozpočtovým orgánom EÚ alebo stanovených v systéme predbežných dvanástin.

Chafea si vyhradzuje právo nerozdeliť všetky dostupné finančné prostriedky.

5.   Podmienky prípustnosti

Žiadosti sa musia poslať najneskôr v lehote na predloženie, uvedenej v oddiele 3.

Žiadosti musí koordinátor predložiť online prostredníctvomportálu účastníkov (elektronický systém predkladania žiadostí, dostupný na adrese: https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/agrip/index.html)

V prípade nedodržania uvedených požiadaviek bude žiadosť zamietnutá.

Aj keď sa návrhy môžu predkladať v akomkoľvek z úradných jazykov Európskej únie, žiadateľov dôrazne podnecujeme k tomu, aby predkladali svoj návrh v anglickom jazyku, aby sa zjednodušilo spracovanie žiadosti vrátane jej preskúmania nezávislými odborníkmi, ktorí poskytnú technický vstup do hodnotenia. Okrem toho by si žiadatelia mali byť vedomí, že CHAFEA v zásade používa anglický jazyk na komunikáciu s príjemcami, pokiaľ ide o nadväzujúce opatrenia a monitorovanie spolufinancovaných opatrení (etapa riadenia grantu).

Ak je návrh napísaný v inom úradnom jazyku EÚ, podľa možnosti by k nemu mal byť priložený anglický preklad technickej časti návrhu (časti B), aby sa nezávislým odborníkom uľahčilo preskúmanie návrhov.

6.   Kritériá oprávnenosti

6.1.   Oprávnení žiadatelia

Návrhy môžu predložiť len právnické osoby alebo iné subjekty, ktoré nie sú podľa platného vnútroštátneho práva právnickou osobou, za predpokladu, že ich zástupcovia sú spôsobilí prijímať právne záväzky v mene daného subjektu a poskytujú záruky ochrany finančných záujmov Únie rovnocenné so zárukami, aké poskytujú právnické osoby podľa článku 131 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 (5) (ďalej len „nariadenie o rozpočtových pravidlách“).

Konkrétnejšie, podľa článku 7 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1144/2014 sú oprávnené predkladať žiadosti tieto subjekty a orgány:

i)

odborové alebo medziodborové organizácie so sídlom v členskom štáte a reprezentatívne zastupujúce príslušný sektor alebo príslušné sektory v danom členskom štáte, a najmä medziodvetvové organizácie, ako sú uvedené v článku 157 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 (6), a skupiny, ako sú uvedené v článku 3 bode 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 (7), ak sú reprezentatívne pre názov chránený podľa nariadenia (EÚ) č. 1151/2012, na ktorý sa vzťahuje uvedený program;

ii)

odborové alebo medziodborové organizácie Únie reprezentatívne zastupujúce príslušný sektor alebo príslušné sektory na úrovni Únie;

iii)

organizácie výrobcov alebo združenia organizácií výrobcov, ako sú uvedené v článkoch 152 a 156 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 a ktoré sú uznané členským štátom; alebo

iv)

subjekty agropotravinárskeho sektora, ktorých cieľom a činnosťou je poskytovanie informácií o poľnohospodárskych výrobkoch a ich propagácia a ktoré boli dotknutým členským štátom poverené jasne definovanou úlohou verejnej služby v tejto oblasti. Uvedené subjekty musia mať legálne sídlo v danom členskom štáte najmenej dva roky pred dátumom výzvy na predkladanie návrhov uvedenej v článku 8 ods. 2

Uvedené navrhujúce organizácie môžu predložiť návrh za predpokladu, že sú reprezentatívni zástupcovia odvetvia alebo výrobku, ktorého sa návrh týka, a návrh musí spĺňať podmienky uvedené v článkoch 1 ods. 1 alebo 1 ods. 2 delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/1829, konkrétne:

i)

odborová alebo medziodborová organizácia so sídlom v členskom štáte alebo na úrovni Únie uvedená v článku 7 ods. 1 písm. a) a b) nariadenia (EÚ) č. 1144/2014 sa považuje za reprezentatívne zastupujúcu odvetvie, ktorého sa program týka:

ak predstavuje najmenej 50 % počtu výrobcov alebo 50 % objemu alebo hodnoty predajnej výroby výrobku alebo dotknutého odvetvia v dotknutom členskom štáte alebo na úrovni Únie; alebo

ak je medziodvetvovou organizáciou uznanou členským štátom podľa článku 158 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 alebo článku 16 nariadenia (EÚ) č. 1379/2013 (8);

ii)

skupina vymedzená v článku 3 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1151/2012, na ktorú sa odkazuje v článku 7 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1144/2014, sa považuje za reprezentatívne zastupujúcu názov chránený podľa nariadenia (EÚ) č. 1151/2012, ktorého sa program týka, ak predstavuje aspoň 50 % objemu alebo hodnoty predajnej výroby výrobku, ktorého názov je chránený;

iii)

organizácia výrobcov alebo združenie organizácií výrobcov podľa článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1144/2014 sa považujú za reprezentatívne zastupujúce výrobok(-y) alebo odvetvie, ktorých sa program týka, ak sú uznané členským štátom v súlade s článkami 154 alebo 156 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 alebo článkom 14 nariadenia (EÚ) č. 1379/2013;

iv)

subjekt agropotravinárskeho sektora uvedený v článku 7 ods. 1 písm. d) nariadenia (EÚ) č. 1144/2014 reprezentatívne zastupuje príslušné odvetviia, ktorých sa program týka, ak sú medzi jeho členmi zástupcovia daného výrobku(-ov) alebo odvetvia.

Odchylne od bodov i) a ii) možno pripustiť nižšie prahové hodnoty, ak navrhujúci subjekt preukáže v predloženom návrhu, že existujú osobitné okolnosti vrátane dôkazov o štruktúre trhu, ktoré odôvodňujú, aby sa s navrhujúcim subjektom zaobchádzalo ako s reprezentatívnym zástupcom dotknutého výrobku alebo odvetvia.

Návrhy predkladajú:

a)

aspoň dva subjekty uvedené v článku 7 ods. 1 písm. a), c) alebo d) nariadenia (EÚ) č. 1144/2014, ktoré sú aspoň z dvoch členských štátov; alebo

b)

jedna alebo viacero organizácií Únie uvedených v článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1144/2014.

Oprávnené sú iba žiadosti od subjektov so sídlom v členských štátoch EÚ.

Pre britských žiadateľov: Upozorňujeme, že kritériá oprávnenosti musia byť splnené počas celého trvania grantu. Ak Spojené kráľovstvo vystúpi z EÚ počas obdobia grantu bez uzatvorenia dohody s EÚ, ktorou sa zabezpečí najmä to, aby boli britskí žiadatelia naďalej oprávnení, prestanete dostávať finančné prostriedky EÚ (pričom bude pokračovať účasť, ak to bude možné) alebo budete povinní odísť z projektu na základe článku 34.3 dohody o grante.

Neoprávnené subjekty: žiadatelia, ktorí už získali finančné prostriedky Únie na tie isté informačné a propagačné akcie, ktoré sú súčasťou ich návrhu(-ov), nie sú oprávnení na financovanie z prostriedkov Únie na dané akcie podľa nariadenia (EÚ) č. 1144/2014.

Na účely posúdenia oprávnenosti žiadateľov sa vyžadujú tieto doplňujúce podklady:

súkromný subjekt: výpis z úradného vestníka, kópia článkov stanov alebo výpis z obchodného registra, alebo registra združení,

verejný subjekt: kópia uznesenia alebo rozhodnutia o založení verejnoprávnej spoločnosti alebo iný úradný dokument, ktorým sa zakladá verejnoprávny subjekt,

subjekty, ktoré nemajú právnu subjektivitu: dokumenty dokazujúce, že ich zástupca je oprávnený prijímať právne záväzky v ich mene,

okrem toho sa od všetkých žiadateľov požaduje, aby predložili relevantné dokumenty preukazujúce, že žiadateľ spĺňa kritériá reprezentatívnosti stanovené v článku 1 delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/1829.

6.2.   Oprávnené opatrenia a činnosti

Návrhy musia spĺňať kritériá oprávnenosti uvedené v prílohe III k ročnému pracovnému programu, konkrétne:

a)

návrhy sa môžu vzťahovať len na výrobky a systémy uvedené v článku 5 nariadenia (EÚ) č. 1144/2014;

b)

návrhy musia byť v súlade s právnymi predpismi Únie, týkajúcimi sa príslušných výrobkov a ich uvádzania na trh, a mať únijný rozmer;

c)

návrhy na vnútornom trhu, ktoré sa vzťahujú na jeden alebo viac systémov uvedených v článku 5 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1144/2014 musia byť vo svojom hlavnom posolstve týkajúcom sa Únie zamerané na daný systém. Ak v rámci tohto programu jeden alebo viac výrobkov ilustruje daný systém, musí vo vzťahu k hlavnému posolstvu týkajúcemu sa Únie predstavovať vedľajšie posolstvo;

d)

ak sa posolstvo, ktoré kombinovaný program prináša, týka informácií o vplyve na zdravie, návrhy:

na vnútornom trhu musia byť v súlade s prílohou k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 (9) alebo byť schválené príslušným vnútroštátnym orgánom zodpovedným za verejné zdravie v členskom štáte, kde sa činnosti vykonávajú;

v tretích krajinách musia byť schválené príslušným vnútroštátnym orgánom zodpovedným za verejné zdravie v krajine, kde sa činnosti vykonávajú.

e)

ak sa v návrhu navrhuje uviesť pôvod alebo značky, musí spĺňať pravidlá uvedené v kapitole II vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2015/1831.

Pre žiadateľov, ktorí predkladajú návrhy zamerané na Spojené kráľovstvo: upozorňujeme, že vystúpenie Spojeného kráľovstva z EÚ môže viesť ku zmenám vo vykonávaní programov.

Na posúdenie oprávnenosti plánovaných činností musia byť predložené tieto informácie:

návrhy zahŕňajúce vnútroštátne systémy kvality musia obsahovať dokumentáciu alebo odkaz na verejne dostupné zdroje preukazujúce, že systém kvality je uznaný členským štátom;

návrhy zamerané na vnútorný trh a odkazujúce na správne stravovacie návyky alebo zodpovednú konzumáciu alkoholu musia uvádzať súlad navrhovaného programu a jeho posolstva s vnútroštátnymi predpismi v oblasti verejného zdravia v členskom štáte, v ktorom sa bude program vykonávať. Odôvodnenie musí obsahovať odkazy alebo dokumentáciu podporujúcu toto tvrdenie.

Okrem toho musí byť návrh v súlade aj s jednou z tematických priorít uvedených v ročnom pracovnom programe na rok 2018 pre kombinované programy. Ďalej sú uvedené výňatky z ročného pracovného programu na rok 2018 s podrobným opisom 4 tém, v prípade ktorých možno predložiť žiadosti. V texte sa opisuje téma, súvisiaca plánovaná suma, ciele a očakávané výsledky.

Činnosti v rámci tematickej priority 3: kombinované programy na vnútornom trhu

Téma

Celková plánovaná suma

Priority na príslušný rok, sledované ciele a očakávané výsledky

Téma A – informačné a propagačné programy zamerané na zdôraznenie aspektu udržateľnosti produkcie ovčieho/kozieho mäsa (*1)

4 000 000 EUR

Cieľom je zdôrazniť aspekt udržateľnosti sektora ovčieho/kozieho mäsa, ktorý je najrozsiahlejším systémom živočíšnej výroby a plní dôležitú úlohu v ochrane prírody a zachovávaní biodiverzity. Čriedy malých prežúvavcov spásajú približne 80 % plôch v znevýhodnených prírodných podmienkach v EÚ a majú aktívnu úlohu v udržiavaní vidieckeho obyvateľstva a zachovávaní trávnych porastov a pastvín. Opatrenia musia upozorňovať na environmentálnu udržateľnosť produkcie a zdôrazňovať jej prospešnosť pre klímu a životné prostredie.

 

 

Opatrenia sa môžu zameriavať napríklad na to, ako propagovaný produkt a jeho výrobná metóda prispieva k zmierneniu zmeny klímy (napr. znižovaním emisií skleníkových plynov) alebo adaptácii na ňu; k biodiverzite, ochrane a udržateľnému využívaniu (napr. krajiny, genetických zdrojov); udržateľnému hospodáreniu s vodami (napr. efektívnosť využívania vody, znižovanie zaťaženia živinami alebo pesticídmi); udržateľnému obhospodarovaniu pôdy (napr. regulácia erózia, rovnováha živín, prevencia okysľovania, salinizácia). Môžu poukazovať aj na aktívnu úlohu rozsiahleho chovu oviec/na mäso u vidieckeho obyvateľstva a v udržiavaní trávnych porastov alebo sezónnych pasienkov.

 

 

Očakávaným konečným vplyvom je zlepšenie informovanosti európskych spotrebiteľov o prínose poľnohospodárskych výrobkov Únie a zvýšenie konkurencieschopnosti a spotreby agropotravinových výrobkov Únie, ich zviditeľnenie a zvýšenie ich podielu na trhu.

Téma B – informačné a propagačné programy zamerané na zvýšenie spotreby ovocia a zeleniny na vnútornom trhu v kontexte vyvážených a správnych stravovacích návykov (*2)

8 000 000 EUR

Komisia je odhodlaná propagovať správne stravovacie návyky v súlade s bielou knihou Európskej komisie o stratégii riešenia zdravotných problémov súvisiacich s výživou, nadváhou a obezitou (10). Opatreniami sa upozorňuje na prospech konzumácie ovocia a zeleniny vo vyváženom stravovaní. Posolstvá by mohli byť zamerané najmä na: cieľ, ktorým je aspoň 5 porcií rôznych druhov ovocia a zeleniny každý deň, umiestnenie ovocia a zeleniny v potravinovej pyramíde, prospešný vplyv na zdravie atď.

 

 

Cieľom je zvýšiť konzumáciu ovocia a zeleniny EÚ prostredníctvom informovania spotrebiteľov o vyvážených a správnych stravovacích návykoch a

 

 

Očakávaným konečným vplyvom je zvýšenie konkurencieschopnosti a spotreby agropotravinových výrobkov Únie, ich zviditeľnenie a zvýšenie ich trhového podielu.

Téma C – informačné a propagačné programy zamerané na zvýšenie informovanosti a uznávania systémov kvality Únie, ako sa vymedzujú v článku 5 ods. 4 písm. a), b) a c) nariadenia (EÚ) č. 1144/2014

30 000 000 EUR

V prípade informačných a propagačných programov zameraných na zvýšenie informovanosti a uznávania systémov kvality Únie, ako sa vymedzujú v článku 5 ods. 4 písm. a), b) a c) nariadenia (EÚ) č. 1144/2014:

Cieľom je zvýšiť informovanosť o systémoch kvality Únie a ich uznávanie:

a)

systémy kvality: chránené označenie pôvodu (CHOP), chránené zemepisné označenie (CHZO), zaručená tradičná špecialita (ZTŠ) a nepovinné výrazy kvality,

b)

spôsob ekologickej poľnohospodárskej výroby,

c)

logo označujúce kvalitné poľnohospodárske výrobky typické pre najvzdialenejšie regióny Únie.

Jedným z očakávaných výsledkov je dosiahnuť, aby európski spotrebitelia vo zvýšenej miere rozpoznávali logo spojené so systémami kvality Únie, keďže podľa osobitného prieskumu Eurobarometra (č. 440) len 20 % európskych spotrebiteľov pozná logá výrobkov, ktoré využívajú chránené označenie pôvodu (CHOP), 17 % chránené zemepisné označenie (CHZO) a 15 % zaručenú tradičnú špecialitu, pričom ide o hlavné systémy kvality Únie. Okrem toho len 23 % európskych spotrebiteľov pozná logo ekologického poľnohospodárstva EÚ.

Očakávaným konečným vplyvom je zvýšenie konkurencieschopnosti a spotreby agropotravinových výrobkov Únie registrovaných v rámci systému kvality Únie, zviditeľniť ich a zvýšiť ich trhový podiel.

alebo:

informačné a propagačné programy zamerané na zdôraznenie osobitných vlastností poľnohospodárskych metód v Únii a vlastností európskych agropotravinových výrobkov EÚ, a systémy kvality vymedzené v článku 5 ods. 4 písm. d) nariadenia (EÚ) č. 1144/2014

 

V prípade informačných a propagačných programov zameraných na zdôraznenie osobitných vlastností poľnohospodárskych metód v Únii a vlastností európskych agropotravinových výrobkov EÚ, a systémy kvality vymedzené v článku 5 ods. 4 písm. d) nariadenia (EÚ) č. 1144/2014:

Cieľom je zdôraznenie aspoň jednej z osobitostí spôsobov poľnohospodárskej výroby v Únii, najmä pokiaľ ide o bezpečnosť potravín, vysledovateľnosť, pravosť, označovanie, nutričné a zdravotné aspekty (vrátane správnych stravovacích návykov a zodpovednej konzumácie vhodných alkoholických nápojov), dobré životné podmienky zvierat, ohľad na životné prostredie a udržateľnosť a typické vlastnosti poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov, najmä pokiaľ ide o ich kvalitu, chuť, rozmanitosť alebo tradície.

Očakávaným vplyvom je zvýšenie informovanosti o prednostiach poľnohospodárskych výrobkov Únie a zvýšenie konkurencieschopnosti a spotreby agropotravinových výrobkov Únie, ich zviditeľnenie a zvýšenie ich trhového podielu.

Činnosti v rámci tematickej priority 4: kombinované programy v tretích krajinách

Témy

Celková plánovaná suma

Priority na príslušný rok, sledované ciele a očakávané výsledky

Téma D – informačné a propagačné programy zamerané na akékoľvek tretie krajiny

32 100 000 EUR

Informačné a propagačné programy sa zameriavajú na jednu alebo viaceré tretie krajiny.

Ciele týchto programov sú v súlade so všeobecnými a s konkrétnymi cieľmi stanovenými v článku 2 a 3 nariadenia (EÚ) č. 1144/2014.

Očakávaným konečným výsledkom je zvýšiť konkurencieschopnosť a spotrebu agropotravinových výrobkov Únie, zviditeľniť ich a zvýšiť ich trhový podiel v týchto cieľových krajinách.

Druhy oprávnených činností

Propagačné a informačné opatrenia môžu predovšetkým pozostávať z týchto činností oprávnených v rámci tejto výzvy:

1.

Riadenie projektu

2.

Vzťahy s verejnosťou (PR)

činnosti v oblasti PR,

tlačové akcie,

3.

Webové sídlo, sociálne médiá

zriadenie, aktualizácia, údržba webového sídla,

sociálne médiá (zriadenie účtov, pravidelné príspevky),

ostatné (mobilné aplikácie, platformy na elektronické vzdelávanie, webové semináre atď.);

4.

Inzercia

tlač,

televízia,

rozhlas,

online,

vonkajšia,

kino;

5.

Komunikačné nástroje

publikácie, mediálne materiály, propagačný tovar,

propagačné videá,

6.

Podujatia

veľtrhové stánky,

semináre, workshopy, stretnutia medzi podnikmi (B2B), odborná príprava pre obchodníkov/kuchárov, aktivity na školách,

reštauračné týždne,

sponzorovanie podujatí,

študijné cesty po Európe;

7.

Propagácia na mieste predaja

degustačné dni,

ostatné: propagácia v publikáciách maloobchodníkov, reklama týkajúca sa miesta predaja.

Degustácia a distribúcia vzoriek nie sú povolené v súvislosti s kampaňami o zodpovednom pití, ktoré sa realizujú na vnútornom trhu; tieto činnosti sú však prijateľné, ak sú doplnkové a nápomocné pri poskytovaní informačných akcií o systémoch kvality a spôsobe ekologickej poľnohospodárskej výroby.

Obdobie vykonávania

Spolufinancované opatrenia (informačné/propagačné programy) sa realizujú počas najmenej jedného roka, nie však dlhšie ako tri roky.

V návrhoch by sa malo vymedziť trvanie opatrenia.

7.   Kritériá vylúčenia  (11)

7.1.   Vylúčenie z účasti

Žiadatelia budú vylúčení z účasti na výzve na predkladanie návrhov, ak sa nachádzajú v ktorejkoľvek zo situácií vedúcich k vylúčeniu:

a)

daný hospodársky subjekt je v konkurze, v insolvenčnom konaní alebo v likvidácii, jeho aktíva spravuje likvidátor alebo súd, podlieha dohode s veriteľmi, podnikateľské činnosti sú pozastavené alebo je v akejkoľvek podobnej situácii vyplývajúcej z podobného postupu podľa vnútroštátnych zákonov alebo iných právnych predpisov;

b)

konečným rozsudkom alebo konečným správnym rozhodnutím bolo stanovené, že hospodársky subjekt porušuje svoje povinnosti týkajúce sa platby daní alebo príspevkov na sociálne zabezpečenie, ktoré má platiť v súlade s právom krajiny, v ktorej je usadený, alebo krajiny, kde sídli verejný obstarávateľ, alebo krajiny, v ktorej sa má zákazka plniť;

c)

konečným rozsudkom alebo konečným správnym rozhodnutím bolo stanovené, že hospodársky subjekt sa dopustil závažného odborného pochybenia tým, že porušil platné zákony alebo predpisy alebo etické normy profesie, ku ktorej hospodársky subjekt patrí, alebo tým, že sa dopustil akéhokoľvek pochybenia, ktoré má dosah na jeho profesionálnu dôveryhodnosť, ak takéto konanie svedčí o zlom úmysle alebo hrubej nedbanlivosti, a to najmä ak ide o akékoľvek z týchto konaní:

i)

podvodné alebo nedbanlivé skreslenie informácií vyžadovaných na overenie neexistencie dôvodov na vylúčenie alebo splnenia podmienok účasti alebo počas plnenia zákazky;

ii)

uzatvorenie zmluvy s inými hospodárskymi subjektmi s cieľom narušiť hospodársku súťaž;

iii)

porušenie práv duševného vlastníctva;

iv)

pokus ovplyvniť proces rozhodovania verejného obstarávateľa počas postupu obstarávania;

v)

pokus získať dôverné informácie, ktoré mu počas postupu obstarávania môžu poskytnúť nenáležité výhody;

d)

konečným rozsudkom bolo stanovené, že hospodársky subjekt sa dopustil ktoréhokoľvek z týchto skutkov:

i)

podvodu v zmysle článku 1 Dohovoru o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev vyhotoveného aktom Rady z 26. júla 1995 (12);

ii)

korupcie v zmysle článku 3 Dohovoru o boji proti korupcii úradníkov Európskych spoločenstiev alebo úradníkov členských štátov Európskej únie, vypracovaného aktom Rady z 26. mája 1997 (13) a článku 2 ods. 1 rámcového rozhodnutia Rady 2003/568/SVV (14), a tiež aj korupcie, ako sa vymedzuje v práve krajiny, v ktorej sa nachádza verejný obstarávateľ, alebo krajiny, v ktorej je usadený hospodársky subjekt, alebo krajiny plnenia zákazky;

iii)

účasti v zločineckej organizácii v zmysle článku 2 rámcového rozhodnutia Rady 2008/841/SVV (15);

iv)

prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, ako sa vymedzujú v článku 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES (16);

v)

trestných činov súvisiacich s terorizmom alebo trestných činov spojených s teroristickými aktivitami, v zmysle článkov 1 a 3 rámcového rozhodnutia Rady 2002/475/SVV (17), alebo podnecovania alebo napomáhania trestných činov, navádzania na ne alebo pokusu o ich spáchanie, ako sa uvádza v článku 4 uvedeného rozhodnutia;

vi)

využívania detskej práce alebo iných foriem obchodovania s ľuďmi, ako sa vymedzujú v článku 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/36/EÚ (18);

e)

hospodársky subjekt vykazuje závažné nedostatky pri dodržiavaní hlavných povinností v rámci plnenia zmluvy financovanej z rozpočtu, čo viedlo k jej predčasnému vypovedaniu alebo uplatneniu náhrady škody alebo iným zmluvným sankciám, alebo ak sa tieto nedostatky zistili po kontrolách, auditoch alebo vyšetrovaniach, ktoré viedol povoľujúci úradník, OLAF alebo Dvor audítorov;

f)

konečným rozsudkom alebo konečným správnym rozhodnutím bolo stanovené, že hospodársky subjekt spôsobil nezrovnalosť v zmysle článku 1 ods. 2 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 (19).

7.2.   Vylúčenie z udelenia grantu

Žiadatelia budú vylúčení z poskytnutia spolufinancovania, ak sa v priebehu postupu udeľovania grantov nachádzajú v niektorej zo situácií opísaných v článku 107 nariadenia o rozpočtových pravidlách:

a)

sú v situácii vyžadujúcej vylúčenie stanovenej v súlade s článkom 106 nariadenia o rozpočtových pravidlách;

b)

skreslili informácie, ktoré sa požadujú ako podmienka na účasť na postupe, alebo dané informácie pri postupe udeľovania grantov vôbec neposkytli.

S cieľom preukázať dodržiavanie kritérií vylúčenia musí koordinátor pri podaní svojej online žiadosti skontrolovať príslušné okienko. Všetci príjemcovia (v prípade grantu pre viacerých príjemcov), ktorí boli vybraní na spolufinancovanie, musia podpísať čestné vyhlásenie potvrdzujúce, že sa nenachádzajú ani v jednej zo situácií uvedených v článku 106 ods. 1, článku 106 ods. 2, článku 107 a 108 nariadenia o rozpočtových pravidlách. Žiadatelia by mali dodržiavať pokyny na portáli účastníkov.

8.   Podmienky účasti

8.1.   Finančná spôsobilosť

Žiadatelia musia mať stabilné a dostatočné finančné zdroje, aby mohli pokračovať vo svojej činnosti počas celého obdobia realizácie opatrenia a podieľať sa na jeho financovaní.

Finančná spôsobilosť všetkých žiadateľov sa posúdi podľa požiadaviek nariadenia o rozpočtových pravidlách. Toto posúdenie sa neuskutoční, ak:

je žiadateľ verejným subjektom,

je príspevok EÚ požadovaný žiadateľom ≤ EUR 60 000.

Doplňujúce dokumenty, ktoré je potrebné priložiť k žiadosti online, aby bolo možné vykonať posúdenie finančnej spôsobilosti, zahŕňajú:

ročné účtovné závierky (vrátane súvahy a výkazu ziskov a strát) za posledný rozpočtový rok, za ktorý sa vykonala uzávierka;

v prípade novovzniknutých subjektov môže uvedené dokumenty nahradiť obchodný plán.

Okrem toho, v prípade koordinátora alebo iného príjemcu žiadajúceho o príspevok EÚ ≥ EUR 750 000 (prahová hodnota uplatniteľná na príjemcu):

audítorská správa vypracovaná schváleným externým audítorom, v ktorej sa certifikuje účtovníctvo za posledný dostupný rozpočtový rok. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na verejné subjekty.

Posúdenie finančnej spôsobilosti žiadateľov sa vykoná prostredníctvom portálu účastníkov.

8.2.   Prevádzková spôsobilosť

Žiadatelia musia mať odborné schopnosti a kvalifikáciu potrebné na dokončenie programu.

Žiadatelia musia preukázať, že aspoň jedna fyzická osoba pracujúca na základe pracovnej zmluvy so žiadateľom alebo pridelená na opatrenie na základe rovnocenného menovacieho aktu, preradenia za odplatu alebo na základe iných typov priamych zmlúv (napr. vzťahujúcich sa na poskytovanie služieb) bude menovaná za vedúceho projektu. Vedúci projektu musí mať aspoň trojročné skúsenosti v riadení projektov. Ako dôkaz musia byť poskytnuté nasledujúce informácie v prílohe „Doplňujúce informácie“:

životopis (kvalifikácia a odborné skúsenosti) zamestnancov žiadateľa, ktorí nesú hlavnú zodpovednosť za riadenie a vykonávanie navrhovaného opatrenia, s použitím vzoru Europass (20),

vyhlásenie navrhovaného vedúceho projektu, že bude k dispozícii počas celého trvania navrhovaného opatrenia.

V prípadoch, ak navrhujúce organizácie navrhnú realizáciu určitých častí návrhu, musí sa poskytnúť dôkaz, že majú aspoň trojročné skúsenosti s realizáciou informačných a propagačných akcií. Ako dôkaz musia byť poskytnuté nasledujúce informácie v prílohe „Doplňujúce informácie“:

správa o činnosti navrhujúcej organizácie(-í) alebo opis činností vykonávaných v súvislosti s činnosťami, ktoré sú oprávnené na spolufinancovanie podľa opisu v bode 6.

9.   Kritériá na vyhodnotenie návrhov

Časť B žiadosti slúži na vyhodnotenie návrhu na základe kritérií na vyhodnotenie návrhov.

V žiadostiach musí byť navrhnutá efektívna riadiaca štruktúra a musia obsahovať jasný a presný opis stratégie a očakávaných výsledkov.

Obsah jednotlivých návrhov sa bude posudzovať podľa týchto kritérií a čiastkových kritérií:

Kritériá

Maximálny počet bodov

Prahová hodnota

1.

Unijný rozmer

20

14

2.

Kvalita technického návrhu

40

24

3.

Kvalita projektového riadenia

10

6

4.

Rozpočtová a nákladová efektívnosť

30

18

SPOLU

100

62

Návrhy, ktoré nedosahujú uvedené celkové alebo jednotlivé prahové hodnoty, sa zamietnu.

Pri posudzovaní každého z hlavných kritérií na vyhodnotenie návrhov sa musia zohľadniť tieto čiastkové kritériá:

1.

Únijný rozmer

a)

relevantnosť navrhovaných informačných a propagačných akcií z hľadiska všeobecných a konkrétnych cieľov uvedeným v článku 2 nariadenia (EÚ) č. 1144/2014, ciele uvedené v článku 3 tohto nariadenia, ako aj priority, ciele a očakávané výsledky oznámené v rámci príslušnej tematickej priority;

b)

posolstvo kampane Únie;

c)

vplyv projektu na úrovni Únie.

2.

Kvalita technického návrhu

a)

kvalita a relevantnosť analýzy trhu;

b)

súdržnosť stratégie programu, cieľov a kľúčových posolstiev;

c)

vhodný výber činností vzhľadom na ciele a stratégiu programu, primeraný komunikačný mix, synergia medzi činnosťami;

d)

výstižný opis činností a výstupov;

e)

kvalita navrhovaných metód hodnotenia a ukazovateľov.

3.

Kvalita projektového riadenia

a)

organizácia projektu a riadiaca štruktúra;

b)

mechanizmy kontroly kvality a riadenie rizík.

4.

Rozpočtová a nákladová efektívnosť

a)

odôvodnenie celkovej úrovne investícií;

b)

vhodné pridelenie rozpočtu vzhľadom na ciele a rozsah činností;

c)

jasný opis odhadovaných nákladov a presnosti rozpočtu;

d)

súlad medzi odhadovanými nákladmi a výstupmi;

e)

realistický odhad nákladov na koordináciu projektu a na činnosti, ktoré vykonáva navrhujúca organizácia, vrátane počtu osôb/dní a sadzby za ne.

Po vyhodnotení sa všetky oprávnené návrhy zoradia podľa celkového dosiahnutého počtu bodov. Finančné príspevky sa udelia návrhom s najvyšším počtom bodov do výšky dostupných rozpočtových prostriedkov.

Pre každú z prioritných tém uvedených v oddiele 6.2 tejto výzvy sa zostaví osobitný poradový zoznam návrhov podľa počtu bodov.

Pokiaľ majú dva alebo viaceré návrhy rovnaký počet bodov v rovnakom poradovom zozname, uprednostnia sa tie návrhy, ktoré umožňujú diverzifikáciu, pokiaľ ide o výrobky alebo cieľové trhy. To znamená, že spomedzi dvoch návrhov ex aequo Komisia vyberie najprv ten, ktorého obsah (po prvé z hľadiska výrobkov, po druhé z hľadiska cieľového trhu) ešte nie je zastúpený v poradovom zozname návrhov. Ak toto kritérium nie je možné použiť, Komisia vyberie najskôr program s najvyšším počtom bodov, pokiaľ ide o jednotlivé kritériá na vyhodnotenie návrhov. Najprv porovná počet bodov získaných za „únijný rozmer“, potom za „kvalitu technického návrhu“ a nakoniec za „rozpočtovú a nákladovú efektívnosť“.

Ak na danú tému nebude v poradovom zozname dostatok návrhov na vyčerpanie celej predpokladanej sumy, zvyšná suma môže byť prerozdelená na iné témy podľa týchto kritérií:

a)

celková zvyšná predpokladaná suma na tri témy týkajúce sa vnútorného trhu sa pridelí projektom zameraným na vnútorný trh s najvyšším počtom bodov za kvalitu bez ohľadu na tému, v rámci ktorej podali žiadosť;

b)

rovnaký prístup sa príjme, pokiaľ ide o návrhy zamerané na tretie krajiny (témy 4 – 6);

c)

ak predpokladaná suma aj tak nie je vyčerpaná, zvyšné sumy za vnútorný trh aj tretie krajiny sa zlúčia a pridelia projektom s najvyšším počtom bodov za kvalitu bez ohľadu na prioritu a tému, v rámci ktorej podali žiadosť.

Bude sa prísne dodržiavať poradie v poradových zoznamoch.

10.   Právne záväzky

Koordinátori návrhov zaradení do zoznamu na financovanie budú vyzvaní, aby sa pred podpísaním dohody o grante zúčastnili etapy prispôsobovania. Prispôsobenie sa vykoná pomocou online systému prípravy grantu (SYGMA). Výsledkom úspešného prispôsobenia by mal byť podpis dohody o grante, ktorá obsahuje údaje v eurách a podrobný opis podmienok a výšky financovania.

Dohodu o grante musí podpísať elektronicky najprv koordinátor v mene konzorcia a potom Chafea. Všetci spolupríjemcovia musia pristúpiť k dohode o grante elektronickým podpísaním formulára o pristúpení ku grantu.

11.   Finančné ustanovenia

V nariadení o rozpočtových pravidlách a jeho pravidlách uplatňovania (21) sa vymedzujú uplatniteľné pravidlá realizácie kombinovaných programov.

11.1.   Všeobecné zásady uplatňujúce sa na granty

a)

Zásada nekumulácie

Každé opatrenie môže získať iba jeden grant z rozpočtu EÚ.

Tie isté náklady sa z rozpočtu Únie nemôžu za žiadnych okolností financovať dvakrát.

Žiadatelia uvedú zdroje a sumy financovania Únie, ktoré získali alebo o ktoré žiadali na to isté opatrenie alebo časť opatrenia alebo na ich fungovanie (granty na prevádzku), ako aj akékoľvek financovanie, ktoré získali alebo o ktoré žiadali na to isté opatrenie.

b)

Zásada neretroaktivity

Grant sa nesmie udeliť so spätnou platnosťou na opatrenia, ktoré už boli dokončené.

Grant sa môže udeliť na opatrenie, ktoré sa už začalo, len ak vie žiadateľ preukázať potrebu začať vykonávať opatrenie pred podpísaním dohody o grante.

V takých prípadoch nesmeli náklady oprávnené na financovanie vzniknúť pred dátumom predloženia žiadosti o grant.

c)

Zásada spolufinancovania

Spolufinancovanie znamená, že zdroje, ktoré sú potrebné na realizáciu opatrenia, sa neposkytujú iba z grantu EÚ.

Zvyšok výdavkov znáša výhradne navrhujúca organizácia. Povolené sú a za príjmy sa budú považovať finančné príspevky, ktoré poskytli príjemcovi jeho členovia, výhradne na úhradu oprávnených nákladov v rámci činnosti.

11.2.   Vyrovnaný rozpočet

V časti A formulára žiadosti musí byť uvedený odhadovaný rozpočet opatrenia. Musí mať vyvážené príjmy a výdavky.

Rozpočet sa musí zostaviť v eurách.

Žiadatelia, ktorí predpokladajú, že im náklady nevzniknú v eurách, sú vyzvaní použiť výmenný kurz uverejnený v Úradnom vestníku Európskej únie:

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm

11.3.   Plnenia zákazky/zadanie zákazky subdodávateľovi

Ak si vykonávanie opatrenia vyžaduje zadanie verejných zákaziek (zákaziek na plnení), prijímateľ musí zákazku zadať ponuke, ktorá predstavuje najvýhodnejší pomer medzi kvalitou a cenou, alebo (prípadne) ponuke s najnižšou cenou, pričom musí predísť konfliktu záujmov (22).

Od príjemcu sa očakáva, že jasne zaznamená postup zadávania zákazky a zachová dokumentáciu pre prípad auditu.

V prípade, že navrhujúcou organizáciou je verejnoprávny subjekt v zmysle článku 2 ods. 1 bode 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ (23), musí vybrať subdodávateľov v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi transponujúcimi uvedenú smernicu.

Zadanie zákazky subdodávateľovi, t. j. externalizácia konkrétnych úloh alebo činností, ktoré sú súčasťou opatrenia opísaného v návrhu, musí spĺňať podmienky uplatniteľné na každú zákazku na plnenie (špecifikovanú v predchádzajúcej časti) a okrem toho aj tieto podmienky:

musí byť opodstatnené vzhľadom na charakter opatrenia a na to, čo je nevyhnutné na jeho vykonávanie;

základné úlohy v rámci opatrení (t. j. technická a finančná koordinácia opatrenia a riadenie stratégie) nemôžu byť zadané subdodávateľom ani delegované;

odhad nákladov na zadanie zákazky subdodávateľom musí byť jasne uvedený v technických a finančných častiach návrhu;

každé využitie subdodávok, ak nie je stanovené v opise opatrenia, príjemca oznamuje a Chafea schvaľuje. Chafea môže udeliť schválenie:

i)

pred využitím subdodávok, ak príjemca požaduje zmenu,

ii)

po využití subdodávok, ak zadanie subdodávateľom:

je konkrétne odôvodnené v predbežnej alebo záverečnej technickej správe a

nepredstavuje zmeny v dohode o grante, ktoré by spochybnili rozhodnutie o udelení grantu alebo by boli v rozpore s rovnakým zaobchádzaním so žiadateľmi;

príjemcovia zabezpečia, aby sa určité podmienky vzťahujúce sa na príjemcov, vymenované v dohode o grante (napr. viditeľnosť, dôvernosť atď.) vzťahovali aj na subdodávateľov.

Zadávanie subdodávok subjektom, ktoré majú štrukturálnu väzbu s príjemcom

Subdodávky sa môžu zadávať aj subjektom, ktoré majú štrukturálnu väzbu s príjemcom, ale len ak cena neprevyšuje skutočné náklady, ktoré vznikli subjektu (t. j. bez ziskového rozpätia).

Úlohy, ktoré majú vykonávať takéto subjekty, musia byť jasne uvedené v technickej časti návrhu.

11.4.   Podoby financovania, oprávnené a neoprávnené náklady

Spolufinancovanie má formu úhrady určenej časti skutočne vynaložených oprávnených nákladov; bude zahŕňať aj paušálnu sadzbu pokrývajúcu nepriame náklady (rovnú 4 % oprávnených nákladov na zamestnancov), ktoré súvisia s realizáciou opatrenia (24).

Maximálna suma, o ktorú možno žiadať

Grant EÚ je obmedzený na túto maximálnu mieru spolufinancovania:

v prípade kombinovaných programov na vnútornom trhu a v tretích krajinách: 80 % oprávnených nákladov programu,

v prípade žiadateľov so sídlom v členských štátoch, ktorí prijímajú od 1. januára 2014 alebo po tomto dátume finančnú pomoc v súlade s článkom 136 a 143 ZFEÚ (25), toto percento predstavuje 85 %.

Toto sa uplatňuje iba na tie granty, ktoré podpísala Chafea pred dátumom, od ktorého už dotknutý členský štát nedostáva takúto finančnú pomoc.

V dôsledku toho sa časť celkových oprávnených výdavkov zahrnutých v rozpočtovom odhade musí financovať z iných zdrojov ako z grantu EÚ (zásada spolufinancovania).

Oprávnené náklady

Oprávnené náklady skutočne vznikli príjemcovi grantu a spĺňajú všetky kritériá uvedené v článku 6 dohody o grante.

Oprávnené (priame a nepriame) náklady sú uvedené v dohode o grante (pozri článok 6 ods. 1, 2 a 3).

Neoprávnené náklady sú uvedené v dohode o grante (pozri článok 6.4).

Výpočet konečnej výšky grantu

Konečná výška grantu sa vypočíta po ukončení programu, pri schvaľovaní žiadosti o platbu.

Konečná výška grantu závisí od skutočného rozsahu, v akom sa program vykonáva v súlade s podmienkami dohody o grante.

Túto sumu vypočíta Chafea po platbe zostatku na základe týchto krokov:

(1)

použitie sadzby úhrad na oprávnené náklady;

(2)

obmedzenie na maximálnu výšku grantu;

(3)

zníženie z dôvodu zásady neziskovosti;

(4)

zníženie z dôvodu nesprávneho vykonávania alebo porušenia iných povinností.

Účelom ani účinkom grantov EÚ nesmie byť vytváranie zisku v rámci opatrenia. Zisk je vymedzený ako kladný rozdiel medzi sumou získanou ako výsledok krokov 1 a 2 plus celkové príjmy v rámci opatrenia a celkovými oprávnenými nákladmi na opatrenie.

V prípade dosiahnutia zisku je Chafea oprávnená vymáhať percentuálny podiel zisku zodpovedajúci príspevku EÚ na oprávnené náklady, ktoré príjemcovia skutočne vynaložili na realizáciu opatrenia. Z tohto ustanovenia sú vyňatí partneri (koordinátori alebo iní príjemcovia), ktorí žiadajú príspevok EÚ vo výške ≤ 60 000 EUR.

11.5.   Platobné podmienky

Koordinátorovi sa v súlade s podmienkami stanovenými v dohode o grante (článok 16.2) prevedie platba predbežného financovania zodpovedajúca 20 % výšky grantu.

V súlade s podmienkami stanovenými v dohode o grante (článok 16.3) sa koordinátorovi vyplatí priebežná platba. Priebežné platby sú určené na úhradu oprávnených nákladov vynaložených na vykonanie programu v zodpovedajúcich obdobiach vykazovania.

Celková výška platieb v rámci predbežného financovania a priebežných platieb nesmie prekročiť 90 % maximálnej výšky grantu.

Chafea určí výšku platby zostatku na základe výpočtu konečnej výšky grantu a podľa podmienok stanovených v dohode o grante.

Ak je celková suma predchádzajúcich platieb vyššia ako konečná výška grantu, platba zostatku má formu vrátenia príslušnej sumy.

11.6.   Zábezpeka na predbežné financovanie

V prípade, že finančná spôsobilosť žiadateľa nie je uspokojivá, môže byť požadovaná zábezpeka na predbežné financovanie až do výšky predbežného financovania s cieľom obmedziť finančné riziká spojené s platbou predbežného financovania.

Ak sa vyžiada finančná zábezpeka, v eurách ju poskytne banka alebo schválená finančná inštitúcia so sídlom v jednom z členských štátov Európskej únie. Sumy zablokované na bankových účtoch sa neprijmú ako finančné zábezpeky.

Zábezpeka sa môže nahradiť spoločnou a nerozdielnou zábezpekou tretej strany alebo spoločnou zábezpekou príjemcov akéhokoľvek opatrenia, ktorí sú účastníkmi tej istej dohody o grante.

Ručiteľ vystupuje ako ručiteľ prvého stupňa a nesmie žiadať, aby Chafea najprv uplatnila svoje práva proti hlavnému dlžníkovi (t. j. príslušnému príjemcovi).

Zábezpeka na predbežné financovanie výslovne zostáva v platnosti až do vyplatenia zostatku a v prípade, že sa platba zostatku vykonáva formou vrátenia, zostáva v platnosti tri mesiace po oznámení o dlhu príjemcovi.

Pri príjemcovi, ktorý dostáva príspevok EÚ vo výške ≤ 60 000 EUR (granty s nízkou hodnotou), sa nebudú vyžadovať žiadne zábezpeky.

12.   Propagácia

12.1.   Zo strany príjemcov

Príjemcovia musia jasne zmieniť príspevok Európskej únie pri všetkých činnostiach, na ktoré sa grant používa.

V tejto súvislosti sa od príjemcov vyžaduje, aby názov a logo Európskej únie uvádzali na poprednom mieste vo všetkých svojich publikáciách, na plagátoch, programoch a iných produktoch realizovaných v rámci spolufinancovaného projektu.

Pravidlá grafickej reprodukcie európskeho emblému sa nachádzajú v medziinštitucionálnej príručke úpravy dokumentov (26).

Okrem toho na všetkých vizuálnych materiáloch vyrobených v rámci propagačného programu spolufinancovaného Európskou úniou musí byť uvedené logo „Enjoy it’s from Europe“:

pokyny k používaniu sloganu, ako aj všetky grafické súbory, možno prevziať z webového sídla týkajúceho sa propagácie na portáli Europa (27).

Všetky písomné materiály, t. j. brožúry, plagáty, letáky, transparenty, bilbordy, tlačené reklamy, články v novinách, webové stránky (s výnimkou malých zariadení) by mali obsahovať vyhlásenie podľa podmienok uvedených v dohode o grante spolu s vysvetlením, že predstavujú názory autora. Európska komisia/agentúra nenesie žiadnu zodpovednosť za možné použitie informácií, ktoré materiály obsahujú.

12.2.   Zo strany Chafea

Všetky informácie o grantoch udelených v priebehu rozpočtového roka sa uverejnia na internetovej stránke Chafea najneskôr 30. júna roka nasledujúceho po príslušnom rozpočtovom roku, v ktorom sa granty poskytli.

Chafea uverejní tieto informácie:

meno príjemcu (právneho subjektu),

adresu prijímateľa (ak je prijímateľom právnická osoba), región (ak je príjemcom fyzická osoba), a to v súlade s vymedzením regiónu na úrovni NUTS 2 (28), (ak má daná osoba bydlisko v EÚ), alebo ekvivalentný región (ak má bydlisko mimo EÚ),

predmet grantu,

výšku poskytnutej sumy.

13.   Ochrana údajov

Odpoveď na akúkoľvek výzvu na predkladanie návrhov si vyžaduje zaznamenanie a spracovanie osobných údajov (napríklad meno, adresa a životopis účastníkov spolufinancovaného opatrenia). Takéto údaje sa budú spracúvať podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 (29). Pokiaľ nie je uvedené inak, otázky a všetky požadované osobné údaje potrebné na posúdenie žiadosti v súlade so špecifikáciami výzvy na predkladanie návrhov spracuje výhradne na tento účel výkonná agentúra/Komisia alebo tretie strany konajúce v mene a na zodpovednosť výkonnej agentúry/Komisia. Dotknuté osoby môžu byť informované o ďalších podrobnostiach týkajúcich sa operácií spracovania, ich právach a o tom, ako ich môžu uplatniť, pomocou odkazu na vyhlásenie o ochrane osobných údajov uverejnené na portáli účastníkov:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/support/legal_notices.html

a webovom sídle agentúry:

http://ec.europa.eu/chafea/about/data_protection.html

Žiadatelia sú vyzvaní, aby si preverovali príslušné vyhlásenie o ochrane osobných údajov v pravidelných intervaloch tak, aby boli riadne informovaní o možných aktualizáciách, ktoré sa môžu vyskytnúť v lehote na predloženie návrhov alebo neskôr. Príjemcovia majú právnu povinnosť informovať svojich zamestnancov o príslušných spracovaniach osobných údajov, ktoré má vykonať agentúra; na tento účel im musia poskytnúť vyhlásenia o ochrane údajov uverejnené agentúrou na účastníckom portáli predtým, ako agentúre odovzdajú ich údaje; osobné údaje môžu byť v súlade s uplatniteľnými ustanoveniami zaznamenané do systému včasného odhaľovania rizika a vylúčenia (EDES) Európskej komisie stanoveného v článkoch 105a a 108 nariadenia o rozpočtových pravidlách EÚ.

14.   Postup pri predkladaní návrhov

Návrhy sa musia predložiť v lehote stanovenej v oddiele 3 prostredníctvom elektronického systému predkladania návrhov:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/agrip/index.html

Pred predložením návrhu:

1.

Nájdite výzvu:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/agrip/index.html

2.

Vytvorte si účet na predloženie návrhu:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/organisations/register.html

3.

Zaregistrujte všetkých partnerov prostredníctvom registra príjemcov:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/organisations/register.html

Žiadatelia budú písomne informovaní o výsledkoch výberového postupu.

Žiadatelia rešpektujú obmedzenie počtu strán a požiadavky na formátovanie technického návrhu (časť B), ktoré sú uvedené v systéme predkladania návrhov.

Predložením návrhu žiadateľ prijíma postupy a podmienky opísané v tejto výzve a v dokumentoch, na ktoré sa táto výzva odvoláva.

Po uplynutí lehoty na predloženie návrhov nie sú povolené žiadne zmeny žiadosti. Ak je však potrebné objasniť niektoré aspekty alebo opraviť administratívne chyby, Komisia/agentúra môže počas procesu hodnotenia na tento účel nadviazať kontakt so žiadateľom (30).

Kontakty

Ak máte otázky týkajúce sa on-line nástrojov na predkladanie návrhov, obráťte sa na Helpdesk IT zriadený na tento účel prostredníctvom webového sídla portálu účastníkov:

http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=enquiries

Ak máte otázky, ktoré sa netýkajú IT, helpdesk agentúry Chafea je k dispozícii prostredníctvom: CHAFEA-AGRI-CALLS@ec.europa.eu. Lehota na predkladanie otázok je 29.3.2018 17.00 hod. SEČ (stredoeurópskeho času). Odpovede na relevantné otázky budú uverejnené na stránke http://ec.europa.eu/chafea/agri/faq.html do 5.4.2018 17.00 hod. SEČ (stredoeurópskeho času).

Často kladené otázky sú uverejnené na webovom sídle agentúry Chafea: http://ec.europa.eu/chafea/agri/faq.html

V každej korešpondencii súvisiacej s touto výzvou (napr. pri žiadosti o informácie alebo pri predkladaní žiadosti) sa musí jasne uviesť odkaz na túto konkrétnu výzvu. Ak systém elektronickej výmeny údajov návrhu pridelí identifikačné číslo (ID), žiadateľ musí toto číslo používať v každej ďalšej korešpondencii.

Po lehote na predloženie návrhov už nie sú možné úpravy žiadosti.

Súvisiace dokumenty:

príručka pre žiadateľov s príslušnými prílohami,

formulár žiadosti,

vzor dohody o grante (verzia s jedným a viacerými príjemcami).


(1)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1144/2014 z 22. októbra 2014 o informačných a propagačných akciách týkajúcich sa poľnohospodárskych výrobkov uskutočňovaných na vnútornom trhu a v tretích krajinách a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 3/2008 (Ú. v. EÚ L 317, 4.11.2014, s. 56).

(2)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1829 z 23. apríla 2015, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1144/2014 o informačných a propagačných akciách týkajúcich sa poľnohospodárskych výrobkov uskutočňovaných na vnútornom trhu a v tretích krajinách (Ú. v. EÚ L 266, 13.10.2015, s. 3).

(3)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1831 zo 7. októbra 2015, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1144/2014 o informačných a propagačných akciách týkajúcich sa poľnohospodárskych výrobkov uskutočňovaných na vnútornom trhu a v tretích krajinách (Ú. v. EÚ L 266, 13.10.2015, s. 14).

(4)  Vykonávacie nariadenie Komisie z 15. novembra 2017 o prijatí pracovného programu na rok 2018 o informačných a propagačných akciách týkajúcich sa poľnohospodárskych výrobkov, uskutočňovaných na vnútornom trhu a v tretích krajinách, C(2017) 7475/2.

(5)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012, o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1).

(6)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671).

(7)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 z 21. novembra 2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny (Ú. v. EÚ L 343, 14.12.2012, s. 1).

(8)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1379/2013 z 11. decembra 2013 o spoločnej organizácii trhov s produktmi rybolovu a akvakultúry, ktorým sa menia nariadenia Rady (ES) č. 1184/2006 a (ES) č. 1224/2009 a zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 104/2000 (Ú. v. EÚ L 354, 28.12.2013, s. 1).

(9)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 z 20. decembra 2006 o výživových a zdravotných tvrdeniach o potravinách (Ú. v. EÚ L 404, 30.12.2006, s. 9).

(*1)  Návrhy týkajúce sa ovčieho/kozieho mäsa sú oprávnené aj v téme C a téme D. V programoch týkajúcich sa ovčieho/kozieho mäsa v rámci témy C má byť zameranie iné ako aspekt udržateľnosti výroby ovčieho/kozieho mäsa (s výnimkou v prípade, ak je ovčie/kozie mäso spojené s iným výrobkom/výrobkami), aby sa predišlo zdvojeniu.

(*2)  Návrhy týkajúce sa ovocia a zeleniny sú oprávnené aj v téme C a D. V programov týkajúcich sa ovocia a zeleniny v rámci témy C má byť zameranie iné ako zdôrazňovanie prospešnosti konzumácie ovocia a zeleniny v rámci vyváženého a správneho stravovania (s výnimkou v prípade, ak je ovocie a zelenina spojené s iným výrobkom/výrobkami), aby sa predišlo zdvojeniu.

(10)  KOM(2007) 279 v konečnom znení, 30.5.2007.

(11)  Článok 106 ods. 1, článok 106 ods. 2, články 107 a 108 nariadenia o rozpočtových pravidlách a jeho príslušné pravidlá uplatňovania prijaté nariadením (EÚ, Euratom) č. 966/2012 a delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1268/2012 (Ú. v. EÚ L 362, 31.12.2012, s. 1) naposledy zmenené nariadením Eursópskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2015/1929 (Ú. v. EÚ L 286, 30.10.2015, s. 1), resp. delegovaným nariadením Komisie (EÚ) 2015/2462 (Ú. v. EÚ L 342, 29.12.2015, s. 7).

(12)  Ú. v. ES C 316, 27.11.1995, s. 48.

(13)  Ú. v. EÚ C 195, 25.6.1997, s. 1.

(14)  Rámcové rozhodnutie Rady 2003/568/SVV z 22. júla 2003 o boji proti korupcii v súkromnom sektore (Ú. v. EÚ L 192, 31.7.2003, s. 54).

(15)  Rámcové rozhodnutie Rady 2008/841/SVV z 24. októbra 2008 o boji proti organizovanému zločinu (Ú. v. EÚ L 300, 11.11.2008, s. 42).

(16)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES z 26. októbra 2005 o predchádzaní využívania finančného systému na účely prania špinavých peňazí a financovania terorizmu (Ú. v. EÚ L 309, 25.11.2005, s. 15).

(17)  Rámcové rozhodnutie Rady 2002/475/SVV z 13. júna 2002 o boji proti terorizmu (Ú. v. EÚ L 164, 22.6.2002, s. 3).

(18)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/36/EÚ z 5. apríla 2011 o prevencii obchodovania s ľuďmi a boji proti nemu a o ochrane obetí obchodovania, ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2002/629/SVV (Ú. v. EÚ L 101, 15.4.2011, s. 1).

(19)  Nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 z 18. decembra 1995 o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES L 312, 23.12.1995, s. 1).

(20)  Vzor je k dispozícii na tejto adrese: http://europass.cedefop.europa.eu/

(21)  Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 966/2012 a delegované nariadenie (EÚ) č. 1268/2012 v platnom znení, naposledy zmenené nariadením (EÚ, Euratom) 2015/1929 a delegovaným nariadením (EÚ) 2015/2462.

(22)  Usmernenia k súťažnému konaniu sa nachádzajú na tejto webovej stránke:

https://ec.europa.eu/chafea/agri/sites/chafea/files/agri-2016-61788-00-00_sk.pdf

(23)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES (Ú. v. EÚ L 94, 28.3.2014, s. 65).

(24)  Je dôležité, aby žiadatelia venovali pozornosť skutočnosti, že v prípade, ak dostanú grant na prevádzku, nepriame náklady nie sú oprávnené.

(25)  K dátumu uverejnenia tejto výzvy: Grécko.

(26)  http://publications.europa.eu/code/sk/sk-5000100.htm

(27)  http://ec.europa.eu/agriculture/promotion/index_sk.htm

(28)  Ú. v. EÚ L 39, 10.2.2007, s. 1.

(29)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1).

(30)  Článok 96 nariadenia o rozpočtových pravidlách.


KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA SPOLOČNEJ OBCHODNEJ POLITIKY

Európska komisia

12.1.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 9/50


Oznámenie týkajúce sa platných antidumpingových opatrení na dovoz oceľových lán a káblov s pôvodom okrem iného v Čínskej ľudovej republike rozšírených na dovoz oceľových lán a káblov zasielaných okrem iného z Kórejskej republiky bez ohľadu na to, či majú alebo nemajú deklarovaný pôvod v Kórejskej republike, do Únie

(2018/C 9/11)

V súčasnosti platnými opatreniami je antidumpingové clo uložené vykonávacím nariadením Rady (EÚ) č. 102/2012 (1) na dovoz oceľových lán a káblov s pôvodom okrem iného v Čínskej ľudovej republike rozšírené na dovoz oceľových lán a káblov zasielaných okrem iného z Kórejskej republiky, ktoré majú alebo nemajú deklarovaný pôvod v Kórejskej republike, naposledy zmeneným vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2016/1167 (2) (ďalej len „platné opatrenia“).

Dovoz oceľových lán a káblov zasielaných z Kórejskej republiky do Únie podlieha clu vo výške 60,4 % okrem výrobku vyrábaného spoločnosťami, ktoré sú ako skutoční výrobcovia nariadením (EÚ) č. 102/2012 (v znení zmien) oslobodené od cla. Jedna spoločnosť so sídlom v Kórejskej republike, konkrétne CS Co., Ltd., ktorej vývoz oceľových lán a káblov do Únie je oslobodený od antidumpingového cla, pretože sa zistilo, že ide o skutočného výrobcu, informovala Komisiu, že jej úradná adresa sa zmenila, ako sa uvádza ďalej.

Spoločnosť tvrdila, že zmena adresy nemá vplyv na jej právo využívať clo, ktoré sa na ňu uplatňovalo pri jej predchádzajúcej adrese. Komisia preskúmala poskytnuté informácie a dospela k záveru, že spoločnosť CS Co., Ltd. je naďalej tou istou spoločnosťou s rovnakým registračným číslom spoločnosti, pričom sa zmenila len adresa jej sídla. Touto zmenou rozhodne nie sú ovplyvnené zistenia uvedené vo vykonávacom nariadení (EÚ) č. 102/2012.

Odkaz na spoločnosť CS Co., Ltd. v tabuľke uvedenej v článku 1 ods. 4 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 102/2012, naposledy zmeneného vykonávacím nariadením (EÚ) 2016/1167, sa má vykladať so zreteľom na zmenu jej adresy na 31-102, Junam maeul 2-gil, Yangsan, Gyeongsangnam-do. Z dôvodu jasnosti zostáva jej doplnkový kód TARIC A969.


(1)  Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 102/2012 z 27. januára 2012, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz oceľových lán a káblov s pôvodom v Čínskej ľudovej republike a na Ukrajine, ktoré bolo rozšírené na dovoz oceľových lán a káblov zasielaných z Maroka, Moldavska a Kórejskej republiky, ktoré majú alebo nemajú deklarovaný pôvod v týchto krajinách, po preskúmaní pred uplynutím platnosti podľa článku 11 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1225/2009, a ktorým sa ukončuje konanie týkajúce sa preskúmania pred uplynutím platnosti týkajúce sa dovozu oceľových lán a káblov s pôvodom v Južnej Afrike podľa článku 11 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1225/2009 (Ú. v. EÚ L 36, 9.2.2012, s. 1).

(2)  Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) 2016/1167 z 18. júla 2016, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 102/2012, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz oceľových lán a káblov s pôvodom okrem iného v Čínskej ľudovej republike rozšírené na dovoz oceľových lán a káblov zasielaných okrem iného z Kórejskej republiky, bez ohľadu na to, či majú alebo nemajú deklarovaný pôvod v Kórejskej republike (Ú. v. EÚ L 193, 19.7.2016, s. 19).


KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

Európska komisia

12.1.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 9/51


Predbežné oznámenie o koncentrácii

(Vec M.8715 – CVC/TMF)

Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu

(Text s významom pre EHP)

(2018/C 9/12)

1.

Komisii bolo 3. januára 2018 podľa článku 4 nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (1) doručené oznámenie o zamýšľanej koncentrácii.

Toto oznámenie sa týka týchto podnikov:

CVC Capital Partners SICAV-FIS SA („CVC“, Luxembursko),

TMF Orange Holding BV („TMF“, Holandsko).

Podnik CVC získava v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b) nariadenia o fúziách výlučnú kontrolu nad podnikom TMF.

Koncentrácia sa uskutočňuje prostredníctvom kúpy akcií.

2.

Predmet činnosti dotknutých podnikov:

—   CVC: poradenstvo pre investičné fondy a platformy a ich správa,

—   TMF: poskytovanie finančných a právnych služieb a administratívnych služieb v oblasti ľudských zdrojov podnikom, alternatívnym investičným fondom a súkromným klientom.

3.

Na základe predbežného posúdenia a bez toho, aby bolo dotknuté konečné rozhodnutie v tejto veci, sa Komisia domnieva, že oznámená transakcia by mohla patriť do rozsahu pôsobnosti nariadenia o fúziách.

V súlade s oznámením Komisie o zjednodušenom postupe pri riešení niektorých koncentrácií podľa nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (2) je potrebné uviesť, že túto vec je možné posudzovať v súlade s postupom stanoveným v oznámení.

4.

Komisia vyzýva zainteresované tretie strany, aby jej predložili prípadné pripomienky k zamýšľanej koncentrácii.

Pripomienky musia byť Komisii doručené najneskôr do 10 dní od dátumu uverejnenia tohto oznámenia. Vždy je nutné uviesť toto referenčné číslo:

M.8715 – CVC/TMF

Pripomienky možno Komisii zaslať e-mailom, faxom alebo poštou. Použite tieto kontaktné údaje:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Poštová adresa:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1 („nariadenie o fúziách“).

(2)  Ú. v. EÚ C 366, 14.12.2013, s. 5.