ISSN 1977-1037

doi:10.3000/19771037.C_2013.303.slk

Úradný vestník

Európskej únie

C 303

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 56
19. októbra 2013


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

II   Oznámenia

 

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2013/C 303/01

Schválenie poskytnutia štátnej pomoci v zmysle ustanovení článkov 107 a 108 ZFEÚ – Prípady, ku ktorým nemá Komisia námietky ( 1 )

1

2013/C 303/02

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec COMP/M.6987 – BP Europa/Grupa Lotos/Lotos Tank) ( 1 )

3

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2013/C 303/03

Výmenný kurz eura

4

2013/C 303/04

Stanovisko Poradného výboru pre obmedzujúce postupy a dominantné postavenie, prijaté na jeho zasadnutí 19. novembra 2012 k návrhu rozhodnutia vo veci COMP/39.437(1) – elektrónky pre obrazovky televízorov a počítačov – Spravodajca: Francúzsko

5

2013/C 303/05

Stanovisko poradného výboru pre obmedzujúce postupy a dominantné postavenie prijaté na jeho zasadnutí 3. decembra 2012 k návrhu rozhodnutia vo veci COMP/39.437(2) – elektrónky pre obrazovky televízorov a počítačov – Spravodajca: Francúzsko

6

2013/C 303/06

Záverečná správa vyšetrovateľa – Elektrónky pre obrazovky televízorov a počítačov (COMP/39.437)

7

2013/C 303/07

Zhrnutie rozhodnutia Komisie z 5. decembra 2012, týkajúceho sa konania podľa článku 101 Zmluvy o fungovaní európskej únie a článku 53 Dohody o EHP (Vec COMP/39.437 – Elektrónky pre obrazovky televízorov a počítačov) [oznámené pod číslom C(2012) 8839]  ( 1 )

13

 

INFORMÁCIE ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

2013/C 303/08

Oznámenie Ministra hospodárskeho rozvoja Talianskej republiky na základe článku 3 ods. 2 písm. a) smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/22/ES o podmienkach udeľovania a používania povolení na vyhľadávanie, prieskum a ťažbu uhľovodíkov

17

2013/C 303/09

Oznámenie Ministerstva hospodárskeho rozvoja Talianskej republiky na základe článku 3 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/22/ES o podmienkach udeľovania a používania povolení na vyhľadávanie, prieskum a ťažbu uhľovodíkov

21

2013/C 303/10

Oznámenie Ministerstva hospodárskeho rozvoja Talianskej republiky na základe článku 3 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/22/ES o podmienkach udeľovania a používania povolení na vyhľadávanie, prieskum a ťažbu uhľovodíkov

23

2013/C 303/11

Oznámenie Ministerstva hospodárskeho rozvoja Talianskej republiky na základe článku 3 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/22/ES o podmienkach udeľovania a používania povolení na vyhľadávanie, prieskum a ťažbu uhľovodíkov

25

 

V   Oznamy

 

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

 

Európska komisia

2013/C 303/12

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec COMP/M.7020 – LVMH/Loro Piana) ( 1 )

27

 

INÉ AKTY

 

Európska komisia

2013/C 303/13

Oznámenie o žiadosti podľa článku 30 smernice 2004/17/ES – Žiadosť podaná obstarávateľom

28

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

 


II Oznámenia

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

Európska komisia

19.10.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 303/1


Schválenie poskytnutia štátnej pomoci v zmysle ustanovení článkov 107 a 108 ZFEÚ

Prípady, ku ktorým nemá Komisia námietky

(Text s významom pre EHP)

2013/C 303/01

Dátum prijatia rozhodnutia

18.9.2013

Referenčné číslo štátnej pomoci

SA.36212 (13/N)

Členský štát

Francúzsko

Región

Názov (a/alebo názov príjemcu)

Mesures de soutien accordées aux entreprises ostréicoles touchées par la mortalité des huîtres creuses

Právny základ

 

Décret no 83-228 du 22 mars 1983 fixant le régime de l’autorisation des exploitations de cultures marines

 

Arrêté du 28 décembre 1983 portant application de l’article 2 (3o) du décret no 83-228 du 22 mars 1983 fixant le régime de l’autorisation des exploitations de cultures marines

 

Projet de circulaire DPMA/SDAEP/C Aide à l’allègement des charges financières à destination des ostréiculteurs, producteurs ou utilisateurs d’huîtres creuses touchés par les conséquences des mortalités ostréicoles affectant ce secteur de production.

 

Projet de circulaire DPMA/SDAEP/C Indemnisation des pertes de récolte et des pertes de fonds à destination des ostréiculteurs, producteurs ou utilisateurs d’huîtres creuses touchés par les conséquences des mortalités ostréicoles ayant affecté ce secteur de production en 2012

Druh opatrenia

Schéma pomoci

Účel

Náhrada škôd spôsobených prírodnými katastrofami, MSP

Forma pomoci

Priamy grant, Iné – Exonération fiscale

Rozpočet

 

Celkový rozpočet: 18 250 000 EUR

 

Ročný rozpočet: 18 250 000 EUR

Intenzita

12 %

Trvanie

15.5.2013 – 31.12.2014

Sektory hospodárstva

Morská akvakultúra

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, ministère délégué aux transports, à la mer et à la pêche, direction des pêches maritimes et de l’aquaculture

3 place de Fontenoy

75007 Paris

FRANCE

Ďalšie informácie

Rozhodnutie v autentickom jazykovom znení, z ktorého boli odstránené všetky informácie, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva, je uverejnené na stránke:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm


19.10.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 303/3


Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii

(Vec COMP/M.6987 – BP Europa/Grupa Lotos/Lotos Tank)

(Text s významom pre EHP)

2013/C 303/02

Dňa 11. októbra 2013 sa Komisia rozhodla nevzniesť námietku voči uvedenej oznámenej koncentrácii a vyhlásiť ju za zlučiteľnú so spoločným trhom. Toto rozhodnutie je založené na článku 6 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 139/2004. Úplné znenie rozhodnutia je dostupné iba v anglickom jazyku a bude zverejnené po odstránení akýchkoľvek obchodných tajomstiev. Bude dostupné:

v časti webovej stránky Komisie o hospodárskej súťaži venovanej fúziám (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Táto webová stránka poskytuje rôzne možnosti na vyhľadávanie individuálnych rozhodnutí o fúziách podľa názvu spoločnosti, čísla prípadu, dátumu a sektorových indexov,

v elektronickej podobe na webovej stránke EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) pod číslom dokumentu 32013M6987. EUR-Lex predstavuje online prístup k európskemu právu.


IV Informácie

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

Európska komisia

19.10.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 303/4


Výmenný kurz eura (1)

18. októbra 2013

2013/C 303/03

1 euro =


 

Mena

Výmenný kurz

USD

Americký dolár

1,3684

JPY

Japonský jen

133,73

DKK

Dánska koruna

7,4586

GBP

Britská libra

0,84515

SEK

Švédska koruna

8,7686

CHF

Švajčiarsky frank

1,2343

ISK

Islandská koruna

 

NOK

Nórska koruna

8,0985

BGN

Bulharský lev

1,9558

CZK

Česká koruna

25,782

HUF

Maďarský forint

294,43

LTL

Litovský litas

3,4528

LVL

Lotyšský lats

0,7027

PLN

Poľský zlotý

4,1808

RON

Rumunský lei

4,4509

TRY

Turecká líra

2,6903

AUD

Austrálsky dolár

1,4173

CAD

Kanadský dolár

1,4089

HKD

Hongkongský dolár

10,6099

NZD

Novozélandský dolár

1,6125

SGD

Singapurský dolár

1,6934

KRW

Juhokórejský won

1 451,88

ZAR

Juhoafrický rand

13,3871

CNY

Čínsky juan

8,3431

HRK

Chorvátska kuna

7,6160

IDR

Indonézska rupia

15 502,27

MYR

Malajzijský ringgit

4,3197

PHP

Filipínske peso

58,863

RUB

Ruský rubeľ

43,5830

THB

Thajský baht

42,489

BRL

Brazílsky real

2,9448

MXN

Mexické peso

17,4977

INR

Indická rupia

83,8350


(1)  Zdroj: referenčný výmenný kurz publikovaný ECB.


19.10.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 303/5


Stanovisko Poradného výboru pre obmedzujúce postupy a dominantné postavenie, prijaté na jeho zasadnutí 19. novembra 2012 k návrhu rozhodnutia vo veci COMP/39.437(1) – elektrónky pre obrazovky televízorov a počítačov

Spravodajca: Francúzsko

2013/C 303/04

1.

Poradný výbor súhlasí s Európskou komisiou, pokiaľ ide o posúdenie skutkovej podstaty ako dohody a/alebo zosúladeného postupu v zmysle článku 101 ZFEÚ a článku 53 Dohody o EHP v prípade každého z týchto kartelov: a) kartelu CDT a b) kartelu CPT.

2.

Poradný výbor súhlasí, že súbor dohôd a/alebo zosúladených postupov predstavuje v období, v ktorom sa uplatňoval, jediné a nepretržité porušovanie právnych predpisov v prípade všetkých týchto kartelov: a) kartelu CDT a b) kartelu CPT.

3.

Poradný výbor súhlasí s Európskou komisiou, že predmetom súboru dohôd a/alebo zosúladených postupov bolo obmedzenie hospodárskej súťaže, a to v prípade všetkých týchto kartelov: a) kartelu CDT a b) kartelu CPT.

4.

Poradný výbor súhlasí s návrhom rozhodnutia Európskej komisie, pokiaľ ide o záver, že dohody a/alebo zosúladené postupy medzi adresátmi mohli mať významný vplyv na obchod medzi členskými štátmi EÚ a ostatnými zmluvnými stranami Dohody o EHP v prípade každého z týchto kartelov: a) kartelu CDT a b) kartelu CPT.

5.

Poradný výbor súhlasí s návrhom rozhodnutia Európskej komisie, pokiaľ ide o adresátov rozhodnutia, vrátane prisúdenia zodpovednosti voči materským spoločnostiam dotknutých skupín (vrátane spoločných podnikov). Týka sa to týchto kartelov: a) kartelu CDT a b) kartelu CPT.

6.

Poradný výbor súhlasí s Európskou komisiou, pokiaľ ide o stanovenie dĺžky trvania porušovania právnych predpisov v prípade každého adresáta, čo sa vzťahuje na tieto kartely: a) kartel CDT a b) kartel CPT.

7.

Poradný výbor odporúča, aby sa jeho stanovisko uverejnilo v Úradnom vestníku Európskej únie.


19.10.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 303/6


Stanovisko poradného výboru pre obmedzujúce postupy a dominantné postavenie prijaté na jeho zasadnutí 3. decembra 2012 k návrhu rozhodnutia vo veci COMP/39.437(2) – elektrónky pre obrazovky televízorov a počítačov

Spravodajca: Francúzsko

2013/C 303/05

1.

Poradný výbor súhlasí s Komisiou, že adresátom návrhu rozhodnutia by sa mali uložiť pokuty.

2.

Poradný výbor súhlasí s Komisiou, pokiaľ ide o základnú výšku pokút.

3.

Poradný výbor súhlasí s Komisiou, pokiaľ ide o určenie dĺžky trvania porušovania na účely výpočtu pokút v prípade týchto kartelov: a) kartel CDT a b) kartel CPT.

4.

Poradný výbor súhlasí s Komisiou, pokiaľ ide o špecifické zvýšenie základnej výšky pokút s cieľom adekvátneho odrádzajúceho účinku.

5.

Poradný výbor súhlasí s Komisiou, že v tejto veci sa neuplatňujú žiadne priťažujúce ani poľahčujúce okolnosti.

6.

Poradný výbor súhlasí s Komisiou, pokiaľ ide o sumy zníženia pokút na základe oznámenia o zhovievavosti z roku 2006.

7.

Poradný výbor súhlasí s Komisiou, pokiaľ ide o posúdenie žiadosti týkajúcej sa platobnej neschopnosti.

8.

Poradný výbor súhlasí s Komisiou, pokiaľ ide o konečnú výšku pokút.

9.

Poradný výbor odporúča, aby sa jeho stanovisko uverejnilo v Úradnom vestníku Európskej únie.


19.10.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 303/7


Záverečná správa vyšetrovateľa (1)

Elektrónky pre obrazovky televízorov a počítačov

(COMP/39.437) (2)

2013/C 303/06

Predmetná vec sa týka dvoch kartelov medzi ázijskými a európskymi výrobcami elektrónok pre monitory počítačov (ďalej len „CDT“), a elektrónok, ktoré sa používajú v obrazovkách farebných televízorov (ďalej len „CPT“).

KONTEXT

Vyšetrovanie Komisie sa začalo po žiadosti skupiny spoločností Chunghwa (ďalej len „Chunghwa“) o oslobodenie od pokuty v marci 2007. Komisia udelila skupine Chunghwa podmienečnú imunitu. Po udelení tejto podmienečnej imunity sa uskutočnili kontroly v priestoroch spoločností Samsung SDI Germany a [spoločný podnik Philips/LGE]. Spoločnosti Samsung, Panasonic a Philips podali v novembri 2007 žiadosti o zhovievavosť, spoločnosť Technicolor SA ju podala v marci 2008.

Pôvodne bola vyšetrovaním tejto veci poverená vyšetrovateľka Karen Williams. Po jej odchode z funkcie vyšetrovateľky vo februári 2010 som 1. marca 2010 prevzal túto vec ja.

POSTUP

A.   Oznámenie námietok

Komisia prijala 23. novembra 2009 oznámenie námietok, v ktorom dospela k predbežnému záveru, že došlo k dvom jediným a trvajúcim porušeniam článku 101 ods. 1 ZFEÚ a článku 53 ods. 1 Dohody o EHP.

Prvé porušovanie prebiehalo v odvetví CDT a trvalo deväť a pol roka. Podieľali sa na ňom štyri podniky: Chunghwa (3), Samsung (4), Philips (5) a LGE (6).

Druhé porušovanie sa týkalo odvetvia CPT a trvalo deväť rokov. Podieľalo sa na ňom osem podnikov – okrem štyroch uvedených podnikov aj tieto podniky: Panasonic Corporation, Toshiba (7), ich spoločný podnik MT Picture Display Co. Ltd (ďalej len „MPTD“) a Technicolor.

Všetky uvedené podniky (ďalej spoločne označované ako „strany“) dostali oznámenie námietok v novembri 2009 a boli vyzvané, aby sa vyjadrili k týmto námietkam v súlade s článkom 27 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1/2003 (8).

1.   Prístup k spisu

Po doručení oznámenia námietok strany dostali prístup k dokumentom v spise Komisie prostredníctvom disku DVD a k ústnym vyhláseniam spoločností v priestoroch Komisie. O dodatočný prístup k spisu požiadali tri strany.

Spoločnosť Toshiba si vyžiadala ďalší prístup k niektorým dokumentom, ktoré poskytovatelia čiastočne upravili, uplatňujúc nárok na dôvernosť. GR pre hospodársku súťaž po preskúmaní výhrad spoločnosti Toshiba poskytlo tejto spoločnosti nové, menej upravené nedôverné verzie dotknutých dokumentov.

Spoločnosti Panasonic a MTPD najprv spoločne vzniesli všeobecnú požiadavku o sprístupnenie všetkých oslobodzujúcich dôkazov uvedených v odpovediach ostatných strán na oznámenie námietok. GR pre hospodársku súťaž zamietlo túto požiadavku. Po vypočutí prezentácií ostatných strán podali spoločnosti Panasonic a MPTD podrobnejšiu žiadosť o prístup, ktorá bola čiastočne prijatá. GR pre hospodársku súťaž poskytlo spoločnostiam Panasonic a MPTD vyhlásenia zamestnancov, ktoré spoločnosť Toshiba poskytla ako prílohu k svojej odpovedi na oznámenie námietok.

Ďalší prístup k spisu už nepožadovala žiadna z týchto troch strán. Túto záležitosť preto pokladám za uzavretú.

2.   Predĺženie časovej lehoty na odpovede na oznámenie námietok

Príjemcom oznámenia námietok bola na ich odpovede pôvodne poskytnutá lehota 8 týždňov od doručenia disku DVD. Všetky strany okrem spoločnosti Chunghwa z rozličných dôvodov formálne požiadali o dodatočnú lehotu na svoju odpoveď. Čiastočne som prijal túto požiadavku a predĺžil lehotu o 2 až 6 týždňov. Všetky strany doručili odpovede v určenej lehote.

3.   Žiadosť o postavenie tretej osoby

[…]

B.   Ústne vypočutie

Ústne vypočutie bolo naplánované na apríl, pre výbuch sopky na Islande sa však muselo presunúť o jeden mesiac, pretože mnoho pozvaných účastníkov by sa nemohlo dostať do Bruselu. Jedna z pozvaných strán podala námietku voči novému dátumu, pretože jeden z jej hlavných zástupcov by sa nemohol zúčastniť na vypočutí. Keďže iné termíny by spôsobili problémy ostatným účastníkom, nepristúpil som na túto požiadavku.

V rámci prípravy na ústne vypočutie som požiadal strany, aby sa vo svojich prezentáciách sústredili na kontroverzné prepojenie medzi rokovaniami dotknutých strán na miestach v Ázii a vývojom cien v Európe. Svoje stanoviská k tejto otázke poskytli takmer všetky strany.

1.   Ústne vypočutie jednotlivcov

V rámci prezentácie jednej strany zazneli vyhlásenia zamestnancov, ktorí sa zúčastnili na údajných stretnutiach kartelu. Na výslovnú žiadosť tejto strany neboli mená osôb, ktoré predniesli tieto vyhlásenia, uvedené v zozname účastníkov rozdanom všetkým účastníkom pred ústnym vypočutím. GR pre hospodársku súťaž však pozná totožnosť týchto osôb, pretože dotknutá strana poskytla vyhlásenia zamestnancov ako prílohu k svojej písomnej odpovedi na oznámenie námietok, a poznajú ju aj ostatní adresáti oznámenia námietok, ktorí sa zúčastnili na vypočutí. Táto prezentácia ako väčšina prezentácií ostatných strán sa stali predmetom veľkého počtu otázok účastníkov vypočutia. Počas kladenia otázok jedna strana s mojím súhlasom predložila nový dokument. Tento dokument bol neskôr doplnený do spisu Komisie.

Vypočutie osôb, ktoré poznajú skutočnosti v tejto veci, v rámci prezentácie dotknutej strany treba pokladať za neoddeliteľnú súčasť práva na ústne vypočutie. Je však pravdepodobne v záujme transparentnosti a spravodlivosti konania, aby sa v budúcnosti pred zvolaním účastníkov na vypočutie zverejňovali mená všetkých osôb, ktoré strana privedie na vypočutie s cieľom dosvedčiť určité skutočnosti uvedené v jej písomnom podaní podľa článku 10 ods. 3 nariadenia (ES) č. 773/2004 (9).

2.   Vypočutie bez prítomnosti ostatných strán

Na základe odôvodnenej žiadosti dostali dve strany možnosť čiastočného vypočutia bez prítomnosti ostatných strán. Keďže prezentácia jednej zo strán bez účasti ostatných strán obsahovala značný počet bodov, ktoré zjavne neboli dôverné, požiadal som stranu, aby zopakovala tieto body v prítomnosti všetkých ostatných strán, čo splnila.

3.   Opis skutočností týkajúci sa rozhodujúceho vplyvu na MPTD

Komisia 22. decembra 2010 v opise skutočností informovala spoločnosti Toshiba, Panasonic a MPTD, že chce vo svojom konečnom rozhodnutí použiť niektoré priložené dokumenty, ktoré tieto tri strany poskytli Komisii po ústnom vypočutí. Komisia objasnila, že informácie uvedené v týchto dokumentoch dosvedčujú a podporujú námietky uvedené v oznámení námietok a týkajúce sa rozhodujúceho vplyvu spoločností Toshiba a Panasonic na spoločnosť MPTD, a teda ich zodpovednosti za riadenie spoločného podniku. Na predloženie pripomienok dostali strany lehotu tri týždne. Na základe odôvodnenej žiadosti bol spoločnosti Toshiba tento termín predĺžený o ďalšie tri týždne. Všetky strany reagovali načas.

C.   Doplňujúce oznámenie námietok

Komisia prijala 1. júna 2012 doplňujúce oznámenie námietok. Oproti pôvodnému oznámeniu námietok bola v doplňujúcom oznámení námietok nahradená jedna z pôvodných námietok týkajúca sa spoločnosti Philips a doplnená námietka týkajúca sa spoločnosti LGE. Namiesto priamej zodpovednosti za porušenie článku 101 ods. 1 ZFEÚ a článku 53 Dohody o EHP pred vytvorením spoločného podniku [spoločný podnik Philips/LGE] so spoločnosťou LGE (10) je teraz spoločnosť Philips obvinená z nepriamej zodpovednosti za porušenia ako materská spoločnosť určitých individualizovaných dcérskych spoločností. Spoločnosť LGE je teraz obvinená nielen z priameho porušenia pravidiel hospodárskej súťaže, ale aj z nepriameho porušenia právnych predpisov prostredníctvom určitých individualizovaných dcérskych podnikov pred vytvorením spoločnosti [spoločný podnik Philips/LGE]. V doplňujúcom oznámení námietok sa uvádzajú nové dôkazy proti spoločnostiam LGE a Philips týkajúce sa ich spoločnej zodpovednosti za porušenie právnych predpisov, ktorého sa dopustila spoločnosť [spoločný podnik Philips/LGE]. Doplňujúce oznámenie námietok je v tomto zmysle len opisom skutočností.

Vzhľadom na skutočnosť, že nové obvinenia ovplyvnili len právnu situáciu dvoch strán rozsiahlejšieho kartelového konania, vyplývajúcu z dôkazov, ktoré pochádzajú od spoločností LGE, Philips, ich spoločného podniku [spoločný podnik Philips/LGE] a ich úradníka [úradník] a týkajú sa len týchto spoločností, ostatní adresáti pôvodného oznámenia námietok neboli účastníkmi tohto doplňujúceho konania. Spoločnosť [spoločný podnik Philips/LGE] nebola adresátom oznámenia námietok, ani doplňujúceho oznámenia námietok.

1.   Dodatočný prístup k spisu

Obom adresátom boli okrem doplňujúceho oznámenia námietok prostredníctvom disku DVD sprístupnené aj dokumenty týkajúce sa príslušných dodatočných námietok súvisiacich so zodpovednosťou spoločností LGE a Philips, ktoré sa získali pri doplňujúcom vyšetrovaní. Okrem toho dostali dodatočný prístup k dokumentom, ktoré už boli zahrnuté do zoznamu predchádzajúceho prístupu k spisu v čase prvého oznámenia námietok. Keďže GR pre hospodársku súťaž pokladalo tieto časti dokumentov za relevantné pre svoje dodatočné námietky, získalo súhlas poskytovateľov týchto dokumentov zverejniť informácie, ktoré boli v čase prvého prístupu k spisu posudzované ako dôverné. Obmedzený prístup bol odôvodnený odkazom na oznámenie Komisie o osvedčených postupoch vedenia konania podľa článkov 101 a 102 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, ktoré za určitých okolností umožňuje obmedzenie prístupu (11).

Spoločnosti LGE a Philips mi nevzniesli takúto námietku, obávam sa však, či je obmedzený prístup k spisu udelený v tomto konaní plne v súlade s právnymi predpismi EÚ. Pri vznesení námietok sa v rámci práva na obhajobu zvyčajne požaduje, aby Komisia sprístupnila celý vyšetrovací spis. V prípade dodatočných námietok by sa mal umožniť štandardný prístup k všetkým dokumentom získaným, predloženým alebo zhromaždeným po udelení prvého prístupu k spisu v súvislosti s oznámením námietok.

Skutočnosť, že adresáti doplňujúceho oznámenia námietok dostali iba obmedzený prístup, je v tomto prípade len procesnou nezrovnalosťou. Pri mojom preskúmaní častí spisu, ktoré adresáti nevideli, som nenašiel žiadne skutočnosti potenciálne oslobodzujúceho charakteru. Stranám boli známe všetky skutočnosti, ktoré by bolo možné potenciálne pokladať za oslobodzujúce. Aj keby spoločnosti LGE a Philips mohli použiť nesprístupnené dokumenty, rozhodne by to nemohlo ovplyvniť závery Komisie (12). Právo spoločností Philips a LGE na vypočutie preto nebolo porušené tým, že obaja adresáti doplňujúceho oznámenia námietok dostali len obmedzený prístup k spisu.

2.   Predĺženie časovej lehoty na odpovede na doplňujúce oznámenie námietok

Na pripomienky k doplňujúcemu oznámeniu námietok dostali obe strany lehotu 4 týždne. Obe strany požiadali o predĺženie tejto lehoty. Keď GR pre hospodársku súťaž zamietlo túto požiadavku, obrátili sa s ňou na mňa. Na základe niektorých argumentov strán a so zreteľom na ich záväzky z hľadiska načasovania ústneho vypočutia, som konečný termín predĺžil o dva týždne. Spoločnosti LGE a Philips doručili odpovede v určenej lehote.

3.   Opis skutočností týkajúci sa účasti jednotlivcov na stretnutiach

Komisia po prijatí doplňujúceho oznámenia námietok informovala 5. júla 2012 všetky strany o aktualizovanej verzii určitej prílohy 1, ktorá identifikuje jednotlivcov zastupujúcich skupiny LGE, [spoločný podnik Philips/LGE] a Philips pri ich kontaktoch s konkurenciou, ako je to uvedené v oznámení námietok. Na základe žiadosti spoločností Panasonic a MTPD im bol pôvodný termín v trvaní dvoch týždňov predĺžený o ďalšie dva týždne. Všetky strany reagovali v určenej lehote.

D.   Doplňujúce ústne vypočutie

Spoločnosti LGE a Philips vo svojich odpovediach na doplňujúce oznámenie námietok požiadali o doplňujúce ústne vypočutie zamerané na upravené a doplnené námietky vznesené voči týmto dvom stranám.

Niekoľko dní pred očakávaným rozhodnutím Komisie v tejto veci požiadala spoločnosť Toshiba o prístup k záznamu, ako aj k predloženým informáciám od spoločností MTPD a Panasonic relevantným pre výpočet pokuty, ktorá by sa mohla uložiť spoločnosti MTPD. Okrem toho požiadala o vypočutie v novom začiatočnom termíne pre údajné porušenie, o ktorom sa dozvedela počas stretnutia o súčasnom stave. Tieto čiastočne oneskorené požiadavky pokladám za neodôvodnené. Neobjavili sa žiadne nové dôkazy, na základe ktorých by mala spoločnosť Toshiba právo na vypočutie. Spoločnosť Toshiba čiastočne požaduje od Komisie informácie, ku ktorým si mohla zabezpečiť prístup sama.

E.   Otázky týkajúce sa uplatňovania procesných práv

Spoločnosti Philips a LGE vo svojich písomných pripomienkach a ústnych prezentáciách kritizovali Komisiu okrem iného za porušenie ich práva na obhajobu a obvinili ju z nerovnakého zaobchádzania.

1.   Porušenie práva na obhajobu

Spoločnosti LGE a Philips uviedli, že Komisia porušila ich právo na obhajobu, pretože nezaslala oznámenie námietok a doplňujúce oznámenie námietok ich bývalému spoločnému podniku [spoločný podnik Philips/LGE]. Táto spoločnosť získala obchodnú činnosť v odvetviach CDT a CPT spoločností LGE a Philips […]. Spoločnosť [spoločný podnik Philips/LGE], ktorá nebola stíhaná, nemala dôvod pomáhať spoločnostiam LGE a Philips overiť správnosť skutočností, ktoré boli proti nim použité, a uviesť okolnosti, ktoré by ich mohli zbaviť podozrenia z údajných porušení alebo slúžiť ako zmierňujúce faktory.

Toto tvrdenie pokladám za neodôvodnené z týchto dôvodov:

Spoločnostiam LGE a Philips bol umožnený prístup k spisu a predovšetkým k odpovediam spoločnosti [spoločný podnik Philips/LGE] na žiadosti Komisie o informácie. Mali preto príležitosť overiť si dôkazy príslušných námietok a uviesť skutočnosti v spise, ktoré nie sú v súlade so závermi Komisie. Ani jedna z týchto dvoch strán neobvinila Komisiu, že jej vyšetrovanie nebolo úplné a nestranné aj vo vzťahu k spoločnosti [spoločný podnik Philips/LGE].

Je pravdou, že motivácia môže byť odlišná pri odpovedi adresáta na oznámenie námietok a na žiadosť o informácie. Ide však o jeden podnik v rámci právnických osôb patriacich tomuto podniku a je na nich, aby si svoju obhajobu zorganizovali tak, ako pokladajú za potrebné. Spoločnosti LGE, Philips a [spoločný podnik Philips/LGE] preto pri odpovedi na oznámenie námietok a doplňujúce oznámenie námietok samy zodpovedajú za prijatie vhodných opatrení. Nie je úlohou Komisie prijímať opatrenia na uľahčenie alebo zaistenie ich obhajoby, ako naznačujú obe strany, keď kritizujú Komisiu, že nezaslala oznámenie námietok a doplňujúce oznámenie námietok ich spoločnému podniku [spoločný podnik Philips/LGE].

Takisto je pravdou, že spoločnosť [spoločný podnik Philips/LGE] vyhlásila bankrot a jej [úradník] odmietol pomôcť spoločnosti LGE pri jej obhajobe, keď ho o to požiadala. Táto skutočnosť však nezbavuje spoločnosti LGE a Philips ich zodpovednosti a nedáva im dôvod obviňovať namiesto toho Komisiu. Pri presune svojho podnikania do spoločnosti [spoločný podnik Philips/LGE] si mohli zabezpečiť prístup k dokumentom a zamestnancom spoločnosti [spoločný podnik Philips/LGE] napríklad prostredníctvom zmlúv. Okrem toho adresovanie oznámenia námietok a doplňujúceho oznámenia námietok spoločnosti [spoločný podnik Philips/LGE] by nemuselo zlepšiť situáciu spoločností LGE a Philips. Adresáti oznámenia námietok a doplňujúceho oznámenia námietok nie sú povinní využiť svoje právo na obhajobu.

2.   Nerovnaké zaobchádzanie

Spoločnosti LGE a Philips okrem toho uviedli, že ich Komisia diskriminuje vo dvoch ohľadoch. Komisia údajne neobvinila rovnako všetky spoločnosti priamo zapojené do porušenia, z ktorého ich podozrieva, ani rovnako nestíha všetky materské spoločnosti dcérskych spoločností, ktoré dostali oznámenie námietok alebo doplňujúce oznámenie námietok.

Komisia je povinná pristupovať k všetkým stranám v podobnej situácii rovnako okrem prípadov, ak existuje objektívne odôvodnenie pristupovať k nim osobitným spôsobom (13). Dôvody, prečo nie sú určité podniky stíhané v tomto konaní, vychádzajú zo skutočností uvedených v návrhu rozhodnutia. K podnikom v podobnej situácii sa v určitom rozsahu pristupuje osobitným spôsobom, tento prístup sa však javí ako dostatočne odôvodnený.

F.   List o výpočte objemu predaja

Komisia zaslala 24. augusta 2011 všetkým stranám list, v ktorom ich informuje, že ako podklady na výpočet objemu predaja a stanovenie pokuty môže použiť údaje, ktoré tieto strany poskytli vo svojich odpovediach na bežnú žiadosť o informácie. Okrem toho ich informovala, že do výpočtu prípadnej pokuty zahrnie niektoré nepriame predaje do štátov EHP. Na vznesenie prípadných pripomienok strany dostali lehotu dva týždne. Všetky strany doručili odpovede v určenej lehote.

Domnievam sa, že list Komisie z 24. augusta 2011 spolu so žiadosťou o informácie umožnil stranám porozumieť skutočnostiam a metodológii, ktoré Komisia bude chcieť využiť pri určení pokút, a vyjadriť sa k nim. Podľa môjho názoru tento list takisto riešil sťažnosť spoločnosti LGE z 27. júla 2011, že sa nemohla primerane vyjadriť k výpočtu pokuty.

NÁVRH ROZHODNUTIA

Po písomnom a ústnom vypočutí strán Komisia revidovala dĺžku porušovania v prípade niektorých strán. V dôsledku toho bolo trvanie priamej účasti jednej strany na karteli CPT skrátené o 23 mesiacov. Okrem toho bola skrátená účasť jedného spoločného podniku v karteli CDT o 2 mesiace a o 10 mesiacov v karteli CPT, aby sa lepšie zohľadnil jeho vstup do likvidácie.

ZÁVEREČNÁ POZNÁMKA

V súlade s článkom 16 rozhodnutia o pôsobnosti som preskúmal, či sa návrh rozhodnutia zaoberá iba námietkami, v súvislosti s ktorými dostali účastníci príležitosť vyjadriť svoje názory, a dospel som k presvedčeniu, že áno.

Celkovo sa domnievam, že všetci účastníci mohli v tomto konaní účinným spôsobom uplatniť svoje procesné práva.

V Bruseli 3. decembra 2012

Michael ALBERS


(1)  Podľa článkov 16 a 17 rozhodnutia predsedu Európskej komisie 2011/695/EÚ z 13. októbra 2011 o funkcii a pôsobnosti vyšetrovateľa v niektorých konaniach vo veci hospodárskej súťaže. Ú. v. EÚ L 275, 20.10.2011, s. 29 (ďalej len „rozhodnutie o pôsobnosti“).

(2)  Časti tohto textu boli upravené tak, aby sa zabezpečilo nezverejnenie dôverných informácií. Tieto časti sú nahradené súhrnom v hranatých zátvorkách, ktorý nemá dôverný charakter, alebo uvedené v podobe […].

(3)  Chunghwa Picture Tubes Co. Ltd, Chunghwa Picture Tubes (Malajzia) Sdn. Bhd. a CPTF Optronics Co. Ltd.

(4)  Samsung SDI Co. Ltd., Samsung SDI Germany GmbH a Samsung SDI (Malajzia) Sdn. Bhd.

(5)  Royal Philips Electronics NV.

(6)  LG Electronics Inc., […].

(7)  Toshiba Corporation a […].

(8)  Nariadenie Rady (ES) č. 1/2003 zo 16. decembra 2002 o vykonávaní pravidiel hospodárskej súťaže stanovených v článkoch 81 a 82 Zmluvy (Ú. v. ES L 1, 4.1.2003, s. 1).

(9)  Nariadenie Komisie (ES) č. 773/2004 zo 7. apríla 2004, ktoré sa týka vedenia konania Komisiou podľa článkov 81 a 82 Zmluvy o založení ES (Ú. v. EÚ L 123, 27.4.2004, s. 18).

(10)  Spoločnosti LGE a Philips zlúčili 1. júla 2001 svoje podniky v odvetví CRT do spoločného podniku, na čele ktorého stála spoločnosť [spoločný podnik Philips/LGE], a vytvorili skupinu [spoločný podnik Philips/LGE].

(11)  Pozri Ú. v. EÚ C 308, 20.10.2011, s. 6, ods. 112.

(12)  Pozri vec C-407/08 P Knauf Gips, Zb. [2010], s. I-06375, bod 23 a nasl.

(13)  Vec T-24/05, Alliance One International, Inc., Zb. [2010], s. II-05329, body 157 a 218.


19.10.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 303/13


Zhrnutie rozhodnutia Komisie

z 5. decembra 2012,

týkajúceho sa konania podľa článku 101 Zmluvy o fungovaní európskej únie a článku 53 Dohody o EHP

(Vec COMP/39.437 – Elektrónky pre obrazovky televízorov a počítačov)

[oznámené pod číslom C(2012) 8839]

(Iba anglické znenie je autentické)

(Text s významom pre EHP)

2013/C 303/07

Komisia prijala 5. decembra 2012 rozhodnutie týkajúce sa konania podľa článku 101 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a článku 53 Dohody o EHP. V súlade s ustanoveniami článku 30 nariadenia Rady (ES) č. 1/2003  (1) Komisia týmto uverejňuje mená dotknutých strán a hlavný obsah rozhodnutia vrátane všetkých uložených pokút, pričom sa zohľadňuje oprávnený záujem podnikov chrániť svoje obchodné tajomstvo.

1.   ÚVOD

(1)

Európska Komisia prijala 5. decembra 2012 rozhodnutie týkajúce sa dvoch samostatných porušení článku 101 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ďalej len „zmluva“) a článku 53 Dohody o EHP v odvetví obrazoviek s katódovou trubicou (ďalej len „elektrónky CRT“, z angl. cathode ray tubes). Porušenie právnych predpisov spočívalo v tom, že adresáti rozhodnutia uzavreli tajné dohody o cenách, podieloch na trhu, zákazníkoch a výrobe, vymieňali si dôverné informácie a monitorovali plnenie tajných dohôd.

(2)

Rozhodnutie bolo určené týmto právnym subjektom: Chunghwa Picture Tubes Co., Ltd., Chunghwa Picture Tubes (Malajzia) Sdn. Bhd., CPTF Optronics Co., Ltd. („Chunghwa“); Samsung SDI Co., Ltd., Samsung SDI (Malajzia) Berhad, Samsung SDI Germany GmbH („Samsung SDI“); Koninklijke Philips Electronics NV („Philips“); LG Electronics, Inc („LGE“); Panasonic Corporation („Panasonic“); Toshiba Corporation („Toshiba“); MT Picture Display Co., Ltd. („MTPD“); Technicolor SA („Technicolor“).

2.   OPIS VECI

2.1.   Príslušný výrobok

(3)

Príslušný výrobok (elektrónka CRT) je vákuový sklenený obal obsahujúci elektrónovú trysku a fluorescenčnú obrazovku. Existujú dva rozdielne typy elektrónok CRT, na ktoré sa vzťahovali dve samostatné porušenia právnych predpisov: i) elektrónky pre monitory počítačov („CDT“), a ii) elektrónky pre farebné televízory („CPT“).

(4)

Technológiu CRT od začiatku 21. storočia postupne nahrádzajú alternatívne technológie ako LCD a plazmové panely.

2.2.   Postup

(5)

Po žiadosti spoločnosti Chunghwa o oslobodenie od pokuty v súlade s podmienkami oznámenia o zhovievavosti z roku 2006 Komisia v novembri 2007 vykonala inšpekcie, po ktorých jej predložili žiadosti o oslobodenie od pokuty tieto spoločnosti: Samsung SDI, Panasonic (spolu s MTPD), Philips a Technicolor. Stranám bolo takisto adresovaných niekoľko požiadaviek o informácie.

(6)

Komisia 23. novembra 2009 prijala oznámenie námietok. Ústne vypočutie sa konalo 26. – 27. mája 2010. Komisia vypracovala 2. decembra 2010 pre spoločnosti Panasonic, MTPD a Toshiba opis skutočností týkajúci sa rozhodujúceho vplyvu materských spoločností na spoločnosť MTPD.

(7)

Komisia 1. júna 2012 prijala doplňujúce oznámenie námietok, adresované spoločnostiam Philips a LGE, týkajúce sa ich zodpovednosti. Ústne vypočutie týchto strán sa konalo 6. septembra 2012. Komisia vypracovala 5. júla 2012 opis skutočností pre všetkých adresátov oznámenia námietok z 23. novembra 2009, týkajúci sa kontaktov účastníkov kartelu zo skupiny Philips, skupiny LGE a skupiny spoločného podniku Philips/LGE.

(8)

Poradný výbor pre obmedzujúce postupy a dominantné postavenie vydal 19. novembra 2012 a 3. decembra 2012 priaznivé stanovisko.

2.3.   Zhrnutie porušovania právnych predpisov

(9)

Celkovo trval kartel CDT od októbra 1996 do marca 2006 a kartel CPT od decembra 1997 do novembra 2006.

(10)

Adresáti rozhodnutia v rámci kartelu CDT určovali ceny, prideľovali si podiely na trhu a zákazníkov a obmedzovali výrobu. Adresáti rozhodnutia v rámci kartelu CPT určovali ceny, prideľovali si podiely na trhu a zákazníkov a obmedzovali výrobu. Určovanie cien, podielov na trhu a obmedzenie výroby sa pravidelne monitorovali v oboch karteloch a v prípade kartelu CDT sa obmedzenie výroby niekoľkokrát kontrolovalo návštevami v továrňach. Adresáti sa takisto zapojili do výmeny obchodne citlivých informácií v oboch karteloch. Adresáti v karteli CPT sa takisto usilovali o udržanie cenového rozdielu medzi rovnakými produktmi uvádzanými na trh v Európe a Ázii.

(11)

Oba kartely boli vysoko organizované. Pravidelne sa uskutočňovali mnohostranné stretnutia adresátov na rozličných podnikových úrovniach až po vedenie spoločností. Mnohostranné stretnutia doplňovali dvojstranné stretnutia a iné výmeny. Pôvodne sa o CDT a CPT rokovalo v rámci rovnakých kontaktov kartelov, čoskoro sa však prejavilo rozdelenie medzi kontakty kartelov CDT a CPT. Zameranie kontaktov kartelu sa postupne vyvíjalo na základe rozvoja odvetvia, napríklad pri zvyšovaní dopytu po elektrónkach CRT väčších rozmerov.

(12)

Kontakty členov kartelu CDT sa uskutočňovali najmä v Ázii, kontakty členov kartelu CPT sa zase konali tak v Ázii, ako aj v Európe. Od roku 1999 sa kontakty členov kartelu CPT začali organizovať častejšie aj v Európe ako doplnenie stretnutí kartelu, ktoré sa začali v Ázii. V karteli CPT boli opatrenia dosiahnuté v ázijskom a európskom karteli vzájomne prepojené. Európske stretnutia sa konkrétnejšie zamerali na Európu a kontakty kartelu v Ázii zreteľnejšie pokrývali celosvetovú úroveň. Kontakty kartelu týkajúce sa Európy sa však jednoznačne uskutočňovali v Ázii aj v Európe.

2.4.   Adresáti

(13)

Tieto podniky porušili článok 101 Zmluvy a článok 53 Dohody o EHP tým, že sa v uvedených obdobiach podieľali na jednom a pokračujúcom súbore dohôd a zosúladenom postupe v odvetví elektrónok pre monitory počítačov:

a)

Chunghwa Picture Tubes Co., Ltd., Chunghwa Picture Tubes (Malajzia) Sdn. Bhd., CPTF Optronics Co., Ltd., od 24. októbra 1996 do 14. marca 2006;

b)

Samsung SDI Co., Ltd., Samsung SDI (Malajzia) Berhad, od 23. novembra 1996 do 14. marca 2006;

c)

Koninklijke Philips Electronics NV, od 28. januára 1997 do 30. januára 2006;

d)

LG Electronics, Inc., od 24. októbra 1996 do 30. januára 2006.

(14)

Tieto podniky porušili článok 101 Zmluvy a článok 53 Dohody o EHP tým, že sa v uvedených obdobiach podieľali na jednom a pokračujúcom súbore dohôd a zosúladenom postupe v odvetví elektrónok, ktoré sa používajú v obrazovkách farebných televízorov:

a)

Chunghwa Picture Tubes Co., Ltd., Chunghwa Picture Tubes (Malajzia) Sdn. Bhd., CPTF Optronics Co., Ltd., od 3. decembra 1997 do 6. decembra 2005;

b)

Samsung SDI Co., Ltd., Samsung SDI (Malajzia) Berhad, Samsung SDI Germany GmbH, od 3. decembra 1997 do 15. novembra 2006;

c)

Panasonic Corporation, od 15. júla 1999 do 12. júna 2006;

d)

Toshiba Corporation, od 16. mája 2000 do 12. júna 2006;

e)

MT Picture Display Co., Ltd., od 1. apríla 2003 do 12. júna 2006;

f)

Koninklijke Philips Electronics NV, od 21. septembra 1999 do 30. januára 2006;

g)

LG Electronics, Inc., od 3. decembra 1997 do 30. januára 2006;

h)

Technicolor SA, od 25. marca 1999 do 19. septembra 2005.

2.5.   Nápravné opatrenia

(15)

Toto rozhodnutie sa opiera o usmernenia o pokutách z roku 2006 (2).

2.5.1.   Základná výška pokuty

(16)

Základná výška pokuty, ktorá sa uloží dotknutým podnikom, sa určí s ohľadom na príslušnú hodnotu predaja tovarov a služieb, ktoré súvisia s porušovaním právnych predpisov a ktoré podniky predali v príslušnej zemepisnej oblasti EHP.

(17)

Na účely stanovenia hodnoty predaja v tomto prípade sa ročný obrat v EHP skladá z prvého „skutočného“ predaja CDT alebo CPT – samotných alebo integrovaných do počítačov alebo farebných televízorov ako konečných produktov – do EHP počas obdobia porušovania právnych predpisov. To zahŕňa priame predaje v rámci EHP (CDT alebo CPT priamo predané zákazníkom v rámci EHP) a priame predaje v rámci EHP v podobe spracovaných produktov (CDT alebo CPT zabudované v rámci skupiny do konečných počítačových monitorov alebo farebných televízorov a následne predané zákazníkom v rámci EHP), ktoré uskutočnil niektorý z adresátov rozhodnutia alebo ich spoločný podnik. Súčasťou diskusií v karteloch v tomto prípade boli aj predaje CDT a CPT zákazníkom v rámci skupiny, a preto sú tieto predaje zahrnuté v hodnotách predaja. Hodnota CDT a CPT je pri výpočte príslušnej hodnoty predaja zahrnutá len vtedy, ak členovia kartelu predávali spracované produkty v rámci EHP neprepojeným zákazníkom.

(18)

Komisia pri určení príslušnej hodnoty predaja zohľadňuje predaje výrobkov, ktoré boli dodané v rámci EHP. Týmto spôsobom sa preukáže výrazná spojitosť s EHP, ktorá odráža hospodársky význam porušovania právnych predpisov v rámci EHP.

(19)

V tomto prípade je primerané vziať za základ výpočtu hodnoty predaja priemernú ročnú hodnotu predaja (vychádzajúcu zo skutočných predajov počas celého obdobia trvania porušovania právnych predpisov) a zohľadniť výrazný pokles predaja všetkých podnikov v období od začiatku do konca porušovania predpisov a značné medziročné rozdiely hodnoty predaja.

(20)

Vzhľadom na povahu porušenia právnych predpisov, geografický rozsah a vykonávanie sa percentuálny podiel pre pohyblivú výšku pokuty a dodatočnú sumu (tzv. „vstupný poplatok“) stanovuje na 19 % hodnoty predaja pre kartel CDT a 18 % hodnoty predaja pre kartel CPT pre všetky dotknuté podniky.

(21)

Na karteloch CPT a CDT sa podieľala spoločnosť LGE priamo a prostredníctvom dcérskych podnikov a spoločnosť Philips prostredníctvom dcérskych podnikov do konca júna 2001, a potom ich účasť pokračovala v rámci spoločného podniku Philips/LGE. Na karteli CPT sa podieľala spoločnosť Panasonic priamo a prostredníctvom dcérskych podnikov a spoločnosť Toshiba priamo do konca marca 2003, a potom ich účasť pokračovala v rámci spoločného podniku MTPD. V dôsledku toho sa samostatné dodatočné sumy ukladajú iba príslušným materským spoločnostiam daných spoločných podnikov, a to spoločnostiam Philips, LGE, Panasonic a Toshiba.

(22)

Komisia v tomto prípade zohľadňuje skutočné trvanie účasti podnikov na porušovaní právnych predpisov, zaokrúhlené na celé mesiace nadol a pomerne, aby sa plne zohľadnila dĺžka účasti všetkých podnikov na porušovaní, čo vedie k týmto násobiteľom za obdobie účasti:

A.   Kartel CDT

a)

Chunghwa Picture Tubes Co., Ltd., Chunghwa Picture Tubes (Malajzia) Sdn. Bhd. a CPTF Optronics Co., Ltd., spoločne a nerozdielne – 9,33;

b)

Samsung SDI Co., Ltd, a Samsung SDI (Malajzia) Berhad, spoločne a nerozdielne – 9,25;

c)

Koninklijke Philips Electronics NV, za obdobie do vzniku spoločného podniku Philips/LGE – 4,41;

d)

LG Electronics, Inc., za obdobie do vzniku spoločného podniku Philips/LGE – 4,66;

e)

Koninklijke Philips Electronics NV a LG Electronics, Inc, počas fungovania spoločného podniku Philips/LGE – 4,5.

B.   Kartel CPT

a)

Chunghwa Picture Tubes Co., Ltd., Chunghwa Picture Tubes (Malajzia) Sdn. Bhd. a CPTF Optronics Co., Ltd., spoločne a nerozdielne – 8;

b)

Samsung SDI Co., Ltd, Samsung SDI Germany GmbH a Samsung SDI (Malajzia) Berhad, spoločne a nerozdielne – 8,91;

c)

Koninklijke Philips Electronics NV, za obdobie do vzniku spoločného podniku Philips/LGE – 1,75;

d)

LG Electronics, Inc., za obdobie do vzniku spoločného podniku Philips/LGE – 3,5;

e)

Koninklijke Philips Electronics NV a LG Electronics, Inc, počas fungovania spoločného podniku Philips/LGE – 4,5;

f)

Technicolor SA – 6,41;

g)

Panasonic Corporation, za obdobie do vzniku spoločného podniku MTPD – 3,66;

h)

Toshiba Corporation, za obdobie do vzniku spoločného podniku MTPD – 2,83;

i)

Panasonic Corporation, Toshiba Corporation a MT Picture Display Co., Ltd, počas fungovania spoločného podniku MTPD – 3,16.

2.5.2.   Úprava základnej sumy pokuty

(23)

V tejto veci neboli zistené žiadne priťažujúce, ani poľahčujúce okolnosti.

2.5.3.   Osobitné zvýšenie na odradzujúce účely

(24)

V tejto veci sa na odradzujúce účely uplatnil násobiteľ pokút v hodnote 1,1 v prípade spoločnosti Toshiba a v hodnote 1,2 v prípade spoločností Panasonic a MTPD.

2.5.4.   Uplatnenie limitu 10 % obratu

(25)

Konečné jednotlivé výšky pokút sa nachádzajú pod hranicou 10 % celosvetových obratov dotknutých podnikov.

2.5.5.   Uplatnenie oznámenia o zhovievavosti z roku 2006

(26)

Spoločnosť Chunghwa bola prvou spoločnosťou, ktorá poskytla informácie a predložila dôkazy v súlade s podmienkami bodu 8 písm. a) oznámenia o zhovievavosti z roku 2006. Výška pokuty, ktorá sa má uložiť, sa preto v prípade oboch kartelov CDT a CPT znižuje o 100 %.

(27)

V prípade spoločnosti Samsung SDI sa pokuty, ktoré by jej inak boli uložené za účasť na karteloch CDT a CPT, znižujú o 40 %.

(28)

V prípade spoločnosti Philips sa pokuty, ktoré by jej inak boli uložené za účasť na karteloch CDT a CPT, znižujú o 30 %.

(29)

V prípade spoločnosti Technicolor sa pokuty, ktoré by jej inak boli uložené za účasť na karteloch CDT a CPT, znižujú o 10 %.

(30)

Komisia dospela k záveru, že spoločnosti Panasonic a MTPD nespĺňajú podmienky na zníženie pokút.

2.5.6.   Platobná neschopnosť

(31)

Jeden z podnikov sa odvolával na platobnú neschopnosť podľa bodu 35 usmernenia o pokutách z roku 2006. Komisia zvážila toto tvrdenie a dôkladne posúdila finančnú situáciu tohto podniku, ako aj jeho osobitné sociálne a hospodárske podmienky. Na základe výsledkov tohto posúdenia Komisia znížila pokutu.

3.   POKUTY ULOŽENÉ ROZHODNUTÍM

(32)

Za jediné a trvajúce porušenie týkajúce sa odvetvia elektrónok pre monitory počítačov boli uložené pokuty v tejto výške:

a)

Chunghwa Picture Tubes Co., Ltd., Chunghwa Picture Tubes (Malajzia) Sdn. Bhd., CPTF Optronics Co., Ltd., spoločne a nerozdielne zodpovedné: 0 EUR;

b)

Samsung SDI Co., Ltd., Samsung SDI (Malajzia) Berhad, spoločne a nerozdielne zodpovedné: 69 418 000 EUR;

c)

Koninklijke Philips Electronics NV: 73 185 000 EUR;

d)

LG Electronics, Inc.: 116 536 000 EUR;

e)

Koninklijke Philips Electronics NV a LG Electronics, Inc., spoločne a nerozdielne zodpovedné: 69 048 000 EUR.

(33)

Za jediné a trvajúce porušenie týkajúce sa odvetvia elektrónok, ktoré sa používajú v obrazovkách farebných televízorov, boli uložené pokuty v tejto výške:

a)

Chunghwa Picture Tubes Co., Ltd., Chunghwa Picture Tubes (Malajzia) Sdn. Bhd., CPTF Optronics Co., Ltd., spoločne a nerozdielne zodpovedné: 0 EUR;

b)

Samsung SDI Co., Ltd., Samsung SDI (Malajzia) Berhad, Samsung SDI Germany GmbH, spoločne a nerozdielne zodpovedné: 81 424 000 EUR;

c)

Koninklijke Philips Electronics NV: 240 171 000 EUR;

d)

LG Electronics, Inc.: 179 061 000 EUR;

e)

Koninklijke Philips Electronics NV a LG Electronics, Inc., spoločne a nerozdielne zodpovedné: 322 892 000 EUR;

f)

Panasonic Corporation: 157 478 000 EUR;

g)

Toshiba Corporation: 28 048 000 EUR;

h)

Panasonic Corporation, Toshiba Corporation a MT Picture Display Co., Ltd., spoločne a nerozdielne zodpovedné: 86 738 000 EUR;

i)

Panasonic Corporation a MT Picture Display Co., Ltd., spoločne a nerozdielne zodpovedné: 7 885 000 EUR;

j)

Technicolor SA: 38 631 000 EUR.


(1)  Ú. v. ES L 1, 4.1.2003, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ C 210, 1.9.2006, s. 2.


INFORMÁCIE ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

19.10.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 303/17


Oznámenie Ministra hospodárskeho rozvoja Talianskej republiky na základe článku 3 ods. 2 písm. a) smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/22/ES o podmienkach udeľovania a používania povolení na vyhľadávanie, prieskum a ťažbu uhľovodíkov

2013/C 303/08

V zmysle článku 3 ods. 2 písm. a) smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/22/ES z 30. mája 1994 o podmienkach udeľovania a používania povolení na vyhľadávanie, prieskum a ťažbu uhľovodíkov minister hospodárskeho rozvoja informuje o vydaní ministerského výnosu z 9. augusta 2013 týkajúceho sa úpravy morskej oblasti „E“ v Baleárskom mori.

Do troch mesiacov nasledujúcich po dni uverejnenia tohto výnosu v Úradnom vestníku Európskej únie môžu zainteresované subjekty predkladať žiadosti o povolenie na vyhľadávanie alebo prieskum kvapalných a plynných uhľovodíkov podľa platných právnych predpisov v oblasti upravenej podľa ďalej uvedených zemepisných súradníc.

Pravidlá vydávania oprávnení na ťažbu sú uvedené v týchto právnych predpisoch:

zákon č. 613 z 21. júla 1967, zákon č. 9 z 9. januára 1991, legislatívny výnos č. 625 z 25. novembra 1996, ministerský výnos zo 4. marca 2011 a riaditeľský dekrét z 22. marca 2011.

Orgán zodpovedný za vydávanie oprávnení na ťažbu je Ministerstvo pre hospodársky rozvoj – Odbor pre energetiku – Generálne riaditeľstvo pre nerastné a energetické zdroje.

Žiadosti o povolenie na vyhľadávanie alebo prieskum sa musia zasielať doporučenou poštovou zásielkou na túto adresu:

Ministero dello sviluppo economico

Dipartimento per l’energia

Direzione generale delle risorse minerarie ed energetiche

Divisione VI

Via Molise 2

00187 Roma RM

ITALIA

Žiadosti s priloženou dokumentáciou v elektronickej forme možno zasielať aj certifikovanou elektronickou poštou na adresu ene.rme.div6@pec.sviluppoeconomico.gov.it, pričom je potrebný elektronický podpis právneho zástupcu žiadateľa.

Hranica zóny „E“, v súvislosti s ktorou je možné predkladať nové žiadosti, je vymedzená geografickými súradnicami s koncovými bodmi uvedenými v prílohe A, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou výnosu, a plánom uvedeným v prílohe B podľa plavebnej mapy č. 432 „Od Baleárskeho mora po Tyrrhenské more“ vydanej Námorným hydrografickým inštitútom v mierke 1:1 000 000.


PRÍLOHA A

Geografické súradnice „Morskej oblasti E“

Bod

Zemepisná dĺžka východne od Greenwichu

Severná zemepisná šírka

 

1

5°56′,6

41°09′

Priesečník línie Taliansko – Španielsko, medzi bodom A a bodom B a rovnobežkou 41°09′

2

6°00′

41°09′

 

3

6°00′

41°18′

 

4

6°10′

41°18′

 

5

6°10′

41°22′

 

6

6°15′

41°22′

 

7

6°15′

41°25′

 

8

6°20′

41°25′

 

9

6°20′

41°28′

 

10

6°28′

41°28′

 

11

6°28′

41°32′

 

12

6°35′

41°32′

 

13

6°35′

41°35′

 

14

6°39′

41°35′

 

15

6°39′

41°37′

 

16

6°45′

41°37′

 

17

6°45′

41°40′

 

18

6°50′

41°40′

 

19

6°50′

41°42′

 

20

7°08′

41°42′

 

21

7°08′

41°40′

 

22

7°15′

41°40′

 

23

7°15′

41°39′

 

24

7°18′

41°39′

 

25

7°18′

41°37′

 

26

7°25′

41°37′

 

27

7°25′

41°35′

 

28

7°31′

41°35′

 

29

7°31′

41°34′

 

30

7°36′

41°34′

 

31

7°36′

40°05′

 

32

6°16′,68

40°05′

Priesečník rovnobežky 40°05′ a línie Taliansko – Španielsko, medzi bodom G a bodom F

33

6°11′,9

40°21′,5

Bod F línie Taliansko – Španielsko

34

6°10′,1

40°27′,3

Bod E línie Taliansko – Španielsko

35

6°08′,9

40°31′,7

Bod D línie Taliansko – Španielsko

36

6°07′,8

40°35′,7

Bod C línie Taliansko – Španielsko

37

5°57′,6

41°06′,5

Bod B línie Taliansko – Španielsko


PRÍLOHA B

Plán „Úprava morskej oblasti E“ – kartografický základ: podľa plavebnej mapy č. 432 „Od Baleárskeho mora po Tyrrhenské more“ vydanej Námorným hydrografickým inštitútom

Image


19.10.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 303/21


Oznámenie Ministerstva hospodárskeho rozvoja Talianskej republiky na základe článku 3 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/22/ES o podmienkach udeľovania a používania povolení na vyhľadávanie, prieskum a ťažbu uhľovodíkov

2013/C 303/09

Ministerstvu hospodárskeho rozvoja bola doručená žiadosť o povolenie na prieskum uhľovodíkov od spoločnosti Global Petroleum Limited, označená ako „d 82 F.R-.GP“, týkajúca sa oblasti umiestnenej v zóne F (Jadranské more) vymedzenej úsekmi na poludníkoch a rovnobežkách, ktorých koncové body sú označené týmito zemepisnými súradnicami:

Body

Zemepisné súradnice

Zemepisná dĺžka východne od Greenwich

Severná zemepisná šírka

a

17°17′

41°54′

b

Priesečník rovnobežky 41°54′ s hranicou zóny F

c

Priesečník medzi hranicou zóny F a poludníkom 17°27′

d

17°27′

41°36′

e

17°36′

41°36′

f

17°36′

41°30′

g

17°17′

41°30′

Od bodu „b“ po bod „c“ tvorí hranicu uvedenú v žiadosti hranica zóny F.

Uvedené súradnice boli stanovené podľa námornej mapy talianskeho pobrežia, vypracovanej Hydrografickým ústavom Talianskeho vojnového námorníctva v mierke 1:250 000 – Mapa č. 921.

Na základe tohto vymedzenia hraníc je rozloha uvedenej oblasti 745,70 km2.

V súlade s uvedenou smernicou, s článkom 4 legislatívneho výnosu č. 625 z 25. novembra 1996, s ministerským dekrétom zo 4. marca 2011 a riaditeľským dekrétom z 22. marca 2011 Ministerstvo hospodárskeho rozvoja uverejňuje oznámenie s cieľom umožniť, aby zainteresované subjekty mohli predložiť žiadosti o povolenie na prieskum uhľovodíkov pre rovnakú oblasť vymedzenú vyššie.

Orgán, ktorý je zodpovedný za vydanie príslušného povolenia, je Ministerstvo hospodárskeho rozvoja – Odbor energetiky – Generálne riaditeľstvo pre nerastné a energetické zdroje – Oddelenie VI.

Pravidlá vydávania oprávnenia na ťažbu sú uvedené v týchto právnych predpisoch:

zákon č. 613 z 21. júla 1967; zákon č. 9 z 9. januára 1991; legislatívny výnos č. 625 z 25. novembra 1996, ministerský výnos zo 4. marca 2011 a riaditeľský dekrét z 22. marca 2011.

Lehota na predloženie žiadostí je tri mesiace po uverejnení tohto oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Žiadosti doručené po tejto lehote sa nebudú brať do úvahy.

Žiadosti treba zasielať na túto adresu:

Ministero dello sviluppo economico

Dipartimento per l’energia

Direzione generale delle risorse minerarie ed energetiche

Divisione VI

Via Molise 2

00187 Roma RM

ITALIA

Žiadosti možno zasielať aj e-mailom na adresu ene.rme.div6@pec.sviluppoeconomico.gov.it; požadovaná dokumentácia by sa mala doručiť v elektronickom formáte spolu s elektronickým podpisom právneho zástupcu žiadateľa.

V súlade s bodom 2 prílohy A k výnosu predsedu vlády č. 22 z 22. decembra 2010 nesmie celková dĺžka konania na udelenie povolenia presiahnuť 180 dní.


19.10.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 303/23


Oznámenie Ministerstva hospodárskeho rozvoja Talianskej republiky na základe článku 3 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/22/ES o podmienkach udeľovania a používania povolení na vyhľadávanie, prieskum a ťažbu uhľovodíkov

2013/C 303/10

Ministerstvu hospodárskeho rozvoja bola doručená žiadosť o povolenie na prieskum uhľovodíkov od spoločnosti Global Petroleum Limited označená ako „d 83 F.R-.GP“, týkajúca sa oblasti umiestnenej v zóne F (Jadranské more) vymedzenej úsekmi na poludníkoch a rovnobežkách, ktorých koncové body sú označené týmito zemepisnými súradnicami:

Body

Zemepisné súradnice

Zemepisná dĺžka východne od Greenwich

Severná zemepisná šírka

a

Priesečník poludníka 18°00′ s hranicou zóny F

b

Priesečník medzi hranicou zóny F a poludníkom 18°13′

c

18°13′

41°28′

d

18°16′

41°28′

e

18°16′

41°26′

f

18°19′

41°26′

g

18°19′

41°23′

h

18°22′

41°23′

i

18°22′

41°15′

l

18°12′

41°15′

m

18°12′

41°17′

n

18°09′

41°17′

o

18°09′

41°19′

p

18°07′

41°19′

q

18°07′

41°20′

r

18°04′

41°20′

s

18°04′

41°22′

t

18°00′

41°22′

Od bodu „a“ po bod „b“ tvorí hranicu uvedenú v žiadosti hranica zóny F.

Uvedené súradnice boli stanovené podľa námornej mapy talianskeho pobrežia vypracovanej Hydrografickým ústavom Talianskeho vojnového námorníctva v mierke 1:250 000 – Mapa č. 921.

Na základe tohto vymedzenia hraníc je rozloha uvedenej oblasti 745,30 km2.

V súlade s uvedenou smernicou, s článkom 4 legislatívneho výnosu č. 625 z 25. novembra 1996, s ministerským dekrétom zo 4. marca 2011 a riaditeľským dekrétom z 22. marca 2011 Ministerstvo hospodárskeho rozvoja uverejňuje oznámenie s cieľom umožniť, aby zainteresované subjekty mohli predložiť žiadosti o povolenie na prieskum uhľovodíkov pre rovnakú oblasť vymedzenú vyššie.

Orgán, ktorý je zodpovedný za vydanie príslušného povolenia, je Ministerstvo hospodárskeho rozvoja – Odbor energetiky – Generálne riaditeľstvo pre nerastné a energetické zdroje – Oddelenie VI.

Pravidlá vydávania oprávnenia na ťažbu sú uvedené v týchto právnych predpisoch:

zákon č. 613 z 21. júla 1967; zákon č. 9 z 9. januára 1991; legislatívny výnos č. 625 z 25. novembra 1996, ministerský výnos zo 4. marca 2011 a riaditeľský dekrét z 22. marca 2011.

Lehota na predloženie žiadostí je tri mesiace po uverejnení tohto oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Žiadosti doručené po tejto lehote sa nebudú brať do úvahy.

Žiadosti treba zasielať na túto adresu:

Ministero dello sviluppo economico

Dipartimento per l’energia

Direzione generale delle risorse minerarie ed energetiche

Divisione VI

Via Molise 2

00187 Roma RM

ITALIA

Žiadosti možno zasielať aj e-mailom na adresu ene.rme.div6@pec.sviluppoeconomico.gov.it; požadovaná dokumentácia by sa mala doručiť v elektronickom formáte spolu s elektronickým podpisom právneho zástupcu žiadateľa.


19.10.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 303/25


Oznámenie Ministerstva hospodárskeho rozvoja Talianskej republiky na základe článku 3 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/22/ES o podmienkach udeľovania a používania povolení na vyhľadávanie, prieskum a ťažbu uhľovodíkov

2013/C 303/11

Ministerstvu hospodárskeho rozvoja bola doručená žiadosť o povolenie na prieskum uhľovodíkov od spoločnosti Petroceltic Italia Srl ed Edison SpA, označená ako „d 84 F.R-.EL“, týkajúca sa oblasti umiestnenej v zóne F (Jadranské more a Otrantský prieliv) vymedzenej úsekmi na poludníkoch a rovnobežkách, ktorých koncové body sú označené týmito zemepisnými súradnicami:

Body

Zemepisné súradnice

Zemepisná dĺžka východne od Greenwich

Severná zemepisná šírka

a

18°42′

39°49′

b

18°53′

39°49′

c

18°53′

39°46′

d

18°54′

39°46′

e

18°54′

39°45′

f

Priesečník rovnobežky 39°45′ s hranicou zóny F

g

Priesečník medzi hranicou zóny F a rovnobežkou 39°29′

h

18°49′

39°29′

i

18°49′

39°30′

l

18°40′

39°30′

m

18°40′

39°43′

n

18°41′

39°43′

o

18°41′

39°44′

p

18°42′

39°44′

Od bodu „f“ po bod „g“ tvorí hranicu uvedenú v žiadosti hranica zóny F.

Uvedené súradnice boli stanovené podľa námornej mapy talianskeho pobrežia, vypracovanej Hydrografickým ústavom Talianskeho vojnového námorníctva v mierke 1:250 000 – Mapa č. 920.

Na základe tohto vymedzenia hraníc je rozloha uvedenej oblasti 729,20 km2.

V súlade s uvedenou smernicou, s článkom 4 legislatívneho výnosu č. 625 z 25. novembra 1996, s ministerským dekrétom zo 4. marca 2011 a riaditeľským dekrétom z 22. marca 2011 Ministerstvo hospodárskeho rozvoja uverejňuje oznámenie s cieľom umožniť, aby zainteresované subjekty mohli predložiť žiadosti o povolenie na prieskum uhľovodíkov pre rovnakú oblasť vymedzenú vyššie.

Orgán, ktorý je zodpovedný za vydanie príslušného povolenia, je Ministerstvo hospodárskeho rozvoja – Odbor energetiky – Generálne riaditeľstvo pre nerastné a energetické zdroje – Oddelenie VI.

Pravidlá vydávania oprávnenia na ťažbu sú uvedené v týchto právnych predpisoch:

zákon č. 613 z 21. júla 1967; zákon č. 9 z 9. januára 1991; legislatívny výnos č. 625 z 25. novembra 1996, ministerský výnos zo 4. marca 2011 a riaditeľský dekrét z 22. marca 2011.

Lehota na predloženie žiadostí je tri mesiace po uverejnení tohto oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Žiadosti doručené po tejto lehote sa nebudú brať do úvahy.

Žiadosti treba zasielať na túto adresu:

Ministero dello sviluppo economico

Dipartimento per l’energia

Direzione generale delle risorse minerarie ed energetiche

Divisione VI

Via Molise 2

00187 Roma RM

ITALIA

Žiadosti možno zasielať aj e-mailom na adresu ene.rme.div6@pec.sviluppoeconomico.gov.it; požadovaná dokumentácia by sa mala doručiť v elektronickom formáte spolu s elektronickým podpisom právneho zástupcu žiadateľa.

V súlade s bodom 2 prílohy A k výnosu predsedu vlády č. 22 z 22. decembra 2010 nesmie celková dĺžka konania na udelenie povolenia presiahnuť 180 dní.


V Oznamy

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

Európska komisia

19.10.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 303/27


Predbežné oznámenie o koncentrácii

(Vec COMP/M.7020 – LVMH/Loro Piana)

(Text s významom pre EHP)

2013/C 303/12

1.

Komisii bolo 11. októbra 2013 podľa článku 4 nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (1) doručené oznámenie o zamýšľanej koncentrácii, ktorou podnik LVMH Moët Hennessy – Louis Vuitton SA (LVMH, Francúzsko), pod kontrolou skupiny Group Arnault SAS, získava v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) o fúziách kontrolu nad celým podnikom Loro Piana SpA (Loro Piana, Taliansko) prostredníctvom kúpy akcií.

2.

Predmet činnosti dotknutých podnikov:

LVMH: výroba a predaj luxusného tovaru (vín a liehovín, módnych a kožených výrobkov vrátane doplnkov, parfumov a kozmetiky, hodiniek a šperkov, selective retailing ako aj odvetvie luxusných jácht). LVMH je pod kontrolou skupiny Groupe Arnault, ktorá tiež kontroluje podnik Christian Dior Couture,

Loro Piana: výroba a predaj luxusného módneho tovaru, kožených výrobkov, doplnkov, topánok, ako aj textílií, látok, priadze pre módne výrobky a látky pre dekorácie interiérov a nábytok.

3.

Na základe predbežného posúdenia a bez toho, aby bolo dotknuté konečné rozhodnutie v tejto veci, sa Komisia domnieva, že oznámená transakcia by mohla patriť do rozsahu pôsobnosti nariadenia ES o fúziách.

4.

Komisia vyzýva zainteresované tretie strany, aby predložili prípadné pripomienky k zamýšľanej koncentrácii.

Pripomienky musia byť Komisii doručené najneskôr do 10 dní od dátumu uverejnenia tohto oznámenia. Pripomienky je možné zaslať faxom (+32 22964301), e-mailom na adresu COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu alebo poštou s uvedením referenčného čísla COMP/M.7020 – LVMH/Loro Piana na túto adresu:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1 („nariadenie ES o fúziách“).


INÉ AKTY

Európska komisia

19.10.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 303/28


Oznámenie o žiadosti podľa článku 30 smernice 2004/17/ES

Žiadosť podaná obstarávateľom

2013/C 303/13

Dňa 1. októbra 2013 Komisia dostala žiadosť podľa článku 30 ods. 5 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/17/ES z 31. marca 2004 o koordinácii postupov obstarávania subjektov pôsobiacich v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb. Prvým pracovným dňom po doručení žiadosti je 2. október 2013.

Táto žiadosť, ktorú podala spoločnosť Österreichische Post AG, sa týka poštových služieb a ostatných služieb iných ako poštové služby uvedených v článku 6 ods. 2 písm. b) a c) smernice 2004/17/ES v Rakúsku. V uvedenom článku 30 sa stanovuje, že smernica 2004/17/ES sa neuplatňuje, ak je príslušná činnosť priamo vystavená hospodárskej súťaži na trhoch, na ktoré nie je obmedzený prístup. Tieto podmienky sa vyhodnocujú výlučne na účely smernice 2004/17/ES a nie je nimi dotknuté uplatňovanie pravidiel hospodárskej súťaže.

Komisia má prijať rozhodnutie o tejto žiadosti v lehote troch mesiacov od pracovného dňa uvedeného vyššie. Uvedená lehota teda uplynie 2. januára 2014.

Táto lehota sa môže predĺžiť o tri mesiace. Prípadné predĺženie lehoty sa musí uverejniť.

Podľa článku 30 ods. 6 druhého pododseku sa ďalšie žiadosti týkajúce sa poštových služieb a ostatných služieb iných ako poštové služby v Rakúsku, predložené pred uplynutím lehoty stanovenej v súvislosti s touto žiadosťou, nebudú považovať za nové konania a budú sa vybavovať v rámci tejto žiadosti.