ISSN 1977-1037

doi:10.3000/19771037.C_2012.162.slk

Úradný vestník

Európskej únie

C 162

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 55
8. júna 2012


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

II   Oznámenia

 

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2012/C 162/01

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec COMP/M.6305 – DFDS/C.RO Ports/Älvsborg) ( 1 )

1

2012/C 162/02

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec COMP/M.6439 – AGRANA/RWA/JV) ( 1 )

1

2012/C 162/03

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec COMP/M.6446 – Pratt & Whitney/International Aero Engines) ( 1 )

2

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2012/C 162/04

Výmenný kurz eura

3

2012/C 162/05

Stanovisko poradného výboru pre obmedzujúce postupy a dominantné postavenie prijaté na jeho zasadnutí 12. marca 2012 k návrhu rozhodnutia vo veci COMP/38.695 – Sodium Chlorate – Spravodajca: Bulharsko

4

2012/C 162/06

Záverečná správa úradníka pre vypočutie – COMP/38.695 – Chlorečnan sodný

5

2012/C 162/07

Zhrnutie rozhodnutia Komisie z 27. marca 2012 týkajúceho sa konania podľa článku 101 zmluvy o fungovaní Európskej Únie a článku 53 dohody o EHP (Vec COMP/38.695 – Chlorečnan sodný) [oznámené pod číslom C(2012) 1965 final]  ( 1 )

6

 

V   Oznamy

 

ADMINISTRATÍVNE POSTUPY

 

Európska komisia

2012/C 162/08

Hercule II – Výzva na predkladanie návrhov – OLAF/2012/D5/05 – Technická pomoc pri odhaľovaní prítomnosti cigariet a tabaku

8

2012/C 162/09

Oznámenie stretnutia veriteľov AB bankas Snoras podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/24/ES o reorganizácii a likvidácii úverových inštitúcií

11

 

Európska investičná banka

2012/C 162/10

Výzva na predloženie návrhov – Inštitút Európskej investičnej banky navrhuje v rámci svojho vedomostného programu tri nové finančné podpory EIBURS

12

 

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

 

Európska komisia

2012/C 162/11

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec COMP/M.6573 – ForFarmers/Agricola) ( 1 )

15

 

INÉ AKTY

 

Európska komisia

2012/C 162/12

Uverejnenie žiadosti o zápis do registra podľa článku 6 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 510/2006 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín

16

2012/C 162/13

Uverejnenie žiadosti o zápis do registra podľa článku 6 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 510/2006 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín

20

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

 


II Oznámenia

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

Európska komisia

8.6.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 162/1


Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii

(Vec COMP/M.6305 – DFDS/C.RO Ports/Älvsborg)

(Text s významom pre EHP)

2012/C 162/01

Dňa 2. apríla 2012 sa Komisia rozhodla nevzniesť námietku voči uvedenej oznámenej koncentrácii a vyhlásiť ju za zlučiteľnú so spoločným trhom. Toto rozhodnutie je založené na článku 6 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 139/2004. Úplné znenie rozhodnutia je dostupné iba v angličtine jazyku a bude zverejnené po odstránení akýchkoľvek obchodných tajomstiev. Bude dostupné:

v časti webovej stránky Komisie o hospodárskej súťaži venovanej fúziám (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Táto webová stránka poskytuje rôzne možnosti na vyhľadávanie individuálnych rozhodnutí o fúziách podľa názvu spoločnosti, čísla prípadu, dátumu a sektorových indexov,

v elektronickej podobe na webovej stránke EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) pod číslom dokumentu 32012M6305. EUR-Lex predstavuje online prístup k európskemu právu.


8.6.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 162/1


Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii

(Vec COMP/M.6439 – AGRANA/RWA/JV)

(Text s významom pre EHP)

2012/C 162/02

Dňa 4. apríla 2012 sa Komisia rozhodla nevzniesť námietku voči uvedenej oznámenej koncentrácii a vyhlásiť ju za zlučiteľnú so spoločným trhom. Toto rozhodnutie je založené na článku 6 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 139/2004. Úplné znenie rozhodnutia je dostupné iba v angličtine jazyku a bude zverejnené po odstránení akýchkoľvek obchodných tajomstiev. Bude dostupné:

v časti webovej stránky Komisie o hospodárskej súťaži venovanej fúziám (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Táto webová stránka poskytuje rôzne možnosti na vyhľadávanie individuálnych rozhodnutí o fúziách podľa názvu spoločnosti, čísla prípadu, dátumu a sektorových indexov,

v elektronickej podobe na webovej stránke EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) pod číslom dokumentu 32012M6439. EUR-Lex predstavuje online prístup k európskemu právu.


8.6.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 162/2


Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii

(Vec COMP/M.6446 – Pratt & Whitney/International Aero Engines)

(Text s významom pre EHP)

2012/C 162/03

Dňa 4. júna 2012 sa Komisia rozhodla nevzniesť námietku voči uvedenej oznámenej koncentrácii a vyhlásiť ju za zlučiteľnú so spoločným trhom. Toto rozhodnutie je založené na článku 6 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 139/2004. Úplné znenie rozhodnutia je dostupné iba v angličtine jazyku a bude zverejnené po odstránení akýchkoľvek obchodných tajomstiev. Bude dostupné:

v časti webovej stránky Komisie o hospodárskej súťaži venovanej fúziám (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Táto webová stránka poskytuje rôzne možnosti na vyhľadávanie individuálnych rozhodnutí o fúziách podľa názvu spoločnosti, čísla prípadu, dátumu a sektorových indexov,

v elektronickej podobe na webovej stránke EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) pod číslom dokumentu 32012M6446. EUR-Lex predstavuje online prístup k európskemu právu.


IV Informácie

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

Európska komisia

8.6.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 162/3


Výmenný kurz eura (1)

7. júna 2012

2012/C 162/04

1 euro =


 

Mena

Výmenný kurz

USD

Americký dolár

1,2595

JPY

Japonský jen

100,08

DKK

Dánska koruna

7,4335

GBP

Britská libra

0,80860

SEK

Švédska koruna

8,9664

CHF

Švajčiarsky frank

1,2011

ISK

Islandská koruna

 

NOK

Nórska koruna

7,5885

BGN

Bulharský lev

1,9558

CZK

Česká koruna

25,325

HUF

Maďarský forint

295,05

LTL

Litovský litas

3,4528

LVL

Lotyšský lats

0,6970

PLN

Poľský zlotý

4,2700

RON

Rumunský lei

4,4658

TRY

Turecká líra

2,2964

AUD

Austrálsky dolár

1,2613

CAD

Kanadský dolár

1,2892

HKD

Hongkongský dolár

9,7716

NZD

Novozélandský dolár

1,6272

SGD

Singapurský dolár

1,6025

KRW

Juhokórejský won

1 472,47

ZAR

Juhoafrický rand

10,4025

CNY

Čínsky juan

8,0152

HRK

Chorvátska kuna

7,5645

IDR

Indonézska rupia

11 864,11

MYR

Malajzijský ringgit

3,9843

PHP

Filipínske peso

54,384

RUB

Ruský rubeľ

40,6410

THB

Thajský baht

39,649

BRL

Brazílsky real

2,5557

MXN

Mexické peso

17,5537

INR

Indická rupia

69,2030


(1)  Zdroj: referenčný výmenný kurz publikovaný ECB.


8.6.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 162/4


Stanovisko poradného výboru pre obmedzujúce postupy a dominantné postavenie prijaté na jeho zasadnutí 12. marca 2012 k návrhu rozhodnutia vo veci COMP/38.695 – Sodium Chlorate

Spravodajca: Bulharsko

2012/C 162/05

1.

Poradný výbor súhlasí s tým, aby bola príjemcovi skrátená doba trvania a pokuta.

2.

Poradný výbor súhlasí s Komisiou, pokiaľ ide o konečnú sumu pokút.

3.

Poradný výbor odporúča, aby sa jeho stanovisko uverejnilo v Úradnom vestníku Európskej únie.


8.6.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 162/5


Záverečná správa úradníka pre vypočutie (1)

COMP/38.695 – Chlorečnan sodný

2012/C 162/06

(1)

Dňa 11. júna 2008 Komisia prijala rozhodnutie v konaní podľa článku 101 Zmluvy o fungovaní Európskej únie („ZFEÚ“) a článku 53 Dohody o EHP („rozhodnutie“) (2), ktorým uložila pokutu 9,9 mil. EUR, ktorú mali spoločne a nerozdielne uhradiť spoločnosti Aragonesas a Uralita z dôvodu, že v období od 16. decembra 1996 do 9. februára 2000 konali v dohode a zosúladeným postupom na trhu EHP s chlorečnanom sodným. Dňa 16. septembra 2008 spoločnosť Uralita predbežne uhradila pokutu.

(2)

Rozsudkom z 25. októbra 2011 vo veci T-348/08 Aragonesas/Komisia  (3) Všeobecný súd dospel k záveru, že spoločnosť Aragonesas sa zúčastňovala na porušovaní predpisov iba v období od 28. januára 1998 do 31. decembra 1998 a zrušil v plnom rozsahu pokutu uloženú uvedeným rozhodnutím. Rozsudkom z 25. októbra 2011 vo veci T-348/08 Uralita/Komisia  (4) Všeobecný súd zamietol odvolanie spoločnosti Uralita a ponechal tak v platnosti pokutu 9,9 mil. EUR.

(3)

Dňa 5. decembra 2011 Komisia informovala spoločnosti Uralita a Aragonesas o svojom zámere opätovne uložiť spoločnosti Aragonesas pokutu vypočítanú na základe kratšej doby trvania určenej súdom vo veci T-348/08 a skrátiť obdobie zodpovednosti spoločnosti Uralita na obdobie určené pre Aragonesas. Dňa 12. decembra 2011 sa Komisia prvýkrát dozvedela, že spoločnosť Aragonesas, ktorú spoločnosť Uralita predala spoločnosti Ercros SA („Ercros“) v roku 2005, bola po fúzii so spoločnosťou Ercros zrušená k 31. máju 2010.

(4)

Dňa 23. januára 2012 spoločnosť Uralita informovala Komisiu, že [dôverné]. Preto spoločnosť Uralita vyhlásila [že bezvýhradne prijíma zodpovednosť za porušovanie predpisov od 28. januára 1998 do 31. decembra 1998, pokiaľ ide o konanie Komisie vo veci 38.695 – Chlorečnan sodný a že môže byť jediným adresátom akéhokoľvek rozhodnutia o zmene v uvedenom konaní]. Dňa 25. januára 2012 Komisia informovala spoločnosť Uralita o svojom zámere prijať zmenené rozhodnutie týkajúce sa výlučne spoločnosti Uralita a poskytla podniku lehotu na vyjadrenie do 8. februára 2012. Dňa 26. januára 2012 spoločnosť Uralita informovala Komisiu, že nemá ďalšie námietky.

(5)

V návrhu zmeneného rozhodnutia adresovanom spoločnosti Uralita Komisia: i) skracuje obdobie účasti na porušovaní predpisov na obdobie od 28. januára 1998 do 31. decembra 1998; ii) stanovuje na základe článku 23 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 1/2003 pokutu, za ktorú zodpovedá výlučne Uralita, na základe tých istých parametrov, ktoré boli použité v rozhodnutí, okrem časového multiplikátora, ktorý je určený vo výške 0,91 s cieľom zohľadniť kratšie obdobie porušovania predpisov.

(6)

Návrh rozhodnutia neobsahuje žiadne námietky, ku ktorým by strany nedostali možnosť vyjadriť svoje stanovisko. Okrem toho som v priebehu tohto konania nedostal žiadnu žiadosť alebo sťažnosť od žiadnej zo strán konania. Vzhľadom na to považujem účinné vykonanie procesných práv všetkých účastníkov v tomto prípade za dodržané.

V Bruseli 12. marca 2012

Wouter WILS


(1)  Podľa článkov 16 a 17 rozhodnutia predsedu Európskej komisie 2011/695/EÚ z 13. októbra 2011 o funkcii a pôsobnosti vyšetrovateľa v niektorých konaniach vo veci hospodárskej súťaže (Ú. v. EÚ L 275, 20.10.2011, s. 29) (ďalej len „rozhodnutie 2011/695/EÚ“).

(2)  Rozhodnutie Komisie z 11. júna 2008 v konaní podľa článku 81 Zmluvy ES a článku 53 Dohody o EHP vo veci COMP/38.695 – Chlorečnan sodný, K(2008) 2626 v konečnom znení.

(3)  Vec T-348/08, Aragonesas Industrias y Energia SAU/Európska komisia, Zb. 2011 (zatiaľ neuverejnené).

(4)  Vec T-349/08, Uralita SA/Európska komisia, Zb. 2011 (zatiaľ neuverejnené).


8.6.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 162/6


Zhrnutie rozhodnutia Komisie

z 27. marca 2012

týkajúceho sa konania podľa článku 101 zmluvy o fungovaní Európskej Únie a článku 53 dohody o EHP

(Vec COMP/38.695 – Chlorečnan sodný)

[oznámené pod číslom C(2012) 1965 final]

(Iba anglické znenie je autentické)

(Text s významom pre EHP)

2012/C 162/07

Komisia 27. marca 2012 prijala rozhodnutie o zmene a doplnení rozhodnutia K(2008) 2626 z 11. júna 2008 v konečnom znení, týkajúceho sa konania podľa článku 81 Zmluvy o ES (teraz článok 101 Zmluvy o fungovaní Európskej únie) a článku 53 Dohody o EHP v rozsahu, v akom bolo adresované spoločnosti Uralita SA. Komisia týmto v súlade s ustanoveniami článku 30 nariadenia Rady (ES) č. 1/2003  (1) uverejňuje mená strán, ako aj hlavný obsah rozhodnutia vrátane uložených pokút so zreteľom na oprávnený záujem podnikov o ochranu ich obchodných tajomstiev.

1.   ÚVOD

(1)

Rozhodnutie je určené jednej právnickej osobe: Uralita SA.

(2)

Rozhodnutie v znení, ktoré nemá dôverný charakter, je k dispozícii na internetovej stránke Generálneho riaditeľstva pre hospodársku súťaž: http://ec.europa.eu/comm/competition/index_en.html

2.   OPIS VECI

2.1.   Postup

(3)

Rozhodnutím K(2008) 2626 v konečnom znení (ďalej len „rozhodnutie z roku 2008“) Komisia uložila pokutu 9,9 mil. EUR, ktorú mali spoločne a nerozdielne uhradiť spoločnosti Aragonesas Industrías y Energía S.A.U. („Aragonesas“) a Uralita SA („Uralita“) na základe zistenia, že tieto spoločnosti sa spoločne dopúšťali porušovania predpisov v období od 16. decembra 1996 do 9. februára 2000.

(4)

Všeobecný súd vo svojom rozsudku z 25. októbra 2011 vo veci T-348/08 Aragonesas/Komisia  (2) („rozsudok Aragonesas“) dospel na základe predložených dôkazov k záveru, že spoločnosť Aragonesas sa zúčastňovala na karteli od 28. januára 1998 do 31. decembra 1998. Hoci súd vychádzal z rozhodnutia z roku 2008, pokiaľ išlo o kartelovú účasť spoločnosti Aragonesas počas uvedeného kratšieho obdobia a zamietol všetky sťažnosti týkajúce sa výpočtu pokuty (okrem časového multiplikátora), zrušil pokutu uloženú spoločnosti Aragonesas v plnom rozsahu.

(5)

Zároveň vo veci T-349/08 Uralita/Komisia  (3) (rozsudok „Uralita“) Všeobecný súd v plnom rozsahu zamietol odvolanie spoločnosti Uralita proti rozhodnutiu z roku 2008. Tým ponechal v platnosti pokutu 9,9 mil. EUR uloženú uvedeným rozhodnutím v celom rozsahu na ťarchu spoločnosti Uralita.

(6)

Dňa 12. decembra 2011 bola Komisia informovaná, že spoločnosť Aragonesas bola zrušená k 31. máju 2010 po fúzii so spoločnosťou Ercros SA. Listom z 23. januára 2012, spoločnosť Uralita informovala Komisiu, že okrem iného súhlasí s tým, aby bola jediným adresátom akéhokoľvek rozhodnutia o zmene.

(7)

Poradný výbor pre reštriktívne praktiky a dominantné postavenia vydal 12. marca 2012 súhlasné stanovisko.

2.2.   Zhrnutie rozhodnutia

(8)

Rozhodnutie skracuje porušovanie predpisov spoločnosťou Uralita na obdobie od 28. januára 1998 do 31. decembra 1998 so zreteľom na rozsudok Aragonesas a napriek zamietnutiu návrhu spoločnosti Uralita na zrušenie rozhodnutia z roku 2008 v rozsudku Uralita.

(9)

Pokuta uložená spoločnosti Uralita je určená na základe tých istých parametrov, aké boli použité a vysvetlené pri uložení pôvodnej pokuty v rozhodnutí z roku 2008 okrem časového multiplikátora, ktorý bol stanovený vo výške 0,91 s cieľom zohľadniť kratšie obdobie porušovania predpisov.

(10)

So zreteľom na úroky, ktoré vznikli z pôvodnej pokuty 9,9 mil. EUR, ktorú spoločnosť Uralita uhradila 16. septembra 2008, v rozhodnutí sa dospelo k záveru, že vzhľadom na to, že Všeobecný súd potvrdil účasť spoločnosti Uralita na porušovaní predpisov v období od 28. januára 1998 do 31. decembra 1998, úroky vzniknuté zo sumy pokuty, ktorá sa má uložiť spoločnosti Uralita podľa tohto rozhodnutia (teda úroky zo sumy 4 231 000 EUR), vznikli v prospech Komisie, a preto si ich Komisia ponecháva.

3.   ROZHODNUTIE

(11)

Rozhodnutie z roku 2008 sa mení a dopĺňa takto:

1.

v článku 1 sa písmeno h) nahrádza takto:

„h)

Uralita SA, od 28. januára 1998 do 31. decembra 1998.“

2.

V článku 2 prvom odseku sa písmeno f) nahrádza takto:

„f)

Uralita SA: 4 231 000 EUR.“

(12)

Úroky, ktoré vznikli zo sumy 4 231 000 EUR odvtedy, čo bola predbežne uhradená 16. septembra 2008, vznikli v prospech Komisie a Komisia si ich ponecháva.


(1)  Ú. v. ES L 1, 4.1.2003, s. 1.

(2)  Vec T-348/08 Aragonesas Industria y Energía SAU/Európska komisia, zatiaľ neuverejnené v Zbierke, rozsudok z 25. októbra 2011. Aragonas, ani Komisia sa neodvolali proti tomuto rozsudku, ktorý je teraz už právoplatný.

(3)  Vec T-349/08 Aragonesas Industria y Energía SA/Európska komisia, zatiaľ neuverejnené v Zbierke, rozsudok z 25. októbra 2011. Spoločnosť Uralita sa neodvolala proti tomuto rozsudku, ktorý je teraz už právoplatný.


V Oznamy

ADMINISTRATÍVNE POSTUPY

Európska komisia

8.6.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 162/8


HERCULE II

Výzva na predkladanie návrhov – OLAF/2012/D5/05

Technická pomoc pri odhaľovaní prítomnosti cigariet a tabaku

2012/C 162/08

1.   Ciele a opis

Táto výzva na predkladanie návrhov sa zakladá na rozhodnutí Európskeho parlamentu a Rady č. 878/2007/ES z 23. júla 2007, ktorým sa mení, dopĺňa a predlžuje rozhodnutie č. 804/2004/ES, ktorým sa zriaďuje akčný program Spoločenstva na podporu činností v oblasti ochrany finančných záujmov Spoločenstva (program Hercule II), Ú. v. EÚ L 193, 25. júla 2007. Táto výzva sa týka činností podľa článku 1 písm. a) a) rozhodnutia Hercule II, ktoré pozostávajú z:

technickej pomoci vnútroštátnym orgánom prostredníctvom poskytovania konkrétnych znalostí, vybavenia a nástrojov informačných technológií (IT), ktoré uľahčujú nadnárodnú spoluprácu a spoluprácu s Európskym úradom pre boj proti podvodom OLAF,

podpory spoločných operácií a

podpory výmeny zamestnancov,

a to v záujme boja proti podvodom, korupcii a iným nezákonným činnostiam, ako aj v záujme tvorby a uplatňovania politík v oblasti predchádzania podvodom a ich odhaľovania.

2.   Oprávnení žiadatelia

Toto oznámenie je zamerané na vnútroštátne alebo regionálne správne orgány („žiadatelia“) členského štátu alebo štátu mimo Európskej únie ktoré podporujú posilnenie európskych opatrení na ochranu finančných záujmov Európskej únie.

3.   Oprávnené akcie

V prípade technickej pomoci patria k oprávneným akciám:

technická pomoc na posilnenie kontrol kontajnerov a nákladných automobilov na vonkajších hraniciach EÚ zameraná na boj proti pašovaniu a falšovaniu cigariet,

vybavenie na zlepšenie odhaľovania a následného vyšetrovania nedovolených zásielok tabakových výrobkov orgánmi presadzovania práva,

vybavenie na odhaľovanie pašovaného a falšovaného tovaru na základe jeho pachových charakteristík orgánmi presadzovania práva.

4.   Kritériá na vyhodnotenie návrhov

Každá predložená oprávnená akcia bude vyhodnotená na základe týchto kritérií:

1.

súlad návrhu s cieľmi úradu OLAF v oblasti boja proti podvodom, a najmä v oblasti predchádzania prílevu nedovolených zásielok tabakových výrobkov do EÚ, ich odhaľovania a vyšetrovania;

2.

primeranosť navrhovaného vybavenia vzhľadom na miesto použitia;

3.

technická kvalita a výkonnosť navrhovaného vybavenia, ktoré umožnia splniť požiadavky žiadateľa o grant;

4.

efektívnosť nákladov: náklady na projekt by mali zodpovedať jeho cieľom;

5.

zlučiteľnosť projektu s činnosťami vykonávanými alebo plánovanými v súvislosti s politickými prioritami EÚ v oblasti predchádzania podvodom v rámci rozpočtu EÚ (prevencia, informačné analýzy, metódy spolupráce atď.);

6.

zlučiteľnosť projektu s podobnými projektmi vykonávanými v ostatných členských štátoch a vykonávanými inými vnútroštátnymi orgánmi presadzovania práva a colnými úradmi;

7.

možnosť využiť metódy a výsledky projektov na posilnenie spolupráce a účinnosti v oblasti boja proti podvodom a pašovaniu cigariet („zohľadňovanie“).

Pokiaľ je na základe týchto kritérií vyhodnotených viacero projektov rovnako, finančné prostriedky môžu byť poskytnuté v zostupnom poradí:

orgánom presadzovania práva, ktoré nedisponujú alebo u ktorých sa predpokladá, že nedisponujú dostatočným vybavením na boj proti pašovaniu a falšovaniu cigariet,

návrhom, ktoré umožňujú spravodlivé geografické rozloženie,

žiadateľom, ktorí nezískali v predchádzajúcich rokoch granty na rovnaký alebo podobný projekt.

5.   Rozpočet

Celkový dostupný rozpočet predstavuje 3 300 000 EUR.

Finančný príspevok sa bude vyplácať vo forme grantu. Poskytnutý finančný príspevok nepresiahne 50 % oprávnených nákladov.

Komisia si vyhradzuje právo neprideliť všetky dostupné finančné prostriedky.

6.   Ďalšie informácie

Technické špecifikácie a formulár žiadosti je možné stiahnuť z webovej stránky:

http://ec.europa.eu/anti_fraud/about-us/funding/techn-assist/items/call_proposals_2012_en.htm

Otázky a žiadosti o dodatočné informácie v súvislosti s touto výzvou je potrebné zaslať emailom na adresu:

OLAF-FMB-HERCULE-TA@ec.europa.eu

Otázky a odpovede môžu byť anonymne uverejnené v usmerneniach pre vypĺňanie žiadosti na webovej stránke úradu OLAF, ak sú relevantné pre ostatných žiadateľov.

7.   Termín na predloženie žiadostí

Žiadosti musia byť predložené najneskôr v piatok 31. augusta 2012.

Akceptované budú len žiadosti predložené prostredníctvom úradného formulára, ktoré sú riadne podpísané osobou oprávnenou prevziať právne záväzky v mene žiadajúcej organizácie. Na zapečatenej obálke musí byť riadne uvedené:

Žiadosti (originál a jedna kópia) musia byť zaslané poštou na túto adresu:

European Commission — European Anti-Fraud Office (OLAF)

For the attention of Mr Johan KHOUW

Head of Unit Hercule, Pericles & EURO Protection

Office: J-30 10/62

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Elektronická kópia formulára žiadosti o grant so všetkými potrebnými prílohami by okrem toho mala byť zaslaná na túto emailovú adresu:

OLAF-FMB-HERCULE-TA@ec.europa.eu


8.6.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 162/11


Oznámenie stretnutia veriteľov AB bankas Snoras podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/24/ES o reorganizácii a likvidácii úverových inštitúcií

2012/C 162/09

AB bankas Snoras (v konkurze)

Oznámenie prvého stretnutia veriteľov

Prvé stretnutie veriteľov AB bankas Snoras (v konkurze) (ďalej len „Snoras“) sa uskutoční v utorok 12. júna 2012 v Siemens aréne, Ozo ul. 14, Vilnius, Litva (ďalej len „stretnutie veriteľov“). Registrácia účastníkov stretnutia veriteľov sa v tento deň začne o 9.00 h a stretnutie veriteľov sa začne o 12.00 h vilniuského času (východoeurópskeho času).

Formálnu časť stretnutia veriteľov tvorí schválenie jeho programu, menovanie zapisovateľa, ktorého navrhol správca konkurznej podstaty Snoras, a voľba predsedu stretnutia veriteľov a výboru veriteľov Snoras. Právo účasti a hlasovania na tomto stretnutí majú všetci veritelia, ktorí prihlásili pohľadávky v rámci konkurzného konania a ktorých pohľadávky schválil oblastný súd vo Vilniuse pred stretnutím veriteľov. Okrem toho môžu veritelia hlasovať aj pred stretnutím. Neúčasť alebo nehlasovanie veriteľov na stretnutí však neohrozí ich pohľadávky a prípadné nároky na dividendy.

Registrácia zámeru veriteľov zúčastniť sa stretnutia pred jeho konaním uľahčí ich pripustenie na stretnutie a preto sa dôrazne odporúča. Viac informácií o registrácii účastníkov stretnutia veriteľov a o hlasovaní na ňom nájdete na webovej stránke Snoras: http://www.snoras.com


Európska investičná banka

8.6.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 162/12


Výzva na predloženie návrhov – Inštitút Európskej investičnej banky navrhuje v rámci svojho vedomostného programu tri nové finančné podpory EIBURS

2012/C 162/10

Inštitút Európskej investičnej banky vedie väčšinu svojich inštitucionálnych vzťahov s vysokými školami prostredníctvom vedomostného programu, ktorý pozostáva z troch rôznych programov:

EIBURS, program EIB na sponzorovanie vysokoškolského výskumu (EIB University Research Sponsorship Programme),

STAREBEI (STAges de REcherche BEI), program financovania mladých výskumníkov, ktorí pracujú na spoločných projektoch EIB a vysokých škôl, a

Vysokoškolské siete EIB, mechanizmus spolupráce pre vysokoškolské siete, ktorých črty majú zvláštny význam pre podporu cieľov skupiny EIB.

Z programu EIBURS sa poskytujú granty vysokoškolským výskumným centrám, ktoré sa zaoberajú témami s veľkým významom pre banku. Finančná podpora EIB v objeme až 100 000 EUR ročne na obdobie troch rokov sa prostredníctvom súťaže poskytuje zainteresovaným katedrám vysokých škôl alebo výskumným strediskám, ktoré sú pridružené k vysokým školám v EÚ, v kandidátskych alebo potenciálnych kandidátskych krajinách a majú uznávané odborné zázemie v oblastiach určených EIB, takže môžu v týchto oblastiach svoje činnosti naďalej rozširovať. Z úspešných návrhov vzíde celá škála výstupov (výskum, organizovanie kurzov a seminárov, budovanie sietí, šírenie výsledkov atď.), ktoré budú predmetom zmluvnej dohody uzatvorenej s EIB.

Na akademický rok 2012/2013 sa v programe EIBURS vybrali tieto tri nové línie výskumu:

Meranie vplyvov nad rámec finančnej návratnosti

Vzhľadom na globálnu finančnú krízu, ktorá sa začala v roku 2008, si vo verejnej diskusii získava veľkú pozornosť „vplyvové investovanie“ a otázka, ako finančné trhy môžu lepšie slúžiť potrebám spoločnosti a vytvárať hodnoty trvalo udržateľným spôsobom. Hoci sa zdá, že existuje zhoda v tom, že sociálny vplyv musí pri investičnom rozhodovaní zohrávať významnejšiu úlohu, doterajší pokrok pri definovaní prostredia vplyvového investovania a tvorbe koncepcií na začlenenie kritérií sociálnych a environmentálnych vplyvov do investičného procesu a na meranie výsledkov daných vplyvov je len nepatrný.

Cieľom projektu je preskúmať spôsoby merania a vyjadrenia sociálneho vplyvu vyvolaného investičnou činnosťou v oblasti sociálneho podnikania, obchodných modelov zameraných na udržateľnosť a v oblasti mikrofinancovania. Výskum by mal navrhnúť spôsoby, ako začleniť ciele sociálneho alebo environmentálneho vplyvu do metodiky investičného rozhodnutia investorov, ktorí realizujú ciele politík.

Výskumná práca by mala zahŕňať empirickú štúdiu o tom, ako vplyvovo zameraní investori z inštitucionálneho aj neinštitucionálneho prostredia stanovujú vo svojich investičných aktivitách ciele vplyvov a v akej fáze dochádza k stanoveniu týchto cieľov. Ďalej by mala analyzovať dynamiku, ktorú tieto vplyvové ciele vytvárajú v procese investičného rozhodovania a pri sledovaní a riadení investície po jej realizácii. Osobitný záujem predstavuje dynamika vzťahu medzi sociálnym/environmentálnym vplyvom a finančnou návratnosťou a porovnanie výsledkov vplyvu vzniknutého pri divestícii s predpokladaným vplyvom v prvotnom rozhodnutí o investícii.

Na základe takejto empirickej analýzy by štúdia mala priniesť trhové dôkazy o zlučiteľnosti sociálnych/environmentálnych a finančných cieľov a opísať, za akých okolností táto dynamika platí.

V návrhoch by mala byť podrobne opísaná metodika výskumu podľa odporúčania vysokoškolského centra, ktorá môže popri empirickej štúdii zahŕňať aj kurzy, semináre/konferencie, prieskumy a tvorbu databáz týkajúcich sa projektu. Vo výskumných návrhoch treba preukázať, ako návrh môže využiť praktické poznatky z prevádzkovej činnosti skupiny Európskej investičnej banky (a najmä Európskeho investičného fondu) v tomto prostredí. Vzhľadom na vznik tohto nového trhového segmentu podporujeme cezhraničnú spoluprácu vysokých škôl, ktorá vo výberovom procese bude vnímaná ako pozitívum.

Finančná gramotnosť

Nedávne globálne hospodárske krízy poukázali na dôležitosť finančnej gramotnosti, t. j. súboru zručností a vedomostí, ktoré umožňujú jednotlivcom robiť informované a efektívne rozhodnutia vďaka pochopeniu finančnej sféry. Z dôkazov vyplýva, že nedostatočná finančná gramotnosť mohla prispieť k hypotekárnej kríze a súvisiacim krízam. To podnietilo vznik mnohých štátnych programov v rôznych krajinách Európy, ako aj v iných krajinách.

Od výskumného vysokoškolského centra, ktoré získa podporu v rámci programu EIBURS, sa očakáva vypracovanie výskumného programu zameraného na kritické preskúmanie existujúcich iniciatív s cieľom určiť faktory úspechu a osvedčené postupy. Na tento účel možno použiť alternatívne metodiky hodnotenia vplyvu týchto iniciatív, ako napríklad ekonometrické testovanie alebo rámce posudzovania vplyvov. Centrum by okrem toho vykonalo analýzu nedostatkov vo vybraných krajinách EÚ.

Regionálne by sa návrhy mali zameriavať na členské krajiny organizácie OECD, no nielen na nich. Uchádzačom sa pri realizácii výskumu odporúča vytvoriť partnerstvá s inými univerzitami a výskumnými centrami. Projekt môže zahŕňať aj ďalšie činnosti, ktoré by vysokoškolské výskumné centrum malo byť pripravené uskutočniť s finančnou podporou v rámci danej oblasti výskumu, ako napríklad:

organizácia kurzov, letných škôl, konferencií a seminárov,

tvorba databáz,

prieskumy.

Analýza nákladov a výnosov v oblasti výskumu, vývoja a inovácií

Obťažnosť merania alebo hodnotenia nákladov a výnosov infraštruktúry výskumu, vývoja a inovácií (VVI) je všeobecne známa. Globálne politické diskusie sa však čoraz viac zameriavajú na inovácie a vedomostnú ekonomiku ako na hnaciu silu dlhodobo udržateľného rastu. Na skúmanie spoločensko-hospodárskych vplyvov sa používa množstvo metód a ukazovateľov. Banka v súčasnosti uplatňuje konzervatívnu metodiku podľa „Príručky pre analýzu nákladov a výnosov investičných projektov“ Generálneho riaditeľstva pre regionálnu politiku. Tento dokument však sám osebe nepostačuje na vysvetlenie sektora VVI.

V záujme počiatočného prekonania tohto nedostatku tím programu JASPERS určil konzultanta, aby spolu s českými úradmi vypracoval príručku analýzy nákladov a výnosov v infraštruktúre výskumu a vývoja. Niekoľko rokov praktických skúseností s využitím tohto usmernenia umožnilo vypracovať dobrú databázu, získať prehľad o trendoch v danom odvetví a pochopiť hodnoty a obmedzenia súčasnej príručky.

Interné preskúmanie príručky vytvorilo rad vhodných peňažne vyjadrených hodnôt spojených s touto príručkou, ale odhalilo aj oblasti potrebné na ďalší rozvoj tohto usmernenia.

Zároveň sa do popredia záujmu dostáva celkový záujem o analýzu nákladov a výnosov v tomto odvetví. V porovnaní s obdobím, kedy vznikala prvá príručka, máme k dispozícii omnoho viac štúdií daného sektora, ktoré realizuje manažment veľkých výskumných zariadení, ako aj špeciálne vytvorené fóra na túto tému [ako dobrý príklad možno uviesť FenRIAM (http://www.fenriam.eu/ alebo http://www.fenriam.eu/doc/FenRIAM%20full%20guide.pdf)].

Cieľom projektu je nadviazať na existujúce vnútorné preskúmanie a vytvoriť model, ktorý bude vedecky vierohodný, spoľahlivý, ale zároveň ľahko použiteľný a ľahko posúditeľný. Na dosiahnutie tohto cieľa bude výskumný tím musieť preskúmať súčasnú najnovšiu literatúru z danej oblasti, posúdiť metódy ochoty platiť zo strany členských štátov v súvislosti s rôznymi výhodami, ktoré zvyčajne vznikajú z týchto projektov, pochopiť prípadné trhové hodnoty spojené s takýmito potenciálnymi výhodami a pochopiť typický typ projektov infraštruktúry VVI, ktoré sa uchádzajú o financovanie. To všetko sa musí vykonať podľa vhodného teoretického rámca.

Výstupy:

Očakáva sa, že vysokoškolské výskumné stredisko, ktoré získa podporu z programu EIBURS, vypracuje výskumný program zameraný na preskúmanie existujúcich metodík a prognóz potrieb investícií do infraštruktúry a vypracuje jednotnú metodiku prognózovania nákladov a výnosov na účely použitia v banke a inými subjektmi (ideálne navrhovateľmi projektu). Keďže ide o trojročnú štúdiu, uchádzačom sa odporúča navrhnúť časový rámec dodávania priebežných údajov. Projekt môže zahŕňať aj ďalšie činnosti, ktoré by vysokoškolské centrum malo byť pripravené uskutočniť s finančnou podporou v rámci danej oblasti výskumu, ako napríklad:

organizácia kurzov, letných škôl, konferencií a seminárov,

tvorba databáz,

prieskumy.

Tento projekt by mal byť doplnkom každej príručky analýzy nákladov a výnosov, ktorú vytvoria alebo aktualizujú významné európske inštitúcie.

Návrhy sa musia predložiť v anglickom alebo francúzskom jazyku. Termín na predloženie návrhov je 14. september 2012. Návrhy predložené po tomto termíne sa nebudú brať do úvahy. Návrhy treba poslať na nasledujúce adresy:

 

Elektronická verzia:

universities@eib.org

a

 

Papierová verzia:

EIB Institute

98-100, boulevard Konrad Adenauer

2950 Luxembourg

LUXEMBOURG

For the attention of Ms Luísa FERREIRA, Co-ordinator.

Podrobnejšie informácie o výberovom procese v programe EIBURS, ako aj iných programoch a mechanizmoch nájdete na internetovej stránke: http://institute.eib.org/


KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

Európska komisia

8.6.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 162/15


Predbežné oznámenie o koncentrácii

(Vec COMP/M.6573 – ForFarmers/Agricola)

(Text s významom pre EHP)

2012/C 162/11

1.

Komisii bolo 31. mája 2012 podľa článku 4 nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (1) doručené oznámenie o zamýšľanej koncentrácii, ktorou podnik ForFarmers UK Ltd. („ForFarmers UK“, Spojené kráľovstvo) pod kontrolou podniku ForFarmers Group B.V. („ForFarmers“, Holandsko) získava v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) o fúziách kontrolu nad celým podnikom Agricola Group Ltd. („Agricola“, Spojené kráľovstvo) prostredníctvom kúpy akcií.

2.

Predmet činnosti dotknutých podnikov:

Forfarmers: výroba a dodávanie krmiva a ďalších poľnohospodárskych komodít, dodávanie brojlerov na chov a poskytovanie rôznych poľnohospodárskych služieb; dodávanie surovín pre odvetvie krmív, potravín a palív prostredníctvom dcérskej spoločnosti Cefetra B.V,

Agricola: holdingová spoločnosť skupiny spoločností pôsobiacich pod obchodnou značkou BOCM Pauls a zaoberajúcich sa dodávaním krmív predovšetkým v Spojenom kráľovstve.

3.

Na základe predbežného posúdenia a bez toho, aby bolo dotknuté konečné rozhodnutie v tejto veci, sa Komisia domnieva, že oznámená transakcia by mohla patriť do rozsahu pôsobnosti nariadenia ES o fúziách.

4.

Komisia vyzýva zainteresované tretie strany, aby predložili prípadné pripomienky k zamýšľanej koncentrácii.

Pripomienky musia byť Komisii doručené najneskôr do 10 dní od dátumu uverejnenia tohto oznámenia. Pripomienky je možné zaslať faxom (+32 22964301), e-mailom na adresu COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu alebo poštou s uvedením referenčného čísla COMP/M.6573 – ForFarmers/Agricola na túto adresu:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1 („nariadenie ES o fúziách“).


INÉ AKTY

Európska komisia

8.6.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 162/16


Uverejnenie žiadosti o zápis do registra podľa článku 6 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 510/2006 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín

2012/C 162/12

Týmto uverejnením sa poskytuje právo vzniesť námietky proti žiadosti o zápis podľa článku 7 nariadenia Rady (ES) č. 510/2006 (1). Vznesené námietky sa musia Komisii doručiť do šiestich mesiacov po uverejnení tejto žiadosti.

JEDNOTNÝ DOKUMENT

NARIADENIE RADY (ES) č. 510/2006

„LAKELAND HERDWICK“

ES č.: UK-PDO-0005-0891-06.09.2011

CHZO ( ) CHOP ( X )

1.   Názov:

„Lakeland Herdwick“

2.   Členský štát alebo tretia krajina:

Spojené kráľovstvo

3.   Opis poľnohospodárskeho výrobku alebo potraviny:

3.1.   Druh výrobku:

Trieda 1.1.

Čerstvé mäso (a droby)

3.2.   Opis výrobku, na ktorý sa vzťahuje názov uvedený v bode 1:

Lakeland Herdwick je názov jatočných tiel alebo kusov mäsa z jahniat a oviec čistokrvných čried oviec a baranov plemena Herdwick, ktoré sa narodili, boli chované a zabité v grófstve Cumbria. Mäso plemena Herdwick z oblasti Lakeland je jemne vláknité a lahodné s výraznejšou chuťou v dôsledku pomalého dospievania a dlhého obdobia pasenia. Mäso plemena Herdwick z oblasti Lakeland má ružovkastú až tmavoružovkastú farbu, ktorá je zvyčajne tmavšia ako pri bežne predávanom mäse z plemien chovaných v nížinách. Tuk je tuhý, vláčny a biely.

3.3.   Suroviny (len pri spracovaných výrobkoch):

3.4.   Krmivo (len pri výrobkoch živočíšneho pôvodu):

Ovce plemena Herdwick sa pasú v najvyšších horách Anglicka a na vysokých kopcoch Lake District v grófstve Cumbria na severozápade Anglicka. Ovce plemena Herdwick sa chovajú na vysokohorských farmách nachádzajúcich sa v centrálnej a západnej oblasti Lake District. Krmivo oviec tvoria trávne porasty zahŕňajúce trávy, vresy a rastliny, ako sú čučoriedky. Jahňatá a ovce určené na zabitie sa kŕmia buď trávou, senom, alebo silážou a/alebo ich krmivo sa dopĺňa v závislosti od obdobia roka. Doplnkové krmivo má miestny pôvod.

3.5.   Konkrétne kroky pri výrobe, ktoré sa musia uskutočniť v označenej zemepisnej oblasti:

Všetky fázy výroby sa musia uskutočniť v označenej oblasti. Jahňa musí byť v určenej zemepisnej oblasti:

narodené,

chované,

dochované,

zabité

a jeho jatočné telo musí byť označené podľa bodu 3.7.

3.6.   Osobitné pravidlá pri krájaní, strúhaní, balení atď.:

3.7.   Osobitné pravidlá pri označovaní:

Výrobok musí byť pri uvedení na spotrebiteľský trh označený pečiatkou Lakeland Herdwick na jatočnom tele, podľa ktorej sa dá mäso identifikovať a ktorá zaručuje jeho pôvod. Označenie treba vykonať na bitúnku. Mäso sa ponúka na predaj nakrájané na kusy uvedené v bode 3.2. Pečiatka Lakeland Herdwick sa musí nachádzať na povrchu jatočného tela tak, aby sa odtlačok nachádzal na vonkajšej strane kusa mäsa.

Štítok na balení musí okrem grafického symbolu EÚ, súvisiacich údajov a informácií požadovaných zákonom obsahovať tieto zreteľné a čitateľné údaje:

názov „Lakeland Herdwick“ a po ňom slová „Protected Designation of Origin“ (chránené označenie pôvodu),

názov, obchodný názov a adresu výrobnej spoločnosti alebo baliarne.

Pečiatka na jatočnom tele plemena Herdwick z oblasti Lakeland je oválna a obsahuje slová LAKELAND (v hornej časti) a HERDWICK (v dolnej časti) s veľkým písmenom v strede, ktoré označuje bitúnok.

Image

4.   Stručné vymedzenie zemepisnej oblasti:

Grófstvo Cumbria

5.   Spojenie so zemepisnou oblasťou:

5.1.   Špecifickosť zemepisnej oblasti:

Lake District sa v roku 1951 stal národným parkom a spolu s priľahlou oblasťou sa bežne označuje ako Lakeland. Grófstvo Cumbria bolo založené v 70-tych rokoch minulého storočia a tvoria ho bývalé grófstva Cumberland a Westmorland a časti Lancashiru a Yorkshiru.

Ovce plemena Herdwick žijú celý rok na najvyššie položených a najdrsnejších terénoch, na ktoré padá najviac zrážok z celej krajiny. Pasú sa na v najvyšších horách Anglicka a na vysokých kopcoch oblasti Lake District a spásajú trávnaté porasty zahŕňajúce trávy, vres a rastliny, ako sú čučoriedky. Hlavná časť krajiny Herdwick sa nachádza v centrálnej a západnej oblasti národného parku Lake District.

Prevažnú časť tejto krajiny tvoria neohradené trávnaté plochy vrátane rozsiahlych obecných plôch. Ovce plemena Herdwick sa počas pasenia so svojimi matkami naučia, kde sa na otvorených plochách nachádzajú pasienky ich farmy, ktoré sa miestne nazývajú ako „heaf“. Ide o komplexný systém, ktorý je silne závislý od nasledujúcich generácií ovčích samíc, ktoré sa naučia, kde sa na kopcoch majú pásť. Táto skutočnosť je natoľko dôležitá, že na farmách, kde sa chová plemeno Herdwick, majú tzv. čriedy „landlord’s flocks“, t. j. základná črieda ovčích plemenných samíc, ktoré sa pasú na pasienkoch patriacich k danej farme, ktoré tvoria základ chovu oviec na farme. Bežne by mali predstavovať približne jednu tretinu celej čriedy, no množstvá sú v prípadoch jednotlivých fariem rozdielne.

5.2.   Špecifickosť výrobku:

Plemeno oviec Herdwick je pôvodným plemenom centrálnej a západnej oblasti Lake District v Cumbrii. Tieto ovce sa považujú za najlepší príklad plemena, ktoré je prispôsobené osobitným klimatickým a geomorfologickým podmienkam. Národné združenie chovateľov (National Sheep Association) oviec v deviatom vydaní publikácie „British Sheep“ z roku 1998 o plemene Herdwick uvádza: „Je to v prvom rade vysokohorské plemeno a všeobecne sa považuje za najodolnejšie britské plemeno, obzvlášť vhodné do daného terénu.“

Vlastnosti jatočných tiel:

 

Jahňatá majú v čase zabitia 8 až 12 mesiacov v porovnaní s predávaným jahňatami z nížin, ktoré môžu mať pri zabití 4 mesiace. Ich živá hmotnosť je 28 až 40 kg a mŕtva hmotnosť 14 až 22 kg.

 

Ovce, ktoré boli raz ostrihané, (shearlings) a staršie jedince predávané ako dospelé jedince môžu mať vyše 38 kg živej hmotnosti a 18 kg mŕtvej hmotnosti. Jahňatá plemena Herdwick pochádzajúce z oblasti Lakeland sa podľa systému klasifikácie mäsa a hospodárskych zvierat EUROP zaraďujú pod „O“ a mäso zo shearlings/dospelých jedincov pod „R“. Mäso je zvyčajne zo zvierat starších ako 2 roky. Shearling je jahňa, ktoré má za sebou prvé ostrihanie po roku svojho života – od 15 mesiacov do 2 rokov.

 

Rozpätie živej hmotnosti

Rozpätie mŕtvej hmotnosti

Typické zatriedenie EUROP

Jahňatá

28 – 40 kg

14 – 22 kg

O

Shearling/dospelý jedinec

38 kg +

18 kg +

R

 

Mäso z oviec plemena Herdwick je známe svojou charakteristickou chuťou a kvalitou konzumácie, ktoré sú výsledkom pomalého dospievania jahniat na vresoviskách a trávnatých porastoch oblasti Lake District. Mäso je šťavnaté a lahodné s výraznejšou chuťou diviny než u bežného jahňacieho mäsa. Z vedeckej štúdie, ktorú vypracoval J. D. WOOD z Division of Food Animal Science Univerzity v Bristole vyplynulo, že chuť a textúra mäsa z jahniat plemena Herdwick z oblasti Lakeland je lepšia ako z jahniat chovaných v nížinách a že mäso obsahuje zdraviu prospešné omega-3 mastné kyseliny.

 

Rozdiel v chuti bol preukázaný prostredníctvom výskumného projektu ministerstva poľnohospodárstva, rybného hospodárstva a potravinárstva od októbra 1996 do júna 1997, ktorý viedol vykonávaného J. D. WOOD z Division of Food Animal Science Univerzity v Bristole, s názvom An investigation of flavours in meat from sheep grown slowly or more quickly on grass diets (Skúmanie chuti mäsa z oviec chovaných pomaly alebo rýchlejšie spásajúcich trávu). Tento výskum preukázal, že mäso z plemena oviec Herdwick z oblasti Lakeland má lepšiu chuť a vysokú kvalitu konzumácie v porovnaní so štandardnými predávanými nečistokrvnými jahňatami. Štúdia takisto potvrdila predchádzajúce zistenia vysokého obsahu mastných kyselín, kyseliny stearovej a kyseliny α-linolovej v porovnaní s hovädzím a bravčovým mäsom. K pozitívnej zmene chuti dochádza podľa všetkého na základe zvyšujúceho sa množstva polynenasýtených mastných kyselín nachádzajúcich sa vo svalstve počas života oviec. V štúdii sa konštatuje, že vyšší podiel celkového tuku (v žilkovaní) a polynenasýtených mastných kyselín patria medzi pozitívne vlastnosti mäsa z jahniat plemena Herdwick z oblasti Lakeland.

 

Pri chove jahniat pre potravinový reťazec tieto farmy závisia aj od využívania nižšie položených pasienkov v oblasti a niektoré farmy nachádzajúce sa v nížinách takisto chovajú jahňatá plemena Herdwick. Väčšina mäsa z oviec plemena Herdwick z oblasti Lakeland pochádza zo samcov (baranov), pretože väčšina samíc sa ponecháva na oplodnenie. Na ľudskú spotrebu sa vyrába mäso hlavne z týchto samcov a mäso z dospelých sterilizovaných samíc.

5.3.   Príčinná súvislosť medzi zemepisnou oblasťou a akosťou alebo typickou vlastnosťou výrobku (CHOP), alebo špecifickou akosťou, povesťou alebo inou typickou vlastnosťou výrobku (CHZO):

Ovce plemena Herdwick sa považujú za najlepší príklad plemena, ktoré je prispôsobené osobitným klimatickým a geomorfologickým podmienkam oblasti Lake District. Mäso z oviec plemena Herdwick z oblasti Lakeland je známe svojou charakteristickou chuťou a kvalitou konzumácie, ktoré sú prirodzeným výsledkom pomalého dospievania jahniat na vresoviskách a trávnatých porastoch oblasti Lake District. Doplnkové krmivo má miestny pôvod.

Slovo „Herdwick“ pochádza z 12. storočia a v skutočnosti znamená pastvinu, na ktorej sa pasú ovce, a je pravdepodobne odvodené od staroseverského slova „Herd-vic“, ktoré znamená farmu, kde sa chovajú ovce. V oblasti Lake District sa toto slovo používalo až do 17. storočia na označenie malej farmy, kde sa chovajú ovce, no od 18. storočia je už tento názov spätý so samotným plemenom.

V súčasnosti sa na obchodné účely chová približne 50 000 oviec plemena Herdwick na približne 120 farmách v oblasti Lake District, z ktorých niektoré vlastní National Trust. V 20. rokoch 20. storočia Beatrix Potterová (pani Heelisová) investovala peniaze, ktoré si zarobila písaním príbehov o zajačikovi Petrovi, do nákupu fariem v oblasti Lake District, ktoré boli ohrozené zástavbou alebo zalesňovaním. Na týchto farmách podporovala obnovu plemena Herdwick. Po jej úmrtí sa všetky jej farmy stali majetkom National Trust s tým, že ovce na týchto farmách musia zostať čistokrvným plemenom Herdwick.

Mäso z jahniat plemena Herdwick z oblasti Lakeland sa podávalo na korunovačnej hostine kráľovny Alžbety II. v roku 1953.

Odkaz na uverejnenie špecifikácie:

[Článok 5 ods. 7 nariadenia (ES) č. 510/2006]

http://archive.defra.gov.uk/foodfarm/food/industry/regional/foodname/products/documents/lakeland-herdwick-pdo-111109.pdf


(1)  Ú. v. EÚ L 93, 31.3.2006, s. 12.


8.6.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 162/20


Uverejnenie žiadosti o zápis do registra podľa článku 6 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 510/2006 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín

2012/C 162/13

Týmto uverejnením sa poskytuje právo vzniesť námietky proti žiadosti o zápis podľa článku 7 nariadenia Rady (ES) č. 510/2006 (1). Vznesené námietky sa musia Komisii doručiť do šiestich mesiacov po uverejnení tejto žiadosti.

JEDNOTNÝ DOKUMENT

NARIADENIE RADY (ES) č. 510/2006

„PORC DU SUD-OUEST“

ES č.: FR-PGI-0005-0909-07.11.2011

CHZO ( X ) CHOP ( )

1.   Názov:

„Porc du Sud-Ouest“

2.   Členský štát alebo tretia krajina:

Francúzsko

3.   Opis poľnohospodárskeho výrobku alebo potraviny:

3.1.   Druh výrobku:

Trieda 1.1:

Čerstvé mäso (a droby)

3.2.   Opis výrobku, na ktorý sa vzťahuje názov uvedený v bode 1:

Bravčové mäso „Porc du Sud-Ouest“ je čerstvé mäso z ošípaných, ktoré sa narodili a boli chované v oblasti Sud-Ouest a počas výkrmu (od 12. týždňa života) boli živené krmivom minimálne s 30 % podielom kukurice konský zub.

Zabíjajú sa pri minimálnej hmotnosti teplého jatočného tela stanovenej na 90 kg (bez horného hmotnostného limitu), s toleranciou 3 kg v obdobiach veľkých letných horúčav (od 1. júna do 30. septembra).

Jatočné telá „Porc du Sud-Ouest“ majú konečnú hodnotu pH od 5,5 do 6,2.

Rozporciované kusy týchto jatočných tiel majú sfarbenie podľa japonskej farebnej stupnice od 3 do 6, pokiaľ ide o chrbtovinu.

Z fyzikálno-chemického hľadiska sa bravčové mäso „Porc du Sud-Ouest“ vyznačuje bohatým obsahom polynenasýtených mastných kyselín (predovšetkým kyseliny linolovej v rozmedzí 10 % až 15 % celkového obsahu mastných kyselín v mäse) a menším obsahom nasýtených mastných kyselín.

Mäso je zároveň bohaté na lipidy a vitamín E.

Z organoleptického hľadiska je bravčové mäso „Porc du Sud-Ouest“, ktoré je červenšie než štandardné bravčové mäso, šťavnaté a jemné a má intenzívnu chuť.

Na zmiernenie stresu ošípaných, ktorý negatívne vplýva na konečnú hodnotu pH a zhoršuje kvalitu mäsa, musí byť trasa od poľnohospodárskeho podniku po bitúnok čo možno najkratšia: maximálne 200 km alebo maximálne 6 hodín prepravy z chovu na bitúnok.

Bravčové mäso „Porc du Sud-Ouest“ sa uvádza na trh čerstvé vo forme: jatočných tiel, jatočných polovičiek, porciovaných kusov, vykosteného alebo nevykosteného mäsa.

3.3.   Suroviny (len pri spracovaných výrobkoch):

Neuplatňuje sa.

3.4.   Krmivo (len pri výrobkoch živočíšneho pôvodu):

Krmivo nesmie počas chovu obsahovať maniok, sladké zemiaky, pomyje, mäsovú múčku, kostnú múčku, perie alebo krv ani žiadne iné bielkoviny zo suchozemských zvierat, s výnimkou želatíny použitej ako zdroj vitamínov a minerálnych látok a takisto s výnimkou bielkovín z mlieka a mliečnych výrobkov.

Krmivo podávané ošípaným v období od odstavenia po zabitie musí obsahovať najmenej 60 % zŕn obilnín, ich produktov a vedľajších produktov.

Počas výkrmu, čiže od dvanásteho týždňa života až po zabitie, krmivo nesmie obsahovať palmový olej (zdroje nasýtených mastných kyselín), produkty z rýb, živočíšne tuky, stimulátory rastu. Počas uvedeného obdobia krmivo podávané ošípaným obsahuje najmenej 30 % kukurice konský zub a má obsah kyseliny linolovej vyšší ako 1,1 % (11 g/kg krmiva) (C18:2) a nižší ako 1,7 % (17 g/kg krmiva).

3.5.   Konkrétne kroky pri výrobe, ktoré sa musia uskutočniť v označenej zemepisnej oblasti:

Povinné umiestnenie etáp chovu ošípaných v zemepisnej oblasti (narodenie, obdobie po odstavení, výkrm) je zárukou kvality mäsa.

3.6.   Osobitné pravidlá pri krájaní, strúhaní, balení atď.:

Neuplatňuje sa.

3.7.   Osobitné pravidlá pri označovaní:

Označenie výrobku musí obsahovať:

názov chráneného zemepisného označenia: „Porc du Sud-Ouest“

farebné logo CHZO Európskej únie, prípadne doplnené slovným označením „chránené zemepisné označenie“.

4.   Stručné vymedzenie zemepisnej oblasti:

Zemepisná oblasť CHZO „Porc du Sud-Ouest“ zahŕňa tieto správne oblasti:

región Akvitánsko,

región Midi-Pyrénées,

región Poitou-Charentes.

5.   Spojenie so zemepisnou oblasťou:

5.1.   Špecifickosť zemepisnej oblasti:

Oblasť Sud-Ouest má dve špecifické vlastnosti – je oblasťou s dlhoročnou tradíciou produkcie ošípaných a má tradíciu používania kukurice konský zub s osobitnými výživovými vlastnosťami vo výžive ošípaných, a to vzhľadom na priaznivé podnebie jej pestovania v danej oblasti.

Oblasť produkcie ošípaných s dlhoročnou tradíciou

Chov ošípaných už niekoľko storočí zaujíma významné miesto v Sud-Ouest. Túto tradíciu chovu potvrdzujú početné veľtrhy a trhy s ošípanými, ktoré sa konajú už od stredoveku: Garlin, Tarbes, Lembeye, Soumoulou, Dax, Garris, Saint Palais, Rabastens de Bigorre, Puylaurens, Villefranche de Rouergue, a koncom 19. storočia sa rozšírili až do Aveyronu a Tarnu.

V roku 1862 boli 3 departementy v oblasti Sud-Ouest (Dordogne, Corrèze, Aveyron) prvými 3 departementmi chovu ošípaných vo Francúzsku.

Bravčové mäso dlho predstavovalo vo vidieckych oblastiach Sud-Ouest základ mäsitej stravy. Väčšina vidieckych rodín mala svoju ošípanú, ktorej obetovanie počas zimy bolo dôvodom na ozajstnú rodinnú a susedskú oslavu. Časom sa vyvinulo know-how: jatočné telá ošípaných sa zhodnocovali celé (miestna spotreba a potom otvorenie trhu) ako čerstvé mäso a spracované mäso (nasolené, sušené alebo naložené v tuku). Postupy a recepty zdedené po predkoch sa vo vidieckych rodinách v oblasti Sud-Ouest stále zachovávajú.

Miestne dedičstvo je v širokej miere dôkazom o tejto produkcii a tejto niekdajšej spotrebe „Porc du Sud-Ouest“ (texty zákonov, literatúra, písomnosti, umelecké diela atď.).

Tradícia používania kukurice konský zub so špecifickými typickými vlastnosťami vo výžive ošípaných

Sud-Ouest je historická oblasť produkcie kukurice na zrno (89 % štátnej produkcie v roku 1930 a 41 % v súčasnosti). Pri úžitkovej poľnohospodárskej ploche určenej na kukuricu na zrno, ktorá je trojnásobne väčšia než v ostatných francúzskych departementoch, táto oblasť produkuje viac ako 50-násobok potrieb odvetvia bravčového mäsa v oblasti Sud-Ouest.

Hlavným druhom kukurice, ktorá sa pestuje v oblasti Sud-Ouest, je kukurica na zrno, a to z historických dôvodov, ale najmä vďaka klimatickým podmienkam v oblasti, ktoré vyhovujú tejto neskorej odrode náročnej na teplo a vlhkosť: vysoké teploty počas celého jej vegetatívneho cyklu a značné zrážky v priebehu leta. V oblasti Sud-Ouest je riziko, že súčet teplôt klesne pod hodnotu, akú potrebujú neskoré odrody, nižšie ako 20 %, čo je riziko prijateľné pre poľnohospodára, ktorý pôsobí v tejto zemepisnej oblasti. Keďže je zároveň výnos neskorej kukurice o 15 až 20 % vyšší než výnos skorších odrôd, poľnohospodári z oblasti Sud-Ouest pestujú výlučne kukuricu konský zub.

Kukurica konský zub má osobitné výživové vlastnosti: nízku vlhkosť pri zbere (od 25 do 30 %), vysoký obsah škrobu, ktorý jej dodáva vysokú energetickú hodnotu (750 až 780 g/kg sušiny). Vyznačuje sa predovšetkým špecifickými tukmi zloženými najmä z nenasýtených mastných kyselín, ktoré tvoria 60 % celkového obsahu mastných kyselín vrátane kyseliny linolovej (omega-6 kyselina). Kukurica konský zub je zároveň bohatá na vitamíny E (1,1 až 1,8 mg/g). Je to vysoko energetická obilnina.

5.2.   Špecifickosť výrobku:

Mäso s osobitnými vlastnosťami

Bravčové mäso „Porc du Sud-Ouest“ má osobitné zloženie tukov s nízkym obsahom nasýtených kyselín (približne 40 %) a s vysokým obsahom nenasýtených kyselín (takmer 60 %), ktoré sú dôležité pre ľudský organizmus, pretože ich organizmus nedokáže syntetizovať. Sú prítomné tak v podkožnom tuku, ako aj vo vnútrosvalovom tuku.

Kyselina linolová, ktorá je polynenasýtenou kyselinou, tvorí 10 % až 15 % celkového množstva mastných kyselín v mäse.

Bravčové mäso „Porc du Sud-Ouest“ má aj relatívne nízku úroveň lipidov (približne 5,4 % mastných kyselín v porovnaní s 3,8 % v štandardnom francúzskom bravčovom mäse), vyrovnanú a optimálnu úroveň pH (5,5 až 6,2) a vysoký obsah vitamínu E (antioxidant). Výsledky porovnávacích analýz bravčového mäsa z oblasti Sud-Ouest/štandardného francúzskeho bravčového mäsa uskutočnených v januári 2011 na filé dokazujú prítomnosť vyššieho obsahu vitamínu E v bravčovom mäse „Porc du Sud-Ouest“ (0,16 mg/100 g) než v štandardnom francúzskom bravčovom mäse (0,13 mg/100 g), t. j. o 15 % viac.

Tieto osobitné fyzikálno-chemické vlastnosti mäsa majú vplyv na jeho organoleptické vlastnosti a vďaka nemu je mäso známe svojou šťavnatosťou, jemnosťou a intenzívnou chuťou po tepelnej úprave.

Šťavnatosť a jemnosť mäsa sa menia podľa množstva lipidov a vody, ktoré obsahujú, a najmä podľa schopnosti zadržiavať vodu. V bravčovom mäse „Porc du Sud-Ouest“ je vyšší obsah lipidov a kyselina linolová zapríčiňuje zmenšenie veľkosti adipocytov, čím umožňuje lepšie zadržiavanie vody, ktorému napomáha aj hodnota pH stanovená v rozmedzí (5,5 až 6,2).

Po tepelnej úprave má bravčové mäso „Porc du Sud-Ouest“ intenzívnu chuť. Aróma, ktorá zodpovedá čuchovým a chuťovým vnemom pri ochutnávaní, závisí predovšetkým od tukovej zložky a od pH mäsa. Lipolýza a oxidácia polynenasýtených mastných kyselín vedú k tvorbe jednoduchých sekundárnych molekúl zodpovedných za celkovú intenzitu chuti, ktorá je výraznejšia ako pri štandardnom bravčovom mäse a za intenzitu a chuť produktov v čase tepelnej úpravy a ochutnávky.

Chuť a aróma závisia aj od uvoľňovania molekúl počas zrenia, ku ktorému dochádza len pri určitej hodnote pH, ktorá je v súlade s hodnotou pH uvedenou v špecifikácii CHZO „Porc du Sud-Ouest“.

Spotrebiteľ tento rozdiel rozoznáva.

Okrem toho bravčové mäso „Porc du Sud-Ouest“ je červenšie než francúzske štandardné bravčové mäso. Farba mäsa závisí od množstva prítomného myoglobínu.

Vysoký obsah vitamínu E v bravčovom mäse „Porc du Sud-Ouest“ spomaľuje blednutie červeného sfarbenia mäsa počas jeho uchovávania vďaka ochrannému účinku vitamínu E pred oxidáciou myoglobínu.

Podkožný tuk a vnútrosvalový tuk sú obsiahnuté v dostatočnom množstve a majú bielu farbu.

Tradícia chovu ošípaných „Porc du Sud-Ouest“, ktoré sú ťažšie než štandardné francúzske ošípané

Ošípané chované v oblasti Sud-Ouest boli vždy ťažšie než štandardné francúzske ošípané. Pokiaľ ide o hmotnosť, jatočné výsledky z roku 2010 ukazujú priemernú hmotnosť jatočného tela francúzskej štandardnej ošípanej 91,71 kg v porovnaní s priemernou hmotnosťou ošípanej „Porc du Sud-Ouest“ 94,03 kg (pri priemernej živej hmotnosti 121 kg).

Táto tradícia chovu ťažších ošípaných viedla v roku 1967 k vytvoreniu oblasti kótovania Sud-Ouest na účely nahlasovania obchodných transakcií s ošípanými chovanými v oblasti Sud-Ouest. Táto oblasť kótovania, ktorá sa vzťahuje na ťažšie jatočné telá ošípaných „Porc du Sud-Ouest“, je uznaná nariadením Rady (EHS) č. 2112/69 z 28. októbra 1969 (Ú. v. ES, 29.10.1969). Diferencovaný platobný systém vzťahujúci sa na jatočné telá ošípaných z oblasti Sud-Ouest, založený na tomto kótovaní v oblasti Sud-Ouest, je v súčasnosti stále v platnosti a úrad Service des Nouvelles des Marchés ho stále zverejňuje.

Dobrá povesť bravčového mäsa „Porc du Sud-Ouest“

Tradícia chovu ťažších ošípaných a tradícia ich kŕmenia na báze kukurice viedli skupiny chovateľov k tomu, aby sa usilovali zhodnocovať a „chrániť“ svoje produkty prostredníctvom spoločnej prípravy ponuky. Prístup týkajúci sa kvality „Porc au grain du Sud-Ouest“ iniciovaný medziodvetvovým združením Interprofession Porcine d’Aquitaine v 80. rokoch 20. storočia viedol k získaniu v roku 1989 Label Rouge (Červená značka), ktorá bravčovému mäsu z juhozápadu (sud-ouest) dáva skutočný „status“.

Bravčové mäso s označením „Porc du Sud-Ouest“ nadväzuje na tento prístup a má spoločné typické vlastnosti s mäsom s označením Label Rouge Porc au grain du Sud-Ouest: jeho výživa sa vyznačuje veľkým podielom kukurice a obilnín v kŕmnej dávke a typické vlastnosti mäsa spĺňajú rovnaké fyzikálno-chemické a vizuálne kritériá. Rovnaké, dokonca aj prísnejšie požiadavky, sa napokon uplatňujú v oblasti triedenia a zhodnocovania jatočných tiel.

Od svojho zrodu a ešte aj v súčasnosti zaznamenáva postup pri chove „Porc du Sud-Ouest“ veľký úspech. Svedčia o tom články v tlači a kuchárske recepty uverejnené v špecializovaných denníkoch a časopisoch od roku 1991, počet hospodárskych subjektov zapojených do postupu chovu (1997/2010) a webové stránky venované výrobku. „Porc du Sud-Ouest“ získal dobrú povesť práve vďaka tomuto postupu a jeho všeobecnému chýru.

Všeobecná známosť bravčového mäsa „Porc du Sud-Ouest“ sa rokmi zachováva a stále je veľmi rozšírená. Prejavuje sa to spontánnym výberom zo strany spotrebiteľov, ktorí ho zjavne uprednostňujú, považujú ho za výrazne odlišné od mäsa štandardnej francúzskej ošípanej a sú ochotní zaplatiť zaň viac.

5.3.   Príčinná súvislosť medzi zemepisnou oblasťou a akosťou alebo typickou vlastnosťou výrobku (CHOP), alebo špecifickou akosťou, povesťou alebo inou typickou vlastnosťou výrobku (CHZO):

Výživa na báze kukurice konský zub, z ktorej vychádzajú špecifické vlastnosti mäsa

Oblasť Sud-Ouest má dve špecifické vlastnosti – je oblasťou produkcie ošípaných s dlhoročnou tradíciou a má tradíciu používania kukurice konský zub s osobitnými výživovými vlastnosťami vo výžive ošípaných, a to so zreteľom na priaznivé podnebie na jej pestovanie v danej oblasti.

Rozsah pestovania kukurice konský zub v oblasti Sud-Ouest umožnil podporovať jej používanie v kŕmnych dávkach na výkrm: kukurica predstavuje najmenej 30 % kŕmnej dávky ošípaných „Porc du Sud-Ouest“ od 12. týždňa života. Táto kŕmna dávka musí okrem toho obsahovať minimálne 1,1 % kyseliny linolovej. Práve konzumácia krmiva, ktoré má vďaka vysokému podielu kukurice konský zub vyššiu energetickú hodnotu a vyšší obsah kyseliny linolovej, dodáva mäsu jeho špecifickosť: osobitné zloženie jeho tukov s malým obsahom nasýtených mastných kyselín a vysokým obsahom nenasýtených mastných kyselín, relatívne vysokým obsahom lipidov a vysokým obsahom vitamínov E.

Mnohými štúdiami sa v širokej miere preukázalo, že fyzikálno-chemické vlastnosti mäsa z ošípaných – monogastrických zvierat – úzko súvisia s fyzikálno-chemickými vlastnosťami kŕmnych dávok ošípaných, ktoré vďaka vysokému podielu kukurice konský zub obsahujú veľký podiel kyseliny linolovej.

V prípade monogastrických zvierat sa mastné kyseliny z potravín ukladajú priamo v tkanivách bez akejkoľvek chemickej zmeny na rozdiel od toho, k čomu dochádza pri prežúvavcoch, ktorí saturujú mastné kyseliny rastlinného pôvodu, následkom čoho polynenasýtené mastné kyseliny strácajú svoj biologický význam (C. Dutertre, inžinier agronóm).

Pri ošípaných pôsobí charakter mastných kyselín kŕmneho režimu priamo na zloženie mastných kyselín v tukových tkanivách [Flanzy et al. 1970, Brooks 1971, Desmoulin et al. 1983, Rhee et al. 1988, Effets de la nature lipidique des régimes sur la composition en acides gras du jambon chez le porc lourd [Účinky lipidovej povahy (kŕmnych) režimov na zloženie mastných kyselín v šunke z ťažkej ošípanej], Pantaleo et al., 1999].

Polynenasýtené mastné kyseliny požité ošípanými „Porc du Sud-Ouest“ možno nájsť v ich tukovom tkanive (Courboulay a Mourot 1995, Warmants et al. 1999, Courboulay et al. 1999). Jasne to už preukázali výsledky experimentov, ktoré uskutočnilo združenie ADAESO v období od roku 1994 do roku 2000.

Pokiaľ ide o zloženie lipidov v jatočných telách, jednoznačne sa preukázalo, že zloženie mastných kyselín v tkanivách a osobitne v tukových tkanivách úzko súvisí so zložením mastných kyselín v krmive.

Štúdiou uskutočnenou združením ADAESO (Association pour le Développement Agro-Environnemental du Sud-Ouest) sa preukázalo, že krmivo s 30 % podielom kukurice konský zub (minimálny podiel podľa špecifikácie) zaručuje špecifické vlastnosti „Porc du Sud-Ouest“.

Môžeme teda dospieť k záveru, že špecifické typické vlastnosti bravčového mäsa „Porc du Sud-Ouest“, ktoré má dobrú povesť (červené sfarbenie, šťavnatosť, jemnosť, intenzívna chuť), vyplývajú predovšetkým z miestneho know-how chovateľov z oblasti Sud-Ouest, ktorí zachovávajú miestne zvyklosti tým, že vykrmujú ťažšie ošípané kukuricou konský zub, a z kvality kukurice konský zub, ktorá je výrazne špecifická z hľadiska zloženia mastných kyselín.

Odkaz na uverejnenie špecifikácie:

[Článok 5 ods. 7 nariadenia (ES) č. 510/2006]

https://www.inao.gouv.fr/fichier/CDCPorcduSudOuest31012012.pdf


(1)  Ú. v. EÚ L 93, 31.3.2006, s. 12.