ISSN 1725-5236

Úradný vestník

Európskej únie

C 165

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 50
19. júla 2007


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

II   Oznámenia

 

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Komisia

2007/C 165/01

Povolenie štátnej pomoci v rámci ustanovení článkov 87 a 88 Zmluvy o ES — Prípady, ku ktorým nemá Komisia námietky ( 1 )

1

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Komisia

2007/C 165/02

Výmenný kurz eura

4

2007/C 165/03

Oznámenie Komisie v súlade s článkom 13 ods. 2 nariadenia (ES) č. 885/2006 týkajúce sa vytvorenia zmierovacieho postupu v súvislosti s postupom schvaľovania účtovnej uzávierky fondov EPZF a EPFRV

5

 

INFORMÁCIE ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

2007/C 165/04

Súhrnné informácie oznámené členskými štátmi o štátnej pomoci poskytnutej v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 1857/2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o ES na štátnu pomoc malým a stredným podnikom pôsobiacim vo výrobe, spracovaní a odbyte poľnohospodárskych výrobkov, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 70/2001

6

2007/C 165/05

Súhrnné informácie oznámené členskými štátmi o štátnej pomoci poskytnutej v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 1/2004 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o ES na štátnu pomoc malým a stredným podnikom pôsobiacim vo výrobe, spracovaní a odbyte poľnohospodárskych výrobkov

11

2007/C 165/06

Oznámenie Komisie — Oznámenie o dokladoch o formálnych kvalifikáciách špecializovaných lekárov a všeobecných lekárov ( 1 )

13

2007/C 165/07

Oznámenie Komisie — Oznámenie o názvoch kvalifikácií špecializovaných zubných lekárov ( 1 )

18

2007/C 165/08

Oznámenie Komisie v rámci implementácie smernice 94/25/ES Európskeho parlamentu a Rady o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov týkajúcich sa rekreačných plavidiel ( 1 )

23

 

V   Oznamy

 

POSTUPY TÝKAJÚCE SA UPLATŇOVANIA POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

 

Komisia

2007/C 165/09

Oznámenie Írska v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 94/22/ES o podmienkach udeľovania a používania povolení na vyhľadávanie, prieskum a ťažbu uhľovodíkov (Oznámenie o licenčnom kole na rok 2007 – panva Porcupine)

28

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

 


II Oznámenia

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV EURÓPSKEJ ÚNIE

Komisia

19.7.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 165/1


Povolenie štátnej pomoci v rámci ustanovení článkov 87 a 88 Zmluvy o ES

Prípady, ku ktorým nemá Komisia námietky

(Text s významom pre EHP)

(2007/C 165/01)

Dátum prijatia rozhodnutia

22. 3. 2007

Číslo pomoci

N 572/06

Členský štát

Rakúsko

Región

Steiermark

Názov (a/alebo názov príjemcu)

Richtlinie für die Steirische Wirtschaftsförderung

Právny základ

Steiermärkisches Wirtschaftsförderungsgesetz

Druh opatrenia

Schéma pomoci

Účel

Výskum a vývoj, Ochrana životného prostredia, Reštrukturalizácia podnikov v ťažkostiach

Forma pomoci

Priama dotácia, Garancia

Rozpočet

Ročné plánované výdavky: 100 mil. EUR; Celková výška plánovanej pomoci: 700 mil. EUR

Intenzita

100 %

Trvanie

Do 31. 12. 2013

Sektory hospodárstva

Všetky odvetvia

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

Steirische Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (SFG)

Nikolaiplatz 2

A-8020 Graz

Ďalšie informácie

Rozhodnutie v autentickom jazykovom znení, z ktorého boli odstránené všetky informácie, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva, je uverejnené na stránke:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Dátum prijatia rozhodnutia

4. 6. 2007

Číslo pomoci

N 243/07

Členský štát

Nemecko

Región

Hamburg

Názov (a/alebo názov príjemcu)

Filmförderung Hamburg — Verlängerung der Beihilferegelung N 411/04

Právny základ

Beschluss der Bürgschaft über die Feststellung des Haushaltsplanes/Richtlinien für Filmförderung der Filmförderung Hamburg GmbH

Druh opatrenia

Schéma pomoci

Účel

Kultúra

Forma pomoci

Návratná pomoc

Rozpočet

Ročné plánované výdavky: 8,5 mil. EUR; Celková výška plánovanej pomoci: 21,25 mil. EUR

Intenzita

80 %

Trvanie

1. 7. 2007-31. 12. 2009

Sektory hospodárstva

Rekreačné, kultúrne a športové činnosti

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

Filmförderung Hamburg GmbH

Ďalšie informácie

Rozhodnutie v autentickom jazykovom znení, z ktorého boli odstránené všetky informácie, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva, je uverejnené na stránke:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Dátum prijatia rozhodnutia

4. 6. 2007

Číslo pomoci

N 248/07

Členský štát

Nemecko

Región

Bayern

Názov (a/alebo názov príjemcu)

Filmförderung Bayern — Verlängerung der Beihilferegelung N 411/04

Právny základ

Haushaltsgesetz des Freistaates Bayern

Druh opatrenia

Schéma pomoci

Účel

Kultúra

Forma pomoci

Návratná pomoc, Priama dotácia, Úľava na úrokovej sadzbe

Rozpočet

Ročné plánované výdavky: 12,2 mil. EUR; Celková výška plánovanej pomoci: 30,5 mil. EUR

Intenzita

70 %

Trvanie

1. 7. 2007-31. 12. 2009

Sektory hospodárstva

Rekreačné, kultúrne a športové činnosti

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

FilmFernsehFonds Bayern GmbH

Ďalšie informácie

Rozhodnutie v autentickom jazykovom znení, z ktorého boli odstránené všetky informácie, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva, je uverejnené na stránke:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Dátum prijatia rozhodnutia

4. 6. 2007

Číslo pomoci

N 250/07

Členský štát

Nemecko

Región

Schleswig-Holstein

Názov (a/alebo názov príjemcu)

Kulturelle Filmförderung Schleswig-Holstein — Verlängerung der Beihilferegelung N 411/04

Právny základ

Förderrichtlinien der kulturellen Filmförderung Schleswig-Holstein e.V.

Druh opatrenia

Schéma pomoci

Účel

Kultúra

Forma pomoci

Priama dotácia

Rozpočet

Ročné plánované výdavky: 0,2 mil. EUR; Celková výška plánovanej pomoci: 0,5 mil. EUR

Intenzita

50 %

Trvanie

1. 7. 2007-31. 12. 2009

Sektory hospodárstva

Rekreačné, kultúrne a športové činnosti

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

Verein kulturelle Filmförderung Schleswig-Holstein e.V.

Ďalšie informácie

Rozhodnutie v autentickom jazykovom znení, z ktorého boli odstránené všetky informácie, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva, je uverejnené na stránke:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/


IV Informácie

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV EURÓPSKEJ ÚNIE

Komisia

19.7.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 165/4


Výmenný kurz eura (1)

18. júla 2007

(2007/C 165/02)

1 euro=

 

Mena

Výmenný kurz

USD

Americký dolár

1,3779

JPY

Japonský jen

168,3

DKK

Dánska koruna

7,4412

GBP

Britská libra

0,672

SEK

Švédska koruna

9,172

CHF

Švajčiarsky frank

1,6572

ISK

Islandská koruna

82,31

NOK

Nórska koruna

7,9225

BGN

Bulharský lev

1,9558

CYP

Cyperská libra

0,5842

CZK

Česká koruna

28,248

EEK

Estónska koruna

15,6466

HUF

Maďarský forint

245,93

LTL

Litovský litas

3,4528

LVL

Lotyšský lats

0,6969

MTL

Maltská líra

0,4293

PLN

Poľský zlotý

3,7593

RON

Rumunský lei

3,1281

SKK

Slovenská koruna

33,157

TRY

Turecká líra

1,7608

AUD

Austrálsky dolár

1,5702

CAD

Kanadský dolár

1,4417

HKD

Hongkongský dolár

10,7766

NZD

Novozélandský dolár

1,7405

SGD

Singapurský dolár

2,0931

KRW

Juhokórejský won

1 262,43

ZAR

Juhoafrický rand

9,6112

CNY

Čínsky juan

10,4224

HRK

Chorvátska kuna

7,2885

IDR

Indonézska rupia

12 538,89

MYR

Malajzijský ringgit

4,7565

PHP

Filipínske peso

62,35

RUB

Ruský rubeľ

35,082

THB

Thajský baht

41,668


(1)  

Zdroj: referenčný výmenný kurz publikovaný ECB.


19.7.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 165/5


Oznámenie Komisie v súlade s článkom 13 ods. 2 nariadenia (ES) č. 885/2006 týkajúce sa vytvorenia zmierovacieho postupu v súvislosti s postupom schvaľovania účtovnej uzávierky fondov EPZF a EPFRV

(2007/C 165/03)

1.

Komisia o jeden rok (od 1. augusta 2007 do 31. júla 2008) predĺžila funkčné obdobia dvom členom zmierovacieho orgánu:

P. Michael C. DOWLING (predseda orgánu)

P. José Luis SAENZ GARCIA-BAQUERO (člen orgánu)

2.

Komisia vymenovala za člena zmierovacieho orgánu pána Roberta Buriana (AT), ktorý je momentálne náhradným členom. Funkčné obdobie trvá od 1. augusta 2007 do 31. júla 2010.


INFORMÁCIE ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

19.7.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 165/6


Súhrnné informácie oznámené členskými štátmi o štátnej pomoci poskytnutej v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 1857/2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o ES na štátnu pomoc malým a stredným podnikom pôsobiacim vo výrobe, spracovaní a odbyte poľnohospodárskych výrobkov, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 70/2001

(2007/C 165/04)

Číslo pomoci: XA 23/07

Členský štát: Slovinsko

Región: —

Názov schémy štátnej pomoci alebo názov podniku prijímajúceho individuálnu štátnu pomoc: Sofinanciranje zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje za leto 2007

Právny základ: Uredba o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje za leto 2007 (Uradni list RS 138/2006)

Ročné výdavky plánované v rámci schémy štátnej pomoci alebo celková výška individuálnej štátnej pomoci poskytnutej podniku: Plánované výdavky na rok 2007 predstavujú 5 633 450 EUR

Maximálna intenzita pomoci: Spolufinancovanie sa vzťahuje na 40 % výdavkov na poistné pri poistení poľnohospodárskych plodín proti poškodeniu krupobitím, požiarom, úderom blesku, jarným mrazom, víchricou a povodňami. Pokiaľ ide o poistenie hospodárskych zvierat proti úhynu, zabitiu na príkaz veterinárneho lekára a ekonomickému zabitiu z dôvodu nákazy, spolufinancovanie poistného sa stanoví v absolútnom vyjadrení na druh a kategóriu zvierat, pričom nesmie prevyšovať 50 % oprávnených nákladov na poistné

Dátum implementácie:

Trvanie schémy štátnej pomoci alebo individuálnej štátnej pomoci: Pomoc je možné poskytnúť do 31. 12. 2007

Účel pomoci: Podpora je v súlade s článkom 12 nariadenia Komisie (ES) č. 1857/2006 zo dňa 15. decembra 2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 zmluvy o štátnej pomoci pre malé a stredné podniky (MSP) pôsobiace v poľnohospodárskej výrobe, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 70/2001 (1) – Pomoc na platby poistného.

Účelom platby podielu výdavkov za poistné je motivovať poľnohospodárskych výrobcov, aby sa sami poisťovali proti možným stratám v dôsledku prírodných pohrôm alebo nepriaznivého počasia, a pritom prijímali zodpovednosť za riadenie takýchto rizík v oblasti pestovania plodín na ornej pôde a chovu hospodárskych zvierat

Príslušné odvetvia hospodárstva: Poľnohospodárstvo – rastlinná výroba

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc:

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Dunajska 58

SLO-1000 Ljubljana

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja

Dunajska 160

SLO-1000 Ljubljana

Internetová stránka: http://www.uradni-list.si/1/ulonline.jsp?urlid=2006138&dhid=86719

Ďalšie informácie: —

Číslo pomoc: XA 24/07

Členský štát: Fínsko

Región: Oblasti postihnuté nepriaznivými poveternostnými udalosťami v roku 2006

Názov schémy štátnej pomoci alebo názov spoločnosti prijímajúcej individuálnu pomoc: Podpora poľnohospodárskym podnikom postihnutým v roku 2006 nepriaznivými poveternostnými udalosťami

Právny základ: Laki satovahinkojen korvaamisesta (1214/2000)

Valtioneuvoston asetus satovahinkojen korvaamisesta (270/2003)

Maa- ja metsätalousministeriön asetus satovahinkojen korvaamisesta (364/2003)

Ročné výdavky plánované v rámci schémy štátnej pomoci alebo celková výška individuálnej pomoci poskytnutej podniku: V roku 2006 sú ročné výdavky plánované na náhradu škôd na úrode za konkrétne plodiny 4,75 mil. EUR

Maximálna intenzita pomoci: Kompenzácia sa vypláca podľa čl. 2 ods. 8 nariadenia (ES) č. 1857/2006 iba v tom prípade, ak je zničená aspoň jedna tretina úrody každej oprávnenej plodiny príslušného poľnohospodára. Kompenzácia je obmedzená na 90 % z toho objemu škody, ktorý presahuje spoluúčasť poľnohospodára, t. j. z 30 % bežnej úrody. Tiež u každej jednotlivej plodiny oprávnenej na podporu tvorí spoluúčasť poľnohospodára aspoň 30 % z celkových škôd. Pri porovnávaní úrovní úrody sa bežnou úrodou rozumie priemerná úroda počas predchádzajúcich 5 rokov, pričom sa z výpočtu od ostatných rokov vylúči výrazne odlišný rok s najvyššou a s najnižšou úrodou. Hodnota škody sa potom vypočíta jednotlivo pre každého poľnohospodára na základe týchto informácií. Spôsob výpočtu je preto v súlade s čl. 11 ods. 2 a ods. 4 nariadenia (ES) č. 1857/2006.

Hodnota úrody, ktorá sa má kompenzovať, sa vypočíta na základe trhových cien za predchádzajúce roky úrody a trhovej ceny za rok, počas ktorého škoda vznikla; trhovú cenu stanoví poradný výbor pre škody na úrode na základe dostupných informácií o trhových cenách.

Maximálna čiastka strát oprávnených na pomoc sa musí znížiť o možné poistné náhrady za straty na úrode a o iné náklady a škody spojené s inými ako nepriaznivými poveternostnými udalosťami

Dátum implementácie: Schéma pomoci nadobudne platnosť najskôr 28. marca 2007. Prvý možný dátum platby je 5. apríl 2007

Trvanie schémy štátnej pomoci alebo individuálnej štátnej pomoci: Pomoc sa vypláca na straty, ku ktorým došlo v roku 2006

Účel pomoci: Pomoc poľnohospodárskym a záhradníckym podnikom pri stratách spôsobených nepriaznivými poveternostnými udalosťami [nariadenie Komisie (ES) č. 1857/2006 článok 11]

Príslušné odvetvia hospodárstva: Celková rozloha, na ktorú sa vzťahuje schéma pomoci, predstavuje 63 000 ha. Škody vznikli na 32 plodinách, pričom spoluúčasť poľnohospodára na škodách vzniknutých na objeme a cene úrody je min. 30 %

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc:

Maa- ja metsätalousministeriö

PL 30

FIN-00023 Valtioneuvosto

Internetová adresa: www.mmm.fi, www.finlex.fi

Ďalšie informácie: —

Číslo pomoci: XA 25/07

Členský štát: Francúzsko

Región: územné samosprávne celky

Názov schémy štátnej pomoci alebo názov podniku prijímajúceho individuálnu štátnu pomoc: Programme pour l'installation et le développement des initiatives locales (PIDIL)

Právny základ:

Nariadenie Rady (ES) č. 1698/2005 (2);

Nariadenie Komisie (ES) č. 1974/2006 (3);

Nariadenie Komisie (ES) č. 1857/2006, článok 15;

Articles R 343-34 et suivants du Code rural

Ročné výdavky plánované v rámci schémy štátnej pomoci alebo celková výška individuálnej štátnej pomoci poskytnutej podniku: 7 000 000 EUR

Maximálna intenzita pomoci:

Technicko–hospodárska pomoc mladým poľnohospodárom, maximálne do výšky 80 % zo skutočných výdavkov na hospodársky subjekt a najviac 1 500 EUR ročne. Táto pomoc zahŕňa všetky typy financovania (zo strany štátu aj samosprávnych celkov) a môže byť poskytnutá v priebehu prvých piatich rokov od zahájenia činnosti.

Uhradenie výdavkov na diagnózu maximálne do výšky 80 % zo skutočných výdavkov, ktoré nepresiahnu 1 500 EUR. Táto pomoc zahŕňa všetky typy financovania (zo strany štátu aj samosprávnych celkov).

Pomoc na vzdelávanie vo výške 60 EUR na deň, ktorá môže byť poskytovaná štátom po dobu 100 dní a môže byť doplnená o tú istú sumu aj samosprávnym celkom v rozsahu skutočných výdavkov.

Platená stáž za účelom profesionalizácie, ktorej odmena zodpovedá hodinovému platu pre stáže odborného vzdelávania (v zákonníku práce je k 1. decembru 2006 stanovený minimálny mesačný plat vo výške 652,02 EUR).

Propagačné a komunikačné aktivity: Výška pomoci 100 %

Dátum implementácie: V roku 2007, po zverejnení tohto formulára v Úradnom vestníku Európskej únie

Trvanie schémy štátnej pomoci alebo individuálnej štátnej pomoci: December 2013

Účel pomoci:

I.   Pomoc na poradenstvo

Mladí začínajúci poľnohospodári pochádzajú z rozličného prostredia. Najväčšie ťažkosti pri realizácii profesionálneho projektu majú mladí ľudia pochádzajúci z iného ako z poľnohospodárskeho prostredia, mladí, ktorí zakladajú samostatný podnik mimo rodinného rámca, deti pochádzajúce z poľnohospodárskych rodín vlastniacich podnik, v ktorom ale nemôžu začať činnosť za uspokojivých hospodárskych podmienok. Preto je nevyhnutné vykonať niektoré opatrenia v prospech tejto špecifickej skupiny.

Ide najmä o čiastočné prevzatie nákladov na technickú pomoc poskytnutú poľnohospodárskou organizáciou alebo združením výrobcov (odmeny odborníkov a poradcov) na základe článku 15 nariadenia (ES) č. 1857/2000.

Táto pomoc bude poskytnutá mladým poľnohospodárom v priebehu prvých piatich rokov od začatia činnosti a jej poskytovateľom bude štát a samosprávne celky.

Technicko–hospodárska pomoc mladým poľnohospodárom: Aby mladí poľnohospodári pokračovali v začatej činnosti a mohli zrealizovať svoje projekty, je potrebné zvýšiť ich odbornú kvalifikáciu. Za týmto účelom môže byť uplatnený technicko-hospodársky dohľad. Je určený najmä pre inovačné projekty, projekty na zakladanie poľnohospodárskych podnikov, pre projekty založené na rôznorodosti alebo projekty vyžadujúce významné modernizačné náklady.

Ak sa zahajuje činnosť v spoločnosti, môže dohľad obsahovať modul týkajúci sa organizácie práce a profesionálnych vzťahov na pracovisku.

Uhradenie výdavkov na diagnózu: Pomoc sa môže vzťahovať na diagnózu podniku, ktorý má byť postúpený alebo prevzatý, alebo na štúdiu trhu pre zvláštne produkty alebo produkty priameho predaja (napríklad bioprodukty).

Pomoc je vyplácaná poskytovateľovi služby v súlade s článkom 15 nariadenia (ES) č. 1857/2000 po tom, ako príslušný správny orgán zaznamenal začatie činnosti alebo v prípade, že mladý poľnohospodár po začatí činnosti preorientuje svoju výrobu.

Diagnóza je tiež nevyhnutná na zjednodušenie postupu pri prevode podniku a začatí činnosti. Výsledok diagnózy môže byť sprevádzaný zápisom prevodcu do zoznamu zanechaných a začatých činností v prípade, že je diagnóza požadovaná zo strany prevodcu. V tomto prípade je príjemcom podpory prevodca.

II.   Pomoc na vzdelávanie

Pomoc na vzdelávanie môže byť financovaná zo strany štátu a samosprávnych celkov v rámci prípravy začatia činnosti a aj po začatí činnosti v rámci doplnenia počiatočného vzdelania mladého poľnohospodára. Cieľom je pomôcť mladým poľnohospodárom zúčastniť sa stáže.

Pomoc na vzdelávanie je poskytovaná mladým poľnohospodárom, ktorí začínajú činnosť a potrebujú doplniť svoje vzdelanie v súvislosti so svojím projektom, alebo sa zaviazali postupne dosiahnuť diplom úrovne IV (v súlade s ustanoveniami PDRH). Cieľom pomoci je umožniť príjemcovi, aby bol v podniku, ktorý prevádzkuje, nahradený počas 5 alebo 3 rokov svojho doplňujúceho vzdelávania, pokiaľ ide o získanie odbornej spôsobilosti na využívanie pomoci na začatie činnosti.

Platená stáž za účelom profesionalizácie predstavuje pomoc na obdobie strávené pod dohľadom poľnohospodára, ktorý sa chystá ukončiť svoju činnosť.

Začínajúci poľnohospodár je považovaný za znevýhodneného pracovníka podľa čl. 2 písm. f) nariadenia ES č. 2204/2002 (4) v tom zmysle, že sa „bez pomoci stretáva s ťažkosťami pri vstupe na trh práce“ (pozri článok 2 písm. f) nariadenia ES č. 2204/2002), pokiaľ nie je pod dohľadom skúseného poľnohospodára, a najmä ak nepochádza z poľnohospodárskeho prostredia.

Cieľom tejto pomoci je poskytnúť začínajúcemu poľnohospodárovi, ktorý je znevýhodneným pracovníkom v zmysle článku 2 nariadenia ES č. 2204/2002, na jednej strane technické a hospodárske poradenstvo a na druhej strane všeobecné školenia týkajúce sa riadenia podniku, aby bol tento pracovník schopný získať trvalé zamestnanie v životaschopnom podniku, ktorý by mohol byť v prípade chýbajúceho nadobúdateľa rozdelený. „Skúsený poľnohospodár“ sa vyzýva, aby odovzdal svoj podnik mladému poľnohospodárovi.

Pomoc mladému poľnohospodárovi, ktorý sa zaúča, vypláca štát alebo samosprávny celok po dobu 3 až 12 mesiacov. Dĺžka trvania podpory sa môže predĺžiť o rovnaké časové obdobie v prípade, že je nutné doplniť vzdelanie mladého poľnohospodára. Počas obdobia „dohľadu skúseným poľnohospodárom“ je mladý poľnohospodár považovaný za stážistu v rámci odborného vzdelávania.

Toto opatrenie môže byť tiež zavedené pre začínajúceho poľnohospodára, ktorý si želá byť pod dohľadom svojho spoločníka s cieľom zapojiť sa do už fungujúceho poľnohospodárskeho podniku.

Priebeh stáže bude sledovaný strediskom pre odborné vzdelávanie a podporu poľnohospodárstva CFPPA (centre de formation professionnelle et de promotion agricole) alebo departementálnym združením pre plánovanie štruktúr poľnohospodárskych podnikov ADASEA (association départementale pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles) departementu sídla podniku a/alebo schváleného regionálneho centra. Stáž v rámci dohľadu skúseným poľnohospodárom môže v plnom rozsahu nahradiť stáž za účelom profesionalizácie, ktorú musí mladý poľnohospodár absolvovať pred začatím činnosti.

III.   Propagačné a komunikačné aktivity

Profesijné poľnohospodárske organizácie, ADASEA alebo iné organizácie uskutočňujú prieskumy, komunikačné akcie (brožúry, tlačové materiály, prednášky na školách, informačné strediská zakladania – prevodu, atď.) a propagačné akcie týkajúce sa zamestnania poľnohospodára pre študentov vzdelávacích zariadení a zariadení odbornej prípravy (mladí ľudia z odborných stredných škôl alebo z iného prostredia).

Okrem toho tieto inštitúcie uskutočňujú znalecké činnosti vo forme monitorovaní podnikov, ktoré sa v nasledujúcich rokoch uvoľnia a poskytujú poradenskú činnosť prostredníctvom schôdzí organizovaných v obciach na vidieku, kde sú starší poľnohospodári informovaní a vyzývaní k tomu, aby sa pri prevode svojich podnikov obracali na mladých poľnohospodárov, ktorí by radi podnik prevzali. Priebeh týchto znaleckých a poradenských činností môžu byť zhromažďovaný monitorovacím regionálnym centrom.

Štát prispieva na financovanie týchto činností, aby mohli byť uskutočňované podľa podmienok určených v článku 15 nariadenia (ES) 1857/2006. Za týmto účelom každoročne rozdeľuje prostriedky medzi jednotlivé regióny.

K tomu je možné pripočítať finančné príspevky samosprávnych celkov za účelom plnenia konkrétnych úloh.

Tieto úlohy sa uskutočňujú v rámci dohôd na úrovni departementov alebo regiónov pod správou prefektov a sú financované na základe ročnej správy o vykonaných činnostiach

Príslušné odvetvia hospodárstva: Všetky odvetvia poľnohospodárstva

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc:

Ministère de l'agriculture et de la pêche

78, rue de Varenne

F-75349 Paris 07 SP

Internetová stránka: www.agriculture.gouv.fr (Po prijatí programu bude na internetových stránkach uverejnený program podpory PIDIL, pokiaľ ide o začatie činnosti v oblasti poľnohospodárstva)

Ďalšie informácie: Pokračovanie schválených akcií v rámci predchádzajúceho PIDIL (schéma č. 184/03 schválená Komisiou 9. júla 2003).

Číslo pomoci: XA 27/07

Členský štát: Spojené kráľovstvo

Región: Wales

Názov schémy štátnej pomoci alebo názov spoločnosti prijímajúcej individuálnu štátnu pomoc: Wales Catchment Sensitive Farming Project

Právny základ: Agriculture Act 1986 (Section 1(1)(C)) to be read in conjunction with Government of Wales Act 1998 (Sections 40 and 85)

Ročné výdavky plánované v rámci schémy štátnej pomoci alebo celková výška individuálnej štátnej pomoci poskytnutej podniku: Predbežné ročné náklady (v tisícoch GBP)

2007: 422 700 GBP

2008: 50 000 GBP

Spolu: 472 700 GBP

Maximálna intenzita pomoci: Schéma pozostáva z dvoch opatrení:

Dátum implementácie: Schéma sa začne uplatňovať 1. apríla 2007

Trvanie schémy štátnej pomoci alebo individuálnej štátnej pomoci: Schéma sa začne uplatňovať 1. apríla 2007.

Bude ukončená 31. decembra 2007.

Posledná platba sa uskutoční 31. marca 2008

Účel pomoci: Ochrana životného prostredia.

Vypracovanie a realizácia projektu ochrany vodného prostredia prostredníctvom podpory poľnohospodárstva ohľaduplného k povodiam. Projekt bude prebiehať v dvoch oblastiach pokrývajúcich 80 fariem.

Projekt zahŕňa poradenstvo pri identifikácii možných rizík znečistenia a požiadavkách na zmiernenie ich dosahu. Táto pomoc sa udelí v súlade s článkom 15 nariadenia č. 1857/2006. Za oprávnené výdavky sa považujú poradenské služby.

Granty sú určené aj na oprávnené výstavbové práce, ktoré zlepšia vodné prostredie. Táto pomoc sa udelí v súlade s článkom 4 nariadenia č. 1857/2006 a za oprávnené výdavky sa považujú náklady na:

výstavbu, kúpu alebo vylepšenie nehnuteľného majetku a

kúpu alebo prenájom nových strojov a zariadení vrátane počítačového softvéru do výšky ich trhovej hodnoty, ostatné náklady spojené so zmluvou o prenájme (daň, úroky, výdavky za refinancovanie úrokov, režijné náklady, poplatky za poistenie, atď.) nie sú oprávnenými výdavkami.

Uvedené položky sa považujú za oprávnené výdavky iba v prípade, že značne znížia riziká znečistenia. Výdavky na stroje z druhej ruky nie sú oprávnené

Projekt v širších súvislostiach zahŕňa aj sledovanie kvality vody, modelovanie povodia a hodnotenie prístupu poľnohospodárov, zavádzanie opatrení a hodnotenie efektivity projektu

Príslušné odvetvia hospodárstva: Schéma pomoci sa vzťahuje na výrobu poľnohospodárskych výrobkov. Schéma je zameraná na zmiernenie dosahu poľnohospodárskej výroby na vodné prostredie. Pomoc v rámci dvoch projektových oblastí bude dostupná pre všetky životaschopné poľnohospodárske združenia bez ohľadu na druh podniku. Prvou projektovou oblasťou sú vyššie položené oblasti využívané na chov hospodárskych zvierat (najmä hovädzieho dobytka a oviec). Druhou sú oblasti nížin, kde prevažujú mliečna výroba a chov hospodárskych zvierat (hovädzieho dobytka a oviec)

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc:

Welsh Assembly Government

Cathays Park (CP2)

Cardiff CF10 3NQ

United Kingdom

Contact: M P Samuel (Room 1-097)

Štatutárnym orgánom zodpovedným za schému je: —

Organizácia prevádzkujúca schému je: —

Internetová adresa: http://new.wales.gov.uk/docrepos/40371/403823112/4038213/1304878/CSF-agristateaid?lang=en

Podrobnosti môžete nájsť na stránke Defra.

http://www.defra.gov.uk/farm/policy/state-aid/setup/exist-exempt.htm

Ďalšie informácie: Ďalšie a podrobnejšie informácie týkajúce sa oprávnenosti a pravidiel schémy sú dostupné na vyššie uvedenej internetovej stránke.

Podľa cieľa 1 priority 5 opatrenia 7 bola spracovaná žiadosť o financovanie časti projektu z prostriedkov cieľa 1.

Podpísané a datované za Department of Environment, Food and Rural Affairs (kompetentný orgán Spojeného kráľovstva)

Neil Marr

Agricultural State Aid

Defra

8B 9 Millbank

c/o 17 Smith Square

London SW1P 3JR

United Kingdom


(1)  Ú. v. EÚ L 358, 16.12.2006, s. 3.

(2)  Ú. v. EÚ L 277, 21.10.2005, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 368, 23.12.2006, s. 15.

(4)  Ú. v. ES L 337, 13.12.2002, s. 3.


19.7.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 165/11


Súhrnné informácie oznámené členskými štátmi o štátnej pomoci poskytnutej v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 1/2004 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o ES na štátnu pomoc malým a stredným podnikom pôsobiacim vo výrobe, spracovaní a odbyte poľnohospodárskych výrobkov

(2007/C 165/05)

Číslo pomoci: XA 125/06

Členský štát: Holandsko

Región: Provincie Limburg

Názov schémy štátnej pomoci alebo názov podniku prijímajúcej individuálnu pomoc: Verplaatsing melkveehouderij Houben in Zuid- Limburg (Premiestnenie farmy na chov mliečneho dobytka Houben v južnom Limbursku)

Právny základ: Algemene Subsidieverordening 2004

Subsidieregels voorbereidingskosten verplaatsing melkveehouderijen Zuid-Limburg

Ročné výdavky plánované v rámci schémy pomoci alebo celková výška individuálnej pomoci poskytnutej podniku: Celkový jednorazový príspevok poskytnutý provinciou predstavuje 100 000 EUR na premiestnenie.

Maximálna intenzita pomoci: Maximálna výška pomoci poskytnutej chovateľovi mliečneho dobytka predstavuje 40 % nákladov na premiestnenie do maximálnej výšky 100 000 EUR. Uvedená suma pomoci sa rovná pomoci poskytovanej poľnohospodárovi, ak poľnohospodár premiestnením vo verejnom záujme získa modernejšie zariadenia a ak v dôsledku tohto premiestnenia dôjde k zvýšeniu výrobnej kapacity. Ak dochádza k zvýšeniu hodnoty príslušných zariadení a zvýšeniu výrobnej kapacity, príspevok poľnohospodára musí zodpovedať aspoň 60 % zvýšenia hodnoty príslušných zariadení alebo výdavkov súvisiacich so zvýšením výrobnej kapacity. Vyplýva to z článku 6 ods. 3 a 4 nariadenia (ES) č. 1/2004. Príspevok chovateľa mliečneho dobytka je minimálne 60 %. Farma na chov mliečneho dobytka Houben: odhadované náklady 1 612 776,00 EUR.

Dátum implementácie: Rozhodnutie o poskytnutí subvencie bude vydané po potvrdení zo strany EÚ o doručení tohto oznámenia.

Trvanie schémy štátnej pomoci alebo individuálnej pomoci: Od decembra 2006 do 31. decembra 2008 vrátane.

Účel pomoci: Pomoc sa vzťahuje na premiestnenie perspektívnych podnikov na chov mliečneho dobytka vo verejnom záujme z oblastí, kde existujú obmedzenia najmä z hľadiska územného plánovania, ale kde je existencia fariem na chov mliečneho dobytka mimoriadne dôležitá na udržanie kvality životného prostredia a krajiny. Podľa cieľov provincie musí byť premiestnenie farmy na chov mliečneho dobytka zamerané na kvalitu krajiny a životného prostredia a trvalo udržateľný rozvoj.

Príslušné odvetvia hospodárstva: Pomoc môžu získať farmy s intenzívnym chovom mliečneho dobytka (malé a stredné podniky) s veľkosťou 75 holandských veľkostných jednotiek (Nederlandse grootte eenheden – NGE) alebo viac, ktoré sa nachádzajú v oblastiach s vyšším ako dvojpercentným výškovým stúpaním v južnom Limbursku.

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc:

Provincie Limburg

Limburglaan 10

Postbus 5700

6202 MA Maastricht

Nederland

Internetová stránka: www.limburg.nl

XA číslo: XA 126/06

Členský štát: Spojené kráľovstvo

Región: Kerridge Ridge and Ingersley Vale

Názov schémy štátnej pomoci alebo názov spoločnosti prijímajúcej individuálnu pomoc: Kerridge Ridge and Ingersley Vale Countryside and Heritage Project

Právny základ: The National Heritage Act 1980 set up a fund called the National Heritage Memorial Fund (NHMF). The Act has been amended several times, principally by the National Heritage Act 1997 and the National Lottery Act 1993 and 1998.

Ročné výdavky plánované v rámci schémy alebo celková výška individuálnej pomoci poskytnutej spoločnosti: Celkový rozpočet projektu na 4 roky je 1,1 milióna GBP vrátane všetkých administratívnych výdavkov a práce na nepoľnohospodárskej pôde. Celkové náklady na fyzickú prácu vykonanú na poľnohospodárskej pôde sú 145 500 GBP.

Táto suma môže byť ďalej rozdelená podľa finančných rokov:

Maximálna intenzita pomoci: 100 %

Dátum implementácie:

Trvanie schémy štátnej pomoci alebo individuálnej pomoci: Schéma končí ku 30. júnu 2010.

Účel pomoci: Účelom pomoci je uchovať a obnoviť dôležité prvky historického dedičstva v krajine v oblastiach Kerridge Ridge a Ingersley Vale.

Pomoc bude vyplatená v súlade s článkom 5 nariadenia 1/2004 a za oprávnené náklady budú považované investičné práce určené na zachovanie charakteristických znakov dedičstva nevýrobného charakteru.

Príslušný(-é) sektor(-y): Sektor poľnohospodárstva – všetky podniky zaoberajúce sa výrobou.

Internetová stránka: http://www.kriv.org.uk/documents/documents/KRIVStateAidExemptionDocument.doc

Na spodnej časti stránky kliknite na odkaz „Defra State Aid“ vpravo.

http://defraweb/farm/policy/state-aid/setup/exist-exempt.htm

Ďalšie informácie: Vlastníci pôdy nezaoberajúci sa poľnohospodárstvom budú pokrytí schémou National Heritage Memorial fund (NN 11/02), ktorá bola osobitne schválená Európskou komisiou.

Podpísané a datované v mene Ministerstva životného prostredia, výživy a vidieckych záležitostí (príslušný orgán Spojeného kráľovstva).

Neil Marr

Agricultural State Aid

Defra

8B 9 Millbank

c/o 17 Smith Square

London SW1P 3JR

United Kingdom


19.7.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 165/13


OZNÁMENIE KOMISIE

Oznámenie o dokladoch o formálnych kvalifikáciách špecializovaných lekárov a všeobecných lekárov

(Text s významom pre EHP)

(2007/C 165/06)

V smernici Rady 93/16/EHS z 5. apríla 1993 na uľahčenie voľného pohybu lekárov a vzájomného uznávania ich diplomov, osvedčení a iných dokladov o formálnych kvalifikáciách (1), a najmä v jej článkoch 41 a 42 písm. a), ako aj v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES zo 7. septembra 2005 o uznávaní odborných kvalifikácií (2), zmenenej a doplnenej smernicou Rady 2006/100/ES z 20. novembra 2006, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Bulharska a Rumunska upravujú určité smernice v oblasti voľného pohybu osôb (3), a najmä v jej článku 21 ods. 7 sa určuje, že členské štáty oznamujú Komisii zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia, ktoré prijímajú v súvislosti s udeľovaním diplomov, osvedčení a iných dokladov o formálnych kvalifikáciách v oblasti pôsobnosti tejto smernice. Komisia uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie náležité oznámenie, v ktorom uvedie názvy dokladov a dosiahnutej kvalifikácii prijatých členskými štátmi a prípadne aj názov príslušného odborného titulu.

Keďže Holandsko oznámilo zmeny v zozname názvov v prílohe B a v zozname názvov diplomov, osvedčení a iných dokladov o formálnych kvalifikáciách všeobecného lekára uverejneného v súlade s článkom 41 smernice 93/16/EHS, prevzatého do prílohy V k smernici 2005/36/ES o uznávaní odborných kvalifikácií, je nutné zoznamy upraviť.

Je potrebné, aby sa príloha B k smernici 93/16/EHS a príloha V k smernici 2005/36/ES o uznávaní odborných kvalifikácií, pokiaľ ide o Holandsko, zmenili a doplnili takto:

1.

V prílohe B k smernici 93/16/EHS a v bode „5.1.2. Doklad o formálnych kvalifikáciách špecializovaných lekárov“ v prílohe V k smernici 2005/36/ES orgány udeľujúce kvalifikácie majú byť:

Medische Specialisten Registratie Commissie (MSRC) van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst

Sociaal-Geneeskundigen Registratie Commissie (SGRC) van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst

Zoznam názvov diplomov, osvedčení a iných dokladov o formálnych kvalifikáciách všeobecných lekárov uverejnený v súlade s článkom 41 smernice 93/16/EHS a bod „5.1.4. Doklad o formálnych kvalifikáciách všeobecných lekárov“ v prílohe V k smernici 2005/36/ES o uznávaní odborných kvalifikácií je potrebné zmeniť a doplniť takto:

2.

V zozname názvov diplomov, osvedčení a iných dokladov o formálnych kvalifikáciách všeobecného lekára uverejnenom v súlade s článkom 41 smernice 93/16/ES a v bode „5.1.4. Doklad o formálnych kvalifikáciách všeobecných lekárov“ v prílohe V k smernici 2005/36/ES o uznávaní odborných kvalifikácií je potrebné vykonať zmenu a doplnenie týkajúce sa dokladu o formálnych kvalifikáciách takto: Doklad o formálnych kvalifikáciách má znieť:

Certificaat van inschrijving in het register van erkende huisartsen van de Koninklijke Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (Issued by the Huisarts, Verpleeghuisarts en arts voor verstandelijk gehandicapte Registratie Commissie (HVRC)

Príslušné tabuľky v prílohe V k smernici 2005/36/ES znejú potom takto:

„5.1.2.   Doklad o formálnych kvalifikáciách špecializovaných lekárov

Štát

Doklad o formálnych kvalifikáciách

Orgán udeľujúci kvalifikácie

Referenčný dátum

België/Belgique/Belgien

Bijzondere beroepstitel van geneesheer-specialist/Titre professionnel particulier de médecin spécialiste

Minister bevoegd voor Volksgezondheid/Ministre de la Santé publique

20. december 1976

България

Свидетелство за призната специалност

Медицински университет, Висш медицински университет или Военномедицинска академия

1. január 2007

Česká republika

Diplom o specializaci

Ministerstvo zdravotnictví

1. máj 2004

Danmark

Bevis for tilladelse til at betegne sig som speciallæge

Sundhedsstyrelsen

20. december 1976

Deutschland

Fachärztliche Anerkennung

Landesärztekammer

20. december 1976

Eesti

Residentuuri lõputnnistus eriarstiabi erialal

Tartu Ülikool

1. máj 2004

Éire/Ireland

Certificate of Specialist doctor

Competent authority

20. december 1976

Ελλάς

Τίτλoς Iατρικής Ειδικότητας

1.

Νoμαρχιακή Αυτoδιoίκηση

1. január 1981

2.

Νoμαρχία

España

Título de Especialista

Ministerio de Educación y Cultura

1. január 1986

France

1.

Certificat d'études spéciales de médecine

1.

Universités

20. december 1976

2.

Attestation de médecin spécialiste qualifié

2.

Conseil de l'Ordre des médecins

3.

Certificat d'études spéciales de médecine

3.

Universités

4.

Diplôme d'études spécialisées ou spécialisation complémentaire qualifiante de médecine

4.

Universités

Italia

Diploma di medico specialista

Università

20. december 1976

Κύπρος

Πιστοποιητικό Αναγνώρισης Ειδικότητας

Ιατρικό Συμβούλιο

1. máj 2004

Latvija

‚Sertifikāts’ — kompetentu

iestāžu izsniegts dokuments, kas apliecina, ka persona ir nokārtojusi sertifikācijas eksāmenu specialitātē

Latvijas Ārstu biedrība

Latvijas Ārstniecības personu profesionālo organizāciju savienība

1. máj 2004

Lietuva

Rezidentūros pažymėjimas, nurodantis suteiktą gydytojo specialisto profesinę kvalifikaciją

Universitetas

1. máj 2004

Luxembourg

Certificat de médecin spécialiste

Ministre de la Santé publique

20. december 1976

Magyarország

Szakorvosi bizonyítvány

Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium illetékes testülete

1. máj 2004

Malta

Ċertifikat ta' Speċjalista Mediku

Kumitat ta' Approvazzjoni dwar Speċjalisti

1. máj 2004

Nederland

Bewijs van inschrijving in een Specialistenregister

Medisch Specialisten Registratie Commissie (MSRC) van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst

Sociaal-Geneeskundigen Registratie Commissie (SGRC) van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst

20. december 1976

Österreich

Facharztdiplom

Österreichische Ärztekammer

1. január 1994

Polska

Dyplom uzyskania tytułu specjalisty

Centrum Egzaminów Medycznych

1. máj 2004

Portugal

1.

Grau de assistente

1.

Ministério da Saúde

1. január 1986

2.

Titulo de especialista

2.

Ordem dos Médicos

România

Certificat de medic specialist Ministerul Sănătăţii Publici

Certificat de medic specialist Ministerul Sănătăţii Publici

1. január 2007

Slovenija

Potrdilo o opravljenem specialističnem izpitu

1.

Ministrstvo za zdravje

2.

Zdravniška zbornica Slovenije

1. máj 2004

Slovensko

Diplom o špecializácii

Slovenská zdravotnícka univerzita

1. máj 2004

Suomi/Finland

Erikoislääkärin tutkinto/Specialläkarexamen

1.

Helsingin yliopisto/Helsingfors universitet

1. január 1994

2.

Kuopion yliopisto

3.

Oulun yliopisto

4.

Tampereen yliopisto

5.

Turun yliopisto

Sverige

Bevis om specialkompetens som läkare, utfärdat av Socialstyrelsen

Socialstyrelsen

1. január 1994

United Kingdom

Certificate of Completion of specialist training

Competent authority

20. december 1976“

„5.1.4.   Doklad o formálnych kvalifikáciách všeobecných lekárov

Štát

Doklad o formálnych kvalifikáciách

Názov profesie

Referenčný dátum

België/Belgique/Belgien

Ministerieel erkenningsbesluit van huisarts/Arrêté ministériel d'agrément de médecin généraliste

Huisarts/Médecin généraliste

31. december 1994

България

Свидетелство за призната специалност по Обща медицина

Лекар-специалист по Обща медицина

1. január 2007

Česká republika

Diplom o specializaci ‚všeobecné lékařství’

Všeobecný lékař

1. máj 2004

Danmark

Tilladelse til at anvende betegnelsen alment praktiserende læge/speciallæge i almen medicin

Alment praktiserende læge/Speciallæge i almen medicin

31. december 1994

Deutschland

Zeugnis über die spezifische Ausbildung in der Allgemeinmedizin

Facharzt/Fachärztin für Allgemeinmedizin

31. december 1994

Eesti

Diplom peremeditsiini erialal

Perearst

1. máj 2004

Éire/Ireland

Certificate of specific qualifications in general medical practice

General medical practitioner

31. december 1994

Ελλάς

Tίτλος ιατρικής ειδικότητας γενικής ιατρικής

Ιατρός με ειδικότητα γενικής ιατρικής

31. december 1994

España

Título de especialista en medicina familiar y comunitaria

Especialista en medicina familiar y comunitaria

31. december 1994

France

Diplôme d'État de docteur en médecine (avec document annexé attestant la formation spécifique en médecine générale)

Médecin qualifié en médecine générale

31. december 1994

Italia

Attestato di formazione specifica in medicina generale

Medico di medicina generale

31. december 1994

Κύπρος

Τίτλος Ειδικότητας Γενικής Ιατρικής

Ιατρός Γενικής Ιατρικής

1. máj 2004

Latvija

Ģimenes ārsta sertifikāts

Ģimenes (vispārējās prakses) ārsts

1. máj 2004

Lietuva

Šeimos gydytojo rezidentūros pažymėjimas

Šeimos medicinos gydytojas

1. máj 2004

Luxembourg

Diplôme de formation spécifique en medicine générale

Médecin généraliste

31. december 1994

Magyarország

Háziorvostan szakorvosa bizonyítvány

Háziorvostan szakorvosa

1. máj 2004

Malta

Tabib tal-familja

Mediċina tal-familja

1. máj 2004

Nederland

Certificaat van inschrijving in het register van erkende huisartsen van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der geneeskunst (4)

Huisarts

31. december 1994

Österreich

Arzt für Allgemeinmedizin

Arzt für Allgemeinmedizin

31. december 1994

Polska

Dyplom uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie medycyny rodzinnej

Specjalista w dziedzinie medycyny rodzinnej

1. máj 2004

Portugal

Diploma do internato complementar de clínica geral

Assistente de clínica geral

31. december 1994

România

Certificat de medic specialist medicină de familie

Medic specialist medicină de familie

1. január 2007

Slovenija

Potrdilo o opravljeni specializaciji iz družinske medicine

Specialist družinske medicine/Specialistka družinske medicine

1. máj 2004

Slovensko

Diplom o špecializácii v odbore ‚všeobecné lekárstvo’

Všeobecný lekár

1. máj 2004

Suomi/Finland

Todistus lääkärin perusterveydenhuollon lisäkoulutuksesta/Bevis om tilläggsutbildning av läkare i primärvård

Yleislääkäri/Allmänläkare

31. december 1994

Sverige

Bevis om kompetens som allmänpraktiserande läkare (Europaläkare) utfärdat av Socialstyrelsen

Allmänpraktiserande läkare (Europaläkare)

31. december 1994

United Kingdom

Certificate of prescribed/equivalent experience

General medical practitioner

31. december 1994


(1)  Ú. v. ES L 165, 7.7.1993, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 255, 30.9.2005, s. 22.

(3)  Ú. v. EÚ L 363, 20.12.2006, s. 141.

(4)  Issued by the Huisarts, Verpleeghuisarts en arts voor verstandelijk gehandicapte Registratie Commissie (HVRC)“.


19.7.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 165/18


OZNÁMENIE KOMISIE

Oznámenie o názvoch kvalifikácií špecializovaných zubných lekárov

(Text s významom pre EHP)

(2007/C 165/07)

V smernici Rady 78/686/EHS z 25. júla 1978 o vzájomnom uznávaní diplomov, osvedčení a iných dokladov o formálnych kvalifikáciách zubných lekárov vrátane opatrení na uľahčenie efektívneho uplatňovania práva usadiť sa a slobody poskytovať služby (1), a najmä v jej článku 23a, ako aj v smernici 2005/36/ES o uznávaní odborných kvalifikácií (2), a najmä v jej článku 21 ods. 7, naposledy pozmenené a doplnené smernicou Rady 2006/100/ES, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Bulharska a Rumunska upravujú určité smernice v oblasti voľného pohybu osôb (3), sa určuje, že členské štáty oznámia Komisii právne predpisy alebo správne opatrenia, ktoré prijímajú v súvislosti s udeľovaním diplomov, osvedčení a iných dokladov o dosiahnutých kvalifikáciách v oblasti pôsobnosti týchto smerníc. Komisia uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie príslušné oznámenie, v ktorom uvedie názvy e prijaté členskými štátmi pre doklady o dosiahnutej kvalifikácii, prípadne názvy odpovedajúce profesijnému označeniu.

Česká republika oznámila zmeny a doplnenia týkajúce sa označení v zozname názvov diplomov, osvedčení a iných dokladov o kvalifikácii v oblasti špeciálnej stomatológie, a preto je potrebné zmeniť a doplniť zoznamy označení v prílohe k smernici 78/686/EHS, prevzaté do prílohy V časti V.3. bodu 5.3.3 k smernici 2005/36/ES o uznávaní odborných kvalifikácií.

Príloha B k smernici 78/686/EHS, ako aj príloha V. časť V.3. bod 5.3.3 k smernici 2005/36/ES o uznávaní odborných kvalifikácií, sa opravujú takto:

1.

V položke „1. Ortodoncia“ v prílohe B k smernici 78/686/EHS je názov týkajúci sa Českej republiky takýto:

 

„Diplom o specializaci (v oboru ortodoncie)“, ktorý vydali:

„1.

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví

2.

Ministerstvo zdravotnictví“

a v položke „Ortodoncia“ v prílohe V. časti V.3. bode 5.3.3 k smernici 2005/36/ES sa medzi poznámky týkajúce sa Bulharska a Dánska vkladajú tieto údaje:

Štát

Doklad o formálnych kvalifikáciách

Orgán udeľujúci doklad o kvalifikácii

Referenčný dátum

„Česká republika

Diplom o specializaci (v oboru ortodoncie)

1.

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví

2.

Ministerstvo zdravotnictví

19. júl 2007“

2.

V položke „2. Chirurgia ústnej dutiny“ v prílohe B k smernici 78/686/EHS je názov týkajúci sa Českej republiky takýto:

 

„Diplom o specializaci (v oboru orální a maxilofaciální chirurgie)“, ktorý vydali:

„1.

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví

2.

Ministerstvo zdravotnictví“

a v položke „Chirurgia ústnej dutiny“ v prílohe V. časti V.3. bode 5.3.3 smernice 2005/36/ES sa medzi poznámky týkajúce sa Bulharska a Dánska vkladajú tieto údaje:

Štát

Doklad o formálnych kvalifikáciách

Orgán udeľujúci doklad o kvalifikácii

Referenčný dátum

„Česká republika

Diplom o specializaci (v oboru orální a maxilofaciální chirurgie)

1.

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví

2.

Ministerstvo zdravotnictví

19. júl 2007“

3.

Tabuľky v bode 5.3.3 v prílohe V.3 k smernici 2005/36/ES sa preto opravujú takto:

„Ortodoncia

Štát

Doklad o formálnych kvalifikáciách

Orgán udeľujúci doklad o kvalifikácii

Referenčný dátum

België/Belgique/Belgien

Titre professionnel particulier de dentiste spécialiste en orthodontie/Bijzondere beroepstitel van tandarts specialist in de orthodontie

Ministre de la Santé publique/Minister bevoegd voor

Volksgezondheid

27. január 2005

България

Свидетелство за призната специалност по ‚Ортодонтия’

Факултет по дентална медицина към Медицински университет

1. január 2007

Česká republika

Diplom o specializaci (v oboru ortodoncie)

1.

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví

2.

Ministerstvo zdravotnictví

19. júl 2007

Danmark

Bevis for tilladelse til at betegne sig som specialtandlæge i ortodonti

Sundhedsstyrelsen

28. január 1980

Deutschland

Fachzahnärztliche Anerkennung für Kieferorthopädie

Landeszahnärztekammer

28. január 1980

Eesti

Residentuuri lõputunnistus ortodontia erialal

Tartu Ülikool

1. máj 2004

Ελλάς

Τίτλoς Οδoντιατρικής ειδικότητας της Ορθoδoντικής

Νoμαρχιακή Αυτoδιoίκηση

Νoμαρχία

1. január 1981

España

 

 

 

France

Titre de spécialiste en orthodontie

Conseil National de l'Ordre des chirurgiens dentistes

28. január 1980

Ireland

Certificate of specialist dentist in orthodontics

Competent authority recognised for this purpose by the competent minister

28. január 1980

Italia

Diploma di specialista in Ortognatodonzia

Università

21. máj 2005

Κύπρος

Πιστοποιητικό Αναγνώρισης του Ειδικού Οδοντιάτρου στην Ορθοδοντική

Οδοντιατρικό Συμβούλιο

1. máj 2004

Latvija

‚Sertifikāts’ — kompetentas iestādes izsniegts dokuments, kas apliecina, ka persona ir nokārtojusi sertifikācijas eksāmenu ortodontijā

Latvijas Ārstu biedrība

1. máj 2004

Lietuva

Rezidentūros pažymėjimas, nurodantis suteiktą gydytojo ortodonto profesinę kvalifikaciją

Universitetas

1. máj 2004

Luxembourg

 

 

 

Magyarország

Fogszabályozás szakorvosa bizonyítvány

Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium illetékes testülete

1. máj 2004

Malta

Ċertifikat ta' speċjalista dentali fl-Ortodonzja

Kumitat ta' Approvazzjoni dwar Speċjalisti

1. máj 2004

Nederland

Bewijs van inschrijving als orthodontist in het Specialistenregister

Specialisten Registratie Commissie (SRC) van de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde

28. január 1980

Österreich

 

 

 

Polska

Dyplom uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie ortodoncji

Centrum Egzaminów Medycznych

1. máj 2004

Portugal

 

 

 

România

 

 

 

Slovenija

Potrdilo o opravljenem specialističnem izpitu iz čeljustne in zobne ortopedije

1.

Ministrstvo za zdravje

2.

Zdravniška zbornica Slovenije

1. máj 2004

Slovensko

 

 

 

Suomi/Finland

Erikoishammaslääkärin tutkinto, hampaiston oikomishoito/Specialtandläkarexamen, tandreglering

Helsingin yliopisto/Helsingfors universitet

Oulun yliopisto

Turun yliopisto

1. január 1994

Sverige

Bevis om specialistkompetens i tandreglering

Socialstyrelsen

1. január 1994

United Kingdom

Certificate of Completion of specialist training in orthodontics

Competent authority recognised for this purpose

28. január 1980


Chirurgia ústnej dutiny

Štát

Doklad o formálnych kvalifikáciách

Orgán udeľujúci doklad o kvalifikácii

Referenčný dátum

België/Belgique/Belgien

 

 

 

България

Свидетелство за призната специалност по ‚Орална хирургия’

Факултет по дентална медицина към Медицински университет

1. január 2007

Česká republika

Diplom o specializaci (v oboru orální a maxilofaciální chirurgie)

1.

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví

2.

Ministerstvo zdravotnictví

19. júl 2007

Danmark

Bevis for tilladelse til at betegne sig som specialtandlæge i hospitalsodontologi

Sundhedsstyrelsen

28. január 1980

Deutschland

Fachzahnärztliche

Anerkennung für Oralchirurgie/Mundchirurgie

Landeszahnärztekammer

28. január 1980

Eesti

 

 

 

Ελλάς

Τίτλoς Οδoντιατρικής ειδικότητας της Γναθoχειρoυργικής (έως τις 31 Δεκεμβρίου 2002)

Νoμαρχιακή Αυτoδιoίκηση

Νoμαρχία

1. január 2003

España

 

 

 

France

 

 

 

Ireland

Certificate of specialist dentist in oral surgery

Competent authority recognised for this purpose by the competent minister

28. január 1980

Italia

Diploma di specialista in Chirurgia orale

Università

21. máj 2005

Κύπρος

Πιστοποιητικό Αναγνώρισης του Ειδικού Οδοντιάτρου στην Στοματική Χειρουργική

Οδοντιατρικό Συμβούλιο

1. máj 2004

Latvija

 

 

 

Lietuva

Rezidentūros pažymėjimas, nurodantis suteiktą burnos chirurgo profesinę kvalifikaciją

Universitetas

1. máj 2004

Luxembourg

 

 

 

Magyarország

Dento-alveoláris sebészet szakorvosa bizonyítvány

Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium illetékes testülete

1. máj 2004

Malta

Ċertifikat ta' speċjalista dentali fil-Kirurġija tal-ħalq

Kumitat ta' Approvazzjoni dwar Speċjalisti

1. máj 2004

Nederland

Bewijs van inschrijving als kaakchirurg in het Specialistenregister

Specialisten Registratie Commissie (SRC) van de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde

28. január 1980

Österreich

 

 

 

Polska

Dyplom uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie chirurgii stomatologicznej

Centrum Egzaminów Medycznych

1. máj 2004

Portugal

 

 

 

România

 

 

 

Slovenija

Potrdilo o opravljenem specialističnem izpitu iz oralne kirurgije

1.

Ministrstvo za zdravje

2.

Zdravniška zbornica Slovenije

1. máj 2004

Slovensko

 

 

 

Suomi/Finland

Erikoishammaslääkärin tutkinto, suu- ja leuka-kirurgia/Specialtandläkarexamen, oral och maxillofacial kirurgi

Helsingin yliopisto/Helsingfors universitet

Oulun yliopisto

Turun yliopisto

1. január 1994

Sverige

Bevis om specialistkompetens i tandsystemets kirurgiska sjukdomar

Socialstyrelsen

1. január 1994

United Kingdom

Certificate of completion of specialist training in oral surgery

Competent authority recognised for this purpose

28. január 1980“


(1)  Ú. v. ES L 233, 24.8.1978, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 255, 30.9.2005, s. 22.

(3)  Ú. v. EÚ L 363, 20.12.2006, s. 141.


19.7.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 165/23


Oznámenie Komisie v rámci implementácie smernice 94/25/ES Európskeho parlamentu a Rady o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov týkajúcich sa rekreačných plavidiel

(Text s významom pre EHP)

(Uverejnenie názvov a odkazov harmonizovaných noriem podľa smernice)

(2007/C 165/08)

ESO (1)

Odkaz na harmonizovanú normu a jej názov

(a referenčný dokument)

Odkaz na starú normu

Dátum ukončenia predpokladu zhody starej normy

Poznámka 1

CEN

EN ISO 6185-1:2001

Nafukovacie člny. Časť 1: Člny s maximálnym výkonom motora 4,5 kW (ISO 6185-1:2001)

 

CEN

EN ISO 6185-2:2001

Nafukovacie člny. Časť 2: Člny s maximálnym výkonom motora od 4,5 kW do 15 kW vrátane (ISO 6185-2:2001)

 

CEN

EN ISO 6185-3:2001

Nafukovacie člny. Časť 3: Člny s maximálnym výkonom motora 15 kW a viac (ISO 6185-3:2001)

 

CEN

EN ISO 7840:2004

Malé plavidlá. Hadice s požiarnou odolnosťou (ISO 7840:2004)

EN ISO 7840:1995

Dátum uplynul

(31. 8. 2004)

CEN

EN ISO 8099:2000

Malé plavidlá. Sanitárne zberné odpadové sústavy (ISO 8099:2000)

 

CEN

EN ISO 8469:2006

Malé plavidlá. Palivové hadice bez požiarnej odolnosti (ISO 8469:2006)

EN ISO 8469:1995

Dátum uplynul

(31. 1. 2007)

CEN

EN ISO 8665:2006

Malé plavidlá. Lodné propulzné piestové spaľovacie motory. Meranie výkonu a jeho deklarovanie (ISO 8665:2006)

EN ISO 8665:1995

Dátum uplynul

(31. 12. 2006)

CEN

EN ISO 8666:2002

Malé plavidlá. Hlavné údaje (ISO 8666:2002)

 

CEN

EN ISO 8847:2004

Malé plavidlá. Kormidlové zariadenie. Lanové ovládanie a lanové vodiace kladky (ISO 8847:2004)

EN 28847:1989

Dátum uplynul

(30. 11. 2004)

EN ISO 8847:2004/AC:2005

 

 

CEN

EN ISO 8849:2003

Malé plavidlá. Elektricky poháňané drenážne čerpadlá na jednosmerný prúd (ISO 8849:2003)

EN 28849:1993

Dátum uplynul

(30. 4. 2004)

CEN

EN ISO 9093-1:1997

Malé plavidlá. Kingstonove ventily a trupové priechodky. Časť 1: Kovové zhotovenie (ISO 9093-1:1994)

 

CEN

EN ISO 9093-2:2002

Malé plavidlá. Kohúty a trupové priechodky. Časť 2: Nekovové (ISO 9093-2:2002)

 

CEN

EN ISO 9094-1:2003

Malé plavidlá. Protipožiarna ochrana. Časť 1: Lode s dĺžkou trupu do 15 m vrátane (ISO 9094-1:2003)

 

CEN

EN ISO 9094-2:2002

Malé plavidlá. Protipožiarna ochrana. Časť 2: Lode s dĺžkou trupu nad 15 m (ISO 9094-2:2002)

 

CEN

EN ISO 9097:1994

Malé plavidlá. Elektrické ventilátory (ISO 9097:1991)

 

EN ISO 9097:1994/A1:2000

Note 3

Dátum uplynul

(31. 3. 2001)

CEN

EN ISO 10087:2006

Malé plavidlá. Identifikácia plavidiel. Kódovací systém (ISO 10087:2006)

EN ISO 10087:1996

Dátum uplynul

(30. 9. 2006)

CEN

EN ISO 10088:2001

Malé plavidlá. Trvalo zabudované palivové sústavy a palivové nádrže (ISO 10088:2001)

 

CEN

EN ISO 10133:2000

Malé plavidlá. Elektrická sústava. Jednosmerné rozvodné sústavy (ISO 10133:2000)

 

CEN

EN ISO 10239:2000

Malé plavidlá. Zariadenia na skvapalnené ropné plyny (LPG) (ISO 10239:2000)

 

CEN

EN ISO 10240:2004

Malé plavidlá. Príručka používateľa (ISO 10240:2004)

EN ISO 10240:1996

Dátum uplynul

(30. 4. 2005)

CEN

EN ISO 10592:1995

Malé plavidlá. Hydraulické kormidlové sústavy (ISO 10592:1994)

 

EN ISO 10592:1995/A1:2000

Note 3

Dátum uplynul

(31. 3. 2001)

CEN

EN ISO 11105:1997

Malé plavidlá. Vetranie priestorov s benzínovým motorom a/alebo benzínovou nádržou (ISO 11105:1997)

 

CEN

EN ISO 11192:2005

Malé plavidlá. Grafické symboly (ISO 11192:2005)

 

CEN

EN ISO 11547:1995

Malé plavidlá. Ochrana proti naštartovaniu pri zaradenej rýchlosti (ISO 11547:1994)

 

EN ISO 11547:1995/A1:2000

Note 3

Dátum uplynul

(31. 3. 2001)

CEN

EN ISO 11591:2000

Malé plavidlá s motorovým pohonom. Zorné pole z miesta kormidla (ISO 11591:2000)

 

CEN

EN ISO 11592:2001

Malé plavidlá s dĺžkou trupu menej ako 8 m. Určenie maximálneho pomeru propulzného výkonu (ISO 11592:2001)

 

CEN

EN ISO 11812:2001

Malé plavidlá. Vodotesné kokpity a rýchloodvodňované kokpity (ISO 11812:2001)

 

CEN

EN ISO 12215-1:2000

Malé plavidlá. Konštrukcia trupu a dimenzovanie. Časť 1: Materiály: Termosetické živice, sklovláknová výstuž, referenčný laminát (ISO 12215-1:2000)

 

CEN

EN ISO 12215-2:2002

Malé plavidlá. Konštrukcia trupu a dimenzovanie. Časť 2: Materiály jadier na sendvičové konštrukcie, vložené materiály (ISO 12215-2:2002)

 

CEN

EN ISO 12215-3:2002

Malé plavidlá. Konštrukcia trupu a dimenzovanie. Časť 3: Materiály: Oceľ, hliníkové zliatiny, drevo a iné materiály (ISO 12215-3:2002)

 

CEN

EN ISO 12215-4:2002

Malé plavidlá. Konštrukcia trupu a dimenzovanie. Časť 4: Dielne a výroba (ISO 12215-4:2002)

 

CEN

EN ISO 12216:2002

Malé plavidlá. Okná, lodné kruhové okná, prielezy, búrkové poklopy a dvere. Požiadavky na pevnosť a vodotesnosť (ISO 12216:2002)

 

CEN

EN ISO 12217-1:2002

Malé plavidlá. Stanovenie stability a plávateľnosti a kategorizácia. Časť 1: Neplachtové člny s dĺžkou trupu 6 m alebo väčšou (ISO 12217-1:2002)

 

CEN

EN ISO 12217-2:2002

Malé plavidlá. Stanovenie stability a plávateľnosti a kategorizácia. Časť 2: Plachtové člny s dĺžkou trupu 6 m alebo väčšou (ISO 12217-2:2002)

 

CEN

EN ISO 12217-3:2002

Malé plavidlá. Stanovenie stability a plávateľnosti a kategorizácia. Časť 3: Člny s dĺžkou trupu menšou ako 6 m (ISO 12217-3:2002)

 

CEN

EN ISO 13297:2000

Malé plavidlá. Elektrická sústava. Striedavé rozvodné sústavy (ISO 13297:2000)

 

CEN

EN ISO 13590:2003

Malé plavidlá. Osobné plavidlá. Požiadavky na konštrukciu a technické vybavenie (ISO 13590:2003)

 

EN ISO 13590:2003/AC:2004

 

 

CEN

EN ISO 13929:2001

Malé plavidlá. Kormidlové zariadenie. Zariadenie s ozubeným a kĺbovým prevodom (ISO 13929:2001)

 

CEN

EN ISO 14509:2000

Malé plavidlá. Meranie hluku na palube motorových rekreačných plavidiel (ISO 14509:2000)

 

EN ISO 14509:2000/A1:2004

Note 3

Dátum uplynul

(31. 3. 2005)

CEN

EN ISO 14509-2:2006

Malé plavidlá. Hluk na palube motorových rekreačných plavidiel. Posudzovanie hluku s použitím referenčného plavidla (ISO 14509-2:2006)

 

CEN

EN ISO 14895:2003

Malé plavidlá. Lodné kuchynské sporáky na tekuté palivo (ISO 14895:2000)

 

CEN

EN ISO 14945:2004

Malé plavidlá. Štítok výrobcu (ISO 14945:2004)

 

EN ISO 14945:2004/AC:2005

 

 

CEN

EN ISO 14946:2001

Malé plavidlá. Maximálna nosnosť (ISO 14946:2001)

 

EN ISO 14946:2001/AC:2005

 

 

CEN

EN ISO 15083:2003

Malé plavidlá. Drenážne čerpadlové sústavy (ISO 15083:2003)

 

CEN

EN ISO 15084:2003

Malé plavidlá. Kotvenie, vyväzovanie a vlečenie. Upevňovacie body (ISO 15084:2003)

 

CEN

EN ISO 15085:2003

Malé plavidlá. Ochrana osôb pred pádom cez palubu a ich záchrana (ISO 15085:2003)

 

CEN

EN ISO 15584:2001

Malé plavidlá. Zabudované benzínové motory. Motor preplňovaný benzínom. Elektrické komponenty (ISO 15584:2001)

 

CEN

EN ISO 15652:2005

Malé plavidlá. Diaľkový ovládací systém kormidla pri zabudovaných člnových miniprúdových pohonoch (ISO 15652:2003)

 

CEN

EN ISO 16147:2002

Malé plavidlá. Zabudované vznetové motory. Palivové a elektrické súčasti namontované na motore (ISO 16147:2002)

 

CEN

EN ISO 21487:2006

Malé plavidlá. Trvalo zabudované benzínové a naftové palivové nádrže (ISO 21487:2006)

 

CEN

EN 28846:1993

Malé plavidlá. Elektrické prístroje. Ochrana pred vznietením okolitých horľavých plynov (ISO 8846:1990)

 

EN 28846:1993/A1:2000

Note 3

Dátum uplynul

(31. 3. 2001)

CEN

EN 28848:1993

Malé plavidlá. Kormidlový prevod (ISO 8848:1990)

 

EN 28848:1993/A1:2000

Note 3

Dátum uplynul

(31. 3. 2001)

CEN

EN 29775:1993

Malé plavidlá. Kormidlový prevod prívesného motora s výkonom od 15 kW do 40 kW (ISO 9775:1990)

 

EN 29775:1993/A1:2000

Note 3

Dátum uplynul

(31. 3. 2001)

Poznámka 1

Dátum ukončenia predpokladu zhody je vo všeobecnosti dátumom stiahnutia starej normy stanovený Európskou organizáciou pre normalizáciu. Používatelia týchto noriem sa však upozorňujú na to, že v niektorých výnimočných prípadoch tomu môže byť inak.

Poznámka 3

V prípade zmien a doplnení, je referenčnou normou norma EN CCCCC:YYYY, jej predchádzajúce zmeny a doplnenia, ak nejaké existujú, a nová uvedená zmena a doplnenie. Stará norma (stĺpec 3) preto pozostáva z normy EN CCCCC:YYYY a z jej predchádzajúcich zmien a doplnení, ak nejaké existujú, ale bez novej uvedenej zmeny a doplnenia. V stanovenom dátume, prestáva stará norma poskytovať predpoklad zhody so základnými požiadavkami smernice.

Poznámka:

Akékoľvek informácie týkajúce sa dostupnosti noriem je možné získať buď od európskych organizácií pre normalizáciu alebo od národných orgánov pre normalizáciu. Ich zoznam je uvedený v prílohe smernice 98/34/ES Európskeho parlamentu a Rady (2), ktorá bola zmenená a doplnená smernicou 98/48/EC (3).

Uverejnenie odkazov v Úradnom vestníku Európskej únie neznamená, že normy sú k dispozícii vo všetkých jazykoch Spoločenstva.

Tento zoznam nahrádza všetky predchádzajúce zoznamy uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie. Komisia zabezpečuje aktualizáciu tohto zoznamu.

Viac informácií o harmonizovaných normách nájdete na internetovej adrese:

http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/standardization/harmstds/


(1)  ESO: Európske organizácie pre normalizáciu:

European Committee for Standardization (CEN): rue de Stassart 36, B-1050 Brusel, Belgicko. Tel. (32-2) 550 08 11; fax (32-2) 550 08 19 (http://www.cen.eu)

European Committee for Electrotechnical Standardization (CENELEC): rue de Stassart 35, B-1050 Brusel, Belgicko. Tel. (32-2) 519 68 71; fax (32-2) 519 69 19 (http://www.cenelec.org)

European Telecommunications Standards Institute (ETSI): 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, Francúzsko. Tel. (33) 492 94 42 00; fax (33) 493 65 47 16 (http://www.etsi.org)

(2)  Ú. v. ES L 204, 21.7.1998, s. 37.

(3)  Ú. v. ES L 217, 5.8.1998, s. 18.


V Oznamy

POSTUPY TÝKAJÚCE SA UPLATŇOVANIA POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

Komisia

19.7.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 165/28


Oznámenie Írska v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 94/22/ES o podmienkach udeľovania a používania povolení na vyhľadávanie, prieskum a ťažbu uhľovodíkov

(Oznámenie o licenčnom kole na rok 2007 – panva Porcupine)

(2007/C 165/09)

Minister komunikácií, energie a prírodných zdrojov týmto v súlade s článkom 3 ods. 2 písm. a) uvedenej smernice oznamuje zmenu vzťahujúcu sa na oblasti na otvorenom mori Írska, ktorým sa môžu udeliť povolenia. Vyzýva na predkladanie žiadostí týkajúcich sa povolení na hraničný prieskumu v panve Porcupine.

Oblasť, ktorá zahŕňa 229 celých blokov a 3 čiastočné bloky v panve Porcupine, bola navrhnutá za hraničnú oblasť a vybraná na zahrnutie do licenčného kola na prieskum ropy. Do 18. decembra 2007, teda do uzávierky tohto kola, sa nevydajú žiadne povolenia na prieskum ropy alebo licenčné opcie pre žiadny blok v príslušnom kole.

Žiadosti sa môžu vzťahovať na maximálne tri bloky na severe panvy a na maximálne šesť blokov na juhu panvy.

Vyhradené bloky na severe panvy Porcupine (84 celých blokov a 3 čiastočné)

25/25, 25/30

26/16, 26/17, 26/18, 26/19, 26/20, 26/21, 26/22, 26/23, 26/24, 26/25, 26/26, 26/27(p), 26/29, 26/30

34/4, 34/5, 34/9, 34/10, 34/14, 34/15, 34/18, 34/19, 34/20, 34/23, 34/24, 34/25, 34/28, 34/29, 34/30

35/1, 35/2(p), 35/3(p), 35/4, 35/5, 35/6, 35/7, 35/10, 35/11, 35/12, 35/13, 35/14, 35/15, 35/16, 35/17, 35/18, 35/19, 35/20, 35/21, 35/22, 35/23, 35/24, 35/25, 35/26, 35/27, 35/28, 35/29, 35/30

36/1, 36/6, 36/11, 36/16, 36/21, 36/22, 36/26, 36/27

43/3, 43/4, 43/5, 43/8, 43/9, 43/10

44/1, 44/2, 44/3, 44/4, 44/5, 44/6, 44/7, 44/8, 44/9, 44/10

45/1, 45/2, 45/6, 45/7.

Vyhradené bloky na juhu panvy Porcupine (145 celých blokov)

43/12, 43/13, 43/14, 43/15, 43/17, 43/18, 43/22, 43/23, 43/27, 43/30

44/11, 44/12, 44/13, 44/14, 44/15, 44/16, 44/17, 44/19, 44/20, 44/21, 44/22, 44/25, 44/26, 44/27, 44/28

45/11, 45/12, 45/16, 45/17, 45/21, 45/22, 45/23, 45/24, 45/26, 45/27, 45/28, 45/29, 45/30

52/1, 52/2, 52/3, 52/4, 52/5, 52/6, 52/7, 52/8, 52/9, 52/10, 52/11, 52/12, 52/13, 52/14, 52/15, 52/16, 52/17, 52/18, 52/19, 52/20, 52/21, 52/22, 52/23, 52/24, 52/25, 52/26, 52/27, 52/28, 52/29, 52/30

53/1, 53/2, 53/3, 53/4, 53/5, 53/6, 53/7, 53/8, 53/9, 53/10, 53/11, 53/12, 53/13, 53/14, 53/15, 53/16, 53/17, 53/18, 53/19, 53/20, 53/21, 53/22, 53/23, 53/24, 53/25, 53/26, 53/27, 53/28, 53/29, 53/30

54/1, 54/2, 54/3, 54/4, 54/5, 54/6, 54/7, 54/8, 54/9, 54/10, 54/11, 54/12, 54/13, 54/14, 54/15, 54/16, 54/17, 54/18, 54/19, 54/20, 54/21, 54/22, 54/23, 54/24, 54/26, 54/27, 54/28, 54/29

60/2, 60/3, 60/4, 60/5, 60/8, 60/9, 60/10

61/1, 61/2, 61/3, 61/4, 61/5, 61/6, 61/7, 61/8, 61/9, 61/10

62/1, 62/2.

Mapu oblasti spolu s konkrétnymi požiadavkami a pokynmi týkajúcimi sa žiadostí a tohto licenčného kola je možné získať na internetovej stránke

http://www.dcmnr.gov.ie/Natural/Petroleum+Affairs+Division/Porcupine+2007+Frontier+Licensing+Round.htm

alebo kontaktovaním:

Des Byrne

Petroleum Affairs Division

Department of Communications, Energy and Natural Resources

Leeson Lane

Dublin 2

Ireland

E-mail: Des.Byrne@dcmnr.ie

Telefón: (353) (0)1 678 26 93.

Kritéria pre posudzovanie žiadostí

Pri posudzovaní žiadosti bude minister prihliadať na potrebu rýchleho, dôkladného, efektívneho a bezpečného prieskumu s cieľom určiť zdroje ropy a plynu v Írsku s primeraným ohľadom na otázky životného prostredia. Minister bude s ohľadom na povolenie, o ktoré sa žiada, prihliadať na:

a)

pracovný program navrhovaný žiadateľom,

b)

technickú spôsobilosť žiadateľa a jeho skúsenosti s prácou na mori,

c)

finančné zdroje, ktoré ma žiadateľ k dispozícii, a

d)

ak je to možné, aj na predchádzajúci výkon žiadateľa v rámci všetkých povolení, ktorých bol žiadateľ súčasťou.

Žiadosti by mali mať na obálke jasne napísané „2007 Licensing Round – Porcupine Basin“ (Licenčné kolo na rok 2007 – panva Porcupine) a do 18. decembra 2007 (utorok) do 12:00 GMT (greenwichského stredného času) by sa mali zaslať na adresu: The Secretary General, Department of Communications, Energy and Natural Resources, Petroleum Affairs Division, Leeson Lane, Dublin 2, Ireland.

Prijatie žiadosti nevytvára pre ministra povinnosť udeliť povolenie pre časť oblasti alebo celú oblasť, ktorá je predmetom žiadosti. Rozhodnutia týkajúce sa žiadostí sa príjmu do 31. januára 2008.

V súlade s článkom 5 ods. 1 písm. a) a písm. b) uvedenej smernice minister komunikácií, energie a prírodných zdrojov oznamuje, že povolenia sa budú udeľovať na základe relatívnej intenzity ponúkaných pracovných programov, s mimoriadnym dôrazom na vhodnosť programu pre posúdenie perspektívnosti ťažby uhľovodíkov a prípravu oblasti na prieskumné vrty.