ISSN 1725-5236

Úradný vestník

Európskej únie

C 331

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 51
31. decembra 2008


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

II   Oznámenia

 

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Komisia

2008/C 331/01

Povolenie štátnej pomoci v rámci ustanovení článkov 87 a 88 Zmluvy o ES — Prípady, ku ktorým nemá Komisia námietky

1

2008/C 331/02

Povolenie štátnej pomoci v rámci ustanovení článkov 87 a 88 Zmluvy o ES — Prípady, ku ktorým nemá Komisia námietky ( 1 )

2

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Komisia

2008/C 331/03

Výmenný kurz eura

5

 

INFORMÁCIE ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

2008/C 331/04

Súhrnné informácie oznámené členskými štátmi o štátnej pomoci poskytnutej v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 1857/2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy na štátnu pomoc pre malé a stredné podniky (MSP) pôsobiace vo výrobe, spracovaní a odbyte poľnohospodárskych výrobkov, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 70/2001

6

2008/C 331/05

Súhrnné informácie oznámené členskými štátmi o štátnej pomoci poskytnutej v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 1857/2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy na štátnu pomoc pre malé a stredné podniky (MSP) pôsobiace vo výrobe, spracovaní a odbyte poľnohospodárskych výrobkov, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 70/2001

9

2008/C 331/06

Informácie oznámené členskými štátmi o štátnej pomoci poskytnutej v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 1628/2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o ES na národnú regionálnu investičnú pomoc ( 1 )

11

 

INFORMÁCIE TRETÍCH ŠTÁTOV

 

Komisia

2008/C 331/07

Oznámenie Švajčiarskej konfederácie Európskej komisii na základe ustanovení článku 34 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006, ktorým sa ustanovuje kódex Spoločenstva o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez hranice (Kódex schengenských hraníc)

13

 

2008/C 331/08

Poznámka pre čitateľa(pozri vnútornú stranu zadnej obálky)

s3

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

 


II Oznámenia

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV EURÓPSKEJ ÚNIE

Komisia

31.12.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 331/1


Povolenie štátnej pomoci v rámci ustanovení článkov 87 a 88 Zmluvy o ES

Prípady, ku ktorým nemá Komisia námietky

(2008/C 331/01)

Dátum prijatia rozhodnutia

19. 11. 2008

Číslo pomoci

NN 14/08 (ex N 502/07)

Členský štát

Španielsko

Región

Castilla y León

Názov (a/alebo meno príjemcu)

Ayuda a «Castileón 2000, SAU»

Právny základ

«Informe favorable de la Comisión Delegada para Asuntos Económicos de la Comunidad Autónoma de Castilla y León sobre la formalización de una pignoración de depósito por “Ade Financiación, S. A.” a favor de la sociedad “Castileón 2000, S.A.U.” para elevar a la Junta de Gobierno de la Comunidad Autónoma de Castilla y León la concesión de la ayuda»

Druh opatrenia

Individuálna štátna pomoc

Účel

Pomoc na záchranu podniku v ťažkostiach

Forma pomoci

Záruka

Rozpočet

2 494 150 EUR

Intenzita

Trvanie

Šesť mesiacov

Odvetvia hospodárstva

Poľnohospodárstvo

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

Ade Financiación, S.A.

Junta de Castilla y León

Calle San Lorenzo no 24

E-47001 Valladolid

Ďalšie informácie

Rozhodnutie v autentickom jazykovom znení, z ktorého boli odstránené všetky informácie, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva, je uverejnené na stránke:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/


31.12.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 331/2


Povolenie štátnej pomoci v rámci ustanovení článkov 87 a 88 Zmluvy o ES

Prípady, ku ktorým nemá Komisia námietky

(Text s významom pre EHP)

(2008/C 331/02)

Dátum prijatia rozhodnutia

14. 11. 2008

Číslo pomoci

N 700/07

Členský štát

Spojené kráľovstvo

Región

Wales

Názov (a/alebo názov príjemcu)

Finance Wales JEREMIE Fund

Právny základ

Section 60 of the Government of Wales Act 2006 and section 1 of the Welsh Development Agency Act 1975

Druh opatrenia

Schéma pomoci

Účel

Rizikový kapitál

Forma pomoci

Poskytnutie rizikového kapitálu

Rozpočet

Celková výška plánovanej pomoci: 150 mil. GBP

Intenzita

Trvanie

2008-31. 12. 2013

Sektory hospodárstva

Všetky odvetvia

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

Finance Wales Plc

Oakleigh House

Park Place

Cardiff CF10 3DQ

United Kingdom

Ďalšie informácie

Rozhodnutie v autentickom jazykovom znení, z ktorého boli odstránené všetky informácie, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva, je uverejnené na stránke:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Dátum prijatia rozhodnutia

12. 11. 2008

Číslo pomoci

N 77/08

Členský štát

Dánsko

Región

Názov (a/alebo názov príjemcu)

Programmet for brugerdreven innovation

Právny základ

Lov om erhvervsfremme § 2, stk. 2 og 3, stk. 2, § 4 stk. 1 og § 22 stk. 1,3 og 4 i lov nr. 602 af 24. juni 2005

Bekendtgørelse nr. 241 af 20. marts 2007

Druh opatrenia

Schéma pomoci

Účel

Výskum a vývoj

Forma pomoci

Priama dotácia

Rozpočet

Ročné plánované výdavky: 94 mil. DKK

Celková výška plánovanej pomoci: 282 mil. DKK

Intenzita

Trvanie

Do 31. 12. 2010

Sektory hospodárstva

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

Erhvervs- og Byggestyrelsen

Dahlerups Pakhus

Langelinie Alle 17

DK-2100 København Ø

Ďalšie informácie

Rozhodnutie v autentickom jazykovom znení, z ktorého boli odstránené všetky informácie, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva, je uverejnené na stránke:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Dátum prijatia rozhodnutia

12. 11. 2008

Číslo pomoci

N 258/08

Členský štát

Nemecko

Región

Saarland

Názov (a/alebo názov príjemcu)

Richtlinien für die Förderung von Entwicklung, Forschung und Innovation im Saarland — EFI Programm

Právny základ

§ 44 Landeshaushaltsordnung des Saarlandes in der Fassung der Bekanntmachung vom 5. November 1999 (Amtsblatt Saarland 2000 S. 194), zuletzt geändert durch Gesetz vom 15. Februar 2006 (Amtsblatt Saarland 2006 S. 474, 530) und die dazu erlassenen Verwaltungsvorschriften (VV-LHO) vom 27. September 2001 (GMBL Saar 2001, S. 553) zuletzt geändert durch Verwaltungsvorschrift vom 20. September 2007 (Amtsblatt Saarland 2007, S. 1889)

Druh opatrenia

Schéma pomoci

Účel

Výskum a vývoj, regionálny rozvoj, zamestnanosť

Forma pomoci

Priama dotácia

Rozpočet

Ročné plánované výdavky: 3,2 mil. EUR

Celková výška plánovanej pomoci: 18,6 mil. EUR

Intenzita

80 %

Trvanie

Do 31. 12. 2013

Sektory hospodárstva

Všetky odvetvia

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

Ministerium für Wirtschaft und Wissenschaft

Franz-Josef-Röder-Straße 17

D-66119 Saarbrücken

Ďalšie informácie

Rozhodnutie v autentickom jazykovom znení, z ktorého boli odstránené všetky informácie, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva, je uverejnené na stránke:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/


IV Informácie

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV EURÓPSKEJ ÚNIE

Komisia

31.12.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 331/5


Výmenný kurz eura (1)

30. decembra 2008

(2008/C 331/03)

1 euro=

 

Mena

Výmenný kurz

USD

Americký dolár

1,4098

JPY

Japonský jen

127,40

DKK

Dánska koruna

7,4506

GBP

Britská libra

0,97420

SEK

Švédska koruna

10,9500

CHF

Švajčiarsky frank

1,4963

ISK

Islandská koruna

 

NOK

Nórska koruna

9,8400

BGN

Bulharský lev

1,9558

CZK

Česká koruna

26,630

EEK

Estónska koruna

15,6466

HUF

Maďarský forint

266,33

LTL

Litovský litas

3,4528

LVL

Lotyšský lats

0,7079

PLN

Poľský zlotý

4,1465

RON

Rumunský lei

4,0202

SKK

Slovenská koruna

30,145

TRY

Turecká líra

2,1606

AUD

Austrálsky dolár

2,0435

CAD

Kanadský dolár

1,7331

HKD

Hongkongský dolár

10,9261

NZD

Novozélandský dolár

2,4448

SGD

Singapurský dolár

2,0325

KRW

Juhokórejský won

1 902,43

ZAR

Juhoafrický rand

13,3931

CNY

Čínsky juan

9,6364

HRK

Chorvátska kuna

7,3348

IDR

Indonézska rupia

15 507,80

MYR

Malajzijský ringgit

4,9040

PHP

Filipínske peso

67,040

RUB

Ruský rubeľ

41,4035

THB

Thajský baht

48,998

BRL

Brazílsky real

3,3127

MXN

Mexické peso

19,3143


(1)  

Zdroj: referenčný výmenný kurz publikovaný ECB.


INFORMÁCIE ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

31.12.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 331/6


Súhrnné informácie oznámené členskými štátmi o štátnej pomoci poskytnutej v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 1857/2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy na štátnu pomoc pre malé a stredné podniky (MSP) pôsobiace vo výrobe, spracovaní a odbyte poľnohospodárskych výrobkov, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 70/2001

(2008/C 331/04)

Číslo pomoci: XA 343/08

Členský štát: Dánsko

Názov schémy štátnej pomoci alebo názov podniku prijímajúceho individuálnu štátnu pomoc: Sundhedsstyring i vildtopdræt

Právny základ: Lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om markedsordninger for landbrugsvarer m.v. (Bemyndigelsesloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 297 af 28. april 2004

Ročné výdavky plánované v rámci schémy štátnej pomoci alebo celková výška individuálnej štátnej pomoci poskytnutej podniku: 300 000 DKK

Maximálna intenzita pomoci: 100 %

Dátum implementácie: Do 1. októbra 2008

Trvanie schémy štátnej pomoci alebo individuálnej štátnej pomoci: Do 30. septembra 2009

Účel pomoci: Cieľom pomoci je prispieť k tomu, aby sa mladá pernatá zver, ktorá sa má vypustiť do prírody na účely lovu, bola zdravou a životaschopnú populáciou vhodnou na ľudskú spotrebu. Vzhľadom na častý výskyt vysokej úmrtnosti mladých jedincov pernatej zveri je cieľom pomoci zostaviť prehľad príčin úmrtia skupiny najmladších jedincov pernatej zveri. Na základe získaných údajov sa vypracujú odporúčania v oblasti starostlivosti o pernatú zver (najmä bažantov) počas prvých troch týždňov života v záujme minimalizácie chovateľských strát.

Konečnými prijímateľmi pomoci sú chovatelia pernatej zveri. Pomoc sa týka len malých a stredných podnikov.

Pomoc patrí pod článok 15 ods. 2 písm. c) nariadenia (ES) č. 1857/2006 a týka sa výdavkov na poradenské služby

Príslušné odvetvie(-a) hospodárstva: Pernatá zver

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc:

Fjerkræafgiftsfonden

Axeltorv 3

DK-1609 Copenhagen V

Internetová stránka: http://www.poultry.dk/ddf/fa.nsf/B2009T.pdf?openfileresource

Ďalšie informácie: —

Číslo pomoci: XA 344/08

Členský štát: Francúzsko

Región: Département du Gers

Názov schémy štátnej pomoci: Programme d'aide en faveur du remplacement des éleveurs gersois

Právny základ:

článok 15 nariadenia (ES) č. 1857/2006,

articles L 1511-1 et suivants, article L 4211-1 du code général des collectivités territoriales,

délibération du Conseil général du Gers du 29 juillet 2008

Ročné výdavky plánované v rámci schémy pomoci alebo celková výška individuálnej štátnej pomoci poskytnutej podniku: 60 000 EUR ročne

Maximálna intenzita pomoci: Miera pomoci bude 35 % nákladov na denné zastupovanie pre mladých poľnohospodárov a 25 % nákladov na denné zastupovanie, pokiaľ ide o ostatných chovateľov, pričom pomoc sa poskytne najviac na 24 dní na rok a na jednotlivý chov

Dátum implementácie: Rok 2008, od dátumu uverejnenia registračného čísla žiadosti o výnimku na internetovej stránke generálneho riaditeľstva pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Európskej komisie

Trvanie schémy štátnej pomoci: Rok 2008

Účel a pravidlá pomoci: Zastupovanie umožňuje poľnohospodárom, ktorých činnosť si vyžaduje každodennú prítomnosť v podniku počas celého roka, aby mali pracovný rytmus a život porovnateľný s pracovníkmi v iných sektoroch hospodárstva. Náklady na túto službu však poľnohospodárov odrádzajú od jej využitia, okrem prípadov, keď je takéto zastupovanie finančne podporované (materská dovolenka, nehoda alebo choroba v rámci súkromného poistenia).

Chovateľom je teda ponúknutá pomoc určená na podporu využitia takýchto služieb. Táto pomoc sa poskytne na pokrytie skutočných nákladov spojených so zastupovaním poľnohospodára z dôvodu choroby, dovolenky alebo účasti na odbornej príprave (okrem odborárskych povinností). Pomoc sa musí poskytnúť prostredníctvom subvencovaných služieb a nesmie zahŕňať priame peňažné platby výrobcom.

V súlade s bodom 4 článku 15 nariadenia o výnimkách v poľnohospodárstve poskytnutie pomoci nebude obmedzené členstvom v združeniach výrobcov alebo iných určených organizáciách. Ak sa pomoc poskytne nejakému združeniu alebo organizácii za službu vykonanú pre poľnohospodára, ktorý nie je jeho (jej) členom, bude prísne obmedzená na náklady súvisiace s poskytnutím služby zastupovania

Príslušné odvetvie(-a) hospodárstva: Všetky poľnohospodárske podniky, pokiaľ poľnohospodár (ktorý svoju činnosť vykonáva ako hlavnú) má byť prítomný v podniku každý deň počas celého roka

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc:

Monsieur le Président du Conseil Général du Gers

Direction de l'Agriculture, de l'Eau et de l'Environnement

81, route de Pessan

F-32000 AUCH

Internetová stránka: http://www.gers-gascogne.com/ovidentia/index.php?tg=oml&file=publication/fich.html&art=1211&cat=33

Číslo pomoci: XA 345/08

Členský štát: Španielsko

Región: Catalonia

Názov schémy štátnej pomoci alebo názov podniku prijímajúceho individuálnu štátnu pomoc: Ayudas para la repoblación ganadera de reproductores bovinos sacrificados por motivo de saneamiento oficial

Právny základ: Orden de 2008, del Departamento de Agricultura, Alimentación y Acción Rural, por la cual se aprueban las bases reguladoras de las ayudas para la reposición de animales reproductores bovinos sacrificados por motivos de saneamiento oficial y se convocan las correspondientes al año 2008

Ročné výdavky plánované v rámci schémy štátnej pomoci: 810 000 EUR ročne

Maximálna intenzita pomoci: Do výšky 500 EUR na náhradu zvieraťa zabitého v dôsledku oficiálneho ozdravenia chovu. Maximálna suma pomoci na každé nahradené zviera predstavuje rozdiel medzi nákupnou cenou nového zvieraťa a celkovou sumou získanou v rámci prípadného poistenia a nákladmi, ktoré sa v dôsledku choroby nevynaložili, ale ku vzniku ktorých za iných okolností došlo, za predpokladu, že brutto hodnota pomoci nepresiahne 100 %

Dátum implementácie: Uvedená schéma štátnej pomoci bude uplatňovať odo dňa uverejnenia evidenčného čísla žiadosti o výnimku na webovej stránke generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, ako sa ustanovuje v nariadení (ES) č. 1857/2006. Vyhláška nadobudne účinnosť po svojom uverejnení v Úradnom vestníku inštitúcie Generalitat de Cataluña, ktoré je naplánované na september 2008

Trvanie schémy štátnej pomoci: Od uverejnenia schémy pomoci v roku 2008 až do 31. decembra 2013

Účel pomoci: Účelom pomoci je odškodniť poľnohospodárov za straty vzniknuté v dôsledku zabitia hovädzieho dobytka rás chovaných na mäso, na mlieko a na býčie zápasy z dôvodu oficiálneho ozdravenia chovu, ako aj pomôcť obnoviť počet plemenných zvierat zodpovedajúci stavu pred vypuknutím choroby, a to v súlade s článkom 10 nariadenia (ES) č. 1857/2006.

Táto pomoc sa udeľuje na účely boja proti tuberkulóze a/alebo brucelóze a preto:

týka sa choroby, ktorej vypuknutie úradne uznali verejné orgány,

je súčasťou povinného programu na úrovni Spoločenstva, ako aj na vnútroštátnej a regionálnej úrovni, ktorého cieľom je predchádzanie uvedeným chorobám a ich odstránenie,

nebude udelená v prípade opatrení, na ktoré by mal niesť náklady daný poľnohospodársky podnik,

nejde o choroby, v prípade ktorých by sa v právnych predpisoch Spoločenstva ustanovovali osobitné poplatky za kontrolné opatrenia,

všetky zvieratá v danom poľnohospodárskom podniku museli byť zabité z dôvodu oficiálneho ozdravenia chovu v rokoch 2007 a 2008. K zabitiu zvierat, ktoré sa majú nahradiť, mohlo dôjsť v roku 2007. táto schéma pomoci spĺňa podmienky ustanovené v článku 10 ods. 8 nariadenia (ES) č. 1857/2006, keďže sa zavedie v období do troch rokov od vzniku straty a vyplatí sa do štyroch rokov od uvedenej udalosti.

Príjemcami tejto pomoci môžu byť len poľnohospodárske podniky, ktoré sú považované za mikro, malé alebo stredné podniky

Príslušné odvetvie(-a) hospodárstva: Hovädzí dobytok rás chovaných na mäso, na mlieko a na býčie zápasy, patriaci pod kód 01.41 (chov dobytka na mlieko) a 01.42 (chov iného dobytka a býkov) systému NACE

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc:

Departamento de Agricultura, Alimentación y acción Rural de la Generalitat de Catalunya

Gran Vía de les Corts Catalanes nos 612-614

E-08007 Barcelona

Internetová stránka: http://www20.gencat.cat/docs/DAR/TR_Tramits/TR01_Ajuts%20i%20subvencions/DAR_05%20Ajus%20pendents%20publicacio/Documents/Fitxers%20estatics/2008267.pdf

Ďalšie informácie: —

Číslo pomoci: XA 349/08

Členský štát: Taliansko

Región: Liguria

Názov schémy štátnej pomoci: Concessione di contributi per le spese relative alla tenuta dei Libri Genealogici e per lo svolgimento dei controlli funzionali del bestiame

Právny základ: Delibera della Giunta Regionale n. 1117 del 12.9.2008«Criteri e modalità di concessione dei contributi previsti dall'art. 1 della legge regionale n. 36/2000 in adeguamento alle disposizioni di regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione» e articolo 1 della legge della Regione Liguria 4 agosto 2000 n. 36 «Norme in materia di associazioni allevatori»

Ročné výdavky plánované v rámci schémy štátnej pomoci: Sumu prideľuje vláda regiónu ročne na základe počtu skontrolovaných zvierat a stajní a podľa životného prostredia a podmienok výroby v oblasti. Na rok 2008 bola suma stanovená na 748 250 EUR

Maximálna intenzita pomoci: Maximálna intenzita pomoci ustanovená v článku 1 regionálneho právneho predpisu č. 36 zo 4. augusta 2000 predstavuje 100 % oprávnených nákladov na vedenie plemenných kníh dobytka a 70 % oprávnených nákladov na vykonávanie testov reprodukčnej schopnosti zvierat [článok 16 ods. 1 písm. a) a b) nariadenia (ES) č. 1857/2006]

Dátum implementácie: Od uverejnenia evidenčného čísla žiadosti o výnimku na internetovej stránke generálneho riaditeľstva pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Európskej komisie

Trvanie schémy štátnej pomoci alebo individuálnej štátnej pomoci: Do 31. decembra 2013

Účel pomoci: Pomocou na vedenie plemenných kníh sa pokrývajú náklady spojené s kontrolami a spracovávaním získaných údajov; činnosti spojené s uskutočňovaním kontrol reprodukčnej schopnosti dobytka zahŕňajú náklady na testovanie, spracovanie údajov a odovzdanie získaných informácií chovateľom dobytka.

Tieto stimuly uvedené v článku 1 regionálneho zákona č. 36 zo 4. augusta 2000 sa poskytujú podľa článku 16 ods. 1 písm. a) a b) nariadenia (ES) č. 1857/2006 v maximálnej miere do 100 % oprávnených nákladov na vedenie plemenných kníh a evidencie zvierat a do 70 %, pokiaľ ide o náklady na testy na určenie výnosnosti dobytka, s výnimkou kontrol, ktoré uskutočňujú majitelia dobytka a bežných kontrol kvality mlieka

Príslušné odvetvie(-a) hospodárstva: Pomoc sa poskytne prostredníctvom chovateľských združení všetkým podnikom zaoberajúcim sa chovom hovädzieho dobytka na území Ligúrie

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc:

Regione Liguria

Dipartimento Agricoltura Protezione Civile e Turismo

Via G. D'Annunzio 113

I-16121 Genova

Internetová stránka: Pre rozhodnutie č. 1117 z 12. septembra 2008:

http://www.agriligurianet.it/Agrinet/DTS_GENERALE/20080916/dgr08_1117.pdf

Pre regionálny právny predpis č. 36/2000:

http://www.regione.liguria.it/leggi/dos/20000036.htm


31.12.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 331/9


Súhrnné informácie oznámené členskými štátmi o štátnej pomoci poskytnutej v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 1857/2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy na štátnu pomoc pre malé a stredné podniky (MSP) pôsobiace vo výrobe, spracovaní a odbyte poľnohospodárskych výrobkov, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 70/2001

(2008/C 331/05)

Číslo pomoci: XA 352/08

Členský štát: Francúzsko

Región: Tieto opatrenia budú takisto môcť byť financované správnymi orgánmi územných celkov (regionálnymi radami a všeobecnými radami), ktoré o to prejavia záujem, za predpokladu, že budú splnené podmienky Národného záručného fondu pre poľnohospodárske katastrofy (Fonds national de garantie des calamités agricoles, FNGCA) týkajúce sa finančnej pomoci a že sa dodržia horné hranie vymedzené v poľnohospodárskom zákonníku (Code rural)

Názov schémy štátnej pomoci: Aides au paiement des primes et cotisations d'assurance afférentes aux dommages causés par plusieurs phénomènes météorologiques, dont au moins à la fois la sécheresse, la grêle, le gel et l'inondation ou l'excès d'eau

Právny základ:

článok 12 nariadenia (ES) č. 1857/2006,

loi 64.706 du 10 juillet 1964,

article L 361-8 du livre III (nouveau) du code rural,

article L 122.7 du code des assurances.

Décret no 2008-270 fixant les modalités d'application de l'article L.361-8 du livre II (nouveau) du code rural en vue de favoriser le développement de l'assurance contre certains risques agricoles

Ročné výdavky plánované v rámci schémy štátnej pomoci: 37 miliónov EUR, ktoré pochádzajú z národného záručného fondu pre poľnohospodárske katastrofy (Fonds national de garantie des calamités agricoles, FNGCA)

Maximálna intenzita pomoci: 35 % z poistného alebo príspevku bez daní a poplatkov, fakturovaného poistencovi a týkajúceho sa záruky, na ktorú je možné získať dotáciu, z fondu FNGCA.

Záruka, na ktorú je možné získať dotáciu, je podmienená minimálne 25 % mierou spoluúčasti v prípade zmlúv týkajúcich sa pestovania len jednej plodiny a 20 % mierou spoluúčasti v prípade zmlúv týkajúcich sa celkovej produkcie poľnohospodárskeho podniku.

V prípade zmlúv s minimálnou alebo vyššou než minimálnou mierou spoluúčasti sa teda záruka, na ktorú je možné získať dotáciu, rovná záruke uvedenej v zmluve a suma poistného, na ktoré je možné získať dotáciu, sa rovná sume netto poistného fakturovaného poistencovi.

V prípade zmlúv s menšou než minimálnou mierou spoluúčasti sa suma poistného, na ktoré je možné získať dotáciu, obmedzuje na sumu netto poistného fakturovaného poistencovi, a to len pokiaľ ide o vyššie vymedzenú záruku, na ktorú je možné získať dotáciu.

Pomoc vo výške 35 % z fondu FNGCA sa zvyšuje o 5 % v prípade mladých poľnohospodárov, ktorí svoju činnosť začali pred menej ako piatimi rokmi.

V prípade kumulácie pomoci z fondu a pomoci zo strany správnych orgánov územných celkov celková miera pomoci v žiadnom prípade nepresiahne 50 % sumy poistného alebo príspevku

Dátum implementácie: Odo dňa doručenia potvrdenia o prijatí Komisiou

Trvanie schémy štátnej pomoci: Do konca roku 2010

Účel pomoci: Podporovať rozvoj poistenia proti rôznym rizikám v poľnohospodárstve. Poistné, na ktoré sa pomoc vzťahuje, sa uvádza v článku 12 nariadenia (ES) č. 1857/2006

Príslušné odvetvia hospodárstva: Všetky poľnohospodárske podniky, s výnimkou veľkých podnikov, ktoré zabezpečujú prvotnú produkciu ovocia, zeleniny, viniča, obilnín, olejnatých a bielkovinových plodín, rastlín, ktorých výťažok sa používa na výrobu parfumov, aromatických rastlín, liečivých rastlín a priemyselných plodín

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc:

Ministère de l'agriculture et de la pêche,

Direction générale des politiques agricole, agro-alimentaire et des territoires,

Bureau du crédit et de l'assurance,

78, rue de Varenne

F-75700 Paris

Internetová stránka: http://agriculture.gouv.fr/sections/thematiques/exploitations-agricoles/assurance-recolte

Číslo pomoci: XA 355/08

Členský štát: Taliansko

Región: Veneto

Názov schémy štátnej pomoci: Progetti formativi rivolti a favore delle piccole medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli

Právny základ: L. 845/1978 «Legge quadro in materia di formazione professionale»;

L.R. n. 10 del 30 gennaio 1990«Ordinamento del sistema della formazione professionale e organizzazione delle politiche regionali del lavoro»;

Deliberazione della Giunta Regionale n. 2327 del 8 agosto 2008

Ročné výdavky plánované v rámci schémy štátnej pomoci: 1 500 000 EUR

Maximálna intenzita pomoci: Intenzita pomoci je stanovená v nariadení (ES) č. 1857/2006 pre činnosti uvedené v článku 15.

Maximálna intenzita pomoci: Do výšky 100 % oprávnených nákladov, na základe ceny za hodinu školenia, ktorá je stanovená na 130 EUR/hod

Dátum implementácie: Rozhodnutie regionálnej rady z 8. augusta 2008 uverejnené v Official Gazette of the Veneto Region (Úradný vestník oblasti Veneto) č. 70 z 22. augusta 2008 a na internetovej stránke oblasti Veneto 27. augusta 2008 a odo dňa uverejnenia registračného čísla žiadosti o výnimku na internetovej stránke Generálneho riaditeľstva Komisie pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

Trvanie schémy štátnej pomoci: Od 1. januára 2009 do 31. decembra 2011

Účel pomoci: Podľa článku 15 nariadenia (ES) č. 1857/2006 bude pomoc slúži na poskytovanie prebiehajúcich školení poľnohospodárov a osôb pracujúcich v poľnohospodárstve. Do pomoci sú zahrnuté tieto typy školení:

školenie na získanie povolenia nakupovať a používať prípravky na ochranu rastlín,

odborná príprava, na základe ktorej je možné získať kvalifikáciu v obchodnej sfére alebo osvedčenie o spôsobilosti podľa platných právnych predpisov a v prípade ktorej má rozhodujúci odbornosť alebo zdokonaľovania zručností kľúčový význam,

školenia na poskytnutie nových poznatkov alebo na zdokonalenie vedomostí v danej oblasti,

školenia s cieľom nadobudnú dostatočné „profesijné zručnosti“, ako sa stanovuje v právnych predpisoch Spoločenstva a/alebo osvedčenia uvedené v legislatívnom výnose 99/2004 (profesionálny poľnohospodár)

Príslušné odvetvia hospodárstva: Poľnohospodárstvo – prvovýroba poľnohospodárskych výrobkov

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc:

Segreteria Regionale attività produttive, istruzione e formazione

Rio dei Tre Ponti Dorsoduro, 3

I-Venezia

Tel. (39) 412 791 560

Fax (39) 412 791 550

e-mail: segr.regapif@regione.veneto.it

Internetová stránka: http://www.regione.veneto.it/Bandi+Avvisi+Concorsi/Bandi

Sommario Bandi — Sito Ufficiale della Regione Veneto

Ďalšie informácie: Viac informácií získate na:

Direzione Regionale Formazione

Via Allegri 29

I-30174 Venezia-Mestre

Tel. (39) 412 795 029-5030

Fax (39) 412 795 085

e-mail: dir.formazione@regione.veneto.it

Číslo pomoci: XA 369/08

Členský štát: Spojené kráľovstvo

Región: Northern Ireland

Názov schémy štátnej pomoci alebo názov podniku prijímajúceho individuálnu štátnu pomoc: National Fallen Stock Scheme (Northern Ireland)-Collection of Aborted Material Pilot Scheme

Právny základ: The Animal By-Products Regulations Northern Ireland 2003 (SR 2003 No 495) and Regulation (EC) No 1774/2002 laying down health rules concerning animal by-products not intended for human consumption requires Member States to ensure adequate arrangements are in place to enable aborted material to be disposed of in accordance with those Regulations

Ročné výdavky plánované v rámci tejto schémy: 0,05 milióna libier šterlingov

Maximálna intenzita pomoc: Intenzita pomoci v prípade výdavkov na prepravu potratených plodov z podnikov zmluvným prepravcom je až 100 % podľa článku 16 písm. d) nariadenia (ES) č. 1857/2006.

Intenzita pomoci v prípade výdavkov na likvidáciu spracovaním alebo spálením potratených plodov zmluvným likvidátorom je až 75 % podľa článku 16 písm. d) nariadenia (ES) č. 1857/2006

Dátum začiatku realizácie:

Trvanie schémy štátnej pomoci alebo individuálnej štátnej pomoci: Schéma sa na základe postupnosti javov skončí 29. marca 2009 alebo po vyčerpaní rozpočtu

Účel pomoci: Poľnohospodárstvo, lesné a rybné hospodárstvo. Článok 16 písm. d) nariadenia (ES) č. 1857/2006

Príslušné odvetvia hospodárstva: Malé a stredné podniky, ktoré sa zúčastňujú na prvovýrobe poľnohospodárskych produktov

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc:

Department of Agriculture and Rural Development

TB/BR Policy Branch

Room 657B Dundonald House

Upper Newtownards Road

Belfast

BT4 3SB

Ireland

Internetová stránka: http://www.dardni.gov.uk/index/animal-health/animal-diseases/br/free-collection-and-removal-of-aborted-material-scheme.htm

Ďalšie informácie: —


31.12.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 331/11


Informácie oznámené členskými štátmi o štátnej pomoci poskytnutej v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 1628/2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o ES na národnú regionálnu investičnú pomoc

(Text s významom pre EHP)

(2008/C 331/06)

Číslo pomoci

XR 63/08

Členský štát

Slovensko

Región

87(3)(a)

Názov schémy štátnej pomoci alebo názov podniku prijímajúceho doplnok pomoci poskytovanej ad hoc

Schéma štátnej pomoci pre zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzaní progresívnych technológií v energetike priamou formou pomoci

Právny základ

Nariadenie Komisie (ES) č. 1628/2006

Usmernenia pre národnú regionálnu pomoc na roky 2007 – 2013

Zákon č. 231/1999 Z. z

Zákon č. 523/2004 Z. z.

Zákon č. 575/2001 Z. z. o

Druh opatrenia

Schéma pomoci

Ročné plánované výdavky

450,71 mil. SKK

Maximálna intenzita pomoci

50 %

V súlade s článkom 4 nariadenia

Dátum implementácie

25. 3. 2008

Trvanie

31. 12. 2013

Sektory hospodárstva

Všetky sektory oprávnené na regionálnu investičnú pomoc

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

Ministerstvo hospodárstva SR

Mierová 19

SK-827 15 Bratislava

Internetová adresa, na ktorej je schéma štátnej pomoci uverejnená

http://www.justice.gov.sk

Ďalšie informácie


Číslo pomoci

XR 64/08

Členský štát

Slovensko

Región

87(3)(a)

Názov schémy štátnej pomoci alebo názov podniku prijímajúceho doplnok pomoci poskytovanej ad hoc

Schéma štátnej pomoci na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu do ucelených produktov cestovného ruchu s celoročným využitím

Právny základ

Nariadenie Komisie (ES) č. 1628/2006

Usmernenia pre národnú regionálnu pomoc na roky 2007 – 2013

Zákon č. 231/1999 Z. z

Zákon č. 523/2004 Z. z.

Zákon č. 575/2001 Z. z. o

Druh opatrenia

Schéma pomoci

Ročné plánované výdavky

566,256 mil. SKK

Maximálna intenzita pomoci

50 %

V súlade s článkom 4 nariadenia

Dátum implementácie

25. 3. 2008

Trvanie

31. 12. 2013

Sektory hospodárstva

Všetky sektory oprávnené na regionálnu investičnú pomoc

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

Ministerstvo hospodárstva SR

Mierová 19

SK-827 15 Bratislava

Internetová adresa, na ktorej je schéma štátnej pomoci uverejnená

http://www.justice.gov.sk

Ďalšie informácie


Číslo pomoci

XR 115/08

Členský štát

Španielsko

Región

Comunidad Valenciana

Názov schémy štátnej pomoci alebo názov podniku prijímajúceho doplnok pomoci poskytovanej ad hoc

Incentivos autonómicos a la inversión en la Comunitat Valenciana

Právny základ

Orden de 6 de agosto de 2008, de la Consellería de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se regula la concesión de Incentivos Autonómicos a la inversión en la Comunitat Valenciana

Druh opatrenia

Schéma pomoci

Ročné plánované výdavky

10 mil. EUR

Maximálna intenzita pomoci

30 %

V súlade s článkom 4 nariadenia

Dátum implementácie

8. 8. 2008

Trvanie

31. 12. 2013

Sektory hospodárstva

Všetky sektory oprávnené na regionálnu investičnú pomoc

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

Dirección General de Economía

C/ Palau no 14

E-46003 Valencia

Internetová adresa, na ktorej je schéma štátnej pomoci uverejnená

http://www.docv.gva.es/portal/portal/2008/08/08/pdf/2008_9930.pdf

Ďalšie informácie


INFORMÁCIE TRETÍCH ŠTÁTOV

Komisia

31.12.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 331/13


Oznámenie Švajčiarskej konfederácie Európskej komisii na základe ustanovení článku 34 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006, ktorým sa ustanovuje kódex Spoločenstva o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez hranice (Kódex schengenských hraníc)

(2008/C 331/07)

I.   Písmeno a) – Zoznam povolení na pobyt

Švajčiarska konfederácia vydáva tieto povolenia na pobyt:

národné vízum kategórie D s poznámkou „rovnocenné povoleniu na pobyt“,

preukaz cudzinca L (povolenie na krátkodobý pobyt, povolenie na pobyt typu L, fialový),

preukaz cudzinca B (povolenie na prechodný pobyt typu B, vydávané v troch alebo štyroch jazykových verziách, sivý),

preukaz cudzinca C (povolenie na trvalý pobyt typu C, zelený),

preukaz cudzinca Ci (povolenie na pobyt typu Ci pre manžela/manželku a deti – do 25 rokov – úradníkov medzinárodných organizácií a pracovníkov zahraničných zastupiteľstiev vo Švajčiarsku, ktorí vykonávajú zárobkovú činnosť na švajčiarskom trhu práce, červený),

preukazy (povolenia na pobyt) vydané federálnym ministerstvom zahraničných vecí:

preukaz typu „B“ (s ružovým pásom): vedúci stálych alebo osobitných diplomatických misií, pracovníci vedenia medzinárodných organizácií a rodinní príslušníci s rovnakým postavením,

preukaz typu „C“ (s ružovým pásom): diplomatickí pracovníci stálych alebo osobitných diplomatických misií, úradníci medzinárodných organizácií a rodinní príslušníci s rovnakým postavením,

preukaz typu „D“ (s modrým pásom): administratívni a technickí pracovníci stálych alebo osobitných diplomatických misií a rodinní príslušníci s rovnakým postavením,

preukaz typu „D“ (s hnedým pásom): profesionálni úradníci medzinárodných organizácií a rodinní príslušníci s rovnakým postavením,

preukaz typu „E“ (s fialovým pásom): služobný personál stálych a osobitných diplomatických misií, úradníci všeobecných oddelení medzinárodných organizácií a rodinní príslušníci s rovnakým postavením,

preukaz typu „F“ (so žltým pásom): súkromný personál do domácností pracovníkov stálych alebo osobitných diplomatických misií, konzulárnych úradov a súkromný personál do domácností úradníkov medzinárodných organizácií,

preukaz typu „G“ (s tyrkysovým pásom): úradníci medzinárodných organizácií (pracovná zmluva na dobu určitú) a rodinní príslušníci s rovnakým postavením,

preukaz typu „H“ (s bielym pásom): osoby bez výsad a imunít oprávnené sprevádzať pracovníkov stálych alebo osobitných diplomatických misií a konzulátov, spolupracovníci medzinárodných organizácií, ktorí nie sú ich úradníkmi,

preukaz typu „I“ (s olivovozeleným pásom): pracovníci Medzinárodného červeného kríža, ktorí nie sú štátnymi príslušníkmi Švajčiarska, a rodinní príslušníci s rovnakým postavením,

preukaz typu „K“ (s ružovým pásom): vedúci kariérni konzulárni pracovníci, kariérni konzulárni pracovníci a rodinní príslušníci s rovnakým postavením,

preukaz typu „K“ (s modrým pásom): kariérni konzulárni zamestnanci a rodinní príslušníci s rovnakým postavením,

preukaz typu „K“ (s fialovým pásom): služobný personál kariérnych konzulárnych zastúpení a rodinní príslušníci s rovnakým postavením,

preukaz typu „K“ (s bielym pásom): vedúci honorárni konzulárni pracovníci,

preukaz typu „L“ (s pásom pieskovej farby): pracovníci Medzinárodnej federácie spoločností Červeného kríža a Červeného polmesiaca, ktorí nie sú štátnymi príslušníkmi Švajčiarska, a rodinní príslušníci s rovnakým postavením,

preukaz typu „O“ (so sivým pásom): pracovníci Generálnej delegácie Palestíny a Stálej pozorovateľskej misie Palestíny, ktorí nie sú štátnymi príslušníkmi Švajčiarska, a rodinní príslušníci s rovnakým postavením,

preukaz typu „S“ (so zeleným pásom): pracovníci stálych a osobitných diplomatických misií a úradníci medzinárodných organizácií, ktorí sú štátnymi príslušníkmi Švajčiarska,

potvrdenie o vymenovaní pre vedeckých pracovníkov CERN, ktorí nie sú štátnymi príslušníkmi Švajčiarska,

potvrdenie pre rodinných príslušníkov vedeckých pracovníkov CERN, ktorí nie sú štátnymi príslušníkmi Švajčiarska,

preukaz typu „P“ (s modrým pásom): vedeckí pracovníci CERN, ktorí nie sú štátnymi príslušníkmi Švajčiarska, a rodinní príslušníci s rovnakým postavením.

II.   Písmeno b) – Zoznam hraničných priechodov

Hraničné priechody na letiskách:

Bâle-Mulhouse

Genève-Cointrin

Zürich

Saint-Gall-Altenrhein SG

Bern-Belp

Granges

La-Chaux-de-Fond-Les Eplatures

Lausanne-La Blécherette

Locarno-Magadino

Lugano-Agno

Samedan

Sion.

Pozemné hraničné priechody pre cestnú dopravu:

Sennwald SG – Ruggell FL

Haag SG – Bendern FL

Buchs SG – Schaan FL

Sevelen SG – Vaduz FL

Trübbach SG – Balzers FL

Sevelen SG – Vaduz FL (pozemné hraničné priechody výlučne pre chodcov a cyklistov)

Trübbach SG – Balzers FL (pozemné hraničné priechody výlučne pre chodcov a cyklistov).

III.   Písmeno c) – Referenčné sumy stanovené na prekračovanie vonkajších hraníc krajiny

V švajčiarskom zákone o cudzincoch zo 16. decembra 2005 (RS 142.20) sa stanovuje, že cudzí štátny príslušník musí mať potrebné peňažné prostriedky na svoj pobyt, pričom však neuvádza bližšie pravidlá. Administratívna prax je takáto:

cudzí štátny príslušník, ktorý si sám hradí náklady na svoj pobyt vo Švajčiarsku, musí mať okolo 100,00 CHF na deň. Študent, ktorý sa môže preukázať platným študentským preukazom, musí mať okolo 30,00 CHF na deň,

cudzí štátny príslušník, ktorý býva u súkromnej osoby, môže preukázať prostriedky na živobytie prostredníctvom písomnej záruky hostiteľa vo Švajčiarsku. Príslušný orgán vydá predbežné oznámenie o platobnej schopnosti hostiteľa. Písomná záruka zahrňuje neuhradené náklady, ktoré hradí samospráva alebo súkromní poskytovatelia zdravotných služieb počas pobytu cudzieho štátneho príslušníka, t. j. náklady na živobytie, náklady na úraz, chorobu, ako aj náklady na spiatočnú cestu, a znamená neodvolateľné uznanie dlhu stanoveného na 30 000,00 CHF. Poskytovateľmi záruky môžu byť plnoleté osoby, ktoré sú štátnymi príslušníkmi Švajčiarska alebo Lichtenštajnského kniežatstva, a žijú v jednom z týchto štátov, plnoleté osoby, ktoré majú platné povolenie na pobyt (výlučne povolenie B) alebo povolenie usadiť sa a právnické osoby zapísané v obchodnom registri.

IV.   Písmeno d) – Vnútroštátne útvary zodpovedné za kontrolu hraníc

kantonálna polícia z kantónov Ženeva, Zürich, Bern, Soleure, Vaud, Valais, Saint-Gall a Grisons,

pohraničná stráž: pohraničná stráž vykonáva kontrolu osôb na hraniciach buď v rámci bežných úloh, alebo na základe dohôd uzavretých medzi Federálnym ministerstvom financií a kantónmi (článok 23 ods. 2 nariadenia o postupe pre vstup a víza, OPEV, RS 142.204).

V.   Písmeno e) – Vzory preukazov, ktoré vydáva ministerstvo zahraničných vecí

Preukaz typu „B“ (s ružovým pásom)

Preukaz typu „C“ (s ružovým pásom)

11008

Image

Image

Preukaz typu „D“ (s modrým pásom)

11009

Image

Image

Preukaz typu „D“ (s hnedým pásom)

Nový

11010

Image

Image

Preukaz typu „O“ (so sivým pásom)

11011

Image

Image

Preukaz typu „E“ (s fialovým pásom)

Starý

11012

Image

Image

Preukaz typu „F“ (so žltým pásom)

Starý

11013

Image

Image

Preukaz typu „K“ (s ružovým pásom)

11014

Image

Image

Preukaz typu „K“ (s modrým pásom)

11015

Image

Image

Preukaz typu „K“ (s fialovým pásom)

11016

Image

Image

Preukaz typu „K“ (s bielym pásom)

11017

Image

Image

Preukaz typu „S“ (so zeleným pásom)

S poznámkou o švajčiarskom občianstve

11018

Image

Image

Preukaz typu „G“ (s tyrkysovým pásom a bielym pruhom)

11019

Image

Image

Preukaz typu „H“ (s bielym pásom)

Nový

11020

Image

Image

Preukaz typu „I“ (s olivovo-zeleným pásom)

11888

Image

Image

Preukaz typu „L“ (s pásom pieskovej farby)

11889

Image

Image

Nové preukazy:

Preukaz typu „E“ (s fialovým pásom)

Nový

32296

Image

Image

Poznámka: Nahradí starý preukaz typu 5 (č. položky: 11012).

Č. položky

Predná strana

Zadná strana

Preukaz typu „F“ (so žltým pásom)

Nový

32297

Image

Image

Poznámka: Nahradí starý preukaz typu 6 (č. položky: 11013).

Preukaz typu „P“ (s modrým pásom s bielym pruhom)

Nový

32331

Image

Image

Poznámka: Bude sa vydávať od roku 2009.


31.12.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 331/s3


POZNÁMKA PRE ČITATEĽA

Inštitúcie rozhodli, že vo svojich dokumentoch už nebudú uvádzať odkazy na posledné zmeny a doplnenia aktov, na ktoré sa odkazuje.

Pokiaľ nie je uvedené inak, odkazy na akty v uverejnených dokumentoch sa vzťahujú na akty v ich platnom znení.