ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 303

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 57
8. septembra 2014


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Súdny dvor Európskej únie

2014/C 303/01

Posledné publikácie Súdneho dvora Európskej únie v Úradnom vestníku Európskej únie

1

 

V   Oznamy

 

SÚDNE KONANIA

 

Súdny dvor

2014/C 303/02

Vec C-675/13 P: Odvolanie podané 16. decembra 2013: Zoo Sport Ltd proti rozsudku Všeobecného súdu (prvá komora) zo 16. októbra 2013 vo veci T-455/12, Zoo Sport Ltd/Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) a vedľajší účastník v konaní pred Všeobecným súdom K-2 Corp.

2

2014/C 303/03

Vec C-676/13 P: Odvolanie podané 17. decembra 2013: Zoo Sport Ltd proti rozsudku Všeobecného súdu (prvá komora) zo 16. októbra 2013 vo veci T-453/12, Zoo Sport Ltd/Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) a vedľajší účastník v konaní pred Všeobecným súdom K-2 Corp.

2

2014/C 303/04

Vec C-28/14: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Sąd Okręgowy w Częstochowie (Poľsko) 20. januára 2014 – Ryszard Pańczyk/Dyrektorowi Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie

3

2014/C 303/05

Vec C-101/14 P: Odvolanie podané 20. februára 2014: Brown Brothers Harriman & Co. proti rozsudku Všeobecného súdu (deviata komora) z 9. decembra 2013 vo veci T-389/13, Brown Brothers Harriman & Co./Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

3

2014/C 303/06

Vec C-191/14: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landesverwaltungsgericht Niederösterreich (Rakúsko) 17. apríla 2014 – Borealis Polyolefine GmbH/Bundesminister für Land-, Forst-, Umwelt und Wasserwirtschaft

3

2014/C 303/07

Vec C-192/14: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landesverwaltungsgericht Niederösterreich (Rakúsko) 17. apríla 2014 – OMV Refining & Marketing GmbH/Bundesminister für Land-, Forst-, Umwelt und Wasserwirtschaft

5

2014/C 303/08

Vec C-226/14: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Finangericht Hamburg (Nemecko) 8. mája 2014 – Eurogate Distribution GmbH/Hauptzollamt Hamburg-Stadt

6

2014/C 303/09

Vec C-228/14: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Finanzgericht Hamburg (Nemecko) 12. mája 2014 – DHL Hub Leipzig GmbH/Hauptzollmat Braunschweig

7

2014/C 303/10

Vec C-229/14: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Arbeitsgericht Verden (Nemecko) 12. mája 2014 – Ender Balkaya/Kiesel Abbruch- und Recycling Technik GmbH

8

2014/C 303/11

Vec C-241/14: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Finanzgericht Baden-Württemberg (Nemecko) 16. mája 2014 – Roman Bukovansky/Finanzamt Lörrach

8

2014/C 303/12

Vec C-242/14: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landgericht Mannheim (Nemecko) 19. mája 2014 – Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH/Gerhard und Jürgen Vogel GbR, Jürgen Vogel, Gerhard Vogel

9

2014/C 303/13

Vec C-245/14: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Handelsgericht Wien (Rakúsko) 21. mája 2014 – Thomas Cook Belgium NV/Thurner Hotel GmbH

10

2014/C 303/14

Vec C-251/14: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Kecskeméti Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Maďarsko) 26. mája 2014 – György Balázs/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-alföldi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága

10

2014/C 303/15

Vec C-255/14: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Kecskeméti Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Maďarsko) 27. mája 2014 – Robert Michal Chmielewski/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-alföldi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága

11

2014/C 303/16

Vec C-256/14: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) (Portugalsko) 28. mája 2014 – Lisboagás GDL, Sociedade Distribuidora de Gás Natural de Lisboa, S.A./Autoridade Tributária e Aduaneira

12

2014/C 303/17

Vec C-257/14: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Rechtbank Amsterdam (Holandsko) 28. mája 2014 – C. van der Lans/Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV

12

2014/C 303/18

Vec C-270/14 P: Odvolanie podané 3. júna 2014: Debonair Trading Internacional Lda proti rozsudku Všeobecného súdu (deviata komora) z 3. apríla 2014 vo veci T-356/12, Debonair Trading Internacional Lda/Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT)

14

2014/C 303/19

Vec C-274/14: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribinal Económico Administrativo Central de Madrid (Španielsko) 5. júna 2014 – Banco de Santander S.A.

15

2014/C 303/20

Vec C-276/14: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Naczelny Sąd Administracyjny (Poľsko) 5. júna 2014 – Gmina Wrocław/Minister Finansów

16

2014/C 303/21

Vec C-277/14: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Naczelny Sąd Administracyjny (Poľsko) 5. júna 2014 – PPUH Stehcemp Florian Stefanek, Janina Stefanek, Jarosław Stefanek sp. j./Dyrektor Izby Skarbowej w Lodzi

16

2014/C 303/22

Vec C-278/14: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Curtea de Apel Alba Iulia (Rumunsko) 6. júna 2014 – SC Enterprise Focused Solutions SRL/Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia

17

2014/C 303/23

Vec C-279/14: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landgericht Hannover (Nemecko) 6. júna 2014 – Catharina Smets, Franciscus Vereijken/TUIfly GmbH

18

2014/C 303/24

Vec C-287/14: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Gyulai Törvényszék (Maďarsko) 11. júna 2014 – Eurospeed Ltd/Szegedi Törvényszék

18

2014/C 303/25

Vec C-288/14: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunalul Timiș (Rumunsko) 12. júna 2014 – Silvia Ciup/Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice (AJFP) Timiş – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice (DGRFP) Timişoara

19

2014/C 303/26

Vec C-291/14 P: Odvolanie podané 12. júna 2014: Faci SpA proti rozsudku Všeobecného súdu (tretia komora) z 20. marca 2014 vo veci T-46/10, Faci SpA/Európska komisia

20

2014/C 303/27

Vec C-293/14: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Oberster Gerichtshof (Rakúsko) 13. júna 2014 – Gebhart Hiebler/Walter Schlagbauer

21

2014/C 303/28

Vec C-295/14: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Raad van State (Holandsko) 16. júna 2014 – DOW Benelux a i./Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu

21

2014/C 303/29

Vec C-297/14: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesgerichtshof (Nemecko) 17. júna 2014 – Dr. Rüdiger Hobohm/Benedikt Kampik Ltd & Co. KG, Benedikt Aloysius Kampik, Mar Mediterraneo Werbe- und Vertriebsgesellschaft für Immobilien SL

22

2014/C 303/30

Vec C-298/14: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Conseil d’État (Belgicko) 16. júna 2014 – Alain Laurent Brouillard/Výberová komisia výberového konania referendárov na Cour de cassation, Belgické kráľovstvo

23

2014/C 303/31

Vec C-300/14: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hof van Beroep te Antwerpen (Belgicko) 20. júna 2014 – Imtech Marine Belgium NV/Radio Hellenic SA

24

2014/C 303/32

Vec C-301/14: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesverwaltungsgerichts (Nemecko) 24. júna 2014 – Pfotenhilfe-Ungarn e.V./Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes Schleswig-Holstein

25

2014/C 303/33

Vec C-306/14: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Vărchoven administrativen săd (Bulharsko) 25. júna 2014 – Direktor na Agencija Mitnici/Biovet AD

26

2014/C 303/34

Vec C-312/14: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Ráckevei Járásbíróság (Maďarsko) 1. júla 2014 – Banif Plus Bank Zrt./Márton Lantos a Mártonné Lantos

27

2014/C 303/35

Vec C-316/14: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Amtsgericht Rüsselsheim (Nemecko) 2. júla 2014 – Marc Hußock, Ute Hußock, Michelle Hußock, Florian Hußock/Condor Flugdienst GmbH

28

2014/C 303/36

Vec C-317/14: Žaloba podaná 2. júla 2014 – Európska komisia/Belgické kráľovstvo

28

2014/C 303/37

Vec C-330/14: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Gyulai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Maďarsko) 8. júla 2014 – Szemerey Gergely/Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Szerve

29

2014/C 303/38

Vec C-331/14: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Slovinsko) 8. júla 2014 – Petar Kezić s.p. Trgovina Prizma/Slovinská republika – Ministerstvo financií

30

2014/C 303/39

Vec C-334/14: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Cour d’appel de Mons (Belgicko) 9. júla 2014 – Belgické kráľovstvo/Nathalie De Fruytier

31

 

Všeobecný súd

2014/C 303/40

Vec T-189/14 R: Uznesenie predsedu Všeobecného súdu z 25. júla 2014 – Deza/ECHA (Konanie o nariadení predbežného opatrenia — Prístup k dokumentom — Nariadenie (ES) č. 1049/2001 — Dokumenty, ktoré má k dispozícii ECHA a ktoré obsahujú informácie predložené podnikom v rámci jeho žiadosti o povolenie na používanie určitej chemickej látky — Rozhodnutie o sprístupnení dokumentov tretej osobe — Návrh na odklad výkonu — Naliehavosť — Fumus boni juris — Zváženie záujmov)

32

2014/C 303/41

Vec T-420/14: Žaloba podaná 11. júna 2014 – Wine in Black/ÚHVT – Quinta do Noval – Vinhos (Wine in Black)

33

2014/C 303/42

Vec T-422/14: Žaloba podaná 11. júna 2014 – Viscas/Komisia

33

2014/C 303/43

Vec T-424/14: Žaloba podaná 11. júna 2014 – ClientEarth/Komisia

34

2014/C 303/44

Vec T-425/14: Žaloba podaná 11. júna 2014 – ClientEarth/Komisia

35

2014/C 303/45

Vec T-441/14: Žaloba podaná 16. júna 2014 – Brugg Kabel a Kabelwerke Brugg/Komisia

36

2014/C 303/46

Vec T-444/14: Žaloba podaná 12. júna 2014 – Furukawa Electric/Komisia

38

2014/C 303/47

Vec T-445/14: Žaloba podaná 16. júna 2014 – ABB/Komisia

39

2014/C 303/48

Vec T-450/14: Žaloba podaná 17. júna 2014 – Sumitomo Electric Industries a J-Power Systems/Komisia

40

2014/C 303/49

Vec T-451/14: Žaloba podaná 16. júna 2014 – Fujikura/Komisia

41

2014/C 303/50

Vec T-453/14: Žaloba podaná 13. júna 2014 – Pannonhalmi Főapátság/Parlament

42

2014/C 303/51

Vec T-460/14: Žaloba podaná 18. júna 2014 – AETMD/Rada

43

2014/C 303/52

Vec T-463/14: Žaloba podaná 24. júna 2014 – Österreichische Post/Komisia

44

2014/C 303/53

Vec T-486/14: Žaloba podaná 25. júna 2014 – Stavytskyi/Rada

45

2014/C 303/54

Vec T-507/14: Žaloba podaná 1. júla 2014 – Vidmar a i./Európska únia

46

2014/C 303/55

Vec T-510/14: Žaloba podaná 3. júla 2014 – Staywell Hospitality Group/ÚHVT – Sheraton International IP (PARK REGIS)

47

2014/C 303/56

Vec T-513/14: Žaloba podaná 7. júla 2014 – GreenPack/ÚHVT (greenpack)

48

2014/C 303/57

Vec T-514/14: Žaloba podaná 9. júla 2014 – Hispavima/Komisia

49

2014/C 303/58

Vec T-519/14: Žaloba podaná 10. júla 2014 – Grupo Morera & Vallejo a DSA/Komisia

49

2014/C 303/59

Vec T-520/14: Žaloba podaná 11. júla 2014 – bd breyton-design/ÚHVT (RACE GTP)

50

2014/C 303/60

Vec T-525/14: Žaloba podaná 13. júla 2014 – Compagnie générale des établissements Michelin/ÚHVT – Continental Reifen Deutschland (XKING)

51

2014/C 303/61

Vec T-526/14: Žaloba podaná 14. júla 2014 – Matratzen Concord/ÚHVT – Barranco Rodriguez (Matratzen Concord)

52

2014/C 303/62

Vec T-528/14: Žaloba podaná 15. júla 2014 – Information Resources/ÚHVT (Growth Delivered)

52

2014/C 303/63

Vec T-529/14: Žaloba podaná 14. júla 2014 – adp Gauselmann/ÚHVT (Multi Win)

53

2014/C 303/64

Vec T-530/14: Žaloba podaná 11. júla 2014 – Verein StHD/ÚHVT (Zobrazenie čiernej stužky)

54

2014/C 303/65

Vec T-532/14: Žaloba podaná 17. júla 2014 – Alsharghawi/Rada

55

2014/C 303/66

Vec T-539/14: Žaloba podaná 16. júla 2014 – North Drilling/Rada

55

2014/C 303/67

Vec T-541/14: Žaloba podaná 18. apríla 2014 – Antica Azienda Agricola Vitivinicola Dei Conti Leone De Castris/ÚHVT – Vicente Gandía Pla (ILLIRIA)

56

2014/C 303/68

Spojené veci T-432/11, T-490/11, T-649/11, T-651/11, T-97/12, T-99/12 až T-102/12 a T-446/12: Uznesenie Všeobecného súdu z 12. júna 2014 – Makhlouf a i./Rada

57

2014/C 303/69

Vec T-641/13: Uznesenie Všeobecného súdu z 8. júla 2014 – Gemeente Bergen op Zoom/Komisia

58

2014/C 303/70

Vec T-28/14: Uznesenie Všeobecného súdu z 25. júna 2014 – José Manuel Baena Grupo/ÚHVT – Neuman (Sediaca postava)

58

SK

 


IV Informácie

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

Súdny dvor Európskej únie

8.9.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 303/1


Posledné publikácie Súdneho dvora Európskej únie v Úradnom vestníku Európskej únie

2014/C 303/01

Posledná publikácia

Ú. v. EÚ C 292, 1.9.2014

Predchádzajúce publikácie

Ú. v. EÚ C 282, 25.8.2014

Ú. v. EÚ C 261, 11.8.2014

Ú. v. EÚ C 253, 4.8.2014

Ú. v. EÚ C 245, 28.7.2014

Ú. v. EÚ C 235, 21.7.2014

Ú. v. EÚ C 223, 14.7.2014

Tieto texty sú dostupné na adresách:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Oznamy

SÚDNE KONANIA

Súdny dvor

8.9.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 303/2


Odvolanie podané 16. decembra 2013: Zoo Sport Ltd proti rozsudku Všeobecného súdu (prvá komora) zo 16. októbra 2013 vo veci T-455/12, Zoo Sport Ltd/Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) a vedľajší účastník v konaní pred Všeobecným súdom K-2 Corp.

(Vec C-675/13 P)

2014/C 303/02

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľka: Zoo Sport Ltd (v zastúpení: I. Rungg, Rechtsanwalt)

Ďalší účastníci konania: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) a K-2 Corp.

Uznesením z 15. júla 2014 Súdny dvor (šiesta komora) rozhodol, že odvolanie je neprípustné.


8.9.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 303/2


Odvolanie podané 17. decembra 2013: Zoo Sport Ltd proti rozsudku Všeobecného súdu (prvá komora) zo 16. októbra 2013 vo veci T-453/12, Zoo Sport Ltd/Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) a vedľajší účastník v konaní pred Všeobecným súdom K-2 Corp.

(Vec C-676/13 P)

2014/C 303/03

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľka: Zoo Sport Ltd (v zastúpení: I. Rungg, Rechtsanwalt)

Ďalší účastníci konania: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) a K-2 Corp.

Uznesením z 15. júla 2014 Súdny dvor (šiesta komora) rozhodol, že odvolanie je neprípustné.


8.9.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 303/3


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Sąd Okręgowy w Częstochowie (Poľsko) 20. januára 2014 – Ryszard Pańczyk/Dyrektorowi Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie

(Vec C-28/14)

2014/C 303/04

Jazyk konania: poľština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Ryszard Pańczyk

Žalovaný: Dyrektor Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie

Rozhodnutím z 12. júna 2014 Súdny dvor rozhodol, že zjavne nemá právomoc odpovedať na otázku, ktorú položil Sąd Okręgowy w Częstochowie.


8.9.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 303/3


Odvolanie podané 20. februára 2014: Brown Brothers Harriman & Co. proti rozsudku Všeobecného súdu (deviata komora) z 9. decembra 2013 vo veci T-389/13, Brown Brothers Harriman & Co./Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

(Vec C-101/14 P)

2014/C 303/05

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľ: Brown Brothers Harriman & Co. (v zastúpení: P. Leander, T. Kronhöffer, advocates)

Ďalší účastník konania: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

Uznesením zo 17. júla 2014 Súdny dvor (tretia komora) rozhodol, že odvolanie je neprípustné.


8.9.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 303/3


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landesverwaltungsgericht Niederösterreich (Rakúsko) 17. apríla 2014 – Borealis Polyolefine GmbH/Bundesminister für Land-, Forst-, Umwelt und Wasserwirtschaft

(Vec C-191/14)

2014/C 303/06

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Landesverwaltungsgericht Niederösterreich

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Borealis Polyolefine GmbH

Žalovaný: Bundesminister für Land-, Forst-, Umwelt und Wasserwirtschaft

Prejudiciálne otázky

1.

Je rozhodnutie 2013/448/EÚ (1) neplatné a porušuje článok 10a ods. 5 smernice 2003/87/ES (2) v rozsahu, v akom zo základu na výpočet podľa článku 10a ods. 5 druhej zarážky písm. a) a b) vylučuje emisie súvisiace s odpadovými plynmi vyrábanými zariadeniami, ktoré patria do prílohy I smernice 2003/87/ES, alebo vylučuje teplo využívané zariadeniami, ktoré patria do prílohy I smernice 2003/87/ES, a získané z kogeneračných zariadení, pre ktoré je povolené pridelenie bezodplatných kvót podľa článku 10a ods. 1 a 4 smernice 2003/87/ES a rozhodnutia 2011/278/EÚ (3)?

2.

Je rozhodnutie 2013/448/EÚ neplatné a porušuje články 3e a 3u smernice 2003/87/ES, samostatne a/alebo v spojení s článkom 10a ods. 5 smernice 2003/87/ES, v rozsahu, v akom stanovuje, že emisie CO2 súvisiace s odpadovými plynmi – vyrábanými zariadeniami, ktoré patria do prílohy I smernice 2003/87/ES – alebo teplo využívané zariadeniami, ktoré patria do prílohy I smernice 2003/87/ES, a získané z kogeneračných zariadení sú emisiami pochádzajúcimi od „výrobcov elektrickej energie“?

3.

Je rozhodnutie 2013/448/EÚ neplatné a porušuje ciele smernice 2003/87/ES v rozsahu, v akom vytvára nerovnováhu vylúčením emisií súvisiacich so spaľovaním odpadových plynov a s teplom vyrobeným v kogeneračných zariadeniach zo základu na výpočet podľa článku 10a ods. 5 druhej zarážky písm. a) a b), zatiaľ čo v súvislosti s nimi priznáva právo na pridelenie bezodplatných kvót podľa článku 10a ods. 1 a 4 smernice 2003/87/ES a rozhodnutia 2011/278/EÚ?

4.

Je rozhodnutie 2011/278/EÚ neplatné a porušuje článok 290 ZFEÚ a článok 10a ods. 5 smernice 2003/87/ES v rozsahu, v akom jeho článok 15 ods. 3 mení článok 10a ods. 5 druhú zarážku písm. a) a b) smernice 2003/87/ES v tom zmysle, že odkaz na „zariadenia, na ktoré sa nevzťahuje odsek 3“, nahrádza odkazom na „zariadenia, ktoré nie sú výrobcami elektrickej energie?

5.

Je rozhodnutie 2013/448/EÚ neplatné a porušuje článok 23 ods. 3 smernice 2003/87/ES v rozsahu, v akom toto rozhodnutie nebolo prijaté na základe regulačného postupu s kontrolou, ktorý je predpísaný v článku 5a rozhodnutia Rady 1999/468/ES a v článku 12 nariadenia 182/2011/EÚ?

6.

Má sa článok 17 Charty základných práv Európskej únie vykladať v tom zmysle, že vylučuje zadržanie pridelení bezodplatných kvót na základe protiprávneho výpočtu medziodvetvového korekčného faktora?

7.

Má sa článok 10a ods. 5 smernice 2003/87/ES, samostatne a/alebo v spojení s článkom 15 ods. 3 rozhodnutia 2011/278/EÚ, vykladať v tom zmysle, že vylučuje uplatnenie vnútroštátneho právneho predpisu, ktorý stanovuje uplatnenie protiprávne vypočítaného medziodvetvového korekčného faktora, aký je uvedený v článku 4 rozhodnutia 2013/448/EÚ a jeho prílohe II, na pridelenia bezodplatných kvót v členskom štáte?

8.

Je rozhodnutie 2013/448/EÚ neplatné a porušuje článok 10a ods. 5 smernice 2003/87/ES v rozsahu, v akom zahŕňa len emisie zo zariadení, ktoré boli od roku 2008 zahrnuté do systému Spoločenstva, a tým vylučuje emisie súvisiace s činnosťami, ktoré boli zahrnuté do systému Spoločenstva od roku 2008 (v zmenenej a doplnenej prílohe I smernice 2003/87/ES), pokiaľ sa tieto činnosti uskutočňovali v zariadeniach, ktoré už boli zahrnuté do systému Spoločenstva pred rokom 2008?

9.

Je rozhodnutie 2013/448/EÚ neplatné a porušuje článok 10a ods. 5 smernice 2003/87/ES v rozsahu, v akom zahŕňa len emisie zo zariadení, ktoré boli od roku 2013 zahrnuté do systému Spoločenstva, a tým vylučuje emisie súvisiace s činnosťami, ktoré boli zahrnuté do systému Spoločenstva od roku 2013 (v zmenenej a doplnenej prílohe I smernice 2003/87/ES), pokiaľ sa tieto činnosti uskutočňovali v zariadeniach, ktoré už boli zahrnuté do systému Spoločenstva pred rokom 2013?


(1)  Rozhodnutie Komisie z 5. septembra 2013 o vnútroštátnych vykonávacích opatreniach na prechodné bezodplatné pridelenie emisných kvót skleníkových plynov v súlade s článkom 11 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES (Ú. v. EÚ L 240, s. 27).

(2)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady z 13. októbra 2003 o vytvorení systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v spoločenstve, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 96/61/ES (Ú. v. EÚ L 275, s. 32; Mim. vyd. 15/007, s. 631).

(3)  Rozhodnutie Komisie 27. apríla 2011, ktorým sa ustanovujú prechodné pravidlá harmonizácie bezodplatného prideľovania emisných kvót podľa článku 10a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES, platné v celej Únii (Ú. v. EÚ L 130, s. 1).


8.9.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 303/5


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landesverwaltungsgericht Niederösterreich (Rakúsko) 17. apríla 2014 – OMV Refining & Marketing GmbH/Bundesminister für Land-, Forst-, Umwelt und Wasserwirtschaft

(Vec C-192/14)

2014/C 303/07

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Landesverwaltungsgericht Niederösterreich

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: OMV Refining & Marketing GmbH

Žalovaný: Bundesminister für Land-, Forst-, Umwelt und Wasserwirtschaft

Prejudiciálne otázky

1.

Je rozhodnutie 2013/448/EÚ (1) neplatné a porušuje článok 10a ods. 5 smernice 2003/87/ES (2) v rozsahu, v akom zo základu na výpočet podľa článku 10a ods. 5 druhej zarážky písm. a) a b) vylučuje emisie súvisiace s odpadovými plynmi vyrábanými zariadeniami, ktoré patria do prílohy I smernice 2003/87/ES, alebo vylučuje teplo využívané zariadeniami, ktoré patria do prílohy I smernice 2003/87/ES, a získané z kogeneračných zariadení, pre ktoré je povolené pridelenie bezodplatných kvót podľa článku 10a ods. 1 a 4 smernice 2003/87/ES a rozhodnutia 2011/278/EÚ (3)?

2.

Je rozhodnutie 2013/448/EÚ neplatné a porušuje články 3e a 3u smernice 2003/87/ES, samostatne a/alebo v spojení s článkom 10a ods. 5 smernice 2003/87/ES, v rozsahu, v akom stanovuje, že emisie CO2 súvisiace s odpadovými plynmi – vyrábanými zariadeniami, ktoré patria do prílohy I smernice 2003/87/ES – alebo teplo využívané zariadeniami, ktoré patria do prílohy I smernice 2003/87/ES, a získané z kogeneračných zariadení sú emisiami pochádzajúcimi od „výrobcov elektrickej energie“?

3.

Je rozhodnutie 2013/448/EÚ neplatné a porušuje ciele smernice 2003/87/ES v rozsahu, v akom vytvára nerovnováhu vylúčením emisií súvisiacich so spaľovaním odpadových plynov a s teplom vyrobeným v kogeneračných zariadeniach zo základu na výpočet podľa článku 10a ods. 5 druhej zarážky písm. a) a b), zatiaľ čo v súvislosti s nimi priznáva právo na pridelenie bezodplatných kvót podľa článku 10a ods. 1 a 4 smernice 2003/87/ES a rozhodnutia 2011/278/EÚ?

4.

Je rozhodnutie 2011/278/EÚ neplatné a porušuje článok 290 ZFEÚ a článok 10a ods. 5 smernice 2003/87/ES v rozsahu, v akom jeho článok 15 ods. 3 mení článok 10a ods. 5 druhú zarážku písm. a) a b) smernice 2003/87/ES v tom zmysle, že odkaz na „zariadenia, na ktoré sa nevzťahuje odsek 3“, nahrádza odkazom na „zariadenia, ktoré nie sú výrobcami elektrickej energie?

5.

Je rozhodnutie 2013/448/EÚ neplatné a porušuje článok 23 ods. 3 smernice 2003/87/ES v rozsahu, v akom toto rozhodnutie nebolo prijaté na základe regulačného postupu s kontrolou, ktorý je predpísaný v článku 5a rozhodnutia Rady 1999/468/ES a v článku 12 nariadenia 182/2011/EÚ?

6.

Má sa článok 17 Charty základných práv Európskej únie vykladať v tom zmysle, že vylučuje zadržanie pridelení bezodplatných kvót na základe protiprávneho výpočtu medziodvetvového korekčného faktora?

7.

Má sa článok 10a ods. 5 smernice 2003/87/ES, samostatne a/alebo v spojení s článkom 15 ods. 3 rozhodnutia 2011/278/EÚ, vykladať v tom zmysle, že vylučuje uplatnenie vnútroštátneho právneho predpisu, ktorý stanovuje uplatnenie protiprávne vypočítaného medziodvetvového korekčného faktora, aký je uvedený v článku 4 rozhodnutia 2013/448/EÚ a jeho prílohe II, na pridelenia bezodplatných kvót v členskom štáte?

8.

Je rozhodnutie 2013/448/EÚ neplatné a porušuje článok 10a ods. 5 smernice 2003/87/ES v rozsahu, v akom zahŕňa len emisie zo zariadení, ktoré boli od roku 2008 zahrnuté do systému Spoločenstva, a tým vylučuje emisie súvisiace s činnosťami, ktoré boli zahrnuté do systému Spoločenstva od roku 2008 (v zmenenej a doplnenej prílohe I smernice 2003/87/ES), pokiaľ sa tieto činnosti uskutočňovali v zariadeniach, ktoré už boli zahrnuté do systému Spoločenstva pred rokom 2008?

9.

Je rozhodnutie 2013/448/EÚ neplatné a porušuje článok 10a ods. 5 smernice 2003/87/ES v rozsahu, v akom zahŕňa len emisie zo zariadení, ktoré boli od roku 2013 zahrnuté do systému Spoločenstva, a tým vylučuje emisie súvisiace s činnosťami, ktoré boli zahrnuté do systému Spoločenstva od roku 2013 (v zmenenej a doplnenej prílohe I smernice 2003/87/ES), pokiaľ sa tieto činnosti uskutočňovali v zariadeniach, ktoré už boli zahrnuté do systému Spoločenstva pred rokom 2013?


(1)  Rozhodnutie Komisie z 5. septembra 2013 o vnútroštátnych vykonávacích opatreniach na prechodné bezodplatné pridelenie emisných kvót skleníkových plynov v súlade s článkom 11 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES (Ú. v. EÚ L 240, s. 27).

(2)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady z 13. októbra 2003 o vytvorení systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v spoločenstve, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 96/61/ES (Ú. v. EÚ L 275, s. 32; Mim. vyd. 15/007, s. 631).

(3)  Rozhodnutie Komisie 27. apríla 2011, ktorým sa ustanovujú prechodné pravidlá harmonizácie bezodplatného prideľovania emisných kvót podľa článku 10a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES, platné v celej Únii (Ú. v. EÚ L 130, s. 1).


8.9.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 303/6


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Finangericht Hamburg (Nemecko) 8. mája 2014 – Eurogate Distribution GmbH/Hauptzollamt Hamburg-Stadt

(Vec C-226/14)

2014/C 303/08

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Finangericht Hamburg

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Eurogate Distribution GmbH

Žalovaný: Hauptzollamt Hamburg-Stadt

Prejudiciálne otázky

1.

Je v rozpore s ustanoveniami smernice 77/388/EHS (1), keď sa daň z pridanej hodnoty pri dovoze vyberá z výrobkov, ktoré sa opätovne vyviezli ako tovar, ktorý nie je tovarom Spoločenstva, ale z dôvodu nesplnenia povinnosti podľa článku 204 Colného kódexu (2) – v tomto prípade: oneskorené splnenie povinnosti zapísať prevzatie tovaru z colného skladu najneskôr v čase jeho odberu do skladovej evidencie, ktorá je na to určená – vznikol colný dlh?

V prípade zápornej odpovede na prvú otázku:

2.

Stanovujú ustanovenia smernice 77/388/EHS povinnosť, aby sa v takých prípadoch vyberala z výrobkov daň z pridanej hodnoty pri dovoze alebo majú členské štáty v tejto súvislosti priestor na voľnú úvahu?

a

3.

Je držiteľ colného skladu, ktorý v rámci poskytovania služieb uskladní vo svojom sklade tovar pochádzajúci z tretej krajiny bez toho, aby ním mohol disponovať, dlžníkom dane z pridanej hodnoty pri dovoze, ktorá vznikla v dôsledku nesplnenia jeho povinnosti v zmysle článku 10 ods. 3 druhého pododseku smernice 77/388/EHS v spojení s článkom 204 ods. 1 Colného kódexu, a to aj vtedy, keď sa predmet nepoužije v zmysle článku 17 ods. 2 písm. a) smernice 77/388/EHS na účely jeho zdaniteľných plnení?


(1)  Šiesta smernica Rady zo 17. mája 1977 o zosúladení právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa daní z obratu – spoločný systém dane z pridanej hodnoty: jednotný základ jej stanovenia , Ú. v. ES L 145, s. 1; Mim. vyd. 09/001 s. 23.

(2)  Nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992 , ktorým sa ustanovuje Colný kódex spoločenstva, Ú. v. ES L 302, s. 1; Mim. vyd. 02/004, s. 307.


8.9.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 303/7


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Finanzgericht Hamburg (Nemecko) 12. mája 2014 – DHL Hub Leipzig GmbH/Hauptzollmat Braunschweig

(Vec C-228/14)

2014/C 303/09

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Finanzgericht Hamburg

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: DHL Hub Leipzig GmbH

Žalovaný: Hauptzollmat Braunschweig

Prejudiciálna otázka

Považuje sa daň z pridanej hodnoty pri dovoze za tovar, ktorý nie je tovarom Spoločenstva, nachádza sa pod colným dohľadom a ako taký bol opätovne vyvezený, ale v prípade ktorého vznikol z dôvodu porušenia článku 204 Colného kódexu (1) – tu: opomenutie včas uskutočniť vonkajší tranzitný colný režim Spoločenstva prostredníctvom predloženia príslušnému colnému orgánu pred prepravou do tretej krajiny – colný dlh, za daň, ktorá v zmysle článku 236 ods. 1 Colného kódexu v spojení s ustanoveniami smernice 2006/112 (2) nie je splatná v zmysle zákona, v každom prípade, keď sa nárok ako voči daňovému dlžníkovi uplatňuje voči tomu, komu prináležala táto povinnosť bez toho, aby mal právo disponovať tovarom?


(1)  Nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992 , ktorým sa ustanovuje Colný kódex spoločenstva, Ú. v. ES L 302, s. 1; Mim. vyd. 02/004, s. 307.

(2)  Smernica Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty, Ú. v. EÚ L 347, s. 1.


8.9.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 303/8


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Arbeitsgericht Verden (Nemecko) 12. mája 2014 – Ender Balkaya/Kiesel Abbruch- und Recycling Technik GmbH

(Vec C-229/14)

2014/C 303/10

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Arbeitsgericht Verden

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Ender Balkaya

Žalovaná: Kiesel Abbruch- und Recycling Technik GmbH

Prejudiciálne otázky

1.

Má sa relevantné právo Únie, predovšetkým článok 1 ods. 1 písm. a) smernice Rady 98/59/ES z 20. júla 1998 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa hromadného prepúšťania (1), vykladať tak, že bráni takým vnútroštátnym zákonným ustanoveniam alebo zvyklostiam, ktoré pri zisťovaní počtu zamestnancov podľa tohto predpisu nezohľadňujú člena vedenia kapitálovej spoločnosti, a to ani vtedy, ak tento člen svoju činnosť uskutočňuje pod vedením alebo kontrolou iného orgánu tejto spoločnosti, za túto činnosť dostáva odmenu a sám nevlastní žiadne podiely v spoločnosti?

2.

Má sa relevantné právo Únie, predovšetkým článok 1 ods. 1 písm. a) smernice Rady 98/59/ES z 20. júla 1998 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa hromadného prepúšťania vykladať tak, že striktne vyžaduje, aby sa pri zisťovaní počtu zamestnancov podľa tohto predpisu za zamestnancov považovali aj tie osoby, ktoré bez nároku na odmenu od zamestnávateľa prakticky spolupracujú so zamestnávateľom s cieľom získať alebo si prehĺbiť vedomosti alebo absolvovať odborné vzdelávanie, pričom sú finančne podporované a uznané verejnými orgánmi príslušnými na podporu zamestnanosti („praktikant“), alebo je prenechané členským štátom, aby v tomto smere prijali vnútroštátne ustanovenia alebo zvyklosti?


(1)  Ú. v. ES L 225, s. 16; Mim. vyd. 05/003, s. 327.


8.9.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 303/8


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Finanzgericht Baden-Württemberg (Nemecko) 16. mája 2014 – Roman Bukovansky/Finanzamt Lörrach

(Vec C-241/14)

2014/C 303/11

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Finanzgericht Baden-Württemberg

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Roman Bukovansky

Žalovaný: Finanzamt Lörrach

Prejudiciálna otázka

Majú sa ustanovenia Dohody medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Švajčiarskou konfederáciou na strane druhej o voľnom pohybe osôb (1) z 21. júna 1999 (BGBl. II 2001, s. 810 a nasl.), ktorú Bundestag schválil 2. septembra 2001 ako zákon (BGBl. II 2001, s. 810), a ktorá nadobudla účinnosť 1. júna 2002, predovšetkým jej preambula, jej články 1, 2 a 21, ako aj jej články 7 a 9 prílohy I, vykladať v tom zmysle, že nedovoľujú, aby sa pracovník, ktorý sa z tuzemska odsťahoval do Švajčiarska, nie je švajčiarskym štátnym príslušníkom a od príchodu do Švajčiarska má status tzv. cezhraničného pracovníka migrujúceho opačným smerom v zmysle článku 15a ods. 1 dohody 1971/2002 o zamedzení dvojitého zdanenia uzatvorenej so Švajčiarskom, podliehal podľa článku 4 ods. 4 dohody 1971/2002 o zamedzení dvojitého zdanenia uzatvorenej so Švajčiarskom v spojení s článkom 15a ods. 1 štvrtou vetou tejto dohody zdaneniu v Nemecku?


(1)  Ú. v. L 114, s. 6.


8.9.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 303/9


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landgericht Mannheim (Nemecko) 19. mája 2014 – Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH/Gerhard und Jürgen Vogel GbR, Jürgen Vogel, Gerhard Vogel

(Vec C-242/14)

2014/C 303/12

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Landgericht Mannheim

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH

Žalovaní: Gerhard und Jürgen Vogel GbR, Jürgen Vogel, Gerhard Vogel

Prejudiciálne otázky

Je poľnohospodár, ktorý používal množiteľský materiál chránenej odrody získaný pestovaním bez toho, aby na tento účel uzatvoril zmluvu s majiteľom práv k odrodám rastlín, povinný zaplatiť primerané odškodnenie podľa článku 94 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 2100/94 z 27. júla 1994 (1) o právach Spoločenstva k odrodám rastlín a – v prípade úmyselného konania alebo nedbanlivosti – povinný nahradiť ďalšiu škodu spôsobenú porušením práv k odrodám rastlín podľa článku 94 ods. 2 tohto nariadenia už vtedy, keď v čase skutočného využívania zberaného materiálu určeného na rozmnožovanie na parcele ešte nesplnil povinnosť zaplatiť primeranú odmenu (poplatok za výsev), ktorá mu prináleží podľa článku 14 ods. 3 štvrtej zarážky tohto nariadenia v spojení s článkami 5 a nasl. nariadenia Komisie (ES) č. 1768/95 (2) z 24. júla 1995, ktoré ustanovuje pravidlá poľnohospodárskych výnimiek pre potreby článku 14 ods. 3 nariadenia Rady (ES) č. 2100/94 o ochrane práv odrôd rastlín v Spoločenstve?

Ak na prvú otázku treba odpovedať v tom zmysle, že poľnohospodár môže splniť povinnosť zaplatiť primerané odškodnenie ešte aj po skutočnom využívaní zberaného materiálu určeného na rozmnožovanie na parcele: Treba uvedené ustanovenia vykladať v tom zmysle, že stanovujú lehotu, počas ktorej poľnohospodár, ktorý použil množiteľský materiál chránenej odrody získaný pestovaním, musí splniť povinnosť zaplatiť primeranú odmenu, aby sa výsev mohol v zmysle článku 94 ods. 1 nariadenia (ES) č. 2100/94 v spojení s článkom 14 tohto nariadenia považovať za „oprávnený“?


(1)  Ú. v. ES L 227, s. 1; Mim. vyd. 03/016, s. 390.

(2)  Ú. v. ES L 173, s. 14; Mim. vyd. 03/018, s. 63.


8.9.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 303/10


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Handelsgericht Wien (Rakúsko) 21. mája 2014 – Thomas Cook Belgium NV/Thurner Hotel GmbH

(Vec C-245/14)

2014/C 303/13

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Handelsgericht Wien

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Navrhovateľka v konaní o opravnom prostriedku „Rekurs“: Thomas Cook Belgium NV

Odporkyňa v konaní o opravnom prostriedku „Rekurs“: Thurner Hotel GmbH

Prejudiciálne otázky

1.

Má sa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1896/2006 z 12. decembra 2006, ktorým sa zavádza európske konanie o platobnom rozkaze (ďalej len „nariadenie“) (1) vykladať v tom zmysle, že odporca je oprávnený podať návrh na preskúmanie európskeho platobného rozkazu podľa článku 20 ods. 2 nariadenia aj v tom prípade, ak mu bol platobný rozkaz síce riadne doručený, ale vydal ho nepríslušný súd na základe informácií o právomoci/príslušnosti súdu uvedených v tlačive návrhu?

2.

V prípade kladnej odpovede na prvú otázku: Ide o výnimočné okolnosti v zmysle článku 20 ods. 2 nariadenia podľa odôvodnenia 25 oznámenia Európskej komisie 2004/0055 zo 7. februára 2006 aj v tom prípade, ak bol európsky platobný rozkaz vydaný na základe informácií uvedených v tlačive návrhu, ktoré sa následne môžu ukázať ako nesprávne, najmä ak sa nimi riadi právomoc súdu?


(1)  Ú. v. EÚ L 399, s. 1.


8.9.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 303/10


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Kecskeméti Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Maďarsko) 26. mája 2014 – György Balázs/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-alföldi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága

(Vec C-251/14)

2014/C 303/14

Jazyk konania: maďarčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Kecskeméti Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: György Balázs

Žalovaný: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-alföldi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága

Prejudiciálne otázky

1.

Má sa článok 4 ods. 1 a článok 5 smernice 98/70/ES Európskeho parlamentu a Rady z 13. októbra 1998 týkajúcej sa kvality benzínu a naftových palív, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 93/12/ES (1), vykladať v tom zmysle, že iná vnútroštátna právna úprava – okrem kvalitatívnych požiadaviek stanovených vo vnútroštátnej právnej úprave prijatej na základe uvedenej smernice – nemôže ukladať dodávateľovi paliva určité kvalitatívne požiadavky, ktoré sú obsiahnuté vo vnútroštátnej norme a ktoré sú k požiadavkám stanoveným v smernici dodatočné?

2.

Má sa článok 1 body 6 a 11 smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES z 22. júna 1998, ktorou sa stanovuje postup pri poskytovaní informácií v oblasti technických noriem a predpisov [, ako aj pravidiel vzťahujúcich sa na služby informačnej spoločnosti] (2), vykladať v tom zmysle, že ak platí technický predpis (v prejednávanej veci ministerská vyhláška prijatá na základe zákonného splnomocnenia), uplatňovanie vnútroštátnej normy prijatej v tejto oblasti môže byť len dobrovoľné, teda že zákon nemôže vyžadovať jej kogentné uplatňovanie?

3.

Spĺňa norma, ktorá v okamihu, v ktorom sa mala podľa správneho orgánu uplatňovať, nie je dostupná v štátnom jazyku, kritérium sprístupnenia vnútroštátnej normy verejnosti stanovené v [článku 1] bode 6 smernice 98/34/ES?


(1)  Ú. v. ES L 350, s. 58; Mim. vyd. 13/023, s. 182.

(2)  Ú. v. ES L 204, s. 37; Mim. vyd. 13/020, s. 337.


8.9.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 303/11


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Kecskeméti Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Maďarsko) 27. mája 2014 – Robert Michal Chmielewski/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-alföldi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága

(Vec C-255/14)

2014/C 303/15

Jazyk konania: maďarčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Kecskeméti Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Robert Michal Chmielewski

Žalovaný: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-alföldi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága

Prejudiciálne otázky

1.

Zodpovedá výška správnej pokuty stanovená podľa § 5/A zákona č. XLVIII z roku 2007 prijatého na účely vykonania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1889/2005 (1) z 26. októbra 2005 o kontrole peňažných prostriedkov v hotovosti, ktoré vstupujú do Spoločenstva alebo vystupujú zo Spoločenstva (ďalej len „nariadenie č. 1889/2005“) (ďalej len „vnútroštátny vykonávací zákon“) požiadavke, ktorú ukladá článok 9 ods. 1 nariadenia č. 1889/205, tzn. že sankcia zavedená vnútroštátnym právom má byť účinná, odradzujúca a zároveň primeraná spáchanému porušeniu a sledovanému cieľu?

2.

Nie je § 5/A vnútroštátneho vykonávacieho zákona z dôvodu výšky pokuty, ktorú stanovuje, v rozpore so zákazom skrytých obmedzení voľného pohybu kapitálu podľa článku 65 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únii?


(1)  Ú. v. EÚ L 309, s. 9.


8.9.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 303/12


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) (Portugalsko) 28. mája 2014 – Lisboagás GDL, Sociedade Distribuidora de Gás Natural de Lisboa, S.A./Autoridade Tributária e Aduaneira

(Vec C-256/14)

2014/C 303/16

Jazyk konania: portugalčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD)

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Lisboagás GDL, Sociedade Distribuidora de Gás Natural de Lisboa, S.A.

Žalovaná: Autoridade Tributária e Aduaneira

Prejudiciálne otázky

1.

Je v rozpore s právom Európskej únie, aby sa pri príležitosti prenosu súm zo strany súkromnej spoločnosti na dodanie infraštruktúry distribúcie zemného plynu na spoločnosť nadobúdajúcu takéto služby, zodpovedajúcich poplatkom za používanie podzemia, ktoré sa uhradia obciam, v ktorých sa nachádzajú potrubia tvoriace takúto infraštruktúru, bez zahrnutia akejkoľvek dodatočnej sumy, uhradila DPH?

2.

Keďže miestne orgány účtujú poplatky za používanie podzemia pri výkone svojich úradných právomocí bez zahrnutia DPH, je v rozpore s právom Európskej únie, aby sa uhradila DPH pri príležitosti prenosu súm zodpovedajúcich týmto poplatkom uhradených súkromnou spoločnosťou na dodanie infraštruktúry distribúcie zemného plynu na spoločnosť nadobúdajúcu takéto služby?


8.9.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 303/12


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Rechtbank Amsterdam (Holandsko) 28. mája 2014 – C. van der Lans/Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV

(Vec C-257/14)

2014/C 303/17

Jazyk konania: holandčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Rechtbank Amsterdam

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: C. van der Lans

Žalovaný: Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV

Prejudiciálne otázky

1.

Ako sa má vykladať pojem „udalosť“ v odôvodnení 14 [nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 (1) z 11. februára 2004, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá systému náhrad a pomoci cestujúcim pri odmietnutí nástupu do lietadla, v prípade zrušenia alebo veľkého meškania letov a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 295/91]?

2.

Mimoriadne okolnosti v zmysle vyššie uvedeného odôvodnenia 14 sa vzhľadom na bod 22 rozsudku Wallentin-Hermann (2) nezhodujú s demonštratívne uvedenými prípadmi vymenovanými v druhej vete odôvodnenia 14, na ktoré sa Súdny dvor v bode 22 spomínaného rozsudku odvoláva ako na udalosti. Je pravda, že udalosti v zmysle vyššie uvedeného bodu 22 nie sú totožné s udalosťami v odôvodnení 14 nariadenia?

3.

Ako sa má chápať pojem „mimoriadne okolnosti“, ktoré podľa bodu 23 rozsudku Wallentin-Hermann nadväzujú na udalosť „neočakávaných nedostatkov, ktoré sa týkajú bezpečnosti letu“, v zmysle vyššie uvedeného odôvodnenia 14 [nariadenia], keď neočakávané nedostatky, ktoré sa týkajú bezpečnosti letu, vzhľadom na bod 22 [uvedeného rozsudku] samy osebe nepredstavujú mimoriadne okolnosti, ale sú iba spôsobilé viesť k takýmto okolnostiam?

4.

Podľa bodu 23 rozsudku Wallentin-Hermann môže byť technická porucha zahrnutá medzi „neočakávané nedostatky, ktoré sa týkajú bezpečnosti letu“, a preto sa považuje za „udalosť“ v zmysle bodu 22 tohto rozsudku; okolnosti zahŕňajúce spomínanú udalosť môžu byť podľa bodu 23 rozsudku posúdené ako „mimoriadne“, ak sa vzťahujú na udalosť, ktorá sa netýka aktivity dotknutého leteckého dopravcu a nepatrí do jeho účinnej kontroly z dôvodu jej povahy alebo jej pôvodu; podľa bodu 24 treba vyriešenie technickej poruchy vyplývajúcej z nedostatku údržby prístroja považovať za patriace do bežnej aktivity leteckého dopravcu; podľa bodu 25 rozsudku Wallentin-Hermann preto takéto technické poruchy nemôžu predstavovať mimoriadne okolnosti. Zdá sa, že z týchto úvah vyplýva, že technická porucha zaradená medzi „neočakávané nedostatky, ktoré sa týkajú bezpečnosti letu“, predstavuje zároveň udalosť nadväzujúcu na mimoriadne okolnosti a sama osebe môže predstavovať mimoriadnu okolnosť. Ako sa majú vykladať body 22 až 25 rozsudku Wallentin-Hermann, aby sa tým odstránil tento zjavný rozpor?

5.

Slovné spojenie „patriace do bežnej aktivity leteckého dopravcu“ sa v judikatúre súdov nižšieho stupňa pravidelne vykladá ako „súvisiace s bežnou aktivitou leteckého dopravcu“ – pričom ide mimochodom o výklad, ktorý je zlučiteľný s holandským slovom „inherent“ („patriace do“) (neoficiálne znenie rozsudku) –, takže napríklad zrážky s vtákmi alebo oblaky popola nie sú považované za udalosti v zmysle bodu 23 rozsudku Wallentin-Hermann. Iná judikatúra vyzdvihuje slovné spojenie: „a nepatrí do jeho účinnej kontroly z dôvodu povahy alebo pôvodu [udalosti]“, uvedené tiež v bode 23. Má sa výraz „patriace do“ vykladať v tom zmysle, že tento pojem zahŕňa iba udalosti patriace do účinnej kontroly leteckého dopravcu?

6.

V akom zmysle sa má vykladať bod 26 rozsudku Wallentin-Hermann, resp. ako sa má tento bod vykladať vo svetle odpovede Súdneho dvora na otázky 4 a 5?

7.

a)

Pokiaľ sa má na otázku 6 odpovedať v tom zmysle, že technické poruchy zahrnuté medzi neočakávané nedostatky, ktoré sa týkajú bezpečnosti letu, predstavujú mimoriadne okolnosti, ktoré môžu viesť k úspešnému odvolaniu sa na článok 5 ods. 3 nariadenia, ak tieto poruchy vyplývajú z udalosti, ktorá nepatrí do aktivity leteckého dopravcu a nepatrí do jeho účinnej kontroly: znamená to, že technická porucha, ktorá nastala spontánne a nevyplývala z nedostatku údržby, ani nebola zistená v rámci riadnej údržby (vyššie v skutkovom stave uvedené check-y A až D a denné kontroly), môže alebo práve nemôže predstavovať mimoriadnu okolnosť – pokiaľ to nie je možné určiť v rámci týchto riadnych intervalov údržby –, pretože v tom prípade nejde o udalosť v zmysle bodu 26 rozsudku Wallentin-Hermann, a preto nemožno ani určiť, či táto udalosť patrí do aktivity leteckého dopravcu, a teda patrí do jeho účinnej kontroly?

b)

Pokiaľ sa má na otázku 6 odpovedať v tom zmysle, že technické poruchy zahrnuté medzi neočakávané nedostatky, ktoré sa týkajú bezpečnosti letu, predstavujú udalosti v zmysle bodu 22 rozsudku Wallentin-Hermann a technická porucha nastala spontánne a nevyplývala z nedostatku údržby, ani nebola zistená v rámci riadnej údržby (uvedené check-y A až D a denné kontroly): (ne)patrí uvedená technická porucha v tom prípade do aktivity leteckého dopravcu a patrí alebo práve nepatrí do jeho účinnej kontroly v zmysle vyššie uvedeného bodu 26?

c)

Pokiaľ sa má na otázku 6 odpovedať v tom zmysle, že technické poruchy zahrnuté medzi neočakávané nedostatky, ktoré sa týkajú bezpečnosti letu, predstavujú udalosti v zmysle bodu 22 rozsudku Wallentin-Hermann a technická porucha nastala spontánne a nevyplývala z nedostatku údržby, ani nebola zistená v rámci riadnej údržby (uvedené check-y A až D a denné kontroly): aké okolnosti nadväzujú na túto technickú poruchu a kedy majú byť posúdené ako mimoriadne, aby boli uplatniteľné v zmysle článku 5 ods. 3 nariadenia?

8.

Letecký dopravca sa môže odvolávať na mimoriadne okolnosti len vtedy, ak môže preukázať, že zrušenie/meškanie je spôsobené mimoriadnymi okolnosťami, ktorým sa nedalo zabrániť ani vtedy, keď boli prijaté všetky primerané opatrenia. Je správne usudzovať, že pod prijatím všetkých primeraných opatrení sa rozumie zabránenie vzniku mimoriadnych okolností a nie prijatie opatrení, ktorých cieľom je udržať meškanie v rámci časového rozpätia 3 hodín uvedeného v článku 5 ods. 1 písm. c) bode iii) nariadenia v spojení s bodmi 57 až 61 rozsudku Sturgeon a i. (3)?

9.

Na účely obmedzenia meškania v dôsledku technickej poruchy nanajvýš na 3 hodiny treba brať do úvahy v zásade dva druhy opatrení: jednak udržiavanie skladových zásob náhradných súčiastok na viacerých miestach sveta, teda nielen na domovskom letisku leteckého dopravcu, a jednak presmerovanie cestujúcich zmeškaného letu na iný let. Môžu leteckí dopravcovia, pokiaľ ide o otázku, v akej miere majú udržiavať skladové zásoby a na ktorých miestach sveta tak majú urobiť, vychádzať z toho, čo je vo svete leteckých dopravcov bežné, aj v prípade dopravcov, na ktorých sa nariadenie vzťahuje len čiastočne?

10.

Je vnútroštátny súd povinný pri zodpovedaní otázky, či boli prijaté všetky primerané opatrenia na účely obmedzenia meškania vzniknutého v dôsledku technických porúch, ktoré ovplyvňujú bezpečnosť letu, zohľadniť okolnosti, ktoré stupňujú dôsledky meškania, napríklad okolnosť, že lietadlo, u ktorého sa vyskytla technická porucha, musí predtým, než sa vráti na domovské letisko, ako to je aj v prejednávanom prípade, pristáť na viacerých letiskách, čím môže vzniknúť ešte väčšia časová strata?


(1)  Ú. v. EÚ L 46, s. 1; Mim. vyd. 07/008, s. 10.

(2)  Rozsudok Wallentin-Hermann, C-549/07, EU:C:2008:771.

(3)  Rozsudok Sturgeon a i., C-402/07 a C-432/07, EU:C:2009:716.


8.9.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 303/14


Odvolanie podané 3. júna 2014: Debonair Trading Internacional Lda proti rozsudku Všeobecného súdu (deviata komora) z 3. apríla 2014 vo veci T-356/12, Debonair Trading Internacional Lda/Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT)

(Vec C-270/14 P)

2014/C 303/18

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľka: Debonair Trading Internacional Lda (v zastúpení: T. Alkin, barrister)

Ďalší účastník konania: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

Návrhy odvolateľky

Odvolateľka navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil bod 2 rozhodnutia o zamietnutí zvyšnej časti žaloby,

vrátil vec Všeobecnému súdu na ďalšie prejednanie v súlade s príslušnou právnou úpravou,

zaviazal žalovaného na náhradu trov konania pred Všeobecným súdom aj Súdnym dvorom.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Odvolateľ predkladá jediný odvolací dôvod, menovite porušenie článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia o ochrannej známke Spoločenstva (1). V podstate namieta, že Všeobecný súd pochybil tým, že si dovolil obmedziť podmienky, za ktorých môže nastať pravdepodobnosť zámeny medzi „rodinou“ ochranných známok a neskoršou ochrannou známkou. Alternatívne odvolateľka namieta, že Všeobecný súd neuskutočnil celkové posúdenie pravdepodobnosti zámeny zohľadňujúce všetky relevantné okolnosti.


(1)  Nariadenie Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochrannej známke Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 78, s. 1).


8.9.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 303/15


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribinal Económico Administrativo Central de Madrid (Španielsko) 5. júna 2014 – Banco de Santander S.A.

(Vec C-274/14)

2014/C 303/19

Jazyk konania: španielčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribinal Económico Administrativo Central de Madrid

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Odvolateľka: Banco de Santander S.A.

Prejudiciálne otázky

1.

Má sa článok 1 ods. 2 rozhodnutia Komisie 2011/5/ES (1) z 28. októbra 2009 o odpisovaní finančného goodwillu na daňové účely pri nadobúdaní podielu v zahraničných subjektoch C 45/07 vykladať v tom zmysle, že na odpočet odpisovania finančného goodwillu na daňové účely podľa článku 12 ods. 5 TRLIS v súvislosti s nepriamym nadobúdaním podielov v zahraničných spoločnostiach uskutočneným prostredníctvom priameho nadobudnutia zahraničnej holdingovej spoločnosti sa vzťahujú oprávnené očakávania uznané v tomto ustanovení, a to za podmienok, za akých sú v ňom vymedzené?

2.

V prípade kladnej odpovede na prvú otázku, je rozhodnutie K(2013) 4399 v konečnom znení zo 17. júla 2013 v konaní o štátnej pomoci SA.35550 (13/C) (ex 13/NN, ex 12/CP) – Odpisovanie finančného goodwillu na daňové účely pri nadobúdaní podielu v zahraničných subjektoch, ktorým sa rozhodlo o začatí konania upraveného v článku 108 ods. 2 ZFEÚ pre porušenie tohto článku 108 ZFEÚ a nariadenia Rady (ES) č. 659/1999 (2) z 22. marca 1999 ustanovujúceho podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 93 Zmluvy o ES (súčasného článku 108 ZFEÚ), neplatné?


(1)  Ú. v. EÚ L 7, 2011, s. 48.

(2)  Ú. v. ES L 83, s. 1; Mim. vyd. 08/001, s. 339.


8.9.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 303/16


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Naczelny Sąd Administracyjny (Poľsko) 5. júna 2014 – Gmina Wrocław/Minister Finansów

(Vec C-276/14)

2014/C 303/20

Jazyk konania: poľština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Naczelny Sąd Administracyjny

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Navrhovateľka kasačného opravného prostriedku: Gmina Wrocław

Odporca v konaní o kasačnom opravnom prostriedku: Minister Finansów

Prejudiciálna otázka

Možno vo svetle článku 4 ods. 2 v spojení s článkom 5 ods. 3 Zmluvy o Európskej Únii považovať organizačnú jednotku obce (miestny orgán verejnej moci v Poľsku) za zdaniteľnú osobu na účely dane z pridanej hodnoty (DPH), ak vykonáva iné činnosti než tie, ktorých sa zúčastňuje ako orgán verejnej moci v zmysle článku 13 smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (1), napriek tomu, že nespĺňa podmienku samostatnosti (nezávislosti) stanovenú v článku 9 ods. 1 tejto smernice?


(1)  Ú. v. EÚ L 347, s. 1.


8.9.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 303/16


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Naczelny Sąd Administracyjny (Poľsko) 5. júna 2014 – PPUH Stehcemp Florian Stefanek, Janina Stefanek, Jarosław Stefanek sp. j./Dyrektor Izby Skarbowej w Lodzi

(Vec C-277/14)

2014/C 303/21

Jazyk konania: poľština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Naczelny Sąd Administracyjny

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: PPUH Stehcemp Florian Stefanek, Janina Stefanek, Jarosław Stefanek sp. j.

Žalovaný: Dyrektor Izby Skarbowej w Lodzi

Prejudiciálne otázky

1.

Má sa článok 2 ods. 1, článok 4 ods. 1 a 2, článok 5 ods. 1, ako aj článok 10 ods. 1 a ods. 2 šiestej smernice Rady 77/388/EHS zo 17. mája 1977 o zosúladení právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa daní z obratu – spoločný systém dane z pridanej hodnoty: jednotný základ jej stanovenia (1) (ďalej len „šiesta smernica“) vykladať v tom zmysle, že v prípade konania, ktoré sa uskutočnilo za takých okolností, o aké ide vo veci predloženej vnútroštátnemu súdu, keď ani zdaniteľná osoba, ani daňové orgány nedokážu určiť skutočnú totožnosť dodávateľa tovaru, ide o dodanie tovaru?

2.

V prípade kladnej odpovede na prvú otázku: Majú sa článok 17 ods. 2 písm. a), článok 18 ods. 1 písm. a), ako aj článok 22 ods. 3 šiestej smernice vykladať v tom zmysle, že im odporujú také vnútroštátne predpisy, podľa ktorých – za takých okolností, o aké ide vo veci predloženej vnútroštátnemu súdu – zdaniteľná osoba nemôže vykonať odpočet dane z toho dôvodu, že faktúru vystavila osoba, v prípade ktorej nejde o skutočného dodávateľa tovaru, a nemožno určiť totožnosť skutočného dodávateľa tovaru a uložiť mu povinnosť zaplatiť daň alebo stanoviť osobu, ktorá je povinná urobiť to na základe článku 21 ods. 1 písm. c) šiestej smernice z dôvodu vystavenia faktúry?


(1)  Ú. v. ES L 145, s. 1; Mim. vyd. 09/001, s. 23.


8.9.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 303/17


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Curtea de Apel Alba Iulia (Rumunsko) 6. júna 2014 – SC Enterprise Focused Solutions SRL/Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia

(Vec C-278/14)

2014/C 303/22

Jazyk konania: rumunčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Curtea de Apel Alba Iulia

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: SC Enterprise Focused Solutions SRL

Žalovaná: Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia

Prejudiciálna otázka

Môže sa článok 23 ods. 8 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/18/ES z 31. marca 2004 (1) vykladať v tom zmysle, že v prípade, že verejný obstarávateľ definuje technické špecifikácie výrobku, ktorý je predmetom verejnej zákazky, odkazom na konkrétnu značku, musia sa vlastnosti ponúknutého ekvivalentného výrobku posudzovať len vo vzťahu k technickým špecifikáciám výrobkov, ktoré sa naďalej vyrábajú alebo sa môžu tiež posudzovať aj vo vzťahu k výrobkom, ktoré sa síce nachádzajú na trhu, ale ich výroba sa skončila?


(1)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/18/ES z 31. marca 2004 o koordinácii postupov zadávania verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby (Ú. v. EÚ L 134, s. 114; Mim. vyd. 06/007, s. 132)


8.9.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 303/18


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landgericht Hannover (Nemecko) 6. júna 2014 – Catharina Smets, Franciscus Vereijken/TUIfly GmbH

(Vec C-279/14)

2014/C 303/23

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Landgericht Hannover

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobcovia: Catharina Smets, Franciscus Vereijken

Žalovaná: TUIfly GmbH

Prejudiciálne otázky

1.

Má sa nariadenie č. 261/2004 (1) pri zohľadnení odôvodnenia 15 vykladať v tom zmysle, že vznik mimoriadnej okolnosti, ktorá leteckého dopravcu privedie k tomu, že po jej vzniku zámerne presmeruje lety a dodatočne uskutoční najskôr lety, ktoré boli bezprostredne ovplyvnené mimoriadnou okolnosťou, oprávňuje na meškanie v zmysle článku 5 nariadenia a letecký dopravca sa môže oslobodiť od povinnosti poskytnúť cestujúcim náhradu podľa článku 5 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 261/2004, ktorých let sa uskutočnil až po tom, ako boli odstránené uvedené okolnosti a mohli sa dodatočne uskutočniť všetky lety?

2.

Má sa článok 5 ods. 3 nariadenia č. 261/2004 v tejto súvislosti vykladať v tom zmysle, že letecký dopravca, ktorý uskutočňuje lety rotačným spôsobom, prijal všetky primerané opatrenia, a teda je oslobodený od povinnosti poskytnúť náhradu, keď pasažierov, ktorých let už má veľké meškanie bezprostredne z dôvodu mimoriadnej okolnosti, prednostne prepraví lietadlami, ktoré sa vlastne používajú v inom rotačnom systéme?

3.

Má sa podľa odôvodnenia 15 vychádzať z toho, že za mimoriadne sa majú považovať len okolnosti týkajúce sa priamo lietadla ovplyvneného štrajkom, ktorý môže mať vplyv na jeden alebo viac letov tohto lietadla, alebo sa ich okruh rozširuje na viaceré lietadlá?

4.

Smie letecká spoločnosť v rámci primeraných opatrení podľa článku 5 ods. 3 nariadenia č. 261/2004 nasadiť na účel zmiernenia následkov štrajku pre priamo postihnutých pasažierov lietadlá, ktorých sa štrajk netýka a rozdeliť tak následky štrajku na viaceré lietadlá a pasažierov?


(1)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 z 11. februára 2004, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá systému náhrad a pomoci cestujúcim pri odmietnutí nástupu do lietadla, v prípade zrušenia alebo veľkého meškania letov a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 295/91, Ú. v. EÚ L 46, s. 1; Mim. vyd. 07/008, s. 10.


8.9.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 303/18


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Gyulai Törvényszék (Maďarsko) 11. júna 2014 – Eurospeed Ltd/Szegedi Törvényszék

(Vec C-287/14)

2014/C 303/24

Jazyk konania: maďarčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Gyulai Törvényszék

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Eurospeed Ltd

Žalovaný: Szegedi Törvényszék

Prejudiciálne otázky

1.

Vylučuje skutočnosť, že subjektom zodpovedným za náhradu škody spôsobenej v dôsledku porušenia práva Únie je členský štát, aby voči štátnemu orgánu, ktorý sa skutočne dopustil porušenia, boli na účely rozhodnutia o žalobe na náhradu škody podanej na takom základe uplatnené predpisy upravujúce takú zodpovednosť?

2.

V prípade zápornej odpovede na prvú otázku: vylučuje článok 10 ods. 3 nariadenia (ES) č. 561/2006 (1), aby členský štát prijal taký právny predpis, ktorý pre prípad porušenia povinností upravených v citovanom nariadení stanovuje právne následky, ktoré možno uplatniť voči vodičovi, ktorý sa skutočne dopustil predmetného porušenia, popri alebo namiesto uplatnenia voči dopravcovi?

3.

V prípade kladnej odpovede na druhú otázku: treba konštatovať, že rozhodnutie vnútroštátneho správneho súdu, ktoré je namiesto článku 10 ods. 3 nariadenia (ES) č. 561/2006 založené na vnútroštátnej právnej úprave, ktorá je v rozpore s uvedeným ustanovením, zjavne porušuje právo Únie?


(1)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 z 15. marca 2006 o harmonizácii niektorých právnych predpisov v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia Rady (EHS) č. 3821/85 a (ES) č. 2135/98 a zrušuje nariadenie Rady (EHS) č. 3820/85 (Ú. v. EÚ L 102, s. 1)


8.9.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 303/19


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunalul Timiș (Rumunsko) 12. júna 2014 – Silvia Ciup/Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice (AJFP) Timiş – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice (DGRFP) Timişoara

(Vec C-288/14)

2014/C 303/25

Jazyk konania: rumunčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunalul Timiș

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Silvia Ciup

Žalovaná: Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice (AJFP) Timiş – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice (DGRFP) Timişoara

Prejudiciálna otázka

Možno zásady ekvivalencie a efektivity prostriedkov nápravy zakotvené v judikatúre Súdneho dvora v prípadoch porušenia práva Európskej únie, ako aj vlastnícke právo podľa článku 17 Charty základných práv Európskej únie vykladať v tom zmysle, že bránia ustanoveniam vnútroštátnych právnych predpisov, na základe ktorých sa stanovením splátok počas 5 rokov odkladá vrátenie daní vybratých v rozpore s právom Spoločenstva a zaplatenie úrokov z týchto súm v prípade ich vrátenia na základe rozsudkov, ktoré sa mali vykonať do 31. decembra 2015?


8.9.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 303/20


Odvolanie podané 12. júna 2014: Faci SpA proti rozsudku Všeobecného súdu (tretia komora) z 20. marca 2014 vo veci T-46/10, Faci SpA/Európska komisia

(Vec C-291/14 P)

2014/C 303/26

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľka: Faci SpA (v zastúpení: S. Piccardo, avvocato, S. Crosby, advocaat)

Ďalší účastník konania: Európska komisia

Návrhy odvolateľky

zrušiť rozsudok Všeobecného súdu z 20. marca 2014 vo veci T-46/10 alebo

subsidiárne zrušiť alebo významne znížiť pokutu uloženú odvolateľke alebo

vrátiť vec Všeobecnému súdu, aby o nej znova rozhodol, a

v každom prípade zaviazať Komisiu na náhradu trov konania vynaložených odvolateľkou v rámci konania na prvom stupni a tohto odvolania.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Toto odvolanie smeruje proti rozsudku Všeobecného súdu z 20. marca 2014 vo veci T-46/10. Týmto rozsudkom Všeobecný súd zamietol žalobu podanú odvolateľkou 28. januára 2010 proti rozhodnutiu Komisie C(2009) 8682 v konečnom znení z 11. novembra 2009 týkajúcom sa konania podľa článku 81 Zmluvy o ES a článku 53 Dohody o EHP (Vec COMP/38.589 – Tepelné stabilizátory) (1).

Odvolateľka uvádza dva odvolacie dôvody.

Vo svojom prvom odvolacom dôvode odvolateľka tvrdí, že Všeobecný súd sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia tým, že nepreskúmal závažnosť porušenia po novembri 1996 podľa povahy kartelu, čo mu zabránilo v tom, aby pri výpočte výšky pokuty uloženej odvolateľke zohľadnil všetky relevantné skutočnosti, čím porušil bod 20 usmernení z roku 2006 k metóde stanovenia pokút, resp. článok 23 nariadenia č. 1/2003 (2) a článok 49 Charty základných práv Európskej únie.

Vo svojom druhom odvolacom dôvode odvolateľka tvrdí, že Všeobecný súd nevykonal účinné a dôkladné súdne preskúmanie rozhodnutia, lebo bez toho, aby preskúmal skutkový stav, potvrdil, že odvolateľka sa správala rovnako ako ostatné zapojené podniky, hoci jej účasť bola menej významná, a bez akéhokoľvek posúdenia zamietol dôvod založený na nezákonnom skreslení hospodárskej súťaže v neprospech odvolateľky z dôvodu uplatnenia bodu 35 usmernení na iný konkurenčný podnik, a to Bärlocher.


(1)  Ú. v. EÚ C 307, s. 9.

(2)  Nariadenie Rady (ES) č. 1/2003 zo 16. decembra 2002 o vykonávaní pravidiel hospodárskej súťaže stanovených v článkoch 81 a 82 Zmluvy (Ú. v. ES L 1, s. 1; Mim. vyd. 08/002, s. 205).


8.9.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 303/21


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Oberster Gerichtshof (Rakúsko) 13. júna 2014 – Gebhart Hiebler/Walter Schlagbauer

(Vec C-293/14)

2014/C 303/27

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Obersten Gerichtshofs

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Navrhovateľ opravného prostriedku „Revision“: Gebhart Hiebler

Odporca v konaní o opravnom prostriedku „Revision“: Walter Schlagbauer

Prejudiciálne otázky

1.

Je celá živnostenská činnosť kominára vyňatá na základe článku 2 ods. 2 písm. i) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/123/ES z 12. decembra 2006 o službách na vnútornom trhu (1) z pôsobnosti tejto smernice z dôvodu, že kominári vykonávajú aj úlohy v oblasti požiarnej polície (požiarne obhliadky, znalecké posudky v rámci stavebných konaní a pod.)?

2.

V prípade zápornej odpovede na prvú otázku:

Je právna úprava vnútroštátneho práva, podľa ktorej je živnostenské povolenie kominára v zásade obmedzené na určitú „oblasť čistenia komínov“, v súlade s článkom 10 ods. 4 a článkom 15 ods. 1, ods. 2 písm. a) a ods. 3 smernice 2006/123/ES?


(1)  Ú. v. EÚ L 376, s. 36.


8.9.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 303/21


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Raad van State (Holandsko) 16. júna 2014 – DOW Benelux a i./Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu

(Vec C-295/14)

2014/C 303/28

Jazyk konania: holandčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Raad van State

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyne: DOW Benelux BV, Esso Nederland BV en ExxonMobil Chemical Holland BV, Kuwait Petroleum Europoort BV, Rütgers Resins BV en Koppers Netherlands BV, Yara Sluiskil BV, BP Raffinaderij Rotterdam BV, Zeeland Refinery NV, ESD-SIC BV, DSM Delft Permit BV, SABIC Innovative Plastics BV, Shell Nederland Raffinaderij BV en Shell Nederland Chemie BV, Akzo Nobel Chemicals BV en Akzo Nobel Industrial Chemicals BV, Emerald Kalama Chemical BV, Nedmag Industries Mining & Manufacturing Holding BV, Rosier Nederland BV, Nederlandse Aardolie Maatschappij BV, Tata Steel IJmuiden BV, Chemelot Site Permit BV, Eska Graphic Board BV, Koch HC Partnership BV

Žalovaný: Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu

Prejudiciálne otázky

1.

Má sa článok 236 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie vykladať tak, že prevádzkovatelia zariadení, na ktoré sa od roku 2013 vzťahovali predpisy smernice 2003/87/ES Európskeho parlamentu a Rady z 13. októbra 2003 o vytvorení systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v spoločenstve, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 96/61/ES (Ú. v. EÚ L 275; Mim. vyd. 15/007, s. 631), o obchodovaní s emisiami, s výnimkou prevádzkovateľov zariadení v zmysle článku 10a ods. 3 tejto smernice a nových účastníkov, by nepochybne mohli podať na Všeobecný súd žalobu o neplatnosť rozhodnutia Komisie z 5. septembra 2013 o vnútroštátnych vykonávacích opatreniach na prechodné bezodplatné pridelenie emisných kvót skleníkových plynov v súlade s článkom 11 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES (Ú. v. EÚ L 240, s. 27) s ohľadom na v ňom určený jednotný medziodvetvový korekčný faktor?

2.

Je rozhodnutie 2013/448/EÚ v časti stanovujúcej jednotný medziodvetvový korekčný faktor neplatné, pretože tento faktor nebol stanovený v rámci regulačného postupu s kontrolou podľa článku 10a ods. 1 smernice 2003/87/ES?

3.

Odporuje článok 15 rozhodnutia Komisie 2011/278/EÚ z 27. apríla 2011, ktorým sa ustanovujú prechodné pravidlá harmonizácie bezodplatného prideľovania emisných kvót podľa článku 10a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES (Ú. v. EÚ L 130, s. 1), článku 10a ods. 5 smernice 2003/87/ES, pretože prvý menovaný článok zakazuje, aby pri stanovení jednotného medziodvetvového korekčného faktoru boli zahrnuté emisie výrobcov elektrickej energie? Ak áno, aké dôsledky má toto porušenie na rozhodnutie 2013/448/EÚ?

4.

Je rozhodnutie 2013/448/EÚ v časti stanovujúcej jednotný medziodvetvový korekčný faktor neplatné, pretože sa opiera aj o informácie, ktoré boli poskytnuté na účely vykonania článku 9a ods. 2 smernice 2003/87/ES bez toho, aby boli stanovené predpisy uvedené v tomto odseku 2 prijaté podľa článku 14 ods. 1 tejto smernice?

5.

Je rozhodnutie 2013/448/EÚ v časti stanovujúcej jednotný medziodvetvový korekčný faktor v rozpore predovšetkým s článkom 296 Zmluvy o fungovaní Európskej únie alebo s článkom 41 Charty základných práv Európskej únie (1), pretože množstvá emisií a emisných kvót, rozhodujúce pre výpočet korekčného faktora, sú v rozhodnutí uvedené len čiastočne?

6.

Je rozhodnutie 2013/448/EÚ v časti stanovujúcej jednotný medziodvetvový korekčný faktor v rozpore predovšetkým s článkom 296 Zmluvy o fungovaní Európskej únie alebo s článkom 41 Charty základných práv Európskej únie, pretože tento korekčný faktor bol stanovený na základe údajov, ktoré nemohli byť prevádzkovateľom zariadení, na ktoré sa vzťahuje obchodovanie s emisiami, známe?


(1)  Ú. v. ES C 364, 2000, s. 1.


8.9.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 303/22


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesgerichtshof (Nemecko) 17. júna 2014 – Dr. Rüdiger Hobohm/Benedikt Kampik Ltd & Co. KG, Benedikt Aloysius Kampik, Mar Mediterraneo Werbe- und Vertriebsgesellschaft für Immobilien SL

(Vec C-297/14)

2014/C 303/29

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Bundesgerichtshof

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Dr. Rüdiger Hobohm

Žalovaní: Benedikt Kampik Ltd & Co. KG, Benedikt Aloysius Kampik, Mar Mediterraneo Werbe- und Vertriebsgesellschaft für Immobilien SL

Prejudiciálna otázka

Môže spotrebiteľ podľa článku 15 ods. 1 písm. c) druhej alternatívy v spojení s článkom 16 ods. 1 druhou alternatívou nariadenia Rady (ES) č. 44/2001 (1) z 22. decembra 2000 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach na súde členského štátu, v ktorom má bydlisko, podať žalobu proti svojmu zmluvnému partnerovi, ktorý obchoduje alebo podniká v inom členskom štáte Európskej únie, keď zmluva, ktorá je základom žaloby, síce priamo nespadá do oblasti činnosti zmluvného partnera smerujúcej do štátu, v ktorom má spotrebiteľ bydlisko, ale slúži na dosiahnutie hospodárskeho úspechu, o ktorého dosiahnutie ide podľa zmluvy, ktorú zmluvné strany predtým uzatvorili a už ju aj zrealizovali a ktorá spadá do pôsobnosti vyššie citovaných ustanovení?


(1)  Ú. v. ES L 12, s. 1; Mim. vyd. 19/004, s. 42.


8.9.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 303/23


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Conseil d’État (Belgicko) 16. júna 2014 – Alain Laurent Brouillard/Výberová komisia výberového konania referendárov na Cour de cassation, Belgické kráľovstvo

(Vec C-298/14)

2014/C 303/30

Jazyk konania: francúzština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Conseil d’État

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Alain Laurent Brouillard

Žalovaná: Výberová komisia výberového konania referendárov na Cour de cassation, Belgické kráľovstvo

Prejudiciálne otázky

1.

Majú sa články 45 ZFEÚ a 49 ZFEÚ, ako aj smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES zo 7. septembra 2005 o uznávaní odborných kvalifikácií (1) vykladať v tom zmysle, že sa uplatnia v situácii, v ktorej belgický štátny príslušník s bydliskom v Belgicku, ktorý nevykonával povolanie v inom členskom štáte, sa na podporu svojej prihlášky do výberového konania referendárov na belgickom Cour de cassation odvoláva na diplom vydaný francúzskou univerzitou, konkrétne magister v oblasti práva, ekonómie a správy na účely výkonu zamestnania, so špecifikáciou oblasti súkromné právo, špecializácia právnik-prekladateľ, vydaný 22. novembra 2010 univerzitou v Poitiers?

2.

Predstavuje funkcia referendára na belgickom Cour de cassation, s ohľadom na ktorú článok 259k Poriadku o súdoch stanovuje, že vymenovanie do tejto funkcie podlieha podmienke byť doktorom práva alebo „licencié en droit“, regulovanú funkciu v zmysle článku 3 smernice 2005/36?

3.

Predstavuje funkcia referendára na Cour de cassation, ktorej úlohy stanovuje článok 135a Poriadku o súdoch, zamestnaním v štátnej službe alebo vo verejnej službe v zmysle článku 45 ods. 4 ZFEÚ, a je teda uplatnenie článkov 45 a 49 ZFEU, ako aj smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES zo 7. septembra 2005 o uznávaní odborných kvalifikácií vylúčené podľa uvedeného článku 45 ods. 4?

4.

Ak sú články 45 a 49 ZFEÚ, ako aj smernica 2005/36 zo 7. septembra 2005 uplatniteľné v prejednávanej veci, majú sa tieto právne normy vykladať v tom zmysle, že bránia tomu, aby výberová komisia výberového konania referendárov na Cour de cassation podmienila účasť na tomto výberovom konaní vlastníctvom diplomu doktor práva alebo „licencié en droit“ priznaných niektorou belgickou univerzitou alebo podmienkou uznania Francúzskym spoločenstvom, ktoré je orgánom príslušným v oblasti vzdelávania, že akademický titul magister, vydaný žalobcovi francúzskou univerzitou v Poitiers, je rovnocenný s titulom doktor práva, „licencié en droit“ alebo magister práva udeľovaných niektorou belgickou univerzitou?

5.

Ak sú články 45 a 49 ZFEÚ, ako aj smernica 2005/36 zo 7. septembra 2005 uplatniteľné v prejednávanej veci, majú sa tieto právne normy vykladať v tom zmysle, že ukladajú výberovej komisii výberového konania referendárov na Cour de cassation povinnosť porovnať kvalifikáciu žalobcu vyplývajúcu z jeho diplomov a jeho odborné skúsenosti s kvalifikáciou, ktorá vyplýva z titulu doktor práva alebo „licencié en droit“ priznaných niektorou belgickou univerzitou, a prípadne mu uložiť kompenzačné opatrenie podľa článku 14 smernice 2005/36?


(1)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES zo 7. septembra 2005 o uznávaní odborných kvalifikácií (Ú. v. EÚ L 255, s. 22).


8.9.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 303/24


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hof van Beroep te Antwerpen (Belgicko) 20. júna 2014 – Imtech Marine Belgium NV/Radio Hellenic SA

(Vec C-300/14)

2014/C 303/31

Jazyk konania: holandčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Hof van Beroep te Antwerpen

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Imtech Marine Belgium NV

Žalovaná: Radio Hellenic SA

Prejudiciálne otázky

1.

Ide o porušenie článku 288 (konsolidovaného znenia) Zmluvy o fungovaní Európskej únie z 25. marca 1957, ak sa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 805/2004/ES z 21. apríla 2004, ktorým sa vytvára európsky exekučný titul pre nesporné nároky (1), neuplatní priamo, pretože

belgický zákonodarca neprebral toto nariadenie do belgického práva a

belgický zákonodarca nezaviedol do belgického práva – hoci toto stanovuje možnosť podať námietku a odvolanie – konanie o preskúmaní rozhodnutia?

2.

V prípade zápornej odpovede na prvú otázku: Z dôvodu, že nariadenie je priamo uplatniteľné, čo treba rozumieť pod „preskúmaním rozhodnutia“ v zmysle článku 19 ods. 1 nariadenia (ES) č. 805/2004/ES? Musí byť možnosť konania o preskúmaní daná iba vtedy, ak sa doručenie alebo oznámenie predvolania/dokumentu o začatí súdneho konania uskutočnilo podľa článku 14 nariadenia č. 805/2004, teda bez dôkazu o prijatí? Neposkytuje belgické právo prostredníctvom úpravy námietky podľa článku 1047 a nasl. Belgisch Gerechtelijk Wetboek (belgický súdny poriadok) a odvolania podľa článku 1050 a nasl. Belgisch Gerechtelijk Wetboek dostatočné záruky na splnenie kritéria „konanie o preskúmaní rozhodnutia“ podľa článku 19 ods. 1 nariadenia č. 805/2004?

3.

Poskytuje článok 50 Belgisch Gerechtelijk Wetboek, podľa ktorého možno zmeškané lehoty stanovené v článku 860 ods. 2 a v článkoch 55 a 1048 Belgisch Gerechtelijk Wetboek predĺžiť v prípadoch vyššej moci alebo mimoriadnych okolností, ktoré nastali nezávisle od vôle dotknutej osoby, dostatočnú ochranu v zmysle článku 19 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 805/2004?

4.

Je osvedčenie európskeho exekučného titulu pre nesporné nároky súdnym rozhodnutím, o ktoré treba požiadať návrhom na začatie konania? V prípade kladnej odpovede: Musí sudca osvedčiť rozhodnutie ako európsky exekučný titul a tajomník súdu vydať potvrdenie o osvedčení? V prípade zápornej odpovede: Prináleží tajomníkovi súdu, aby osvedčil rozhodnutie ako európsky exekučný titul?

5.

V prípade, že osvedčenie európskeho exekučného titulu nie je súdnym rozhodnutím: Môže navrhovateľ, ktorý nepožiadal o európsky exekučný titul návrhom na začatie konania, dodatočne – teda potom, čo rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť – požiadať tajomníka o osvedčenie európskeho exekučného titulu?


(1)  Ú. v. ES L 143, s. 15; Mim. vyd. 19/007, s. 38.


8.9.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 303/25


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesverwaltungsgerichts (Nemecko) 24. júna 2014 – Pfotenhilfe-Ungarn e.V./Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes Schleswig-Holstein

(Vec C-301/14)

2014/C 303/32

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Bundesverwaltungsgerichts

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Pfotenhilfe-Ungarn e.V.

Žalovaný: Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes Schleswig-Holstein

Ďalši účastník konania: Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht

Prejudiciálne otázky

1.

Ide o prepravu zvierat, ktorá sa neuskutočňuje v súvislosti s hospodárskou činnosťou v zmysle článku 1 ods. 5 nariadenia (ES) č. 1/2005 (1), ak sa táto preprava uskutočňuje spolkom na ochranu zvierat, ktorý je uznaný ako všeobecne prospešný a slúži na sprostredkovanie opustených psov tretím osobám za odplatu („ochranný poplatok“), ktorá

a)

nepokrýva výdavky spolku na zviera, prepravu a sprostredkovanie alebo ich akurát pokrýva;

b)

presahuje tieto výdavky, avšak zisk slúži na financovanie nepokrytých výdavkov za sprostredkovanie iných opustených zvierat, výdavkov na opustené zvieratá alebo iných projektov na ochranu zvierat?

2.

Ide o obchodníka, ktorý sa zaoberá obchodom vnútri Spoločenstva v zmysle článku 12 smernice 90/425/EHS (2), ak spolok na ochranu zvierat, ktorý je uznaný ako všeobecne prospešný, priváža do Nemecka opustených psov a sprostredkuje ich tretím osobám za odplatu („ochranný poplatok“), ktorá

a)

nepokrýva výdavky spolku na zviera, prepravu a sprostredkovanie alebo ich akurát pokrýva;

b)

presahuje tieto výdavky, avšak zisk slúži na financovanie nepokrytých výdavkov za sprostredkovanie iných opustených zvierat, výdavkov na opustené zvieratá alebo iných projektov na ochranu zvierat?


(1)  Nariadenie Rady (ES) č. 1/2005 z 22. decembra 2004 o ochrane zvierat počas prepravy a s ňou súvisiacich činností a o zmene a doplnení smerníc 64/432/EHS a 93/119/ES a nariadenia (ES) č. 1255/97; Ú. v. EÚ L 3, s. 1.

(2)  Smernica Rady 90/425/EHS z 26. júna 1990 o veterinárnych a zootechnických kontrolách pri obchodovaní vo vnútri spoločenstva s určitými živými zvieratami a produktmi s perspektívou uskutočnenia vnútorného trhu; Ú. v. ES L 224, s. 29; Mim. vyd. 03/010, s. 138.


8.9.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 303/26


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Vărchoven administrativen săd (Bulharsko) 25. júna 2014 – Direktor na Agencija „Mitnici“/„Biovet“ AD

(Vec C-306/14)

2014/C 303/33

Jazyk konania: bulharčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Vărchoven administrativen săd

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Navrhovateľ v rámci kasačného konania: Direktor na Agencija „Mitnici“

Odporca v kasačnom konaní:„Biovet“ AD

Prejudiciálne otázky

1.

Aký význam má pojem „výrobný proces“ v článku 27 ods. 2 písm. d) smernice Rady 92/83/EHS (1) z 19. októbra 1992 o zosúladení štruktúr spotrebných daní pre etanol a alkoholické nápoje a zahŕňa tento pojem aj čistenie a/alebo dezinfekciu ako procesy na dosiahnutie určitej úrovne čistoty, ktorá je správnou výrobnou praxou predpísaná pre lieky?

2.

Pripúšťa článok 27 ods. 2 písm. d) smernice 92/83, aby bol po tom, ako členský štát zákonom upravil oslobodenie od harmonizovanej spotrebnej dane z alkoholu za predpokladu, že sa používa vo výrobnom procese a konečný produkt neobsahuje žiaden alkohol, zavedený právny predpis, podľa ktorého sa na účely uplatnenia oslobodenia alkohol použitý na čistenie nepovažuje za používaný vo výrobnom procese?

3.

Je s ohľadom na zásady právnej istoty a ochrany dôvery prípustné, aby bola právna fikcia, akou je fikcia v článku 22 ods. 7 zákona o spotrebných daniach, zavedená s okamžitou účinnosťou (t. j. bez poskytnutia dostatočného obdobia na zmenu správania účastníka trhu), ktorá obmedzuje refundáciu spotrebnej dane z alkoholu použitého ako čistiaci prostriedok, ktorej oslobodenie zaviedol členský štát podľa svojho uváženia?


(1)  Ú. v. EÚ L 316, s. 21; Mim. vyd. 09/001, s. 216.


8.9.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 303/27


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Ráckevei Járásbíróság (Maďarsko) 1. júla 2014 – Banif Plus Bank Zrt./Márton Lantos a Mártonné Lantos

(Vec C-312/14)

2014/C 303/34

Jazyk konania: maďarčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Ráckevei Járásbíróság

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Banif Plus Bank Zrt.

Žalovaní: Márton Lantos y Mártonné Lantos

Prejudiciálne otázky

1.

Má sa vychádzať z toho, že v prípade ponuky (výmennej) operácie klientovi, ktorá – právne koncipovaná ako zmluva o pôžičke v cudzej mene – spočíva v hotovostnej kúpe v čase vyplatenia peňažných prostriedkov a budúcej kúpe v čase ich vrátenia, ktorá sa uskutoční na základe prepočtu sumy vypočítanej v devízach, a v dôsledku ktorej je klientova pôžička vystavená účinkom a rizikám (kurzové riziko), ide o finančný nástroj podľa ustanovení článku 4 ods. 1 bodu 2 (investičné služby a činnosti) a bodu 17 (finančný nástroj), ako aj podľa prílohy I oddielu C bodu 4 (futures, derivátové nástroje) smernice [2994/39/ES] (1)?

2.

Má sa vychádzať z toho, že pri vykonávaní obchodovania na vlastný účet v súvislosti s finančným nástrojom uvedeným v prvej otázke ide podľa ustanovení článku 4 ods. 1 bodu 6 (obchodovanie na vlastný účet) a prílohy I oddielu A bodu 3 (obchodovanie na vlastný účet) smernice 2004/39/ES o investičnú službu alebo investičnú činnosť?

3.

Je finančná inštitúcia povinná vykonať skúmanie primeranosti upravené v článku 19 ods. 4 a 5 smernice a pritom zohľadniť, že futures – ktoré predstavuje investičnú službu v súvislosti s finančnými derivátmi – je ponúkaný ako súčasť iného finančného produktu (a to zmluvy o pôžičke), a že už samotný derivát je komplexným finančným nástrojom? Treba predpokladať, že článok 19 ods. 9 smernice sa neuplatní preto, že vzhľadom na to, že riziká, ktoré klient v súvislosti s pôžičkou a finančným nástrojom znáša, sú vo svojej postate odlišné, je posúdenie primeranosti nevyhnutné, pokiaľ operácia obsahuje finančný derivát?

4.

Má obídenie článku 19 ods. 4 a ods. 5 smernice za následok neplatnosť zmluvy o pôžičke uzatvorenej medzi bankou a klientom?


(1)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/39/ES z 21. apríla 2004 o trhoch s finančnými nástrojmi, o zmene a doplnení smerníc Rady 85/611/EHS a 93/6/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/12/ES a o zrušení smernice Rady 93/22/EHS (Ú. v. EÚ L 145, s. 1; Mim. vyd. 06/007, s. 263).


8.9.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 303/28


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Amtsgericht Rüsselsheim (Nemecko) 2. júla 2014 – Marc Hußock, Ute Hußock, Michelle Hußock, Florian Hußock/Condor Flugdienst GmbH

(Vec C-316/14)

2014/C 303/35

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Amtsgericht Rüsselsheim

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobcovia: Marc Hußock, Ute Hußock, Michelle Hußock, Florian Hußock

Žalovaná: Condor Flugdienst GmbH

Prejudiciálne otázky

1.

Majú sa zásahy tretích osôb, ktoré konajú na vlastnú zodpovednosť a na ktoré boli prenesené úlohy patriace k prevádzke leteckej spoločnosti, považovať za mimoriadne okolnosti v zmysle článku 5 ods. 3 nariadenia (1)?

2.

V prípade kladnej odpovede na prvú otázku: Je pri posúdení relevantné, kto poveril tretiu osobu (letecká spoločnosť, prevádzkovateľ letiska a pod.)?


(1)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 z 11. februára 2004, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá systému náhrad a pomoci cestujúcim pri odmietnutí nástupu do lietadla, v prípade zrušenia alebo veľkého meškania letov a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 295/91 (Ú. v. ES L 46, s. 1; Mim. vyd. 07/008, s. 10).


8.9.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 303/28


Žaloba podaná 2. júla 2014 – Európska komisia/Belgické kráľovstvo

(Vec C-317/14)

2014/C 303/36

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Európska komisia (v zastúpení: J. Enegren, D. Martin, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaný: Belgické kráľovstvo

Návrhy žalobkyne

určiť, že Belgické kráľovstvo si tým, že požadovalo od uchádzačov o pozície v miestnej správe zriadené vo francúzsky a nemecky hovoriacich oblastiach, z diplomov ktorých nevyplýva skončenie ich štúdií v dotknutom jazyku, získať certifikát vydaný SELOR, po absolvovaní skúšky organizovanej týmto subjektom, ako jediný dôkazný prostriedok o jazykových znalostiach potrebných pre takéto pozície, nesplnilo svoje povinnosti, ktoré mu vyplývajú z článku 45 ZFEÚ a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 492/2011 z 5. apríla 2011 o slobode pohybu pracovníkov v rámci Únie (1),

zaviazať Belgické kráľovstvo na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Požiadavka jediného dôkazného prostriedku stanovená v belgickom zákonodarstve, ktorým musia uchádzači o pozície v miestnej verejnej správe vo francúzsky alebo v nemecky hovoriacich oblastiach, z diplomov ktorých nevyplýva, že ukončili svoje štúdie v dotknutom jazyku pred tým, než nastúpia na také pozície, preukázať svoje jazykové znalosti, predstavuje diskrimináciu, ktorá je zakázaná článkom 45 ZFEÚ, ako aj nariadením (EÚ) č. 492/2011.


(1)  Ú. v. EÚ L 141, s. 1.


8.9.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 303/29


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Gyulai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Maďarsko) 8. júla 2014 – Szemerey Gergely/Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Szerve

(Vec C-330/14)

2014/C 303/37

Jazyk konania: maďarčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Gyulai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Szemerey Gergely

Žalovaná: Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Szerve

Prejudiciálne otázky

1.

Majú sa zásada flexibility a možnosť zmeny podľa [odôvodnenia] 20 nariadenia (ES) č. 796/2004 (1), [odôvodnenia] 27 toho istého nariadenia a [odôvodnení] 18, 23 a 26 nariadenia (ES) č. 1122/2009 (2) vykladať v tom zmysle, že im odporuje vnútroštátna právna úprava, podľa ktorej je v prípade pestovania vzácneho druhu rastliny potrebné priložiť k žiadosti o podporu osvedčenie o vzácnej rastline, pokiaľ sa vezme do úvahy správna prax medzi 2. a 15. aprílom 2010, ktorá umožňovala priložiť osvedčenie získané pred podaním žiadosti o podporu iba súčasne s predložením jednotnej žiadosti, a právna úprava neumožňovala nápravu tohto nedostatku žiadosti spočívajúceho v chýbajúcom osvedčení?

2.

Je tento režim zlučiteľný s povinnosťou členského štátu neohroziť ciele spoločnej poľnohospodárskej politiky alebo možno povedať, že účinnosť uplatnenia práva na podporu poľnohospodárom pestujúcim vzácne druhy rastlín vyplývajúcu z práva Únie bola v roku 2010 nemožná alebo neprimerane ťažká a nepredvídateľná vo chvíli zmeny právnej úpravy [zmena článku 43 ods. 6 vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka č. 61/2009 (zo 14. mája), zavedená do právneho poriadku vyhláškou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka č. 31/2010 (z 30. marca)]?

3.

Je v rozpore s [odôvodnením] 57 nariadenia (ES) č. 796/2004 alebo [odôvodnením] 75 nariadenia (ES) č. 1122/2009, a najmä so zásadou proporcionality správny postup, podľa ktorého je v prípade chýbajúceho osvedčenia o vzácnej rastline ukladaná sankcia za dodatočné doplnenie žiadosti vzhľadom na požiadavku úplnosti žiadosti, bez zohľadnenia úmyselnosti, nedbanlivosti, alebo určitých okolností, aj keď v ostatnom žiadosť o podporu spĺňa vo vzťahu k celej parcele požiadavky na priznanie podpory a poľnohospodár pestuje deklarované rastliny na deklarovanej rozlohe?

4.

Sú uplatniteľné dôvody pre vylúčenie zodpovednosti uvedené v [odôvodneniach] 67 alebo 71 nariadenia (ES) č. 796/2004 alebo [odôvodnení] 75 nariadenia (ES) č. 1122/2009 v prípade, že poľnohospodár namieta, že správny postup odporuje právu alebo je neprimeraný výnimočným okolnostiam a usiluje sa dokázať, že postup správneho orgánu bol úplne alebo čiastočne príčinou jeho omylu?

5.

Dá sa vyhlásenie o situácii vyššej moci, ktorému sa vyhovelo a ktoré predkladá poľnohospodár v súvislosti s celkovou stratou plodiny (sejby), považovať za správnu informáciu, na ktorú odkazujú [odôvodnenie] 67 nariadenia (ES) č. 796/2004 a [odôvodnenie] 93 nariadenia (ES) č. 1122/2009, ktoré zbavujú poľnohospodára zodpovednosti za nepredloženie osvedčenia o vzácnej rastline, a ktoré v dôsledku toho predpokladajú oslobodenie od sankcií v súvislosti s úplnosťou žiadosti?


(1)  Nariadenie Komisie (ES) č. 796/2004 z 21. apríla 2004, ktoré ustanovuje podrobné pravidlá na uplatňovanie krížového plnenia, modulácie a integrovaného správneho a kontrolného systému uvedeného v nariadení Rady (ES) č. 1782/2003, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá pre režimy priamej podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov (Ú. v. EÚ L 141, s. 18; Mim. vyd. 03/044, s. 243).

(2)  Nariadenie Komisie (ES) č. 1122/2009 z 30. novembra 2009, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 73/2009, pokiaľ ide o krížové plnenie, moduláciu a integrovaný správny a kontrolný systém v rámci schém priamej podpory pre poľnohospodárov ustanovených uvedeným nariadením, ako aj podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o krížové plnenie v rámci schémy podpory ustanovenej pre odvetvie vinohradníctva a vinárstva (Ú. v. EÚ L 316, s. 65).


8.9.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 303/30


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Slovinsko) 8. júla 2014 – Petar Kezić s.p. Trgovina Prizma/Slovinská republika – Ministerstvo financií

(Vec C-331/14)

2014/C 303/38

Jazyk konania: slovinčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Vrhovno sodišče Republike Slovenije

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca v prvom stupni a navrhovateľ v konaní o kasačnom opravnom prostriedku: Petar Kezić s.p. Trgovina Prizma

Žalovaná v prvom stupni a odporkyňa v konaní o kasačnom opravnom prostriedku: Slovinská republika – Ministerstvo financií

Prejudiciálna otázka

Majú sa ustanovenia článku 2 ods. 1 a článku 4 ods. 1 šiestej smernice (1) vykladať v tom zmysle, že za okolností prejednávanej veci (keď predmetný subjekt nadobudne pozemky ako fyzická osoba – nepodnikateľ, pričom sa voči nemu v tejto súvislosti neuplatnila nijaká DPH na vstupe, následne na uvedených pozemkoch vybuduje ako súkromný podnikateľ nákupné centrum a do majetku svojho podniku zapíše v súlade s vnútroštátnymi účtovnými predpismi iba časť pozemkov, na ktorých realizuje výstavbu nákupného centra, aby potom kupujúcemu dokončenej stavby toto centrum predal spolu so všetkými pozemkami), treba vychádzať z predpokladu, že uvedená osoba z dôvodu, že dotknuté pozemky nezapísala do majetku svojho podniku a nezahrnula ich do systému DPH nie je pri predaji pozemkov zdaniteľnou osobou povinnou uplatniť a následne zaplatiť DPH na výstupe?


(1)  Šiesta smernica Rady zo 17. mája 1977 o zosúladení právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa daní z obratu – spoločný systém dane z pridanej hodnoty: jednotný základ jej stanovenia(77/388/EHS) (Ú. v. ES L 145, s. 1; Mim. vyd. 09/001, s. 23).


8.9.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 303/31


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Cour d’appel de Mons (Belgicko) 9. júla 2014 – Belgické kráľovstvo/Nathalie De Fruytier

(Vec C-334/14)

2014/C 303/39

Jazyk konania: francúzština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Cour d’appel de Mons

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Odvolateľ: Belgické kráľovstvo

Odporkyňa: Nathalie De Fruytier

Prejudiciálne otázky

1.

Bráni článok 13 A ods. 1 písm. b) a c) šiestej smernice o DPH (1), aby bola preprava tkanív a orgánov na účely lekárskej analýzy alebo lekárskej a liečebnej starostlivosti, uskutočnená samostatne zárobkovo činnou osobou, ktorej služby sú v rámci zdravotného poistenia preplácané klinikám a laboratóriám, oslobodená od DPH z titulu plnenia úzko súvisiaceho s lekárskym plnením, t. j. s plnením, ktorého cieľom je diagnostikovať, liečiť a ak je to možné vyliečiť choroby alebo zdravotné ťažkosti?

2.

Môže byť v súlade s článkom 13 A ods. 1 písm. b) a c) šiestej smernice o DPH oslobodená od dane preprava tkanív a orgánov na účely lekárskej analýzy alebo lekárskej a liečebnej starostlivosti, uskutočnená samostatne zárobkovo činnou osobou, ktorej služby sú v rámci zdravotného poistenia preplácané klinikám a laboratóriám pri uskutočnení lekárskej analýzy?

3.

Má sa pojem iné riadne uznané inštitúcie podobnej povahy uvedený v článku 13 A ods. 1 písm. b) šiestej smernice vykladať v tom zmysle, že zahŕňa súkromné spoločnosti, ktorých plnenia pozostávajú z prepravy ľudských tkanív na účely analýzy nevyhnutnej na dosiahnutie liečebných cieľov sledovaných nemocnicami a liečebnými zariadeniami?


(1)  Šiesta smernica Rady 77/388/EHS zo 17. mája 1977 o zosúladení právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa daní z obratu – spoločný systém dane z pridanej hodnoty: jednotný základ jej stanovenia (Ú. v. ES L 145, s. 1; Mim. vyd. 09/001, s. 23).


Všeobecný súd

8.9.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 303/32


Uznesenie predsedu Všeobecného súdu z 25. júla 2014 – Deza/ECHA

(Vec T-189/14 R)

((„Konanie o nariadení predbežného opatrenia - Prístup k dokumentom - Nariadenie (ES) č. 1049/2001 - Dokumenty, ktoré má k dispozícii ECHA a ktoré obsahujú informácie predložené podnikom v rámci jeho žiadosti o povolenie na používanie určitej chemickej látky - Rozhodnutie o sprístupnení dokumentov tretej osobe - Návrh na odklad výkonu - Naliehavosť - Fumus boni juris - Zváženie záujmov“))

2014/C 303/40

Jazyk konania: čeština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Deza, a.s. (Valašské Meziříčí, Česká republika) (v zastúpení: P. Dejl, avocat)

Žalovaná: Európska chemická agentúra (ECHA) (v zastúpení: A. Iber, M. Heikkilä a T. Zbihlej, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na odklad výkonu rozhodnutia ECHA z 24. januára 2014 o sprístupnení niektorých informácií predložených žalobkyňou v rámci konania týkajúceho sa žiadosti o povolenie na používanie chemickej látky bis(2-ethylhexyl)ftalát (DEHP)

Výrok

1.

Výkon rozhodnutia Európskej chemickej agentúry (ECHA) AFA-C-0000004274-77-09/F z 24. januára 2014 sa odkladá v rozsahu, v akom sa týmto rozhodnutím poskytuje tretej osobe na základe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie prístup k podrobnejšej verzii správy o chemickej bezpečnosti a analýzy alternatív týkajúcich sa látky bis(2-ethylhexyl)ftalát (DEHP), než je verzia, v ktorej sú údaje vyznačené v návrhu na nariadenie predbežného opatrenia skryté a ktorá je obsiahnutá v prílohách A.4.5 a A.4.6 tohto návrhu, s výnimkou informácií týkajúcich sa klasifikácie a označenia látok a ďalej s výnimkou údajov týkajúcich sa konkrétne a výlučne spoločností Arkema France, Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S. A. a Vinyloop Ferrara S.p.A.

2.

ECHA sa ukladá povinnosť nesprístupňovať:

správu o chemickej bezpečnosti a analýzu alternatív týkajúcu sa látky bis(2-ethylhexyl)ftalát (DEHP), ktoré sú uvedené v bode 1 tohto výroku, v podrobnejšej verzii, než je verzia vymedzená v uvedenom bode 1,

správy o chemickej bezpečnosti a analýzy alternatív týkajúce sa látky bis(2-ethylhexyl)ftalát (DEHP), ktoré predložili spoločnosti Arkema France, Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn a Vinyloop Ferrara a ktoré sú predmetom rozhodnutia ECHA AFA-C-0000004280-84-09/F, AFA-C-0000004275-75-09/F a AFA-C-0000004151-87-08/F z 24. januára 2014, a to v rozsahu, v akom sú tieto dokumenty totožné s dokumentmi, ktorým bola v bode 1 tohto výroku priznaná ochrana.

3.

O trovách konania sa rozhodne neskôr.


8.9.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 303/33


Žaloba podaná 11. júna 2014 – Wine in Black/ÚHVT – Quinta do Noval – Vinhos (Wine in Black)

(Vec T-420/14)

2014/C 303/41

Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Wine in Black GmbH (Berlín, Nemecko) (v zastúpení: A. Bauer a V. Ahmann, advokáti)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: Quinta do Noval – Vinhos, SA (Pinhão, Portugalsko)

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil v celom rozsahu rozhodnutie prvého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) zo 6. marca 2014 vo veci R 1601/201-1,

zaviazal žalovaného a ďalšieho účastníka konania pred odvolacím senátom ÚHVT na náhradu trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Prihlasovateľ ochrannej známky Spoločenstva: žalobkyňa.

Prihlasovaná ochranná známka Spoločenstva: slovná ochranná známka „Wine in Black“ pre tovary a služby zaradené do tried 33, 35 a 42 – prihláška ochrannej známky Spoločenstva č. 1 0 9 49  071.

Majiteľ ochrannej známky alebo označenia namietaných v námietkovom konaní: Quinta do Noval – Vinhos, SA.

Namietaná ochranná známka alebo označenie: slovná ochranná známka „NOVAL BLACK“ pre tovary zaradené do triedy 33.

Rozhodnutie námietkového oddelenia: vyhovenie námietke.

Rozhodnutie odvolacieho senátu: zamietnutie odvolania.

Dôvody žaloby: porušenie článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009.


8.9.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 303/33


Žaloba podaná 11. júna 2014 – Viscas/Komisia

(Vec T-422/14)

2014/C 303/42

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Viscas Corporation (Tokio, Japonsko) (v zastúpení: J.-F. Bellis, advokát)

Žalovaná: Európska komisia

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil napadnuté rozhodnutie v rozsahu, v akom stanovuje, že k porušeniu došlo v období od 1. októbra 2001 do 28. januára 2009,

zrušil alebo znížil výšku uloženej pokuty,

zaviazal Komisiu na náhradu trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Touto žalobou sa žalobkyňa domáha čiastočného zrušenia rozhodnutia Komisie C(2014) 2139 final z 2. apríla 2014 vo veci AT.39610 – elektrické káble.

Na podporu svojej žaloby žalobkyňa uvádza osem žalobných dôvodov.

1.

V rámci prvého žalobného dôvodu tvrdí, že Komisia sa svojím rozhodnutím dopustila nesprávneho právneho posúdenia, podľa ktorého sa žalobkyňa mala zúčastniť na porušení v období od 1. októbra 2001 do 28. januára 2009.

2.

Tretím a štvrtým žalobným dôvodom tvrdí, že Komisia tým, ako uplatnila bod 18 usmernení k metóde stanovenia pokút (1) porušila zásady proporcionality a rovnakého zaobchádzania, pretože jej rozhodnutie neprimerane zvýhodňuje Európskych výrobcov elektrických káblov a nezohľadňuje značné rozdiely v prispení rôznych výrobcov k porušeniu.

3.

Piatym žalobným dôvodom tvrdí, že Komisia sa dopustila chyby, keď na účely stanovenia výšky pokuty pripísala žalobkyni predaje, ktoré dosiahli jej akcionári.

4.

Šiestym žalobným dôvodom tvrdí, že Komisia nesprávne zvýšila pomer hodnoty predaja, ktorý sa má zohľadniť na základe celkového trhového podielu účastníkov kartelu.

5.

Siedmym žalobným dôvodom tvrdí, že Komisia sa dopustila chyby, keď neuplatnila zníženie ceny z dôvodu poľahčujúcich okolností.

6.

Žalobkyňa svojím ôsmym žalobným dôvodom navrhuje, aby Všeobecný súd uplatnil svoju neobmedzenú právomoc a podstatne znížil pokutu.


(1)  Usmernenia k metóde stanovenia pokút uložených podľa článku 23 ods. 2 písm. a) nariadenia č. 1/2003 (Ú. v. EÚ C 210, 2006, s. 2).


8.9.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 303/34


Žaloba podaná 11. júna 2014 – ClientEarth/Komisia

(Vec T-424/14)

2014/C 303/43

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobca: ClientEarth (Londýn, Spojené kráľovstvo) (v zastúpení: O. Brouwer, F. Heringa a J. Wolfhagen, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia

Návrhy

Žalobca navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie žalovanej, ktorým bol odmietnutý prístup k dokumentom požadovaným žalobcom podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie, ktoré bolo oznámené 3. apríla 2014 v liste pod značkou „SG.B.4/LR/rc – sg.dsg2.b.4(2014) 1028887“,

zaviazal Komisiu na náhradu trov konania, ktoré vznikli žalobcovi, podľa článku 87 Rokovacieho poriadku Všeobecného súdu, vrátane náhrady trov ostatných účastníkov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Žalobca sa svojou žalobou domáha zrušenia rozhodnutia Komisie o odmietnutí prístupu k správe o posúdení vplyvu, ako aj k stanovisku výboru pre posudzovanie vplyvu týkajúcich sa prístupu k spravodlivosti vo veciach životného prostredia v súvislosti so zavedením tretieho piliera Aarhuského dohovoru do právnych úprav Európskej únie a členských štátov.

Na podporu svojej žaloby žalobca uvádza tri žalobné dôvody.

1.

Prvý žalobný dôvod založený na tvrdení, že článok 4 ods. 3 prvý pododsek nariadenia č. 1049/2001 (1) nie je uplatniteľný a že Komisia neuviedla náležité odôvodnenie. Žalobca tvrdí, že Komisia nesprávne vyložila a uplatnila výnimku z prístupu k dokumentom podľa článku 4 ods. 3 prvého pododseku, pretože treba rozlišovať medzi požadovanými dokumentmi a rozhodovacím procesom Komisie. Žalobca ďalej tvrdí, že Komisia neodôvodnila, prečo považovala článok 4 ods. 3 prvý pododsek nariadenia č. 1049/2001 za uplatniteľný.

2.

Druhý žalobný dôvod založený na nesprávnom uplatnení článku 4 ods. 3 prvého pododseku nariadenia č. 1049/2001 a neuvedení náležitého odôvodnenia. Žalobca tvrdí, že aj keby sa bol článok 4 ods. 3 prvý pododsek uplatniteľný, Komisia nepreukázala, že zverejnenie požadovaných dokumentov mohlo vážne narušiť rozhodovací proces, ani nepredložila v tejto súvislosti konkrétne vysvetlenie.

3.

Tretí žalobný dôvod založený na nesprávnom uplatnení posúdenia prevažujúceho verejného záujmu podľa článku 4 ods. 3 prvého pododseku nariadenia č. 1049/2001 a neuvedení náležitého odôvodnenia. Žalobca tvrdí, že aj keby bol článok 4 ods. 3 prvý pododsek uplatniteľný, Komisia nesprávne uplatnila a nesprávne vyložila posúdenie prevažujúceho verejného záujmu, ani nepreukázala, že neexistoval prevažujúci verejný záujem na zverejnení požadovaných dokumentov. Žalobca okrem toho tvrdí, že Komisia neuviedla v tejto súvislosti dostatočné odôvodnenie.


(1)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie (Ú. v. ES L 145, s. 43; Mim. vyd. 01/003, s. 331).


8.9.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 303/35


Žaloba podaná 11. júna 2014 – ClientEarth/Komisia

(Vec T-425/14)

2014/C 303/44

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobca: ClientEarth (Londýn, Spojené kráľovstvo) (v zastúpení: O. Brouwer, F. Heringa a J. Wolfhagen, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie žalovanej, ktorým bol odmietnutý prístup k dokumentom požadovaným žalobcom podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie (Ú. v. ES L 145, s. 43; Mim. vyd. 01/003, s. 331), ktoré bolo oznámené 1. apríla 2014 v liste pod značkou „SG.B.4/LR/rc-sg.dsg2.b.4(2014) 1029188“,

zaviazal Komisiu na náhradu trov konania, ktoré vznikli žalobcovi, podľa článku 87 Rokovacieho poriadku Všeobecného súdu, vrátane náhrady trov ostatných účastníkov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Žalobca sa svojou žalobou domáha zrušenia rozhodnutia Komisie o odmietnutí prístupu k správe o posúdení vplyvu, ako aj k stanovisku výboru pre posudzovanie vplyvu, týkajúcich sa revízie právnej úpravy Únie o inšpekcii a dozore v oblasti životného prostredia, na vnútroštátnej aj európskej úrovni.

Na podporu svojej žaloby uvádza žalobca tri žalobné dôvody, ktoré sú v podstate rovnaké alebo podobné s tými, ktoré sú uvedené vo veci T-424/14, ClientEarth/Komisia.


8.9.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 303/36


Žaloba podaná 16. júna 2014 – Brugg Kabel a Kabelwerke Brugg/Komisia

(Vec T-441/14)

2014/C 303/45

Jazyk konania: nemčina.

Účastníci konania

Žalobkyne: Brugg Kabel AG (Brugg, Švajčiarsko), Kabelwerke Brugg AG Holding (Brugg) (v zastúpení: A. Rinne, A. Boos a M. Lichtenegger, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia

Návrhy

Žalobkyne navrhujú, aby Všeobecný súd:

zrušil v súlade s článkom 264 ods. 1 ZFEÚ článok 1 ods. 2 a článok 2 písm. b), ako aj článok 3 v rozsahu, v akom sa týka žalobkýň, rozhodnutia žalovanej z 2. apríla 2014 vo veci AT.39.610 – elektrické káble,

subsidiárne na základe svojej voľnej úvahy znížil podľa článku 261 ZFEÚ a článku 31 nariadenia č. 1/2003 výšku pokuty uloženej žalobkyniam v článku 2 písm. b) rozhodnutia žalovanej z 2. apríla 2014 vo veci AT.39.610 – elektrické káble,

v každom prípade zaviazal žalovanú na náhradu trov konania žalobkýň podľa článku 87 ods. 2 Rokovacieho poriadku Všeobecného súdu.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Žalobkyne na podporu svojej žaloby uvádzajú šesť žalobných dôvodov.

1.

Prvý žalobný dôvod založený na porušení práva na obhajobu a práva na spravodlivé súdne konanie na základe toho odmietnutia prístupu k dokumentom a predloženia žiadostí o informácie a oznámenia o výhradách v angličtine

Žalobkyne v tejto súvislosti inter alia tvrdia, že pokiaľ ide o prístup k dokumentom, žalovaná mala preskúmať vyjadrenia ostatných adresátov rozhodnutia, pokiaľ ide o oznámenia o výhradách, ako aj dokumenty, ktoré boli prípadne v prospech žalobkýň.

Okrem toho v prípadoch jediného a opakovaného či nepretržitého porušenia, prístup k dokumentom vyjadrujúcim postoje ostatných adresátov, ktorým je oznámenie o výhradách určené, predstavuje procesnú protiváhu proti tvrdeniam týchto subjektov o dopustení sa porušenia.

Navyše žalobkyne ako podniky, ktoré majú svoje sídlo v nemecky hovoriacom kantóte Aargau (Švajčiarsko), majú právo vykonávať korešpondenciu so žalovanou v nemčine, pretože ide o jeden z jej úradných jazykov, ba navyše jeden z jej pracovných jazykov.

2.

Druhý žalobný dôvod založený na tvrdení, že žalovaná mala nedostatok právomoci pokiaľ ide o porušenia v tretích krajinách, ktoré sa netýkajú EHP

V tomto žalobnom dôvode sa uvádza, že len jednostranné tvrdenia o jedinom a opakovanom či nepretržitom porušení nestačia na založenie právomoci žalovanej s ohľadom na porušenia v tretích krajinách. Žalovaná mala namiesto toho detailne preskúmať plány alebo konanie mimo EHP, pokiaľ ide o ich priamy, skutočný a predvídateľný účinok v EHP.

3.

Tretí žalobný dôvod založený na tvrdení, že došlo k porušeniu prezumpcie neviny, keď došlo k presunutiu a rozšíreniu dôkazného bremena v súvislosti s jediným a opakovaným či nepretržitým porušením

Porušenia neboli rovnaké, predovšetkým pokiaľ ide o nadzemné a podmorské káble. Neexistuje totiž žiadna zhoda v tovaroch a poskytovaných službách alebo pracovných postupoch, a existuje len čiastočná zhoda v zapojených podnikoch a fyzických osobách. Navyše medzi porušeniami neexistuje nijaká komplementárnosť.

Pokiaľ ide o začatie účasti podniku na porušení, ale aj o jeho neprerušené konanie, žalovaná mala poskytnúť individuálne, zrozumiteľné a súladné dôkazy vzhľadom na každý podnik.

V prípade len čiastočného a nepriameho zapojenia sa do jediného a opakovaného či nepretržitého porušenia, mala žalovaná konkrétne preukázať, že príslušný podnik sa usiloval o zapojenie sa do dosiahnutia všetkých spoločných cieľov a vedel o protiprávnom konaní ostatných zapojených podnikov podľa spoločného plánu, alebo bol schopný to rozumne predpokladať. Keďže žalovanej sa to úplne alebo čiastočne nepodarilo preukázať, žalobkyne nemali byť v tejto súvislosti považované za zodpovedné za celé protiprávne konanie.

4.

Štvrtý žalobný dôvod založený na porušení povinnosti viesť vyšetrovanie a povinnosti odôvodnenia tým, že došlo k nesprávnemu určeniu skutkových okolností a ku skresleniu dôkazov

Podľa žalobkýň sa rozhodnutie zakladá na viacerých hypotézach o skutkovom stave, s ohľadom na ktoré žalovaná nepredložila dostatočné a konzistentné dôkazy. Predovšetkým pokiaľ ide o predpokladaný začiatok účasti žalobkýň na porušení, žalovaná skreslila dôkazy, dospela k záverom, ktoré sú len špekulatívne, a nezobrala do úvahy alternatívne vysvetlenia, hoci boli rovnako prijateľné.

Navyše rozhodnutie je kontradiktórne, pretože vo výrokovej časti sa uvádza jediné a nepretržité porušenie, ale v odôvodnení sa uvádza jediné a opakované porušenie.

5.

Piaty žalobný dôvod založený na porušení hmotného práva z dôvodu nesprávneho uplatnenia článku 101 ZFEÚ a článku 53 Dohody o EHP

Žalovaná sa dopustila porušenia článku 101 ZFEÚ a článku 53 Dohody o EHP tým, že zahrnula žalobkyne do dohôd medzi inými zúčastnenými podnikmi, pokiaľ ide o koncept jediného a opakovaného či nepretržitého porušenia, do ktorého sa žalobkyne nemohli objektívne zapojiť.

6.

Šiesty žalobný dôvod založený na zjavne nesprávnom posúdení z dôvodu nesprávneho stanovenia pokuty

Odchýlenie sa od základného pravidla stanoveného v bode 13 usmernení k metóde stanovovania pokút, pokiaľ ide o určenie referenčného roka bolo svojvoľné, pretože nebolo dostatočne odôvodnené.

Navyše bolo kontradiktórne a porušovalo zákaz ne bis in idem pri posúdení závažnosti porušenia, pokiaľ ide o stanovenie základnej čiastky, ktorou sa reaguje na jediné a opakované alebo jediné a nepretržité porušenie, ktorého závažnosť bola jednotne navýšená použitím 15 %, a zároveň bolo uložené ďalšie navýšenie pokuty o 2 % vzhľadom na účasť na niektorých prvkoch tohto celosvetového kartelu. Žalovaná mala pri stanovení základnej čiastky prihliadnuť na to, že žalobkyne neboli zodpovedné za celý kartel.

Tým, že žalovaná označila žalobkyne za vedľajších alebo podporných účastníkov kartelu, svoje tvrdenie mala založiť na skutočnej úlohe žalobkýň na celosvetovom karteli, a nie na náhodných a nezmyselných dôkazoch.

Zníženie pokuty vo výške 5 % je veľmi malé a náležite nezobrazuje rozdielny vplyv medzi organizátormi kartelu a hlavnými účastníkmi a veľmi malou účasťou žalobkýň.


8.9.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 303/38


Žaloba podaná 12. júna 2014 – Furukawa Electric/Komisia

(Vec T-444/14)

2014/C 303/46

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Furukawa Electric Co. Ltd (Tokio, Japonsko) (v zastúpení: C. Pouncey, A. Luke a L. Geary, solicitors)

Žalovaná: Európska komisia

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil článok 1 ods. 9 písm. a) rozhodnutia v rozsahu, v akom stanovuje, že porušenie článku 101 ZFEÚ a článku 53 Dohody o EHP sa týkalo spoločnosti Furukawa v období od 18. februára 1999 do 30. septembra 2001. Subsidiárne zrušil článok 1 ods. 9 písm. a) rozhodnutia v rozsahu, v akom uvádza, že akékoľvek porušenie týkajúce sa spoločnosti Furukawa začalo 18. februára 1999, a/alebo že priame zapojenie sa tejto spoločnosti do akéhokoľvek porušenia pokračovalo po 11. júni 2001,

zrušil článok 2 písm. n) rozhodnutia a/alebo podstatne znížil pokutu,

ak Všeobecný súd rozhodne o žalobe podanej spoločnosťou VISCAS Corporation znížením pokuty uloženej v článku 2 písm. p) rozhodnutia za porušenia, ktorých sa VISCAS Corporation dopustila, s ktorou je Furukawa solidárne zodpovedná, rozhodol zároveň, že Furukawa má nárok na ekvivalentné zníženie pokuty, za ktorú solidárne ručí, a

zaviazal Komisiu na náhradu trov konania vzniknutých žalobkyni v tomto konaní.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Touto žalobou sa žalobkyňa domáha čiastočného zrušenia rozhodnutia Komisie C(2014) 2139 final z 2. apríla 2014 vo veci AT.39610 – elektrické káble.

Na podporu svojej žaloby, žalobkyňa uvádza sedem žalobných dôvodov.

1.

Prvý žalobný dôvod založený na tom, že Komisia porušila článok 101 ZFEÚ, článok 53 Dohody o EHP a/alebo nariadenie č. 1/2003 (1) tým, že nesprávne charakterizovala správanie, ku ktorému došlo od 18. februára 1999 do 30. septembra 2001. Žalobkyňa tvrdí, že:

Komisia nepreukázala, že by sa žalobkyňa podieľala na porušení počas uvedeného obdobia tak, ako to opísala v napadnutom rozhodnutí,

subsidiárne Komisia nepreukázala, že by porušenie týkajúce sa žalobkyne začalo 18. februára 1999.

2.

Druhým žalobným dôvodom žalobkyňa subsidiárne tvrdí, že Komisia neuniesla dôkazné bremeno, keď rozhodla, že žalobkyňa pokračovala vo svojej účasti na porušení po 11. júni 2001, alebo že „pokračovala“ v takej svojej účasti prostredníctvom VISCAS Corporation po 30. septembri 2001.

3.

Tretím žalobným dôvodom žalobkyňa subsidiárne v druhom rade tvrdí, že Komisia neuniesla dôkazné bremeno, pokiaľ ide o úroveň zapojenia sa žalobkyne do porušenia.

4.

Štvrtý žalobný dôvod založený na tom, že pokuta uložená žalobkyni s ohľadom na obdobie pred 1. októbrom 2001 je premlčaná.

5.

Piaty žalobný dôvod založený subsidiárne na tom, že Komisia sa dopustila chýb pri výpočte pokuty uloženej žalobkyni tým, že:

použila nesprávny údaj o dosiahnutom predaji,

nesprávne započítala násobný koeficient za dĺžku trvania a

nezohľadnila poľahčujúce okolnosti v prospech žalobkyne.

6.

Žalobkyňa svojím šiestym žalobným dôvodom Všeobecnému súdu navrhuje, aby rozšíril aj na žalobkyňu akékoľvek zníženie pokuty, ktoré prípadne prizná spoločnosti VISCAS Corporation na základe akejkoľvek žaloby podanej spoločnosťou VISCAS Corporation a navrhujúcej neplatnosť alebo zníženie pokuty, ktorá jej bola uložená napadnutým rozhodnutím.

7.

Siedmy žalobný dôvod založený na tom, že pokuta je v každom prípade zjavne neprimeraná, prehnane vysoká a nevhodná, a preto by mal Všeobecný súd uplatniť na základe článku 261 ES a článku 31 nariadenia (ES) č. 1/2003 svoju neobmedzenú právomoc s cieľom preskúmať výšku uloženej pokuty a podstatne ju znížiť.


(1)  Nariadenie Rady (ES) č. 1/2003 zo 16. decembra 2002 o vykonávaní pravidiel hospodárskej súťaže stanovených v článkoch [101 ZFEÚ] a [102 ZFEÚ] (Ú. v. ES L 1, 2003, s. 1; Mim. vyd. 08/002, s. 205).


8.9.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 303/39


Žaloba podaná 16. júna 2014 – ABB/Komisia

(Vec T-445/14)

2014/C 303/47

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyne: ABB Ltd (Zürich, Švajčiarsko) a ABB AB (Västerås, Švédsko) (v zastúpení: I. Vandenborre a S. Dionnet, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia

Návrhy

Žalobkyne navrhujú, aby Všeobecný súd:

zrušil článok 1 rozhodnutia, ktorým sa stanovilo, že žalobkyne sa zúčastnili na jedinom a nepretržitom porušení v odvetví podzemných a/alebo podmorských káblov (veľmi) vysokého napätia v rozsahu, v akom sa tieto závery rozširujú na všetky projekty podzemných káblov napätia 110 kV a vyššieho (a nie iba projekty podzemných káblov napätia 220 kV a vyššieho),

zrušil článok 1 rozhodnutia, ktorým sa stanovilo, že žalobkyne sa zúčastnili na jedinom a nepretržitom porušení v odvetví podzemných a/alebo podmorských káblov (veľmi) vysokého napätia v rozsahu, v akom sa tieto závery rozširujú na všetky súčiastky projektov podzemných káblov napätia 110 kV a vyššieho (a nie iba súčiastky vzťahujúce sa na projekty podzemných káblov napätia 220 kV a vyššieho),

čiastočne zrušil článok 1 rozhodnutia v rozsahu, v akom sa ním rozhodlo, že žalobkyne sa zapojili do porušenia 1. apríla 2000,

zaviazal Komisiu na náhradu trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Touto žalobou sa žalobkyne domáhajú čiastočného zrušenia rozhodnutia Komisie C(2014) 2139 final z 2. apríla 2014 vo veci AT.39610 – elektrické káble.

Žalobkyne na podporu svojej žaloby uvádzajú šesť žalobných dôvodov.

1.

Prvý žalobný dôvod založený na tom, že Komisia neuniesla dôkazné bremeno a sa dopustila zjavne nesprávneho posúdenia, keď rozhodla, že porušenie sa vzťahovalo na všetky projekty podzemných káblov napätia prekračujúceho 110 kV, hoci v spise Komisie boli zjavné dôkazy, že nie všetky projekty týkajúce sa káblov napätia nižšieho ako 220 kV boli predmetom porušenia.

2.

Druhý žalobný dôvod založený na tom, že Komisia neuniesla dôkazné bremeno pri preukazovaní účasti žalobkýň na takom porušení vzťahujúcom sa na všetky projekty podzemných káblov napätia 110 kV a vyššieho.

3.

Tretí žalobný dôvod založený na tom, že Komisia sa dopustila zjavne nesprávneho posúdenia, keď do rámca porušenia zahrnula všetky súčiastky projektov podzemných káblov napätia 110 kV a vyššieho, hoci v spise Komisie boli zjavné dôkazy, že porušenie sa vzťahovalo len na súčiastky projektov podzemných káblov napätia 220 kV a vyššieho.

4.

Štvrtý žalobný dôvod založený na tom, že Komisia sa dopustila nesprávneho právneho posúdenia, keď rozhodla, že žalobkyne boli zapojené do porušenia od 1. apríla 2000.

5.

Piaty žalobný dôvod založený na tom, že Komisia sa dopustila zjavne nesprávneho posúdenia a porušenia prezumpcie neviny, keď dospela k záveru, že žalobkyne sa zapojili do porušenia od najskoršieho možného dátumu.

6.

Šiesty žalobný dôvod založený na tvrdení, že v rozpore s článkom 296 ZFEÚ nie je napadnuté rozhodnutie dostatočne odôvodnené.


8.9.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 303/40


Žaloba podaná 17. júna 2014 – Sumitomo Electric Industries a J-Power Systems/Komisia

(Vec T-450/14)

2014/C 303/48

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyne: Sumitomo Electric Industries Ltd (Osaka, Japonsko) a J-Power Systems Corp. (Tokio) (v zastúpení: M. Hansen, L. Crocco, J. Ruiz Calzado a S. Völcker, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia

Návrhy

Žalobkyne navrhujú, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie v rozsahu, v akom sa ním rozhodlo, že žalobkyne sa podieľali na jedinom, komplexnom a nepretržitom porušení, vrátane Európskych riadnych a asociovaných členov, alebo subsidiárne, podstatne znížil pokutu,

subsidiárne zrušil článok 1 ods. 8 písm. a) až c) rozhodnutia v rozsahu, v akom toto rozhodnutie považuje žalobkyne zodpovedné za porušenie v období od 26. júla 2006 do 10. apríla 2008,

subsidiárne v druhom rade zrušil článok 2 písm. m) rozhodnutia Komisie a znížil pokutu uloženú žalobkyniam vzhľadom na ich veľmi malú účasť na porušení v období od 26. júla 2006 do 10. apríla 2008.

zrušil rozhodnutie v celom rozsahu, pretože sa v rozhodujúcej miere zakladá na dôkazoch, ktoré boli protiprávne zabezpečené v priestoroch spoločností Nexans SA a Nexans France, a

zaviazal Komisiu na náhradu trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Žalobkyne na podporu svojej žaloby uvádzajú štyri žalobné dôvody.

1.

Prvý žalobný dôvod založený na tvrdení, že Komisia nepreukázala jediné, komplexné a nepretržité porušenie týkajúce sa dohody medzi ázijskými a európskymi výrobcami, podľa ktorého nemali vzájomne pôsobiť na cudzom území a európske spoločnosti si mali v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) rozdeľovať projekty.

2.

Druhý žalobný dôvod založený na tom, že Komisia sa dopustila nesprávneho právneho posúdenia pri uplatnení článku 101 ZFEÚ, pretože v napadnutom rozhodnutí dostatočne nepreukázala zapojenie sa žalobkýň do porušenia počas celého jeho trvania.

3.

Tretí žalobný dôvod založený na tom, že Komisia sa dopustila nesprávneho právneho a skutkového posúdenia pri výpočte pokuty uloženej žalobkyniam, pretože uložená pokuta nezodpovedala závažnosti porušenia, a ani tomu, že žalobcovia mali len minimálnu úlohu v ňom počas väčšiny obdobia jeho trvania.

4.

Štvrtý žalobný dôvod založený na porušení podstatných formálnych náležitostí a práva na obhajobu, pretože napadnuté rozhodnutie sa v rozhodujúcej miere zakladá na dôkazoch, ktoré si Komisia protiprávne zabezpečila počas inšpekcií v priestoroch spoločnosti Nexans.


8.9.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 303/41


Žaloba podaná 16. júna 2014 – Fujikura/Komisia

(Vec T-451/14)

2014/C 303/49

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Fujikura Ltd (Tokio, Japonsko) (v zastúpení: L. Gyselen, advokát)

Žalovaná: Európska komisia

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

znížil pokutu uloženú v článku 2 písm. o) rozhodnutia z dôvodu jeho priameho zapojenia sa do kartelu od 18. februára 1999 do 30. septembra 2001,

zrušil článok 2 písm. p) rozhodnutia v rozsahu, v akom je Fujikura solidárne zodpovedná za zaplatenie pokuty uloženej spoločnosti Viscas vzhľadom na obdobie od 1. januára 2005 do 28. januára 2009,

zaviazať Komisiu na náhradu trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobkyňa uvádza tri žalobné dôvody.

1.

Prvý žalobný dôvod založený na tvrdení, že Komisia sa dopustila nesprávneho posúdenia, keď pri výpočte základnej čiastky pokuty započítala aj nezávislé predaje materských spoločností spoločnosti Viscas. Žalobkyňa tvrdí, že na údajnom karteli sa zúčastňovala len do 30. septembra 2001 a že jej nezávislé predaje počas roka 2004 neboli súčasťou kartelu.

2.

Druhý žalobný dôvod založený na tvrdení, že Komisia porušila zásadu proporcionality tým, že pri stanovení základnej čiastky pokuty dostatočne nezohľadnila veľmi malú účasť japonských podnikov na karteli. Žalobkyňa tvrdí, že keďže pri vstupe do Európy čelila vážnym technickým a obchodným prekážkam, jej záväzok, že nebude súťažiť v Európskom hospodárskom priestore (EHP) bol nepodstatný na účinnosť dohôd európskych dodávateľov o rozdelení si zákazníkov v EHP. Komisia preto mala viac rozlišovať pri určení stupňa závažnosti použitého na výpočet pokút uložených jednak žalobkyni (a iným ázijským dodávateľom) a jednak európskym dodávateľom.

3.

Tretí žalobný dôvod založený na tvrdení, že Komisia sa dopustila chyby, keď zohľadnila zodpovednosť žalobkyne ako materskej spoločnosti za pokutu uloženú spoločnosti Viscas, a to od 1. januára 2005. Žalobkyňa tvrdí, že keď sa Viscas stala v januári 2005 plnohodnotným spoločným podnikom, právne vzťahy (napr. podávanie správ o činnosti), organizačné vzťahy (napr. vymenovávanie riaditeľov na plný pracovný úväzok) a ekonomické vzťahy (napr. ručenie za úvery) medzi Viscas a žalobkyňou sa natoľko zúžili, že Komisia nemohla dospieť k presvedčeniu o tom, že žalobkyňa pokračovala vo vykonávaní rozhodujúceho vplyvu na Viscas počas obdobia porušenia od januára 2005 do januára 2009.


8.9.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 303/42


Žaloba podaná 13. júna 2014 – Pannonhalmi Főapátság/Parlament

(Vec T-453/14)

2014/C 303/50

Jazyk konania: maďarčina

Účastníci konania

Žalobca: Magyar Bencés Kongregáció Pannonhalmi Főapátság (Pannonhalma, Maďarsko) (v zastúpení: D. Sobor, ügyvéd)

Žalovaný: Európsky parlament

Návrhy

Žalobca navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie petičného výboru Európskeho parlamentu MS/sd[IPOL-COM-PETI D (2014) 14486] zo 16. apríla 2014 o odložení petície podanej vo veci kaštieľ Lónyayovcov v Rusovciach (Slovensko),

nariadil petičnému výboru Európskeho parlamentu petíciu preskúmať a prijať všetky opatrenia požadované právnymi predpismi,

zaviazal Európsky parlament na náhradu trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby, žalobca uvádza, že petičný výbor porušil procesné predpisy, keď napadnuté rozhodnutie neodôvodnil.

V tejto súvislosti žalobca uvádza, že podľa článku 201 ods. 8 rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu, petície, ktoré výbor vyhlási za neprípustné, sa archivujú, pričom predkladateľ petície je oboznámený s týmto rozhodnutím a jeho dôvodmi. Žalobca dodáva, že v rozpore s ustanovením uvedeného článku žalovaný neuviedol dôvody, kvôli ktorým považuje obsah petície za obsah bez vzťahu s činnosťami Únie. Žalobca sa tiež dovoláva rozsudku Všeobecného súdu zo 14. septembra 2011, vo veci T-308/07, Tegebauer/Parlament (Zb. s II-279).


8.9.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 303/43


Žaloba podaná 18. júna 2014 – AETMD/Rada

(Vec T-460/14)

2014/C 303/51

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Association européenne des transformateurs de maïs doux (AETMD) (Paríž, Francúzsko) (v zastúpení: A. Willems, S. De Knop a J. Charles, advokáti)

Žalovaná: Rada Európskej únie

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 307/2014, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 875/2013, ktorým sa na základe predbežného preskúmania ukladá podľa článku 11 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1225/2009 konečné antidumpingové clo na dovoz určitej upravenej alebo konzervovanej kukurice cukrovej v podobe zrna s pôvodom v Thajsku,

zaviazal Radu napraviť vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 875/2013 vzhľadom na zrušenie vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 307/2014,

zaviazal Radu na náhradu trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobkyňa uvádza štyri žalobné dôvody.

1.

Prvý žalobný dôvod je založený na tvrdení, že inštitúcie vychádzali zo zjavne nesprávneho právneho posúdenia a porušili článok 2 ods. 3 a 4 nariadenia Rady č. nariadenia Rady č. 1225/2009 (1), keď náležite neposúdili, či sa predaj spoločnosti River Kwai International Food Industry na domácom trhu uskutočnil v rámci bežného obchodovania a či mohol z toho dôvodu slúžiť ako základ na výpočet normálnej hodnoty spoločnosti River Kwai International Food Industry.

2.

Druhý žalobný dôvod je založený na tvrdení, že inštitúcie porušili článok 2 ods. 10 nariadenia Rady č. 1225/2009, keď nevykonali spravodlivé porovnanie medzi vývoznou cenou spoločnosti River Kwai International Food Industry a normálnou hodnotou.

3.

Tretí žalobný dôvod je založený na tvrdení, že inštitúcie porušili článok 11 ods. 3 nariadenia Rady č. 1225/2009, keď náležite neposúdili údajné zmeny dumpingového rozpätia spoločnosti River Kwai International Food Industry a trvalý charakter týchto údajných zmien.

4.

Štvrtý žalobný dôvod je založený na tvrdení, že inštitúcie porušili článok 19 ods. 2 a článok 20 ods. 2 nariadenia Rady č. 1225/2009, keď žalobkyni nepredložili zmysluplné zhrnutie dôkazov, na základe ktorých chceli zmeniť dumpingové rozpätie spoločnosti River Kwai International Food Industry, a odôvodnenie, na základe ktorého chceli zmeniť antidumpingové clo spoločnosti River Kwai International Food Industry.


(1)  Nariadenie Rady (ES) č. 1225/2009 z 30. novembra 2009 o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskeho spoločenstva (Ú. v. EÚ L 343, s. 51).


8.9.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 303/44


Žaloba podaná 24. júna 2014 – Österreichische Post/Komisia

(Vec T-463/14)

2014/C 303/52

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Österreichische Post AG (Viedeň, Rakúsko) (v zastúpení: H. Schatzmann, J. Bleckmann, Rechtsanwälte)

Žalovaná: Európska komisia

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil vykonávacie rozhodnutie Komisie vo veci C (2014) 2093 v rozsahu, v akom sa má uplatniť smernica 2004/17/ES pri postupe v rámci verejného obstarávania pre poštové služby, ktoré nie sú uvedené v článku 1 vykonávacieho rozhodnutia, o ktorých vyňatie žalobkyňa požiadala podľa článku 30 ods. 6 smernice 2004/17/ES,

subsidiárne zrušil, pokiaľ nie je podľa názoru Súdneho dvora prípustné alebo možné čiastočné napadnutie napadnutého rozhodnutia, vykonávacie rozhodnutie v celom rozsahu,

zaviazal žalovanú na náhradu trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobkyňa tvrdí, že napadnuté rozhodnutie je podľa článku 263 ods. 2 ZFEÚ protiprávne, pokiaľ ide o poštové služby, ktoré nie sú obsiahnuté v článku 1 rozhodnutia, pretože Komisia porušila nesprávnym použitím a chybným výkladom smernice 2004/17/ES právo Únie. Pritom žalobkyňa v podstate uvádza, že ňou poskytované poštové služby sú priamo vystavené hospodárskej súťaži, takže existujú predpoklady pre ich vyňatie podľa článku 30 ods. 1 smernice 2004/17. Taktiež žalobkyňa uvádza, že Komisia nesprávne uplatnila kritériá a metódy stanovené právom Únie a judikatúrou pre vymedzenie trhu.

Okrem toho žalobkyňa uvádza, že došlo k porušeniu podstatných formálnych náležitostí, keďže Komisia nepodala dostatočné odôvodnenie svojho rozhodnutia.

Nakoniec žalobkyňa tvrdí, že Komisia porušila všeobecné procesné práva, keďže z dôvodu neexistencie obsahového vysporiadania sa s tvrdeniami žalobkyne a ňou predloženými dôkazmi porušila právo žalobkyne byť vypočutá.


8.9.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 303/45


Žaloba podaná 25. júna 2014 – Stavytskyi/Rada

(Vec T-486/14)

2014/C 303/53

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobca: Edward Stavytskyi (Belgicko) (v zastúpení: J. Grayston, solicitor, P. Gjørtler, G. Pandey, D. Rovetta a M. Gambardella, lawyers)

Žalovaná: Rada Európskej únie

Návrhy

Žalobca navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil vykonávacieho rozhodnutie Rady 2014/216/SZBP zo 14. apríla 2014, ktorým sa vykonáva rozhodnutie 2014/119/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči určitým osobám, subjektom a orgánom s ohľadom na situáciu na Ukrajine (Ú. v. EÚ L 111, s. 91), a vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 381/2014 zo 14. apríla 2014, ktorým sa vykonáva nariadenie (EÚ) č. 208/2014 o reštriktívnych opatreniach voči určitým osobám, subjektom a orgánom s ohľadom na situáciu na Ukrajine (Ú. v. EÚ L 111, s. 33) v rozsahu, v akom napadnuté akty zaraďujú žalobcu do zoznamu osôb, subjektov a orgánov, na ktoré sa reštriktívne opatrenia uplatňujú,

zaviazal Radu na náhradu trov tohto konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby uvádza žalobca uvádza šesť žalobných dôvodov týkajúcich sa porušenia základnej procesnej požiadavky, ako aj porušenia Zmlúv a právnych noriem týkajúcich sa ich vykonania: porušenie práva byť vypočutý, porušenie oznamovacej povinnosti, nedostatok odôvodnenia, porušenie práva na obranu, nesprávny právny základ a zjavne nesprávne posúdenie.

Žalobca tvrdí, že ho Rada nevypočula a že to nemožno nijakým tvrdením vyvrátiť. Rada navyše neoznámila napadnuté akty žalobcovi, a tieto akty v každom prípade obsahovali nedostatok odôvodnenia. Rada neodpovedala na žiadosti o prístup k informáciám a dokumentom. Týmito opomenutiami Rada porušila právo na obranu žalobcu, ktorému bola odmietnutá možnosť vyjadriť účinne svoje tvrdenia voči záverom Rady, pretože tieto závery neboli žalobcovi sprístupnené. Opatrenia prijaté Radou navyše nepredstavujú opatrenia zahraničnej politiky, avšak predstavujú medzinárodnú spoluprácu v trestnom konaní, čím teda boli prijaté na nesprávnom právnom základe. Napokon Rada prijala opatrenia bez riadneho posúdenia relevantného skutkového stavu, ako aj judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva týkajúcej sa trestného konania na Ukrajine, predovšetkým v súvislosti so stíhaním bývalých vládnych úradníkov.


8.9.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 303/46


Žaloba podaná 1. júla 2014 – Vidmar a i./Európska únia

(Vec T-507/14)

2014/C 303/54

Jazyk konania: chorvátčina

Účastníci konania

Žalobcovia: Vedran Vidmar (Záhreb, Chorvátsko), Saša Čaldarević (Záhreb), Irena Glogovšek (Záhreb), Gordana Grancarić (Záhreb), Martina Grgec (Záhreb), Ines Grubišić (Vranjic, Chorvátsko), Sunčica Horvat Peris (Karlovac, Chorvátsko), Zlatko Ilak (Samobor, Chorvátsko), Mirjana Jelavić (Virovitica, Chorvátsko), Romuald Kantoci (Pregrada, Chorvátsko), Svjetlana Klobučar (Záhreb), Ivan Kobaš (Županja, Chorvátsko), Zlatko Kovačić (Sesvete, Chorvátsko), Tihana Kušeta Šerić (Split, Chorvátsko), Damir Lemaić (Záhreb), Željko Ljubičić (Solin, Chorvátsko), Gordana Mahovac (Nova Gradiška, Chorvátsko), Martina Majcen (Krapina, Chorvátsko), Višnja Merdžo (Rijeka, Chorvátsko), Tomislav Perić (Záhreb), Darko Radić (Záhreb), Damjan Saridžić (Záhreb), Darko Graf (Záhreb) (v zastúpení: D. Graf, abogado)

Žalovaná: Európska únia

Návrhy

Žalobcovia navrhujú, aby Všeobecný súd:

predbežným rozsudkom zaviazal Európsku úniu podľa článku 340 druhého odseku ZFEÚ na náhradu majetkovej ujmy, ktorú utrpeli všetci žalobcovia počas obdobia od 1. januára 2012 do začiatku ich činnosti ako chorvátski súdni vykonávatelia v súlade s článkom 36 ods. 1 a prílohou VII bodom 1 Aktu o pristúpení, ktoré sú právne záväzné pre všetkých 28 štátov, ktoré podpísali Zmluvu o pristúpení Chorvátskej republiky k Európskej únii z 9. decembra 2011, ako aj pre Európsku komisiu, pričom táto ujma vyplýva zo skutočnosti, že Európska komisia nevykonávala právomoc kontroly (monitoring), ktorá jej bola zverená článkom 36 ods. 1 a 2 Aktu o pristúpení s cieľom dbať o to, aby si Chorvátska republika splnila svoj záväzok zabezpečiť, že chorvátski súdni vykonávatelia môžu začať s výkonom činnosti 1. januára 2012, čo bol záväzok, ktorý sa prijal počas rokovaní týkajúcich sa pristúpenia Chorvátskej republiky k Európskej únii v rámci kapitoly 23 – Súdna moc a základné práva a ktorý bol uvedený v prílohe VII, bode 1 Aktu o pristúpení, „Konkrétne záväzky, ktoré prijala Chorvátska republika počas svojich prístupových rokovaní“, ktorý uvádza: „1. Naďalej zabezpečovať účinné vykonávanie svojej stratégie a akčného plánu pre reformu justície“,

prerušil konanie o sume celej majetkovej ujmy, náhradu ktorej požadujú žalobcovia od Európskej únie v rámci tejto žaloby až do momentu, kedy predbežný rozsudok uvádzaný v prvej zarážke týchto návrhov nadobudne právoplatnosť,

po nadobudnutí právoplatnosti predbežného rozsudku o návrhoch uvádzaných v prvej zarážke týchto návrhov a po pojednávaní a predložení dôkazov týkajúcich sa celkovej výšky majetkovej ujmy, náhradu ktorej žiadajú žalobcovia v rámci tejto žaloby, zaviazal Európsku úniu na nahradenie majetkovej ujmy spôsobenej každému zo žalobcov nezákonným opomenutím Európskej komisie, ktoré bolo opísané v prvej zarážke týchto návrhov a to celej utrpenej ujmy (damnum emergens) a celého ušlého zisku (lucrum cessans) žalobcov počas obdobia od 1. januára 2012 do dátumu, keď Všeobecný súd zašle ministerstvám financií a spravodlivosti Chorvátskej republiky príslušné žiadosti na sumu 6 00  000 eur za každý kalendárny rok a pre každého zo žalobcov, zvýšenú o úroky z omeškania so sadzbou 12 % ročne za obdobie:

pokiaľ ide o náhradu celkovej výšky ujmy, od 1. januára 2012 do zaplatenia,

pokiaľ ide o náhradu ušlého zisku, ktorý žalobcom ušiel za rok 2012, od 1. januára 2013 do zaplatenia,

pokiaľ ide o náhradu ušlého zisku, ktorý žalobcom ušiel za rok 2013, od 1. januára 2014 do zaplatenia,

pokiaľ ide o náhradu ušlého zisku, ktorý žalobcom ušiel za rok 2014, od 1. januára 2015 do zaplatenia,

po nadobudnutí právoplatnosti predbežného rozsudku o návrhoch uvádzaných v prvej zarážke týchto návrhov a po pojednávaní a predložení dôkazov týkajúcich sa výšky tohto žalobného návrhu, zaviazať Európsku úniu na náhradu všetkých trov konania, ktoré vznikli každému so žalobcov v tomto konaní.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby, žalobcovia uvádzajú dôvody, ktoré sú v podstate zhodné s dôvodmi uvádzanými vo veci T-109/14, Škugor a i./Európska únia (1).


(1)  Ú. v. EÚ C 142, s. 38.


8.9.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 303/47


Žaloba podaná 3. júla 2014 – Staywell Hospitality Group/ÚHVT – Sheraton International IP (PARK REGIS)

(Vec T-510/14)

2014/C 303/55

Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: angličtina

Účastníci konania

Žalobca: Staywell Hospitality Group Pty Ltd (Sydney, Austrália) (v zastúpení: D. Farnsworth, solicitor)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: Sheraton International IP LLC (Stamford, Spojené štáty americké)

Návrhy

Žalobca navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie piateho odvolacieho senátu z 30. apríla 2014 vo veciach R 240/2013-5 a R 303/2013-5 v rozsahu, v akom sa týka veci R 240/2013-5, a

zaviazal žalovaného na náhradu trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Prihlasovateľ ochrannej známky Spoločenstva: žalobca.

Prihlasovaná ochranná známka Spoločenstva: obrazová ochranná známka obsahujúca slovný prvok „PARK REGIS“ pre služby zaradené do tried 35, 36 a 43 – prihláška ochrannej známky Spoločenstva č. 9 4 88  933.

Majiteľ ochrannej známky alebo označenia namietaných v námietkovom konaní: Sheraton International IP LLC.

Namietaná ochranná známka alebo označenie: slovné ochranné známky „ST. REGIS“ zapísané pre služby 36, 42 a 43, medzinárodný zápis, v ktorom je vyznačená Európska únia, slovnej ochrannej známky „ST. REGIS“ pre služby zaradené do triedy 36, ako aj v Európskej únii všeobecne známa obrazová a slovná ochranná známka „ST. REGIS“.

Rozhodnutie námietkového oddelenia: čiastočné vyhovenie námietke.

Rozhodnutie odvolacieho senátu: zamietnutie odvolaní.

Dôvody žaloby: porušenie článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009.


8.9.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 303/48


Žaloba podaná 7. júla 2014 – GreenPack/ÚHVT (greenpack)

(Vec T-513/14)

2014/C 303/56

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: GreenPack GmbH (Hennigsdorf, Nemecko) (v zastúpení: P. Ruess a A. Doepner-Thiele, Rechtsanwälte)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie prvého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) z 29. apríla 2014 vo veci R 2324/2013-1,

zaviazal ÚHVT na náhradu trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Prihlasovaná ochranná známka Spoločenstva: slovná ochranná známka „greenpack“ pre tovary zaradené do triedy 9 – prihláška ochrannej známky Spoločenstva č. 1 1 9 26  706.

Rozhodnutie prieskumového pracovníka: zamietnutie prihlášky.

Rozhodnutie odvolacieho senátu: zamietnutie odvolania.

Dôvody žaloby:

porušenie článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009,

porušenie článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 207/2009.


8.9.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 303/49


Žaloba podaná 9. júla 2014 – Hispavima/Komisia

(Vec T-514/14)

2014/C 303/57

Jazyk konania: španielčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Hispavima, SL (Murcia, Španielsko) (v zastúpení: A. Ward, A. Barba a J. Torrecilla, abogados)

Žalovaná: Európska komisia

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil napadnuté rozhodnutie na základe článku 263 ZFEÚ v rozsahu, v akom konštatuje existenciu štátnej pomoci a nariaďuje jej vrátenie investorom z AIE (hospodárskych záujmových združení),

subsidiárne vyhovel žalobným návrhom a ponechal bez účinku príkaz na vrátenie údajnej pomoci v článku 4 ods. 1 in fine rozhodnutia, pretože odporuje zásade právnej istoty a zásade legitímnej dôvery, keďže nemožno nariadiť vrátenie pomoci s dátumom predchádzajúcim uverejneniu rozhodnutia o začatí konania z 21. septembra 2011 v Úradnom vestníku; navyše, konštatoval existenciu ochrany legitímnej dôvery tým AIE, ktoré splnili objektívne požiadavky pre využitie sporných daňových výhod pred uverejnením rozhodnutia z roku 2006 v Úradnom vestníku,

čiastočne zrušil článok 2 rozhodnutia a určil, že metodika navrhovaná v bodoch 263 až 269 rozhodnutia pre určenie údajnej výhody, ktorú majú investori vrátiť a ktorá má byť prispôsobená vzhľadom na určité odpočty, ktoré neboli zohľadnené, nie je v súlade s právom,

čiastočne zrušil článok 4 ods. 1 rozhodnutia, keďže Komisia zjavne prekročila svoje právomoci, keď v článku 4 ods. 1 rozhodnutia konštatovala neplatnosť zmluvných ustanovení, ktoré bránia náhrade škody v prospech investorov v prípade konštatovania, že daňové výhody španielskeho systému daňového leasingu predstavujú protiprávnu štátnu pomoc, a

zaviazal Európsku komisiu na náhradu trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia sú podobné žalobným dôvodom a tvrdeniam už uvádzaným vo veciach T-401/14, Duro Felguera/Komisia, T-700/13, Bankia/Komisia a T-500/14, Derivados del Flúor/Komisia.


8.9.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 303/49


Žaloba podaná 10. júla 2014 – Grupo Morera & Vallejo a DSA/Komisia

(Vec T-519/14)

2014/C 303/58

Jazyk konania: španielčina

Účastníci konania

Žalobkyne: Grupo Morera & Vallejo, SL (Sevilla, Španielsko), DSA, Defensa y Servicios del Asegurado, SA (Sevilla, Španielsko) (v zastúpení: E. Navarro Varona, P. Vidal Martínez a G. Canalejo Lasarte, abogados)

Žalovaná: Európska komisia

Návrhy

Žalobkyne navrhujú, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie na základe článku 263 ZFEÚ v rozsahu, v akom konštatuje existenciu štátnej pomoci a nariaďuje jej vrátenie investorom,

subsidiárne zrušil články 1, 2 a článok 4 ods. 1 rozhodnutia v rozsahu, v akom investorov označujú za príjemcov pomoci, ktorí majú vrátiť údajnú pomoc,

subsidiárne ponechal bez účinku príkaz na vrátenie pomoci od investorov v článku 4 ods. 1 in fine rozhodnutia, pretože odporuje zásade právnej istoty a zásade legitímnej dôvery, keďže nemožno nariadiť vrátenie pomoci s dátumom predchádzajúcim uverejneniu v Úradnom vestníku,

subsidiárne zrušil článok 2 rozhodnutia a určil, že metodika navrhovaná v jeho bodoch 263 a 167 pre určenie údajnej výhody, ktorú majú investori vrátiť a ktorá má byť prispôsobená vzhľadom na určité odpočty, nie je v súlade s právom,

určil neexistenciu, alternatívne čiastočne zrušil článok 4 ods. 1 rozhodnutia týkajúci sa zákazu „preniesť ťarchu vymáhania na iné osoby“ v rozsahu, v akom to vedie k vysloveniu sa k zákazu alebo údajnej neplatnosti zmluvných podmienok účinných voči tretím osobám týkajúcich sa daní, ktoré majú investori vrátiť Španielskemu štátu,

zaviazal Európsku komisiu na náhradu trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia sú podobné žalobným dôvodom a tvrdeniam už uvádzaným vo veciach T-401/14, Duro Felguera/Komisia, T-700/13, Bankia/Komisia a T-500/14, Derivados del Flúor/Komisia.


8.9.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 303/50


Žaloba podaná 11. júla 2014 – bd breyton-design/ÚHVT (RACE GTP)

(Vec T-520/14)

2014/C 303/59

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: bd breyton-design GmbH (Stockach, Nemecko) (v zastúpení: T. Raab a H. Lauf, Rechtsanwälte)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie prvého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) z 27. marca 2014 vo veci R 1230/2013-1 v celom rozsahu,

zaviazal žalovaného na náhradu trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Prihlasovaná ochranná známka Spoločenstva: slovná ochranná známka „RACE GTP“ pre tovary zaradené do triedy 12 – prihláška ochrannej známky Spoločenstva č. 1 1 0 18  918.

Rozhodnutie prieskumového pracovníka: zamietnutie prihlášky.

Rozhodnutie odvolacieho senátu: zamietnutie odvolania.

Dôvody žaloby: porušenie článku 7 ods. 1 písm. b) a c) nariadenia č. 207/2009, ako aj porušenie článku 7 ods. 2 nariadenia č. 207/2009.


8.9.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 303/51


Žaloba podaná 13. júla 2014 – Compagnie générale des établissements Michelin/ÚHVT – Continental Reifen Deutschland (XKING)

(Vec T-525/14)

2014/C 303/60

Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Compagnie générale des établissements Michelin (Clermont-Ferrand, Francúzsko) (v zastúpení: L. Carlini, advokát)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: Continental Reifen Deutschland GmbH (Hannover, Nemecko)

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie štvrtého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) z 5. mája 2014 vo veci R 1522/2013-4,

zaviazal žalovaného a prípadne aj vedľajšieho účastníka konania, ak vstúpi do konania, na náhradu trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Prihlasovateľ ochrannej známky Spoločenstva: ďalší účastník konania pred odvolacím senátom.

Prihlasovaná ochranná známka Spoločenstva: obrazová ochranná známka obsahujúca slovný prvok „XKING“ pre tovary zaradené do triedy 12 – prihláška ochrannej známky Spoločenstva č. 1 0 6 44  821.

Majiteľ ochrannej známky alebo označenia namietaných v námietkovom konaní: žalobkyňa.

Namietaná ochranná známka alebo označenie: ochranné známky Spoločenstva č. 5 2 93  782 a 5 5 60  396, ako aj národné a medzinárodné ochranné známky.

Rozhodnutie námietkového oddelenia: vyhovenie námietke v celom rozsahu.

Rozhodnutie odvolacieho senátu: zrušenie napadnutého rozhodnutia a zamietnutie námietky.

Dôvody žaloby: porušenie článku 8 ods. 1 písm. b) a článku 5 nariadenia o ochrannej známke.


8.9.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 303/52


Žaloba podaná 14. júla 2014 – Matratzen Concord/ÚHVT – Barranco Rodriguez (Matratzen Concord)

(Vec T-526/14)

2014/C 303/61

Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Matratzen Concord GmbH (Kolín, Nemecko) (v zastúpení: I. Selting, Rechtsanwalt)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

Ďalší účastníci konania pred odvolacím senátom: Mariano Barranco Rodriguez a Pablo Barranco Schnitzler (Sant Just Desvern, Španielsko)

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie prvého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) z 9. apríla 2014 vo veci R 1523/2013-1,

zaviazal žalovaného na náhradu trov konania vrátane trov vzniknutých v priebehu konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Prihlasovateľ ochrannej známky Spoločenstva: žalobkyňa.

Prihlasovaná ochranná známka Spoločenstva: slovná ochranná známka „Matratzen Concord“ pre tovary zaradené do tried 10,20,24 a 35 – prihláška ochrannej známky Spoločenstva č. 1 0 3 59  404.

Majiteľ ochrannej známky alebo označenia namietaných v námietkovom konaní: Marianno Baranco Rodrigez a Pablo Barranco Schnitzler.

Namietaná ochranná známka alebo označenie: národná slovná ochranná známka „MATRATZEN“ pre tovary zaradené do tried 20 a 35.

Rozhodnutie námietkového oddelenia: čiastočné vyhovenie námietke.

Rozhodnutie odvolacieho senátu: zamietnutie odvolania.

Dôvody žaloby: porušenie článku 8 ods. 1 nariadenia č. 207/2009, ako aj článku 41 ods. 1 písm. a) a článku 42 ods. 2 nariadenia č. 207/2009.


8.9.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 303/52


Žaloba podaná 15. júla 2014 – Information Resources/ÚHVT (Growth Delivered)

(Vec T-528/14)

2014/C 303/62

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobca: Information Resources, Inc. (Chicago, Spojené štáty) (v zastúpení: C. Schulte, advokát)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

Návrhy

Žalobca navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie štvrtého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) z 5. mája 2014 vo veci R 1777/2013-4,

zaviazal žalovaného na náhradu trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Prihlasovaná ochranná známka Spoločenstva: slovná ochranná známka „Growth Delivered“ pre služby zapísané do tried 35, 41 a 42.

Rozhodnutie prieskumového pracovníka: zamietnutie prihlášky.

Rozhodnutie odvolacieho senátu: zamietnutie odvolania.

Dôvody žaloby: porušenie článku 7 ods. 1 písm. b) a c) nariadenia o ochrannej známke.


8.9.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 303/53


Žaloba podaná 14. júla 2014 – adp Gauselmann/ÚHVT (Multi Win)

(Vec T-529/14)

2014/C 303/63

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: adp Gauselmann GmbH (Espelkamp, Nemecko) (v zastúpení: P. Koch Moreno, Rechtsanwältin)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie prvého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) z 29. apríla 2014 vo veci R 1326/2013-1,

zaviazal ÚHVT na náhradu trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Prihlasovaná ochranná známka Spoločenstva: slovná ochranná známka „Multi Win“ pre tovary a služby zaradené do tried 9, 28 a 41 – Prihláška ochrannej známky Spoločenstva č. 1 1 2 06  364.

Rozhodnutie prieskumového pracovníka: zamietnutie prihlášky.

Rozhodnutie odvolacieho senátu: zamietnutie odvolania.

Dôvody žaloby: porušenie článku 7 ods. 1 písm. b) a c) nariadenia č. 207/2009.


8.9.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 303/54


Žaloba podaná 11. júla 2014 – Verein StHD/ÚHVT (Zobrazenie čiernej stužky)

(Vec T-530/14)

2014/C 303/64

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Verein Sterbehilfe Deutschland (Verein StHD) (Zürich, Švajčiarsko) (v zastúpení: P. Brauns, Rechtsanwalt)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil čiastočné zamietnutie prihlášky ochrannej známky Spoločenstva č. 1 1 6 24  483 z 13. augusta 2013 a rozhodnutie štvrtého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) z 5. mája 2014 vo veci R 1940/2013-4,

nariadil, že sa prihláška ochrannej známky Spoločenstva č. 1 1 6 24  483 má zapísať (aj) pre nasledujúce služby:

35: zbieranie a zostavovanie tematických tlačových článkov; šírenie reklamnej inzercie, distribúcia reklamných materiálov [letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky];

41: uverejňovanie kníh; všeobecný styk s verejnosťou na tému „umieranie“ prostredníctvom podujatí ako semináre, diskusné cesty a ostatné vzdelávacie podujatia; vydávanie a uverejňovanie tlačovín k téme „umieranie“;

44: poradenstvo vo farmácii; služby lekára; poradenské služby v oblasti zdravia; ošetrovateľská starostlivosť; terapeutické služby; služby poskytované psychológmi;

45: osobné a sociálne služby poskytované tretími osobami týkajúce sa individuálnych potrieb, ako najmä podpora rodiny, opatrovanie na klinike, opatrovanie postihnutého, asistované umieranie, paliatívna starostlivosť, poradenstvo pri paliatívnej starostlivosti; útecha a pomoc dotknutým a asistentom, všeobecné poradenstvo s osobitným dôrazom na tému „umieranie“, denné služby, nočný dozor, non–stop starostlivosť, služby počas nedele a sviatkov, poradenstvo a zásahy na celoštátnej úrovni, opatrovateľstvo na celoštátnej úrovni;

zaviazal žalovaného na náhradu trov odvolacieho konania R 1940/2013-4, ako aj tohto konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Prihlasovaná ochranná známka Spoločenstva: obrazová ochranná známka, ktorá predstavuje čiernu stužku, pre služby zaradené do tried 35, 41, 44 a 45 – prihláška ochrannej známky Spoločenstva č. 1 1 6 24  483.

Rozhodnutie prieskumového pracovníka: zamietnutie prihlášky.

Rozhodnutie odvolacieho senátu: zamietnutie odvolania.

Dôvody žaloby:

porušenie článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009,

porušenie článku 7 ods. 1 písm. b), c) a d) nariadenia č. 207/2009,

porušenie článku 7 ods. 1 písm. f) nariadenia č. 207/2009.


8.9.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 303/55


Žaloba podaná 17. júla 2014 – Alsharghawi/Rada

(Vec T-532/14)

2014/C 303/65

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Bashir Saleh Bashir Alsharghawi (Johannesburg, Južná Afrika) (v zastúpení: É. Moutet, avocat)

Žalovaná: Rada Európskej únie

Návrhy

Žalobca navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie 2011/137/SZBP a rozhodnutie 2011/178/SZBP,

zaviazal Radu na náhradu trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobca uvádza štyri žalobné dôvody.

1.

Prvý žalobný dôvod je založený na nedostatku právomoci Rady zapísať žalobcu do zoznamu osôb, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia, meno žalobcu nebolo uvedené v rezolúcii Rady bezpečnosti Organizácie spojených národov 1970 (2011) a 1973 (2011).

2.

Druhý žalobný dôvod je založený na porušení povinnosti odôvodnenia v rozsahu, v akom sa Rada obmedzila vychádzať len z vyššie uvedených rezolúcií bez toho, aby zohľadnila osobnú situáciu žalobcu.

3.

Tretí žalobný dôvod je založený na porušení práva na obhajobu žalobcu a zásady prezumpcie neviny z dôvodu neexistencie kontradiktórneho konania.

4.

Štvrtý žalobný dôvod je založený na porušení základných práv v rozsahu, v akom uložením reštriktívnych opatrení žalobcovi Rada protiprávne narušila jeho slobodu voľného pohybu a jeho vlastnícke právo.


8.9.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 303/55


Žaloba podaná 16. júla 2014 – North Drilling/Rada

(Vec T-539/14)

2014/C 303/66

Jazyk konania: španielčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: North Drilling Co. (Teherán, Irán) (v zastúpení: J. Viñals Camallonga, L. Barriola Urruticoechea a J. Iriarte Ángel, advokáti)

Žalovaná: Rada Európskej únie

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie Rady 2014/222/SZBP zo 16. apríla 2014 v rozsahu, v akom sa týka žalobkyne a odstránil jej meno z prílohy tohto rozhodnutia,

zrušil článok 1 vykonávacieho nariadenia Rady (EÚ) č. 397/2014 zo 16. apríla 2014 a

zaviazal Radu na náhradu trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobkyňa uvádza sedem žalobných dôvodov.

1.

Prvý žalobný dôvod je založený na zjavne nesprávnom posúdení skutkových okolností, z ktorých vychádzajú napadnuté akty, keďže im chýba reálny faktický a dôkazný základ.

2.

Druhý žalobný dôvod je založený na nesplnenie povinnosti odôvodnenia, keďže napadnuté akty v súvislosti s NDC obsahujú odôvodnenie, ktoré je v skutočnosti nepodložené a navyše aj nepresné, všeobecné a generické, čo znemožňuje adekvátne sa brániť.

3.

Tretí dôvod je založený na porušení práva na účinnú súdnu ochranu v súvislosti s odôvodnením aktov, s dôvodmi nepodloženými dôkazmi, s právom na obranu a s právom vlastniť majetok, keďže neboli dodržané požiadavky odôvodnenia a predloženia skutočných dôkazov, čo má dopad na iné práva.

4.

Štvrtý žalobný dôvod je založený na zneužití právomoci, keďže existujú objektívne, presné a presvedčivé indície, na základe ktorých možno tvrdiť, že Rada zneužila svoje postavenie a konala podvodne, keď pri prijatí sankčných opatrní sledovala iné ciele, než tie, ktoré uviedla.

5.

Piaty žalobný dôvod je založený na nesprávnom výklade uplatňovaných právnych noriem, keďže tieto normy sú vykladané a uplatňované nesprávne a extenzívne, čo je v prípade ustanovení ukladajúcich sankcie neprípustné.

6.

Šiesty žalobný dôvod je založený na porušení práva vlastniť majetok, keďže toto právo bolo obmedzené bez skutočného odôvodnenia a bez dodržania zásady proporcionality.

7.

Siedmy žalobný dôvod je založený na porušení zásady rovnosti zaobchádzania, keďže došlo k bezdôvodnému zásahu do súťažného postavenia žalobkyne bez toho, aby na to existovali dôvody.


8.9.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 303/56


Žaloba podaná 18. apríla 2014 – Antica Azienda Agricola Vitivinicola Dei Conti Leone De Castris/ÚHVT – Vicente Gandía Pla (ILLIRIA)

(Vec T-541/14)

2014/C 303/67

Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: angličtina

Účastníci konania

Žalobca: Antica Azienda Agricola Vitivinicola Dei Conti Leone De Castris Srl (Salice Salentino, Taliansko) (v zastúpení: D. Russo, advokát)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: Vicente Gandía Pla SA (Chiva, Španielsko)

Návrhy

Žalobca navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie štvrtého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) z 21. mája 2014 vo veci R 1001/2005-4,

zaviazal žalovaného na náhradu trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Prihlasovateľ ochrannej známky Spoločenstva: žalobca.

Prihlasovaná ochranná známka Spoločenstva: obrazová ochranná známka obsahujúca slovný prvok „ILLIRIA“ pre vína zaradené do triedy 33 – prihláška ochrannej známky Spoločenstva č. 1 0 5 99  033.

Majiteľ ochrannej známky alebo označenia namietaných v námietkovom konaní: ďalší účastník konania pred odvolacím senátom.

Namietaná ochranná známka alebo označenie: ochranná známka Spoločenstva č. 8 2 99  653.

Rozhodnutie námietkového oddelenia: zamietnutie námietky.

Rozhodnutie odvolacieho senátu: zrušenie napadnutého rozhodnutia a vyhovenie námietke.

Dôvody žaloby: porušenie článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia o ochrannej známke.


8.9.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 303/57


Uznesenie Všeobecného súdu z 12. júna 2014 – Makhlouf a i./Rada

(Spojené veci T-432/11, T-490/11, T-649/11, T-651/11, T-97/12, T-99/12 až T-102/12 a T-446/12) (1)

2014/C 303/68

Jazyk konania: francúzština

Predseda siedmej komory nariadil výmaz spojených vecí.


(1)  Ú. v. EÚ C 290, 1.10.2011.


8.9.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 303/58


Uznesenie Všeobecného súdu z 8. júla 2014 – Gemeente Bergen op Zoom/Komisia

(Vec T-641/13) (1)

2014/C 303/69

Jazyk konania: holandčina

Predseda šiestej komory nariadil výmaz veci.


(1)  Ú. v. EÚ C 31, 1.2.2014.


8.9.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 303/58


Uznesenie Všeobecného súdu z 25. júna 2014 – José Manuel Baena Grupo/ÚHVT – Neuman (Sediaca postava)

(Vec T-28/14) (1)

2014/C 303/70

Jazyk konania: španielčina

Predseda tretej komory nariadil výmaz veci.


(1)  Ú. v. EÚ C 78, 15.3.2014.