Jednotný európsky akt

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Jednotný európsky akt

AKÝ JE CIEĽ TOHTO AKTU?

HLAVNÉ BODY

Ciele

Štruktúra

Inštitucionálne zmeny

Oblasti politiky

ODKEDY SA AKT UPLATŇUJE?

Jednotný európsky akt sa uplatňuje od 1. júla 1987.

KONTEXT

Dejiny Európskej únie – 1980 – 1989 (Európa).

HLAVNÝ DOKUMENT

Jednotný európsky akt (Ú. v. ES L 169, 29.6.1987, s. 1 – 28 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT))

SÚVISIACE DOKUMENTY

Dokončenie vnútorného trhu – biela kniha komisie Európskej rade (Miláno, 28. – 29. júna 1985) (COM(85) 310 final, 14.6.1985)

Posledná aktualizácia 04.04.2018