ISSN 1725-5236

Úradný vestník

Európskej únie

C 302

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 51
25. novembra 2008


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

II   Oznámenia

 

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Komisia

2008/C 302/01

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Prípad COMP/M.5328 – Goldman Sachs/Appliances Components Company/Bianchi Vending/Finder) ( 1 )

1

2008/C 302/02

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Prípad COMP/M.4996 – Carlson/Rezidor) ( 1 )

1

2008/C 302/03

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Prípad COMP/M.5359 – Tessenderlo Chemie/SPV/IPCHL/T-POWER JV) ( 1 )

2

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Komisia

2008/C 302/04

Výmenný kurz eura

3

 

INFORMÁCIE ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

2008/C 302/05

Informácie oznámené členskými štátmi o štátnej pomoci poskytnutej v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 70/2001 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o ES na štátnu pomoc malým a stredným podnikom

4

2008/C 302/06

Informácie oznámené členskými štátmi o štátnej pomoci poskytnutej v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 1628/2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o ES na národnú regionálnu investičnú pomoc ( 1 )

5

2008/C 302/07

Oznámenie Komisie podľa článku 16 ods. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 o spoločných pravidlách prevádzky leteckých dopravných služieb v Spoločenstve — Záväzky služby vo verejnom záujme v súvislosti s pravidelnými leteckými dopravnými službami ( 1 )

7

2008/C 302/08

Oznámenie Komisie podľa článku 17 ods. 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 o spoločných pravidlách prevádzky leteckých dopravných služieb v Spoločenstve — Výzva na predkladanie ponúk v súvislosti s prevádzkou pravidelných leteckých dopravných služieb v súlade so záväzkami služby vo verejnom záujme ( 1 )

8

 

V   Oznamy

 

ADMINISTRATÍVNE POSTUPY

 

Komisia

2008/C 302/09

Výzva na predkladanie návrhov v rámci pracovného programu na rok 2009 Ľudia siedmeho rámcového programu ES v oblasti výskumu, technického vývoja a demonštračných aktivít

9

 

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

 

Komisia

2008/C 302/10

Opätovné oznámenie predbežného oznámenia o koncentrácii (Vec COMP/M.5168 – EADS/SSTL) ( 1 )

10

2008/C 302/11

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec COMP/M.5383 – Salzgitter/Norddeutsche Affinerie) — Vec, ktorá môže byť posúdená v zjednodušenom konaní ( 1 )

11

2008/C 302/12

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec COMP/M.5407 – CSN/ITOCHU/Nacional Minérios) — Vec, ktorá môže byť posúdená v zjednodušenom konaní ( 1 )

12

 

2008/C 302/13

Poznámka pre čitateľa(pozri vnútornú stranu zadnej obálky)

s3

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

 


II Oznámenia

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV EURÓPSKEJ ÚNIE

Komisia

25.11.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 302/1


Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii

(Prípad COMP/M.5328 – Goldman Sachs/Appliances Components Company/Bianchi Vending/Finder)

(Text s významom pre EHP)

(2008/C 302/01)

Dňa 30. októbra 2008 sa Komisia rozhodla neoponovať voči vyššie spomínanej oznámenej koncentrácii a vyhlásiť ju za kompatibilnú so spoločným trhom. Toto rozhodnutie je založené na článku 6 odsek 1 písmeno b) nariadenia Rady (ES) č. 139/2004. Úplný text rozhodnutia je dostupný iba v angličtine a bude dostupný verejnosti po tom, ako budú odstránené akékoľvek obchodné tajomstvá, ktoré by mohol obsahovať. Prístupný bude na:

webovej stránke Europa competition (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Táto webová stránka poskytuje rôzne možnosti pomoci na lokalizáciu individuálnych rozhodnutí o fúziách, vrátane názvu spoločnosti, čísla prípadu, dátumu a sektorových indexov,

v elektronickej forme na webovej stránke EUR-Lex pod číslom dokumentu 32008M5328. EUR-Lex je počítačový dokumentačný systém práva Európskeho spoločenstva (http://eur-lex.europa.eu).


25.11.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 302/1


Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii

(Prípad COMP/M.4996 – Carlson/Rezidor)

(Text s významom pre EHP)

(2008/C 302/02)

Dňa 31. októbra 2008 sa Komisia rozhodla neoponovať voči vyššie spomínanej oznámenej koncentrácii a vyhlásiť ju za kompatibilnú so spoločným trhom. Toto rozhodnutie je založené na článku 6 odsek 1 písmeno b) nariadenia Rady (ES) č. 139/2004. Úplný text rozhodnutia je dostupný iba v angličtine a bude dostupný verejnosti po tom, ako budú odstránené akékoľvek obchodné tajomstvá, ktoré by mohol obsahovať. Prístupný bude na:

webovej stránke Europa competition (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Táto webová stránka poskytuje rôzne možnosti pomoci na lokalizáciu individuálnych rozhodnutí o fúziách, vrátane názvu spoločnosti, čísla prípadu, dátumu a sektorových indexov,

v elektronickej forme na webovej stránke EUR-Lex pod číslom dokumentu 32008M4996. EUR-Lex je počítačový dokumentačný systém práva Európskeho spoločenstva (http://eur-lex.europa.eu).


25.11.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 302/2


Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii

(Prípad COMP/M.5359 – Tessenderlo Chemie/SPV/IPCHL/T-POWER JV)

(Text s významom pre EHP)

(2008/C 302/03)

Dňa 19. novembra 2008 sa Komisia rozhodla neoponovať voči vyššie spomínanej oznámenej koncentrácii a vyhlásiť ju za kompatibilnú so spoločným trhom. Toto rozhodnutie je založené na článku 6 odsek 1 písmeno b) nariadenia Rady (ES) č. 139/2004. Úplný text rozhodnutia je dostupný iba v angličtine a bude dostupný verejnosti po tom, ako budú odstránené akékoľvek obchodné tajomstvá, ktoré by mohol obsahovať. Prístupný bude na:

webovej stránke Europa competition (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Táto webová stránka poskytuje rôzne možnosti pomoci na lokalizáciu individuálnych rozhodnutí o fúziách, vrátane názvu spoločnosti, čísla prípadu, dátumu a sektorových indexov,

v elektronickej forme na webovej stránke EUR-Lex pod číslom dokumentu 32008M5359. EUR-Lex je počítačový dokumentačný systém práva Európskeho spoločenstva (http://eur-lex.europa.eu).


IV Informácie

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV EURÓPSKEJ ÚNIE

Komisia

25.11.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 302/3


Výmenný kurz eura (1)

24. novembra 2008

(2008/C 302/04)

1 euro=

 

Mena

Výmenný kurz

USD

Americký dolár

1,2773

JPY

Japonský jen

122,52

DKK

Dánska koruna

7,4551

GBP

Britská libra

0,8517

SEK

Švédska koruna

10,4025

CHF

Švajčiarsky frank

1,5437

ISK

Islandská koruna

265

NOK

Nórska koruna

8,938

BGN

Bulharský lev

1,9558

CZK

Česká koruna

25,383

EEK

Estónska koruna

15,6466

HUF

Maďarský forint

263,5

LTL

Litovský litas

3,4528

LVL

Lotyšský lats

0,7092

PLN

Poľský zlotý

3,8565

RON

Rumunský lei

3,803

SKK

Slovenská koruna

30,4

TRY

Turecká líra

2,0477

AUD

Austrálsky dolár

1,9936

CAD

Kanadský dolár

1,6134

HKD

Hongkongský dolár

9,9025

NZD

Novozélandský dolár

2,3619

SGD

Singapurský dolár

1,9383

KRW

Juhokórejský won

1 890

ZAR

Juhoafrický rand

13,2003

CNY

Čínsky juan

8,7219

HRK

Chorvátska kuna

7,1231

IDR

Indonézska rupia

16 030,12

MYR

Malajzijský ringgit

4,636

PHP

Filipínske peso

63,72

RUB

Ruský rubeľ

35,1375

THB

Thajský baht

45,07

BRL

Brazílsky real

3,0215

MXN

Mexické peso

17,2563


(1)  

Zdroj: referenčný výmenný kurz publikovaný ECB.


INFORMÁCIE ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

25.11.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 302/4


Informácie oznámené členskými štátmi o štátnej pomoci poskytnutej v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 70/2001 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o ES na štátnu pomoc malým a stredným podnikom

(2008/C 302/05)

Číslo pomoci

XP 8/08

Členský štát

Taliansko

Región

Regione Lombardia

Názov schémy štátnej pomoci alebo názov podniku prijímajúceho individuálnu štátnu pomoc

Interventi a sostegno dell'agricoltura in montagna: riqualificazione e modernizzazione dei processi di trasformazione, conservazione e commercializzazione delle produzioni agro-zootecniche, con particolare riferimento al settore lattiero-caseario

Právny základ

Bozza di delibera di Giunta regionale: Legge regionale del 7 febbraio 2000, articolo 23, «Interventi a sostegno dell'agricoltura in montagna — Approvazione delle disposizioni attuative», Legge regionale n. 7 del 7 febbraio 2000, «Norme per gli interventi regionali in agricoltura», Legge regionale n. 25 del 15 ottobre 2007, «Interventi regionali in favore della popolazione dei territori montani», Legge regionale n. 27 del 28 ottobre 2004, «Tutela e valorizzazione delle superfici, del paesaggio e dell'economia forestale»

Ročné výdavky plánované v rámci schémy štátnej pomoci

1 000 000 EUR

Maximálna intenzita pomoci

V súlade s článkom 4 nariadenia (ES) č. 70/2001

Dátum implementácie

18. 7. 2008

Trvanie schémy štátnej pomoci alebo individuálnej štátnej pomoci

Do 31. 12. 2013

Účel pomoci

Pomoc pre MSP

Príslušné odvetvia

Pomoc obmedzená na špecifické odvetvia: poľnohospodárstvo v horských oblastiach

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

Regione Lombardia

Direzione Generale Agricoltura

Via Pola 12/14

I-20124 Milano

Ďalšie informácie


25.11.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 302/5


Informácie oznámené členskými štátmi o štátnej pomoci poskytnutej v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 1628/2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o ES na národnú regionálnu investičnú pomoc

(Text s významom pre EHP)

(2008/C 302/06)

Číslo pomoci

XR 75/08

Členský štát

Česká republika

Región

Severozápad

Názov schémy štátnej pomoci alebo názov podniku prijímajúceho doplnok pomoci poskytovanej ad hoc

Regionální operační program NUTS II Severozápad

Právny základ

Zákon č. 248/ 2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje.

Regionální operační program NUTS II Severozápad pro období 2007–2013

Druh opatrenia

Schéma pomoci

Ročné plánované výdavky

2 670 mil. CZK

Maximálna intenzita pomoci

40 %

V súlade s článkom 4 nariadenia

Dátum implementácie

1. 4. 2008

Trvanie

31. 12. 2013

Sektory hospodárstva

Všetky sektory oprávnené na regionálnu investičnú pomoc

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad

Mírové náměstí 3097/37

CZ-400 01 Ústí nad Labem

Internetová adresa, na ktorej je schéma štátnej pomoci uverejnená

http://www.nuts2severozapad.cz

Ďalšie informácie


Číslo pomoci

XR 97/08

Členský štát

Česká republika

Región

87(3)(a)

Názov schémy štátnej pomoci alebo názov podniku prijímajúceho doplnok pomoci poskytovanej ad hoc

Program LEADER ČR

Právny základ

Zákon č. 370/2007 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2008.

Pravidla pro poskytování dotací ze státního rozpočtu v rámci Programu LEADER ČR

Druh opatrenia

Schéma pomoci

Ročné plánované výdavky

50 mil. CZK

Maximálna intenzita pomoci

40 %

V súlade s článkom 4 nariadenia

Dátum implementácie

4. 9. 2008

Trvanie

31. 12. 2013

Sektory hospodárstva

Všetky sektory oprávnené na regionálnu investičnú pomoc

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

Ministerstvo zemědělství

Těšnov 17

CZ-117 05 Praha 1

Internetová adresa, na ktorej je schéma štátnej pomoci uverejnená

http://www.mze.cz

Ďalšie informácie


25.11.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 302/7


Oznámenie Komisie podľa článku 16 ods. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 o spoločných pravidlách prevádzky leteckých dopravných služieb v Spoločenstve

Záväzky služby vo verejnom záujme v súvislosti s pravidelnými leteckými dopravnými službami

(Text s významom pre EHP)

(2008/C 302/07)

Členský štát

Nemecko

Predmetná trasa

Erfurt – Mníchov

Dátum nadobudnutia platnosti záväzkov služby vo verejnom záujme

3. apríl 2009

Adresa, na ktorej je možné bezplatne získať znenie a všetky relevantné informácie a/alebo dokumentáciu súvisiacu so záväzkami služby vo verejnom záujme

Thüringer Ministerium für Bau, Landesentwicklung und Medien

Referat EU- und Rechtsangelegenheiten im Verkehr, Luftverkehr, Binnenschifffahrt

Postfach 900 362

D-99106 Erfurt

Tel. (49-361) 379 14 11

Fax (49-361) 379 194 11


25.11.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 302/8


Oznámenie Komisie podľa článku 17 ods. 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 o spoločných pravidlách prevádzky leteckých dopravných služieb v Spoločenstve

Výzva na predkladanie ponúk v súvislosti s prevádzkou pravidelných leteckých dopravných služieb v súlade so záväzkami služby vo verejnom záujme

(Text s významom pre EHP)

(2008/C 302/08)

Členský štát

Nemecko

Predmetná trasa

Erfurt – Mníchov

Obdobie platnosti zmluvy

Od 3. apríla 2009 do 2. apríla 2012

Termín na predkladanie ponúk

Do 2 mesiacov po uverejnení tohto oznámenia

Adresa, na ktorej je možné bezplatne získať znenie výzvy na predkladanie ponúk a všetky relevantné informácie a/alebo dokumentáciu súvisiacu s verejnou súťažou a so záväzkom služby vo verejnom záujme

Thüringer Ministerium für Bau, Landesentwicklung und Medien

Referat EU- und Rechtsangelegenheiten im Verkehr, Luftverkehr, Binnenschifffahrt

Postfach 900 362

D-99106 Erfurt

Tel. (49-361) 379 14 11

Fax (49-361) 379 194 11


V Oznamy

ADMINISTRATÍVNE POSTUPY

Komisia

25.11.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 302/9


Výzva na predkladanie návrhov v rámci pracovného programu na rok 2009 „Ľudia“ siedmeho rámcového programu ES v oblasti výskumu, technického vývoja a demonštračných aktivít

(2008/C 302/09)

Oznamuje sa zahájenie výzvy na predkladanie návrhov v rámci pracovného programu na rok 2009 „Ľudia“ siedmeho rámcového programu Európskeho spoločenstva v oblasti výskumu, technického vývoja a demonštračných aktivít (2007 až 2013).

Očakávajú sa návrhy v nižšie uvedených oblastiach. Lehota na predkladanie návrhov a pridelené finančné prostriedky sú uvedené vo výzve, ktorá je zverejnená na internetovej stránke CORDIS.

Špecifický program „Ľudia“:

Názov výzvy

Identifikátor výzvy

Medzinárodný program výmeny výskumných pracovníkov

FP7-PEOPLE-2009-IRSES

Táto výzva na predkladanie návrhov sa týka pracovného programu na rok 2009, ktorý bol prijatý na základe rozhodnutia Komisie K(2008) 4483 z 22. augusta 2008.

Informácie o podmienkach týkajúcich sa výzvy a pracovného programu, ako aj usmernenia pre žiadateľov týkajúce sa spôsobu predkladania návrhov, sa nachádzajú na internetovej stránke CORDIS: http://cordis.europa.eu/fp7/calls/


KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

Komisia

25.11.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 302/10


Opätovné oznámenie predbežného oznámenia o koncentrácii

(Vec COMP/M.5168 – EADS/SSTL)

(Text s významom pre EHP)

(2008/C 302/10)

1.

Komisii bolo dňa 10. októbra 2008 podľa článku 4 a na základe postúpenia podľa článku 4 ods. 5 nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (1) doručené oznámenie o zamýšľanej koncentrácii, ktorou podnik European Aeronautic Defence and Space Company EADS N.V. („EADS“, Holandsko) získava v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady kontrolu nad celým podnikom Surrey Satellite Technology Limited („SSTL“, Spojené kráľovstvo) prostredníctvom kúpy akcií (2).

2.

Toto oznámenie bolo dňa 7. novembra 2008 vyhlásené za neúplné. Príslušné podniky následne poskytli ďalšie požadované informácie. Oznámenie sa považuje za úplné v zmysle článku 10 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 odo dňa 18. novembra 2008.

3.

Predmet činnosti dotknutých podnikov:

EADS: výroba leteckých dopravných prostriedkov, telekomunikačných zariadení, obranných a bezpečnostných systémov a satelitov,

SSTL: výroba satelitov.

4.

Komisia vyzýva zainteresované tretie strany, aby predložili prípadné pripomienky k zamýšľanej koncentrácii.

Pripomienky musia byť Komisii doručené najneskôr do 10 dní od dátumu uverejnenia tohto oznámenia. Pripomienky je možné zaslať faxom [fax: (32-2) 296 43 01 alebo 296 72 44] alebo poštou s uvedením referenčného čísla COMP/M.5168 – EADS/SSTL na túto adresu:

Commission of the European Communities

Competition DG

Merger Registry

Rue Joseph II/Jozef II-straat 70

B-1049 Brussels


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ C 264, 17.10.2008, s. 19.


25.11.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 302/11


Predbežné oznámenie o koncentrácii

(Vec COMP/M.5383 – Salzgitter/Norddeutsche Affinerie)

Vec, ktorá môže byť posúdená v zjednodušenom konaní

(Text s významom pre EHP)

(2008/C 302/11)

1.

Komisii bolo dňa 18. novembra 2008 podľa článku 4 nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (1) doručené oznámenie o zamýšľanej koncentrácii, ktorou podnik Salzgitter AG (Nemecko) získava v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady kontrolu nad celým podnikom Norddeutsche Affinerie AG (Nemecko) prostredníctvom kúpy akcií.

2.

Predmet činnosti dotknutých podnikov:

Salzgitter: materská spoločnosť skupiny podnikov v oblasti ocele a technológií, ktorá sa zameriava na výrobu a marketing rôznych výrobkov z ocele vrátane plochých oceľových plátov a rúr,

Norddeutsche Affinerie: materská spoločnosť skupiny podnikov pôsobiacej v oblasti medi, ktorá vyrába a uvádza na trh medené katódy, medený valcovaný drôt a medené formáty, ako aj polotovary z medi.

3.

Na základe predbežného posúdenia a bez toho, aby bolo dotknuté konečné rozhodnutie v tejto veci, sa Komisia domnieva, že oznámená transakcia by mohla spadať do rozsahu pôsobnosti nariadenia (ES) č. 139/2004. V súlade s oznámením Komisie týkajúcim sa zjednodušeného konania pre posudzovanie určitých druhov koncentrácií podľa nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (2) je potrebné uviesť, že túto vec je možné posudzovať v súlade s postupom stanoveným v oznámení.

4.

Komisia vyzýva zainteresované tretie strany, aby predložili prípadné pripomienky k zamýšľanej koncentrácii.

Pripomienky musia byť Komisii doručené najneskôr do 10 dní od dátumu uverejnenia tohto oznámenia. Pripomienky je možné zaslať faxom [fax: (32-2) 296 43 01 alebo 296 72 44] alebo poštou s uvedením referenčného čísla COMP/M.5383 – Salzgitter/Norddeutsche Affinerie na túto adresu:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

B-1049 Brussels


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ C 56, 5.3.2005, s. 32.


25.11.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 302/12


Predbežné oznámenie o koncentrácii

(Vec COMP/M.5407 – CSN/ITOCHU/Nacional Minérios)

Vec, ktorá môže byť posúdená v zjednodušenom konaní

(Text s významom pre EHP)

(2008/C 302/12)

1.

Komisii bolo dňa 17. novembra 2008 podľa článku 4 nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (1) doručené oznámenie o zamýšľanej koncentrácii, ktorou podnik Companhia Siderúrgica Nacional („CSN“, Brazília) a podnik ITOCHU Corporation („ITOCHU“, Japonsko) získavajú v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady spoločnú kontrolu nad podnikom Nacional Minérios S.A. („Namisa“, Brazília) prostredníctvom kúpy akcií.

2.

Predmet činnosti dotknutých podnikov:

CSN: výroba ocele, ťažba a infraštruktúra,

ITOCHU: obchodovanie s rôznymi výrobkami ako napr. textilom, strojárskym zariadením, informačnými a komunikačnými produktmi, kovmi, produktmi týkajúcimi sa ropy a iných zdrojov energie, zmiešaným tovarom, chemickými výrobkami a potravinami,

Namisa: ťažba a obchodovanie so železnou rudou.

3.

Na základe predbežného posúdenia a bez toho, aby bolo dotknuté konečné rozhodnutie v tejto veci, sa Komisia domnieva, že oznámená transakcia by mohla spadať do rozsahu pôsobnosti nariadenia (ES) č. 139/2004. V súlade s oznámením Komisie týkajúcim sa zjednodušeného konania pre posudzovanie určitých druhov koncentrácií podľa nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (2) je potrebné uviesť, že túto vec je možné posudzovať v súlade s postupom stanoveným v oznámení.

4.

Komisia vyzýva zainteresované tretie strany, aby predložili prípadné pripomienky k zamýšľanej koncentrácii.

Pripomienky musia byť Komisii doručené najneskôr do 10 dní od dátumu uverejnenia tohto oznámenia. Pripomienky je možné zaslať faxom [fax: (32-2) 296 43 01 alebo 296 72 44] alebo poštou s uvedením referenčného čísla COMP/M.5407 – CSN/ITOCHU/Nacional Minérios na túto adresu:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

B-1049 Brussels


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ C 56, 5.3.2005, s. 32.


25.11.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 302/s3


POZNÁMKA PRE ČITATEĽA

Inštitúcie rozhodli, že vo svojich dokumentoch už nebudú uvádzať odkazy na posledné zmeny a doplnenia aktov, na ktoré sa odkazuje.

Pokiaľ nie je uvedené inak, odkazy na akty v uverejnených dokumentoch sa vzťahujú na akty v ich platnom znení.