ISSN 1725-5236

doi:10.3000/17255236.C_2010.332.slk

Úradný vestník

Európskej únie

C 332

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 53
9. decembra 2010


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

I   Uznesenia, odporúčania a stanoviská

 

STANOVISKÁ

 

Európska komisia

2010/C 332/01

Oznámenie o úprave niektorých súm ustanovených v smernici o poistení motorových vozidiel 2009/103/ES v súlade s infláciou

1

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2010/C 332/02

Výmenný kurz eura

2

 

INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA EURÓPSKEHO HOSPODÁRSKEHO PRIESTORU

 

Dozorný úrad EZVO

2010/C 332/03

Informácie oznámené štátmi EZVO o štátnej pomoci poskytnutej v súlade s aktom uvedeným v bode 1j prílohy XV k Dohode o EHP [nariadenie Komisie (ES) č. 800/2008 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné so spoločným trhom podľa článkov 87 a 88 zmluvy (Všeobecné nariadenie o skupinových výnimkách)]

3

2010/C 332/04

Informácie oznámené štátmi EZVO o štátnej pomoci poskytnutej v súlade s aktom uvedeným v bode 1j prílohy XV k Dohode o EHP [nariadenie Komisie (ES) č. 800/2008 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné so spoločným trhom podľa článkov 87 a 88 zmluvy (Všeobecné nariadenie o skupinových výnimkách)]

5

2010/C 332/05

Informácie oznámené štátmi EZVO o štátnej pomoci poskytnutej v súlade s aktom uvedeným v bode 1j prílohy XV k Dohode o EHP [nariadenie Komisie (ES) č. 800/2008 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné so spoločným trhom podľa článkov 87 a 88 zmluvy (Všeobecné nariadenie o skupinových výnimkách)]

7

2010/C 332/06

Informácie oznámené štátmi EZVO o štátnej pomoci poskytnutej v súlade s aktom uvedeným v bode 1j prílohy XV k Dohode o EHP [nariadenie Komisie (ES) č. 800/2008 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné so spoločným trhom podľa článkov 87 a 88 zmluvy (Všeobecné nariadenie o skupinových výnimkách)]

8

2010/C 332/07

Neexistencia štátnej pomoci v zmysle článku 61 Dohody o EHP

10

 

V   Oznamy

 

INÉ AKTY

 

Európska komisia

2010/C 332/08

Oznámenie o žiadosti podľa článku 30 smernice 2004/17/ES – predĺženie lehoty – Žiadosť predložená členským štátom

11

SK

 


I Uznesenia, odporúčania a stanoviská

STANOVISKÁ

Európska komisia

9.12.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 332/1


Oznámenie o úprave niektorých súm ustanovených v smernici o poistení motorových vozidiel 2009/103/ES v súlade s infláciou

2010/C 332/01

V súlade s článkom 9 ods. 2 smernice 2009/103/ES (1) o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel a o kontrole plnenia povinnosti poistenia tejto zodpovednosti, sa s cieľom zohľadniť zmeny v európskom indexe spotrebiteľských cien, ktorý pre všetky štáty zverejnil Eurostat, v roku 2010 preverili sumy ustanovené v eurách v článku 9 ods. 1.

V dôsledku previerky sa sumy ustanovené v eurách zvýšili z 1 000 000 EUR na 1 120 000 EUR, z 5 000 000 EUR na 5 600 000 EUR a z 1 000 000 EUR na 1 120 000 EUR.

Útvary Komisie informovali o previerke a upravených sumách Európsky parlament a Radu.


(1)  Ú. v. EÚ L 163, 7.10.2009, s. 11.


IV Informácie

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

Európska komisia

9.12.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 332/2


Výmenný kurz eura (1)

8. decembra 2010

2010/C 332/02

1 euro =


 

Mena

Výmenný kurz

USD

Americký dolár

1,3200

JPY

Japonský jen

111,08

DKK

Dánska koruna

7,4545

GBP

Britská libra

0,83670

SEK

Švédska koruna

9,1484

CHF

Švajčiarsky frank

1,3060

ISK

Islandská koruna

 

NOK

Nórska koruna

7,9625

BGN

Bulharský lev

1,9558

CZK

Česká koruna

25,090

EEK

Estónska koruna

15,6466

HUF

Maďarský forint

278,85

LTL

Litovský litas

3,4528

LVL

Lotyšský lats

0,7097

PLN

Poľský zlotý

4,0633

RON

Rumunský lei

4,3005

TRY

Turecká líra

1,9735

AUD

Austrálsky dolár

1,3480

CAD

Kanadský dolár

1,3361

HKD

Hongkongský dolár

10,2555

NZD

Novozélandský dolár

1,7630

SGD

Singapurský dolár

1,7388

KRW

Juhokórejský won

1 512,39

ZAR

Juhoafrický rand

9,1717

CNY

Čínsky juan

8,7934

HRK

Chorvátska kuna

7,3836

IDR

Indonézska rupia

11 911,96

MYR

Malajzijský ringgit

4,1514

PHP

Filipínske peso

57,641

RUB

Ruský rubeľ

41,2400

THB

Thajský baht

39,791

BRL

Brazílsky real

2,2222

MXN

Mexické peso

16,5427

INR

Indická rupia

59,5283


(1)  Zdroj: referenčný výmenný kurz publikovaný ECB.


INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA EURÓPSKEHO HOSPODÁRSKEHO PRIESTORU

Dozorný úrad EZVO

9.12.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 332/3


Informácie oznámené štátmi EZVO o štátnej pomoci poskytnutej v súlade s aktom uvedeným v bode 1j prílohy XV k Dohode o EHP [nariadenie Komisie (ES) č. 800/2008 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné so spoločným trhom podľa článkov 87 a 88 zmluvy (Všeobecné nariadenie o skupinových výnimkách)]

2010/C 332/03

ČASŤ I

Č. pomoci

GBER 2/10/R&D

Štát EZVO

Nórsko

Orgán poskytujúci pomoc

Ministerstvo školstva a výskumu

 

http://www.regjeringen.no/kd

 

Názov opatrenia pomoci

Regionale forskningsfond

Vnútroštátny právny základ (odkaz na príslušný vnútroštátny právny nástroj)

Všetky dokumenty len v nórčine:

Prop. 1 S (2009 – 2010) [návrh rozpočtu ministerstva školstva a výskumu na roky 2009 – 2010, rozhodnutie parlamentu (Stortinget) o rozpočte, požiadavky a usmernenia týkajúce sa regionálnych fondov pre výskum, rozhodnutie o pridelení fondu (samosprávnym úradom od ministerstva školstva a výskumu)]

http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/regpubl/prop/2009-2010/prop-1-s-20092010

Webový odkaz na plné znenie opatrenia pomoci

http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/lover_regler/retningslinjer/2009/Retningslinjer-for-regionale-forskningsfond.html?id=593488

Typ opatrenia

Schéma pomoci

X

Trvanie

Schéma pomoci

Pre túto schému nie je určený čas skončenia platnosti

Príslušné odvetvia hospodárstva

Všetky odvetvia hospodárstva oprávnené na pomoc

X

Typ príjemcu

MSP

X

Veľké podniky

X

Rozpočet

Celková ročná výška rozpočtu plánovaného podľa schémy pomoci

200,2 mil. NOK

Nástroj pomoci

(čl. 5)

Grant

X

ČASŤ II

Všeobecné ciele (uveďte)

Ciele (uveďte)

Maximálna intenzita pomoci v % alebo maximálna výška pomoci v NOK

Bonusy pre MSP v %

Pomoc na výskum, vývoj a inovácie

(čl. 30 – 37)

Pomoc na výskumné a vývojové projekty

(čl. 31)

Základný výskum

[čl. 31 ods. 2 písm. a)]

100 %

 

Priemyselný výskum

[čl. 31 ods. 2 písm. b)]

50 %

 

Experimentálny vývoj

[čl. 31 ods. 2 písm. c)]

25 %

 

Pomoc na štúdie technickej uskutočniteľnosti

(čl. 32)

… %

 

Pomoc pre MSP na náklady súvisiace s právami priemyselného vlastníctva

(čl. 33)

… %

 

Pomoc na výskum a vývoj v odvetviach poľnohospodárstva a rybného hospodárstva

(čl. 34)

100 %

 


9.12.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 332/5


Informácie oznámené štátmi EZVO o štátnej pomoci poskytnutej v súlade s aktom uvedeným v bode 1j prílohy XV k Dohode o EHP [nariadenie Komisie (ES) č. 800/2008 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné so spoločným trhom podľa článkov 87 a 88 zmluvy (Všeobecné nariadenie o skupinových výnimkách)]

2010/C 332/04

ČASŤ I

Č. pomoci

GBER 4/10/R&D

Štát EZVO

Nórsko

Región

Všetky regióny

Zmiešané oblasti

Orgán poskytujúci pomoc

Názov

Innovasjon Norge

Adresa

Innovasjon Norge

Postboks 448 Sentrum

0104 Oslo

NORWAY

Webová stránka

http://www.innovasjonnorge.no

Názov opatrenia pomoci

Nástroj pre počiatočný kapitál – rámcový program EÚ pre konkurencieschopnosť a inovácie – ekologické inovácie

Vnútroštátny právny základ (odkaz na príslušný vnútroštátny právny nástroj)

Štátny rozpočet na rok 2010 – kapitola 924, položka 70

List ministerstva obchodu z 12. mája 2010 adresovaný spoločnosti Innovasjon Norge

Webový odkaz na plné znenie opatrenia pomoci

http://bedriftieu.no/templates/eic2/Page_Meta.aspx?id=60986

Typ opatrenia

Schéma pomoci

X

Trvanie

Schéma pomoci

25.6.2010 – 31.12.2013

Príslušné odvetvia hospodárstva

Všetky odvetvia hospodárstva oprávnené na pomoc

X

Typ príjemcu

MSP

X

Veľké podniky

X

Rozpočet

Celková ročná výška rozpočtu plánovaného podľa schémy pomoci

2 000 000 NOK

Nástroj pomoci (čl. 5)

Grant

X

ČASŤ II

Všeobecné ciele (uveďte)

Ciele (uveďte)

Maximálna intenzita pomoci v % alebo maximálna výška pomoci v NOK

Bonusy pre MSP v %

Pomoc na výskum, vývoj a inovácie

(čl. 30 – 37)

Pomoc na výskumné a vývojové projekty

(čl. 31)

Základný výskum

[čl. 31 ods. 2 písm. a)]

… %

 

Priemyselný výskum

[čl. 31 ods. 2 písm. b)]

… %

 

Experimentálny vývoj

[čl. 31 ods. 2 písm. c)]

Maximálna výška pomoci 100 000 NOK (max. 25 – 50 % oprávnených nákladov – v závislosti od veľkosti podniku a podmienok stanovených v nariadení)

25 % + zvýšenie o 10 – 20 % pre MSP + 15 % na projekty zahŕňajúce spoluprácu medzi aspoň dvomi podnikmi za predpokladu, že zahŕňa spoluprácu aspoň s jedným MSP alebo sa realizuje aspoň v dvoch štátoch EHP a žiadny z podnikov nesmie znášať viac ako 70 % oprávnených nákladov projektu spolupráce


9.12.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 332/7


Informácie oznámené štátmi EZVO o štátnej pomoci poskytnutej v súlade s aktom uvedeným v bode 1j prílohy XV k Dohode o EHP [nariadenie Komisie (ES) č. 800/2008 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné so spoločným trhom podľa článkov 87 a 88 zmluvy (Všeobecné nariadenie o skupinových výnimkách)]

2010/C 332/05

ČASŤ I

Č. pomoci

GBER 5/10/ENV

Štát EZVO

Nórsko

Región

Všetky regióny

Status regionálnej pomoci

Orgán poskytujúci pomoc

Názov

Innovation Norway

Adresa

PO Box 448 Sentrum

0104 Oslo

NORWAY

Webová stránka

http://www.innovationnorway.com

Názov opatrenia pomoci

Schéma investičnej pomoci na podporu výroby energie z obnoviteľných zdrojov energie (Investeringsstøtte til pilot- og demonstrasjonsanlegg innenfor fornybar energi)

Vnútroštátny právny základ (odkaz na príslušný vnútroštátny právny nástroj)

Prop. 1 S (2009 – 2010), strana 141, pozri

http://www.regjeringen.no/pages/2250745/PDFS/PRP200920100001NHDDDDPDFS.pdf

Webový odkaz na plné znenie opatrenia pomoci

http://www.innovationnorway.com

Zodpovedajúca webová stránka sa pripravuje a bude uverejnená v júli. Hneď po jej uverejnení bude o tom informovaný Dozorný orgán EZVO, a to ešte pred nadobudnutím účinnosti schémy pomoci.

Typ opatrenia

Schéma pomoci

Áno (granty udeľované príjemcom)

Trvanie

Schéma pomoci

1.8.2010 – 31.12.2013

Podlieha parlamentnému rozpočtovému postupu

Príslušné odvetvia hospodárstva

Všetky odvetvia hospodárstva oprávnené na pomoc

Všetky odvetvia

Typ príjemcu

MSP

Áno

Veľké podniky

Áno

Rozpočet

Celková ročná výška rozpočtu plánovaného podľa schémy pomoci

50 mil. NOK

Nástroj pomoci (čl. 5)

Grant

Áno

ČASŤ II

Všeobecné ciele (uveďte)

Ciele (uveďte)

Maximálna intenzita pomoci v % alebo maximálna výška pomoci v NOK

Bonusy pre MSP v %

Pomoc na ochranu životného prostredia

(čl. 17 – 25)

Environmentálna investičná pomoc na podporu výroby energie z obnoviteľných zdrojov energie

(čl. 23)

45 % pre veľké podniky

65 % (celkovo) pre malé podniky, 55 % pre stredné podniky


9.12.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 332/8


Informácie oznámené štátmi EZVO o štátnej pomoci poskytnutej v súlade s aktom uvedeným v bode 1j prílohy XV k Dohode o EHP [nariadenie Komisie (ES) č. 800/2008 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné so spoločným trhom podľa článkov 87 a 88 zmluvy (Všeobecné nariadenie o skupinových výnimkách)]

2010/C 332/06

ČASŤ I

Č. pomoci

GBER 6/10/R&D

Štát EZVO

Nórsko

Región

Všetky regióny

Status regionálnej pomoci

Orgán poskytujúci pomoc

Názov

Innovation Norway

Adresa

PO Box 448 Sentrum

0104 Oslo

NORWAY

Webová stránka

http://www.innovationnorway.com

Názov opatrenia pomoci

Schéma pre pilotné a demonštračné projekty v oblasti rozvoja environmentálnych technológií a výrobkov (Miljøteknologiordningen for pilot- og demonstrasjonsanlegg)

Vnútroštátny právny základ (odkaz na príslušný vnútroštátny právny nástroj)

Prop. 1 S (2009 – 2010), strana 141, pozri

http://www.regjeringen.no/pages/2250745/PDFS/PRP200920100001NHDDDDPDFS.pdf

Webový odkaz na plné znenie opatrenia pomoci

http://www.innovationnorway.com

Zodpovedajúca webová stránka sa pripravuje a bude uverejnená v júli. Hneď po jej uverejnení bude o tom informovaný Dozorný orgán EZVO, a to ešte pred nadobudnutím účinnosti schémy pomoci.

Typ opatrenia

Schéma pomoci

Áno (granty udeľované príjemcom)

Trvanie

Schéma pomoci

1.8.2010 – 31.12.2013

Podlieha parlamentnému rozpočtovému postupu

Príslušné odvetvia hospodárstva

Všetky odvetvia hospodárstva oprávnené na pomoc

Všetky odvetvia

Typ príjemcu

MSP

Áno

Veľké podniky

Áno

Rozpočet

Celková ročná výška rozpočtu plánovaného podľa schémy pomoci

140 mil. NOK

Nástroj pomoci (čl. 5)

Grant

Áno

ČASŤ II

Všeobecné ciele (uveďte)

Ciele (uveďte)

Maximálna intenzita pomoci v % alebo maximálna výška pomoci v NOK

Bonusy pre MSP v %

Pomoc na výskum, vývoj a inovácie

(čl. 30 – 37)

Pomoc na výskumné a vývojové projekty

(čl. 31)

Základný výskum

[čl. 31 ods. 2 písm. a)]

… %

 

Priemyselný výskum

[čl. 31 ods. 2 písm. b)]

… %

 

Experimentálny vývoj

[čl. 31 ods. 2 písm. c)]

25 % pre veľké podniky

45 % (celkovo) pre malé podniky, 35 % pre stredné podniky. Do maximálnej intenzity pomoci 80 % je prípustný bonus vo výške 15 % (efektívna spolupráca) [pozri čl. 31 ods. 4 písm. b)]


9.12.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 332/10


Neexistencia štátnej pomoci v zmysle článku 61 Dohody o EHP

2010/C 332/07

Dozorný orgán EZVO nemá námietky voči tomuto opatreniu štátnej pomoci:

Dátum prijatia rozhodnutia

:

15. septembra 2010

Číslo veci

:

68546

Rozhodnutie č.

:

348/10/COL

Štát EZVO

:

Nórsko

Názov (a/alebo meno príjemcu)

:

schéma pomoci CLIMIT/Gassanova

Právny základ

:

článok 61 ods. 3 Dohody o EHP a usmernenia pre VaVaI

Cieľ

:

VaVaI

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

:

Gassnova SF

Dokkveien 10

9320 Porsgrunn

NORWAY

Autentické znenie rozhodnutia, ktoré neobsahuje dôverné informácie, možno nájsť na webovej stránke Dozorného orgánu EZVO:

http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/


V Oznamy

INÉ AKTY

Európska komisia

9.12.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 332/11


Oznámenie o žiadosti podľa článku 30 smernice 2004/17/ES – predĺženie lehoty

Žiadosť predložená členským štátom

2010/C 332/08

Dňa 26. októbra 2010 Komisia dostala žiadosť podľa článku 30 ods. 4 Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/17/ES z 31. marca 2004 o koordinácii postupov obstarávania subjektov pôsobiacich v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb (1).

Táto žiadosť, predložená Dánskym kráľovstvom, sa týka prieskumu a ťažby ropy a zemného plynu v tejto krajine. Žiadosť bola uverejnená v Ú. v. EÚ C 300, 6.11.2010, s. 37. Pôvodná lehota uplynie 27. januára 2011.

Vzhľadom na skutočnosť, že útvary Komisie potrebujú získať a preskúmať ďalšie informácie, a v súlade s ustanoveniami článku 30 ods. 6 tretej vety sa lehota, ktorú má Komisia k dispozícii na prijatie rozhodnutia o tejto žiadosti, predlžuje o jeden mesiac.

Konečná lehota teda uplynie 27. februára 2011.


(1)  Ú. v. EÚ L 134, 30.4.2004, s. 1.