ISSN 1725-5236

Úradný vestník

Európskej únie

C 3

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 52
8. januára 2009


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

II   Oznámenia

 

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Komisia

2009/C 003/01

Povolenie štátnej pomoci v rámci ustanovení článkov 87 a 88 Zmluvy o ES — Prípady, ku ktorým nemá Komisia námietky ( 1 )

1

2009/C 003/02

Povolenie štátnej pomoci v rámci ustanovení článkov 87 a 88 Zmluvy o ES — Prípady, ku ktorým nemá Komisia námietky

3

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Komisia

2009/C 003/03

Výmenný kurz eura

4

 

INFORMÁCIE ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

2009/C 003/04

Aktualizácia zoznamu povolení na pobyt uvedených v článku 2 ods. 15 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006, ktorým sa ustanovuje kódex Spoločenstva o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez hranice (Kódex schengenských hraníc) (Ú. v. EÚ C 247, 13.10.2006, s. 1, Ú. v. EÚ C 153, 6.7.2007, s. 5, Ú. v. EÚ C 192, 18.8.2007, s. 11, Ú. v. EÚ C 271, 14.11.2007, s. 14, Ú. v. EÚ C 57, 1.3.2008, s. 31, Ú. v. EÚ C 134, 31.5.2008, s. 14, Ú. v. EÚ C 207, 14.8.2008, s. 12)

5

2009/C 003/05

Aktualizovaný zoznam hraničných priechodov podľa článku 2 ods. 8 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006, ktorým sa ustanovuje kódex Spoločenstva o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez hranice (Kódex schengenských hraníc) (Ú. v. EÚ C 316, 28.12.2007, s. 1, Ú. v. EÚ C 134, 31.5.2008, s. 16, Ú. v. EÚ C 177, 12.7.2008, s. 9, Ú. v. EÚ C 200, 6.8.2008, s. 10)

10

2009/C 003/06

Oznámenie Švajčiarskej konfederácie Európskej komisii na základe ustanovení článku 37 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006, ktorým sa ustanovuje kódex Spoločenstva o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez hranice (Kódex schengenských hraníc)

11

 

V   Oznamy

 

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA SPOLOČNEJ OBCHODNEJ POLITIKY

 

Komisia

2009/C 003/07

Oznámenie o začatí čiastočného predbežného preskúmania antidumpingových opatrení uplatniteľných na dovoz žehliacich dosiek s pôvodom v Čínskej ľudovej republike

14

 

INÉ AKTY

 

Komisia

2009/C 003/08

Uverejnenie žiadosti o zápis do registra podľa článku 6 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 510/2006 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín

17

 

Korigendum

2009/C 003/09

Korigendum k výzve na vyjadrenie záujmu o členstvo vo vedeckých pracovných skupinách Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (Parma, Taliansko) (Ú. v. EÚ C 268, 23.11.2008)

23

 

2009/C 003/10

Poznámka pre čitateľa(pozri vnútornú stranu zadnej obálky)

s3

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

 


II Oznámenia

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV EURÓPSKEJ ÚNIE

Komisia

8.1.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 3/1


Povolenie štátnej pomoci v rámci ustanovení článkov 87 a 88 Zmluvy o ES

Prípady, ku ktorým nemá Komisia námietky

(Text s významom pre EHP)

(2009/C 3/01)

Dátum prijatia rozhodnutia

11. 11. 2008

Číslo pomoci

N 569/07

Členský štát

Španielsko

Región

Galicia

Názov (a/alebo názov príjemcu)

Subvenciones para el fomento de la innovación empresarial en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Galicia

Právny základ

Ley no 13/1986, de 14 de abril, de fomento y coordinación general de la investigación científica y técnica. Ley no 12/1993 del Parlamento de Galicia, de 6 de agosto, de fomento de la investigación y de desarollo tecnológico de Galicia. Orden del 26 de abril de 2007 por la que se establecen las bases para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de las subvenciones correspondientes a los programas sectoriales de Investigación aplicada, PEME I+D, e I+D Suma del Plan Gallego de Investigación, Desarrollo e Innovación Tecnológica (INCITE)

Druh opatrenia

Schéma pomoci

Účel

Výskum a vývoj

Forma pomoci

Priama dotácia

Rozpočet

Celková výška plánovanej pomoci: 100 mil. EUR

Intenzita

100 %

Trvanie

Do 31. 12. 2010

Sektory hospodárstva

Všetky odvetvia

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

Xunta de Galicia

Consellería de Innovación e Industria

Direction de I+D+i

Rúa dos Feans, 7

Local C 15706

Santiago de Compostela

Galicia

ESPAÑA

Ďalšie informácie

Rozhodnutie v autentickom jazykovom znení, z ktorého boli odstránené všetky informácie, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva, je uverejnené na stránke:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Dátum prijatia rozhodnutia

9. 12. 2008

Číslo pomoci

N 557/08

Členský štát

Rakúsko

Región

Názov (a/alebo názov príjemcu)

Banks and Insurance companies

Právny základ

Interbankmarktstärkungsgesetz, Finanzmarktstabilisierungsgesetz

Druh opatrenia

Schéma pomoci

Účel

Pomoc na nápravu závažnej poruchy fungovania hospodárstva, záchrana podnikov v ťažkostiach

Forma pomoci

Garancia, iné formy kapitálovej intervencie

Rozpočet

Celková výška plánovanej pomoci: 90 000 mil. EUR

Intenzita

Trvanie

27. 10. 2008-27. 4. 2009

Sektory hospodárstva

Finančné sprostredkovanie

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

Republic of Austria

Ďalšie informácie

Rozhodnutie v autentickom jazykovom znení, z ktorého boli odstránené všetky informácie, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva, je uverejnené na stránke:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/


8.1.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 3/3


Povolenie štátnej pomoci v rámci ustanovení článkov 87 a 88 Zmluvy o ES

Prípady, ku ktorým nemá Komisia námietky

(2009/C 3/02)

Dátum prijatia rozhodnutia

28. 11. 2008

Číslo pomoci

N 759/07

Členský štát

Taliansko

Región

Puglia

Názov (a/alebo meno príjemcu)

Indennizzi agli allevatori zootecnici per i danni indiretti subiti nell'anno 2004 a causa dell'epidemia di «blue tongue»

Právny základ

Legge Regionale n. 22 del 19 luglio 2006 (articolo 19)

Legge Regionale n. 19 del 2 luglio 2008 (articolo 4)

Ordinanza Interministeriale del 2 aprile 2004 del Ministero della Salute e Ministero dell'Agricoltura sulla profilassi ed indennizzi agli allevatori

Druh opatrenia

Schéma štátnej pomoci

Účel

Náhrady chovateľom regiónu Puglia za straty vzniknuté v dôsledku obmedzení vzťahujúcich sa na premiestňovanie zvierat uložených príslušnými orgánmi a za mimoriadne náklady v roku 2004 z dôvodu epidémie katarálnej horúčky oviec („blue tongue“)

Forma pomoci

Priama dotácia

Rozpočet

Ročne/spolu: 1 873 003,84 EUR

Intenzita

Do výšky 100 %

Trvanie

Náhrady strát a výdavkov vzniknutých od 18. decembra 2004, ktoré sa majú zaplatiť do 18. decembra 2008

Odvetvia hospodárstva

Poľnohospodárstvo

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

Regione Puglia

Lungomare Nazario Sauro 45-47

I-70124 Bari BA

ITALIA

Ďalšie informácie

Talianske orgány stiahli schému pomoci uvedenú v článku 18 zákona Legge Regionale č. 22

Rozhodnutie v autentickom jazykovom znení, z ktorého boli odstránené všetky informácie, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva, je uverejnené na stránke:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/


IV Informácie

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV EURÓPSKEJ ÚNIE

Komisia

8.1.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 3/4


Výmenný kurz eura (1)

7. januára 2009

(2009/C 3/03)

1 euro=

 

Mena

Výmenný kurz

USD

Americký dolár

1,3595

JPY

Japonský jen

126,77

DKK

Dánska koruna

7,4522

GBP

Britská libra

0,90430

SEK

Švédska koruna

10,5763

CHF

Švajčiarsky frank

1,5006

ISK

Islandská koruna

 

NOK

Nórska koruna

9,3915

BGN

Bulharský lev

1,9558

CZK

Česká koruna

26,117

EEK

Estónska koruna

15,6466

HUF

Maďarský forint

266,14

LTL

Litovský litas

3,4528

LVL

Lotyšský lats

0,7069

PLN

Poľský zlotý

3,9747

RON

Rumunský lei

4,0995

TRY

Turecká líra

2,0672

AUD

Austrálsky dolár

1,8831

CAD

Kanadský dolár

1,6061

HKD

Hongkongský dolár

10,5398

NZD

Novozélandský dolár

2,2717

SGD

Singapurský dolár

1,9990

KRW

Juhokórejský won

1 780,13

ZAR

Juhoafrický rand

12,7150

CNY

Čínsky juan

9,2908

HRK

Chorvátska kuna

7,3019

IDR

Indonézska rupia

14 750,58

MYR

Malajzijský ringgit

4,7589

PHP

Filipínske peso

63,150

RUB

Ruský rubeľ

39,9068

THB

Thajský baht

47,351

BRL

Brazílsky real

2,9977

MXN

Mexické peso

18,2717

INR

Indická rupia

66,3640


(1)  

Zdroj: referenčný výmenný kurz publikovaný ECB.


INFORMÁCIE ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

8.1.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 3/5


Aktualizácia zoznamu povolení na pobyt uvedených v článku 2 ods. 15 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006, ktorým sa ustanovuje kódex Spoločenstva o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez hranice (Kódex schengenských hraníc) (Ú. v. EÚ C 247, 13.10.2006, s. 1, Ú. v. EÚ C 153, 6.7.2007, s. 5, Ú. v. EÚ C 192, 18.8.2007, s. 11, Ú. v. EÚ C 271, 14.11.2007, s. 14, Ú. v. EÚ C 57, 1.3.2008, s. 31, Ú. v. EÚ C 134, 31.5.2008, s. 14, Ú. v. EÚ C 207, 14.8.2008, s. 12)

(2009/C 3/04)

Zoznam povolení na pobyt podľa článku 2 ods. 15 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006 z 15. marca 2006, ktorým sa ustanovuje kódex Spoločenstva o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez hranice (Kódex schengenských hraníc), sa uverejňuje na základe informácií poskytnutých Komisii členskými štátmi v súlade s článkom 34 Kódexu schengenských hraníc.

Okrem uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie je mesačná aktualizácia zoznamu k dispozícii aj na internetovej stránke generálneho riaditeľstva pre spravodlivosť, slobodu a bezpečnosť.

NEMECKO

Zmena a doplnenie informácií uverejnených v Úradnom vestníku Európskej únie C 247, 13.10.2006

Oddiel I. „Všeobecne“ sa nahrádza takto:

„—

Aufenthaltserlaubnis

(povolenie na pobyt)

Niederlassungserlaubnis

(povolenie na usadenie sa)

Erlaubnis zum Daueraufenthalt-EG

(povolenie na trvalý pobyt – EÚ)

Aufenthaltskarte für Familienangehörige eines Unionsbürgers oder eines Staatsangehörigen eines EWR-Staates

(pobytová karta pre rodinných príslušníkov občana EÚ alebo občana členského štátu EHP)

Eine vor dem 28. August 2007 ausgestellte ‚Aufenthaltserlaubnis – EU für Familienangehörige von Staatsangehörigen eines Mitgliedstaates der Europäischen Union oder eines EWR-Staates, die nicht Staatsangehörige eines Mitgliedstaates der EU oder des EWR sind‘, gilt gemäß §15 des Gesetzes über die allgemeine Freizügigkeit von Unionsbürgern als Aufenthaltskarte fort

(‚Aufenthaltserlaubnis – EU für Familienangehörige von Staatsangehörigen eines Mitgliedstaates der Europäischen Union oder eines EWR-Staates, die nicht Staatsangehörige eines Mitgliedstaates der EU oder des EWR sind (povolenie na pobyt pre rodinných príslušníkov občana členského štátu EÚ alebo EHP, ktorí nie sú občanmi členského štátu EÚ alebo EHP)‘, ktoré bolo vydané pred 28. augustom 2007 zostáva podľa paragrafu 15 zákona o všeobecnom práve voľného pohybu pre občanov EÚ v platnosti ako pobytová karta)

Fiktionsbescheinigung

(dočasné osvedčenie), v ktorom je označené tretie políčko na strane 3 [‚povolenie na pobyt ostáva platné‘ (§81 ods. 4 AufenthG)]. Vstup sa umožní len v spojení s povolením na pobyt, ktorého platnosť skončila, alebo s vízami. Prvé a druhé políčko vstup bez víz výslovne nepovoľujú.

Aufenthaltserlaubnis für Staatsangehörige der Schweizerischen Eidgenossenschaft und ihre Familienangehörigen, die nicht Staatsangehörige der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind

(povolenie na pobyt pre občanov Švajčiarska a ich rodinných príslušníkov, ktorí nie sú občanmi Švajčiarska)

Na vstup bez víza oprávňujú aj tieto povolenia vydané pred 1. januárom 2005:

Aufenthaltserlaubnis für Angehörige eines Mitgliedstaates der EWG

(povolenie na pobyt pre štátnych príslušníkov členských štátov ES)

Aufenthaltsberechtigung für die Bundesrepublik Deutschland

(povolenie na pobyt v Spolkovej republike Nemecko s neobmedzenou platnosťou)

Aufenthaltsbewilligung für die Bundesrepublik Deutschland

(povolenie na pobyt v Spolkovej republike Nemecko na osobitné účely)

Aufenthaltsbefugnis für die Bundesrepublik Deutschland

(zvláštne povolenie na pobyt v Spolkovej republike Nemecko)

Tieto povolenia nahrádzajú vízum pre vstup bez víza, iba ak sú vydané v pase alebo samostatne v spojení s pasom, nie ako vnútorný doklad nahrádzajúci preukaz totožnosti.

Odklad výkonu vyhostenia (tolerovaný pobyt) ‚Aussetzung der Abschiebung (Duldung)‘ a oprávnenie na prechodný pobyt pre uchádzačov o azyl ‚Aufenthaltsgestattung für Asylbewerber‘ takisto neoprávňujú na vstup bez víza.“

ŠPANIELSKO

Výmena zoznamu uverejneného v Úradnom vestníku Európskej únie C 247, 13.10.2006

Autorización de Regreso

(oprávnenie na opätovný vstup)

Modelo uniforme de permiso de residencia conforme al Reglamento (CE) no 1030/02 del Consejo de 13 de Junio de 2002

[jednotný formát povolení na pobyt v súlade s nariadením Rady (ES) č. 1030/2002 z 13. júna 2002]

Tarjeta de extranjeros „régimen comunitario“

(preukaz cudzinca „režimu Spoločenstva“)

Tarjeta de extranjeros „estudiante“

(„študentský“ preukaz cudzinca)

Lista de personas que participan en un viaje escolar dentro de la Unión Europea

(zoznam osôb zúčastňujúcich sa školských výletov v rámci Európskej únie)

Držitelia nasledujúcich akreditačných preukazov vydaných ministerstvom zahraničných vecí a spolupráce môžu vstúpiť na územie bez víz:

preukaz totožnosti veľvyslanca (červený)

Na prednej strane má nápis „Documento de Identidad Diplomático“ (diplomatický doklad totožnosti) s poznámkou „Embajador/Ambassador“ na ľavej strane; vydáva sa akreditovaným veľvyslancom,

diplomatický preukaz totožnosti (červený)

Na prednej strane má nápis „Documento de Identidad Diplomático“ (diplomatický doklad totožnosti); vydáva sa akreditovanému personálu diplomatických misií s diplomatickým štatútom. Pri vydávaní pasu manželom/manželkám alebo deťom sa do dokladu pridáva F,

konzulárny preukaz totožnosti (tmavozelený)

Na prednej strane má nápis „Documento de Identidad Consular“ (konzulárny doklad totožnosti); vydáva sa konzulárnym úradníkom z povolania akreditovaným v Španielsku. Pri vydávaní pasu manželom/manželkám alebo deťom sa do dokladu pridáva F,

preukaz zamestnanca konzulárneho úradu (svetlozelený)

Na prednej strane má nápis „Tarjeta de Identidad Consular“ (konzulárny preukaz totožnosti); vydáva sa administratívnym pracovníkom konzulárnych úradov akreditovaným v Španielsku. Pri vydávaní pasu manželom/manželkám alebo deťom sa do dokladu pridáva F,

preukaz totožnosti pre administratívnych a technických pracovníkov akreditovaných diplomatických misií (žltý)

Na prednej strane má nápis „Documento de Identidad Diplomático“ (diplomatický doklad totožnosti); vydáva sa administratívnym pracovníkom akreditovaných diplomatických misií. Pri vydávaní pasu manželom/manželkám alebo deťom sa do dokladu pridáva F,

preukaz totožnosti diplomatických, administratívnych a technických pracovníkov medzinárodných organizácií a úradov Európskej únie (modrý)

Na prednej strane má nápis „Documento de Identidad Diplomático“ (diplomatický doklad totožnosti); vydáva sa diplomatickým, administratívnym a technickým pracovníkom akreditovaným v medzinárodných organizáciách a úradoch Európskej únie. Pri vydávaní pasu manželom/manželkám alebo deťom sa do dokladu pridáva F,

preukaz totožnosti domáceho personálu diplomatických misií, konzulárnych úradov, medzinárodných organizácií a úradov Európskej únie a súkromného personálu domácností akreditovaných predstaviteľov diplomatických misií a konzulárnych úradov (sivý)

Na prednej strane má nápis „Documento de Identidad Diplomático“ (diplomatický doklad totožnosti); vydáva sa domácemu personálu diplomatických misií, konzulárnych úradov, medzinárodných organizácií a úradov Európskej únie a súkromnému personálu domácností akreditovaných predstaviteľov diplomatických misií a konzulárnych úradov. Pri vydávaní pasu manželom/manželkám alebo deťom sa do dokladu pridáva F,

preukaz totožnosti rodičov akreditovaného personálu a ich detí vo veku od 18 do 23 rokov (béžový)

Na prednej strane má nápis „Tarjeta de Identidad“ (preukaz totožnosti); vydáva sa rodičom akreditovaného personálu a ich deťom vo veku od 18 do 23 rokov.

MAĎARSKO

Výmena zoznamu uverejneného v Úradnom vestníku Európskej únie C 247, 13.10.2006

Povolenia na pobyt

Bevándoroltak és letelepedettek részére kiadott tartózkodási engedély, matrica nemzeti útlevélben elhelyezve

[povolenie na pobyt držiteľov povolenia na prisťahovanie alebo povolenie na usadenie sa, nálepka v národnom pase; vydáva sa v súlade s nariadením Rady (ES) č. 1030/2002 z 13. júna 2002

Dátum vydania: od 1. júla 2007.

V rubrike MEGJEGYZÉSEK (poznámky) je v prípade nasledujúcich druhov povolení na pobyt uvedené:

a)

„bevándorlási engedély“ – v prípade povolenia na prisťahovanie;

b)

„letelepedési engedély“ – v prípade povolenia na usadenie sa;

c)

„ideiglenes letelepedési engedély“ – v prípade povolenia na prechodný pobyt;

d)

„nemzeti letelepedési engedély“ – v prípade povolenia na usedenie sa v členskom štáte;

e)

„huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező- EK“ – v prípade povolenia na usadenie sa v ES]

Tartózkodási engedély

[povolenie na pobyt – forma karty – v spojení s národným pasom; vydáva sa v súlade s nariadením Rady (ES) č. 1030/2002 z 13. júna 2002]

Tartózkodási engedély

[povolenie na pobyt – forma nálepky – pripojené do národného pasu; vydáva sa v súlade s nariadením Rady (ES) č. 1030/2002 z 13. júna 2002]

Letelepedési engedély

[povolenie na trvalý pobyt – v spojení s národným pasom, v ktorom je uvedené vydanie takéhoto povolenia na trvalý pobyt

Druh: laminátový preukaz

Dátum vydania: v rokoch 2002 – 2004

Platnosť: do 5 rokov od dátumu vydania, najneskôr však do roku 2009]

Tartózkodási engedély az Európai Gazdasági Térség Állampolgárai (EGT) és családtagjai számára

[povolenie na pobyt pre občanov členských štátov Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) a ich rodinných príslušníkov

Druh: laminátový preukaz, dvojstranný papierový doklad vo formáte ID-2 (105 × 75 mm) v obale spracovanom tepelnou lamináciou

Vydáva sa: od roku 2004

Platnosť: do 5 rokov, najneskôr však do 29. júna 2012]

Állandó tartózkodási kártya

[preukaz trvalého pobytu spolu s národným pasom

Dátum zavedenia: 1. júla 2007 na základe zákona I z roku 2007 o vstupe osôb s právom voľného pohybu a pobytu.

V prípade, že sa vydáva občanom členských štátov EHP a ich rodinným príslušníkom s právom trvalého pobytu, platí spolu s národným preukazom totožnosti alebo národným pasom.

V prípade štátnych príslušníkov tretích krajín platí výlučne spolu s národným pasom]

Tartózkodási kártya EGT állampolgár családtagja részére

(pobytová karta pre rodinných príslušníkov štátnych príslušníkov členských štátov EHP)

Deň zavedenia: 1. júla 2007 na základe zákona I z roku 2007 o vstupe osôb s právom voľného pohybu a pobytu; platnosť: najviac päť rokov. Tento dvojstranný papierový doklad je vyhotovený vo formáte ID-2 v obale spracovanom tepelnou lamináciou.

V rubrike „EGYÉB MEGJEGYZÉSEK“ (ďalšie poznámky): „tartózkodási kártya EGT állampolgár családtagja részére“ (pobytová karta pre rodinných príslušníkov štátnych príslušníkov členských štátov EHP)

Tartózkodási kártya magyar állampolgár harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtagja részére

(pobytová karta štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sú rodinnými príslušníkmi maďarských občanov)

Druh: nálepka v národnom pase

Dátum vydania: od 1. júla 2007

Platnosť: 5 rokov odo dňa vydania

Nálepka „Tartózkodási engedély“ („povolenie na pobyt“)

V rubrike „AZ ENGEDÉLY TÍPUSA“ (druh povolenia) je uvedené: „Tartózkodási kártya“ (pobytová karta)

V rubrike „MEGJEGYZÉSEK“ (poznámky): „tartózkodási kártya magyar állampolgár családtagja részére“ (pobytová karta štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sú rodinnými príslušníkmi maďarských občanov)

Humanitárius tartózkodási engedély

[povolenie na pobyt z humanitárnych dôvodov

Druh: forma karty – v spojení s národným pasom; vydáva sa v súlade s nariadením Rady (ES) č. 1030/2002 z 13. júna 2002]

Poznámka:

Povolenie na pobyt z humanitárnych dôvodov, ktoré sa vydáva žiadateľom o azyl (v súlade s paragrafom 29 ods. 1 písm. c) zákona II z roku 2007) alebo osobám so zákazom vstupu a pobytu (v súlade s článkom 25 Dohovoru, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda), oprávňuje držiteľa výlučne na pobyt v Maďarsku, nie však cestovať v rámci EÚ, ani prekračovať vonkajšie hranice.

Ďalšie doklady:

A menedékes személyazonosságát és tartózkodási jogát igazoló dokumentum

[doklad osvedčujúci totožnosť a právo na pobyt príjemcov dočasnej ochrany spolu s národným pasom; vydáva sa v súlade s nariadením Rady (ES) č. 1030/2002 z 13. júna 2002]

Menekült, illetve oltalmazott személyek részére kiadott magyar személyazonosító igazolvány menekültek esetén a konvenciós úti okmánnyal, oltalmazottak esetén a magyar hatóságok által kiállított úti okmánnyal együtt

(doklad totožnosti vydávaný utečencom a osobám s právom na doplnkovú ochranu

V prípade utečencov je platný spolu s cestovným dokladom vydaným v súlade so Ženevským dohovorom z roku 1951.

V prípade osôb s právom na doplnkovú ochranu je platný spolu s cestovným dokladom vydaným osobám s právom na doplnkovú ochranu)

Diáklista

(zoznam osôb zúčastňujúcich sa školských výletov v rámci Európskej únie)

Igazolvány diplomáciai képviselők és családtagjaik részére

(osobitné osvedčenie pre diplomatov a ich rodinných príslušníkov) (preukaz totožnosti diplomata) – v prípade potreby spolu s vízom typu „D“, ktoré vydalo MZV)

Igazolvány konzuli képviselet tagjai és családtagjaik részére

(osobitné osvedčenie pre členov konzulárnych úradov a ich rodinných príslušníkov) (konzulárny preukaz totožnosti) – v prípade potreby spolu s vízom typu „D“, ktoré vydalo MZV)

Igazolvány képviselet igazgatási és műszaki személyzete és családtagjaik részére

(osobitné osvedčenie pre členov administratívneho a technického personálu diplomatických misií a ich rodinných príslušníkov) – v prípade potreby spolu s vízom typu „D“, ktoré vydalo MZV)

Igazolvány képviselet kisegítő személyzete, háztartási alkalmazottak és családtagjaik részére

(osobitné osvedčenie pre služobný personál diplomatických misií, súkromné služobné osoby a ich rodinných príslušníkov, v prípade potreby spolu s vízom typu „D“, ktoré vydalo MZV)


8.1.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 3/10


Aktualizovaný zoznam hraničných priechodov podľa článku 2 ods. 8 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006, ktorým sa ustanovuje kódex Spoločenstva o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez hranice (Kódex schengenských hraníc) (Ú. v. EÚ C 316, 28.12.2007, s. 1, Ú. v. EÚ C 134, 31.5.2008, s. 16, Ú. v. EÚ C 177, 12.7.2008, s. 9, Ú. v. EÚ C 200, 6.8.2008, s. 10)

(2009/C 3/05)

Zoznam hraničných priechodov podľa článku 2 ods. 8 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006 z 15. marca 2006, ktorým sa ustanovuje kódex Spoločenstva o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez hranice (Kódex schengenských hraníc), sa uverejňuje na základe informácií poskytnutých Komisii členskými štátmi v súlade s článkom 34 Kódexu schengenských hraníc.

Okrem uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie je mesačná aktualizácia zoznamu k dispozícii aj na internetovej stránke generálneho riaditeľstva pre spravodlivosť, slobodu a bezpečnosť.

FRANCÚZSKO

Výmena informácií uverejnených v Úradnom vestníku Európskej únie C 177, 12.7.2008, s. 9; v znení opravy v Úradnom vestníku Európskej únie C 200, 6.8.2008, s. 10

Pozemné hranice

Nové hraničné priechody:

so Spojeným kráľovstvom (pravidelná linka cez Lamanšský prieliv):

Gare de St-Pancras International,

Gare d'Ebbsfleet International.

POĽSKO

Zmena a doplnenie informácií uverejnených v Úradnom vestníku Európskej únie C 316, 28.12.2007, s. 1

Oddiel „Morské hranice“ sa nahrádza takto:

„Morské hranice:

(1)

Darłowo

(2)

Dziwnów

(3)

Elbląg

(4)

Frombork

(5)

Gdańsk – Górki Zachodnie

(6)

Gdańsk – Port

(7)

Gdynia

(8)

Hel

(9)

Jastarnia

(10)

Kołobrzeg

(11)

Łeba

(12)

Mrzeżyno

(13)

Międzyzdroje: iba pre občanov EÚ, EHP a Švajčiarskej konfederácie, ktorí cestujú plavidlami zaregistrovanými v EÚ, EHP alebo vo Švajčiarskej konfederácii

(14)

Nowe Warpno

(15)

Świnoujście

(16)

Szczecin-Port

(17)

Trzebież

(18)

Ustka

(19)

Władysławowo“.


8.1.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 3/11


Oznámenie Švajčiarskej konfederácie Európskej komisii na základe ustanovení článku 37 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006, ktorým sa ustanovuje kódex Spoločenstva o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez hranice (Kódex schengenských hraníc)

(2009/C 3/06)

I.   Článok 4 ods. 3 – Sankcie za neoprávnené prekročenie vonkajších hraníc na iných miestach než na hraničných priechodoch alebo v iných časoch než počas stanovených otváracích hodín

V súlade s článkom 37 v spojení s článkom 4 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006 z 15. marca 2006, ktorým sa ustanovuje kódex Spoločenstva o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez hranice (Kódex schengenských hraníc), Švajčiarska konfederácia oznamuje, že každý cudzí štátny príslušník, ktorý vstúpi na územie Švajčiarska alebo opustí územie Švajčiarska bez toho, aby prešiel cez schválený hraničný priechod, bude potrestaný trestom odňatia slobody v trvaní najviac jeden rok alebo peňažným trestom (článok 115 ods. 1 písm. d) federálneho zákona o cudzincoch – FZC, RS 142.20). V prípade okamžitého vykonania vrátenia alebo vyhostenia osoby môže sudca rozhodnúť, že cudzí štátny príslušník nebude stíhaný (článok 115 ods. 4 FZC).

V článku 115 FZC sa ustanovuje:

„Nelegálny vstup, opustenie a pobyt, vykonávanie zárobkovej činnosti bez povolenia

1.   Trestom odňatia slobody v trvaní najviac jeden rok alebo peňažným trestom bude potrestaná každá osoba, ktorá:

a)

poruší ustanovenia o vstupe na územie Švajčiarska (článok 5);

b)

neoprávnene sa zdržiava na území Švajčiarska, najmä po uplynutí doby pobytu, ktorý nepodlieha povoleniu, alebo po uplynutí povolenej doby pobytu;

c)

vykonáva zárobkovú činnosť bez povolenia;

d)

vstúpi na územie Švajčiarska alebo opustí územie Švajčiarska bez toho, aby prešla cez schválený hraničný priechod (článok 7).

2.   Rovnako bude potrestaný cudzí štátny príslušník, ktorý po tom, ako opustil územie Švajčiarska alebo tranzitný priestor švajčiarskeho letiska, vstúpi alebo sa pokúsi vstúpiť na vnútroštátne územie iného štátu, pričom poruší ustanovenia o vstupe uplatniteľné v tomto štáte.

3.   Pokiaľ páchateľ koná z nedbanlivosti, bude potrestaný pokutou.

4.   V prípade okamžitého vykonania vrátenia alebo vyhostenia osoby sa sudca môže rozhodnúť, že cudzí štátny príslušník, ktorý na územie vstúpil alebo ho opustil nelegálne, nebude stíhaný, nebude predvolaný na súd, ani mu nebude uložený trest.“

II.   Článok 21 písm. c) – Možnosť členského štátu stanoviť vo svojom právnom poriadku povinnosť mať pri sebe potvrdenia a doklady alebo byť ich držiteľom

V súlade s článkom 37 v spojení s článkom 21 písm. c) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006 z 15. marca 2006, ktorým sa ustanovuje kódex Spoločenstva o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez hranice (Kódex schengenských hraníc), Švajčiarska konfederácia oznamuje, že švajčiarske právo neustanovuje povinnosť pre cudzích štátnych príslušníkov mať pri sebe potvrdenia a doklady alebo byť ich držiteľom.

III.   Článok 21 písm. d) – Povinnosť štátnych príslušníkov tretej krajiny nahlásiť svoju prítomnosť na území ktoréhokoľvek členského štátu

V súlade s článkom 37 v spojení s článkom 21 písm. d) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006 z 15. marca 2006, ktorým sa ustanovuje kódex Spoločenstva o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez hranice (Kódex schengenských hraníc), Švajčiarska konfederácia oznamuje, že v zásade sú cudzí štátni príslušníci povinní nahlásiť svoju prítomnosť na švajčiarskom území v súlade s článkami 10 až 17 federálneho zákona o cudzincoch zo 16. decembra 2005 (FZC, RS 142.20). Od tejto povinnosti sú oslobodené tieto osoby:

cudzí štátni príslušníci, ktorí nevykonávajú zárobkovú činnosť a nezdržujú sa na území Švajčiarska viac ako 3 mesiace. V zmysle článku 16 FZC sú však osoby, ktoré im poskytujú ubytovanie za úhradu, povinné nahlásiť ich prítomnosť príslušnému kantonálnemu úradu,

cudzí štátni príslušníci, ktorí poskytujú cezhraničné služby alebo vykonávajú zárobkovú činnosť na území Švajčiarska na žiadosť zahraničného zamestnávateľa, pokiaľ svoju činnosť vykonávajú kratšie ako osem dní v kalendárnom roku (článok 14 FZC a článok 14 nariadenia o povolení vstupu, pobyte a vykonávaní zárobkovej činnosti – NVPZČ, RS 142.201). Povinnosť získať povolenie a nahlásiť svoju prítomnosť sa však vzťahuje na tieto odvetvia: stavebníctvo, stavebné inžinierstvo a pomocná stavebná výroba, stravovacie služby, hotelierstvo, priemyselné čistenie a upratovanie a upratovanie domácností, dozor a bezpečnosť, podomový obchod a sexuálny priemysel.

Vnútroštátne ustanovenia týkajúce sa článku 21 písm. d) Kódexu schengenských hraníc:

Federálny zákon o cudzincoch (FZO) zo 16. decembra 2005; RS 142.20

„KAPITOLA 4

Povolenie a prihlásenie

Článok 10

Povolenie v prípade pobytu bez výkonu zárobkovej činnosti

1.   Každý cudzí štátny príslušník sa môže zdržiavať na území Švajčiarska bez povolenia a bez toho, aby vykonával zárobkovú činnosť, tri mesiace, pokiaľ vo víze nie je stanovená kratšia doba pobytu.

2.   Cudzí štátny príslušník, ktorý plánuje dlhší pobyt bez výkonu zárobkovej činnosti, musí byť držiteľom povolenia. O toto povolenie musí požiadať na príslušnom orgáne v plánovanom mieste pobytu pred vstupom do Švajčiarska. Uplatňuje sa článok 17 ods. 2.

Článok 11

Povolenie v prípade pobytu s výkonom zárobkovej činnosti

1.   Každý cudzí štátny príslušník, ktorý má v úmysle vykonávať na území Švajčiarska zárobkovú činnosť, musí byť nezávisle od trvania pobytu držiteľom povolenia. Musí oň požiadať na príslušnom orgáne v plánovanom mieste práce.

2.   Za zárobkovú činnosť sa považuje každá činnosť zamestnanca alebo činnosť samostatnej zárobkovo činnej osoby, z ktorej obyčajne plynie zisk, a to aj napriek tomu, že sa vykonáva bezplatne.

3.   V prípade činnosti zamestnanca predloží žiadosť o povolenie zamestnávateľ.

Článok 12

Povinnosť ohlásiť príchod

1.   Každý cudzí štátny príslušník, ktorý je povinný získať povolenie na krátkodobý pobyt alebo povolenie na krátkodobé usadenie sa, musí ohlásiť svoj príchod na príslušnom orgáne v mieste svojho pobytu alebo práce vo Švajčiarsku, a to pred skončením pobytu, na ktorý sa povolenie nevzťahuje, alebo pred začatím zárobkovej činnosti.

2.   V prípade, že sa usadí v novom kantóne alebo v novej obci, je povinný nahlásiť svoj príchod príslušnému orgánu v novom mieste pobytu.

3.   Federálna rada stanoví lehoty, v ktorých musí byť príchod nahlásený.

Článok 13

Postup udeľovania povolení a ohlasovania príchodu

1.   Každý cudzí štátny príslušník musí pri hlásení svojho príchodu predložiť platný preukaz. Federálna vláda určí výnimky a uznávané preukazy.

2.   Príslušný orgán môže požadovať predloženie výpisu z registra trestov krajiny pôvodu alebo krajiny, odkiaľ cudzí štátny príslušník prichádza, alebo iných dokladov, ktoré sa vyžadujú v rámci postupu.

3.   Cudzí štátny príslušník ohlási svoj príchod až po získaní všetkých dokladov, ktoré vyžaduje príslušný orgán na udelenie povolenia.

Článok 14

Výnimky

Federálna rada môže stanoviť výhodnejšie ustanovenia súvisiace s povinnosťou získať povolenie alebo ohlásiť svoj príchod, najmä v snahe zjednodušiť dočasné cezhraničné poskytovanie služieb.

Článok 15

Povinnosť ohlásiť odchod

Každý cudzí štátny príslušník, ktorý je držiteľom povolenia, je povinný ohlásiť svoj odchod zo Švajčiarska alebo svoj odchod do iného kantónu alebo obce príslušnému orgánu v mieste svojho pobytu.

Článok 16

Povinnosť ubytovateľa

Každý, kto ubytuje cudzieho štátneho príslušníka za úhradu, musí túto skutočnosť nahlásiť príslušnému kantonálnemu orgánu.

Článok 17

Ustanovenie upravujúce pobyt pred vydaním rozhodnutia

1.   Cudzí štátny príslušník, ktorý legálne vstúpi na územie Švajčiarska za účelom prechodného pobytu a ktorý neskôr predloží žiadosť o povolenie na trvalý pobyt, musí počkať na rozhodnutie v zahraničí.

2.   Príslušný kantonálny úrad môže cudziemu štátnemu príslušníkovi počas postupu povoliť zdržiavať sa vo Švajčiarsku, pokiaľ zjavne splnil podmienky vstupu.“

Nariadenie týkajúce sa povoľovania vstupu, pobytu a vykonávania zárobkovej činnosti (NVPZČ) z 24. októbra 2007; RS 142.201

„Článok 14

Cezhraničná zárobková činnosť nepresahujúca osem dní

1.   Cudzí štátni príslušníci, ktorí vo Švajčiarsku poskytujú cezhraničné služby (článok 3) alebo vykonávajú zárobkovú činnosť na základe poverenia zahraničného zamestnávateľa, musia vlastniť povolenie, pokiaľ v kalendárnom roku vykonávajú činnosť viac ako osem dní.

2.   Ak činnosť trvá dlhšie, ako sa plánovalo, pred uplynutím lehoty ôsmich dní sa musí podať priznanie. Po podaní priznania sa môže v zárobkovej činnosti pokračovať do udelenia povolenia, pokiaľ príslušný orgán neprijme iné rozhodnutie.

3.   Cudzí štátni príslušníci musia mať povolenie nezávisle od trvania svojho pobytu, pokiaľ vykonávajú zárobkovú činnosť v niektorom z týchto odvetví:

a)

stavebníctvo, stavebné inžinierstvo a pomocná stavebná výroba;

b)

stravovacie služby, hotelierstvo a priemyselné čistenie a upratovanie a upratovanie domácností;

c)

dozor a bezpečnosť;

d)

podomový obchod v zmysle článku 2 ods. 1 písm. a) a b) federálneho zákona z 23. marca 2001 o podomovom obchode;

e)

sexuálny priemysel.“


V Oznamy

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA SPOLOČNEJ OBCHODNEJ POLITIKY

Komisia

8.1.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 3/14


Oznámenie o začatí čiastočného predbežného preskúmania antidumpingových opatrení uplatniteľných na dovoz žehliacich dosiek s pôvodom v Čínskej ľudovej republike

(2009/C 3/07)

Komisia dostala žiadosť o čiastočné predbežné preskúmanie podľa článku 11 ods. 3 nariadenia Rady (ES) č. 384/96 z 22. decembra 1995 o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskeho spoločenstva (1) (ďalej len „základné nariadenie“).

1.   Žiadosť o preskúmanie

Žiadosť podal vývozca z Čínskej ľudovej republiky, spoločnosť Guangzhou Power Team Houseware Co. Ltd, Guangzhou (ďalej len „žiadateľ“).

Rozsah žiadosti sa obmedzuje len na preskúmanie dumpingu v súvislosti so žiadateľom.

2.   Výrobok

Predmetom preskúmania sú žehliace dosky, tiež voľne stojace, s odsávaním pary alebo bez odsávania a (alebo) s vyhrievaním dosky a (alebo) s ofukom dosky vrátane rukávnikov a ich hlavné časti, t. j. stojany, dosky a podstavce pod žehličku, s pôvodom v Čínskej ľudovej republike (ďalej len „príslušný výrobok“), v súčasnosti zaradené pod kódy KN ex 3924 90 90, ex 4421 90 98, ex 7323 93 90, ex 7323 99 91, ex 7323 99 99, ex 8516 79 70 a ex 8516 90 00. Tieto kódy KN sa uvádzajú len pre informáciu.

3.   Existujúce opatrenia

V súčasnosti je platným opatrením konečné antidumpingové clo uložené nariadením Rady (ES) č. 452/2007 (2) na dovoz žehliacich dosiek s pôvodom okrem iného v Čínskej ľudovej republike.

4.   Dôvody preskúmania

Žiadosť podľa článku 11 ods. 3 je založená na dôkazoch prima facie, ktoré poskytol žiadateľ a z ktorých vyplýva, že okolnosti, na základe ktorých sa opatrenia uložili, sa zmenili, a že tieto zmeny sú trvalého charakteru.

Žiadateľ poskytol dostatočné dôkazy prima facie, že zachovanie uloženého opatrenia na súčasnej úrovni už nie je potrebné na vyrovnanie dumpingu. Žiadateľ poskytol najmä dôkazy prima facie, z ktorých vyplynulo, že v súčasnosti pôsobí v podmienkach trhového hospodárstva, t. j. že spĺňa kritériá stanovené v článku 2 ods. 7 písm. c) základného nariadenia. Žiadateľ preto tvrdí, že jeho normálna hodnota by sa mala stanoviť v súlade s článkom 2 ods. 7 písm. b) základného nariadenia. Z porovnania tejto normálnej hodnoty a jeho vývozných cien do Spoločenstva vyplýva, že dumpingové rozpätie sa zdá byť podstatne nižšie ako súčasná úroveň opatrenia.

Z tohto dôvodu sa zdá, že zachovanie uloženého opatrenia, ktoré bolo založené na predtým stanovenej úrovni dumpingu, na súčasnej úrovni už na vyrovnanie dumpingu nie je potrebné.

5.   Postup stanovenia dumpingu

Keďže Komisia po porade s poradným výborom stanovila, že existujú dostatočné dôkazy na odôvodnenie začatia čiastočného predbežného preskúmania, začína týmto preskúmanie v súlade s článkom 11 ods. 3 základného nariadenia.

Na základe prešetrovania sa stanoví, či spoločnosť v súčasnosti pôsobí v podmienkach trhového hospodárstva, ako je definované v článku 2 ods. 7 písm. c) základného nariadenia, a posúdi sa, či je potrebné zachovať, odstrániť alebo zmeniť a doplniť súčasné opatrenia, pokiaľ ide o žiadateľa.

Ak sa stanoví, že by sa v súvislosti s týmto žiadateľom mali opatrenia odstrániť alebo zmeniť a doplniť, môže byť potrebné zmeniť colnú sadzbu, ktorá sa v súčasnosti uplatňuje na dovoz príslušného výrobku spoločnosťami, ktoré nie sú uvedené v článku 1 nariadenia (ES) č. 452/2007.

a)   Dotazníky

Komisia zašle žiadateľovi a orgánom príslušnej vyvážajúcej krajiny dotazník s cieľom získať informácie, ktoré považuje za potrebné pri prešetrovaní. Tieto informácie by mali byť spolu s podpornými dôkazmi doručené Komisii v lehote stanovenej v ods. 6 písm. a) bode i).

b)   Zber informácií a vypočutia

Všetky zainteresované strany sa týmto vyzývajú, aby oznámili svoje stanoviská, predložili iné informácie ako vyplnené dotazníky a poskytli podporné dôkazy. Tieto informácie musia byť spolu s podpornými dôkazmi doručené Komisii v lehote stanovenej v ods. 6 písm. a) bode i).

Komisia okrem toho môže vypočuť zainteresované strany, ak predložia žiadosť, ktorou preukážu, že existujú konkrétne dôvody, pre ktoré by mali byť vypočuté. Táto žiadosť sa musí predložiť v rámci lehoty stanovenej v ods. 6 písm. a) bode ii).

c)   Trhovohospodárske zaobchádzanie/individuálne zaobchádzanie

V prípade, že spoločnosť poskytne dostatočné dôkazy o tom, že pôsobí v podmienkach trhového hospodárstva, t. j. že spĺňa kritériá ustanovené v článku 2 ods. 7 písm. c) základného nariadenia, normálna hodnota sa stanoví v súlade s článkom 2 ods. 7 písm. b) základného nariadenia. Na tento účel sa v osobitnej lehote stanovenej v ods. 6 písm. b) tohto oznámenia musí predložiť náležite podložená žiadosť. Komisia pošle spoločnosti a orgánom Čínskej ľudovej republiky formulár žiadosti. Žiadateľ môže tento formulár použiť aj na predloženie žiadosti o individuálne zaobchádzanie, t. j. na preukázanie toho, že spĺňa kritériá stanovené v článku 9 ods. 5 základného nariadenia.

d)   Výber krajiny s trhovým hospodárstvom

V prípade, že sa spoločnosti neudelí trhovohospodárske zaobchádzanie, ale spĺňa požiadavky potrebné na stanovenie individuálneho cla v súlade s článkom 9 ods. 5 základného nariadenia, na účely stanovenia normálnej hodnoty v prípade Čínskej ľudovej republiky sa v súlade s článkom 2 ods. 7 písm. a) základného nariadenia použije vhodná krajina s trhovým hospodárstvom. Komisia zvažuje, že na tento účel použije znovu Turecko, ako sa to stalo aj v prípade prešetrovania, ktoré viedlo k uloženiu súčasných opatrení na dovoz príslušného výrobku z Čínskej ľudovej republiky. Zainteresované strany sa týmto vyzývajú, aby sa vyjadrili k vhodnosti tohto výberu v osobitnej lehote stanovenej v ods. 6 písm. c) tohto oznámenia.

Okrem toho, ak je spoločnosti udelené trhovohospodárske zaobchádzanie, môže Komisia v prípade potreby použiť aj zistenia týkajúce sa normálnej hodnoty určenej vo vhodnej krajine s trhovým hospodárstvom, napríklad na účely náhrady akýchkoľvek nespoľahlivých nákladov alebo prvkov cien v Čínskej ľudovej republike, ktoré sú potrebné na stanovenie normálnej hodnoty, ak v Čínskej ľudovej republike nie sú k dispozícii spoľahlivé údaje. Komisia zvažuje použitie Turecka aj na tento účel.

6.   Lehoty

a)   Všeobecné lehoty

i)   Pre strany na prihlásenie, na predloženie vyplnených dotazníkov a akýchkoľvek iných informácií

Všetky zainteresované strany, ak majú byť ich vyjadrenia počas prešetrovania zohľadnené, sa musia prihlásiť Komisii, oznámiť svoje stanoviská a predložiť vyplnený dotazník alebo akékoľvek iné informácie do 40 dní od dátumu uverejnenia tohto oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie, ak nie je uvedené inak. Je potrebné poukázať na skutočnosť, že vykonávanie väčšiny procesných práv stanovených v základnom nariadení závisí od toho, či sa strana prihlási v rámci uvedenej lehoty.

ii)   Vypočutia

V rámci tej istej 40-dňovej lehoty môžu všetky zainteresované strany takisto požiadať o vypočutie Komisiou.

b)   Osobitná lehota na predloženie žiadostí o trhovohospodárske zaobchádzanie/individuálne zaobchádzanie

Náležite podložená žiadosť spoločnosti o trhovohospodárske zaobchádzanie a (alebo) individuálne zaobchádzanie podľa článku 9 ods. 5 základného nariadenia uvedená v ods. 5 písm. c) tohto oznámenia musí byť doručená Komisii do 15 dní od dátumu uverejnenia tohto oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

c)   Osobitná lehota na výber krajiny s trhovým hospodárstvom

Strany prešetrovania môžu mať záujem vyjadriť sa k vhodnosti Turecka, o ktorom sa, ako je uvedené v ods. 5 písm. d) tohto oznámenia, uvažuje ako o krajine s trhovým hospodárstvom na účely stanovenia normálnej hodnoty v prípade Čínskej ľudovej republiky. Tieto pripomienky musia byť Komisii doručené do 10 dní odo dňa uverejnenia tohto oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

7.   Písomné podania, vyplnené dotazníky a korešpondencia

Všetky podania a žiadosti predložené zainteresovanými stranami musia byť vyhotovené písomne (nie v elektronickej forme, ak nie je uvedené inak) a musí sa v nich uvádzať názov, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo a faxové číslo zainteresovanej strany. Všetky písomné podania vrátane informácií požadovaných v tomto oznámení, vyplnených dotazníkov a korešpondencie, ktoré zainteresované strany poskytli ako dôverné, sa označia ako „Limited (3) a v súlade s článkom 19 ods. 2 základného nariadenia sa k nim pripojí znenie, ktoré nemá dôverný charakter, s označením „For Inspection By Interested Parties“.

Adresa Komisie na účely korešpondencie:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H

Office: N-105 4/92

B-1049 Brussels

Fax: (32-2) 295 65 05

8.   Nespolupráca

V prípade, ak ktorákoľvek zo zainteresovaných strán odmietne sprístupniť alebo neposkytne potrebné informácie v rámci uvedených lehôt alebo významnou mierou bráni v prešetrovaní, môžu sa v súlade s článkom 18 základného nariadenia vypracovať pozitívne, príp. negatívne zistenia na základe dostupných skutočností.

Ak sa zistí, že niektorá zo zainteresovaných strán poskytla nepravdivé alebo zavádzajúce informácie, tieto informácie sa nezohľadnia a podľa článku 18 základného nariadenia sa môžu využiť dostupné skutočnosti. Ak zainteresovaná strana nespolupracuje alebo spolupracuje iba čiastočne a zistenia sa preto zakladajú na dostupných skutočnostiach, môže byť výsledok pre túto stranu menej priaznivý ako v prípade, keby bola spolupracovala.

9.   Harmonogram prešetrovania

Prešetrovanie sa ukončí v súlade s článkom 11 ods. 5 základného nariadenia do 15 mesiacov odo dňa uverejnenia tohto oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

10.   Spracovanie osobných údajov

Je potrebné uviesť, že so všetkými osobnými údajmi zozbieranými počas tohto prešetrovania sa bude zaobchádzať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (4).

11.   Úradník pre vypočutie

Je takisto potrebné uviesť, že ak sa zainteresované strany domnievajú, že pri uplatňovaní svojich práv na obhajobu majú ťažkosti, môžu sa obrátiť na úradníka pre vypočutie z GR pre obchod. Pôsobí ako styčná osoba medzi zainteresovanými stranami a útvarmi Komisie, ktorá v prípade potreby ponúka sprostredkovanie v procesných záležitostiach ovplyvňujúcich ochranu ich záujmov v tomto konaní, najmä v súvislosti s nahliadnutím do spisu, ochranou údajov, predĺžením lehôt a spracovaním písomne a/alebo ústne podaných stanovísk. Ďalšie informácie a kontakty môžu zainteresované strany nájsť na internetových stránkach vyšetrovateľa na internetovej adrese GR pre obchod (http://ec.europa.eu/trade).


(1)  Ú. v. ES L 56, 6.3.1996, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 109, 26.4.2007, s. 12.

(3)  Toto označenie znamená, že ide výlučne o interný dokument. Je chránený podľa článku 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie (Ú. v. ES L 145, 31.5.2001, s. 43). Ide o dôverný dokument podľa článku 19 základného nariadenia a článku 6 Dohody Svetovej obchodnej organizácie o uplatňovaní článku VI dohody GATT z roku 1994 (antidumpingová dohoda).

(4)  Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1.


INÉ AKTY

Komisia

8.1.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 3/17


Uverejnenie žiadosti o zápis do registra podľa článku 6 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 510/2006 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín

(2009/C 3/08)

Týmto uverejnením sa poskytuje právo vzniesť námietky proti žiadosti o zápis podľa článku 7 nariadenia Rady (ES) č. 510/2006 (1). Vznesené námietky sa musia Komisii doručiť do šiestich mesiacov po uverejnení tejto žiadosti.

JEDNOTNÝ DOKUMENT

NARIADENIE RADY (ES) č. 510/2006

„RAVIOLE DU DAUPHINÉ“

ES č.: FR-PGI-0005-0583-28.12.2006

CHZO ( X ) CHOP ( )

1.   Názov

„Raviole du Dauphiné“

2.   Členský štát alebo tretia krajina

Francúzsko

3.   Opis poľnohospodárskeho výrobku alebo potraviny

3.1.   Druh výrobku

Trieda 2.7 – Cestoviny

3.2.   Opis výrobku, na ktorý sa vzťahuje názov uvedený v bode 1

Ravioly z Dauphiné („Ravioles du Dauphiné“) sú regionálnou špecialitou. Majú tvar malých štvorčekov. Sú vyrobené z tenkého cesta z jemnej pšeničnej múky a plnené čerstvými syrmi, lisovaným a tepelne spracovaným syrom [Comté (CHOP) a/alebo Emmental français Est-Central (CHZO)] a petržlenom osmaženým na masle.

Výrobný proces je charakterizovaný miesením cesta, premiešaním plnky a spojenia cesta s plnkou. Náplň sa vkladá medzi dve vrstvy cesta („spodná“ a „vrchná“ vrstva cesta), ktoré sú jemne uváľané a navzájom spojené. Tento proces je veľmi rýchly a po ňom sa cesto vkladá do formy, ktorá dá raviolám ich osobitný tvar.

Táto špecialita sa skladá z:

maximálne 55 % veľmi tenkého cesta (približne 0,7 mm) z jemnej pšeničnej múky s veľmi nízkym obsahom popola (pšeničné klíčky), z vody, čerstvých vajec a rastlinného oleja.

a z plnky (maximálne 45 %), ktorá sa skladá zo syra Comté (CHOP) a/alebo zo syra Emmental français Est-Central (CHZO), z čerstvého bieleho syra z kravského mlieka, z petržlenu, čerstvých vajec, soli a masla.

Ravioly z Dauphiné sa predávajú čerstvé (balené v ochrannej atmosfére alebo nie) alebo hlboko zmrazené.

Ravioly z Dauphiné sa predávajú v plátoch po 48 kusov (6 × 8), ktoré sú v prípade čerstvých raviol (balených v ochrannej atmosfére alebo nie) predvykrojené a v prípade hlboko zmrazených raviol oddelené.

Plát váži 60 až 65 gramov, váha jednotlivých taštičiek je teda 1 až 1,5 g.

Organoleptické vlastnosti raviol z Dauphiné sú: tenké a rozplývajúce sa cesto, ako aj vláčna a jemná plnka, charakterizovaná vyváženou chuťou medzi petržlenom a syrmi.

3.3.   Suroviny

Ravioly z Dauphiné neobsahujú farbivá ani konzervačné látky, ani žiadne prímesi ako strúhanku, škrob, zemiakové lupienky a nie sú inak tepelne upravované ako prípadným hlbokým zmrazením.

Suroviny na prípravu cesta

Múka

Používaná múka má:

zrnitosť menšiu ako 200 mikrónov,

obsah popolu v sušine nižší ako 0,50 (múka ≤ typ 45),

vlhkosť v rozmedzí 13 – 16 %,

obsah proteínov v sušine v rozmedzí 9 až 12 %,

neobsahuje žiadne pridané chemické látky.

Čerstvé vajcia

Ostatné zložky:

rastlinné oleje (okrem margarínu a arašidového oleja),

voda,

soľ (nepovinné).

Suroviny na prípravu „plnky“:

Čerstvý syr z kravského mlieka odkvapkaný a pasterizovaný

minimálny obsah tuku v sušine 30 % (alebo podiel tuku z celkovej hmotnosti: minimálne 8,5 %),

podiel syra v plnke: minimálne 30 % plnky.

Lisovaný a tepelne spracovaný syr

Druhy lisovaných a tepelne spracovaných syrov, ktoré možno pri príprave plnky použiť sú výhradne (z dôvodu tradície a chuťových vlastností):

 

Comté (CHOP) a/alebo Emmental français Est-Central (CHZO).

 

Podiel syra v plnke: minimálne 40 % plnky.

Petržlen

Petržlen sa používa v dvoch podobách: čerstvý alebo mrazený, podiel v plnke predstavuje minimálne 4 % plnky. Lyofilizovaný petržlen je zakázaný. Petržlen sa osmaží na masle.

Ostatné zložky:

čerstvé vajcia,

čerstvé maslo,

potravinárska soľ,

povolené koreniny: korenie (korenie, ktoré nebolo ošetrené ionizáciou).

Čerstvé vajcia a čerstvý syr pochádzajú zo zemepisnej oblasti výroby raviol z Dauphiné alebo z nasledujúcich priľahlých departmentov: Drôme, Isère, Ardèche, Loire, Rhône, Ain, Savoie, z viacerých dôvodov:

pri používaní čerstvých surovín (čerstvých vajec, čerstvých syrov) sa vyžadujú pravidelné či dokonca denné dodávky a je teda potrebný aj miestny dodávateľ. Okrem možného hlbokého zmrazenia konečný výrobok neprechádza žiadnym tepelným spracovaním a suroviny sú zmiešané v nezmenenom stave (vajcia, syry). Prísun čerstvých výrobkov a možnosť zaistiť dozor nad dodávateľmi sú teda veľmi dôležité,

táto blízkosť zjednodušuje kontrolu dodávateľov, nakoľko čerstvosť a kvalita surovín musia byť bezchybné,

pri výrobe raviol z Dauphiné sa už od čias ich vzniku používajú miestne zdroje. Spracovatelia odvtedy a bez prerušenia vždy uprednostňovali krátke dodávateľské reťazce s miestnymi dodávateľmi, ktorí spĺňali podmienky spracovateľov, pokiaľ ide o kvalitu a schopnosť reagovať. Za povšimnutie stojí, že výrobcovia čerstvých syrov alebo čerstvých vajec zostali počas dlhých rokov tí istí.

3.4.   Krmivo (len pri výrobkoch živočíšneho pôvodu)

Neuplatňuje sa.

3.5.   Konkrétne kroky pri výrobe, ktoré sa musia uskutočniť vo vymedzenej zemepisnej oblasti

príprava cesta,

príprava plnky,

spojenie cesta a plnky,

prípadné hlboké zmrazenie,

balenie.

3.6.   Osobitné pravidlá pre krájanie, strúhanie, balenie atď.

Balenie (do papieru, kartónu alebo do vaničky s fóliou) sa musí uskutočniť vo vymedzenej zemepisnej oblasti, nakoľko tak krehký výrobok akým sú ravioly sa nedá premiestňovať bez predchádzajúceho zabalenia a to prispieva aj k zachovaniu chuťových vlastností výrobku.

3.7.   Osobitné pravidlá označovania

zemepisný názov: „Raviole du Dauphiné“,

značka CHZO.

4.   Stručné vymedzenie zemepisnej oblasti

Výroba raviol z Dauphiné je lokalizovaná v nasledujúcich výrobných oblastiach:

v departmente Drôme: v obciach d'Alixan, Barbières, La Baume d'Hostun, Beauregard-Baret, Bésayes, Bourg de Péage, Bouvante, Le Chalon, Charpey, Chateauneuf-sur-isère, Châtillon-Saint-Jean, Chatuzange-le-Goubet, Clérieux, Crépol, Echevis, Eymeux, Génissieux, Geyssans, Hostun, Jaillans, Léoncel, Marches, Miribel, Montmiral, La Motte-Fanjas, Mours-Saint-Eusèbe, Oriol-en-Royans, Parnans, Peyrins, Rochechinard, Rochefort-Samson, Romans-sur-Isère, Saint-Bardoux, Saint-Bonnet-de-Valclérieux, Sainte-Eulalie-en-Royans, Saint-Jean-en-Royans, Saint-Laurent-d'Onay, Saint-Laurent-en-Royans, Saint-Martin-le-Colonel, Saint-Michel-sur-Savasse, Saint-Nazaire-en-Royans, Saint-Paul-lès-Romans, Saint-Thomas-en-Royans, Triors, Saint-Vincent-la-Commanderie,

v departmente Isère: v obciach d'Auberives-en-Royans, Beaulieu, Beauvoir-en-Royans, Bessins, Châtelus, Chatte, Chevrières, Choranche, Dionay, Izeron, Montagne, Murinais, Pont-en-Royans, Presles, Rencurel, Saint-André-en-Royans, Saint-Antoine-l'Abbaye, Saint-Appolinard, Saint-Bonnet-de-Chavagne, Saint-Hilaire-du-Rosier, Saint-Just-de-Claix, Saint-Lattier, Saint-Pierre-de-Chérennes, Saint-Marcellin, Saint-Romans, Saint-Sauveur, Saint-Vérand, La Sône, Têche.

5.   Súvislosť so zemepisnou oblasťou

5.1.   Špecifickosť zemepisnej oblasti

Vymedzenie zemepisnej oblasti je úzko spojené s históriou výrobku. V alpských regiónoch dolného Dauphiné (bas Dauphiné) rástla len mäkká pšenica. Početné stáda oviec, kôz a niekoľko kráv dávalo mlieko, z ktorého sa vyrábali syry a poskytovali mäso, sviatočné jedlo určené len pre bohatých mešťanov. Roľníci nosili zožatú pšenicu k miestnemu mlynárovi, ktorý mal dohodu s pekárom o dodávaní múky. Ten im na výmenu dodával chlieb a múku z mäkkej pšenice. Roľníci si nič nekupovali, snáď len soľ, pšenicu vymieňali a základom stravy bola koreňová a iná zelenina.

Pôvod raviol siaha do staroveku, keď ich súčasťou bola ešte repa („rave“). V priebehu storočí sa prísady vyvíjali v závislosti od surovín, ktoré boli v oblasti Dauphiné dostupné, až po recept, ktorý poznáme dnes a to: cesto z múky z mäkkej pšenice a plnka zo syra Comté (CHOP) a/alebo zo syra Emmental français Est central (CHZO), z čerstvého bieleho syra a petržlenu.

Keďže ravioly neobsahujú mäso, boli spočiatku jedlom počas pôstu a neskôr sa podávali počas sviatkov. Ravioly sa rozšírili najmä začiatkom 20-teho storočia, kedy „ravioleuses“ (ženy, ktoré pripravovali ravioly) chodili po statkoch a v predvečer sviatkov pripravovali ravioly.

V roku 1873 sa jedna z nich, matka Maury, usadila v Romans (ktoré je ešte stále hlavným strediskom výroby raviol z Dauphiné), kde prevzala na námestí radnice kaviareň banky. Ako prvá vyrábala ravioly a na mieste ich ponúkala aj na ochutnávku. Ďalšie „ravioleuses“ ju čoskoro nasledovali, napr. matka Fayetová.

Spotrebu raviol prerušila prvá svetová vojna a „ravioleuses“ postupne zmizli.

V roku 1930 ponúkalo ravioly už len niekoľko reštaurácii, medzi nimi aj reštaurácia Emila Trucheta, ktorý sa naučil vyrábať ravioly s pomocou matky Fayetovej.

Emile Truchet zostavil stroj, aby zmodernizoval výrobu raviol. V roku 1953 pán Truchet vyrábal ravioly priamo na trhu v Romans sur Isère. Ravioly mali obrovský úspech, čo sa potvrdilo aj v priebehu nasledujúcich rokov.

Vďaka zostrojeniu prvého stroja na ravioly sa stali ravioly veľmi známe a ich výroba sa veľmi rozšírila.

Podniky, ktoré vyrábajú „Ravioles du Dauphiné“ sa stále nachádzajú v oblasti pôvodu tohto výrobku: v okolí Romans a v oblasti Royannais.

5.2.   Špecifickosť výrobku

Špecifickosť ravioles z Dauphiné je založená na ich osobitných vlastnostiach, výrobnom postupe a dobrej povesti.

Osobitné vlastnosti tohto výrobku sa spájajú s výberom surovín a s miestnym výrobným postupom:

Ravioly sa vyrábajú z vybraných prísad, neobsahujú farbivá ani konzervačné látky ani žiadne prímesi. Výnimočné sú z hľadiska doby varenia, ktorá je, vzhľadom na veľmi tenké cesto z mäkkej pšenice, vo vriacej vode jednu minútu.

Ravioly sa nedajú zameniť s čerstvými cestovinami, lebo sa od nich odlišujú rôznymi kritériami, ktoré im dodávajú výnimočnosť.

cesto z múky z mäkkej pšenice

Jedinou obilninovou zložkou čerstvých cestovín je krupica z tvrdej pšenice (vyhláška č. 5555-1175 z 31. augusta 1955 o cestovinách). Ravioly sa vyrábajú z cesta z múky z mäkkej pšenice z pšeničných klíčkov. Táto múka s veľmi nízkym obsahom popola dáva cestu charakteristickú bielu farbu ako aj jemnú chuť,

tenkosť cesta: použitie múky z mäkkej pšenice ako zložky cesta umožňuje vylisovať veľmi tenké cesto a zmenšiť plochy, kde je cesto zlepené. Vďaka tejto osobitnej vlastnosti sa ravioly rýchlo varia (1 minútu) a rozplývajú sa. Čerstvé cestoviny majú väčšinou cesto hrubé 0,9 až 1,1 mm,

vláčna a jemná plnka, ktorej základ tvoria Comté (CHOP) a/alebo Emmental Français Est-Central (CHZO), čerstvý biely syr a petržlen,

čerstvé výrobky: ravioly sa tepelne upravujú len hlbokým zmrazením, ostatné druhy tepelnej úpravy by mohli zmeniť ich organoleptické kvality. Čerstvé cestoviny sú naopak väčšinou pasterizované, či dokonca až dvakrát pasterizované.

Recept, ktorý sa používa v súčasnosti, je totožný s tradičným receptom, ktorý používali „ravioleuses“ pred tým, ako sa začali používať „stroje na ravioly“, ktoré umožnili zvýšenie výroby a rozšírenie tohto špecifického výrobku.

Povesť raviol z Dauphiné siaha do minulosti.

Slovo raviola pochádza zo slova „rissole“. „Rissoly“ boli smažené guľky z mletého mäsa. Počas pôstu sa však mäso nahrádzalo repou („rave“), z čoho vznikol pojem „ravile“.

Presný pôvod raviol nie je známy, ale výskumy ukazujú, že ravioly sú veľmi staré. Podľa výskumov Frédérica Godefroy sa slovo raviola spomína v texte z roku 1228.

Na jednej strane Godefroy svojimi výskumami [„Dictionnaire de l'ancienne langue française (…), 1891“] preukázal vzťah medzi raviolami a náboženstvom, ako o tom svedčí nasledujúca definícia: „ravile, olle, S. m. kúsok cesta, ktorý obsahuje mleté mäso a počas pôstu repu“.

Postupne sa začali ravioly pripravovať aj počas iných ako náboženských sviatkov. Ravioly sa servírovali ako predjedlo, ale aj po zelenine a hydine (najčastejšie po varenej sliepke) a varili sa v slepačom vývare.

Po vynájdení „stroja na ravioly“, ktorý postupne nahradil prácu „ravioleuses“, sa výrazne zvýšila výroba raviol, pri čom sa stále dodržiaval tradičný recept, základom ktorého bol syr.

Tenké cesto a syrová plnka, jedinečné a pozoruhodné vlastnosti ravioly z Dauphiné pomohli dobyť srdcia mnohých šéfkuchárov, ktorí ich považujú za „pôžitok pre podnebie a chuťový zázrak“.

Raviolu z Dauphiné teda nachádzame v mnohých miestnych receptoch: zapekané ravioly, pečené ravioly ako príloha k šalátom, ravioly na smotane, ravioly so smrčkom, s krevetami atď.

Do roku 1975 zaisťovali výrobu raviol z Dauphiné malí výrobcovia a „ravioleuses“ a vyrobili do 100 ton raviol ročne. Distribučnými sieťami boli vtedy najmä reštaurácie, obchodníci a malé obchody. Na začiatku 90-tych rokov sa trh s raviolami rozšíril do supermarketov a väčších obchodov a dosahoval objem 1 000 ton ročne. Ročný objem výroby raviol z Dauphiné tak dosiahol v roku 1997 viac ako 2 500 ton. Predaj sa odvtedy rozvíja dynamickejšie ako kedykoľvek predtým, keďže v roku 2007 sa predalo viac ako 5 000 ton (5 103 ton od všetkých výrobcov, to je z piatich rôznych oblastí výroby).

5.3.   Príčinná súvislosť medzi zemepisnou oblasťou a akosťou alebo typickou vlastnosťou výrobku (CHOP), alebo špecifickou akosťou, povesťou alebo inou typickou vlastnosťou výrobku (CHZO)

Ravioly z Dauphiné sú starým miestnym a známym výrobkom, ktorý sa vyrába v regióne Dauphiné (prvé texty, ktoré spomínajú raviolu, sú z roku 1228).

Rôzne kulinárske spôsoby prípravy raviol z Dauphiné sa líšili na dedinách jedine použitím miestnych výrobkov a tak v raviolách nájdeme namiesto mäsa, ktoré sa nachádza v iných cestovinách, syr. Aj používanie múky z mäkkej pšenice je dôsledkom možností miestneho poľnohospodárstva, zatiaľ čo klasické cestoviny sa vyrábajú z krupice z tvrdej pšenice.

Rodiny si múku zo svojej pšenice vyzdvihli u pekára a cez sviatky z nej pripravovali: ravioly, „crouzets“, „matafas“, „besiantes“. Ravioly boli súčasťou miestnej kuchyne, pripravovali sa v rodinách a boli sviatočným jedlom s mnohými druhmi úprav.

Ravioly vznikli predovšetkým z tradičnej kultúry a tradičného výrobného postupu regiónu Dauphiné („ravioleuses“).

V 19. storočí sa dobový recept raviol z Dauphiné ustálil a vynález stroja na ravioly umožnil zvýšenie výroby a rozšírenie tohto výrobku.

Presný výber surovín a zachovanie tradičného receptu umožnili uchovať charakteristické vlastnosti ravioly z Dauphiné: veľmi tenké cesto, ktoré umožňuje rýchle varenie a ktoré dodáva raviolám pozoruhodnú rozplývavosť, vláčna náplň s výraznou chuťou.

Ravioly z Dauphiné sú známe ako súčasť kulinárskeho dedičstva Dauphiné. Odvolací súd v Grenoble 14. februára 1989 uznal „Raviole du Dauphiné“ za označenie pôvodu a vyzdvihol predovšetkým osobitosť tohto výrobku, jeho recept a zemepisnú oblasť jeho výroby. Po znaleckom posudku súd uznal, že špecifické vlastnosti zloženia a prípravy robia z „ravioles du Dauphiné“ jedinečný výrobok a zvláštnosť tohto regiónu.

Navyše, raviola z Dauphiné sa uvádza aj v súpise kulinárskeho dedičstva Francúzska, ktorý bol zostavený v roku 1995.

Odkaz na uverejnenie špecifikácie

http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/cdc_igp_raviole_dauph.pdf


(1)  Ú. v. EÚ L 93, 31.3.2006, s. 12.


Korigendum

8.1.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 3/23


Korigendum k výzve na vyjadrenie záujmu o členstvo vo vedeckých pracovných skupinách Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (Parma, Taliansko)

( Úradný vestník Európskej únie C 268 z 23. októbra 2008 )

(2009/C 3/09)

Na strane 22 v „Dátume uzávierky na odoslanie žiadostí“:

namiesto:

„7. januára 2009“

má byť:

„14. januára 2009“.


8.1.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 3/s3


POZNÁMKA PRE ČITATEĽA

Inštitúcie rozhodli, že vo svojich dokumentoch už nebudú uvádzať odkazy na posledné zmeny a doplnenia aktov, na ktoré sa odkazuje.

Pokiaľ nie je uvedené inak, odkazy na akty v uverejnených dokumentoch sa vzťahujú na akty v ich platnom znení.