ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 361

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 57
13. októbra 2014


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Súdny dvor Európskej únie

2014/C 361/01

Posledné publikácie Súdneho dvora Európskej únie v Úradnom vestníku Európskej únie

1

 

V   Oznamy

 

SÚDNE KONANIA

 

Súdny dvor

2014/C 361/02

Vec C-249/14: Odvolanie podané 22. mája 2014: Pêra-Grave – Sociedade Agrícola, Unipessoal, L d a proti rozsudku Všeobecného súdu (prvá komora) z 27. februára 2014 vo veci T-602/11, Pêra-Grave – Sociedade Agrícola, Unipessoal, L d a /Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

2

2014/C 361/03

Vec C-346/14: Žaloba podaná 18. júla 2014 – Európska komisia/Rakúska republika

3

2014/C 361/04

Vec C-348/14: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Judecătoria Câmpulung (Rumunsko) 21. júla 2014 – Maria Bucura/SC Bancpost SA

4

2014/C 361/05

Vec C-354/14: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunalul Cluj (Rumunsko) 22. júla 2014 – SC Capoda Import Export SRL/Registrul Auto Român, Bejan Benone Nicolae

5

2014/C 361/06

Vec C-383/14: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Conseil d’État (Francúzsko) 11. augusta 2014 – Établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer)/Société Sodiaal International

6

 

Všeobecný súd

2014/C 361/07

Vec T-686/13: Rozsudok Všeobecného súdu z 3. septembra 2014 – Unibail Management/ÚHVT (Zobrazenie dvoch čiar a štyroch hviezd) (Ochranná známka Spoločenstva — Prihláška obrazovej ochrannej známky Spoločenstva zobrazujúcej dve čiary a štyri hviezdy — Absolútny dôvod zamietnutia — Rozlišovacia spôsobilosť — Článok 7 ods. 1 písm. b) a článok 75 nariadenia (ES) č. 207/2009 — Nedostatok konkrétneho posúdenia — Povinnosť odôvodnenia)

7

2014/C 361/08

Vec T-687/13: Rozsudok Všeobecného súdu z 3. septembra 2014 – Unibail Management/ÚHVT (Zobrazenie dvoch čiar a piatich hviezd) (Ochranná známka Spoločenstva — Prihláška obrazovej ochrannej známky Spoločenstva zobrazujúcej dve čiary a päť hviezd — Absolútny dôvod zamietnutia — Rozlišovacia spôsobilosť — Článok 7 ods. 1 písm. b) a článok 75 nariadenia (ES) č. 207/2009 — Nedostatok konkrétneho posúdenia — Povinnosť odôvodnenia)

7

2014/C 361/09

Vec T-722/13: Uznesenie Všeobecného súdu zo 17. júla 2014 – The Directv Group/ÚHVT – Bolloré (DIRECTV) (Ochranná známka Spoločenstva — Návrh na výmaz — Späťvzatie návrhu na výmaz — Zastavenie konania)

8

2014/C 361/10

Vec T-81/14: Uznesenie Všeobecného súdu z 1. augusta 2014 – Energy Brands/ÚHVT – Smart Wines (SMARTWATER) (Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Späťvzatie námietky — Zastavenie konania)

9

2014/C 361/11

Vec T-215/14 R: Uznesenie predsedu Všeobecného súdu z 20. augusta 2014 – Gmina Miasto Gdynia a Port Lotniczy Gdynia Kosakowo/Komisia (Predbežné opatrenie — Štátna pomoc — Letisková infraštruktúra — Verejné financovanie poskytnuté obcami v prospech regionálneho letiska — Rozhodnutie, ktorým sa pomoc vyhlasuje za nezlučiteľnú s vnútorným trhom a nariaďuje sa jej vymáhanie — Návrh na odklad výkonu — Neexistencia naliehavosti)

9

2014/C 361/12

Vec T-217/14 R: Uznesenie predsedu Všeobecného súdu z 20. augusta 2014 – Gmina Kosakowo/Komisia (Predbežné opatrenie — Štátna pomoc — Letisková infraštruktúra — Verejné financovanie poskytnuté obcami v prospech regionálneho letiska — Rozhodnutie, ktorým sa pomoc vyhlasuje za nezlučiteľnú s vnútorným trhom a nariaďuje sa jej vymáhanie — Návrh na odklad výkonu — Neexistencia naliehavosti)

10

2014/C 361/13

Vec T-532/14 R: Uznesenie predsedu Všeobecného súdu z 20. augusta 2014 – Alsharghawi/Rada (Predbežné opatrenie — Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika — Reštriktívne opatrenia prijaté s ohľadom na situáciu v Líbyi — Zoznam osôb a subjektov, voči ktorým sa uplatňujú tieto reštriktívne opatrenia — Návrh na odklad výkonu — Neexistencia naliehavosti — Zváženie záujmov)

10

2014/C 361/14

Vec T-398/14: Žaloba podaná 5. júna 2014 – Best-Lock (Europe)/ÚHVT – Lego Juris (forma hračkárskej figúrky)

11

2014/C 361/15

Vec T-568/14: Žaloba podaná 30. júla 2014 – Laverana/ÚHVT (BIO FLUIDE DE PLANTE PROPRE FABRICATION)

11

2014/C 361/16

Vec T-569/14: Žaloba podaná 30. júla 2014 – Laverana/ÚHVT (BIO COMPLEXE DE PLANTES ENRICHI EN PROTÉINES PROPRE FABRICATION)

12

2014/C 361/17

Vec T-570/14: Žaloba podaná 30. júla 2014 – Laverana/ÚHVT (BIO MIT PFLANZENFLUID AUS EIGENER HERSTELLUNG)

13

2014/C 361/18

Vec T-571/14: Žaloba podaná 30. júla 2014 – Laverana/ÚHVT (BIO PROTEINREICHER PFLANZENKOMPLEX AUS EIGENER HERSTELLUNG)

14

2014/C 361/19

Vec T-572/14: Žaloba podaná 31. júla 2014 – Laverana/ÚHVT (BIO CON ESTRATTI VEGETALI DI PRODUZIONE PROPRIA)

14

2014/C 361/20

Vec T-587/14: Žaloba podaná 6. augusta 2014 – Crosfield Italia/ECHA

15

2014/C 361/21

Vec T-588/14: Žaloba podaná 8. augusta 2014 – Mechadyne International/ÚHVT (FlexValve)

16

2014/C 361/22

Vec T-592/14: Žaloba podaná 11. augusta 2014 – Makhlouf/Rada

16

2014/C 361/23

Vec T-593/14: Žaloba podaná 11. augusta 2014 – Makhlouf/Rada

17

2014/C 361/24

Vec T-594/14: Žaloba podaná 11. augusta 2014 – Makhlouf/Rada

17

2014/C 361/25

Vec T-595/14: Žaloba podaná 11. augusta 2014 – Othman/Rada

18

2014/C 361/26

Vec T-596/14: Žaloba podaná 11. augusta 2014 – Syriatel Mobile Telecom/Rada

18

2014/C 361/27

Vec T-598/14: Žaloba podaná 11. augusta 2014 – Almashreq Investment Fund/Rada

19

2014/C 361/28

Vec T-599/14: Žaloba podaná 11. augusta 2014 – Souruh/Rada

19

2014/C 361/29

Vec T-600/14: Žaloba podaná 11. augusta 2014 – Syriatel Mobile Telecom/Rada

20

2014/C 361/30

Vec T-601/14: Žaloba podaná 11. augusta 2014 – Othman/Rada

20

2014/C 361/31

Vec T-603/14: Žaloba podaná 11. augusta 2014 – Drex Technologies/Rada

21

2014/C 361/32

Vec T-604/14: Žaloba podaná 11. augusta 2014 – Almashreq Investment Fund/Rada

21

2014/C 361/33

Vec T-605/14: Žaloba podaná 11. augusta 2014 – Drex Technologies/Rada

22

2014/C 361/34

Vec T-606/14: Žaloba podaná 11. augusta 2014 – Makhlouf/Rada

22

2014/C 361/35

Vec T-608/14: Žaloba podaná 11. augusta 2014 – Laverana/ÚHVT (ORGANIC WITH PLANT FLUID FROM OUR OWN PRODUCTION)

23

2014/C 361/36

Vec T-609/14: Žaloba podaná 11. augusta 2014 – Laverana/ÚHVT (ORGANIC PROTEIN RICH PLANT COMPLEX FROM OUR OWN PRODUCTION)

24

2014/C 361/37

Vec T-610/14: Žaloba podaná 11. augusta 2014 – Laverana/ÚHVT (BIO ORGANIC)

24

2014/C 361/38

Vec T-612/14: Žaloba podaná 11. augusta 2014 – Souruh/Rada

25

2014/C 361/39

Vec T-628/14: Žaloba podaná 20. augusta 2014 – Hewlett Packard Development Company/ÚHVT (FORTIFY)

26

2014/C 361/40

Vec T-629/14: Žaloba podaná 21. augusta 2014 – Jaguar Land Rover/ÚHVT (tvar auta)

26

2014/C 361/41

Vec T-630/14: Žaloba podaná 20. augusta 2014 – Primo Valore/Komisia

27

2014/C 361/42

Vec T-635/14: Žaloba podaná 22. augusta 2014 – Urb Rulmenti Suceava/ÚHVT – Adiguzel (URB)

28

2014/C 361/43

Vec T-637/14: Žaloba podaná 27. augusta 2014 – noon Copenhagen/ÚHVT – Wurster Diamonds (noon)

29

2014/C 361/44

Vec T-29/13: Uznesenie Všeobecného súdu zo 17. júla 2014 – AbbVie/EMA

29

2014/C 361/45

Vec T-44/13: Uznesenie Všeobecného súdu zo 17. júla 2014 – AbbVie/EMA

30

 

Súd pre verejnú službu

2014/C 361/46

Vec F-62/14: Žaloba podaná 7. júla 2014 – ZZ/Komisia

31

2014/C 361/47

Vec F-64/14: Žaloba podaná 12. júla 2014 – ZZ/Komisia

31

2014/C 361/48

Vec F-66/14: Žaloba podaná 15. júla 2014 – ZZ/Európska komisia

32

SK

 


IV Informácie

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

Súdny dvor Európskej únie

13.10.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 361/1


Posledné publikácie Súdneho dvora Európskej únie v Úradnom vestníku Európskej únie

2014/C 361/01

Posledná publikácia

Ú. v. EÚ C 351, 6.10.2014

Predchádzajúce publikácie

Ú. v. EÚ C 339, 29.9.2014

Ú. v. EÚ C 329, 22.9.2014

Ú. v. EÚ C 315, 15.9.2014

Ú. v. EÚ C 303, 8.9.2014

Ú. v. EÚ C 292, 1.9.2014

Ú. v. EÚ C 282, 25.8.2014

Tieto texty sú dostupné na adresách:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Oznamy

SÚDNE KONANIA

Súdny dvor

13.10.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 361/2


Odvolanie podané 22. mája 2014: Pêra-Grave – Sociedade Agrícola, Unipessoal, L d a proti rozsudku Všeobecného súdu (prvá komora) z 27. februára 2014 vo veci T-602/11, Pêra-Grave – Sociedade Agrícola, Unipessoal, L d a /Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

(Vec C-249/14)

2014/C 361/02

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľka: Pêra-Grave – Sociedade Agrícola, Unipessoal, L d a (v zastúpení: J. de Oliveira Vaz Miranda de Sousa, advogado)

Ďalší účastnci konania: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory), Fundação Eugénio de Almeida

Návrhy odvolateľky

Odvolateľka navrhuje, aby Súdny dvor:

zrušil rozsudok Všeobecného súdu z 27. februára 2014 vo veci T-602/11,

alebo vrátil vec Všeobecnému súdu na konečné rozhodnutie vo veci,

uložil ÚHVT ako odporcovi v konaní pred Všeobecným súdom povinnosť nahradiť trovy prvostupňového a odvolacieho konania.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Odvolateľka tvrdí, že napadnutý rozsudok je poznačený vadou, lebo Všeobecný súd nesprávne vyložil a uplatnil článok 8 ods. 1, písm. b) nariadenia o ochranných známkach Spoločenstva (1). Tento žalobný dôvod sa skladá z troch častí a je založený na troch skupinách tvrdení:

1.

Všeobecný súd nedostatočne odôvodnil existenciu skutočnej pravdepodobnosti zámeny medzi predmetnými ochrannými známkami. Riadne a objektívne zistenie pravdepodobnosti zámeny medzi dvoma ochrannými známkami nemôže spočívať len v tvrdení, že vzhľadom na totožnosť príslušného tovaru a s ohľadom na veľmi malú vizuálnu podobnosť a veľmi nízky stupeň fonetickej podobnosti, ktorá medzi nimi existuje (a napriek ich koncepčnej rozdielnosti) nemožno vylúčiť, že príslušný spotrebiteľ sa môže domnievať, že daný tovar pochádza od rovnakého podniku alebo od hospodársky prepojených podnikov. „Pravdepodobnosť zámeny“ neznamená len samotnú možnosť zámeny, ale skôr pravdepodobnosť, že k tejto zámene dôjde. Pravdepodobnosť zámeny nemožno odvodzovať len z toho, že existuje určitý stupeň podobnosti medzi dvoma ochrannými známkami, a to aj ak sú výrobky, na ktoré sa vzťahujú, totožné.

2.

Napadnutý rozsudok tiež nesprávne uplatňuje článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009 v rozsahu, v akom Všeobecný súd nezohľadnil účinky a váhu koncepčnej rozdielnosti označení v rámci celkového posúdenia pravdepodobnosti zámeny ochranných známok, ktoré vykazujú veľmi nízky stupeň vizuálnej a zvukovej podobnosti. Podľa ustálenej judikatúry musí koncepčný obsah prihlasovanej ochrannej známky stačiť na to, aby neutralizoval veľmi malú vizuálnu podobnosť a malú zvukovú podobnosť, ktorá podľa Všeobecného súdu existuje medzi prihlasovanou ochrannou známkou a skoršou ochrannou známkou.

3.

Napokon Všeobecný súd nesprávne uplatnil článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009, lebo posudzoval existenciu pravdepodobnosti zámeny medzi dotknutými označeniami bez toho, aby zohľadnil všetky faktory relevantné v prejednávanej veci na zistenie pravdepodobnosti zámeny. Konkrétne Všeobecný súd nezohľadnil zásadnú okolnosť, ktorá bola súčasťou skutkového stavu sporu: pôvod, históriu, zemepisný význam slova obsiahnutého v ochranných známkach dotknutých v konaní a jeho symbolické spojenie s tovarom označeným uvedenými ochrannými známkami. V dôsledku toho Všeobecný súd v tomto rozsahu tiež skreslil skutkový stav.


(1)  Nariadenie Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochrannej známke Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 78, s. 1).


13.10.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 361/3


Žaloba podaná 18. júla 2014 – Európska komisia/Rakúska republika

(Vec C-346/14)

2014/C 361/03

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Európska komisia (v zastúpení: E. Manhaeve a G. Wilms, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaná: Rakúska republika

Návrhy žalobkyne

určiť, že žalovaná si tým, že nesprávne uplatnila ustanovenia článku 4 ods. 1 v spojení s článkom 4 ods. 7 smernice 2000/60 ES (1) (ďalej len „smernica o vode“) pri povoľovaní stavby vodnej elektrárne na Schwarze Sulm, nesplnila povinnosti, ktoré jej vyplývajú z článku 4 ods. 3 ZEÚ v spojení s článkom 288 ZFEÚ,

zaviazať Rakúsku republiku na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Komisia sa domnieva, že Rakúsko sa pokúša obísť zásadu zabránenia zhoršenia stavu, ktorá je zakotvená v článku 4 ods. 1 smernice o vode ako základná zásada uvedenej smernice, a tým porušuje podmienky pre oslobodenie stanovené v článku 4 ods. 7 tejto smernice.

Uplatnenie smernice o vode ratione temporis je založené na judikatúre Súdneho dvora, podľa ktorej členské štáty počas lehoty na prebratie smernice nemôžu prijať nijaké ustanovenia, ktoré by mohli vážne ohroziť dosiahnutie cieľa smernice (článok 4 ods. 3 ZEÚ v spojení s článkom 288 ZFEÚ).

Žalovaná vo svojom novom rozhodnutí vychádzala iba zo zmeneného posúdenia stavu vody v Schwarze Sulm. Toto zmenené zaradenie (stav vody „dobrý“ namiesto „veľmi dobrý“) odporuje pôvodnému plánu trvalo udržateľného hospodárenia. Zistenia a posúdenia v pláne hospodárenia sa nemôžu v dôsledku administratívneho rozhodnutia prijatého ad hoc na základe nových kritérií v poslednom momente meniť. V opačnom prípade by sa podstatné hmotnoprávne ustanovenia smernice o vode, akým je v tomto prípade zásada zabránenia zhoršenia stavu, ako aj dôležité procesné ustanovenia, akým je napríklad účasť verejnosti, mohli ľahko obchádzať.


(1)  Smernica 2000/60/ES Európskeho parlamentu a Rady z 23. októbra 2000, ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva (Ú. v. ES L 327, s. 1; Mim. vyd. 15/005 s. 275).


13.10.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 361/4


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Judecătoria Câmpulung (Rumunsko) 21. júla 2014 – Maria Bucura/SC Bancpost SA

(Vec C-348/14)

2014/C 361/04

Jazyk konania: rumunčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Judecătoria Câmpulung

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Navrhovateľka: Maria Bucura

Odporkyňa: SC Bancpost SA

Vedľajší účastník konania: Vasile Ciobanu

Poddlžník: SC Raiffeisen Bank SA

Prejudiciálne otázky

1.

Je vnútroštátny súd, rozhodujúci o námietkach proti exekúcii, ktorej podkladom je úverová zmluva o vydanie kreditnej karty American Expres Gold, v prípade, že poverenie na vykonanie exekúcie bolo vydané v neprítomnosti spotrebiteľa, v zmysle smernice 93/13/EHS (1) povinný preskúmať aj z úradnej povinnosti, hneď ako sa oboznámi so skutkovými a právnymi okolnosťami, potrebnými na tento účel, nekalý charakter poplatkov stanovených predmetnou zmluvou: a) – poplatok za vydanie karty; b) – ročný poplatok za vedenie karty; c) – ročný poplatok za vedenie ďalšej karty; d) – poplatok za predĺženie platnosti karty; e) – poplatok za výmenu karty; f) – poplatok za zmenu PIN kódu; g) – poplatok za výber hotovosti z bankomatu a z priehradky (vlastnej banky alebo iných bánk v Rumunsku či v zahraničí); h) – poplatok za platbu za tovar a/alebo služby poskytované obchodnými subjektmi v zahraničí alebo v Rumunsku; i) – poplatok za tlač a prenos výpisov z účtu; j) – poplatok za zobrazenie zostatku prostredníctvom bankomatu; k) – poplatok za omeškanie platby; l) – poplatok za prekročenie úverového limitu; m) – poplatok za neodôvodnené odmietnutie platby, s tým, že výška týchto poplatkov sa v zmluve neuvádza?

2.

Je takto formulované vyjadrenie ročných úrokov: „úrok z úveru sa počíta v závislosti od denného zostatku, rozdeleného na položky (platby, výber hotovosti, výdavky a poplatky) a výšky dennej úrokovej sadzby platnej v čase výpočtu. Úrok sa počíta denne podľa nasledujúceho vzorca: súčet súčinov medzi výškou každej položky denného zostatku a dennej úrokovej sadzby platnej pre daný deň; denná úroková sadzba sa vypočíta ako pomer ročnej sadzby a 360 dní“ – vyjadrenie, ktoré má zásadný význam v kontexte smernice Rady z 22. decembra 1986 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov, ktoré sa týkajú spotrebiteľského úveru (87/102/EHS) v znení smernice 98/7/ES Európskeho parlamentu a Rady zo 16. februára 1998, ktorá obsahuje podobnú formuláciu – zrozumiteľné podľa článkov 3 a 4 smernice 93/13/EHS?

3.

Umožňuje skutočnosť, že sa v zmluve neuvádza výška príslušných poplatkov, pričom zmluva obsahuje vyjadrenie spôsobu výpočtu úrokov bez uvedenia ich výšky, vnútroštátnemu súdu – v súlade s ustanoveniami smernice Rady 87/102/EHS z 22. decembra 1986 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov, ktoré sa týkajú spotrebiteľského úveru (2) v znení smernice 98/7/ES Európskeho parlamentu a Rady zo 16. februára 1998 (3), a s ustanoveniami smernice Rady 93/13/EHS – aby konštatoval, že absencia týchto údajov v úverovej zmluve má za následok, že predmetný úver, ktorý sa touto zmluvou poskytol, sa považuje za oslobodený od poplatkov a úrokov?

4.

Zahŕňa pojem „spotrebiteľ“, tak ako ho vymedzujú ustanovenia článku 2 písm. a) smernice Rady 93/13/EHS z 5. apríla 1993 o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách a článku 1 ods. 2 písm. a) smernice 87/102/EHS, aj spoludlžníka v rámci úverovej zmluvy?

5.

V prípade kladnej odpovede na predchádzajúcu prejudiciálnu otázku, je zásada účinnosti práv priznaných smernicami splnená v prípade, keď sa výška úrokov, poplatkov a výdavkov oznámi hlavnému dlžníkovi iba prostredníctvom mesačného výpisu z účtu alebo prostredníctvom oznámenia zverejneného v sídle banky?

6.

Má sa smernica 87/102/EHS vykladať tak, že banka je povinná písomne informovať dlžníka a spoludlžníka o maximálnom úverovom limite, ročných úrokoch a nákladoch uplatniteľných odo dňa uzavretia úverovej zmluvy, ako aj o podmienkach, za ktorých možno uvedené skutočnosti zmeniť, o postupe ukončenia úverovej zmluvy a o všetkých zmenách, ktoré nastali v priebehu trvania úverovej zmluvy v súvislosti s ročnými úrokmi alebo týkajúcich sa nákladov, ktoré vznikli po podpise úverovej zmluvy, a to v čase, keď sa tieto zmeny uskutočnili a prostredníctvom doporučeného listu s doručenkou alebo výpisu z účtu poskytnutého bezodplatne?


(1)  Smernica Rady 93/13/EHS z 5. apríla 1993 o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách (Ú. v. ES L 95, s. 29; Mim. vyd. 15/002, s. 288).

(2)  Smernica Rady 87/102/EHS z 22. decembra 1986 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov, ktoré sa týkajú spotrebiteľského úveru (Ú. v. ES L 42, s. 48; Mim. vyd. 15/001, s. 326).

(3)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/7/ES zo 16. februára 1998, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 87/102/EHS o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov vzťahujúcich sa na spotrebiteľský úver (Ú. v. ES L 101, s. 17; Mim. vyd. 15/004, s. 36).


13.10.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 361/5


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunalul Cluj (Rumunsko) 22. júla 2014 – SC Capoda Import Export SRL/Registrul Auto Român, Bejan Benone Nicolae

(Vec C-354/14)

2014/C 361/05

Jazyk konania: rumunčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunalul Cluj

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: SC Capoda Import Export SRL

Žalovaní: Registrul Auto Român, Bejan Benone Nicolae

Prejudiciálne otázky

1.

Možno právo Európskej únie, konkrétne článok 34 ZFEÚ, článok 31 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES z 5. septembra 2007, ktorou sa zriaďuje rámec pre typové schválenie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá [(rámcová smernica)] (1) a článok písm. t) a u) nariadenia Komisie (ES) č. 1400/2002 (2), vykladať tak, že bráni vnútroštátnej právnej úprave, ako je tá, uvedená v článku 1 ods. 2 O.G. (Ordonanţa Guvernului, nariadenie vlády) č. 80/2000, ktorá by mohla zavádzať opatrenie s rovnocenným účinkom ako množstevné obmedzenie dovozu, keďže v súlade s uvedeným predpisom sa na účel voľného pohybu (predaj, distribúcia) nových častí automobilov a spotrebných materiálov, patriacich do kategórie častí a spotrebných materiálov týkajúcich sa bezpečnosti cestnej premávky, ochrany životného prostredia, energetickej účinnosti a ochrany proti krádežiam cestných vozidiel, od predajcu/distribútora/obchodníka vyžaduje predloženie osvedčenia o typovom schválení alebo osvedčenia na účel uvedenia na trh a/alebo obchodovania, vydaného výrobcom, alebo, ak predajca/distribútor/obchodník dané osvedčenie nedostal alebo ním nedisponuje, vyžaduje sa absolvovať postup typového schválenia predmetných častí v rámci Registrul Auto Român (rumunský register motorových vozidiel; ďalej len „RAR“) a získať osvedčenie o typovom schválení na účel uvedenia na trh a/alebo obchodovania, vydané uvedením registrom, a to vzhľadom na to, že hoci predajca/distribútor/obchodník disponuje osvedčením o zhode na účely uvedenia daných výrobkov na trh a/alebo obchodovania s nimi, získaným od distribútora z iného členského štátu EÚ, ktorý tieto časti voľne distribuuje na území predmetného členského štátu EÚ, toto osvedčenie nie je dostatočné, aby umožňovalo voľný pohyb/predaj/distribúciu daného tovaru?

2.

Možno právo Európskej únie, konkrétne článok 34 ZFEÚ, vo vzťahu k pojmu „opatrenia s rovnocenným účinkom ako množstevné obmedzenie“, článok 31 ods. 1 smernice 2007/46/ES a článok 1 písm. t) a u) nariadenia Komisie (ES) č. 1400/2002, vykladať tak, že bráni vnútroštátnej právnej úprave, podľa ktorej na umožnenie voľného pohybu nových častí automobilov a spotrebných materiálov, patriacich do kategórie častí a spotrebných materiálov týkajúcich sa bezpečnosti cestnej premávky, ochrany životného prostredia, energetickej účinnosti a ochrany proti krádežiam cestných vozidiel, nestačí osvedčenie o zhode na účely uvedenia na trh a/alebo obchodovania, získané od distribútora z iného členského štátu EÚ a týkajúce sa nových častí a spotrebných materiálov, patriacich do kategórie častí a spotrebných materiálov v oblasti bezpečnosti cestnej premávky, ochrany životného prostredia, energetickej účinnosti a ochrany proti krádežiam cestných vozidiel, a to vzhľadom na to, že tento distribútor z iného členského štátu EÚ voľne distribuuje dané výrobky na území svojho členského štátu EÚ, pričom platí, že s predmetnými časťami možno v súlade s uvedeným osvedčením obchodovať na území Európskej únie?


(1)  Ú. v. EÚ L 263, s. 1.

(2)  Nariadenie Komisie (ES) č. 1400/2002 z 31. júla 2002 o uplatňovaní článku 81 ods. 3 Zmluvy na niektoré kategórie vertikálnych dohôd a zosúladených postupov v sektore motorových vozidiel (Ú. v. ES L 203, s. 30; Mim. vyd. 08/002, s. 158).


13.10.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 361/6


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Conseil d’État (Francúzsko) 11. augusta 2014 – Établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer)/Société Sodiaal International

(Vec C-383/14)

2014/C 361/06

Jazyk konania: francúzština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Conseil d’État

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer)

Žalovaná: Société Sodiaal International

Prejudiciálne otázky

Uplatnia sa ustanovenia článku 3 ods. 1 štvrtého pododseku nariadenia č. 2988/95 (1), podľa ktorých sa premlčanie stane účinným najneskôr v deň, keď vyprší dvojnásobok premlčacej doby bez toho, aby príslušný orgán uložil sankciu, s výnimkou prípadu, keď bolo správne konanie prerušené v zmysle článku 6 ods. 1 tohto nariadenia, výlučne v prípade, keď príslušný orgán do uplynutia dvojnásobku premlčacej doby neuložil v zmysle článku 5 nariadenia nijakú sankciu, alebo sa uplatnia aj za predpokladu, že v tejto dobe nebolo prijaté správne opatrenie v zmysle článku 4 nariadenia?


(1)  Nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 z 18. decembra 1995 o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES L 312, s. 1; Mim. vyd. 01/001, s. 340).


Všeobecný súd

13.10.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 361/7


Rozsudok Všeobecného súdu z 3. septembra 2014 – Unibail Management/ÚHVT (Zobrazenie dvoch čiar a štyroch hviezd)

(Vec T-686/13) (1)

((„Ochranná známka Spoločenstva - Prihláška obrazovej ochrannej známky Spoločenstva zobrazujúcej dve čiary a štyri hviezdy - Absolútny dôvod zamietnutia - Rozlišovacia spôsobilosť - Článok 7 ods. 1 písm. b) a článok 75 nariadenia (ES) č. 207/2009 - Nedostatok konkrétneho posúdenia - Povinnosť odôvodnenia“))

2014/C 361/07

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Unibail Management (Paríž, Francúzsko) (v zastúpení: L. Bénard, A. Rudoni a O. Klimis, advokáti)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (v zastúpení: A. Folliard-Monguiral, splnomocnený zástupca)

Predmet veci

Žaloba podaná proti rozhodnutiu druhého odvolacieho senátu ÚHVT z 3. septembra 2013 (vec R 300/2013-2) týkajúcemu sa prihlášky označenia zobrazujúceho dve čiary a štyri hviezdy ako ochrannej známky Spoločenstva

Výrok rozsudku

1.

Rozhodnutie druhého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) z 3. septembra 2013 (vec R 300/2013-2) sa zrušuje v rozsahu, v akom zamieta žalobu podanú spoločnosťou Unibail Management pre tovary a služby zaradené do tried 16, 35, 36, 38, 41 a 42.

2.

ÚHVT je povinný nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 52, 22.2.2014.


13.10.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 361/7


Rozsudok Všeobecného súdu z 3. septembra 2014 – Unibail Management/ÚHVT (Zobrazenie dvoch čiar a piatich hviezd)

(Vec T-687/13) (1)

((„Ochranná známka Spoločenstva - Prihláška obrazovej ochrannej známky Spoločenstva zobrazujúcej dve čiary a päť hviezd - Absolútny dôvod zamietnutia - Rozlišovacia spôsobilosť - Článok 7 ods. 1 písm. b) a článok 75 nariadenia (ES) č. 207/2009 - Nedostatok konkrétneho posúdenia - Povinnosť odôvodnenia“))

2014/C 361/08

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Unibail Management (Paríž, Francúzsko) (v zastúpení: L. Bénard, A. Rudoni a O. Klimis, advokáti)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (v zastúpení: A. Folliard-Monguiral, splnomocnený zástupca)

Predmet veci

Žaloba podaná proti rozhodnutiu druhého odvolacieho senátu ÚHVT z 3. septembra 2013 (vec R 299/2013-2) týkajúcemu sa prihlášky označenia zobrazujúceho dve čiary a päť hviezd ako ochrannej známky Spoločenstva

Výrok rozsudku

1.

Rozhodnutie druhého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) z 3. septembra 2013 (vec R 299/2013-2) sa zrušuje v rozsahu, v akom zamieta žalobu podanú spoločnosťou Unibail Management pre tovary a služby zaradené do tried 16, 35, 36, 38, 41 a 42.

2.

ÚHVT je povinný nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 52, 22.2.2014.


13.10.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 361/8


Uznesenie Všeobecného súdu zo 17. júla 2014 – The Directv Group/ÚHVT – Bolloré (DIRECTV)

(Vec T-722/13) (1)

((„Ochranná známka Spoločenstva - Návrh na výmaz - Späťvzatie návrhu na výmaz - Zastavenie konania“))

2014/C 361/09

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: The Directv Group, Inc. (El Segundo, Spojené štáty) (v zastúpení: F. Valentin, advokát)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom ÚHVT a vedľajší účastník v konaní pred Všeobecným súdom: Bolloré (Ergué Gabéric, Francúzsko) (v zastúpení: S. Legrand, avocat)

Predmet veci

Žaloba proti rozhodnutiu druhého odvolacieho senátu ÚHVT z 25. októbra 2013 (vec R 1960/2012-2) týkajúcemu sa námietkového konania medzi Bolloré a The DirecTV Group, Inc.

Výrok

1.

Konanie sa zastavuje.

2.

Žalobkyňa znáša trovy konania vrátane trov, ktoré vynaložili žalovaný a vedľajší účastník konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 112, 14.4.2014.


13.10.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 361/9


Uznesenie Všeobecného súdu z 1. augusta 2014 – Energy Brands/ÚHVT – Smart Wines (SMARTWATER)

(Vec T-81/14) (1)

((„Ochranná známka Spoločenstva - Námietkové konanie - Späťvzatie námietky - Zastavenie konania“))

2014/C 361/10

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Energy Brands, Inc. (Atlanta, Spojené štáty) (v zastúpení: D. Stone a R. Allos, solicitors)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (v zastúpení: P. Geroulakos, splnomocnený zástupca)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom ÚHVT a vedľajší účastník v konaní pred Všeobecným súdom: Smart Wines GmbH (Kolín, Nemecko) (v zastúpení: I. Schwarz, advokát)

Predmet veci

Žaloba o neplatnosť podaná proti rozhodnutiu R 903/2013-2 druhého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ÚHVT) z 19. novembra 2013, týkajúcemu sa námietkového konania medzi Energy Brands, Inc. A Smart Wines GmbH

Výrok

1.

Konanie o žalobe sa zastavuje.

2.

Žalobkyňa, žalovaný a vedľajší účastník konania znášajú svoje vlastné trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 135, 5.5.2014.


13.10.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 361/9


Uznesenie predsedu Všeobecného súdu z 20. augusta 2014 – Gmina Miasto Gdynia a Port Lotniczy Gdynia Kosakowo/Komisia

(Vec T-215/14 R)

((„Predbežné opatrenie - Štátna pomoc - Letisková infraštruktúra - Verejné financovanie poskytnuté obcami v prospech regionálneho letiska - Rozhodnutie, ktorým sa pomoc vyhlasuje za nezlučiteľnú s vnútorným trhom a nariaďuje sa jej vymáhanie - Návrh na odklad výkonu - Neexistencia naliehavosti“))

2014/C 361/11

Jazyk konania: poľština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Gmina Miasto Gdynia (Poľsko) a Port Lotniczy Gdynia Kosakowo sp. z o.o. (Gdynia, Poľsko) (v zastúpení: T. Koncewicz a K. Gruszecka-Spychała, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: D. Grespan, S. Noë a A. Stobiecka-Kuik, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na odklad výkonu rozhodnutia Komisie K (2014) 759 final z 11. februára 2014, týkajúceho sa opatrenia SA. 35388 (2013/C) (ex 2013/NN a ex 2012/N) – Poľsko – Konverzia letiska Gdynia-Kosakowo

Výrok

1.

Návrh na nariadenie predbežného opatrenia sa zamieta.

2.

O trovách konania sa rozhodne neskôr.


13.10.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 361/10


Uznesenie predsedu Všeobecného súdu z 20. augusta 2014 – Gmina Kosakowo/Komisia

(Vec T-217/14 R)

((„Predbežné opatrenie - Štátna pomoc - Letisková infraštruktúra - Verejné financovanie poskytnuté obcami v prospech regionálneho letiska - Rozhodnutie, ktorým sa pomoc vyhlasuje za nezlučiteľnú s vnútorným trhom a nariaďuje sa jej vymáhanie - Návrh na odklad výkonu - Neexistencia naliehavosti“))

2014/C 361/12

Jazyk konania: poľština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Gmina Kosakowo (Poľsko) (v zastúpení: M. Leśny, advokát)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: D. Grespan, S. Noë a A. Stobiecka-Kuik, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na odklad výkonu rozhodnutia Komisie K (2014) 759 final z 11. februára 2014, týkajúceho sa opatrenia SA. 35388 (2013/C) (ex 2013/NN a ex 2012/N) – Poľsko – Konverzia letiska Gdynia-Kosakowo

Výrok

1.

Návrh na nariadenie predbežného opatrenia sa zamieta.

2.

O trovách konania sa rozhodne neskôr.


13.10.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 361/10


Uznesenie predsedu Všeobecného súdu z 20. augusta 2014 – Alsharghawi/Rada

(Vec T-532/14 R)

((„Predbežné opatrenie - Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika - Reštriktívne opatrenia prijaté s ohľadom na situáciu v Líbyi - Zoznam osôb a subjektov, voči ktorým sa uplatňujú tieto reštriktívne opatrenia - Návrh na odklad výkonu - Neexistencia naliehavosti - Zváženie záujmov“))

2014/C 361/13

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Bashir Saleh Bashir Alsharghawi (Johannesburg, Južná Afrika) (v zastúpení: E. Moutet, advokát)

Žalovaná: Rada Európskej únie (v zastúpení: A. Vitro a V. Piessevaux, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na odklad výkonu rozhodnutia Rady 2011/137/SZBP z 28. februára 2011 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na situáciu v Líbyi (Ú. v. EÚ L 58, s. 53) a rozhodnutia Rady 2011/178/SZBP z 23. marca 2011, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2011/137/SZBP (Ú. v. EÚ L 78, s. 24), v rozsahu, v akom sa týkajú žalobcu

Výrok

1.

Návrh na nariadenie predbežného opatrenia sa zamieta.

2.

O trovách konania sa rozhodne neskôr.


13.10.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 361/11


Žaloba podaná 5. júna 2014 – Best-Lock (Europe)/ÚHVT – Lego Juris (forma hračkárskej figúrky)

(Vec T-398/14)

2014/C 361/14

Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Best-Lock (Europe) Ltd (Colne, Spojené kráľovstvo) (v zastúpení: W. Krahl, advokát)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: Lego Juris A/S (Billund, Dánsko)

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie štvrtého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) zo 4. apríla 2014 vo veci R 1896/2013-4 a vyhlásil zrušenie práv k ochrannej známke Spoločenstva č. 50 518, pokiaľ ide o triedu 28;

zaviazal žalovaného na náhradu trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Zapísaná ochranná známka Spoločenstva, ktorá je predmetom návrhu na zrušenie práv: trojdimenzionálna ochranná známka vo forme hračkárskej figúrky pre tovary zaradené do tried 9, 25 a 28 – ochranná známka Spoločenstva č. 50 518.

Majiteľ ochrannej známky Spoločenstva: Lego Juris A/S.

Účastník, ktorý sa domáha zrušenia práv k ochrannej známke Spoločenstva: žalobkyňa.

Rozhodnutie zrušovacieho oddelenia: čiastočné zamietnutie návrhu na zrušenie.

Rozhodnutie odvolacieho senátu: zamietnutie odvolania.

Dôvody žaloby: porušenie článku 51 ods. 1 písm. a) a článku 15 ods. 2 písm. a) nariadenia č. 207/2009.


13.10.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 361/11


Žaloba podaná 30. júla 2014 – Laverana/ÚHVT (BIO FLUIDE DE PLANTE PROPRE FABRICATION)

(Vec T-568/14)

2014/C 361/15

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Laverana GmbH & Co. KG (Wennigsen, Nemecko) (v zastúpení: advokáti J. Wachinger, M. Zöbisch a D. Chatterjee)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie štvrtého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) z 27. mája 2014 vo veci R 120/2014-4,

zaviazal Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) na náhradu trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Prihlasovaná ochranná známka Spoločenstva: obrazová ochranná známka obsahujúca slovné prvky „BIO FLUIDE DE PLANTE PROPRE FABRICATION“ pre výrobky a služby tried 3, 5 a 35 – prihláška ochrannej známky Spoločenstva č. 11 922 631.

Rozhodnutie prieskumového pracovníka: zamietnutie prihlášky.

Rozhodnutie odvolacieho senátu: zamietnutie odvolania.

Dôvody žaloby:

porušenie článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009,

porušenie článku 7 ods. 1 písm. b) a c) nariadenia č. 207/2009,

porušenie článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 207/2009,

zneužitie diskrečnej právomoci prijatím rozhodnutia na základe úvah týkajúcich sa hospodárskej súťaže.


13.10.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 361/12


Žaloba podaná 30. júla 2014 – Laverana/ÚHVT (BIO COMPLEXE DE PLANTES ENRICHI EN PROTÉINES PROPRE FABRICATION)

(Vec T-569/14)

2014/C 361/16

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Laverana GmbH & Co. KG (Wennigsen, Nemecko) (v zastúpení: advokáti J. Wachinger, M. Zöbisch a D. Chatterjee)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie štvrtého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) z 27. mája 2014 vo veci R 122/2014-4,

zaviazal Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) na náhradu trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Prihlasovaná ochranná známka Spoločenstva: obrazová ochranná známka obsahujúca slovné prvky „BIO COMPLEXE DE PLANTES ENRICHI EN PROTÉINES PROPRE FABRICATION“ pre výrobky a služby tried 3, 5 a 35 – prihláška ochrannej známky Spoločenstva č. 11 922 961.

Rozhodnutie prieskumového pracovníka: zamietnutie prihlášky.

Rozhodnutie odvolacieho senátu: zamietnutie odvolania.

Dôvody žaloby:

porušenie článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009,

porušenie článku 7 ods. 1 písm. b) a c) nariadenia č. 207/2009,

porušenie článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 207/2009,

zneužitie diskrečnej právomoci prijatím rozhodnutia na základe úvah týkajúcich sa práva hospodárskej súťaže.


13.10.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 361/13


Žaloba podaná 30. júla 2014 – Laverana/ÚHVT (BIO MIT PFLANZENFLUID AUS EIGENER HERSTELLUNG)

(Vec T-570/14)

2014/C 361/17

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Laverana GmbH & Co. KG (Wennigsen, Nemecko) (v zastúpení: advokáti J. Wachinger, M. Zöbisch a D. Chatterjee)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie štvrtého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) z 27. mája 2014 vo veci R 124/2014-4,

zaviazal Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) na náhradu trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Prihlasovaná ochranná známka Spoločenstva: obrazová ochranná známka obsahujúca slovné prvky „BIO MIT PFLANZENFLUID AUS EIGENER HERSTELLUNG“ pre výrobky a služby tried 3, 5 a 35 – prihláška ochrannej známky Spoločenstva č. 11 922 581.

Rozhodnutie prieskumového pracovníka: zamietnutie prihlášky.

Rozhodnutie odvolacieho senátu: zamietnutie odvolania.

Dôvody žaloby:

porušenie článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009,

porušenie článku 7 ods. 1 písm. b) a c) nariadenia č. 207/2009,

porušenie článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 207/2009,

zneužitie diskrečnej právomoci prijatím rozhodnutia na základe úvah týkajúcich sa práva hospodárskej súťaže.


13.10.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 361/14


Žaloba podaná 30. júla 2014 – Laverana/ÚHVT (BIO PROTEINREICHER PFLANZENKOMPLEX AUS EIGENER HERSTELLUNG)

(Vec T-571/14)

2014/C 361/18

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Laverana GmbH & Co. KG (Wennigsen, Nemecko) (v zastúpení: Rechtsanwälte J. Wachinger, M. Zöbisch a D. Chatterjee)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie štvrtého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) z 27. mája 2014 vo veci R 125/2014-4,

zaviazal Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) na náhradu trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Prihlasovaná ochranná známka Spoločenstva: obrazová ochranná známka, ktorá obsahuje slovné prvky „BIO PROTEINREICHER PFLANZENKOMPLEX AUS EIGENER HERSTELLUNG“ pre výrobky a služby zaradené do tried 3, 5 a 35 – prihláška ochrannej známky Spoločenstva č. 11 922 911.

Rozhodnutie prieskumového pracovníka: zamietnutie prihlášky.

Rozhodnutie odvolacieho senátu: zamietnutie odvolania.

Dôvody žaloby:

porušenie článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009,

porušenie článku 7 ods. 1 písm. b) a c) nariadenia č. 207/2009,

porušenie článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 207/2009,

zneužitie právomoci rozhodnutím vydaným na základe konkurenčno-právnych úvah.


13.10.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 361/14


Žaloba podaná 31. júla 2014 – Laverana/ÚHVT (BIO CON ESTRATTI VEGETALI DI PRODUZIONE PROPRIA)

(Vec T-572/14)

2014/C 361/19

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Laverana GmbH & Co. KG (Wennigsen, Nemecko) (v zastúpení: advokáti J. Wachinger, M. Zöbisch a D. Chatterjee)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie štvrtého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) z 27. mája 2014 vo veci R 527/2014-4,

zaviazal Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) na náhradu trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Prihlasovaná ochranná známka Spoločenstva: obrazová ochranná známka obsahujúca slovné prvky „BIO CON ESTRATTI VEGETALI DI PRODUZIONE PROPRIA“ pre výrobky a služby tried 3, 5 a 35 – prihláška ochrannej známky Spoločenstva č. 12 130 076.

Rozhodnutie prieskumového pracovníka: zamietnutie prihlášky.

Rozhodnutie odvolacieho senátu: zamietnutie odvolania.

Dôvody žaloby:

porušenie článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009,

porušenie článku 7 ods. 1 písm. b) a c) nariadenia č. 207/2009,

porušenie článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 207/2009,

zneužitie diskréčnej právomoci prijatím rozhodnutia na základe úvah týkajúcich sa práva hospodárskej súťaže.


13.10.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 361/15


Žaloba podaná 6. augusta 2014 – Crosfield Italia/ECHA

(Vec T-587/14)

2014/C 361/20

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Crosfield Italia Srl (Verona, Taliansko) (v zastúpení: M. Baldassarri, avvocato)

Žalovaná: Európska chemická agentúra (ECHA)

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd zrušil a teda vyhlásil za neplatné a/alebo zbavil jeho účinkov rozhodnutie SME 2013 4672 prijaté agentúrou ECHA 28. mája 2014 a oznámené súčasnej žalobkyni 9. júna 2014 tak, aby toto rozhodnutie zbavil všetkých účinkov, vrátane vyjadrenia sa k zrušeniu faktúr vystavených na vymáhanie vyšších poplatkov a na údajne dlžné sankcie

Dôvody a hlavné tvrdenia

Táto žaloba je podaná proti rozhodnutiu Európskej chemickej agentúry, ktorá sa domnievala, že žalobkyňa nesplnila podmienky na to, aby sa mohla považovať za malý alebo stredný podnik v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Ú. v. EÚ L 396, s. 1), a odmietla jej priznať s tým spojené výhody, pričom stanovila zaplatenie dlžných poplatkov.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia sú podobné ako vo veci T-620/13, Marchi Industriale/ECHA.


13.10.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 361/16


Žaloba podaná 8. augusta 2014 – Mechadyne International/ÚHVT (FlexValve)

(Vec T-588/14)

2014/C 361/21

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Mechadyne International Ltd (Kirtlington, Spojené kráľovstvo) (v zastúpení: S. von Petersdorff-Campen a E. Schaper, Rechtsanwälte)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie štvrtého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) z 3. júna 2014 vo veci R 2435/2013-4,

uložil ÚHVT povinnosť nahradiť trovy konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Prihlasovaná ochranná známka Spoločenstva: slovná ochranná známka, ktorá obsahuje slovný prvok „FlexValve“, pre tovary a služby tried 7, 9, 12 a 42 – prihláška ochrannej známky Spoločenstva č. 11 274 677.

Rozhodnutie prieskumového pracovníka: zamietnutie prihlášky.

Rozhodnutie odvolacieho senátu: zamietnutie odvolania.

Dôvody žaloby:

porušenia práva byť vypočutý,

porušenie článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009,

porušenie článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 207/2009.


13.10.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 361/16


Žaloba podaná 11. augusta 2014 – Makhlouf/Rada

(Vec T-592/14)

2014/C 361/22

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Ehab Makhlouf (Damask, Sýria) (v zastúpení: E. Ruchat a C. Cornet d’Elzius, advokáti)

Žalovaná: Rada Európskej únie

Návrhy

Žalobca navrhuje, aby Všeobecný súd:

vyhlásil žalobu žalobcu za prípustnú a dôvodnú,

v dôsledku toho uložil Európskej únii povinnosť nahradiť škodu, ktorá bola žalobcovi spôsobená, a to vo výške 10  000 eur,

uložil Rade Európskej únie povinnosť nahradiť trovy konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobca uvádza tri žalobné dôvody.

1.

Prvý žalobný dôvod je založený na tom, že sporné opatrenia sú protiprávne, keďže (i) porušujú povinnosť odôvodnenia stanovenú v článku 296 ZFEÚ a článku 41 Charty základných práv Európskej únie a (ii) porušujú právo žalobcu vlastniť majetok stanovené v článku 1 prvého dodatkového protokolu k Európskemu dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „EDĽP“) a článku 17 Charty základných práv Európskej únie, ako aj jeho právo na ochranu cti a dobrého mena stanovené v článkoch 8 a 10 EDĽP.

2.

Druhý žalobný dôvod je založený na tom, že žalobcovi bola spôsobená škoda v priamej príčinnej súvislosti s opatreniami prijatými Radou Európskej únie.

3.

Tretí žalobný dôvod je subsidiárne založený na existencii objektívnej zodpovednosti Európskej únie.


13.10.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 361/17


Žaloba podaná 11. augusta 2014 – Makhlouf/Rada

(Vec T-593/14)

2014/C 361/23

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Rami Makhlouf (Damask, Sýria) (v zastúpení: E. Ruchat a C. Cornet d’Elzius, avocats)

Žalovaná: Rada Európskej únie

Návrhy

Žalobca navrhuje, aby Všeobecný súd:

rozhodol, že žaloba žalobcu je prípustná a dôvodná,

v dôsledku toho zrušil rozhodnutie 2014/309/SZBP z 28. mája 2014 a súvisiace vykonávacie akty v rozsahu, v akom sa týkajú žalobcu,

zaviazal Radu Európskej únie na náhradu trov tohto konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby, žalobca uvádza tri žalobné dôvody, ktoré sú v podstate rovnaké alebo podobné ako dôvody uvedené v rámci veci T-432/11, Makhlouf/Rada (1).


(1)  Ú. v. EÚ C 290, s. 13.


13.10.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 361/17


Žaloba podaná 11. augusta 2014 – Makhlouf/Rada

(Vec T-594/14)

2014/C 361/24

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Rami Makhlouf (Damask, Sýria) (v zastúpení: E. Ruchat a C. Cornet d’Elzius, advokáti)

Žalovaná: Rada Európskej únie

Návrhy

Žalobca navrhuje, aby Všeobecný súd:

určil, že žaloba žalobcu je prípustná a dôvodná,

v dôsledku toho uložil Európskej únii povinnosť nahradiť žalobcovi v celom rozsahu ujmu, ktorá mu bola spôsobená, a to vo výške 5 00  000 eur,

subsidiárne nariadiť ustanovenie znalca, ktorý určí rozsah ujmy spôsobenej žalobcovi,

zaviazal Radu Európskej únie na náhradu trov tohto konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby, žalobca uvádza tri žalobné dôvody, ktoré sú v podstate rovnaké alebo podobné ako žalobné dôvody uplatnené v rámci veci T-592/14, Makhlouf/Rada.


13.10.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 361/18


Žaloba podaná 11. augusta 2014 – Othman/Rada

(Vec T-595/14)

2014/C 361/25

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Razan Othman (Damask, Sýria) (v zastúpení: E. Ruchat a C. Cornet d’Elzius, advokáti)

Žalovaná: Rada Európskej únie

Návrhy

Žalobca navrhuje, aby Všeobecný súd:

vyhlásil žalobu žalobcu za prípustnú a dôvodnú,

v dôsledku toho uložil Európskej únii povinnosť nahradiť celú škodu spôsobenú žalobcovi vo výške 10  000 eur,

uložil Rade Európskej únie povinnosť nahradiť trovy konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby, žalobca uvádza tri žalobné dôvody, ktoré sú v podstatnej časti zhodné alebo podobné s dôvodmi uvedenými v rámci veci T-592/14, Makhlouf/Rada.


13.10.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 361/18


Žaloba podaná 11. augusta 2014 – Syriatel Mobile Telecom/Rada

(Vec T-596/14)

2014/C 361/26

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Syriatel Mobile Telecom (Joint Stock Company) (Damask, Sýria) (v zastúpení: E. Ruchat a C. Cornet d’Elzius, advokáti)

Žalovaná: Rada Európskej únie

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

určil jej žalobu za prípustnú a dôvodnú,

následne zrušil rozhodnutie 2014/309/SZBP z 28. mája 2014 a ďalšie akty na jeho vykonanie v rozsahu, v akom sa jej týkajú,

zaviazal Radu Európskej únie na náhradu trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobkyňa uvádza tri žalobné dôvody, ktoré sú v podstate zhodné alebo podobné ako žalobné dôvody uvedené v rámci veci T-432/11, Makhlouf/Rada (1).


(1)  Ú. v. EÚ C 290, s. 13.


13.10.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 361/19


Žaloba podaná 11. augusta 2014 – Almashreq Investment Fund/Rada

(Vec T-598/14)

2014/C 361/27

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Almashreq Investment Fund (Damask, Sýria) (v zastúpení: E. Ruchat a C. Cornet d’Elzius, avocats)

Žalovaná: Rada Európskej únie

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

vyhlásil žalobu žalobkyne za prípustnú a dôvodnú,

následne zaviazal Európsku únie na náhradu celkovej ujmy, ktorú utrpela žalobkyňa, vo výške 10  000 eur,

zaviazal Radu Európskej únie na náhradu trov tohto konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby uvádza žalobkyňa tri žalobné dôvody, ktoré sú v podstate zhodné alebo podobné s dôvodmi uvedenými v rámci veci T-592/14, Makhlouf/Rada.


13.10.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 361/19


Žaloba podaná 11. augusta 2014 – Souruh/Rada

(Vec T-599/14)

2014/C 361/28

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Souruh SA (Damask, Sýria) (v zastúpení: E. Ruchat a C. Cornet d’Elzius, advokáti)

Žalovaná: Rada Európskej únie

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

určil, že žaloba žalobkyne je prípustná a dôvodná,

v dôsledku toho uložil Európskej únii povinnosť nahradiť žalobkyni celú ujmu, ktorá jej bola spôsobená, vo výške 10  000 eur,

zaviazal Radu Európskej únie na náhradu trov tohto konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby, žalobkyňa uvádza tri žalobné dôvody, ktoré sú v podstate rovnaké alebo podobné ako žalobné dôvody uplatnené v rámci veci T-592/14, Makhlouf/Rada.


13.10.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 361/20


Žaloba podaná 11. augusta 2014 – Syriatel Mobile Telecom/Rada

(Vec T-600/14)

2014/C 361/29

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Syriatel Mobile Telecom (Joint Stock Company) (Damask, Sýria) (v zastúpení: E. Ruchat a C. Cornet d’Elzius, advokáti)

Žalovaná: Rada Európskej únie

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

určil jej žalobu za prípustnú a dôvodnú,

následne zaviazal Európsku úniu na náhradu všetkých škôd, ktoré jej vznikli, vo výške 48 8 8 29  000 eur,

subsidiárne nariadil vymenovanie znalca, ktorý by stanovil rozsah škody, ktorá jej vznikla,

zaviazal Radu Európskej únie na náhradu trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobkyňa uvádza tri žalobné dôvody, ktoré sú v podstate zhodné alebo podobné ako žalobné dôvody uvedené v rámci veci T-592/14, Makhlouf/Rada.


13.10.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 361/20


Žaloba podaná 11. augusta 2014 – Othman/Rada

(Vec T-601/14)

2014/C 361/30

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Razan Othman (Damask, Sýria) (v zastúpení: E. Ruchat a C. Cornet d’Elzius, advokáti)

Žalovaná: Európska rada

Návrhy

Žalobca navrhuje, aby Všeobecný súd:

vyhlásil žalobu žalobcu za prípustnú a dôvodnú,

v dôsledku toho zrušil rozhodnutie 2014/309/SZBP z 28. mája 2014 a jeho následné vykonávacie akty v rozsahu, v akom sa týkajú žalobcu,

uložil Rade Európskej únie povinnosť nahradiť trovy konania

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby, žalobca uvádza tri žalobné dôvody, ktoré sú v podstatnej časti zhodné alebo podobné s dôvodmi uvedenými v rámci veci T-432/11, Makhlouf/Rada (1).


(1)  Ú. v. EÚ C 290, s. 13.


13.10.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 361/21


Žaloba podaná 11. augusta 2014 – Drex Technologies/Rada

(Vec T-603/14)

2014/C 361/31

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Drex Technologies SA (Tortola, Britské panenské ostrovy) (v zastúpení: E. Ruchat a C. Cornet d’Elzius, advokáti)

Žalovaná: Rada Európskej únie

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

vyhlásil žalobu žalobkyne za prípustnú a dôvodnú,

v dôsledku toho uložil Európskej únii povinnosť nahradiť škodu, ktorá bola žalobkyni spôsobená, a to vo výške 10  000 eur,

uložil Rade Európskej únie povinnosť nahradiť trovy konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobkyňa uvádza tri žalobné dôvody, ktoré sú v podstate totožné alebo podobné žalobným dôvodom uvedeným v rámci veci T-592/14, Makhlouf/Rada.


13.10.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 361/21


Žaloba podaná 11. augusta 2014 – Almashreq Investment Fund/Rada

(Vec T-604/14)

2014/C 361/32

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Almashreq Investment Fund (Damask, Sýria) (v zastúpení: E. Ruchat a C. Cornet d’Elzius, avocats)

Žalovaná: Rada Európskej únie

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

vyhlásil žalobu žalobkyne za prípustnú a dôvodnú,

následne zrušil rozhodnutie 2014/309/SZBP z 28. mája 2014 a ďalšie akty na jeho vykonanie v rozsahu, v akom sa týkajú žalobkyne,

zaviazal Radu Európskej únie na náhradu trov tohto konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby uvádza žalobkyňa tri žalobné dôvody, ktoré sú v podstate zhodné alebo podobné s dôvodmi uvedenými v rámci veci T-432/11, Makhlouf/Rada (1).


(1)  Ú. v. EÚ C 290, s. 13.


13.10.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 361/22


Žaloba podaná 11. augusta 2014 – Drex Technologies/Rada

(Vec T-605/14)

2014/C 361/33

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Drex Technologies SA (Tortola, Britské panenské ostrovy) (v zastúpení: E. Ruchat a C. Cornet d’Elzius, advokáti)

Žalovaná: Rada Európskej únie

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

vyhlásil žalobu žalobkyne za prípustnú a dôvodnú,

v dôsledku toho zrušil rozhodnutie 2014/309/SZBP z 28. mája 2014 a ďalšie akty na jeho vykonanie v rozsahu, v akom sa týkajú žalobkyne,

uložil Rade Európskej únie povinnosť nahradiť trovy konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobkyňa uvádza tri žalobné dôvody, ktoré sú v podstate totožné alebo podobné žalobným dôvodom uvedeným v rámci veci T-432/11, Makhlouf/Rada (1).


(1)  Ú. v. EÚ C 290, s. 13.


13.10.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 361/22


Žaloba podaná 11. augusta 2014 – Makhlouf/Rada

(Vec T-606/14)

2014/C 361/34

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Ehab Makhlouf (Damask, Sýria) (v zastúpení: E. Ruchat a C. Cornet d’Elzius, advokáti)

Žalovaná: Rada Európskej únie

Návrhy

Žalobca navrhuje, aby Všeobecný súd:

vyhlásil žalobu žalobcu za prípustnú a dôvodnú,

v dôsledku toho zrušil rozhodnutie 2014/309/SZBP z 28. mája 2014 a ďalšie akty na jeho vykonanie v rozsahu, v akom sa týkajú žalobcu,

uložil Rade Európskej únie povinnosť nahradiť trovy konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobca uvádza tri žalobné dôvody, ktoré sú v podstate totožné alebo podobné žalobným dôvodom uvedeným v rámci veci T-432/11, Makhlouf/Rada (1).


(1)  Ú. v. EÚ C 290, s. 13.


13.10.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 361/23


Žaloba podaná 11. augusta 2014 – Laverana/ÚHVT (ORGANIC WITH PLANT FLUID FROM OUR OWN PRODUCTION)

(Vec T-608/14)

2014/C 361/35

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Laverana GmbH & Co. KG (Wennigsen, Nemecko) (v zastúpení: J. Wachinger, M. Zöbisch a D. Chatterjee, advokáti)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie štvrtého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) z 2. júna 2014 vo veci R 121/2014-4,

zaviazal Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) na náhradu trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Prihlasovaná ochranná známka Spoločenstva: obrazová ochranná známka obsahujúca slovné prvky „ORGANIC WITH PLANT FLUID FROM OUR OWN PRODUCTION“ pre tovary a služby zaradené do tried 3, 5 a 35 – prihláška ochrannej známky Spoločenstva č. 11 922 697.

Rozhodnutie prieskumového pracovníka: zamietnutie prihlášky.

Rozhodnutie odvolacieho senátu: zamietnutie odvolania.

Dôvody žaloby:

porušenie článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009,

porušenie článku 7 ods. 1 písm. b) a c) nariadenia č. 207/2009,

porušenie článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 207/2009,

prekročenie voľnej úvahy rozhodnutím na základe úvah, ktoré patria do práva hospodárskej súťaže.


13.10.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 361/24


Žaloba podaná 11. augusta 2014 – Laverana/ÚHVT (ORGANIC PROTEIN RICH PLANT COMPLEX FROM OUR OWN PRODUCTION)

(Vec T-609/14)

2014/C 361/36

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Laverana GmbH & Co. KG (Wennigsen, Nemecko) (v zastúpení: J. Wachinger, M. Zöbisch a D. Chatterjee, advokáti)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie štvrtého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) z 2. júna 2014 vo veci R 123/2014-4,

zaviazal Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) na náhradu trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Prihlasovaná ochranná známka Spoločenstva: obrazová ochranná známka obsahujúca slovné prvky „ORGANIC PROTEIN RICH PLANT COMPLEX FROM OUR OWN PRODUCTION“ pre tovary a služby zaradené do tried 3, 5 a 35 – prihláška ochrannej známky Spoločenstva č. 11 922 986.

Rozhodnutie prieskumového pracovníka: zamietnutie prihlášky.

Rozhodnutie odvolacieho senátu: zamietnutie odvolania.

Dôvody žaloby:

porušenie článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009,

porušenie článku 7 ods. 1 písm. b) a c) nariadenia č. 207/2009,

porušenie článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 207/2009,

prekročenie voľnej úvahy rozhodnutím na základe úvah, ktoré patria do práva hospodárskej súťaže.


13.10.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 361/24


Žaloba podaná 11. augusta 2014 – Laverana/ÚHVT (BIO ORGANIC)

(Vec T-610/14)

2014/C 361/37

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Laverana GmbH & Co. KG (Wennigsen, Nemecko) (v zastúpení: J. Wachinger, M. Zöbisch a D. Chatterjee, advokáti)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie štvrtého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) z 2. júna 2014 vo veci R 301/2014-4,

zaviazal Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) na náhradu trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Prihlasovaná ochranná známka Spoločenstva: obrazová ochranná známka obsahujúca slovné prvky „BIO ORGANIC“ pre tovary a služby zaradené do tried 3, 5 a 35 – prihláška ochrannej známky Spoločenstva č. 12 006 409.

Rozhodnutie prieskumového pracovníka: zamietnutie prihlášky.

Rozhodnutie odvolacieho senátu: zamietnutie odvolania.

Dôvody žaloby:

porušenie článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009,

porušenie článku 7 ods. 1 písm. b) a c) nariadenia č. 207/2009,

porušenie článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 207/2009,

prekročenie voľnej úvahy rozhodnutím na základe úvah, ktoré patria do práva hospodárskej súťaže.


13.10.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 361/25


Žaloba podaná 11. augusta 2014 – Souruh/Rada

(Vec T-612/14)

2014/C 361/38

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Souruh SA (Damask, Sýria) (v zastúpení: E. Ruchat a C. Cornet d’Elzius, avocats)

Žalovaná: Rada Európskej únie

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

rozhodol, že žaloba žalobkyne je prípustná a dôvodná,

v dôsledku toho zrušil rozhodnutie 2014/309/SZBP z 28. mája 2014 a súvisiace vykonávacie akty v rozsahu, v akom sa týkajú žalobkyne,

zaviazal Radu Európskej únie na náhradu trov tohto konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby, žalobkyňa uvádza tri žalobné dôvody, ktoré sú v podstate rovnaké alebo podobné ako dôvody uvedené v rámci veci T-432/11, Makhlouf/Rada (1).


(1)  Ú. v. EÚ C 290, s. 13.


13.10.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 361/26


Žaloba podaná 20. augusta 2014 – Hewlett Packard Development Company/ÚHVT (FORTIFY)

(Vec T-628/14)

2014/C 361/39

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Hewlett Packard Development Company LP (Dallas, Spojené štáty) (v zastúpení: T. Raab a H. Lauf, advokáti)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie druhého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) z 2. júna 2014 vo veci R 249/2014-2.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Prihlasovaná ochranná známka Spoločenstva: slovná ochranná známka „FORTIFY“ pre tovary v triede 9 – prihláška ochrannej známky Spoločenstva č. 1 1 7 71  037.

Rozhodnutie prieskumového pracovníka: zamietnutie prihlášky ochrannej známky Spoločenstva v celom rozsahu.

Rozhodnutie odvolacieho senátu: zamietnutie odvolania.

Dôvody žaloby: porušenie článku 7 ods. 1 písm. b) a c) a článku 7 ods. 2 nariadenia o ochrannej známke Spoločenstva.


13.10.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 361/26


Žaloba podaná 21. augusta 2014 – Jaguar Land Rover/ÚHVT (tvar auta)

(Vec T-629/14)

2014/C 361/40

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Jaguar Land Rover Ltd (Coventry, Spojené kráľovstvo) (v zastúpení: F. Delord a R. Rewal, solicitors)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie druhého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) z 24. apríla 2014 vo veci R 1622/2013-2.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Prihlasovaná ochranná známka Spoločenstva: trojrozmerná ochranná známka zobrazujúca tvar auta pre tovary v triedach 12, 14 a 28 – prihláška ochrannej známky Spoločenstva č. 11 388 411.

Rozhodnutie prieskumového pracovníka: čiastočné zamietnutie prihlášky ochrannej známky Spoločenstva.

Rozhodnutie odvolacieho senátu: čiastočné zamietnutie odvolania.

Dôvody žaloby: porušenie článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia o ochrannej známke Spoločenstva.


13.10.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 361/27


Žaloba podaná 20. augusta 2014 – Primo Valore/Komisia

(Vec T-630/14)

2014/C 361/41

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Primo Valore (Rím, Taliansko) (v zastúpení: M. Moretto, advokát)

Žalovaná: Európska komisia

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

určil, že Európska komisia si tým, že nepredložila regulačnému výboru na hlasovanie na základe postupu upraveného v článku 5a ods. 1 až 4 rozhodnutia 1999/468/ES návrh opatrenia na opätovné preskúmanie prílohy V bodu 2 nariadenia č. 999/2001 (1), v zmysle ktorej musí byť špecifikovaný rizikový materiál pôvodom z členských štátov Európskej únie odstraňovaný a zničený, aj ak boli uvedené členské štáty uznané za štáty so zanedbateľným rizikom spongiformnej encefalopatie hovädzieho dobytka (BSE), nesplnila povinnosti, ktoré jej vyplývajú z nariadení č. 999/2001 a 178/2002 (2), a nedodržala všeobecné zásady zákazu diskriminácie a proporcionality,

uložil Komisii povinnosť nahradiť trovy konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobkyňa uvádza tri žalobné dôvody.

1.

Prvý žalobný dôvod založený na povinnosti konať, ktorú má Komisia na základe článku 8 ods. 1 poslednej vety nariadenia č. 999/2001 v spojení s jeho článkom 5 ods. 1 a 3, článku 5 ods. 3 nariadenia č. 178/2002, ako aj článku 7 ods. 2 druhej vety toho istého nariadenia a článkov 23 a 24 nariadenia č. 999/2001.

V tejto súvislosti žalobkyňa tvrdí, že na základe už citovaných ustanovení je Komisia povinná opätovne preskúmať predbežnú výnimku zavedenú v prílohe V bode 2 nariadenia č. 999/2001 a predložiť regulačnému výboru na základe postupu upraveného na tento účel v článku 5a ods. 1 až 4 rozhodnutia 1999/468/ES návrh opatrenia na zmenu uvedenej prílohy V. Účelom tejto povinnosti je zabezpečiť dodržanie medzinárodných sanitárnych noriem, ktoré prijal Medzinárodný úrad pre nákazy zvierat (OIE) a ktoré neupravujú vytvorenie zoznamu špecifikovaného rizikového materiálu pre krajiny, ktoré boli tak ako Taliansko uznané za štáty so zanedbateľným rizikom, čiže za krajiny s najnižším rizikom podľa medzinárodnej klasifikácie, ktorú prijal OIE.

2.

Druhý žalobný dôvod založený na povinnosti konať, ktorú má Komisia na základe zásady zákazu diskriminácie, článku 7 ods. 2 druhej vety nariadenia č. 178/2002 a článkov 23 a 24 nariadenia č. 999/2001.

V tejto súvislosti žalobkyňa tvrdí, že na základe uvedenej zásady a citovaných ustanovení a vzhľadom na to, že OIE v máji 2008, v máji 2011, v máji 2012 a v máji 2013 uznal, že určité členské štáty vrátane Talianska možno posúdiť ako krajiny so zanedbateľným rizikom BSE, bola Komisia povinná upraviť právnu úpravu s prihliadnutím na tieto nové údaje a opätovne preskúmať výnimku upravenú na tento účel v prílohe V bode 2 nariadenia s cieľom zabezpečiť dodržanie zásady zákazu diskriminácie. Uvedená výnimka totiž na jednej strane upravuje rozdielne zaobchádzanie v porovnateľných situáciách, a to medzi výrobcami z členských štátov uznaných ako krajiny so zanedbateľným rizikom BSE a výrobcami z tretích krajín, ktoré tiež boli uznané ako takéto krajiny, a na druhej strane upravuje rovnaké zaobchádzanie v rôznych situáciách, a to medzi výrobcami z členských štátov uznaných ako krajiny so zanedbateľným rizikom BSE a výrobcami z členských štátov, ktoré neboli uznané ako takéto krajiny.

3.

Tretí žalobný dôvod založený na povinnosti konať, ktorú má Komisia na základe zásady proporcionality, článku 7 ods. 2 nariadenia č. 178/2002 a článkov 23 a 24 nariadenia č. 999/2001.

V tejto súvislosti žalobkyňa tvrdí, že na základe uvedenej zásady a citovaných ustanovení bola Komisia po tom, čo OIE uznal, že určité členské štáty možno posúdiť ako krajiny so zanedbateľným rizikom BSE, povinná upraviť právnu úpravu s prihliadnutím na tieto nové údaje a opätovne preskúmať predbežnú výnimku upravenú na tento účel v prílohe V bode 2 nariadenia s cieľom zabezpečiť dodržanie zásady proporcionality. Podľa žalobkyne treba najmä uviesť, že voľba Komisie opätovne nepreskúmať výnimku upravenú v prílohe V bode 2 nie je vhodná na dosiahnutie cieľa ochrany zdravia, na ktorý sa odvolávala.


(1)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 z 22. mája 2001, ktorým sa stanovujú pravidlá prevencie, kontroly a eradikácie niektorých prenosných spongiformných encefalopatií (Ú. v. ES L 147, s. 1; Mim. vyd. 03/032, s. 289).

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín (Ú. v. ES L 31, s. 1; Mim. vyd. 15/006, s. 463).


13.10.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 361/28


Žaloba podaná 22. augusta 2014 – Urb Rulmenti Suceava/ÚHVT – Adiguzel (URB)

(Vec T-635/14)

2014/C 361/42

Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Urb Rulmenti Suceava SA (Suceava, Rumunsko) (v zastúpení: I. Burdusel, advokát)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: Harum Adiguzel (Diosd, Maďarsko)

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie štvrtého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) z 23. júna 2014 vo veci R 1974/2013-4.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Zapísaná ochranná známka Spoločenstva, ktorá je predmetom návrhu na vyhlásenie neplatnosti: obrazová ochranná známka obsahujúca slovný prvok „URB“ pre tovary a služba v triedach 4, 6-9, 11, 12, 16, 17, 35, 37 a 39-42 – ochranná známka Spoločenstva č. 8 656 605.

Majiteľ ochrannej známky Spoločenstva: účastník konania pred odvolacím senátom.

Účastník, ktorý sa domáha vyhlásenia neplatnosti: žalobkyňa.

Odôvodnenie návrhu na vyhlásenie neplatnosti: absolútne dôvody neplatnosti podľa článku 52 ods. 1 písm. b) nariadenia o ochrannej známke Spoločenstva a relatívne dôvody neplatnosti podľa článku 8 ods. 1 písm. a) a b) v spojení s článkom 53 ods. 1 písm. a) nariadenia o ochrannej známke Spoločenstva.

Rozhodnutie zrušovacieho oddelenia: zamietnutie návrhu na vyhlásenie neplatnosti.

Rozhodnutie odvolacieho senátu: zamietnutie odvolania.

Dôvody žaloby: porušenie článku 52 ods. 1 písm. b), článku 8 ods. 1 písm. a) a b) v spojení s článkom 53 ods. 1 písm. a článku 53 ods. 2 nariadenia o ochrannej známke Spoločenstva.


13.10.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 361/29


Žaloba podaná 27. augusta 2014 – noon Copenhagen/ÚHVT – Wurster Diamonds (noon)

(Vec T-637/14)

2014/C 361/43

Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: noon Copenhagen A/S (Løsning, Dánsko) (v zastúpení: M. Zöbisch, advokát)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: Wurster Diamonds GmbH (Pforzheim, Nemecko)

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie štvrtého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) z 12. júna 2014 vo veci R 955/2013-4.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Prihlasovateľ ochrannej známky Spoločenstva: žalobkyňa.

Prihlasovaná ochranná známka Spoločenstva: obrazová ochranná známka so slovným prvkom „noon“ pre tovary a služby zaradené do triedy 14 – prihláška ochrannej známky Spoločenstva č. 10 215 556.

Majiteľ ochrannej známky alebo označenia namietaných v námietkovom konaní: ďalší účastník konania pred odvolacím senátom.

Namietaná ochranná známka alebo označenie: obrazová ochranná známka so slovným prvkom „noor“ pre tovary zaradené do triedy 14.

Rozhodnutie námietkového oddelenia: vyhovenie námietke.

Rozhodnutie odvolacieho senátu: zamietnutie odvolania.

Dôvody žaloby: porušenie článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia o ochrannej známke Spoločenstva.


13.10.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 361/29


Uznesenie Všeobecného súdu zo 17. júla 2014 – AbbVie/EMA

(Vec T-29/13) (1)

2014/C 361/44

Jazyk konania: angličtina

Predseda štvrtej komory nariadil výmaz veci.


(1)  Ú. v. EÚ C 79, 16.3.2013.


13.10.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 361/30


Uznesenie Všeobecného súdu zo 17. júla 2014 – AbbVie/EMA

(Vec T-44/13) (1)

2014/C 361/45

Jazyk konania: angličtina

Predseda štvrtej komory nariadil výmaz veci.


(1)  Ú. v. EÚ C 79, 16.3.2013.


Súd pre verejnú službu

13.10.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 361/31


Žaloba podaná 7. júla 2014 – ZZ/Komisia

(Vec F-62/14)

2014/C 361/46

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: ZZ (v zastúpení: M.-A. Lucas, advokát)

Žalovaná: Európska komisia

Predmet a opis sporu

Verejná služba – Návrh na zrušenie rozhodnutia Komisie nepripustiť žalobkyňu k prekladateľským skúškam vo výberovom konaní EPSO (AD/263/13) na účely vytvorenia rezervy pre budúci nábor taliansky hovoriacich prekladateľov

Návrhy žalobkyne

zrušiť rozhodnutie z 19/11/2013 nepripustiť žalobkyňu k prekladateľským skúškam,

ak je to potrebné, zrušiť rozhodnutie z 27/3/2014 o zamietnutí sťažnosti žalobkyne,

zaviazať Komisiu na náhradu trov konania.


13.10.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 361/31


Žaloba podaná 12. júla 2014 – ZZ/Komisia

(Vec F-64/14)

2014/C 361/47

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: ZZ (v zastúpení: M.-A. Lucas, advokát)

Žalovaná: Európska komisia

Predmet a opis sporu

Verejná služba – Návrh na zrušenie rozhodnutia Komisie nepripustiť žalobkyňu k prekladateľským skúškam vo výberovom konaní EPSO/AD/263/13 na účely vytvorenia rezervy pre budúci nábor taliansky hovoriacich prekladateľov

Návrhy žalobkyne

zrušiť rozhodnutie z 19/11/2013 nepripustiť žalobkyňu k prekladateľským skúškam,

ak je to potrebné, zrušiť rozhodnutie z 2/4/2014 o zamietnutí sťažnosti žalobkyne,

zaviazať Komisiu na náhradu trov konania.


13.10.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 361/32


Žaloba podaná 15. júla 2014 – ZZ/Európska komisia

(Vec F-66/14)

2014/C 361/48

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: ZZ (v zastúpení: S. Orlandi, advokát)

Žalovaná: Európska komisia

Predmet a opis sporu

Verejná služba – Návrh na vyhlásenie, že článok 9 všeobecných vykonávacích ustanovení (VVU) k článku 11 ods. 2 prílohy VIII služobného poriadku z 3. marca 2011 je protiprávny a neplatný, a zrušenie rozhodnutia o prevode práv žalobcu na dôchodok do dôchodkového systému Únie podľa týchto nových VVU

Návrhy žalobcu

určiť, že článok 9 všeobecných vykonávacích ustanovení (VVU) k článku 11 ods. 2 prílohy VIII služobného poriadku je protiprávny a preto neplatný,

zrušiť rozhodnutie zo 4. októbra 2013 o bonifikácii práv žalobcu na dôchodok, nadobudnutých pred jeho nástupom do služby, v rámci prevodu týchto práva do dôchodkového systému inštitúcií Európskej únie podľa všeobecných vykonávacích ustanovení k článku 11 ods. 2 prílohy VIII služobného poriadku z 3. marca 2011,

zaviazať Komisiu na náhradu trov konania.