ISSN 1725-5236

doi:10.3000/17255236.CA2010.201.slo

Úradný vestník

Európskej únie

C 201A

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 53
23. júla 2010


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

Korigendá

2010/C 201A/01

Korigendum k oznámeniu o verejných výberových konaniach EPSO/AD/177/10 – Administrátori (AD 5) (Ú. v. EÚ C 64 A, 16.3.2010)

1

2010/C 201A/02

Korigendum k oznámeniu o verejných výberových konaniach EPSO/AD/178-179/10 (Ú. v. EÚ C 110 A, 29.4.2010)

2

2010/C 201A/03

Korigendum k oznámeniu o verejných výberových konaniach EPSO/AD/180-181-182/10 (Ú. v. EÚ C 110 A, 29.4.2010)

3

PREHĽAD VÝBEROVÝCH KONANÍ V Ú. V. EÚ C A

Pripojený je zoznam Ú. v. EÚ C A, ktoré boli vydané počas tohto roku.

Ak nie je uvedené inak, Ú. v. EÚ vyšli vo všetkých jazykoch.

5

(FR)

9

 

19

(FR)

23

(DE/ES/PT)

28

 

48

 

53

 

56

 

57

 

60

 

61

(DE/EN/FR)

62

 

64

 

66

(BG/RO)

67

(ES)

70

(PT)

73

(FI)

74

(SV)

91

 

95

 

104

 

110

 

116

(ET)

119

 

129

(EL)

137

(LT/LV/MT)

138

(BG/CS/LT/PL/RO/SK)

143

(DE/EN/FR)

144

(DE/EN/FR)

146

(DA/FI/MT)

147

(FI)

149

(IT)

150

(BG/CS/LT/PL/RO/SK)

151

 

155

 

156

(PL)

157

 

163

 

164

 

171

(IT)

178

(DE/EN/FR)

184

 

188

(DA/DE/EN/FR/SL)

190

 

191

 

192

(DE/EN/FR)

196

(BG/EN/NL/RO/SL)

201

 

SK

 


Korigendá

23.7.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

CA 201/1


Korigendum k oznámeniu o verejných výberových konaniach EPSO/AD/177/10 – ADMINISTRÁTORI (AD 5)

( Úradný vestník Európskej únie C 64 A zo 16. marca 2010 )

(2010/C 201 A/01)

Na strane 4 v oddiele V bode 4:

namiesto:

„4.

Hodnotenie

0 až 20 bodov pre osobitné schopnosti vo zvolenej oblasti

Požadovaný minimálny počet bodov: 10 bodov

……….“

má byť:

„4.

Hodnotenie

Osobitné schopnosti vo zvolenej oblasti

0 až 20 bodov

požadovaný minimálny počet bodov: 10 bodov.

Znalosti hlavného jazyka (1. jazyk)

0 až 10 bodov

požadovaný minimálny počet bodov: 8 bodov

..........“


23.7.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

CA 201/2


Korigendum k oznámeniu o verejných výberových konaniach EPSO/AD/178-179/10

( Úradný vestník Európskej únie C 110 A z 29. apríla 2010 )

(2010/C 201 A/02)

Na strane 6 v oddiele VI bode 4:

namiesto:

„4.

Hodnotenie

..........

Osobitné schopnosti

0 až 100 bodov

požadovaný minimálny počet bodov: 50 bodov

……….“

má byť:

„4.

Hodnotenie

..........

Osobitné schopnosti

0 až 100 bodov

požadovaný minimálny počet bodov: 50 bodov.

Znalosti hlavného jazyka (1. jazyk)

0 až 10 bodov

požadovaný minimálny počet bodov: 8 bodov

..........“


23.7.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

CA 201/3


Korigendum k oznámeniu o verejných výberových konaniach EPSO/AD/180-181-182/10

( Úradný vestník Európskej únie C 110 A z 29. apríla 2010 )

(2010/C 201 A/03)

Na strane 14 v oddiele V bode 4:

namiesto:

„4.

Hodnotenie

..........

Osobitné schopnosti

0 až 100 bodov

požadovaný minimálny počet bodov: 50 bodov

……….“

má byť:

„4.

Hodnotenie

..........

Osobitné schopnosti

0 až 100 bodov

požadovaný minimálny počet bodov: 50 bodov.

Znalosti hlavného jazyka (1. jazyk)

0 až 10 bodov

požadovaný minimálny počet bodov: 8 bodov

..........“