ISSN 1725-5236

Úradný vestník

Európskej únie

C 43

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 51
16. februára 2008


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

II   Oznámenia

 

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Komisia

2008/C 043/01

Povolenie štátnej pomoci v rámci ustanovení článkov 87 a 88 Zmluvy o ES — Prípady, ku ktorým nemá Komisia námietky ( 1 )

1

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Komisia

2008/C 043/02

Výmenný kurz eura

3

 

INFORMÁCIE ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

2008/C 043/03

Súhrnné informácie oznámené členskými štátmi o štátnej pomoci poskytnutej v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 1857/2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o ES na štátnu pomoc malým a stredným podnikom pôsobiacim vo výrobe, spracovaní a odbyte poľnohospodárskych výrobkov, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 70/2001

4

 

V   Oznamy

 

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA SPOLOČNEJ OBCHODNEJ POLITIKY

 

Komisia

2008/C 043/04

Oznámenie o začatí antidumpingového konania týkajúceho sa dovozu určitých predpínacích a dodatočne napínacích drôtov a splietaných laniek z nelegovanej ocele (PSC drôty a splietané lanká) s pôvodom v Čínskej ľudovej republike

9

2008/C 043/05

Oznámenie o začatí antidumpingového konania týkajúceho sa dovozu určitých sviečok, tenkých sviečok a podobných výrobkov s pôvodom v Čínskej ľudovej republike

14

 

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

 

Komisia

2008/C 043/06

Štátna pomoc – Česká republika — Štátna pomoc C 3/08 (ex NN 102/05) – Náhrada za služby vo verejnom záujme pre dopravné podniky v Juhomoravskom kraji — Výzva na predloženie pripomienok v súlade s článkom 88 ods. 2 Zmluvy o ES ( 1 )

19

2008/C 043/07

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec COMP/M.5049 – Goldmann Sachs/Colony Capital/BUT) ( 1 )

27

2008/C 043/08

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec COMP/M.5034 – Montagu/GIP/Biffa) — Vec, ktorá môže byť posúdená v zjednodušenom konaní ( 1 )

28

2008/C 043/09

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec COMP/M.4999 – Heineken/Scottish & Newcastle assets) ( 1 )

29

2008/C 043/10

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec COMP/M.4921 – CDC/Groupe Moniteur/AchatPublic.Com) — Vec, ktorá môže byť posúdená v zjednodušenom konaní ( 1 )

30

 

INÉ AKTY

 

Komisia

2008/C 043/11

Uverejnenie žiadosti o zmenu a doplnenie podľa článku 6 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 510/2006 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín

31

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

 


II Oznámenia

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV EURÓPSKEJ ÚNIE

Komisia

16.2.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 43/1


Povolenie štátnej pomoci v rámci ustanovení článkov 87 a 88 Zmluvy o ES

Prípady, ku ktorým nemá Komisia námietky

(Text s významom pre EHP)

(2008/C 43/01)

Dátum prijatia rozhodnutia

5. 12. 2007

Číslo pomoci

NN 70/07

Členský štát

Spojené kráľovstvo

Región

North-East England

Názov (a/alebo názov príjemcu)

Rescue aid to Northern Rock

Právny základ

Ad-hoc, Bank of England Acts 1694-1998

Druh opatrenia

Individuálna pomoc

Účel

Záchrana podnikov v ťažkostiach

Forma pomoci

Úver za zvýhodnených podmienok, Garancia

Rozpočet

Intenzita

Trvanie

17. 9. 2007-17. 3. 2008

Sektory hospodárstva

Finančné sprostredkovanie

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

HM Treasury; The Governor and Company of the Bank of England

Ďalšie informácie

Rozhodnutie v autentickom jazykovom znení, z ktorého boli odstránené všetky informácie, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva, je uverejnené na stránke:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Dátum prijatia rozhodnutia

14. 12. 2007

Číslo pomoci

N 656/07

Členský štát

Belgicko

Región

Názov (a/alebo meno príjemcu)

Prolongation du régime d'aide pour le transport combiné N 249/04

Verlenging van de steunregeling voor gecombineerd vervoer N 249/04

Právny základ

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 septembre 2005 relative à la promotion du transport ferroviaire combiné de marchandises

Koninklijk besluit tot wijziging van het Koninklijk besluit van 30 september 2005 betreffende de bevordering van het gecombineerde goederenvervoer per spoor

Druh opatrenia

Schéma štátnej pomoci

Účel

Podpora pre kombinovanú dopravu

Forma pomoci

Priama dotácia

Rozpočet

30 miliónov EUR/ročne

Intenzita

Trvanie

2008

Odvetvia hospodárstva

Kombinovaná doprava

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

Service public fédéral mobilité et transport

Federale overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer

Ďalšie informácie

Rozhodnutie v autentickom jazykovom znení, z ktorého boli odstránené všetky informácie, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva, je uverejnené na stránke:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/


IV Informácie

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV EURÓPSKEJ ÚNIE

Komisia

16.2.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 43/3


Výmenný kurz eura (1)

15. februára 2008

(2008/C 43/02)

1 euro=

 

Mena

Výmenný kurz

USD

Americký dolár

1,4674

JPY

Japonský jen

157,78

DKK

Dánska koruna

7,4544

GBP

Britská libra

0,74780

SEK

Švédska koruna

9,3140

CHF

Švajčiarsky frank

1,6022

ISK

Islandská koruna

98,23

NOK

Nórska koruna

7,9255

BGN

Bulharský lev

1,9558

CZK

Česká koruna

25,224

EEK

Estónska koruna

15,6466

HUF

Maďarský forint

263,59

LTL

Litovský litas

3,4528

LVL

Lotyšský lats

0,6965

PLN

Poľský zlotý

3,5900

RON

Rumunský lei

3,6445

SKK

Slovenská koruna

33,019

TRY

Turecká líra

1,7603

AUD

Austrálsky dolár

1,6189

CAD

Kanadský dolár

1,4635

HKD

Hongkongský dolár

11,4454

NZD

Novozélandský dolár

1,8602

SGD

Singapurský dolár

2,0734

KRW

Juhokórejský won

1 386,77

ZAR

Juhoafrický rand

11,2647

CNY

Čínsky juan

10,5396

HRK

Chorvátska kuna

7,2575

IDR

Indonézska rupia

13 456,06

MYR

Malajzijský ringgit

4,7272

PHP

Filipínske peso

59,723

RUB

Ruský rubeľ

36,0742

THB

Thajský baht

46,663

BRL

Brazílsky real

2,5757

MXN

Mexické peso

15,7900


(1)  

Zdroj: referenčný výmenný kurz publikovaný ECB.


INFORMÁCIE ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

16.2.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 43/4


Súhrnné informácie oznámené členskými štátmi o štátnej pomoci poskytnutej v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 1857/2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o ES na štátnu pomoc malým a stredným podnikom pôsobiacim vo výrobe, spracovaní a odbyte poľnohospodárskych výrobkov, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 70/2001

(2008/C 43/03)

Číslo pomoci: XA 228/07

Členský štát: Francúzsko

Regióny: všetky, keďže tieto opatrenia môžu byť financované akýmikoľvek miestnymi samosprávami (regionálne rady, rady departmentov), ktoré majú záujem

Názov schémy štátnej pomoci: Aides à la promotion des produits animaux et des produits d'origine animale

Právny základ:

Article 15, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1857/2006 d'exemption agricole

Article L 621-1 et suivants du code rural

Articles L 1511-1 et suivants du code général des collectivités territoriales

Ročné výdavky plánované v rámci schémy štátnej pomoci: 4 mil. EUR od Národného úradu pre chovateľstvo a výrobky z neho (l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions) za predpokladu pridelenia rozpočtových prostriedkov a nešpecifikovaná suma od miestnych zastupiteľstiev

Maximálna intenzita pomoci: Pomoc môže dosiahnuť až 100 % na akcie uvedené v predmetnom článku 15 ods. 2 písm. c) až f). Pomoc nemôže byť v žiadnom prípade vyššia ako 100 % z nákladov na podporované opatrenia

Dátum implementácie:

Trvanie schémy štátnej pomoci: 6 rokov (2008 – 2013)

Účel pomoci: Cieľom pomoci je podporovať akcie na propagáciu produktov a informovanie o nich, šírenie poznatkov o produktoch, popularizovanie vedeckých poznatkov, podporovanie informačných kampaní o kvalitných výrobných systémoch, umožnenie organizovania obchodných veľtrhov, výstav, salónov, fór, podporovanie účasti profesionálov na týchto salónoch, rozvíjanie operácií vzťahov s verejnosťou alebo podobných aktivít.

Pomoc sa poskytne na akcie, ktoré spadajú do pôsobnosti článku 15 ods. 2 nariadenia o výnimkách v poľnohospodárstve (nariadenie ES č. 1857/2006) a sú uvedené v kapitole IV K poľnohospodárskych usmernení z 27. decembra 2006 a v bode 152 malé b) poľnohospodárskych usmernení

Príslušné odvetvia hospodárstva: MSP chovateľského sektora a sektora výroby produktov živočíšneho pôvodu

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc:

Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions

12, rue Henri Rol-Tanguy

TSA 30003

F-93555 Montreuil Sous Bois Cedex

Internetová stránka: www.office-elevage.fr/aides-nat/aides-nat.htm

Osobitné informácie o tejto schéme sa na tejto webovej stránke uverejnia v rubrike „Information/Aides nationales“ hneď, ako schéma nadobudne účinnosť (január 2008)

Ďalšie informácie: Miestne samosprávy dohliadnu na dodržiavanie stropu ustanoveného v článku 15 nariadenia (ES) č. 1857/2006, ktorý tvorí rámec pre túto schému. Keď teda doplnia financie od úradu pre chovateľstvo, budú musieť overiť súčet kumulovanej pomoci s pomocou z riaditeľstiev departmentov pre poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo

Číslo pomoci: XA 229/07

Členský štát: Spojené kráľovstvo

Región:: Great Britain (England, Scotland and Wales)

Názov schémy štátnej pomoci alebo názov podniku prijímajúceho individuálnu štátnu pomoc: Dairy Farmer Milk Market Development Scheme

Právny základ: Milk Development Council Order 1995

Ročné výdavky plánované v rámci schémy štátnej pomoci alebo celková výška individuálnej štátnej pomoci poskytnutej podniku: 15. september 2007-31. marec 2008, 300 000 GBP

Maximálna intenzita pomoci: Intenzita pomoci je 50 %

Dátum implementácie: Schéma sa začne uplatňovať 15. septembra 2007

Trvanie schémy štátnej pomoci alebo individuálnej štátnej pomoci: Schéma sa začne uplatňovať 15. septembra 2007. Bude ukončená 31. marca 2008. Posledné platby sa uskutočnia 30. septembra 2008. Všetky faktúry za služby musia byť doručené najneskôr 31. decembra 2008

Účel pomoci: Pomoc je v súlade s článkom 9 nariadenia (ES) č. 1857/2006 a oprávnenými nákladmi sú:

Pomoc je zároveň v súlade s článkom 15 nariadenia (ES) č. 1857/2006 a oprávnenými nákladmi sú:

Príslušné odvetvia hospodárstva: Schéma sa vzťahuje len na podniky zapojené do výroby mlieka

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc: Štatutárnou organizáciou zodpovednou za tento režim je:

Milk Development Council

Trent Lodge

Stroud Road

Cirencester GL7 6JN

United Kingdom

Organizáciou prevádzkujúcou schému je:

Milk Development Council

Trent Lodge

Stroud Road

Cirencester GL7 6JN

United Kingdom

Internetová stránka: http://www.mdc.org.uk/default.aspx?DN=0963897f-fa62-4704-b085-607718ee51eb

Prípadne môžete navštíviť hlavnú stránku Spojeného kráľovstva pre vybranú štátnu pomoc pre poľnohospodárstvo na adrese

http://defraweb/farm/policy/state-aid/setup/exist-exempt.htm

Ďalšie informácie: Ďalšie a podrobnejšie informácie týkajúce sa oprávnenosti a pravidiel schémy sú dostupné na uvedenej internetovej stránke. Výrobcom nebudú poskytované žiadne priame platby, aby bol zaručený súlad s článkom 15 nariadenia (ES) č. 1857/2006.

Podpísané a datované v mene orgánu Department for Environment, Food and Rural Affairs (príslušný orgán Spojeného kráľovstva):

Mr Neil Marr

Agricultural State Aid

Department for Environment, Food and Rural Affairs

Room 816, Area 8D

9 Millbank

C/o Nobel House

17 Smith Square

Westminster SW1P 3JR

United Kingdom

Číslo pomoci: XA 230/07

Členský štát: Nemecká spolková republika

Región: Land Brandenburg

Názov schémy pomoci alebo názov podniku prijímajúceho individuálnu štátnu pomoc: Hilfsprogramm für landwirtschaftliche und gartenbauliche Unternehmen, die durch die Wetterunbilden im Frühjahr und im Sommer 2007 in ihrer Existenz gefährdet sind

Právny základ: Článok 11 nariadenia Komisie (ES) č. 1857/2006

Richtlinie des Ministeriums für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Verbraucherschutz des Landes Brandenburg zum Ausgleich von Verlusten infolge von Wetterunbilden — Hilfsprogramm für landwirtschaftliche und gartenbauliche Unternehmen, die durch die Wetterunbilden im Frühjahr und im Sommer 2007 in ihrer Existenz gefährdet sind vom 30.8.2007.

http://www.mluv.brandenburg.de/cms/media.php/2317/rl_unwett.pdf

Ročné výdavky plánované v rámci schémy štátnej pomoci alebo celková výška individuálnej štátnej pomoci poskytnutej podniku: 5,0 mil. EUR v roku 2007

Maximálna intenzita pomoci: 30 %

Dátum implementácie: 1. 11. 2007-31. 12. 2007

Trvanie schémy štátnej pomoci alebo individuálnej štátnej pomoci: 17. 9. 2007-31. 12. 2007

Účel pomoci: Spolková krajina poskytuje poľnohospodárskym ako aj záhradníckym podnikom (v ich prípade iba v pestovateľskej oblasti Wesendahl/Werneuchen, v povodí rieky Havel a okrese Elbe-Elster), ktorých existencia je ohrozená, dotácie na zmiernenie následkov nepriaznivých poveternostných podmienok na jar a v lete 2007.

Objem zrážok v mesiacoch máj až júl 2007 bol v takmer všetkých častiach spolkovej krajiny väčší ako kapacita vodných tokov. Extrémne vysoké množstvá zrážok v uvedených troch mesiacoch dosiahli hodnoty napr. 366,1 mm, 393,4 mm až 451,8 mm. Tieto nezvyčajne veľké úrovne zrážok predstavovali viac ako dvojnásobok úhrnu dlhoročných priemerných úrovní v období 1961 – 1990 (napr. 208,0 % v meteorologickej stanici v Menz). To znamená, že za tri mesiace máj až júl v rokoch 1961 – 1990 spadlo menej ako tretina úhrnu ročných zrážok ako v roku 2007 (31,8 % v stanici Menz). V postihnutých oblastiach spolkovej krajiny, ktoré sú beztak v nižších polohách, sa zaznamenalo zvýšenie hladiny podzemnej vody o viac ako jeden meter v dôsledku extrémnych množstiev zrážok. Pre dlhodobé podmočenie pôdy, veľké nahromadenie vlhkosti a záplavy sú plochy nepojazdné. Nemohli sa zožať zrniny, kultúry určené na krmivo ani trávnaté oblasti. Pri kultúrach s neskorou žatvou ako kukurica a zemiaky sa skonštatoval úplný výpadok úrody.

Poľnohospodári v postihnutých oblastiach ešte nemohli začať jesennú sejbu.

V záhradníctve v uvedených oblastiach mala kombinácia miernej zimy, veľmi vysokých teplôt na jar, jarného sucha v apríli a neskorých mrazov za následok podstatné straty vo výnosoch až úplné výpadky úrody v ovocinárskom odvetví. Pre skoršie zakvitnutie ovocných stromov vo fenologickom vývine o 2 až 3 týždne majú neskoré mrazy mimoriadne nepriaznivý vplyv na výnosy.

Vláda spolkovej krajiny Brandenbursko vyhlásila opísané nepriaznivé poveternostné podmienky za prírodnú katastrofu.

Na odvrátenie vyplývajúceho ohrozenia existencie sa poľnohospodárskym a záhradníckym podnikom môžu v súlade s predpismi v priloženej smernici poskytnúť dotácie. Neexistuje automatický nárok na poskytnutie dotácií, rozhoduje o ňom orgán poskytujúci pomoc na základe povinného posúdenia situácie a v rámci dostupných rozpočtových prostriedkov. Dotácie nepredstavujú úplnú náhradu škody, sú podporou likvidity na zabezpečenie existencie podnikov postihnutých nepriaznivými poveternostnými podmienkami na jar a v lete 2007

Príslušné odvetvia hospodárstva:

Poľnohospodárstvo (rastlinná výroba)

Záhradníctvo (ovocinárstvo)

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc::

Investitionsbank des Landes Brandenburg

Steinstraße 104-106

D-14480 Potsdam

Internetová stránka: www.ilb.de

E-mail: postbox@ilb.de

Ďalšie informácie: —

Číslo pomoci: XA 231/07

Členský štát: Nemecká spolková republika

Región: Freistaat Bayern

Názov schémy štátnej pomoci alebo názov podniku prijímajúceho individuálnu štátnu pomoc: Richtlinie für die Durchführung der nebenberuflichen sozialen Betriebshilfe in der Land- und Forstwirtschaft durch das Kuratorium Bayerischer Maschinen- und Betriebshilfsringe e.V. (KBM) und die Maschinen- und Betriebshilfsringe (MR)

Právny základ: Bayerisches Agrarwirtschaftsgesetz (BayAgrarWiG) vom 8. Dezember 2006

Ročné výdavky plánované v rámci schémy štátnej pomoci alebo celková výška individuálnej štátnej pomoci poskytnutej podniku: 1,2 mil. EUR pre svojpomocné združenia v oblasti poskytovania pracovného strojného zariadenia a sprostredkúnia zastupujúcich pracovníkov ako aj pre ich zastrešujúcu organizáciu (KBM) v súlade s článkom 15 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1857/2006

Maximálna intenzita pomoci: Do výšky 50 %

Dátum implementácie: Každoročná implementácia po udelení výnimiek

Trvanie schémy štátnej pomoci alebo individuálnej štátnej pomoci:

Účel pomoci: Zabezpečenie celoplošného sprostredkúvania pracovných síl zo strany svojpomocných združení v oblasti poskytovania pracovného strojného zariadenia a sprostredkúvania zastupujúcich pracovníkov na sociálnu pomoc v poľnohospodárskych a lesohospodárskych podnikoch v rámci vedľajšieho pracovného pomeru. Poskytovaná pomoc predstavuje významný faktor pri zmierňovaní mimoriadne ťažkých sociálnych situácií.

Právny základ pomoci: Článok 15 ods. 2 písm. b) nariadenia (ES) č. 1857/2006

Príslušné odvetvia hospodárstva: Poľnohospodárstvo a lesohospodárstvo – služby, na ktoré sa poskytujú dotácie

Právny základ pomoci v lesohospodárstve: č. 179 rámcovej schémy (Ú. v. EÚ C 319, 27.12.2006, s. 1)

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc:

Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL)

Abteilung Förderwesen und Fachrecht

Menzinger Straße 54

D-80638 München

Prípadné otázky adresujte

Bayerisches Staatsministerium für

Landwirtschaft und Forsten

Referat B 1

Ludwigstr. 2

D-80539 München

Tel. (49-89) 2182-2222

Internetová stránka: http://www.servicestelle.bayern.de/bayern_recht/recht_db.html?http://by.juris.de/by/AgrarWiG_BY_rahmen.htm

http://www.stmlf.bayern.de/agrarpolitik/programme/26373/rilikbmsozbh.pdf

Ďalšie informácie: —

Číslo pomoci: XA 233/07

Členský štát: Slovinská republika

Región: Oblasť obce Škofja Loka

Názov schémy štátnej pomoci alebo názov podniku prijímajúceho individuálnu štátnu pomoc: Programi razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Škofja loka 2007–2013

Právny základ: Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Škofja Loka za programsko obdobje 2007–2013 (Poglavje II.)

Ročné výdavky plánované v rámci schémy štátnej pomoci alebo celková výška individuálnej štátnej pomoci poskytnutej podniku:

 

2007: 53 871 EUR

 

2008: 53 871 EUR

 

2009: 53 871 EUR

 

2010: 53 871 EUR

 

2011: 53 871 EUR

 

2012: 53 871 EUR

 

2013: 53 871 EUR

Maximálna intenzita pomoci:

1.   Investície do poľnohospodárskych podnikov na primárnu výrobu:

do 50 % oprávnených nákladov v znevýhodnených oblastiach,

do 40 % oprávnených nákladov v iných oblastiach,

do 60 % oprávnených nákladov v znevýhodnených oblastiach alebo do 50 % oprávnených nákladov v iných oblastiach na investície za predpokladu, že investíciu realizuje mladý poľnohospodár do piatich rokov od založenia poľnohospodárskeho podniku.

Pomoc je určená na investície v oblasti renovácie poľnohospodárskych objektov, na investície do nákupu vybavenia určeného na poľnohospodársku výrobu, ako aj na investície do trvalých sadov a odvodňovania, zavlažovania a vylepšenia kvality pôdy a úpravy pastvín

2.   Zachovanie tradičnej krajiny a budov:

na investície do nevýrobných objektov do 100 % skutočných nákladov,

na investície do výrobného majetku do 60 % skutočných nákladov alebo do 75 % v znevýhodnených oblastiach pod podmienkou, že investícia nebude mať za následok zvýšenie výroby v poľnohospodárskych podnikoch,

dodatočná pomoc sa schvaľuje vo výške do 100 % na krytie mimoriadnych nákladov, ktoré vznikli použitím tradičných materiálov nutných na zachovanie historických hodnôt budovy

3.   Preparcelovanie pozemkov:

do 100 % oprávnených nákladov na právne a administratívne úkony

4.   Podpora výroby kvalitných poľnohospodárskych výrobkov:

do 100 % skutočne vzniknutých nákladov vo forme subvencovaných služieb a nesmie zahŕňať priame peňažné platby poľnohospodárskym výrobcom

5.   Zaistenie technickej pomoci v odvetví poľnohospodárstva:

pomoc sa poskytuje do 100 % nákladov v oblasti vzdelávania, školenia poľnohospodárov, poradenských služieb vykonaných treťou stranou, organizácie fór, súťaží, výstav, trhov, publikácií, katalógov, internetových stránok. Pomoc sa poskytuje vo forme subvencovaných služieb a nesmie zahŕňať priame peňažné platby poľnohospodárskym výrobcom

Dátum implementácie: 2007 (prípadne deň začatia platnosti predpisu)

Trvanie schémy štátnej pomoci alebo individuálnej štátnej pomoci: Do 31. 12. 2013

Účel pomoci: Podpora MSP

Prehľad článkov nariadenia (ES) č. 1857/2006 a oprávnené náklady: Kapitola II. návrhu predpisu o poskytovaní pomoci na ochranu a rozvoj poľnohospodárstva a vidieka v obci Škofja Loka (Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Škofja Loka za programsko obdobje 2007-2013) zahŕňa opatrenia, ktoré predstavujú štátnu pomoc v súlade s týmito článkami nariadenia Komisie (ES) č. 1857/2006 z 15. decembra 2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 zmluvy na štátnu pomoc pre malé a stredné podniky (MSP) pôsobiace v poľnohospodárskej výrobe, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 70/2001 (Ú. v. EÚ L 358, 16.12.2006, s. 3):

článok 4 nariadenia Komisie: Investície do poľnohospodárskych podnikov

článok 5 nariadenia Komisie: Zachovanie tradičnej krajiny a budov

článok 13 nariadenia Komisie: Pomoc na preparcelovanie pozemku.

článok 14 nariadenia Komisie: Pomoc na podporu výroby kvalitných poľnohospodárskych výrobkov,

článok 15 nariadenia Komisie: Udelenie technickej pomoci v poľnohospodárskom sektore

Príslušné odvetvia hospodárstva: Poľnohospodárstvo – rastlinná a živočíšna výroba

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc:

Občina Škofja Loka

Poljanska c. 2

SLO-4220 Škofja Loka

Internetová stránka: http://www.uradni-list.si/1/ulonline.jsp?urlid=200773&dhid=91276

Ďalšie informácie: Pomoc na platby poistného na poistenie plodín a úrody zahŕňa nasledujúce nepriaznivé poveternostné udalosti, ktoré možno prirovnať k prírodným katastrofám: jarný mráz, krupobitie, úder blesku, požiar, ktorý je následkom úderu blesku, víchrica a záplavy.

V predpisoch obce sú splnené požiadavky nariadenia (ES) č. 1857/2006 týkajúce sa opatrení, ktoré bude vykonávať obec, a ustanovenia všeobecných predpisov (postup pred poskytnutím pomoci, kumulácia, transparentnosť a kontrola pomoci)

Podpis príslušného orgánu:

Igor Draksler

starosta


V Oznamy

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA SPOLOČNEJ OBCHODNEJ POLITIKY

Komisia

16.2.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 43/9


Oznámenie o začatí antidumpingového konania týkajúceho sa dovozu určitých predpínacích a dodatočne napínacích drôtov a splietaných laniek z nelegovanej ocele (PSC drôty a splietané lanká) s pôvodom v Čínskej ľudovej republike

(2008/C 43/04)

Podľa článku 5 nariadenia Rady (ES) č. 384/96 z 22. decembra 1995 o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskeho spoločenstva (ďalej len „základné nariadenie“) (1), bol Komisii predložený podnet, v ktorom sa uvádza, že dovoz určitých predpínacích a dodatočne napínacích drôtov a splietaných laniek z nelegovanej ocele (PSC drôty a splietané lanká) s pôvodom v Čínskej ľudovej republike (ďalej len „príslušná krajina“) je dumpingový a tým spôsobuje značnú ujmu výrobnému odvetviu Spoločenstva.

1.   Podnet

Podnet predložila 3. januára 2008 spoločnosť Eurostress Information Service (ESIS) (ďalej len „navrhovateľ“) v mene výrobcov, ktorých produkcia predstavuje podstatnú časť, v tomto prípade viac než 25 %, celkovej výroby určitých predpínacích a dodatočne napínacích drôtov a splietaných laniek z nelegovanej ocele (PSC drôty a splietané lanká) v Spoločenstve.

2.   Výrobok

Výrobkom, ktorý je údajne predmetom dumpingu, sú určité drôty z nelegovanej ocele (neplátované alebo nepokované alebo plátované alebo pokované zinkom) a splietané lanká z nelegovanej ocele (plátované alebo pokované alebo neplátované alebo nepokované) obsahujúce 0,6 % alebo viac hmotnosti uhlíka, s maximálnym rozmerom prierezu presahujúcim 3 mm, s pôvodom v Čínskej ľudovej republike (ďalej len „príslušný výrobok“), zvyčajne zaradené pod kódy KN ex 7217 10 90, ex 7217 20 90, ex 7312 10 61, ex 7312 10 65 a ex 7312 10 69. Tieto kódy KN sa uvádzajú iba pre informáciu. Výrobky sú komerčne známe ako predpínacie alebo dodatočne napínacie drôty a splietané lanká (PSC drôty a splietané lanká).

3.   Tvrdenie o dumpingu

Vzhľadom na ustanovenia článku 2 ods. 7 základného nariadenia navrhovateľ stanovil pre Čínsku ľudovú republiku normálnu hodnotu na základe ceny v krajine s trhovým hospodárstvom, ktorá sa uvádza v odseku 5.1 písm. d). Tvrdenie o dumpingu je založené na porovnaní takto vypočítanej normálnej hodnoty s vývoznými cenami príslušného výrobku pri predaji na vývoz do Spoločenstva.

Na tomto základe je vypočítané dumpingové rozpätie značné.

4.   Tvrdenie o ujme

Navrhovateľ poskytol dôkazy o tom, že dovoz príslušného výrobku z Čínskej ľudovej republiky sa celkovo zvýšil v absolútnom vyjadrení, pokiaľ ide o podiel na trhu.

Tvrdí sa, že objemy a ceny dovezeného príslušného výrobku majú okrem iných následkov negatívny dosah na podiel výrobného odvetvia Spoločenstva na trhu, čo má v konečnom dôsledku značné nepriaznivé vplyvy na celkovú výkonnosť, finančnú situáciu a zamestnanosť vo výrobnom odvetví Spoločenstva.

5.   Postup

Komisia po porade s poradným výborom stanovila, že podnet bol predložený výrobným odvetvím Spoločenstva alebo v jeho mene a že existujú dostatočné dôkazy na začatie konania a týmto začína prešetrovanie v súlade s článkom 5 základného nariadenia.

5.1.   Postup stanovenia dumpingu a ujmy

Na základe prešetrovania sa stanoví, či je príslušný výrobok s pôvodom v Čínskej ľudovej republike dovážaný za dumpingové ceny a či tento dumping spôsobuje ujmu.

a)   Výber vzorky

Vzhľadom na zjavne veľký počet strán zúčastnených na tomto konaní môže Komisia rozhodnúť o výbere vzorky v súlade s článkom 17 základného nariadenia.

i)   Výber vzorky vývozcov/výrobcov v Čínskej ľudovej republike

S cieľom umožniť Komisii, aby rozhodla o potrebe výberu vzorky a v kladnom prípade k nemu pristúpila, sa týmto vyzývajú všetci vývozcovia/výrobcovia alebo zástupcovia konajúci v ich mene, aby sa Komisii prihlásili a poskytli ďalej uvedené informácie o svojej spoločnosti alebo spoločnostiach v rámci lehoty stanovenej v odseku 6 písm. b) bode i) a vo forme uvedenej v odseku 7:

názov, adresu, e-mailovú adresu, telefónne a faxové číslo a meno kontaktnej osoby,

obrat príslušného výrobku vyjadrený v miestnej mene a objem príslušného výrobku predaného na vývoz do Spoločenstva vyjadrený v tonách v období od 1. januára 2007 do 31. decembra 2007,

obrat vyjadrený v miestnej mene a objem predaja príslušného výrobku vyjadrený v tonách predaného na domácom trhu v období od 1. januára 2007 do 31. decembra 2007,

presný opis činností spoločnosti vo vzťahu k výrobe príslušného výrobku,

názvy a presný opis činností všetkých prepojených spoločností (2), ktoré sú zapojené do výroby a (alebo) predaja (na vývoz a (alebo) na domácom trhu) príslušného výrobku,

všetky ďalšie relevantné informácie, ktoré by Komisii pomohli pri výbere vzorky.

Poskytnutím uvedených informácií spoločnosť súhlasí so svojím prípadným zaradením do vzorky. V prípade, že je spoločnosť vybraná ako súčasť vzorky, musí vyplniť dotazník a súhlasiť s prešetrovaním uvedených údajov priamo na mieste. Ak spoločnosť oznámi, že nesúhlasí so svojím prípadným zaradením do vzorky, bude to znamenať, že nespolupracuje pri prešetrovaní. Dôsledky nespolupráce sú stanovené v odseku 8.

Komisia okrem toho osloví aj orgány vyvážajúcej krajiny a akékoľvek známe združenia vývozcov/výrobcov v záujme získať informácie, ktoré považuje za potrebné na výber vzorky vývozcov/výrobcov.

Keďže spoločnosť si nemôže byť istá, že bude vybraná do vzorky, vývozcom/výrobcom, ktorí chcú žiadať o individuálne rozpätie (3), sa odporúča požiadať o dotazník v rámci lehoty stanovenej v odseku 6 písm. a) bode i) tohto oznámenia a predložiť ho v rámci lehoty stanovenej v odseku 6 písm. a) bode ii) tohto oznámenia. Je však potrebné poukázať na poslednú vetu v odseku 5 písm. b) tohto oznámenia.

ii)   Výber vzorky dovozcov

S cieľom umožniť Komisii, aby rozhodla o potrebe výberu vzorky a v kladnom prípade k nemu pristúpila, sa týmto vyzývajú všetci dovozcovia alebo zástupcovia konajúci v ich mene, aby sa Komisii prihlásili a poskytli ďalej uvedené informácie o svojej spoločnosti alebo spoločnostiach v rámci lehoty stanovenej v odseku 6 písm. b) bode i) a vo forme uvedenej v odseku 7:

názov, adresu, e-mailovú adresu, telefónne a faxové číslo a meno kontaktnej osoby,

celkovú výšku obratu spoločnosti v eurách od 1. januára 2007 do 31. decembra 2007,

celkový počet zamestnancov,

presný opis činností spoločnosti vo vzťahu k príslušnému výrobku,

objem dovozu príslušného výrobku s pôvodom v Čínskej ľudovej republike a objem jeho ďalšieho predaja na trhu Spoločenstva v období od 1. januára 2007 do 31. decembra 2007 vyjadrený v tonách a jeho hodnotu vyjadrenú v eurách,

názvy a presný opis činností všetkých prepojených spoločností (2), ktoré sa podieľajú na výrobe a/alebo predaji príslušného výrobku,

všetky ďalšie relevantné informácie, ktoré by Komisii pomohli pri výbere vzorky.

Poskytnutím uvedených informácií spoločnosť súhlasí so svojím prípadným zaradením do vzorky. V prípade, že je spoločnosť vybraná ako súčasť vzorky, musí vyplniť dotazník a súhlasiť s prešetrovaním uvedených údajov priamo na mieste. Ak spoločnosť oznámi, že nesúhlasí so svojím prípadným zaradením do vzorky, bude to znamenať, že nespolupracuje pri prešetrovaní. Dôsledky nespolupráce sú stanovené v odseku 8.

Komisia okrem toho osloví všetky známe združenia dovozcov s cieľom získať informácie, ktoré považuje za potrebné na výber vzorky dovozcov.

iii)   Výber vzorky výrobcov zo Spoločenstva

Vzhľadom na veľký počet výrobcov zo Spoločenstva podporujúcich podnet má Komisia v úmysle prešetriť ujmu spôsobenú výrobnému odvetviu Spoločenstva na základe výberu vzorky.

S cieľom umožniť Komisii, aby rozhodla o potrebe výberu vzorky a v kladnom prípade k nemu pristúpila, sa týmto vyzývajú všetci výrobcovia v Spoločenstve alebo zástupcovia konajúci v ich mene, aby sa Komisii prihlásili a poskytli ďalej uvedené informácie o svojej spoločnosti alebo spoločnostiach v rámci lehoty stanovenej v odseku 6 písm. b) bode i) a vo forme uvedenej v odseku 7:

názov, adresu, e-mailovú adresu, telefónne a faxové číslo a meno kontaktnej osoby,

celkovú výšku obratu spoločnosti vyjadrenú v eurách od 1. januára 2007 do 31. decembra 2007,

presný opis činností spoločnosti, ktoré sa týkajú príslušného výrobku,

hodnotu predaja príslušného výrobku na trhu Spoločenstva vyjadrenú v eurách v období od 1. januára 2007 do 31. decembra 2007,

objem predaja príslušného výrobku na trhu Spoločenstva vyjadrený tonách v období od 1. januára 2007 do 31. decembra 2007,

objem výroby príslušného výrobku vyjadrený v tonách v období od 1. januára 2007 do 31. decembra 2007,

názvy a presný opis činností všetkých prepojených spoločností (2), ktoré sa podieľajú na výrobe a/alebo predaji príslušného výrobku,

všetky ďalšie relevantné informácie, ktoré by Komisii pomohli pri výbere vzorky.

Poskytnutím uvedených informácií spoločnosť súhlasí so svojím prípadným zaradením do vzorky. V prípade, že je spoločnosť vybraná ako súčasť vzorky, musí vyplniť dotazník a súhlasiť s prešetrovaním uvedených údajov priamo na mieste. Ak spoločnosť oznámi, že nesúhlasí so svojím prípadným zaradením do vzorky, bude to znamenať, že nespolupracuje pri prešetrovaní. Dôsledky nespolupráce sú stanovené v odseku 8.

iv)   Konečný výber vzorky

Všetky zainteresované strany, ktoré chcú predložiť akékoľvek relevantné informácie týkajúce sa výberu vzorky, musia tak urobiť v lehote stanovenej v odseku 6 písm. b) bode ii).

Komisia má v úmysle urobiť konečný výber vzoriek po porade s príslušnými stranami, ktoré prejavili záujem byť do vzorky zaradené.

Spoločnosti zaradené do vzorky musia vyplniť dotazník v lehote stanovenej v odseku 6 písm. b) bode iii) a musia v rámci prešetrovania spolupracovať.

V prípade nedostatočnej spolupráce môže Komisia v súlade s článkom 17 ods. 4 a článkom 18 základného nariadenia svoje zistenia založiť na dostupných skutočnostiach. Zistenie založené na dostupných skutočnostiach môže byť pre príslušnú stranu menej priaznivé, ako je to vysvetlené v odseku 8.

b)   Dotazníky

Komisia v záujme získania informácií, ktoré považuje za nevyhnutné na prešetrovanie, zašle dotazníky výrobnému odvetviu Spoločenstva zaradenému do vzorky a všetkým združeniam výrobcov v Spoločenstve, vývozcom/výrobcom v Čínskej ľudovej republike zaradeným do vzorky, všetkým združeniam vývozcov/výrobcov, dovozcom zaradeným do vzorky, všetkým združeniam dovozcov uvedeným v podnete a orgánom príslušných vyvážajúcich krajín.

Vývozcovia/výrobcovia v Čínskej ľudovej republike požadujúci individuálne rozpätie podľa článku 17 ods. 3 a článku 9 ods. 6 základného nariadenia musia predložiť vyplnený dotazník v lehote stanovenej v odseku 6 písm. a) bode ii) tohto oznámenia. Musia preto požiadať o dotazník v lehote stanovenej v odseku 6 písm. a) bode i). Takéto strany si však musia byť vedomé skutočnosti, že ak sa v prípade vývozcov/výrobcov pristúpi k výberu vzorky, Komisia sa môže predsa len rozhodnúť, že pre nich nevypočíta individuálne rozpätie, ak je počet vývozcov/výrobcov taký veľký, že individuálne preskúmanie by predstavovalo neúmerne zaťaženie a prekážalo by včasnému ukončeniu prešetrovania.

c)   Zhromažďovanie informácií a vypočutia

Všetky zainteresované strany sa týmto vyzývajú, aby oznámili svoje stanoviská, predložili iné informácie ako vyplnené dotazníky, a poskytli podporné dôkazy. Tieto informácie musia byť spolu s podpornými dôkazmi doručené Komisii v lehote stanovenej v odseku 6 písm. a) bode ii).

Komisia môže okrem toho vypočuť zainteresované strany, pokiaľ predložia žiadosť, v ktorej preukážu, že existujú osobitné dôvody, pre ktoré by mali byť vypočuté. Táto žiadosť sa musí predložiť v rámci lehoty stanovenej v odseku 6 písm. a) bode iii).

d)   Výber krajiny s trhovým hospodárstvom

V súlade s článkom 2 ods. 7 písm. a) základného nariadenia sa na stanovenie normálnej hodnoty, pokiaľ ide o Čínsku ľudovú republiku uvažuje o výbere Turecka, ako o vhodnej krajine s trhovým hospodárstvom. Zainteresované strany sa týmto vyzývajú, aby sa vyjadrili k vhodnosti tohto výberu v osobitnej lehote stanovenej v odseku 6 písm. c).

e)   Štatút trhového hospodárstva

V prípade tých vývozcov/výrobcov v Čínskej ľudovej republike, ktorí tvrdia, že svoju činnosť vykonávajú v súlade s podmienkami trhového hospodárstva a poskytnú o tom dostatočné dôkazy, t. j. že spĺňajú kritériá ustanovené v článku 2 ods. 7 písm. c) základného nariadenia, sa normálna hodnota stanoví v súlade s článkom 2 ods. 7 písm. b) základného nariadenia. Vývozcovia/výrobcovia, ktorí majú v úmysle predložiť náležite odôvodnené žiadosti, musia tak urobiť v osobitnej lehote stanovenej v odseku 6 písm. d). Komisia zašle formuláre žiadostí všetkým vývozcom/výrobcom v Čínskej ľudovej republike, ktorí boli zaradení do vzorky alebo vymenovaní v podnete, a všetkým združeniam vývozcov/výrobcov uvedeným v podnete, ako aj orgánom Čínskej ľudovej republiky.

5.2.   Postup hodnotenia záujmu Spoločenstva

V súlade s článkom 21 základného nariadenia a v prípade, že sú tvrdenia o dumpingu a ním spôsobenej ujme opodstatnené, rozhodne sa o tom, či by prijatie antidumpingových opatrení nebolo v rozpore so záujmom Spoločenstva. Z tohto dôvodu výrobné odvetvie Spoločenstva, dovozcovia, ich zastupujúce združenia, zástupcovia používateľov a organizácie zastupujúce spotrebiteľov, pokiaľ preukážu, že medzi ich činnosťou a príslušným výrobkom existuje objektívne prepojenie, môžu sa vo všeobecných lehotách stanovených v odseku 6 písm. a) bode ii) prihlásiť a poskytnúť Komisii informácie. Strany, ktoré konali v súlade s predchádzajúcou vetou, môžu v lehote stanovenej v odseku 6 písm. a) bode iii) požiadať o vypočutie, pokiaľ uvedú osobitné dôvody, pre ktoré by mali byť vypočuté. Je potrebné poznamenať, že akékoľvek informácie predložené podľa článku 21 sa zohľadnia len v tom prípade, ak budú v čase ich predloženia podložené konkrétnymi dôkazmi.

6.   Lehoty

a)   Všeobecné lehoty

i)   Pre strany na vyžiadanie dotazníka alebo iných formulárov žiadostí

Všetky zainteresované strany by mali požiadať o dotazník alebo iné formuláre žiadostí čo najskôr, najneskôr však do 10 dní po uverejnení tohto oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

ii)   Pre strany na prihlásenie, predloženie vyplnených dotazníkov a akýchkoľvek iných informácií

Všetky zainteresované strany sa musia, ak majú byť ich vyjadrenia počas prešetrovania zohľadnené, prihlásiť Komisii, oznámiť svoje stanoviská a predložiť vyplnený dotazník alebo akékoľvek iné informácie do 40 dní od dátumu uverejnenia tohto oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie, ak nie je uvedené inak. Všetci vývozcovia/výrobcovia, ktorých sa toto konanie týka a ktorí chcú požiadať o individuálne preskúmanie v súlade s článkom 17 ods. 3 základného nariadenia, musia okrem toho predložiť vyplnené dotazníky alebo akékoľvek iné informácie do 40 dní od dátumu uverejnenia tohto oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie, ak nie je uvedené inak. Je potrebné poukázať na skutočnosť, že vykonávanie väčšiny procesných práv stanovených v základnom nariadení závisí od toho, či sa strana prihlási v rámci uvedeného obdobia.

Spoločnosti zaradené do vzorky musia predložiť vyplnené dotazníky v lehotách stanovených v odseku 6 písm. b) bode iii).

iii)   Vypočutia

V rámci tej istej 40-dňovej lehoty môžu všetky zainteresované strany takisto požiadať o vypočutie Komisiou.

b)   Osobitná lehota týkajúca sa výberu vzorky

i)

Informácie špecifikované v ods. 5.1 písm. a) bode i), ods. 5.1 písm. a) bode ii) a ods. 5.1 písm. a) bode iii) by mali byť Komisii doručené do 15 dní od dátumu uverejnenia tohto oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie, keďže Komisia má v úmysle uskutočniť konzultácie s príslušnými stranami, ktoré prejavia ochotu byť zaradené do vzorky v rámci jej konečného výberu, do 21 dní od uverejnenia tohto oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

ii)

Všetky ďalšie informácie, ktoré sú relevantné pre výber vzorky podľa odseku 5.1 písm. a) bodu iv), musia byť Komisii doručené do 21 dní od uverejnenia tohto oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

iii)

Vyplnené dotazníky od strán, ktoré boli zaradené do vzorky, musia byť Komisii doručené do 37 dní od dátumu oznámenia o ich zaradení do vzorky.

c)   Osobitná lehota na výber krajiny s trhovým hospodárstvom

Strany zúčastňujúce sa na prešetrovaní môžu prejaviť záujem o vyjadrenie pripomienok o vhodnosti výberu Turecka, o ktorom sa, ako je uvedené v odseku 5.1 písm. d), uvažuje ako o krajine s trhovým hospodárstvom na účely stanovenia normálnej hodnoty, pokiaľ ide o Čínsku ľudovú republiku. Tieto vyjadrenia musia byť Komisii doručené do 10 dní od dátumu uverejnenia tohto oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

d)   Osobitná lehota na predloženie žiadostí o štatút trhového hospodárstva a/alebo o individuálne zaobchádzanie

Riadne odôvodnené žiadosti o štatút trhového hospodárstva (ako je uvedené v odseku 5.1 písm. e)) a/alebo o individuálne zaobchádzanie v súlade s článkom 9 ods. 5 základného nariadenia musia byť Komisii doručené do 15 dní od dátumu uverejnenia tohto oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

7.   Písomné podania, vyplnené dotazníky a korešpondencia

Všetky podania a žiadosti predložené zainteresovanými stranami musia byť realizované písomne (nie v elektronickej forme, ak nie je uvedené inak) a musia uvádzať názov, adresu, e-mailovú adresu, telefónne číslo a faxové číslo zainteresovanej strany. Všetky písomné podania, vrátane informácií požadovaných v tomto oznámení, vyplnených dotazníkov a korešpondencie, ktoré zainteresované strany poskytnú ako dôverné, sa označia ako „Limited (4) a v súlade s článkom 19 ods. 2 základného nariadenia sa k nim pripojí znenie, ktoré nemá dôverný charakter, s označením „For inspection by interested parties“.

Adresa Komisie na korešpondenciu:

European Commission

Directorate General for Trade

Directorate H

Office: J-79 4/23

B-1049 Brussels

Fax: (32-2) 295 65 05

8.   Nespolupráca

V prípadoch, ak ktorákoľvek zainteresovaná strana odmietne sprístupniť alebo neposkytne potrebné informácie v rámci lehôt alebo významnou mierou prekáža v prešetrovaní, môžu sa v súlade s článkom 18 základného nariadenia vypracovať dočasné alebo konečné zistenia, či už pozitívne alebo negatívne, na základe dostupných skutočností.

Ak sa zistí, že ktorákoľvek zainteresovaná strana poskytla nepravdivé alebo zavádzajúce informácie, tieto informácie sa nevezmú do úvahy a môžu sa použiť dostupné skutočnosti. Ak niektorá zo zainteresovaných strán nespolupracuje alebo spolupracuje iba čiastočne a zistenia sú preto založené na skutočnostiach, ktoré sú k dispozícii podľa článku 18 základného nariadenia, výsledok môže byť pre túto stranu menej priaznivý než v prípade, keby bola spolupracovala.

9.   Harmonogram prešetrovania

Podľa článku 6 ods. 9 základného nariadenia sa prešetrovanie ukončí do 15 mesiacov od dátumu uverejnenia tohto oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie. Podľa článku 7 ods. 1 základného nariadenia možno uložiť predbežné opatrenia najneskôr 9 mesiacov od uverejnenia tohto oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

10.   Spracovanie osobných údajov

Treba poznamenať, že so všetkými osobnými údajmi zozbieranými počas prešetrovania sa bude zaobchádzať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (5).

11.   Vyšetrovateľ

Je potrebné tiež uviesť, že ak sa zainteresované strany domnievajú, že pri uplatňovaní svojich práv na obhajobu majú ťažkosti, môžu sa obrátiť na vyšetrovateľa z GR pre obchod. Pôsobí ako styčná osoba medzi zainteresovanými stranami a útvarmi Komisie, ktorá v prípade potreby ponúka sprostredkovanie v procesných záležitostiach ovplyvňujúcich ochranu ich záujmov v tomto konaní, najmä v súvislosti s nahliadnutím do spisu, ochranou údajov, predĺžením lehôt a spracovaním písomne a/alebo ústne podaných stanovísk. Ďalšie informácie a kontakty môžu zainteresované strany nájsť na internetových stránkach vyšetrovateľa na internetovej adrese GR pre obchod (http://ec.europa.eu/trade).


(1)  Ú. v. ES L 56, 6.3.1996, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Rady (ES) č. 2117/2005 (Ú. v. EÚ L 340, 23.12.2005, s. 17).

(2)  Poučenie o význame pojmu „prepojené spoločnosti“ možno nájsť v článku 143 nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (Ú. v. ES L 253, 11.10.1993, s. 1).

(3)  Individuálne rozpätie možno požadovať podľa článku 17 ods. 3 základného nariadenia v prípade spoločností, ktoré nie sú začlenené do vzorky, článku 9 ods. 5 základného nariadenia týkajúceho sa individuálneho zaobchádzania v prípade krajín s iným ako trhovým hospodárstvom/transformujúcim sa hospodárstvom a článku 2 ods. 7 písm. b) základného nariadenia v prípade spoločností, ktoré žiadajú štatút trhového hospodárstva. Treba poznamenať, že v prípade žiadosti o individuálne zaobchádzanie je potrebné podať žiadosť podľa článku 9 ods. 5 základného nariadenia a v prípade žiadosti o trhovohospodárske zaobchádzanie je potrebné podať žiadosť podľa článku 2 ods. 7 písm. b) základného nariadenia.

(4)  Toto označenie znamená, že ide výlučne o interný dokument. Je chránený podľa článku 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie (Ú. v. ES L 145, 31.5.2001, s. 43). Ide o dôverný dokument podľa článku 19 základného nariadenia a článku 6 Dohody Svetovej obchodnej organizácie (WTO) o uplatňovaní čl. VI dohody GATT z roku 1994 (antidumpingová dohoda).

(5)  Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1.


16.2.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 43/14


Oznámenie o začatí antidumpingového konania týkajúceho sa dovozu určitých sviečok, tenkých sviečok a podobných výrobkov s pôvodom v Čínskej ľudovej republike

(2008/C 43/05)

Podľa článku 5 nariadenia Rady (ES) č. 384/96 z 22. decembra 1995 o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskeho spoločenstva (1) (ďalej len „základné nariadenie“) bol Komisii predložený podnet, v ktorom sa tvrdí, že dovoz určitých sviečok, tenkých sviečok a podobných výrobkov s pôvodom v Čínskej ľudovej republike (ďalej len „príslušná krajina“) je dumpingový a tým spôsobuje značnú ujmu výrobnému odvetviu Spoločenstva.

1.   Podnet

Podnet predložili 3. januára 2008 títo výrobcovia Spoločenstva: Bolsius International BV, EIKA Wachswerke Fulda GmbH, Euro Candle KFT, Gies Kerzen GmbH, Liljeholmens Stearinfabriks AB, SER Wax Industry a Vollmar GmbH (ďalej len „navrhovatelia“) zastupujúci podstatnú časť, v tomto prípade viac ako 25 %, celkovej výroby určitých sviečok, tenkých sviečok a podobných výrobkov v Spoločenstve.

2.   Výrobok

Výrobkom, ktorý je údajne dovážaný za dumpingové ceny, sú určité sviečky, tenké sviečky a podobné výrobky, okrem náhrobných kahancov a iných svietidiel na vonkajšie používanie s pôvodom v Čínskej ľudovej republike (ďalej len „príslušný výrobok“). Na účely tohto konania sú náhrobné kahance a iné svietidlá na vonkajšie používanie definované ako sviečky, tenké sviečky a podobné výrobky, ktorých palivo obsahuje viac ako 500 ppm toluénu a/alebo viac ako 100 ppm benzénu a/alebo majú knôt s priemerom najmenej 5 mm a/alebo sú jednotlivo uložené v plastovej nádobe s kolmými stenami s výškou minimálne 5 cm. Výrobok je zvyčajne zaradený pod kódy KN 3406 00 11, ex 3406 00 19 a ex 3406 00 90. Tieto kódy KN sa uvádzajú iba pre informáciu.

3.   Tvrdenie o dumpingu

Vzhľadom na ustanovenia článku 2 ods. 7 základného nariadenia stanovili navrhovatelia normálnu hodnotu pre Čínsku ľudovú republiku na základe ceny v krajine s trhovým hospodárstvom, ktorá sa uvádza v bode 5.1 písm. d). Tvrdenie o dumpingu je založené na porovnaní takto vypočítanej normálnej ceny s vývoznými cenami príslušného výrobku pri predaji na vývoz do Spoločenstva.

Na tomto základe je vypočítané dumpingové rozpätie značné.

4.   Tvrdenie o ujme

Navrhovateľ poskytol dôkazy o tom, že dovoz príslušného výrobku z Čínskej ľudovej republiky sa celkovo zvýšil v absolútnom vyjadrení a v zmysle podielu na trhu.

Tvrdí sa, že objemy a ceny dovezených príslušných výrobkov údajne, okrem iného, negatívne ovplyvňujú podiel na trhu a množstvá predávané výrobným odvetvím Spoločenstva, čo sa vo významnej miere nepriaznivo prejavuje na celkovej výkonnosti, finančnej situácii a zamestnanosti vo výrobnom odvetví Spoločenstva.

5.   Postup

Komisia po porade s poradným výborom stanovila, že podnet bol predložený výrobným odvetvím Spoločenstva alebo v jeho mene a že existujú dostatočné dôkazy na začatie konania a týmto začína prešetrovanie v súlade s článkom 5 základného nariadenia.

5.1.   Postup stanovenia dumpingu a ujmy

Na základe prešetrovania sa stanoví, či je príslušný výrobok s pôvodom v Čínskej ľudovej republike dovážaný za dumpingové ceny a či tento dumping spôsobuje ujmu.

a)   Výber vzorky

Vzhľadom na zjavne veľký počet strán zúčastnených na tomto konaní môže Komisia rozhodnúť o výbere vzorky v súlade s článkom 17 základného nariadenia.

i)   Výber vzorky vývozcov/výrobcov v Čínskej ľudovej republike

S cieľom umožniť Komisii, aby rozhodla o potrebe výberu vzorky a v kladnom prípade k nemu pristúpila, sa týmto vyzývajú všetci vývozcovia/výrobcovia alebo zástupcovia konajúci v ich mene, aby sa Komisii prihlásili a v lehote stanovenej v bode 6 písm. b) bode i) a vo formách uvedených v bode 7 poskytli o svojej spoločnosti alebo spoločnostiach tieto informácie:

názov, adresu, e-mailovú adresu, telefónne a faxové číslo a meno kontaktnej osoby,

obrat príslušného výrobku vyjadrený v miestnej mene a objem príslušného výrobku predaného na vývoz do Spoločenstva, vyjadrený v tonách, v období od 1. januára 2007 do 31. decembra 2007,

obrat príslušného výrobku vyjadrený v miestnej mene a objem predaja príslušného výrobku na domácom trhu, vyjadrený v tonách, v období od 1. januára 2007 do 31. decembra 2007,

presný opis činností spoločnosti vo vzťahu k výrobe príslušného výrobku,

názvy a presný opis činností všetkých prepojených spoločností (2), ktoré sú zapojené do výroby a/alebo predaja (na vývoz a/alebo na domácom trhu) príslušného výrobku,

všetky ďalšie relevantné informácie, ktoré by Komisii pomohli pri výbere vzorky.

Poskytnutím uvedených informácií spoločnosť súhlasí so svojím prípadným zaradením do vzorky. V prípade, že je spoločnosť vybraná ako súčasť vzorky, musí vyplniť dotazník a súhlasiť s prešetrovaním uvedených údajov priamo na mieste. Ak spoločnosť oznámi, že nesúhlasí so svojím prípadným zaradením do vzorky, bude to znamenať, že nespolupracuje pri prešetrovaní. Dôsledky nespolupráce sú stanovené v bode 8.

Komisia v záujme získania informácií, ktoré považuje za nevyhnutné na výber vzorky vývozcov/výrobcov, navyše osloví orgány vyvážajúcej krajiny a všetky známe združenia vývozcov/výrobcov.

Keďže spoločnosť si nemôže byť istá, že bude zaradená do vzorky, vývozcom/výrobcom, ktorí chcú požiadať o individuálne rozpätie (3), sa odporúča požiadať o dotazník v rámci lehoty stanovenej v bode 6 písm. a) bode i) tohto oznámenia a predložiť ho v rámci lehoty stanovenej v bode 6 písm. a) bode ii) prvý odsek tohto oznámenia. Je však potrebné poukázať na poslednú vetu v bode 5.1 písm. b) tohto oznámenia.

ii)   Výber vzorky dovozcov

S cieľom umožniť Komisii, aby rozhodla o potrebe výberu vzorky a v kladnom prípade k nemu pristúpila, sa týmto vyzývajú všetci dovozcovia alebo zástupcovia konajúci v ich mene, aby sa Komisii prihlásili a v rámci lehoty stanovenej v bode 6 písm. b) bode i) a vo formách uvedených v bode 7 poskytli o svojej spoločnosti alebo spoločnostiach tieto informácie:

názov, adresu, e-mailovú adresu, telefónne a faxové číslo a meno kontaktnej osoby,

celkový obrat spoločnosti vyjadrený v eurách v období od 1. januára 2007 do 31. decembra 2007,

celkový počet zamestnancov,

presný opis činností spoločnosti vo vzťahu k príslušnému výrobku,

objem dovozu príslušného výrobku s pôvodom v Čínskej ľudovej republike a objem jeho ďalšieho predaja na trhu Spoločenstva v období od 1. januára 2007 do 31. decembra 2007 vyjadrený v tonách a jeho hodnota vyjadrená v eurách,

názvy a presný opis činností všetkých prepojených spoločností (4), ktoré sú zapojené do výroby a/alebo predaja príslušného výrobku,

všetky ďalšie relevantné informácie, ktoré by Komisii pomohli pri výbere vzorky.

Poskytnutím uvedených informácií spoločnosť súhlasí so svojím prípadným zaradením do vzorky. V prípade, že je spoločnosť vybraná ako súčasť vzorky, musí vyplniť dotazník a súhlasiť s prešetrovaním uvedených údajov priamo na mieste. Ak spoločnosť oznámi, že nesúhlasí so svojím prípadným zaradením do vzorky, bude to znamenať, že nespolupracuje pri prešetrovaní. Dôsledky nespolupráce sú stanovené v bode 8.

Komisia okrem toho osloví všetky známe združenia dovozcov s cieľom získať informácie, ktoré považuje za potrebné na výber vzorky dovozcov.

iii)   Výber vzorky výrobcov zo Spoločenstva

Vzhľadom na veľký počet výrobcov zo Spoločenstva podporujúcich podnet má Komisia v úmysle prešetriť ujmu spôsobenú výrobnému odvetviu Spoločenstva na základe výberu vzorky.

S cieľom umožniť Komisii, aby rozhodla o potrebe výberu vzorky a v kladnom prípade k nemu pristúpila, sa týmto vyzývajú všetci dovozcovia alebo zástupcovia konajúci v ich mene, aby sa Komisii prihlásili a v lehote stanovenej v bode 6 písm. b) bode i) a vo forme uvedenej v bode 7 poskytli tieto informácie o svojej spoločnosti alebo spoločnostiach:

názov, adresu, e-mailovú adresu, telefónne a faxové číslo a meno kontaktnej osoby,

celkový obrat spoločnosti vyjadrený v eurách v období od 1. januára 2007 do 31. decembra 2007,

presný opis činností spoločnosti vo vzťahu k príslušnému výrobku,

hodnotu predaja príslušného výrobku na trhu Spoločenstva vyjadrenú v eurách v období od 1. januára 2007 do 31. decembra 2007,

objem predaja príslušného výrobku na trhu Spoločenstva vyjadrený v tonách v období od 1. januára 2007 do 31. decembra 2007,

objem výroby príslušného výrobku vyjadrený v tonách v období od 1. januára 2007 do 31. decembra 2007,

názvy a presný opis činností všetkých prepojených spoločností (4), ktoré sú zapojené do výroby a/alebo predaja príslušného výrobku,

všetky ďalšie relevantné informácie, ktoré by Komisii pomohli pri výbere vzorky.

Poskytnutím uvedených informácií spoločnosť súhlasí so svojím prípadným zaradením do vzorky. V prípade, že je spoločnosť vybraná ako súčasť vzorky, musí vyplniť dotazník a súhlasiť s prešetrovaním uvedených údajov priamo na mieste. Ak spoločnosť oznámi, že nesúhlasí so svojím prípadným zaradením do vzorky, bude to znamenať, že nespolupracuje pri prešetrovaní. Dôsledky nespolupráce sú stanovené v bode 8.

iv)   Konečný výber vzorky

Všetky zainteresované strany, ktoré chcú predložiť akékoľvek relevantné informácie týkajúce sa výberu vzorky, musia tak urobiť v lehote stanovenej v bode 6 písm. b) bode ii).

Komisia má v úmysle urobiť konečný výber vzoriek po porade s príslušnými stranami, ktoré prejavili záujem byť do vzorky zaradené.

Spoločnosti zaradené do vzorky musia vyplniť dotazník v lehote stanovenej v bode 6 písm. b) bode iii) a musia v rámci prešetrovania spolupracovať.

V prípade nedostatočnej spolupráce môže Komisia v súlade s článkom 17 ods. 4 a článkom 18 základného nariadenia svoje zistenia založiť na dostupných skutočnostiach. Zistenie založené na dostupných skutočnostiach môže byť pre príslušnú stranu menej priaznivé, ako je to vysvetlené v bode 8.

b)   Dotazníky

Komisia s cieľom získať informácie, ktoré považuje za nevyhnutné na prešetrovanie, zašle dotazníky výrobnému odvetviu Spoločenstva zaradenému do vzorky a všetkým združeniam výrobcov v Spoločenstve, vývozcom/výrobcom v Čínskej ľudovej republike zaradeným do vzorky, všetkým združeniam vývozcov/výrobcov, dovozcom zaradeným do vzorky, všetkým združeniam dovozcov uvedeným v podnete a orgánom príslušnej vyvážajúcej krajiny.

Vývozcovia/výrobcovia v Čínskej ľudovej republike požadujúci individuálne rozpätie podľa článku 17 ods. 3 a článku 9 ods. 6 základného nariadenia musia predložiť vyplnený dotazník v lehote stanovenej v bode 6 písm. a) bode ii) tohto oznámenia. Musia preto požiadať o dotazník v lehote stanovenej v bode 6 písm. a) bode i). Takéto strany si však musia byť vedomé skutočnosti, že ak sa v prípade vývozcov/výrobcov pristúpi k výberu vzorky, Komisia sa môže predsa len rozhodnúť, že pre nich nevypočíta individuálne rozpätie, ak je počet vývozcov/výrobcov taký veľký, že individuálne preskúmanie by predstavovalo neúmerné zaťaženie a prekážalo by včasnému ukončeniu prešetrovania.

c)   Zhromažďovanie informácií a vypočutia

Všetky zainteresované strany sa týmto vyzývajú, aby oznámili svoje stanoviská, predložili iné informácie ako vyplnené dotazníky a poskytli podporné dôkazy. Tieto informácie musia byť spolu s podpornými dôkazmi doručené Komisii v lehote stanovenej v bode 6 písm. a) bode ii).

Komisia môže okrem toho vypočuť zainteresované strany, pokiaľ predložia žiadosť, v ktorej preukážu, že existujú osobitné dôvody, pre ktoré by mali byť vypočuté. Táto žiadosť sa musí predložiť v rámci lehoty stanovenej v bode 6 písm. a) bode iii).

d)   Výber krajiny s trhovým hospodárstvom

V súlade s článkom 2 ods. 7 písm. a) základného nariadenia sa na stanovenie normálnej hodnoty, pokiaľ ide o Čínsku ľudovú republiku, uvažuje o výbere Brazílie ako o vhodnej krajine s trhovým hospodárstvom. Zainteresované strany sa týmto vyzývajú, aby sa vyjadrili k vhodnosti tohto výberu v osobitnej lehote stanovenej v bode 6 písm. c).

e)   Trhovohospodárske zaobchádzanie

V prípade tých vývozcov/výrobcov v Čínskej ľudovej republike, ktorí tvrdia, že svoju činnosť vykonávajú v súlade s podmienkami trhového hospodárstva a poskytnú o tom dostatočné dôkazy, t. j. že spĺňajú kritériá ustanovené v článku 2 ods. 7 písm. c) základného nariadenia, sa normálna hodnota stanoví v súlade s článkom 2 ods. 7 písm. b) základného nariadenia. Vývozcovia/výrobcovia, ktorí majú v úmysle predložiť náležite odôvodnené žiadosti, musia tak urobiť v osobitnej lehote stanovenej v bode 6 písm. d). Komisia zašle formuláre žiadostí všetkým vývozcom/výrobcom v Čínskej ľudovej republike uvedeným v podnete a akýmkoľvek združeniam vývozcov/výrobcov uvedeným v podnete, ako aj orgánom Čínskej ľudovej republiky.

5.2.   Postup zhodnotenia záujmu Spoločenstva

V súlade s článkom 21 základného nariadenia a v prípade, že sú tvrdenia o dumpingu a ním spôsobenej ujme opodstatnené, rozhodne sa o tom, či by prijatie antidumpingových opatrení nebolo v rozpore so záujmom Spoločenstva. Výrobné odvetvie Spoločenstva, dovozcovia, ich zastupujúce združenia, zástupcovia používateľov a organizácie zastupujúce spotrebiteľov, ak preukážu, že medzi ich činnosťou a príslušným výrobkom existuje objektívne prepojenie, sa preto môžu vo všeobecných lehotách stanovených v bode 6 písm. a) bode ii) prihlásiť a poskytnúť Komisii informácie. Strany, ktoré konali v súlade s predchádzajúcou vetou, môžu v lehote stanovenej v bode 6 písm. a) bode iii) požiadať o vypočutie, pokiaľ uvedú osobitné dôvody, pre ktoré by mali byť vypočuté. Je potrebné poznamenať, že akékoľvek informácie predložené podľa článku 21 sa zohľadnia len v tom prípade, ak budú v čase ich predloženia podložené konkrétnymi dôkazmi.

6.   Lehoty

a)   Všeobecné lehoty

i)   Pre strany na vyžiadanie dotazníka alebo iných formulárov žiadostí

Všetky zainteresované strany by mali požiadať o dotazník alebo iné formuláre žiadostí čo najskôr, najneskôr však do 10 dní od uverejnenia tohto oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

ii)   Pre strany na prihlásenie, predloženie vyplnených dotazníkov a akýchkoľvek iných informácií

Všetky zainteresované strany, ak majú byť ich vyjadrenia počas prešetrovania zohľadnené, musia sa prihlásiť Komisii, oznámiť svoje stanoviská a predložiť vyplnené dotazníky alebo akékoľvek iné informácie do 40 dní od dátumu uverejnenia tohto oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie, ak nie je uvedené inak. Všetci vývozcovia/výrobcovia, ktorých sa toto konanie týka a ktorí chcú požiadať o individuálne preskúmanie v súlade s článkom 17 ods. 3 základného nariadenia, musia okrem toho predložiť vyplnené dotazníky alebo akékoľvek iné informácie do 40 dní od dátumu uverejnenia tohto oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie, ak nie je uvedené inak. Je potrebné poukázať na skutočnosť, že vykonávanie väčšiny procesných práv stanovených v základnom nariadení závisí od toho, či sa strana prihlási v rámci uvedeného obdobia.

Spoločnosti zaradené do vzorky musia predložiť vyplnené dotazníky v lehotách stanovených v bode 6 písm. b) bode iii).

iii)   Vypočutia

V rámci tej istej 40-dňovej lehoty môžu všetky zainteresované strany takisto požiadať o vypočutie Komisiou.

b)   Osobitná lehota týkajúca sa výberu vzorky

i)

Informácie špecifikované v bode 5.1 písm. a) bode i), v bode 5.1 písm. a) bode ii) a v bode 5.1 písm. a) bode iii) by mali byť Komisii doručené do 15 dní od dátumu uverejnenia tohto oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie, keďže Komisia má v úmysle do 21 dní od uverejnenia tohto oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie uskutočniť konzultácie s príslušnými stranami, ktoré prejavili záujem byť zaradené do vzorky v rámci jej konečného výberu.

ii)

Všetky ďalšie informácie, ktoré sú relevantné pre výber vzorky podľa bodu 5.1 písm. a) bodu iv), musia byť Komisii doručené do 21 dní od uverejnenia tohto oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

iii)

Vyplnené dotazníky od strán, ktoré boli zaradené do vzorky, musia byť Komisii doručené do 37 dní od dátumu oznámenia o ich zaradení do vzorky.

c)   Osobitná lehota na výber krajiny s trhovým hospodárstvom

Strany zúčastňujúce sa na prešetrovaní môžu prejaviť záujem o vyjadrenie pripomienok o vhodnosti výberu Brazílie, o ktorej sa, ako je uvedené v bode 5.1 písm. d), uvažuje ako o krajine s trhovým hospodárstvom na účely stanovenia normálnej hodnoty pokiaľ ide o Čínsku ľudovú republiku. Tieto vyjadrenia musia byť Komisii doručené do 10 dní od dátumu uverejnenia tohto oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

d)   Osobitná lehota na predloženie žiadostí o štatút trhového hospodárstva a/alebo o individuálne zaobchádzanie

Riadne odôvodnené žiadosti o štatút trhového hospodárstva (ako je uvedené v bode 5.1 písm. e)) a/alebo o individuálne zaobchádzanie v súlade s článkom 9 ods. 5 základného nariadenia musia byť Komisii doručené do 15 dní od dátumu uverejnenia tohto oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

7.   Písomné podania, vyplnené dotazníky a korešpondencia

Všetky podania a žiadosti predložené zainteresovanými stranami musia byť realizované písomne (nie v elektronickej forme, ak nie je uvedené inak) a musia uvádzať názov, adresu, e-mailovú adresu, telefónne číslo a faxové číslo zainteresovanej strany. Všetky písomné podania, vrátane informácií požadovaných v tomto oznámení, vyplnených dotazníkov a korešpondencie, ktoré zainteresované strany poskytnú ako dôverné, sa označia ako „Limited (5) a v súlade s článkom 19 ods. 2 základného nariadenia sa k nim pripojí znenie, ktoré nemá dôverný charakter, s označením „For inspection by interested parties“.

Adresa Komisie na korešpondenciu:

European Commission

Directorate General for Trade

Directorate H

Office: J-79 4/23

B-1049 Brussels

Fax: (32-2) 295 65 05

8.   Nespolupráca

V prípadoch, keď ktorákoľvek zainteresovaná strana odmietne sprístupniť potrebné informácie alebo ich neposkytne v rámci lehôt, alebo významnou mierou prekáža v prešetrovaní, môžu sa v súlade s článkom 18 základného nariadenia vypracovať dočasné alebo konečné zistenia, či už pozitívne alebo negatívne, na základe dostupných skutočností.

Ak sa zistí, že ktorákoľvek zainteresovaná strana poskytla nepravdivé alebo zavádzajúce informácie, tieto informácie sa nevezmú do úvahy a môžu sa použiť dostupné skutočnosti. Ak zainteresovaná strana nespolupracuje alebo spolupracuje iba čiastočne a zistenia sa preto zakladajú na dostupných skutočnostiach v súlade s článkom 18 základného nariadenia, môže byť výsledok pre túto stranu menej priaznivý, než keby bola spolupracovala.

9.   Harmonogram prešetrovania

Podľa článku 6 ods. 9 základného nariadenia sa prešetrovanie ukončí do 15 mesiacov od dátumu uverejnenia tohto oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie. Podľa článku 7 ods. 1 základného nariadenia možno uložiť predbežné opatrenia najneskôr 9 mesiacov od uverejnenia tohto oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

10.   Spracovanie osobných údajov

Treba poznamenať, že so všetkými osobnými údajmi zozbieranými počas prešetrovania sa bude zaobchádzať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (6).

11.   Vyšetrovateľ

Je potrebné tiež uviesť, že ak sa zainteresované strany domnievajú, že pri uplatňovaní svojich práv na obhajobu majú ťažkosti, môžu sa obrátiť na vyšetrovateľa z GR pre obchod. Pôsobí ako styčná osoba medzi zainteresovanými stranami a útvarmi Komisie, ktorá v prípade potreby ponúka sprostredkovanie v procesných záležitostiach ovplyvňujúcich ochranu ich záujmov v tomto konaní, najmä v súvislosti s nahliadnutím do spisu, ochranou údajov, predĺžením lehôt a spracovaním písomne a/alebo ústne podaných stanovísk. Ďalšie informácie a kontakty môžu zainteresované strany nájsť na internetových stránkach vyšetrovateľa na internetovej adrese GR pre obchod (http://ec.europa.eu/trade).


(1)  Ú. v. ES L 56, 6.3.1996, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2117/2005 (Ú. v. EÚ L 340, 23.12.2005, s. 17).

(2)  Poučenie o význame pojmu „prepojené spoločnosti“ možno nájsť v článku 143 nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93 z 2. júla 1993, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (Ú. v. ES L 253, 11.10.1993, s. 1).

(3)  Individuálne rozpätie možno požadovať podľa článku 17 ods. 3 základného nariadenia v prípade spoločností, ktoré nie sú začlenené do vzorky, článku 9 ods. 5 základného nariadenia týkajúceho sa individuálneho zaobchádzania v prípade krajín s iným ako trhovým hospodárstvom/transformujúcim sa hospodárstvom a článku 2 ods. 7 písm. b) základného nariadenia v prípade spoločností, ktoré žiadajú štatút trhového hospodárstva. Treba poznamenať, že ak sa požaduje individuálne zaobchádzanie, je potrebné podať žiadosť v súlade s článkom 9 ods. 5 základného nariadenia a ak sa požaduje priznanie štatútu trhového hospodárstva, je potrebné podať žiadosť v súlade s článkom 2 ods. 7 písm. b) základného nariadenia.

(4)  Poučenie o význame pojmu „prepojené spoločnosti“ možno nájsť v článku 143 nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93.

(5)  Toto označenie znamená, že ide výlučne o interný dokument. Je chránený podľa článku 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie (Ú. v. ES L 145, 31.5.2001, s. 43). Ide o dôverný dokument podľa článku 19 základného nariadenia a článku 6 Dohody Svetovej obchodnej organizácie (WTO) o uplatňovaní čl. VI dohody GATT z roku 1994 (antidumpingová dohoda).

(6)  Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1.


KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

Komisia

16.2.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 43/19


ŠTÁTNA POMOC – ČESKÁ REPUBLIKA

Štátna pomoc C 3/08 (ex NN 102/05) – Náhrada za služby vo verejnom záujme pre dopravné podniky v Juhomoravskom kraji

Výzva na predloženie pripomienok v súlade s článkom 88 ods. 2 Zmluvy o ES

(Text s významom pre EHP)

(2008/C 43/06)

Listom z dňa 15. januára 2008, ktorý je uvedený v autentickom jazyku za týmto zhrnutím, Komisia oznámila Českej republike svoje rozhodnutie začať konanie podľa článku 88 ods. 2 Zmluvy o ES, pokiaľ ide o uvedené opatrenie.

Zainteresované strany môžu predložiť svoje pripomienky v lehote jedného mesiaca odo dňa uverejnenia tohto zhrnutia a nasledujúceho listu. Kontaktné údaje:

European Commission

Directorate-General for Energy & Transport

Directorate A, unit 4

DM 28

B-1049 Brussels

Fax: (32-2) 296 41 04

Tieto pripomienky sa oznámia Českej republike. Zainteresované strany môžu písomne s uvedením dôvodov požiadať o dôverné zaobchádzanie s údajmi o ich totožnosti.

TEXT ZHRNUTIA

1.   Postup

V liste z 28. júna 2005 Komisia obdržala sťažnosť od českej spoločnosti ČAS – SERVICE a. s. (ďalej len „sťažovateľ“). Sťažnosť sa týkala štátnej pomoci, ktorú v rokoch 2003 až 2005 krajské úrady údajne poskytli rôznym konkurentom sťažovateľa.

2.   Opis opatrenia

Názov: Náhrada za služby vo verejnom záujme pre dopravné podniky v Juhomoravskom kraji

Trvanie: 2003-2005

Forma: náhrada za služby verejnej dopravy

Orgán: úrady Juhomoravského kraja

Príjemcovia: Bítešská dopravní společnost spol. s r.o., BK Bus s.r.o., Břežanská dopravní společnost s.r.o., Znojemská dopravní společnost – PSOTA s.r.o., TREDOS, spol. s r.o.

Účel: záväzok verejnej služby

3.   Posúdenie opatrenia

Čo sa týka platieb uvedených v zmluvách uzavretých pred 1. májom 2004, t. j. dátumom pristúpenia Českej republiky, Komisia ich nemôže skúmať podľa pravidiel o štátnej pomoci, ani na základe postupov stanovených v článku 88 Zmluvy o ES, ani na základe dočasného mechanizmu. Avšak úpravy týchto zmlúv, na základe ktorých vyplynuli štátu po pristúpení záväzky voči príjemcom pomoci, môžu predstavovať novú pomoc.

Náhrady vyplatili úrady Juhomoravského kraja z verejného rozpočtu. Poskytli sa teda zo štátnych zdrojov. Náhradou sa mohla príjemcom poskytnúť selektívna výhoda. V predmetnom prípade je splnená podmienka, že poskytnutím pomoci sa musí narušiť hospodárska súťaž a ovplyvniť obchodovanie medzi členskými štátmi.

V článku 73 Zmluvy sa predpokladá stanovenie podmienok zlučiteľnosti pomoci poskytovanej v oblasti koordinácie dopravy a záväzku verejnej služby v doprave. Podľa rozsudku v prípade Altmark (C-280/00) nie je možné uplatňovať článok 73 priamo, ale len prostredníctvom nariadení Rady, najmä nariadenia Rady (EHS) č. 1191/69 z 26. júna 1969 o postupe členských štátov, ktorý sa týka záväzkov obsiahnutých v koncepcii služieb vo verejnom záujme v oblasti železničnej, cestnej a vnútrozemskej vodnej dopravy (Ú. v. ES L 156, 28.6.1969, s. 1).

Keďže v predmetnom prípade sa nevyhlásilo žiadne verejné výberové konanie a sťažovateľ sa odvoláva na to, že spoločnosti Bítešská, BK Bus, Břežanská společnost, PSOTA a TREDOS dostali nelegálnu štátnu pomoc, Komisia sa domnieva, že ešte pred tým, ako bude môcť s istotou rozhodnúť, že uvedená pomoc je zlučiteľná s článkom 73 Zmluvy na základe článku 14 nariadenia Rady, sa sťažovateľovi a tretím stranám musí poskytnúť príležitosť uviesť pripomienky k metodike, ktorú pri stanovovaní výšky náhrady použili úrady Juhomoravského kraja.

V súlade s článkom 14 nariadenia Rady (ES) č. 659/1999 možno neoprávnenú pomoc od príjemcu vymáhať.

TEXT LISTU

„Komise chce informovat Českou republiku, že po prostudování informací o výše uvedeném opatření předložených orgány Vaší země se rozhodla zahájit řízení stanovené v čl. 88 odst. 2 Smlouvy o ES.

1.   ŘÍZENÍ

1.

V dopise ze dne 28. června 2005 obdržela Komise stížnost od české společnosti ČAS – Service a. s. (‚stěžovatel‘). Stížnost se týkala státní podpory, kterou krajské úřady v letech 2003 až 2005 údajně poskytly různým konkurentům stěžovatele.

2.

Dopisy ze dne 20. července 2005, 14. března 2006 a 7. prosince 2006 požádala Komise orgány České republiky o další informace týkající se problémů uvedených stěžovatelem.

3.

České orgány odpověděly dne 14. září 2005, 2. června 2006, 6. února 2007 a 18. října 2007.

2.   OKOLNOSTI PŘÍPADU

4.

Stěžovatel je akciovou společností činnou v oblasti pravidelné autobusové dopravy, zájezdové dopravy, městské autobusové dopravy na Znojemsku a v mezinárodní dopravě.

5.

Až do září 2004 bylo provozování regionální veřejné autobusové dopravy v Jihomoravském kraji klíčovou aktivitou stěžovatele, a to zejména na základě smluv uzavřených s regionálními orgány. Služby byly poskytovány v Jihomoravském kraji (okresy Znojmo a Moravský Krumlov).

6.

Stěžovatel tvrdí, že úřady Jihomoravského kraje poskytly v období 2003–2005 nedovolenou státní podporu Bítešské dopravní společnosti spol. s r.o. (dále jen ‚Bítešská‘), společnosti BK BUS s.r.o. (dále jen ‚BK Bus‘), Břežanské dopravní společnosti s.r.o. (dále jen ‚Břežanská společnost‘), Znojemské dopravní společnosti – PSOTA, s.r.o. (dále jen ‚PSOTA‘) a společnosti TREDOS, spol. s r.o. (dále jen ‚TREDOS‘). Mělo k tomu dojít udělením licence, které nebylo ani transparentní, ani objektivní.

7.

Komise konstatuje, že podle českých orgánů se v případě licence jedná o povolení udělované orgány k provozování veřejné linkové dopravy. Cílem licence je zaručit, aby autobusovou dopravu provozovali pouze ti dopravci, kteří splňují určité kvalitativní požadavky. V tomto ohledu Komise konstatuje, že podle § 18 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě (dále jen ‚zákon o silniční dopravě‘), patří mezi tyto požadavky zejména povinnost provozovat dopravu podle schváleného jízdního řádu, zajistit určitou míru bezpečnosti pro cestující, uveřejnit jízdní řád a označit vozidla názvem linky.

8.

Kromě toho Komise konstatuje, že § 19 zákona o silniční dopravě stanoví, že závazkem veřejné služby se rozumí ‚závazek, které by dopravce jinak pro jeho ekonomickou nevýhodnost nepřijal nebo by jej přijal pouze zčásti. Závazek veřejné služby sjednává s dopravcem stát a hradí dopravci prokazatelnou ztrátu vzniklou jeho plněním. Závazek veřejné služby spočívá v závazku provozu (…), závazku přepravy (…) a závazku tarifním (…). Závazek veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě vzniká na základě písemné smlouvy‘ (uzavřené mezi příslušnými orgány a provozovatelem dopravy).

9.

Dále § 19b zákona o silniční dopravě stanoví, že ‚povinnou součástí smlouvy o závazku veřejné služby je předběžný odborný odhad prokazatelné ztráty za celé období, na které se závazek veřejné služby uzavírá‘. Příslušné orgány ‚uhradí prokazatelnou ztrátu nejvýše ve výši tohoto předběžného odborného odhadu zvýšeného pouze o nepředvídatelné prokazatelné náklady. Zajišťuje-li dopravce přepravní služby mimo závazky veřejné služby nebo jiné činnosti, je povinen vést oddělené účetnictví závazků veřejných služeb.‘

10.

Komise rovněž konstatuje, že podle § 19b odstavce 5 zákona o silniční dopravě ‚vymezení prokazatelné ztráty, způsob výpočtu předběžného odborného odhadu prokazatelné ztráty, způsob výpočtu prokazatelné ztráty, pravidla na přidělování finančních prostředků z příslušných rozpočtů, doklady, kterými musí být výpočty prokazatelné ztráty doloženy, a způsob výkonu státního odborného dozoru nad financováním dopravní obslužnosti stanoví prováděcí předpis.‘ Tento předpis (vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 50/1998 Sb. ze dne 13. března 1998, o prokazatelné ztrátě ve veřejné linkové osobní dopravě – dále jen ‚vyhláška‘) definuje prokazatelnou ztrátu ve veřejné linkové osobní dopravě jako: ‚rozdíl mezi součtem ekonomicky oprávněných nákladů a upraveného přiměřeného zisku a mezi dosaženými tržbami a výnosy.‘

11.

Přiměřeným ziskem se ve vyhlášce rozumí ‚částka, která po zdanění (…) nepřekračuje 1/8 ceny autobusů používaných zpravidla pro veřejnou linkovou osobní dopravu zajišťující dopravní obslužnost plněním závazku veřejné služby, snížená o částku celkových skutečných účetních odpisů těchto autobusů, a částka vynaložená na investice související s provozováním veřejné linkové osobní dopravy, pokud s těmito investicemi vyjádřil pro účely jejich zahrnutí do výpočtu prokazatelné ztráty souhlas příslušný dopravní úřad.‘

12.

S účinností od 1. ledna 2003 přešla v České republice odpovědnost za uzavírání smluv o zajišťování služeb veřejné dopravy s dopravními podniky na krajské úřady, včetně úřadů Jihomoravského kraje. Úřady Jihomoravského kraje porovnaly náklady na provozování veřejné dopravy, které vznikly stěžovateli, s průměrnými náklady na provozování autobusové dopravy v České republice získanými ze statistického průzkumu. Došly k závěru, že náklady stěžovatele byly vyšší než průměrné náklady.

13.

Dne 24. března 2003 se na základě výše uvedeného posouzení a po neúspěšných jednáních se stěžovatelem rozhodly úřady Jihomoravského kraje zahájit jednání o zajištění dopravní obslužnosti s jinými dopravci. Obrátily se na známé dopravce působící v Jihomoravském kraji s výzvou k podání nabídek na zajištění služeb veřejné dopravy na Znojemsku. Výzva k podání nabídek byla rozeslána 41 dopravcům, včetně stěžovatele. Ve výzvě se počítalo s tím, že krajské úřady jsou ochotny provozovatelům platit za poskytování služby maximálně 26 Kč/km. Dále výzva obsahovala požadavek, že dopravci musí mít elektronický odbavovací systém a dobrou pověst u administrativy.

14.

Krajské úřady obdržely odpovědi od devíti dopravců a pozvaly poté tyto dopravce na jednání. Nabídky posuzovala a hodnotila výběrová komise, kterou jmenovala Rada Jihomoravského kraje. Doporučila, aby byly smlouvy o zajišťování dopravní obslužnosti uzavřeny se šesti dopravci, včetně stěžovatele, a to s těmito společnostmi: Bítešská, BK Bus, Břežanská společnost, PSOTA, TREDOS a stěžovatel (ČAS-Service a.s.).

15.

Kritérii hodnocenými při posuzování nabídek výběrovou komisí byla jednoznačnost a úplnost nabídky. Úřady Jihomoravského kraje dále braly do úvahy mimo jiné i kritérium minimalizace počtu provozně-technických kilometrů a celistvosti vybraného území.

16.

Podle českých orgánů splňoval stěžovatel kritéria výběru pouze podmíněně, nespecifikoval totiž jednoznačně cenu svého přepravního výkonu a během dalších jednání uvedl, že nemůže akceptovat kompenzaci ve výši navrhované úřady Jihomoravského kraje ve výzvě k podání nabídek.

17.

Proto došel krajský úřad k závěru, že stěžovatel nesplňuje podmínky výběrového řízení a že s ním nemůže být uzavřena smlouva o zajišťování dopravní obslužnosti ve veřejné dopravě.

18.

Smlouvy byly uzavřeny s těmi dopravci, kteří akceptovali, že maximální cena vyplácená za zajišťování veřejné dopravy bude 26 Kč/km. Podle českých orgánů to znamená, že řádně spravovaná a vybavená společnost s náklady 23,959 Kč/km bude mít zisk ve výši 2,041 Kč/km. Náklady ve výši 23,959 Kč/km byly získány ze statistických průzkumů prováděných podle zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě. Tyto průzkumy se týkaly zajišťování služeb veřejné autobusové dopravy na území České republiky v roce 2002.

19.

Komise konstatuje, že odhadovaná cena za kilometr (max. 26 Kč/km) byla stanovena ve smlouvách s jednotlivými dopravci. Z ní bylo možno stanovit celkovou výši příjmů (cena za km vynásobená počtem kilometrů), které budou dopravci za poskytnutí služby vyplaceny. Z této částky byly odečteny skutečné příjmy, aby bylo možno určit ztráty.

20.

Dopravce musel úřadu po poskytnutí služeb předložit doklad k doložení skutečných příjmů. Teprve poté byla stanovena výše ztrát a došlo k vyplacení kompenzace.

21.

Kromě obecných požadavků stanovených v zákoně o silniční dopravě pro dopravce a vyplývajících ze skutečnosti, že tito provozovatelé mají licence, uváděly všechny smlouvy konkrétnější povinnosti jednotlivých provozovatelů, a to povinnost provozovat dopravu na konkrétních linkách a v určených časech a rovněž podmínky pro změnu smluv a pokuty v případě nedodržení smluv.

22.

České orgány informovaly Komisi, že po roce 2003 se úřady Jihomoravského kraje dohodly uzavřít další smlouvy na zajišťování dopravní obslužnosti na rok 2004 a 2005 se stejnými dopravci.

23.

České orgány potvrdily, že při výběru dopravců poskytujících dopravní služby v roce 2004 a 2005 neproběhlo žádné zvláštní řízení.

24.

V následující tabulce jsou uvedeny údaje o částkách kompenzace, s nimiž se počítalo ve smlouvách na rok 2004 (tabulka 1):

Dopravní podnik

Datum uzavření smlouvy

Maximální výše kompenzace, s níž se ve smlouvě počítalo

TREDOS

21. 1. 2004

7 364 733 Kč

Změněna: 31. 8. 2004

7 399 733 Kč

BK Bus

22. 1. 2004

4 349 779 Kč

Bítešská

21. 1. 2004

4 780 000 Kč

PSOTA

20. 1. 2004

18 924 849 Kč

Změněna:

31. 8. 2004

18 956 769 Kč

17. 9. 2004

18 979 733 Kč

Břežanská společnost

26. 1. 2004

10 615 611 Kč

25.

Dále Komise konstatuje, že smlouvy uzavřené na rok 2004 byly prodlouženy na rok 2005 (tabulka 2):

Dopravní podnik

Datum uzavření smlouvy

Maximální výše kompenzace, s níž se ve smlouvě počítalo

TREDOS

4. 3. 2005

11 457 527 Kč

Změněna:

31. 3. 2005

11 593 799 Kč

BK Bus

4. 3. 2005

5 244 124 Kč

Bítešská

4. 3. 2005

6 000 000 Kč

PSOTA

4. 3. 2005

20 999 640 Kč

Břežanská společnost

4. 3. 2005

11 953 423 Kč

26.

Podle českých orgánů nezískaly výše uvedené podniky během období 2004 až 2005 žádné jiné finanční částky od státu nebo ze státních prostředků, pokud jde o dopravní služby v Jihomoravském kraji.

3.   PRÁVNÍ POSOUZENÍ OPATŘENÍ

3.1   Pravomoc Komise prověřit opatření zavedená zeměmi, které k Evropské unii přistoupily dne 1. května 2004

27.

Ustanovení přílohy IV kapitoly 3 aktu o přistoupení tvoří právní rámec pro posouzení opatření, která uskutečnily přistupující členské státy před svým přistoupením k EU a která jsou v platnosti i po přistoupení.

28.

Se zvláštním odkazem na odvětví dopravy stanoví příloha IV, že ‚režimy podpor a individuální podpory, které nabyly účinku v novém členském státě přede dnem přistoupení a jsou stále použitelné i po tomto dni, se považují za existující podpory ve smyslu čl. 88 odst. 1 Smlouvy o ES (…), za předpokladu, že byly do čtyř měsíců ode dne přistoupení sděleny Komisi.‘

29.

Podle uznávané rozhodovací praxe (1) ‚nemůže Komise posuzovat podpory, které byly poskytnuty před přistoupením a nejsou použitelné po přistoupení, ani na základě postupů stanovených v článku 88 Smlouvy o ES, ani na základě přechodného mechanismu. Pouze taková opatření, na jejichž základě může být i po přistoupení poskytnuta dodatečná podpora nebo může být zvýšena částka podpory již poskytnuté, mohou být na základě přechodného mechanismu kvalifikována jako existující podpora – pokud splňují příslušné podmínky – a proto tomuto mechanismu podléhají. Na druhé straně se přechodný mechanismus stává bezpředmětným v souvislosti s opatřeními pro poskytování podpor, které již byly v určité výši definitivně a bezpodmínečně poskytnuty před přistoupením. (…) aby bylo možno stanovit, zda se jedná o tento případ, je příslušným kritériem právně závazný akt, jímž se příslušné vnitrostátní orgány zavazují poskytnout podporu. Pokud takový akt neexistuje, nebylo opatření poskytnuto před přistoupením, a jedná se tedy o novou podporu, jejíž slučitelnost se společným trhem Komise posuzuje na základě článků 87 a 88 Smlouvy o ES. Nové opatření musí být posouzeno v momentě, kdy je podpora poskytována; za poskytnutí podpory se považuje právní závazek státu, a nikoli její vyplacení. Jakákoli platba v rámci právního závazku, současná i budoucí, znamená pouze provedení závazku a nemůže být považována za novou nebo dodatečnou podporu. Komise je proto toho názoru, že se musí prokázat, že i po přistoupení bude podpora znamenat další přínos, který nebyl v době jejího poskytnutí znám nebo nebyl znám v plné míře, aby mohlo být opatření považováno za použitelné po přistoupení.‘

30.

Proto nemůže Komise posuzovat platby uváděné ve smlouvách uzavřených před 1. květnem 2004, tj. před datem přistoupení České republiky, ani podle pravidel o státní podpoře, ani na základě postupů stanovených v článku 88 Smlouvy o ES, ani na základě přechodného mechanismu. Změny těchto smluv, k nimž došlo po přistoupení a z nichž státu vyplynuly nové závazky vůči příjemcům podpory, však mohou zakládat novou podporu.

31.

V důsledku toho může Komise u smluv uvedených v tabulce 1 pouze prošetřit, zda dodatky k původním smlouvám na rok 2004 (uzavřené po přistoupení) se společnostmi PSOTA a TREDOS obsahují státní podporu ve smyslu článku 87 Smlouvy.

32.

Pokud jde o dodatky uvedené v tabulce 2, které byly všechny uzavřeny po 1. květnu 2004, je jejich prošetření v pravomoci Komise.

33.

Co se týče opatření uvedených v bodě 31 a 32 tohoto rozhodnutí, konstatuje Komise, že je české orgány nepředložily v rámci postupu stanoveného v příloze IV aktu o přistoupení. Tato opatření proto nikdy nezískala status existující podpory.

3.2   Poskytnutí podpory

34.

Podle čl. 87 odst. 1 Smlouvy o ES jsou podpory poskytované v jakékoli formě státem nebo ze státních prostředků, které narušují nebo mohou narušit hospodářskou soutěž tím, že zvýhodňují určité podniky nebo určitá odvětví výroby, pokud ovlivňují obchod mezi členskými státy, neslučitelné se společným trhem, nestanoví-li Smlouva jinak.

3.2.1   Státní prostředky

35.

Komise konstatuje, že úřady Jihomoravského kraje vyplácely kompenzace z veřejného rozpočtu. Byly tudíž poskytovány ze státních prostředků.

3.2.2   Selektivní hospodářská výhoda

36.

Je třeba stanovit, zda opatření poskytuje selektivní hospodářskou výhodu.

37.

Z rozsudku ve věci Altmark  (2) vyplývá, že ‚pokud musí být opatření státu považováno za kompenzaci za služby poskytnuté podniky, které kompenzaci přijaly, aby mohly plnit závazky veřejné služby, takže se u těchto podniků nejedná o skutečné finanční zvýhodnění a opatření tedy nemá za následek jejich příznivější konkurenční postavení, než mají jejich konkurenti, nespadá takové opatření pod čl. 92 odst. 1 Smlouvy. Aby však tato kompenzace nebyla v konkrétním případě klasifikována jako státní podpora, je třeba splnit řadu podmínek.‘

38.

Zaprvé je podle výše uvedeného rozsudku třeba stanovit, ‚zda se od podniku přijímajícího kompenzaci skutečně vyžaduje plnění závazku veřejné služby a (zda) byly tyto závazky jasně definovány‘.

39.

Pokud jde o tento požadavek, konstatuje Komise, že zákon o silniční dopravě uvádí definici závazku veřejné služby a stanoví, že závazek veřejné služby ve veřejné linkové dopravě vzniká na základě písemné smlouvy mezi orgány a dopravcem. České orgány zaslaly Komisi kopie smluv a následných dodatků uzavřených s dopravními podniky.

40.

Komise konstatuje, že závazek veřejné služby byl ve smlouvách jednoznačně a konkrétně definován, tj. u jednotlivých provozovatelů byla jasně vymezena přepravní spojení a časové termíny, ve kterých bude doprava zajišťována.

41.

Proto došla Komise k závěru, že první podmínka podle věci Altmark je splněna.

42.

Zadruhé je třeba prokázat, že ‚ukazatele pro výpočet vyrovnávací platby (kompenzace) byly stanoveny předem objektivním a transparentním způsobem.‘

43.

Komise konstatuje, že úřady stanovily maximální cenu za dopravní služby na základě kritérií uvedených v § 19b zákona o silniční dopravě a ve vyhlášce popsaných výše na 26 Kč/km. Tato cena byla obsažena ve výzvě k podání nabídek zaslané všem potenciálním zájemcům v roce 2003. Komise konstatuje, že uvedená cena byla stanovena na základě statistických údajů.

44.

Znamená to, že cena byla stanovena předem, tj. před výběrem dopravců, a to objektivním a transparentním způsobem. Tento ukazatel nebyl v dodatcích dohodnutých po přistoupení České republiky k Evropské unii pozměněn.

45.

Komise proto došla k závěru, že druhá podmínka podle věci Altmark je splněna.

46.

Třetí podmínkou uvedenou v rozsudku ve věci Altmark je to, že ‚vyrovnávací platba nepřevyšuje částku nezbytnou pro pokrytí veškerých nákladů vynaložených při plnění závazků veřejné služby nebo jejich části, přičemž je třeba zohlednit příslušné příjmy a přiměřený zisk z plnění uvedených závazků‘.

47.

Komise konstatuje, že krajské úřady uvedly ve výzvě k podání nabídek, že maximální cena 26 Kč/km je cena, kterou jsou ochotny platit dopravcům za zajišťování dopravní obslužnosti.

48.

Kromě toho všechny smlouvy obsahují odhad ztrát, které vzniknou jednotlivým autobusovým dopravcům při zajišťování dopravní obslužnosti podle smlouvy. Odhad ztrát se provádí takto: Zaprvé jsou ztráty vypočítávány pro případ, že společnost obdrží 26 Kč/km plus příjmy z jízdného zaplaceného cestujícími. Dále jsou ztráty vypočítávány pouze s ohledem na příjmy z jízdného zaplaceného cestujícími. Cena 26 Kč/km tedy zahrnuje také přiměřený zisk vypočítaný na základě objektivních ukazatelů stanovených ve vyhlášce s odkazem na hodnotu aktiv podniků. Ke konečnému vyrovnání a vyplacení kompenzace dochází teprve poté, kdy autobusový dopravce předložil doklady k doložení své skutečné ztráty. Pokud jsou skutečné ztráty nižší, než se odhadovalo, je provedena pouze kompenzace skutečných ztrát. Pokud jsou skutečné ztráty vyšší, než se odhadovalo, pak je provedena kompenzace maximálně ve výši předběžného odhadu. Zvýšení této hranice je možné pouze v případě nepředvídatelných nákladů.

49.

Protože byl výpočet vyrovnávací platby proveden na základě předem stanoveného ukazatele (26 Kč/km) a konečná úhrada byla založena na dokladech o skutečně vzniklých ztrátách a nepřevyšovala částku stanovenou předem ve smlouvách, je Komise předběžně toho názoru, že vyrovnávací platba zřejmě nebyla vyšší než skutečné ztráty. Kromě toho považuje Komise zisk zahrnutý do částky 26 Kč/km za přiměřený. V této fázi si však Komise není jista, co přesně se rozumí pod pojmem nepředvídatelné náklady. Žádá proto české orgány a zainteresované třetí strany, aby vyjádřily svůj názor na to, zda je pojem nepředvídatelné náklady v českých právních předpisech dostatečně přesný.

50.

A konečně rozsudek ve věci Altmark předpokládá, že pokud ‚podnik, který má plnit závazky veřejné služby, není pro tyto účely vybrán v řízení o zadávání veřejných zakázek, je výše nezbytné náhrady určena na základě rozboru nákladů, které by na plnění těchto povinností vynaložil typický podnik, řádně spravovaný a vybavený nezbytnými dopravními prostředky k plnění takové veřejné služby; přitom je nutné vzít v potaz příslušné příjmy a přiměřený zisk z plnění takových povinností‘.

51.

Komise konstatuje, že Jihomoravský kraj rozeslal známým dopravcům v oblasti (celkem 41) výzvu k podání nabídek na zajištění dopravních služeb na Znojemsku.

52.

Tento postup nedal možnost dopravcům z jiných krajů, okresů nebo jiných států podat své nabídky, přestože to mohli chtít udělat. Komise rovněž konstatuje, že české orgány nepočítaly s žádným výběrovým řízením na dopravce pro období 2004–2005, ale jednoduše prodloužily smlouvy s dopravci, kteří byli vybráni pro zajišťování služeb v roce 2003.

53.

Proto má Komise pochybnosti, jestli lze postup použitý českými orgány považovat za řízení o zadávání veřejných zakázek, jak je vyžaduje rozsudek ve věci Altmark.

54.

Výše uvedené se nedotýká toho, jak Komise posoudí uplatnění práva Společenství, pokud jde o veřejné zakázky.

55.

Komise musí dále přešetřit druhou část alternativy, která se uvádí ve čtvrtém kritériu podle rozsudku ve věci Altmark.

56.

Výše kompenzace musí být stanovena na základě rozboru nákladů typického, řádně spravovaného a přiměřeně vybaveného podniku, což by mělo být alternativou k rozboru výše kompenzace stanovené prostřednictvím nabídkového řízení. Podle českých orgánů byla smluvní cena za služby stanovena na základě statistických údajů o nákladech, což znamená, že řádně spravovaná a přiměřeně vybavená společnost s náklady 23,959 Kč (0,87 EUR) na kilometr by dosáhla zisku 2,041 Kč (0,08 EUR) na kilometr.

57.

Zaprvé Komise konstatuje, že cílem použití statistických údajů je zajistit, aby byla cena stanovena podle nákladů typického podniku.

58.

Zadruhé, s ohledem na to, že všichni dopravci, kteří se zúčastnili řízení, museli získat licence k provozování své činnosti a že museli podle výzvy k podání nabídek splňovat určité požadavky, museli být určitě přiměřeně vybaveni dopravními prostředky, aby mohli splňovat nezbytné kvalitativní požadavky.

59.

Použití statistických údajů o nákladech na dopravu však nemůže samo o sobě vést k závěru, že by měli být provozovatelé dopravy, kteří akceptovali požadavek poskytovat služby za 26 Kč/km, považováni za řádně spravované společnosti. Statistické údaje, které sloužily jako základ pro stanovení uvedené částky, se týkaly pouze skutečných nákladů na dopravní obslužnost v České republice v roce 2002. Není proto prokázáno, že průměrná výše těchto nákladů představuje náklady dobře fungujícího podniku. České orgány v této záležitosti neposkytly dostatečné informace.

60.

Protože tedy nejsou splněny všechny požadavky druhé části alternativy, kterou poskytuje čtvrtá podmínka podle rozsudku ve věci Altmark, nedošla Komise k závěru, že postup použitý krajskými úřady lze považovat za postup, který zajišťuje, aby byla výše kompenzace rovna částce, která by měla být získána v otevřeném výběrovém řízení.

61.

Jinými slovy, Komise nemůže vyloučit, že v otevřeném výběrovém řízení by mohly krajské úřady najít dopravce s nižšími náklady, kteří by za své služby požadovali nižší úhradu. Komise dále nedošla k závěru, že kompenzace byla stanovena ve výši, která zaručuje, že nebude pro některé dopravce znamenat zvýhodnění.

62.

Vzhledem k tomu, že neexistují důkazy pro opačné tvrzení, Komise se domnívá, že kompenzace mohla poskytovat selektivní výhodu. Dále není možno vyloučit, že v tomto případě není splněna druhá podmínka čl. 87 odst. 1 Smlouvy.

3.2.3.   Narušení hospodářské soutěže a ovlivnění obchodu mezi členskými státy

63.

Pokud jde o toto kritérium, je třeba ověřit, zda výhoda poskytnutá ze státních prostředků může narušit hospodářskou soutěž do té míry, že by to ovlivnilo obchod mezi členskými státy.

64.

V tomto ohledu stanoví rozsudek ve věci Altmark (3), že: ‚není vůbec vyloučené, aby veřejná podpora poskytnutá podniku, který poskytuje pouze služby místní nebo regionální dopravy a neposkytuje služby mimo svůj stát původu, mohla mít dopad na obchod mezi členskými státy. Pokud členský stát poskytne veřejnou podporu nějakému podniku, může být poskytování dopravních služeb uvedeným podnikem z tohoto důvodu zachováno nebo zvýšeno s tím výsledkem, že podniky se sídlem v jiných členských státech mají menší příležitost poskytovat své dopravní služby na trhu v uvedeném členském státě (viz věc 102/87, Francie v. Komise, [1988] Sb. rozh. 4067, bod 19; věc C-305/89 Itálie v. Komise [1991] Sb. rozh. I-1603, bod 26 a Španělsko v. Komise, bod 40). V tomto případě není toto zjištění pouze hypotetické, protože jak se zdá zejména z pozorování Komise, začalo několik členských států od roku 1995 otevírat některé trhy s dopravou konkurenci z podniků se sídlem v jiných členských státech, takže řada podniků již nabízí své služby v městské, příměstské nebo regionální dopravě v jiných členských státech, než je jejich stát původu. A konečně, podle judikatury Soudního dvora neexistuje žádný práh nebo procento, které by stanovovalo hranici, pod níž by se obchod mezi členskými státy mohl považovat za neovlivněný. Relativně malá výše podpory nebo relativně malá velikost podniku, který ji dostává, samy o sobě nevylučují možnost, že by mohl být obchod mezi členskými státy ovlivněn (viz věc Tubemeuse, bod 43, a Španělsko v. Komise, bod 42). Druhou podmínkou pro použití čl. 92 odst. 1 Smlouvy, tj. že podpora musí být schopna ovlivnit obchod mezi členskými státy, proto nezáleží na místním nebo regionálním charakteru poskytovaných dopravních služeb nebo na rozsahu oblasti příslušné činnosti.‘

65.

Komise proto došla k závěru, že podmínka, že podpora musí narušovat hospodářskou soutěž a ovlivňovat obchod mezi členskými státy, je v daném případě splněna.

66.

S ohledem na výše uvedené úvahy došla Komise rovněž k závěru, že opatření uvedená v bodě 3.1 tohoto rozhodnutí zakládají státní podporu ve smyslu čl. 87 odst. 1 Smlouvy.

3.3   Slučitelnost podpory

67.

Článek 73 Smlouvy stanoví podmínky slučitelnosti podpory poskytované v oblasti koordinace dopravy a závazku veřejné služby v dopravě. Komise se domnívá, že článek 73 Smlouvy představuje lex specialis ve vztahu k čl. 86 odst. 2 a čl. 87 odst. 2 a 3 Smlouvy.

68.

Podle rozsudku ve věci Altmark (3) není možno uplatňovat článek 73 přímo, ale pouze prostřednictvím nařízení Rady, zejména nařízení Rady (EHS) č. 1191/69 ze dne 26. června 1969 o postupu členských států ohledně závazků vyplývajících z pojmu veřejné služby v dopravě po železnici, silnici a vnitrozemských vodních cestách (4) (dále jen ‚nařízení Rady‘).

69.

Podle čl. 1 odst. 1 nařízení Rady se toto nařízení vztahuje pouze na státní podporu poskytovanou podnikům provozujícím dopravu po železnici, silnici a vnitrozemských vodních cestách.

70.

Členské státy však mohou vyloučit z oblasti působnosti tohoto nařízení všechny podniky, jejichž činnost je omezena výlučně na provozování městské, příměstské nebo regionální dopravy.

71.

Komise konstatuje, že české orgány této výjimky nevyužily. Proto jsou použitelná příslušná ustanovení nařízení Rady (EHS) č. 1191/69.

72.

Podle čl. 1 odst. 4 nařízení Rady mohou příslušné orgány členských států s dopravním podnikem uzavřít smlouvu na veřejnou službu, aby tak zajistily přiměřenou dopravní obslužnost.

73.

Článek 14 nařízení Rady stanoví, že smlouvou na veřejné služby se rozumí smlouva uzavřená mezi příslušnými orgány členského státu a dopravním podnikem za účelem zajištění přiměřených dopravních služeb pro veřejnost.

74.

Podle čl. 14 odst. 2 nařízení Rady zahrnuje smlouva na veřejné služby mimo jiné tyto body:

a)

povahu poskytované služby, zejména normy plynulosti, pravidelnosti, výkonnosti a kvality;

b)

cenu služeb zahrnutých smlouvou, které se buď připojí k tarifním výnosům, nebo zahrnuje příjmy a podrobnosti finančních vztahů mezi oběma stranami;

c)

pravidla o dodatcích a změnách smlouvy, zejména s ohledem na nepředvídatelné změny;

d)

dobu platnosti smlouvy;

e)

smluvní pokuty pro případ nedodržení smlouvy.

75.

Komise především konstatuje, že podle § 19 zákona o silniční dopravě ‚závazek poskytovat veřejné služby ve veřejné linkové dopravě vzniká na základě písemné smlouvy‘ mezi příslušnými orgány a dopravci. Dále Komise konstatuje, že podmínky pro zajišťování dopravní obslužnosti neuložily orgány, ale projednali je a schválili je dopravci spolu s krajskými úřady. Proto došla Komise k závěru, že v rozporu se zněním zákona o silniční dopravě (‚závazek veřejné služby‘) mohou být použita ustanovení oddílu V (‚Smlouvy na veřejné služby‘) nařízení Rady.

76.

Zadruhé Komise konstatuje, že charakter služby byl definován ve smlouvě expressis verbis a rovněž odkazem na skutečnost, že dopravci vlastní licence na poskytování služeb veřejné dopravy.

77.

Zatřetí, smlouvy obsahovaly cenu za km a celkovou částku úhrady, která má být vyplacena za zajišťování služby.

78.

Začtvrté, smlouvy uváděly podmínky a postupy pro jejich změnu, dobu platnosti a smluvní pokuty v případě jejího porušení.

79.

Proto došla Komise k závěru, že smlouvy uzavřené s dopravními společnostmi Bítešská, BK Bus, Břežanská společnost, PSOTA a TREDOS obsahovaly základní prvky smlouvy uvedené v čl. 14 odst. 2 nařízení Rady.

80.

Dále Komise konstatuje, že cílem zákonodárce při přijímání nařízení Rady bylo definovat, za jakých podmínek je ‚podpora (…), která odpovídá náhradě za určitá plnění související s pojmem veřejné služby,‘ uvedená v článku 73 Smlouvy, slučitelná se společným trhem. Jak použití článku 73 Smlouvy, tak použití nařízení Rady předem předpokládá existenci podpory ve smyslu čl. 87 odst. 1 Smlouvy. Pokud lze na obsah smluv vztáhnout pojem článku 73 ‚plnění související s pojmem veřejné služby‘, neměla by samotná forma nástroje, tj. smlouva nebo jednostranně ukládaná povinnost, být překážkou pro prohlášení potenciální státní podpory související se smluvní cenou za slučitelnou se společným trhem. Rozhodujícím prvkem pro charakterizování služby, ať ji ukládá členský stát, nebo je dohodnuta ve smlouvě, jako závazku veřejné služby ve smyslu článku 73 musí být podstata služby, nikoli to, jakou formou je organizována (5).

81.

Na základě výše uvedených úvah došla Komise k závěru, že z právního hlediska není důvod, proč by nemohla být státní podpora související s cenou zaplacenou za veřejnou službu zahrnutou ve smlouvě slučitelná se společným trhem v souladu s článkem 73.

82.

Vzhledem k tomu, že článek 14 nařízení Rady neobsahuje přesné podmínky, kdy je možno prohlásit státní podporu související s cenou vyplacenou za veřejnou službu zahrnutou ve smlouvě za slučitelnou se společným trhem, domnívá se Komise, že při rozhodování, zda tato státní podpora může být prohlášena za slučitelnou se společným trhem (6), je třeba použít obecné zásady vyplývající ze Smlouvy, judikatury soudů Společenství a rozhodovací praxe Komise v jiných oblastech, než je veřejná doprava.

83.

Tyto zásady obecně připomněla Komise v rámci Společenství pro státní podporu ve formě závazku veřejné služby (7). Pokud jde o slučitelnost státní podpory související s cenou vyplacenou za veřejnou službu zahrnutou ve smlouvě, předpokládá rámec Společenství toto: ‚Výše vyrovnávací platby je omezena rozsahem nezbytným pro úhradu nákladů vynaložených v souvislosti s plněním závazků veřejné služby, přičemž je třeba zohlednit příslušné příjmy a přiměřený zisk za plnění těchto závazků. Výše vyrovnávací platby zahrnuje veškeré výhody udělené státem nebo ze státních prostředků v jakékoli formě. Přiměřený zisk může zahrnovat veškeré nebo některé přírůstky produktivity dosažené dotčenými podniky během dohodnuté omezené doby, aniž byla snížena úroveň kvality služeb, kterými stát pověřil daný podnik.‘

84.

Komise konstatuje, že v souladu s výše uvedenými body 12–20 zajistily úřady Jihomoravského kraje, aby vyrovnávací platba (kompenzace) nebyla vyšší než ztráty vzniklé dopravcům, a to tak, že předem stanovily ve výběrovém řízení, že cena, kterou jsou úřady ochotny platit, nebude vyšší než 26 Kč/km, a následně tento ukazatel použily tohoto při výpočtu příjmů dopravců.

85.

Pokud jde o služby poskytované v Jihomoravském kraji, Komise dále konstatuje, že kromě kompenzací od krajských úřadů nezískali dopravci v období 2004–2005 žádné jiné výhody od státu ani ze státních prostředků.

86.

Proto se Komise domnívá, že jsou v daném případě splněny obecné zásady upravující posuzování slučitelnosti podpory, jak je uvedeno výše v bodě 84.

87.

Jelikož však v uvedeném případě nebylo vypsáno veřejné nabídkové řízení a stěžovatel se odvolává na to, že společnosti Bítešská, BK Bus, Břežanská společnost, PSOTA a TREDOS obdržely nedovolenou státní podporu, domnívá se Komise, že předtím, než bude moci s jistotou uzavřít, že podpora je slučitelná s článkem 73 Smlouvy na základě článku 14 nařízení Rady, je třeba dál stěžovateli a třetím stranám příležitost uvést připomínky k metodice, kterou při stanovování částky vyrovnávací platby použily úřady Jihomoravského kraje.

88.

Proto si Komise v této fázi není jista, zda je podpora poskytnutá společnostem Bítešská, BK Bus, Břežanská společnost, PSOTA a TREDOS slučitelná se společným trhem.

4.   ROZHODNUTÍ

S ohledem na výše uvedené úvahy vyzývá Komise Českou republiku postupem podle čl. 88 odst. 2 Smlouvy, aby podala své připomínky a poskytla veškeré informace, které by mohly pomoci vyhodnotit dané opatření, do jednoho měsíce od obdržení tohoto dopisu. Komise vyzývá orgány Vaší země, aby kopii tohoto dopisu neprodleně zaslaly potenciálnímu příjemci podpory.

Komise by ráda České republice připomněla, že čl. 88 odst. 3 Smlouvy má odkladný účinek, a ráda by ji upozornila na článek 14 nařízení Rady (ES) č. 659/1999, podle nějž může být od příjemce požadováno navrácení všech nedovolených podpor.

Komise tímto Českou republiku upozorňuje, že uvědomí zúčastněné strany zveřejněním tohoto dopisu a jeho stručného shrnutí v Úředním věstníku Evropské unie. Uvědomí také zúčastněné strany ve státech ESVO, které jsou signatáři Dohody o EHP, zveřejněním oznámení v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie a bude informovat Kontrolní úřad ESVO zasláním kopie tohoto dopisu. Všechny tyto zúčastněné strany budou vyzvány, aby předložily své připomínky do jednoho měsíce od dne zveřejnění daného dopisu či oznámení.“


(1)  Rozhodnutí Komise C 3/05 – Polsko – Podpora na restrukturalizaci pro společnost Daewoo-FSO (Úř. věst. C 100, 26.4.2005, s. 2).

(2)  Rozsudek Soudního dvora ze dne 24. července 2003, ve věci C-280/00 Altmark Trans GmbH a Regierungspräsidium Magdeburg v. Nahverkhersgesellschaft Altmark GmbH a Oberbundesanwalt beim Bundesverwaltungsgericht (2003) Sb. rozh. s. I-07747.

(3)  Rozsudek Soudního dvora ve věci Altmark, C-280/00, viz výše.

(4)  Úř. věst. L 156, 28.6.1969, s. 1.

(5)  Podobně článek 4 rozhodnutí Komise ze dne 28. listopadu 2005 o použití čl. 86 odst. 2 Smlouvy o ES na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby poskytované určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu, Úř. věst. L 312, 29.11.2005, s. 67–73, používá pojem ‚pověření‘ a jeho forma je ponechána na členských státech.

(6)  Viz rozhodnutí Komise: C 16/07 – Rakousko – Státní podpora pro podnik Postbus v okrese Lienz (Úř. věst. C 162, 14.7.2007, s. 19), C 31/07 – Irsko – Státní podpora pro autobusové společnosti Córas Iompair Éireann (Dublin Bus a Irish Bus) (Úř. věst. C 217, 15.9.2007, s. 44) a C 47/07 – Německo – DB Regio AG – Contrat de service public (dosud nezveřejněno).

(7)  Úř. věst. C 297, 29.11.2005, s. 4.


16.2.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 43/27


Predbežné oznámenie o koncentrácii

(Vec COMP/M.5049 – Goldmann Sachs/Colony Capital/BUT)

(Text s významom pre EHP)

(2008/C 43/07)

1.

Komisii bolo dňa 5. februára 2008 podľa článku 4 nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (1) doručené oznámenie o zamýšľanej koncentrácii, ktorou podnik The Goldmann Sachs Group („Goldmann Sachs“, USA) a Colyzeo Investors II, Colony Investors VIII (spoločne označené ako „Colony Capital“, USA) získavajú v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 spoločnú kontrolu nad podnikom BUT, Francúzsko, prostredníctvom kúpy akcií.

2.

Predmet činnosti dotknutých podnikov:

Goldmann Sachs: investičné bankovníctvo a obchodovanie s cennými papiermi,

Colony: spravovanie investícií a nehnuteľností,

BUT: maloobchodný predaj nábytku a elektrospotrebičov pre domácnosť.

3.

Na základe predbežného posúdenia a bez toho, aby bolo dotknuté konečné rozhodnutie v tejto veci, sa Komisia domnieva, že oznámená transakcia by mohla spadať do rozsahu pôsobnosti nariadenia (ES) č. 139/2004.

4.

Komisia vyzýva zainteresované tretie strany, aby predložili prípadné pripomienky k zamýšľanej koncentrácii.

Pripomienky musia byť Komisii doručené najneskôr do 10 dní od dátumu uverejnenia tohto oznámenia. Pripomienky je možné zaslať faxom [fax: (32-2) 296 43 01 alebo 296 72 44] alebo poštou s uvedením referenčného čísla COMP/M.5049 – Goldmann Sachs/Colony Capital/BUT na túto adresu:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussels


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1.


16.2.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 43/28


Predbežné oznámenie o koncentrácii

(Vec COMP/M.5034 – Montagu/GIP/Biffa)

Vec, ktorá môže byť posúdená v zjednodušenom konaní

(Text s významom pre EHP)

(2008/C 43/08)

1.

Komisii bolo dňa 11. februára 2008 podľa článku 4 nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (1) doručené oznámenie o zamýšľanej koncentrácii, ktorou podniky Montagu Private Equity LLP („Montagu“, Spojené kráľovstvo) a Global Infrastructure Partners („GIP“, Spojené štáty) získavajú v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady spoločnú kontrolu nad podnikom Biffa PLC („Biffa“, Spojené kráľovstvo) prostredníctvom kúpy akcií.

2.

Predmet činnosti dotknutých podnikov:

Montagu: súkromný kapitálový fond,

GIP: súkromný kapitálový fond,

Biffa: zber, likvidácia a recyklácia komunálneho, komerčného a priemyselného odpadu a nakladanie s takýmto odpadom.

3.

Na základe predbežného posúdenia a bez toho, aby bolo dotknuté konečné rozhodnutie v tejto veci, sa Komisia domnieva, že oznámená transakcia by mohla spadať do rozsahu pôsobnosti nariadenia (ES) č. 139/2004. V súlade s oznámením Komisie týkajúcim sa zjednodušeného konania pre posudzovanie určitých druhov koncentrácií podľa nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (2) je potrebné uviesť, že túto vec je možné posudzovať v súlade s postupom stanoveným v oznámení.

4.

Komisia vyzýva zainteresované tretie strany, aby predložili prípadné pripomienky k zamýšľanej koncentrácii.

Pripomienky musia byť Komisii doručené najneskôr do 10 dní od dátumu uverejnenia tohto oznámenia. Pripomienky je možné zaslať faxom [fax: (32-2) 296 43 01 alebo 296 72 44] alebo poštou s uvedením referenčného čísla COMP/M.5034 – Montagu/GIP/Biffa na túto adresu:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ C 56, 5.3.2005, s. 32.


16.2.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 43/29


Predbežné oznámenie o koncentrácii

(Vec COMP/M.4999 – Heineken/Scottish & Newcastle assets)

(Text s významom pre EHP)

(2008/C 43/09)

1.

Komisii bolo dňa 12. februára 2008 podľa článku 4 nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (1) doručené oznámenie o zamýšľanej koncentrácii, ktorou podnik Heineken International B.V. („Heineken“, Holandsko) získava v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady kontrolu nad časťami podniku Scottish & Newcastle plc („S&N assets“, Spojené kráľovstvo) prostredníctvom verejnej ponuky oznámenej 25. januára 2008.

2.

Predmet činnosti dotknutých podnikov:

Heineken: výroba a distribúcia piva a iných nápojov,

S&N assets: výroba a distribúcia piva a iných nápojov prostredníctvom prevádzok v Belgicku, Fínsku, Indii, Írsku, Portugalsku, Spojenom kráľovstve a v USA.

3.

Na základe predbežného posúdenia a bez toho, aby bolo dotknuté konečné rozhodnutie v tejto veci, sa Komisia domnieva, že oznámená transakcia by mohla spadať do rozsahu pôsobnosti nariadenia (ES) č. 139/2004.

4.

Komisia vyzýva zainteresované tretie strany, aby predložili prípadné pripomienky k zamýšľanej koncentrácii.

Pripomienky musia byť Komisii doručené najneskôr do 10 dní od dátumu uverejnenia tohto oznámenia. Pripomienky je možné zaslať faxom [fax: (32-2) 296 43 01 alebo 296 72 44] alebo poštou s uvedením referenčného čísla COMP/M.4999 – Heineken/Scottish & Newcastle assets na túto adresu:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1.


16.2.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 43/30


Predbežné oznámenie o koncentrácii

(Vec COMP/M.4921 – CDC/Groupe Moniteur/AchatPublic.Com)

Vec, ktorá môže byť posúdená v zjednodušenom konaní

(Text s významom pre EHP)

(2008/C 43/10)

1.

Komisii bolo dňa 11. februára 2008 podľa článku 4 nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (1) doručené oznámenie o zamýšľanej koncentrácii, ktorou podnik Caisse des Dépôts et Consignations („CDC“, Francúzsko) a podnik Groupe Moniteur SAS („Groupe Moniteur“, Francúzsko), ktorý je kontrolovaný podnikom Bridgepoint Capital Group Limited („Bridgepoint“, Spojené kráľovstvo), získavajú v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady spoločnú kontrolu nad podnikom AchatPublic.Com („APC“, Francúzsko) prostredníctvom kúpy akcií.

2.

Predmet činnosti dotknutých podnikov:

CDC: bankovníctvo a finančníctvo, životné poistenie, podpora regionálneho rozvoja, šporenie a výstavba sociálnych bytov,

Groupe Moniteur: vydavateľ novín a iných publikácií,

Bridgepoint: súkromný kapitálový fond,

APC: IT služby v oblasti verejného obstarávania.

3.

Na základe predbežného posúdenia a bez toho, aby bolo dotknuté konečné rozhodnutie v tejto veci, sa Komisia domnieva, že oznámená transakcia by mohla spadať do rozsahu pôsobnosti nariadenia (ES) č. 139/2004. V súlade s oznámením Komisie týkajúcim sa zjednodušeného konania pre posudzovanie určitých druhov koncentrácií podľa nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (2) je potrebné uviesť, že túto vec je možné posudzovať v súlade s postupom stanoveným v oznámení.

4.

Komisia vyzýva zainteresované tretie strany, aby predložili prípadné pripomienky k zamýšľanej koncentrácii.

Pripomienky musia byť Komisii doručené najneskôr do 10 dní od dátumu uverejnenia tohto oznámenia. Pripomienky je možné zaslať faxom [fax: (32-2) 296 43 01 alebo 296 72 44] alebo poštou s uvedením referenčného čísla COMP/M.4921 – CDC/Groupe Moniteur/AchatPublic.Com na túto adresu:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ C 56, 5.3.2005, s. 32.


INÉ AKTY

Komisia

16.2.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 43/31


Uverejnenie žiadosti o zmenu a doplnenie podľa článku 6 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 510/2006 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín

(2008/C 43/11)

Týmto uverejnením vzniká právo vzniesť námietky voči žiadosti o zmenu a doplnenie podľa článku 7 nariadenia Rady (ES) č. 510/2006 (1). Námietky sa musia Komisii doručiť do šiestich mesiacov po uverejnení tejto žiadosti.

ŽIADOSŤ O ZMENU O DOPLNENIE

NARIADENIE RADY (ES) č. 510/2006

Žiadosť o zmenu a doplnenie v súlade s článkom 9 a článkom 17 ods. 2

„CHASSELAS DE MOISSAC“ alebo „CHASSELAS DORÉ DE MOISSAC“ alebo „MOISSAC“

ES č.: FR/PDO/117/0140/2.10.2003

CHOP ( X ) CHZO ( )

Požadovaná(-é) zmena(-y) a doplnenie(-ia)

1.   Kolónka(-y) v špecifikácii:

X

Názov výrobku

X

Opis výrobku

Image

Zemepisná oblasť

X

Dôkaz o pôvode

X

Spôsob výroby

Image

Spojenie

X

Označovanie

X

Vnútroštátne požiadavky

2.   Zmena(-y) a doplnenie(-ia):

Názov: Chasselas de Moissac. Zvolený názov sa najčastejšie používa a je najznámejší.

Ten istý produkt sa teda už nemôže ponúkať pod rôznymi názvami, čím sa zamedzí zavádzaniu spotrebiteľa.

Opis: Stolové hrozno čerstvé alebo dlhodobo skladované. Bobule strapca sú pružné, s rovnomernou hustotou usporiadania strapca, zlatistej farby, s minimálnou dĺžkou strapca 12 cm a hmotnosťou najmenej 100 gramov. Bobule nesmú byť zdeformované, nedostatočne zrelé alebo nahnité a nesmú byť napadnuté chorobami. Prirodzený povlak bobúľ je zachovaný, zrnká presvitajú a strapina je vypuklá.

Obsah cukru je najmenej 160 g/l, iba ak by nastali mimoriadne poveternostné podmienky, kedy môže byť táto hodnota v rámci daného zberu nižšia, nemôže však klesnúť pod 150 g/l. Zrelosť sa považuje za dosiahnutú vtedy, keď je pomer cukru a kyslosti 25 a viac.

Strapce hrozna musia byť upravené, cizelované (prestrihané) a zabalené.

Opis produktu sa zjednodušil a spresnil tak, aby sa odstránili príliš subjektívne výrazy a znížilo sa tak riziko nesprávnej interpretácie.

Dôkaz o pôvode: Hrozno sa od zberu po balenie priebežne kontroluje.

Hrozno pochádza výlučne z vinohradníckych parciel zo zemepisnej oblasti, ktoré boli vymedzené útvarmi INAO a nezávislými odborníkmi. Tieto vinice musia spĺňať zemepisné, pôdne a klimatické kritériá týkajúce sa umiestnenia pozemkov. Všetky vinice, ktoré spĺňajú tieto kritériá, sú zaevidované útvarmi INAO.

Iba hrozno, ktoré pochádza z týchto viníc, môže prípadne niesť označenie pôvodu.

Okrem toho každý výrobca vypĺňa ročné vyhlásenie o spôsobilosti, ktoré zasiela útvarom INAO. Toto vyhlásenie obsahuje záväzok dodržiavať výrobné podmienky vzťahujúce sa na produkt nesúci označenie pôvodu, a uvádza aj referenčné údaje pozemkov určených na výrobu CHOP Chasselas de Moissac v rámci daného zberu.

Tento doklad umožňuje identifikovať pozemky zúčastnené na výrobe CHOP v rámci danej úrody a najmä kontrolovať agronomický výnos z týchto pozemkov.

Každý výrobca musí viesť denné záznamy o vstupoch hrozna do prevádzky na cizelovanie a balenie a o výstupoch baleného hrozna. V týchto záznamoch musia byť uvedené objemy zozbierané z príslušných pozemkov, pričom sa osobitne uvedú objemy určené na dlhodobé skladovanie, počet zabalených balíkov podľa jednotlivých druhov, tie, ktoré pochádzajú z dlhodobého skladovania, a čísla použitých identifikačných značiek. Tieto záznamy musia byť kontrolórom k dispozícii.

Analytické a organoleptické skúšky produktu sa uskutočňujú na vzorkách odobratých zo zabalených dávok. Ich cieľom je skontrolovať kvalitu a typické vlastnosti produktov určených na uvedenie trh pod názvom „Chasselas de Moissac“.

Identifikačnou značkou špecifickou pre „Chasselas de Moissac“, ktorá bola schválená útvarmi INAO, sa označujú všetky balenia, v ktorých sa toto hrozno uvádza na trh.

Spôsob výroby: Hrozno pochádzajúce z vymedzených viníc sa zbiera, upravuje a balí v danej zemepisnej oblasti.

Povolená je iba odroda Chasselas B. Viniče sú vedené v systéme jednoúrovňového alebo v systéme dvojúrovňového vyväzovania výhonkov. Na účely zabezpečenia kvality sa pri každej novej výsadbe hustota a rozloženie prispôsobia zvolenému spôsobu vedenia (minimálna hustota 3 300 krov/ha a maximálna vzdialenosť medzi radmi 3 metre v systéme jednoúrovňového vyväzovania a minimálna hustota 2 500 krov/ha a maximálna vzdialenosť 3,5 metra medzi radmi v systéme dvojúrovňového vyväzovania). Podrobné postupy úpravy hustoty a vzdialenosti medzi krami viniča musia zodpovedať požiadavkám uvedeným v článku 5 výnosu o CHOP „Chasselas de Moissac“.

Vinič sa môže rezať guyotovým rezom na jeden alebo dva ťažne. Počet očiek viniča na hektár nesmie presiahnuť 55 000 v systéme jednoúrovňového vyväzovania výhonkov a 60 000 v systéme dvojúrovňového vyväzovania výhonkov. Povinné je „rozmiestnenie strapcov“, ktoré spočíva v preriedení strapcov na štepe tak, aby mali dosť voľného miesta a boli dostatočne prevzdušnené. Dosiahne sa tak optimálna zrelosť hrozna.

Hrozno, ktoré plodia mladé viniče, môže niesť označenie pôvodu až od 2. roka nasledujúcom po roku, v ktorom sa uskutočnila výsadba na mieste pred 1. augustom.

Zavlažovať bez zúrodňujúcich látok sa môže po nasadení plodu.

Výnos z vymedzených pozemkov určených na výrobu CHOP Chasselas de Moissac sa stanovuje na dvoch úrovniach (prevádzkový výnos a výnos z pozemkov): celkový priemerný prevádzkový výnos je najviac 14 t/ha, priemerný prevádzkový výnos CHOP je najviac 13 t/ha, celkový maximálny výnos z pozemku je 16 t/ha. V prípade mimoriadnej poveternostnej situácie sa však môže celkový maximálny výnos z pozemku v rámci danej úrody zmeniť, pričom nesmie prekročiť medzný výnos 18 t/ha a nesmie zmeniť priemerné prevádzkové výnosy. Táto výnimka sa v žiadnom prípade nesmie v rámci toho istého vinárskeho roka kumulovať s výnimkou na obsah cukru.

Hrozno sa zberá ručne a zber sa robí na viackrát.

Hrozno sa môže dlhodobo uskladniť po odstránení bobúľ poškodených pri zbere, ak sa rýchlo prepraví na miesto uskladnenia v nádobách vhodných na zachovanie vlastností produktu. Toto necizelované hrozno sa potom po prevoze na miesto uskladnenia rýchlo ochladí pred tým, ako sa hermeticky zabalené dlhodobo uskladní v chladiarni s kontrolovanou atmosférou, teplotou a vlhkosťou vzduchu. Po 31. januári roka, ktorý nasleduje po roku zberu, sa toto hrozno už nemôže uvádzať na trh pod chráneným označením pôvodu „Chasselas de Moissac“.

Hrozno vrátane hrozna určeného na dlhodobé skladovanie sa prevezie z vinohradu, v ktorom sa obralo, do prevádzky na cizelovanie (prebierku strapcov) a balenie za podmienok, ktoré umožňujú optimálne zachovanie vlastností produktu, a najmä prirodzeného povlaku bobúľ.

Strapce vrátane tých, ktoré pochádzajú z dlhodobo uskladneného hrozna, sa upravujú v prevádzke na cizelovanie a balenie. Strapce sa jemne cizelujú tak, aby sa odstránili nevyhovujúce bobule. Upravené strapce musia zodpovedať opisu hrozna.

Každý výrobca musí mať prevádzku na cizelovanie a balenie a prípadne aj zariadenie potrebné na dlhodobé skladovanie hrozna, ak sa takýto postup používa.

Po cizelovaní sa strapce ihneď zabalia do obalov vhodných na uchovanie vlastností a kvality produktu. S hroznom sa teda manipuluje čo najmenej.

Všetkými týmito ustanoveniami sa jednak konkretizujú postupy, ktoré existovali už predtým a doteraz neboli kodifikované, a jednak sa nimi reaguje na želanie skupiny žiadateľov, aby sa nedostatočná špecifikácia spresnila.

Označovanie: Označenie na jednotkových baleniach obsahuje:

názov chráneného označenia pôvodu „Chasselas de Moissac“ s veľkosťou písmen aspoň takou, ako je veľkosť najväčších použitých písmen,

poznámku „appellation d'origine contrôlée“ („chránené označenie pôvodu“) alebo „AOC“ („CHOP“),

názov/meno výrobcu.

Každé jednotkové balenie má identifikačný systém s poradovým číslom schváleným útvarmi INAO a prideleným orgánom, ktorý oprávnil tento inštitút. Tento identifikačný systém môže slúžiť ako podklad pri označovaní štítkom.

Názov označenia pôvodu „Chasselas de Moissac“ a poznámka „appellation d'origine contrôlée“ alebo „AOC“ sa musí okrem štítkov uvádzať aj v sprievodných dokladoch a na faktúrach.

Vnútroštátne požiadavky: Vyhláška o CHOP „Chasselas de Moissac“.

ZHRNUTIE

NARIADENIE RADY (ES) č. 510/2006

„CHASSELAS DE MOISSAC“

ES č.: FR/PDO/117/0140/2.10.2003

CHOP ( X ) CHZO ( )

Tento prehľad obsahuje hlavné body špecifikácie výrobku na informačné účely.

1.   Príslušný orgán v členskom štáte:

Názov:

Institut National des Appellations d'Origine

Adresa:

51, rue d'Anjou

F-75008 Paris

Telefón:

(33) 153 89 80 00

Fax:

(33) 142 25 57 97

E-mail:

info@inao.gouv.fr

2.   Skupina:

Názov:

Syndicat de défense du Chasselas de Moissac AOC

Adresa:

1, promenade Sancert

F-82200 Moissac

Telefón.:

(33) 563 04 01 78

Fax:

(33) 563 04 11 21

E-mail:

Zloženie:

Výrobcovia/spracovatelia ( X ) Ostatní ( )

3.   Druh výrobku:

Trieda 1.6 – Ovocie, zelenina a obilniny v pôvodnom stave alebo spracované

4.   Špecifikácia:

(prehľad požiadaviek podľa článku 4 ods. 2 nariadenia (ES) č. 510/2006)

4.1   Názov: „Chasselas de Moissac“

4.2   Opis: Stolové hrozno čerstvé alebo dlhodobo skladované. Bobule strapca sú pružné, rovnomerne usporiadané na strapci, zlatistej farby, pričom minimálna dĺžka strapca je 12 cm a minimálna hmotnosť je 100 gramov. Bobule nesmú byť zdeformované, nedostatočne zrelé alebo poškodené a nesmú byť napadnuté chorobami. Prirodzený povlak bobúľ je zachovaný, zrnká presvitajú a strapina je vypuklá.

Obsah cukru je najmenej 160 g/l a viac, iba ak by nastali mimoriadne poveternostné podmienky, kedy môže byť táto hodnota pre daný zber nižšia, nesmie však klesnúť pod 150 g/l. Zrelosť sa považuje za dosiahnutú vtedy, keď je pomer cukru a kyslosti 25 a viac.

Strapce hrozna musia byť upravené, cizelované a zabalené.

4.3   Zemepisná oblasť: Le Bas Quercy, t. j. niekoľko kantónov z departmentov Tarn-et-Garonne a Lot.

4.4   Dôkaz o pôvode: Hrozno sa od zberu po zabalenie priebežne kontroluje.

Hrozno pochádza výlučne z vinohradníckych parciel zo zemepisnej oblasti, ktoré boli vymedzené útvarmi INAO a nezávislými odborníkmi. Tieto vinice musia spĺňať zemepisné, pôdne a klimatické kritériá týkajúce sa umiestnenia pozemkov. Všetky vinice, ktoré spĺňajú tieto kritériá, sú zaevidované útvarmi INAO.

Iba hrozno, ktoré pochádza z týchto viníc, môže prípadne niesť označenie pôvodu.

Okrem toho každý výrobca vypĺňa ročné vyhlásenie o spôsobilosti, ktoré zasiela útvarom INAO. Toto vyhlásenie obsahuje záväzok dodržiavať výrobné podmienky vzťahujúce sa na produkt nesúci označenie pôvodu, a uvádza aj referenčné údaje pozemkov určených na výrobu CHOP Chasselas de Moissac v rámci daného zberu.

Tento doklad umožňuje identifikovať pozemky zúčastnené na výrobe CHOP v rámci danej úrody a najmä kontrolovať agronomický výnos z týchto pozemkov.

Každý výrobca musí viesť denné záznamy o vstupoch hrozna do prevádzky na cizelovanie a balenie a o výstupoch baleného hrozna. V týchto záznamoch musia byť uvedené objemy zozbierané z príslušných pozemkov, pričom sa osobitne uvedú objemy určené na dlhodobé skladovanie, počet zabalených balíkov podľa jednotlivých druhov, tie, ktoré pochádzajú z dlhodobého skladovania, a čísla použitých identifikačných značiek. Tieto záznamy musia byť kontrolórom k dispozícii.

Pokiaľ ide o produkt, analytické a organoleptické skúšky sa uskutočňujú na vzorkách odobratých zo zabalených dávok. Ich cieľom je skontrolovať kvalitu a typické vlastnosti produktov určených na uvedenie na trh pod názvom „Chasselas de Moissac“.

Identifikačnou značkou špecifickou pre „Chasselas de Moissac“, ktorá bola schválená útvarmi INAO, sa označujú všetky balenia, v ktorých sa toto hrozno uvádza na trh.

4.5   Spôsob výroby: Hrozno pochádzajúce z vymedzených viníc sa zbiera, upravuje a balí v danej zemepisnej oblasti.

Povolená je iba odroda Chasselas B. Viniče sú vedené v systéme jednoúrovňového alebo v systéme dvojúrovňového vyväzovania výhonkov. Na účely zabezpečenia kvality sa pri každej novej výsadbe hustota a rozloženie prispôsobia zvolenému spôsobu vedenia (minimálna hustota 3 300 krov/ha a maximálna vzdialenosť medzi radmi 3 metre v systéme jednoúrovňového vyväzovania a minimálna hustota 2 500 krov/ha a maximálna vzdialenosť 3,5 metra medzi radmi v systéme dvojúrovňového vyväzovania). Podrobné postupy úpravy hustoty a vzdialenosti medzi krami viniča musia zodpovedať požiadavkám uvedeným v článku 5 výnosu o CHOP „Chasselas de Moissac“.

Vinič sa môže rezať guyotovým rezom na jeden alebo dva ťažne. Počet očiek viniča na hektár nesmie presiahnuť 55 000 v systéme jednoúrovňového vyväzovania výhonkov a 60 000 v systéme dvojúrovňového vyväzovania výhonkov. Povinné je „rozmiestnenie strapcov“, ktoré spočíva v rozložení strapcov tak, aby mali dosť voľného miesta a boli dostatočne prevzdušnené. Dosiahne sa tak optimálna zrelosť hrozna.

Hrozno, ktoré plodia mladé viniče, môže niesť označenie pôvodu až od 2. roka nasledujúcom po roku, v ktorom sa uskutočnila výsadba na mieste pred 1. augustom.

Zavlažovať bez použitia zúrodňujúcich látok sa môže po naliatí plodu.

Výnos z vymedzených pozemkov určených na výrobu CHOP Chasselas de Moissac sa stanovuje na dvoch úrovniach (prevádzkový výnos a výnos z pozemkov): celkový priemerný prevádzkový výnos je najviac 14 t/ha, priemerný prevádzkový výnos CHOP je najviac 13 t/ha, celkový maximálny výnos z pozemku je 16 t/ha. V prípade mimoriadnej poveternostnej situácie sa však môže celkový maximálny výnos z pozemku v rámci danej úrody zmeniť, pričom nesmie prekročiť medzný výnos 18 t/ha a nesmie zmeniť priemerné prevádzkové výnosy. Táto výnimka sa v žiadnom prípade nesmie v rámci toho istého vinárskeho roka kumulovať s výnimkou na obsah cukru.

Hrozno sa zberá ručne a zber sa robí na viackrát.

Hrozno sa môže dlhodobo uskladniť po odstránení bobúľ poškodených pri zbere, ak sa rýchlo prepraví na miesto uskladnenia v nádobách vhodných na zachovanie vlastností produktu. Toto necizelované hrozno sa potom po prevoze na miesto uskladnenia rýchlo ochladí pred tým, ako sa hermeticky zabalené dlhodobo uskladní v chladiarni s kontrolovanou atmosférou, teplotou a vlhkosťou vzduchu. Po 31. januári roka, ktorý nasleduje po roku zberu, sa toto hrozno už nemôže uvádzať na trh pod chráneným označením pôvodu „Chasselas de Moissac“.

Hrozno vrátane hrozna určeného na dlhodobé skladovanie sa prevezie z vinohradu, v ktorom sa obralo, do prevádzky na cizelovanie a balenie za podmienok, ktoré umožňujú optimálne zachovanie vlastností produktu, a najmä prirodzeného povlaku bobúľ.

Strapce vrátane tých, ktoré pochádzajú z dlhodobo uskladneného hrozna, sa upravujú v prevádzke na cizelovanie a balenie. Strapce sa jemne cizelujú tak, aby sa odstránili nevyhovujúce bobule. Upravené strapce musia zodpovedať opisu hrozna.

Každý výrobca musí mať prevádzku na cizelovanie a balenie a prípadne aj zariadenie potrebné na dlhodobé skladovanie hrozna, ak sa takýto postup používa.

Po cizelovaní sa strapce ihneď zabalia do obalov vhodných na uchovanie vlastností a kvality produktu. S hroznom sa teda manipuluje čo najmenej a zachová sa prirodzený povlak ovocia. Balenie hrozna sa uskutočňuje v osobitných prevádzkach na cizelovanie a balenie, ktoré sa nachádzajú blízko miesta zberu. Balením, ktoré prebieha v danej oblasti, sa nielenže umožní zachovanie vlastností produktu, ale zároveň sa zaručí jeho lepšia sledovateľnosť. Okrem toho sa zabráni poškodeniu hrozna alebo jeho pomiešaniu s iným hroznom.

4.6   Prepojenie: Le Bas Quercy sa vyznačuje osobitnými geologickými, agropedologickými a podnebnými podmienkami, ktoré sú preň charakteristické. Vymedzením pozemkov sa na pestovanie viniča Chasselas vyhradili najvhodnejšie pôdy: kremičito-ílovité, piesočnaté a dobre odvodnené, a odvápnené hlinito-piesočnaté pôdy. Podnebné podmienky, malé teplotné výkyvy a najmä dlhé obdobia pekného počasia na jeseň umožňujú dobré dozretie hrozna.

Na túto produkciu sú vhodné aj ďalšie dva druhy pôd: dostatočne hlboká a kamenistá černozem alebo šedozem náhorných rovín a vápenito-hlinité sutinové pôdy na úbočiach dosť široko otvorených údolí.

4.7   Kontrolný orgán:

Názov:

Institut National des Appellations d'Origine

Adresa:

51, Rue d'Anjou

F-75008 Paris

Telefón:

(33) 153 89 80 00

Fax:

(33) 142 25 57 97

E-mail:

info@inao.gouv.fr

Názov:

D.G.C.C.R.F

Adresa:

59, Bd V. Auriol

F-75703 Paris Cedex 13

Telefón:

(33) 144 87 17 17

Fax:

(33) 144 97 30 37

E-mail:

C3@dgccrf.finances.gouv.fr

4.8   Označovanie: Označenie na jednotkových baleniach obsahuje:

názov chráneného označenia pôvodu „Chasselas de Moissac“ s veľkosťou písmen aspoň takou, ako je veľkosť najväčších použitých písmen,

poznámku „appellation d'origine contrôlée“ („chránené označenie pôvodu“) alebo „AOC“ („CHOP“),

názov/meno výrobcu.

Každé jednotkové balenie má identifikačný systém s poradovým číslom schváleným útvarmi INAO a prideleným orgánom, ktorý oprávnil tento inštitút. Tento identifikačný systém môže slúžiť ako podklad pri označovaní štítkom.

Názov označenia pôvodu „Chasselas de Moissac“ a poznámka „appellation d'origine contrôlée“ alebo „AOC“ sa musí okrem štítkov uvádzať aj v sprievodných dokladoch a na faktúrach.


(1)  Ú. v. EÚ L 93, 31.3.2006, s. 12.