ISSN 1977-1037

doi:10.3000/19771037.C_2012.298.slk

Úradný vestník

Európskej únie

C 298

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 55
4. októbra 2012


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2012/C 298/01

Výmenný kurz eura

1

2012/C 298/02

Oznámenie Komisie o množstve určitých výrobkov v odvetví mlieka a mliečnych výrobkov, dostupnom na prvý polrok 2013 v rámci určitých kvót otvorených Úniou

2

 

INFORMÁCIE ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

2012/C 298/03

Aktualizácia referenčných súm potrebných na prekročenie vonkajších hraníc podľa článku 5 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006, ktorým sa ustanovuje kódex Spoločenstva o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez hranice (Kódex schengenských hraníc) (Ú. v. EÚ C 247, 13.10.2006, s. 19; Ú. v. EÚ C 153, 6.7.2007, s. 22; Ú. v. EÚ C 182, 4.8.2007, s. 18; Ú. v. EÚ C 57, 1.3.2008, s. 38; Ú. v. EÚ C 134, 31.5.2008, s. 19; Ú. v. EÚ C 37, 14.2.2009, s. 8; Ú. v. EÚ C 35, 12.2.2010, s. 7; Ú. v. EÚ C 304, 10.11.2010, s. 5; Ú. v. EÚ C 24, 26.1.2011, s. 6; Ú. v. EÚ C 157, 27.5.2011, s. 8; Ú. v. EÚ C 203, 9.7.2011, s. 16; Ú. v. EÚ C 11, 13.1.2012, s. 13; Ú. v. EÚ C 72, 10.3.2012, s. 44; Ú. v. EÚ C 199, 7.7.2012, s. 8)

3

2012/C 298/04

Aktualizácia zoznamu povolení na pobyt uvedených v článku 2 ods. 15 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006, ktorým sa ustanovuje kódex Spoločenstva o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez hranice (Kódex schengenských hraníc) (Ú. v. EÚ C 247, 13.10.2006, s. 1; Ú. v. EÚ C 153, 6.7.2007, s. 5; Ú. v. EÚ C 192, 18.8.2007, s. 11; Ú. v. EÚ C 271, 14.11.2007, s. 14; Ú. v. EÚ C 57, 1.3.2008, s. 31; Ú. v. EÚ C 134, 31.5.2008, s. 14; Ú. v. EÚ C 207, 14.8.2008, s. 12; Ú. v. EÚ C 331, 21.12.2008, s. 13; Ú. v. EÚ C 3, 8.1.2009, s. 5; Ú. v. EÚ C 64, 19.3.2009, s. 15; Ú. v. EÚ C 198, 22.8.2009, s. 9; Ú. v. EÚ C 239, 6.10.2009, s. 2; Ú. v. EÚ C 298, 8.12.2009, s. 15; Ú. v. EÚ C 308, 18.12.2009, s. 20; Ú. v. EÚ C 35, 12.2.2010, s. 5; Ú. v. EÚ C 82, 30.3.2010, s. 26; Ú. v. EÚ C 103, 22.4.2010, s. 8; Ú. v. EÚ C 108, 7.4.2011, s. 6; Ú. v. EÚ C 157, 27.5.2011, s. 5; Ú. v. EÚ C 201, 8.7.2011, s. 1; Ú. v. EÚ C 216, 22.7.2011, s. 26; Ú. v. EÚ C 283, 27.9.2011, s. 7; Ú. v. EÚ C 199, 7.7.2012, s. 5; Ú. v. EÚ C 214, 20.7.2012, s. 7)

4

2012/C 298/05

Oznámenie Komisie podľa článku 17 ods. 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 o spoločných pravidlách prevádzky leteckých dopravných služieb v Spoločenstve – Výzva na predkladanie ponúk v súvislosti s prevádzkou pravidelných leteckých dopravných služieb v súlade so záväzkami služby vo verejnom záujme

9

SK

 


IV Informácie

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

Európska komisia

4.10.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 298/1


Výmenný kurz eura (1)

3. októbra 2012

2012/C 298/01

1 euro =


 

Mena

Výmenný kurz

USD

Americký dolár

1,2904

JPY

Japonský jen

101,10

DKK

Dánska koruna

7,4566

GBP

Britská libra

0,80085

SEK

Švédska koruna

8,6090

CHF

Švajčiarsky frank

1,2104

ISK

Islandská koruna

 

NOK

Nórska koruna

7,4115

BGN

Bulharský lev

1,9558

CZK

Česká koruna

25,033

HUF

Maďarský forint

286,15

LTL

Litovský litas

3,4528

LVL

Lotyšský lats

0,6961

PLN

Poľský zlotý

4,0909

RON

Rumunský lei

4,5337

TRY

Turecká líra

2,3127

AUD

Austrálsky dolár

1,2625

CAD

Kanadský dolár

1,2727

HKD

Hongkongský dolár

10,0073

NZD

Novozélandský dolár

1,5709

SGD

Singapurský dolár

1,5896

KRW

Juhokórejský won

1 437,89

ZAR

Juhoafrický rand

10,8852

CNY

Čínsky juan

8,1707

HRK

Chorvátska kuna

7,4625

IDR

Indonézska rupia

12 374,75

MYR

Malajzijský ringgit

3,9499

PHP

Filipínske peso

53,630

RUB

Ruský rubeľ

40,1770

THB

Thajský baht

39,564

BRL

Brazílsky real

2,6148

MXN

Mexické peso

16,5952

INR

Indická rupia

67,4430


(1)  Zdroj: referenčný výmenný kurz publikovaný ECB.


4.10.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 298/2


Oznámenie Komisie o množstve určitých výrobkov v odvetví mlieka a mliečnych výrobkov, dostupnom na prvý polrok 2013 v rámci určitých kvót otvorených Úniou

2012/C 298/02

Dovozné povolenia vydané na druhý polrok 2012 v rámci určitých kvót uvedených v nariadení Komisie (ES) č. 2535/2001 (1) sa nevzťahovali na celé množstvo dostupné v rámci týchto kvót. Ostávajúce množstvá sa uvádzajú v prílohe. Budú dostupné od 1. januára do 30. júna 2013.


(1)  Ú. v. ES L 341, 22.12.2001, s. 29.


PRÍLOHA

Výrobky s pôvodom v ktorejkoľvek tretej krajine

Číslo kvóty

Množstvo

(kg)

09.4590

68 537 000

09.4599

11 360 000

09.4591

5 360 000

09.4592

18 438 000

09.4593

5 413 000

09.4594

20 007 000

09.4595

12 027 750

09.4596

17 791 000


Výrobky s pôvodom vo Švajčiarsku

Číslo kvóty

Množstvo

(kg)

09.4155

1 700 000


Výrobky s pôvodom na Islande

Číslo kvóty

Množstvo

(kg)

09.4205

175 000

09.4206

190 000


INFORMÁCIE ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

4.10.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 298/3


Aktualizácia referenčných súm potrebných na prekročenie vonkajších hraníc podľa článku 5 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006, ktorým sa ustanovuje kódex Spoločenstva o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez hranice (Kódex schengenských hraníc) (Ú. v. EÚ C 247, 13.10.2006, s. 19; Ú. v. EÚ C 153, 6.7.2007, s. 22; Ú. v. EÚ C 182, 4.8.2007, s. 18; Ú. v. EÚ C 57, 1.3.2008, s. 38; Ú. v. EÚ C 134, 31.5.2008, s. 19; Ú. v. EÚ C 37, 14.2.2009, s. 8; Ú. v. EÚ C 35, 12.2.2010, s. 7; Ú. v. EÚ C 304, 10.11.2010, s. 5; Ú. v. EÚ C 24, 26.1.2011, s. 6; Ú. v. EÚ C 157, 27.5.2011, s. 8; Ú. v. EÚ C 203, 9.7.2011, s. 16; Ú. v. EÚ C 11, 13.1.2012, s. 13; Ú. v. EÚ C 72, 10.3.2012, s. 44; Ú. v. EÚ C 199, 7.7.2012, s. 8)

2012/C 298/03

Uverejnenie referenčných súm potrebných na prekročenie vonkajších hraníc podľa článku 5 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006 z 15. marca 2006, ktorým sa ustanovuje kódex Spoločenstva o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez hranice (Kódex schengenských hraníc) (1) sa zakladá na informáciách, ktoré členské štáty poskytujú Komisii v súlade s článkom 34 Kódexu schengenských hraníc.

Okrem uverejnenia v Úradnom vestníku je na webovej stránke Generálneho riaditeľstva pre vnútorné záležitosti dostupná mesačná aktualizácia.

LOTYŠSKO

Tieto informácie nahrádzajú informácie uverejnené v Ú. v. EÚ C 247, 13.10.2006.

Aby cudzinec mohol vstúpiť na územie Lotyšskej republiky a zdržiavať sa v nej, musí podľa prisťahovaleckého zákona preukázať, že disponuje finančnými prostriedkami potrebnými na pokrytie nákladov spojených s pobytom.

Požadovaná suma sa musí rovnať aspoň 10 LVL na každý deň pobytu.

Ak je v elektronickej databáze pozvaní alebo na formulári Úradu pre občianstvo a migráciu Ielūgums vīzas pieprāšanai („Pozvanie k žiadosti o vízum“) uvedené, že hostiteľ pokryje výdavky spojené so vstupom cudzinca do Lotyšska a s jeho pobytom, cudzinec nemusí predkladať doklady, ktoré preukazujú, že má k dispozícii finančné prostriedky potrebné na pokrytie nákladov spojených s pobytom.

V prípade potreby musí cudzinec preukázať, že disponuje dostatočnými finančnými prostriedkami na zaplatenie plánovaného ubytovania a/alebo, ak cestuje súkromným vozidlom, dostatočnými finančnými prostriedkami na zaplatenie paliva potrebného na cestu.


(1)  Ú. v. EÚ L 105, 13.4.2006, s. 1.


4.10.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 298/4


Aktualizácia zoznamu povolení na pobyt uvedených v článku 2 ods. 15 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006, ktorým sa ustanovuje kódex Spoločenstva o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez hranice (Kódex schengenských hraníc) (Ú. v. EÚ C 247, 13.10.2006, s. 1; Ú. v. EÚ C 153, 6.7.2007, s. 5; Ú. v. EÚ C 192, 18.8.2007, s. 11; Ú. v. EÚ C 271, 14.11.2007, s. 14; Ú. v. EÚ C 57, 1.3.2008, s. 31; Ú. v. EÚ C 134, 31.5.2008, s. 14; Ú. v. EÚ C 207, 14.8.2008, s. 12; Ú. v. EÚ C 331, 21.12.2008, s. 13; Ú. v. EÚ C 3, 8.1.2009, s. 5; Ú. v. EÚ C 64, 19.3.2009, s. 15; Ú. v. EÚ C 198, 22.8.2009, s. 9; Ú. v. EÚ C 239, 6.10.2009, s. 2; Ú. v. EÚ C 298, 8.12.2009, s. 15; Ú. v. EÚ C 308, 18.12.2009, s. 20; Ú. v. EÚ C 35, 12.2.2010, s. 5; Ú. v. EÚ C 82, 30.3.2010, s. 26; Ú. v. EÚ C 103, 22.4.2010, s. 8; Ú. v. EÚ C 108, 7.4.2011, s. 6; Ú. v. EÚ C 157, 27.5.2011, s. 5; Ú. v. EÚ C 201, 8.7.2011, s. 1; Ú. v. EÚ C 216, 22.7.2011, s. 26; Ú. v. EÚ C 283, 27.9.2011, s. 7; Ú. v. EÚ C 199, 7.7.2012, s. 5; Ú. v. EÚ C 214, 20.7.2012, s. 7)

2012/C 298/04

Zoznam povolení na pobyt, uvedených v článku 2 ods. 15 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006 z 15. marca 2006, ktorým sa ustanovuje kódex Spoločenstva o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez hranice (Kódex schengenských hraníc) (1), sa uverejňuje na základe informácií oznámených Komisii členskými štátmi v súlade s článkom 34 Kódexu schengenských hraníc.

Mesačná aktualizácia je uverejnená v Úradnom vestníku Európskej únie a zároveň je k dispozícii aj na webovej stránke Generálneho riaditeľstva pre vnútorné záležitosti.

BELGICKO

Nahradenie informácií uverejnených v Ú. v. EÚ C 201, 8.7.2011

1.   Povolenia na pobyt vydávané podľa jednotného formátu

Carte A: Certificat d’inscription au registre des étrangers — séjour temporaire

A kaart: Bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister — tijdelijk verblijf

A Karte: Bescheinigung der Eintragung im Ausländerregister — Vorübergehender Aufenthalt

(Preukaz A: potvrdenie o zapísaní do cudzineckého registra – prechodný pobyt: je to elektronický preukaz, vydávaný od roku 2007, ktorý nahrádza biele potvrdenie o zapísaní do cudzineckého registra. Druh pobytu: prechodný. Preukaz má rovnakú dĺžku platnosti ako povolenie na pobyt)

Carte B: Certificat d’inscription au registre des étrangers

B kaart: Bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister

B Karte: Bescheinigung der Eintragung im Ausländerregister

(Preukaz B: potvrdenie o zapísaní do cudzineckého registra – trvalý pobyt. Je to elektronický preukaz, vydávaný od roku 2007, ktorý nahrádza biele potvrdenie o zapísaní do cudzineckého registra. Druh pobytu: trvalý. Preukaz má platnosť 5 rokov)

Carte C: Carte d’identité d’étranger

C kaart: Identiteitskaart voor vreemdelingen

C Karte: Personalausweis für Ausländer

(Preukaz C: preukaz totožnosti cudzincov: je to elektronický preukaz, vydávaný od roku 2007, ktorý nahrádza žltý preukaz totožnosti cudzincov. Druh pobytu: trvalý. Preukaz má platnosť 5 rokov)

Carte D: Permis de séjour de résident longue durée — CE

D kaart: EG-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen

D Karte: Langfristige Aufenthaltsberechtigung — EG

(Preukaz D: povolenie na pobyt pre osobu s dlhodobým pobytom v ES, vydávané v súlade so smernicou Rady 2003/109/ES o právnom postavení štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sú osobami s dlhodobým pobytom. Je to elektronický preukaz. Druh pobytu: trvalý. Preukaz má platnosť 5 rokov.)

Carte H: Carte bleue européenne

H kaart: Europese blauwe kaart

H Karte: Blaue Karte EU

(Preukaz H, modrá karta EÚ vydaná podľa článku 7 smernice Rady 2009/50/ES o podmienkach vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín na účel vysokokvalifikovaného zamestnania. Ide o elektronickú kartu. Druh pobytu: časovo obmedzený. Platnosť samotnej karty je 13 mesiacov počas prvých dvoch rokov, potom má lehotu platnosti v trvaní troch rokov.)

2.   Všetky ostatné preukazy vydávané štátnym príslušníkom tretích krajín, ktoré majú hodnotu povolenia na pobyt

Carte F: Carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union

F kaart: Verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie

F Karte: Aufenthaltskarte für Familieangehörige eines Unionsbürgers

(Preukaz F: doklad o pobyte pre rodinného príslušníka občana Únie, vydávaný v súlade s článkom 10 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/38/ES z 29. apríla 2004 o práve občanov Únie a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať sa v rámci územia členských štátov. Je to elektronický preukaz. Druh pobytu: trvalý. Preukaz má platnosť 5 rokov)

Carte F+: Carte de séjour permanent de membre de la famille d’un citoyen de l’Union

F+ kaart: Duurzame verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie

F+ Karte: Daueraufenthaltskarte für Familieangehörige eines Unionsbürgers

(Preukaz F+: doklad o trvalom pobyte pre rodinného príslušníka občana Únie, vydávaný v súlade s článkom 10 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/38/ES z 29. apríla 2004 o práve občanov Únie a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať sa v rámci územia členských štátov. Druh pobytu: trvalý. Preukaz má platnosť 5 rokov)

Certificat d'inscription au registre des étrangers

Bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister

Bescheinigung der Eintragung im Ausländer-register

[Potvrdenie o zapísaní do cudzineckého registra (papierová forma): biely preukaz, ktorý sa už nevydáva, ale zostáva platný do roku 2013. Nahrádza ho elektronický preukaz A alebo preukaz B v závislosti od druhu pobytu, ktorý môže byť prechodný alebo trvalý]

Carte d'identité d'étranger

Identiteitskaart voor vreemdelingen

Personalausweis für Ausländer

[Preukaz totožnosti cudzinca (papierová forma): žltý preukaz, ktorý sa už nevydáva, ale zostáva platný do roku 2013. Nahrádza ho elektronický preukaz C. Druh pobytu: trvalý]

Osobitné povolenia na pobyt, vydávané ministerstvom zahraničných vecí:

Carte d'identité diplomatique

Diplomatieke identiteitskaart

Diplomatischer Personalausweis

(Diplomatický preukaz totožnosti)

Carte d'identité consulaire

Consulaat identiteitskaart

Konsularer Personalausweis

(Konzulárny preukaz totožnosti)

Carte d'identité spéciale — couleur bleue

Bijzondere identiteitskaart — blauw

Besonderer Personalausweis — blau

(Osobitný preukaz totožnosti – modré vyhotovenie)

Carte d'identité spéciale — couleur rouge

Bijzondere identiteitskaart — rood

Besonderer Personalausweis — rot

(Osobitný preukaz totožnosti – červené vyhotovenie)

Certificat d'identité pour les enfants âgés de moins de cinq ans des étrangers privilégiés titulaires d'une carte d'identité diplomatique, d'une carte d'identité consulaire, d'une carte d'identité spéciale — couleur bleue ou d'une carte d'identité — couleur rouge

Identiteitsbewijs voor kinderen, die de leeftijd van vijf jaar nog niet hebben bereikt, van een bevoorrecht vreemdeling welke houder is van een diplomatieke identiteitskaart, consulaire identiteitskaart, bijzondere identiteitskaart — blauw of bijzondere identiteitskaart — rood

Identitätsnachweis für Kinder unter fünf Jahren, für privilegierte Ausländer, die Inhaber eines diplomatischen Personalausweises sind, konsularer Personalausweis, besonderer Personalausweis – rot oder besonderer Personalausweis — blau

(Preukaz totožnosti pre deti cudzincov vo veku do päť rokov, ktorí sú držiteľmi diplomatických preukazov totožnosti, konzulárnych preukazov totožnosti, modrých osobitných preukazov totožnosti alebo červených osobitných preukazov totožnosti)

Certificat d'identité avec photographie délivré par une administration communale belge à un enfant de moins de douze ans

Door een Belgisch gemeentebestuur aan een kind beneden de 12 jaar afgegeven identiteitsbewijs met foto

(Von einer belgischen Gemeindeverwaltung einem Kind unter dem 12. Lebensjahr ausgestellter Personalausweis mit Lichtbild)

(Osvedčenie o totožnosti s fotografiou, vydávané belgickými administratívnymi orgánmi deťom mladším ako dvanásť rokov)

Zoznam osôb zúčastňujúcich sa školských výletov v rámci Európskej únie.

LOTYŠSKO

Nahradenie informácií uverejnených v Ú. v. EÚ C 201, 8.7.2011

1.   Povolenia na pobyt vydávané podľa jednotného formátu

Uzturēšanās atļauja

(Povolenie na pobyt vo forme nálepky, vydané do 30. marca 2012)

Uzturēšanās atļauja

(Povolenie na pobyt vo forme elektronického preukazu, vydané od 2. apríla 2012).

2.   Všetky ostatné preukazy vydávané štátnym príslušníkom tretích krajín, ktoré majú hodnotu povolenia na pobyt

Savienības pilsoņa ģimenes locekļa uzturēšanās atļauja

(Povolenie na prechodný pobyt pre rodinného príslušníka občana EÚ/EHP/Švajčiarska, ktorý je štátnym príslušníkom tretieho štátu, typ A5 so zabudovanými bezpečnostnými prvkami)

Savienības pilsoņa ģimenes locekļa pastāvīgās uzturēšanās atļauja

(Povolenie na trvalý pobyt pre rodinného príslušníka občana EÚ/EHP/Švajčiarska, ktorý je štátnym príslušníkom tretieho štátu, typ A5 so zabudovanými bezpečnostnými prvkami)

Nepilsoņa pase

(Cudzinecký pas, fialové vyhotovenie. Cudzinecký pas sa vydáva osobám, ktoré nie sú občanmi Lotyšska a podľa vnútroštátneho práva ich oprávňuje zdržiavať sa alebo opätovne vstúpiť na územie Lotyšska. Štatút osoby, ktorá nie je občanom Lotyšska, je v tomto prípade rovnaký ako štatút držiteľa povolenia na trvalý pobyt v Lotyšsku. Držiteľ cudzineckého pasu nepotrebuje na pobyt alebo opätovný vstup na územie Lotyšska povolenie na pobyt.)

Preukazy totožnosti vydávané ministerstvom zahraničných vecí:

Preukazy totožnosti typu A – pre členov diplomatického zboru (červené vyhotovenie)

Preukazy totožnosti typu A sa vydávajú členom diplomatických misií (napr. veľvyslancom, prvým tajomníkom, atašé) a ich rodinným príslušníkom. Na zadnej strane preukazu je uvedené, že držiteľ preukazu môže využívať všetky výsady a imunity stanovené vo Viedenskom dohovore o diplomatických stykoch: „Šīs apliecības uzrādītājs bauda visas privilēģijas un imunitātes, kas paredzētas 1961. gada 18. aprīļa Vīnes konvencijā “Par diplomātiskajām attiecībām” “

Preukazy totožnosti typu B – pre administratívnych a technických pracovníkov (žlté vyhotovenie)

Preukazy totožnosti typu B pre členov administratívneho a technického personálu. Na zadnej strane preukazu je uvedené, že držiteľ preukazu môže využívať niektoré výsady a imunity pre administartívnych a technických pracovníkov podľa článku 37 ods. 2 Viedenského dohovoru o diplomatických stykoch: „Šīs apliecības uzrādītājs bauda daļējas privilēģijas un imunitātes, kas paredzētas administratīvajiem un tehniskajiem darbiniekiem saskaņā ar 1961. gada 18. aprīļa Vīnes konvencijas “Par diplomātiskajām attiecībām” 37. panta 2. punktu“.

Preukazy totožnosti typu C – pre zamestnancov medzinárodných organizácií (biele vyhotovenie)

Preukazy totožnosti typu C sa vydávajú zamestnancom medzinárodných organizácií a ich rodinným príslušníkom. Na zadnej strane preukazu je uvedené, že držiteľ preukazu môže využívať výsady a imunity podľa dohody medzi Lotyšskou republikou a príslušnou medzinárodnou organizáciou: „Šīs apliecības uzrādītājs bauda privilēģijas un imunitātes, kas paredzētas līgumā starp Latvijas Republiku un attiecīgo starptautisko organizāciju“.

Preukazy totožnosti typu D – pre kariérnych konzulárnych úradníkov (modré vyhotovenie)

Preukazy totožnosti typu D pre kariérnych konzulárnych úradníkov konzulárnych misií. Na zadnej strane preukazu je uvedené, že držiteľ preukazu môže využívať všetky výsady a imunity stanovené vo Viedenskom dohovore o konzulárnych vzťahoch: „Šīs apliecības uzrādītājs bauda visas privilēģijas un imunitātes, kas paredzētas 1963. gada 24. aprīļa Vīnes konvencijā “Par konsulārajām attiecībām” “

Preukazy totožnosti typu F (zelené vyhotovenie) – existujú dva druhy preukazov:

Preukazy totožnosti typu F sa vydávajú členom služobného personálu misií. Na zadnej strane preukazu je uvedené, že držiteľ preukazu môže využívať niektoré výsady a imunity pre súkrombné služobné osoby podľa článku 37 ods. 3 Viedenského dohovoru o diplomatických stykoch: „Šīs apliecības uzrādītājs bauda daļējas privilēģijas un imunitātes, kas paredzētas vēstniecību apkalpojošam personālam saskaņā ar 1961. gada 18. aprīļa Vīnes konvencijas “Par diplomātiskajām attiecībām” 37. panta 3. punktu“.

Preukazy totožnosti typu F sa vydávajú členom súkromného personálu zamestnancov misií. Na zadnej strane preukazu je uvedené, že držiteľ preukazu môže využívať niektoré výsady a imunity pre súkromné služobné osoby podľa článku 37 ods. 4 Viedenského dohovoru o diplomatických stykoch: „Šīs apliecības uzrādītājs bauda daļējas privilēģijas un imunitātes, kas paredzētas vēstniecību apkalpojošam personālam saskaņā ar 1961. gada 18. aprīļa Vīnes konvencijas “Par diplomātiskajām attiecībām” 37. panta 4. punktu“.

Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas akreditācijas karte

(Akreditačné preukazy vydávané ministerstvom zahraničných vecí):

Akreditačný preukaz – pre novinárov (zelené vyhotovenie)

(Akreditačný preukaz Ministerstva zahraničných vecí Lotyšskej republiky, vydávaný novinárom. Na akreditačnom preukaze sa uvádza, aké postavenie zastáva jeho držiteľ – „Žurnālists/Novinár“. Preukaz neplatí dlhšie než jeden rok a nie dlhšie než do 31. decembra príslušného roku.)

Ceļotāju saraksts izglītības iestādes ekskursijām Eiropas Savienībā

(Zoznam osôb zúčastňujúcich sa školských výletov v rámci Európskej únie.)


(1)  Ú. v. EÚ L 105, 13.4.2006, s. 1.


4.10.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 298/9


Oznámenie Komisie podľa článku 17 ods. 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 o spoločných pravidlách prevádzky leteckých dopravných služieb v Spoločenstve

Výzva na predkladanie ponúk v súvislosti s prevádzkou pravidelných leteckých dopravných služieb v súlade so záväzkami služby vo verejnom záujme

2012/C 298/05

Členský štát

Španielsko

Predmetná trasa

Menorca – Madrid

Obdobie platnosti zákazky

dve obdobia trvajúce osem mesiacov (október až máj) od začiatku prevádzky

Termín na predkladanie ponúk

dva mesiace po dátume uverejnenia tohto oznámenia

Adresa, na ktorej možno získať text výzvy a všetky relevantné informácie a/alebo dokumentáciu v súvislosti s predkladaním ponúk a so záväzkom služby vo verejnom záujme

Ministerio de Fomento

Dirección General de Aviación Civil

Subdirección General de Transporte Aéreo

Paseo de la Castellana, 67

28071 Madrid

ESPAÑA

Tel. +34 915978454

Fax +34 915978643

e-mail: osp.dgac@fomento.es