ISSN 1725-5236

doi:10.3000/17255236.C_2010.260.slk

Úradný vestník

Európskej únie

C 260

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 53
25. septembra 2010


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Súdny dvor Európskej únie

2010/C 260/01

Posledná publikácia Súdny dvora Európskej únie v Úradnom vestníku Európskej únieÚ. v. EÚ C 246, 11.9.2010

1

 

Súd pre verejnú službu Európskej únie

2010/C 260/02

Určenie sudcu zastupujúceho predsedu Súdu pre verejnú službu na účely nariadenia predbežných opatrení

2

 

V   Oznamy

 

SÚDNE KONANIA

 

Súdny dvor

2010/C 260/03

Vec C-297/10: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesarbeitsgericht (Nemecko) 16. júna 2010 — Sabine Hennigs/Eisenbahn-Bundesamt

3

2010/C 260/04

Vec C-298/10: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesarbeitsgericht (Nemecko) 16. júna 2010 — Spolková krajina Berlín/Alexander Mai

4

2010/C 260/05

Vec C-309/10: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Verwaltungsgerichtshof (Rakúsko) 29. júna 2010 — Agrana Zucker GmbH/Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft

4

2010/C 260/06

Vec C-315/10: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal da Relação do Porto (Portugalsko) 1. júla 2010 — Companhia Siderúrgica Nacional, Csn Caymann Ltd/Unifer Steel SL, BNP Paribas (Suisse), Colepccl SA, Banco Português de Investimento SA (BPI)

5

2010/C 260/07

Vec C-338/10: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Finanzgericht Hamburg (Nemecko) 7. júla 2010 — Grünwald Logistik Service GmbH (GLS)/Hauptzollamt Hamburg-Stadt

5

2010/C 260/08

Vec C-341/10: Žaloba podaná 7. júla 2010 — Európska komisia/Poľská republika

6

2010/C 260/09

Vec C-357/10: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Taliansko) 19. júla 2010 — Duomo Gpa Srl/Comune di Baranzate

6

2010/C 260/10

Vec C-358/10: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombradia (Taliansko) 19. júla 2010 — Gestione Servizi Pubblici Srl/Comune di Baranzate

7

2010/C 260/11

Vec C-359/10: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Taliansko) 19. júla 2010 — Irtel Srl/Comune di Venegono Inferiore

8

2010/C 260/12

Vec C-366/10: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal High Court of Justice Queen’s Bench Division (Administrative Court) (Spojené kráľovstvo) 22. júla 2010 — The Air Transport Association of America, American Airlines, Inc., Continental Airlines, Inc., United Airlines, Inc./The Secretary of State for Energy and Climate Change

9

2010/C 260/13

Vec C-369/10 P: Odvolanie podané 22. júla 2010: Ravensburger AG proti rozsudku Všeobecného súdu (ôsma komora) z 19. mája 2010 vo veci T-108/09, Ravensburger AG/Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT), Educa Borras, S.A.

10

2010/C 260/14

Vec C-370/10 P: Odvolanie podané 23. júla 2010: Ravensburger AG proti rozsudku Všeobecného súdu (ôsma komora) z 19. mája 2010 vo veci T-243/08, Ravensburger AG/Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory), Educa Borras S.A.

11

2010/C 260/15

Vec C-376/10 P: Odvolanie podané 27. júla 2010: Pye Phyo Tay Za proti rozsudku Všeobecného súdu (ôsma komora) z 19. mája 2010 vo veci T-181/08, Pye Phyo Tay Za/Rada Európskej únie, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, Európska komisia

11

2010/C 260/16

Vec C-380/10: Žaloba podaná 29. júla 2010 — Európska komisia/Fínska republika

13

2010/C 260/17

Vec C-400/10: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Supreme Court (Írsko) 6. augusta 2010 — J. McB./L.E.

13

 

Všeobecný súd

2010/C 260/18

Spojené veci T-440/07, T-465/07 a T-1/08: Uznesenie Všeobecného súdu zo 7. júla 2010 — Huta Buczek a i./Komisia (Zastavenie konania)

14

2010/C 260/19

Vec T-252/10 R: Uznesenie predsedu Všeobecného súdu z 29. júla 2010 — Cross Czech/Komisia (Konanie o nariadení predbežného opatrenia — Šiesty rámcový program v oblasti výskumu, technologického vývoja a demonštračných aktivít — List potvrdzujúci závery finančného auditu — Návrh na odklad výkonu — Nesplnenie formálnych náležitostí — Neprípustnosť)

14

2010/C 260/20

Vec T-286/10 R: Uznesenie predsedu Všeobecného súdu z 22. júla 2010 — Fondation IDIAP/Komisia (Predbežné opatrenie — Šiesty rámcový program v oblasti výskumu, technologického rozvoja a demonštračných činností — List potvrdzujúci závery finančného auditu — Návrh na odklad výkonu a na nariadenie predbežných opatrení — Neexistencia naliehavosti)

15

2010/C 260/21

Vec T-292/10: Žaloba podaná 1. júla 2010 — Monty Program/Komisia

15

2010/C 260/22

Vec T-293/10: Žaloba podaná 6. júla 2010 — Seven Towns Ltd/ÚHVT

16

2010/C 260/23

Vec T-294/10: Žaloba podaná 30. júna 2010 — CBp Carbon Industries/ÚHVT

17

2010/C 260/24

Vec T-298/10: Žaloba podaná 7. júla 2010 — Arrieta D. Gross/ÚHVT — Toro Araneda (BIODANZA)

17

2010/C 260/25

Vec T-301/10: Žaloba podaná 14. júla 2010 — In ‘t Veld/Komisia

18

2010/C 260/26

Vec T-302/10: Žaloba podaná 15. júla 2010 — Crocs/ÚHVT — Holey Soles a Partenaire Hospitalier International (Dizajn obuvi)

19

2010/C 260/27

Vec T-304/10: Žaloba podaná 14. júla 2010 — dm drogeriemarkt GmbH & Co. KG/ÚHVT — S.E.M.T.E.E. (caldea)

20

2010/C 260/28

Vec T-306/10: Žaloba podaná 23. júla 2010 — Yusef/Komisia

20

2010/C 260/29

Vec T-312/10: Žaloba podaná 28. júla 2010 — ELE.SI.A/Komisia

21

2010/C 260/30

Vec T-313/10: Žaloba podaná 26. júla 2010 — Three-N-Products Private/ÚHVT — Shah (AYUURI NATURAL)

22

2010/C 260/31

Vec T-314/10: Žaloba podaná 19. júla 2010 — Constellation Brands/ÚHVT (COOK’S)

23

2010/C 260/32

Vec T-318/10: Žaloba podaná 23. júla 2010 — Consorzio del vino nobile di Montepulciano a i./Komisia

23

2010/C 260/33

Vec T-320/10: Žaloba podaná 2. augusta 2010 — Fürstlich Castell’sches Domänenamt/ÚHVT — Castel Frères (CASTEL)

24

2010/C 260/34

Vec T-321/10: Žaloba podaná 4. augusta 2010 — SA.PAR./ÚHVT — Salini Costruttori (GRUPPO SALINI)

25

2010/C 260/35

Vec T-322/10: Žaloba podaná 30. júla 2010 — Clasado/Komisia

25

 

Súd pre verejnú službu

2010/C 260/36

Vec F-50/10: Žaloba podaná 1. júla 2010 — De Roos-Le Large/Komisia

27

2010/C 260/37

Vec F-58/10: Žaloba podaná 16. júla 2010 — Allgeier/FRA

27

2010/C 260/38

Vec F-59/10: Žaloba podaná 20. júla 2010 — Barthel a i./Súdny dvor

28

2010/C 260/39

Vec F-60/10: Žaloba podaná 22. júla 2010 — Chiavegato/Komisia

28

2010/C 260/40

Vec F-62/10: Žaloba podaná 30. júla 2010 — Esders/Komisia

28

2010/C 260/41

Vec F-63/10: Žaloba podaná 5. augusta 2010 — Lunetta/Komisia

29

SK

 


IV Informácie

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

Súdny dvor Európskej únie

25.9.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 260/1


2010/C 260/01

Posledná publikácia Súdny dvora Európskej únie v Úradnom vestníku Európskej únie

Ú. v. EÚ C 246, 11.9.2010

Predchádzajúce publikácie

Ú. v. EÚ C 234, 28.8.2010

Ú. v. EÚ C 221, 14.8.2010

Ú. v. EÚ C 209, 31.7.2010

Ú. v. EÚ C 195, 17.7.2010

Ú. v. EÚ C 179, 3.7.2010

Ú. v. EÚ C 161, 19.6.2010

Tieto texty sú dostupné na adresách:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


Súd pre verejnú službu Európskej únie

25.9.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 260/2


Určenie sudcu zastupujúceho predsedu Súdu pre verejnú službu na účely nariadenia predbežných opatrení

2010/C 260/02

Dňa 8. septembra 2010, v súlade s článkom 103 ods. 2 rokovacieho poriadku, Súd pre verejnú službu rozhodol, že v období od 1. októbra 2010 do 30. septembra 2011, sudca H. TAGARAS, predseda druhej komory, zastúpi predsedu Súdu pre verejnú službu na účely nariadenia predbežných opatrení v prípade neprítomnosti alebo prekážky vo výkone funkcie.


V Oznamy

SÚDNE KONANIA

Súdny dvor

25.9.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 260/3


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesarbeitsgericht (Nemecko) 16. júna 2010 — Sabine Hennigs/Eisenbahn-Bundesamt

(Vec C-297/10)

()

2010/C 260/03

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Bundesarbeitsgericht

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Sabine Hennigs

Žalovaný: Eisenbahn-Bundesamt

Prejudiciálne otázky

1.

Je úprava platov zamestnancov vo verejnej službe na základe kolektívnych zmlúv, ktorá — ako napríklad v § 27 Bundes-Angestelltentarifvertrag (spolková kolektívna zmluva pre zamestnancov vykonávajúcich verejnú službu, ďalej len „BAT“) v spojení s Vergütungstarifvertrag č. 35 (kolektívna zmluva upravujúca odmeňovanie) k BAT — stanovuje základy odmeňovania v jednotlivých platových triedach podľa vekových skupín, aj s ohľadom na právo zmluvných strán kolektívnej zmluvy na kolektívne vyjednávanie (teraz článok 28 Charty základných práv, ďalej len „charta“) zaručené primárnym právom, v rozpore so zákazom diskriminácie na základe veku (teraz článok 21 ods. 1 charty) zakotvenom v primárnom práve a ktorý je upresnený v smernici 2000/78/ES? (1)

2.

V prípade, že Súdny dvor Európskej únie odpovie na otázku č. 1 kladne, alebo ak na ňu kladne odpovie Bundesarbeitsgericht, a to na základe informácií uvedených v rozhodnutí o prejudiciálnych otázkach:

a)

Poskytuje právo na kolektívne vyjednávanie zmluvným stranám kolektívnej zmluvy možnosť na základe voľnej úvahy predchádzať takejto diskriminácii prostredníctvom zaradenia zamestnancov do nového systému odmeňovania v zmysle kolektívnej zmluvy, ktorý bude založený na pracovnej činnosti, výkone a pracovnej skúsenosti, pričom istoty, ktoré nadobudli v starom systéme podľa predchádzajúcej kolektívnej zmluvy, ostanú zachované?

b)

Má sa na otázku č. 2 písm. a) v každom prípade odpovedať kladne vtedy, keď definitívne zaradenie prevedených zamestnancov do tarifných tried v rámci systému odmeňovania nezávisí len od vekovej hranice dosiahnutej v pôvodnom tarifnom systéme a ak zamestnanci, ktorí boli zaradení do vyššieho stupňa nového systému v zmysle kolektívnej zmluvy, mali — zvyčajne — väčšie pracovné skúsenosti ako zamestnanci, ktorí boli zaradení do nižšieho stupňa?

3.

V prípade, že Súdny dvor Európskej únie odpovie na otázku č. 2 písm. a) a b) záporne alebo na tieto otázky odpovie záporne Bundesgerichtshof na základe rozhodnutia Súdneho dvora o prejudiciálnych otázkach:

a)

Je nepriama diskriminácia na základe veku odôvodnená skutočnosťou, že ide o oprávnený cieľ zachovania sociálnych nárokov a skutočnosťou, že primeraným a potrebným prostriedkom na dosiahnutie tohto cieľa je, aby sa v rámci prechodnej úpravy dočasne aj naďalej rozdielne zaobchádzalo so staršími a mladšími zamestnancami, pričom sa uvedené nerovné zaobchádzanie bude postupne odstraňovať a jedinou faktickou možnosťou by bolo zníženie platov starších pracovníkov?

b)

Možno na otázku č. 3 písm. a) odpovedať — rešpektujúc právo na kolektívne vyjednávanie a s ním spojenú slobodu zmluvných strán uzatvárať kolektívne zmluvy — kladne aj v tom prípade, ak sa strany kolektívnej zmluvy dohodnú na takejto prechodnej úprave?

4.

V prípade, že Súdny dvor Európskej únie odpovie na otázku č. 3 písm. a) a b) záporne alebo na túto otázku odpovie záporne Bundesgerichtshof na základe rozhodnutia Súdneho dvora o prejudiciálnych otázkach:

Použiť vždy ako základ odmeňovania podľa kolektívnej zmluvy najvyššiu dosiahnutú vekovú hranicu až dovtedy, kým nenadobudne účinnosť nová právna úprava, ktorá by bola v súlade s právom Únie, je jediný spôsob ako možno odstrániť porušenie zákazu diskriminácie na základe veku zakotveného v primárnom práve, ktorý zapríčinil systém odmeňovania podľa kolektívnej zmluvy a bráni celkovo jeho účinnosti, aj po zohľadnení zvýšených nákladov vzniknutých dotknutým zamestnávateľom a po zohľadnení práva zmluvných strán kolektívnej zmluvy na kolektívne vyjednávanie?

5.

V prípade, že Súdny dvor Európskej únie odpovie na otázku č. 4 záporne alebo na túto otázku odpovie záporne Bundesgerichtshof na základe rozhodnutia Súdneho dvora o prejudiciálnych otázkach:

Bolo by s ohľadom na právo zmluvných strán kolektívnej zmluvy na kolektívne vyjednávanie zlučiteľné so zákazom diskriminácie na základe veku zakotveným v práve Únie a s požiadavkou účinného postihu v prípade porušenia tohto zákazu, aby sa zmluvným stranám kolektívnej zmluvy uložila povinnosť retroaktívneho zrušenia neúčinnosti systému odmeňovania, na ktorom sa dohodli, a na tento účel by sa im stanovila primeraná lehota (napr. 6 mesiacov) a zároveň by sa určilo, aby sa pri uplatnení kolektívnych zmlúv vždy ako základ použila najvyššia veková kategória v tom prípade, ak by v stanovenej lehote nebola prijatá nová právna úprava, ktorá bude v súlade s právom Únie? Aký časový rámec by mohol byť v súvislosti so spätnou účinnosťou novej právnej úpravy, ktorá bude v súlade s právom Únie, poskytnutý zmluvným stranám kolektívnej zmluvy?


(1)  Smernica Rady 2000/78/ES z 27. novembra 2000, ktorá ustanovuje všeobecný rámec pre rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní a v povolaní (Ú. v. ES L 303, s. 16; Mim. vyd. 05/004, s. 79).


25.9.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 260/4


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesarbeitsgericht (Nemecko) 16. júna 2010 — Spolková krajina Berlín/Alexander Mai

(Vec C-298/10)

()

2010/C 260/04

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Bundesarbeitsgericht

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Spolková krajina Berlín

Žalovaný: Alexander Mai

Prejudiciálna otázka

Je úprava platov zamestnancov vo verejnej službe na základe kolektívnych zmlúv, ktorá — ako § 27 Bundesangestelltentarifvertrag (spolková kolektívna zmluva pre zamestnancov vykonávajúcich verejnú službu, ďalej len „BAT“) v spojení s Vergütungstarifvertrag č. 35 k BAT (kolektívna zmluva č. 35 upravujúca odmeňovanie) — stanovuje základy odmeňovania v jednotlivých platových triedach podľa vekových skupín aj s ohľadom na právo zmluvných strán kolektívnej zmluvy na kolektívne vyjednávanie (teraz článok 28 Charty základných práv) zaručené primárnym právom, v rozpore so zákazom diskriminácie na základe veku (teraz článok 21 ods. 1 charty) zakotvenom v primárnom práve a ktorý je upresnený v smernici 2000/78/ES (1)?


(1)  Smernica Rady 2000/78/ES z 27. novembra 2000, ktorá ustanovuje všeobecný rámec pre rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní (Ú. v. ES L 303, s. 16; Mim. vyd. 05/04, s. 79).


25.9.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 260/4


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Verwaltungsgerichtshof (Rakúsko) 29. júna 2010 — Agrana Zucker GmbH/Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft

(Vec C-309/10)

()

2010/C 260/05

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Verwaltungsgerichtshof

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Agrana Zucker GmbH

Žalovaný: Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft

Prejudiciálna otázka

1.

Má sa článok 11 nariadenia Rady (ES) č. 320/2006 z 20. februára 2006, ktorým sa stanovuje dočasný režim pre reštrukturalizáciu cukrovarníckeho priemyslu v Spoločenstve a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1290/2005 o financovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky (1) vykladať v tom zmysle, že dočasná reštrukturalizačná suma pre cukor a inulínový sirup stanovená v odseku 2 tohto článku na hospodársky rok 2008/2009 vo výške 113,30 eura za tonu kvóty má byť nariadená v každom prípade a v plnej výške aj vtedy, ak sa zaplatením tejto sumy vytvorí (značný) prebytok v reštrukturalizačnom fonde a ďalšie zvýšenie potrieb financovania sa zdá byť vylúčené?

2.

V prípade kladnej odpovede na prvú otázku:

Je článok 11 nariadenia (ES) č. 320/2006 v tomto prípade v rozpore so zásadou pridelených právomocí, pretože toto ustanovenie by mohlo prostredníctvom dočasnej reštrukturalizačnej sumy zaviesť všeobecnú daň, ktorá by nebola obmedzená len na financovanie výdavkov, z ktorých by mali úžitok len osoby, ktorým je táto daň adresovaná?


(1)  Ú. v. EÚ L 58, s. 42.


25.9.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 260/5


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal da Relação do Porto (Portugalsko) 1. júla 2010 — Companhia Siderúrgica Nacional, Csn Caymann Ltd/Unifer Steel SL, BNP Paribas (Suisse), Colepccl SA, Banco Português de Investimento SA (BPI)

(Vec C-315/10)

()

2010/C 260/06

Jazyk konania: portugalčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunal da Relação do Porto

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyne: Companhia Siderúrgica Nacional a Csn Caymann Ltd

Žalované: Unifer Steel SL, BNP Paribas (Suisse), Colepccl SA, Banco Português de Investimento SA (BPI)

Prejudiciálne otázky

1.

Je skutočnosť, že portugalské súdy rozhodli, že z dôvodu štátnej príslušnosti nemajú právomoc prejednať žalobu týkajúcu sa pohľadávky z obchodnoprávneho vzťahu, prekážkou súvislosti vecí uvedenej v článku 6 ods. 1 a v článku [28] nariadenia č. 44/2001 (1), ak na portugalskom súde prebieha iné konanie o odporovacej žalobe proti dlžníkovi, ako aj proti postupníkovi, v tomto prípade postupníkovi pohľadávky, a uschovávateľom predmetu pohľadávky postúpenej postupníkovi, ktorí majú sídlo v Portugalsku, aby boli všetky uvedené subjekty viazané povahou rozhodnutej veci vydaného rozhodnutia?

2.

V prípade zápornej odpovede možno bez ďalšieho použiť v prejednávanej veci článok 6 ods. 1 nariadenia č. 44/2001?


(1)  Nariadenie Rady (ES) č. 44/2001 z 22. decembra 2000 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach (Ú. v. ES L 12, 16.1.2001; Mim. vyd. 19/004, s. 42).


25.9.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 260/5


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Finanzgericht Hamburg (Nemecko) 7. júla 2010 — Grünwald Logistik Service GmbH (GLS)/Hauptzollamt Hamburg-Stadt

(Vec C-338/10)

()

2010/C 260/07

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Finanzgericht Hamburg

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Grünwald Logistik Service GmbH (GLS)

Žalovaný: Hauptzollamt Hamburg-Stadt

Prejudiciálna otázka

Je antidumpingová právna úprava prijatá Európskou komisiou v konaní podľa nariadenia Rady (ES) č. 384/96 z 22. decembra 1995 o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskeho spoločenstva (1) neúčinná, keď Komisia pri jej prijímaní použila na určenie normálnej hodnoty „akýkoľvek iný odôvodnený/primeraný základ“ (v danom prípade: skutočne zaplatenú alebo bežne platenú cenu v Spoločenstve za podobné výrobky) bez pokračovania v zisťovaní normálnej hodnoty po tom, ako oslovenie Komisiou dvoch spoločností vybraných z podobnej krajiny zostalo bez výsledku, keďže jedna z nich zo začiatku súhlasila so spoluprácou pri prešetrovaní, ale neskôr nezaslala vyplnený dotazník a druhá spoločnosť vôbec nereagovala, a účastníci konania informovali Komisiu o ďalšej možnej vhodnej krajine?


(1)  Ú. v. ES L 56, s. 1; Mim. vyd. 11/010, s. 45.


25.9.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 260/6


Žaloba podaná 7. júla 2010 — Európska komisia/Poľská republika

(Vec C-341/10)

()

2010/C 260/08

Jazyk konania: poľština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Európska komisia (v zastúpení: J. Enegren a Ł. Habiak, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaná: Poľská republika

Návrhy žalobkyne

určiť, že Poľská republika si tým, že nesprávne a neúplne prebrala článok 3 ods. 1 písm. d) až h) a článok 9 smernice Rady 2000/43/ES z 29. júna 2000, ktorou sa zavádza zásada rovnakého zaobchádzania s osobami bez ohľadu na rasový alebo etnický pôvod (1), nesplnila povinnosti, ktoré jej vyplývajú z článku 16 uvedenej smernice,

zaviazať Poľskú republiku na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Vecný rozsah pôsobenia smernice 2000/43/ES sa vzťahuje na oblasti uvedené v jej článku 3 ods. 1. Podľa článku 16 tejto smernice členské štáty prijmú právne predpisy potrebné na dosiahnutie súladu so smernicou vo všetkých týchto oblastiach (alebo sa postarajú o to, aby boli tieto predpisy prijaté sociálnymi partnermi) a informujú o tom Komisiu. Komisia sa domnieva, že Poľská republika si doteraz túto povinnosť splnila len čiastočne. Komisia vo svojej žalobe vytýka Poľskej republike, že nesprávne a neúplne prebrala smernicu, pokiaľ ide o členstvo v organizácii pracovníkov alebo zamestnancov alebo akejkoľvek organizácii, ktorej členovia vykonávajú určité povolanie, vrátane výhod, ktoré tieto organizácie poskytujú, sociálnu ochranu, vrátane sociálneho zabezpečenia a zdravotnej starostlivosti, sociálne výhody, vzdelanie a prístup k tovaru a službám, ktoré sú k dispozícii verejnosti, vrátane bývania (článok 3 ods. 1 písm. d) až h smernice). Komisia odmieta tvrdenie poľských orgánov, podľa ktorých prebratie dotknutej smernice zaručuje poľská ústava, niektoré zákony, ako aj medzinárodné dohody, ako sú tie, na ktoré bolo poukázané v rámci konania pred podaním žaloby.

Navyše Komisia vytýka Poľskej republike, že nesprávne a neúplne prebrala článok 9 smernice 2000/43/ES do vnútroštátneho práva. Toto ustanovenie, ktoré ukladá povinnosť prijať potrebné opatrenia na ochranu jednotlivcov pred akýmkoľvek nepriaznivým zaobchádzaním alebo nepriaznivými následkami, ktoré sú reakciou na žalobu alebo na začatie konania zameraného na vynútenie dodržania zásady rovnakého zaobchádzania, sa vzťahuje na všetkých jednotlivcov a situácie spadajúce do oblasti pôsobnosti smernice. Preberajúce právne predpisy oznámené poľskými orgánmi podľa Komisie preukazujú, že tento druh opatrenia je prijatý len v prípade pracovníkov a v oblasti zamestnania.


(1)  Ú. v. ES L 180, s. 22; Mim. vyd. 20/001, s. 23.


25.9.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 260/6


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Taliansko) 19. júla 2010 — Duomo Gpa Srl/Comune di Baranzate

(Vec C-357/10)

()

2010/C 260/09

Jazyk konania: taliančina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Duomo Gpa Srl

Žalovaná: Comune di Baranzate

Prejudiciálne otázky

1.

Bránia správnemu uplatneniu článkov 15 a 16 smernice 2006/123/ES (1) vnútroštátne ustanovenia článku 32 ods. 7a legislatívneho dekrétu č. 185 z 29. novembra 2008 doplneného zákonom č. 2 z 28. januára 2009, ktorým sa mení legislatívny dekrét, neskôr zmeneným a doplneným zákonom č. 14 z 27. februára 2009, ktoré s výnimkou, len pokiaľ ide o spoločnosti s väčšinovou majetkovou účasťou verejnoprávnych subjektov stanovujú: neplatnosť zadania služieb likvidácie, vyrubovania a vyberania daní a iných príjmov miestnych územných celkov subjektom, ktoré nespĺňajú finančnú podmienku minimálnej výšky splateného základného imania desiatich miliónov eur, povinnosť upraviť svoje základné imanie na vyššie uvedenú minimálnu výšku pre subjekty zapísané v príslušnom registri súkromných subjektov spôsobilých vykonávať činnosti likvidácie a vyrubovania daní, a vyberania daní a iných príjmov provincií a obcí v zmysle článku 53 ods. 3 legislatívneho dekrétu č. 446 z 15. decembra 1997 v znení neskorších zmien a doplnení, zákaz týkajúci sa získania nových zákaziek alebo účasti na zadávacích konaniach vyhlásených na zadanie služieb likvidácie, vyrubovania a vyberania daní a iných príjmov miestnych územných celkov, kým nie je splnená vyššie uvedená povinnosť zvýšenia základného imania?

2.

Bránia správnemu uplatňovaniu článkov 3, 10, 43, 49 a 81 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva vnútroštátne ustanovenia článku 32 ods. 7a legislatívneho dekrétu č. 185 z 29. novembra 2008 doplneného zákonom č. 2 z 28. januára 2009, ktorým sa mení legislatívny dekrét, neskôr zmeneným a doplneným zákonom č. 14 z 27. februára 2009, ktoré s výnimkou len pokiaľ ide o spoločnosti s väčšinovou majetkovou účasťou verejnoprávnych subjektov stanovujú: neplatnosť zadania služieb likvidácie, vyrubovania a vyberania daní a iných príjmov miestnych územných celkov subjektom, ktoré nespĺňajú finančnú podmienku minimálnej výšky splateného základného imania desiatich miliónov eur, povinnosť upraviť svoje základné imanie na vyššie uvedenú minimálnu výšku pre subjekty zapísané v príslušnom registri súkromných subjektov spôsobilých vykonávať činnosti likvidácie a vyrubovania daní, a vyberania daní a iných príjmov provincií a obcí v zmysle článku 53 ods. 3 legislatívneho dekrétu č. 446 z 15. decembra 1997 v znení neskorších zmien a doplnení, zákaz týkajúci sa získania nových zákaziek alebo účasti na zadávacích konaniach vyhlásených na zadanie služieb likvidácie, vyrubovania a vyberania daní a iných príjmov miestnych územných celkov, kým nie je splnená vyššie uvedená povinnosť zvýšenia základného imania?


(1)  Ú. v. EÚ L 376, s. 36.


25.9.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 260/7


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombradia (Taliansko) 19. júla 2010 — Gestione Servizi Pubblici Srl/Comune di Baranzate

(Vec C-358/10)

()

2010/C 260/10

Jazyk konania: taliančina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombradia

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Gestione Servizi Pubblici Srl

Žalovaná: Comune di Baranzate

Prejudiciálne otázky

1.

Bránia správnemu uplatneniu článkov 15 a 16 smernice 2006/123/ES (1) vnútroštátne ustanovenia článku 32 ods. 7a legislatívneho dekrétu č. 185 z 29. novembra 2008 doplneného zákonom č. 2 z 28. januára 2009, ktorým sa mení legislatívny dekrét, neskôr zmeneným a doplneným zákonom č. 14 z 27. februára 2009, ktoré s výnimkou, len pokiaľ ide o spoločnosti s väčšinovou majetkovou účasťou verejnoprávnych subjektov stanovujú: neplatnosť zadania služieb likvidácie, vyrubovania a vyberania daní a iných príjmov miestnych územných celkov subjektom, ktoré nespĺňajú finančnú podmienku minimálnej výšky splateného základného imania desiatich miliónov eur, povinnosť upraviť svoje základné imanie na vyššie uvedenú minimálnu výšku pre subjekty zapísané v príslušnom registri súkromných subjektov spôsobilých vykonávať činnosti likvidácie a vyrubovania daní, a vyberania daní a iných príjmov provincií a obcí v zmysle článku 53 ods. 3 legislatívneho dekrétu č. 446 z 15. decembra 1997 v znení neskorších zmien a doplnení, zákaz týkajúci sa získania nových zákaziek alebo účasti na zadávacích konaniach vyhlásených na zadanie služieb likvidácie, vyrubovania a vyberania daní a iných príjmov miestnych územných celkov, kým nie je splnená vyššie uvedená povinnosť zvýšenia základného imania?

2.

Bránia správnemu uplatňovaniu článkov 3, 10, 43, 49 a 81 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva vnútroštátne ustanovenia článku 32 ods. 7a legislatívneho dekrétu č. 185 z 29. novembra 2008 doplneného zákonom č. 2 z 28. januára 2009, ktorým sa mení legislatívny dekrét, neskôr zmeneným a doplneným zákonom č. 14 z 27. februára 2009, ktoré s výnimkou len pokiaľ ide o spoločnosti s väčšinovou majetkovou účasťou verejnoprávnych subjektov stanovujú: neplatnosť zadania služieb likvidácie, vyrubovania a vyberania daní a iných príjmov miestnych územných celkov subjektom, ktoré nespĺňajú finančnú podmienku minimálnej výšky splateného základného imania desiatich miliónov eur, povinnosť upraviť svoje základné imanie na vyššie uvedenú minimálnu výšku pre subjekty zapísané v príslušnom registri súkromných subjektov spôsobilých vykonávať činnosti likvidácie a vyrubovania daní, a vyberania daní a iných príjmov provincií a obcí v zmysle článku 53 ods. 3 legislatívneho dekrétu č. 446 z 15. decembra 1997 v znení neskorších zmien a doplnení, zákaz týkajúci sa získania nových zákaziek alebo účasti na zadávacích konaniach vyhlásených na zadanie služieb likvidácie, vyrubovania a vyberania daní a iných príjmov miestnych územných celkov, kým nie je splnená vyššie uvedená povinnosť zvýšenia základného imania?


(1)  Ú. v. EÚ L 376, s. 36.


25.9.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 260/8


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Taliansko) 19. júla 2010 — Irtel Srl/Comune di Venegono Inferiore

(Vec C-359/10)

()

2010/C 260/11

Jazyk konania: taliančina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Irtel Srl

Žalovaná: Comune di Venegono Inferiore

Prejudiciálne otázky

1.

Bránia správnemu uplatneniu článkov 15 a 16 smernice 2006/123/ES (1) vnútroštátne ustanovenia článku 32 ods. 7a legislatívneho dekrétu č. 185 z 29. novembra 2008 doplneného zákonom č. 2 z 28. januára 2009, ktorým sa mení legislatívny dekrét, neskôr zmeneným a doplneným zákonom č. 14 z 27. februára 2009, ktoré s výnimkou, len pokiaľ ide o spoločnosti s väčšinovou majetkovou účasťou verejnoprávnych subjektov stanovujú: neplatnosť zadania služieb likvidácie, vyrubovania a vyberania daní a iných príjmov miestnych územných celkov subjektom, ktoré nespĺňajú finančnú podmienku minimálnej výšky splateného základného imania desiatich miliónov eur, povinnosť upraviť svoje základné imanie na vyššie uvedenú minimálnu výšku pre subjekty zapísané v príslušnom registri súkromných subjektov spôsobilých vykonávať činnosti likvidácie a vyrubovania daní, a vyberania daní a iných príjmov provincií a obcí v zmysle článku 53 ods. 3 legislatívneho dekrétu č. 446 z 15. decembra 1997 v znení neskorších zmien a doplnení, zákaz týkajúci sa získania nových zákaziek alebo účasti na zadávacích konaniach vyhlásených na zadanie služieb likvidácie, vyrubovania a vyberania daní a iných príjmov miestnych územných celkov, kým nie je splnená vyššie uvedená povinnosť zvýšenia základného imania?

2.

Bránia správnemu uplatňovaniu článkov 3, 10, 43, 49 a 81 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva vnútroštátne ustanovenia článku 32 ods. 7a legislatívneho dekrétu č. 185 z 29. novembra 2008 doplneného zákonom č. 2 z 28. januára 2009, ktorým sa mení legislatívny dekrét, neskôr zmeneným a doplneným zákonom č. 14 z 27. februára 2009, ktoré s výnimkou, len pokiaľ ide o spoločnosti s väčšinovou majetkovou účasťou verejnoprávnych subjektov stanovujú: neplatnosť zadania služieb likvidácie, vyrubovania a vyberania daní a iných príjmov miestnych územných celkov subjektom, ktoré nespĺňajú finančnú podmienku minimálnej výšky splateného základného imania desiatich miliónov eur, povinnosť upraviť svoje základné imanie na vyššie uvedenú minimálnu výšku pre subjekty zapísané v príslušnom registri súkromných subjektov spôsobilých vykonávať činnosti likvidácie a vyrubovania daní, a vyberania daní a iných príjmov provincií a obcí v zmysle článku 53 ods. 3 legislatívneho dekrétu č. 446 z 15. decembra 1997 v znení neskorších zmien a doplnení, zákaz týkajúci sa získania nových zákaziek alebo účasti na zadávacích konaniach vyhlásených na zadanie služieb likvidácie, vyrubovania a vyberania daní a iných príjmov miestnych územných celkov, kým nie je splnená vyššie uvedená povinnosť zvýšenia základného imania?


(1)  Ú. v. EÚ L 376, s. 36.


25.9.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 260/9


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal High Court of Justice Queen’s Bench Division (Administrative Court) (Spojené kráľovstvo) 22. júla 2010 — The Air Transport Association of America, American Airlines, Inc., Continental Airlines, Inc., United Airlines, Inc./The Secretary of State for Energy and Climate Change

(Vec C-366/10)

()

2010/C 260/12

Jazyk konania: angličtina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

High Court of Justice Queen’s Bench Division (Administrative Court)

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobcovia: The Air Transport Association of America, American Airlines, Inc., Continental Airlines, Inc., United Airlines, Inc.

Žalovaný: The Secretary of State for Energy and Climate Change

Prejudiciálne otázky

1.

Možno v tejto veci na základe všetkých nižšie uvedených pravidiel medzinárodného práva alebo niektorých z nich napadnúť platnosť smernice 2003/87/ES (1), ktorá bola zmenená a doplnená smernicou 2008/101/ES (2) s cieľom začleniť činnosti leteckej dopravy do systému obchodovania s emisiami Európskej únie (ďalej len „zmenená a doplnená smernica“):

a)

zásada obyčajového medzinárodného práva, že každý štát má úplnú a výlučnú suverenitu nad svojím vzdušným priestorom;

b)

zásada obyčajového medzinárodného práva, že žiadny štát nemôže platne vykonávať svoju suverenitu nad akoukoľvek časťou šíreho mora;

c)

zásada obyčajového medzinárodného práva týkajúca sa slobody preletu nad šírym morom;

d)

zásada obyčajového medzinárodného práva (ktorej existenciu žalovaný popiera), že lietadlá počas preletu nad šírym morom podliehajú výlučnej právomoci štátu ich registrácie, pokiaľ medzinárodná zmluva výslovne nestanovuje inak;

e)

Chicagský dohovor (najmä články 1, 11, 12, 15 a 24);

f)

dohoda „Otvorené nebo“ [najmä článok 7, článok 11 ods. 2 písm. c) a článok 15 ods. 3];

g)

Kjótsky protokol (najmä článok 2 ods. 2)?

Pokiaľ na otázku 1 možno odpovedať kladne:

2.

Je zmenená a doplnená smernica neplatná, pokiaľ uplatňuje systém obchodovania s emisiami na tie časti letov (buď všetkých letov alebo letov lietadiel registrovaných v tretích štátoch), ktoré sa uskutočňujú mimo vzdušného priestoru členských štátov Európskej únie, pretože porušuje jednu alebo viaceré uvedené zásady obyčajového medzinárodného práva?

3.

Je zmenená a doplnená smernica neplatná, pokiaľ uplatňuje systém obchodovania s emisiami na tie časti letov (buď všetkých letov alebo letov lietadiel registrovaných v tretích štátoch), ktoré sa uskutočňujú mimo vzdušného priestoru členských štátov Európskej únie:

a)

pretože je v rozpore s článkami 1, 11 a/alebo 12 Chicagského dohovoru;

b)

pretože je v rozpore s článkom 7 dohody „Otvorené nebo“?

4.

Je zmenená a doplnená smernica neplatná, pokiaľ uplatňuje systém obchodovania s emisiami na činnosti leteckej dopravy:

a)

pretože je v rozpore s článkom 2 ods. 2 Kjótskeho protokolu a článkom 15 ods. 3 dohody „Otvorené nebo“;

b)

pretože je v rozpore s článkom 15 Chicagského dohovoru samostatne alebo v spojení s článkom 3 ods. 4 a článkom 15 ods. 3 dohody „Otvorené nebo“;

c)

pretože je v rozpore s článkom 24 Chicagského dohovoru samostatne alebo v spojení s článkom 11 ods. 2 písm. c) dohody „Otvorené nebo“?


(1)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES z 13. októbra 2003, o vytvorení systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v spoločenstve, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 96/61/ES (Ú. v. EÚ L 275, s. 32; Mim. vyd. 15/007, s. 631).

(2)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/101/ES z 19. novembra 2008, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2003/87/ES s cieľom začleniť činnosti leteckej dopravy do systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v rámci Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 8, 2009, s. 3).


25.9.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 260/10


Odvolanie podané 22. júla 2010: Ravensburger AG proti rozsudku Všeobecného súdu (ôsma komora) z 19. mája 2010 vo veci T-108/09, Ravensburger AG/Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT), Educa Borras, S.A.

(Vec C-369/10 P)

()

2010/C 260/13

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľ: Ravensburger AG (v zastúpení: H. Harte-Bavendamm, M. Goldmann, Rechtsanwälte)

Ďalší účastníci konania: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory), Educa Borras, S.A.

Návrhy odvolateľa

vyhovieť odvolaniu proti rozhodnutiu Všeobecného súdu z 19. mája 2010 (vec T-108/09),

zrušiť rozsudok Všeobecného súdu,

zrušiť rozhodnutie druhého odvolacieho senátu z 8. januára 2009 (vec R 305/2008-2) a prípadne rozhodnutie námietkového oddelenia z 3. septembra 2006 (vec 1107C),

(eventuálne) vrátiť vec ÚHVT na nové posúdenie,

zaviazať vedľajšieho účastníka konania a ÚHVT na náhradu trov odvolacieho konania.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Žalobca uvádza na zrušenie napadnutého rozsudku tieto dôvody:

1.

Skreslenie dôkazu nesprávnym vyložením skutkového stavu opísaného žalobcom pokiaľ ide o zoznam tovarov predmetnej ochrannej známky Spoločenstva, ktoré spočíva v konštatovaní, že „v tejto veci nie je sporné, že medzi tovary pre ktoré bola predmetná ochranná známka zapísaná patria konkrétne pamäťové hry“,

2.

Skreslenie dôkazu uplatnením článku 52 ods. 1 písm. a) v spojení s článkom 7 ods. 1 písm. c) nariadenia o ochrannej známke Spoločenstva (1) a uplatnením nesprávneho a príliš reštriktívneho kritéria na účely posúdenia opisného charakteru slovnej ochrannej známky, konkrétne zápisu ochrannej známky Spoločenstva č. 1 203 629„MEMORY“.

3.

Skreslenie dôkazu uplatnením článku 52 ods. 1 písm. a) v spojení s článkom 7 ods. 1 písm. b) nariadenia o ochrannej známke Spoločenstva a uplatnením nesprávneho a príliš reštriktívneho kritéria na účely posúdenia nedostatku rozlišovacej spôsobilosti slovnej ochrannej známky, konkrétne zápisu ochrannej známky Spoločenstva č. 1 203 629„MEMORY“.

4.

Skreslenie dôkazu, pokiaľ Všeobecný súd takmer výlučne vychádzal z domnienky o jazykovom úzuse vo vzdialených mimo európskych krajinách.


(1)  Nariadenie Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochrannej známke Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 78, s. 1).


25.9.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 260/11


Odvolanie podané 23. júla 2010: Ravensburger AG proti rozsudku Všeobecného súdu (ôsma komora) z 19. mája 2010 vo veci T-243/08, Ravensburger AG/Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory), Educa Borras S.A.

(Vec C-370/10 P)

()

2010/C 260/14

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľ: Ravensburger AG (v zastúpení: H. Harte-Bavendamm a M. Goldmann, Rechtsanwälte)

Ďalší účastníci konania: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory), Educa Borras S.A.

Návrhy odvolateľa

vyhovieť odvolaniu proti rozsudku Všeobecného súdu z 19. mája 2010 (vec T-243/08),

zrušiť rozsudok Všeobecného súdu,

zrušiť rozhodnutie druhého odvolacieho senátu z 8. apríla 2008 (vec R 597/2007-2),

eventuálne vrátiť vec ÚHVT na nové posúdenie,

zaviazať vedľajšieho účastníka konania a ÚHVT na náhradu trov odvolacieho konania.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Všeobecný súd sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia, keďže konštatoval, že podmienky na uplatnenie článku 8 ods. 1 písm. b) a článku 8 ods. 5 nariadenia o ochrannej známke Spoločenstva (1) neboli splnené a usúdil, že nebolo potrebné zohľadniť dobré meno skorších ochranných známok.

Všeobecný súd porušil systematiku článku 8 nariadenia o ochrannej známke Spoločenstva I, pretože vykonal len jedno faktické posúdenie podobnosti pre dva články a to článok 8 ods. 1 písm. b) a článok 8 ods. 5 nariadenia o ochrannej známke Spoločenstva napriek tomu, že kritéria pre tieto dve ustanovenia sú úplne odlišné.

Všeobecný súd sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia a porušenia článku 76 nariadenia o ochrannej známke Spoločenstva, pretože nepreskúmal záver druhého odvolacieho senátu, v ktorom konštatoval, že na jednej strane okolnosti za akých sa v obchodnej praxi používajú známky podniku a na druhej strane ochranné známky na osobitné tovary nie sú relevantné.

Všeobecný súd porušil článok 77 nariadenia o ochrannej známke Spoločenstva, tým, že nepreskúmal zjavne nesprávne použitie diskrečnej právomoci odvolacieho senátu, pokiaľ ide o stanovenie ústneho pojednávania.


(1)  Nariadenie Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochrannej známke Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 78, 24.3.2009, s. 1).


25.9.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 260/11


Odvolanie podané 27. júla 2010: Pye Phyo Tay Za proti rozsudku Všeobecného súdu (ôsma komora) z 19. mája 2010 vo veci T-181/08, Pye Phyo Tay Za/Rada Európskej únie, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, Európska komisia

(Vec C-376/10 P)

()

2010/C 260/15

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľ: Pye Phyo Tay Za (v zastúpení: D. Anderson, QC, M. Lester, barrister a G. Martin, solicitor)

Ďalší účastníci konania: Rada Európskej únie, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, Európska komisia

Návrhy odvolateľa

Odvolateľ navrhuje, aby Súdny dvor:

zrušil rozhodnutie Všeobecného súdu v plnom rozsahu,

zrušil nariadenie č. 194/2008 (1) z 25. februára 2008 a vyhlásil za neplatné v rozsahu, v akom sa týka žalobcu,

zaviazal Radu na náhradu trov konania žalobcu vzniknutých v odvolacom konaní a v konaní pred Všeobecným súdom.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

1.

Odvolateľ uvádza, že rozsudok Všeobecného súdu je poznačený týmito hlavnými nedostatkami. Všeobecný súd prijal tvrdenie rady, podľa ktorého zmrazenie žalobcových účtov je oprávnené z dôvodu, že je „členom rodiny“„hlavného podniku“, konkrétne jeho otca Tay Za. Všeobecný súd rozhodol, že odvolateľ nebol do zoznamu zaradený ako jednotlivec, ale ako príslušník „skupiny“ osôb, v dôsledku čoho stráca akúkoľvek súdnu ochranu, na ktorú by mal nárok, pokiaľ by bol do zoznamu zaradený ako jednotlivec, vrátane požiadavky, aby orgány predložili určité dôkazy odôvodňujúce jeho zaradenie do zoznamu, ako aj základné práva na obhajobu.

2.

Uvedený prístup je podľa odvolateľa nesprávny tak z právneho, ako aj zo skutkového hľadiska. Odvolateľ nie je do nariadenia zaradený, pretože je príslušníkom skupiny „členovia rodiny“; je zaradený ako jednotlivec pod svojím menom výslovne z dôvodu, že sa o ňom samotnom predpokladá, že má z hospodárskej politiky vlády Barmy/Mjanmarska prospech. Odvolateľ má preto nárok na ochranu vyplývajúcu zo základných zásad práva Spoločenstva.

3.

Odvolávateľ ďalej poukazuje na konkrétne právne nedostatky rozsudku Všeobecného súdu.

4.

Po prvé Všeobecný súd nesprávne usúdil, že články 60 ES a 301 ES sú príslušným právnym základom tohto nariadenia. Odvolateľ tvrdí, že medzi ním a vojenským režimom v Barme/Mjanmarsku neexistuje dostatočná súvislosť. Nie je vládnucim predstaviteľom Barmy/Mjanmarska, ani im nie je naklonený, a nie je ani priamo alebo nepriamo takýmito vládnucimi predstaviteľmi ovládaný. Skutočnosť, že je synom osoby, ktorú Rada považuje za osobu majúcu prospech z režimu, je nedostatočná. Všeobecný súd nesprávne uviedol, že vzhľadom k tomu, že ak (podľa jeho názoru) majú orgány právomoc uložiť proti Barme/Mjanmarsku rozsiahlejšie obchodné embargo, majú a fortiori právomoc uložiť opatrenie spočívajúce v zmrazení aktív jednotlivca.

5.

Po druhé Všeobecný súd nesprávne konštatoval, že dôkazné bremeno za účelom vyvrátenia domnienky, že z režimu má prospech, je na strane odvolateľa. Dôkazné bremeno spočívajúce v odôvodnení uloženia obmedzujúcich opatrení voči odvolateľovi a v predložení príslušných dôkazov by pritom mala niesť Rada.

6.

Po tretie Všeobecný súd nesprávne rozhodol, že Rada v súlade so svojimi povinnosťami odôvodnila zaradenie odvolateľa do nariadenia. Odvolateľ sa domnieva, že ak Rada menovite uvedie jednotlivca v nariadení výslovne z dôvodov, že má prospech z hospodárskej politiky režimu, musí k takémuto záveru uviesť skutočné a presné dôvody súvisiace s osobou odvolateľa.

7.

Po štvrté Všeobecný súd nesprávne konštatoval, že sa na odvolateľa nevzťahujú práva na obhajobu. Práva na obhajobu, ktoré zahrňujú právo na spravodlivý proces a účinné preskúmanie súdom, sú základnými prvkami práva Európskej únie, ktoré sa uplatnia kedykoľvek, keď Únia uloží opatrenia, ktoré nepriaznivo zasahujú do právneho postavenia jednotlivca. Ďalej Všeobecný súd nesprávne uviedol, že práva na obhajobu odvolateľa (v prípade, že by sa naň vzťahovali) neboli porušené, pretože vzhľadom k tomu, že odvolateľ neposkytol informácie preukazujúce opak, konanie nemohlo viesť k inému výsledku.

8.

Po piate Všeobecný súd uplatnil nesprávne kritéria preskúmania rozhodnutia, na základe ktorých je určitá osoba zaradená do zoznamu v prílohe nariadenia o zmrazení účtov. Preskúmanie súdom zákonnosti rozhodnutia tohto druhu sa vzťahuje aj na posudzovanie skutkového stavu a okolností uvedených na účely jeho odôvodnenia, ako aj dôkazy a informácie, na ktorých základe je uvedené posudzovanie vykonané.

9.

Po šieste Všeobecný súd nesprávne odmietol tvrdenie odvolateľa spočívajúce v tom, že jeho právo vlastniť majetok bolo narušené a že konanie spôsobom, akým sa uplatňuje voči jeho osobe, je nedôvodné a neprimerané.


(1)  Nariadenie Rady (ES) č. 194/2008 z 25. februára 2008, ktorým sa obnovujú a posilňujú reštriktívne opatrenia voči Barme/Mjanmarsku, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 817/2006 (Ú. v. EÚ L 66, s. 1.).


25.9.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 260/13


Žaloba podaná 29. júla 2010 — Európska komisia/Fínska republika

(Vec C-380/10)

()

2010/C 260/16

Jazyk konania: švédčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Európska komisia (v zastúpení: A. Alcover San Pedro a K. Nyberg, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaná: Fínska republika

Návrhy žalobkyne

určiť, že Fínska republika, pokiaľ ide o provinciu Ålandy, si tým, že neprijala všetky zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES (1) zo 14. marca 2007, ktorou sa zriaďuje Infraštruktúra pre priestorové informácie v Európskom spoločenstve (INSPIRE), alebo v každom prípade tým, že o nich neinformovala Komisiu, nesplnila povinnosti, ktoré jej vyplývajú z tejto smernice,

zaviazať Fínsku republiku na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Lehota na prebratie smernice uplynula 14. mája 2009.


(1)  Ú. v. EÚ L 108, 2007, s. 1.


25.9.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 260/13


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Supreme Court (Írsko) 6. augusta 2010 — J. McB./L.E.

(Vec C-400/10)

()

2010/C 260/17

Jazyk konania: angličtina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Supreme Court, Írsko

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Odvolateľ: J. McB.

Odporkyňa: L.E.

Prejudiciálna otázka

Bráni nariadenie Rady (ES) č. 2201/2003 (1) z 27. novembra 2003 o právomoci a uznávaní a výkone rozsudkov v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1347/2000 (2), vykladané v súlade s článkom 7 Charty základných práv Európskej únie alebo inak, členskému štátu v tom, aby vo svojom právnom poriadku stanovil požiadavku, že otcovi dieťaťa, ktorý nie je manželom matky, musí byť dieťa zverené do osobnej starostlivosti rozhodnutím príslušného súdu, aby mal „opatrovnícke právo“, v dôsledku ktorého je premiestnenie tohto dieťaťa zo štátu jeho obvyklého pobytu neoprávnené na účely článku 2 bodu 11 tohto nariadenia?


(1)  Nariadenie Rady (ES) č. 2201/2003 z 27. novembra 2003 o právomoci a uznávaní a výkone rozsudkov v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1347/2000 (Ú. v. EÚ L 338, s. 1; Mim. vyd. 19/006, s. 243).

(2)  Nariadenie Rady (ES) č. 1347/2000 z 29. mája 2000 o právomoci a uznávaní a výkone rozsudkov v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností k spoločným deťom manželov (Ú. v. ES L 160, s. 19; Mim. vyd. 19/001, s. 209).


Všeobecný súd

25.9.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 260/14


Uznesenie Všeobecného súdu zo 7. júla 2010 — Huta Buczek a i./Komisia

(Spojené veci T-440/07, T-465/07 a T-1/08) (1)

(Zastavenie konania)

2010/C 260/18

Jazyk konania: poľština

Účastníci konania

Žalobcovia: Huta Buczek Sp. z o.o. (Sosnowiec, Poľsko) (v zastúpení: D. Szlachetko-Reiter, advokát) (vec T-440/07), Emilian Salej, v postavení správcu konkurznej podstaty Technologie Buczek S.A. (Laryszów, Poľsko), Technologie Buczek S.A. (Sosnowiec) (v zastúpení: D. Szlachetko-Reiter, advokát) (vec T-465/07) a Buczek Automotive Sp. z o.o. (Sosnowiec) (v zastúpení: pôvodne T. Gackowski, neskôr D. Szlachetko-Reiter a nakoniec J. Jurczyk, advokáti) (vec T-1/08)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: K. Gross, M. Kaduczak, A. Stobiecka-Kuik a K. Herrmann, splnomocnení zástupcovia)

Vedľajší účastník, ktorý v konaní podporuje žalobcov: Poľská republika (v zastúpení: pôvodne M. Niechciał, neskôr M. Krasnodebska-Tomkiel a M. Rzotkiewicz, splnomocnení zástupcovia) (veci T-440/07 a T-1/08)

Predmet veci

Návrh na čiastočné zrušenie rozhodnutia Komisie K(2007) 5087 v konečnom znení z 23. októbra 2007 týkajúceho sa štátnej pomoci C 23/2006 (ex NN 35/2006), ktorú poskytla Poľská republika výrobcovi ocele koncernu Technologie Buczek

Výrok uznesenia

1.

Konanie o žalobe vo veci T-465/07 sa zastavuje v rozsahu, v akom bola podaná Emilianom Salejom.

2.

Každý účastník konania znáša svoje vlastné trovy konania súvisiace s vecou T-465/07 predloženou Emilianom Salejom.


(1)  Ú. v. EÚ C 64, 8.3.2008.


25.9.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 260/14


Uznesenie predsedu Všeobecného súdu z 29. júla 2010 — Cross Czech/Komisia

(Vec T-252/10 R)

(Konanie o nariadení predbežného opatrenia - Šiesty rámcový program v oblasti výskumu, technologického vývoja a demonštračných aktivít - List potvrdzujúci závery finančného auditu - Návrh na odklad výkonu - Nesplnenie formálnych náležitostí - Neprípustnosť)

2010/C 260/19

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Cross Czech a.s. (Praha, Česká republika) (v zastúpení: T. Schollaert, advokát)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: R. Lyal a W. Roels, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na odklad výkonu listu Komisie z 12.marca 2010, ktorý potvrdzuje závery auditu týkajúceho sa výpisu nákladov predloženého žalobkyňou za obdobie od 1. februára 2005 do 30. apríla 2008 v súvislosti s projektmi eMapps.com, CEEC IST NET a Transfer-East

Výrok uznesenia

1.

Návrh na konanie o nariadení predbežného opatrenia sa zamieta.

2.

O trovách konania sa rozhodne v konaní o veci samej.


25.9.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 260/15


Uznesenie predsedu Všeobecného súdu z 22. júla 2010 — Fondation IDIAP/Komisia

(Vec T-286/10 R)

(Predbežné opatrenie - Šiesty rámcový program v oblasti výskumu, technologického rozvoja a demonštračných činností - List potvrdzujúci závery finančného auditu - Návrh na odklad výkonu a na nariadenie predbežných opatrení - Neexistencia naliehavosti)

2010/C 260/20

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Fondation de l’Institut de recherche IDIAP (Martigny, Švajčiarsko) (v zastúpení: G. Chapus-Rapin, advokát)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: F. Dintilhac a A. Sauka, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na odklad výkonu listu Komisie z 11. mája 2010 potvrdzujúceho závery finančného auditu týkajúceho sa výkazu nákladov, ktoré predložila žalobkyňa za obdobie od 1. októbra 2006 do 30. septembra 2007, pokiaľ ide o projekt Amida, ako aj za obdobie od 1. januára 2006 do 31. decembra 2007, pokiaľ ide o projekty Bacs a Dirac

Výrok uznesenia

1.

Návrh na nariadenie predbežného opatrenia sa zamieta.

2.

O trovách konania sa rozhodne v konaní o veci samej.


25.9.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 260/15


Žaloba podaná 1. júla 2010 — Monty Program/Komisia

(Vec T-292/10)

()

2010/C 260/21

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobca: Monty Program AB (Tuusula, Fínsko) (v zastúpení: H. Anttilainen-Mochnacz, advokát a C. Pouncey, solicitor)

Žalovaná: Európska komisia

Návrhy žalobcu

zrušiť článok 1 rozhodnutia Komisie K(2010) 142 v konečnom znení z 21. januára 2010 vo veci COMP/M.5529 — Oracle/Sun Microsystems, a

zaviazať Komisiu na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Svojou žalobou sa žalobca domáha podľa článku 263 ZFEÚ zrušenia článku 1 rozhodnutia Komisie K(2010) 142 v konečnom znení z 21. januára 2010 vo veci COMP/M.5529 — Oracle/Sun Microsystems, ktorým bolo vyhlásené nadobudnutie podnikom Oracle Corporation celkovej kontroly nad podnikom Sun Microsystems za zlučiteľné so spoločným trhom a s vykonávaním Dohody o EHP v súlade s nariadením Rady (ES) č. 139/2004 (1).

Na podporu svojich tvrdení žalobca uvádza tieto žalobné dôvody:

 

Po prvé žalobca tvrdí, že Komisia nesprávne posúdila povahu prísľubov podniku Oracle, čím porušila článok 2 nariadenia o fúziách a oznámenie Komisie o nápravných opatreniach (2). Podľa žalobcu sa Komisia tým, že nesprávne vyhodnotila desať prísľubov podniku Oracle týkajúcich sa budúceho správania sa ako nové skutočnosti umožňujúce odstrániť všetky obavy z narušenia hospodárskej súťaže a rozhodla o bezpodmienečnej zlučiteľnosti, sa dopustila nesprávneho právneho posúdenia.

 

Po druhé žalobca tvrdí, že neuplatnením oznámenia Komisie o nápravných opatreniach a v dôsledku toho nevykonaním testu trhu s ohľadom na tieto prísľuby, Komisia porušila podstatné formálne náležitosti, ako aj legitímne očakávania žalobcu tým, že ho pripravila o možnosť formálne predložiť názor k prísľubom podniku Oracle.

 

Navyše Komisia sa vyhodnotením prísľubov podniku Oracle ako nových skutočností, a nie ako záväzkov, dopustila zneužitia právomoci.

 

Po tretie Komisia porušila článok 2 nariadenia o fúziách tým, že nesprávne posúdila účinky prísľubov podniku Oracle po fúzii, v dôsledku čoho porušila požiadavky platné v oblasti dokazovania, ktoré jej vyplývajú z práva Európskej únie, čím sa dopustila zjavne nesprávneho posúdenia. Komisia sa teda dopustila nesprávneho právneho posúdenia prijatím rozhodnutia o zlučiteľnosti podľa článku 2 nariadenia o fúziách.

 

Napokon žalobca tvrdí, že Komisia sa dopustila zjavne nesprávneho právneho posúdenia pri zhodnotení konkurenčného tlaku, ktorý vyvíjajú ostatní súťažitelia pôsobiaci v oblasti „open source“ na podnik Oracle po fúzii. Komisia sa dopustila nesprávneho posúdenia, keď sa domnievala, že aj keby Oracle po fúzii stiahol z trhu MySQL (hlavný databázový softvér podniku Sun Microsystems), ostatní súťažitelia poskytujúci „open source“ by nahradili konkurenčný tlak vyvíjaný softvérom MySQL.


(1)  Nariadenie Rady (ES) č. 139/2004 z 20. januára 2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi (Nariadenie ES o fúziách) (Ú. v. EÚ L 24, s. 1; Mim. vyd. 08/003, s. 40).

(2)  Oznámenie Komisie o nápravných opatreniach akceptovateľných v zmysle nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 a nariadenia Komisie (ES) č. 802/2004 (Ú. v. EÚ C 267, s. 1).


25.9.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 260/16


Žaloba podaná 6. júla 2010 — Seven Towns Ltd/ÚHVT

(Vec T-293/10)

()

2010/C 260/22

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobca: Seven Towns Ltd (Londýn, Spojené kráľovstvo) (v zastúpení: E. Schäfer, advokát)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

Návrhy žalobcu

čiastočne zrušiť rozhodnutie prvého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) z 29. apríla 2010 vo veci R 1475/2009-1 v rozsahu, v akom ním bola zamietnutá prihláška ochrannej známky Spoločenstva č. 5650817,

zaviazať žalovaného na náhradu trov konania, vrátane trov právneho zastúpenia žalobcu.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Prihlasovaná ochranná známka Spoločenstva: ochranná známka tvorená farbami opísaná ako „Šesť povrchov, ktoré sú geometricky usporiadané do troch párov paralelných povrchov, pričom každý pár je zvislý na iné dva páry, pričom akékoľvek dva susediace povrchy majú rôzne farby a každý povrch sa vyznačuje sieťovou štruktúrou v podobe čiernych okrajov rozdeľujúcich povrch na deväť rovnakých plôch“. Predmetnými farbami boli červená (PMS 200 C), zelená (PMS 347 C), modrá (PMS 293 C), oranžová (PMS 021 C), žltá (PMS 012 C), biela a čierna pre tovary zaradené do triedy 28 — prihláška ochrannej známky Spoločenstva č. 5650817.

Rozhodnutie prieskumového pracovníka: zamietnutie prihlášky ochrannej známky Spoločenstva.

Rozhodnutie odvolacieho senátu: zrušenie napadnutého rozhodnutia a zamietnutie prihlášky ochrannej známky Spoločenstva č. 5650817.

Dôvody žaloby: žalobca na podporu žaloby uvádza dva žalobné dôvody.

Žalobca svojím prvým žalobným dôvodom tvrdí, že napadnuté rozhodnutie porušuje procesné pravidlá tým, že porušuje článok 80 ods. 1 a 2 nariadenia Rady (ES) č. 207/2009 v spojení s pravidlom 53a nariadenia Komisie (ES) č. 2868/95 z toho dôvodu, že odvolací senát nesprávne posúdil rozhodujúcu skutočnosť.

Druhý žalobný dôvod žalobcu sa zakladá na porušení napadnutým rozhodnutím jeho práva na spravodlivý proces tým, že porušuje článok 64 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 207/2009 z toho dôvodu, že odvolací senát založil svoje rozhodnutie na úplne novom tvrdení bez toho, aby vyzval žalobcu na predloženie pripomienok.


25.9.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 260/17


Žaloba podaná 30. júna 2010 — CBp Carbon Industries/ÚHVT

(Vec T-294/10)

()

2010/C 260/23

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobca: CBp Carbon Industries, Inc. (New York, Spojené štáty) (v zastúpení: J. Fish, solicitor a S. Malynicz, barrister)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie prvého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) z 21. apríla 2010 vo veci R 1361/2009-1,

zaviazať žalovaného na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Prihlasovaná ochranná známka Spoločenstva: slovná ochranná známka „CARBON GREEN“ pre tovary triedy 17 — prihláška ochrannej známky Spoločenstva č. 973531.

Rozhodnutie prieskumového pracovníka: odmietnutie prihlášky ochrannej známky Spoločenstva.

Rozhodnutie odvolacieho senátu: zamietnutie odvolania.

Dôvody žaloby: žalobca uvádza na podporu svoje žaloby dva dôvody.

Vo svojom prvom žalobnom dôvode žalobca tvrdí, že napadnuté rozhodnutie porušuje článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 207/2009, keďže odvolací senát sa dopustil nesprávneho posúdenia rozlišovacej spôsobilosti dotknutej slovnej ochrannej známky vo vzťahu k relevantnému tovaru.

Vo svojom druhom žalobnom dôvode žalobca uvádza, že napadnuté rozhodnutie porušuje článok 7 ods. 1 písm. c) nariadenia Rady (ES) č. 207/2009, keďže odvolací senát i) sa dopustil chyby, pokiaľ ide o význam a syntax dotknutej slovnej ochrannej známky, ako aj jej vhodnosti alebo nevhodnosti byť výrazom, ktorý okamžite a priamo opisuje dotknutý tovar; ii) na jednej strane dospel k správnemu záveru, že príslušná skupina verejnosti je odborná, na druhej strane však nezistil bez návrhu skutočností, z ktorých by vyplývalo, že ochranná známka je pre takúto verejnosť opisná; iii) z dôkazov nevyvodil, že v rámci relevantnej špecializovanej oblasti existovala primeraná pravdepodobnosť, že iní obchodníci by si v budúcnosti želali ochrannú známku používať.


25.9.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 260/17


Žaloba podaná 7. júla 2010 — Arrieta D. Gross/ÚHVT — Toro Araneda (BIODANZA)

(Vec T-298/10)

()

2010/C 260/24

Jazyk žaloby: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Christina Arrieta D. Gross (Hamburg, Nemecko) (v zastúpení: J.-P. Ewert, advokát)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: Rolando Mario Toro Araneda (Santiago, Čile)

Návrhy žalobkyne

zrušiť rozhodnutie druhého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) z 13. apríla 2010 vo veci R 1149/2009-2,

zaviazať žalovaného na náhradu trov konania a

zaviazať ďalšieho účastníka konania pred odvolacím senátom na náhradu trov konania vrátane tých, ktoré vznikli žalobkyni pred odvolacím senátom, ak sa stane vedľajším účastníkom v tomto konaní.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Prihlasovateľ ochrannej známky Spoločenstva: ďalší účastník konania pred odvolacím senátom.

Prihlasovaná ochranná známka Spoločenstva: obrazová ochranná známka „BIODANZA“ pre tovary a služby zaradené do tried 16, 41 a 44.

Majiteľka ochrannej známky alebo označenia, ktoré je základom námietky: žalobkyňa.

Ochranná známka alebo označenie, ktoré je základom námietky: nemecká slovná ochranná známka č. 2905152 „BIODANZA“ pre tovary a služby zaradené do tried 16 a 41; dánska slovná ochranná známka č. VA 199500708 „BIODANZA“ pre tovary a služby zaradené do tried 16, 41 a 44.

Rozhodnutie námietkového oddelenia: vyhovenie námietke s ohľadom na niektoré namietané tovary a služby a povolenie zápisu ochrannej známky pre zvyšné tovary uvedené v prihláške.

Rozhodnutie odvolacieho senátu: vyhovenie odvolaniu, zrušenie napadnutého rozhodnutia a zamietnutie námietky v celom rozsahu.

Dôvody žaloby: žalobkyňa uvádza na podporu žaloby dva žalobné dôvody.

Žalobkyňa vo svojom prvom žalobnom dôvode tvrdí, že napadnuté rozhodnutie porušuje článok 42 ods. 2 a 5 nariadenia Rady (ES) č. 207/2009 tým, že odvolací senát nesprávne dospel k záveru, že žalobkyňa nepreukázala, že by sa skoršia ochranná známka riadne používala v členskom štáte, v ktorom je skoršia národná ochranná známka chránená pre používanie v Spoločenstve.

Žalobkyňa vo svojom druhom žalobnom dôvode tvrdí, že napadnuté rozhodnutie porušuje pravidlo 22 ods. 2 nariadenia Komisie (ES) č. 2868/95 tým, že ju odvolací senát nevyzval na predloženie potrebného dôkazu, ktorý mal spresniť.


25.9.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 260/18


Žaloba podaná 14. júla 2010 — In ‘t Veld/Komisia

(Vec T-301/10)

()

2010/C 260/25

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Sophie in ‘t Veld (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: O. Brouwer a J. Blockx, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia

Návrhy žalobkyne

zrušiť rozhodnutie Komisie zo 4. mája 2010, ref. SG.E.3/HP/psi-Ares (2010) 234950, ktorým bola úplne zamietnutá žiadosť žalobkyne o prístup k dokumentom, a

zaviazať žalovanú na náhradu trov konania, vrátane trov konania vedľajších účastníkov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Žalobkyňa sa touto žalobou podľa článku 263 ZFEÚ domáha zrušenia rozhodnutia Komisie zo 4. mája 2010, ktorým bola úplne zamietnutá žiadosť o prístup k dokumentom týkajúcim sa rokovaní o pripravovanej obchodnej dohode o boji proti falšovaniu (ACTA), ktoré žalobkyňa vyžadovala v súlade s nariadením (ES) č. 1049/2001 (1).

Žalobkyňa na podporu svojej žaloby uvádza tieto žalobné dôvody:

 

Po prvé rozhodnutie Komisie porušuje článok 8 ods. 3 nariadenia č. 1049/2001 tým, že implicitne zamieta prístup k viacerým dokumentom požadovaným žalobkyňou, pričom neuvádza dôvody tohto zamietnutia.

 

Po druhé dotknuté rozhodnutie sa zakladá na nesprávnom výklade článku 4 ods. 4 nariadenia č. 1049/2001, pretože Komisia neuplatnila toto ustanovenie ako procesné pravidlo týkajúce sa poradenia sa s treťou osobou a v skutočnosti ho uplatnila ako ďalšiu výnimku z povinnosti poskytnúť prístup k dokumentom.

 

Po tretie v rozhodnutí Komisie bol nesprávne právne a skutkovo uplatnený článok 4 ods. 1 písm. a) tretia zarážka nariadenia č. 1049/2001:

lebo na dôvody všeobecnej povahy uvedené Komisiou sa v zásade nemôže vzťahovať výnimka verejného záujmu týkajúceho sa medzinárodných vzťahov Európskej únie,

lebo v spornom rozhodnutí došlo k zjavne nesprávnemu posúdeniu jednotlivých dokumentov.

 

Okrem toho, v prípade, že by sa Všeobecný súd domnieval, že na niektoré časti dokumentov požadovaných žalobkyňou sa vzťahuje ochrana podľa článku 4 ods. 1 písm. a) tretia zarážka nariadenia č. 1049/2001, žalobkyňa tvrdí, že došlo k nesprávnemu uplatneniu článku 4 ods. 6 a porušeniu zásady proporcionality, pretože Komisia nezvážila možnosť poskytnúť čiastočný prístup a obmedziť zamietnutie len na tie časti dokumentov, pri ktorých je to dôvodné a absolútne nevyhnutné.

 

Napokon žalobkyňa tvrdí, že Komisia porušila článok 296 ZFEÚ tým, že nesplnila svoju povinnosť odôvodniť dotknuté rozhodnutie.


(1)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie (Ú. v. ES L 145, s. 43; Mim. vyd. 01/003 s. 331).


25.9.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 260/19


Žaloba podaná 15. júla 2010 — Crocs/ÚHVT — Holey Soles a Partenaire Hospitalier International (Dizajn obuvi)

(Vec T-302/10)

()

2010/C 260/26

Jazyk žaloby: angličtina

Účastníci konania

Žalobca: Crocs, Inc. (Delaware, USA) (v zastúpení: I. R. Craig, solicitor)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT)

Ďalší účastníci konania pred odvolacím senátom: Holey Soles Holdings Ltd (Vancouver, Kanada) a Partenaire Hospitalier International (La Haie Foissière, Francúzsko)

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie tretieho odvolacieho senátu ÚHVT z 26. marca 2010 vo veci R 9/2008-3,

zaviazať žalovaného na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Zapísaný dizajn Spoločenstva, ktorý je predmetom návrhu na vyhlásenie neplatnosti: dizajn č. 257001-0001 (obuv).

Majiteľ dizajnu Spoločenstva uvádzaného v konaní o vyhlásení neplatnosti: žalobca.

Účastník, ktorý sa domáha vyhlásenia neplatnosti dizajnu Spoločenstva: ďalší účastníci konania pred odvolacím senátom.

Rozhodnutie výmazového oddelenia: vyhovenie návrhu na vyhlásenie neplatnosti dizajnu Spoločenstva.

Rozhodnutie odvolacieho senátu: odvolanie sa zamieta.

Dôvody žaloby: žalobca tvrdí, že napadnuté rozhodnutie porušuje článok 7 ods. 1 a článok 6 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 6/2002, keďže odvolací senát nesprávne uplatnil ustanovenia uvedených článkov, čo ho viedlo k nesprávnym záverom o novosti, osobitnom charaktere a technickej funkcii dizajnu Spoločenstva.


25.9.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 260/20


Žaloba podaná 14. júla 2010 — dm drogeriemarkt GmbH & Co. KG/ÚHVT — S.E.M.T.E.E. (caldea)

(Vec T-304/10)

()

2010/C 260/27

Jazyk žaloby: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: dm drogeriemarkt GmbH & Co. KG (Karlsruhe, Nemecko) (v zastúpení: O. Bludovsky a P. Hiller, advokáti)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: S.E.M.T.E.E. (Escaldes Engornay, Andorra)

Návrhy žalobkyne

zrušiť rozhodnutie prvého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) z 29. apríla 2010 vo veci R 899/2009-1 a v dôsledku toho vymazať prihlasovanú ochrannú známku,

subsidiárne zrušiť rozhodnutie prvého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) z 29. apríla 2010 vo veci R 899/2009-1 a vrátiť vec Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) na ďalšie konanie,

subsidiárne v druhom rade zrušiť rozhodnutie prvého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) z 29. apríla 2010 vo veci R 899/2009-1.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Prihlasovateľ ochrannej známky Spoločenstva: ďalší účastník konania pred odvolacím senátom.

Prihlasovaná ochranná známka Spoločenstva: obrazová ochranná známka oranžovej, modrej a bielej farby „caldea“ pre tovary a služby zaradené do tried 3, 35, 37, 42, 44 a 45 — prihláška ochrannej známky Spoločenstva č. 5691845.

Majiteľka ochrannej známky alebo označenia, ktoré je základom námietky: žalobkyňa.

Ochranná známka alebo označenie, ktoré je základom námietky: prihláška č. 894004 medzinárodnej slovnej ochrannej známky „BALEA“ pre tovary zaradené do tried 3, 5 a 8.

Rozhodnutie námietkového oddelenia: zamietnutie námietky.

Rozhodnutie odvolacieho senátu: zamietnutie odvolania.

Dôvody žaloby: porušenie článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady č. 207/2009 tým, že odvolací senát sa nesprávne domnieval, že neexistovala pravdepodobnosť zámeny medzi dotknutými ochrannými známkami.


25.9.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 260/20


Žaloba podaná 23. júla 2010 — Yusef/Komisia

(Vec T-306/10)

()

2010/C 260/28

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobca: Hani El Sayyed Elsebai Yusef (Londýn, Spojené kráľovstvo) (v zastúpení: E. Grieves, barrister a H. Miller, solicitor)

Žalovaná: Európska komisia

Návrhy žalobcu

rozhodnúť, že nečinnosť Komisie a nevymazanie mena žalobcu z prílohy I nariadenia Rady (ES) č. 881/2002 z 27. mája 2002 je protiprávne,

uložiť Komisii povinnosť ihneď vymazať meno žalobcu z uvedenej prílohy,

zaviazať Európsku komisiu na znášanie vlastných trov konania, náhradu trov konania žalobcu, ako aj náhradu všetkých nákladov vynaložených pokladňou Súdneho dvora na právnu pomoc.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Žalobca sa podľa článku 265 ZFEÚ domáha zrušenia nariadenia Komisie (ES) č. 1629/2005 z 5. októbra 2005, ktorým sa päťdesiatyštvrtýkrát mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 881/2002, ktoré ukladá niektoré špecifické obmedzujúce opatrenia namierené proti niektorým osobám a subjektom spojeným s Usámom bin Ládinom, sieťou Al-Qaida a Talibanom a zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 467/2001 (1) v rozsahu, v akom sa ho týka.

Na podporu svojej žaloby žalobca uvádza tri žalobné dôvody.

Po prvé žalobca tvrdí, že Komisia nikdy nezávisle nepreskúmala dôvody uvedenia jeho mena v prílohe I, ani nikdy nežiadala o predloženie dôvodov na toto uvedenie.

Po druhé žalobca uvádza, že Komisia mu v rozpore s jeho právom na účinnú súdnu obranu a právom na obhajobu, a porušujúc jeho právo na ochranu majetku podľa Európskeho dohovoru o ľudských právach, nepredložila žiadny dôvod, ktorý by odôvodňoval uvedenie jeho mena v prílohe I.

Po tretie žalobca tvrdí, že to, že Komisia nevymazala jeho meno z prílohy I je nepochopiteľné, pretože neexistujú nijaké dôvody, ktoré by spĺňali podmienky na jeho uvedenie v prílohe I, ako aj to, že Ministerstvo zahraničných vecí a vecí Commonwealthu Spojeného kráľovstva zastáva názor, že žalobca už príslušné podmienky nespĺňa.


(1)  Ú. v. EÚ L 260, s. 9.


25.9.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 260/21


Žaloba podaná 28. júla 2010 — ELE.SI.A/Komisia

(Vec T-312/10)

()

2010/C 260/29

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobca: Elettronica e sistemi per automazione (ELE.SI.A) SpA (Guidonia Montecelio, Taliansko) (v zastúpení: S. Bariatti, P. Tomassi, a P. Caprile, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia

Návrhy žalobcu

určiť a vyhlásiť, že spoločnosť ELESIA si svoje zmluvné povinnosti riadne splnila,

určiť a vyhlásiť, že Komisia svoje zmluvné povinnosti porušila tým, že za plnenia spoločnosti ELESIA nezaplatila splatnú sumu a tým, že požadovala vrátenie už zaplatených súm,

zaviazať z toho dôvodu Komisiu na zaplatenie sumy 83 627,68 eura, okrem úrokov, teda sumy predstavujúcej náklady vynaložené spoločnosťou ELESIA v rámci Projektu, ktoré ešte neboli Komisiou nahradené,

v dôsledku toho zrušiť, vziať späť — a to aj vydaním zodpovedajúcich dobropisov — alebo v každom prípade vyhlásiť za nezákonné oznámenia o dlhu, na základe ktorých Komisia požadovala vrátenie súm, ktoré už spoločnosti ELESIA zaplatila, ako aj náhradu škody,

v každom prípade zaviazať žalovanú na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Konzorcium, ktorého je žalobca koordinátorom, uzavrelo so žalovanou zmluvu o realizácii projektu „I-Way, Intelligent co-operative system in cars for road safety“ financovaného rozpočtovými prostriedkami v rámci „Šiesteho programu výskumu a technologického rozvoja“.

Vzhľadom na to, že pri realizácii tohto projektu došlo k vážnym nezrovnalostiam, Európska komisia sa rozhodla pristúpiť k výpovedi zmluvy.

Žalobca tvrdí, po prvé, že správanie Komisie je v príkrom rozpore s relevantnými ustanoveniami zmluvy a s uplatniteľnými právnymi zásadami, akým sú zásada spravodlivého zaobchádzania, zásada proporcionality a zásada riadnej správy vecí verejných a po druhé, že napriek tomu, že všetky zmluvné plnenia boli riadne vykonané v rámci takmer celého obdobia 36 mesiacov uvedeného v zmluve, Komisia nemá v úmysle uznať nijaký dlh, vychádzajúc okrem iného z auditu, ktorý sa z viacerých hľadísk zdá byť nezákonný, pričom žalobca v dobrej viere spolupracoval počas celého trvania zmluvných vzťahov a aj mimo neho.

Na podporu svojich návrhov žalobca konkrétne uvádza, že všetky svoje zmluvné povinnosti plnil riadne a sústavne, kým Komisia porušila články II.1.11, II.16.1, II.16.2 a II.29 všeobecných zmluvných ustanovení, ako aj právo na obranu a ustanovenia nariadenia č. 2185/96. (1)


(1)  Nariadenie Rady (EURATOM, ES) č. 2185/96 z 11. novembra 1996 o kontrolách a inšpekciách na mieste, vykonávaných Komisiou s cieľom ochrany finančných záujmov Európskych spoločenstiev pred spreneverou a inými podvodmi.


25.9.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 260/22


Žaloba podaná 26. júla 2010 — Three-N-Products Private/ÚHVT — Shah (AYUURI NATURAL)

(Vec T-313/10)

()

2010/C 260/30

Jazyk žaloby: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Three-N-Products Private Ltd (Nové Dillí, India) (v zastúpení: C. Jäger, právnik)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: S. Shah, A. Shah, M. Shah — A Partnership t/a FUDCO (Wembley, Veľká Británia)

Návrhy žalobkyne

zrušiť rozhodnutie štvrtého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) z 1. júna 2010 vo veci R 1005/2009-4,

nariadiť žalovanému potvrdiť rozhodnutie námietkového oddelenia Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) z 2. júla 2009 a zamietnuť prihlášku ochrannej známky spoločenstva č. 5805387 v celom jej rozsahu,

zaviazať žalovaného na náhradu trov konania,

ak sa ďalší účastník konania pred odvolacím senátom stane vedľajším účastníkom tohto konania, zaviazať ho na náhradu trov konania, vrátane trov žalobkyne vzniknutých v konaniach pred odvolacím senátom a námietkovým oddelením.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Prihlasovateľ ochrannej známky Spoločenstva: ďalší účastník konania pred odvolacím senátom.

Prihlasovaná ochranná známka Spoločenstva: slovná ochranná známka „AYUURI NATURAL“ pre výrobky patriace do tried 3 a 5.

Majiteľ ochrannej známky alebo označenia, ktoré je základom námietky: žalobkyňa.

Ochranná známka alebo označenie, ktoré je základom námietky: obrazová ochranná známka Spoločenstva č. 2996098 „Ayur“ zapísaná, okrem iného, pre výrobky patriace do tried 3 a 5; slovná ochranná známka Spoločenstva č. 5429469 „AYUR“ zapísaná, okrem iného, pre výrobky patriace do tried 3 a 5.

Rozhodnutie námietkového oddelenia: vyhovenie námietke a zamietnutie návrhu na zápis v celom rozsahu.

Rozhodnutie odvolacieho senátu: vyhovenie odvolaniu, zrušenie napadnutého rozhodnutia a zamietnutie námietky.

Dôvody žaloby: na podporu svojej žaloby uvádza žalobkyňa dva žalobné dôvody.

Na základe prvého žalobného dôvodu žalobkyňa tvrdí, že napadnuté rozhodnutie je v rozpore s článkami 7 a 8 nariadenia Rady (ES) č. 207/2009, keďže odvolací senát nesprávne uviedol, že neexistuje nebezpečenstvo zámeny a skoršie ochranné známky majú vo vzťahu k predmetným výrobkom sugestívny jazykový význam, čo znižuje rozlišovaciu spôsobilosť skorších ochranných známok.

Svojím druhým žalobným dôvodom žalobkyňa tvrdí, že napadnuté rozhodnutie je v rozpore s článkom 65 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 207/2009, keďže odvolací senát vydaním napadnutého rozhodnutia zneužil svoje právomoci, lebo je neobjektívne a nemá právny základ.


25.9.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 260/23


Žaloba podaná 19. júla 2010 — Constellation Brands/ÚHVT (COOK’S)

(Vec T-314/10)

()

2010/C 260/31

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobca: Constellation Brands, Inc. (New York, USA) (v zastúpení: B. Brandreth, barrister)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie prvého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) z 29. apríla 2010 vo veci R 1048/2009-1,

vrátiť vec Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) a nariadiť uvedenie do predchádzajúceho stavu vo vzťahu k prihláške ochrannej známky spoločenstva č. 942128,

zaviazať žalovaného na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Dotknutá ochranná známka Spoločenstva: slovná ochranná známka „COOK’S“.

Rozhodnutie oddelenia Ochranné známky a register: zamietnutie žiadosti o uvedenie do predchádzajúceho stavu a potvrdenie výmazu ochrannej známky Spoločenstva č. 942128.

Rozhodnutie odvolacieho senátu: zamietnutie odvolania.

Dôvody žaloby: porušenie článku 81 nariadenia Rady č. 207/2009, keďže odvolací senát nesprávne uplatnil tento článok a nesprávne posúdil skutočnosti, keď rozhodol, že zástupcovia žalobcu nevynaložili náležitú starostlivosť vyžadovanú okolnosťami.


25.9.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 260/23


Žaloba podaná 23. júla 2010 — Consorzio del vino nobile di Montepulciano a i./Komisia

(Vec T-318/10)

()

2010/C 260/32

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobcovia: Consorzio del vino nobile di Montepulciano (Montepulciano, Taliansko), Contucci di Alamanno Contucci & C. Società Agricola Sas (Montepulciano, Taliansko), Villa S. Anna Società Semplice Agricola di Fabroni Anna S. E M. Società Seplice (Montepulciano, Taliansko), Il Conventino Società Agricola per Azioni (Montepulciano, Taliansko) (v zastúpení: D. Dodaro, S. Cianciullo, G. Brini a G. Nazzi, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia

Návrhy žalobcov

vyhlásiť neplatnosť a neuplatniteľnosť zmeny a doplnenia prílohy XV nariadenia Komisie (ES) č. 607/2009 vyplývajúcich z napadnutého nariadenia alebo v každom prípade ich zrušiť v rozsahu, v akom chybu, ktorú je potrebné opraviť, toto nariadenie nesprávne identifikuje len ako zápis názvu odrody „Montepulciano“ do časti B uvedenej prílohy, pričom na chránené označenie pôvodu „Vino nobile di Montepulciano“ uplatňuje odchýlku uvedenú v článku 62 ods. 3 a 4 nariadenia č. 607/09, a to bez toho, aby sa zohľadnil osobitný charakter tohto označenia,

subsidiárne, vyhlásiť neplatnosť a neuplatniteľnosť zmeny a doplnenia prílohy XV vyplývajúcich z napadnutého nariadenia alebo v každom prípade ich zrušiť v rozsahu, v akom toto nariadenie s cieľom premiestniť do časti A tejto prílohy názov odrody „Montepulciano“ v zmysle článku 62 ods. 3 nariadenia č. 607/09 a s cieľom uplatniť účinky tohto ustanovenia, ktorého predmetom sú názvy odrôd, ktoré obsahujú chránené označenie pôvodu alebo sú ním vytvorené, označilo chránené označenie pôvodu len výrazom „Montepulciano“, pričom odstránilo tradičný pojem „Vino nobile di“, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tohto označenia od jeho uznania,

zaviazať žalovanú na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Táto žaloba je namierená proti nariadeniu č. 401/2010 (1), v rozsahu, v akom Komisia jeho prijatím a pod zámienkou opravy chyby týkajúcej sa zápisu názvu odrody „Montepulciano“ do časti B prílohy XV nariadenia 607/2009 (2) presunula tento názov do časti A prílohy XV a odstránila tým tradičný pojem „Vino nobile di Montepulciano“ z prvého stĺpca tabuľky.

Žalovaná v tejto súvislosti kvalifikovala legislatívne opatrenie s výrazne väčším dosahom, či jej umožňuje pôsobnosť článku 62 ods. 3 nariadenia č. 607/2009, ako jednoduchý presun. K zjavnému zneužitiu právomoci okrem toho došlo tým, že uvedené ustanovenie bolo použité na účely, ktoré vysoko prevyšovali sledované ciele, a to na úkor pestovateľov Vino nobile di Montepulciano z Consorzio del vino nobile a vo všeobecnosti na úkor spotrebiteľov a trhu.

Žalobcovia tiež poukazujú na porušenie článku 23 dohody TRIPS. V tejto súvislosti tvrdia, že nezákonné odstránenie tradičného pojmu „Vino nobile“ z chráneného označenia pôvodu „Vino nobile di Montepulciano“ nie je dostatočným alebo vhodným opatrením na sledovanie cieľov uvedených v dohode TRIPS, keďže zvyšuje nebezpečenstvo zámeny, a to najmä vo vzťahu k iným ako talianskym spotrebiteľom, ktorí budú ľahko uvedení do omylu označením etiketou, ktorá pri používaní výrazu „Montepulciano“ nerobí nijaké rozdiely. Rozdiel medzi výrobkami označenými rovnakým výrazom tak nebude dosť zrejmý, hoci niekedy sa bude používať ako označenie proveniencie z homonymnej zemepisnej oblasti bez tradičného pojmu a niekedy ako názov odrody, ktorá predchádza zemepisnému označeniu a nenasleduje za ním.


(1)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 401/2010 zo 7. mája 2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Komisie (ES) č. 607/2009, ktorým sa ustanovujú určité podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 479/2008, pokiaľ ide o chránené označenia pôvodu a zemepisné označenia, tradičné pojmy, označovanie a obchodnú úpravu určitých vinárskych výrobkov (Ú. v. EÚ L 117, s. 13).

(2)  Nariadenie Komisie (ES) č. 607/2009 zo 14. júla 2009, ktorým sa ustanovujú určité podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 497/2008, pokiaľ ide o chránené označenia pôvodu a zemepisné označenia, tradičné pojmy, označovanie a obchodnú úpravu určitých vinárskych výrobkov (Ú. v. EÚ L 193, s. 60).


25.9.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 260/24


Žaloba podaná 2. augusta 2010 — Fürstlich Castell’sches Domänenamt/ÚHVT — Castel Frères (CASTEL)

(Vec T-320/10)

()

2010/C 260/33

Jazyk žaloby: angličtina

Účastníci konania

Žalobca: Fürstlich Castell’sches Domänenamt, Albrecht Fürst zu Castell-Castell (Castell, Nemecko) (v zastúpení: R. Kunze, solicitor, G. Würtenberger a T. Wittmann, advokáti)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: Castel Frères SA (Blanquefort, Francúzsko)

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie druhého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ÚHVT) zo 4. mája 2010 vo veci R 962/2009-2,

zaviazať žalovaného na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Zapísaná ochranná známka Spoločenstva, ktorá je predmetom návrhu na vyhlásenie neplatnosti: slovná ochranná známka „CASTEL“ pre tovary zaradené do triedy 33 — prihláška ochrannej známky Spoločenstva č. 2678167.

Majiteľ ochrannej známky Spoločenstva: ďalší účastník konania pred odvolacím senátom.

Účastník, ktorý sa domáha vyhlásenia neplatnosti: žalobca.

Práva z ochrannej známky účastníka, ktorý sa domáha vyhlásenia neplatnosti: účastník konania, ktorý sa domáha vyhlásenia neplatnosti, zakladá svoj návrh na absolútnych dôvodoch zamietnutia v súlade s článkom 7 nariadenia Rady (ES) č. 207/2009.

Rozhodnutie výmazového oddelenia: zamietnutie návrhu na vyhlásenie neplatnosti.

Rozhodnutie odvolacieho senátu: zamietnutie odvolania.

Dôvody žaloby: porušenie článku 7 nariadenia Rady (ES) č. 207/2009 tým, že odvolací senát i) jednak správne uznal, že „Castell“ je uznané označenie pôvodu vo vzťahu k vínu, ale sa nesprávne domnieval, že napadnutá ochranná známka „CASTEL“ bola zjavne odlišná od „Castell“ a teda dospel k záveru, že napadnutá ochranná známka môže byť zapísaná, ii) uvádzajúc, že „CASTEL“ je slovo, ktoré je bežne používané ako „hrad“ vo vinárenskom odvetví, nedospel však k záveru, že „CASTEL“ nemôže byť zapísané; porušenie článkov 63, 64, 75 a 76 nariadenia Rady (ES) č. 207/2009 tým, že odvolací senát náležite nezohľadnil predložené skutkové okolnosti a tvrdenia; porušenie článku 65 nariadenia Rady (ES) č. 207/2009 tým, že odvolací senát konal ultra vires, keď odôvodnil svoje rozhodnutie „pokojnou koexistenciou“, hoci tento princíp sa neuplatňuje v konaní o zápise ochranných známok.


25.9.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 260/25


Žaloba podaná 4. augusta 2010 — SA.PAR./ÚHVT — Salini Costruttori (GRUPPO SALINI)

(Vec T-321/10)

()

2010/C 260/34

Jazyk žaloby: taliančina

Účastníci konania

Žalobca: SA.PAR. Srl (Rím, Taliansko) (A. Masetti Zannini de Concina, M. Bussoletti a G. Petrocchi, advokáti)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: Salini Costruttori SpA (Rím, Taliansko)

Návrhy žalobcu

vyhovieť tejto žalobe,

zrušiť rozhodnutie prijaté prvým odvolacím senátom Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) 21. apríla 2010 z dôvodu porušenia článku 52 ods. 1 písm. b) a článku 53 ods. 1 písm. a) nariadenia o ochrannej známke a nedostatku odôvodnenia,

zaviazať žalovaného na náhradu trov tohto konania, ako aj trov konania pred odvolacím senátom.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Zapísaná ochranná známka Spoločenstva, ktorá je predmetom návrhu na vyhlásenie neplatnosti: slovná ochranná známka „GRUPPO SALINI“ (prihláška č. 3 832 161) pre služby patriace do tried 36, 37 a 42.

Majiteľ ochrannej známky Spoločenstva: žalobca.

Účastník, ktorý sa domáha vyhlásenia neplatnosti: SALINI COSTRUTTORI S.p.A.

Práva z ochrannej známky účastníka, ktorý sa domáha vyhlásenia neplatnosti: ochranná známka, ktorá je v Taliansku všeobecne známa, de facto ochranná známka, názov domény a obchodné meno „SALINI“ pre služby patriace do tried 36, 37 a 42.

Rozhodnutie výmazového oddelenia: odmietnutie návrhu na vyhlásenie neplatnosti.

Rozhodnutie odvolacieho senátu: zrušenie napadnutého rozhodnutia a vyhlásenie neplatnosti ochrannej známky.

Dôvody žaloby: porušenie článku 53 ods. 1 písm. a) v spojení s článkom 8 ods. 1 písm. b) a ods. 2 písm. c), ako aj článku 52 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady č. 207/2009 o ochrannej známke Spoločenstva a nedostatok odôvodnenia.


25.9.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 260/25


Žaloba podaná 30. júla 2010 — Clasado/Komisia

(Vec T-322/10)

()

2010/C 260/35

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobca: Clasado Ltd. (Milton Keynes, Spojené kráľovstvo) (v zastúpení: G. C. Facenna, barrister, M. E. Guinness a M. C. Hann, solicitors)

Žalovaná: Európska komisia

Návrhy žalobcu

zrušiť tie časti nariadení Komisie (EÚ) č. 382/2010 (1) a č. 384/2010 (2) z 5. mája 2010, ktoré sa týkajú zdravotných tvrdení podaných žalobcom vo vzťahu k BimunoBT (BGOS) Prebiotic, a

zaviazať žalovanú na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Touto žalobou sa žalobca na základe článku 263 ZFEÚ domáha zrušenia tých častí nariadení Komisie (EÚ) č. 382/2010 a č. 384/2010 z 5. mája 2010, v ktorých bolo rozhodnuté, že zdravotné tvrdenia podané žalobcom vo vzťahu k BimunoBT (BGOS) Prebiotic, ktorý je probiotickým doplnkom stravy určeným na podporu imunitného systému a gastrointestinálneho zdravia človeka a ktorý znižuje riziko cestovateľskej hnačky, nie sú v súlade s požiadavkami nariadenia (ES) č. 1924/2006 (3), a teda by nemal byť povolený.

Žalobca na podporu svojej žaloby uvádza tieto žalobné dôvody:

 

Po prvé prijatím sporných nariadení Komisia porušila podstatné formálne náležitosti, konkrétne postup predkladania pripomienok žiadateľom a verejnosťou podľa článku 16 ods. 6 a článku 17 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006.

 

Po druhé Komisia tým tiež nesprávne nezohľadnila článok 38 ods. 1 nariadenia (ES) č. 178/2002 (4), ktorý má zabezpečiť, že Európsky úrad pre bezpečnosť potravín bude vykonávať svoje činnosti na vysokej úrovni transparentnosti.

 

Navyše rozhodnutím, že dodatočné pripomienky predložené Európskym úradom pre bezpečnosť potravín na základe žalobcových žiadostí zo 4. decembra 2009 nepredstavovali stanovisko úradu v súlade s článkom 16 nariadenia (ES) č. 1924/2006 alebo časť takého stanoviska, sporné nariadenia boli prijaté na základe nesprávneho právneho posúdenia.

 

Okrem toho, pri prijatí nariadení Komisie, ktorých zrušenie sa žiada, bolo porušené právo spoločnosti Clasado byť vypočutý, ktoré vyplýva z článku 41 Charty základných práv Európskej únie (5), ako aj jej legitímne očakávania.

 

Napokon Komisia tiež porušila zásadu riadnej správy vecí verejných, ktorá je jednou zo všeobecných zásad spoločných ústavným tradíciám členských štátov a predovšetkým svoju povinnosť, ktorá jej ako rozhodovaciemu orgánu vyplýva z článku 17 nariadenia (ES) č. 1924/2006, čiže starostlivo a nezávisle preskúmať všetky relevantné skutočnosti, ktoré jej boli predložené.


(1)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 382/2010 z 5. mája 2010 o zamietnutí povolenia určitých iných zdravotných tvrdení o potravinách ako tých, ktoré odkazujú na zníženie rizika ochorenia a na vývoj a zdravie detí (Ú. v. EÚ L 113, s. 1).

(2)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 384/2010 z 5. mája 2010 o povolení a zamietnutí povolenia určitých zdravotných tvrdení o potravinách, ktoré odkazujú na zníženie rizika ochorenia a na vývoj a zdravie detí (Ú. v. EÚ L 113, s. 6).

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 z 20. decembra 2006 o výživových a zdravotných tvrdeniach o potravinách (Ú. v. EÚ L 404, s. 9).

(4)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín (Ú. v. ES, L 31, 2002, s. 1; Mim. vyd. 15/006, s. 463).

(5)  Charta základných práv Európskej únie (Ú. v. EÚ C 83, s. 389).


Súd pre verejnú službu

25.9.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 260/27


Žaloba podaná 1. júla 2010 — De Roos-Le Large/Komisia

(Vec F-50/10)

()

2010/C 260/36

Jazyk konania: holandčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Simone Thérèse De Roos-Le Large ('s Hertogenbosch, Holandsko) (v zastúpení: E. Lutjens a M. H. van Loon, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia Komisie, ktorým bolo žalobkyni nariadené vrátenie preplatku na pozostalostnom dôchodku po zosnulej matke

Návrhy žalobkyne

zrušiť rozhodnutie Komisie z 12. mája 2010 na základe článku 264 ZFEÚ,

zaviazať Európsku komisiu na náhradu trov konania.


25.9.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 260/27


Žaloba podaná 16. júla 2010 — Allgeier/FRA

(Vec F-58/10)

()

2010/C 260/37

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobca: Timo Allgeier (Viedeň, Rakúsko) (v zastúpení: L. Levi a M. Vandenbussche, advokáti)

Žalovaná: Agentúra Európskej únie pre základné práva

Predmet a opis sporu

V prvom rade zrušenie rozhodnutia žalovanej, ktorým sa odmietla sťažnosť žalobcu, podľa ktorej bol obeťou psychického obťažovania. V druhom rade uznanie toho, že žalobca bol obeťou psychického obťažovania zo strany jeho nadriadených a nahradenie majetkovej a nemajetkovej ujmy.

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie Agentúry Európskej únie pre základné práva zo 16. októbra 2009, ktorým boli zamietnuté sťažnosti žalobcu v rozsahu, v akom sa neuznalo, že bol obeťou psychického obťažovania zo strany pánov M. a A., a prípadne zrušiť rozhodnutie zo 6. apríla 2010, ktorým bola sťažnosť zamietnutá,

stanoviť, že žalobca bol obeťou psychického obťažovania zo strany pánov M. a A., a prípadne vyvodiť disciplinárne dôsledky; subsidiárne i) začať nové správne prešetrovanie, ktoré bude spravodlivé, nezávislé a nestranné a bude vytvorený odborný prešetrovací výbor na jeho vykonanie, ako aj ii) prijať všetky opatrenia potrebné na to, aby bolo možné vykonať spravodlivé prešetrovanie bez akýchkoľvek nátlakov či zasahovania,

nahradiť majetkovú ujmu žalobcu, predbežne vyčíslenú na 71 823,23 eura,

priznať 85 000 eur ako nemajetkovú ujmu žalobcu za spôsob, akým bolo vedené celé konanie a akým bolo prijaté rozhodnutie,

zaviazať Agentúru Európskej únie pre základné práva na náhradu trov konania.


25.9.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 260/28


Žaloba podaná 20. júla 2010 — Barthel a i./Súdny dvor

(Vec F-59/10)

()

2010/C 260/38

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobcovia: Yvette Barthel (Arlon, Belgicko) a iní (v zastúpení: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis a E. Marchal, avocats)

Žalovaný: Súdny dvor

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia, ktorým Súdny dvor zamietol návrh žalobcov o priznanie príspevku za prácu na zmeny stanovený v článku l ods. 1 prvej zarážke nariadenia Rady (ESUO, EHS, Euratom) č. 300/76 z 9. februára 1976, ktorým sa stanovujú kategórie úradníkov, ktorí majú nárok na príspevky za prácu na zmeny, podmienky poskytovania príspevkov a ich sadzby (Ú. v. ES L 38, s. 1; Mim. vyd. 01/001, s. 78)

Návrhy žalobcov

zrušiť rozhodnutie tajomníka Súdneho dvora Európskej únie o zamietnutí návrhu žalobcov z 8. júna 2009 priznať od 20. decembra 2006 príspevok za prácu na zmeny stanovený v článku l ods. 1 prvej zarážke nariadenia Rady (ESUO, EHS, Euratom) č. 300/76 z 9. februára 1976,

zaviazať Súdny dvor Európskej únie na náhradu trov konania.


25.9.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 260/28


Žaloba podaná 22. júla 2010 — Chiavegato/Komisia

(Vec F-60/10)

()

2010/C 260/39

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Fulvia Chiavegato (Bettembourg, Luxembursko) (v zastúpení: F. Frabetti, avocat)

Žalovaná: Európska komisia

Predmet a opis sporu

Zrušenie zoznamu povýšených úradníkov v rámci povyšovania v roku 2009, ako aj incidenčne prípravných aktov tohto rozhodnutia

Návrhy žalobkyne

zrušiť zoznam povýšených úradníkov v rámci povyšovania v roku 2009 prijatého menovacím orgánom 13. novembra 2009 v rozsahu, v akom neobsahuje meno žalobkyne, ako aj incidenčne zrušiť prípravné akty tohto rozhodnutia,

zaviazať Európsku komisiu na náhradu trov konania.


25.9.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 260/28


Žaloba podaná 30. júla 2010 — Esders/Komisia

(Vec F-62/10)

()

2010/C 260/40

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Jürgen Esders (Berlín, Nemecko) (v zastúpení: S. Rodriguez, M. Vandenbussche a C. Bernard-Glanz, avocats)

Žalovaná: Európska komisia

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia Komisie o preradení žalobcu do sídla v Bruseli v rámci rotácie v roku 2010

Návrhy žalobcu

vyhlásiť túto žalobu za prípustnú,

zrušiť rozhodnutie menovacieho orgánu z 27. júla 2010 o preradení žalobcu do Bruselu od 1. septembra 2010,

zaviazať Európsku komisiu na náhradu trov konania.


25.9.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 260/29


Žaloba podaná 5. augusta 2010 — Lunetta/Komisia

(Vec F-63/10)

()

2010/C 260/41

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa): Calogero Lunetta (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: L. Levi a C. Christophe Bernard-Glanz, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia Komisie, ktorým ukončila konanie začaté na základe článku 73 služobného poriadku v nadväznosti na úraz žalobcu z 13. augusta 2001, na základe ktorého mu bola priznaná 6 %-ná miera čiastočnej dlhodobej invalidity a zaviazanie žalovanej zaplatiť žalobcovi náhradu škody

Návrhy žalobcu

vyhlásiť túto žalobu za prípustnú,

prípadne vyzvať žalovanú na predloženie rozhodnutia prijatého predsedom Súdneho dvora Európskej únie na účely stanovenia tretieho lekára posudkovej komisie,

prípadne vyzvať žalovanú na predloženie kópii dokumentov zo spisu označeného číslom 10006353,

zrušiť rozhodnutie menovacieho orgánu z 28.októbra 2009, ktorým ukončil konanie začaté na základe článku 73 služobného poriadku v nadväznosti na úraz žalobcu z 13. augusta 2001, na základe ktorého mu bola priznaná 6 %-ná miera čiastočnej dlhodobej invalidity, a ak to bude potrebné, zrušiť rozhodnutie menovacieho orgánu, ktorým bola zamietnutá sťažnosť,

v dôsledku toho rozhodnúť o hodnotení „miery čiastočnej dlhodobej invalidity“ na základe právnej úpravy a stupnice hodnotenia platných v čase úrazu a do 1. januára 2006, o pokračovaní v preskúmaní žiadosti podanej žalobcom na základe článku 73 služobného poriadku posudkovou komisiou zloženou nestranným a nezávislým spôsobom, ktorá by mohla pracovať urýchlene, v úplnej nezávislosti a otvorene,

zaviazať žalovanú na zaplatenie náhrady škody stanovenej ex aequo et bono na 50 000 eur (päťdesiattisíc eur) za morálnu ujmu spôsobenú napadnutými rozhodnutiami,

zaviazať žalovanú na zaplatenie náhrady škody predbežne stanovenej na 25 000 eur (dvadsaťpäťtisíc eur) za materiálnu ujmu spôsobenú napadnutými rozhodnutiami,

zaviazať žalovanú na zaplatenie úrokov z omeškania z príslušnej paušálnej čiastky podľa článku 73 služobného poriadku s 12 %-nou sadzbou za obdobie začaté najneskôr 13. augusta 2002 až do úplného splatenia paušálnej čiastky,

v každom prípade zaviazať žalovanú na zaplatenie náhrady škody stanovenej ex aequo et bono na 50 000 eur (päťdesiattisíc eur) za ujmu spôsobenú nedodržaním primeranej lehoty,

zaviazať Európsku komisiu na náhradu trov konania.