Maastrichtská zmluva o Európskej únii

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Zmluva o Európskej únii

AKÝ JE CIEĽ TEJTO ZMLUVY?

HLAVNÉ BODY

Európske spoločenstvá (1. pilier)

Tu sú zahrnuté tradičné činnosti, ako aj pracovné a rozhodovacie postupy troch pôvodných organizácií EÚ:

Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika (2. pilier)

Jeho cieľom je:

Spolupráca v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí (3. pilier)

Jeho cieľom je zabezpečiť verejnosti vysokú úroveň bezpečnosti:

Hospodárska a menová únia

Krajiny EÚ musia:

Spoločná mena (euro)

Toto:

Nové politiky

EÚ je zverená zodpovednosť za:

Sociálny protokol

Európske občianstvo

Každý štátny príslušník krajiny EÚ získava právo:

Inštitucionálne zmeny

Patria k nim:

ODKEDY SA ZMLUVA UPLATŇUJE?

Zmluva bola podpísaná 7. februára 1992 a nadobudla účinnosť 1. novembra 1993.

KONTEXT

Maastrichtská zmluva, oficiálne známa ako Zmluva o Európskej únii, znamenala začiatok „novej etapy procesu vytvárania stále užšieho zväzku národov Európy“ tým, že predchádzajúcim spoločenstvám dala politický rozmer.

HLAVNÝ DOKUMENT

Zmluva o Európskej únii (Ú. v. ES C 191, 29.7.1992, s. 1 – 112)

Posledná aktualizácia 21.03.2018(1) Spojené kráľovstvo vystupuje z Európskej únie a od 1. februára 2020 je treťou krajinou (krajinou mimo EÚ).