ISSN 1977-1037

doi:10.3000/19771037.C_2012.376.slk

Úradný vestník

Európskej únie

C 376

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 55
6. decembra 2012


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

II   Oznámenia

 

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2012/C 376/01

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec COMP/M.6705 – Procter & Gamble/Teva Pharmaceuticals OTC II) ( 1 )

1

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2012/C 376/02

Výmenný kurz eura

2

 

INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA EURÓPSKEHO HOSPODÁRSKEHO PRIESTORU

 

Dozorný úrad EZVO

2012/C 376/03

Neexistencia štátnej pomoci v zmysle článku 61 ods. 1 Dohody o EHP

3

2012/C 376/04

Štátna pomoc – rozhodnutie o nevznesení námietok

4

2012/C 376/05

Neexistencia štátnej pomoci v zmysle článku 61 ods. 1 Dohody o EHP

5

2012/C 376/06

Štátna pomoc – rozhodnutie o nevznesení námietok

6

2012/C 376/07

Oznámenie Dozorného úradu EZVO

7

 

V   Oznamy

 

INÉ AKTY

 

Európska komisia

2012/C 376/08

Uverejnenie žiadosti o zmenu a doplnenie podľa článku 6 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 510/2006 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín

8

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

 


II Oznámenia

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

Európska komisia

6.12.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 376/1


Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii

(Vec COMP/M.6705 – Procter & Gamble/Teva Pharmaceuticals OTC II)

(Text s významom pre EHP)

2012/C 376/01

Dňa 9. novembra 2012 sa Komisia rozhodla nevzniesť námietku voči uvedenej oznámenej koncentrácii a vyhlásiť ju za zlučiteľnú so spoločným trhom. Toto rozhodnutie je založené na článku 6 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 139/2004. Úplné znenie rozhodnutia je dostupné iba v angličtine jazyku a bude zverejnené po odstránení akýchkoľvek obchodných tajomstiev. Bude dostupné:

v časti webovej stránky Komisie o hospodárskej súťaži venovanej fúziám (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Táto webová stránka poskytuje rôzne možnosti na vyhľadávanie individuálnych rozhodnutí o fúziách podľa názvu spoločnosti, čísla prípadu, dátumu a sektorových indexov,

v elektronickej podobe na webovej stránke EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) pod číslom dokumentu 32012M6705. EUR-Lex predstavuje online prístup k európskemu právu.


IV Informácie

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

Európska komisia

6.12.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 376/2


Výmenný kurz eura (1)

5. decembra 2012

2012/C 376/02

1 euro =


 

Mena

Výmenný kurz

USD

Americký dolár

1,3065

JPY

Japonský jen

107,31

DKK

Dánska koruna

7,4599

GBP

Britská libra

0,81190

SEK

Švédska koruna

8,6510

CHF

Švajčiarsky frank

1,2128

ISK

Islandská koruna

 

NOK

Nórska koruna

7,3560

BGN

Bulharský lev

1,9558

CZK

Česká koruna

25,218

HUF

Maďarský forint

282,62

LTL

Litovský litas

3,4528

LVL

Lotyšský lats

0,6965

PLN

Poľský zlotý

4,1198

RON

Rumunský lei

4,5445

TRY

Turecká líra

2,3350

AUD

Austrálsky dolár

1,2483

CAD

Kanadský dolár

1,2960

HKD

Hongkongský dolár

10,1255

NZD

Novozélandský dolár

1,5826

SGD

Singapurský dolár

1,5921

KRW

Juhokórejský won

1 414,07

ZAR

Juhoafrický rand

11,4554

CNY

Čínsky juan

8,1395

HRK

Chorvátska kuna

7,5200

IDR

Indonézska rupia

12 582,01

MYR

Malajzijský ringgit

3,9735

PHP

Filipínske peso

53,378

RUB

Ruský rubeľ

40,2670

THB

Thajský baht

40,083

BRL

Brazílsky real

2,7511

MXN

Mexické peso

16,9098

INR

Indická rupia

71,2780


(1)  Zdroj: referenčný výmenný kurz publikovaný ECB.


INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA EURÓPSKEHO HOSPODÁRSKEHO PRIESTORU

Dozorný úrad EZVO

6.12.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 376/3


Neexistencia štátnej pomoci v zmysle článku 61 ods. 1 Dohody o EHP

2012/C 376/03

Dozorný úrad EZVO nepovažuje oznámené opatrenie za štátnu pomoc v zmysle článku 61 ods. 1 Dohody o EHP:

Dátum prijatia rozhodnutia

:

27. júna 2012

Vec č.

:

68532

Rozhodnutie č.

:

245/12/COL

Štát EZVO

:

Nórsko

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

:

obec Andøy

8480 Andenes

NORWAY

Názov (a/alebo meno príjemcu)

:

predaj akcií, ktoré má obec v A.H. Holding AS, iným akcionárom spoločnosti

Forma pomoci

:

neuplatňuje sa

Rozpočet

:

predajná cena vo výške 7,1 miliónov NOK (2010)

Trvanie

:

neuplatňuje sa

Autentické znenie rozhodnutia, ktoré neobsahuje dôverné informácie, možno nájsť na webovej stránke Dozorného úradu EZVO:

http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/


6.12.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 376/4


Štátna pomoc – rozhodnutie o nevznesení námietok

2012/C 376/04

Dozorný úrad EZVO nemá žiadne námietky voči tomuto opatreniu štátnej pomoci:

Dátum prijatia rozhodnutia

:

20. júna 2012

Vec č.

:

71379

Rozhodnutie č.

:

226/12/COL

Štát EZVO

:

Island

Názov

:

Schválenie použitia pomoci poskytnutej banke Landsbankinn na akvizíciu Sparisjóður Svarfdæla

Právny základ

:

článok 61 ods. 3 písm. b) Dohody o EHP

Účel

:

odstránenie vážneho narušenia hospodárstva

Trvanie

:

neuplatňuje sa

Odvetvia hospodárstva

:

finančný sektor

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

:

Ministerstvo financií

Arnarhvoli

150 Reykjavík

ICELAND

Autentické znenie rozhodnutia, ktoré neobsahuje dôverné informácie, možno nájsť na webovej stránke Dozorného úradu EZVO:

http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/


6.12.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 376/5


Neexistencia štátnej pomoci v zmysle článku 61 ods. 1 Dohody o EHP

2012/C 376/05

Dozorný úrad EZVO nepovažuje oznámené opatrenie za štátnu pomoc v zmysle článku 61 ods. 1 Dohody o EHP:

Dátum prijatia rozhodnutia

:

4. júla 2012

Vec č.

:

65139

Rozhodnutie č.

:

č. 260/12/COL

Štát EZVO

:

Nórsko

Názov (a/alebo meno príjemcu)

:

Letisko Skien

Právny základ

:

článok 61 ods. 1 a článok 59 ods. 2 Dohody o EHP

Typ opatrenia

:

žiadna pomoc/povinnosť verejnej služby (žiadne námietky)/uzavretie prípadu

Forma pomoci

:

príspevok/zvýhodnený úver

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

:

Municipality of Skien

Postbox 158

3701 Skien

NORWAY

Autentické znenie rozhodnutia, ktoré neobsahuje dôverné informácie, možno nájsť na webovej stránke Dozorného úradu EZVO:

http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/


6.12.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 376/6


Štátna pomoc – rozhodnutie o nevznesení námietok

2012/C 376/06

Dozorný úrad EZVO nemá žiadne námietky voči tomuto opatreniu štátnej pomoci:

Dátum prijatia rozhodnutia

:

4. júla 2012

Vec č.

:

71061

Rozhodnutie č.

:

262/12/COL

Štát EZVO

:

Island

Názov (a/alebo meno príjemcu)

:

Zmeny v podpornej schéme týkajúcej sa dočasnej úhrady v súvislosti s filmovou tvorbou

Právny základ

:

zákon č. 158/2011, ktorým sa mení zákon č. 43/1999 o dočasných úhradách v súvislosti s filmovou tvorbou

Účel

:

kultúra

Forma pomoci

:

dotácia

Trvanie

:

do 31. decembra 2016

Odvetvia hospodárstva

:

audiovizuálna produkcia

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

:

Ministerstvo priemyslu, energetiky a cestovného ruchu

Arnarhvoli

150 Reykjavik

ICELAND

Autentické znenie rozhodnutia, ktoré neobsahuje dôverné informácie, možno nájsť na webovej stránke Dozorného úradu EZVO:

http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/


6.12.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 376/7


Oznámenie Dozorného úradu EZVO

2012/C 376/07

Dňa 6. novembra 2012 bola Dozornému úradu EZVO doručená žiadosť podľa článku 30 ods. 4 smernice 2004/17/ES. Prvým pracovným dňom po doručení žiadosti je 7. november 2012.

Táto žiadosť, ktorú podala nórska vláda, sa týka činností súvisiacich s prieskumom alebo ťažbou ropy a zemného plynu v nórskom kontinentálnom šelfe a činností zameraných na umožnenie prepravy zemného plynu prostredníctvom ťažobných plynovodných sietí v Nórsku. V uvedenom článku 30 sa stanovuje, že smernica 2004/17/ES sa neuplatňuje, ak je daná činnosť priamo vystavená hospodárskej súťaži na trhoch, na ktoré nie je obmedzený prístup. Posúdenie týchto podmienok sa uskutočňuje výlučne na účely smernice 2004/17/ES a nie je ním dotknuté uplatňovanie pravidiel hospodárskej súťaže.

Dozorný úrad EZVO má prijať rozhodnutie o tejto žiadosti v lehote troch mesiacov od 7. novembra 2012. Lehota teda uplynie 7. februára 2013.

Uvedená lehota sa však v náležite odôvodnených prípadoch môže predĺžiť maximálne o tri mesiace, najmä ak informácie poskytnuté v žiadosti alebo v dokumentoch, ktoré k nej boli priložené, sú neúplné alebo nepresné alebo ak v oznámených skutočnostiach došlo k podstatným zmenám. Takéto predĺženie bude predmetom uverejnenia. Podľa článku 30 ods. 6 druhého pododseku sa ďalšie žiadosti, ktoré sa týkajú činností súvisiacich s prieskumom alebo ťažbou ropy a zemného plynu v nórskom kontinentálnom šelfe a činností zameraných na umožnenie prepravy zemného plynu prostredníctvom ťažobných plynovodných sietí v Nórsku a ktoré boli predložené pred uplynutím lehoty otvorenej v súvislosti s touto žiadosťou, nepovažujú za nové konania a vybavujú sa v rámci tejto žiadosti.


V Oznamy

INÉ AKTY

Európska komisia

6.12.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 376/8


Uverejnenie žiadosti o zmenu a doplnenie podľa článku 6 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 510/2006 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín

2012/C 376/08

Týmto uverejnením sa poskytuje právo vzniesť námietky proti žiadosti o zmenu a doplnenie podľa článku 7 nariadenia Rady (ES) č. 510/2006 (1). Vznesené námietky sa musia Komisii doručiť do šiestich mesiacov po uverejnení tejto žiadosti.

ŽIADOSŤ O ZMENU A DOPLNENIE

NARIADENIE RADY (ES) č. 510/2006

ŽIADOSŤ O ZMENU A DOPLNENIE V SÚLADE S ČLÁNKOM 9

„SIERRA DE CÁDIZ“

ES č.: ES-PDO-0105-0219-10.03.2011

CHZO ( ) CHOP ( X )

1.   Položka v špecifikácii výrobku, ktorej sa zmena a doplnenie týka:

Názov výrobku

Opis výrobku

Zemepisná oblasť

Dôkaz o pôvode

Spôsob výroby

Spojenie

Označovanie

Vnútroštátne požiadavky

Iné (uveďte)

2.   Druh zmeny a doplnenia (zmien a doplnení):

Zmena a doplnenie jednotného dokumentu alebo zhrnutia

Zmena a doplnenie špecifikácie zapísaného CHOP alebo CHZO, ku ktorému nebol uverejnený jednotný dokument ani zhrnutie

Zmena a doplnenie špecifikácie, ktorá nevyžaduje zmenu a doplnenie uverejneného jednotného dokumentu [článok 9 ods. 3 nariadenia (ES) č. 510/2006]

Dočasná zmena a doplnenie špecifikácie vyplývajúca z uloženia záväzných hygienických alebo rastlinolekárskych opatrení zo strany verejných orgánov [článok 9 ods. 4 nariadenia (ES) č. 510/2006]

3.   Zmena a doplnenie (zmeny a doplnenia):

3.1.   Bod A „názov výrobku“:

Názov výrobku sa nemení, mení sa však spôsob, akým sa názov uvádza. S cieľom zabezpečiť súlad s nariadením (ES) č. 510/2006 sa výraz „Denominación de Origen Protegida (D.O.P.)“ vypustil a ponechal sa iba názov „Sierra de Cádiz.“

3.2.   Bod B „opis výrobku“:

Opis organoleptických vlastností oleja sa zosúladil s nariadením Komisie (EHS) č. 2568/91 z 11. júla 1991 zmeneným a doplneným nariadením Komisie (ES) č. 640/2008 zo 4. júla 2008. Z uvedeného dôvodu sa zrušuje organoleptické bodovanie 6,7 bodu, ktoré nezodpovedá platným predpisom, a opisujú sa hodnotenia atribútov horko-pikantný, ako sa stanovuje v uvedených nariadeniach.

Vypúšťa sa opis odrôd, pretože tento text je neúplný a úplný opis odrody sa nachádza v iných dokumentoch.

3.3.   Bod C „zemepisná oblasť“:

Do súčasnej oblasti sa doplnili 3 hraničné obce.

Žiadosť o doplnenie týchto 3 obcí do súčasnej vymedzenej zemepisnej oblasti je založená na skutočnosti, že tieto obce tvoria homogénny celok so zvyšnými obcami tak z hľadiska používaných odrôd, pestovateľských postupov a postupov výroby oleja, ako aj z hľadiska klimatických, geologických, pôdnych podmienok atď. Olej vyrobený v tejto oblasti má preto rovnaké charakteristiky ako oleje s chráneným označením pôvodu Sierra de Cádiz.

Tieto 3 obce sú: Puerto Serrano v provincii Cádiz a Algámitas a Villanueva de San Juan v provincii Sevilla.

Rozloha výrobnej oblasti sa vypúšťa, pretože tento faktor sa časom môže zmeniť.

3.4.   Bod D „prvky dokazujúce, že výrobok pochádza z regiónu“:

Znenie tohto odseku sa mení a dopĺňa takto:

„Prijmú sa všetky náležité opatrenia, aby sa zaručila kvalita a pôvod chráneného výrobku, ako aj overovanie tejto špecifikácie.

Pestovateľské podniky, olejové mlyny alebo podniky zaoberajúce sa balením výrobkov a ich uvádzaním na trh, ktoré chcú chrániť svoje výrobky prostredníctvom chráneného označenia pôvodu (CHOP) ‚Sierra de Cádiz‘, sa musia nachádzať vo výrobnej oblasti a musia byť zapísané do príslušného registra orgánu riadiaceho chránené označenia. Registre sú nasledovné:

register pestovateľov olív,

register olejových mlynov,

register podnikov zaoberajúcich sa balením výrobkov a ich uvádzaním na trh.

Aby sa certifikoval pôvod, ako aj splnenie ďalších požiadaviek uvedených v tejto špecifikácii, zabalený výrobok bude vybavený zadnou etiketou, ktorú orgán riadiaci chránené označenia vydá nediskriminačným spôsobom výrobcom v zemepisnej oblasti opísanej v písmene ‚C. Zemepisná oblasť‘ špecifikácie, ako aj baliarňam dodržiavajúcim špecifikáciu v súlade s platnou legislatívou.

S cieľom zabezpečiť vysledovateľnosť výrobku musia byť hromadné zásielky oleja s chráneným označením pôvodu (CHOP) ‚Sierra de Cádiz‘ sprevádzané sprievodným dokumentom obsahujúcim minimálne tieto údaje: odosielateľ, prepravca, príjemca, označenie výrobku, jedinečné referenčné číslo, certifikát a množstvo výrobku, dátum odoslania, miesto dodávky a príslušné orgány na mieste hromadnej výroby.“

Odôvodnenie: Znenie bodu D špecifikácie sa prispôsobilo s cieľom zosúladiť ho s platnou legislatívou.

3.5.   Bod E „opis výrobného postupu“:

Pestovateľské postupy

Dopĺňajú sa postupy čiastočného obrábania pôdy a postupy bez obrábania pôdy.

Odôvodnenie: Tieto postupy sa bežne používajú v olivových hájoch bez toho, aby ovplyvňovali kvalitu výrobku.

Vypúšťa sa veta: „Preto je zrejmé, že postup bez obrábania pôdy sa vôbec nevyužíva.“

Odôvodnenie: Ako sa uvádza v predchádzajúcej časti, postup bez obrábania pôdy sa využíva.

Fázy výrobného postupu:

Mletie:

Vypúšťa sa veta: „Bežne sa vykonáva v kladivových mlynoch“.

Odôvodnenie: Mletie sa môže vykonávať pomocou rôznych systémov v závislosti od potrieb olejového mlyna a dostupných zariadení za predpokladu, že tento systém neovplyvňuje kvalitu oleja uvedenú v špecifikácii.

Oddeľovanie pevnej a kvapalnej fázy:

Vo vete: „Bežne sa vykonáva prostredníctvom odstreďovania hmoty…“

sa vypúšťa slovo „bežne“.

Odôvodnenie: Oddeľovanie pevnej a kvapalnej fázy sa vykonáva odstreďovaním.

Vypúšťa sa trojfázový systém.

Odôvodnenie: tento systém je zastaraný a už sa nepoužíva.

Oddeľovanie kvapalných fáz:

Vypúšťa sa zmiešaný systém.

Odôvodnenie: tento systém je zastaraný a už sa nepoužíva.

Balenie a skladovanie:

Vo vete: „Podniky s chráneným označením pôvodu ‚Sierra de Cádiz‘ používajú vo väčšine prípadov nádoby z neoxidovateľnej ocele.“

sa vypúšťa slovné spojenie „vo väčšine prípadov“.

Odôvodnenie: Skladovanie oleja sa povoľuje výlučne v nádobách z neoxidovateľnej ocele.

Obmedzenie, že balenie sa uskutočňuje výlučne do sklenených fliaš, sa vypúšťa. Povoľuje sa používanie nádob podľa platných technických a hygienických predpisov.

3.6.   Bod F „spojenie medzi kvalitou a zemepisnou oblasťou“:

Názov bodu sa mení a dopĺňa podľa ustanovení nariadenia (ES) č. 510/2006.

3.7.   Bod G „štruktúra kontroly“:

Navrhuje sa táto úprava:

„G. Overovanie dodržiavania špecifikácie.

Overovanie dodržiavania špecifikácie pred uvedením výrobku na trh sa uskutočňuje v súlade s nariadením Rady (ES) č. 510/2006 z 20. marca 2006.

Príslušný poverený orgán, ktorý je zodpovedný za kontroly, je Dirección General de Industrias y Calidad Agroalimentaria de la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía — C/ Tabladilla, s/n, 41071 Sevilla, España, Tel.: +34 955032278, Fax: +34 955032112, e-mail: dgipa.cap@juntadeandalucia.es

Informácie týkajúce sa subjektov poverených overovaním dodržiavania podmienok uvedených v špecifikácii sa nachádzajú na tejto stránke:

http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/portal/areas-tematicas/industrias-agroalimentarias/calidad-y-promocion-agroalimentaria/denominaciones-de-calidad/aceite-de-oliva.html

Konkrétne úlohy sú spojené s overovaním dodržiavania špecifikácie pred uvedením na trh.“

Odôvodnenie: Vypúšťa sa odkaz na regulačný orgán, pretože overovanie dodržiavania špecifikácie vykonáva príslušný orgán, a vkladá sa odkaz na webovú stránku uvedeného orgánu, aby sa umožnil kontakt s týmto orgánom.

3.8.   Bod H „špecifické prvky označovania“:

Vo vete:

„Na etikete a zadnej etikete sa povinne uvádza zmienka: označenie pôvodu ‚Sierra de Cádiz‘ “.

Slovo „zmienka“ sa nahradilo slovom „označenie“ v súlade s terminológiou použitou v nariadení (ES) č. 510/2006. Výraz „Sierra de Cádiz“ sa vypúšťa.

Doplnila sa táto veta:

„alebo symbol Spoločenstva a názov ‚Sierra de Cádiz‘ “.

Veta teraz znie takto:

„Na etikete a zadnej etikete sa povinne uvádza označenie: ‚Denominación de Origen Protegida‘ alebo symbol Spoločenstva a názov ‚Sierra de Cádiz‘“.

Odôvodnenie: Zosúladenie s ustanoveniami nariadenia (ES) č. 510/2006.

Znenie textu sa mení a dopĺňa takto:

Orgán riadiaci označenia bude prostredníctvom kontroly a registrovania etikiet dohliadať na správne používanie chránených označení pôvodu na etiketách jednotlivých obchodných značiek chránených výrobkov.

Držiteľ môže reprodukovať značku súladu (logotyp názvu) pod podmienkou, že dodrží farbu, rozmery, formu a ďalšie požiadavky špecifikované regulačným orgánom v normách o používaní značky.

Vypúšťa sa odkaz na nariadenie.

3.9.   Bod I „právne požiadavky“:

Aktualizujú sa právne predpisy, ktoré sa uplatňujú na výrobok na úrovni členského štátu, ako aj na úrovni Spoločenstva.

JEDNOTNÝ DOKUMENT

NARIADENIE RADY (ES) č. 510/2006

„SIERRA DE CÁDIZ“

ES č.: ES-PDO-0105-0219-10.03.2011

CHZO ( ) CHOP ( X )

1.   Názov:

„Sierra de Cádiz“

2.   Členský štát alebo tretia krajina:

Španielsko

3.   Opis poľnohospodárskeho výrobku alebo potraviny:

3.1.   Druh výrobku:

Trieda 1.5.

Oleje a tuky (maslo, margarín, olej atď.)

3.2.   Opis výrobku, na ktorý sa vzťahuje názov uvedený v bode 1:

Extra panenský olivový olej, ktorý sa získava z plodov olivovníka (Olea europea L.) odrôd Lechín de Sevilla, Manzanilla, Verdial de Huévar, Verdial de Cádiz, Hojiblanca, Picual, Alameña de Montilla a Arbequina prostredníctvom mechanického spracovania, ktorým nedochádza k zhoršeniu kvality oleja a ktorým sa zachováva chuť, aróma a charakteristické vlastnosti plodov, z ktorých sa vyrába.

Fyzikálno-chemické a organoleptické vlastnosti olivových olejov:

Maximálna kyslosť: 0,6°

Hodnota peroxidu: maximálne 18 miliekvivalentov aktívneho kyslíka na kg oleja

Ultrafialová absorpcia (K270): maximálne 0,20

Obsah vlhkosti: maximálne 0,1 na 100

Nečistoty: maximálne 0,1 na 100

Oleje so stredne silnou až silnou ovocnou arómou zelenej alebo zrelej olivy pripomínajúcou lesné ovocie a lesné arómy a s mierne až stredne horkou a pikantnou chuťou, ktorá zanecháva vyvážený pocit na podnebí.

3.3.   Suroviny (len pri spracovaných výrobkoch):

Olivovníky odrôd:

Lechín de Sevilla, Manzanilla, Verdial de Huévar, Verdial de Cádiz, Hojiblanca, Picual, Alameña de Montilla a Arbequina.

3.4.   Krmivo (len pri výrobkoch živočíšneho pôvodu):

Neuplatňuje sa.

3.5.   Konkrétne kroky pri výrobe, ktoré sa musia uskutočniť v označenej zemepisnej oblasti:

Všetky výrobné fázy vrátane balenia sa musia uskutočňovať vo vymedzenej zemepisnej oblasti.

3.6.   Osobitné pravidlá pri krájaní, strúhaní, balení atď.:

Balenie sa musí povinne vykonávať na mieste pôvodu. Požiadavka, aby sa oleje balili na mieste pôvodu, sleduje jasný cieľ, ktorým je lepšia ochrana kvality a autentickosti výrobku, a teda aj reputácie chráneného označenia pôvodu, za čo nesú plnú a kolektívnu zodpovednosť jeho užívatelia. Kontroly vykonávané vo výrobnej oblasti, za ktoré sú zodpovední užívatelia chráneného označenia pôvodu, majú nepochybne precízny a systematický charakter a vykonávajú ich profesionálni pracovníci, ktorí majú odborné znalosti o charakteristikách výrobku. Kontroly nevyhnutné na zaručenie kvality výrobku sa nedajú účinne vykonať mimo výrobnej oblasti.

Na balenie sa využívajú rôzne formáty povolené platnými technickými a hygienickými predpismi.

3.7.   Osobitné pravidlá pri označovaní:

Etikety obchodnej značky bude schvaľovať regulačný orgán a povinne sa na nich bude uvádzať označenie: „Denominación de Origen Protegida“ alebo symbol Spoločenstva a názov „Sierra de Cádiz“.

Zadné etikety vydá regulačný orgán v závislosti od schváleného objemu oleja.

4.   Stručné vymedzenie zemepisnej oblasti:

Výrobná oblasť sa nachádza na severovýchode provincie Cádiz. Tvorí ju 8 obcí provincie Cádiz: Alcalá del Valle, Algodonales, Olvera, El Gastor, Setenil de las Bodegas, Torrealháquime, Puerto Serrano a Zahara de la Sierra (všetky sa nachádzajú v regióne Sierra de Cádiz) a 4 obce provincie Sevilla: Algámitas, Coripe, Pruna a Villanueva de San Juan.

5.   Spojenie so zemepisnou oblasťou:

5.1.   Špecifickosť zemepisnej oblasti:

Výrobná oblasť olív určených na výrobu olejov s chráneným označením je zasadená medzi horskými pásmami Lijar a Algodonales. Na juhozápade je ohraničená pohorím Grazalema a na severovýchode pohorím Terril.

Táto oblasť sa nachádza neďaleko prírodnej rezervácie Sierra de Grazalema. Dve obce chráneného označenia pôvodu – Zahara de la Sierra a El Gastor – patria do tejto prírodnej rezervácie, čo poskytuje jasný obraz o prírodnom a geografickom prostredí výrobnej oblasti. Rovnako treba poukázať aj na osobitné environmentálne charakteristiky územia, najmä drsný a príkry charakter povrchu, na ktorom rastú olivové háje.

Vymedzená zemepisná oblasť je prírodným subregiónom regiónu Sierra de Cádiz. Vyplýva to zo zjavne odlišných orografických a podnebných vlastností tohto subregiónu, ktoré spolu s miestnym typom pôdy vytvárajú vhodné podmienky na to, aby sa tu vo veľkom pestovali olivovníky.

Pestovanie olív vo vymedzenej zemepisnej oblasti má mimoriadny význam a je veľmi úzko späté so spôsobom života v týchto obciach. To však nie je prípad zvyšných lokalít regiónu Sierra de Cádiz, kde pestovanie olív nezohráva významnú úlohu a výskyt olivovníkov je vždy iba ojedinelý.

Oblasť sa vyznačuje týmito znakmi:

svahy so sklonom viac ako 20 % zaberajú 38 % územia,

90 % územia sa nachádza v nadmorskej výške viac ako 500 metrov,

zrážky presahujú úroveň 600 litrov ročne,

podnebie je kontinentálne.

5.2.   Špecifickosť výrobku:

Osobitosť olivového oleja vyrábaného v olejových mlynoch v celom regióne Sierra de Cádiz spočíva v miešaní rôznych odrôd olív vyskytujúcich sa v tejto oblasti, pričom jednoznačne prevláda odroda Lechín. Okrem toho treba spomenúť nasledovné odrody, ktoré sú zoradené podľa poradia dôležitosti z hľadiska ich zastúpenia v oblasti: Lechín de Sevilla, Manzanilla, Verdial de Huévar, Verdial de Cádiz, Hojiblanca, Picual, Alameña de Montilla a Arbequina.

5.3.   Príčinná súvislosť medzi zemepisnou oblasťou a akosťou alebo typickou vlastnosťou výrobku (CHOP), alebo špecifickou akosťou, povesťou alebo inou typickou vlastnosťou výrobku (CHZO):

Sierra de Cádiz je oblasť s bohatou tradíciou pestovania olív a je najreprezentatívnejšou v provincii Cádiz. Nachádza na sa severozápade provincie Cádiz na hranici s provinciou Sevilla. Je zasadená medzi pohoriami Lijar a Algodonales a na juhozápade je ohraničená prírodnou rezerváciou „Sierra de Grazalema“, ako aj pohorím Sierra del Terril patriacim do provincie Sevilla. Klimatické podmienky v tejto oblasti sú ovplyvňované jej nadmorskou výškou (1 800 m.). Podnebie je tu oveľa chladnejšie ako na pobreží a úroveň zrážok sa pohybuje okolo 600 mm.

Odroda Lechín sa vyznačuje svojou odolnosťou a prispôsobivosťou na vápencové pôdy, ktoré sú typické pre túto hornatú oblasť. Je dosť produktívna, rýchlo dozrieva a je náchylná na striedanie rokov bohatej a slabej úrody. Táto odroda slúži ako základ na výrobu olivových olejov s chráneným označením, zatiaľ čo ostatné odrody sa primiešavajú. Vďaka tomu nadobúdajú tieto oleje osobitý charakter a sú úplne odlišné od ostatných olejov.

Pokiaľ ide o organoleptické vlastnosti, oleje s chráneným označením sa vyznačujú stredne silnou až silnou ovocnou arómou zelenej alebo zrelej olivy pripomínajúcou lesné ovocie a s mierne horkou a pikantnou chuťou. Vďaka veľkému počtu odrôd použitých na výrobu tohto oleja je jeho chuť veľmi vyvážená.

Odkaz na uverejnenie špecifikácie:

[Článok 5 ods. 7 nariadenia (ES) č. 510/2006]

Úplné znenie špecifikácie chráneného označenia nájdete na stránke:

http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/portal/export/sites/default/comun/galerias/galeriaDescargas/cap/industrias-agroalimentarias/denominacion-de-origen/Pliegos/PliegoSierradeCadizmodificado.pdf

alebo

priamo na hlavnej stránke Consejería de Agricultura y Pesca (http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/portal) cez odkazy: „Industrias Agroalimentarias“/„Calidad y Promoción“/„Denominaciones de Calidad“/„Aceite de Oliva Virgen Extra“ a špecifikáciu možno nájsť pod názvom označenia kvality.


(1)  Ú. v. EÚ L 93, 31.3.2006, s. 12.