ISSN 1725-5236

Úradný vestník

Európskej únie

C 156

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 48
28. júna 2005


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

I   Informácie

 

Komisia

2005/C 156/1

Výmenný kurz eura

1

2005/C 156/2

Oznámenie Komisie o sektore cukru

2

2005/C 156/3

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Prípad COMP/M.3740 — Barclays Bank/Föreningssparbanken/JV) ( 1 )

3

2005/C 156/4

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Prípad COMP/M.3806 — Telefonica/Český Telecom) ( 1 )

3

2005/C 156/5

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Prípad COMP/M.3810 — Investcorp/Polyconcept) ( 1 )

4

2005/C 156/6

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Prípad COMP/M.3807 — Siemens/Hyundai/JV) ( 1 )

4

2005/C 156/7

Záverečná správa vyšetrovateľa v prípade COMP/37.152 — sadrokartón (podľa článku 15 rozhodnutia Komisie (2001/462/EK, ECSC) z 23. mája 2001 o pôsobnosti vyšetrovateľov v určitých konaniach vo veci ohrozenia hospodárskej súťaže – Ú. v. ES L 162, 19.6.2001, s. 21)

5

2005/C 156/8

Informácie oznámené členskými štátmi o štátnej pomoci poskytnutej v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 68/2001 z 12. januára 2001 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o ES na pomoc vzdelávaniu ( 1 )

7

2005/C 156/9

Informácie oznámené členskými štátmi o štátnej pomoci poskytnutej v súlade s nariadenia Komisie (ES) č. 70/2001 z 12. januára 2001 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o ES na štátnu pomoc malým a stredným podnikom ( 1 )

14

 

III   Oznámenia

 

Komisia

2005/C 156/0

F-Grenoble: Prevádzkovanie pravidelných leteckých služieb — Zrušenie (Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie č. S 119 zo dňa 22.6.2005, verejná súťaž, 117015-2005)

22

2005/C 156/1

Výberové konanie na nezávislých odborníkov na programy eCotentplus a Safer Internet Plus (2005 – 2008)

23

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

 


I Informácie

Komisia

28.6.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 156/1


Výmenný kurz eura (1)

27. júna 2005

(2005/C 156/01)

1 euro=

 

Mena

Výmenný kurz

USD

Americký dolár

1,2164

JPY

Japonský jen

132,91

DKK

Dánska koruna

7,4491

GBP

Britská libra

0,66510

SEK

Švédska koruna

9,3723

CHF

Švajčiarsky frank

1,5429

ISK

Islandská koruna

78,94

NOK

Nórska koruna

7,9390

BGN

Bulharský lev

1,9560

CYP

Cyperská libra

0,5737

CZK

Česká koruna

29,974

EEK

Estónska koruna

15,6466

HUF

Maďarský forint

247,72

LTL

Litovský litas

3,4528

LVL

Lotyšský lats

0,6962

MTL

Maltská líra

0,4293

PLN

Poľský zlotý

4,0496

ROL

Rumunský lei

36 055

SIT

Slovinský toliar

239,46

SKK

Slovenská koruna

38,328

TRY

Turecká líra

1,6440

AUD

Austrálsky dolár

1,5815

CAD

Kanadský dolár

1,5024

HKD

Hongkongský dolár

9,4528

NZD

Novozélandský dolár

1,7158

SGD

Singapurský dolár

2,0382

KRW

Juhokórejský won

1 231,42

ZAR

Juhoafrický rand

8,1244

CNY

Čínsky juan

10,0675

HRK

Chorvátska kuna

7,3250

IDR

Indonézska rupia

11 754,07

MYR

Malajzijský ringgit

4,623

PHP

Filipínske peso

67,601

RUB

Ruský rubeľ

34,7450

THB

Thajský baht

49,976


(1)  

Zdroj: referenčný výmenný kurz publikovaný ECB.


28.6.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 156/2


Oznámenie Komisie o sektore cukru

(2005/C 156/02)

Komisia upriamuje pozornosť zúčastnených strán na jej legislatívne návrhy týkajúce sa:

reformy organizácie spoločného trhu (OST) pre sektor cukru,

vytvorenia dočasného fondu na reštrukturalizáciu cukrovarníckeho výrobného odvetvia v Spoločenstve a

zahrnutie podpory priamych príjmov pestovateľov cukrovej repy do systému jednotnej platby.

Návrhy sa nachádzajú v dokumente KOM(2005) 263 na internetovej stránke Komisie http://europa.eu.int/comm/agriculture/index.htm.

Podľa návrhu by sa nová organizácia spoločného trhu s cukrom a nariadenie o dočasnom reštrukturalizačnom fonde mali uplatňovať od hospodárskeho roka 2006/07, ktorý sa má začať 1. júla 2006. Pokiaľ ide o podporu priamych príjmov navrhuje sa, aby sa od roku 2006 zahrnula podpora príjmov pestovateľov cukrovej repy do systému jednotnej platby.


28.6.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 156/3


Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii

(Prípad COMP/M.3740 — Barclays Bank/Föreningssparbanken/JV)

(2005/C 156/03)

(Text s významom pre EHP)

Dňa 2. júna 2005 sa Komisia rozhodla neoponovať voči vyššie spomínanej oznámenej koncentrácii a vyhlásiť ju za kompatibilnú so spoločným trhom. Toto rozhodnutie je založené na článku 6 odsek 1 písmeno b) nariadenia Rady (ES) č. 139/2004. Úplný text rozhodnutia je dostupný iba v angličtine a bude dostupný verejnosti po tom, ako budú odstránené akékoľvek obchodné tajomstvá, ktoré by mohol obsahovať. Prístupný bude na:

webovej stránke Europa competition (http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/). Táto webová stránka poskytuje rôzne možnosti pomoci na lokalizáciu individuálnych rozhodnutí o fúziách vrátane názvu spoločnosti, čísla prípadu, dátumu a sektorových indexov,

v elektronickej forme na webovej stránke EUR-Lex pod číslom dokumentu 32005M3740. EUR-Lex je počítačový dokumentačný systém práva Európskeho spoločenstva. (http://europa.eu.int/eur-lex/lex)


28.6.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 156/3


Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii

(Prípad COMP/M.3806 — Telefonica/Český Telecom)

(2005/C 156/04)

(Text s významom pre EHP)

Dňa 10. júna 2005 sa Komisia rozhodla neoponovať voči vyššie spomínanej oznámenej koncentrácii a vyhlásiť ju za kompatibilnú so spoločným trhom. Toto rozhodnutie je založené na článku 6 odsek 1 písmeno b) nariadenia Rady (ES) č. 139/2004. Úplný text rozhodnutia je dostupný iba v španielčine a bude dostupný verejnosti po tom, ako budú odstránené akékoľvek obchodné tajomstvá, ktoré by mohol obsahovať. Prístupný bude na:

webovej stránke Europa competition (http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/). Táto webová stránka poskytuje rôzne možnosti pomoci na lokalizáciu individuálnych rozhodnutí o fúziách vrátane názvu spoločnosti, čísla prípadu, dátumu a sektorových indexov,

v elektronickej forme na webovej stránke EUR-Lex pod číslom dokumentu 32005M3806. EUR-Lex je počítačový dokumentačný systém práva Európskeho spoločenstva. (http://europa.eu.int/eur-lex/lex)


28.6.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 156/4


Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii

(Prípad COMP/M.3810 — Investcorp/Polyconcept)

(2005/C 156/05)

(Text s významom pre EHP)

Dňa 30. mája 2005 sa Komisia rozhodla neoponovať voči vyššie spomínanej oznámenej koncentrácii a vyhlásiť ju za kompatibilnú so spoločným trhom. Toto rozhodnutie je založené na článku 6 odsek 1 písmeno b) nariadenia Rady (ES) č. 139/2004. Úplný text rozhodnutia je dostupný iba v angličtine a bude dostupný verejnosti po tom, ako budú odstránené akékoľvek obchodné tajomstvá, ktoré by mohol obsahovať. Prístupný bude na:

webovej stránke Europa competition (http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/). Táto webová stránka poskytuje rôzne možnosti pomoci na lokalizáciu individuálnych rozhodnutí o fúziách vrátane názvu spoločnosti, čísla prípadu, dátumu a sektorových indexov,

v elektronickej forme na webovej stránke EUR-Lex pod číslom dokumentu 32005M3810. EUR-Lex je počítačový dokumentačný systém práva Európskeho spoločenstva. (http://europa.eu.int/eur-lex/lex)


28.6.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 156/4


Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii

(Prípad COMP/M.3807 — Siemens/Hyundai/JV)

(2005/C 156/06)

(Text s významom pre EHP)

Dňa 13. júna 2005 sa Komisia rozhodla neoponovať voči vyššie spomínanej oznámenej koncentrácii a vyhlásiť ju za kompatibilnú so spoločným trhom. Toto rozhodnutie je založené na článku 6 odsek 1 písmeno b) nariadenia Rady (ES) č. 139/2004. Úplný text rozhodnutia je dostupný iba v angličtine a bude dostupný verejnosti po tom, ako budú odstránené akékoľvek obchodné tajomstvá, ktoré by mohol obsahovať. Prístupný bude na:

webovej stránke Europa competition (http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/). Táto webová stránka poskytuje rôzne možnosti pomoci na lokalizáciu individuálnych rozhodnutí o fúziách vrátane názvu spoločnosti, čísla prípadu, dátumu a sektorových indexov,

v elektronickej forme na webovej stránke EUR-Lex pod číslom dokumentu 32005M3807. EUR-Lex je počítačový dokumentačný systém práva Európskeho spoločenstva. (http://europa.eu.int/eur-lex/lex)


28.6.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 156/5


Záverečná správa vyšetrovateľa v prípade COMP/37.152 — sadrokartón

(podľa článku 15 rozhodnutia Komisie (2001/462/EK, ECSC) z 23. mája 2001 o pôsobnosti vyšetrovateľov v určitých konaniach vo veci ohrozenia hospodárskej súťaže – Ú. v. ES L 162, 19.6.2001, s. 21)

(2005/C 156/07)

Komisia zaslala oznámenie o námietkach nasledujúcim štyrom stranám (Gebrüder Knauf Westdeutsche Gipswerke KG, Société Lafarge SA, Etex SA, Gyproc Benelux NV) 20. apríla 2001 a piatej strane (BPB PLC) 23. apríla 2001. Pôvodne určila stranám dvojmesačnú lehotu, počas ktorej môžu odpovedať na námietky Komisie. V reakcii na žiadosť BPB z 2. mája 2001 predĺžila konečný termín pre BPB o dva týždne na 9. júla 2001 na základe toho, že prístup k spisu nebol zabezpečený dostatočne zavčasu a že konečný termín, ktorý Komisia stanovila, bol pre firmu z objektívneho hľadiska priskorý nato, aby si dokázala pripraviť obhajobu. Aby sa zaručil rovnoprávny prístup pre všetky strany, vyšetrovateľ pán H. Schröter predĺžil záverečný termín aj všetkým ostatným stranám konania.

Výsluch sa konal 17. júla 2001. Tri strany, najmä Lafarge, výslovne žiadali odročenie výsluchu na neskorší termín, ale vyšetrovateľ túto žiadosť zamietol v zdôvodnenej odpovedi z 28. júna 2001.

Počas výsluchu niektoré strany viackrát zopakovali svoje námietky voči zamietnutiu vyšetrovateľa určiť neskorší termín výsluchu. Keďže sa jeden z hlavných zástupcov vedenia nemohol dostaviť na výsluch, nemohol ani predložiť dôkazy, čo hlavne podľa názoru Lafarge spôsobilo porušenie práv obhajoby. Preto dal vyšetrovateľ neprítomnému svedkovi príležitosť písomne predložiť vlastné pripomienky k prípadu. Spoločnosť Lafarge potom v liste z 10. augusta 2001 uviedla viacero porušení práv obhajoby.

Spoločnosť Lafarge tvrdila, že sa s ňou nejednalo na rovnakom základe, že nebola poriadne vypočutá a že jej nebolo umožnené plne využiť sporové konanie. Vyšetrovateľ odpovedal na tieto námietky. Zdôraznil, že je vo vlastnom záujme firiem, aby predviedli svojich kľúčových svedkov v stanovenom termíne. Dátum výsluchu bol ohlásený dva mesiace vopred a ak sa dôležitý svedok nedostavil, bolo to osobné rozhodnutie, ktoré však nemôže byť dôvodom na odročenie výsluchu.

Vyšetrovateľ tak isto vyzval strany, aby prostredníctvom zástupcu Lafarge predložili svoje pripomienky ku komentárom, ktoré odzneli po výsluchu a určil termín, dokedy tak môžu urobiť. Preto boli v tomto štádiu konania práva obhajoby v plnej miere dodržané. Strany mohli odovzdať svoje pripomienky v stanovenom čase či už písomne alebo priamo na výsluchu. Bol zachovaný princíp sporového konania, zvlášť na základe samotného faktu, že sa výsluch reálne uskutočnil.

Neskôr nasledovala výmena korešpondencie medzi novým vyšetrovateľom a spoločnosťou Lafarge. Dňa 7. decembra 2001 som reagoval na obvinenia spoločnosti Lafarge ohľadom prístupu strán k rôznym dokumentom spisu na jednej strane a na strane druhej, diskriminácie v porovnaní s ostatnými stranami, ktorej sa firme Lafarge podľa jej vlastných tvrdení dostalo. V zdôvodnenej odpovedi som opätovne potvrdil, že nedošlo k žiadnym procesným nezrovnalostiam. V liste z 13. februára 2002 som spoločnosti Lafarge znovu odpovedal, pričom som zdôraznil, že môže vo svojom prípade ďalej pokračovať tak, že podá sťažnosť voči konečnému rozhodnutiu Komisie.

Samozrejme, došlo k momentu, keď už výmeny listov medzi právnikmi zúčastnených strán a vyšetrovateľom, ktorého úlohou je zabezpečiť dodržiavanie účinného výkonu práva na vypočutie nemali ďalší význam a s akýmikoľvek nezhodami bolo potom možné obrátiť sa na súd prvej inštancie, aby vydal súdne rozhodnutie.

Dňa 27. júna 2002 som firme Lafarge poslal päť kaziet z výsluchu a poskytol som jej ďalšie dva týždne, ktoré sa neskôr ešte predĺžili o desať pracovných dní na odovzdanie ďalších pripomienok. Bolo to kvôli tomu, že sa spoločnosť Lafarge sťažovala, že nikdy nedostala zápisnicu z výsluchu ani nahrávku výsluchu. Preverenie spisu preukázalo, že firma o ne nikdy nepožiadala. Lafarge dostala viac času, aby mohla pásky podrobnejšie analyzovať. Lafarge tak dostala všetky potrebné dokumenty a mala príležitosť predložiť všetky pripomienky, ktoré považovala za vhodné.

Lafarge tiež vo svojich listoch dvakrát uviedla, že pán riaditeľ Tradacete predtým vo svojom liste z 12. júna 2002 vzniesol ďalšiu námietku.

Údajná námietka spočívala v špecifikácii dátumu, ktorý sa považuje za deň, v ktorý Lafarge pristúpila k zmluve na základe písomných odpovedí ostatných strán na oznámenie o námietkach. Chcel by som zdôrazniť, že 39. odsek oznámenia o námietkach bol relatívne nepresný, pokiaľ ide o presný dátum, ktorý sa považuje za deň, keď sa Lafarge stala zmluvnou stranou, pričom sa hovorilo o časovom údaji „po rokovaní v Londýne“, ako sa píše v odpovedi BPB na oznámenie o námietkach. Generálne riaditeľstvo pre hospodársku súťaž (anglicky Competition DG) informovalo Lafarge o svojom zámere považovať polovicu roka 1992 za dátum jej vstupu do kartelu a požiadala ju o stanovisko.

Lafarge sa preto vo svojej interpretácii mýli, ak podľa nej táto korešpondencia znamená, že vzniesla dodatočnú námietku.

V protitrustových prípadoch Komisia uplatňuje sústavnú prax, že sa jej informácie stávajú explicitnejšími počas priebehu vyšetrovania, hlavne na základe odpovedí strán na oznámenie o námietkach. Upresnenie dátumu zmluvy nevytvára dodatočnú námietku a práva obhajoby nie sú porušené, keď sa od príslušného podniku vyžaduje, aby zaujal stanovisko k daným vyhláseniam.

Naviac, môžeme poznamenať, že ak sa za príslušný dátum pokladá polovica roku 1992, potom je to ohľadom hodnotenia trvania priestupku pre firmu len výhodou, keďže dátum stretnutia uvedený v 38. odseku oznámenia o námietkach bol začiatok roku 1992.

Návrh rozhodnutia Komisie nazahŕňa ďalšie námietky voči podnikom okrem tých, ktoré sa nachádzajú v oznámení o námietkach. Naopak, nález, že bol spáchaný priestupok sa v prípade jednej firmy vypúšťa.

Vo svetle uvedených poznatkov sa nazdávam, že právo strán na vypočutie bolo v tomto prípade dodržané.

Brusel, 19. novembra 2002

Serge DURANDE


28.6.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 156/7


Informácie oznámené členskými štátmi o štátnej pomoci poskytnutej v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 68/2001 z 12. januára 2001 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o ES na pomoc vzdelávaniu

(2005/C 156/08)

(Text s významom pre EHP)

Číslo pomoci

 XT 9/04

Členský štát

 Spojené kráľovstvo

Región

 West Midlands

Názov programu pomoci alebo názov spoločnosti prijímajúcej individuálnu pomoc

GKN Hardy-Spicer, Erdington, Birmingham, a miestny zásobovateľský reťazec

Právny základ

Employment Act 1973, Section 2(1) and 2(2) as substantiated by Section 25 of the Employment and Training Act 1998

Learning and Skills Act 2000

Regional Development Agencies Act 1998, Section 5 & 6

Ročné výdavky plánované v rámci programu alebo celková výška individuálnej pomoci poskytnutej spoločnosti

Program pomoci

Celková ročná čiastka

 

Garantované úvery

 

Individuálna pomoc

Celková čiastka pomoci

169 764 GBP

Garantované úvery

 

Maximálna intenzita pomoci

V súlade s článkom 4 ods. 2 až 6 nariadenia

Áno

 

Dátum implementácie

Od 4. apríla 2004

Trvanie programu alebo individuálnej pomoci

Do 31. decembra 2004

Účel pomoci

Všeobecná odborná príprava

Áno

Špecifická odborná príprava

Áno

Príslušné sektory hospodárstva

Všetky sektory oprávnené na pomoc súvisiacu s odbornou prípravou

Nie

Obmedzené na špecifické sektory

Áno

Poľnohospodárstvo

 

Rybné hospodárstvo a akvakultúra

 

Ťažba uhlia

 

Priemyselná výroba

 

alebo

 

Výroba ocele

 

Stavba lodí

 

Výroba syntetických vlákien

 

Zásobovateľský reťazec – motorové vozidlá

 Áno

Iná priemyselná výroba

 

Všetky služby

 

alebo

 

Služby námornej dopravy

 

Iné dopravné služby

 

Finančné služby

 

Iné služby

 

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

Názov:

Patrick Cross

Birmingham a Solihull LSC

Adresa:

Chaplin Court, 80 Hurst Street, Birmingham, B5 4TG

Veľká individuálne poskytnutá pomoc

V súlade s článkom 5 nariadenia

Opatrenie vylučuje poskytnutie pomoci alebo vyžaduje, aby bola Komisia vopred informovaná o poskytnutej pomoci, ak suma poskytnutej pomoci jednej spoločnosti na jeden projekt odbornej prípravy presahuje 1 milión EUR.

Áno

 


Pomoc číslo

XT 13/04

Členský štát

Spojené kráľovstvo

Región

West Midlands

Názov programu pomoci alebo názov spoločnosti, ktorá je príjemcom individuálnej pomoci

LDV Training Pilot

Právny základ

Training: Employment Act 1973 Section 2 (1) and 2 (2) as substantiated by Section 25 of the Employment and Training Act 1998 and the Industrial Development 1982, Section 11. LSC 2000 Act

Plánované ročné výdavky podľa programu alebo celková suma individuálnej pomoci poskytnutej spoločnosti

Program pomoci

Celková ročná suma

 

Garantované úvery

 

Individuálna pomoc

Celková suma pomoci

600 000 GBP

Garantované úvery

 

Maximálna výška pomoci

V súlade s článkom 4 ods. 2 až 6 nariadenia

Áno

 

Dátum realizácie

Od 1. apríla 2004

Trvanie programu alebo poskytnutej individuálnej pomoci

Do 30. septembra 2005

Cieľ pomoci

Všeobecné odborné vzdelávanie

Áno

Špecifické odborné vzdelávanie

Nie

Príslušné odvetvia hospodárstva

Všetky odvetvia oprávnené získať pomoc v odbornom vzdelávaní

Nie

Obmedzenie na vybrané odvetvia

Áno

poľnohospodárstvo

 

rybolov a vodné hospodárstvo

 

ťažba uhlia

 

všetky výroby

 

alebo

 

oceliarstvo

 

stavba lodí

 

výroba syntetických vlákien

 

motorové vozidlá

Áno

iná výroba

 

všetky služby

 

alebo

 

služby námornej dopravy

 

iné dopravné služby

 

finančné služby

 

iné služby

 

Názov a adresa orgánu, ktorý poskytuje dotáciu

Názov:

The Learning and Skills Council,

Birmingham and Solihull

Adresa:

Chaplin House

80 Hurst Street

Birmingham

B5 4TG

Poskytnutie veľkej individuálnej pomoci

V súlade s článkom 5 nariadenia

Opatrenie vylučuje poskytnutie pomoci alebo vyžaduje predchádzajúce oznámenie Komisii o poskytnutí pomoci, ak suma pomoci poskytnutá jednému podniku na jeden projekt odborného vzdelávania presiahne 1 milión EUR.

Áno

 


Číslo pomoci

XT 15/04

Členský štát

Spojené kráľovstvo

Región

Severovýchod Anglicka

Názov programu pomoci alebo názov spoločnosti prijímajúcej individuálnu pomoc

Melinar Productivity Training – Dupont SA (UK) Ltd

Právny základ

Regional Development Act 1998

Ročné výdavky plánované v rámci programu alebo celková výška individuálnej pomoci poskytnutej spoločnosti

Program pomoci

Celková ročná suma

 

Garantované úvery

 

Individuálna pomoc

Celková suma pomoci

394 000 GBP

Garantované úvery

 

Maximálna intenzita pomoci

V súlade s článkom 4 ods. 2 až 6 nariadenia

Áno

 

Dátum implementácie

Od 30. marca 2004

Trvanie programu alebo poskytnutie individuálnej pomoci

Do 31. marca 2005

Účel pomoci

Všeobecné odborné vzdelávanie

Áno

Špecifické odborné vzdelávanie

Áno

Predmetné hospodárske odvetvia

Všetky odvetvia oprávnené na pomoc vzdelávaniu

 

Obmedzené na špecifické odvetvia

Áno

poľnohospodárstvo

 

rybné hospodárstvo a akvakultúra

 

ťažba uhlia

 

všetky výrobné odvetvia

 

alebo

 

Oceľ

 

Stavba lodí

 

Syntetické vlákna

 

Motorové vozidlá

 

Iné výrobné odvetvia

 

všetky služby

 

alebo

 

Služby námornej dopravy

 

Iné dopravné služby

 

Finančné služby

 

Iné služby/chemikálie

Áno

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

Názov:

ONE NorthEast

Adresa:

Stella House

Newburn Riverside

Newcastle upon Tyne

NE15 8NY

Individuálna pomoc veľkého rozsahu

V súlade s článkom 5 nariadenia.

Opatrenie vylučuje poskytnutie pomoci alebo vyžaduje predchádzajúce oznámenie Komisii o poskytnutí pomoci, ak suma pomoci poskytnutá jednému podniku na jeden projekt odborného vzdelávania presiahne 1 milión EUR.

Áno

 


Číslo pomoci

XT 16/04

Členský štát

Spojené kráľovstvo

Región

Severovýchod Anglicka

Názov programu pomoci alebo názov spoločnosti prijímajúcej individuálnu pomoc

Riadenie všeobecne – Dupont SA (UK) Ltd

Právny základ

Regional Development Act 1998

Ročné výdavky plánované v rámci programu alebo celková výška individuálnej pomoci poskytnutej spoločnosti

Program pomoci

Celková ročná suma

 

Garantované úvery

 

Individuálna pomoc

Celková suma pomoci

667 000 GBP

Garantované úvery

 

Maximálna intenzita pomoci

V súlade s článkom 4 ods. 2 až 6 nariadenia

Áno

 

Dátum implementácie

Od 30. marca 2004

Trvanie programu pomoci alebo poskytnutie individuálnej pomoci

Do 31. marca 2005

Účel pomoci

Všeobecné odborné vzdelávanie

Áno

Špecifické odborné vzdelávanie

 

Predmetné hospodárske odvetvia

Všetky odvetvia oprávnené získať pomoc v odbornom vzdelávaní

 

Obmedzené na špecifické sektory

Áno

poľnohospodárstvo

 

rybné hospodárstvo a akvakultúra

 

ťažba uhlia

 

všetky výrobné odvetvia

 

alebo

 

Oceľ

 

Stavba lodí

 

Syntetické vlákna

 

Motorové vozidlá

 

Iné výrobné odvetvia

 

Všetky služby

 

alebo

 

Služby námornej dopravy

 

Iné dopravné služby

 

Finančné služby

 

Iné služby/chemikálie

Áno

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

Názov:

ONE NorthEast

Adresa:

Stella House

Newburn Riverside

Newcastle upon Tyne

NE15 8NY

Individuálna pomoc veľkého rozsahu

V súlade s článkom 5 nariadenia.

Opatrenie vylučuje poskytnutie pomoci alebo vyžaduje predchádzajúce oznámenie Komisii o poskytnutí pomoci, ak suma pomoci poskytnutá jednému podniku na jeden projekt odborného vzdelávania presiahne 1 milión EUR.

Áno

 


Číslo pomoci

XT 22/04

Členský štát

Belgicko

Región

Flámsko

Názov schémy pomoci alebo názov podniku prijímajúceho individuálnu pomoc

PAUWELS TRAFO BELGIUM NV

Antwerpsesteenweg 167

B-2800 MECHELEN

Právny základ (Rechtsgrond)

Besluit van de Vlaamse regering van 02/04/2004

Ročné výdavky plánované v rámci schémy pomoci alebo celková čiastka individuálnej pomoci poskytnutej podniku

Schéma pomoci

Celková ročná čiastka

 

Zabezpečené pôžičky

 

Individuálna pomoc

Celková čiastka pomoci

0,8 milióna EUR

Zabezpečené pôžičky

 

Maximálna intenzita pomoci

V súlade s článkom 4 ods. 2 až 6 nariadenia

Áno

 

Dátum implementácie

Od 2. apríla 2004

Trvanie schémy alebo trvanie udelenej individuálnej pomoci

Do 31. decembra 2004

Cieľ pomoci

Všeobecné vzdelávanie

Áno

Špecifické vzdelávanie

Áno

Príslušné odvetvia hospodárstva

Všetky odvetvia, ktoré prichádzajú do úvahy pre pomoc v oblasti vzdelávania

Nie

Obmedzené na špecifické odvetvia

„Ad hoc“ spis

Poľnohospodárstvo

 

Rybné hospodárstvo a vodné hospodárstvo

 

Ťažba uhlia

 

Všetky výrobné odvetvia

 

Alebo

 

Oceľ

 

Lodiarsky priemysel

 

Umelé vlákna

 

Motorové vozidlá

 

Iné výrobné odvetvia

Výroba transformátorov

Všetky služby

 

Alebo

 

Námorné dopravné služby

 

Iné dopravné služby

 

Finančné služby

 

Iné služby

 

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

Názov:

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

Administratie Economie

Afdeling Economisch Ondersteuningsbeleid

Adresa:

Markiesstraat 1

1000 Brussel

Individuálne poskytnutie veľkej pomoci

V súlade s článkom 5 nariadenia

Schéma vylučuje udelenie pomoci alebo musí byť vopred nahlásené Komisii, keď čiastka pomoci udelenej podniku pre jediný projekt vzdelávania presiahne čiastku 1 milión EUR.

Áno

 


Číslo pomoci

XT 43/04

Členský štát

Spojené kráľovstvo

Región

Spojené kráľovstvo

Názov programu pomoci alebo názov spoločnosti prijímajúcej individuálnu pomoc

Automotive Academy

Právny základ

Section 5 of Science and Technology Act 1965

Ročné výdavky plánované v rámci programu alebo celková výška individuálnej pomoci poskytnutej spoločnosti

Program pomoci

Celková ročná čiastka

2,4 milióna GBP

Garantované úvery

 

Individuálna pomoc

Celková čiastka pomoci

 

Garantované úvery

 

Maximálna intenzita pomoci

V súlade s článkom 4 ods. 2 až ods. 7 nariadenia

Áno

 

Dátum implementácie

Od 24. mája 2004

Trvanie programu alebo individuálnej pomoci

Do 30. júna 2007

Účel pomoci

Všeobecná odoborná príprava

Áno

Špecifická odborná príprava

Nie

Príslušné sektory hospodárstva

Všetky sektory oprávnené na pomoc súvisiacu s odbornou prípravou

Nie

Obmedzené na špecifické sektory

Áno

Poľnohospodárstvo

 

Rybné hospodárstvo a akvakultúra

 

Ťažba uhlia

 

Priemyselná výroba

 

alebo

 

Výroba ocele

 

Stavba lodí

 

Výroba syntetických vlákien

 

Výroba motorových vozidiel

vrátane súčiastok

Ostatná priemyselná výroba

 

Všetky služby

 

alebo

 

Služby námornej dopravy

 

Iné dopravné služby

 

Finančné služby

 

Iné služby

 

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

Názov:

Department of Trade & Industry

Adresa:

151 Buckingham Palace Road, London SW1W 9SS

Veľká individuálne poskytnutá pomoc

V súlade s článkom 5 nariadenia

Áno

 


28.6.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 156/14


Informácie oznámené členskými štátmi o štátnej pomoci poskytnutej v súlade s nariadenia Komisie (ES) č. 70/2001 z 12. januára 2001 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o ES na štátnu pomoc malým a stredným podnikom

(2005/C 156/09)

(Text s významom pre EHP)

Číslo pomoci: XS57/02

Členský štát: Nemecko

Región: Brandenbursko

Názov programu pomoci: „Smernica ministerstva práce, sociálnych vecí, zdravia a žien o poskytovaní príspevkov na vypracovanie a realizáciu inovatívnych a modelových riešení zameraných na vytvorenie bezpečných pracovísk a technológií“ (Vytvorenie bezpečných pracovísk a technológií – SiGAT - Časť A (EFRE): Podpora investícií na vytvorenie ľudsky únosnej techniky)

Právny základ: Landeshaushaltsordnung des Landes Brandenburg (LHO) § 44 und die dazugehörigen Verwaltungsvorschriften

Ročné výdavky plánované v rámci programu: Výška príspevkov predstavuje maximálne 50 %, v regióne pracovného trhu Berlín maximálne 30 % podporovaných nákladov, maximálne však 200 000 EUR. Uvedená horná hranica pomoci platí aj na prípad kumulácie s inými verejnými prostriedkami.

Náklady v rokoch

2001 až 2005 ročne:

920 321 EUR z EFRE a

920 320 EUR z prostriedkov spolkovej krajiny

2006:

1 380 488 EUR z EFRE a

1 380 488 EUR z prostriedkov spolkovej krajiny

Maximálna intenzita pomoci: maximálne 200 000 EUR

Dátum implementácie: Smernica bola uverejnená v Úradnom vestníku spolkovej krajiny Brandenbursko č. 19 z 8. mája 2002, s. 506

Trvanie programu: Do 30. apríla 2006

Účel pomoci: Malé a stredné podniky (MSP) hrajú rozhodujúcu úlohu pri vytváraní pracovných miest a predstavujú jeden z pilierov sociálnej stability a dynamiky hospodárstva, vďaka čomu si zaslúžia podporu. Pre nedostatok zdrojov im čiastočne chýbajú aj informácie z takých dôležitých oblastí, ako sú technológie, získavanie nových trhov alebo preventívna bezpečnosť na pracovisku.

Cieľom podpory je zvyšovanie hospodárskej efektivity a udržanie dlhodobej stability zamestnanosti vytváraním bezpečných a zdraviu prospešných pracovných podmienok v malých a stredných podnikoch v spolkovej krajine Brandenbursko. Investície do udržania a vytvárania konkurencieschopných pracovných miest pri súčasnom zabezpečení ľudského aspektu práce pomáhajú vytvárať predpoklady na rast produktivity. Sú výsledkom efektívnych pracovných procesov, zníženia pracovných výpadkov, plynulej výroby a tiež aj zvýšenej motivácie a výkonnosti zamestnancov.

Podporu získajú len opatrenia presahujúce rámec nového právneho predpisu o bezpečnosti práce (zákon o bezpečnosti práce), ktoré inovatívne riešia otázky vytvárania pracovných prostriedkov, pracovísk a procesov, neohrozujúcich ľudské zdravie. Opatrenia musia byť zlučiteľné s ustanoveniami článku 2c a 2d nariadenia (ES) č. 70/2001 z 12. januára 2001.

Príslušné hospodárske odvetvia: Všetky hospodárske odvetvia

Podporovanie podnikov, ktorých predmetom podnikania je výroba, spracovanie a predaj výrobkov vymenovaných v prílohe I k Zmluve o ES, je vylúčené, rovnako ako poskytnutie pomoci na činnosti súvisiace s vývozom a pomoci, ktorá je podmienená uprednostnením domácich výrobkov pred dovážanými.

Názov a adresa poskytovateľa pomoci:

Investitionsbank des Landes Brandenburg

Steinstraße 104 – 106

D-14480 Potsdam

Číslo pomoci: XS66/04

Členský štát: Taliansko

Región: Lombardsko

Názov programu pomoci: Pomoc remeselným podnikom mesta Brescia pôsobiacim v odvetví dopravy na výdavky, ktoré vznikli v súvislosti s poradenstvom a/alebo expertnými službami využitými pri získavaní spôsobilosti pre zápis do registra spoločností podnikajúcich v oblasti odpadového hospodárstva – 2004/2005.

Právny základ: Art. 12 L. 7 agosto 1990, n. 241, Deliberazione camerali n. 236 del 18. 11. 2003 e n. 9 del 9. 2. 2004 – Determinazione dirigenziale n. 15/AV del 25. 2. 2004

Ročné výdavky plánované v rámci programu: 20 000 EUR

Maximálna intenzita pomoci: Výdavky vzniknuté v súvislosti s využitím poradenstva a/alebo expertných služieb a vytvorením technickej časti žiadosti o zápis do registra spoločností podnikajúcich v oblasti odpadového hospodárstva:

minimálne oprávnené výdavky: 1 400 EUR (bez DPH)

pomoc: 50 % nákladov, najviac 1 500 EUR pre podnik

Dátum implementácie: Od 1. marca 2004

Doba trvania programu: Do 28. februára 2005

Účel pomoci: Pomôcť dopravným spoločnostiam s úhradou nákladov na získanie spôsobilosti na zápis do registra spoločností podnikajúcich v oblasti odpadového hospodárstva (art. 30 D. lgs. 22/1997 e art. 8 D.M. dell'Ambiente 406/1998)

Príslušné hospodárske odvetvia: Doprava

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc:

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Brescia

Via Orzinuovi N. 3

I-25125 Brescia ITALIA

Tel: 0303514335

E-mail: buriani@bs.camcom.it

Číslo pomoci: XS67/04

Členský štát: Taliansko

Región: Lombardsko

Názov programu pomoci: Pomoc remeselným podnikom mesta Brescia pôsobiacim v odvetví dopravy na vytvorenie pripojení k logistickým IT terminálom, potrebných na plné využívanie dopravných prostriedkov – 05/2004

Právny základ: Art. 12 L. 7 agosto 1990, n. 241, Deliberazione camerali n. 236 del 18. 11. 2003 e n. 9 del 9. 2. 2004 – Determinazione dirigenziale n. 15/AV del 25. 2. 2004

Plánované ročné náklady: 50 000 EUR

Maximálna intenzita pomoci: Nákup a inštalácia príslušného počítačového vybavenia (hardvéru a/alebo softvéru) potrebného na vytvorenie pripojení k logistickým terminálom alebo osobitným databázam s cieľom podporiť plné využívanie dopravných prostriedkov, vrátane ich využitia počas spiatočných ciest:

minimálne oprávnené náklady: 2 500 EUR (bez DPH)

pomoc: 15 % nákladov, najviac 800 EUR na podnik

Dátum implementácie: Od 1. marca 2004

Doba trvania programu: Do 28. februára 2005

Účel pomoci: Podporiť nákup a inštaláciu príslušného počítačového vybavenia (hardvéru a/alebo softvéru) potrebného na vytvorenie pripojení k logistickým terminálom a databázam s cieľom podporiť plné využívanie dopravných prostriedkov, vrátane ich využitia počas spiatočných ciest

Príslušné hospodárske odvetvia: Doprava

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc:

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Brescia

Via Orzinuovi N. 3

I-25125 Brescia ITALIA

Tel: 0303514335

E-mail: buriani@bs.camcom.it

Číslo pomoci: XS69/04

Členský štát: Taliansko

Región: Sardínia

Názov programu pomoci: Príspevky na vybudovanie fotovoltaických zariadení v Sardínii v rámci programu „Tetti Fotovoltaici“

Právny základ: Delibera di Giunta. 7/30 del 26. 02. 2004

Decreti Ministero Ambiente e della Tutela del Territorio 24 luglio 2002 e 11 aprile 2003

Ročné náklady plánované v rámci programu: 1 406 877,46 EUR

Maximálna intenzita pomoci: HEP (15 %) + ČEP (< 35 %)

(HEP + ČEP) < 50 % investičných nákladov

Dátum implementácie: Od 19. júla 2004

Trvanie programu: Do 17. októbra 2004

Účel pomoci: Dosiahnutie cieľov v oblasti rozvoja obnoviteľných zdrojov energie znižujúcich znečistenie životného prostredia v regióne, zvlášť so zreteľom na celkové ciele Kjótskeho protokolu a predpisy Európskeho spoločenstva a realizácia politiky sociálno-ekonomického rozvoja v oblastiach, ktoré sú príjemcami pomoci, s dôrazom na zamestnanosť, hospodársky rast a konkurencieschopnosť priemyslu, s rôznymi možnosťami využitia a zhodnotenia miestnych zdrojov.

Príslušné hospodárske odvetvia: Všetky odvetvia s výnimkou činností, ktoré súvisia s výrobou, spracovaním a predajom výrobkov uvedených v prílohe 1 Zmluvy.

Poznámky: Pomoc sa poskytuje výlučne malým a stredným podnikom, ako sú definované v odporúčaní Komisie č. 96/280/ES, ich združeniam a spoločnostiam.

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc:

Regione Autonoma della Sardegna

Assessorato dell'Industria – Servizio Energia

Viale Trento n. 69, I-09123 GAGLIARI

Číslo pomoci: XS89/03

Členský štát: Grécko

Región: Celá krajina

Názov programu pomoci alebo názov spoločnosti prijímajúcej individuálnu pomoc: Pomoc pre malé a stredné podniky (tak, ako to určuje odporúčanie Komisie z 3. apríla 1996) na zriadenie a/alebo rozšírenie jednotiek na spracovanie a zužitkovanie odpadu

Právny základ: ΠΔ 93/97 (ΦΕΚ 92/Α/16-5-97) „Όροι και διαδικασίες για την ένταξη και χρηματοδότηση έργων του ιδιωτικού τομέα σε προγράμματα ή τμήματά του Υπουργείου Ανάπτυξης τα οποία αναφέρονται στους τομείς βιομηχανίας, ενέργειας, έρευνας και τεχνολογίας“

Ročné výdavky plánované v rámci programu pomoci alebo celková výška individuálnej pomoci poskytnutej spoločnosti: Celkový rozpočet (verejné a súkromné výdavky) 25 385 179 EUR na obdobie do roka 2006. Opatrenie bolo prvýkrát oznámené v roku 2003 s rozpočtom (verejné a súkromné výdavky) 11 000 000 EUR a očakáva sa jeho opätovné oznámenie v roku 2004.

Maximálna intenzita pomoci: 40 % iba grant (tento objem v žiadnom prípade nepresahuje stropy schémy regionálnej pomoci schválenej pre Grécko plus 15 % pre malé a stredné podniky).

Dátum implementácie: Prvá výzva na predkladanie projektov v júli 2003

Trvanie programu alebo individuálnej pomoci: 2003 – 2006

Účel pomoci: Cieľom opatrenia je podporiť podnikanie v odvetví spracovania a/alebo zužitkovania odpadu, uľahčiť riešenie problémov životného prostredia na miestnej úrovni a v značnej miere znížiť nedostatok zariadení na spracovanie priemyselného a iného odpadu

Príslušný(-é) sektor(-y) hospodárstva: Manipulácia, spracovanie a zužitkovanie priemyselného odpadu

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc:

Ministerstvo rozvoja

Generálny sekretariát pre priemysel

Riaditeľstvo priemyselného plánovania a životného prostredia

Riaditeľ: Ioannis Patiris

Tel: 210-6969268

Fax: 210-6969243

Ďalšie informácie: Pomoc spadá pod opatrenie 2.9.4 Operačného programu hospodárskej súťaže, ktoré je spolufinancované zo štrukturálnych fondov

Číslo pomoci: XS 90/03

Členský štát: Spojené kráľovstvo

Región: Severovýchodné Anglicko

Názov programu pomoci alebo názov spoločnosti prijímajúcej individuálnu pomoc: Hoults Estates Ltd

Právny základ: Section 2 Local Government Act 2000

Ročné výdavky plánované v rámci programu pomoci alebo celková výška individuálnej pomoci poskytnutej spoločnosti:

Zdroj finančných prostriedkov

Verejné zdroje

Mestská rada Newcastle – TWEDCO

2003

33 252 GBP

2004

9 657 GBP

Spolu

42 909 GBP

Verejné zdroje

Mestská rada Newcastle (financovanie de minimis)

2003

60 000 GBP

2004

0 GBP

Spolu

60 000 GBP

Súkromné zdroje

Hoults Estates

2003

405 523 GBP

2004

135 196 GBP

Spolu

540 719 GBP

ERDF

Kapitál

2003

166 258 GBP

2004

48 284 GBP

Spolu

214 542 GBP

Spolu

2003

665 033 GBP

2004

193 137 GBP

Spolu

858 170 GBP

Celkom

858 170 GBP

Maximálna intenzita pomoci: Maximálna intenzita pomoci bude 30 %. (Oblasť Newcastle nad Tyne, ktorej sa poskytuje pomoc 20 % podľa čl. 87 ods. 3 písm. c) + 10 % na dosiahnutie maximálnej intenzity pomoci 30 %)

Dátum implementácie: Od 14. júla 2003

Trvanie programu alebo individuálnej pomoci: Do 30. júna 2005

Účel pomoci: Projekt sa týka úpravy budovy z 19. storočia, ktorá v súčasnosti nie je obývaná. Zahŕňa vytvorenie nových moderných priestorov pre malé a stredné podniky staršie ako 36 mesiacov. Projekt sa netýka malých úprav na vytvorenie týchto priestorov.

Projekt zisťuje dopyt po takýchto inkubátoroch pre podnikateľov v oblasti, kde došlo k zlyhaniu trhu, ako ukázali nedávne modely dopytu. Investícia v Hoults je kľúčovou činnosťou na poskytnutie obchodných priestorov pre malé a stredné podniky.

Príslušný(-é) sektor(-y) hospodárstva: Všetky priemyselné odvetvia, ktoré prichádzajú do úvahy (bez toho, aby tým boli dotknuté osobitné pravidlá týkajúce sa štátnej pomoci v určitých sektoroch – článok 1 ods. 2 nariadenia o skupinovej výnimke pre malé a stredné podniky)

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc:

Kontakt na ERDF

Ann Beavers

European Programme Secretariat

Government Office North East

Wellbar House

Gallowgate

NEWCASTLE UPON TYNE

NE1 4TD

Kontakt na sponzorov:

Mr Fred Hoult

Hoults (Cumberland) Limited

Ford Depositories

Walker Road

NEWCASTLE UPON TYNE

NE6 2HL

Číslo pomoci: XS 99/03

Členský štát: Spojené kráľovstvo

Región: Wales

Názov programu pomoci alebo názov spoločnosti prijímajúcej individuálnu pomoc: Nurturing Competitive enterprises

Právny základ: Local Government Act 2000

Ročné výdavky plánované v rámci programu pomoci alebo celková výška individuálnej pomoci poskytnutej spoločnosti: V prípade programu pomoci: Uveďte celkovú ročnú výšku navrhovanej pomoci na jednotlivé roky. Celkovo 125 000 GBP, ktoré budú každý rok poskytované v malých sumách

2003: 60 000 GBP

2004: 125 000 GBP

2005: 125 000 GBP

2006: 65 000 GBP

Spolu: 375 000 GBP

Maximálna intenzita pomoci: 50 %-ná pomoc ponúkaná maximálne do 5 000 GBP. Sú k dispozícii dva druhy pomoci:

pomoc na realizovateľnosť projektov určená na zamestnanie konzultantov;

pomoc na marketing určená na pomoc pri financovaní výdavkov firiem pri ich prvej účasti na veľtrhoch a výstavách.

Dátum implementácie:

Trvanie programu alebo individuálnej pomoci: Do decembra 2006

Účel pomoci:

1.

Pomôcť malým a stredným podnikom realizovať marketingové stratégie a nové strategické činnosti na projektoch zameraných na podporu predaja v UK.

2.

Pomôcť malým a stredným podnikom získať externé odborné poradenstvo s cieľom zvýšiť finančné prostriedky na projekty ďalšej expanzie alebo na preskúmanie realizovateľnosti nových projektov.

3.

Pomoc na realizovateľnosť projektov určená na zamestnanie konzultantov.

Príslušné sektory hospodárstva: Všetky sektory, ktoré prichádzajú do úvahy, bez toho, aby tým boli dotknuté osobitné pravidlá týkajúce sa štátnej pomoci v určitých sektoroch – čl. 1 ods. 2 nariadenia o skupinovej výnimke pre malé a stredné podniky

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc:

Ms Rachel Moxey

Business Services

Blaenau Gwent County Borough Council

Business Resource Centre

Tafarnaubach Industrial Estate

Tredegar NP22 3AA

UK

Číslo podporného opatrenia: XS 104/03

Členský štát: Holandsko

Región: Severné Holandsko (Fryslån, Groningen a Drenthe)

Názov podniku, ktorý dostane individuálnu podporu: Stichting Industrie- en handelsgebouwen Groningen (SIG Real Estate)

Právny základ: Besluitvorming dd 19 juni 2003 van de Bestuurscommissie Economische Zaken van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland, zijnde een openbaar lichaam op grond van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen. De subsidieverleningsbeschikking is nog niet naar de indiener verstuurd, aangezien deze nog aanvullende informatie aan dient te leveren alvorens een subsidieverleningsbeschikking naar de indiener verstuurd kan worden.

Celková suma individuálnej podpory, ktorá sa má poskytnúť podniku: Rozhodnutie súčasnej správy Zväzu pre spoluprácu Severné Holandsko sa týka poskytnutia príspevku 233 690 EUR z prostriedkov EZ/Kompas do investičných nákladov projektu (je to približne 3 % z celkových nákladov prichádzajúcich do úvahy à 7 631 176 EUR) a 996 262 EUR z prostriedkov EFRO/Kompas (je to približne 13,1 % z celkových nákladov prichádzajúcich do úvahy). Toto rozhodnutie boli prijaté v rámci výkonu územne – ekonomických programov pre Severné Holandsko 2000 – 2006. Celková vládna podpora projektu u investičných nákladov činí 1 229 952 EUR (je to približne 16,1 % z celkových nákladov, ktoré prichádzajú do úvahy).

Maximálna intenzita podpory: 16,1 %

Dátum vykonania: Dátum vykonania sa má ešte stanoviť. Opatrenie o poskytnutí podpory ešte nebolo zaslané uchádzačom v súvislosti s vyžiadanou doplnkovou informáciou (uvažuje sa ešte o vyhlásení, v ktorom bude uchádzačom prisľúbený záväzok, aby sa získavali nájomníci pre „Helpmancentrale“ v rámci cieľovej skupiny (štartujúcich) hnacích komerčných podnikov MKB v oblasti nových médií a ICT).

Trvanie individuálneho poskytnutia podpory: Dátum, v ktorom sa má vyplácať v poslednom termíne: február 2005

Cieľ/účel podpory: Poskytnutie podpory pre investíciu do prestavby cez SIG Real Estate z charakteristickej starej elektrárenskej centrály („Helpmancentrale“) na prevádzkovú súhrnu (zbernú) budovu pre prevádzku s potrebou médií a širokého pásma. Prostredníctvom štandardných podmienok, ktoré sú spojené s opatreniami poskytnutia pôžičky sa má v období piatich rokov uskutočniť definitívne určenie podpory a podporiť zárukami jej fungovanie.

Dotknuté ekonomické sektory: Všetky sektory.

Názov a adresa orgánu, ktorý poskytne podporu:

Zväz pre spoluprácu Severné Holandsko.

c/o Postbus (POBOX) 779

9700 AT Groningen

Ostatné informácie: Toto podporné opatrenie sa týka ad hoc podpory pre investovanie do hmotných aktív cez malý samostatný podnik, v súlade s definíciou v Prílohe I Nariadenia (ES) č. 70/2001 Komisie, týkajúce sa uplatnenia článkov 87 a 88 Zmluvy ES o štátnej podpore pre malé a stredne veľké podniky.

Číslo pomoci: XS 109/02

Členský štát: Taliansko

Región: Lombardia

Názov progarmu pomoci: Priorita 1 „Rozvoj konkurencieschopnosti lombardského ekonomického systému“.

Opatrenie 1.3 „Stimuly na modernizáciu a obnovu turistického ubytovania“.

Právny základ:

Docup ob. 2 2000/2006 Lombardia

Decisione 2001 (CE) 2878 del 10.12.2001

Regolamento 70/2001

Ročné výdavky plánované v rámci programu:

 

Cieľ 2

Phasing out

Rok 2002

EUR 1 000 000,00

EUR 125 000,00

Rok 2003

EUR 1 400 000,00

EUR 125 602,00

Rok 2004

EUR 2 200 000,00

EUR 375 000,00

Rok 2005

EUR 2 400 000,00

EUR 300 000,00

Rok 2006

EUR 1 000 000,00

 

Maximálna intenzita pomoci: Bude poskytnutý príspevok v maximálnej výške: na investície:

15 % HEP (hrubý ekvivalent pomoci) pre malé podniky (8 % ČEP (čistý ekvivalent pomoci) + 10 % HEP pre oblasti, na ktoré sa vzťahuje výnimka podľa článku 87 ods. 3 písm. c)

7,5 % HEP pre stredné podniky (8 % ČEP + 6 % HEP pre oblasti, na ktoré sa vzťahuje výnimka podľa článku 87 ods. 3 písm. c)

na ďalšie oprávnené náklady (článok 5 nariadenia č. 70/2001):

50 % HEP.

Poskytnutá pomoc nesmie presiahnuť 30 % oprávnených nákladov.

Dátum implementácie:

Trvanie programu: Do 31. decembra 2006

Účel pomoci: Cieľom opatrenia je zhodnotiť, posilniť a spestriť turistickú ponuku, najmä vo vzťahu k integrovaným programom územného rozvoja zameraným na väčšie využitie turistického potenciálu oblasti. Opatrenie bude podporovať programy výstavby, rekonštrukcie, rozšírenia, modernizácie a zlepšenia hotelových a mimo hotelových zariadení, rozvoj vybavenosti a doplnkových služieb na podporu a doplnenie kapacít cestovného ruchu, využívanie sieťových technológií a zavádzanie procesov certifikácie kvality životného prostredia

Príslušný ekonomický sektor: Cestovný ruch

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc: Regione Lombardia

Číslo pomoci: XS 110/03

Členský štát: Spojené kráľovstvo

Región: Cieľ 1 Programová oblasť západného Walesu a údolí

Názov programu pomoci alebo názov spoločnosti, ktorá prijíma individuálnu pomoc: Creating Lean Enterprises

Právny základ: Industrial Development Act 1982, Sections 7 & 11

Ročné výdavky plánované v rámci programu alebo celková výška individuálnej pomoci poskytnutej spoločnosti:

2003

:

84 000 GBP

2004

:

335 000 GBP

2005

:

302 000 GBP

2006

:

77 000 GBP

Maximálna intenzita pomoci: Maximálne 50 % jednorázových nákladov na poradenstvo

Dátum implementácie: Od 21. októbra 2003

Trvanie programu alebo poskytnutia individuálnej pomoci: 3 roky

Účel pomoci: Mnoho malých a stredných podnikov v oblasti cieľa 1 neimplementuje vo svojich výrobných procesoch zaužívané postupy. Náklady na prístup k príslušnej expertíze môžu presahovať finančné možnosti podniku a predstavovať tak prekážky pre rozvoj. Tento program pomoci poskytne poradenskú pomoc v oblasti metodík nízkych nákladov a tak zlepší efektívnosť malých a stredných podnikov, ich výkonnosť a trvalú udržateľnosť.

Dotknuté hospodárske sektory: Všetky oprávnené priemyselné sektory bez toho, aby sa to dotklo špeciálnych pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci v určitých sektoroch. Článok 1 odsek 2 nariadení o blokových výnimkách pre malé a stredné podniky.

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc:

Helen Usher

Welsh European Funding Office

Cwm Cynon Business Park

Mountain Ash

CF45 4ER

Číslo pomoci: XS 112/03

Členský štát: Spojené kráľovstvo

Región: Severozápadné Anglicko

Názov programu pomoci alebo názov spoločnosti prijímajúcej individuálnu pomoc: West Lancashire „Investing in Business“ regeneration programme

Právny základ: Oddiel 33, Local Government and Housing Act z roku 1989

Oddiel 2, Local Government Act

Ročné výdavky plánované v rámci programu pomoci alebo celková výška individuálnej pomoci poskytnutej spoločnosti:

2003/04

:

233 370 GBP

2004/05

:

786 774 GBP

2005/06

:

2 323 548 GBP

2006/07

:

3 483 548 GBP

2007/08

:

1 023 548 GBP

2008/09

:

149 212 GBP

Spolu

:

8 000 000 GBP

Skutočné výšky pomoci v každom roku sa môžu trošku líšiť, ale celková výška je pevne stanovená.

Maximálna intenzita pomoci: Západný Lancashire je oblasť, ktorá má podľa článku 87 ods. 3 písm. c) nárok na regionálnu investičnú pomoc vo výške 20 %. Ďalších 10 % je k dispozícii pre malé a stredné podniky, čo znamená, že maximálna intenzita pomoci predstavuje 30 %.

Dátum implementácie:

Trvanie programu alebo individuálnej pomoci: Do júna 2007 v súlade s terajšími nariadeniami. Po tomto roku bude program v súlade s nariadeniami platnými v danom čase.

Účel pomoci: Pomoc bude poskytnutá malým a stredným podnikom vykonávajúcim projekty, ktoré pomôžu pri dosahovaní cieľov Regionálnej hospodárskej stratégie NWDA z roku 2003 a stratégie Spoločenstva West Lancashire Local Strategic Partnership (Miestneho strategického partnerstva západného Lancashire). Patrí sem využívanie rastového potenciálu podniku, zlepšenie konkurencieschopnosti a produktivity podnikov, vývoj dobre fungujúceho trhu práce a zabezpečenie ich hospodárskeho začlenenia.

Účelom pomoci je zlepšiť konkurencieschopnosť, produktivitu a tvorbu nových pracovných miest v malých a stredných podnikoch v západnom Lancashire prostredníctvom vývoja nových výrobkov, nových a rozšírených činností podnikania a zlepšeniami obchodných postupov. Ciele sa dosiahnu prostredníctvom kapitálových investícií do pôdy, budov, strojov a zariadení a do prevodu technológií v súvislosti s rozširovaním existujúcej obchodnej činnosti alebo vytváraním novej obchodnej činnosti.

Dotknutý(-é) hospodársky(-e) sektor(-y): Všetky priemyselné odvetvia, ktoré prichádzajú do úvahy, bez toho, aby tým boli dotknuté osobitné pravidlá týkajúce sa štátnej pomoci v určitých sektoroch – článok 1 ods. 2 nariadenia o skupinovej výnimke pre malé a stredné podniky

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc: Orgánom, ktorý pomoc poskytuje, je West Lancashire Local Strategic Partnership a program v jeho mene riadi West Lancashire District Council. Kontaktnou osobou pre obidva tieto subjekty je:

Gary S. Jones

Regeneration Manager, West Lancashire District Council

Technology Management Centre

White Moss Business Park, Moss Lane View

Skelmersdale, Lancs. WN8 9TN

Číslo pomoci: XS127/03

Členský štát: Taliansko

Región: Calabria

Názov programu pomoci: Pomoc pri tvorbe nových vysokokvalitných ubytovacích služieb v rámci miestnych sietí a systémov turistických služieb ponúkaných malými a strednými podnikmi – Opatrenie 4.4. akcia b) regionálneho operačného programu Calabria 2000 – 2006

Právny základ:

L.R. 7/2001 art. 31 quater

Decisione C.E. dell'8 agosto 2000 n. 2345

D.G.R. n. 398 del 14.05.2002

Plánované ročné výdavky: Celková dotácia 83 000 000 EUR rozdelená týmto spôsobom:

typ 4.4.b.1 (nové klasifikované hotelové a nehotelové štruktúry): 80 000 000 EUR;

typ 4.4.b.2 (premena budov mimoriadneho historického a umeleckého významu na vysokokvalitné ubytovacie zariadenia) 3 000 000 EUR.

Plánované výdavky na rok 2003: 16 600 000 EUR

Plánované výdavky na rok 2004: 22 200 000 EUR

Plánované výdavky na rok 2005: 22 200 000 EUR

Plánované výdavky na rok 2006: 22 000 000 EUR

Maximálna intenzita pomoci: Kapitálový príspevok vo výške 50 % oprávnených výdavkov, pričom maximálna výška pomoci nesmie prekročiť 75 % čistej hodnoty investície

Dátum implementácie:

Trvanie programu: Do 31. decembra 2006

Účel pomoci: Pomoc je určená na zvýšenie kvality turistických ubytovacích zariadení v regióne Calabria so zameraním na vznik nových vysokokvalitných ubytovacích služieb s dôrazom na zhodnotenie miestneho architektonického bohatstva.

Financované investície sa realizujú v rámci miestnych sietí a systémov s reálnym dopytom, ktorý je z kvantitatívneho či kvalitatívneho hľadiska neuspokojený.

Opatrenia, pre ktoré je prípustné využitie pomoci, majú byť založené na vyvážených a funkčne nezávislých investičných plánoch, prostredníctvom ktorých možno samostatne dosiahnuť vytýčené ciele v oblasti produktivity, ekonomickej prevádzky a zamestnanosti.

Príslušné hospodárske odvetvia: Cestovný ruch s výnimkou opatrení na úseku agroturistiky a vidieckej turistiky, ktoré sú financované prostredníctvom EAGGF (Európsky poľnohospodársky usmerňovací a záručný fond).

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc:

Región Calabria (sede legale)

Via Massara, n. 2

I-88100 CATANZARO

Číslo pomoci: XS128/03

Členský štát: Taliansko

Región: Calabria

Názov programu pomoci alebo názov spoločnosti prijímajúcej individuálnu pomoc: Pomoci na realizáciu investícií malých a stredných podnikov na úsekoch informatiky a telematiky, textilu a výroby výrobkov z spracovanej, surovej kože a pod. – Opatrenie 4.2 Akcia c) P.O.R. Calabria 2000 – 2006 (Realizácia strategických podnikateľských iniciatív zameraných na regionálny rozvoj a rozvoj výrobnej kooperácie medzi regiónmi)

Právny základ:

Legge regionale n. 7/2001 art. 31 quater

Decisione C.E. dell'8 agosto 2000 no2345

Deliberazioni di Giunta regionale 23.05.2001, n. 439 e 31.05.2001, n. 470, integrate con Deliberazioni 08.01.2002, n. 14 e 29.01.2002, n. 63.

Ročné výdavky plánované v rámci programu pomoci alebo celková výška individuálnej pomoci poskytnutej spoločnosti: Celková dotácia: 54 932 200 EUR

Plánované výdavky na rok 2003: 10 000 000 EUR

Plánované výdavky na rok 2004: 13 000 000 EUR

Plánované výdavky na rok 2005: 13 000 000 EUR

Plánované výdavky na rok 2006: 18 932 000 EUR

Maximálna intenzita pomoci: Kapitálový príspevok pri maximálnej intenzite pomoci 50 % ČEP (čistý ekvivalent pomoci) + 15 % HEP (hrubý ekvivalent pomoci) hodnoty investície

Dátum uplatnenia:

Trvanie programu pomoci alebo poskytnutej individuálnej pomoci: Do 31. decembra 2006

Účel pomoci: Pomoc je zameraná na podnietenie strategických podnikateľských iniciatív smerom k regionálnemu rozvoju a rozvoju výrobnej kooperácie medzi regiónmi pri súčasnej podpore projektov v daných odvetviach.

Pomoc predpokladá dva typy opatrení: Prvé je zamerané na podnietenie strategických podnikateľských iniciatív smerom k regionálnemu rozvoju, adresované stredným podnikom. Druhé sa zameriava na realizáciu projektov výrobnej kooperácie medzi jednotlivými podnikmi alebo združeniami podnikov a zameriava sa na malé podniky.

Príslušné hospodárske odvetvia: Informatika a telematika, textil, výrobky zo spracovanej, surovej kože a pod.

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc:

Región Calabria (sede legale)

Via Massara, n. 2

I-88100 Catanzaro

Číslo pomoci: XS129/03

Členský štát: Taliansko

Región: Friuli Venezia Giulia

Názov programu pomoci: Poskytovanie finančných zdrojov remeselným podnikom na výskum, vývoj a transfer technológií

Právny základ: Decreto del Presidente della Regione n. 0362/Pres. Del 10/10/2003

Plánované ročné výdavky: Rok 2004: 800 000 EUR

Rok 2005: 800 000 EUR

Rok 2006: 800 000 EUR

Maximálna intenzita pomoci: V rámci stropov stanovených predpismi Spoločenstva v oblasti pomoci malým a stredným podnikom a v mape pomoci regionálneho charakteru:

na získanie patentov, ochranných známok, užívateľských práv na nové technológie pre výrobný cyklus, ako aj na zvýšenie kvality výrobkov, ich distribúciu a ochranu životného prostredia: 15 % HEP (hrubý ekvivalent pomoci) pre malé podniky a 7,5 % HEP pre stredné podniky. V prípade investícií umiestnených v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje výnimka ustanovená v článku 87 ods. 3 písm. c) Zmluvy o ES: 8 % ČEP (čistý ekvivalent pomoci) + 10 % HEP pre malé podniky, 8 % ČEP + 6 % HEP pre stredné podniky.

na prípravu štúdií realizovateľnosti a výskumných projektov, ktoré majú byť predložené štátu alebo Európskej únii na získanie nimi poskytovanej pomoci na výskum a vývoj: 50 % nákladov na služby poskytnuté externými poradcami pôsobiacimi mimo podnikovej organizačnej štruktúry, v maximálnej výške 5 000 EUR.

Dátum implementácie: Nadobudnutie účinnosti nariadenia: 5. november 2003

Trvanie programu: Do 31. decembra 2006 s možnosťou predĺženia o prechodné obdobie šiestich mesiacov podľa ustanovenia článku 10 nariadenia Komisie (ES) č. 70/2001 z 12. januára 2001 o použití článkov 87 a 88 Dohody ES o štátnych pomociach v prospech malých a stredných podnikov.

Účel pomoci: Podpora malých a stredných podnikov pôsobiacich na úseku drobnej remeselnej výroby na uľahčenie technologickej inovácie a výskumných aktivít prostredníctvom príspevkov na investície do nehmotného investičného majetku a na služby poskytované externými poradcami.

Poberatelia: podniky pôsobiace na úseku drobnej remeselnej výroby, ich konzorciá a konzorčné spoločnosti i vo forme družstva, ktoré spadajú do definície malého alebo stredného podniku v zmysle prílohy I k nariadeniu Komisie (ES) č. 70/2001 z 12. januára 2001 o uplatňovaní článkov 87 a 88 zmluvy o ES na štátnu pomoc malým a stredným podnikom. Od 1. januára 2005 sa uplatňuje nová definícia mikropodnikov, malých a stredných podnikov podľa odporúčania Komisie zo 6. mája 2003, uverejneného v Úradnom vestníku Európskej únie L 124 z 20. mája 2003.

Príslušné hospodárske odvetvia: Všetky odvetvia s výnimkou podnikov pôsobiacich v odvetviych činností súvisiacich s výrobou, spracovaním či predajom výrobkov uvedených v prílohe I Zmluvy o ES, ako i na tzv. „citlivých úsekoch“.

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc: Direzione regionale dell'artigianato e della cooperazione – Servizio per lo sviluppo dell'artigianato

Via Giulia 75/1

I-34100 TRIESTE

Tel.: 040 3774822

Fax: 040 3774810

e-mail: dir.art.coop@regione.fvg.it

Ďalšie informácie: Tento režim sa uplatňuje v súlade s nariadením ES 70/2001 z 12. januára 2001.

Regionálne orgány sa zaväzujú vykonať úpravu v definícii malých a stredných podnikov počnúc 1. januárom 2005 podľa odporúčania Európskej komisie zo 6. mája 2003 o definícii malého, stredného podniku a mikropodniku, uverejneného v Úradnom vestníku Európskej únie, séria L, č. 124 z 20. mája 2003.


III Oznámenia

Komisia

28.6.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 156/22


F-Grenoble: Prevádzkovanie pravidelných leteckých služieb

Zrušenie

(„Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie“ č. S 119 zo dňa 22.6.2005, verejná súťaž, 117015-2005)

(2005/C 156/10)

Generálna rada mesta Isère, riaditeľstvo pre dopravu, oddelenie pre riadenie projektov, BP 1096, F-38022 Grenoble Cedex. Tel.: (33) 4 76 00 60 30. Fax: (33) 4 76 00 30 36.

Toto oznámenie bolo zrušené.


28.6.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 156/23


Výberové konanie na nezávislých odborníkov na programy eCotentplus a Safer Internet Plus (2005 – 2008)

(2005/C 156/11)

Opis

Komisia týmto vyzýva jednotlivcov na podávanie prihlášok na poskytovanie odbornej pomoci v súvislosti s programami eContentplus a Safer Internet Plus. K úlohám patrí pomoc Komisii pri vyhodnocovaní návrhov predkladaných ako reakciu na výzvu na podávanie návrhov a preskúmaní individuálnych projektov eContentplus a Safer Internet Plus, ako aj starších projektov financovaných v rámci programu eContent a v rámci programu Safer Internet; technická pomoc úradníkom Komisie v rámci s vyhodnocovania programov a ďalšie úlohy v súvislosti s programami, pre ktoré sa môžu vyžadovať špecifické odborné znalosti.

Cieľom programu eContentplus je väčšie sprístupnenie, používanie a využívanie digitálne šíreného obsahu v Európe, zjednodušenie tvorby a šírenia informácií v oblastiach verejného záujmu na úrovni Spoločenstva, pričom cieľom programu Safer Internet Plus je propagácia bezpečnejšieho používania internetu a on-line technológií najmä pre deti a boj proti nelegálnemu obsahu a obsahu nežiadúcemu koncovým užívateľom.

Ďalšie informácie o programoch sa nachádzajú na internetových stránkach príslušných programoch:

Program eContenplus na stránke:

europa.eu.int/econtentplus

Program Safer Internet Plus na stránke:

europa.eu.int/saferinternet

Požiadavky

Všetky prihlášky musia spĺňať podrobné špecifikácie a podmienky, ktoré sú dostupné v angličtine na uvedených internetových stránkach Komisie.

K nim patria aj požiadavky o štátnej príslušnosti, vzdelaní, praxi a jazykových znalostiach.

Termín na predkladanie žiadostí

Prihlášky do výberového konania je možné podávať od uverejnenia do 30. júna 2009. Zoznam odborníkov zostane v platnosti do 31. decembra 2009.