ISSN 1977-1037

doi:10.3000/19771037.C_2012.012.slk

Úradný vestník

Európskej únie

C 12

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 55
14. januára 2012


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

II   Oznámenia

 

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2012/C 012/01

Schválenie poskytnutia štátnej pomoci v zmysle ustanovení článkov 107 a 108 ZFEÚ – Prípady, ku ktorým nemá Komisia námietky ( 1 )

1

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2012/C 012/02

Výmenný kurz eura

5

 

Správna komisia pre koordináciu systémov sociálneho zabezpečenia

2012/C 012/03

Rozhodnutie č. E3 z 19. októbra 2011 o prechodnom období definovanom v článku 95 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 ( 2 )

6

 

Európska služba pre vonkajšiu činnosť

2012/C 012/04

Rozhodnutie vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku z 23. marca 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá uplatniteľné na národných expertov vyslaných do Európskej služby pre vonkajšiu činnosť

8

 

INFORMÁCIE ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

2012/C 012/05

Informácie poskytnuté Európskou komisiou týkajúce sa oznámenia príslušného orgánu, ktoré vykonala Helénska republika podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/22/ES o podmienkach udeľovania a používania povolení na vyhľadávanie, prieskum a ťažbu uhľovodíkov

17

 

INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA EURÓPSKEHO HOSPODÁRSKEHO PRIESTORU

 

Európska komisia

2012/C 012/06

Uverejnenie zámeru Ministerstva dopravy a komunikácií Nórska priamo udeliť zákazku na poskytovanie služieb v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 o službách vo verejnom záujme v železničnej a cestnej osobnej doprave, ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 1191/69 a (EHS) č. 1107/70

18

 

V   Oznamy

 

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

 

Európska komisia

2012/C 012/07

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec COMP/M.6438 – Saria/Teeuwissen/Jagero II/Quintet/Bioiberica) ( 1 )

19

2012/C 012/08

Rozhodnutie o ukončení konania vo veci formálneho zisťovania po stiahnutí notifikácie členským štátom – Štátna pomoc – Poľsko (Články 107 až 109 Zmluvy o fungovaní Európskej únie) – Oznámenie Komisie podľa článku 108 ods. 2 ZFEÚ – stiahnutie notifikácie – Štátna pomoc SA.30340 (11/C) – LIP — PL — Fiat Powertrain Technologies Poland ( 1 )

21

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

 

(2)   Text s významom pre EHP a dohodu medzi ES a Švajčiarskom

SK

 


II Oznámenia

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

Európska komisia

14.1.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 12/1


Schválenie poskytnutia štátnej pomoci v zmysle ustanovení článkov 107 a 108 ZFEÚ

Prípady, ku ktorým nemá Komisia námietky

(Text s významom pre EHP)

2012/C 12/01

Dátum prijatia rozhodnutia

26.4.2011

Referenčné číslo štátnej pomoci

SA.31494 (N 376/10)

Členský štát

Holandsko

Región

Názov (a/alebo názov príjemcu)

Natuurbeheer

Právny základ

Wet inrichting landelijk gebied

Druh opatrenia

Schéma pomoci

Účel

Ochrana životného prostredia

Forma pomoci

Priama dotácia

Rozpočet

 

Ročné plánované výdavky 28,5 mil. EUR

 

Celková výška plánovanej pomoci 171 mil. EUR

Intenzita

84 %

Trvanie

1.1.2011 – 31.10.2017

Sektory hospodárstva

Poľnohospodárstvo

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

Gedeputeerde staten van de provincies

Ďalšie informácie

Rozhodnutie v autentickom jazykovom znení, z ktorého boli odstránené všetky informácie, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva, je uverejnené na stránke:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_sk.htm

Dátum prijatia rozhodnutia

20.12.2011

Referenčné číslo štátnej pomoci

SA.33370 (11/N)

Členský štát

Francúzsko

Región

Názov (a/alebo názov príjemcu)

Régimes d'aide au cinéma et à l'audiovisuel

Právny základ

Décret 99-130 du 24 février 1999; décret 98-35 du 14 janvier 1998; décret 95-110 du 2 février 1995; loi 85-695 du 11 juillet 1985; décret 2008-508 du 29 mai 2008; décret 2008-509 du 29 mai 2009

Druh opatrenia

Schéma pomoci

Účel

Kultúra

Forma pomoci

Parafiškálne poplatky

Rozpočet

 

Ročné plánované výdavky 744 mil. EUR

 

Celková výška plánovanej pomoci 4 464 mil. EUR

Intenzita

50 %

Trvanie

do 31.12.2017

Sektory hospodárstva

Média

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

Centre National du Cinéma et de l'Image Animée

12 rue de Lübeck

75784 Paris Cedex 16

FRANCE

Ďalšie informácie

Rozhodnutie v autentickom jazykovom znení, z ktorého boli odstránené všetky informácie, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva, je uverejnené na stránke:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_sk.htm

Dátum prijatia rozhodnutia

8.11.2011

Referenčné číslo štátnej pomoci

SA.33538 (11/N)

Členský štát

Írsko

Región

Názov (a/alebo názov príjemcu)

Regional Airports — Capital Expenditure grant Scheme

Právny základ

Article 28.4 of the Constitution of Ireland Central Fund (Permament Provisions) Act, 1965; Appropration Act, 2010

Druh opatrenia

Schéma pomoci

Účel

Rozvoj odvetvia

Forma pomoci

Priama dotácia

Rozpočet

Celková výška plánovanej pomoci 65,5 mil. EUR

Intenzita

90 %

Trvanie

do 31.12.2014

Sektory hospodárstva

Letecká doprava

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

Department of Transport Tourism and Sport

44 Kildare Street

Dublin 2

IRELAND

Ďalšie informácie

Rozhodnutie v autentickom jazykovom znení, z ktorého boli odstránené všetky informácie, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva, je uverejnené na stránke:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_sk.htm

Dátum prijatia rozhodnutia

20.12.2011

Referenčné číslo štátnej pomoci

SA.33662 (11/NN)

Členský štát

Nemecko

Región

Berlin, Mecklenburg-Vorpommern

Názov (a/alebo názov príjemcu)

Solon SE

Právny základ

1.

Gesetz über die Feststellung des Bundeshaushaltsplans für das Jahr 2011 (Haushaltsgesetz 2011), vom 22. Dezember 2010

2.

Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans von Berlin für die Haushaltsjahre 2010 und 2011 (Haushaltsgesetz 2010/2011), vom 17. Dezember 2009

3.

Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Mecklenburg-Vorpommern für die Haushaltsjahre 2010 und 2011 und die Festlegung der Verbundquoten des Kommunalen Finanzausgleichs in den Jahren 2010 und 2011, vom 18. Dezember 2009

Druh opatrenia

Individuálna pomoc

Účel

Záchrana podnikov v ťažkostiach

Forma pomoci

Garancia, úľava na úrokovej sadzbe

Rozpočet

 

Ročné plánované výdavky 46,84 mil. EUR

 

Celková výška plánovanej pomoci 46,84 mil. EUR

Intenzita

Trvanie

8.8.2011 – 31.12.2011

Sektory hospodárstva

Elektrické a optické zariadenia

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus Mecklenburg-Vorpommern

Johannes-Stelling-Straße 14

19053 Schwerin

DEUTSCHLAND

Bundesamt für zentrale Dienste und offene Vermögensfragen

DGZ-Ring 12

13086 Berlin

DEUTSCHLAND

Senatsverwaltung für Finanzen Berlin

Klosterstraße 59

10179 Berlin

DEUTSCHLAND

Finanzministerium Mecklenburg-Vorpommern

Schloßstraße 9-11

19053 Schwerin

DEUTSCHLAND

Ďalšie informácie

Rozhodnutie v autentickom jazykovom znení, z ktorého boli odstránené všetky informácie, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva, je uverejnené na stránke:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_sk.htm


IV Informácie

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

Európska komisia

14.1.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 12/5


Výmenný kurz eura (1)

13. januára 2012

2012/C 12/02

1 euro =


 

Mena

Výmenný kurz

USD

Americký dolár

1,2771

JPY

Japonský jen

98,06

DKK

Dánska koruna

7,4365

GBP

Britská libra

0,83320

SEK

Švédska koruna

8,8892

CHF

Švajčiarsky frank

1,2100

ISK

Islandská koruna

 

NOK

Nórska koruna

7,6930

BGN

Bulharský lev

1,9558

CZK

Česká koruna

25,450

HUF

Maďarský forint

309,71

LTL

Litovský litas

3,4528

LVL

Lotyšský lats

0,7002

PLN

Poľský zlotý

4,4060

RON

Rumunský lei

4,3345

TRY

Turecká líra

2,3642

AUD

Austrálsky dolár

1,2364

CAD

Kanadský dolár

1,3019

HKD

Hongkongský dolár

9,9196

NZD

Novozélandský dolár

1,6090

SGD

Singapurský dolár

1,6468

KRW

Juhokórejský won

1 466,53

ZAR

Juhoafrický rand

10,2672

CNY

Čínsky juan

8,0648

HRK

Chorvátska kuna

7,5480

IDR

Indonézska rupia

11 700,55

MYR

Malajzijský ringgit

4,0005

PHP

Filipínske peso

55,904

RUB

Ruský rubeľ

40,5047

THB

Thajský baht

40,573

BRL

Brazílsky real

2,2740

MXN

Mexické peso

17,2983

INR

Indická rupia

65,7040


(1)  Zdroj: referenčný výmenný kurz publikovaný ECB.


Správna komisia pre koordináciu systémov sociálneho zabezpečenia

14.1.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 12/6


ROZHODNUTIE č. E3

z 19. októbra 2011

o prechodnom období definovanom v článku 95 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009

(Text s významom pre EHP a dohodu medzi ES a Švajčiarskom)

2012/C 12/03

SPRÁVNA KOMISIA PRE KOORDINÁCIU SYSTÉMOV SOCIÁLNEHO ZABEZPEČENIA,

so zreteľom na článok 72 písm. d) nariadenia (ES) č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia (1), podľa ktorého je správna komisia zodpovedná za čo najširšiu podporu používania nových technológií, najmä modernizáciou postupov pre výmenu informácii a úpravou toku informácií medzi inštitúciami, s cieľom zabezpečiť výmenu informácií prostredníctvom elektronických prostriedkov, pričom sa zohľadňuje vývoj spracovania údajov v každom členskom štáte,

so zreteľom na článok 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 zo 16. septembra 2009, ktorým sa stanovuje postup vykonávania nariadenia (ES) č. 883/2004 z o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia (2), podľa ktorého je správna komisia oprávnená určiť štruktúru, obsah, formu a podrobné mechanizmy výmeny dokumentov a štruktúrovaných elektronických dokumentov a určiť praktické pravidlá zasielania informácií, dokumentov alebo rozhodnutí dotknutej osobe prostredníctvom elektronických prostriedkov,

so zreteľom na článok 95 ods. 1, prvý pododsek nariadenia (ES) č. 987/2009 o prechodnom období, v ktorom sa ustanovuje, že každý členský štát môže využiť prechodné obdobie týkajúce sa zavedenia výmeny údajov elektronickými prostriedkami a že tieto prechodné obdobia nepresiahnu obdobie 24 mesiacov od dátumu nadobudnutia účinnosti vykonania nariadenia,

so zreteľom na článok 95 ods. 1, druhý pododsek nariadenia (ES) č. 987/2009, podľa ktorého sa môže správna komisia dohodnúť na akomkoľvek primeranom predĺžení týchto období, ak sa výrazne omešká zabezpečenie potrebnej infraštruktúry Spoločenstva (Electronic Exchange of Social Security Information — EESSI) s súvislosti s nadobudnutím účinnosti vykonávacieho nariadenia.

Konajúc v súlade s podmienkami ustanovenými v článku 71 ods. 2, druhý pododsek nariadenia (ES) č. 883/2004,

keďže:

(1)

V článku 95 nariadenia (ES) č. 987/2009 sa stanovuje prechodné obdobie 24 mesiacov od dátumu nadobudnutia účinnosti, ktoré umožní členským štátom vykonať a integrovať potrebnú vnútroštátnu infraštruktúru výmeny údajov elektronickými prostriedkami.

(2)

Článkom 95 nariadenia (ES) č. 987/2009 sa správna komisia poveruje dohodnutím predĺženia prechodného obdobia pre členské štáty, ak sa výrazne omešká zabezpečenie potrebnej infraštruktúry.

(3)

Správna komisia vykonala celkové hodnotenie situácie projektu na úrovni EÚ, ako aj vnútroštátnej úrovni, na základe analýzy Európskej komisie a riadiaceho výboru EESSI.

(4)

Z tohto hodnotenia vyplýva, že predĺženie prechodného obdobia sa považuje za potrebné, aby sa zaistilo účinné zavedenie systému EESSI, pričom sa zohľadní vývoj príprav na úrovni EÚ, ako aj vnútroštátnej úrovni, a zároveň je v záujme všetkých strán, aby bolo toto predĺženie časovo obmedzené.

(5)

Vzhľadom na technickú zložitosť projektu a z hľadiska rôznych možností riešenia implementácie, každej s rôznym časovým sledom, správna komisia považuje za vhodné predĺžiť prechodné obdobie uvedené v článku 95 ods. 1 nariadenia (ES) č. 987/2009 o ďalších 24 mesiacov.

(6)

Správna komisia však vyzýva členské štáty, aby čo najskôr a bez zbytočného odkladu začali s elektronickou výmenou údajov, aby sa čo najviac obmedzilo obdobie súbežnej výmeny papierových a elektronických dokumentov, v súlade s priebežnými medzníkmi, ktoré vymedzí správna komisia, a ktoré budú vychádzať z návrhu riadiaceho výboru projektu EESSI.

(7)

Správna komisia vyzýva riadiaci výbor projektu EESSI, aby zaviedol vhodné monitorovacie nástroje, navrhol priebežné medzníky a pozorne sledoval pokrok v implementácii EESSI v každom členskom štáte počas predĺženého obdobia.

(8)

V súlade s článkom 95 ods. 1 nariadenia (ES) č. 987/2009, správna komisia môže preskúmať toto rozhodnutie na základe celkového plánovania a analýzy riadiaceho výboru projektu EESSI.

(9)

Rozhodnutie č. E1 z 12. júna 2009 o praktických opatreniach pre prechodné obdobie na výmenu údajov elektronickými prostriedkami, ktoré sú uvedené v článku 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (3) (ES) č. 987/2009, bude naďalej primerane uplatňované počas predĺženého obdobia

ROZHODLA TAKTO:

1.

Prechodné obdobia, uvedené v článku 95 ods. 1 nariadenia (ES) č. 987/2009 pre výmenu údajov elektronickými prostriedkami členskými štátmi, budú predĺžené o 24 mesiacov do 30. apríla 2014.

2.

Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie. Toto rozhodnutie sa uplatňuje od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

predsedníčka správnej komisie

Elżbieta ROŻEK


(1)  Ú. v. EÚ L 166, 30.4.2004, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 284, 30.10.2009, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ C 106, 24.4.2010, s. 9.


Európska služba pre vonkajšiu činnosť

14.1.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 12/8


Rozhodnutie vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku

z 23. marca 2011,

ktorým sa ustanovujú pravidlá uplatniteľné na národných expertov vyslaných do Európskej služby pre vonkajšiu činnosť

2012/C 12/04

VYSOKÝ PREDSTAVITEĽ,

so zreteľom na rozhodnutie Rady z 26. júla 2010 o organizácii a fungovaní Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (2010/427/EÚ), a najmä jeho článok 6. ods. 3,

keďže:

(1)

Podľa článku 6 ods. 3 rozhodnutia Rady o organizácii a fungovaní Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (1) (ďalej „ESVČ“ a „rozhodnutie Rady“) môže ESVČ v prípade potreby v osobitných prípadoch využiť obmedzený počet špecializovaných vyslaných národných expertov.

(2)

Vysoký predstaviteľ, tiež podľa článku 6 ods. 3, prijíma pravidlá, ktoré sú rovnocenné s pravidlami ustanovenými v rozhodnutí Rady 2003/479/ES zo 16. júna 2003 (zrušené a nahradené rozhodnutím Rady 2007/829 z 5. decembra 2007 (2)) o pravidlách pridelenia národných expertov a vojenského personálu na Generálny sekretariát Rady, podľa ktorých sa vyslaní národní experti dávajú k dispozícii ESVČ na účely poskytovania špecializovanej expertízy.

(3)

Vyslaní národní experti (VNE) by mali ESVČ umožniť, aby zúžitkovala ich vysokú úroveň vedomostí a odborných skúseností najmä v oblastiach, v ktorých takéto odborné znalosti nie sú bežne dostupné.

(4)

Vyslanie národných expertov do ESVČ by malo podporiť výmenu odborných skúseností a odborných vedomostí v oblasti európskych politík.

(5)

VNE by mali pochádzať z verejnej správy členských štátov alebo z medzinárodných organizácií.

(6)

Práva a povinnosti VNE a vyslaného vojenského personálu ustanovené v tomto rozhodnutí by mali zabezpečiť, aby tieto osoby svoje úlohy vykonávali výlučne v súlade so záujmami ESVČ.

(7)

Týmto rozhodnutím by sa mali ustanoviť všetky podmienky zamestnávania VNE.

(8)

Mali by sa vypracovať osobitné ustanovenia pre vojenský personál vyslaný do ESVČ s cieľom vybudovať Vojenský štáb Európskej únie.

(9)

Mali by sa vypracovať osobitné ustanovenia pre VNE vyslaných do delegácií Únie. V rámci možností by sa malo zabraňovať nerovnakému zaobchádzaniu s VNE z rôznych inštitúcií (najmä z Európskej komisie a ESVČ) v delegáciách Únie,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

KAPITOLA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Rozsah pôsobnosti

1.   Tieto pravidlá sa vzťahujú na vyslaných národných expertov (VNE), ktorí boli vyslaní do Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) verejnými správami členských štátov. Rovnako sa vzťahujú na expertov vyslaných z medzinárodných organizácií.

2.   Osoby, na ktoré sa toto rozhodnutie vzťahuje, zostávajú počas svojho vyslania zamestnancami svojho zamestnávateľa, ktorý im aj naďalej vypláca mzdu.

3.   ESVČ vykonáva nábor VNE podľa potrieb a zohľadňuje pri tom možnosti rozpočtu. Oddelenie ľudských zdrojov vytvorí pre takýto nábor mechanizmy.

4.   VNE musia byť štátnymi príslušníkmi niektorého z členských štátov.

5.   Členské štáty a ESVČ spolupracujú na zabezpečení toho, aby nábor národných expertov na vyslanie do ESVČ v čo najväčšej možnej miere vychádzal zo zásluh, pričom sa má zároveň zabezpečiť primeraná geografická a rodová vyváženosť a najmä zmysluplná prítomnosť štátnych príslušníkov všetkých členských štátov.

6.   Vyslanie sa vykonáva výmenou listov medzi generálnym riaditeľom pre administratívu a stálym zastúpením dotknutého členského štátu, prípadne medzinárodnou organizáciou. Pri výmene listov sa uvedie miesto vyslania. Jedno vyhotovenie pravidiel, ktoré sa vzťahujú na národného experta vyslaného do ESVČ, sa pripojí k výmene listov.

Článok 2

Doba vyslania

1.   Doba vyslania nesmie byť kratšia ako šesť mesiacov a nesmie prekročiť dva roky, pričom sa môže postupne predlžovať až na celkovú dobu nepresahujúcu štyri roky. Vo výnimočných prípadoch, na žiadosť príslušného generálneho riaditeľa alebo pracovníka v rovnocennej funkcii, a ak je to v záujme inštitúcie, môže oddelenie ľudských zdrojov povoliť jedno alebo viac predĺžení vyslania na maximálne dva roky po skončení štvorročného obdobia.

2.   Odchylne od odseku 1 doba vyslania VNE môže byť kratšia ako šesť mesiacov v prípade účasti na prípravách operácií krízového riadenia alebo v prípade skúmania ich spustenia.

3.   Predpokladaná doba vyslania sa stanoví pri výmene listov ustanovenej v článku 1 ods. 6. Rovnaký postup sa uplatňuje v prípade predĺženia vyslania.

4.   VNE, ktorý už do ESVČ vyslaný bol, môže byť opätovne vyslaný za týchto podmienok:

a)

VNE naďalej spĺňa podmienky na vyslanie; a

b)

medzi ukončením predošlého vyslania a ďalším vyslaním uplynulo najmenej šesť rokov; ak na konci prvého vyslania VNE bolo vyslanie predĺžené, šesťročná doba začne plynúť odo dňa ukončenia tohto predĺženia.

Toto ustanovenie nebráni ESVČ, aby akceptovala vyslanie VNE, ktorého prvé vyslanie trvalo menej než šesť rokov, menej ako šesť rokov po skončení jeho prvého vyslania, ale v tomto prípade nové vyslanie nesmie presiahnuť zvyšný čas v rámci šesťročného obdobia.

Článok 3

Miesto vyslania

1.   VNE sa vysiela na ústrednú správu ESVČ v Bruseli alebo do delegácie Únie.

2.   Miesto vyslania sa môže v priebehu vyslania zmeniť prostredníctvom ďalšej výmeny listov uvedenej v článku 1 ods. 6, ak sa možnosť zmeny miesta nepredpokladala v pôvodnej výmene listov. Verejnej správe, ktorá VNE vysiela, sa poskytujú informácie o akejkoľvek zmene miesta vyslania.

Článok 4

Úlohy

1.   VNE pomáha personálu ESVČ a vykonáva pridelené úlohy. Úlohy, ktoré má vykonávať, sa stanovujú na základe vzájomnej dohody medzi ESVČ a verejnou správou, ktorá ho vysiela, pričom sa prihliada na potreby ESVČ a odbornosť VNE.

2.   VNE sa v súlade s ods. 8 môže zúčastňovať na misiách a zasadnutiach len:

a)

v sprievode pracovníka ESVČ

alebo

b)

individuálne len ako pozorovateľ alebo výlučne na informačné účely.

Pokiaľ VNE nedostal mandát podľa odseku 8, nesmie ESVČ zastupovať pri uzatváraní finančných alebo iných záväzkov, ani v jej mene rokovať.

Obmedzenia v tomto odseku neplatia pre národných expertov vyslaných na útvar pre plánovanie a vedenie civilných operácií, na riaditeľstvo pre krízové riadenie a plánovanie a na Situačné centrum Európskej únie.

3.   ESVČ, prostredníctvom pracovníka, ktorý je vyslanému národnému expertovi nadriadený, nesie výlučnú zodpovednosť za schválenie výsledkov úloh, ktoré VNE vykonáva.

4.   ESVČ, zamestnávateľ VNE a VNE vynaložia všetko úsilie na to, aby sa vyhli akémukoľvek konfliktu záujmov súvisiacemu s povinnosťami VNE počas jeho vyslania alebo vzniknutiu takéhoto konfliktu. Na tento účel oddelenie ľudských zdrojov včas VNE a jeho zamestnávateľa informuje o predpokladaných úlohách a požiada každého z nich o písomné potvrdenie, že im nie sú známe žiadne dôvody, pre ktoré by VNE nemal byť zaradený na vykonávanie uvedených úloh najmä vzhľadom na predchádzajúce pracovné skúsenosti.

5.   Od VNE sa najmä požaduje, aby ohlásil akýkoľvek možný konflikt medzi svojimi rodinnými pomermi (najmä pracovnou činnosťou blízkych rodinných príslušníkov alebo akýmikoľvek dôležitými vlastnými finančnými záujmami alebo finančnými záujmami blízkych rodinných príslušníkov) a navrhovanými úlohami počas jeho vyslania. Zamestnávateľ a VNE sa zaväzujú oznámiť nadriadenému vyslaného národného experta a oddeleniu ľudských zdrojov všetky zmeny pomerov počas vyslania, ktoré by mohli spôsobiť takýto konflikt.

6.   Pokiaľ nadriadený vyslaného národného experta predpokladá, že si povaha úloh zverených VNE vyžaduje osobitné bezpečnostné opatrenia, ešte pred vyslaním VNE sa vykoná bezpečnostná previerka.

7.   V prípade nesplnenia ustanovení odsekov 2, 4 a 5 je ESVČ oprávnená ukončiť vyslanie VNE za podmienok uvedených v článku 9 ods. 2 písm. c).

8.   Odchylne od odseku 1 a prvého pododseku odseku 2 môže generálny riaditeľ alebo pracovník v rovnocennej funkcii na útvare, do ktorého je VNE vyslaný, z poverenia vysokého predstaviteľa a na návrh nadriadeného pracovníka VNE, ak neexistuje žiadny konflikt záujmov, poveriť VNE osobitnými úlohami a povinnosťami a poveriť ho vykonávaním jednej či viacerých osobitných úloh alebo uskutočňovaním osobitných stretnutí.

Článok 5

Práva a povinnosti

1.   Počas doby vyslania:

a)

VNE svoje úlohy vykonáva objektívne a nestranne a koná výlučne v súlade so záujmami ESVČ;

b)

VNE sa zdržiava akéhokoľvek konania a najmä verejného vyjadrovania názorov, ktoré môžu znevažovať jeho funkciu v ESVČ;

c)

každý VNE, od ktorého sa v rámci výkonu úloh očakáva, že má prijímať rozhodnutia týkajúce sa riešenia alebo vyriešenia záležitosti, v ktorej má osobný záujem, ktorý by mohol ovplyvniť jeho nezávislosť, je povinný o tom informovať svojho nadriadeného;

d)

VNE nezverejní alebo nenechá zverejniť, sám alebo spoločne s inými osobami, žiadny text, ktorý sa týka činnosti Európskej únie, bez povolenia svojho nadriadeného. Toto povolenie možno zamietnuť len v prípade, ak je pravdepodobné, že by predpokladané uverejnenie mohlo ohroziť záujmy Európskej únie;

e)

všetky práva súvisiace s akoukoľvek prácou, ktorú VNE vykoná pri výkone svojich povinností, sú vlastníctvom ESVČ;

f)

VNE je povinný zdržiavať sa v mieste vyslania alebo v takej vzdialenosti od neho, ktorá mu nebude brániť, aby riadne plnil svoje úlohy;

g)

VNE pomáha a radí nadriadenej osobe, ku ktorej bol pridelený, pričom sa jej zodpovedá za vykonávanie zverených úloh;

h)

pri vykonávaní svojich úloh VNE neprijíma od svojho zamestnávateľa alebo národnej vlády žiadne pokyny. Takisto sa zdržiava akejkoľvek činnosti pre svojho zamestnávateľa, vládu alebo akúkoľvek inú osobu, súkromnú spoločnosť alebo verejný orgán.

2.   Počas trvania vyslania, ako aj po jeho skončení, VNE zachováva mlčanlivosť o skutočnostiach a informáciách, o ktorých sa dozvedel v priebehu vykonávania svojich úloh alebo ktoré s týmto vykonávaním súvisia. VNE nezverejní v akejkoľvek podobe na to nepovolaným osobám dokument alebo informácie, ktoré predtým neboli zverejnené zákonným spôsobom, ani ich nepoužije na získanie osobných výhod.

3.   Po skončení vyslania je VNE pri vykonávaní nových pridelených úloh a pri prijímaní určitých postov alebo výhod naďalej viazaný povinnosťou konať bezúhonne a zachovávať mlčanlivosť.

4.   VNE podlieha bezpečnostným pravidlám platným v ESVČ.

5.   Nedodržanie ustanovení odsekov 1, 2 a 4 počas doby vyslania oprávňuje ESVČ vyslanie VNE ukončiť za podmienok uvedených v článku 9 ods. 2 písm. c).

Článok 6

Úroveň, odborné skúsenosti a jazykové znalosti

1.   Aby VNE mohol byť vyslaný do ESVČ, musí spĺňať podmienku aspoň trojročnej praxe na plný pracovný úväzok v oblasti administratívnej, vedeckej, technickej, poradenskej či dozornej činnosti, ktoré zodpovedajú úlohám vo funkčných skupinách AD alebo AST, ako ich vymedzuje Služobný poriadok úradníkov Európskej únie a podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Únie (3).

2.   VNE musí na vykonávanie zverených úloh dôkladne ovládať jeden z jazykov Európskej únie a mať dostatočné znalosti z druhého jazyka.

Článok 7

Výberové konanie

1.   VNE sa vyberajú prostredníctvom otvoreného a transparentného výberového konania, jeho podobu v praxi určí oddelenie ľudských zdrojov.

Vo výnimočných, riadne odôvodnených prípadoch, ak je to v záujme ESVČ, je možné vybrať VNE bez takéhoto konania. Takúto výnimku musí povoliť generálny riaditeľ pre administratívu.

2.   Skôr, ako sa vyslanie uskutoční, musí nadriadený pracovník zabezpečiť, aby boli k dispozícii dostatočné rozpočtové prostriedky.

3.   Prihlášky zasiela príslušné stále zastúpenie na oddelenie ľudských zdrojov.

Článok 8

Prerušenie vyslania

1.   Oddelenie ľudských zdrojov môže za podmienok, ktoré si stanoví, povoliť prerušenie vyslania. Počas trvania prerušenia:

a)

sa nevyplácajú príspevky uvedené v článkoch 16 a 17;

b)

výdavky uvedené v článkoch 19 a 20 sa preplácajú len ak sa vyslanie prerušilo na žiadosť ESVČ.

2.   Oddelenie ľudských zdrojov o tom informuje zamestnávateľa VNE.

Článok 9

Ukončenie doby vyslania

1.   V súlade s odsekom 2 sa vyslanie môže ukončiť na žiadosť ESVČ (po dohode oddelenia ľudských zdrojov a príslušného generálneho riaditeľa alebo pracovníka v rovnocennej funkcii) alebo zamestnávateľa VNE s trojmesačnou výpovednou lehotou. Takisto sa môže ukončiť na žiadosť VNE s trojmesačnou výpovednou lehotou a po dohode oddelenia ľudských zdrojov a príslušného generálneho riaditeľa alebo pracovníka v rovnocennej funkcii.

2.   Za určitých výnimočných okolností sa vyslanie môže ukončiť bez výpovednej lehoty:

a)

zo strany zamestnávateľa VNE, ak si to vyžadujú nevyhnutné záujmy zamestnávateľa;

b)

po dohode oddelenia ľudských zdrojov a príslušného generálneho riaditeľa alebo pracovníka v rovnocennej funkcii a zamestnávateľa, ak obidve strany o to požiadal VNE v prípade, ak si to vyžadujú dôležité osobné alebo pracovné záujmy VNE; alebo

c)

zo strany ESVČ (po dohode oddelenia ľudských zdrojov a príslušného generálneho riaditeľa alebo pracovníka v rovnocennej funkcii) ak VNE neplní svoje povinnosti podľa týchto pravidiel. Vyslanému národnému expertovi sa predtým umožní vyjadriť sa na svoju obhajobu.

3.   Oddelenie ľudských zdrojov v prípade ukončenia vyslania podľa odseku 2 písm. c) o tejto skutočnosti bezodkladne informuje zamestnávateľa VNE.

KAPITOLA II

PRACOVNÉ PODMIENKY

Článok 10

Sociálne zabezpečenie

1.   Pred tým, ako začne plynúť doba vyslania, zamestnávateľ národného experta, ktorý sa má vyslať do ESVČ, preukáže, že počas celej doby vyslania bude VNE podliehať právnym predpisom sociálneho zabezpečenia, ktoré sa uplatňujú vo verejnej správe alebo medzinárodnej organizácii, ktorá ho zamestnáva, a ktorá prevezme zodpovednosť za výdavky vzniknuté v zahraničí. Na tento účel zamestnávateľ VNE poskytne oddeleniu ľudských zdrojov osvedčenie uvedené v článku 11 ods. 1 nariadenia Rady (EHS) č. 574/72. (4)

2.   VNE je od začiatku svojho vyslania poistený zo strany ESVČ pre prípad úrazu. Oddelenie ľudských zdrojov mu poskytne kópiu poistných podmienok v deň, keď sa dostaví na príslušné oddelenie ESVČ, aby vykonal potrebné administratívne náležitosti, ktoré súvisia s vyslaním.

3.   Ak je v rámci misie, na ktorej sa VNE zúčastňuje podľa článku 4 a článku 21, alebo vzhľadom na osobitné riziká na mieste vyslania nevyhnutné doplnkové alebo osobitné poistenie, súvisiace výdavky hradí ESVČ.

Článok 11

Pracovný čas

1.   Na VNE sa vzťahujú platné pravidlá ESVČ o pracovnom čase. Generálny riaditeľ pre administratívu tieto pravidlá môže podľa potrieb ESVČ zmeniť.

2.   VNE pracuje počas doby vyslania na plný úväzok. Na základe riadne zdôvodnenej žiadosti nadriadeného pracovníka VNE a za predpokladu, že to nie je v rozpore so záujmami ESVČ, môže oddelenie ľudských zdrojov po získaní súhlasu zamestnávateľa VNE povoliť VNE prácu na čiastočný úväzok.

3.   V prípade povolenia práce na čiastočný úväzok VNE pracuje najmenej polovicu plného pracovného času.

4.   Vyslanému národnému expertovi sa môžu za prácu na zmeny alebo za pohotovosť na pracovisku vyplatiť príspevky v zmysle platných pravidiel ESVČ.

Článok 12

Neprítomnosť pre chorobu alebo úraz

1.   VNE v prípade neprítomnosti pre chorobu alebo úraz informuje o tom čo najskôr svojho nadriadeného s uvedením svojho terajšieho pobytu. Ak jeho neprítomnosť trvá viac ako tri dni, predloží lekárske potvrdenie, pričom môže byť požiadaný o podstúpenie lekárskej prehliadky, ktorú zabezpečí ESVČ.

2.   Ak najviac trojdňová neprítomnosť pre chorobu alebo úraz prekročí za obdobie dvanástich mesiacov dvanásť dní, VNE musí v prípade ďalšej neprítomnosti pre chorobu predložiť lekárske potvrdenie.

3.   Ak doba práceneschopnosti prekročí dobu troch mesiacov alebo dobu vykonanej služby VNE, s ohľadom na to, čo je dlhšie, vyplácanie príspevkov podľa článku 16 ods. 1 a 2 sa automaticky prerušuje. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na prípady ochorenia súvisiaceho s tehotenstvom. Práceneschopnosť dotknutej osoby nesmie presiahnuť dobu jej vyslania.

4.   Ak však VNE počas vyslania utrpí pracovný úraz, príspevky uvedené v článku 16 ods. 1 a 2 dostáva naďalej v plnom rozsahu po celú dobu, počas ktorej je práceneschopný, a to až do skončenia doby vyslania.

Článok 13

Riadna dovolenka, mimoriadna dovolenka a sviatky

1.   VNE má nárok na dva a pol pracovného dňa dovolenky za celý odpracovaný mesiac (30 dní za kalendárny rok).

2.   Dovolenka podlieha predchádzajúcemu povoleniu nadriadeného pracovníka VNE.

3.   Vyslanému národnému expertovi sa môže na základe odôvodnenej žiadosti poskytnúť mimoriadna dovolenka v týchto prípadoch:

—   sobáš VNE: štyri dni,

—   zmena bydliska VNE: dva dni,

—   sťahovanie sa na miesto vyslania: do dvoch dní,

—   vážne ochorenie manžela/manželky: do troch dní,

—   smrť manžela/manželky: štyri dni,

—   vážne ochorenie príbuzného vo vzostupnej línii: do dvoch dní,

—   smrť príbuzného vo vzostupnej línii: do dvoch dní,

—   svadba dieťaťa: dva dni,

—   narodenie dieťaťa: desať dní, ktoré sa musia čerpať počas štrnástich týždňov od narodenia dieťaťa,

—   smrť manželky počas materskej dovolenky: počet dní zodpovedajúci nevyčerpanej materskej dovolenke podľa pracovného poriadku,

—   vážne ochorenie dieťaťa: do dvoch dní,

—   veľmi vážna choroba dieťaťa potvrdená lekárom alebo hospitalizácia dieťaťa do 12 rokov vrátane: do piatich dní,

—   smrť dieťaťa: štyri dni,

—   adopcia dieťaťa: jedno obdobie 20 týždňov (24 týždňov v prípade, že ide o dieťa so zdravotným postihnutím) na rovnakom základe, aký stanovuje pracovný poriadok.

Na základe (riadne odôvodnenej) žiadosti možno VNE udeliť dodatočnú mimoriadnu dovolenku v rozsahu dvoch dní za obdobie 12 mesiacov.

Na účely tohto ustanovenia možno slobodného partnera VNE považovať za manžela/manželku na rovnakom základe, aký stanovuje pracovný poriadok.

4.   Na základe riadne zdôvodnenej žiadosti zo strany zamestnávateľa VNE môže ESVČ (oddelenie ľudských zdrojov a príslušný generálny riaditeľ alebo pracovník v rovnocennej funkcii) v priebehu 12 mesiacov poskytnúť dodatočnú mimoriadnu dovolenku v trvaní do dvoch dní, pričom každá žiadosť sa posudzuje osobitne.

5.   V prípade práce na čiastočný úväzok sa úmerne kráti čas riadnej dovolenky.

6.   Dni nevyčerpanej riadnej dovolenky ku dňu skončenia doby vyslania prepadajú.

Článok 14

Materská dovolenka

1.   Tehotnej VNE sa poskytuje materská dovolenka v trvaní 20 týždňov, počas ktorých dostáva príspevky ustanovené v článku 16. Materská dovolenka sa začína najskôr 6 týždňov pred predpokladaným termínom pôrodu uvedeným v lekárskom potvrdení a skončí najskôr 14 týždňov po pôrode. V prípade viacnásobného alebo predčasného pôrodu alebo pôrodu dieťaťa so zdravotným postihnutím je dĺžka dovolenky 24 týždňov. Predčasný pôrod je na účely tohto ustanovenia pôrod pred koncom 34. týždňa tehotenstva.

2.   Ak vnútroštátne právne predpisy zamestnávateľa VNE poskytujú dlhšiu materskú dovolenku, vyslanie sa prerušuje po dobu, ktorá presahuje dobu poskytovanú ESVČ. V takomto prípade sa na konci vyslania pridáva doba zodpovedajúca dobe prerušenia, ak si to vyžadujú záujmy ESVČ.

3.   VNE môže prípadne požiadať o prerušenie vyslania, aby vyčerpala celý čas priznanej materskej dovolenky. V takomto prípade sa, ak si to vyžadujú záujmy ESVČ, na konci vyslania pridáva doba zodpovedajúca dobe prerušenia.

Článok 15

Správa a kontrola

Správa a kontrola dní dovolenky prináleží nadriadenému pracovníkovi VNE a oddeleniu ľudských zdrojov. Zodpovednosť za kontrolu pracovného času a pracovné absencie prináleží nadriadenému pracovníkovi VNE.

KAPITOLA III

PRÍSPEVKY A VÝDAVKY

Článok 16

Príspevky

1.   VNE má nárok na denný príspevok na živobytie počas celej doby vyslania. Ak miesto vyslania nie je vzdialené viac ako 150 km od miesta jeho pôvodu, denný príspevok predstavuje 31,92 EUR. Ak je táto vzdialenosť väčšia ako 150 km, denný príspevok predstavuje sumu 127,65 EUR.

2.   Ak VNE nedostal náhradu výdavkov za presťahovanie ani od ESVČ ani od svojho zamestnávateľa, vyplatí sa mu dodatočný mesačný príspevok podľa tejto tabuľky:

Vzdialenosť medzi miestom bydliska a miestom vyslania (km)

Suma v EUR

0–150

0

> 150

82,05

> 300

145,86

> 500

237,05

> 800

382,92

> 1 300

601,73

> 2 000

720,27

3.   Tieto príspevky sa vyplácajú za obdobia služobných ciest, riadnych dovoleniek, počas materskej dovolenky, mimoriadnej dovolenky a sviatkov priznaných zo strany ESVČ.

4.   Na začiatku vyslania dostane VNE preddavok zodpovedajúci sume denného príspevku na živobytie na obdobie 75 dní, na základe čoho nárok na ďalšie denné príspevky na živobytie na obdobie, ktorému preddavok zodpovedá, zaniká. Ak sa vyslanie do ESVČ trvale ukončilo pred uplynutím obdobia, ktoré sa zohľadňuje na výpočet preddavku, VNE je povinný sumu, ktorá zodpovedá zostávajúcej časti tohto obdobia, vrátiť.

5.   Počas výmeny listov ustanovenej v článku 1 ods. 6 zamestnávateľ VNE informuje oddelenie ľudských zdrojov o každej platbe podobnej tým, ktoré sú uvedené v odsekoch 1 a 2 tohto článku, ktorá sa poskytuje VNE. Každá takáto platba sa odráta od sumy zodpovedajúcich príspevkov, ktoré vypláca ESVČ.

6.   Výška denných a mesačných príspevkov sa upravuje každý rok bez spätného účinku podľa úpravy základných platov úradníkov Únie v Bruseli a Luxemburgu.

Článok 17

Dodatočný paušálny príspevok

1.   VNE dostáva dodatočný paušálny príspevok, ktorý sa rovná rozdielu medzi hrubým ročným platom (bez rodinných prídavkov), ktorý mu vypláca jeho zamestnávateľ, zvýšeným o prípadné príspevky zo strany ESVČ podľa článku 16, a základným platom, ktorý sa vypláca úradníkovi na úrovni stupňa 1 v triede AD 6 alebo AST 4 podľa funkčnej skupiny, do ktorej bol VNE zaradený, s výnimkou prípadov, keď miesto pôvodu VNE nie je vzdialené viac ako 150 km od miesta vyslania.

2.   Výška tohto príspevku sa upravuje raz za rok bez spätného účinku podľa úpravy základných platov úradníkov Únie.

Článok 18

Miesto náboru, miesto vyslania, miesto pôvodu a miesto návratu

1.   Na účely týchto pravidiel:

miestom náboru sa rozumie miesto, kde VNE vykonával úlohy pre svojho zamestnávateľa bezprostredne pred svojím vyslaním,

miestom vyslania je Brusel alebo delegácia Únie, do ktorej bol VNE vyslaný,

miestom pôvodu sa rozumie miesto, kde sa nachádza sídlo zamestnávateľa VNE,

miestom návratu sa rozumie miesto, kde bude VNE vykonávať svoju hlavnú činnosť po skončení vyslania.

2.   Ak sa miesto náboru alebo miesto návratu nachádza mimo územia Európskej únie, či v inom členskom štáte, než v ktorom sídli zamestnávateľ VNE, alebo ak VNE po ukončení vyslania nebude vykonávať pracovnú činnosť, miesto pôvodu sa podľa situácie považuje za miesto náboru alebo za miesto návratu.

Miesto náboru, miesto (miesta) vyslania a miesto pôvodu sa stanovia vo výmene listov ustanovenej v článku 1 ods. 6. Miesto návratu sa určí na základe vyhlásenia zamestnávateľa VNE.

3.   Na účely uplatňovania tohto článku sa okolnosti spojené s prácou, ktorú VNE vykoná pre iný štát ako pre ten, do ktorého bol vyslaný, alebo pre medzinárodnú organizáciu, nezohľadňujú.

Článok 19

Cestovné výdavky

1.   VNE, ktorého miesto náboru sa nachádza vo vzdialenosti väčšej ako 150 km od miesta vyslania, má nárok na náhradu cestovných výdavkov:

a)

za seba;

b)

za manžela/manželku a svoje nezaopatrené deti za predpokladu, že žijú spoločne s VNE a že ESVČ uhradí výdavky na sťahovanie.

2.   S výnimkou použitia leteckej dopravy sa uhrádza paušálna suma, ktorej limit je určený tarifou v železničnej doprave za cestovné v druhej triede bez príplatkov. Rovnaká suma sa použije aj na dopravu autom. Ak cesta železničnou dopravou presiahne 500 km alebo ak bežná cesta zahŕňa aj námornú dopravu, nahrádzajú sa výdavky na cestu leteckou dopravou do výšky zľavnenej ceny letenky (PEX alebo APEX), pričom je potrebné predložiť letenky a palubné lístky.

3.   Na konci vyslania má VNE nárok na náhradu svojich cestovných nákladov do miesta návratu, prípadne cestovných nákladov osôb uvedených v odseku 1 písm. b), a to v súlade s uvedenými obmedzeniami. Náhrada nemôže znamenať platbu vyššej sumy, než na akú by mal VNE nárok v prípade návratu do miesta náboru.

4.   Ak sa VNE presťahoval z miesta náboru do miesta svojho vyslania, má každoročne nárok na paušálnu náhradu rovnajúcu sa nákladom na spiatočnú cestu z miesta jeho vyslania do miesta jeho pôvodu za seba, manžela/manželku a každé nezaopatrené dieťa.

5.   Na účely tohto článku možno slobodného partnera VNE považovať za manžela/manželku na rovnakom základe, aký stanovuje pracovný poriadok.

Článok 20

Výdavky na sťahovanie

1.   VNE je oprávnený presťahovať svoj hnuteľný majetok z miesta náboru na miesto vyslania na náklady ESVČ po získaní predchádzajúceho súhlasu oddelenia ľudských zdrojov za týchto podmienok:

a)

prvá doba vyslania trvá dva roky;

b)

miesto náboru VNE sa musí nachádzať najmenej 100 km od miesta vyslania;

c)

presťahovanie sa musí uskutočniť do šiestich mesiacov odo dňa začatia vyslania;

d)

žiadosť o súhlas je potrebné podať najmenej dva mesiace pred predpokladaným termínom sťahovania;

e)

výdavky na sťahovanie neuhrádza zamestnávateľ VNE; a

f)

VNE musí oddeleniu ľudských zdrojov zaslať originály cenových kalkulácií, dokladov o cene a faktúr, ako aj vyhlásenie zamestnávateľa VNE, ktoré potvrdzuje, že zamestnávateľ výdavky na sťahovanie neuhrádza.

2.   S výhradou ustanovení odseku 3 VNE, ktorého výdavky na sťahovanie do miesta vyslania uhradila ESVČ, má po skončení vyslania a po predchádzajúcom súhlase nárok na náhradu výdavkov na sťahovanie z miesta vyslania do miesta návratu, podľa platných pravidiel ESVČ o poskytovaní náhrad za výdavky na sťahovanie, pokiaľ sú splnené podmienky uvedené v odseku 1 písm. d) a e), ako aj tieto podmienky:

a)

sťahovanie sa nemôže uskutočniť skôr ako šesť mesiacov pred uplynutím doby vyslania;

b)

sťahovanie sa musí skončiť najneskôr do šiestich mesiacov po skončení vyslania;

c)

náhrada ESVČ za výdavky na sťahovanie na konci vyslania nesmie prekročiť čiastku, na ktorú by mal VNE nárok v prípade návratu do miesta náboru; a

d)

VNE musí ESVČ zaslať originály cenových kalkulácií a faktúr za sťahovanie, ako aj vyhlásenie zamestnávateľa VNE, ktoré potvrdzuje, že zamestnávateľ výdavky na sťahovanie neuhrádza v plnej miere či čiastočne.

3.   VNE, ktorého vyslanie sa ukončí na jeho žiadosť alebo na žiadosť jeho zamestnávateľa pred uplynutím dvoch rokov od začiatku vyslania, nemá nárok na náhradu výdavkov na sťahovanie na konci vyslania.

4.   Náhrada výdavkov podľa tohto článku sa vykonáva v súlade s príslušnými pravidlami a podmienkami uplatniteľnými na ESVČ.

Článok 21

Služobné cesty a výdavky na služobné cesty

1.   VNE môže byť vyslaný na služobnú cestu za podmienok, ktoré sú uvedené v článku 4.

2.   Výdavky spojené so služobnou cestou sa uhrádzajú v súlade s ustanoveniami platnými v ESVČ.

Článok 22

Odborné vzdelávanie

VNE má nárok zúčastniť sa na odbornom vzdelávaní, ktoré ESVČ organizuje, ak si to vyžadujú záujmy ESVČ. Pri rozhodovaní o povoľovaní odborného vzdelávania nadriadený pracovník VNE zohľadňuje odôvodnený prospech pre VNE, najmä s ohľadom na výkon jeho pracovných povinností.

Článok 23

Administratívne ustanovenia

1.   VNE sa v prvý deň vyslania dostaví na oddelenie ľudských zdrojov, aby splnil potrebné administratívne formality. Nástup do funkcie je možný buď k prvému, alebo k šestnástemu dňu v mesiaci.

2.   VNE pridelený k delegácii Únie sa dostaví k vedúcemu delegácie Únie v mieste svojho vyslania.

3.   ESVČ platby v eurách poukazuje na bankový účet otvorený v bankovej inštitúcii v Bruseli. Platby pre VNE vyslaného mimo Bruselu možno poukazovať v eurách na bankový účet otvorený v bankovej inštitúcii buď v Bruseli, alebo v mieste pôvodu VNE.

KAPITOLA IV

NÁRODNÍ EXPERTI VYSLANÍ DO DELEGÁCIÍ ÚNIE

Článok 24

Pravidlá, ktoré sa uplatňujú na VNE vyslaných do delegácií Únie

S výhradou pravidiel uvedených v tejto kapitole sa pravidlá ustanovené v ostatných kapitolách tohto rozhodnutia vzťahujú aj na VNE vyslaných do delegácií Únie.

Článok 25

Príspevky

1.   Príspevky uvedené v článku 16 sa vyplácajú v eurách v Belgicku. Vzťahuje sa na ne opravný koeficient uplatniteľný na odmeňovanie úradníkov zamestnaných v Belgicku.

2.   Odchylne od odseku 1 môže oddelenie ľudských zdrojov na žiadosť VNE povoliť vyplácanie príspevkov na živobytie v mene používanej v mieste vyslania, alebo vo výnimočných a riadne odôvodnených prípadoch, s cieľom zachovať kúpnu silu, v inej mene. Na príspevky sa potom vzťahuje opravný koeficient uvedený v článku 12 prílohy X k služobnému poriadku a prepočítavajú sa podľa zodpovedajúceho výmenného kurzu.

3.   Národným expertom vyslaným do delegácií EÚ v tretích krajinách sa vypláca príspevok na životné podmienky stanovený podľa kritérií uvedených v článku 10 prílohy X k služobnému poriadku. Referenčnou hodnotou uvedenou v článku 10 prílohy X k služobnému poriadku je denný príspevok na živobytie ustanovený v článku 16 ods. 1 týchto pravidiel.

Článok 26

Náhrada výdavkov

1.   Výdavky uvedené v článku 19 ods. 1 písm. b) a článku 19 ods. 4 sa nepreplácajú.

2.   Výdavky uvedené v článku 20 sa nepreplácajú.

Článok 27

Riadna dovolenka

Pravidlá pre riadnu dovolenku uplatniteľné na personál ESVČ v delegáciách Únie sa rovnako vzťahujú aj na národných expertov vyslaných prostredníctvom ESVČ do delegácií Únie.

KAPITOLA V

NÁRODNÍ EXPERTI VYSLANÍ BEZ PRÍSPEVKU

Článok 28

Národní experti vyslaní bez príspevku

1.   Na účely tohto rozhodnutia je „národný expert vyslaný bez príspevku“ VNE, ktorému ESVČ nevypláca žiadne príspevky uvedené v kapitolách III alebo IV a neuhrádza žiadne náklady uvedené v tomto rozhodnutí, okrem tých, ktoré sa týkajú výkonu pracovných povinností počas vyslania a bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné dohody medzi ESVČ a správou, ktorá takéhoto národného experta bez príspevku vyslala.

2.   Oddelenie ľudských zdrojov môže na žiadosť príslušného generálneho riaditeľa alebo pracovníka v rovnocennej funkcii povoliť vyslanie národného experta vyslaného bez príspevku na základe individuálneho posúdenia zohľadňujúc miesto pôvodu, dotknuté oddelenie, geografickú vyváženosť a náplň práce.

KAPITOLA VI

UPLATŇOVANIE PRAVIDIEL PRE VYSLANÝ VOJENSKÝ PERSONÁL

Článok 29

Pravidlá vzťahujúce sa na vyslaný vojenský personál

S výhradou pravidiel ustanovených v tejto kapitole sa pravidlá ustanovené v iných kapitolách tohto rozhodnutia vzťahujú aj na vojenský personál vyslaný do ESVČ s cieľom vytvoriť Vojenský štáb Európskej únie (EUMS) podľa rozhodnutia Rady 2001/80/SZBP z 22. januára 2001 o zriadení Vojenského štábu Európskej únie v znení zmien a doplnení (5).

Článok 30

Podmienky

Vyslaný vojenský personál musí byť v profesionálnej službe v ozbrojených silách členského štátu po celý čas vyslania.

Článok 31

Nábor

Pravidlá náboru vyslaného vojenského personálu stanovuje generálny riaditeľ EUMS. (6)

Článok 32

Výmena listov

Výmena listov uvedená v článku 1 ods. 6 sa uskutoční medzi generálnym riaditeľom pre administratívu a stálym zastúpením dotknutého členského štátu, ak ide o generálneho riaditeľa EUMS, zástupcu generálneho riaditeľa EUMS a všetky vymenovania na úrovni riaditeľov a vedúcich odborov a medzi generálnym riaditeľom EUMS a stálym zastúpením dotknutého členského štátu, ak ide o všetky ostatné vymenovania. V tejto výmene listov sa rovnako uvedú všetky prípadné obmedzenia súvisiace s účasťou VNE na misiách.

Článok 33

Doba vyslania

1.   Dĺžka vyslania nesmie byť kratšia ako šesť mesiacov a nesmie prekročiť tri roky, pričom sa môže predlžovať postupne až na celkovú dobu nepresahujúcu štyri roky.

2.   S výnimkou výnimočných prípadov musia medzi ukončením predchádzajúceho vyslania a začatím nového vyslania uplynúť najmenej tri roky, ak si to vyžadujú okolnosti a po dohode s generálnym riaditeľom EUMS.

Článok 34

Úlohy

Odchylne od článku 4 vyslaný vojenský personál, ktorý koná z poverenia vysokého predstaviteľa, plní misie, vykonáva úlohy a pridelené funkcie v súlade s prílohou k rozhodnutiu 2001/80/SZBP v znení zmien a doplnení.

Článok 35

Bezpečnostné previerky

Primeraný stupeň bezpečnostnej previerky vyslaného vojenského personálu sa musí určiť vo výmene listov ustanovenej v článku 1 ods. 6 a tento stupeň nesmie byť nižší ako SECRET.

Článok 36

Odborná prax

Odchylne od článku 6 ods. 1 sa členovia vojenského personálu, ktorí pracujú na administratívnej alebo poradenskej úrovni a preukazujú vysoký stupeň odbornej spôsobilosti na úlohy, ktoré majú plniť, môžu vyslať do ESVČ.

Článok 37

Prerušenie a ukončenie vyslania

1.   Povolenie na to, aby sa na vyslaný vojenský personál vzťahoval článok 8 ods. 1, udeľuje generálny riaditeľ EUMS.

2.   Odchylne od článku 9 ods. 2 sa vyslanie môže ukončiť bez predchádzajúceho upozornenia, ak si to vyžadujú záujmy ESVČ alebo verejnej správy vyslaného vojenského personálu, alebo z iných odôvodnených príčin.

Článok 38

Závažné porušenie povinností

1.   Vyslanie sa môže ukončiť bez poskytnutia výpovednej lehoty v prípadoch závažného porušenia povinností vyslaného vojenského personálu, buď úmyselne, alebo z nedbanlivosti. Odchylne od článku 9 ods. 2 písm. c) takéto rozhodnutie vydá generálny riaditeľ EUMS po tom, ako bolo dotknutej osobe umožnené vyjadriť sa na svoju obhajobu. Pred vydaním rozhodnutia generálny riaditeľ EUMS informuje stáleho predstaviteľa členského štátu, ktorého je vyslaný vojenský personál štátnym príslušníkom. Po takomto rozhodnutí sa výdavky ustanovené v článkoch 19 a 20 nepreplácajú.

Rozhodnutiu uvedenému v prvom pododseku môže predchádzať prerušenie vyslania vojenského personálu, ako ho generálny riaditeľ EUMS obviní zo závažného porušenia povinností a po tom, ako bolo dotknutej osobe umožnené vyjadriť sa na svoju obhajobu. Počas trvania takéhoto prerušenia, ktoré nesmie prekročiť dobu troch mesiacov, sa príspevky uvedené v článkoch 16 a 17 nevyplácajú.

2.   Generálny riaditeľ EUMS informuje vnútroštátne orgány o akýchkoľvek porušeniach pravidiel uvedených v tomto rozhodnutí alebo pravidiel, na ktoré sa v ňom odkazuje, zo strany vyslaného vojenského personálu.

3.   Vyslaný vojenský personál naďalej podlieha vnútroštátnym disciplinárnym predpisom.

Článok 39

Pracovný čas

Ustanovenie v druhej vete článku 11 ods. 2 sa nevzťahuje na vyslaný vojenský personál.

Článok 40

Mimoriadna dovolenka

ESVČ môže poskytnúť neplatenú dodatočnú mimoriadnu dovolenku na odborné vzdelávanie zo strany zamestnávateľa na základe riadne odôvodnenej žiadosti zamestnávateľa.

Článok 41

Príspevky

Vo výmene listov uvedenej v článku 1 ods. 5 sa môže stanoviť, že sa nebudú vyplácať príspevky uvedené v článkoch 16 a 17.

KAPITOLA VII

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 42

Sťažnosti

1.   Bez toho, aby bola dotknutá možnosť začať konanie po nástupe na miesto, VNE môže v súlade s podmienkami a v lehotách stanovených v článku 263 Zmluvy o fungovaní Európskej únie podať sťažnosť na oddelení ľudských zdrojov proti aktu prijatému ESVČ podľa tohto rozhodnutia, ktorý mu spôsobuje ujmu, s výnimkou rozhodnutí, ktoré sú priamym dôsledkom rozhodnutí prijatých jeho zamestnávateľom.

2.   Sťažnosť sa musí podať do dvoch mesiacov. Lehota začína plynúť dňom oznámenia rozhodnutia adresátovi, najneskôr však dňom, keď príslušná osoba prijala toto oznámenie. Oddelenie ľudských zdrojov dotknutej osobe svoje odôvodnené rozhodnutie oznámi do štyroch mesiacov odo dňa podania sťažnosti. Ak sa do uplynutia tejto lehoty sťažovateľovi odpoveď nedoručí, implicitne sa to považuje za zamietavé rozhodnutie.

Článok 43

Zrušenie

Rozhodnutie Rady 2007/829/ES z 5. decembra 2007 a rozhodnutie Komisie z 12. novembra 2008 [K(2008) 6866] sa naďalej uplatňujú na všetky vyslania, ktoré prebiehajú v čase nadobudnutia účinnosti tohto rozhodnutia bez toho, aby bol dotknutý článok 44.

Článok 44

Účinnosť

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia. S účinnosťou od tohto dňa sa vzťahuje na:

a)

akékoľvek nové vyslanie do ESVČ; a

b)

akékoľvek obnovenie predchádzajúcich vyslaní do Komisie alebo Rady, ktoré boli preložené na ESVČ. V takýchto prípadoch sa doba vyslania vymedzená v článku 2 začína dňom preloženia na ESVČ.

V Bruseli 23. marca 2011

Vysoká predstaviteľka

C. ASHTON


(1)  Ú. v. EÚ L 201, 3.8.2010, s. 30.

(2)  Ú. v. EÚ L 327, 13.2.2007, s. 10.

(3)  Ú. v. ES L 56, 4.3.1968, s. 1.

(4)  Ú. v. ES L 74, 27.3.1972, s. 1.

(5)  Ú. v. ES L 27, 30.1.2001, s. 7.

(6)  Personálna politika EUMS, dokument 5402/2011.


INFORMÁCIE ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

14.1.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 12/17


Informácie poskytnuté Európskou komisiou týkajúce sa oznámenia príslušného orgánu, ktoré vykonala Helénska republika podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/22/ES o podmienkach udeľovania a používania povolení na vyhľadávanie, prieskum a ťažbu uhľovodíkov

2012/C 12/05

1.

Európska komisia informuje, že Helénska republika v súlade s článkom 10 smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/22/ES z 30. mája 1994 o podmienkach udeľovania a používania povolení na vyhľadávanie, prieskum a ťažbu uhľovodíkov oznámila, že príslušným orgánom je riaditeľstvo ropnej politiky generálneho riaditeľstva pre energetiku generálneho sekretariátu pre životné prostredie a zmenu klímy ministerstva životného prostredia, energetiky a zmeny klímy, Mesogion 119, Atény 101 92, Grécko.

2.

So všetkými otázkami týkajúcimi sa tohto oznámenia sa obracajte na Riaditeľstvo ropnej politiky (Directorate of Petroleum Policy), Mesogion 119, Athens 101 92, Greece, Tel. +30 2106969312 a +30 2106969422, Fax +30 2106969034, e-mail: petrelpolit@eka.ypeka.gr


INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA EURÓPSKEHO HOSPODÁRSKEHO PRIESTORU

Európska komisia

14.1.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 12/18


Uverejnenie zámeru Ministerstva dopravy a komunikácií Nórska priamo udeliť zákazku na poskytovanie služieb v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 o službách vo verejnom záujme v železničnej a cestnej osobnej doprave, ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 1191/69 a (EHS) č. 1107/70 (1)

2012/C 12/06

1.

Názov a adresa príslušného orgánu:

The Norwegian Ministry of Transport and Communication

Departement for Rail Transport

PO Box 8010 Dep

0030 Oslo

NORWAY

2.

Predpokladaný typ zadania:

Priame zadanie zákazky

3.

Služby a oblasti, na ktoré sa zadanie prípadne vzťahuje:

Vnútroštátne služby osobnej železničnej dopravy; všetky služby pokryté zmluvou o verejnej službe v roku 2011, okrem liniek Gjøvik a Ofoten.


(1)  Published in the EEA Supplement No 2, 12.1.2012, page 5.


V Oznamy

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

Európska komisia

14.1.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 12/19


Predbežné oznámenie o koncentrácii

(Vec COMP/M.6438 – Saria/Teeuwissen/Jagero II/Quintet/Bioiberica)

(Text s významom pre EHP)

2012/C 12/07

1.

Komisii bolo 6. januára 2012 podľa článku 4 nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (1) doručené oznámenie o zamýšľanej koncentrácii, ktorou podnik Saria Bio-Industries AG & Co. KG („Saria“, Nemecko) patriaci do skupiny Rethmann AG & Co. KG („Rethmann“, Nemecko) získava v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) o fúziách prostredníctvom kúpy akcií kontrolu nad podnikmi Teeuwissen Holding B.V. („Teeuwissen“, Holandsko), Jagero Holding II, S.L. („Jagero II“, Španielsko), Quintet Beheer B.V. („Quintet“, Holandsko) a Bioibérica, SA („Bioibérica“, Španielsko).

2.

Predmet činnosti dotknutých podnikov:

Saria: zber a spracovanie živočíšnych vedľajších produktov na bielkovinové krmivo a tuky, ako aj zber a spracovanie potravinového odpadu, ktorý možno použiť ako vstupný materiál na výrobu bioplynu,

Teeuwissen: produkcia čriev, nákup a spracovanie vedľajších jatočných produktov na použitie v rôznych priemyselných odvetviach,

Jagero II: holdingová spoločnosť, ktorá vlastní podniky zaoberajúce sa produkciou čriev a spracovaním vedľajších jatočných produktov na použitie v rôznych priemyselných odvetviach,

Quintet: holdingová spoločnosť s podielmi v podnikoch, ktoré sa len vo veľmi obmedzenom rozsahu zaoberajú spracovaním vedľajších jatočných produktov mimo EÚ,

Bioibérica: výroba a komercializácia účinných farmaceutických látok a farmaceutických produktov.

3.

Na základe predbežného posúdenia a bez toho, aby bolo dotknuté konečné rozhodnutie v tejto veci, sa Komisia domnieva, že oznámená transakcia by mohla patriť do rozsahu pôsobnosti nariadenia ES o fúziách.

4.

Komisia vyzýva zainteresované tretie strany, aby predložili prípadné pripomienky k zamýšľanej koncentrácii.

Pripomienky musia byť Komisii doručené najneskôr do 10 dní od dátumu uverejnenia tohto oznámenia. Pripomienky je možné zaslať faxom (+32 22964301), e-mailom na adresu COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu alebo poštou s uvedením referenčného čísla COMP/M.6438 – Saria/Teeuwissen/Jagero II/Quintet/Bioiberica na túto adresu:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1 („nariadenie ES o fúziách“).


14.1.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 12/21


ROZHODNUTIE O UKONČENÍ KONANIA VO VECI FORMÁLNEHO ZISŤOVANIA PO STIAHNUTÍ NOTIFIKÁCIE ČLENSKÝM ŠTÁTOM

Štátna pomoc – Poľsko

(Články 107 až 109 Zmluvy o fungovaní Európskej únie)

Oznámenie Komisie podľa článku 108 ods. 2 ZFEÚ – stiahnutie notifikácie

Štátna pomoc SA.30340 (11/C) – LIP — PL — Fiat Powertrain Technologies Poland

(Text s významom pre EHP)

2012/C 12/08

Komisia rozhodla o ukončení konania vo veci formálneho zisťovania podľa článku 108 ods. 2 ZFEÚ, ktoré sa začalo 9. februára 2011 (1) v súvislosti s uvedeným opatrením, vzhľadom na to, že Poľsko stiahlo dňa 16. septembra 2011 svoju notifikáciu a zníži výšku pomoci, aby rešpektovalo limity a splnilo podmienky stanovené v nariadení Komisie (ES) č. 800/2008 zo 6. augusta 2008 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné so spoločným trhom podľa článkov 87 a 88 zmluvy (Všeobecné nariadenie o skupinových výnimkách) (2).


(1)  Ú. v. EÚ C 151, 21.5.2011, s. 5.

(2)  Ú. v. EÚ L 214, 9.8.2008, s. 3.