ISSN 1725-5236

doi:10.3000/17255236.C_2010.035.slk

Úradný vestník

Európskej únie

C 35

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 53
12. februára 2010


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

II   Oznámenia

 

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2010/C 035/01

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec COMP/M.5599 – AMCOR/ALCAN) ( 1 )

1

2010/C 035/02

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec COMP/M.5584 – Belgacom/BICS/MTN) ( 1 )

1

2010/C 035/03

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec COMP/M.5764 – BNP Paribas/Dexia Epargne Pension) ( 1 )

2

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2010/C 035/04

Výmenný kurz eura

3

 

Dvor audítorov

2010/C 035/05

Stanovisko č. 1/2010 Zlepšovanie finančného hospodárenia s rozpočtom Európskej únie: riziká a výzvy

4

 

INFORMÁCIE ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

2010/C 035/06

Aktualizácia zoznamu povolení na pobyt uvedeného v článku 2 ods. 15 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006, ktorým sa ustanovuje kódex Spoločenstva o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez hranice (Kódex schengenských hraníc) (Ú. v. EÚ C 247, 13.10.2006, s. 1; Ú. v. EÚ C 153, 6.7.2007, s. 5; Ú. v. EÚ C 192, 18.8.2007, s. 11; Ú. v. EÚ C 271, 14.11.2007, s. 14; Ú. v. EÚ C 57, 1.3.2008, s. 31; Ú. v. EÚ C 134, 31.5.2008, s. 14; Ú. v. EÚ C 207, 14.8.2008, s. 12; Ú. v. EÚ C 331, 31.12.2008, s. 13; Ú. v. EÚ C 3, 8.1.2009, s. 5; Ú. v. EÚ C 64, 19.3.2009, s. 15; Ú. v. EÚ C 198, 22.8.2009, s. 9; Ú. v. EÚ C 239, 6.10.2009, s. 2; Ú. v. EÚ C 298, 8.12.2009, s. 15; Ú. v. EÚ C 308, 18.12.2009, s. 20)

5

2010/C 035/07

Aktualizácia referenčných súm finančných prostriedkov potrebných na prekročenie vonkajších hraníc stanovených v článku 5 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006, ktorým sa ustanovuje kódex Spoločenstva o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez hranice (Kódex schengenských hraníc) (Ú. v. EÚ C 247, 13.10.2006, s. 19; Ú. v. EÚ C 153, 6.7.2007, s. 22; Ú. v. EÚ C 182, 4.8.2007, s. 18; Ú. v. EÚ C 57, 1.3.2008, s. 38; Ú. v. EÚ C 134, 31.5.2008, s. 19; Ú. v. EÚ C 37, 14.2.2009, s. 8)

7

 

V   Oznamy

 

ADMINISTRATÍVNE POSTUPY

 

Európska komisia

2010/C 035/08

Výzva na predkladanie ponúk v rámci pracovného programu spoločného európskeho programu metrologického výskumu (EMRP)

8

 

INÉ AKTY

 

Európska komisia

2010/C 035/09

Uverejnenie žiadosti o zápis do registra podľa článku 6 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 510/2006 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín

9

2010/C 035/10

Uverejnenie žiadosti o zápis do registra podľa článku 6 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 510/2006 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín

13

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

 


II Oznámenia

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

Európska komisia

12.2.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 35/1


Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii

(Vec COMP/M.5599 – AMCOR/ALCAN)

(Text s významom pre EHP)

2010/C 35/01

Dňa 14. decembra 2009 sa Komisia rozhodla nevzniesť námietku voči uvedenej oznámenej koncentrácii a vyhlásiť ju za zlučiteľnú so spoločným trhom. Toto rozhodnutie je založené na článku 6 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 139/2004. Úplné znenie rozhodnutia je dostupné iba v angličtine jazyku a bude zverejnené po odstránení akýchkoľvek obchodných tajomstiev. Bude dostupné:

v časti webovej stránky Komisie o hospodárskej súťaži venovanej fúziám (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Táto webová stránka poskytuje rôzne možnosti na vyhľadávanie individuálnych rozhodnutí o fúziách podľa názvu spoločnosti, čísla prípadu, dátumu a sektorových indexov,

v elektronickej podobe na webovej stránke EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) pod číslom dokumentu 32009M5599. EUR-Lex predstavuje online prístup k európskemu právu.


12.2.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 35/1


Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii

(Vec COMP/M.5584 – Belgacom/BICS/MTN)

(Text s významom pre EHP)

2010/C 35/02

Dňa 26. októbra 2009 sa Komisia rozhodla nevzniesť námietku voči uvedenej oznámenej koncentrácii a vyhlásiť ju za zlučiteľnú so spoločným trhom. Toto rozhodnutie je založené na článku 6 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 139/2004. Úplné znenie rozhodnutia je dostupné iba v angličtine jazyku a bude zverejnené po odstránení akýchkoľvek obchodných tajomstiev. Bude dostupné:

v časti webovej stránky Komisie o hospodárskej súťaži venovanej fúziám (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Táto webová stránka poskytuje rôzne možnosti na vyhľadávanie individuálnych rozhodnutí o fúziách podľa názvu spoločnosti, čísla prípadu, dátumu a sektorových indexov,

v elektronickej podobe na webovej stránke EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) pod číslom dokumentu 32009M5584. EUR-Lex predstavuje online prístup k európskemu právu.


12.2.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 35/2


Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii

(Vec COMP/M.5764 – BNP Paribas/Dexia Epargne Pension)

(Text s významom pre EHP)

2010/C 35/03

Dňa 8. februára 2010 sa Komisia rozhodla nevzniesť námietku voči uvedenej oznámenej koncentrácii a vyhlásiť ju za zlučiteľnú so spoločným trhom. Toto rozhodnutie je založené na článku 6 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 139/2004. Úplné znenie rozhodnutia je dostupné iba v francúzštine jazyku a bude zverejnené po odstránení akýchkoľvek obchodných tajomstiev. Bude dostupné:

v časti webovej stránky Komisie o hospodárskej súťaži venovanej fúziám (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Táto webová stránka poskytuje rôzne možnosti na vyhľadávanie individuálnych rozhodnutí o fúziách podľa názvu spoločnosti, čísla prípadu, dátumu a sektorových indexov,

v elektronickej podobe na webovej stránke EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) pod číslom dokumentu 32010M5764. EUR-Lex predstavuje online prístup k európskemu právu.


IV Informácie

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

Európska komisia

12.2.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 35/3


Výmenný kurz eura (1)

11. februára 2010

2010/C 35/04

1 euro =


 

Mena

Výmenný kurz

USD

Americký dolár

1,3718

JPY

Japonský jen

123,03

DKK

Dánska koruna

7,4452

GBP

Britská libra

0,87750

SEK

Švédska koruna

9,9598

CHF

Švajčiarsky frank

1,4663

ISK

Islandská koruna

 

NOK

Nórska koruna

8,0975

BGN

Bulharský lev

1,9558

CZK

Česká koruna

26,008

EEK

Estónska koruna

15,6466

HUF

Maďarský forint

270,50

LTL

Litovský litas

3,4528

LVL

Lotyšský lats

0,7094

PLN

Poľský zlotý

4,0285

RON

Rumunský lei

4,1045

TRY

Turecká líra

2,0758

AUD

Austrálsky dolár

1,5446

CAD

Kanadský dolár

1,4502

HKD

Hongkongský dolár

10,6590

NZD

Novozélandský dolár

1,9633

SGD

Singapurský dolár

1,9377

KRW

Juhokórejský won

1 585,77

ZAR

Juhoafrický rand

10,5509

CNY

Čínsky juan

9,3757

HRK

Chorvátska kuna

7,3163

IDR

Indonézska rupia

12 850,95

MYR

Malajzijský ringgit

4,7018

PHP

Filipínske peso

63,404

RUB

Ruský rubeľ

41,3730

THB

Thajský baht

45,496

BRL

Brazílsky real

2,5342

MXN

Mexické peso

17,9363

INR

Indická rupia

63,7900


(1)  Zdroj: referenčný výmenný kurz publikovaný ECB.


Dvor audítorov

12.2.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 35/4


STANOVISKO č. 1/2010

„Zlepšovanie finančného hospodárenia s rozpočtom Európskej únie: riziká a výzvy“

2010/C 35/05

Európsky dvor audítorov informuje, že sa na jeho internetovej stránke: http://www.eca.europa.eu práve uverejnilo Stanovisko č. 1/2010 „Zlepšovanie finančného hospodárenia s rozpočtom Európskej únie: riziká a výzvy“.


INFORMÁCIE ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

12.2.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 35/5


Aktualizácia zoznamu povolení na pobyt uvedeného v článku 2 ods. 15 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006, ktorým sa ustanovuje kódex Spoločenstva o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez hranice (Kódex schengenských hraníc) (Ú. v. EÚ C 247, 13.10.2006, s. 1; Ú. v. EÚ C 153, 6.7.2007, s. 5; Ú. v. EÚ C 192, 18.8.2007, s. 11; Ú. v. EÚ C 271, 14.11.2007, s. 14; Ú. v. EÚ C 57, 1.3.2008, s. 31; Ú. v. EÚ C 134, 31.5.2008, s. 14; Ú. v. EÚ C 207, 14.8.2008, s. 12; Ú. v. EÚ C 331, 31.12.2008, s. 13; Ú. v. EÚ C 3, 8.1.2009, s. 5; Ú. v. EÚ C 64, 19.3.2009, s. 15; Ú. v. EÚ C 198, 22.8.2009, s. 9; Ú. v. EÚ C 239, 6.10.2009, s. 2; Ú. v. EÚ C 298, 8.12.2009, s. 15; Ú. v. EÚ C 308, 18.12.2009, s. 20)

2010/C 35/06

Uverejnenie zoznamu povolení na pobyt uvedeného v článku 2 ods. 15 nariadenia (ES) č. 562/2006 Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovuje kódex Spoločenstva o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez hranice (Kódex schengenských hraníc), vychádza z informácií oznámených členskými štátmi Komisii v súlade s článkom 34 Kódexu schengenských hraníc.

Okrem uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie sú na webovej stránke Generálneho riaditeľstva pre spravodlivosť, slobodu a bezpečnosť k dispozícii mesačné aktualizácie.

ČESKÁ REPUBLIKA

Nahradenie zoznamu uverejneného v Ú. v. EÚ C 57, 1.3.2008

Povolenia na pobyt:

 

V súlade s nariadením Rady (ES) č. 1030/2002:

Povolení k pobytu

[povolenie na pobyt, jednotná nálepka v cestovnom doklade vydávaná od 1. mája 2004 štátnym príslušníkom tretích krajín na účely trvalého alebo dlhodobého pobytu (príslušný druh pobytu je uvedený na nálepke)]

 

Ostatné:

Průkaz o pobytu rodinného příslušníka občana Evropské unie

(pobytový preukaz rodinného príslušníka občana členského štátu EÚ – vydávaný štátnym príslušníkom tretích krajín – rodinným príslušníkom štátnych príslušníkov EÚ na účely prechodného pobytu – modrá knižka vydávaná od 27. apríla 2006)

Průkaz o povolení k trvalému pobytu

[preukaz o trvalom pobyte, zelená knižka vydávaná od 27. apríla 2006 štátnym príslušníkom tretích krajín – rodinným príslušníkom občanov EÚ a štátnym príslušníkom EHP/Švajčiarska (do 21. decembra 2007]

Potvrzení o přechodném pobytu na území

(potvrdenie o prechodnom pobyte, skladací doklad vydávaný od 27. apríla 2006 štátnym príslušníkom EÚ/EHP/Švajčiarska)

Povolení k pobytu

(povolenie na pobyt, nálepka v cestovnom doklade vydávaná od 15. marca 2003 do 30. apríla 2004 štátnym príslušníkom tretích krajín s trvalým pobytom)

Průkaz o povolení k pobytu pro cizince

(povolenie na pobyt, zelená knižka vydávaná od roku 1996 do 1. mája 2004 štátnym príslušníkom tretích krajín s trvalým pobytom, od 1. mája 2004 do 27. apríla 2006 na účely trvalého alebo prechodného pobytu rodinným príslušníkom štátnych príslušníkov EÚ a štátnym príslušníkom EHP/Švajčiarska a ich rodinným príslušníkom)

Průkaz o povolení k pobytu pro cizince

(povolenie na pobyt, zelená knižka vydávaná štátnym príslušníkom EHP/Švajčiarska a ich rodinným príslušníkom od roku vstúpenia Českej republiky do schengenského priestoru)

Poznámka: V případě držitelů povolení k pobytu ve formě knížky je relevantní kategorie pobytu indikována v cestovním dokumentu formou otisku razítka:

(Poznámka: V prípade držiteľov povolenia na pobyt vo forme knižky sa príslušný druh pobytu uvádza v cestovnom doklade vo forme nálepky)

Přechodný pobyt od … do …/Prechodný pobyt od … do …,

Trvalý pobyt v ČR od …/Trvalý pobyt od …,

Rodinný příslušník občana Evropské unie/Rodinný príslušník občana EÚ

Průkaz povolení k pobytu azylanta

(povolenie na pobyt azylanta – šedá knižka vydávaná osobám, ktorým bol udelený azyl)

Průkaz oprávnění k pobytu osoby požívající doplňkové ochrany

(povolenie na pobyt osoby, ktorej bola poskytnutá doplnková ochrana – žltá knižka vydávaná osobám, ktorým bola poskytnutá doplnková ochrana)

 

Ďalšie doklady:

Cestovní doklad Úmluva z 28. července 1951

[cestovný doklad Dohovor z 28. júla 1951 – vydávaný od 1. januára 1995 (od 1. septembra 2006 ako elektronický cestovný pas)]

Cizinecký pas

[cudzinecký cestovný pas – ak sa vydal osobe bez štátnej príslušnosti (označený na vnútorných stranách úradnou pečiatkou so slovami „Úmluva z 28. září 1954/Dohovor z 28. septembra 1954“) – vydávaný od 17. októbra 2004 (od 1. septembra 2006 ako elektronický pas)]

Seznam cestujících na školní výlet v rámci Evropské unie

(zoznam osôb zúčastňujúcich sa na školskom výlete v rámci Európskej únie – papierový doklad vydávaný od 1. apríla 2006)

ŠVAJČIARSKO

Zmena a doplnenie zoznamu uverejneného v Ú. v. EÚ C 331, 31.12.2008

Prvá zarážka bodu a) oddielu I sa nahrádza takto:

národné vízum kategórie D s označením „Vaut comme titre de séjour“ (platí ako povolenie na pobyt)


12.2.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 35/7


Aktualizácia referenčných súm finančných prostriedkov potrebných na prekročenie vonkajších hraníc stanovených v článku 5 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006, ktorým sa ustanovuje kódex Spoločenstva o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez hranice (Kódex schengenských hraníc) (Ú. v. EÚ C 247, 13.10.2006, s. 19; Ú. v. EÚ C 153, 6.7.2007, s. 22; Ú. v. EÚ C 182, 4.8.2007, s. 18; Ú. v. EÚ C 57, 1.3.2008, s. 38; Ú. v. EÚ C 134, 31.5.2008, s. 19; Ú. v. EÚ C 37, 14.2.2009, s. 8)

2010/C 35/07

Uverejnenie referenčných súm finančných prostriedkov potrebných na prekročenie vonkajších hraníc uvedených v článku 5 ods. 3 nariadenia (ES) č. 562/2006 Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovuje kódex Spoločenstva o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez hranice (Kódex schengenských hraníc), vychádza z informácií oznámených členskými štátmi Komisii v súlade s článkom 34 Kódexu schengenských hraníc.

Okrem uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie je mesačná aktualizácia zoznamu k dispozícii aj na internetovej stránke Generálneho riaditeľstva pre spravodlivosť, slobodu a bezpečnosť.

ŠPANIELSKO

Nahradenie informácií uverejnených v Ú. v. EÚ C 37, 14.2.2009

Vyhláška Úradu vlády PRE/1282/2007 z 10. mája 2007 o finančných prostriedkoch, ktorými musia cudzinci disponovať pri vstupe do Španielska, stanovuje sumu finančných prostriedkov, ktorú musia cudzinci preukázať pri vstupe na územie Španielska.

a)

Suma finančných prostriedkov (v EUR), ktorú musia cudzinci preukázať na pokrytie nákladov na pobyt v Španielsku, musí predstavovať 10 % minimálnej hrubej mzdy (t. j. 63,30 EUR v roku 2010) alebo ekvivalent v cudzej mene na každý deň pobytu a každú spolucestujúcu závislú osobu. Uvedená suma musí v každom prípade predstavovať aspoň 90 % minimálnej hrubej mzdy (t. j. 570,00 EUR v roku 2010) alebo ekvivalent v cudzej mene na osobu, a to bez ohľadu na plánovanú dĺžku pobytu.

b)

V prípade návratu do krajiny pôvodu alebo tranzitu do tretej krajiny sa musia cudzinci preukázať neprenosným cestovným lístkom na príslušný dopravný prostriedok, ktorý je vystavený na konkrétne meno a dátum.

Cudzinci musia preukázať, že disponujú uvedenými finančnými prostriedkami, buď prostredníctvom predloženia hotovosti, alebo potvrdených šekov, cestovných šekov, platobných alebo kreditných kariet spolu s aktuálnym výpisom z účtu (neakceptuje sa potvrdenie z banky ani výpis z účtu z internetu) alebo inými dokumentmi potvrdzujúcimi sumu disponibilných prostriedkov na karte alebo bankovom účte.


V Oznamy

ADMINISTRATÍVNE POSTUPY

Európska komisia

12.2.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 35/8


Výzva na predkladanie ponúk v rámci pracovného programu spoločného európskeho programu metrologického výskumu (EMRP)

2010/C 35/08

Európska komisia týmto informuje o výzve na predkladanie ponúk pre tematické oblasti a následne o výzve na predkladanie súvisiacich projektov a príslušných grantov pre výskumných pracovníkov v rámci pracovného programu európskeho programu metrologického výskumu.

Očakávajú sa návrhy týkajúce sa tejto výzvy: Výzva EMRP 2010 v rámci týchto výskumných oblastí:

Priemyselná metrológia,

Environmentálna metrológia.

Orientačný rozpočet na výskumnú oblasť je 41,28 milióna EUR.

Lehota na predloženie ponúk možných výskumných tematických oblastí je 28. marec 2010 a na predloženie ponúk projektov a príslušných grantov pre výskumných pracovníkov 11. október 2010.

Podrobné informácie a dokumentácia výzvy sú uverejnené na tejto webovej stránke:

http://www.emrponline.eu


INÉ AKTY

Európska komisia

12.2.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 35/9


Uverejnenie žiadosti o zápis do registra podľa článku 6 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 510/2006 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín

2010/C 35/09

Týmto uverejnením sa poskytuje právo vzniesť námietky proti žiadosti o zápis podľa článku 7 nariadenia Rady (ES) č. 510/2006. Vznesené námietky sa musia Komisii doručiť do šiestich mesiacov po uverejnení tejto žiadosti.

JEDNOTNÝ DOKUMENT

NARIADENIE RADY (ES) č. 510/2006

„HALBERSTÄDTER WÜRSTCHEN“

ES č.: DE-PGI-0005-0615-02.07.2007

CHZO ( X ) CHOP ( )

1.   Názov:

„Halberstädter Würstchen“

2.   Členský štát alebo tretia krajina:

Nemecko

3.   Opis poľnohospodárskeho výrobku alebo potraviny:

3.1.   Druh výrobku:

Trieda 1.2

Mäsové výrobky (tepelne spracované, solené, údené atď.)

3.2.   Opis výrobku, na ktorý sa vzťahuje názov uvedený v bode 1:

„Halberstädter Würstchen“ sú tenké, podlhovasté, údené párky plnené v jemnom prírodnom čreve (ovčie črevo), ktoré sa predávajú výlučne v konzerve.

Majú charakteristickú tmavú farbu údeniny a nezameniteľnú intenzívnu údenú chuť s príchuťou bukového dreva. Tieto charakteristické vlastnosti nadobúdajú vďaka viacfázovému údeniu v komínovej udiarni s tlejúcim ohniskom zapusteným do podlahy, počas ktorého sa mení vlhkosť vzduchu a hustota dymu a dochádza ku krátkodobým teplotným špičkám do 110 °C. Cielenou kontrolou teploty tlenia pri údení dochádza k uvoľňovaniu farebných a aromatických zložiek, ktoré dodávajú chuť a tmavú farbu párkom „Halberstädter Würstchen“.

—   Priemer (hrúbka): 20 – 24 mm

—   Dĺžka: 12 – 18 cm

—   Hmotnosť: 50 – 90 g

—   Zloženie párkov:

—   Bravčové mäso: ca. 45 %

—   Hovädzie mäso: ca. 15 %

—   Bravčová slanina: ca. 15 %

—   Prírodné črevo (ovčie): ca. 1,5 %

—   Pitná voda: ca. 18 %

—   Dusitanová nakladacia soľ: ca. 2 %

—   Korenie (najmä biele korenie a kvet muškátového orechu): ca. 1,5 %

—   Prísady: ca. 2 %

—   Obsah tuku: 20 % (± 5 %)

—   Obsah mäsových bielkovín bez väzivových bielkovín: najmenej 7,5 %.

3.3.   Suroviny (len pre spracované poľnohospodárske výrobky):

3.4.   Krmivo (len pre výrobky živočíšneho pôvodu):

3.5.   Konkrétne kroky pri výrobe, ktoré sa musia uskutočniť v označenej zemepisnej oblasti:

Všetky fázy výroby (vrátane plnenia do čriev, sušenia, údenia, varenia, zrenia a konzervovania) sa uskutočňujú vo vymedzenej zemepisnej oblasti.

3.6.   Osobitné pravidlá pre krájanie, strúhanie, balenie atď.

3.7.   Osobitné pravidlá pre označovanie

4.   Stručné vymedzenie zemepisnej oblasti:

Oblasť mesta Halberstadt

5.   Súvislosť so zemepisnou oblasťou:

5.1.   Špecifickosť zemepisnej oblasti:

Párky „Halberstädter Würstchen“ sa vyrábajú vo vymedzenej zemepisnej oblasti mesta Halberstadt. Ide o výrobky so 100-ročnou tradíciou a s dobrou povesťou, ktorú vybudovala firma Friedrich Heine a jej nasledovníci, ktorí ich vyrábali výlučne v mestskej oblasti Halberstadt.

Špeciálne údenie v komínovej udiarni s tlejúcim ohniskom zapusteným do podlahy, ktoré sa používa v tejto vymedzenej oblasti, je hlavným predpokladom dosiahnutia charakteristických vlastností párkov „Halberstädter Würstchen“, ktoré sa touto tradičnou metódou vyrábajú už viac ako 100 rokov.

Komínová udiareň je vymurovaná zo šamotových tehál, ktoré majú osobitný význam z hľadiska tepelnotechnických podmienok zariadenia. Okrem toho majú aj ďalšiu dôležitú vlastnosť: cez vnútornú stenu pohlcujú negatívne zložky dymu, takže im bránia v prístupe k údiacim sa párkom. K párkom sa preto dostanú iba tie zložky dymu, ktoré im dodávajú chuť.

Údenie horúcim dymom prebieha pri priemernej teplote 60 až 75 °C počas 40 až 50 minút. Priame vyhrievanie komína umožňuje regulovanie teploty v komore komínovej udiarne takým spôsobom, že sa striedavo dosahujú krátkodobé teplotné špičky nad 110 °C a vlhkosť vzduchu sa neustále znižuje v závislosti od týchto teplotných výkyvov. K tvorbe a prenosu dymu dochádza v tom istom priestore, kde prebieha proces údenia.

Na produkovanie dymu sa používa zmes bukových pilín a triesok v pomere 70 % k 30 % (hmotnostným percentám) s vlhkosťou 52 %. Je to nevyhnutná podmienka na dosiahnutie takej teploty počas údenia, aby sa všetky dôležité a želané zložky dymu vyprodukovali v dostatočnom množstve a aby sa vyzrážali na povrchu čreva. Cielenou kontrolou teploty tlenia pri údení dochádza k uvoľňovaniu farebných a aromatických zložiek, ktoré dodávajú chuť a tmavú farbu párkom „Halberstädter Würstchen“.

Samotný proces údenia prebieha vo viacerých fázach, ktoré sa vyznačujú rozličnou dĺžkou údenia a rôznymi teplotami dymu v komíne, pričom sa dosahujú teplotné rozpätia, ako aj teplotné špičky: 75 až 80 °C, 85 až 90 °C, 95 až 100 °C a viac ako 110 °C.

Dosiahnuť rozličné teploty počas procesu údenia a udržiavať tieto teplotné rozpätia počas stanoveného času umožňujú remeselné zručnosti majstrov údenárov. Teploty a rôzne teplotné rozpätia sa dosiahnu vytvorením pahrieb v ohnisku komínovej udiarne. Práve v tejto fáze zohrávajú dôležitú úlohu remeselné zručnosti majstrov údenárov, ktorí riadia proces vyhrievania a spolu s ním aj proces vzniku teplôt údenia, tak že zakladajú a rozhrabávajú pahreby, čím sa dosahujú želané teplotné rozpätia. Vďaka uvedeným postupom vzniká tlenie, ktoré je dôležitým predpokladom procesu údenia šetrného voči vyrábaným produktom. Tento proces údenia sa zakladá aj na manuálnej regulácii teploty pri údení, počas ktorého dochádza k zmenám a neustálemu znižovaniu vlhkosti vzduchu, ako aj hustoty dymu v komíne, čo má zásadný význam z hľadiska vyhotovenia vyrábaných produktov.

5.2.   Špecifickosť výrobku:

Párky „Halberstädter Würstchen“ sa vyznačujú najmä nezameniteľnou, intenzívnou, údenou chuťou a tmavou farbou, ktorými sa odlišujú od podobných produktov iného pôvodu.

5.3.   Príčinná súvislosť medzi zemepisnou oblasťou a akosťou alebo znakmi výrobku (v prípade CHOP) alebo špecifickou akosťou, povesťou alebo inou vlastnosťou výrobku (v prípade CHZO):

Špecifické vlastnosti výrobku opísané v bode 5.2 sú podmienené osobitným tradičným postupom údenia v komínovej udiarni opísanej v bode 5.1.

Dym pochádzajúci z tohto zariadenia je jedinečný a procesy údenia, ktoré v tomto zariadení prebiehajú, sa podstatne líšia od procesov v moderných zariadeniach na údenie horúcim vzduchom.

Hlavným dôvodom, vďaka ktorému spracovávané párky odolávajú extrémne vysokým teplotám bez toho, aby došlo k ich poškodeniu, je okrem stability náplne výrobku aj znižovanie relatívnej vlhkosti vzduchu na < 25 %.

K pohlcovaniu zložiek dymu dochádza najmä počas vlhkých fáz, zatiaľ čo počas suchých, horúcich fáz dochádza k vzájomnej reakcii medzi rôznymi zložkami dymu a k reakcii medzi zložkami dymu a zložkami prírodného čreva, ako aj mäsovej náplne, ktorá sa v ňom nachádza.

Tradičné typické korenie a osobitný postup spracovania tohto výrobku podmieňujú jeho nezameniteľnú chuť a jedinečný vzhľad. Okrem starodávnych receptúr a koreninových zmesí je základom nezameniteľnej chute „Halberstädter Würstchen“ tradičný proces údenia, pričom regulácia teploty pri tvorbe dymu v komínovej udiarni, ktorá závisí od zručnosti majstrov údenárov, zohráva hlavnú úlohu pri dosahovaní typickej chute a osobitnej vonkajšej farby obalu párkov.

Jedinečná povesť „Halberstädter Würstchen“ sa zakladá na viac ako 100 ročnej tradícii výroby párkov v Halberstadte.

„Halberstädter Würstchen“ boli po prvýkrát vyrobené 23. novembra 1883. Vyrobil ich mäsiarsky majster Friedrich Heine z Halberstadtu. O rok neskôr otvoril výrobný závod v Halberstadte. V roku 1896 počas výstavy kuchárskeho umenia získal Friedrich Heine za svoje výrobky verejné uznanie a v roku 1896 sa tieto párky po prvýkrát objavili v podobe konzerv a ako svetová novinka boli predstavené na výstave kuchárskeho umenia vo Wiesbadene. V roku 1913 založil Friedrich Heine v Halberstadte nový závod, ktorý bol v tom čase najmodernejším a najväčším závodom na výrobu párkov v Európe.

Na začiatku minulého storočia neexistoval takmer žiadny staničný bufet, v ktorom by neboli predávali „Halberstädter Würstchen“. To isté platí aj pre reštauračné vozne vlakov spoločnosti Mitropa, v ktorých sa ponúkali „Halberstädter Würstchen“ v konzerve. „Halberstädter Würstchen“ sa v Halberstadte ešte aj dnes vyrábajú v tradičných prevádzkach v objeme niekoľkých ton denne.

Odkaz na uverejnenie špecifikácie:

[článok 5 ods. 7 nariadenia (ES) č. 510/2006]

Špecifikácia výrobku a kladné rozhodnutie Nemeckého úradu pre patenty a ochranné známky boli uverejnené v nemeckom Markenblatt, zväzok 25 z 22. augusta 2007 – časť 7b.


12.2.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 35/13


Uverejnenie žiadosti o zápis do registra podľa článku 6 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 510/2006 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín

2010/C 35/10

Týmto uverejnením sa poskytuje právo vzniesť námietky proti žiadosti o zápis podľa článku 7 nariadenia Rady (ES) č. 510/2006. Vznesené námietky sa musia Komisii doručiť do šiestich mesiacov po uverejnení tejto žiadosti.

JEDNOTNÝ DOKUMENT

NARIADENIE RADY (ES) č. 510/2006

„SUSKA SECHLOŃSKA“

ES č.: PL-PGI-005-600-23.04.2007

CHZO ( X ) CHOP ( )

1.   Názov:

„Suska sechlońska“

2.   Členský štát alebo tretia krajina:

Poľsko

3.   Opis poľnohospodárskeho výrobku alebo potraviny:

3.1.   Druh výrobku:

Trieda 1.6.

Ovocie, zelenina a obilniny v pôvodnom stave alebo spracované

3.2.   Opis výrobku, na ktorý sa vzťahuje názov uvedený v bode 1:

Názov „suska sechlońska“ pochádza z miestneho nárečia. „Suska“ znamená sušené ovocie, t. j. sušenú a údenú slivku. Prídavné meno „sechlońska“ je odvodené od miestneho názvu obce Sechna v okrese Laskowa, odkiaľ pochádza tradícia sušenia ovocia.

„Suska sechlońska“ je neodkôstkovaná alebo odkôstkovaná sušená slivka, podrobená procesu sušenia a údenia.

Jej veľkosť závisí od veľkosti použitej odrody slivky a môže sa pohybovať od 1,5 cm do 4,5 cm pričom v 1 kg sa nachádza od 44 do 99 sliviek. Jej tvar závisí od odrody slivky určenej na sušenie a môže byť sploštený až predĺžený. Výrobok „suska sechlońska“ charakterizuje pružná, kašovitá dužina, ako aj vrásčitá a lepkavá šupka tmavomodrej až čiernej farby. Má jemne sladkú chuť s údenou príchuťou a vôňou. Obsah vody hotového výrobku v čase predaja je medzi 24 % a 42 %.

3.3.   Suroviny (len pri spracovaných výrobkoch):

Na výrobu výrobku „suska sechlońska“ sa používa výhradne ovocie druhu Prunus domestica L. ssp domestica a jeho deriváty: Promis, Tolar, Nektawit, Valjevka a Stanley. Ovocie týchto odrôd má požadované vlastnosti na sušenie a údenie vrátane vysokého obsahu cukru a relatívne malého obsahu vody.

Ovocie musí byť zdravé, bez príznakov hniloby alebo fyzického poškodenia a nesmie mať žiadne viditeľné poškodenia od hmyzu, roztočov alebo iných škodcov. Použité ovocie nesmie byť ani inak poškodené, nesmie obsahovať nečistoty ani iné nešpecifikované organizmy, ktoré by znemožnili jeho konzumáciu.

3.4.   Krmivo (len pri výrobkoch živočíšneho pôvodu):

3.5.   Konkrétne kroky pri výrobe, ktoré sa musia uskutočniť v označenej zemepisnej oblasti:

Pece používané na sušenie musia byť umiestnené vo vymedzenej zemepisnej oblasti, v ktorej sa musí vykonávať aj celý proces sušenia a údenia. Drevo a suroviny používané pri výrobe môžu pochádzať z územia mimo vymedzenej oblasti. Použitie živicového dreva je zakázané. Celý proces sušenia a údenia sa vykonáva v špeciálnych peciach, ktoré sú pre túto oblasť typické.

3.6.   Osobitné pravidlá pre krájanie, strúhanie, balenie atď.:

3.7.   Osobitné pravidlá pre označovanie:

4.   Stručné vymedzenie zemepisnej oblasti:

Zemepisná oblasť výroby výrobku „suska sechlońska“ sa rozprestiera na ploche 239,55 km2 a nachádza sa na správnom území štyroch obcí Malopoľského vojvodstva: Laskowa, Iwkowa, Łososina Dolna a Żegocina. Názov „sechlońska“ je odvodený od názvu obce Sechna v okrese Laskowa a už tradične sa používa v celej zemepisnej oblasti výroby výrobku „suska sechlońska“.

5.   Súvislosť so zemepisnou oblasťou:

5.1.   Špecifickosť zemepisnej oblasti:

Oblasť vymedzená v bode 4 sa nachádza v nadmorskej výške 300 m nad morom a jej topografia je veľmi premenlivá. Väčšina svahov má sklon od 5° do 25°.

Charakteristické ovocné pece, ktoré navrhli a postavili miestni obyvatelia v súlade s miestnym terénom, tvoria neoddeliteľnú súčasť krajiny. V oblasti uvedených štyroch obcí sa nachádza 677 takýchto pecí. Je to jasný dôkaz, že výrobok je úzko spätý s touto zemepisnou oblasťou. Počet pecí je jedným z aspektov, ktorým sa táto oblasť líši od susedných oblastí.

Pece pozostávajú z tehlových základov okolo ohniska a zo zastrešenej komory s drevenou výstuhou. Priemerná veľkosť komory je približne 2 metre na šírku a 3,5 metra na dĺžku. Komoru v strede na dve časti rozdeľuje drevená medzistena. Spodnú časť komory tvorí výstuha z vedľa seba naukladaných bezhrčových drevených tyčí so šírkou približne 4 cm, priemerom 3 cm a dĺžkou 1 m. Tyče sú naukladané na rovnej ploche. Sú rozmiestnené tak, aby sa zabezpečila cirkulácia dymu a teplého vzduchu vo výške približne 180 cm nad ohniskom. Komora sa zatvára drevenými dvierkami, cez ktoré sa do ovocnej pece vkladajú slivky a ktorých úlohou je tiež udržiavať teplo a chrániť pred nepriaznivými poveternostnými podmienkami. Pod každou komorou sa nachádza piecka. Celú stavbu chráni sklonená strecha. Ovocné pece majú zvyčajne dve až tri komory. Existujú však aj pece iba s jednou komorou alebo dokonca s piatimi komorami.

Teplota v peci pri výrobe výrobku „suska sechlońska“ sa pohybuje od 45 °C do 60 °C.

Slivky, ktoré sa majú sušiť a údiť, sa rozkladajú do vrstiev s hrúbkou 30 až 50 cm. Výrobcovia jedenkrát denne celú hmotu sušených sliviek otáčajú špeciálnou lopatkou. Celý proces trvá 4 až 6 dní v závislosti od hrúbky vrstvy sliviek. Táto metóda sušenia a údenia sliviek sa vyvinula vďaka domácim zručnostiam miestnych výrobcov a využíva sa výhradne na výrobu výrobku „suska sechlońska“ vo vymedzenej zemepisnej oblasti.

5.2.   Špecifickosť výrobku:

Výrobok „suska sechlońska“ podlieha procesu sušenia a údenia. Proces sušenia a údenia v sušiarňach sa vykonáva pomocou horúceho dymu. To odlišuje výrobok „suska sechlońska“ od tradičných sliviek sušených pomocou horúceho vzduchu. Počas údenia slivka stráca určitý obsah vody z dužiny a absorbuje dym, ktorý má aj dezinfekčné vlastnosti. Znížením obsahu vody v dužine počas údenia a dezinfekčným účinkom sa zabraňuje vytváraniu hnilobných baktérií, čím sa predlžuje životnosť výrobku. Dym obohacuje ovocie o jedinečnú farbu, vôňu a chuť.

Keďže slivky sa sušia vo vrstve hrubej 30 až 50 cm a raz denne sa otáčajú, šťava unikajúca zo sliviek počas sušenia obaľuje sušené ovocie, čím mu pridáva sladkú príchuť. Výrobok „suska sechlońska“ je vďaka tomuto výrobnému procesu charakterizovaný jedinečnou sladkou chuťou so zreteľnou údenou príchuťou a vôňou, ako aj lepkavou tmavomodrou až čiernou šupkou.

5.3.   Príčinná súvislosť medzi zemepisnou oblasťou a akosťou alebo vlastnosťami výrobku (pre CHOP) alebo špecifickou akosťou, povesťou alebo inou vlastnosťou výrobku (pre CHZO):

Súvislosť medzi výrobkom „suska sechlońska“ a regiónom vychádza z jeho povesti a je založená na dlhodobej výrobnej tradícii, ako aj na jedinečných zručnostiach miestnych výrobcov.

Výrobok „suska sechlońska“ vďačí za svoju vysokú kvalitu jedinečným zručnostiam miestnych výrobcov a tradičným výrobným metódam, ktoré používajú. V dizajne sušiacich pecí a v metóde sušenia sa odráža know-how miestnych výrobcov, pričom tieto metódy sa významne líšia od výrobných metód používaných v iných častiach Poľska alebo v susedných regiónoch. Dizajn sušiacich pecí zabezpečuje súbežnú cirkuláciu teplého vzduchu a dymu, a tým sušenie a údenie sliviek.

Súvislosť medzi výrobkom „suska sechlońska“ a zemepisnou oblasťou vidno aj v názve dediny Sechna, ktorý je odvodený od staropoľského slova „sechnie“, čo znamená „sušiť“. Tým sa dokazuje jedinečnosť výrobku a dlhodobá tradícia výrobnej metódy v zemepisnej oblasti uvedenej v bode 4.

Legenda hovorí, že na počiatku histórie sušenia sliviek stál miestny duchovný, ktorý medzi svojimi farníkmi rozšíril zvyk údenia sliviek. Dlhodobú tradíciu výrobku „suska sechlońska“ dokazuje aj dielo s názvom Ujanowice – wieś powiatu limanowskiego od Jana Ligęzu, vydané v roku 1905 (práca č. 9 Etnografickej komisie Poľskej akadémie umení a vied). Tento zvyk pretrval až do moderných čias a výrobná metóda zostala prakticky nezmenená. Najstaršie sušiace zariadenie, ktoré už nie je v prevádzke, má viac než 100 rokov. Dôkazom pretrvania starej metódy sú aj špeciálne sušiace zariadenia navrhnuté miestnymi výrobcami, ktoré sa ešte stále používajú. Tieto sušiace zariadenia dokonale zapadajú do rázu krajiny v oblasti.

Sušenie a údenie sú také populárne, že na oslavu tejto tradície sa píšu piesne a básne. Príkladom je táto stará pieseň:

„… Oj Sechna, Sechna ty skopciała wiosko, gdyby nie suszarnie byłabyś stolicą …“

(Oj Sechna, začmudená Sechna, keby nie tých pecí, bola by si hlavným mestom …)

Povesť výrobku „suska sechlońska“ dokazujú aj ceny a vyznamenania, ktoré mu boli udelené v rôznych súťažiach: vyznamenanie v súťaži Nasze Kulinarne Dziedzictwo v roku 2000, ocenenie v súťaži Perła 2004 za najlepší poľský regionálny potravinársky výrobok a prvá cena v prieskume Małopolski Smak v roku 2006.

O povesti výrobku, jeho spojení s oblasťou a o tradícii sušenia sliviek vydáva svedectvo aj podujatie Sviatok sušených sliviek (Święto Suszonej Śliwki) zamerané na rôzne druhy sušených sliviek, ktoré sa od roku 2001 koná v Dobrocieszi. Ďalšie potvrdenie dobrej povesti výrobku „suska sechlońska“ predstavuje „turistický chodník za sušenými slivkami“, ktorý s vyznačením slivkových sadov a sušiacich zariadení zaviedli miestne úrady.

Odkaz na uverejnenie špecifikácie:

[Článok 5 ods. 7 nariadenia (ES) č. 510/2006]

http://www.minrol.gov.pl/DesktopDefault.aspx?TabOrgId=1620&LangId=0