ISSN 1725-5236

Úradný vestník

Európskej únie

C 331

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 48
28. decembra 2005


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

I   Informácie

 

Komisia

2005/C 331/1

Výmenný kurz eura

1

2005/C 331/2

Uverejnenie žiadosti o registráciu v zmysle článku 6 odsek 2 nariadenia (EHS) č. 2081/92 o ochrane označení pôvodu a zemepisných označení

2

2005/C 331/3

Oznámenie francúzskej vlády týkajúce sa smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/22/ES z 30. mája 1994 o podmienkach udeľovania a používania povolení na vyhľadávanie, prieskum a ťažbu uhľovodíkov — Stanovisko k žiadosti o výlučné povolenie na vyhľadávanie tekutých alebo plynných uhľovodíkov nazývané Permis de Claracq  ( 1 )

6

2005/C 331/4

Oznámenie francúzskej vlády týkajúce sa smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/22/ES z 30. mája 1994 o podmienkach udeľovania a používania povolení na vyhľadávanie, prieskum a ťažbu uhľovodíkov (Stanovisko k žiadosti o rozšírenie výlučného povolenia na vyhľadávanie tekutých alebo plynných uhľovodíkov nazývané povolenie Lavignolle)  ( 1 )

8

2005/C 331/5

Oznámenie francúzskej vlády týkajúce sa smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/22/ES z 30. mája 1994 o podmienkach udeľovania a používania povolení na vyhľadávanie, prieskum a ťažbu uhľovodíkov (Stanovisko k žiadostiam o výlučné povolenia na vyhľadávanie tekutých alebo plynných uhľovodíkov nazývané povolenie Etampes a povolenie Malesherbes)  ( 1 )

9

2005/C 331/6

Výzva na podávanie žiadostí o povolenie na vyhľadávanie uhľovodíkov v bloku L3 holandského kontinentálneho šelfu ( 1 )

11

2005/C 331/7

Výzva na podávanie žiadostí o povolenie na ťažbu uhľovodíkov v bloku Q14 holandského kontinentálneho šelfu ( 1 )

12

2005/C 331/8

Výzva na podávanie žiadostí o povolenie na ťažbu uhľovodíkov v oblasti Oosterwolde na holandskom území ( 1 )

13

2005/C 331/9

Výzva na podávanie žiadostí o povolenie na ťažbu uhľovodíkov v bloku P8 holandského kontinentálneho šelfu ( 1 )

14

2005/C 331/0

Výzva na podávanie žiadostí o povolenie na ťažbu uhľovodíkov v bloku P5 holandského kontinentálneho šelfu ( 1 )

15

2005/C 331/1

Výzva na podávanie žiadostí o povolenie na ťažbu uhľovodíkov v bloku P4 holandského kontinentálneho šelfu ( 1 )

16

2005/C 331/2

Výzva na podávanie žiadostí o povolenie na ťažbu uhľovodíkov v bloku M11 holandského kontinentálneho šelfu ( 1 )

17

2005/C 331/3

Výzva na podávanie žiadostí o povolenie na ťažbu uhľovodíkov v bloku M10 holandského kontinentálneho šelfu ( 1 )

18

2005/C 331/4

Výzva na podávanie žiadostí o povolenie na ťažbu uhľovodíkov v bloku M8 holandského kontinentálneho šelfu ( 1 )

19

2005/C 331/5

Výzva na podávanie žiadostí o povolenie na vyhľadávanie uhľovodíkov v bloku L1b holandského kontinentálneho šelfu ( 1 )

20

2005/C 331/6

Výzva na podávanie žiadostí o povolenie na vyhľadávanie uhľovodíkov v bloku F14 holandského kontinentálneho šelfu ( 1 )

21

2005/C 331/7

Výzva na podávanie žiadostí o povolenie na vyhľadávanie uhľovodíkov v bloku F18 holandského kontinentálneho šelfu ( 1 )

22

2005/C 331/8

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Prípad č. COMP/M.4083 — ABN Amro Capital France/L Capital/Sanutri) ( 1 )

23

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

 


I Informácie

Komisia

28.12.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 331/1


Výmenný kurz eura (1)

27. decembra 2005

(2005/C 331/01)

1 euro=

 

Mena

Výmenný kurz

USD

Americký dolár

1,1852

JPY

Japonský jen

138,61

DKK

Dánska koruna

7,4605

GBP

Britská libra

0,68295

SEK

Švédska koruna

9,4753

CHF

Švajčiarsky frank

1,5573

ISK

Islandská koruna

75,45

NOK

Nórska koruna

8,0180

BGN

Bulharský lev

1,9555

CYP

Cyperská libra

0,5735

CZK

Česká koruna

28,915

EEK

Estónska koruna

15,6466

HUF

Maďarský forint

251,36

LTL

Litovský litas

3,4528

LVL

Lotyšský lats

0,6962

MTL

Maltská líra

0,4293

PLN

Poľský zlotý

3,8258

RON

Rumunský lei

3,6616

SIT

Slovinský toliar

239,51

SKK

Slovenská koruna

37,705

TRY

Turecká líra

1,6014

AUD

Austrálsky dolár

1,6261

CAD

Kanadský dolár

1,3832

HKD

Hongkongský dolár

9,1890

NZD

Novozélandský dolár

1,7555

SGD

Singapurský dolár

1,9752

KRW

Juhokórejský won

1 199,96

ZAR

Juhoafrický rand

7,5219

CNY

Čínsky juan

9,5693

HRK

Chorvátska kuna

7,3860

IDR

Indonézska rupia

11 644,59

MYR

Malajzijský ringgit

4,480

PHP

Filipínske peso

63,035

RUB

Ruský rubeľ

34,1500

THB

Thajský baht

48,522


(1)  

Zdroj: referenčný výmenný kurz publikovaný ECB.


28.12.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 331/2


Uverejnenie žiadosti o registráciu v zmysle článku 6 odsek 2 nariadenia (EHS) č. 2081/92 o ochrane označení pôvodu a zemepisných označení

(2005/C 331/02)

Toto uverejnenie udeľuje právo námietky v zmysle článku 7 a 12 d uvedeného nariadenia. Každá námietka proti tejto žiadosti musí byť postúpená v lehote šiestich mesiacov od tohto uverejnenia prostredníctvom príslušného orgánu členského štátu, členského štátu Svetovej obchodnej organizácie, alebo tretej krajiny uznanej podľa článku 12 odsek 3. Uverejnenie je odôvodnené nasledujúcimi náležitosťami, najmä bodom 4.6, podľa ktorého sa žiadosť považuje za odôvodnenú v zmysle nariadenia (EHS) č. 2081/92.

SÚHRNNÁ SPRÁVA

NARIADENIE RADY (EHS) č. 2081/92

„PATATAS DE PRADES“ alebo „PATATES DE PRADES“

č. ES: ES/00232/25.04.2002

CHOP ( ) CHZO (X)

Tento oznam je informatívnym zhrnutím. Úplné informácie môžu záujemcovia a najmä výrobcovia výrobkov s príslušným CHZO získať v integrovanej verzii špecifikácie na vnútroštátnej úrovni alebo na príslušných útvaroch Európskej komisie (1).

1.   Príslušný orgán členského štátu:

Názov:

Subdirección General de Denominaciones de Calidad y Relaciones Interprofesionales y Contractuales. Dirección General de Alimentación. Subsecretaria de Agricultura, Pesca y Alimentación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Adresa:

Po Infanta Isabel, 1 — E-28071 Madrid

Telefón:

(34-91) 347 53 94

Fax:

(34-91) 347 54 10

e-mail:

sgcaproagro@mapya.es

2.   Združenie žiadateľov:

Názov:

Pere Casals i Rofes, on behalf of the Cooperativa Agrícola y Caixa Agrària de Prades, S. Coop. C. R. Ltda,

Ricard Alabart i Gabriel

C/Verge de l'Abellera, 24 de Prades

Antonio Anselmo i Pons of C/Verge de l'Abellera, 7 de Prades, Ramon Puigdengoles i Clivillé,

C/Mayor, 10 de Prades

Baldomero Casals i Musté

C/Sant Llorenç, 14 de Prades

Joaquim Salvadó i Pocurull, representing the producers

C/Verge de l'Abellera, 8 de Prades

Adresa:

C/Sant Roc, 10, 1er- 2a, E-43364 Prades (Tarragona)

Telefón:

Fax:

e-mail:

Členstvo:

výrobcovia/spracovatelia ( X ) iní ( )

3.   Druh výrobku:

Zemiaky. Trieda 1.6. Ovocie, zelenina a obilniny, opracované alebo v prirodzenom stave.

4.   Opis špecifikácie:

(zhrnutie požiadaviek článku 4 ods. 2)

4.1.   Názov: „PATATAS DE PRADES“ alebo „PATATES DE PRADES“

4.2.   Opis: Výrobok, ktorý má byť opatrený chráneným označením, sa definuje ako hľuzy druhu Solanum tuberosum L, pestovanej odrody „Kennebec“, ktoré sú určené na ľudskú spotrebu a ktorých veľkosť sa pohybuje od 40 do 80 mm, vo výnimočných prípadoch až do 100 mm.

Tieto zemiaky majú kožu veľmi hladkú, tvrdú a pevnú. Dužina je belavá, s pevnou múčnatou textúrou, sladkou a dlho trvajúcou chuťou a s jemnou vôňou po gaštanoch.

4.3.   Zemepisná oblasť: Oblasť pestovania zemiakov opatrených chráneným zemepisným označením „Patatas de Prades“ tvoria pozemky v obciach Prades, Capafonts, La Febró a Arbolí, ktoré všetky patria do regiónu Baix Camp v provincii Tarragona v autonómnej oblasti Katalánsko.

Oblasť spracovania a balenia sa zhoduje s pestovateľskou oblasťou.

4.4.   Dôkaz o pôvode: Zemiaky pochádzajú z výsadieb v pestovateľských oblastiach a vyberajú sa, triedia a balia v podnikoch v pestovateľskej oblasti, ktoré sú zapísané do príslušného registra regulačnej rady.

Na zemiakoch sa vykonávajú skúšky fyzikálnych a organoleptických vlastností a len tie zemiaky, ktoré spĺňajú všetky požiadavky kontrol, sa balia a uvádzajú na trh opatrené chráneným zemepisným označením s očíslovanou etiketou, zadnou etiketou alebo označením kvality, ktoré vydáva regulačná rada.

4.5.   Spôsob pestovania: Rastliny sa vysádzajú vo vzdialenosti približne 0,50 m × 0,70 m, pričom na jednu rastlinu pripadá 5 až 10 hľúz, s priemernou hustotou 28 000 rastlín na hektár.

Pestovateľský proces sa začína získaním certifikovaného sadiva odrody „Kennebec“. Táto odroda nie je veľmi produktívna, je však vysokokvalitná.

Výsadba sa začína v apríli, pričom sadivo sa rozmiestňuje do brázd. Pri orbe sa následne zahrnie zeminou, čím sa vytvorí kopček, na ktorom rastlina rastie.

Zber je ručný a dochádza k nemu až po začiatku septembra, keď rastlina hynie prirodzene. Hľuzy sa odtrhávajú veľmi opatrne po dvoch týždňoch od prirodzeného uhynutia rastliny, aby sa uľahčilo primerané dozretie kože zemiaka, čím sa týmto spôsobom zabráni zníženiu jej kvality, zvýši sa jej odolnosť voči možným poškodeniam pri balení a takisto sa zvýši jej prirodzená schopnosť skladovateľnosti.

Po zbere sa zemiaky podrobia externej kontrole kvality a triedeniu do rovnorodých skupín; balia sa do priedušných papierových vreciek po 2 a 5 kg s logom CHZO; skladujú sa vo vhodných priestoroch za prirodzených teplotných aj vlhkostných podmienok; etiketami sa označujú na vonkajšej strane spolu s logom.

4.6.   Súvislosti:

Historické

V diele od Emili Morera Llauradó z konca 19. storočia sa uvádza, že pestovanie zemiakov má v chránenej oblasti dlhú tradíciu a kvalita hľúz sa prisudzuje osobitným klimatickým podmienkam a nadmorskej výške pestovateľských pozemkov.

José Ruy Fernández (1920) o Villa de Prades doslova napísal, že „jej hlavným bohatstvom sú zemiaky; zemiaky, ktoré majú vysokú kvalitu, a preto sú najvyhľadávanejšie nielen na území Katalánska, ale na celom našom španielskom polostrove a vďaka vynikajúcim konzumným vlastnostiam produktu, jemnej chuti a kvalitnej múčnatosti sa na všetkých trhoch predávajú za vyššiu cenu zemiaky im podobné“.

Prírodné

Privilegovaná oblasť Montañas de Prades, s charakteristickými črtami územia (nadmorská výška 1 000 m, vysokoúrodné piesčité a kremičité pôdy s jemne kyslým pH, málo zrážok, primerane nízke teploty a vlhké vetry vanúce od mora), priaznivo vplýva na kvalitu hľúz. Všetky tieto faktory spôsobujú tieto skutočnosti:

Vegetatívny cyklus rastliny je dlhší. Zber úrody je možný len raz za rok, čím sa dosiahne pevnejšia konzistencia hľúz a vyšší podiel sušiny.

Zemiaky pestované v tejto oblasti majú kožu veľmi hladkú, bez deformácií, a to ich jasne odlišuje od zemiakov „Prades“ z iných oblastí, v ktorých sa pestuje tá istá odroda.

Hľuzy sa uskladňujú prirodzene, vo schválených skladoch, bez používania prípravkov proti klíčivosti alebo ostatných produktov, ktoré ovplyvňujú prirodzený konzervačnný proces zemiakov.

Z tohto dôvodu je možné dospieť k záveru, že orografické (konkrétne nadmorská výška), pôdne (dôležitý faktor pri tomto druhu pestovania) a klimatické podmienky tejto oblasti, ako aj pestovateľská tradícia a skúsenosti poľnohospodárov spôsobujú, že „Patatas de Prades“ majú typické vlastnosti vysokokvalitných hľúz.

4.7   Kontrolný orgán:

Názov:

CALITAX

Adresa:

Tuset, 10. E-08006 Barcelona

Telefón:

(34-93) 217 27 03

Fax:

(34-93) 218 51 95

e-mail:

calitax@arrakis.es

Spoločnosť Calitax spĺňa normu EN 45011 pre zemiaky.

4.8.   Označovanie etiketami: Chránené zemiaky sa na trh uvádzajú označené etiketami, na ktorých sa povinne a jasne uvádza názov chráneného zemepisného označenia, logo a obchodný názov, ako aj akékoľvek iné údaje nevyhnutné podľa platných právnych.predpisov.

Bez ohľadu na druh balenia, v ktorom sa zemiaky expedujú na účely spotreby, musia byť opatrené očíslovanou etiketou alebo zadnou etiketou, ktorú kontroluje, dodáva a vydáva regulačná rada, v súlade s pravidlami ustanovenými v manuáli o kvalite. Uvedené označenie sa vo všetkých prípadoch pripevní pred expedíciou zemiakov, a to takým spôsobom, aby ho nebolo možné opätovne použiť.

4.9.   Vnútroštátne požiadavky: Zákon 25/1970 z 2. decembra, právna norma pre vinárstvo, víno a alkoholické nápoje.

Výnos 835/1972 z 23. marca o vykonávacích predpisoch zákona 25/1970.

Nariadenie z 25. januára 1994, ktorým sa upresňuje vzťah medzi španielskymi právnymi predpismi a nariadením (EHS) 2081/92, pokiaľ ide o označenia pôvodu a zemepisné označenia poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov.

Kráľovský výnos 1643/99 z 22. októbra, ktorým sa ustanovuje postup pri vybavovaní žiadostí o zápis do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení Spoločenstva.


(1)  Európska komisia, Generálne riaditeľstvo pre poľnohospodárstvo, oddelenie politiky kvality poľnohospodárskych výrobkov, B–1049 Brusel.


28.12.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 331/6


Oznámenie francúzskej vlády týkajúce sa smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/22/ES z 30. mája 1994 o podmienkach udeľovania a používania povolení na vyhľadávanie, prieskum a ťažbu uhľovodíkov (1)

Stanovisko k žiadosti o výlučné povolenie na vyhľadávanie tekutých alebo plynných uhľovodíkov nazývané „Permis de Claracq“

(2005/C 331/03)

(Text s významom pre EHP)

Žiadosťou z 15. februára 2005 spoločnosť Celtique Energie Limited so sídlom na 36 Sekforde Street, Londýn, Anglicko, požiadala o výlučné povolenie na trojročné obdobie na prieskum tekutých alebo plynných uhľovodíkov nazývané „povolenie Claracq“ na území s rozlohou približne 726 km2, ktoré sa týka časti departementov Pyrénées Atlantiques a Landes.

Obvod tohto povolenia je tvorený oblúkmi poludníkov a rovnobežiek postupne spájajúcimi uvedené vrcholy definované geografickými súradnicami, pričom začiatkom je Parížsky poludník (informatívne sú uvedené aj súradnice v stupňoch Greenwich):

Vrcholy

Y (zemepisná šírka)

X (zemepisná dĺžka)

A

48,50 stupňa S

3,30 stupňa Z

B

48,50 stupňa S

3,05 stupňa Z

C

48,47 stupňa S

3,05 stupňa Z

D

48,47 stupňa S

2,93 stupňa Z

E

48,50 stupňa S

2,93 stupňa Z

F

48,50 stupňa S

2,90 stupňa Z

G

48,35 stupňa S

2,90 stupňa Z

H

48,35 stupňa S

2,87 stupňa Z

I

48,34 stupňa S

2,87 stupňa Z

J

48,34 stupňa S

2,85 stupňa Z

K

48,33 stupňa S

2,85 stupňa Z

L

48,33 stupňa S

2,80 stupňa Z

M

48,20 stupňa S

2,80 stupňa Z

N

48,20 stupňa S

3,10 stupňa Z

O

48,30 stupňa S

3,10 stupňa Z

P

48,30 stupňa S

3,13 stupňa Z

Q

48,33 stupňa S

3,13 stupňa Z

R

48,33 stupňa S

3,17 stupňa Z

S

48,35 stupňa S

3,17 stupňa Z

T

48,35 stupňa S

3,25 stupňa Z

U

48,40 stupňa S

3,25 stupňa Z

V

48,40 stupňa S

3,30 stupňa Z

Podanie prihlášok.

Žiadatelia, ktorí podali počiatočnú žiadosť a konkurenčné žiadosti, musia spĺňať podmienky potrebné na udelenie oprávnenia, ktoré sa stanovujú v článkoch 3, 4 a 5 zmeneného a doplneného dekrétu 95-427 z 19. apríla 1995 o oprávneniach na ťažbu.

Spoločnosti, ktoré majú záujem o toto povolenie, môžu v časovej lehote deväťdesiat dní po uverejnení tohto oznámenia predložiť konkurenčnú žiadosť podľa podmienok uvedených v „Stanovisku o získaní oprávnení na ťažbu uhľovodíkov vo Francúzsku“, uverejneného v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev C 374 z 30. decembra 1994 na strane 11 a stanoveného dekrétom 95-427 z 19. apríla 1995 o oprávneniach na ťažbu (Úradný vestník Francúzskej republiky z 22. apríla 1995).

Konkurenčné žiadosti treba poslať na ministerstvo, ktoré spravuje bane, na nižšie uvedenú adresu. Rozhodnutia o počiatočnej žiadosti a o konkurenčných žiadostiach sa uskutočnia v lehote dvoch rokov odo dňa prijatia počiatočnej žiadosti francúzskymi orgánmi, čiže najneskôr 15. februára 2007.

Podmienky a požiadavky týkajúce sa činnosti a jej zastavenia.

Žiadatelia sa odkazujú na články 79 a 79.1 ťažobného kódexu a na zmenený a doplnený dekrét č. 95-696 z 9. mája 1995 o začatí ťažobných prác a o ťažobnej politike (Úradný vestník Francúzskej republiky z 11. mája 1995).

Doplňujúce informácie sú k dispozícii na Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie (direction générale de l'énergie et des matières premières, direction des ressources énergétiques et minérales, bureau de la législation minière) [Ministerstvo hospodárstva, financií a priemyslu (Generálne riaditeľstvo pre energiu a suroviny, Riaditeľstvo energetických zdrojov a nerastov, Kancelária pre banskú legislatívu)] 61, boulevard Vincent-Auriol, Télédoc 133, F-75703 Paríž Cedex 13, (telefón: (33-1) 44 97 23 02, fax: (33-1) 44 97 05 70).

Právne a regulačné ustanovenia uvedené vyššie je možné nájsť na internetovej stránke http://www.legifrance.gouv.fr


(1)  Ú. v. ES L 164, 30.6.1994, s. 3.


28.12.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 331/8


Oznámenie francúzskej vlády týkajúce sa smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/22/ES z 30. mája 1994 o podmienkach udeľovania a používania povolení na vyhľadávanie, prieskum a ťažbu uhľovodíkov (1)

(Stanovisko k žiadosti o rozšírenie výlučného povolenia na vyhľadávanie tekutých alebo plynných uhľovodíkov nazývané „povolenie Lavignolle“)

(2005/C 331/04)

(Text s významom pre EHP)

Žiadosťou z 2. augusta 2005 spoločnosť Marex Petroleum Corporation (dba Marex, Inc.) so sídlom na 11711 Memorial Drive, Suite 258, Texas 77024 Houston (USA) a spoločnosť Etablissements Maurel & Prom so sídlom na 12, rue Volney, F-75002 Paríž požiadali o rozšírenie výlučného povolenia na výskum tekutých alebo plynných uhľovodíkov nazývaného „povolenie Lavignolle“ na území s rozlohou približne 71 kilometrov štvorcových, ktoré sa týka časti departementu Gironde.

Obvod tohto rozšírenia je tvorený oblúkmi poludníkov a rovnobežiek postupne spájajúcich uvedené vrcholy definované geografickými súradnicami, pričom východiskový je Parížsky poludník.

Vrcholy

Zemepisná dĺžka

Zemepisná šírka

A

3,70 stupňa V

49,60 stupňa S

B

3,60 stupňa V

49,60 stupňa S

C

3,60 stupňa V

49,50 stupňa S

D

3,70 stupňa V

49,50 stupňa S

Podávanie žiadostí.

Žiadatelia, ktorí podali počiatočnú žiadosť a konkurenčné žiadosti, musia spĺňať podmienky potrebné na udelenie oprávnenia, ktoré sa stanovujú v článkoch 3, 4 a 5 zmeneného a doplneného dekrétu 95-427 z 19. apríla 1995 o oprávneniach na ťažbu.

Spoločnosti, ktoré majú záujem o toto povolenie, môžu v časovej lehote deväťdesiat dní po uverejnení tohto stanoviska predložiť konkurenčnú žiadosť podľa podmienok uvedených v „Stanovisku o získaní ťažobných oprávnení na ťažbu uhľovodíkov vo Francúzsku“, uverejnenom v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev C 374 z 30. decembra 1994 na strane 11 a stanovených zmeneným a doplneným dekrétom 95-427 z 19. apríla 1995 o ťažobných oprávneniach (Úradný vestník Francúzskej republiky z 22. apríla 1995).

Konkurenčné žiadosti treba poslať na ministerstvo, ktoré spravuje bane, na nižšie uvedenú adresu. Rozhodnutia o počiatočnej žiadosti a o konkurenčných žiadostiach sa uskutočnia v lehote dvoch rokov odo dňa prijatia počiatočnej žiadosti francúzskymi orgánmi, čiže najneskôr do 4. augusta 2007.

Podmienky a požiadavky týkajúce sa výkonu činnosti a jej ukončenia.

Zainteresované spoločnosti sa odkazujú na články 79 a 79.1 ťažobného kódexu a na zmenený a doplnený dekrét č. 95-696 z 9. mája 1995 o začatí ťažobných prác a o ťažobnej politike (úradný vestník Francúzskej republiky z 11. mája 1995).

Doplňujúce informácie sú k dispozícii na Ministerstve hospodárstva, financií a priemyslu (generálne riaditeľstvo pre energiu a suroviny, riaditeľstvo energetických zdrojov a nerastov, kancelária pre banskú legislatívu) 61, boulevard Vincent-Auriol, Télédoc 133, F-75703 Paríž Cedex 13, [telefón: (33-1) 44 97 23 02, fax: (33-1) 44 97 05 70].

Regulačné a právne ustanovenia uvedené vyššie je možné nájsť na internetovej stránke http://www.legifrance.gouv.fr


(1)  Ú. v. ES L 164, 30.6.1994, s. 3.


28.12.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 331/9


Oznámenie francúzskej vlády týkajúce sa smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/22/ES z 30. mája 1994 o podmienkach udeľovania a používania povolení na vyhľadávanie, prieskum a ťažbu uhľovodíkov (1)

(Stanovisko k žiadostiam o výlučné povolenia na vyhľadávanie tekutých alebo plynných uhľovodíkov nazývané „povolenie Etampes“ a „povolenie Malesherbes“)

(2005/C 331/05)

(Text s významom pre EHP)

Žiadosťou zo 17. januára 2005 spoločnosť Geopetrol SA so sídlom na 9 rue Nicolas Copernic, Z.I du Coudray F-93150 Le Blanc-Mesnil Cedex (Francúzsko) požiadala o výlučné povolenie na štvorročné obdobie na výskum tekutých alebo plynných uhľovodíkov, nazývané „povolenie Etampes“, na území s rozlohou približne 588 kilometrov štvorcových, ktoré sa týka departementov Essonne, Loiret a Seine et Marne.

Obvod tohto povolenia je tvorený oblúkmi poludníkov a rovnobežiek postupne spájajúcich uvedené vrcholy definované geografickými súradnicami, pričom východiskový je Parížsky poludník.

Vrcholy

Zemepisná dĺžka

Zemepisná šírka

A

0,30 stupňa Z

53,90 stupňa S

B

0,02 stupňa Z

53,90 stupňa S

C

0,02 stupňa Z

53,83 stupňa S

D

0,00 stupňa

53,83 stupňa S

E

0,00 stupňa

53,80 stupňa S

F

0,30 stupňa V

53,80 stupňa S

G

0,30 stupňa V

53,70 stupňa S

H

0,30 stupňa Z

53,70 stupňa S

Žiadosťou z 12. apríla 2005 spoločnosť Madison Energy France SNC so sídlom na 13/15 boulevard de la Madeleine, F-75001 Paríž požiadala o výlučné povolenie na štvorročné obdobie na výskum tekutých alebo plynných uhľovodíkov nazývané „povolenie Malesherbes“ na území s rozlohou približne 266,7 kilometra štvorcového, ktoré sa týka departementov Essonne, Loiret a Seine et Marne.

Obvod tohto povolenia je tvorený oblúkmi poludníkov a rovnobežiek postupne spájajúcich uvedené vrcholy definované geografickými súradnicami, pričom východiskový je Parížsky poludník.

Vrcholy

Zemepisná dĺžka

Zemepisná šírka

A

0,00 stupňa

53,80 stupňa S

B

0,20 stupňa V

53,80 stupňa S

C

0,20 stupňa V

53,60 stupňa S

D

0,00 stupňa

53,60 stupňa S

Obe tieto žiadosti sa týkajú spoločného územia, ktorého obvod je tvorený oblúkmi poludníkov a rovnobežiek postupne spájajúcich uvedené vrcholy definované geografickými súradnicami, pričom východiskový je Parížsky poludník.

Vrcholy

Zemepisná dĺžka

Zemepisná šírka

A

0,00 stupňa

53,80 stupňa S

B

0,20 stupňa V

53,80 stupňa S

C

0,20 stupňa V

53,70 stupňa S

D

0,00 stupňa

53,70 stupňa S

Podávanie žiadostí

Žiadatelia, ktorí podali počiatočné žiadosti a konkurenčné žiadosti, musia spĺňať podmienky potrebné na udelenie oprávnenia, ktoré sa stanovujú v článkoch 3, 4 a 5 zmeneného a doplneného dekrétu 95-427 z 19. apríla 1995 o oprávneniach na ťažbu.

Spoločnosti, ktoré majú záujem o toto povolenie, môžu v časovej lehote deväťdesiat dní po uverejnení tohto stanoviska predložiť konkurenčnú žiadosť podľa podmienok uvedených v „Stanovisku o získaní ťažobných oprávnení na ťažbu uhľovodíkov vo Francúzsku“, uverejnenom v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev C 374 z 30. decembra 1994 na strane 11 a stanovených zmeneným a doplneným dekrétom 95-427 z 19. apríla 1995 o ťažobných oprávneniach (Úradný vestník Francúzskej republiky z 22. apríla 1995).

Konkurenčné žiadosti treba poslať na ministerstvo, ktoré spravuje bane, na nižšie uvedenú adresu. Rozhodnutia týkajúce sa požadovaných obvodov v rámci počiatočných žiadostí a konkurenčných žiadostí sa uskutočnia podľa tohto časového plánu:

V prípade obvodu určeného v žiadosti o povolenie Etampes vrátane spoločnej časti v lehote dvoch rokov odo dňa prijatia uvedenej žiadosti francúzskymi orgánmi, čiže najneskôr 21. januára 2007.

V prípade obvodu určeného v žiadosti o povolenie Malesherbes a s výnimkou spoločnej časti, ak bola táto časť už pridelená v rámci povolenia Etampes, najneskôr v lehote dvoch rokov odo dňa prijatia uvedenej žiadosti francúzskymi orgánmi, čiže do 13. apríla 2007.

Podmienky a požiadavky týkajúce sa výkonu činnosti a jej zastavenia

Žiadatelia sa odkazujú na články 79 a 79.1 ťažobného kódexu a na zmenený a doplnený dekrét č. 95-696 z 9. mája 1995 o začatí ťažobných prác a o ťažobnej politike (úradný vestník Francúzskej republiky z 11. mája 1995).

Doplňujúce informácie sú k dispozícii na Ministerstve hospodárstva, financií a priemyslu (generálne riaditeľstvo pre energiu a suroviny, riaditeľstvo energetických zdrojov a nerastov, kancelária pre banskú legislatívu) 61, boulevard Vincent-Auriol, Télédoc 133, F-75703 Paríž Cedex 13, [telefón: (33-1) 44 97 23 02, fax: (33-1) 44 97 05 70].

Regulačné a právne ustanovenia uvedené vyššie je možné nájsť na internetovej stránke http:// www.legifrance.gouv.fr


(1)  Ú. v. ES L 164, 30.6.1994, s. 3.


28.12.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 331/11


Výzva na podávanie žiadostí o povolenie na vyhľadávanie uhľovodíkov v bloku L3 holandského kontinentálneho šelfu

(2005/C 331/06)

(Text s významom pre EHP)

Minister hospodárstva Holandského kráľovstva oznamuje, že Holandsko prijalo žiadosť o povolenie na vyhľadávanie uhľovodíkov v bloku L3 vyznačenom na mape, ktorá tvorí prílohu 3 k nariadeniu o ťažbe (Stcrt. 2002, č. 245).

S odvolaním sa na článok 3 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/22/ES z 30. mája 1994 o podmienkach udeľovania a používania povolení na vyhľadávanie, prieskum a ťažbu uhľovodíkov a na uverejnenie, ktoré sa vyžaduje v článku 15 zákona o ťažbe (Stb. 2002, č. 542), minister hospodárstva vyzýva zúčastnené strany na predloženie žiadostí o povolenie na vyhľadávanie uhľovodíkov v bloku L3.

Žiadosti sa môžu predkladať počas 13 týždňov po uverejnení tejto výzvy v Úradnom vestníku Európskej únie a musia sa zasielať na túto adresu: Minister van Economische Zaken, ter attentie van de directeur Energieproductie (s poznámkou „persoonlijk in handen“), Prinses Beatrixlaan 5, Den Haag. Žiadosti predložené po uplynutí tejto lehoty sa nebudú zohľadňovať.

Rozhodnutie o žiadostiach sa prijme najneskôr do dvanástich mesiacov po uplynutí tejto lehoty.

Príslušným orgánom na udeľovanie povolení je minister hospodárstva. Kritériá, podmienky a požiadavky uvedené v článku 5 ods. 1 a ods. 2 a článku 6 ods. 2 smernice sú stanovené v zákone o ťažbe (Stb. 2002, č. 542).

Ďalšie informácie je možné získať na tomto telefónnom čísle: (31-70) 379 66 94.


28.12.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 331/12


Výzva na podávanie žiadostí o povolenie na ťažbu uhľovodíkov v bloku Q14 holandského kontinentálneho šelfu

(2005/C 331/07)

(Text s významom pre EHP)

Minister hospodárstva Holandského kráľovstva oznamuje, že Holandsko prijalo žiadosť o povolenie na vyhľadávanie uhľovodíkov v bloku Q14, ktorý je vyznačený na mape priloženej v prílohe 3 k nariadeniu o ťažbe (Mjinbouwregeling) (Stcrt. 2002, č.245).

S odvolaním sa na článok 3 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/22/ES z 30. mája 1994 o podmienkach udeľovania a používania povolení na vyhľadávanie, prieskum a ťažbu uhľovodíkov a na uverejnenie uvedené v článku 15 zákona o ťažbe (Mijnbouwwet, Stb. 2002, 542), minister hospodárstva vyzýva zúčastnené strany na predloženie žiadostí o povolenie na vyhľadávanie uhľovodíkov v bloku Q14.

Príslušným orgánom pre udeľovanie povolení je minister hospodárstva. Kritériá, podmienky a požiadavky uvedené v článku 5 ods. 1 a 2 a v článku 6 ods. 2 smernice sú stanovené v zákone o ťažbe (Stb. 2002, 542).

Žiadosti sa môžu predkladať počas 13 týždňov po uverejnení tejto výzvy v Úradnom vestníku Európskej únie a musia sa zasielať na túto adresu: Minister van Economische Zaken, ter attentie van de directeur Energieproductie (s poznámkou „persoonlijk in handen“), Prinses Beatrixlaan 5, Den Haag. Žiadosti predložené po uplynutí tejto lehoty sa nebudú zohľadňovať.

Rozhodnutie o žiadostiach sa prijme najneskôr do dvanástich mesiacov po uplynutí tejto lehoty.

Ďalšie informácie je možné získať na tomto telefónnom čísle: (31-70) 379 66 94.


28.12.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 331/13


Výzva na podávanie žiadostí o povolenie na ťažbu uhľovodíkov v oblasti Oosterwolde na holandskom území

(2005/C 331/08)

(Text s významom pre EHP)

Minister hospodárstva Holandského kráľovstva oznamuje, že Holandsko prijalo žiadosť o povolenie na ťažbu uhľovodíkov v oblasti Oosterwolde. Oblasť je vymedzená týmito bodmi a priamkami medzi nimi:

A.

x = 214665

y = 550806

B.

x = 217620

y = 550551

C.

x = 217476

y = 549132

D.

x = 214513

y = 549373

Súradnice zodpovedajú systému Rijks Driehoeksmeting.

S odvolaním sa na článok 3 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/22/ES z 30. mája 1994 o podmienkach udeľovania a používania povolení na vyhľadávanie, prieskum a ťažbu uhľovodíkov a na článok 15 zákona o ťažbe (Stb. 2002, č. 542) minister hospodárstva vyzýva zúčastnené strany na predloženie žiadostí o povolenie na ťažbu uhľovodíkov v oblasti Oosterwolde.

Žiadosti sa môžu predkladať počas 13 týždňov po uverejnení tejto výzvy v Úradnom vestníku Európskej únie a musia sa zasielať na túto adresu: Minister van Economische Zaken, ter attentie van de directeur Energieproductie (s poznámkou „persoonlijk in handen“), Prinses Beatrixlaan 5, Den Haag. Žiadosti predložené po uplynutí tejto lehoty sa nebudú zohľadňovať.

Rozhodnutie o žiadostiach sa prijme najneskôr do dvanástich mesiacov po uplynutí tejto lehoty.

Príslušným orgánom na udeľovanie povolení je minister hospodárstva. Kritériá, podmienky a požiadavky uvedené v článku 5 ods. 1 a ods. 2 a článku 6 ods. 2 smernice sú stanovené v zákone o ťažbe (Stb. 2002, č. 542).

Ďalšie informácie je možné získať na tomto telefónnom čísle: (31-70) 379 73 82.


28.12.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 331/14


Výzva na podávanie žiadostí o povolenie na ťažbu uhľovodíkov v bloku P8 holandského kontinentálneho šelfu

(2005/C 331/09)

(Text s významom pre EHP)

Minister hospodárstva Holandského kráľovstva oznamuje, že Holandsko prijalo žiadosť o povolenie na vyhľadávanie uhľovodíkov v bloku P8, ktorý je vyznačený na mape priloženej v prílohe 3 k nariadeniu o ťažbe (Mjinbouwregeling) (Stcrt. 2002, č. 245).

S odvolaním sa na článok 3 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/22/ES z 30. mája 1994 o podmienkach udeľovania a používania povolení na vyhľadávanie, prieskum a ťažbu uhľovodíkov a na uverejnenie uvedené v článku 15 zákona o ťažbe (Mijnbouwwet, Stb. 2002, 542), minister hospodárstva vyzýva zúčastnené strany na predloženie žiadostí o povolenie na vyhľadávanie uhľovodíkov v bloku P8.

Prílsušným orgánom pre udeľovanie povolení je minister hospodárstva. Kritériá, podmienky a požiadavky uvedené v článku 5 ods. 1 a 2 a 6.2 smernice sú stanovené v zákone o ťažbe (Stb. 2002, 542).

Žiadosti sa môžu predkladať počas 13 týždňov po uverejnení tejto výzvy v Úradnom vestníku Európskej únie a musia sa zasielať na túto adresu: Minister van Economische Zaken, ter attentie van de directeur Energieproductie (s poznámkou „persoonlijk in handen“), Prinses Beatrixlaan 5, Den Haag. Žiadosti predložené po uplynutí tejto lehoty sa nebudú zohľadňovať.

Rozhodnutie o žiadostiach sa prijme najneskôr do dvanástich mesiacov po uplynutí tejto lehoty.

Ďalšie informácie je možné získať na tomto telefónnom čísle: (31-70) 379 66 94.


28.12.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 331/15


Výzva na podávanie žiadostí o povolenie na ťažbu uhľovodíkov v bloku P5 holandského kontinentálneho šelfu

(2005/C 331/10)

(Text s významom pre EHP)

Minister hospodárstva Holandského kráľovstva oznamuje, že Holandsko prijalo žiadosť o povolenie na vyhľadávanie uhľovodíkov v bloku P5, ktorý je vyznačený na mape priloženej v prílohe 3 k nariadeniu o ťažbe (Mjinbouwregeling) (Stcrt. 2002, č. 245).

S odvolaním sa na článok 3 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/22 ES z 30. mája 1994 o podmienkach udeľovania a používania povolení na vyhľadávanie, prieskum a ťažbu uhľovodíkov a na uverejnenie uvedené v článku 15 zákona o ťažbe (Mijnbouwwet, Stb. 2002, 542), minister hospodárstva vyzýva zúčastnené strany na predloženie žiadostí o povolenie na vyhľadávanie uhľovodíkov v bloku P5.

Príslušným orgánom pre udeľovanie povolení je minister hospodárstva. Kritériá, podmienky a požiadavky uvedené v článku 5 ods. 1 a 2 a v článku 6 ods. 2 smernice sú stanovené v zákone o ťažbe (Stb. 2002, 542).

Žiadosti sa môžu predkladať počas 13 týždňov po uverejnení tejto výzvy v Úradnom vestníku Európskej únie a musia sa zasielať na túto adresu: Minister van Economische Zaken, ter attentie van de directeur Energieproductie (s poznámkou „persoonlijk in handen“), Prinses Beatrixlaan 5, Den Haag. Žiadosti predložené po uplynutí tejto lehoty sa nebudú zohľadňovať.

Rozhodnutie o žiadostiach sa prijme najneskôr do dvanástich mesiacov po uplynutí tejto lehoty.

Ďalšie informácie je možné získať na tomto telefónnom čísle: (31-70) 379 66 94.


28.12.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 331/16


Výzva na podávanie žiadostí o povolenie na ťažbu uhľovodíkov v bloku P4 holandského kontinentálneho šelfu

(2005/C 331/11)

(Text s významom pre EHP)

Minister hospodárstva Holandského kráľovstva oznamuje, že Holandsko prijalo žiadosť o povolenie na vyhľadávanie uhľovodíkov v bloku P4, ktorý je vyznačený na mape priloženej v prílohe 3 k nariadeniu o ťažbe (Mjinbouwregeling) (Stcrt. 2002, č. 245).

S odvolaním sa na článok 3 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/22/ES z 30. mája 1994 o podmienkach udeľovania a používania povolení na vyhľadávanie, prieskum a ťažbu uhľovodíkov a na uverejnenie uvedené v článku 15 zákona o ťažbe (Mijnbouwwet, Stb. 2002, 542), minister hospodárstva vyzýva zúčastnené strany na predloženie žiadostí o povolenie na vyhľadávanie uhľovodíkov v bloku P4.

Príslušným orgánom pre udeľovanie povolení je minister hospodárstva. Kritériá, podmienky a požiadavky uvedené v článku 5 ods. 1 a 2 a v článku 6 ods. 2 smernice sú stanovené v zákone o ťažbe (Stb. 2002, 542).

Žiadosti sa môžu predkladať počas 13 týždňov po uverejnení tejto výzvy v Úradnom vestníku Európskej únie a musia sa zasielať na túto adresu: Minister van Economische Zaken, ter attentie van de directeur Energieproductie (s poznámkou „persoonlijk in handen“), Prinses Beatrixlaan 5, Den Haag. Žiadosti predložené po uplynutí tejto lehoty sa nebudú zohľadňovať.

Rozhodnutie o žiadostiach sa prijme najneskôr do dvanástich mesiacov po uplynutí tejto lehoty.

Ďalšie informácie je možné získať na tomto telefónnom čísle: (31-70) 379 66 94.


28.12.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 331/17


Výzva na podávanie žiadostí o povolenie na ťažbu uhľovodíkov v bloku M11 holandského kontinentálneho šelfu

(2005/C 331/12)

(Text s významom pre EHP)

Minister hospodárstva Holandského kráľovstva oznamuje, že Holandsko prijalo žiadosť o povolenie na vyhľadávanie uhľovodíkov v bloku M11, ktorý je vyznačený na mape priloženej v prílohe 3 k nariadeniu o ťažbe (Mjinbouwregeling) (Stcrt. 2002, č. 245).

S odvolaním sa na článok 3 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/22/ES z 30. mája 1994 o podmienkach udeľovania a používania povolení na vyhľadávanie, prieskum a ťažbu uhľovodíkov a na uverejnenie uvedené v článku 15 zákona o ťažbe (Mijnbouwwet, Stb. 2002, 542), minister hospodárstva vyzýva zúčastnené strany na predloženie žiadostí o povolenie na vyhľadávanie uhľovodíkov v bloku M11.

Príslušným orgánom pre udeľovanie povolení je minister hospodárstva. Kritériá, podmienky a požiadavky uvedené v článku 5 ods. 1 a 2 a v článku 6 ods. 2 smernice sú stanovené v zákone o ťažbe (Stb. 2002, 542).

Žiadosti sa môžu predkladať počas 13 týždňov po uverejnení tejto výzvy v Úradnom vestníku Európskej únie a musia sa zasielať na túto adresu: Minister van Economische Zaken, ter attentie van de directeur Energieproductie (s poznámkou „persoonlijk in handen“), Prinses Beatrixlaan 5, Den Haag. Žiadosti predložené po uplynutí tejto lehoty sa nebudú zohľadňovať.

Rozhodnutie o žiadostiach sa prijme najneskôr do dvanástich mesiacov po uplynutí tejto lehoty.

Ďalšie informácie je možné získať na tomto telefónnom čísle: (31-70) 379 66 94.


28.12.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 331/18


Výzva na podávanie žiadostí o povolenie na ťažbu uhľovodíkov v bloku M10 holandského kontinentálneho šelfu

(2005/C 331/13)

(Text s významom pre EHP)

Minister hospodárstva Holandského kráľovstva oznamuje, že Holandsko prijalo žiadosť o povolenie na vyhľadávanie uhľovodíkov v bloku M10, ktorý je vyznačený na mape priloženej v prílohe 3 k nariadeniu o ťažbe (Mjinbouwregeling) (Stcrt. 2002, č. 245).

S odvolaním sa na článok 3 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/22/ES z 30. mája 1994 o podmienkach udeľovania a používania povolení na vyhľadávanie, prieskum a ťažbu uhľovodíkov a na uverejnenie uvedené v článku 15 zákona o ťažbe (Mijnbouwwet, Stb. 2002, 542), minister hospodárstva vyzýva zúčastnené strany na predloženie žiadostí o povolenie na vyhľadávanie uhľovodíkov v bloku M10.

Príslušným orgánom pre udeľovanie povolení je minister hospodárstva. Kritériá, podmienky a požiadavky uvedené v článku 5 ods. 1 a 2 a v článku 6 ods. 2 smernice sú stanovené v zákone o ťažbe (Stb. 2002, 542).

Žiadosti sa môžu predkladať počas 13 týždňov po uverejnení tejto výzvy v Úradnom vestníku Európskej únie a musia sa zasielať na túto adresu: Minister van Economische Zaken, ter attentie van de directeur Energieproductie (s poznámkou „persoonlijk in handen“), Prinses Beatrixlaan 5, Den Haag. Žiadosti predložené po uplynutí tejto lehoty sa nebudú zohľadňovať.

Rozhodnutie o žiadostiach sa prijme najneskôr do dvanástich mesiacov po uplynutí tejto lehoty.

Ďalšie informácie je možné získať na tomto telefónnom čísle: (31-70) 379 66 94.


28.12.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 331/19


Výzva na podávanie žiadostí o povolenie na ťažbu uhľovodíkov v bloku M8 holandského kontinentálneho šelfu

(2005/C 331/14)

(Text s významom pre EHP)

Minister hospodárstva Holandského kráľovstva oznamuje, že Holandsko prijalo žiadosť o povolenie na vyhľadávanie uhľovodíkov v bloku M8, ktorý je vyznačený na mape priloženej v prílohe 3 k nariadeniu o ťažbe (Mijnbouwregeling) (Stcrt. 2002, č. 245).

S odvolaním sa na článok 3 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/22/ES z 30. mája 1994 o podmienkach udeľovania a používania povolení na vyhľadávanie, prieskum a ťažbu uhľovodíkov a na uverejnenie uvedené v článku 15 zákona o ťažbe (Mijnbouwwet, Stb. 2002, 542), minister hospodárstva vyzýva zúčastnené strany na predloženie žiadostí o povolenie na vyhľadávanie uhľovodíkov v bloku M 8.

Príslušným orgánom pre udeľovanie povolení je minister hospodárstva. Kritériá, podmienky a požiadavky uvedené v článku 5 ods.1 a 2 a v článku 6 ods. 2 smernice sú stanovené v zákone o ťažbe (Stb. 2002, 542).

Žiadosti sa môžu predkladať počas 13 týždňov po uverejnení tejto výzvy v Úradnom vestníku Európskej únie a musia sa zasielať na túto adresu: Minister van Economische Zaken, ter attentie van de directeur Energieproductie (s poznámkou „persoonlijk in handen“), Prinses Beatrixlaan 5, Den Haag. Žiadosti predložené po uplynutí tejto lehoty sa nebudú zohľadňovať.

Rozhodnutie o žiadostiach sa prijme najneskôr do dvanástich mesiacov po uplynutí tejto lehoty.

Ďalšie informácie je možné získať na tomto telefónnom čísle: (31-70) 379 66 94.


28.12.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 331/20


Výzva na podávanie žiadostí o povolenie na vyhľadávanie uhľovodíkov v bloku L1b holandského kontinentálneho šelfu

(2005/C 331/15)

(Text s významom pre EHP)

Minister hospodárstva Holandského kráľovstva oznamuje, že Holandsko prijalo žiadosť o povolenie na vyhľadávanie uhľovodíkov v časti bloku L1, známej ako „blok L1b“, vyznačenej na mape, ktorá tvorí prílohu 3 k nariadeniu o ťažbe (Stcrt. 2002, č. 245).

S odvolaním sa na článok 3 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/22/ES z 30. mája 1994 o podmienkach udeľovania a používania povolení na vyhľadávanie, prieskum a ťažbu uhľovodíkov a na uverejnenie, ktoré sa vyžaduje v článku 15 zákona o ťažbe (Stb. 2002, č. 542), minister hospodárstva vyzýva zúčastnené strany na predloženie žiadostí o povolenie na vyhľadávanie uhľovodíkov v bloku L1b.

Žiadosti sa môžu predkladať počas 13 týždňov po uverejnení tejto výzvy v Úradnom vestníku Európskej únie a musia sa zasielať na túto adresu: Minister van Economische Zaken, ter attentie van de directeur Energieproductie (s poznámkou „persoonlijk in handen“), Prinses Beatrixlaan 5, Den Haag. Žiadosti predložené po uplynutí tejto lehoty sa nebudú zohľadňovať.

Rozhodnutie o žiadostiach sa prijme najneskôr do dvanástich mesiacov po uplynutí tejto lehoty.

Príslušným orgánom na udeľovanie povolení je minister hospodárstva. Kritériá, podmienky a požiadavky uvedené v článku 5 ods. 1 a ods. 2 a článku 6 ods. 2 smernice sú stanovené v zákone o ťažbe (Stb. 2002, č. 542).

Ďalšie informácie je možné získať na tomto telefónnom čísle: (31-70) 379 66 94.


28.12.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 331/21


Výzva na podávanie žiadostí o povolenie na vyhľadávanie uhľovodíkov v bloku F14 holandského kontinentálneho šelfu

(2005/C 331/16)

(Text s významom pre EHP)

Minister hospodárstva Holandského kráľovstva oznamuje, že Holandsko prijalo žiadosť o povolenie na vyhľadávanie uhľovodíkov v bloku F14, ktorý je vyznačený na mape v prílohe 3 k nariadeniu o ťažbe (Mijnbouwregeling; Stcrt. 2002, č.245).

S odvolaním sa na článok 3 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/22 ES z 30. mája 1994 o podmienkach udeľovania a používania povolení na vyhľadávanie, prieskum a ťažbu uhľovodíkov a na uverejnenie uvedené v článku 15 zákona o ťažbe (Mijnbouwwet, Stb. 2002, 542), minister hospodárstva vyzýva zúčastnené strany na predloženie žiadostí o povolenie na vyhľadávanie uhľovodíkov v bloku F14.

Žiadosti sa môžu predkladať počas 13 týždňov po uverejnení tejto výzvy v Úradnom vestníku Európskej únie a musia sa zasielať na túto adresu: Minister van Economische Zaken, ter attentie van de directeur Energieproductie (s poznámkou „persoonlijk in handen“), Prinses Beatrixlaan 5, Den Haag. Žiadosti predložené po uplynutí tejto lehoty sa nebudú zohľadňovať.

Rozhodnutie o žiadostiach sa prijme najneskôr do dvanástich mesiacov po uplynutí tejto lehoty.

Príslušným orgánom pre udeľovanie povolení je minister hospodárstva. Kritériá, podmienky a požiadavky uvedené v článku 5 ods. 1 a 2 a v článku 6 ods. 2 smernice sú stanovené v zákone o ťažbe (Mijnbouwwet; Stb. 2002, 542).

Ďalšie informácie je možné získať na tomto telefónnom čísle: (31-70) 379 66 94.


28.12.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 331/22


Výzva na podávanie žiadostí o povolenie na vyhľadávanie uhľovodíkov v bloku F18 holandského kontinentálneho šelfu

(2005/C 331/17)

(Text s významom pre EHP)

Minister hospodárstva Holandského kráľovstva oznamuje, že Holandsko prijalo žiadosť o povolenie na vyhľadávanie uhľovodíkov v bloku F18, ktorý je vyznačený na mape v prílohe 3 k nariadeniu o ťažbe (Mijnbouwregeling; Stcrt. 2002, č.245).

S odvolaním sa na článok 3 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/22 ES z 30. mája 1994 o podmienkach udeľovania a používania povolení na vyhľadávanie, prieskum a ťažbu uhľovodíkov a na uverejnenie uvedené v článku 15 zákona o ťažbe (Mijnbouwwet, Stb. 2002, 542), minister hospodárstva vyzýva zúčastnené strany na predloženie žiadostí o povolenie na vyhľadávanie uhľovodíkov v bloku F18.

Žiadosti sa môžu predkladať počas 13 týždňov po uverejnení tejto výzvy v Úradnom vestníku Európskej únie a musia sa zasielať na túto adresu: Minister van Economische Zaken, ter attentie van de directeur Energieproductie (s poznámkou „persoonlijk in handen“), Prinses Beatrixlaan 5, Den Haag. Žiadosti predložené po uplynutí tejto lehoty sa nebudú zohľadňovať.

Rozhodnutie o žiadostiach sa prijme najneskôr do dvanástich mesiacov po uplynutí tejto lehoty.

Príslušným orgánom pre udeľovanie povolení je minister hospodárstva. Kritériá, podmienky a požiadavky uvedené v článku 5 ods. 1 a 2 a v článku 6 ods. 2 smernice sú stanovené v zákone o ťažbe (Mijnbouwwet; Stb. 2002, 542).

Ďalšie informácie je možné získať na tomto telefónnom čísle: (31-70) 379 66 94.


28.12.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 331/23


Predbežné oznámenie o koncentrácii

(Prípad č. COMP/M.4083 — ABN Amro Capital France/L Capital/Sanutri)

(2005/C 331/18)

(Text s významom pre EHP)

1.

Komisii bolo 20. decembra 2005 doručené oznámenie o zamýšľanej koncentrácii podľa článku 4 nariadenia o koncentrácii, ktorým fondy AAC 2005 France A FCPR a AAC 2005 France B FCPR, zastúpené na tento účel svojou správcovskou spoločnosťou ABN Amro Capital France a fond L Capital 2 FCPR, zastúpený na tento účel svojou správcovskou spoločnosťou L Capital Management, získali spoločnú kontrolu nad spoločnosťou Sanutri AG, pobočky skupiny Novartis, kúpou akcií prostredníctvom akvizičnej operácie ad hoc (podľa francúzskeho práva „société par actions simplifiée“).

2.

Predmet činnosti príslušných spoločností:

ABN Amro Capital France SA: investičná kapitálová spoločnosť, ktorej hlavný predmet činnosti spočíva v správe fondov iných investorov a v investovaní do nekótovaných spoločností alebo investičných fondov;

L Capital Management: investičná kapitálová spoločnosť, ktorej hlavný predmet činnosti spočíva v správe fondov iných investorov a v investovaní do nekótovaných spoločností alebo investičných fondov;

Sanutri AG: spoločnosť podnikajúca v oblasti dietetických potravín.

3.

Na základe predbežného preskúmania a bez toho, aby bolo dotknuté konečné rozhodnutie v tomto prípade, sa Komisia domnieva, že oznámená koncentrácia by mohla spadať do rozsahu pôsobnosti nariadenia (ES) č. 139/2004.

4.

Komisia vyzýva zainteresované tretie strany, aby predložili prípadné pripomienky k plánovanej koncentrácii.

Pripomienky musia byť Komisii doručené najneskôr do 10 dní po uverejnení tohto oznámenia. Pripomienky je možné zaslať faxom [fax č.: (32-2) 296 43 01 alebo 296 72 44] alebo poštou s uvedením referenčného čísla COMP/M.4083 — ABN Amro Capital France/L Capital/Sanutri na túto adresu:

European Commission

Competition DG

Merger Registry

J-70

B–1049 Brussels