ISSN 1977-1037

doi:10.3000/19771037.C_2013.366.slk

Úradný vestník

Európskej únie

C 366

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 56
14. decembra 2013


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

II   Oznámenia

 

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2013/C 366/01

Oznámenie Komisie – Zodpovedajúce prahové hodnoty smerníc Európskeho parlamentu a Rady 2004/17/ES, 2004/18/ES a 2009/81/ES ( 1 )

1

2013/C 366/02

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec COMP/M.6984 – EPH/Stredoslovenská Energetika) ( 1 )

3


 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2013/C 366/03

Výmenný kurz eura

4

2013/C 366/04

Oznámenie Komisie o zjednodušenom postupe pri riešení niektorých koncentrácií podľa nariadenia Rady (ES) č. 139/2004

5

2013/C 366/05

Nová národná strana obehových euromincí

10

 

INFORMÁCIE ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

2013/C 366/06

Zoznam určených vnútroštátnych orgánov podľa ustanovení článku 29 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 515/97 o vzájomnej pomoci medzi správnymi orgánmi členských štátov a o spolupráci medzi správnymi orgánmi členských štátov a Komisiou pri zabezpečovaní riadneho uplatňovania predpisov o colných a poľnohospodárskych záležitostiach

11

2013/C 366/07

Zoznam určených vnútroštátnych orgánov podľa ustanovení článku 30 ods. 3 nariadenia Rady (ES) č. 515/97 o vzájomnej pomoci medzi správnymi orgánmi členských štátov a o spolupráci medzi správnymi orgánmi členských štátov a Komisiou pri zabezpečovaní riadneho uplatňovania predpisov o colných a poľnohospodárskych záležitostiach

28

2013/C 366/08

Informačná poznámka – Nariadenie Rady (ES) č. 428/2009, ktorým sa stanovuje režim Spoločenstva na kontrolu vývozov, prepravy, sprostredkovania a tranzitu položiek s dvojakým použitím: Informácie o opatreniach prijatých členskými štátmi v súlade s článkom 8

33


 

V   Oznamy

 

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA SPOLOČNEJ OBCHODNEJ POLITIKY

 

Európska komisia

2013/C 366/09

Oznámenie o blížiacom sa uplynutí platnosti určitých antidumpingových opatrení

35

 

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

 

Európska komisia

2013/C 366/10

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec COMP/M.7041 – Clariant/Tasnee/JV) – Vec, ktorá môže byť posúdená v zjednodušenom konaní ( 1 )

36

2013/C 366/11

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec COMP/M.7126 – Hellman & Friedman/Scout24) – Vec, ktorá môže byť posúdená v zjednodušenom konaní ( 1 )

37

2013/C 366/12

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec COMP/M.7072 – TF1/Sodexo/STS Evènements JV) – Vec, ktorá môže byť posúdená v zjednodušenom konaní ( 1 )

38

2013/C 366/13

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec COMP/M.7121 – E.ON Sverige/SEAS-NVE Holding/E.ON Vind Sverige) – Vec, ktorá môže byť posúdená v zjednodušenom konaní ( 1 )

39


 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

 


II Oznámenia

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

Európska komisia

14.12.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 366/1


OZNÁMENIE KOMISIE

Zodpovedajúce prahové hodnoty smerníc Európskeho parlamentu a Rady 2004/17/ES, 2004/18/ES a 2009/81/ES

(Text s významom pre EHP)

(2013/C 366/01)

Zodpovedajúce prahové hodnoty v národných menách iných ako eurách podľa smerníc 2004/17/ES (1), 2004/18/ES (2) a 2009/81/ES (3) sú takéto:

80 000 EUR

BGN

nový bulharský lev

156 464

CZK

česká koruna

2 027 040

DKK

dánska koruna

595 832

GBP

libra šterlingov

66 672

HRK

chorvátska kuna

602 336

HUF

maďarský forint

23 455 200

LTL

litovský litas

276 224

PLN

poľský zlotý

337 992

RON

nový rumunský lei

353 384

SEK

švédska koruna

698 136


134 000 EUR

BGN

nový bulharský lev

262 077

CZK

česká koruna

3 395 292

DKK

dánska koruna

998 019

GBP

libra šterlingov

111 676

HRK

chorvátska kuna

1 008 913

HUF

maďarský forint

39 287 460

LTL

litovský litas

462 675

PLN

poľský zlotý

566 137

RON

nový rumunský lei

591 918

SEK

švédska koruna

1 169 378


207 000 EUR

BGN

nový bulharský lev

404 851

CZK

česká koruna

5 244 966

DKK

dánska koruna

1 541 715

GBP

libra šterlingov

172 514

HRK

chorvátska kuna

1 558 544

HUF

maďarský forint

60 690 330

LTL

litovský litas

714 730

PLN

poľský zlotý

874 554

RON

nový rumunský lei

914 381

SEK

švédska koruna

1 806 427


414 000 EUR

BGN

nový bulharský lev

809 701

CZK

česká koruna

10 489 932

DKK

dánska koruna

3 083 431

GBP

libra šterlingov

345 028

HRK

chorvátska kuna

3 117 089

HUF

maďarský forint

121 380 660

LTL

litovský litas

1 429 459

PLN

poľský zlotý

1 749 109

RON

nový rumunský lei

1 828 762

SEK

švédska koruna

3 612 854


1 000 000 EUR

BGN

nový bulharský lev

1 955 800

CZK

česká koruna

25 338 000

DKK

dánska koruna

7 447 900

GBP

libra šterlingov

833 400

HRK

chorvátska kuna

7 529 200

HUF

maďarský forint

293 190 000

LTL

litovský litas

3 452 800

PLN

poľský zlotý

4 224 900

RON

nový rumunský lei

4 417 300

SEK

švédska koruna

8 726 700


5 186 000 EUR

BGN

nový bulharský lev

10 142 779

CZK

česká koruna

131 402 868

DKK

dánska koruna

38 624 809

GBP

britská libra

4 322 012

HRK

chorvátska kuna

39 046 431

HUF

maďarský forint

1 520 483 340

LTL

litovský litas

17 906 221

PLN

poľský zlotý

21 910 331

RON

nový rumunský lei

22 908 118

SEK

švédska koruna

45 256 666


(1)  Ú. v. EÚ L 134, 30.4.2004, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 134, 30.4.2004, s. 114.

(3)  Ú. v. EÚ L 216, 20.8.2009, s. 76.


14.12.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 366/3


Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii

(Vec COMP/M.6984 – EPH/Stredoslovenská Energetika)

(Text s významom pre EHP)

(2013/C 366/02)

Dňa 20. novembra 2013 sa Komisia rozhodla nevzniesť námietku voči uvedenej oznámenej koncentrácii a vyhlásiť ju za zlučiteľnú so spoločným trhom. Toto rozhodnutie je založené na článku 6 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 139/2004. Úplné znenie rozhodnutia je dostupné iba v anglickom jazyku a bude zverejnené po odstránení akýchkoľvek obchodných tajomstiev. Bude dostupné:

v časti webovej stránky Komisie o hospodárskej súťaži venovanej fúziám (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Táto webová stránka poskytuje rôzne možnosti na vyhľadávanie individuálnych rozhodnutí o fúziách podľa názvu spoločnosti, čísla prípadu, dátumu a sektorových indexov,

v elektronickej podobe na webovej stránke EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) pod číslom dokumentu 32012M6984. EUR-Lex predstavuje online prístup k európskemu právu.


IV Informácie

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

Európska komisia

14.12.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 366/4


Výmenný kurz eura (1)

13. decembra 2013

(2013/C 366/03)

1 euro =


 

Mena

Výmenný kurz

USD

Americký dolár

1,3727

JPY

Japonský jen

141,93

DKK

Dánska koruna

7,4611

GBP

Britská libra

0,84370

SEK

Švédska koruna

9,0351

CHF

Švajčiarsky frank

1,2226

ISK

Islandská koruna

 

NOK

Nórska koruna

8,4900

BGN

Bulharský lev

1,9558

CZK

Česká koruna

27,534

HUF

Maďarský forint

302,42

LTL

Litovský litas

3,4528

LVL

Lotyšský lats

0,7030

PLN

Poľský zlotý

4,1796

RON

Rumunský lei

4,4573

TRY

Turecká líra

2,7992

AUD

Austrálsky dolár

1,5355

CAD

Kanadský dolár

1,4626

HKD

Hongkongský dolár

10,6430

NZD

Novozélandský dolár

1,6691

SGD

Singapurský dolár

1,7251

KRW

Juhokórejský won

1 446,78

ZAR

Juhoafrický rand

14,1407

CNY

Čínsky juan

8,3367

HRK

Chorvátska kuna

7,6283

IDR

Indonézska rupia

16 496,17

MYR

Malajzijský ringgit

4,4425

PHP

Filipínske peso

60,620

RUB

Ruský rubeľ

45,0965

THB

Thajský baht

44,002

BRL

Brazílsky real

3,2005

MXN

Mexické peso

17,7782

INR

Indická rupia

85,3350


(1)  Zdroj: referenčný výmenný kurz publikovaný ECB.


14.12.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 366/5


Oznámenie Komisie o zjednodušenom postupe pri riešení niektorých koncentrácií podľa nariadenia Rady (ES) č. 139/2004

(2013/C 366/04)

I.   ÚVOD

1.

V tomto oznámení sa stanovuje zjednodušený postup, ktorým Komisia zamýšľa riešiť niektoré koncentrácie podľa nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (1) (ďalej len „nariadenie o fúziách“), ktoré nevyvolávajú obavy o hospodársku súťaž. Týmto oznámením sa nahrádza oznámenie o zjednodušenom postupe pri riešení niektorých koncentrácií podľa nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 uverejnené v roku 2005. (2) Skúsenosť Komisie získaná pri vykonávaní nariadenia o fúziách vrátane nariadenia Rady (EHS) č. 4064/89 (3), ktoré predchádzalo súčasnému nariadeniu o fúziách, ukazuje, že niektoré kategórie oznámených koncentrácií sú zvyčajne povolené bez toho, aby vyvolávali podstatné pochybnosti, ak nenastali zvláštne okolnosti.

2.

Účelom tohto oznámenia je stanoviť podmienky, za ktorých Komisia zvyčajne prijme skrátenú formu rozhodnutia vyhlasujúceho koncentráciu za zlučiteľnú s vnútorným trhom podľa zjednodušeného postupu, a poskytnúť usmernenie týkajúce sa samotného postupu. Ak sa splnia nevyhnutné podmienky uvedené v bode 5 alebo 6 tohto oznámenia a ak sa nevyskytnú zvláštne okolnosti, Komisia prijme skrátenú formu rozhodnutia o povolení do 25 pracovných dní odo dňa oznámenia podľa článku 6 ods. 1 písm. b) nariadenia o fúziách. (4)

3.

Ak sú však ochranné opatrenia alebo výnimky uvedené v bodoch 8 až 19 tohto oznámenia uplatniteľné, Komisia môže začať vyšetrovanie a/alebo prijať úplné rozhodnutie podľa nariadenia o fúziách pre ktorúkoľvek navrhovanú koncentráciu.

4.

Komisia chce postupom opísaným v nasledujúcich oddieloch dosiahnuť cielenejšiu a efektívnejšiu kontrolu fúzií v Únii.

II.   KATEGÓRIE KONCENTRÁCIÍ VHODNÉ NA RIEŠENIE PODĽA ZJEDNODUŠENÉHO POSTUPU

Oprávnené koncentrácie

5.

Komisia uplatní v zásade zjednodušený postup pri nasledujúcich kategóriách koncentrácií: (5)

a)

dva alebo viaceré podniky získavajú spoločnú kontrolu nad spoločným podnikom za predpokladu, že tento spoločný podnik nemá žiadne skutočné ani plánované aktivity na území Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), alebo sú tieto aktivity zanedbateľné; takýto prípad nastane, ak:

i)

obrat spoločného podniku a/alebo obrat prispievajúcich činností (6) je menší ako 100 miliónov EUR na území EHP v čase oznámenia (7); a

ii)

celková hodnota aktív prevedených do spoločného podniku je menšia ako 100 miliónov EUR na území EHP v čase oznámenia (8); alebo

b)

dva alebo viaceré podniky sa zlúčia alebo jeden podnik alebo viaceré podniky získajú výhradnú alebo spoločnú kontrolu nad iným podnikom za predpokladu, že žiadna zo strán koncentrácie nepôsobí na rovnakom trhu produktov a geografickom trhu (9), alebo na trhu produktov, ktorý je dodávateľský alebo odberateľský vo vzťahu k trhu produktov, na ktorom pôsobí ktorákoľvek iná strana koncentrácie (10) alebo

c)

dva alebo viaceré podniky sa zlúčia alebo jeden alebo viaceré podniky získavajú výlučnú alebo spoločnú kontrolu nad iným podnikom a sú splnené obidve nasledujúce podmienky:

i)

a spoločný trhový podiel všetkých strán koncentrácie, ktoré pôsobia na rovnakom trhu produktov a geografickom trhu (11) (horizontálne vzťahy) na území EHP, je menší ako 20 % (12); a

ii)

individuálne alebo spoločné trhové podiely všetkých strán koncentrácie, ktoré pôsobia na trhu produktov, ktorý je dodávateľský alebo odberateľský vo vzťahu k trhu produktov, na ktorom pôsobí ktorákoľvek iná strana koncentrácie (vertikálne vzťahy) (13), sú menšie ako 30 % (14), alebo;

d)

strana má získať výlučnú kontrolu nad podnikom, nad ktorým už má spoločnú kontrolu.

6.

Komisia môže uplatniť zjednodušený postup aj vtedy, keď sa dva alebo viaceré podniky zlúčia alebo jeden alebo viaceré podniky nadobudnú výlučnú alebo spoločnú kontrolu nad iným podnikom a sú splnené obidve nasledujúce podmienky:

i)

spoločný trhový podiel všetkých strán koncentrácie, ktoré sú v horizontálnom vzťahu, je menší ako 50 % a

ii)

prírastok („delta“) Herfindahl-Hirschmanovho indexu (HHI) vyplývajúci z koncentrácie je menší než 150 (15)  (16).

7.

Na účely uplatňovania bodu 5 písm. b) a c) a bodu 6 v prípade nadobudnutia spoločnej kontroly mimo predmetu činnosti spoločného podniku sa vzťahy, ktoré existujú len medzi podnikmi, ktoré nadobúdajú spoločnú kontrolu, nepovažujú za horizontálne ani vertikálne vzťahy na účely tohto oznámenia. Tieto vzťahy však môžu byť predpokladom na koordináciu tak, ako je uvedené v článku 2 ods. 4 nariadenia o fúziách; takéto situácie rieši bod 15 tohto oznámenia.

Ochranné opatrenia a výnimky

8.

Pri posudzovaní, či koncentrácia patrí do jednej z kategórií uvedených v bodoch 5 a 6, Komisia zaistí, aby všetky relevantné podmienky boli stanovené dostatočne jasne. Keďže definície trhu môžu byť pri tomto posudzovaní podstatným elementom, strany by počas fázy pred oznámením mali obyčajne poskytnúť informácie o každej prijateľnej alternatívnej definícii (pozri bod 22). Oznamujúce strany sú zodpovedné za opis všetkých relevantných alternatívnych trhov produktov a geografických trhov, na ktoré by mohla mať oznamovaná koncentrácia vplyv, a za poskytnutie údajov a informácií týkajúcich sa definície takýchto trhov (17). Komisia si zachová právo prijať konečné rozhodnutie o definícii trhu, pričom svoje rozhodnutie založí na analýze faktov prípadu. Ak je ťažké definovať relevantné trhy alebo určiť podiely strán na trhu, Komisia neuplatní zjednodušený postup. Komisia sa zároveň zdrží prijímania skrátenej formy rozhodnutí, pokiaľ koncentrácia vyvoláva nové právne otázky všeobecného záujmu, a obyčajne sa vráti k riadnej prvej fáze postupu pri fúziách.

9.

Hoci sa pri koncentráciách patriacich do kategórií uvedených v bodoch 5 a 6 zvyčajne nepredpokladá, že by mohli vyvolať vážne pochybnosti o otázke ich zlučiteľnosti s vnútorným trhom, môžu tu napriek tomu nastať určité situácie, ktoré si výnimočne vyžadujú podrobnejšie vyšetrenie a/alebo úplné rozhodnutie. V takom prípade sa môže Komisia vrátiť k obvyklej prvej fáze postupu pri fúzii.

10.

Ďalej sú uvedené indikatívne príklady typov prípadov, ktoré možno vylúčiť zo zjednodušeného postupu.

11.

Komisia pravdepodobne neprijme navrhovanú koncentráciu v rámci zjednodušeného postupu, pokiaľ nastane ktorákoľvek zo zvláštnych okolností uvedených v usmerneniach Komisie na posudzovanie horizontálnych fúzií (18). Medzi tieto prípady patrí: pokiaľ je už trh koncentrovaný, pokiaľ by sa navrhovanou koncentráciou odstránila dôležitá konkurenčná sila, pokiaľ by navrhovaná koncentrácia spájala dvoch významných inovátorov, pokiaľ by navrhovaná koncentrácia zahŕňala spoločnosť, ktorá má sľubné produkty v štádiu prípravy, alebo pokiaľ existujú náznaky, že by navrhovaná koncentrácia umožnila stranám fúzie, aby bránili v expanzii svojim konkurentom.

12.

To isté môže nastať aj vtedy, ak nie je možné stanoviť presný trhový podiel strán. Často k tomu dochádza, keď strany pôsobia na nových alebo málo rozvinutých trhoch.

13.

Niektoré typy koncentrácií môžu zvýšiť trhovú silu strán, napríklad kombináciou technologických, finančných alebo iných zdrojov, a to aj v prípade, ak strany koncentrácie nepôsobia na rovnakom trhu. Koncentrácie, pri ktorých sú najmenej dve strany koncentrácie prítomné na úzko súvisiacich susedných trhoch (19), môžu byť taktiež nevhodné pre zjednodušený postup, a to najmä vtedy, ak má jedna alebo viac strán koncentrácie individuálny trhový podiel, ktorý sa rovná minimálne 30 % na akomkoľvek trhu produktov, na ktorom neexistuje horizontálny ani vertikálny vzťah medzi stranami, avšak ktorý je susedným trhom vo vzťahu k trhu, na ktorom pôsobí druhá strana (20).

14.

Komisia môže uznať za vhodné vykonať úplné posúdenie v rámci obvyklého postupu pri fúziách v prípade určitých spoločných podnikov, ktorých obrat na území EHP v čase oznámenia je nižší ako prah stanovený v bode 5 a), ale v prípade ktorých sa predpokladá, že tento prah sa v nasledujúcich troch rokoch na území EHP výrazne prekročí. V prípadoch patriacich do bodu 5 písm. a) sa obvyklý postup takisto môže považovať za vhodný, pokiaľ medzi stranami koncentrácie existujú horizontálne alebo vertikálne vzťahy, na základe ktorých nemožno vylúčiť, že koncentrácia vyvolá vážne pochybnosti o jej zlučiteľnosti s vnútorným trhom, alebo ak nastane ktorákoľvek zo zvláštnych okolností, na ktoré sa odkazuje v bode 11.

15.

Komisia sa môže vrátiť úplnému posúdeniu v rámci obvyklého postupu pri fúziách okrem iného aj vtedy, ak nastane prípad koordinácie uvedený v článku 2 ods. 4 nariadenia o fúziách.

16.

Skúsenosť Komisie k dnešnému dňu ukazuje, že zmena zo spoločnej na výhradnú kontrolu môže výnimočne vyžadovať bližšie vyšetrenie a/alebo úplné rozhodnutie. Isté obavy o hospodársku súťaž môžu vzniknúť za takých okolností, ak sa bývalý spoločný podnik integruje do skupiny alebo siete svojho zostávajúceho jediného kontrolujúceho akcionára, čím sa odstránia obmedzenia zabezpečujúce poriadok na základe možných rozdielnych cieľov rôznych kontrolujúcich akcionárov a jeho strategická trhová pozícia by sa mohla posilniť. V prípade, ak napríklad podnik A a podnik B spoločne kontrolujú spoločný podnik C, koncentrácia, na základe ktorej podnik A získa výlučnú kontrolu nad podnikom C, môže viesť k obavám o hospodársku súťaž v prípade, ak je podnik C priamy konkurent podniku A, ak podniky C a A budú mať podstatnú spoločnú trhovú pozíciu a ak sa tým odstráni stupeň nezávislosti, ktorú mal predtým podnik C (21). V prípadoch, že si takéto scenáre vyžadujú hlbšiu analýzu, sa Komisia môže vrátiť k obvyklej prvej fáze postupu pri fúziách (22).

17.

Komisia sa môže vrátiť k obvyklej prvej fáze postupu pri fúziách aj vtedy, ak ani Komisia, ani príslušné orgány členských štátov nepreverili predchádzajúce nadobudnutie spoločnej kontroly nad príslušným spoločným podnikom.

18.

V prípade koncentrácií opísaných v bode 6 sa Komisia podľa jednotlivých prípadov rozhodne, či je za konkrétnych okolností príslušného prípadu zvýšenie úrovne koncentrácie trhu určené na základe delty HHI také, aby sa mal prípad preskúmať v rámci obvyklej prvej fázy postupu pri fúziách.

19.

Ak členský štát vyjadrí odôvodnené obavy súvisiace s oznámenou koncentráciou do 15 pracovných dní od prevzatia kópie oznámenia alebo ak tretia strana vyjadrí odôvodnené obavy v rámci lehoty určenej na takéto pripomienky, Komisia sa vráti k obvyklej prvej fáze postupu pri fúziách.

Žiadosť o postúpenie

20.

Zjednodušený postup sa neuplatní, ak členský štát požaduje postúpenie oznámenej koncentrácie podľa článku 9 nariadenia o fúziách alebo ak Komisia prijme žiadosť od jedného alebo viacerých členských štátov o postúpenie oznámenej koncentrácie podľa článku 22 nariadenia o fúziách.

Postúpenie pred oznámením na žiadosť oznamujúcich strán

21.

Bez toho, aby boli dotknuté ochranné opatrenia a výnimky uvedené v tomto oznámení môže Komisia uplatniť pri koncentráciách zjednodušený postup, ak

a)

na základe odôvodneného návrhu podľa článku 4 ods. 4 nariadenia o fúziách Komisia rozhodne nepostúpiť prípad členskému štátu; alebo

b)

na základe odôvodneného návrhu podľa článku 4 ods. 5 nariadenia o fúziách sa prípad postúpi Komisii.

III.   PROCESNÉ USTANOVENIA

Kontakty pred oznámením

22.

Komisia považuje kontakty pred oznámením medzi oznamujúcimi stranami a Komisiou na dobrovoľnom základe za užitočné aj v prípadoch, ktoré sa javia ako bezproblémové (23). Skúsenosť Komisie so zjednodušeným postupom ukazuje, že aj prípady spĺňajúce podmienky na zjednodušený postup môžu vyvolať komplikované otázky, napr. pri definícii trhu (pozri bod 8), ktoré by sa mali prednostne vyriešiť pred oznámením. Takéto kontakty umožnia Komisii a oznamujúcim stranám určiť presný rozsah informácií, ktorý sa má uviesť v oznámení. Kontakty pred oznámením by sa mali iniciovať najmenej dva týždne pred očakávaným dňom oznámenia. Oznamujúce strany sa vyzývajú k tomu, aby nadviazali kontakty pred oznámením, ak požadujú od Komisie, aby uplatnila zjednodušený postup v situácii opísanej v bode 6. Podľa nariadenia o fúziách majú oznamujúce strany právo oznámiť koncentráciu kedykoľvek, za predpokladu, že oznámenie je úplné. Možnosť zapojiť sa do kontaktov pred oznámením je služba ponúkaná Komisiou oznamujúcim stranám na základe dobrovoľnosti, s cieľom pripraviť formálny postup preskúmania fúzie. Ako také, aj keď nie sú povinné, kontakty pred podaním oznámenia môžu byť veľmi cenné pre oznamujúce strany a Komisiu pri určovaní presného množstva informácií požadovaných v oznámení a vo väčšine prípadov bude mať za následok významné zníženie požadovaných informácií.

23.

Kontakty pred oznámením, a najmä predkladanie návrhu oznámenia, však môžu byť menej užitočné v prípadoch, ktoré patria pod bod 5 písm. b), teda v prípadoch, ak neexistujú oznamované trhy (24), keďže strany nepôsobia na rovnakom trhu produktov alebo geografickom trhu, alebo na trhu produktov, ktorý je dodávateľský alebo odberateľský vo vzťahu k trhu produktov, na ktorom pôsobí ktorákoľvek iná strana koncentrácie. Za takýchto okolností môžu oznamujúce strany uprednostniť okamžité oznámenie bez predchádzajúceho predkladania návrhu oznámenia (25).

24.

To, že neexistujú oznamované trhy treba stanoviť v súlade s bodom 8 tohto oznámenia. Oznamujúce strany preto aj naďalej zodpovedajú za predkladanie všetkých informácií potrebných pre Komisiu, na základe ktorých možno stanoviť, že navrhovaná koncentrácia nevedie k vzniku žiadneho oznamovaného trhu na území EHP. Komisia neuplatní zjednodušený postup podľa bodu 5 b), ak je zložité dospieť k záveru, že navrhovaná koncentrácia nepovedie k vzniku žiadneho oznamovaného trhu. V takýchto prípadoch sa Komisia môže vrátiť k obvyklému postupu a považovať oznámenie za neúplné z vecného hľadiska v zmysle bodu 26 tohto oznámenia.

Uverejnenie o oznámení

25.

Informácia, ktorá sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie po doručení oznámenia (26), bude obsahovať: mená strán koncentrácie, krajinu ich pôvodu, povahu koncentrácie a zúčastnené hospodárske sektory, ako aj uvedenie toho, že na základe informácií poskytnutých oznamujúcou stranou sa koncentrácia môže uskutočniť zjednodušeným postupom. Strany, ktoré majú záujem, potom budú mať príležitosť podať pripomienky, a to najmä ku skutočnostiam, ktoré by mohli vyžadovať vyšetrenie.

Rozhodnutie v skrátenej forme

26.

Ak Komisia usúdi, že koncentrácia spĺňa kritériá zjednodušeného postupu (pozri body 5 a 6), zvyčajne vydá rozhodnutie v skrátenej forme. Týka sa to náležitých prípadov, ktoré nevyvolávajú žiadne obavy súvisiace s hospodárskou súťažou a Komisii boli oznámené úplnou formou. Koncentrácia je tak vyhlásená za zlučiteľnú s vnútorným trhom do 25 pracovných dní odo dňa oznámenia podľa článku 10 ods. 1 a 6 nariadenia o fúziách. Komisia sa bude snažiť vydať rozhodnutie v skrátenej forme čo najskôr po uplynutí 15 pracovných dní, počas ktorých členské štáty môžu požiadať o postúpenie oznamovanej koncentrácie podľa článku 9 nariadenia o fúziách. Avšak do uplynutia lehoty 25 pracovných dní má Komisia možnosť vrátiť sa k obvyklej prvej fáze postupu pri fúziách a tým začať vyšetrovanie a/alebo prijať rozhodnutie v úplnej forme, pokiaľ to v danom prípade uzná za vhodné. V takýchto prípadoch môže Komisia považovať oznámenie za neúplné z vecného hľadiska podľa článku 5 ods. 2 vykonávacieho nariadenia, ak ho nedostala v úplnej forme.

Uverejnenie rozhodnutia v skrátenej forme

27.

Komisia uverejní oznámenie o rozhodnutí v Úradnom vestníku rovnako ako pri rozhodnutiach o povolení v úplnej forme. Verejná verzia rozhodnutia bude dostupná na internetovej stránke GR pre hospodársku súťaž. Rozhodnutie v skrátenej forme bude obsahovať informácie o oznámenej koncentrácii uverejnenej v Úradnom vestníku v čase oznámenia (mená strán, krajina ich pôvodu, povaha koncentrácie a príslušné hospodárske sektory) a vyhlásenie v rozhodnutí o tom, že sa koncentrácia vyhlasuje za zlučiteľnú s vnútorným trhom, pretože patrí pod jednu alebo viacero kategórií opísaných v tomto oznámení, pričom sa explicitne vymedzí uplatniteľná kategória (kategórie).

IV.   POMOCNÉ OBMEDZENIA

28.

Zjednodušený postup nie je vhodný v prípadoch, keď príslušné podniky požadujú výslovné posúdenie obmedzení, ktoré s koncentráciou priamo súvisia a sú na jej uplatnenie nevyhnutné.


(1)  Nariadenie Rady (ES) č. 139/2004 z 20. januára 2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi (Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1).

(2)  Ú. v. EÚ C 56, 5.3.2005, s. 32.

(3)  Nariadenie Rady (EHS) č. 4064/89 z 21. decembra 1989 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi (Ú. v. ES L 395, 30.12.1989, s. 1); opravené znenie v Ú. v. ES L 257, 21.9.1990, s. 13.

(4)  Požiadavky na oznámenie sú stanovené v prílohách I a II k nariadeniu Rady (ES) č. 802/2004, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 139/2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi („vykonávacie nariadenie“).

(5)  Nasledujúce kategórie sa uplatnia alternatívne, nie kumulatívne, t. j. splnenie všetkých kritérií ktorejkoľvek z kategórií uvedených v bode 5 písm. a), b), c) alebo d) alebo v bode 6 v zásade znamená, že sa oznamovaná koncentrácia stane prijateľnou pre zjednodušený postup. Transakcia môže spĺňať kritériá viac ako jednej z kategórií opísaných v tomto oznámení. Oznamujúce strany preto môžu oznámiť transakciu na základe viac ako jednej z kategórií opísaných v tomto oznámení.

(6)  Výraz „a/alebo“ sa vzťahuje na celý rad rozličných situácií; napríklad:

v prípade spoločného získania cieľovej spoločnosti sa berie do úvahy obrat tejto cieľovej spoločnosti (spoločného podniku),

v prípade vytvorenia spoločného podniku, ku ktorému prispievajú svojimi aktivitami materské spoločnosti, sa berie do úvahy obrat z prispievajúcich aktivít,

v prípade vstupu novej kontrolujúcej strany do existujúceho spoločného podniku sa musí brať do úvahy obrat spoločného podniku a obrat z prípadných prispievajúcich aktivít novej materskej spoločnosti.

(7)  Obrat spoločného podniku možno určiť podľa posledných auditovaných účtov materských spoločností alebo samotného spoločného podniku, a to podľa dostupnosti oddelených účtov zdrojov spojených v spoločnom podniku.

(8)  Celková hodnota aktív spoločného podniku sa určí podľa poslednej vypracovanej a schválenej súvahy každej materskej spoločnosti. Pojem „aktíva“ zahŕňa: 1. všetky hmotné a nehmotné aktíva, ktoré sa prevedú na spoločný podnik (príklady hmotných aktív zahŕňajú výrobné závody, maloobchodné alebo veľkoobchodné predajne a zásoby tovaru, príkladmi nehmotných aktív sú práva duševného vlastníctva, goodwill atď.), a 2. akúkoľvek čiastku úveru alebo akýkoľvek záväzok spoločného podniku, ktorý sa rozhodla ktorákoľvek z materských spoločností poskytnúť alebo zaručiť. Pokiaľ prevedené aktíva vytvárajú v čase oznámenia obrat, tak ani hodnota aktív, ani hodnota ročného obratu nesmie presiahnuť 100 miliónov EUR.

(9)  Pozri oznámenie Komisie o definícii relevantného trhu na účely práva hospodárskej súťaže Spoločenstva (Ú. v. EÚ C 372, 9.12.1997, s. 5). Akýkoľvek odkaz na činnosti podniku na trhoch v tomto oznámení by sa mal chápať ako činnosť na trhoch v rámci územia EHP alebo na trhoch, ktoré zahŕňajú územie EHP, ale môžu byť širšie ako územie EHP.

(10)  Vertikálny vzťah bežne predpokladá, že produkt alebo služba podniku, ktorý pôsobí na príslušnom dodávateľskom trhu, predstavuje dôležitý vstup pre produkt alebo službu podniku, ktorý pôsobí na odberateľskom trhu: viac podrobností pozri v usmerneniach Komisie na posudzovanie nehorizontálnych fúzií podľa nariadenia Rady o kontrole koncentrácií medzi podnikmi (Ú. v. EÚ C 265, 18.10.2008, s. 6), bod 34.

(11)  Porovnaj poznámku pod čiarou 9.

(12)  Prahové hodnoty pre horizontálne a vertikálne vzťahy sa uplatňujú na každú prijateľnú alternatívnu definíciu trhu produktov a geografického trhu, ktorú môže byť nutné brať do úvahy v danom prípade. Je dôležité, aby východiskové definície trhu stanovené v oznámení boli dostatočné presné, aby opodstatňovali posúdenie, podľa ktorého tieto prahové hodnoty nie sú dosiahnuté, a aby sa uviedli všetky prijateľné alternatívne definície trhu, ktoré môže byť nutné brať do úvahy (vrátane geografických trhov užších ako vnútroštátne trhy).

(13)  Porovnaj poznámku pod čiarou 10.

(14)  Porovnaj poznámku pod čiarou 12.

(15)  HHI sa vypočíta spočítaním druhých mocnín jednotlivých trhových podielov všetkých spoločností na trhu; pozri usmernenia Komisie na posudzovanie horizontálnych fúzií podľa nariadenia Rady o kontrole koncentrácií medzi podnikmi (Ú. v. EÚ C 31, 5.2.2004, s. 5), bod 16. Na výpočet delty HHI vyplývajúcej z koncentrácie však postačí odpočítať z mocniny súčtu trhových podielov strán koncentrácie (inými slovami, z mocniny trhového podielu subjektu, ktorý vznikol fúziou, po uskutočnení koncentrácie) súčet mocnín jednotlivých trhových podielov strán (keďže trhové podiely všetkých ostatných konkurentov na trhu zostávajú nezmenené, a preto nemajú vplyv na výsledok rovnice). Inými slovami, deltu HHI možno vypočítať iba na základe trhových podielov strán koncentrácie bez toho, aby bolo nutné poznať trhové podiely akýchkoľvek iných konkurentov na trhu.

(16)  Porovnaj poznámku pod čiarou 12.

(17)  Ako pri každom inom oznámení Komisia môže odvolať skrátenú formu rozhodnutia, ak sa zakladá na nesprávnej informácii, za ktorú zodpovedá jeden zo zúčastnených podnikov (článok 6 ods. 3 písm. a) nariadenia o fúziách).

(18)  Pozri usmernenia Komisie na posudzovanie horizontálnych fúzií podľa nariadenia Rady o kontrole koncentrácií medzi podnikmi, Ú. v. EÚ C 31, 5.2.2004, a najmä bod 20.

(19)  Trhy produktov sú úzko previazané susedné trhy, ak sa produkty navzájom dopĺňajú alebo ak patria do sortimentu produktov, ktorý vo všeobecnosti kupuje ten istý okruh zákazníkov na rovnaké konečné použitie.

(20)  Pozri usmernenia Komisie na posudzovanie nehorizontálnych fúzií podľa nariadenia Rady o kontrole koncentrácií medzi podnikmi (Ú. v. EÚ C 265, 18.10.2008, s. 6; najmä bod 25 a oddiel V).

(21)  Prípad COMP/M.5141 KLM/Martinair, 17.12.2008, body 14 – 22.

(22)  Prípad COMP/M.2908 Deutsche Post/DHL (II)18.9.2002.

(23)  Pozri Osvedčené postupy pre vykonávanie kontrolných konaní pri fúziách ES vydané GR pre hospodársku súťaž („Osvedčené postupy“) a dostupné na: http://ec.europa.eu/competition/mergers/legislation/proceedings.pdf

(24)  Definície oznamovaných trhov pozri v oddiele 6.2 skrátenej formy tlačiva CO (Príloha II k vykonávaciemu nariadeniu).

(25)  V zmysle osvedčených postupov však Komisia vyzýva strany, aby vopred predložili žiadosť o pridelenie tímu na GR pre hospodársku súťaž, ktorý sa bude prípadom zaoberať.

(26)  Článok 4 ods. 3 nariadenia o fúziách.


14.12.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 366/10


Nová národná strana obehových euromincí

(2013/C 366/05)

Image

Národná strana novej obehovej pamätnej mince v hodnote 2 EUR vydanej Fínskom

Obehové euromince majú v celej eurozóne štatút zákonného platidla. S cieľom informovať verejnosť a každého, kto prichádza s mincami do kontaktu, Komisia zverejňuje vzory všetkých nových mincí (1). V súlade so závermi Rady z 10. februára 2009 (2) môžu členské štáty eurozóny a krajiny, ktoré s Európskou úniou uzavreli menovú dohodu ustanovujúcu vydávanie obehových euromincí, vydať do obehu pamätné euromince za určitých podmienok. Predovšetkým musia mať len nominálnu hodnotu 2 EUR. Tieto mince majú rovnaké technické parametre ako ostatné mince v hodnote 2 EUR, na národnej strane je však vyobrazený pamätný motív, ktorý má veľkú symbolickú hodnotu z národného alebo európskeho hľadiska.

Vydávajúca krajina: Fínsko

Pamätná udalosť: 125. výročie narodenia držiteľa Nobelovej ceny za literatúru F. E. SILLANPÄÄHO

Vecný opis vzoru: Na vnútornej časti mince je vyobrazený portrét F. E. SILLANPÄÄHO. V hornej časti sú do polkruhu vyryté slová „F. E. SILLANPÄÄ“. Na ľavej strane je rok „1888“ a znak mincovne. Na pravej strane je rok „1964“, označenie vydávajúcej krajiny „FI“ a rok vydania „2013“.

Ide o špeciálnu pamätnú mincu na počesť starého otca celého národa. F. E. SILLANPÄÄ bol majstrom štýlu, ktorý do fínskej literatúry vniesol hĺbkový pohľad na vzťah medzi ľuďmi a prírodou. V roku 1939 mu bola udelená Nobelova cena za literatúru najmä v súvislosti s jeho dielami Hurskas kurjuus a Nuorena nukkunut (v slovenčine tieto diela nevyšli). Ešte väčšie národné renomé priniesli tomuto majstrovskému autorovi jeho populárne rozhlasové vysielania a nezabudnuteľné vianočné fejtóny. V povojnových rokoch získal tento vynikajúci spisovateľ s dlhou bradou prezývku „Taata“ a stal sa neoficiálnym starým otcom celej krajiny. Vďaka jeho spomienkam na Vianoce z čias jeho detstva vznikla obľúbená tradícia: celý národ sa oduševnene stretával pri rádiách, aby počúval dedkove príjemné „rozpravy“ o Vianociach.

Po vonkajšom obvode mince je vyobrazených dvanásť hviezd vlajky Európskej únie.

Vydávané množstvo: 1,5 milióna

Dátum vydania: November 2013


(1)  Pozri Ú. v. ES C 373, 28.12.2001, s. 1 o národných stranách všetkých mincí, ktoré boli vydané v roku 2002.

(2)  Pozri závery Rady pre hospodárske a finančné záležitosti z 10. februára 2009 a odporúčanie Komisie z 19. decembra 2008 o spoločných usmerneniach pre národné strany a vydávanie euromincí určených do obehu (Ú. v. EÚ L 9, 14.1.2009, s. 52).


INFORMÁCIE ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

14.12.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 366/11


Zoznam určených vnútroštátnych orgánov podľa ustanovení článku 29 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 515/97 o vzájomnej pomoci medzi správnymi orgánmi členských štátov a o spolupráci medzi správnymi orgánmi členských štátov a Komisiou pri zabezpečovaní riadneho uplatňovania predpisov o colných a poľnohospodárskych záležitostiach

(2013/C 366/06)

(ZOZNAM A)

Kód organizácie

Opis organizácie

ČŠ

CIS-EÚ

FIDE-EÚ

AT_BMF

Bundesministerium für Finanzen (BMF)

AT

7

7

AT_BMF_RMEA_COK

Zollamt St. Pölten Krems Wiener Neustadt

AT

1

3

AT_BMF_RMEA_COV

Zollamt Eisenstadt Flughafen Wien

AT

1

3

AT_BMF_RMEA_COV_DIAC

Daten-, Informations- und Aufbereitungscenter im BMF

AT

7

7

AT_BMF_RMMA_COL

Zollamt Linz Wels

AT

 

18

AT_BMF_RMMA_COSB

Zollamt Salzburg

AT

 

8

AT_BMF_RMS_COG

Zollamt Graz

AT

1

4

AT_BMF_RMS_COK

Zollamt Klagenfurt Villach

AT

 

2

AT_BMF_RMV_COV

Zollamt Wien

AT

9

9

AT_BMF_RMW_COF

Zollamt Feldkirch Wolfurt

AT

 

1

AT_BMF_RMW_COI

Zollamt Innsbruck

AT

 

5

AT_FIU

Bundeskriminalamt (Zentralstelle für die Bekämpfung der Geldwäscherei)

AT

1

1

BE_DOUANE_RECH_ANTWERPEN

Antwerpen Opsporingsinspectie

BE

14

10

BE_DOUANE_RECH_LIIÈGE

Liège Inspection des recherches

BE

1

1

BE_DOUANE_RECH_NODDNR

Nationale Opsporingsdirectie (NOD) — Direction Nationale des Recherches (DNR)

BE

4

8

BE_FIU

Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI) — Cellule de Traitement des Informations Financières (CTIF)

BE

1

1

BG_FIU

Българска финансоворазузнавателна структура (Дирекция „Финансово разузнаване“ ДАНС)

BG

2

2

BG_GDBOP

Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“

BG

 

5

BG_NCA

Агенция „Митници“

BG

19

13

BG_NCA_MBU

Митница „Бургас“

BG

2

1

BG_NCA_MRU

Митница „Русе“

BG

1

1

BG_VKP

Върховна касационна прокуратура

BG

 

2

CY_DCE_LAR

Τελωνειακό Σώμα Λάρνακας

CY

1

1

CY_DCE_LIM

Τελωνειακό Σώμα Λεμεσσού

CY

4

4

CY_DCE_NIO

Εθνικό Γραφείο Πληροφοριών HQRS

CY

6

6

CY_DCE_PAP

Τελωνειακό Σώμα Πάφου

CY

2

2

CY_FIU

Κυπριακή Μονάδα Οικονομικών Πληροφοριών

CY

1

1

CZ_GDC

Generální ředitelství cel

CZ

2

3

CZ_GDC_PLZ

Celní úřad pro Plzeňský kraj

CZ

2

4

DE_ZKA

Zollkriminalamt

DE

51

70

DE_ZKA_ZFABerlin

Zollfahndungsamt Berlin-Brandenburg

DE

3

90

DE_ZKA_ZFADresden

Zollfahndungsamt Dresden

DE

1

71

DE_ZKA_ZFAEssen

Zollfahndungsamt Essen

DE

15

134

DE_ZKA_ZFAFrankfurt

Zollfahndungsamt Frankfurt am Main

DE

 

91

DE_ZKA_ZFAHamburg

Zollfahndungsamt Hamburg

DE

18

124

DE_ZKA_ZFAHannover

Zollfahndungsamt Hannover

DE

4

99

DE_ZKA_ZFAMuenchen

Zollfahndungsamt München

DE

6

66

DE_ZKA_ZFAStuttgart

Zollfahndungsamt Stuttgart

DE

 

70

DK_FIU

Den Danske Finansielle Efterretningsenhed

DK

1

1

DK_MOF_SKAT

SKAT (Hovedsæde)

DK

108

29

EC_OLAF

European Anti-Fraud Office

EC

1

1

EC_OLAF_01

01 Investigation Selection and Review

EC

5

3

EC_OLAF_B1

B1 Trade Customs Fraud

EC

4

4

EC_OLAF_B2

B2 Tobacco and Counterfeit Goods

EC

11

7

EC_OLAF_D4

D4 Strategic Analysis, Reporting, Joint Operations

EC

19

15

EC_TAXUD

Taxation and Customs Union DG

EC

3

1

EE_FIU

Rahapesu andmebüroo

EE

1

1

EE_MOF_EMTA_IVD

Uurimisosakond

EE

 

1

ES_AEAT_SDII

Subdirección de Inspección e Investigación

ES

1

1

ES_AEAT_SDII_PAC

Politica Agrícola Común

ES

 

1

ES_AEAT_SDII_UCE

Unidad de Comercio Exterior

ES

2

1

ES_AEAT_SVAC_UCO

Centro de Coordinación de Operativos

ES

2

2

ES_FIU

Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales (SEPBLAC)

ES

1

1

FI_FIU

Taloustiedustelu yksikkö

FI

1

1

FI_VM_CO_NBC

Tullihallitus

FI

5

1

FI_VM_CO_NCD

Pohjoinen tullipiiri

FI

2

2

FI_VM_CO_SCD

Eteläinen tullipiiri

FI

1

1

FI_VM_CO_WCD

Läntinen tullipiiri

FI

1

1

FI_VM_INI_ECD

Itäinen tullipiiri

FI

4

4

FI_VM_INI_NBC

Tullihallitus

FI

12

9

FI_VM_INI_NCD

Pohjoinen tullipiiri

FI

3

4

FI_VM_INI_SCD

Eteläinen tullipiiri

FI

8

7

FI_VM_INI_WCD

Läntinen tullipiiri

FI

9

16

FR_DG

Direction générale des douanes et des droits indirects

FR

1

5

FR_DNRED

Direction nationale des recherches et enquêtes douanières

FR

11

14

FR_FIU

TRACFIN (Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins)

FR

1

1

GR_MEF_CE_ELACP

Τελωνείο Πειραιώς Α'

GR

1

1

GR_MEF_CE_ELACU

33ο Τμήμα Εφαρμογή Τελωνειακού Δικαίου

GR

29

20

GR_MEF_CE_ELAHC

Τελωνείο Αθηνών

GR

3

3

GR_MEF_CE_ELAIA

Τελωνείο Αθηνών Αερολιμένα «Ελ. Βενιζέλος»

GR

3

2

GR_MEF_CE_ELAIG

Τελωνείο Αιγίου

GR

2

2

GR_MEF_CE_ELALE

Τελωνείο Αλεξανδρούπολης

GR

4

1

GR_MEF_CE_ELAST

Τελωνείο Αστακού

GR

2

2

GR_MEF_CE_ELDOC

Τελωνείο Δοϊράνης

GR

2

2

GR_MEF_CE_ELELE

Τελωνείο Ελευσίνας

GR

2

2

GR_MEF_CE_ELEVZ

Τελωνείο Ευζώνων

GR

2

2

GR_MEF_CE_ELFCP

6ο Τελωνείο Πειραιώς

GR

2

2

GR_MEF_CE_ELHAC

Τελωνειακό Γραφείο Χαλκίδας

GR

4

2

GR_MEF_CE_ELHAN

Τελωνείο Χανίων

GR

2

2

GR_MEF_CE_ELHCP

Τελωνείο Πειραιώς Ε'

GR

3

2

GR_MEF_CE_ELHCT

Τελωνείο Θεσσαλονίκης Β'

GR

5

5

GR_MEF_CE_ELHER

Τελωνείο Ηρακλείου

GR

2

2

GR_MEF_CE_ELHIO

Τελωνείο Χίου

GR

3

2

GR_MEF_CE_ELIGC

Τελωνείο Ηγουμενίτσας

GR

5

3

GR_MEF_CE_ELINO

Τελωνείο Οινοφύτων

GR

1

1

GR_MEF_CE_ELIOA

Τελωνείο Ιωαννίνων

GR

1

1

GR_MEF_CE_ELKAC

Τελωνείο Καβάλας

GR

3

3

GR_MEF_CE_ELKAK

Τελωνείο Κακαβιάς

GR

3

3

GR_MEF_CE_ELKAS

Τελωνείο Καστανιάς

GR

2

2

GR_MEF_CE_ELKEC

Τελωνείο Κέρκυρας

GR

2

2

GR_MEF_CE_ELKIP

Τελωνείο Κήπων

GR

3

3

GR_MEF_CE_ELKOR

Τελωνείο Κορίνθου

GR

1

1

GR_MEF_CE_ELKOS

Τελωνείο Κω

GR

2

2

GR_MEF_CE_ELKRY

Τελωνείο Κρυσταλλοπηγής

GR

1

1

GR_MEF_CE_ELLAC

Τελωνείο Λάρισας

GR

2

2

GR_MEF_CE_ELLVR

Τελωνείο Λαυρίου

GR

2

2

GR_MEF_CE_ELMAV

Τελωνείο Μαυροματίου

GR

3

3

GR_MEF_CE_ELMER

Τελωνείο Μερτζάνης

GR

1

1

GR_MEF_CE_ELMYC

Τελωνείο Μυτιλήνης

GR

2

2

GR_MEF_CE_ELNAF

Τελωνείο Ναυπλίου

GR

2

2

GR_MEF_CE_ELNIK

Τελωνείο Νίκης

GR

2

2

GR_MEF_CE_ELPAC

Τελωνείο Πατρών

GR

2

2

GR_MEF_CE_ELROC

Τελωνείο Ρόδου

GR

2

1

GR_MEF_CE_ELSAM

Τελωνείο Σάμου

GR

2

2

GR_MEF_CE_ELSYR

Τελωνείο Σύρου

GR

2

1

GR_MEF_CE_ELTHA

Τελωνείο Θεσσαλονίκης Ε'

GR

3

3

GR_MEF_CE_ELVER

Τελωνείο Βέροιας

GR

1

1

GR_MEF_CE_ELVOL

Τελωνείο Βόλου

GR

2

2

GR_MEF_CE_ELYTATTI

Υπηρεσία Τελωνειακού Ελέγχου Διεύθυνση Αττικής

GR

2

2

GR_MEF_CE_ELYTPAT

Υπηρεσία Τελωνειακού Ελέγχου Πατρών

GR

2

2

GR_MEF_CE_ELYTTHE

Υπηρεσία Τελωνειακού Ελέγχου Διεύθυνση Θεσσαλονίκης

GR

3

2

GR_MEF_SIS_ELODA

SIS — Επιχειρησιακό Τμήμα Αττικής

GR

2

2

GR_MEF_SIS_ELRDS

SIS — Περιφερειακό Τμήμα Νήσων Νοτίου Αιγαίου

GR

1

1

GR_MEF_SIS_ELSIS

SIS — Κεντρικά Γραφεία

GR

1

1

HR_NCA

Carinska uprava Republike Hrvatske

HR

3

3

HU_NAV_BFI

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bevetési Főigazgatósága

HU

9

9

HU_NAV_DARVPFI_BAKMVPI

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bács-Kiskun Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága

HU

4

1

HU_NAV_DARVPFI_CSMVPI

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Csongrád Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága

HU

3

3

HU_NAV_DDRVPFI_BAMVPI

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Baranya Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága

HU

3

2

HU_NAV_EARVPFI_HBMVPI

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Hajdú-Bihar Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága

HU

3

2

HU_NAV_EMRVPFI

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-magyarországi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága

HU

6

6

HU_NAV_EMRVPFI_BAMVPI

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága

HU

3

2

HU_NAV_EMRVPFI_NOMVPI

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Nógrád Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága

HU

6

3

HU_NAV_KDRVPFI_FEMVPI

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fejér Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága

HU

5

4

HU_NAV_KH_KOKO

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kockázatelemző Osztálya

HU

7

5

HU_NAV_KH_RKUFO

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Ügyek Osztálya

HU

10

1

HU_NAV_KH_VAFO

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Vám- és Pénzügyőri Osztálya

HU

11

10

HU_NAV_KMRVPFI_KAVIG

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Adó és Vám Főigazgatósága

HU

3

1

HU_NAV_NYDRVPFI_VAMVPI

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Vas Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága

HU

4

3

IE_FIU

Irish Financial Intelligence Unit

IE

1

1

IT_DOG

Agenzia delle Dogane

IT

21

6

IT_DOG_BAR

Direzione Regionale Bari

IT

13

6

IT_DOG_BAR_BAC

Ufficio delle Dogane di Bari

IT

5

6

IT_DOG_BAR_BRI

Ufficio delle Dogane di Brindisi

IT

3

2

IT_DOG_BAR_CAM

Ufficio delle Dogane di Campobasso

IT

3

1

IT_DOG_BAR_CAM_TRM

SOT Termoli

IT

1

2

IT_DOG_BAR_FOG

Ufficio delle Dogane di Foggia

IT

4

2

IT_DOG_BAR_LEC

Ufficio delle Dogane di Lecce

IT

6

2

IT_DOG_BAR_POT

Ufficio delle Dogane di Potenza

IT

3

2

IT_DOG_BAR_TAR

Ufficio delle Dogane di Taranto

IT

5

2

IT_DOG_BOL

Direzione Regionale Bologna

IT

11

2

IT_DOG_BOL_ANN

Ufficio delle Dogane di Ancona

IT

10

3

IT_DOG_BOL_ANN_PEO

SOT Pesaro

IT

2

1

IT_DOG_BOL_BOLC

Ufficio delle Dogane di Bologna

IT

5

2

IT_DOG_BOL_CIM

Ufficio delle Dogane di Civitanova Marche

IT

4

1

IT_DOG_BOL_CIM_SBT

SOT S. Benedetto del Tronto

IT

2

1

IT_DOG_BOL_FER

Ufficio delle Dogane di Ferrara

IT

5

2

IT_DOG_BOL_FORL

Ufficio delle Dogane di Forlì — Cesena

IT

3

1

IT_DOG_BOL_MOD

Ufficio delle Dogane di Modena

IT

6

2

IT_DOG_BOL_PAR

Ufficio delle Dogane di Parma

IT

5

1

IT_DOG_BOL_PIA

Ufficio delle Dogane di Piacenza

IT

5

2

IT_DOG_BOL_RAV

Ufficio delle Dogane di Ravenna

IT

4

1

IT_DOG_BOL_REM

Ufficio delle Dogane di Reggio Emilia

IT

2

2

IT_DOG_BOL_RIM

Ufficio delle Dogane di Rimini

IT

5

2

IT_DOG_BOZ

Direzione Provinciale Bolzano

IT

5

1

IT_DOG_BOZ_BOZC

Ufficio delle Dogane di Bolzano

IT

5

2

IT_DOG_FIR

Direzione Regionale Firenze

IT

10

3

IT_DOG_FIR_ARE

Ufficio delle Dogane di Arezzo

IT

5

2

IT_DOG_FIR_CAGC

Ufficio delle Dogane di Cagliari

IT

6

5

IT_DOG_FIR_CAGC_ORI

Sezione Operativa Territoriale di Oristano

IT

2

2

IT_DOG_FIR_FIRC

Ufficio delle Dogane di Firenze

IT

4

1

IT_DOG_FIR_LIV

Ufficio delle Dogane di Livorno

IT

4

3

IT_DOG_FIR_PER_PERAIR

SOT Perugia Aeroporto

IT

2

2

IT_DOG_FIR_PIS

Ufficio delle Dogane di Pisa

IT

5

3

IT_DOG_FIR_PRA

Ufficio delle Dogane di Prato

IT

8

3

IT_DOG_FIR_SAS

Ufficio delle Dogane di Sassari

IT

3

1

IT_DOG_FIR_SAS_ALG

SOT Alghero

IT

2

1

IT_DOG_FIR_SAS_OLB

SOT Olbia

IT

1

1

IT_DOG_GEN

Direzione Regionale Genova

IT

6

5

IT_DOG_GEN_GENC_GEAIR

SOT Aeroporto di Genova

IT

 

1

IT_DOG_GEN_IMP

Ufficio delle Dogane di Imperia

IT

4

2

IT_DOG_GEN_LSP

Ufficio delle Dogane di La Spezia

IT

4

5

IT_DOG_GEN_SAV

Ufficio delle Dogane di Savona

IT

4

2

IT_DOG_MIL

Direzione Regionale Milano

IT

10

7

IT_DOG_MIL_BER

Ufficio delle Dogane di Bergamo

IT

15

3

IT_DOG_MIL_BRE

Ufficio delle Dogane di Brescia

IT

14

3

IT_DOG_MIL_COM

Ufficio delle Dogane di Como

IT

21

4

IT_DOG_MIL_COM_CHA

SOT di Chiasso

IT

4

1

IT_DOG_MIL_COM_PCHI

SOT di Ponte Chiasso

IT

12

1

IT_DOG_MIL_MAL

Ufficio delle Dogane di Malpensa

IT

32

1

IT_DOG_MIL_MANT

Ufficio delle Dogane di Mantova

IT

7

3

IT_DOG_MIL_TIRA

Ufficio delle Dogane di Tirano

IT

4

3

IT_DOG_MIL_VAR

Ufficio delle Dogane di Varese

IT

8

4

IT_DOG_NAP

Direzione interregionale per la Campania e la Calabria

IT

5

5

IT_DOG_NAP_CATANZ_CRO

SOT di Crotone

IT

2

2

IT_DOG_NAP_CATANZ_LAM

SOT di Lamezia Terme

IT

5

1

IT_DOG_NAP_GTA

Ufficio delle Dogane di Gioia Tauro

IT

4

4

IT_DOG_NAP_NA2

Ufficio delle Dogane di Napoli 2

IT

9

7

IT_DOG_NAP_RCA_RCAIR

SOT Aeroporto dello Stretto (RC)

IT

6

2

IT_DOG_NAP_RCA_VIBOV

SOT di Vibo Valentia

IT

2

1

IT_DOG_NAP_SAL

Ufficio delle Dogane di Salerno

IT

4

3

IT_DOG_PAL

Direzione Regionale Palermo

IT

5

5

IT_DOG_PAL_CAT

Ufficio delle Dogane di Catania

IT

3

4

IT_DOG_PAL_MES

Ufficio delle Dogane di Messina

IT

4

3

IT_DOG_PAL_PALC

Ufficio delle Dogane di Palermo

IT

6

1

IT_DOG_PAL_PEMP

Ufficio delle Dogane di Porto Empedocle

IT

3

2

IT_DOG_PAL_SIR

Ufficio delle Dogane di Siracusa

IT

12

2

IT_DOG_PAL_TRA

Ufficio delle Dogane di Trapani

IT

5

2

IT_DOG_ROM

Direzione Regionale Roma

IT

7

1

IT_DOG_ROM_AVE

Ufficio delle Dogane di Avezzano

IT

2

2

IT_DOG_ROM_AVE_AQU

SOT L'Aquila

IT

2

2

IT_DOG_ROM_CIV

Ufficio delle Dogane di Civitavecchia

IT

5

3

IT_DOG_ROM_FCO1

Ufficio delle Dogane di Roma 2 — Antifrode Merci

IT

9

3

IT_DOG_ROM_FCO2

Ufficio delle Dogane di Roma 2 — Antifrode Viaggiatori

IT

5

4

IT_DOG_ROM_GAE

Ufficio delle Dogane di Gaeta

IT

2

1

IT_DOG_ROM_PES

Ufficio delle Dogane di Pescara

IT

4

3

IT_DOG_ROM_PES_GIU

SOT Giulianova

IT

2

1

IT_DOG_ROM_PES_ORM

SOT Ortona

IT

1

2

IT_DOG_ROM_ROMC1

Ufficio delle Dogane di Roma 1

IT

6

3

IT_DOG_ROM_ROMC1_CIA

SOT di Ciampino (U.D. Roma 1)

IT

2

1

IT_DOG_TOR

Direzione interregionale per il Piemonte e la Valle d'Aosta

IT

6

3

IT_DOG_TOR_ALE

Ufficio delle Dogane Alessandria

IT

2

2

IT_DOG_TOR_AOS

Ufficio delle Dogane di Aosta

IT

5

2

IT_DOG_TOR_BIE

Ufficio delle Dogane di Biella

IT

3

2

IT_DOG_TOR_CUN

Ufficio delle Dogane di Cuneo

IT

3

2

IT_DOG_TOR_MODANE

Dogana Modane (FR)

IT

 

1

IT_DOG_TOR_NOV

Ufficio delle Dogane di Novara

IT

5

1

IT_DOG_TOR_TORC

Ufficio delle Dogane di Torino

IT

6

2

IT_DOG_TOR_VERC

Ufficio delle Dogane di Vercelli

IT

7

2

IT_DOG_TRE_UDTRE

Ufficio delle Dogane di Trento

IT

8

4

IT_DOG_VEN

Direzione Regionale Venezia

IT

9

4

IT_DOG_VEN_GOR

Ufficio delle Dogane di Gorizia

IT

4

1

IT_DOG_VEN_GOR_RONC

SOT Ronchi dei Legionari

IT

3

1

IT_DOG_VEN_PAD

Ufficio delle Dogane di Padova

IT

5

1

IT_DOG_VEN_PAD_ROV

SOT Rovigo

IT

3

2

IT_DOG_VEN_PORD

Uffico delle Dogane di Pordenone

IT

4

3

IT_DOG_VEN_TRC_PFN

SOT TS — Punto Franco Nuovo

IT

5

1

IT_DOG_VEN_TREV

Ufficio delle Dogane di Treviso — Via Serenissima

IT

6

1

IT_DOG_VEN_TREV_SED

SOT Sedico Belluno

IT

1

1

IT_DOG_VEN_UDI

Ufficio delle Dogane di Udine

IT

5

3

IT_DOG_VEN_UDI_PNOG

SOT Porto Nogaro

IT

3

1

IT_DOG_VEN_UDI_PNTB

SOT Pontebba

IT

3

1

IT_DOG_VEN_VEC

Ufficio delle Dogane di Venezia

IT

11

2

IT_DOG_VEN_VEC_CHIO

SOT Chioggia

IT

3

1

IT_DOG_VEN_VEC_VENAIR

SOT Aeroporto Marco Polo di Tessera/Venezia

IT

6

1

IT_DOG_VEN_VER

Ufficio delle Dogane di Verona

IT

6

3

IT_DOG_VEN_VER_VERAIR

SOT Aeroporto V. Catullo di Verona

IT

2

1

IT_DOG_VEN_VICE

Ufficio delle Dogane di Vicenza

IT

2

1

IT_FIU

Italian Financial Intelligence Unit

IT

1

1

IT_GF_GF01

II Reparto

IT

8

8

LT_FIU

Lietuvos Respublikos Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba

LT

1

1

LT_MOF_CD

Muitinės departamentas

LT

8

4

LT_MOF_CD_CCS

Muitinės kriminalinė tarnyba

LT

19

2

LT_MOF_CD_CISC

Muitinės informacinių sistemų centras

LT

2

2

LU_APL_SADPS

Service antidrogues et produits sensibles

LU

 

1

LU_DDA_AD

Service antidrogues et produits sensibles

LU

2

4

LU_DDA_AR

Analyse de risque

LU

 

4

LU_DDA_SC

Service contentieux

LU

3

3

LU_FIU

Luxembourg Financial Intelligence Unit — Cellule de renseignement financier de Luxembourg

LU

1

1

LV_FIU

(VID Finanšu policijas pārvaldes) Finanšu informācijas analīzes departaments

LV

1

1

LV_VID_CCB_IDICS

(VID Finanšu policijas pārvaldes) Finanšu informācijas analīzes departamenta Informācijas koordinēšanas nodaļa

LV

10

10

MT_CD

Dipartiment tad-Dwana

MT

2

2

MT_CD_ENF

Taqsima tal-Infurzar tad-Dwana

MT

1

1

MT_CD_INT

Taqsima tal-Intelligence tad-Dwana

MT

4

4

MT_FIU

Korp għall-Analiżi ta’ Informazzjoni Finanzjarja

MT

1

1

NL_FIU

Financial Intelligence Unit — Nederland

NL

1

1

NL_MOF_BFE

Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst — Economische controledienst (FIOD-ECD)

NL

2

22

NL_MOF_CUSTOMS

Douane

NL

20

3

NL_MOF_DIC

Douane Informatie Centrum

NL

43

26

PL_FIU

Polska Jednostka Informacji Finansowej

PL

1

1

PL_MOFNET

Ministerstwo Finansów – Kontrola Celna

PL

8

12

PL_MOFNET_BIA

Izba Celna Białystok

PL

6

12

PL_MOFNET_BPD

Izba Celna Biała Podlaska

PL

5

68

PL_MOFNET_GDY

Izba Celna Gdynia

PL

11

7

PL_MOFNET_KAT

Izba Celna Katowice

PL

10

87

PL_MOFNET_KIE

Izba Celna Kielce

PL

1

2

PL_MOFNET_KRA

Izba Celna Kraków

PL

2

10

PL_MOFNET_LOD

Izba Celna Łódź

PL

2

5

PL_MOFNET_OLS

Izba Celna Olsztyn

PL

2

26

PL_MOFNET_OPO

Izba Celna Opole

PL

2

4

PL_MOFNET_POZ

Izba Celna Poznań

PL

6

5

PL_MOFNET_PRZ

Izba Celna Przemyśl

PL

3

13

PL_MOFNET_RZE

Izba Celna Rzepin

PL

3

8

PL_MOFNET_SZC

Izba Celna Szczecin

PL

3

1

PL_MOFNET_TOR

Izba Celna Toruń

PL

2

20

PL_MOFNET_WAR

Izba Celna Warszawa

PL

2

18

PL_MOFNET_WRO

Izba Celna Wrocław

PL

15

16

PT_MDF_DGAIEC

Autoridade Tributária e Aduaneira — Direção de Serviços Antifraude Aduaneira — Divisão de Informações

PT

32

35

PT_MDF_DGAIEC_ALTV

Alfândega de Alverca

PT

7

7

PT_MDF_DGAIEC_ALTV_BDTV

Posto Aduaneiro da Bobadela

PT

2

2

PT_MDF_DGAIEC_ANTV

Alfândega Marítima de Lisboa

PT

5

5

PT_MDF_DGAIEC_AVTV

Alfândega de Aveiro

PT

3

3

PT_MDF_DGAIEC_AVTV_CLTV

Delegação Aduaneira da Covilhã

PT

3

3

PT_MDF_DGAIEC_AVTV_FFVM

Delegação Aduaneira da Figueira da Foz

PT

4

4

PT_MDF_DGAIEC_AVTV_VFTV

Delegação Aduaneira de Vilar Formoso

PT

2

2

PT_MDF_DGAIEC_BRTV

Alfândega de Braga

PT

3

3

PT_MDF_DGAIEC_BRTV_PRTV

Delegação Aduaneira do Peso da Régua

PT

3

3

PT_MDF_DGAIEC_DPC

Direção de Serviços Antifraude Aduaneira — Divisão de Planeamento e Controlo Operacional

PT

10

10

PT_MDF_DGAIEC_FORM

Direção de Serviços Antifraude Aduaneira — Divisão de Informações — TRAINING

PT

 

13

PT_MDF_DGAIEC_FRTV

Alfândega do Freixieiro

PT

3

3

PT_MDF_DGAIEC_FSTV

Alfândega de Faro

PT

6

6

PT_MDF_DGAIEC_FSTV_FATV

Delegação Aduaneira do Aeroporto de Faro

PT

3

3

PT_MDF_DGAIEC_FSTV_PMVM

Posto Aduaneiro de Portimão

PT

3

3

PT_MDF_DGAIEC_FSTV_VMVM

Posto Aduaneiro de Vilamoura

PT

1

1

PT_MDF_DGAIEC_FUTV

Alfândega do Funchal

PT

4

3

PT_MDF_DGAIEC_FUTV_SCVA

Delegação Aduaneira do Aeroporto de Santa Catarina

PT

3

3

PT_MDF_DGAIEC_JTTV

Alfândega do Jardim do Tabaco

PT

4

4

PT_MDF_DGAIEC_LATV

Alfândega do Aeroporto de Lisboa — Carga

PT

4

4

PT_MDF_DGAIEC_LATV_EPVA

Delegação Aduaneira das Encomendas Postais de Lisboa

PT

1

1

PT_MDF_DGAIEC_LETV

Alfândega de Leixões

PT

4

4

PT_MDF_DGAIEC_LITV

Direção de Serviços Antifraude Aduaneira — Divisão Operacional do Sul

PT

4

4

PT_MDF_DGAIEC_PATV

Alfândega do Aeroporto do Porto — Carga

PT

5

5

PT_MDF_DGAIEC_PDTV

Alfândega de Ponta Delgada

PT

3

3

PT_MDF_DGAIEC_PDTV_AHTV

Delegação Aduaneira de Angra do Heroísmo

PT

3

3

PT_MDF_DGAIEC_PDTV_HOTV

Delegação Aduaneira da Horta

PT

4

4

PT_MDF_DGAIEC_PETV

Alfândega de Peniche

PT

4

4

PT_MDF_DGAIEC_PETV_RITV

Posto Aduaneiro de Riachos

PT

2

2

PT_MDF_DGAIEC_POTV

Direção de Serviços Antifraude Aduaneira — Divisão Operacional do Norte

PT

4

4

PT_MDF_DGAIEC_SETV

Alfândega de Setúbal

PT

5

5

PT_MDF_DGAIEC_SETV_ELTV

Delegação Aduaneira de Elvas

PT

2

2

PT_MDF_DGAIEC_SETV_SITV

Delegação Aduaneira de Sines

PT

3

3

PT_MDF_DGAIEC_VCTV

Alfândega de Viana do Castelo

PT

2

2

RO_FIU

Unitatea de Informații Financiare a României

RO

1

1

RO_MOF_NCA

Autoritatea Națională a Vămilor

RO

2

4

SE_FIU

Finanspolisen

SE

1

1

SE_TV

Tullverket

SE

5

5

SE_TV_BB

Tullverket Brottsbekämpning

SE

46

45

SE_TV_EH

Tullverket Effektiv Handel

SE

6

6

SI_FIU

Slovenska finančna obveščevalna enota

SI

1

1

SI_MOF_CA_ID

Sektor za preiskave

SI

37

36

SK_CS_CKU_AD

Analytické oddelenie

SK

11

2

SK_CS_CKU_OACIS

Oddelenie analýz a colného informačného systému

SK

2

2

SK_CS_CKU_ODZCK

Oddelenie drog a závažnej colnej kriminality

SK

2

2

SK_CS_CKU_OMS

Oddelenie medzinárodnej spolupráce

SK

5

2

SK_CS_CKU_OVZAK

Oddelenie vysokozdaniteľného tovaru a komodít

SK

2

1

UK_FIU

United Kingdom Financial Intelligence Unit

UK

1

1

UK_HMRC_NCU

NCU

UK

7

3

BG_NCA_MAES

Митница „Аерогара София“

BG

3

 

BG_NCA_MPV

Митница „Пловдив“

BG

2

 

BG_NCA_MST

Митница „Столична“

BG

3

 

BG_NCA_MVA

Митница „Варна“

BG

2

 

CZ_GDC_OC

Operacni centrum GRC

CZ

38

 

DE_BMF_ZIVIT

Zentrum für Informationsverarbeitung und Informationstechnik

DE

2

 

DE_BMF_ZORA

Zentralstelle Risikoanalyse Zoll

DE

15

 

EC_OLAF_C3

C3 Operational Analysis and Forensics

EC

1

 

EE_MOF_EMTA

Maksu- ja Tolliamet

EE

2

 

EE_MOF_EMTA_ITD

Uurimisosakond

EE

16

 

ES_AEAT_SVAC_IRM

Investigación Recintos Maritimos (Maritime Premises)

ES

2

 

FI_VM_CO_ECD

Itäinen Tullipiiri

FI

1

 

FI_VM_CO_SCD_RAC

Riskianalyysi keskus

FI

11

 

HU_NAV_BEFI_JI

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bevetési Főigazgatóság Járőr Igazgatósága

HU

1

 

HU_NAV_DARVPFI

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél- alföldi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága

HU

1

 

HU_NAV_DARVPFI_BAKMVPI_BAJA

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bács-Kiskun Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatóság Kirendeltsége Baja

HU

2

 

HU_NAV_DARVPFI_BAKMVPI_Hercegszanto

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bács-Kiskun Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatóság Határkirendeltsége Hercegszántó

HU

1

 

HU_NAV_DARVPFI_BAKMVPI_KISKOROS

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bács-Kiskun Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatóság Kirendeltsége Kiskőrös

HU

1

 

HU_NAV_DARVPFI_BAKMVPI_TOMPA

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bács-Kiskun Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatóság Határkirendeltsége Tompa

HU

3

 

HU_NAV_DARVPFI_BKMVPI

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Békés Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága

HU

1

 

HU_NAV_DARVPFI_CSMVPI_ROSZKE

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Csongrád Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatóság Határkirendeltsége Röszke

HU

1

 

HU_NAV_DDRVPFI_SOMVPI

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Somogy Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága

HU

1

 

HU_NAV_DDRVPFI_TOMVPI

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Tolna Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága

HU

1

 

HU_NAV_EARVPFI_JNSZMVPI

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága

HU

1

 

HU_NAV_EARVPFI_SZSZBMVPI

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága

HU

6

 

HU_NAV_EARVPFI_SZSZBMVPI_BEREGSURANY

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatóság Határkirendeltsége Beregsurány

HU

8

 

HU_NAV_EARVPFI_SZSZBMVPI_KISVARDA

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatóság Kirendeltsége Kisvárda

HU

1

 

HU_NAV_EARVPFI_SZSZBMVPI_MATESZALKA

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatóság Kirendeltsége Mátészalka

HU

1

 

HU_NAV_EARVPFI_SZSZBMVPI_TISZABECS

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatóság Határkirendeltsége Tiszabecs

HU

6

 

HU_NAV_EARVPFI_SZSZBMVPI_ZAHONY

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatóság Határkirendeltsége Záhony

HU

2

 

HU_NAV_EMRVPFI_HEMVPI

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Heves Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága

HU

2

 

HU_NAV_KDRVPFI_KEMVPI

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Komárom-Esztergom Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága

HU

1

 

HU_NAV_KDRVPFI_VEMVPI

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Veszprém Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága

HU

1

 

HU_NAV_KMRVPFI

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-magyarországi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatóság

HU

1

 

HU_NAV_KMRVPFI_DBPVPI

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-budapesti Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága

HU

2

 

HU_NAV_KMRVPFI_EBPVPI

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-budapesti Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága

HU

3

 

HU_NAV_KMRVPFI_KBVPI

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kelet-budapesti Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága

HU

5

 

HU_NAV_KMRVPFI_PEMVPI

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Pest Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága

HU

1

 

HU_NAV_NYDRVPFI_GYMSMVPI

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Győr-Moson-Sopron Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatóság

HU

4

 

HU_NAV_NYDRVPFI_ZAMVPI

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Zala Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága

HU

2

 

HU_NAV_RFI_1RI

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Repülőtéri Főigazgatóság 1. számú Repülőtéri Igazgatósága

HU

3

 

HU_NAV_RFI_2RI

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Repülőtéri Főigazgatóság 2. számú Repülőtéri Igazgatósága

HU

6

 

IE_REV_CD

Customs Division

IE

2

 

IE_REV_CEIB

Customs Investigations

IE

19

 

IE_REV_CER_BMW

Border Midlands and West Region

IE

6

 

IE_REV_CER_DUB

Dublin Region

IE

8

 

IE_REV_CER_SER

South East Region

IE

12

 

IE_REV_CER_SWR

South West Region

IE

2

 

IE_REV_CICB

Customs Investigations & Coordination Branch

IE

4

 

IE_REV_CIDLE_NDT

National Drugs Team

IE

11

 

IE_REV_CIDLE_NFIU

National Freight Intelligence Unit

IE

13

 

IT_DOG_BAR_BAC_BARL

SOT Barletta

IT

1

 

IT_DOG_BAR_BAC_MOLF

SOT Molfetta

IT

1

 

IT_DOG_BAR_BAC_MONO

SOT Monopoli

IT

1

 

IT_DOG_BAR_BAC_PALE

SOT Aeroporto Bari Palese

IT

1

 

IT_DOG_BAR_BRI_CASA

SOT Aeroporto Casale

IT

1

 

IT_DOG_BAR_FOG_MANF

SOT Manfredonia

IT

1

 

IT_DOG_BAR_LEC_OTR

SOT Otranto

IT

1

 

IT_DOG_BAR_POT_MATE

SOT Matera

IT

2

 

IT_DOG_BOL_ANN_FAB

SOT Fabriano

IT

1

 

IT_DOG_BOL_ANN_FAL

SOT Falconara

IT

3

 

IT_DOG_BOL_ANN_FAN

SOT Fano

IT

1

 

IT_DOG_BOL_BOLC_BOAIR

SOT Aeroporto «G. Marconi»

IT

5

 

IT_DOG_BOL_BOLC_INTERPORTO

SOT Interporto

IT

2

 

IT_DOG_BOL_FORL_CESENA

SOT Cesena

IT

2

 

IT_DOG_BOL_RAV_LUGOFAENZA

SOT di Lugo — Faenza

IT

2

 

IT_DOG_BOL_RIM_RNAIR

SOT Aeroporto Miramare «F. Fellini»

IT

1

 

IT_DOG_BOZ_BOZC_BRES

SOT Bressanone

IT

6

 

IT_DOG_BOZ_BOZC_BRUN

SOT Brunico (U.D. Bz)

IT

2

 

IT_DOG_BOZ_BOZC_BZAIR

SOT Aeroporto S. Giacomo (U.D. Bz)

IT

2

 

IT_DOG_BOZ_BOZC_MERA

SOT Merano (U.D. Bz)

IT

2

 

IT_DOG_BOZ_BOZC_MGBZ

SOT Magazzini generali (U.D. Bz)

IT

2

 

IT_DOG_BOZ_BOZC_RESIA

SOT Resia (U.D. Bz)

IT

2

 

IT_DOG_BOZ_BOZC_TRENS

SOT Campo di Trens (U.D. Bz)

IT

2

 

IT_DOG_BOZ_BOZC_TUB

SOT Tubre (U.D. Bz)

IT

2

 

IT_DOG_FIR_ARE_SIENA

SOT Siena

IT

1

 

IT_DOG_FIR_CAGC_ARBA

SOT Arbatax

IT

2

 

IT_DOG_FIR_CAGC_ELMAS

SOT Aeroporto Cagliari Elmas

IT

2

 

IT_DOG_FIR_CAGC_PVES

SOT Portovesme

IT

2

 

IT_DOG_FIR_FIRC_PERE

SOT A. Vespucci

IT

1

 

IT_DOG_FIR_LIV_GROS

SOT Grosseto

IT

2

 

IT_DOG_FIR_LIV_PIO

SOT Piombino

IT

1

 

IT_DOG_FIR_LIV_PORT

SOT Portoferraio

IT

1

 

IT_DOG_FIR_PER

Ufficio delle dogane di Perugia

IT

2

 

IT_DOG_FIR_PIS_ITPISAIR

SOT Aeroporto di Pisa

IT

3

 

IT_DOG_FIR_PIS_LUC

Ufficio delle Dogane Lucca

IT

1

 

IT_DOG_FIR_PIS_MCA

Dogana Marina di Carrara

IT

1

 

IT_DOG_FIR_PIS_VIA

Dogana Viareggio

IT

3

 

IT_DOG_FIR_PRA_MONT

SOT Montale

IT

1

 

IT_DOG_GEN_GENC

Ufficio delle Dogane di Genova

IT

7

 

IT_DOG_MIL_BER_OSERIO

SOT Orio al Serio (U.D. Bergamo)

IT

4

 

IT_DOG_MIL_BRE_CRE

SOT Cremona (U.D. di Brescia)

IT

5

 

IT_DOG_MIL_BRE_MONT

SOT Montichiari (U.D. BS)

IT

1

 

IT_DOG_MIL_COM_OVAL

SOT Oria Valsolda (U.D. Como)

IT

1

 

IT_DOG_MIL_MIC

Ufficio delle Dogane di Milano 2

IT

9

 

IT_DOG_MIL_MIL1

Ufficio delle Dogane di Milano 1

IT

13

 

IT_DOG_MIL_MIL3

Ufficio delle Dogane di Milano 3

IT

5

 

IT_DOG_MIL_PAV

Ufficio delle Dogane di Pavia

IT

8

 

IT_DOG_MIL_PAV_VIG

SOT Vigevano (U.D. Pavia)

IT

1

 

IT_DOG_MIL_PAV_VOG

SOT Voghera (U.D. Pavia)

IT

1

 

IT_DOG_MIL_TIRA_PFOSC

SOT Passo del Foscagno (U.D. Tirano)

IT

1

 

IT_DOG_MIL_TIRA_SOND

SOT Sondrio (U.D. Tirano)

IT

2

 

IT_DOG_MIL_TIRA_VCHIA

SOT Villa di Chiavenna (U.D. Tirano)

IT

1

 

IT_DOG_MIL_VAR_BUS

SOT Busto Arsizio (U.D. Varese)

IT

2

 

IT_DOG_MIL_VAR_GAG

SOT Gaggiolo (U.D. Varese)

IT

1

 

IT_DOG_MIL_VAR_PTRESA

SOT Ponte Tresa

IT

2

 

IT_DOG_NAP_CAS

Ufficio delle dogane di Caserta

IT

3

 

IT_DOG_NAP_CATANZ

Ufficio delle Dogane di Catanzaro

IT

3

 

IT_DOG_NAP_CATANZ_COS

SOT di Cosenza

IT

3

 

IT_DOG_NAP_ITBEN

Ufficio delle Dogane di Benevento

IT

2

 

IT_DOG_NAP_NA1

Ufficio delle Dogane di Napoli 1

IT

5

 

IT_DOG_NAP_NA1_NAPAIR

SOT Aeroporto Napoli Capodichino

IT

3

 

IT_DOG_NAP_NA2_NAPTER

SOT di Nola

IT

2

 

IT_DOG_NAP_RCA

Ufficio delle Dogane di Reggio Calabria

IT

4

 

IT_DOG_PAL_CAT_FONT

SOT Aeroporto di Fontanarossa

IT

2

 

IT_DOG_PAL_CAT_RIPO

SOT Riposto

IT

2

 

IT_DOG_PAL_MES_AGAT

SOT S. Agata Militello

IT

1

 

IT_DOG_PAL_MES_LIPA

SOT Lipari

IT

1

 

IT_DOG_PAL_MES_MILA

SOT Milazzo

IT

2

 

IT_DOG_PAL_MES_NAXO

SOT Giardini Naxos

IT

1

 

IT_DOG_PAL_PALC_PRAI

SOT Aeroporto Punta Raisi

IT

2

 

IT_DOG_PAL_PALC_TERM

SOT Termini Imerese

IT

2

 

IT_DOG_PAL_PEMP_CALT

SOT Caltanissetta

IT

1

 

IT_DOG_PAL_PEMP_GELA

SOT Gela

IT

1

 

IT_DOG_PAL_PEMP_LICA

SOT Licata

IT

1

 

IT_DOG_PAL_PEMP_SCIA

SOT Sciacca

IT

1

 

IT_DOG_PAL_SIR_AUGU

SOT Augusta

IT

6

 

IT_DOG_PAL_SIR_POZZ

SOT Pozzallo

IT

4

 

IT_DOG_PAL_SIR_RAGU

SOT Ragusa

IT

4

 

IT_DOG_PAL_TRA_CAST

SOT Castellammare del Golfo

IT

1

 

IT_DOG_PAL_TRA_MARS

SOT Marsala

IT

1

 

IT_DOG_PAL_TRA_MAZA

SOT Mazara del Vallo

IT

2

 

IT_DOG_PAL_TRA_PANT

SOT Pantelleria

IT

1

 

IT_DOG_ROM_CIV_VITE

SOT Viterbo

IT

2

 

IT_DOG_ROM_FCO2_FIUM

SOT Fiumicino

IT

3

 

IT_DOG_ROM_FRO

Ufficio delle Dogane Frosinone

IT

2

 

IT_DOG_ROM_GAE_APRI

SOT Aprilia

IT

2

 

IT_DOG_ROM_GAE_LATI

SOT Latina

IT

2

 

IT_DOG_ROM_PES_VAS

SOT Vasto

IT

1

 

IT_DOG_ROM_ROMC1_POME

SOT Pomezia (U.D. Roma 1)

IT

2

 

IT_DOG_ROM_ROMC1_RIETI

SOT Rieti

IT

2

 

IT_DOG_TOR_ALE_ASTI

SOT Asti

IT

1

 

IT_DOG_TOR_ALE_POZZ

SOT Pozzolo Formigaro

IT

1

 

IT_DOG_TOR_AOS_TGSB

SOT Traforo Gran S. Bernardo

IT

1

 

IT_DOG_TOR_BIE_SAIMA

SOT Mag. Generali Saima Avandero

IT

2

 

IT_DOG_TOR_TORC_CASE

SOT Caselle Torinese

IT

2

 

IT_DOG_TOR_VERB

Ufficio delle Dogane Verbano-Cusio-Ossola

IT

3

 

IT_DOG_TRE

Direzione provinciale di Trento

IT

6

 

IT_DOG_TRE_UDTRE_RONCAFORT

SOT Roncafort (UD TN)

IT

2

 

IT_DOG_VEN_GOR_MONF

SOT Monfalcone

IT

3

 

IT_DOG_VEN_TRC

Ufficio delle Dogane di Trieste

IT

4

 

IT_DOG_VEN_TRC_FERN

SOT Fernetti

IT

2

 

IT_DOG_VEN_TRC_PFV

SOT TS — Punto Franco Vecchio

IT

3

 

IT_DOG_VEN_TRC_PIND

SOT Porto industriale

IT

3

 

IT_DOG_VEN_TREV_TREVAIR

SOT Aeroporto Canova

IT

1

 

IT_DOG_VEN_UDI_ZAU

SOT Z.A.U.

IT

3

 

IT_DOG_VEN_VEC_PGRU

SOT Portogruaro

IT

3

 

IT_DOG_VEN_VEC_VEINT

SOT Interporto

IT

3

 

IT_DOG_VEN_VEC_VENMAR

SOT Marittima (U.D. VE)

IT

2

 

LT_MOF_CD_CTC

Muitinės mokymo centras

LT

2

 

LT_MOF_CD_KLTCO

Klaipėdos teritorinė muitinė

LT

2

 

LT_MOF_CD_KTCO

Kauno teritorinė muitinė

LT

2

 

LT_MOF_CD_VTCO

Vilniaus teritorinė muitinė

LT

2

 

LU-UsersToBeSorted

LUXEMBOURG

LU

1

 

LV_VID_CB_RMS

(VID Muitas pārvaldes) Riska vadības nodaļa

LV

18

 

PT_MDF_DGAIEC_LATV_LIVA

Aeroporto de Lisboa-Sala Bagagem

PT

2

 

PT_MDF_DGAIEC_LETV_LEVM

Alfândega Leixões-Marina

PT

1

 

PT_MDF_DGAIEC_PATV_POVA

Aeroporto do Porto-Sala Bagagem

PT

4

 

SE_KCL_KRS

Svenska kustbevakningen, södra regionen

SE

1

 

SI_MOF_CA_COK

Carinski urad Koper

SI

1

 

SK_CS_CKU_OOaOO

Operačné stredisko

SK

1

 

SK_CS_CRSR_CJAR

Centrálna jednotka analýzy rizika

SK

10

 

UK_HMRC

HM Revenue & Customs

UK

3

 

UK_HMRC_BFIAT

BF Intelligence & Analytics Team

UK

4

 

UK_HMRC_D

DOVER

UK

15

 

UK_HMRC_EL

Intelligence Bureau, London

UK

1

 

UK_HMRC_F

FELIXSTOWE

UK

4

 

UK_HMRC_IA

RIS A&I

UK

1

 

UK_HMRC_M

RIS OPS

UK

3

 

UK_HMRC_S

SOUTHAMPTON

UK

11

 

 

 

Totals

2 290

2 195


14.12.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 366/28


Zoznam určených vnútroštátnych orgánov podľa ustanovení článku 30 ods. 3 nariadenia Rady (ES) č. 515/97 o vzájomnej pomoci medzi správnymi orgánmi členských štátov a o spolupráci medzi správnymi orgánmi členských štátov a Komisiou pri zabezpečovaní riadneho uplatňovania predpisov o colných a poľnohospodárskych záležitostiach

(2013/C 366/07)

(ZOZNAM B)

Kód organizácie

Opis organizácie

ČŠ

CIS-EU

FIDE-EU

AT_BMF

Bundesministerium für Finanzen (BMF)

AT

7

7

AT_BMF_RMEA_COK

Zollamt St. Pölten Krems Wiener Neustadt

AT

1

3

AT_BMF_RMMA_COL

Zollamt Linz Wels

AT

 

18

AT_BMF_RMMA_COSB

Zollamt Salzburg

AT

 

8

AT_BMF_RMW_COF

Zollamt Feldkirch Wolfurt

AT

 

1

AT_BMF_RMW_COI

Zollamt Innsbruck

AT

 

5

BE_DOUANE_RECH_ANTWERPEN

Antwerpen Opsporingsinspectie

BE

14

10

BE_DOUANE_RECH_NODDNR

Nationale Opsporingsdirectie (NOD) — Direction nationale des recherches (DNR)

BE

4

8

BG_NCA

Агенция „Митници“

BG

19

13

CY_DCE_NIO

Εθνικό Γραφείο Πληροφοριών HQRS

CY

6

6

CZ_GDC

Generální ředitelství cel

CZ

2

3

CZ_GDC_PLZ

Celní úřad pro Plzeňský kraj

CZ

2

4

DE_ZKA

Zollkriminalamt

DE

51

70

DE_ZKA_ZFAEssen

Zollfahndungsamt Essen

DE

15

134

DE_ZKA_ZFAFrankfurt

Zollfahndungsamt Frankfurt am Main

DE

 

91

DE_ZKA_ZFAHamburg

Zollfahndungsamt Hamburg

DE

18

124

DE_ZKA_ZFAHannover

Zollfahndungsamt Hannover

DE

4

99

DE_ZKA_ZFAMuenchen

Zollfahndungsamt München

DE

6

66

DE_ZKA_ZFAStuttgart

Zollfahndungsamt Stuttgart

DE

 

70

DK_MOF_SKAT

SKAT (Hovedsæde)

DK

108

29

EC_OLAF_01

01 Investigation Selection and Review

EC

5

3

EC_OLAF_B1

B1 Trade Customs Fraud

EC

4

4

EC_OLAF_B2

B2 Tobacco and Counterfeit Goods

EC

11

7

EC_OLAF_D4

D4 Strategic Analysis, Reporting, Joint Operations

EC

19

15

EE_MOF_EMTA_IVD

Uurimisosakond

EE

 

1

ES_AEAT_SVAC_UCO

Centro de Coordinación de Operativos

ES

2

2

FI_VM_CO_NBC

Tullihallitus

FI

5

1

FI_VM_INI_NBC

Tullihallitus

FI

12

9

FI_VM_INI_SCD

Eteläinen tullipiiri

FI

8

7

FR_DG

Direction générale des douanes et droits indirects

FR

1

5

FR_DNRED

Direction nationale des recherches et enquêtes douanières

FR

11

14

GR_MEF_CE_ELACU

33ο Τμήμα Εφαρμογή Τελωνειακού Δικαίου

GR

29

20

GR_MEF_CE_ELAST

Τελωνείο Αστακού

GR

2

2

GR_MEF_CE_ELHER

Τελωνείο Ηρακλείου

GR

2

2

GR_MEF_CE_ELTHA

Τελωνείο Θεσσαλονίκης Ε'

GR

3

3

GR_MEF_CE_ELYTTHE

Υπηρεσία Τελωνειακού Ελέγχου Διεύθυνση Θεσσαλονίκης

GR

3

2

HU_NAV_BFI

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bevetési Főigazgatósága

HU

9

9

HU_NAV_KH_KOKO

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kockázatelemző Osztálya

HU

7

5

HU_NAV_NYDRVPFI_VAMVPI

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Vas Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága

HU

4

3

IT_DOG_BOL_PAR

Ufficio delle Dogane di Parma

IT

5

1

IT_DOG_BOL_RAV

Ufficio delle Dogane di Ravenna

IT

4

1

IT_DOG_FIR_LIV

Ufficio delle Dogane di Livorno

IT

4

3

IT_DOG_GEN

Direzione Regionale Genova

IT

6

5

IT_DOG_GEN_SAV

Ufficio delle dogane di Savona

IT

4

2

IT_DOG_MIL

Direzione Regionale Milano

IT

10

7

IT_DOG_MIL_BRE

Ufficio delle Dogane di Brescia

IT

14

3

IT_DOG_NAP

Direzione interregionale per la Campania e la Calabria

IT

5

5

IT_DOG_NAP_NA2

Ufficio delle Dogane di Napoli 2

IT

9

7

IT_DOG_NAP_SAL

Ufficio delle dogane di Salerno

IT

4

3

IT_DOG_PAL

Direzione Regionale Palermo

IT

5

5

IT_DOG_PAL_PEMP

Ufficio delle dogane di Porto Empedocle

IT

3

2

IT_DOG_ROM_PES

Ufficio delle Dogane di Pescara

IT

4

3

IT_DOG_ROM_PES_GIU

SOT Giulianova

IT

2

1

IT_DOG_ROM_PES_ORM

SOT Ortona

IT

1

2

IT_DOG_TOR_AOS

Ufficio delle Dogane di Aosta

IT

5

2

IT_DOG_TOR_BIE

Ufficio delle Dogane di Biella

IT

3

2

IT_DOG_TOR_VERC

Ufficio delle Dogane di Vercelli

IT

7

2

IT_DOG_TRE_UDTRE

Ufficio delle Dogane di Trento

IT

8

4

IT_DOG_VEN

Direzione Regionale Venezia

IT

9

4

IT_DOG_VEN_PORD

Uffico delle Dogane di Pordenone

IT

4

3

IT_DOG_VEN_UDI

Ufficio delle Dogane di Udine

IT

5

3

IT_GF_GF01

II Reparto

IT

8

8

LT_MOF_CD

Muitinės departamentas

LT

8

4

LT_MOF_CD_CCS

Muitinės kriminalinė tarnyba

LT

19

2

LU_DDA_AR

Analyse de risque

LU

 

4

LU_DDA_SC

Service contentieux

LU

3

3

LV_VID_CCB_IDICS

(VID Finanšu policijas pārvaldes) Finanšu informācijas analīzes departamenta Informācijas koordinēšanas nodaļa

LV

10

10

MT_CD

Dipartiment tad-Dwana

MT

2

2

MT_CD_INT

Taqsima tal-Intelligence tad-Dwana

MT

4

4

MT_FIU

Korp għall-Analiżi ta’ Informazzjoni Finanzjarja

MT

1

1

NL_MOF_CUSTOMS

Douane

NL

20

3

NL_MOF_DIC

Douane Informatie Centrum

NL

43

26

PL_MOFNET

Ministerstwo Finansów – Kontrola Celna

PL

8

12

PL_MOFNET_BIA

Izba Celna Białystok

PL

6

12

PL_MOFNET_BPD

Izba Celna Biała Podlaska

PL

5

68

PL_MOFNET_KAT

Izba Celna Katowice

PL

10

87

PL_MOFNET_KIE

Izba Celna Kielce

PL

1

2

PL_MOFNET_KRA

Izba Celna Kraków

PL

2

10

PL_MOFNET_LOD

Izba Celna Łódź

PL

2

5

PL_MOFNET_OLS

Izba Celna Olsztyn

PL

2

26

PL_MOFNET_OPO

Izba Celna Opole

PL

2

4

PL_MOFNET_POZ

Izba Celna Poznań

PL

6

5

PL_MOFNET_PRZ

Izba Celna Przemyśl

PL

3

13

PL_MOFNET_RZE

Izba Celna Rzepin

PL

3

8

PL_MOFNET_TOR

Izba Celna Toruń

PL

2

20

PL_MOFNET_WRO

Izba Celna Wrocław

PL

15

16

RO_MOF_NCA

Autoritatea Națională a Vămilor

RO

2

4

SE_TV

Tullverket

SE

5

5

SE_TV_BB

Tullverket Brottsbekämpning

SE

46

45

SI_MOF_CA_ID

Sektor za preiskave

SI

37

36

SK_CS_CKU_OACIS

Oddelenie analýz a colného informačného systému

SK

2

2

SK_CS_CKU_OMS

Oddelenie medzináronej spolupráce

SK

5

2

UK_HMRC_NCU

NCU

UK

7

3

BG_NCA_MVA

Митница „Варна“

BG

2

 

DE_BMF_ZORA

Zentralstelle Risikoanalyse Zoll

DE

15

 

EE_MOF_EMTA

Maksu- ja Tolliamet

EE

2

 

EE_MOF_EMTA_ITD

Uurimisosakond

EE

16

 

ES_AEAT_SVAC_IRM

Investigación Recintos Marítimos (Maritime Premises)

ES

2

 

FI_VM_CO_SCD_RAC

Riskianalyysikeskus

FI

11

 

HU_NAV_DARVPFI_BAKMVPI_TOMPA

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bács-Kiskun Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatóság Határkirendeltsége Tompa

HU

3

 

HU_NAV_DARVPFI_CSMVPI_ROSZKE

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Csongrád Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatóság Határkirendeltsége Röszke

HU

1

 

HU_NAV_EARVPFI_SZSZBMVPI_ZAHONY

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatóság Határkirendeltsége Záhony

HU

2

 

IE_REV_CEIB

Customs Investigations

IE

19

 

IE_REV_CER_DUB

Dublin Region

IE

8

 

IE_REV_CER_SER

South East Region

IE

12

 

IE_REV_CER_SWR

South West Region

IE

2

 

IE_REV_CICB

Customs Investigations & Coordination Branch

IE

4

 

IE_REV_CIDLE_NDT

National Drugs Team

IE

11

 

IE_REV_CIDLE_NFIU

National Freight Intelligence Unit

IE

13

 

IT_DOG_BAR_BRI_CASA

SOT Aeroporto Casale

IT

1

 

IT_DOG_FIR_ARE_SIENA

SOT Siena

IT

1

 

IT_DOG_FIR_PIS_ITPISAIR

SOT Aeroporto di Pisa

IT

3

 

IT_DOG_FIR_PIS_MCA

Dogana Marina di Carrara

IT

1

 

IT_DOG_FIR_PIS_VIA

Dogana Viareggio

IT

3

 

IT_DOG_GEN_GENC

Ufficio delle Dogane di Genova

IT

7

 

IT_DOG_MIL_BRE_MONT

SOT Montichiari (U.D. BS)

IT

1

 

IT_DOG_MIL_MIC

Ufficio delle Dogane di Milano 2

IT

9

 

IT_DOG_MIL_PAV

Ufficio delle Dogane di Pavia

IT

8

 

IT_DOG_NAP_CAS

Ufficio delle dogane di Caserta

IT

3

 

IT_DOG_NAP_NA1

Ufficio delle Dogane di Napoli 1

IT

5

 

IT_DOG_PAL_TRA_MAZA

SOT Mazara del Vallo

IT

2

 

IT_DOG_TOR_ALE_POZZ

SOT Pozzolo Formigaro

IT

1

 

IT_DOG_VEN_GOR_MONF

SOT Monfalcone

IT

3

 

IT_DOG_VEN_TRC_FERN

SOT Fernetti

IT

2

 

LT_MOF_CD_CTC

Muitinės mokymo centras

LT

2

 

LT_MOF_CD_VTCO

Vilniaus teritorinė muitinė

LT

2

 

LV_VID_CB_RMS

(VID Muitas pārvaldes) Riska vadības nodaļa

LV

18

 

SE_KCL_KRS

Svenska kustbevakningen, södra regionen

SE

1

 

SI_MOF_CA_COK

Carinski urad Koper

SI

1

 

SK_CS_CKU_OOaOO

Operačné stredisko

SK

1

 

SK_CS_CRSR_CJAR

Centrálna jednotka analýzy rizika

SK

10

 

UK_HMRC_F

FELIXSTOWE

UK

4

 

UK_HMRC_S

SOUTHAMPTON

UK

11

 

 

Totals

1 027

1 405


14.12.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 366/33


INFORMAČNÁ POZNÁMKA

Nariadenie Rady (ES) č. 428/2009, ktorým sa stanovuje režim Spoločenstva na kontrolu vývozov, prepravy, sprostredkovania a tranzitu položiek s dvojakým použitím: Informácie o opatreniach prijatých členskými štátmi v súlade s článkom 8

(2013/C 366/08)

V článku 8 nariadenia Rady (ES) č. 428/2009 (1) sa stanovuje, že členské štáty môžu zakázať alebo uložiť požiadavku na povolenie vývozu položiek s dvojakým použitím neuvedených v prílohe I k nariadeniu z dôvodov verejnej bezpečnosti alebo na základe úvah o ľudských právach. V súlade s článkom 8 ods. 4 sa takéto opatrenia zverejnia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Holandsko oznámilo Komisii, že 28. marca 2013 zrušilo vyhlášku Stcrt. 2013 č. 8590 z 28. marca 2013 o sprostredkovaní a vývoze určitých položiek s dvojakým použitím do Sýrie a nahradila ju vyhláškou Stcrt. 2013 č. 25632 zverejnenou 13. septembra 2012, ktorou sa ukladajú tieto opatrenia:

1.

Požiadavka povolenia vývozu určitých položiek s dvojakým použitím neuvedených v prílohe I z dôvodov verejnej bezpečnosti alebo na základe úvah o ľudských právach. Toto opatrenie sa uplatňuje na vývoz týchto položiek, ktoré môžu byť využité na vnútornú represiu, určený do Sýrie a Egypta:

č.

Položka

1.

Strelné zbrane, strelivo a súvisiace príslušenstvo:

1.1.

Strelné zbrane, ktoré nepodliehajú kontrole podľa častí VM 1 a VM 2 Spoločného zoznamu vojenského materiálu

1.2.

Strelivo osobitne určené pre strelné zbrane uvedené v bode 1.1 a časti a súčasti osobitne určené pre ne

1.3.

Zameriavače zbraní, ktoré nepodliehajú kontrole podľa Spoločného zoznamu vojenského materiálu

2.

Bomby a granáty, ktoré nepodliehajú kontrole podľa Spoločného zoznamu vojenského materiálu.

3.

Vozidlá  (2):

3.1.

Vozidlá vybavené vodným delom, špeciálne určené alebo upravené na zvládanie nepokojov

3.2.

Vozidlá špeciálne určené alebo upravené tak, aby s využitím elektriny odrážali útoky demonštrantov

3.3.

Vozidlá špeciálne určené alebo upravené na odstraňovanie barikád vrátane stavebných zariadení s balistickou ochranou

3.4.

Vozidlá špeciálne určené na prepravu alebo prevoz väzňov a/alebo zadržaných osôb

3.5.

Vozidlá špeciálne určené na rozmiestňovanie pohyblivých zátarasov (3)

3.6.

Časti a súčasti vozidiel uvedených v bodoch 3.1 až 3.5, osobitne určených na zvládanie nepokojov

4.

Výbušné látky a súvisiace vybavenie:

4.1.

Vybavenie a prístroje osobitne určené na vyvolanie výbuchov elektrickými alebo neelektrickými prostriedkami vrátane zápalných sád, rozbušiek, zapaľovačov, zosilňovačov a zápalnej šnúry a súčasti osobitne určené pre ne; s výnimkou tých, ktoré sú osobitne určené na osobitné komerčné použitie spočívajúce vo využívaní výbušnín na uvádzanie do činnosti alebo ovládanie iných zariadení alebo prístrojov, ktorých funkciou nie je spôsobenie výbuchov (napr. nafukovače airbagov v autách, prepäťové poistky ovládačov hasiacich zariadení)

4.2.

Výbušné náplne na lineárne rezanie, ktoré nepodliehajú kontrole podľa Spoločného zoznamu vojenského materiálu

4.3.

Ostatné výbušniny, ktoré nepodliehajú kontrole podľa Spoločného zoznamu vojenského materiálu a súvisiace látky:

 

a)

amatol

 

b)

nitrocelulóza (s obsahom dusíka viac než 12,5 %)

 

c)

nitroglykol

 

d)

tetranitrát pentaerytritolu (PETN)

 

e)

chlorid pikrylu

 

f)

2, 4, 6-trinitrotoluén (TNT)

5.

Ochranné vybavenie, ktoré nepodlieha kontrole podľa časti VM 13 Spoločného zoznamu vojenského materiálu  (4):

5.1.

Ochranný odev, ktorý poskytuje balistickú ochranu a/alebo ochranu proti bodným ranám

5.2.

Prilby poskytujúce balistickú ochranu a/alebo ochranu proti šrapnelom, prilby a štíty používané pri zásahoch proti nepokojom a nepriestrelné štíty

6.

Simulátory na výcvik používania strelných zbraní, iné ako tie, ktoré podliehajú kontrole podľa časti VM 14 Spoločného zoznamu vojenského materiálu, a softvér osobitne určený pre ne

7.

Vybavenie na nočné videnie, termo-optické prístroje a elektrónkové zosilňovače obrazu iné ako tie, ktoré podliehajú kontrole podľa Spoločného zoznamu vojenského materiálu

8.

Žiletkový ostnatý drôt

9.

Vojenské nože, bojové nože a bodáky s čepeľou dlhšou ako 10 cm

10.

Zariadenia osobitne určené na výrobu položiek uvedených v tomto zozname.

11.

Osobitná technológia na vývoj, výrobu alebo použitie položiek uvedených v tomto zozname.

Požiadavka povolenia vývozu určitých druhov laboratórneho vybavenia určeného pre Sýriu: laboratórne vybavenie na (deštruktívnu alebo nedeštruktívnu) analýzu alebo identifikáciu chemických látok, vrátane súčiastok a príslušenstva pre takéto vybavenie, osobitne navrhnuté pre zdravotnícke použitie. Požiadavka povolenia v prípade uvedených položiek bola zavedená vo vyhláške 2013 č. 24410 z 2. septembra 2013. Táto požiadavka povolenia bola zavedená po uverejnení nariadenia Rady (EÚ) č. 697/2013 (5), ktoré sa vzťahovalo iba na laboratórne vybavenie na (deštruktívnu alebo nedeštruktívnu) analýzu alebo identifikáciu chemických látok s výnimkou vybavenia, vrátane súčiastok a príslušenstva, osobitne navrhnutého pre zdravotnícke použitie. Pred uverejnením nariadenia Rady (EÚ) č. 697/2013 boli obidve požiadavky povolenia súčasťou vnútroštátnej vyhlášky 2013 č. 8590 z 28. marca 2013.


(1)  Ú. v. EÚ L 134, 29.5.2009, s. 1.

(2)  Táto položka nezahŕňa vozidlá špeciálne určené na protipožiarne účely.

(3)  Na účely tejto položky výraz „vozidlá“ zahŕňa aj prívesy.

(4)  Táto položka nezahŕňa: 1. vybavenie osobitne určené na športové činnosti; 2. vybavenie osobitne určené na plnenie požiadaviek bezpečnosti pri práci.

(5)  Nariadenie Rady (EÚ) č. 697/2013 z 22. júla 2013, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 36/2012 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na situáciu v Sýrii (Ú. v. EÚ L 198, 23.7.2013, s. 28).


V Oznamy

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA SPOLOČNEJ OBCHODNEJ POLITIKY

Európska komisia

14.12.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 366/35


Oznámenie o blížiacom sa uplynutí platnosti určitých antidumpingových opatrení

(2013/C 366/09)

1.   V súlade s ustanoveniami článku 11 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 1225/2009 (1) z 30. novembra 2009 o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskeho spoločenstva, Komisia oznamuje, že pokiaľ sa nezačne preskúmanie v súlade s nasledujúcim postupom, platnosť ďalej uvedených antidumpingových opatrení uplynie dňom uvedeným v tabuľke.

2.   Postup

Výrobcovia z Únie môžu predložiť písomnú žiadosť o preskúmanie. Táto žiadosť musí obsahovať dostatočné dôkazy o tom, že uplynutie platnosti opatrení by pravdepodobne viedlo k pokračovaniu alebo opakovanému výskytu dumpingu a ujmy.

V prípade, že sa Komisia rozhodne preskúmať príslušné opatrenia, dostanú dovozcovia, vývozcovia, zástupcovia vyvážajúcej krajiny a výrobcovia z Únie príležitosť doplniť záležitosti, ktoré sú uvedené v žiadosti o preskúmanie, vyvrátiť ich alebo predložiť k nim pripomienky.

3.   Lehota

Výrobcovia z Únie môžu na základe už uvedených skutočností predložiť písomnú žiadosť o preskúmanie na adresu Európskej komisie: European Commission, Directorate-General for Trade (Unit H-1), N-105 8/20, 1049 Brussels, Belgium (2), kedykoľvek od dátumu uverejnenia tohto oznámenia, najneskôr však tri mesiace pred dátumom uvedeným ďalej v tabuľke.

4.   Toto oznámenie sa uverejňuje v súlade s článkom 11 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 1225/2009.

Výrobok

Krajina(-y) pôvodu alebo vývozu

Opatrenia

Odkaz

Dátum uplynutia platnosti (3)

rúrové a potrubné tvarovky zo železa a ocele

Čínska ľudová republika a Thajsko, pričom pôsobnosť opatrenia bola rozšírená na Taiwan, Indonéziu, Srí Lanku a Filipíny

antidumpingové clo

nariadenie Rady (ES) č. 803/2009 (Ú. v. EÚ L 233, 4.9.2009, s. 1), ktorého pôsobnosť bola v súvislosti s Čínou rozšírená nariadením Rady (ES) č. 2052/2004 (Ú. v. EÚ L 355, 1.12.2004, s. 4) na dovoz dotknutého výrobku odosielaného z Indonézie, nariadením Rady (ES) č. 2053/2004 (Ú. v. EÚ L 355, 1.12.2004, s. 9) na dovoz dotknutého výrobku odosielaného zo Srí Lanky a nariadením Rady (ES) č. 655/2006 (Ú. v. EÚ L 116, 29.4.2006, s. 1) na dovoz dotknutého výrobku odosielaného z Filipín

5.9.2014


(1)  Ú. v. EÚ L 343, 22.12.2009, s. 51.

(2)  Fax +32 22956505.

(3)  Platnosť opatrenia uplynie o polnoci dňa uvedeného v tomto stĺpci.


KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

Európska komisia

14.12.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 366/36


Predbežné oznámenie o koncentrácii

(Vec COMP/M.7041 – Clariant/Tasnee/JV)

Vec, ktorá môže byť posúdená v zjednodušenom konaní

(Text s významom pre EHP)

(2013/C 366/10)

1.

Komisii bolo 6. decembra 2013 podľa článku 4 nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (1) doručené oznámenie o zamýšľanej koncentrácii, ktorou podnik Clariant Participations Limited (Švajčiarsko), stopercentná dcérska spoločnosť podniku Clariant AG („Clariant“, Švajčiarsko), a podnik Rowad National plastic Co. Ltd („Rowad“, Saudská Arábia), stopercentná dcérska spoločnosť podniku National Industrialisation Company („Tasnee“, Saudská Arábia), prostredníctvom kúpy akcií získavajú v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) o fúziách spoločnú kontrolu nad celým podnikom Clariant Masterbatches (Saudi Arabia) Limited („CMBSA“, Saudská Arábia).

2.

Predmet činnosti dotknutých podnikov:

Clariant pôsobí na celom svete v oblasti výroby a distribúcie špeciálnych chemických látok,

Tasnee stavia, spravuje, prevádzkuje a vlastní petrochemické, chemické, plastové, inžinierske a kovové projekty a poskytuje priemyselné služby na celom svete,

CMBSA pôsobí v oblasti výroby a distribúcie predzmesí predovšetkým pre zákazníkov na Arabskom polostrove.

3.

Na základe predbežného posúdenia a bez toho, aby bolo dotknuté konečné rozhodnutie v tejto veci, sa Komisia domnieva, že oznámená transakcia by mohla spadať do rozsahu pôsobnosti nariadenia ES o fúziách. V súlade s oznámením Komisie týkajúcim sa zjednodušeného konania pre posudzovanie určitých druhov koncentrácií podľa nariadenia ES o fúziách (2) je potrebné uviesť, že túto vec je možné posudzovať v súlade s postupom stanoveným v oznámení.

4.

Komisia vyzýva zainteresované tretie strany, aby predložili prípadné pripomienky k zamýšľanej koncentrácii.

Pripomienky musia byť Komisii doručené najneskôr do 10 dní od dátumu uverejnenia tohto oznámenia. Pripomienky je možné zaslať faxom (+32 22964301), e-mailom na adresu: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu alebo poštou s uvedením referenčného čísla COMP/M.7041 – Clariant/Tasnee/JV na túto adresu:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1 („nariadenie ES o fúziách“).

(2)  Ú. v. EÚ C 56, 5.3.2005, s. 32 („Oznámenie o zjednodušenom postupe“).


14.12.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 366/37


Predbežné oznámenie o koncentrácii

(Vec COMP/M.7126 – Hellman & Friedman/Scout24)

Vec, ktorá môže byť posúdená v zjednodušenom konaní

(Text s významom pre EHP)

(2013/C 366/11)

1.

Komisii bolo 9. decembra 2013 podľa článku 4 nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (1) doručené oznámenie o zamýšľanej koncentrácii, ktorou podnik Hellman & Friedman Corporate Investors VII, LP, jeden z fondov súkromného kapitálu kontrolovaných podnikom Hellman & Friedman LLC (takéto fondy spoločne s podnikom Hellman & Friedman LLC, „H&F“, USA) získava v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) o fúziách kontrolu nad podnikom Scout24 Holding GmbH („Scout24“, Nemecko) prostredníctvom kúpy akcií.

2.

Predmet činnosti dotknutých podnikov:

H&F: fondy súkromného kapitálu zamerané na dlhodobé investície vlastného kapitálu do podnikov na rastúcich trhoch,

Scout24: internetové platformy a obchodné miesta online.

3.

Na základe predbežného posúdenia a bez toho, aby bolo dotknuté konečné rozhodnutie v tejto veci, sa Komisia domnieva, že oznámená transakcia by mohla spadať do rozsahu pôsobnosti nariadenia ES o fúziách. V súlade s oznámením Komisie týkajúcim sa zjednodušeného konania pre posudzovanie určitých druhov koncentrácií podľa nariadenia ES o fúziách (2) je potrebné uviesť, že túto vec je možné posudzovať v súlade s postupom stanoveným v oznámení.

4.

Komisia vyzýva zainteresované tretie strany, aby predložili prípadné pripomienky k zamýšľanej koncentrácii.

Pripomienky musia byť Komisii doručené najneskôr do 10 dní od dátumu uverejnenia tohto oznámenia. Pripomienky je možné zaslať faxom (+32 22964301), e-mailom na adresu: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu alebo poštou s uvedením referenčného čísla COMP/M.7126 – Hellman & Friedman/Scout24 na túto adresu:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1 („nariadenie ES o fúziách“).

(2)  Ú. v. EÚ C 56, 5.3.2005, s. 32 („Oznámenie o zjednodušenom postupe“).


14.12.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 366/38


Predbežné oznámenie o koncentrácii

(Vec COMP/M.7072 – TF1/Sodexo/STS Evènements JV)

Vec, ktorá môže byť posúdená v zjednodušenom konaní

(Text s významom pre EHP)

(2013/C 366/12)

1.

Komisii bolo 9. decembra 2013 podľa článku 4 nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (1) doručené oznámenie o zamýšľanej koncentrácii, ktorou podnik TF1 Entreprises („TF1“, Francúzsko) patriaci do skupiny Bouygues (Francúzsko) a Sodexo Etinbis („Sodexo“, Francúzsko) patriaci do skupiny Sodexo (Francúzsko) získavajú v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) o fúziách spoločnú kontrolu nad STS Evènements SAS („STS“, Francúzsko) prostredníctvom kúpy akcií v novozaloženej spoločnosti tvoriacej spoločný podnik.

2.

Predmet činnosti dotknutých podnikov:

Bouygues: stavebníctvo, realitné služby a telekomunikácie/médiá,

Sodexo: riešenia služieb na pracovisku, motivačné riešenia pre zamestnancov a riešenia služieb súkromným osobám a v domácnosti,

STS: spoločnosť poverená komerčnou prevádzkou budúceho zariadenia Cité Musicale de l’Ile Seguin (centrum hudby).

3.

Na základe predbežného posúdenia a bez toho, aby bolo dotknuté konečné rozhodnutie v tejto veci, sa Komisia domnieva, že oznámená transakcia by mohla spadať do rozsahu pôsobnosti nariadenia ES o fúziách. V súlade s oznámením Komisie týkajúcim sa zjednodušeného konania pre posudzovanie určitých druhov koncentrácií podľa nariadenia ES o fúziách (2) je potrebné uviesť, že túto vec je možné posudzovať v súlade s postupom stanoveným v oznámení.

4.

Komisia vyzýva zainteresované tretie strany, aby predložili prípadné pripomienky k zamýšľanej koncentrácii.

Pripomienky musia byť Komisii doručené najneskôr do 10 dní od dátumu uverejnenia tohto oznámenia. Pripomienky je možné zaslať faxom (+32 22964301), e-mailom na adresu: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu alebo poštou s uvedením referenčného čísla COMP/M.7072 – TF1/Sodexo/STS Evènements JV na túto adresu:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1 („nariadenie ES o fúziách“).

(2)  Ú. v. EÚ C 56, 5.3.2005, s. 32 („Oznámenie o zjednodušenom postupe“).


14.12.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 366/39


Predbežné oznámenie o koncentrácii

(Vec COMP/M.7121 – E.ON Sverige/SEAS-NVE Holding/E.ON Vind Sverige)

Vec, ktorá môže byť posúdená v zjednodušenom konaní

(Text s významom pre EHP)

(2013/C 366/13)

1.

Komisii bolo 9. decembra 2013 podľa článku 4 nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (1) doručené oznámenie o zamýšľanej koncentrácii, ktorou podnik E.ON Sverige AB („E.ON Sverige“, Švédsko), ktorý je v konečnom dôsledku kontrolovaný podnikom E.ON SE, spolu s podnikom SEAS-NVE Holding A/S („SEAS-NVE Holding“, Dánsko), ktorý je vlastnený podnikom SEAS-NVE A.m.b.a., získavajú v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) o fúziách spoločnú kontrolu nad podnikom E.ON Vind Sverige AB („E.ON Vind Sverige“, Švédsko) prostredníctvom kúpy akcií.

2.

Predmet činnosti dotknutých podnikov:

skupina E.ON: činnosti na všetkých úrovniach dodávateľského reťazca v oblastiach elektrickej energie a plynu a takisto činnosti zasahujúce do súvisiacich odvetví,

SEAS-NVE A.m.b.a.: hlavná činnosť tejto dánskej energetickej spoločnosti vlastnenej spotrebiteľmi je dodávanie energie a poskytovanie komunikačných služieb zákazníkom v Dánsku,

E.ON Vind Sverige: výroba a predaj elektrickej energie z veterných fariem a súvisiace činnosti; vlastní veternú farmu na mori RS2 nachádzajúcu sa južne od dánskeho ostrova Lolland.

3.

Na základe predbežného posúdenia a bez toho, aby bolo dotknuté konečné rozhodnutie v tejto veci, sa Komisia domnieva, že oznámená transakcia by mohla spadať do rozsahu pôsobnosti nariadenia ES o fúziách. V súlade s oznámením Komisie týkajúcim sa zjednodušeného konania pre posudzovanie určitých druhov koncentrácií podľa nariadenia ES o fúziách (2) je potrebné uviesť, že túto vec je možné posudzovať v súlade s postupom stanoveným v oznámení.

4.

Komisia vyzýva zainteresované tretie strany, aby predložili prípadné pripomienky k zamýšľanej koncentrácii.

Pripomienky musia byť Komisii doručené najneskôr do 10 dní od dátumu uverejnenia tohto oznámenia. Pripomienky je možné zaslať faxom (+32 22964301), e-mailom na adresu: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu alebo poštou s uvedením referenčného čísla COMP/M.7121 – E.ON Sverige/SEAS-NVE Holding/E.ON Vind Sverige na túto adresu:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1 („nariadenie ES o fúziách“).

(2)  Ú. v. EÚ C 56, 5.3.2005, s. 32 („Oznámenie o zjednodušenom postupe“).